summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libre-multilib
diff options
context:
space:
mode:
authorcoadde [Márcio Alexandre Silva Delgado] <coadde@parabola.nu>2017-03-29 19:51:16 -0300
committercoadde [Márcio Alexandre Silva Delgado] <coadde@parabola.nu>2017-03-29 19:51:16 -0300
commit8a833847f4aa8a98b8b7140a9289775222f83d6c (patch)
tree82644fe4884eb9b0e92632d29cc24c383bb9547d /libre-multilib
parent7c17c4e5aafbdd82dda8e50fd7bdd97ae05f1a00 (diff)
lib32-mesa: fix 32bit build
Diffstat (limited to 'libre-multilib')
-rw-r--r--libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD10
1 files changed, 9 insertions, 1 deletions
diff --git a/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD b/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
index d8f1da810..4196bcc29 100644
--- a/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
+++ b/libre-multilib/lib32-mesa/PKGBUILD
@@ -50,6 +50,10 @@ build() {
GALLIUM=r300,r600,radeonsi,nouveau,svga,swrast,virgl,swr
VULKAN=intel,radeon
+ export CC="gcc -m32"
+ export CXX="g++ -m32"
+ export PKG_CONFIG_PATH="/usr/lib32/pkgconfig"
+
./configure --prefix=/usr \
--sysconfdir=/etc \
--with-dri-driverdir=/usr/lib32/xorg/modules/dri \
@@ -92,6 +96,10 @@ build() {
# build mesa-libcl-icd
cd ${srcdir}/opencl-${pkgver}
+ export CC="gcc -m32"
+ export CXX="g++ -m32"
+ export PKG_CONFIG_PATH="/usr/lib32/pkgconfig"
+
./configure --prefix=/usr \
--sysconfdir=/etc \
--with-gallium-drivers=${GALLIUM} \
@@ -194,7 +202,7 @@ package_lib32-mesa-vdpau() {
package_lib32-mesa() {
pkgdesc="A free implementation of the OpenGL specification (32-bit)"
depends=('mesa' 'lib32-libdrm' 'lib32-wayland' 'lib32-libxxf86vm' 'lib32-libxdamage' 'lib32-libxshmfence' 'lib32-libelf'
- 'lib32-libomxil-bellagio' 'lib32-libtxc_dxtn' 'lib32-llvm-libs' 'lib32-mesa-libgl' 'lib32-lm_sensors')
+ 'lib32-libtxc_dxtn' 'lib32-llvm-libs' 'lib32-mesa-libgl' 'lib32-lm_sensors')
optdepends=('opengl-man-pages: for the OpenGL API man pages'
'lib32-mesa-vdpau: for accelerated video playback'
'lib32-libva-mesa-driver: for accelerated video playback')