summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ParserFunctions/i18n/tr.json
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2014-12-27 15:41:37 +0100
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2014-12-31 11:43:28 +0100
commitc1f9b1f7b1b77776192048005dcc66dcf3df2bfb (patch)
tree2b38796e738dd74cb42ecd9bfd151803108386bc /extensions/ParserFunctions/i18n/tr.json
parentb88ab0086858470dd1f644e64cb4e4f62bb2be9b (diff)
Update to MediaWiki 1.24.1
Diffstat (limited to 'extensions/ParserFunctions/i18n/tr.json')
-rw-r--r--extensions/ParserFunctions/i18n/tr.json26
1 files changed, 26 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/ParserFunctions/i18n/tr.json b/extensions/ParserFunctions/i18n/tr.json
new file mode 100644
index 00000000..8bf72f88
--- /dev/null
+++ b/extensions/ParserFunctions/i18n/tr.json
@@ -0,0 +1,26 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Joseph"
+ ]
+ },
+ "pfunc_desc": "Derleyiciyi mantıksal fonksiyonlarla geliştir",
+ "pfunc_time_error": "Hata: geçersiz zaman",
+ "pfunc_time_too_long": "Hata: çok fazla #time çağrısı",
+ "pfunc_rel2abs_invalid_depth": "Hata: Yolda geçersiz derinlik: \"$1\" (kök düğümünün üstünde bir düğüme erişmeye çalıştı)",
+ "pfunc_expr_stack_exhausted": "İfade hatası: Stack bitti",
+ "pfunc_expr_unexpected_number": "İfade hatası: Beklenmeyen sayı",
+ "pfunc_expr_preg_match_failure": "İfade hatası: Beklenmedik preg_match arızası",
+ "pfunc_expr_unrecognised_word": "İfade hatası: Tanınmayan \"$1\" kelimesi",
+ "pfunc_expr_unexpected_operator": "İfade hatası: Beklenmedik $1 operatörü",
+ "pfunc_expr_missing_operand": "İfade hatası: $1 için eksik terim",
+ "pfunc_expr_unexpected_closing_bracket": "İfade hatası: Beklenmedik kapa parantez",
+ "pfunc_expr_unrecognised_punctuation": "İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri \"$1\"",
+ "pfunc_expr_unclosed_bracket": "İfade hatası: Kapanmamış parantez",
+ "pfunc_expr_division_by_zero": "Sıfır ile bölme",
+ "pfunc_expr_invalid_argument": "$1 için geçersiz değişken: < -1 ya da > 1",
+ "pfunc_expr_invalid_argument_ln": "ln için geçersiz değişken: <= 0",
+ "pfunc_expr_unknown_error": "İfade hatası: Bilinmeyen hata ($1)",
+ "pfunc_expr_not_a_number": "$1'de: sonuç bir sayı değil",
+ "pfunc_string_too_long": "Hata: Dize $1 karakter sınırını geçiyor"
+}