summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libre-multilib
diff options
context:
space:
mode:
authorcoadde [Márcio Alexandre Silva Delgado] <coadde@parabola.nu>2017-03-29 21:12:05 -0300
committercoadde [Márcio Alexandre Silva Delgado] <coadde@parabola.nu>2017-03-29 21:12:49 -0300
commit2ec1641137987c7ad45f0de203f2a0cc96be8fc4 (patch)
tree583df62e3a603a3eb3ba01ea2055807269ca2130 /libre-multilib
parentaf5549282ba61d07af5616c1771cca4faeb4b021 (diff)
lib32-mesa: minor fix
Diffstat (limited to 'libre-multilib')
-rw-r--r--libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD b/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
index 4672dae6e..89d915e99 100644
--- a/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
+++ b/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
@@ -10,7 +10,7 @@ pkgrel=2.parabola3
arch=('x86_64')
makedepends=('python2-mako' 'lib32-libxml2' 'lib32-libx11' 'glproto' 'lib32-libdrm' 'dri2proto' 'dri3proto' 'presentproto'
'lib32-libxshmfence' 'lib32-libxxf86vm' 'lib32-libxdamage' 'lib32-libvdpau' 'lib32-libva' 'lib32-wayland' 'elfutils' 'lib32-libelf' 'lib32-llvm'
- 'libomxil-bellagio' 'lib32-libclc' 'lib32-clang' 'lib32-lm_sensors' 'gcc-multilib')
+ 'lib32-omxil-bellagio' 'lib32-libclc' 'lib32-clang' 'lib32-lm_sensors' 'gcc-multilib')
url="http://mesa3d.sourceforge.net"
license=('custom')
source=(https://mesa.freedesktop.org/archive/mesa-${pkgver}.tar.xz{,.sig}
@@ -212,7 +212,7 @@ package_lib32-mesa-vdpau() {
package_lib32-mesa() {
pkgdesc="A free implementation of the OpenGL specification (32-bit)"
depends=('mesa' 'lib32-libdrm' 'lib32-wayland' 'lib32-libxxf86vm' 'lib32-libxdamage' 'lib32-libxshmfence' 'lib32-libelf'
- 'lib32-libtxc_dxtn' 'lib32-llvm-libs' 'lib32-mesa-libgl' 'lib32-lm_sensors')
+ 'lib32-omxil-bellagio' 'lib32-libtxc_dxtn' 'lib32-llvm-libs' 'lib32-mesa-libgl' 'lib32-lm_sensors')
optdepends=('opengl-man-pages: for the OpenGL API man pages'
'lib32-mesa-vdpau: for accelerated video playback'
'lib32-libva-mesa-driver: for accelerated video playback')