summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/Cite/i18n/core/nn.json
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2015-06-04 07:31:04 +0200
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2015-06-04 07:58:39 +0200
commitf6d65e533c62f6deb21342d4901ece24497b433e (patch)
treef28adf0362d14bcd448f7b65a7aaf38650f923aa /extensions/Cite/i18n/core/nn.json
parentc27b2e832fe25651ef2410fae85b41072aae7519 (diff)
Update to MediaWiki 1.25.1
Diffstat (limited to 'extensions/Cite/i18n/core/nn.json')
-rw-r--r--extensions/Cite/i18n/core/nn.json22
1 files changed, 0 insertions, 22 deletions
diff --git a/extensions/Cite/i18n/core/nn.json b/extensions/Cite/i18n/core/nn.json
deleted file mode 100644
index e0a51f05..00000000
--- a/extensions/Cite/i18n/core/nn.json
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-{
- "@metadata": {
- "authors": [
- "Frokor",
- "Harald Khan",
- "Njardarlogar"
- ]
- },
- "cite-desc": "Legg til <nowiki><ref[ name=id]></nowiki> og <nowiki><references/></nowiki>-merke for referansar",
- "cite_error": "Referansefeil: $1",
- "cite_error_ref_numeric_key": "Ugyldig <code>&lt;ref&gt;</code>-kode; namnet kan ikkje vere eit enkelt heiltal, bruk ein skildrande tittel",
- "cite_error_ref_no_key": "Ugyldig <code>&lt;ref&gt;</code>-kode; referansar utan innhald må innehalde namn",
- "cite_error_ref_too_many_keys": "Ugyldig <code>&lt;ref&gt;</code>-kode; ugyldige namn, t.d. for mange",
- "cite_error_ref_no_input": "Ugyldig <code>&lt;ref&gt;</code>-kode; referansar uten namn må ha innhald",
- "cite_error_references_invalid_parameters": "Ugyldig <code>&lt;references&gt;</code>-kode; ingen parametrar er tillat, bruk <code>&lt;references /&gt;</code>",
- "cite_error_references_invalid_parameters_group": "Ugyldig <code>&lt;references&gt;</code>-tagg; berre parameteren «group» er tillatt. Bruk <code>&lt;references /&gt;</code> eller <code>&lt;references group=\"...\" /&gt;</code>",
- "cite_error_references_no_backlink_label": "Gjekk tom for eigendefinerte tilbakelenketekstar.\nDefiner fleire i meldinga <nowiki>[[MediaWiki:Cite references link many format backlink labels]]</nowiki>",
- "cite_error_references_no_text": "Ugyldig <code>&lt;ref&gt;</code>-merke; ingen tekst vart gjeven for referansen med namnet <code>$1</code>",
- "cite_error_included_ref": "Avsluttande <code>&lt;/ref&gt;</code>-tagg manglar for <code>&lt;ref&gt;</code>",
- "cite_error_refs_without_references": "<code>&lt;ref&gt;</code>-merke finst, men eit <code>&lt;references/&gt;</code>-merke finst ikkje",
- "cite_error_group_refs_without_references": "<code>&lt;ref&gt;</code>-merke finst for gruppenamnet «$1», men inkje samsvarande <code>&lt;references group=\"$1\"/&gt;</code>-merke vart funne"
-}