summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libre-multilib
diff options
context:
space:
mode:
authorcoadde [Márcio Alexandre Silva Delgado] <coadde@parabola.nu>2017-03-29 19:13:12 -0300
committercoadde [Márcio Alexandre Silva Delgado] <coadde@parabola.nu>2017-03-29 19:13:12 -0300
commit7c17c4e5aafbdd82dda8e50fd7bdd97ae05f1a00 (patch)
tree83c11160bc4037d69340ad50ac8057e0f6c63ad2 /libre-multilib
parent18dac8e3463763f00272d0472ef3e9a13b10a470 (diff)
mesa and lib32-mesa: fix provides, conflicts and replaces
Diffstat (limited to 'libre-multilib')
-rw-r--r--libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD19
1 files changed, 14 insertions, 5 deletions
diff --git a/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD b/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
index 4ec0c9d2d..d8f1da810 100644
--- a/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
+++ b/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
@@ -6,7 +6,7 @@ pkgbase=mesa
pkgname=('lib32-opencl-mesa' 'lib32-libva-mesa-driver' 'lib32-mesa-vdpau' 'lib32-mesa'
'lib32-mesa-libgl' 'lib32-mesa-libcl-icd' 'lib32-vulkan-radeon' 'lib32-vulkan-intel')
pkgver=17.0.2
-pkgrel=2.parabola1
+pkgrel=2.parabola3
arch=('x86_64')
makedepends=('python2-mako' 'lib32-libxml2' 'lib32-libx11' 'glproto' 'lib32-libdrm' 'dri2proto' 'dri3proto' 'presentproto'
'lib32-libxshmfence' 'lib32-libxxf86vm' 'lib32-libxdamage' 'lib32-libvdpau' 'lib32-libva' 'lib32-wayland' 'elfutils' 'lib32-libelf' 'lib32-llvm'
@@ -135,6 +135,8 @@ package_lib32-opencl-mesa() {
depends=('opencl-mesa' 'lib32-expat' 'lib32-libdrm' 'lib32-libelf' 'lib32-libclc' 'lib32-clang' 'lib32-lm_sensors')
optdepends=('opencl-headers: headers necessary for OpenCL development')
provides=('lib32-opencl-driver')
+ conflicts=('lib32-opencl-nvidia' 'lib32-opencl-nvidia-340xx' 'lib32-opencl-nvidia-304xx' 'lib32-opencl-catalyst')
+ replaces=('lib32-opencl-nvidia' 'lib32-opencl-nvidia-340xx' 'lib32-opencl-nvidia-304xx' 'lib32-opencl-catalyst')
install -m755 -d ${pkgdir}/usr/lib32/gallium-pipe
cp -rv ${srcdir}/fakeinstall/usr/lib32/libMesaOpenCL* ${pkgdir}/usr/lib32/
@@ -196,9 +198,14 @@ package_lib32-mesa() {
optdepends=('opengl-man-pages: for the OpenGL API man pages'
'lib32-mesa-vdpau: for accelerated video playback'
'lib32-libva-mesa-driver: for accelerated video playback')
- provides=('lib32-ati-dri' 'lib32-intel-dri' 'lib32-nouveau-dri' 'lib32-svga-dri' 'lib32-mesa-dri' 'lib32-opengl-driver')
- conflicts=('lib32-ati-dri' 'lib32-intel-dri' 'lib32-nouveau-dri' 'lib32-svga-dri' 'lib32-mesa-dri')
- replaces=('lib32-ati-dri' 'lib32-intel-dri' 'lib32-nouveau-dri' 'lib32-svga-dri' 'lib32-mesa-dri')
+ provides=('lib32-ati-dri' 'lib32-intel-dri' 'lib32-nouveau-dri' 'lib32-svga-dri'
+ 'lib32-swrast-dri' 'lib32-virgl-dri' 'lib32-swr-dri' 'lib32-mesa-dri' 'lib32-opengl-driver')
+ conflicts=('lib32-ati-dri' 'lib32-intel-dri' 'lib32-nouveau-dri' 'lib32-svga-dri'
+ 'lib32-swrast-dri' 'lib32-virgl-dri' 'lib32-swr-dri' 'lib32-mesa-dri'
+ 'lib32-nvidia-utils' 'lib32-nvidia-340xx-utils' 'lib32-nvidia-304xx-utils' 'lib32-catalyst-utils')
+ replaces=('lib32-ati-dri' 'lib32-intel-dri' 'lib32-nouveau-dri' 'lib32-svga-dri'
+ 'lib32-swrast-dri' 'lib32-virgl-dri' 'lib32-swr-dri' 'lib32-mesa-dri'
+ 'lib32-nvidia-utils' 'lib32-nvidia-340xx-utils' 'lib32-nvidia-304xx-utils' 'lib32-catalyst-utils')
install -m755 -d ${pkgdir}/usr/lib32/xorg/modules/dri
# ati-dri, nouveau-dri, intel-dri, svga-dri, swrast
@@ -221,7 +228,8 @@ package_lib32-mesa-libgl() {
pkgdesc="Mesa 3-D graphics library (32-bit)"
depends=('mesa-libgl' 'lib32-libdrm' 'lib32-libxdamage' 'lib32-libxshmfence' 'lib32-libxxf86vm' 'lib32-wayland')
provides=('lib32-libgl' 'lib32-libegl' 'lib32-libgles' 'lib32-libglvnd')
- conflicts=('lib32-libglvnd')
+ conflicts=('lib32-libglvnd' 'lib32-nvidia-libgl' 'lib32-nvidia-340xx-libgl' 'lib32-nvidia-304xx-libgl' 'lib32-nvidia-cg-toolkit' 'lib32-catalyst-libgl')
+ replaces=('lib32-libglvnd' 'lib32-nvidia-libgl' 'lib32-nvidia-340xx-libgl' 'lib32-nvidia-304xx-libgl' 'lib32-nvidia-cg-toolkit' 'lib32-catalyst-libgl')
install -m755 -d "${pkgdir}/usr/lib32/"
cp -rv ${srcdir}/fakeinstall/usr/lib32/libGL.so* ${pkgdir}/usr/lib32/
@@ -238,6 +246,7 @@ package_lib32-mesa-libcl-icd() {
optdepends=('lib32-opencl-driver: packaged opencl driver')
provides=('lib32-opencl-icd-loader' 'lib32-ocl-icd' 'lib32-libcl')
conflicts=('lib32-ocl-icd' 'lib32-libcl')
+ replaces=('lib32-ocl-icd' 'lib32-libcl')
install -m755 -d ${pkgdir}/usr/lib32
cp -rv ${srcdir}/openclinstall/usr/lib32/libOpenCL* ${pkgdir}/usr/lib32/