summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/includes/ZhConversion.php
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2009-06-10 13:00:47 +0200
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2009-06-10 13:00:47 +0200
commit72e90545454c0e014318fa3c81658e035aac58c1 (patch)
tree9212e3f46868989c4d57ae9a5c8a1a80e4dc0702 /includes/ZhConversion.php
parent565a0ccc371ec1a2a0e9b39487cbac18e6f60e25 (diff)
applying patch to version 1.15.0
Diffstat (limited to 'includes/ZhConversion.php')
-rw-r--r--includes/ZhConversion.php28274
1 files changed, 16937 insertions, 11337 deletions
diff --git a/includes/ZhConversion.php b/includes/ZhConversion.php
index 4c1e0ae8..d7655df0 100644
--- a/includes/ZhConversion.php
+++ b/includes/ZhConversion.php
@@ -7,11356 +7,16956 @@
*/
$zh2Hant = array(
-"画"=>"畫",
-"丰"=>"豐",
-"帘"=>"簾",
-"愿"=>"願",
-"云"=>"雲",
-"筑"=>"築",
-"厂"=>"廠",
-"广"=>"廣",
-"别"=>"別",
-"冲"=>"沖",
-"种"=>"種",
-"虫"=>"蟲",
-"担"=>"擔",
-"党"=>"黨",
-"儿"=>"兒",
-"柜"=>"櫃",
-"坏"=>"壞",
-"几"=>"幾",
-"价"=>"價",
-"据"=>"據",
-"适"=>"適",
-"蜡"=>"蠟",
-"腊"=>"臘",
-"万"=>"萬",
-"宁"=>"寧",
-"苹"=>"蘋",
-"确"=>"確",
-"胜"=>"勝",
-"术"=>"術",
-"体"=>"體",
-"涂"=>"塗",
-"叶"=>"葉",
-"与"=>"與",
-"恶"=>"惡",
-"发"=>"發",
-"复"=>"復",
-"汇"=>"匯",
-"获"=>"獲",
-"饥"=>"飢",
-"尽"=>"盡",
-"历"=>"歷",
-"卤"=>"鹵",
-"弥"=>"彌",
-"签"=>"簽",
-"纤"=>"纖",
-"苏"=>"蘇",
-"坛"=>"壇",
-"团"=>"團",
-"须"=>"須",
-"脏"=>"臟",
-"钟"=>"鍾",
-"药"=>"葯",
-"当"=>"當",
-"蕴"=>"蘊",
-"线"=>"線",
-"为"=>"為",
-"产"=>"產",
-"众"=>"眾",
-"伪"=>"偽",
-"凫"=>"鳧",
-"厕"=>"廁",
-"启"=>"啟",
-"墙"=>"牆",
-"壳"=>"殼",
-"奖"=>"獎",
-"妫"=>"媯",
-"并"=>"並",
-"录"=>"錄",
-"悫"=>"愨",
-"极"=>"極",
-"沩"=>"溈",
-"瘘"=>"瘺",
-"硷"=>"礆",
-"竖"=>"豎",
-"绝"=>"絕",
-"绣"=>"綉",
-"绦"=>"絛",
-"绱"=>"緔",
-"绷"=>"綳",
-"绿"=>"綠",
-"缰"=>"韁",
-"苧"=>"苎",
-"莼"=>"蒓",
-"说"=>"說",
-"谣"=>"謠",
-"谫"=>"譾",
-"赃"=>"贓",
-"赍"=>"齎",
-"赝"=>"贗",
-"酝"=>"醞",
-"钩"=>"鉤",
-"钵"=>"缽",
-"锈"=>"銹",
-"锐"=>"銳",
-"锨"=>"杴",
-"镌"=>"鐫",
-"镢"=>"钁",
-"阅"=>"閱",
-"颓"=>"頹",
-"颜"=>"顏",
-"骂"=>"罵",
-"鲇"=>"鯰",
-"鲞"=>"鯗",
-"鳄"=>"鱷",
-"鸡"=>"雞",
-"鹚"=>"鶿",
-"仑"=>"侖",
-"赞"=>"贊",
-"荡"=>"盪",
-"锤"=>"錘",
-"㟆"=>"㠏",
-"㛟"=>"𡞵",
-"专"=>"專",
-"业"=>"業",
-"丛"=>"叢",
-"东"=>"東",
-"丝"=>"絲",
-"丢"=>"丟",
-"两"=>"兩",
-"严"=>"嚴",
-"丧"=>"喪",
-"个"=>"個",
-"临"=>"臨",
-"丽"=>"麗",
-"举"=>"舉",
-"义"=>"義",
-"乌"=>"烏",
-"乐"=>"樂",
-"乔"=>"喬",
-"习"=>"習",
-"乡"=>"鄉",
-"书"=>"書",
-"买"=>"買",
-"乱"=>"亂",
-"争"=>"爭",
-"亏"=>"虧",
-"亚"=>"亞",
-"亩"=>"畝",
-"亲"=>"親",
-"亵"=>"褻",
-"亸"=>"嚲",
-"亿"=>"億",
-"仅"=>"僅",
-"从"=>"從",
-"仓"=>"倉",
-"仪"=>"儀",
-"们"=>"們",
-"优"=>"優",
-"会"=>"會",
-"伛"=>"傴",
-"伞"=>"傘",
-"伟"=>"偉",
-"传"=>"傳",
-"伣"=>"俔",
-"伤"=>"傷",
-"伥"=>"倀",
-"伦"=>"倫",
-"伧"=>"傖",
-"伫"=>"佇",
-"佥"=>"僉",
-"侠"=>"俠",
-"侣"=>"侶",
-"侥"=>"僥",
-"侦"=>"偵",
-"侧"=>"側",
-"侨"=>"僑",
-"侩"=>"儈",
-"侪"=>"儕",
-"侬"=>"儂",
-"俣"=>"俁",
-"俦"=>"儔",
-"俨"=>"儼",
-"俩"=>"倆",
-"俪"=>"儷",
-"俫"=>"倈",
-"俭"=>"儉",
-"债"=>"債",
-"倾"=>"傾",
-"偬"=>"傯",
-"偻"=>"僂",
-"偾"=>"僨",
-"偿"=>"償",
-"傥"=>"儻",
-"傧"=>"儐",
-"储"=>"儲",
-"傩"=>"儺",
-"㑩"=>"儸",
-"兑"=>"兌",
-"兖"=>"兗",
-"兰"=>"蘭",
-"关"=>"關",
-"兴"=>"興",
-"兹"=>"茲",
-"养"=>"養",
-"兽"=>"獸",
-"冁"=>"囅",
-"内"=>"內",
-"冈"=>"岡",
-"册"=>"冊",
-"写"=>"寫",
-"军"=>"軍",
-"农"=>"農",
-"冯"=>"馮",
-"决"=>"決",
-"况"=>"況",
-"冻"=>"凍",
-"净"=>"凈",
-"凉"=>"涼",
-"减"=>"減",
-"凑"=>"湊",
-"凛"=>"凜",
-"凤"=>"鳳",
-"凭"=>"憑",
-"凯"=>"凱",
-"击"=>"擊",
-"凿"=>"鑿",
-"刍"=>"芻",
-"刘"=>"劉",
-"则"=>"則",
-"刚"=>"剛",
-"创"=>"創",
-"删"=>"刪",
-"刬"=>"剗",
-"刭"=>"剄",
-"刹"=>"剎",
-"刽"=>"劊",
-"刿"=>"劌",
-"剀"=>"剴",
-"剂"=>"劑",
-"剐"=>"剮",
-"剑"=>"劍",
-"剥"=>"剝",
-"剧"=>"劇",
-"㓥"=>"劏",
-"㔉"=>"劚",
-"劝"=>"勸",
-"办"=>"辦",
-"务"=>"務",
-"劢"=>"勱",
-"动"=>"動",
-"励"=>"勵",
-"劲"=>"勁",
-"劳"=>"勞",
-"势"=>"勢",
-"勋"=>"勛",
-"勚"=>"勩",
-"匀"=>"勻",
-"匦"=>"匭",
-"匮"=>"匱",
-"区"=>"區",
-"医"=>"醫",
-"华"=>"華",
-"协"=>"協",
-"单"=>"單",
-"卖"=>"賣",
-"卢"=>"盧",
-"卫"=>"衛",
-"却"=>"卻",
-"厅"=>"廳",
-"厉"=>"厲",
-"压"=>"壓",
-"厌"=>"厭",
-"厍"=>"厙",
-"厐"=>"龎",
-"厢"=>"廂",
-"厣"=>"厴",
-"厦"=>"廈",
-"厨"=>"廚",
-"厩"=>"廄",
-"厮"=>"廝",
-"县"=>"縣",
-"叁"=>"叄",
-"参"=>"參",
-"双"=>"雙",
-"变"=>"變",
-"叙"=>"敘",
-"叠"=>"疊",
-"号"=>"號",
-"叹"=>"嘆",
-"叽"=>"嘰",
-"吓"=>"嚇",
-"吕"=>"呂",
-"吗"=>"嗎",
-"吣"=>"唚",
-"吨"=>"噸",
-"听"=>"聽",
-"吴"=>"吳",
-"呐"=>"吶",
-"呒"=>"嘸",
-"呓"=>"囈",
-"呕"=>"嘔",
-"呖"=>"嚦",
-"呗"=>"唄",
-"员"=>"員",
-"呙"=>"咼",
-"呛"=>"嗆",
-"呜"=>"嗚",
-"咏"=>"詠",
-"咙"=>"嚨",
-"咛"=>"嚀",
-"咝"=>"噝",
-"咤"=>"吒",
-"响"=>"響",
-"哑"=>"啞",
-"哒"=>"噠",
-"哓"=>"嘵",
-"哔"=>"嗶",
-"哕"=>"噦",
-"哗"=>"嘩",
-"哙"=>"噲",
-"哜"=>"嚌",
-"哝"=>"噥",
-"哟"=>"喲",
-"唛"=>"嘜",
-"唝"=>"嗊",
-"唠"=>"嘮",
-"唡"=>"啢",
-"唢"=>"嗩",
-"唤"=>"喚",
-"啧"=>"嘖",
-"啬"=>"嗇",
-"啭"=>"囀",
-"啮"=>"嚙",
-"啴"=>"嘽",
-"啸"=>"嘯",
-"㖞"=>"喎",
-"喷"=>"噴",
-"喽"=>"嘍",
-"喾"=>"嚳",
-"嗫"=>"囁",
-"嗳"=>"噯",
-"嘘"=>"噓",
-"嘤"=>"嚶",
-"嘱"=>"囑",
-"㖊"=>"噚",
-"噜"=>"嚕",
-"嚣"=>"囂",
-"园"=>"園",
-"囱"=>"囪",
-"围"=>"圍",
-"囵"=>"圇",
-"国"=>"國",
-"图"=>"圖",
-"圆"=>"圓",
-"圣"=>"聖",
-"圹"=>"壙",
-"场"=>"場",
-"块"=>"塊",
-"坚"=>"堅",
-"坜"=>"壢",
-"坝"=>"壩",
-"坞"=>"塢",
-"坟"=>"墳",
-"坠"=>"墜",
-"垄"=>"壟",
-"垅"=>"壠",
-"垆"=>"壚",
-"垒"=>"壘",
-"垦"=>"墾",
-"垩"=>"堊",
-"垫"=>"墊",
-"垭"=>"埡",
-"垱"=>"壋",
-"垲"=>"塏",
-"垴"=>"堖",
-"埘"=>"塒",
-"埙"=>"塤",
-"埚"=>"堝",
-"埯"=>"垵",
-"堑"=>"塹",
-"堕"=>"墮",
-"𡒄"=>"壈",
-"壮"=>"壯",
-"声"=>"聲",
-"壶"=>"壺",
-"壸"=>"壼",
-"处"=>"處",
-"备"=>"備",
-"够"=>"夠",
-"头"=>"頭",
-"夸"=>"誇",
-"夹"=>"夾",
-"夺"=>"奪",
-"奁"=>"奩",
-"奂"=>"奐",
-"奋"=>"奮",
-"奥"=>"奧",
-"妆"=>"妝",
-"妇"=>"婦",
-"妈"=>"媽",
-"妩"=>"嫵",
-"妪"=>"嫗",
-"姗"=>"姍",
-"姹"=>"奼",
-"娄"=>"婁",
-"娅"=>"婭",
-"娆"=>"嬈",
-"娇"=>"嬌",
-"娈"=>"孌",
-"娱"=>"娛",
-"娲"=>"媧",
-"娴"=>"嫻",
-"婳"=>"嫿",
-"婴"=>"嬰",
-"婵"=>"嬋",
-"婶"=>"嬸",
-"媪"=>"媼",
-"嫒"=>"嬡",
-"嫔"=>"嬪",
-"嫱"=>"嬙",
-"嬷"=>"嬤",
-"孙"=>"孫",
-"学"=>"學",
-"孪"=>"孿",
-"宝"=>"寶",
-"实"=>"實",
-"宠"=>"寵",
-"审"=>"審",
-"宪"=>"憲",
-"宫"=>"宮",
-"宽"=>"寬",
-"宾"=>"賓",
-"寝"=>"寢",
-"对"=>"對",
-"寻"=>"尋",
-"导"=>"導",
-"寿"=>"壽",
-"将"=>"將",
-"尔"=>"爾",
-"尘"=>"塵",
-"尝"=>"嘗",
-"尧"=>"堯",
-"尴"=>"尷",
-"尸"=>"屍",
-"层"=>"層",
-"屃"=>"屓",
-"屉"=>"屜",
-"届"=>"屆",
-"属"=>"屬",
-"屡"=>"屢",
-"屦"=>"屨",
-"屿"=>"嶼",
-"岁"=>"歲",
-"岂"=>"豈",
-"岖"=>"嶇",
-"岗"=>"崗",
-"岘"=>"峴",
-"岙"=>"嶴",
-"岚"=>"嵐",
-"岛"=>"島",
-"岭"=>"嶺",
-"岽"=>"崬",
-"岿"=>"巋",
-"峄"=>"嶧",
-"峡"=>"峽",
-"峣"=>"嶢",
-"峤"=>"嶠",
-"峥"=>"崢",
-"峦"=>"巒",
-"崂"=>"嶗",
-"崃"=>"崍",
-"崄"=>"嶮",
-"崭"=>"嶄",
-"嵘"=>"嶸",
-"嵚"=>"嶔",
-"嵝"=>"嶁",
-"巅"=>"巔",
-"巩"=>"鞏",
-"巯"=>"巰",
-"币"=>"幣",
-"帅"=>"帥",
-"师"=>"師",
-"帏"=>"幃",
-"帐"=>"帳",
-"帜"=>"幟",
-"带"=>"帶",
-"帧"=>"幀",
-"帮"=>"幫",
-"帱"=>"幬",
-"帻"=>"幘",
-"帼"=>"幗",
-"幂"=>"冪",
-"庆"=>"慶",
-"庐"=>"廬",
-"庑"=>"廡",
-"库"=>"庫",
-"应"=>"應",
-"庙"=>"廟",
-"庞"=>"龐",
-"废"=>"廢",
-"廪"=>"廩",
-"开"=>"開",
-"异"=>"異",
-"弃"=>"棄",
-"弑"=>"弒",
-"张"=>"張",
-"弪"=>"弳",
-"弯"=>"彎",
-"弹"=>"彈",
-"强"=>"強",
-"归"=>"歸",
-"彦"=>"彥",
-"彻"=>"徹",
-"径"=>"徑",
-"徕"=>"徠",
-"忆"=>"憶",
-"忏"=>"懺",
-"忧"=>"憂",
-"忾"=>"愾",
-"怀"=>"懷",
-"态"=>"態",
-"怂"=>"慫",
-"怃"=>"憮",
-"怄"=>"慪",
-"怅"=>"悵",
-"怆"=>"愴",
-"怜"=>"憐",
-"总"=>"總",
-"怼"=>"懟",
-"怿"=>"懌",
-"恋"=>"戀",
-"恒"=>"恆",
-"恳"=>"懇",
-"恸"=>"慟",
-"恹"=>"懨",
-"恺"=>"愷",
-"恻"=>"惻",
-"恼"=>"惱",
-"恽"=>"惲",
-"悦"=>"悅",
-"悬"=>"懸",
-"悭"=>"慳",
-"悮"=>"悞",
-"悯"=>"憫",
-"惊"=>"驚",
-"惧"=>"懼",
-"惨"=>"慘",
-"惩"=>"懲",
-"惫"=>"憊",
-"惬"=>"愜",
-"惭"=>"慚",
-"惮"=>"憚",
-"惯"=>"慣",
-"愠"=>"慍",
-"愤"=>"憤",
-"愦"=>"憒",
-"慑"=>"懾",
-"懑"=>"懣",
-"懒"=>"懶",
-"懔"=>"懍",
-"戆"=>"戇",
-"戋"=>"戔",
-"戏"=>"戲",
-"戗"=>"戧",
-"战"=>"戰",
-"戬"=>"戩",
-"戯"=>"戱",
-"户"=>"戶",
-"扑"=>"撲",
-"执"=>"執",
-"扩"=>"擴",
-"扪"=>"捫",
-"扫"=>"掃",
-"扬"=>"揚",
-"扰"=>"擾",
-"抚"=>"撫",
-"抛"=>"拋",
-"抟"=>"摶",
-"抠"=>"摳",
-"抡"=>"掄",
-"抢"=>"搶",
-"护"=>"護",
-"报"=>"報",
-"拟"=>"擬",
-"拢"=>"攏",
-"拣"=>"揀",
-"拥"=>"擁",
-"拦"=>"攔",
-"拧"=>"擰",
-"拨"=>"撥",
-"择"=>"擇",
-"挂"=>"掛",
-"挚"=>"摯",
-"挛"=>"攣",
-"挜"=>"掗",
-"挝"=>"撾",
-"挞"=>"撻",
-"挟"=>"挾",
-"挠"=>"撓",
-"挡"=>"擋",
-"挢"=>"撟",
-"挣"=>"掙",
-"挤"=>"擠",
-"挥"=>"揮",
-"挦"=>"撏",
-"捝"=>"挩",
-"捞"=>"撈",
-"损"=>"損",
-"捡"=>"撿",
-"换"=>"換",
-"捣"=>"搗",
-"掳"=>"擄",
-"掴"=>"摑",
-"掷"=>"擲",
-"掸"=>"撣",
-"掺"=>"摻",
-"掼"=>"摜",
-"揽"=>"攬",
-"揾"=>"搵",
-"揿"=>"撳",
-"搀"=>"攙",
-"搁"=>"擱",
-"搂"=>"摟",
-"搅"=>"攪",
-"携"=>"攜",
-"摄"=>"攝",
-"摅"=>"攄",
-"摆"=>"擺",
-"摇"=>"搖",
-"摈"=>"擯",
-"摊"=>"攤",
-"撄"=>"攖",
-"撑"=>"撐",
-"㧑"=>"撝",
-"撵"=>"攆",
-"撷"=>"擷",
-"撸"=>"擼",
-"撺"=>"攛",
-"㧟"=>"擓",
-"擞"=>"擻",
-"攒"=>"攢",
-"敌"=>"敵",
-"敛"=>"斂",
-"数"=>"數",
-"斋"=>"齋",
-"斓"=>"斕",
-"斩"=>"斬",
-"断"=>"斷",
-"无"=>"無",
-"旧"=>"舊",
-"时"=>"時",
-"旷"=>"曠",
-"旸"=>"暘",
-"昙"=>"曇",
-"昼"=>"晝",
-"昽"=>"曨",
-"显"=>"顯",
-"晋"=>"晉",
-"晒"=>"曬",
-"晓"=>"曉",
-"晔"=>"曄",
-"晕"=>"暈",
-"晖"=>"暉",
-"暂"=>"暫",
-"暧"=>"曖",
-"机"=>"機",
-"杀"=>"殺",
-"杂"=>"雜",
-"权"=>"權",
-"杆"=>"桿",
-"条"=>"條",
-"来"=>"來",
-"杨"=>"楊",
-"杩"=>"榪",
-"杰"=>"傑",
-"构"=>"構",
-"枞"=>"樅",
-"枢"=>"樞",
-"枣"=>"棗",
-"枥"=>"櫪",
-"枧"=>"梘",
-"枨"=>"棖",
-"枪"=>"槍",
-"枫"=>"楓",
-"枭"=>"梟",
-"柠"=>"檸",
-"柽"=>"檉",
-"栀"=>"梔",
-"栅"=>"柵",
-"标"=>"標",
-"栈"=>"棧",
-"栉"=>"櫛",
-"栊"=>"櫳",
-"栋"=>"棟",
-"栌"=>"櫨",
-"栎"=>"櫟",
-"栏"=>"欄",
-"树"=>"樹",
-"栖"=>"棲",
-"样"=>"樣",
-"栾"=>"欒",
-"桠"=>"椏",
-"桡"=>"橈",
-"桢"=>"楨",
-"档"=>"檔",
-"桤"=>"榿",
-"桥"=>"橋",
-"桦"=>"樺",
-"桧"=>"檜",
-"桨"=>"槳",
-"桩"=>"樁",
-"梦"=>"夢",
-"梼"=>"檮",
-"梾"=>"棶",
-"梿"=>"槤",
-"检"=>"檢",
-"棁"=>"梲",
-"棂"=>"欞",
-"椁"=>"槨",
-"椟"=>"櫝",
-"椠"=>"槧",
-"椤"=>"欏",
-"椭"=>"橢",
-"楼"=>"樓",
-"榄"=>"欖",
-"榅"=>"榲",
-"榇"=>"櫬",
-"榈"=>"櫚",
-"榉"=>"櫸",
-"槚"=>"檟",
-"槛"=>"檻",
-"槟"=>"檳",
-"槠"=>"櫧",
-"横"=>"橫",
-"樯"=>"檣",
-"樱"=>"櫻",
-"橥"=>"櫫",
-"橱"=>"櫥",
-"橹"=>"櫓",
-"橼"=>"櫞",
-"檩"=>"檁",
-"欢"=>"歡",
-"欤"=>"歟",
-"欧"=>"歐",
-"歼"=>"殲",
-"殁"=>"歿",
-"殇"=>"殤",
-"残"=>"殘",
-"殒"=>"殞",
-"殓"=>"殮",
-"殚"=>"殫",
-"殡"=>"殯",
-"㱮"=>"殨",
-"㱩"=>"殰",
-"殴"=>"毆",
-"毁"=>"毀",
-"毂"=>"轂",
-"毕"=>"畢",
-"毙"=>"斃",
-"毡"=>"氈",
-"毵"=>"毿",
-"氇"=>"氌",
-"气"=>"氣",
-"氢"=>"氫",
-"氩"=>"氬",
-"氲"=>"氳",
-"汉"=>"漢",
-"汤"=>"湯",
-"汹"=>"洶",
-"沟"=>"溝",
-"没"=>"沒",
-"沣"=>"灃",
-"沤"=>"漚",
-"沥"=>"瀝",
-"沦"=>"淪",
-"沧"=>"滄",
-"沪"=>"滬",
-"泞"=>"濘",
-"泪"=>"淚",
-"泶"=>"澩",
-"泷"=>"瀧",
-"泸"=>"瀘",
-"泺"=>"濼",
-"泻"=>"瀉",
-"泼"=>"潑",
-"泽"=>"澤",
-"泾"=>"涇",
-"洁"=>"潔",
-"洒"=>"灑",
-"洼"=>"窪",
-"浃"=>"浹",
-"浅"=>"淺",
-"浆"=>"漿",
-"浇"=>"澆",
-"浈"=>"湞",
-"浊"=>"濁",
-"测"=>"測",
-"浍"=>"澮",
-"济"=>"濟",
-"浏"=>"瀏",
-"浐"=>"滻",
-"浑"=>"渾",
-"浒"=>"滸",
-"浓"=>"濃",
-"浔"=>"潯",
-"涛"=>"濤",
-"涝"=>"澇",
-"涞"=>"淶",
-"涟"=>"漣",
-"涠"=>"潿",
-"涡"=>"渦",
-"涣"=>"渙",
-"涤"=>"滌",
-"润"=>"潤",
-"涧"=>"澗",
-"涨"=>"漲",
-"涩"=>"澀",
-"渊"=>"淵",
-"渌"=>"淥",
-"渍"=>"漬",
-"渎"=>"瀆",
-"渐"=>"漸",
-"渑"=>"澠",
-"渔"=>"漁",
-"渖"=>"瀋",
-"渗"=>"滲",
-"温"=>"溫",
-"湾"=>"灣",
-"湿"=>"濕",
-"溃"=>"潰",
-"溅"=>"濺",
-"溆"=>"漵",
-"滗"=>"潷",
-"滚"=>"滾",
-"滞"=>"滯",
-"滟"=>"灧",
-"滠"=>"灄",
-"满"=>"滿",
-"滢"=>"瀅",
-"滤"=>"濾",
-"滥"=>"濫",
-"滦"=>"灤",
-"滨"=>"濱",
-"滩"=>"灘",
-"滪"=>"澦",
-"漤"=>"灠",
-"潆"=>"瀠",
-"潇"=>"瀟",
-"潋"=>"瀲",
-"潍"=>"濰",
-"潜"=>"潛",
-"潴"=>"瀦",
-"澜"=>"瀾",
-"濑"=>"瀨",
-"濒"=>"瀕",
-"㲿"=>"瀇",
-"灏"=>"灝",
-"灭"=>"滅",
-"灯"=>"燈",
-"灵"=>"靈",
-"灾"=>"災",
-"灿"=>"燦",
-"炀"=>"煬",
-"炉"=>"爐",
-"炖"=>"燉",
-"炜"=>"煒",
-"炝"=>"熗",
-"点"=>"點",
-"炼"=>"煉",
-"炽"=>"熾",
-"烁"=>"爍",
-"烂"=>"爛",
-"烃"=>"烴",
-"烛"=>"燭",
-"烟"=>"煙",
-"烦"=>"煩",
-"烧"=>"燒",
-"烨"=>"燁",
-"烩"=>"燴",
-"烫"=>"燙",
-"烬"=>"燼",
-"热"=>"熱",
-"焕"=>"煥",
-"焖"=>"燜",
-"焘"=>"燾",
-"㶽"=>"煱",
-"煴"=>"熅",
-"㶶"=>"燶",
-"爱"=>"愛",
-"爷"=>"爺",
-"牍"=>"牘",
-"牦"=>"氂",
-"牵"=>"牽",
-"牺"=>"犧",
-"犊"=>"犢",
-"状"=>"狀",
-"犷"=>"獷",
-"犸"=>"獁",
-"犹"=>"猶",
-"狈"=>"狽",
-"狝"=>"獮",
-"狞"=>"獰",
-"独"=>"獨",
-"狭"=>"狹",
-"狮"=>"獅",
-"狯"=>"獪",
-"狰"=>"猙",
-"狱"=>"獄",
-"狲"=>"猻",
-"猃"=>"獫",
-"猎"=>"獵",
-"猕"=>"獼",
-"猡"=>"玀",
-"猪"=>"豬",
-"猫"=>"貓",
-"猬"=>"蝟",
-"献"=>"獻",
-"獭"=>"獺",
-"㺍"=>"獱",
-"玑"=>"璣",
-"玚"=>"瑒",
-"玛"=>"瑪",
-"玮"=>"瑋",
-"环"=>"環",
-"现"=>"現",
-"玱"=>"瑲",
-"玺"=>"璽",
-"珐"=>"琺",
-"珑"=>"瓏",
-"珰"=>"璫",
-"珲"=>"琿",
-"琏"=>"璉",
-"琐"=>"瑣",
-"琼"=>"瓊",
-"瑶"=>"瑤",
-"瑷"=>"璦",
-"璎"=>"瓔",
-"瓒"=>"瓚",
-"瓯"=>"甌",
-"电"=>"電",
-"画"=>"畫",
-"畅"=>"暢",
-"畴"=>"疇",
-"疖"=>"癤",
-"疗"=>"療",
-"疟"=>"瘧",
-"疠"=>"癘",
-"疡"=>"瘍",
-"疬"=>"癧",
-"疭"=>"瘲",
-"疮"=>"瘡",
-"疯"=>"瘋",
-"疱"=>"皰",
-"疴"=>"痾",
-"痈"=>"癰",
-"痉"=>"痙",
-"痒"=>"癢",
-"痖"=>"瘂",
-"痨"=>"癆",
-"痪"=>"瘓",
-"痫"=>"癇",
-"瘅"=>"癉",
-"瘆"=>"瘮",
-"瘗"=>"瘞",
-"瘪"=>"癟",
-"瘫"=>"癱",
-"瘾"=>"癮",
-"瘿"=>"癭",
-"癞"=>"癩",
-"癣"=>"癬",
-"癫"=>"癲",
-"皑"=>"皚",
-"皱"=>"皺",
-"皲"=>"皸",
-"盏"=>"盞",
-"盐"=>"鹽",
-"监"=>"監",
-"盖"=>"蓋",
-"盗"=>"盜",
-"盘"=>"盤",
-"眍"=>"瞘",
-"眦"=>"眥",
-"眬"=>"矓",
-"睁"=>"睜",
-"睐"=>"睞",
-"睑"=>"瞼",
-"瞆"=>"瞶",
-"瞒"=>"瞞",
-"䁖"=>"瞜",
-"瞩"=>"矚",
-"矫"=>"矯",
-"矶"=>"磯",
-"矾"=>"礬",
-"矿"=>"礦",
-"砀"=>"碭",
-"码"=>"碼",
-"砖"=>"磚",
-"砗"=>"硨",
-"砚"=>"硯",
-"砜"=>"碸",
-"砺"=>"礪",
-"砻"=>"礱",
-"砾"=>"礫",
-"础"=>"礎",
-"硁"=>"硜",
-"硕"=>"碩",
-"硖"=>"硤",
-"硗"=>"磽",
-"硙"=>"磑",
-"碍"=>"礙",
-"碛"=>"磧",
-"碜"=>"磣",
-"碱"=>"鹼",
-"礼"=>"禮",
-"祃"=>"禡",
-"祎"=>"禕",
-"祢"=>"禰",
-"祯"=>"禎",
-"祷"=>"禱",
-"祸"=>"禍",
-"禀"=>"稟",
-"禄"=>"祿",
-"禅"=>"禪",
-"离"=>"離",
-"秃"=>"禿",
-"秆"=>"稈",
-"积"=>"積",
-"称"=>"稱",
-"秽"=>"穢",
-"秾"=>"穠",
-"稆"=>"穭",
-"税"=>"稅",
-"䅉"=>"稏",
-"稣"=>"穌",
-"稳"=>"穩",
-"穑"=>"穡",
-"穷"=>"窮",
-"窃"=>"竊",
-"窍"=>"竅",
-"窎"=>"窵",
-"窑"=>"窯",
-"窜"=>"竄",
-"窝"=>"窩",
-"窥"=>"窺",
-"窦"=>"竇",
-"窭"=>"窶",
-"竞"=>"競",
-"笃"=>"篤",
-"笋"=>"筍",
-"笔"=>"筆",
-"笕"=>"筧",
-"笺"=>"箋",
-"笼"=>"籠",
-"笾"=>"籩",
-"筚"=>"篳",
-"筛"=>"篩",
-"筜"=>"簹",
-"筝"=>"箏",
-"䇲"=>"筴",
-"筹"=>"籌",
-"筼"=>"篔",
-"简"=>"簡",
-"箓"=>"籙",
-"箦"=>"簀",
-"箧"=>"篋",
-"箨"=>"籜",
-"箩"=>"籮",
-"箪"=>"簞",
-"箫"=>"簫",
-"篑"=>"簣",
-"篓"=>"簍",
-"篮"=>"籃",
-"篱"=>"籬",
-"簖"=>"籪",
-"籁"=>"籟",
-"籴"=>"糴",
-"类"=>"類",
-"籼"=>"秈",
-"粜"=>"糶",
-"粝"=>"糲",
-"粤"=>"粵",
-"粪"=>"糞",
-"粮"=>"糧",
-"糁"=>"糝",
-"糇"=>"餱",
-"紧"=>"緊",
-"䌷"=>"紬",
-"䌹"=>"絅",
-"絷"=>"縶",
-"䌼"=>"綐",
-"䌽"=>"綵",
-"䌸"=>"縳",
-"䍁"=>"繸",
-"䍀"=>"繿",
-"纟"=>"糹",
-"纠"=>"糾",
-"纡"=>"紆",
-"红"=>"紅",
-"纣"=>"紂",
-"纥"=>"紇",
-"约"=>"約",
-"级"=>"級",
-"纨"=>"紈",
-"纩"=>"纊",
-"纪"=>"紀",
-"纫"=>"紉",
-"纬"=>"緯",
-"纭"=>"紜",
-"纮"=>"紘",
-"纯"=>"純",
-"纰"=>"紕",
-"纱"=>"紗",
-"纲"=>"綱",
-"纳"=>"納",
-"纴"=>"紝",
-"纵"=>"縱",
-"纶"=>"綸",
-"纷"=>"紛",
-"纸"=>"紙",
-"纹"=>"紋",
-"纺"=>"紡",
-"纻"=>"紵",
-"纼"=>"紖",
-"纽"=>"紐",
-"纾"=>"紓",
-"绀"=>"紺",
-"绁"=>"紲",
-"绂"=>"紱",
-"练"=>"練",
-"组"=>"組",
-"绅"=>"紳",
-"细"=>"細",
-"织"=>"織",
-"终"=>"終",
-"绉"=>"縐",
-"绊"=>"絆",
-"绋"=>"紼",
-"绌"=>"絀",
-"绍"=>"紹",
-"绎"=>"繹",
-"经"=>"經",
-"绐"=>"紿",
-"绑"=>"綁",
-"绒"=>"絨",
-"结"=>"結",
-"绔"=>"絝",
-"绕"=>"繞",
-"绖"=>"絰",
-"绗"=>"絎",
-"绘"=>"繪",
-"给"=>"給",
-"绚"=>"絢",
-"绛"=>"絳",
-"络"=>"絡",
-"绞"=>"絞",
-"统"=>"統",
-"绠"=>"綆",
-"绡"=>"綃",
-"绢"=>"絹",
-"绤"=>"綌",
-"绥"=>"綏",
-"继"=>"繼",
-"绨"=>"綈",
-"绩"=>"績",
-"绪"=>"緒",
-"绫"=>"綾",
-"绬"=>"緓",
-"续"=>"續",
-"绮"=>"綺",
-"绯"=>"緋",
-"绰"=>"綽",
-"绲"=>"緄",
-"绳"=>"繩",
-"维"=>"維",
-"绵"=>"綿",
-"绶"=>"綬",
-"绸"=>"綢",
-"绹"=>"綯",
-"绺"=>"綹",
-"绻"=>"綣",
-"综"=>"綜",
-"绽"=>"綻",
-"绾"=>"綰",
-"缀"=>"綴",
-"缁"=>"緇",
-"缂"=>"緙",
-"缃"=>"緗",
-"缄"=>"緘",
-"缅"=>"緬",
-"缆"=>"纜",
-"缇"=>"緹",
-"缈"=>"緲",
-"缉"=>"緝",
-"缊"=>"縕",
-"缋"=>"繢",
-"缌"=>"緦",
-"缍"=>"綞",
-"缎"=>"緞",
-"缏"=>"緶",
-"缑"=>"緱",
-"缒"=>"縋",
-"缓"=>"緩",
-"缔"=>"締",
-"缕"=>"縷",
-"编"=>"編",
-"缗"=>"緡",
-"缘"=>"緣",
-"缙"=>"縉",
-"缚"=>"縛",
-"缛"=>"縟",
-"缜"=>"縝",
-"缝"=>"縫",
-"缞"=>"縗",
-"缟"=>"縞",
-"缠"=>"纏",
-"缡"=>"縭",
-"缢"=>"縊",
-"缣"=>"縑",
-"缤"=>"繽",
-"缥"=>"縹",
-"缦"=>"縵",
-"缧"=>"縲",
-"缨"=>"纓",
-"缩"=>"縮",
-"缪"=>"繆",
-"缫"=>"繅",
-"缬"=>"纈",
-"缭"=>"繚",
-"缮"=>"繕",
-"缯"=>"繒",
-"缱"=>"繾",
-"缲"=>"繰",
-"缳"=>"繯",
-"缴"=>"繳",
-"缵"=>"纘",
-"罂"=>"罌",
-"网"=>"網",
-"罗"=>"羅",
-"罚"=>"罰",
-"罢"=>"罷",
-"罴"=>"羆",
-"羁"=>"羈",
-"羟"=>"羥",
-"翘"=>"翹",
-"耢"=>"耮",
-"耧"=>"耬",
-"耸"=>"聳",
-"耻"=>"恥",
-"聂"=>"聶",
-"聋"=>"聾",
-"职"=>"職",
-"聍"=>"聹",
-"联"=>"聯",
-"聩"=>"聵",
-"聪"=>"聰",
-"肃"=>"肅",
-"肠"=>"腸",
-"肤"=>"膚",
-"肮"=>"骯",
-"肴"=>"餚",
-"肾"=>"腎",
-"肿"=>"腫",
-"胀"=>"脹",
-"胁"=>"脅",
-"胆"=>"膽",
-"胧"=>"朧",
-"胨"=>"腖",
-"胪"=>"臚",
-"胫"=>"脛",
-"胶"=>"膠",
-"脉"=>"脈",
-"脍"=>"膾",
-"脐"=>"臍",
-"脑"=>"腦",
-"脓"=>"膿",
-"脔"=>"臠",
-"脚"=>"腳",
-"脱"=>"脫",
-"脶"=>"腡",
-"脸"=>"臉",
-"腭"=>"齶",
-"腻"=>"膩",
-"腼"=>"靦",
-"腽"=>"膃",
-"腾"=>"騰",
-"膑"=>"臏",
-"臜"=>"臢",
-"舆"=>"輿",
-"舣"=>"艤",
-"舰"=>"艦",
-"舱"=>"艙",
-"舻"=>"艫",
-"艰"=>"艱",
-"艳"=>"艷",
-"艺"=>"藝",
-"节"=>"節",
-"芈"=>"羋",
-"芗"=>"薌",
-"芜"=>"蕪",
-"芦"=>"蘆",
-"苁"=>"蓯",
-"苇"=>"葦",
-"苈"=>"藶",
-"苋"=>"莧",
-"苌"=>"萇",
-"苍"=>"蒼",
-"苎"=>"苧",
-"茎"=>"莖",
-"茏"=>"蘢",
-"茑"=>"蔦",
-"茔"=>"塋",
-"茕"=>"煢",
-"茧"=>"繭",
-"荆"=>"荊",
-"荐"=>"薦",
-"荙"=>"薘",
-"荚"=>"莢",
-"荛"=>"蕘",
-"荜"=>"蓽",
-"荞"=>"蕎",
-"荟"=>"薈",
-"荠"=>"薺",
-"荣"=>"榮",
-"荤"=>"葷",
-"荥"=>"滎",
-"荦"=>"犖",
-"荧"=>"熒",
-"荨"=>"蕁",
-"荩"=>"藎",
-"荪"=>"蓀",
-"荫"=>"蔭",
-"荬"=>"蕒",
-"荭"=>"葒",
-"荮"=>"葤",
-"莅"=>"蒞",
-"莱"=>"萊",
-"莲"=>"蓮",
-"莳"=>"蒔",
-"莴"=>"萵",
-"莶"=>"薟",
-"莸"=>"蕕",
-"莹"=>"瑩",
-"莺"=>"鶯",
-"萝"=>"蘿",
-"萤"=>"螢",
-"营"=>"營",
-"萦"=>"縈",
-"萧"=>"蕭",
-"萨"=>"薩",
-"葱"=>"蔥",
-"蒇"=>"蕆",
-"蒉"=>"蕢",
-"蒋"=>"蔣",
-"蒌"=>"蔞",
-"蓝"=>"藍",
-"蓟"=>"薊",
-"蓠"=>"蘺",
-"蓣"=>"蕷",
-"蓥"=>"鎣",
-"蓦"=>"驀",
-"蔂"=>"虆",
-"蔷"=>"薔",
-"蔹"=>"蘞",
-"蔺"=>"藺",
-"蔼"=>"藹",
-"蕰"=>"薀",
-"蕲"=>"蘄",
-"薮"=>"藪",
-"䓕"=>"薳",
-"藓"=>"蘚",
-"蘖"=>"櫱",
-"虏"=>"虜",
-"虑"=>"慮",
-"虚"=>"虛",
-"虬"=>"虯",
-"虮"=>"蟣",
-"虽"=>"雖",
-"虾"=>"蝦",
-"虿"=>"蠆",
-"蚀"=>"蝕",
-"蚁"=>"蟻",
-"蚂"=>"螞",
-"蚕"=>"蠶",
-"蚬"=>"蜆",
-"蛊"=>"蠱",
-"蛎"=>"蠣",
-"蛏"=>"蟶",
-"蛮"=>"蠻",
-"蛰"=>"蟄",
-"蛱"=>"蛺",
-"蛲"=>"蟯",
-"蛳"=>"螄",
-"蛴"=>"蠐",
-"蜕"=>"蛻",
-"蜗"=>"蝸",
-"蝇"=>"蠅",
-"蝈"=>"蟈",
-"蝉"=>"蟬",
-"蝼"=>"螻",
-"蝾"=>"蠑",
-"螀"=>"螿",
-"螨"=>"蟎",
-"䗖"=>"螮",
-"蟏"=>"蠨",
-"衅"=>"釁",
-"衔"=>"銜",
-"补"=>"補",
-"衬"=>"襯",
-"衮"=>"袞",
-"袄"=>"襖",
-"袅"=>"裊",
-"袆"=>"褘",
-"袜"=>"襪",
-"袭"=>"襲",
-"袯"=>"襏",
-"装"=>"裝",
-"裆"=>"襠",
-"裈"=>"褌",
-"裢"=>"褳",
-"裣"=>"襝",
-"裤"=>"褲",
-"裥"=>"襇",
-"褛"=>"褸",
-"褴"=>"襤",
-"䙓"=>"襬",
-"见"=>"見",
-"观"=>"觀",
-"觃"=>"覎",
-"规"=>"規",
-"觅"=>"覓",
-"视"=>"視",
-"觇"=>"覘",
-"览"=>"覽",
-"觉"=>"覺",
-"觊"=>"覬",
-"觋"=>"覡",
-"觌"=>"覿",
-"觍"=>"覥",
-"觎"=>"覦",
-"觏"=>"覯",
-"觐"=>"覲",
-"觑"=>"覷",
-"觞"=>"觴",
-"触"=>"觸",
-"觯"=>"觶",
-"訚"=>"誾",
-"䜣"=>"訢",
-"誉"=>"譽",
-"誊"=>"謄",
-"䜧"=>"譅",
-"讠"=>"訁",
-"计"=>"計",
-"订"=>"訂",
-"讣"=>"訃",
-"认"=>"認",
-"讥"=>"譏",
-"讦"=>"訐",
-"讧"=>"訌",
-"讨"=>"討",
-"让"=>"讓",
-"讪"=>"訕",
-"讫"=>"訖",
-"讬"=>"託",
-"训"=>"訓",
-"议"=>"議",
-"讯"=>"訊",
-"记"=>"記",
-"讱"=>"訒",
-"讲"=>"講",
-"讳"=>"諱",
-"讴"=>"謳",
-"讵"=>"詎",
-"讶"=>"訝",
-"讷"=>"訥",
-"许"=>"許",
-"讹"=>"訛",
-"论"=>"論",
-"讻"=>"訩",
-"讼"=>"訟",
-"讽"=>"諷",
-"设"=>"設",
-"访"=>"訪",
-"诀"=>"訣",
-"证"=>"證",
-"诂"=>"詁",
-"诃"=>"訶",
-"评"=>"評",
-"诅"=>"詛",
-"识"=>"識",
-"诇"=>"詗",
-"诈"=>"詐",
-"诉"=>"訴",
-"诊"=>"診",
-"诋"=>"詆",
-"诌"=>"謅",
-"词"=>"詞",
-"诎"=>"詘",
-"诏"=>"詔",
-"诐"=>"詖",
-"译"=>"譯",
-"诒"=>"詒",
-"诓"=>"誆",
-"诔"=>"誄",
-"试"=>"試",
-"诖"=>"詿",
-"诗"=>"詩",
-"诘"=>"詰",
-"诙"=>"詼",
-"诚"=>"誠",
-"诛"=>"誅",
-"诜"=>"詵",
-"话"=>"話",
-"诞"=>"誕",
-"诟"=>"詬",
-"诠"=>"詮",
-"诡"=>"詭",
-"询"=>"詢",
-"诣"=>"詣",
-"诤"=>"諍",
-"该"=>"該",
-"详"=>"詳",
-"诧"=>"詫",
-"诨"=>"諢",
-"诩"=>"詡",
-"诪"=>"譸",
-"诫"=>"誡",
-"诬"=>"誣",
-"语"=>"語",
-"诮"=>"誚",
-"误"=>"誤",
-"诰"=>"誥",
-"诱"=>"誘",
-"诲"=>"誨",
-"诳"=>"誑",
-"诵"=>"誦",
-"诶"=>"誒",
-"请"=>"請",
-"诸"=>"諸",
-"诹"=>"諏",
-"诺"=>"諾",
-"读"=>"讀",
-"诼"=>"諑",
-"诽"=>"誹",
-"课"=>"課",
-"诿"=>"諉",
-"谀"=>"諛",
-"谁"=>"誰",
-"谂"=>"諗",
-"调"=>"調",
-"谄"=>"諂",
-"谅"=>"諒",
-"谆"=>"諄",
-"谇"=>"誶",
-"谈"=>"談",
-"谊"=>"誼",
-"谋"=>"謀",
-"谌"=>"諶",
-"谍"=>"諜",
-"谎"=>"謊",
-"谏"=>"諫",
-"谐"=>"諧",
-"谑"=>"謔",
-"谒"=>"謁",
-"谓"=>"謂",
-"谔"=>"諤",
-"谕"=>"諭",
-"谖"=>"諼",
-"谗"=>"讒",
-"谘"=>"諮",
-"谙"=>"諳",
-"谚"=>"諺",
-"谛"=>"諦",
-"谜"=>"謎",
-"谝"=>"諞",
-"谞"=>"諝",
-"谟"=>"謨",
-"谠"=>"讜",
-"谡"=>"謖",
-"谢"=>"謝",
-"谤"=>"謗",
-"谥"=>"謚",
-"谦"=>"謙",
-"谧"=>"謐",
-"谨"=>"謹",
-"谩"=>"謾",
-"谪"=>"謫",
-"谬"=>"謬",
-"谭"=>"譚",
-"谮"=>"譖",
-"谯"=>"譙",
-"谰"=>"讕",
-"谱"=>"譜",
-"谲"=>"譎",
-"谳"=>"讞",
-"谴"=>"譴",
-"谵"=>"譫",
-"谶"=>"讖",
-"豮"=>"豶",
-"䝙"=>"貙",
-"䞐"=>"賰",
-"贝"=>"貝",
-"贞"=>"貞",
-"负"=>"負",
-"贠"=>"貟",
-"贡"=>"貢",
-"财"=>"財",
-"责"=>"責",
-"贤"=>"賢",
-"败"=>"敗",
-"账"=>"賬",
-"货"=>"貨",
-"质"=>"質",
-"贩"=>"販",
-"贪"=>"貪",
-"贫"=>"貧",
-"贬"=>"貶",
-"购"=>"購",
-"贮"=>"貯",
-"贯"=>"貫",
-"贰"=>"貳",
-"贱"=>"賤",
-"贲"=>"賁",
-"贳"=>"貰",
-"贴"=>"貼",
-"贵"=>"貴",
-"贶"=>"貺",
-"贷"=>"貸",
-"贸"=>"貿",
-"费"=>"費",
-"贺"=>"賀",
-"贻"=>"貽",
-"贼"=>"賊",
-"贽"=>"贄",
-"贾"=>"賈",
-"贿"=>"賄",
-"赀"=>"貲",
-"赁"=>"賃",
-"赂"=>"賂",
-"资"=>"資",
-"赅"=>"賅",
-"赆"=>"贐",
-"赇"=>"賕",
-"赈"=>"賑",
-"赉"=>"賚",
-"赊"=>"賒",
-"赋"=>"賦",
-"赌"=>"賭",
-"赎"=>"贖",
-"赏"=>"賞",
-"赐"=>"賜",
-"赑"=>"贔",
-"赒"=>"賙",
-"赓"=>"賡",
-"赔"=>"賠",
-"赕"=>"賧",
-"赖"=>"賴",
-"赗"=>"賵",
-"赘"=>"贅",
-"赙"=>"賻",
-"赚"=>"賺",
-"赛"=>"賽",
-"赜"=>"賾",
-"赟"=>"贇",
-"赠"=>"贈",
-"赡"=>"贍",
-"赢"=>"贏",
-"赣"=>"贛",
-"赪"=>"赬",
-"赵"=>"趙",
-"赶"=>"趕",
-"趋"=>"趨",
-"趱"=>"趲",
-"趸"=>"躉",
-"跃"=>"躍",
-"跄"=>"蹌",
-"跞"=>"躒",
-"践"=>"踐",
-"跶"=>"躂",
-"跷"=>"蹺",
-"跸"=>"蹕",
-"跹"=>"躚",
-"跻"=>"躋",
-"踊"=>"踴",
-"踌"=>"躊",
-"踪"=>"蹤",
-"踬"=>"躓",
-"踯"=>"躑",
-"蹑"=>"躡",
-"蹒"=>"蹣",
-"蹰"=>"躕",
-"蹿"=>"躥",
-"躏"=>"躪",
-"躜"=>"躦",
-"躯"=>"軀",
-"车"=>"車",
-"轧"=>"軋",
-"轨"=>"軌",
-"轩"=>"軒",
-"轪"=>"軑",
-"轫"=>"軔",
-"转"=>"轉",
-"轭"=>"軛",
-"轮"=>"輪",
-"软"=>"軟",
-"轰"=>"轟",
-"轱"=>"軲",
-"轲"=>"軻",
-"轳"=>"轤",
-"轴"=>"軸",
-"轵"=>"軹",
-"轶"=>"軼",
-"轷"=>"軤",
-"轸"=>"軫",
-"轹"=>"轢",
-"轺"=>"軺",
-"轻"=>"輕",
-"轼"=>"軾",
-"载"=>"載",
-"轾"=>"輊",
-"轿"=>"轎",
-"辀"=>"輈",
-"辁"=>"輇",
-"辂"=>"輅",
-"较"=>"較",
-"辄"=>"輒",
-"辅"=>"輔",
-"辆"=>"輛",
-"辇"=>"輦",
-"辈"=>"輩",
-"辉"=>"輝",
-"辊"=>"輥",
-"辋"=>"輞",
-"辌"=>"輬",
-"辍"=>"輟",
-"辎"=>"輜",
-"辏"=>"輳",
-"辐"=>"輻",
-"辑"=>"輯",
-"辒"=>"轀",
-"输"=>"輸",
-"辔"=>"轡",
-"辕"=>"轅",
-"辖"=>"轄",
-"辗"=>"輾",
-"辘"=>"轆",
-"辙"=>"轍",
-"辚"=>"轔",
-"辞"=>"辭",
-"辩"=>"辯",
-"辫"=>"辮",
-"边"=>"邊",
-"辽"=>"遼",
-"达"=>"達",
-"迁"=>"遷",
-"过"=>"過",
-"迈"=>"邁",
-"运"=>"運",
-"还"=>"還",
-"这"=>"這",
-"进"=>"進",
-"远"=>"遠",
-"违"=>"違",
-"连"=>"連",
-"迟"=>"遲",
-"迩"=>"邇",
-"迳"=>"逕",
-"迹"=>"跡",
-"选"=>"選",
-"逊"=>"遜",
-"递"=>"遞",
-"逦"=>"邐",
-"逻"=>"邏",
-"遗"=>"遺",
-"遥"=>"遙",
-"邓"=>"鄧",
-"邝"=>"鄺",
-"邬"=>"鄔",
-"邮"=>"郵",
-"邹"=>"鄒",
-"邺"=>"鄴",
-"邻"=>"鄰",
-"郏"=>"郟",
-"郐"=>"鄶",
-"郑"=>"鄭",
-"郓"=>"鄆",
-"郦"=>"酈",
-"郧"=>"鄖",
-"郸"=>"鄲",
-"酂"=>"酇",
-"酦"=>"醱",
-"酱"=>"醬",
-"酽"=>"釅",
-"酾"=>"釃",
-"酿"=>"釀",
-"释"=>"釋",
-"鉴"=>"鑒",
-"銮"=>"鑾",
-"錾"=>"鏨",
-"𨱏"=>"鎝",
-"钅"=>"釒",
-"钆"=>"釓",
-"钇"=>"釔",
-"针"=>"針",
-"钉"=>"釘",
-"钊"=>"釗",
-"钋"=>"釙",
-"钌"=>"釕",
-"钍"=>"釷",
-"钎"=>"釺",
-"钏"=>"釧",
-"钐"=>"釤",
-"钑"=>"鈒",
-"钒"=>"釩",
-"钓"=>"釣",
-"钔"=>"鍆",
-"钕"=>"釹",
-"钖"=>"鍚",
-"钗"=>"釵",
-"钘"=>"鈃",
-"钙"=>"鈣",
-"钚"=>"鈈",
-"钛"=>"鈦",
-"钜"=>"鉅",
-"钝"=>"鈍",
-"钞"=>"鈔",
-"钠"=>"鈉",
-"钡"=>"鋇",
-"钢"=>"鋼",
-"钣"=>"鈑",
-"钤"=>"鈐",
-"钥"=>"鑰",
-"钦"=>"欽",
-"钧"=>"鈞",
-"钨"=>"鎢",
-"钪"=>"鈧",
-"钫"=>"鈁",
-"钬"=>"鈥",
-"钭"=>"鈄",
-"钮"=>"鈕",
-"钯"=>"鈀",
-"钰"=>"鈺",
-"钱"=>"錢",
-"钲"=>"鉦",
-"钳"=>"鉗",
-"钴"=>"鈷",
-"钶"=>"鈳",
-"钷"=>"鉕",
-"钸"=>"鈽",
-"钹"=>"鈸",
-"钺"=>"鉞",
-"钻"=>"鑽",
-"钼"=>"鉬",
-"钽"=>"鉭",
-"钾"=>"鉀",
-"钿"=>"鈿",
-"铀"=>"鈾",
-"铁"=>"鐵",
-"铂"=>"鉑",
-"铃"=>"鈴",
-"铄"=>"鑠",
-"铅"=>"鉛",
-"铆"=>"鉚",
-"铇"=>"鉋",
-"铈"=>"鈰",
-"铉"=>"鉉",
-"铊"=>"鉈",
-"铋"=>"鉍",
-"铌"=>"鈮",
-"铍"=>"鈹",
-"铎"=>"鐸",
-"铏"=>"鉶",
-"铐"=>"銬",
-"铑"=>"銠",
-"铒"=>"鉺",
-"铓"=>"鋩",
-"铔"=>"錏",
-"铕"=>"銪",
-"铖"=>"鋮",
-"铗"=>"鋏",
-"铘"=>"鋣",
-"铙"=>"鐃",
-"铚"=>"銍",
-"铛"=>"鐺",
-"铜"=>"銅",
-"铝"=>"鋁",
-"铞"=>"銱",
-"铟"=>"銦",
-"铠"=>"鎧",
-"铡"=>"鍘",
-"铢"=>"銖",
-"铣"=>"銑",
-"铤"=>"鋌",
-"铥"=>"銩",
-"铦"=>"銛",
-"铧"=>"鏵",
-"铨"=>"銓",
-"铩"=>"鎩",
-"铪"=>"鉿",
-"铫"=>"銚",
-"铬"=>"鉻",
-"铭"=>"銘",
-"铮"=>"錚",
-"铯"=>"銫",
-"铰"=>"鉸",
-"铱"=>"銥",
-"铲"=>"鏟",
-"铳"=>"銃",
-"铴"=>"鐋",
-"铵"=>"銨",
-"银"=>"銀",
-"铷"=>"銣",
-"铸"=>"鑄",
-"铹"=>"鐒",
-"铺"=>"鋪",
-"铻"=>"鋙",
-"铼"=>"錸",
-"铽"=>"鋱",
-"链"=>"鏈",
-"铿"=>"鏗",
-"销"=>"銷",
-"锁"=>"鎖",
-"锂"=>"鋰",
-"锃"=>"鋥",
-"锄"=>"鋤",
-"锅"=>"鍋",
-"锆"=>"鋯",
-"锇"=>"鋨",
-"锉"=>"銼",
-"锊"=>"鋝",
-"锋"=>"鋒",
-"锌"=>"鋅",
-"锍"=>"鋶",
-"锎"=>"鐦",
-"锏"=>"鐧",
-"锑"=>"銻",
-"锒"=>"鋃",
-"锓"=>"鋟",
-"锔"=>"鋦",
-"锕"=>"錒",
-"锖"=>"錆",
-"锗"=>"鍺",
-"锘"=>"鍩",
-"错"=>"錯",
-"锚"=>"錨",
-"锛"=>"錛",
-"锜"=>"錡",
-"锝"=>"鍀",
-"锞"=>"錁",
-"锟"=>"錕",
-"锠"=>"錩",
-"锡"=>"錫",
-"锢"=>"錮",
-"锣"=>"鑼",
-"锥"=>"錐",
-"锦"=>"錦",
-"锧"=>"鑕",
-"锩"=>"錈",
-"锪"=>"鍃",
-"锫"=>"錇",
-"锬"=>"錟",
-"锭"=>"錠",
-"键"=>"鍵",
-"锯"=>"鋸",
-"锰"=>"錳",
-"锱"=>"錙",
-"锲"=>"鍥",
-"锳"=>"鍈",
-"锴"=>"鍇",
-"锵"=>"鏘",
-"锶"=>"鍶",
-"锷"=>"鍔",
-"锸"=>"鍤",
-"锹"=>"鍬",
-"锺"=>"鍾",
-"锻"=>"鍛",
-"锼"=>"鎪",
-"锽"=>"鍠",
-"锾"=>"鍰",
-"锿"=>"鎄",
-"镀"=>"鍍",
-"镁"=>"鎂",
-"镂"=>"鏤",
-"镃"=>"鎡",
-"镄"=>"鐨",
-"镅"=>"鎇",
-"镆"=>"鏌",
-"镇"=>"鎮",
-"镈"=>"鎛",
-"镉"=>"鎘",
-"镊"=>"鑷",
-"镋"=>"鎲",
-"镍"=>"鎳",
-"镎"=>"鎿",
-"镏"=>"鎦",
-"镐"=>"鎬",
-"镑"=>"鎊",
-"镒"=>"鎰",
-"镓"=>"鎵",
-"镔"=>"鑌",
-"镕"=>"鎔",
-"镖"=>"鏢",
-"镗"=>"鏜",
-"镘"=>"鏝",
-"镙"=>"鏍",
-"镚"=>"鏰",
-"镛"=>"鏞",
-"镜"=>"鏡",
-"镝"=>"鏑",
-"镞"=>"鏃",
-"镟"=>"鏇",
-"镠"=>"鏐",
-"镡"=>"鐔",
-"镣"=>"鐐",
-"镤"=>"鏷",
-"镥"=>"鑥",
-"镦"=>"鐓",
-"镧"=>"鑭",
-"镨"=>"鐠",
-"镩"=>"鑹",
-"镪"=>"鏹",
-"镫"=>"鐙",
-"镬"=>"鑊",
-"镭"=>"鐳",
-"镮"=>"鐶",
-"镯"=>"鐲",
-"镰"=>"鐮",
-"镱"=>"鐿",
-"镲"=>"鑔",
-"镳"=>"鑣",
-"镴"=>"鑞",
-"镵"=>"鑱",
-"镶"=>"鑲",
-"长"=>"長",
-"门"=>"門",
-"闩"=>"閂",
-"闪"=>"閃",
-"闫"=>"閆",
-"闬"=>"閈",
-"闭"=>"閉",
-"问"=>"問",
-"闯"=>"闖",
-"闰"=>"閏",
-"闱"=>"闈",
-"闲"=>"閑",
-"闳"=>"閎",
-"间"=>"間",
-"闵"=>"閔",
-"闶"=>"閌",
-"闷"=>"悶",
-"闸"=>"閘",
-"闹"=>"鬧",
-"闺"=>"閨",
-"闻"=>"聞",
-"闼"=>"闥",
-"闽"=>"閩",
-"闾"=>"閭",
-"闿"=>"闓",
-"阀"=>"閥",
-"阁"=>"閣",
-"阂"=>"閡",
-"阃"=>"閫",
-"阄"=>"鬮",
-"阆"=>"閬",
-"阇"=>"闍",
-"阈"=>"閾",
-"阉"=>"閹",
-"阊"=>"閶",
-"阋"=>"鬩",
-"阌"=>"閿",
-"阍"=>"閽",
-"阎"=>"閻",
-"阏"=>"閼",
-"阐"=>"闡",
-"阑"=>"闌",
-"阒"=>"闃",
-"阓"=>"闠",
-"阔"=>"闊",
-"阕"=>"闋",
-"阖"=>"闔",
-"阗"=>"闐",
-"阘"=>"闒",
-"阙"=>"闕",
-"阚"=>"闞",
-"阛"=>"闤",
-"队"=>"隊",
-"阳"=>"陽",
-"阴"=>"陰",
-"阵"=>"陣",
-"阶"=>"階",
-"际"=>"際",
-"陆"=>"陸",
-"陇"=>"隴",
-"陈"=>"陳",
-"陉"=>"陘",
-"陕"=>"陝",
-"陧"=>"隉",
-"陨"=>"隕",
-"险"=>"險",
-"随"=>"隨",
-"隐"=>"隱",
-"隶"=>"隸",
-"隽"=>"雋",
-"难"=>"難",
-"雏"=>"雛",
-"雠"=>"讎",
-"雳"=>"靂",
-"雾"=>"霧",
-"霁"=>"霽",
-"霡"=>"霢",
-"霭"=>"靄",
-"靓"=>"靚",
-"静"=>"靜",
-"靥"=>"靨",
-"䩄"=>"靦",
-"鞑"=>"韃",
-"鞒"=>"鞽",
-"鞯"=>"韉",
-"韦"=>"韋",
-"韧"=>"韌",
-"韨"=>"韍",
-"韩"=>"韓",
-"韪"=>"韙",
-"韫"=>"韞",
-"韬"=>"韜",
-"韵"=>"韻",
-"页"=>"頁",
-"顶"=>"頂",
-"顷"=>"頃",
-"顸"=>"頇",
-"项"=>"項",
-"顺"=>"順",
-"顼"=>"頊",
-"顽"=>"頑",
-"顾"=>"顧",
-"顿"=>"頓",
-"颀"=>"頎",
-"颁"=>"頒",
-"颂"=>"頌",
-"颃"=>"頏",
-"预"=>"預",
-"颅"=>"顱",
-"领"=>"領",
-"颇"=>"頗",
-"颈"=>"頸",
-"颉"=>"頡",
-"颊"=>"頰",
-"颋"=>"頲",
-"颌"=>"頜",
-"颍"=>"潁",
-"颎"=>"熲",
-"颏"=>"頦",
-"颐"=>"頤",
-"频"=>"頻",
-"颒"=>"頮",
-"颔"=>"頷",
-"颕"=>"頴",
-"颖"=>"穎",
-"颗"=>"顆",
-"题"=>"題",
-"颙"=>"顒",
-"颚"=>"顎",
-"颛"=>"顓",
-"额"=>"額",
-"颞"=>"顳",
-"颟"=>"顢",
-"颠"=>"顛",
-"颡"=>"顙",
-"颢"=>"顥",
-"颤"=>"顫",
-"颥"=>"顬",
-"颦"=>"顰",
-"颧"=>"顴",
-"风"=>"風",
-"飏"=>"颺",
-"飐"=>"颭",
-"飑"=>"颮",
-"飒"=>"颯",
-"飓"=>"颶",
-"飔"=>"颸",
-"飕"=>"颼",
-"飖"=>"颻",
-"飗"=>"飀",
-"飘"=>"飄",
-"飙"=>"飆",
-"飚"=>"飈",
-"飞"=>"飛",
-"飨"=>"饗",
-"餍"=>"饜",
-"饣"=>"飠",
-"饤"=>"飣",
-"饦"=>"飥",
-"饧"=>"餳",
-"饨"=>"飩",
-"饩"=>"餼",
-"饪"=>"飪",
-"饫"=>"飫",
-"饬"=>"飭",
-"饭"=>"飯",
-"饮"=>"飲",
-"饯"=>"餞",
-"饰"=>"飾",
-"饱"=>"飽",
-"饲"=>"飼",
-"饳"=>"飿",
-"饴"=>"飴",
-"饵"=>"餌",
-"饶"=>"饒",
-"饷"=>"餉",
-"饸"=>"餄",
-"饹"=>"餎",
-"饺"=>"餃",
-"饻"=>"餏",
-"饼"=>"餅",
-"饽"=>"餑",
-"饾"=>"餖",
-"饿"=>"餓",
-"馀"=>"餘",
-"馁"=>"餒",
-"馂"=>"餕",
-"馃"=>"餜",
-"馄"=>"餛",
-"馅"=>"餡",
-"馆"=>"館",
-"馇"=>"餷",
-"馈"=>"饋",
-"馉"=>"餶",
-"馊"=>"餿",
-"馋"=>"饞",
-"馌"=>"饁",
-"馍"=>"饃",
-"馎"=>"餺",
-"馏"=>"餾",
-"馐"=>"饈",
-"馑"=>"饉",
-"馒"=>"饅",
-"馓"=>"饊",
-"馔"=>"饌",
-"馕"=>"饢",
-"䯄"=>"騧",
-"马"=>"馬",
-"驭"=>"馭",
-"驮"=>"馱",
-"驯"=>"馴",
-"驰"=>"馳",
-"驱"=>"驅",
-"驲"=>"馹",
-"驳"=>"駁",
-"驴"=>"驢",
-"驵"=>"駔",
-"驶"=>"駛",
-"驷"=>"駟",
-"驸"=>"駙",
-"驹"=>"駒",
-"驺"=>"騶",
-"驻"=>"駐",
-"驼"=>"駝",
-"驽"=>"駑",
-"驾"=>"駕",
-"驿"=>"驛",
-"骀"=>"駘",
-"骁"=>"驍",
-"骃"=>"駰",
-"骄"=>"驕",
-"骅"=>"驊",
-"骆"=>"駱",
-"骇"=>"駭",
-"骈"=>"駢",
-"骉"=>"驫",
-"骊"=>"驪",
-"骋"=>"騁",
-"验"=>"驗",
-"骍"=>"騂",
-"骎"=>"駸",
-"骏"=>"駿",
-"骐"=>"騏",
-"骑"=>"騎",
-"骒"=>"騍",
-"骓"=>"騅",
-"骔"=>"騌",
-"骕"=>"驌",
-"骖"=>"驂",
-"骗"=>"騙",
-"骘"=>"騭",
-"骙"=>"騤",
-"骚"=>"騷",
-"骛"=>"騖",
-"骜"=>"驁",
-"骝"=>"騮",
-"骞"=>"騫",
-"骟"=>"騸",
-"骠"=>"驃",
-"骡"=>"騾",
-"骢"=>"驄",
-"骣"=>"驏",
-"骤"=>"驟",
-"骥"=>"驥",
-"骦"=>"驦",
-"骧"=>"驤",
-"髅"=>"髏",
-"髋"=>"髖",
-"髌"=>"髕",
-"鬓"=>"鬢",
-"魇"=>"魘",
-"魉"=>"魎",
-"鱼"=>"魚",
-"鱽"=>"魛",
-"鱾"=>"魢",
-"鱿"=>"魷",
-"鲀"=>"魨",
-"鲁"=>"魯",
-"鲂"=>"魴",
-"鲃"=>"䰾",
-"鲄"=>"魺",
-"鲅"=>"鮁",
-"鲆"=>"鮃",
-"鲈"=>"鱸",
-"鲉"=>"鮋",
-"鲊"=>"鮓",
-"鲋"=>"鮒",
-"鲌"=>"鮊",
-"鲍"=>"鮑",
-"鲎"=>"鱟",
-"鲏"=>"鮍",
-"鲐"=>"鮐",
-"鲑"=>"鮭",
-"鲒"=>"鮚",
-"鲓"=>"鮳",
-"鲔"=>"鮪",
-"鲕"=>"鮞",
-"鲖"=>"鮦",
-"鲗"=>"鰂",
-"鲘"=>"鮜",
-"鲙"=>"鱠",
-"鲚"=>"鱭",
-"鲛"=>"鮫",
-"鲜"=>"鮮",
-"鲝"=>"鮺",
-"鲟"=>"鱘",
-"鲠"=>"鯁",
-"鲡"=>"鱺",
-"鲢"=>"鰱",
-"鲣"=>"鰹",
-"鲤"=>"鯉",
-"鲥"=>"鰣",
-"鲦"=>"鰷",
-"鲧"=>"鯀",
-"鲨"=>"鯊",
-"鲩"=>"鯇",
-"鲪"=>"鮶",
-"鲫"=>"鯽",
-"鲬"=>"鯒",
-"鲭"=>"鯖",
-"鲮"=>"鯪",
-"鲯"=>"鯕",
-"鲰"=>"鯫",
-"鲱"=>"鯡",
-"鲲"=>"鯤",
-"鲳"=>"鯧",
-"鲴"=>"鯝",
-"鲵"=>"鯢",
-"鲶"=>"鯰",
-"鲷"=>"鯛",
-"鲸"=>"鯨",
-"鲹"=>"鰺",
-"鲺"=>"鯴",
-"鲻"=>"鯔",
-"鲼"=>"鱝",
-"鲽"=>"鰈",
-"鲾"=>"鰏",
-"鲿"=>"鱨",
-"鳀"=>"鯷",
-"鳁"=>"鰮",
-"鳂"=>"鰃",
-"鳃"=>"鰓",
-"鳅"=>"鰍",
-"鳆"=>"鰒",
-"鳇"=>"鰉",
-"鳈"=>"鰁",
-"鳉"=>"鱂",
-"鳊"=>"鯿",
-"鳋"=>"鰠",
-"鳌"=>"鰲",
-"鳍"=>"鰭",
-"鳎"=>"鰨",
-"鳏"=>"鰥",
-"鳐"=>"鰩",
-"鳑"=>"鰟",
-"鳒"=>"鰜",
-"鳓"=>"鰳",
-"鳔"=>"鰾",
-"鳕"=>"鱈",
-"鳖"=>"鱉",
-"鳗"=>"鰻",
-"鳘"=>"鰵",
-"鳙"=>"鱅",
-"鳚"=>"䲁",
-"鳛"=>"鰼",
-"鳜"=>"鱖",
-"鳝"=>"鱔",
-"鳞"=>"鱗",
-"鳟"=>"鱒",
-"鳠"=>"鱯",
-"鳡"=>"鱤",
-"鳢"=>"鱧",
-"鳣"=>"鱣",
-"䴓"=>"鳾",
-"䴕"=>"鴷",
-"䴔"=>"鵁",
-"䴖"=>"鶄",
-"䴗"=>"鶪",
-"䴘"=>"鷈",
-"䴙"=>"鷿",
-"㶉"=>"鸂",
-"鸟"=>"鳥",
-"鸠"=>"鳩",
-"鸢"=>"鳶",
-"鸣"=>"鳴",
-"鸤"=>"鳲",
-"鸥"=>"鷗",
-"鸦"=>"鴉",
-"鸧"=>"鶬",
-"鸨"=>"鴇",
-"鸩"=>"鴆",
-"鸪"=>"鴣",
-"鸫"=>"鶇",
-"鸬"=>"鸕",
-"鸭"=>"鴨",
-"鸮"=>"鴞",
-"鸯"=>"鴦",
-"鸰"=>"鴒",
-"鸱"=>"鴟",
-"鸲"=>"鴝",
-"鸳"=>"鴛",
-"鸴"=>"鷽",
-"鸵"=>"鴕",
-"鸶"=>"鷥",
-"鸷"=>"鷙",
-"鸸"=>"鴯",
-"鸹"=>"鴰",
-"鸺"=>"鵂",
-"鸻"=>"鴴",
-"鸼"=>"鵃",
-"鸽"=>"鴿",
-"鸾"=>"鸞",
-"鸿"=>"鴻",
-"鹀"=>"鵐",
-"鹁"=>"鵓",
-"鹂"=>"鸝",
-"鹃"=>"鵑",
-"鹄"=>"鵠",
-"鹅"=>"鵝",
-"鹆"=>"鵒",
-"鹇"=>"鷳",
-"鹈"=>"鵜",
-"鹉"=>"鵡",
-"鹊"=>"鵲",
-"鹋"=>"鶓",
-"鹌"=>"鵪",
-"鹍"=>"鵾",
-"鹎"=>"鵯",
-"鹏"=>"鵬",
-"鹐"=>"鵮",
-"鹑"=>"鶉",
-"鹒"=>"鶊",
-"鹓"=>"鵷",
-"鹔"=>"鷫",
-"鹕"=>"鶘",
-"鹖"=>"鶡",
-"鹗"=>"鶚",
-"鹘"=>"鶻",
-"鹙"=>"鶖",
-"鹛"=>"鶥",
-"鹜"=>"鶩",
-"鹝"=>"鷊",
-"鹞"=>"鷂",
-"鹟"=>"鶲",
-"鹠"=>"鶹",
-"鹡"=>"鶺",
-"鹢"=>"鷁",
-"鹣"=>"鶼",
-"鹤"=>"鶴",
-"鹥"=>"鷖",
-"鹦"=>"鸚",
-"鹧"=>"鷓",
-"鹨"=>"鷚",
-"鹩"=>"鷯",
-"鹪"=>"鷦",
-"鹫"=>"鷲",
-"鹬"=>"鷸",
-"鹭"=>"鷺",
-"鹯"=>"鸇",
-"鹰"=>"鷹",
-"鹱"=>"鸌",
-"鹲"=>"鸏",
-"鹳"=>"鸛",
-"鹴"=>"鸘",
-"鹾"=>"鹺",
-"麦"=>"麥",
-"麸"=>"麩",
-"黄"=>"黃",
-"黉"=>"黌",
-"黡"=>"黶",
-"黩"=>"黷",
-"黪"=>"黲",
-"黾"=>"黽",
-"鼋"=>"黿",
-"鼍"=>"鼉",
-"鼗"=>"鞀",
-"鼹"=>"鼴",
-"齐"=>"齊",
-"齑"=>"齏",
-"齿"=>"齒",
-"龀"=>"齔",
-"龁"=>"齕",
-"龂"=>"齗",
-"龃"=>"齟",
-"龄"=>"齡",
-"龅"=>"齙",
-"龆"=>"齠",
-"龇"=>"齜",
-"龈"=>"齦",
-"龉"=>"齬",
-"龊"=>"齪",
-"龋"=>"齲",
-"龌"=>"齷",
-"龙"=>"龍",
-"龚"=>"龔",
-"龛"=>"龕",
-"龟"=>"龜",
-
-"0多只" => "0多隻",
-"0天后" => "0天後",
-"1天后" => "1天後",
-"2天后" => "2天後",
-"3天后" => "3天後",
-"4天后" => "4天後",
-"5天后" => "5天後",
-"6天后" => "6天後",
-"7天后" => "7天後",
-"8天后" => "8天後",
-"9天后" => "9天後",
-"一干二净" => "一乾二淨",
-"一并" => "一併",
-"一前一后" => "一前一後",
-"一划" => "一劃",
-"一口钟" => "一口鐘",
-"一地里" => "一地裡",
-"一伙" => "一夥",
-"一天后" => "一天後",
-"一干人" => "一干人",
-"一别头" => "一彆頭",
-"一树百获" => "一樹百穫",
-"一准" => "一準",
-"一争两丑" => "一爭兩醜",
-"一箭双雕" => "一箭雙鵰",
-"一扎" => "一紮",
-"一冲" => "一衝",
-"一锅面" => "一鍋麵",
-"一只" => "一隻",
-"一发千钧" => "一髮千鈞",
-"一哄而散" => "一鬨而散",
-"丁丁当当" => "丁丁當當",
-"七划" => "七劃",
-"七天后" => "七天後",
-"七情六欲" => "七情六慾",
-"七扎" => "七紮",
-"七只" => "七隻",
-"万俟" => "万俟",
-"万旗" => "万旗",
-"三天后" => "三天後",
-"三棱锥" => "三稜錐",
-"三扎" => "三紮",
-"三统历" => "三統曆",
-"三复" => "三複",
-"三只" => "三隻",
-"三余" => "三餘",
-"上梁" => "上樑",
-"上签名" => "上簽名",
-"上签字" => "上簽字",
-"上签写" => "上簽寫",
-"上签收" => "上簽收",
-"上签" => "上籤",
-"上药" => "上藥",
-"下于" => "下於",
-"下签" => "下籤",
-"下药" => "下藥",
-"下余" => "下餘",
-"不下于" => "不下於",
-"不亚于" => "不亞於",
-"不占" => "不佔",
-"不前不后" => "不前不後",
-"不可救药" => "不可救藥",
-"不同于" => "不同於",
-"不嫌母丑" => "不嫌母醜",
-"不寒而栗" => "不寒而慄",
-"不屑于" => "不屑於",
-"不干不净" => "不幹不淨",
-"不干性油" => "不幹性油",
-"不采" => "不採",
-"不断发" => "不斷發",
-"不准" => "不準",
-"不为牛后" => "不為牛後",
-"不知就里" => "不知就裡",
-"不知所云" => "不知所云",
-"不谷" => "不穀",
-"不绝于耳" => "不絕於耳",
-"不致于" => "不致於",
-"不良于行" => "不良於行",
-"不药而癒" => "不藥而癒",
-"不讬" => "不託",
-"不逊于" => "不遜於",
-"不丑" => "不醜",
-"不锈钢" => "不鏽鋼",
-"世界杯" => "世界盃",
-"丢丑" => "丟醜",
-"并存着" => "並存著",
-"并于" => "並於",
-"并发动" => "並發動",
-"并发展" => "並發展",
-"并发现" => "並發現",
-"并发表" => "並發表",
-"中仑" => "中崙",
-"中岳" => "中嶽",
-"中于" => "中於",
-"中美发表" => "中美發表",
-"中药" => "中藥",
-"丰仪" => "丰儀",
-"丰南" => "丰南",
-"丰台" => "丰台",
-"丰姿" => "丰姿",
-"丰度" => "丰度",
-"丰情" => "丰情",
-"丰标不凡" => "丰標不凡",
-"丰神" => "丰神",
-"丰茸" => "丰茸",
-"丰采" => "丰采",
-"丰韵" => "丰韵",
-"丰韵" => "丰韻",
-"丸药" => "丸藥",
-"丹药" => "丹藥",
-"主仆" => "主僕",
-"主干" => "主幹",
-"么么小丑" => "么麼小丑",
-"之后" => "之後",
-"之于" => "之於",
-"之余" => "之餘",
-"九世之雠" => "九世之讎",
-"九划" => "九劃",
-"九天后" => "九天後",
-"九谷" => "九穀",
-"九扎" => "九紮",
-"九只" => "九隻",
-"乳臭未干" => "乳臭未乾",
-"干上" => "乾上",
-"干干" => "乾乾",
-"干干儿的" => "乾乾兒的",
-"干干净净" => "乾乾淨淨",
-"干了" => "乾了",
-"干井" => "乾井",
-"干个" => "乾個",
-"干儿" => "乾兒",
-"干儿子" => "乾兒子",
-"干冰" => "乾冰",
-"干冷" => "乾冷",
-"干刻版" => "乾刻版",
-"干剥剥" => "乾剝剝",
-"干卦" => "乾卦",
-"干吊着下巴" => "乾吊著下巴",
-"干和" => "乾和",
-"干咳" => "乾咳",
-"干咽" => "乾咽",
-"干哥" => "乾哥",
-"干哭" => "乾哭",
-"干唱" => "乾唱",
-"干啼" => "乾啼",
-"干乔" => "乾喬",
-"干呕" => "乾嘔",
-"干哕" => "乾噦",
-"干嚎" => "乾嚎",
-"干回付" => "乾回付",
-"干圆洁净" => "乾圓潔淨",
-"干地" => "乾地",
-"干坤" => "乾坤",
-"干坞" => "乾塢",
-"干女" => "乾女",
-"干女儿" => "乾女兒",
-"干奴才" => "乾奴才",
-"干妹" => "乾妹",
-"干姊" => "乾姊",
-"干娘" => "乾娘",
-"干妈" => "乾媽",
-"干子" => "乾子",
-"干季" => "乾季",
-"干尸" => "乾屍",
-"干屎橛" => "乾屎橛",
-"干巴" => "乾巴",
-"干巴巴" => "乾巴巴",
-"干式" => "乾式",
-"干弟" => "乾弟",
-"干得" => "乾得",
-"干急" => "乾急",
-"干性" => "乾性",
-"干打雷" => "乾打雷",
-"干折" => "乾折",
-"干掉" => "乾掉",
-"干撂台" => "乾撂台",
-"干撇下" => "乾撇下",
-"干擦" => "乾擦",
-"干支剌" => "乾支剌",
-"干支支" => "乾支支",
-"干敲梆子不卖油" => "乾敲梆子不賣油",
-"干料" => "乾料",
-"干旱" => "乾旱",
-"干暖" => "乾暖",
-"干材" => "乾材",
-"干村沙" => "乾村沙",
-"干杯" => "乾杯",
-"干果" => "乾果",
-"干枯" => "乾枯",
-"干柴" => "乾柴",
-"干柴烈火" => "乾柴烈火",
-"干梅" => "乾梅",
-"干死" => "乾死",
-"干池" => "乾池",
-"干没" => "乾沒",
-"干洗" => "乾洗",
-"干涸" => "乾涸",
-"干凉" => "乾涼",
-"干净" => "乾淨",
-"干渠" => "乾渠",
-"干渴" => "乾渴",
-"干沟" => "乾溝",
-"干漆" => "乾漆",
-"干涩" => "乾澀",
-"干湿" => "乾濕",
-"干熬" => "乾熬",
-"干热" => "乾熱",
-"干灯盏" => "乾燈盞",
-"干燥" => "乾燥",
-"干爸" => "乾爸",
-"干爹" => "乾爹",
-"干爽" => "乾爽",
-"干片" => "乾片",
-"干生受" => "乾生受",
-"干生子" => "乾生子",
-"干产" => "乾產",
-"干田" => "乾田",
-"干疥" => "乾疥",
-"干瘦" => "乾瘦",
-"干瘪" => "乾癟",
-"干癣" => "乾癬",
-"干白儿" => "乾白兒",
-"干的" => "乾的",
-"干眼" => "乾眼",
-"干眼病" => "乾眼病",
-"干瞪眼" => "乾瞪眼",
-"干礼" => "乾禮",
-"干稿" => "乾稿",
-"干笑" => "乾笑",
-"干等" => "乾等",
-"干篾片" => "乾篾片",
-"干粉" => "乾粉",
-"干粮" => "乾糧",
-"干结" => "乾結",
-"干丝" => "乾絲",
-"干绷" => "乾繃",
-"干耗" => "乾耗",
-"干肉片" => "乾肉片",
-"干股" => "乾股",
-"干肥" => "乾肥",
-"干脆" => "乾脆",
-"干花" => "乾花",
-"干刍" => "乾芻",
-"干苔" => "乾苔",
-"干茨腊" => "乾茨臘",
-"干茶钱" => "乾茶錢",
-"干草" => "乾草",
-"干菜" => "乾菜",
-"干落" => "乾落",
-"干着" => "乾著",
-"干着急" => "乾著急",
-"干姜" => "乾薑",
-"干薪" => "乾薪",
-"干虔" => "乾虔",
-"干号" => "乾號",
-"干衣" => "乾衣",
-"干裂" => "乾裂",
-"干亲" => "乾親",
-"干贝" => "乾貝",
-"干货" => "乾貨",
-"干躁" => "乾躁",
-"干逼" => "乾逼",
-"干酪" => "乾酪",
-"干酵母" => "乾酵母",
-"干醋" => "乾醋",
-"干量" => "乾量",
-"干阿奶" => "乾阿奶",
-"干隆" => "乾隆",
-"干雷" => "乾雷",
-"干电" => "乾電",
-"干电池" => "乾電池",
-"干霍乱" => "乾霍亂",
-"干颡" => "乾顙",
-"干台" => "乾颱",
-"干饭" => "乾飯",
-"干馆" => "乾館",
-"干糇" => "乾餱",
-"干馏" => "乾餾",
-"干鱼" => "乾魚",
-"干鲜" => "乾鮮",
-"干面" => "乾麵",
-"乱发" => "亂髮",
-"乱哄" => "亂鬨",
-"乱哄不过来" => "亂鬨不過來",
-"事后" => "事後",
-"二不棱登" => "二不稜登",
-"二划" => "二劃",
-"二天后" => "二天後",
-"二缶钟惑" => "二缶鐘惑",
-"二里头" => "二里頭",
-"二只" => "二隻",
-"于余曲折" => "于餘曲折",
-"云乎" => "云乎",
-"云云" => "云云",
-"云为" => "云為",
-"云然" => "云然",
-"云尔" => "云爾",
-"互于" => "互於",
-"五划" => "五劃",
-"五天后" => "五天後",
-"五岳" => "五嶽",
-"五谷" => "五穀",
-"五扎" => "五紮",
-"五行生克" => "五行生剋",
-"五只" => "五隻",
-"五出" => "五齣",
-"井干摧败" => "井榦摧敗",
-"亚于" => "亞於",
-"交于" => "交於",
-"交讬" => "交託",
-"交游广阔" => "交遊廣闊",
-"交哄" => "交鬨",
-"亮丑" => "亮醜",
-"亮钟" => "亮鐘",
-"人云亦云" => "人云亦云",
-"人参加" => "人參加",
-"人参展" => "人參展",
-"人参战" => "人參戰",
-"人参拜" => "人參拜",
-"人参政" => "人參政",
-"人参照" => "人參照",
-"人参看" => "人參看",
-"人参禅" => "人參禪",
-"人参考" => "人參考",
-"人参与" => "人參與",
-"人参见" => "人參見",
-"人参观" => "人參觀",
-"人参谋" => "人參謀",
-"人参议" => "人參議",
-"人参赞" => "人參贊",
-"人参透" => "人參透",
-"人参选" => "人參選",
-"人参酌" => "人參酌",
-"人参阅" => "人參閱",
-"人后" => "人後",
-"人欲" => "人慾",
-"人物志" => "人物誌",
-"人参" => "人蔘",
-"什锦面" => "什錦麵",
-"什么" => "什麼",
-"今后" => "今後",
-"介于" => "介於",
-"付讬" => "付託",
-"仙药" => "仙藥",
-"以后" => "以後",
-"任教于" => "任教於",
-"任于" => "任於",
-"仿制" => "仿製",
-"企划" => "企劃",
-"伊府面" => "伊府麵",
-"伊斯兰教历" => "伊斯蘭教曆",
-"伊斯兰历" => "伊斯蘭曆",
-"伊郁" => "伊鬱",
-"伏几" => "伏几",
-"伙头" => "伙頭",
-"似于" => "似於",
-"但云" => "但云",
-"布于" => "佈於",
-"位于" => "位於",
-"低于" => "低於",
-"占上风" => "佔上風",
-"占下" => "佔下",
-"占了" => "佔了",
-"占位" => "佔位",
-"占住" => "佔住",
-"占占" => "佔佔",
-"占便宜" => "佔便宜",
-"占个" => "佔個",
-"占优势" => "佔優勢",
-"占先" => "佔先",
-"占光" => "佔光",
-"占到" => "佔到",
-"占去" => "佔去",
-"占取" => "佔取",
-"占在" => "佔在",
-"占地" => "佔地",
-"占多数" => "佔多數",
-"占好" => "佔好",
-"占得" => "佔得",
-"占掉" => "佔掉",
-"占据" => "佔據",
-"占有" => "佔有",
-"占满" => "佔滿",
-"占为" => "佔為",
-"占用" => "佔用",
-"占尽" => "佔盡",
-"占线" => "佔線",
-"占起" => "佔起",
-"占超过" => "佔超過",
-"占过" => "佔過",
-"占领" => "佔領",
-"余光中" => "余光中",
-"余光生" => "余光生",
-"佛罗棱萨" => "佛羅稜薩",
-"作奸犯科" => "作姦犯科",
-"作准" => "作準",
-"作庄" => "作莊",
-"你才子发昏" => "你纔子發昏",
-"并一不二" => "併一不二",
-"并入" => "併入",
-"并兼" => "併兼",
-"并到" => "併到",
-"并合" => "併合",
-"并名" => "併名",
-"并吞" => "併吞",
-"并拢" => "併攏",
-"并案" => "併案",
-"并流" => "併流",
-"并火" => "併火",
-"并为" => "併為",
-"并产" => "併產",
-"并当" => "併當",
-"并叠" => "併疊",
-"并发" => "併發",
-"并科" => "併科",
-"并网" => "併網",
-"并线" => "併線",
-"并肩子" => "併肩子",
-"并购" => "併購",
-"并除" => "併除",
-"并骨" => "併骨",
-"来于" => "來於",
-"来自于" => "來自於",
-"来复" => "來複",
-"侍仆" => "侍僕",
-"供制" => "供製",
-"依依不舍" => "依依不捨",
-"依讬" => "依託",
-"依附于" => "依附於",
-"侵占" => "侵佔",
-"侵并" => "侵併",
-"便于" => "便於",
-"便药" => "便藥",
-"系数" => "係數",
-"系为" => "係為",
-"保险柜" => "保險柜",
-"信讬" => "信託",
-"修改后" => "修改後",
-"修胡刀" => "修鬍刀",
-"俯冲" => "俯衝",
-"个里" => "個裡",
-"幸免" => "倖免",
-"幸存" => "倖存",
-"幸幸" => "倖幸",
-"倛丑" => "倛醜",
-"借助于" => "借助於",
-"借着" => "借著",
-"借讬" => "借託",
-"倦游" => "倦遊",
-"假力于人" => "假力於人",
-"假药" => "假藥",
-"假讬" => "假託",
-"假发" => "假髮",
-"偎干" => "偎乾",
-"偎干就湿" => "偎乾就濕",
-"偏后" => "偏後",
-"偏于" => "偏於",
-"做庄" => "做莊",
-"停停当当" => "停停當當",
-"停征" => "停徵",
-"停制" => "停製",
-"偷鸡不着" => "偷雞不著",
-"伪药" => "偽藥",
-"备注" => "備註",
-"家伙" => "傢伙",
-"家俱" => "傢俱",
-"家具" => "傢具",
-"催并" => "催併",
-"佣人" => "傭人",
-"佣兵" => "傭兵",
-"佣工" => "傭工",
-"佣懒" => "傭懶",
-"佣书" => "傭書",
-"佣金" => "傭金",
-"伤痕累累" => "傷痕纍纍",
-"傻里傻气" => "傻裡傻氣",
-"倾向于" => "傾向於",
-"倾家荡产" => "傾家蕩產",
-"倾复" => "傾複",
-"仆人" => "僕人",
-"仆使" => "僕使",
-"仆仆" => "僕僕",
-"仆仆风尘" => "僕僕風塵",
-"仆僮" => "僕僮",
-"仆吏" => "僕吏",
-"仆固怀恩" => "僕固懷恩",
-"仆夫" => "僕夫",
-"仆姑" => "僕姑",
-"仆妇" => "僕婦",
-"仆射" => "僕射",
-"仆少" => "僕少",
-"仆役" => "僕役",
-"仆从" => "僕從",
-"仆憎" => "僕憎",
-"仆欧" => "僕歐",
-"仆程" => "僕程",
-"仆虽罢驽" => "僕雖罷駑",
-"侥幸" => "僥倖",
-"僮仆" => "僮僕",
-"雇主" => "僱主",
-"雇人" => "僱人",
-"雇佣" => "僱佣",
-"雇到" => "僱到",
-"雇员" => "僱員",
-"雇工" => "僱工",
-"雇用" => "僱用",
-"雇农" => "僱農",
-"仪范" => "儀範",
-"仪表" => "儀錶",
-"亿多只" => "億多隻",
-"亿天后" => "億天後",
-"亿只" => "億隻",
-"俭朴" => "儉樸",
-"儒略改革历" => "儒略改革曆",
-"儒略历" => "儒略曆",
-"尽尽" => "儘儘",
-"尽先" => "儘先",
-"尽其所有" => "儘其所有",
-"尽力" => "儘力",
-"尽快" => "儘快",
-"尽早" => "儘早",
-"尽是" => "儘是",
-"尽管" => "儘管",
-"尽速" => "儘速",
-"优于" => "優於",
-"优游" => "優遊",
-"兀术" => "兀朮",
-"元凶" => "元兇",
-"充饥" => "充饑",
-"凶器" => "兇器",
-"凶徒" => "兇徒",
-"凶手" => "兇手",
-"凶案" => "兇案",
-"凶残" => "兇殘",
-"凶杀" => "兇殺",
-"先占" => "先佔",
-"先后" => "先後",
-"先忧后乐" => "先憂後樂",
-"先采" => "先採",
-"先攻后守" => "先攻後守",
-"先于" => "先於",
-"先盛后衰" => "先盛後衰",
-"先礼后兵" => "先禮後兵",
-"先义后利" => "先義後利",
-"先苦后甘" => "先苦後甘",
-"先赢后输" => "先贏後輸",
-"先进后出" => "先進後出",
-"光采" => "光採",
-"光致致" => "光緻緻",
-"克药" => "克藥",
-"克复" => "克複",
-"免于" => "免於",
-"党参" => "党參",
-"党太尉" => "党太尉",
-"党进" => "党進",
-"党项" => "党項",
-"入夜后" => "入夜後",
-"入伙" => "入夥",
-"内制" => "內製",
-"内斗" => "內鬥",
-"内哄" => "內鬨",
-"全干" => "全乾",
-"两天后" => "兩天後",
-"两扎" => "兩紮",
-"两只" => "兩隻",
-"八天后" => "八天後",
-"八字胡" => "八字鬍",
-"八扎" => "八紮",
-"八只" => "八隻",
-"公仔面" => "公仔麵",
-"公仆" => "公僕",
-"公干" => "公幹",
-"公历" => "公曆",
-"公诸于世" => "公諸於世",
-"公厘" => "公釐",
-"公余" => "公餘",
-"六划" => "六劃",
-"六天后" => "六天後",
-"六扎" => "六紮",
-"六冲" => "六衝",
-"六只" => "六隻",
-"六出" => "六齣",
-"其后" => "其後",
-"其次辟地" => "其次辟地",
-"其余" => "其餘",
-"典范" => "典範",
-"兼并" => "兼併",
-"冉有仆" => "冉有僕",
-"再于" => "再於",
-"冤雠" => "冤讎",
-"冥蒙" => "冥濛",
-"冬山庄" => "冬山庄",
-"冬游" => "冬遊",
-"冶游" => "冶遊",
-"冷面相" => "冷面相",
-"冷面" => "冷麵",
-"凌蒙初" => "凌濛初",
-"凌藉" => "凌藉",
-"几几" => "几几",
-"几案" => "几案",
-"几丝" => "几絲",
-"凡于" => "凡於",
-"凹洞里" => "凹洞裡",
-"出乖露丑" => "出乖露醜",
-"出于" => "出於",
-"出自于" => "出自於",
-"出谋划策" => "出謀劃策",
-"出游" => "出遊",
-"出丑" => "出醜",
-"出锤" => "出鎚",
-"刀削面" => "刀削麵",
-"分布" => "分佈",
-"分占" => "分佔",
-"分钟" => "分鐘",
-"刑余" => "刑餘",
-"划着" => "划著",
-"划着走" => "划著走",
-"划龙舟" => "划龍舟",
-"别后" => "別後",
-"别日南鸿才北去" => "別日南鴻纔北去",
-"别致" => "別緻",
-"别着" => "別著",
-"别辟" => "別闢",
-"别只" => "別隻",
-"利欲" => "利慾",
-"利于" => "利於",
-"刮着" => "刮著",
-"刮风下雪倒便宜" => "刮風下雪倒便宜",
-"刮胡刀" => "刮鬍刀",
-"制签" => "制籤",
-"刺绣" => "刺繡",
-"刻划" => "刻劃",
-"刻于" => "刻於",
-"刻钟" => "刻鐘",
-"剃发" => "剃髮",
-"剃须" => "剃鬚",
-"削发" => "削髮",
-"削面" => "削麵",
-"克制" => "剋制",
-"克星" => "剋星",
-"克死" => "剋死",
-"克薄" => "剋薄",
-"前仰后合" => "前仰後合",
-"前倨后恭" => "前倨後恭",
-"前呼后拥" => "前呼後擁",
-"前后" => "前後",
-"前思后想" => "前思後想",
-"前挽后推" => "前挽後推",
-"前短后长" => "前短後長",
-"刚干" => "剛乾",
-"刚雇" => "剛僱",
-"刚才一载" => "剛纔一載",
-"剩余" => "剩餘",
-"剪牡丹喂牛" => "剪牡丹喂牛",
-"剪䌽" => "剪綵",
-"剪发" => "剪髮",
-"割舍" => "割捨",
-"创制" => "創製",
-"划一" => "劃一",
-"划上" => "劃上",
-"划下" => "劃下",
-"划了" => "劃了",
-"划出" => "劃出",
-"划分" => "劃分",
-"划到" => "劃到",
-"划划" => "劃劃",
-"划去" => "劃去",
-"划在" => "劃在",
-"划地" => "劃地",
-"划定" => "劃定",
-"划得" => "劃得",
-"划成" => "劃成",
-"划掉" => "劃掉",
-"划拨" => "劃撥",
-"划时代" => "劃時代",
-"划款" => "劃款",
-"划归" => "劃歸",
-"划法" => "劃法",
-"划清" => "劃清",
-"划界" => "劃界",
-"划破" => "劃破",
-"划线" => "劃線",
-"划足" => "劃足",
-"划开" => "劃開",
-"力争上游" => "力爭上遊",
-"功致" => "功緻",
-"加害于" => "加害於",
-"加工余量" => "加工餘量",
-"加卷" => "加捲",
-"加于" => "加於",
-"加药" => "加藥",
-"加注" => "加註",
-"劣于" => "劣於",
-"助于" => "助於",
-"劫余" => "劫餘",
-"勃郁" => "勃鬱",
-"勇于" => "勇於",
-"动荡" => "動蕩",
-"胜于" => "勝於",
-"劳力士表" => "勞力士錶",
-"勤仆" => "勤僕",
-"勤朴" => "勤樸",
-"勾干" => "勾幹",
-"勾心斗角" => "勾心鬥角",
-"勿施于人" => "勿施於人",
-"包谷" => "包穀",
-"包扎" => "包紮",
-"北岳" => "北嶽",
-"北回线" => "北迴線",
-"北回铁路" => "北迴鐵路",
-"匡复" => "匡複",
-"匪干" => "匪幹",
-"匿于" => "匿於",
-"区划" => "區劃",
-"十划" => "十劃",
-"十多只" => "十多隻",
-"十天后" => "十天後",
-"十卷" => "十捲",
-"十扎" => "十紮",
-"十只" => "十隻",
-"十出" => "十齣",
-"千多只" => "千多隻",
-"千天后" => "千天後",
-"千扎" => "千紮",
-"千丝万缕" => "千絲萬縷",
-"千回百折" => "千迴百折",
-"千回百转" => "千迴百轉",
-"千钧一发" => "千鈞一髮",
-"千只" => "千隻",
-"午后" => "午後",
-"半于" => "半於",
-"半只" => "半隻",
-"南岳" => "南嶽",
-"南筑" => "南筑",
-"南回线" => "南迴線",
-"南回铁路" => "南迴鐵路",
-"南游" => "南遊",
-"博汇" => "博彙",
-"博采" => "博採",
-"印累绶若" => "印纍綬若",
-"印制" => "印製",
-"危于" => "危於",
-"卷发" => "卷髮",
-"卷须" => "卷鬚",
-"厂部" => "厂部",
-"原子钟" => "原子鐘",
-"原于" => "原於",
-"历物之意" => "厤物之意",
-"参与" => "參与",
-"参与者" => "參与者",
-"参合" => "參合",
-"参考价值" => "參考價值",
-"参与" => "參與",
-"参与人员" => "參與人員",
-"参与制" => "參與制",
-"参与感" => "參與感",
-"参与者" => "參與者",
-"参观团" => "參觀團",
-"参观团体" => "參觀團體",
-"参阅" => "參閱",
-"及于" => "及於",
-"反于" => "反於",
-"反朴" => "反樸",
-"反冲" => "反衝",
-"反复制" => "反複製",
-"反复" => "反覆",
-"取信于" => "取信於",
-"取舍" => "取捨",
-"取材于" => "取材於",
-"取决于" => "取決於",
-"取法于" => "取法於",
-"受人之讬" => "受人之託",
-"受制于人" => "受制於人",
-"受讬" => "受託",
-"受阻于" => "受阻於",
-"口干" => "口乾",
-"口燥脣干" => "口燥脣乾",
-"口腹之欲" => "口腹之慾",
-"口血未干" => "口血未乾",
-"口里" => "口裡",
-"古柯硷" => "古柯鹼",
-"古朴" => "古樸",
-"另于" => "另於",
-"另辟" => "另闢",
-"叩钟" => "叩鐘",
-"只占" => "只佔",
-"只采" => "只採",
-"只冲" => "只衝",
-"叮当" => "叮噹",
-"可于" => "可於",
-"可紧可松" => "可緊可鬆",
-"台后" => "台後",
-"台历" => "台曆",
-"台制" => "台製",
-"右后" => "右後",
-"叶恭弘" => "叶恭弘",
-"叶 恭弘" => "叶 恭弘",
-"叶 恭弘" => "叶 恭弘",
-"叶音" => "叶音",
-"叶韵" => "叶韻",
-"吃板刀面" => "吃板刀麵",
-"吃着不尽" => "吃著不盡",
-"吃姜" => "吃薑",
-"吃药" => "吃藥",
-"吃里扒外" => "吃裡扒外",
-"吃里爬外" => "吃裡爬外",
-"吃豆干" => "吃豆乾",
-"吃辣面" => "吃辣麵",
-"吃错药" => "吃錯藥",
-"各辟" => "各闢",
-"合并" => "合併",
-"合伙" => "合夥",
-"合采" => "合採",
-"合于" => "合於",
-"合历" => "合曆",
-"合着" => "合著",
-"合着者" => "合著者",
-"吊带裤" => "吊帶褲",
-"吊挂着" => "吊掛著",
-"吊着" => "吊著",
-"吊裤" => "吊褲",
-"吊裤带" => "吊褲帶",
-"吊钟" => "吊鐘",
-"同伙" => "同夥",
-"同于" => "同於",
-"名闻于世" => "名聞於世",
-"后发座" => "后髮座",
-"向后" => "向後",
-"向着" => "向著",
-"吞并" => "吞併",
-"吟游" => "吟遊",
-"吹干" => "吹乾",
-"吹发" => "吹髮",
-"呆致致" => "呆緻緻",
-"呆里呆气" => "呆裡呆氣",
-"周历" => "周曆",
-"周杰伦" => "周杰倫",
-"周游" => "周遊",
-"呼吁" => "呼籲",
-"咬姜呷醋" => "咬薑呷醋",
-"咯当" => "咯噹",
-"咳嗽药" => "咳嗽藥",
-"哀吊" => "哀弔",
-"品汇" => "品彙",
-"员山庄" => "員山庄",
-"哪里" => "哪裡",
-"哭脏" => "哭髒",
-"唇干" => "唇乾",
-"唱游" => "唱遊",
-"唾面自干" => "唾面自乾",
-"唾余" => "唾餘",
-"商历" => "商曆",
-"问政于民" => "問政於民",
-"问道于盲" => "問道於盲",
-"啷当" => "啷噹",
-"善后" => "善後",
-"善于" => "善於",
-"喜形于色" => "喜形於色",
-"喧哄" => "喧鬨",
-"丧钟" => "喪鐘",
-"单干" => "單幹",
-"单打独斗" => "單打獨鬥",
-"单只" => "單隻",
-"嗑药" => "嗑藥",
-"嗣后" => "嗣後",
-"嘉谷" => "嘉穀",
-"嘴里" => "嘴裡",
-"恶心" => "噁心",
-"噙齿戴发" => "噙齒戴髮",
-"当啷" => "噹啷",
-"当当" => "噹噹",
-"噜苏" => "嚕囌",
-"向导" => "嚮導",
-"向往" => "嚮往",
-"向应" => "嚮應",
-"向迩" => "嚮邇",
-"严于" => "嚴於",
-"严丝合缝" => "嚴絲合縫",
-"嚼谷" => "嚼穀",
-"囉囉苏苏" => "囉囉囌囌",
-"囉苏" => "囉囌",
-"嘱讬" => "囑託",
-"四分历" => "四分曆",
-"四天后" => "四天後",
-"四舍五入" => "四捨五入",
-"四扎" => "四紮",
-"四只" => "四隻",
-"四出" => "四齣",
-"回采" => "回採",
-"回历" => "回曆",
-"回丝" => "回絲",
-"回着" => "回著",
-"回荡" => "回蕩",
-"回游" => "回遊",
-"因于" => "因於",
-"困于" => "困於",
-"困兽之斗" => "困獸之鬥",
-"困兽犹斗" => "困獸猶鬥",
-"固于" => "固於",
-"囿于" => "囿於",
-"囿于一时" => "囿於一時",
-"囿于成见" => "囿於成見",
-"圈子里" => "圈子裡",
-"圈梁" => "圈樑",
-"圈里" => "圈裡",
-"国之桢干" => "國之楨榦",
-"国于" => "國於",
-"国历" => "國曆",
-"国历代" => "國歷代",
-"国历史" => "國歷史",
-"国雠" => "國讎",
-"园里" => "園裡",
-"园游会" => "園遊會",
-"图里" => "圖裡",
-"土里" => "土裡",
-"土制" => "土製",
-"在于" => "在於",
-"地志" => "地誌",
-"地丑德齐" => "地醜德齊",
-"坏于" => "坏於",
-"坐钟" => "坐鐘",
-"坑里" => "坑裡",
-"坤范" => "坤範",
-"坦荡" => "坦蕩",
-"坱郁" => "坱鬱",
-"垂直于" => "垂直於",
-"垂发" => "垂髮",
-"型范" => "型範",
-"埃及历" => "埃及曆",
-"城里" => "城裡",
-"基干" => "基幹",
-"基于" => "基於",
-"基准" => "基準",
-"坚致" => "堅緻",
-"涂着" => "塗著",
-"涂药" => "塗藥",
-"塞耳盗钟" => "塞耳盜鐘",
-"塞药" => "塞藥",
-"墓志" => "墓誌",
-"增辟" => "增闢",
-"墨沈" => "墨沈",
-"堕胎药" => "墮胎藥",
-"垦复" => "墾複",
-"垦辟" => "墾闢",
-"垄断价格" => "壟斷價格",
-"垄断资产" => "壟斷資產",
-"垄断集团" => "壟斷集團",
-"壮面" => "壯麵",
-"壹郁" => "壹鬱",
-"壶里" => "壺裡",
-"壸范" => "壼範",
-"寿面" => "壽麵",
-"夏天里" => "夏天裡",
-"夏历" => "夏曆",
-"夏历史" => "夏歷史",
-"夏游" => "夏遊",
-"外强中干" => "外強中乾",
-"外制" => "外製",
-"多划" => "多劃",
-"多只是" => "多只是",
-"多天后" => "多天後",
-"多于" => "多於",
-"多冲" => "多衝",
-"多丑" => "多醜",
-"多只" => "多隻",
-"多余" => "多餘",
-"多么" => "多麼",
-"夜光表" => "夜光錶",
-"夜里" => "夜裡",
-"夜游" => "夜遊",
-"梦里" => "夢裡",
-"梦游" => "夢遊",
-"伙伴" => "夥伴",
-"伙友" => "夥友",
-"伙同" => "夥同",
-"伙众" => "夥眾",
-"伙计" => "夥計",
-"大伙" => "大夥",
-"大干" => "大幹",
-"大批涌到" => "大批湧到",
-"大于" => "大於",
-"大明历" => "大明曆",
-"大历" => "大曆",
-"大梁" => "大樑",
-"大目干连" => "大目乾連",
-"大衍历" => "大衍曆",
-"大言非夸" => "大言非夸",
-"大丑" => "大醜",
-"大锤" => "大鎚",
-"大只" => "大隻",
-"天干物燥" => "天乾物燥",
-"天克地冲" => "天克地衝",
-"天后" => "天後",
-"0天后" => "0天後",
-"天文钟" => "天文鐘",
-"天然硷" => "天然鹼",
-"天翻地复" => "天翻地覆",
-"天复地载" => "天覆地載",
-"太仆" => "太僕",
-"太初历" => "太初曆",
-"夯干" => "夯幹",
-"失信于人" => "失信於人",
-"失于" => "失於",
-"夸人" => "夸人",
-"夸克" => "夸克",
-"夸姣" => "夸姣",
-"夸容" => "夸容",
-"夸毗" => "夸毗",
-"夸父" => "夸父",
-"夸特" => "夸特",
-"夸丽" => "夸麗",
-"奇丑" => "奇醜",
-"奏折" => "奏摺",
-"奏于" => "奏於",
-"夺斗" => "奪鬥",
-"奋斗" => "奮鬥",
-"女佣" => "女傭",
-"女仆" => "女僕",
-"奴仆" => "奴僕",
-"好干" => "好乾",
-"好家伙" => "好傢夥",
-"好于" => "好於",
-"好签" => "好籤",
-"好丑" => "好醜",
-"如于" => "如於",
-"如果干" => "如果幹",
-"如法泡制" => "如法泡製",
-"妙药" => "妙藥",
-"始于" => "始於",
-"委罪于人" => "委罪於人",
-"委讬" => "委託",
-"姜丝" => "姜絲",
-"奸夫" => "姦夫",
-"奸妇" => "姦婦",
-"奸情" => "姦情",
-"奸杀" => "姦殺",
-"奸污" => "姦汙",
-"奸淫" => "姦淫",
-"奸邪" => "姦邪",
-"威棱" => "威稜",
-"婚后" => "婚後",
-"婢仆" => "婢僕",
-"嫁于" => "嫁於",
-"嫁祸于人" => "嫁禍於人",
-"嫌好道丑" => "嫌好道醜",
-"娴于" => "嫻於",
-"嬉游" => "嬉遊",
-"嬴余" => "嬴餘",
-"子之丰兮" => "子之丰兮",
-"字汇" => "字彙",
-"字里行间" => "字裡行間",
-"存十一于千百" => "存十一於千百",
-"存折" => "存摺",
-"季后赛" => "季後賽",
-"孤寡不谷" => "孤寡不穀",
-"宇宙志" => "宇宙誌",
-"安于" => "安於",
-"安沈铁路" => "安瀋鐵路",
-"安眠药" => "安眠藥",
-"安胎药" => "安胎藥",
-"完工后" => "完工後",
-"完成后" => "完成後",
-"宗周钟" => "宗周鐘",
-"官地为采" => "官地為寀",
-"官历" => "官曆",
-"官庄" => "官莊",
-"定于" => "定於",
-"定准" => "定準",
-"定制" => "定製",
-"定都于" => "定都於",
-"宜于" => "宜於",
-"宦游" => "宦遊",
-"宫里" => "宮裡",
-"害于" => "害於",
-"宴游" => "宴遊",
-"家仆" => "家僕",
-"家庄" => "家莊",
-"家里" => "家裡",
-"家丑" => "家醜",
-"容后说明" => "容後說明",
-"容于" => "容於",
-"容范" => "容範",
-"寄于" => "寄於",
-"寄讬" => "寄託",
-"寇雠" => "寇讎",
-"富于" => "富於",
-"富余" => "富餘",
-"寒栗" => "寒慄",
-"寒于" => "寒於",
-"寓兵于农" => "寓兵於農",
-"寓教于乐" => "寓教於樂",
-"寓于" => "寓於",
-"寡欲" => "寡慾",
-"实干" => "實幹",
-"写字台" => "寫字檯",
-"宽于" => "寬於",
-"宽余" => "寬餘",
-"宽松" => "寬鬆",
-"寮采" => "寮寀",
-"宝山庄" => "寶山庄",
-"宝历" => "寶曆",
-"封面里" => "封面裡",
-"射雕" => "射鵰",
-"将于" => "將於",
-"专美于前" => "專美於前",
-"专注" => "專註",
-"对折" => "對摺",
-"对于" => "對於",
-"对准" => "對準",
-"对华发动" => "對華發動",
-"对表" => "對錶",
-"导游" => "導遊",
-"小仆" => "小僕",
-"小伙子" => "小夥子",
-"小于" => "小於",
-"小米面" => "小米麵",
-"小只" => "小隻",
-"少采" => "少採",
-"少于" => "少於",
-"就于" => "就於",
-"就范" => "就範",
-"就读于" => "就讀於",
-"尸魂界" => "尸魂界",
-"尼克松" => "尼克鬆",
-"局里" => "局裡",
-"居于" => "居於",
-"屈服于" => "屈服於",
-"屋子里" => "屋子裡",
-"屋梁" => "屋樑",
-"屋里" => "屋裡",
-"屑于" => "屑於",
-"屡顾尔仆" => "屢顧爾僕",
-"属意于" => "屬意於",
-"属于" => "屬於",
-"屯扎" => "屯紮",
-"屯里" => "屯裡",
-"山崩钟应" => "山崩鐘應",
-"山岳" => "山嶽",
-"山后" => "山後",
-"山梁" => "山樑",
-"山庄" => "山莊",
-"山药" => "山藥",
-"山里" => "山裡",
-"峰回" => "峰迴",
-"昆剧" => "崑劇",
-"昆山" => "崑山",
-"昆仑" => "崑崙",
-"昆曲" => "崑曲",
-"昆腔" => "崑腔",
-"昆苏" => "崑蘇",
-"昆调" => "崑調",
-"仑背" => "崙背",
-"嶒棱" => "嶒稜",
-"岳麓山" => "嶽麓山",
-"川谷" => "川穀",
-"巡回" => "巡迴",
-"巡游" => "巡遊",
-"工于" => "工於",
-"工致" => "工緻",
-"左后" => "左後",
-"左冲右突" => "左衝右突",
-"巧妇做不得无面馎饦" => "巧婦做不得無麵餺飥",
-"巧干" => "巧幹",
-"巧历" => "巧曆",
-"差于" => "差於",
-"已于" => "已於",
-"巴尔干" => "巴爾幹",
-"巷里" => "巷裡",
-"市里" => "市裡",
-"布谷" => "布穀",
-"希伯来历" => "希伯來曆",
-"帘子" => "帘子",
-"帘布" => "帘布",
-"师范" => "師範",
-"席卷" => "席捲",
-"带团参加" => "帶團參加",
-"带发修行" => "帶髮修行",
-"幕后" => "幕後",
-"帮佣" => "幫傭",
-"干系" => "干係",
-"干着急" => "干著急",
-"平平当当" => "平平當當",
-"平准" => "平準",
-"年后" => "年後",
-"年历" => "年曆",
-"年历史" => "年歷史",
-"年谷" => "年穀",
-"年里" => "年裡",
-"并州" => "并州",
-"干上" => "幹上",
-"干下去" => "幹下去",
-"干了" => "幹了",
-"干事" => "幹事",
-"干些" => "幹些",
-"干人" => "幹人",
-"干什么" => "幹什麼",
-"干个" => "幹個",
-"干劲" => "幹勁",
-"干吏" => "幹吏",
-"干员" => "幹員",
-"干吗" => "幹嗎",
-"干嘛" => "幹嘛",
-"干坏事" => "幹壞事",
-"干完" => "幹完",
-"干家" => "幹家",
-"干得" => "幹得",
-"干性油" => "幹性油",
-"干才" => "幹才",
-"干掉" => "幹掉",
-"干探" => "幹探",
-"干校" => "幹校",
-"干活" => "幹活",
-"干流" => "幹流",
-"干济" => "幹濟",
-"干营生" => "幹營生",
-"干父之蛊" => "幹父之蠱",
-"干球温度" => "幹球溫度",
-"干当" => "幹當",
-"干的停当" => "幹的停當",
-"干细胞" => "幹細胞",
-"干线" => "幹線",
-"干练" => "幹練",
-"干缺" => "幹缺",
-"干蛊" => "幹蠱",
-"干警" => "幹警",
-"干起来" => "幹起來",
-"干路" => "幹路",
-"干道" => "幹道",
-"干部" => "幹部",
-"干革命" => "幹革命",
-"干头" => "幹頭",
-"干么" => "幹麼",
-"几划" => "幾劃",
-"几天后" => "幾天後",
-"几于" => "幾於",
-"几丝" => "幾絲",
-"几只" => "幾隻",
-"几出" => "幾齣",
-"广部" => "广部",
-"府干卿" => "府干卿",
-"府干扰" => "府干擾",
-"府干政" => "府干政",
-"府干涉" => "府干涉",
-"府干犯" => "府干犯",
-"府干预" => "府干預",
-"府干" => "府幹",
-"府后" => "府後",
-"座钟" => "座鐘",
-"康采恩" => "康採恩",
-"康庄" => "康莊",
-"厨余" => "廚餘",
-"庙里" => "廟裡",
-"广舍" => "廣捨",
-"延后" => "延後",
-"建于" => "建於",
-"建都于" => "建都於",
-"弄干" => "弄乾",
-"弄丑" => "弄醜",
-"弄脏" => "弄髒",
-"弄松" => "弄鬆",
-"吊儿郎当" => "弔兒郎當",
-"吊卷" => "弔卷",
-"吊古" => "弔古",
-"吊唁" => "弔唁",
-"吊丧" => "弔喪",
-"吊孝" => "弔孝",
-"吊客" => "弔客",
-"吊带" => "弔帶",
-"吊慰" => "弔慰",
-"吊挂" => "弔掛",
-"吊文" => "弔文",
-"吊死" => "弔死",
-"吊民伐罪" => "弔民伐罪",
-"吊祭" => "弔祭",
-"弘历" => "弘曆",
-"弱于" => "弱於",
-"弱硷" => "弱鹼",
-"张三丰" => "張三丰",
-"强占" => "強佔",
-"强奸" => "強姦",
-"强干" => "強幹",
-"强于" => "強於",
-"强硷" => "強鹼",
-"别口气" => "彆口氣",
-"别强" => "彆強",
-"别扭" => "彆扭",
-"别拗" => "彆拗",
-"别气" => "彆氣",
-"别着" => "彆著",
-"弹子台" => "彈子檯",
-"弹药" => "彈藥",
-"汇报" => "彙報",
-"汇整" => "彙整",
-"汇编" => "彙編",
-"汇纂" => "彙纂",
-"汇辑" => "彙輯",
-"汇集" => "彙集",
-"形单影只" => "形單影隻",
-"形于" => "形於",
-"役于" => "役於",
-"役于外物" => "役於外物",
-"往来于" => "往來於",
-"往后" => "往後",
-"往里" => "往裡",
-"往复" => "往複",
-"很干" => "很乾",
-"律历志" => "律曆志",
-"后上" => "後上",
-"后下" => "後下",
-"后世" => "後世",
-"后主" => "後主",
-"后事" => "後事",
-"后人" => "後人",
-"后代" => "後代",
-"后仰" => "後仰",
-"后件" => "後件",
-"后任" => "後任",
-"后作" => "後作",
-"后来" => "後來",
-"后偏" => "後偏",
-"后备" => "後備",
-"后传" => "後傳",
-"后分" => "後分",
-"后到" => "後到",
-"后力不继" => "後力不繼",
-"后劲" => "後勁",
-"后勤" => "後勤",
-"后区" => "後區",
-"后半" => "後半",
-"后印" => "後印",
-"后去" => "後去",
-"后台" => "後台",
-"后向" => "後向",
-"后周" => "後周",
-"后唐" => "後唐",
-"后嗣" => "後嗣",
-"后园" => "後園",
-"后图" => "後圖",
-"后土" => "後土",
-"后埔" => "後埔",
-"后堂" => "後堂",
-"后尘" => "後塵",
-"后壁" => "後壁",
-"后天" => "後天",
-"后奏" => "後奏",
-"后娘" => "後娘",
-"后学" => "後學",
-"后宫" => "後宮",
-"后山" => "後山",
-"后巷" => "後巷",
-"后市" => "後市",
-"后年" => "後年",
-"后几" => "後幾",
-"后庄" => "後庄",
-"后序" => "後序",
-"后座" => "後座",
-"后悔" => "後悔",
-"后患" => "後患",
-"后房" => "後房",
-"后手" => "後手",
-"后排" => "後排",
-"后掠角" => "後掠角",
-"后接" => "後接",
-"后援" => "後援",
-"后撤" => "後撤",
-"后攻" => "後攻",
-"后放" => "後放",
-"后效" => "後效",
-"后文" => "後文",
-"后方" => "後方",
-"后于" => "後於",
-"后日" => "後日",
-"后晋" => "後晉",
-"后晌" => "後晌",
-"后晚" => "後晚",
-"后景" => "後景",
-"后会" => "後會",
-"后有" => "後有",
-"后望镜" => "後望鏡",
-"后期" => "後期",
-"后果" => "後果",
-"后桅" => "後桅",
-"后梁" => "後梁",
-"后桥" => "後橋",
-"后步" => "後步",
-"后段" => "後段",
-"后殿" => "後殿",
-"后母" => "後母",
-"后派" => "後派",
-"后浪" => "後浪",
-"后凉" => "後涼",
-"后港" => "後港",
-"后汉" => "後漢",
-"后为" => "後為",
-"后无来者" => "後無來者",
-"后燕" => "後燕",
-"后生" => "後生",
-"后用" => "後用",
-"后由" => "後由",
-"后盾" => "後盾",
-"后知" => "後知",
-"后福" => "後福",
-"后秃" => "後禿",
-"后秦" => "後秦",
-"后空翻" => "後空翻",
-"后窗" => "後窗",
-"后站" => "後站",
-"后端" => "後端",
-"后竹围" => "後竹圍",
-"后节" => "後節",
-"后篇" => "後篇",
-"后继" => "後繼",
-"后续" => "後續",
-"后置" => "後置",
-"后者" => "後者",
-"后肢" => "後肢",
-"后背" => "後背",
-"后脑" => "後腦",
-"后脚" => "後腳",
-"后腿" => "後腿",
-"后膛" => "後膛",
-"后花园" => "後花園",
-"后菜园" => "後菜園",
-"后叶" => "後葉",
-"后行" => "後行",
-"后街" => "後街",
-"后卫" => "後衛",
-"后裔" => "後裔",
-"后䙓" => "後襬",
-"后视镜" => "後視鏡",
-"后计" => "後計",
-"后记" => "後記",
-"后设" => "後設",
-"后读" => "後讀",
-"后走" => "後走",
-"后起" => "後起",
-"后赵" => "後趙",
-"后足" => "後足",
-"后跟" => "後跟",
-"后路" => "後路",
-"后身" => "後身",
-"后车" => "後車",
-"后辈" => "後輩",
-"后轮" => "後輪",
-"后转" => "後轉",
-"后述" => "後述",
-"后退" => "後退",
-"后送" => "後送",
-"后进" => "後進",
-"后过" => "後過",
-"后遗症" => "後遺症",
-"后边" => "後邊",
-"后部" => "後部",
-"后镜" => "後鏡",
-"后门" => "後門",
-"后防" => "後防",
-"后院" => "後院",
-"后集" => "後集",
-"后面" => "後面",
-"后项" => "後項",
-"后头" => "後頭",
-"后颈" => "後頸",
-"后顾" => "後顧",
-"后魏" => "後魏",
-"后点" => "後點",
-"后龙" => "後龍",
-"徐干" => "徐幹",
-"徒讬空言" => "徒託空言",
-"得于" => "得於",
-"徜徉于" => "徜徉於",
-"从事于" => "從事於",
-"从于" => "從於",
-"从里到外" => "從裡到外",
-"从里向外" => "從裡向外",
-"复始" => "復始",
-"复雠" => "復讎",
-"征信" => "徵信",
-"征候" => "徵候",
-"征兆" => "徵兆",
-"征兵" => "徵兵",
-"征到" => "徵到",
-"征募" => "徵募",
-"征友" => "徵友",
-"征召" => "徵召",
-"征引" => "徵引",
-"征得" => "徵得",
-"征收" => "徵收",
-"征文" => "徵文",
-"征求" => "徵求",
-"征状" => "徵狀",
-"征用" => "徵用",
-"征税" => "徵稅",
-"征稿" => "徵稿",
-"征结" => "徵結",
-"征聘" => "徵聘",
-"征训" => "徵訓",
-"征询" => "徵詢",
-"征调" => "徵調",
-"征象" => "徵象",
-"征购" => "徵購",
-"征集" => "徵集",
-"征验出" => "徵驗出",
-"心愿" => "心愿",
-"心于" => "心於",
-"心细如发" => "心細如髮",
-"心荡神驰" => "心蕩神馳",
-"心药" => "心藥",
-"心里" => "心裡",
-"心余" => "心餘",
-"志于" => "志於",
-"忙并" => "忙併",
-"忙于" => "忙於",
-"忙里" => "忙裡",
-"忠仆" => "忠僕",
-"忠于" => "忠於",
-"快干" => "快乾",
-"快干" => "快幹",
-"快快当当" => "快快當當",
-"快冲" => "快衝",
-"忽前忽后" => "忽前忽後",
-"怎么" => "怎麼",
-"怎么着" => "怎麼著",
-"怒形于色" => "怒形於色",
-"怒于" => "怒於",
-"怒发冲冠" => "怒髮衝冠",
-"思前思后" => "思前思後",
-"思前想后" => "思前想後",
-"急于" => "急於",
-"急冲而下" => "急衝而下",
-"性征" => "性徵",
-"性欲" => "性慾",
-"怪里怪气" => "怪裡怪氣",
-"怫郁" => "怫鬱",
-"息谷" => "息穀",
-"恰才" => "恰纔",
-"悍药" => "悍藥",
-"悒郁" => "悒鬱",
-"悒郁寡欢" => "悒鬱寡歡",
-"悠游" => "悠遊",
-"闷着头儿干" => "悶著頭兒幹",
-"悸栗" => "悸慄",
-"情欲" => "情慾",
-"惇朴" => "惇樸",
-"恶直丑正" => "惡直醜正",
-"惴栗" => "惴慄",
-"意大利面" => "意大利麵",
-"意面" => "意麵",
-"爱困" => "愛睏",
-"感冒药" => "感冒藥",
-"感于" => "感於",
-"愧于" => "愧於",
-"愿朴" => "愿樸",
-"愿而恭" => "愿而恭",
-"慌里慌张" => "慌裡慌張",
-"惯于" => "慣於",
-"慰藉" => "慰藉",
-"庆吊" => "慶弔",
-"庆历" => "慶曆",
-"欲令智昏" => "慾令智昏",
-"欲壑难填" => "慾壑難填",
-"欲念" => "慾念",
-"欲望" => "慾望",
-"欲海" => "慾海",
-"欲火" => "慾火",
-"欲障" => "慾障",
-"忧形于色" => "憂形於色",
-"忧郁" => "憂鬱",
-"凭吊" => "憑弔",
-"凭藉着" => "憑藉著",
-"恳讬" => "懇託",
-"懈松" => "懈鬆",
-"应征" => "應徵",
-"应钟" => "應鐘",
-"蒙懂" => "懞懂",
-"蒙蒙懂懂" => "懞懞懂懂",
-"蒙直" => "懞直",
-"惩前毖后" => "懲前毖後",
-"懒于" => "懶於",
-"怀里" => "懷裡",
-"怀表" => "懷錶",
-"悬梁" => "懸樑",
-"悬臂梁" => "懸臂樑",
-"悬钟" => "懸鐘",
-"惧于" => "懼於",
-"懿范" => "懿範",
-"恋恋不舍" => "戀戀不捨",
-"成于" => "成於",
-"成药" => "成藥",
-"或于" => "或於",
-"戬谷" => "戩穀",
-"截发" => "截髮",
-"战天斗地" => "戰天鬥地",
-"战后" => "戰後",
-"战栗" => "戰慄",
-"战斗" => "戰鬥",
-"戴表" => "戴錶",
-"房里" => "房裡",
-"扁拟谷盗虫" => "扁擬穀盜蟲",
-"手冢治虫" => "手塚治虫",
-"手折" => "手摺",
-"手里" => "手裡",
-"手表" => "手錶",
-"手松" => "手鬆",
-"才干" => "才幹",
-"打干哕" => "打乾噦",
-"打并" => "打併",
-"打卡钟" => "打卡鐘",
-"打干" => "打幹",
-"打拼" => "打拚",
-"打谷" => "打穀",
-"打钟" => "打鐘",
-"打斗" => "打鬥",
-"扞御" => "扞禦",
-"扯面" => "扯麵",
-"批准的" => "批准的",
-"批复" => "批複",
-"批注" => "批註",
-"批斗" => "批鬥",
-"承先启后" => "承先啟後",
-"承制" => "承製",
-"抑郁" => "抑鬱",
-"抓奸" => "抓姦",
-"抓药" => "抓藥",
-"抓斗" => "抓鬥",
-"投药" => "投藥",
-"抗癌药" => "抗癌藥",
-"抗御" => "抗禦",
-"抗药" => "抗藥",
-"抗硷" => "抗鹼",
-"折冲" => "折衝",
-"披榛采兰" => "披榛採蘭",
-"披头散发" => "披頭散髮",
-"披发" => "披髮",
-"抱朴而长吟兮" => "抱朴而長吟兮",
-"抱素怀朴" => "抱素懷樸",
-"抵御" => "抵禦",
-"抹干" => "抹乾",
-"抽公签" => "抽公籤",
-"抽签" => "抽籤",
-"抿发" => "抿髮",
-"拆伙" => "拆夥",
-"拈须" => "拈鬚",
-"拉纤" => "拉縴",
-"拉面" => "拉麵",
-"拒人于" => "拒人於",
-"拒于" => "拒於",
-"拓朴" => "拓樸",
-"拗别" => "拗彆",
-"拘于" => "拘於",
-"拘泥于" => "拘泥於",
-"拙于" => "拙於",
-"拙朴" => "拙樸",
-"拼命" => "拚命",
-"拼舍" => "拚捨",
-"拼死" => "拚死",
-"拼斗" => "拚鬥",
-"拜讬" => "拜託",
-"括发" => "括髮",
-"拭干" => "拭乾",
-"拮据" => "拮据",
-"拿准" => "拿準",
-"拿破仑" => "拿破崙",
-"指手划脚" => "指手劃腳",
-"振荡" => "振蕩",
-"捆扎" => "捆紮",
-"捉奸" => "捉姦",
-"捉发" => "捉髮",
-"捍御" => "捍禦",
-"捏面人" => "捏麵人",
-"舍不得" => "捨不得",
-"舍出" => "捨出",
-"舍去" => "捨去",
-"舍命" => "捨命",
-"舍堕" => "捨墮",
-"舍安就危" => "捨安就危",
-"舍实" => "捨實",
-"舍己从人" => "捨己從人",
-"舍己救人" => "捨己救人",
-"舍己为人" => "捨己為人",
-"舍己为公" => "捨己為公",
-"舍己为国" => "捨己為國",
-"舍得" => "捨得",
-"舍我其谁" => "捨我其誰",
-"舍本逐末" => "捨本逐末",
-"舍弃" => "捨棄",
-"舍死忘生" => "捨死忘生",
-"舍生" => "捨生",
-"舍短取长" => "捨短取長",
-"舍身" => "捨身",
-"舍车保帅" => "捨車保帥",
-"舍近求远" => "捨近求遠",
-"卷住" => "捲住",
-"卷来" => "捲來",
-"卷儿" => "捲兒",
-"卷入" => "捲入",
-"卷动" => "捲動",
-"卷去" => "捲去",
-"卷图" => "捲圖",
-"卷土重来" => "捲土重來",
-"卷尺" => "捲尺",
-"卷心菜" => "捲心菜",
-"卷成" => "捲成",
-"卷曲" => "捲曲",
-"卷款逃走" => "捲款逃走",
-"卷毛" => "捲毛",
-"卷烟" => "捲煙",
-"卷筒" => "捲筒",
-"卷帘" => "捲簾",
-"卷纸" => "捲紙",
-"卷缩" => "捲縮",
-"卷舌" => "捲舌",
-"卷菸" => "捲菸",
-"卷袖" => "捲袖",
-"卷走" => "捲走",
-"卷起" => "捲起",
-"卷轴" => "捲軸",
-"卷逃" => "捲逃",
-"卷铺盖" => "捲鋪蓋",
-"卷云" => "捲雲",
-"卷风" => "捲風",
-"卷发" => "捲髮",
-"捵面" => "捵麵",
-"扫荡" => "掃蕩",
-"掌柜" => "掌柜",
-"排骨面" => "排骨麵",
-"挂帘" => "掛帘",
-"挂钟" => "掛鐘",
-"挂面" => "掛麵",
-"采下" => "採下",
-"采伐" => "採伐",
-"采住" => "採住",
-"采信" => "採信",
-"采光" => "採光",
-"采到" => "採到",
-"采制" => "採制",
-"采区" => "採區",
-"采去" => "採去",
-"采取" => "採取",
-"采回" => "採回",
-"采在" => "採在",
-"采好" => "採好",
-"采得" => "採得",
-"采拾" => "採拾",
-"采挖" => "採挖",
-"采掘" => "採掘",
-"采摘" => "採摘",
-"采摭" => "採摭",
-"采择" => "採擇",
-"采撷" => "採擷",
-"采收" => "採收",
-"采料" => "採料",
-"采暖" => "採暖",
-"采桑" => "採桑",
-"采样" => "採樣",
-"采樵人" => "採樵人",
-"采树种" => "採樹種",
-"采气" => "採氣",
-"采油" => "採油",
-"采为" => "採為",
-"采煤" => "採煤",
-"采猎" => "採獵",
-"采珠" => "採珠",
-"采生折割" => "採生折割",
-"采用" => "採用",
-"采的" => "採的",
-"采石" => "採石",
-"采石场" => "採石場",
-"采石厂" => "採石廠",
-"采砂场" => "採砂場",
-"采矿" => "採礦",
-"采种" => "採種",
-"采空区" => "採空區",
-"采空采穗" => "採空採穗",
-"采纳" => "採納",
-"采给" => "採給",
-"采花" => "採花",
-"采芹人" => "採芹人",
-"采茶" => "採茶",
-"采菊" => "採菊",
-"采莲" => "採蓮",
-"采薇" => "採薇",
-"采药" => "採藥",
-"采行" => "採行",
-"采补" => "採補",
-"采访" => "採訪",
-"采证" => "採證",
-"采买" => "採買",
-"采购" => "採購",
-"采办" => "採辦",
-"采运" => "採運",
-"采过" => "採過",
-"采选" => "採選",
-"采金" => "採金",
-"采录" => "採錄",
-"采铁" => "採鐵",
-"采集" => "採集",
-"采风" => "採風",
-"采风问俗" => "採風問俗",
-"采食" => "採食",
-"采盐" => "採鹽",
-"掣签" => "掣籤",
-"接着说" => "接著說",
-"推讬" => "推託",
-"提子干" => "提子乾",
-"提心吊胆" => "提心弔膽",
-"提摩太后书" => "提摩太後書",
-"插于" => "插於",
-"插足于" => "插足於",
-"换签" => "換籤",
-"换药" => "換藥",
-"换只" => "換隻",
-"换发" => "換髮",
-"揩干" => "揩乾",
-"揪采" => "揪採",
-"揭丑" => "揭醜",
-"挥手表" => "揮手表",
-"搋面" => "搋麵",
-"损于" => "損於",
-"搏斗" => "搏鬥",
-"摇荡" => "搖蕩",
-"搭干铺" => "搭乾鋪",
-"搭伙" => "搭夥",
-"抢占" => "搶佔",
-"搽药" => "搽藥",
-"摧坚获丑" => "摧堅獲醜",
-"摭采" => "摭採",
-"摸棱" => "摸稜",
-"折合" => "摺合",
-"折奏" => "摺奏",
-"折子" => "摺子",
-"折尺" => "摺尺",
-"折扇" => "摺扇",
-"折梯" => "摺梯",
-"折椅" => "摺椅",
-"折叠" => "摺疊",
-"折痕" => "摺痕",
-"折篷" => "摺篷",
-"折纸" => "摺紙",
-"折裙" => "摺裙",
-"捞干" => "撈乾",
-"捞面" => "撈麵",
-"撚须" => "撚鬚",
-"撞木钟" => "撞木鐘",
-"撞球台" => "撞球檯",
-"撞钟" => "撞鐘",
-"撞阵冲军" => "撞陣衝軍",
-"撤并" => "撤併",
-"撤后" => "撤後",
-"拨谷" => "撥穀",
-"播于" => "播於",
-"扑冬" => "撲鼕",
-"擀面" => "擀麵",
-"擅于" => "擅於",
-"击钟" => "擊鐘",
-"担仔面" => "擔仔麵",
-"担担面" => "擔擔麵",
-"担着" => "擔著",
-"担负着" => "擔負著",
-"据云" => "據云",
-"据干而窥井底" => "據榦而窺井底",
-"挤身于" => "擠身於",
-"擢发" => "擢髮",
-"擢发难数" => "擢髮難數",
-"擦干" => "擦乾",
-"擦药" => "擦藥",
-"拟于" => "擬於",
-"拧干" => "擰乾",
-"摆钟" => "擺鐘",
-"摄于" => "攝於",
-"摄制" => "攝製",
-"支干" => "支幹",
-"收获" => "收穫",
-"改征" => "改徵",
-"改于" => "改於",
-"攻占" => "攻佔",
-"放蒙挣" => "放懞掙",
-"放荡" => "放蕩",
-"放松" => "放鬆",
-"故于" => "故於",
-"敏于" => "敏於",
-"败于" => "敗於",
-"叙说着" => "敘說著",
-"教于" => "教於",
-"敢干" => "敢幹",
-"敢于" => "敢於",
-"散伙" => "散夥",
-"散于" => "散於",
-"散荡" => "散蕩",
-"敦朴" => "敦樸",
-"敬挽" => "敬輓",
-"敲钟" => "敲鐘",
-"整只" => "整隻",
-"敌后" => "敵後",
-"敷药" => "敷藥",
-"数天后" => "數天後",
-"数罪并罚" => "數罪併罰",
-"数与虏确" => "數與虜确",
-"文汇报" => "文匯報",
-"文思泉涌" => "文思泉湧",
-"斗转参横" => "斗轉參橫",
-"斗哄" => "斗鬨",
-"料斗" => "料鬥",
-"斫雕为朴" => "斫雕為樸",
-"新历" => "新曆",
-"新历史" => "新歷史",
-"新扎" => "新紮",
-"新庄" => "新莊",
-"斲雕为朴" => "斲雕為樸",
-"断后" => "斷後",
-"断发" => "斷髮",
-"方便面" => "方便麵",
-"方几" => "方几",
-"于一役" => "於一役",
-"于七" => "於七",
-"于世" => "於世",
-"于事" => "於事",
-"于事无补" => "於事無補",
-"于人" => "於人",
-"于今" => "於今",
-"于他" => "於他",
-"于伏" => "於伏",
-"于何" => "於何",
-"于你" => "於你",
-"于前" => "於前",
-"于劣" => "於劣",
-"于勤" => "於勤",
-"于呼哀哉" => "於呼哀哉",
-"于国" => "於國",
-"于坏" => "於坏",
-"于垂" => "於垂",
-"于夫罗" => "於夫羅",
-"于她" => "於她",
-"于好" => "於好",
-"于始" => "於始",
-"于它" => "於它",
-"于家" => "於家",
-"于密" => "於密",
-"于左" => "於左",
-"于差" => "於差",
-"于己" => "於己",
-"于市" => "於市",
-"于幕" => "於幕",
-"于幼华" => "於幼華",
-"于弱" => "於弱",
-"于强" => "於強",
-"于征" => "於征",
-"于后" => "於後",
-"于心" => "於心",
-"于心何忍" => "於心何忍",
-"于思" => "於思",
-"于怀" => "於懷",
-"于我" => "於我",
-"于斯" => "於斯",
-"于于" => "於於",
-"于是" => "於是",
-"于时" => "於時",
-"于梨华" => "於梨華",
-"于乐" => "於樂",
-"于此" => "於此",
-"于民" => "於民",
-"于法" => "於法",
-"于法无据" => "於法無據",
-"于潜县" => "於潛縣",
-"于火" => "於火",
-"于焉" => "於焉",
-"于墙" => "於牆",
-"于物" => "於物",
-"于田" => "於田",
-"于毕" => "於畢",
-"于尽" => "於盡",
-"于盲" => "於盲",
-"于祂" => "於祂",
-"于穆" => "於穆",
-"于终" => "於終",
-"于美" => "於美",
-"于色" => "於色",
-"于行" => "於行",
-"于衷" => "於衷",
-"于该" => "於該",
-"于农" => "於農",
-"于途" => "於途",
-"于丑" => "於醜",
-"于野" => "於野",
-"于陆" => "於陸",
-"于飞" => "於飛",
-"施舍" => "施捨",
-"施于" => "施於",
-"施舍之道" => "施舍之道",
-"施药" => "施藥",
-"旁征博引" => "旁徵博引",
-"旁注" => "旁註",
-"旅游" => "旅遊",
-"旋干转坤" => "旋乾轉坤",
-"旋绕着" => "旋繞著",
-"旋回" => "旋迴",
-"族里" => "族裡",
-"日后" => "日後",
-"日历" => "日曆",
-"日志" => "日誌",
-"早于" => "早於",
-"旱干" => "旱乾",
-"昆仑" => "昆崙",
-"升平" => "昇平",
-"升阳" => "昇陽",
-"明征" => "明徵",
-"明于" => "明於",
-"明窗净几" => "明窗淨几",
-"明范" => "明範",
-"明里" => "明裡",
-"易于" => "易於",
-"星历" => "星曆",
-"星辰表" => "星辰錶",
-"星斗" => "星鬥",
-"春假里" => "春假裡",
-"春天里" => "春天裡",
-"春药" => "春藥",
-"春游" => "春遊",
-"昧于" => "昧於",
-"时钟" => "時鐘",
-"晃荡" => "晃蕩",
-"晋升" => "晉陞",
-"晒干" => "晒乾",
-"晞发" => "晞髮",
-"晨钟" => "晨鐘",
-"晨钟暮鼓" => "晨鐘暮鼓",
-"景致" => "景緻",
-"晾干" => "晾乾",
-"晕船药" => "暈船藥",
-"晕车药" => "暈車藥",
-"暗地里" => "暗地裡",
-"暗沟里" => "暗溝裡",
-"暗里" => "暗裡",
-"暗斗" => "暗鬥",
-"畅游" => "暢遊",
-"暂于" => "暫於",
-"暮鼓晨钟" => "暮鼓晨鐘",
-"历元" => "曆元",
-"历命" => "曆命",
-"历始" => "曆始",
-"历室" => "曆室",
-"历尾" => "曆尾",
-"历数" => "曆數",
-"历日" => "曆日",
-"历书" => "曆書",
-"历本" => "曆本",
-"历法" => "曆法",
-"历纪" => "曆紀",
-"晒干" => "曬乾",
-"晒谷" => "曬穀",
-"更仆难数" => "更僕難數",
-"更签" => "更籤",
-"书后" => "書後",
-"书呆子" => "書獃子",
-"书签" => "書籤",
-"曾于" => "曾於",
-"曾朴" => "曾樸",
-"最后" => "最後",
-"会占" => "會佔",
-"会干" => "會幹",
-"会后" => "會後",
-"会于" => "會於",
-"会里" => "會裡",
-"月历" => "月曆",
-"有仆" => "有僕",
-"有助于" => "有助於",
-"有害于" => "有害於",
-"有损于" => "有損於",
-"有求于人" => "有求於人",
-"有奖征答" => "有獎徵答",
-"有益于" => "有益於",
-"有棱有角" => "有稜有角",
-"有只" => "有隻",
-"有余" => "有餘",
-"有发头陀寺" => "有髮頭陀寺",
-"服务于" => "服務於",
-"服从于" => "服從於",
-"服于" => "服於",
-"服药" => "服藥",
-"朝干夕惕" => "朝乾夕惕",
-"朝后" => "朝後",
-"朝钟" => "朝鐘",
-"朦胧" => "朦朧",
-"木偶戏扎" => "木偶戲紮",
-"木制" => "木製",
-"未干" => "未乾",
-"末药" => "末藥",
-"术赤" => "朮赤",
-"朱庆余" => "朱慶餘",
-"朱理安历" => "朱理安曆",
-"李连杰" => "李連杰",
-"村庄" => "村莊",
-"村落发" => "村落發",
-"村里" => "村裡",
-"束发" => "束髮",
-"杯干" => "杯乾",
-"杰特" => "杰特",
-"东岳" => "東嶽",
-"东冲西突" => "東衝西突",
-"东游" => "東遊",
-"松山庄" => "松山庄",
-"松柏后凋" => "松柏後凋",
-"板着脸" => "板著臉",
-"板荡" => "板蕩",
-"枕经藉史" => "枕經藉史",
-"枕藉" => "枕藉",
-"林宏岳" => "林宏嶽",
-"林郁方" => "林郁方",
-"林钟" => "林鐘",
-"果干" => "果乾",
-"果子干" => "果子乾",
-"果于" => "果於",
-"枝不得大于干" => "枝不得大於榦",
-"枝干" => "枝幹",
-"枯干" => "枯乾",
-"某只" => "某隻",
-"染指于" => "染指於",
-"染发" => "染髮",
-"柜上" => "柜上",
-"柜台" => "柜台",
-"柜子" => "柜子",
-"柱梁" => "柱樑",
-"校准" => "校準",
-"校雠学" => "校讎學",
-"核准的" => "核准的",
-"格于" => "格於",
-"格范" => "格範",
-"格斗" => "格鬥",
-"桂圆干" => "桂圓乾",
-"案发后" => "案發後",
-"桌历" => "桌曆",
-"桑干" => "桑乾",
-"条干" => "條幹",
-"梨干" => "梨乾",
-"械斗" => "械鬥",
-"弃舍" => "棄捨",
-"棉制" => "棉製",
-"棒子面" => "棒子麵",
-"枣庄" => "棗莊",
-"栋梁" => "棟樑",
-"棫朴" => "棫樸",
-"栖于" => "棲於",
-"植发" => "植髮",
-"椰枣干" => "椰棗乾",
-"楚庄王" => "楚莊王",
-"桢干" => "楨幹",
-"业余" => "業餘",
-"榨干" => "榨乾",
-"乐意于" => "樂意於",
-"乐于" => "樂於",
-"樊于期" => "樊於期",
-"梁上" => "樑上",
-"梁子" => "樑子",
-"梁书" => "樑書",
-"梁柱" => "樑柱",
-"标志着" => "標志著",
-"标标致致" => "標標致致",
-"标准" => "標準",
-"标签" => "標籤",
-"标致" => "標緻",
-"标志" => "標誌",
-"模棱" => "模稜",
-"模范" => "模範",
-"模范棒棒堂" => "模范棒棒堂",
-"模制" => "模製",
-"样范" => "樣範",
-"樵采" => "樵採",
-"朴修斯" => "樸修斯",
-"朴厚" => "樸厚",
-"朴学" => "樸學",
-"朴实" => "樸實",
-"朴念仁" => "樸念仁",
-"朴拙" => "樸拙",
-"朴樕" => "樸樕",
-"朴父" => "樸父",
-"朴直" => "樸直",
-"朴素" => "樸素",
-"朴讷" => "樸訥",
-"朴质" => "樸質",
-"朴鄙" => "樸鄙",
-"朴重" => "樸重",
-"朴野" => "樸野",
-"朴野无文" => "樸野無文",
-"朴钝" => "樸鈍",
-"朴陋" => "樸陋",
-"朴马" => "樸馬",
-"朴鲁" => "樸魯",
-"树干" => "樹幹",
-"树干" => "樹榦",
-"树梁" => "樹樑",
-"桥梁" => "橋樑",
-"机绣" => "機繡",
-"横征暴敛" => "橫徵暴斂",
-"横梁" => "橫樑",
-"横冲" => "橫衝",
-"台子" => "檯子",
-"台布" => "檯布",
-"台灯" => "檯燈",
-"台球" => "檯球",
-"台面" => "檯面",
-"柜台" => "櫃檯",
-"栉发工" => "櫛髮工",
-"次于" => "次於",
-"欺蒙" => "欺矇",
-"歇后" => "歇後",
-"歌钟" => "歌鐘",
-"欧游" => "歐遊",
-"止咳药" => "止咳藥",
-"止于" => "止於",
-"止痛药" => "止痛藥",
-"止血药" => "止血藥",
-"正官庄" => "正官庄",
-"正后" => "正後",
-"正于" => "正於",
-"正当着" => "正當著",
-"此后" => "此後",
-"武斗" => "武鬥",
-"归并" => "歸併",
-"归功于" => "歸功於",
-"归咎于" => "歸咎於",
-"归因于" => "歸因於",
-"归于" => "歸於",
-"归罪于" => "歸罪於",
-"归随于" => "歸隨於",
-"归顺于" => "歸順於",
-"归余" => "歸餘",
-"死伤相藉" => "死傷相藉",
-"死后" => "死後",
-"死于" => "死於",
-"死里求生" => "死裡求生",
-"死里逃生" => "死裡逃生",
-"殖谷" => "殖穀",
-"残余" => "殘餘",
-"杀虫药" => "殺虫藥",
-"杀虫药" => "殺蟲藥",
-"壳里" => "殼裡",
-"殿后" => "殿後",
-"殿钟自鸣" => "殿鐘自鳴",
-"毁于" => "毀於",
-"毁钟为铎" => "毀鐘為鐸",
-"母范" => "母範",
-"每于" => "每於",
-"每只" => "每隻",
-"毒药" => "毒藥",
-"比划" => "比劃",
-"毛姜" => "毛薑",
-"毛发" => "毛髮",
-"毫厘" => "毫釐",
-"毫发" => "毫髮",
-"气郁" => "氣鬱",
-"氤郁" => "氤鬱",
-"氯霉素" => "氯黴素",
-"水准" => "水準",
-"水里" => "水裡",
-"水里乡" => "水里鄉",
-"水硷" => "水鹼",
-"永历" => "永曆",
-"求助于" => "求助於",
-"求教于" => "求教於",
-"求知欲" => "求知慾",
-"求签" => "求籤",
-"汗硷" => "汗鹼",
-"污蔑" => "汙衊",
-"池里" => "池裡",
-"污蔑" => "污衊",
-"汲于" => "汲於",
-"汲汲于" => "汲汲於",
-"决斗" => "決鬥",
-"沈淀" => "沈澱",
-"沈着" => "沈著",
-"沈郁" => "沈鬱",
-"沉湎于" => "沉湎於",
-"沉溺于" => "沉溺於",
-"沉淀" => "沉澱",
-"沉迷于" => "沉迷於",
-"沉醉于" => "沉醉於",
-"沉郁" => "沉鬱",
-"没干没净" => "沒乾沒淨",
-"没事干" => "沒事幹",
-"没干" => "沒幹",
-"没梢干" => "沒梢幹",
-"没样范" => "沒樣範",
-"没药" => "沒藥",
-"冲冠发怒" => "沖冠髮怒",
-"冲着" => "沖著",
-"沙里淘金" => "沙裡淘金",
-"河流汇集" => "河流匯集",
-"河里" => "河裡",
-"油漆未干" => "油漆未乾",
-"油面" => "油麵",
-"泛游" => "泛遊",
-"泡面" => "泡麵",
-"波棱菜" => "波稜菜",
-"波发藻" => "波髮藻",
-"泥于" => "泥於",
-"注云" => "注云",
-"泱郁" => "泱鬱",
-"泳气钟" => "泳氣鐘",
-"洄游" => "洄遊",
-"洋面" => "洋麵",
-"洗手不干" => "洗手不幹",
-"洗发" => "洗髮",
-"洗发精" => "洗髮精",
-"洛钟东应" => "洛鐘東應",
-"洪范" => "洪範",
-"洪钟" => "洪鐘",
-"汹涌" => "洶湧",
-"活动于" => "活動於",
-"派团参加" => "派團參加",
-"流于" => "流於",
-"流荡" => "流蕩",
-"流行于" => "流行於",
-"浩荡" => "浩蕩",
-"浪琴表" => "浪琴錶",
-"浪荡" => "浪蕩",
-"浮于" => "浮於",
-"浮荡" => "浮蕩",
-"浮游" => "浮遊",
-"浮松" => "浮鬆",
-"海干" => "海乾",
-"浸于" => "浸於",
-"涂着" => "涂著",
-"涂谨申" => "涂謹申",
-"消炎药" => "消炎藥",
-"消肿药" => "消腫藥",
-"涉足于" => "涉足於",
-"液晶表" => "液晶錶",
-"涳蒙" => "涳濛",
-"涸干" => "涸乾",
-"凉面" => "涼麵",
-"淑范" => "淑範",
-"泪干" => "淚乾",
-"泪如泉涌" => "淚如泉湧",
-"淡于" => "淡於",
-"淡蒙蒙" => "淡濛濛",
-"淡朱" => "淡硃",
-"净余" => "淨餘",
-"净发" => "淨髮",
-"淫欲" => "淫慾",
-"淫荡" => "淫蕩",
-"深于" => "深於",
-"淳朴" => "淳樸",
-"港制" => "港製",
-"游荡" => "游蕩",
-"浑朴" => "渾樸",
-"凑合着" => "湊合著",
-"湖里" => "湖裡",
-"湘绣" => "湘繡",
-"湘累" => "湘纍",
-"湟潦生苹" => "湟潦生苹",
-"涌上" => "湧上",
-"涌来" => "湧來",
-"涌入" => "湧入",
-"涌出" => "湧出",
-"涌向" => "湧向",
-"涌泉" => "湧泉",
-"涌现" => "湧現",
-"涌起" => "湧起",
-"涌进" => "湧進",
-"湮郁" => "湮鬱",
-"汤下面" => "湯下麵",
-"汤团" => "湯糰",
-"汤药" => "湯藥",
-"汤面" => "湯麵",
-"源于" => "源於",
-"准备" => "準備",
-"准儿" => "準兒",
-"准则" => "準則",
-"准噶尔" => "準噶爾",
-"准定" => "準定",
-"准平原" => "準平原",
-"准度" => "準度",
-"准据" => "準據",
-"准新娘" => "準新娘",
-"准新郎" => "準新郎",
-"准星" => "準星",
-"准是" => "準是",
-"准时" => "準時",
-"准会" => "準會",
-"准决赛" => "準決賽",
-"准的" => "準的",
-"准确" => "準確",
-"准线" => "準線",
-"准绳" => "準繩",
-"准话" => "準話",
-"准头" => "準頭",
-"溟蒙" => "溟濛",
-"溢于" => "溢於",
-"溢于言表" => "溢於言表",
-"溲面" => "溲麵",
-"溶于" => "溶於",
-"溺于" => "溺於",
-"滃郁" => "滃鬱",
-"滑藉" => "滑藉",
-"汇丰" => "滙豐",
-"卤味" => "滷味",
-"卤水" => "滷水",
-"卤汁" => "滷汁",
-"卤湖" => "滷湖",
-"卤肉" => "滷肉",
-"卤菜" => "滷菜",
-"卤蛋" => "滷蛋",
-"卤制" => "滷製",
-"卤鸡" => "滷雞",
-"卤面" => "滷麵",
-"满于" => "滿於",
-"满满当当" => "滿滿當當",
-"漂荡" => "漂蕩",
-"沤郁" => "漚鬱",
-"汉弥登钟" => "漢彌登鐘",
-"漫游" => "漫遊",
-"潜水钟" => "潛水鐘",
-"潭里" => "潭裡",
-"潮涌" => "潮湧",
-"溃于" => "潰於",
-"澄澹精致" => "澄澹精致",
-"澒蒙" => "澒濛",
-"泽渗漓而下降" => "澤滲灕而下降",
-"淀粉" => "澱粉",
-"澹台" => "澹臺",
-"激于" => "激於",
-"激荡" => "激蕩",
-"浓于" => "濃於",
-"浓发" => "濃髮",
-"蒙汜" => "濛汜",
-"蒙蒙细雨" => "濛濛細雨",
-"蒙雾" => "濛霧",
-"蒙松雨" => "濛鬆雨",
-"泻药" => "瀉藥",
-"沈吉线" => "瀋吉線",
-"沈山线" => "瀋山線",
-"沈州" => "瀋州",
-"沈水" => "瀋水",
-"沈河" => "瀋河",
-"沈海" => "瀋海",
-"沈海铁路" => "瀋海鐵路",
-"沈阳" => "瀋陽",
-"濒于" => "瀕於",
-"弥山遍野" => "瀰山遍野",
-"弥漫" => "瀰漫",
-"弥漫着" => "瀰漫著",
-"弥弥" => "瀰瀰",
-"灌于" => "灌於",
-"灌药" => "灌藥",
-"漓湘" => "灕湘",
-"漓然" => "灕然",
-"火并" => "火併",
-"火签" => "火籤",
-"火药" => "火藥",
-"灰蒙" => "灰濛",
-"灰蒙蒙" => "灰濛濛",
-"炆面" => "炆麵",
-"炒面" => "炒麵",
-"炮制" => "炮製",
-"炸药" => "炸藥",
-"炸酱面" => "炸醬麵",
-"为准" => "為準",
-"为着" => "為著",
-"乌发" => "烏髮",
-"乌龙面" => "烏龍麵",
-"烘干" => "烘乾",
-"烘制" => "烘製",
-"烤干" => "烤乾",
-"焙干" => "焙乾",
-"无助于" => "無助於",
-"无动于衷" => "無動於衷",
-"无可救药" => "無可救藥",
-"无后" => "無後",
-"无损于" => "無損於",
-"无梁楼盖" => "無樑樓蓋",
-"无济于事" => "無濟於事",
-"无畏于" => "無畏於",
-"无补于事" => "無補於事",
-"无视于" => "無視於",
-"无余" => "無餘",
-"然后" => "然後",
-"然身死才数月耳" => "然身死纔數月耳",
-"炼药" => "煉藥",
-"炼制" => "煉製",
-"煎药" => "煎藥",
-"煎面" => "煎麵",
-"烟卷" => "煙捲",
-"烟斗丝" => "煙斗絲",
-"烟斗" => "煙鬥",
-"烟硷" => "煙鹼",
-"照占" => "照佔",
-"照入签" => "照入籤",
-"照准" => "照準",
-"煨干" => "煨乾",
-"煮面" => "煮麵",
-"熔于" => "熔於",
-"熨斗" => "熨鬥",
-"熬药" => "熬藥",
-"热衷于" => "熱衷於",
-"炖药" => "燉藥",
-"燎发" => "燎髮",
-"烧干" => "燒乾",
-"烧硷" => "燒鹼",
-"燕几" => "燕几",
-"燕游" => "燕遊",
-"烫发" => "燙髮",
-"烫面" => "燙麵",
-"营干" => "營幹",
-"烬余" => "燼餘",
-"争先恐后" => "爭先恐後",
-"争奇斗艳" => "爭奇鬥艷",
-"争奇斗豔" => "爭奇鬥豔",
-"争妍斗胜" => "爭妍鬥勝",
-"争妍斗豔" => "爭妍鬥豔",
-"争斗" => "爭鬥",
-"爰定祥历" => "爰定祥厤",
-"爽荡" => "爽蕩",
-"尔冬升" => "爾冬陞",
-"尔后" => "爾後",
-"片言只语" => "片言隻語",
-"牙签" => "牙籤",
-"牛肉面" => "牛肉麵",
-"牛只" => "牛隻",
-"物欲" => "物慾",
-"特征" => "特徵",
-"特效药" => "特效藥",
-"特于" => "特於",
-"特制" => "特製",
-"牵一发" => "牽一髮",
-"牵系" => "牽繫",
-"荦确" => "犖确",
-"狂并潮" => "狂併潮",
-"狃于" => "狃於",
-"狃于成见" => "狃於成見",
-"狐藉虎威" => "狐藉虎威",
-"狼藉" => "狼藉",
-"猛于" => "猛於",
-"猛冲" => "猛衝",
-"猜三划五" => "猜三划五",
-"奖杯" => "獎盃",
-"独占" => "獨佔",
-"独占鳌头" => "獨佔鰲頭",
-"兽欲" => "獸慾",
-"献丑" => "獻醜",
-"率团参加" => "率團參加",
-"玉历" => "玉曆",
-"王庄" => "王莊",
-"王余鱼" => "王餘魚",
-"班里" => "班裡",
-"理发" => "理髮",
-"琴钟" => "琴鐘",
-"瑶签" => "瑤籤",
-"环游" => "環遊",
-"甘于" => "甘於",
-"甚于" => "甚於",
-"甚么" => "甚麼",
-"甜水面" => "甜水麵",
-"甜面酱" => "甜麵醬",
-"生力面" => "生力麵",
-"生于" => "生於",
-"生姜" => "生薑",
-"生锈" => "生鏽",
-"生发" => "生髮",
-"产后" => "產後",
-"用于" => "用於",
-"用药" => "用藥",
-"甩发" => "甩髮",
-"田谷" => "田穀",
-"田庄" => "田莊",
-"田里" => "田裡",
-"由于" => "由於",
-"男仆" => "男僕",
-"男用表" => "男用錶",
-"畏于" => "畏於",
-"留后" => "留後",
-"留发" => "留髮",
-"毕于" => "畢於",
-"毕业于" => "畢業於",
-"毕生发展" => "畢生發展",
-"划着" => "畫著",
-"异于" => "異於",
-"当一天和尚撞一天钟" => "當一天和尚撞一天鐘",
-"当家才知柴米价" => "當家纔知柴米價",
-"当于" => "當於",
-"当当丁丁" => "當當丁丁",
-"当着" => "當著",
-"疏于" => "疏於",
-"疏松" => "疏鬆",
-"疑凶" => "疑兇",
-"疲于" => "疲於",
-"疲于奔命" => "疲於奔命",
-"疲困" => "疲睏",
-"病后" => "病後",
-"病征" => "病徵",
-"病症" => "病癥",
-"症候" => "癥候",
-"症状" => "癥狀",
-"症结" => "癥結",
-"发干" => "發乾",
-"发于" => "發於",
-"发汗药" => "發汗藥",
-"发呆" => "發獃",
-"发签" => "發籤",
-"发着" => "發著",
-"发松" => "發鬆",
-"发面" => "發麵",
-"白干" => "白乾",
-"白术" => "白朮",
-"白朴" => "白樸",
-"白发其事" => "白發其事",
-"白粉面" => "白粉麵",
-"白发" => "白髮",
-"白霉" => "白黴",
-"百多只" => "百多隻",
-"百天后" => "百天後",
-"百拙千丑" => "百拙千醜",
-"百扎" => "百紮",
-"百花历" => "百花曆",
-"百只" => "百隻",
-"皇历" => "皇曆",
-"皇极历" => "皇極曆",
-"皇庄" => "皇莊",
-"皓发" => "皓髮",
-"皮里阳秋" => "皮裏陽秋",
-"皮里春秋" => "皮裡春秋",
-"皮制" => "皮製",
-"皮松" => "皮鬆",
-"皱别" => "皺彆",
-"皱折" => "皺摺",
-"盈余" => "盈餘",
-"益于" => "益於",
-"盒里" => "盒裡",
-"盛德遗范" => "盛德遺範",
-"盛行于" => "盛行於",
-"盛赞" => "盛讚",
-"盗采" => "盜採",
-"盗钟" => "盜鐘",
-"监制" => "監製",
-"盘里" => "盤裡",
-"盘回" => "盤迴",
-"卢棱伽" => "盧稜伽",
-"盲干" => "盲幹",
-"直接参与" => "直接參与",
-"直于" => "直於",
-"直冲" => "直衝",
-"相并" => "相併",
-"相克" => "相剋",
-"相同于" => "相同於",
-"相干" => "相干",
-"相于" => "相於",
-"相冲" => "相衝",
-"相斗" => "相鬥",
-"看准" => "看準",
-"真凶" => "真兇",
-"眼帘" => "眼帘",
-"眼眶里" => "眼眶裡",
-"眼药" => "眼藥",
-"眼里" => "眼裡",
-"困乏" => "睏乏",
-"困觉" => "睏覺",
-"睡着了" => "睡著了",
-"瞄准" => "瞄準",
-"瞠乎后矣" => "瞠乎後矣",
-"了望" => "瞭望",
-"了然" => "瞭然",
-"了若指掌" => "瞭若指掌",
-"瞻前顾后" => "瞻前顧後",
-"蒙事" => "矇事",
-"蒙昧无知" => "矇昧無知",
-"蒙松雨" => "矇松雨",
-"蒙混" => "矇混",
-"蒙瞍" => "矇瞍",
-"蒙眬" => "矇矓",
-"蒙聩" => "矇聵",
-"蒙着" => "矇著",
-"蒙着锅儿" => "矇著鍋兒",
-"蒙头转" => "矇頭轉",
-"蒙骗" => "矇騙",
-"瞩讬" => "矚託",
-"短于" => "短於",
-"短发" => "短髮",
-"石棱棱" => "石稜稜",
-"石英表" => "石英錶",
-"石钟乳" => "石鐘乳",
-"石硷" => "石鹼",
-"研制" => "研製",
-"砰当" => "砰噹",
-"朱唇皓齿" => "硃唇皓齒",
-"朱批" => "硃批",
-"朱砂" => "硃砂",
-"朱笔" => "硃筆",
-"朱红色" => "硃紅色",
-"朱色" => "硃色",
-"硫化硷" => "硫化鹼",
-"硬干" => "硬幹",
-"确瘠" => "确瘠",
-"碑志" => "碑誌",
-"碰钟" => "碰鐘",
-"磁制" => "磁製",
-"磨制" => "磨製",
-"硗确" => "磽确",
-"碍于" => "礙於",
-"砻谷机" => "礱穀機",
-"示范" => "示範",
-"社里" => "社裡",
-"祝发" => "祝髮",
-"神荼郁垒" => "神荼鬱壘",
-"神游" => "神遊",
-"神雕像" => "神雕像",
-"神雕" => "神鵰",
-"祭吊" => "祭弔",
-"禁欲" => "禁慾",
-"禁药" => "禁藥",
-"祸于" => "禍於",
-"御侮" => "禦侮",
-"御寇" => "禦寇",
-"御寒" => "禦寒",
-"御敌" => "禦敵",
-"礼赞" => "禮讚",
-"禾谷" => "禾穀",
-"秃妃之发" => "禿妃之髮",
-"秃发" => "禿髮",
-"秀发" => "秀髮",
-"私下里" => "私下裡",
-"私欲" => "私慾",
-"私斗" => "私鬥",
-"秋天里" => "秋天裡",
-"秋后" => "秋後",
-"秋裤" => "秋褲",
-"秋游" => "秋遊",
-"秋阴入井干" => "秋陰入井幹",
-"秋发" => "秋髮",
-"种师中" => "种師中",
-"种师道" => "种師道",
-"种放" => "种放",
-"科范" => "科範",
-"秒表" => "秒錶",
-"秒钟" => "秒鐘",
-"稀松" => "稀鬆",
-"稍后" => "稍後",
-"棱台" => "稜台",
-"棱子" => "稜子",
-"棱层" => "稜層",
-"棱柱" => "稜柱",
-"棱棱" => "稜稜",
-"棱棱睁睁" => "稜稜睜睜",
-"棱等登" => "稜等登",
-"棱线" => "稜線",
-"棱缝" => "稜縫",
-"棱角" => "稜角",
-"棱锥" => "稜錐",
-"棱镜" => "稜鏡",
-"棱体" => "稜體",
-"种谷" => "種穀",
-"称赞" => "稱讚",
-"稻谷" => "稻穀",
-"稽征" => "稽徵",
-"谷仓" => "穀倉",
-"谷圭" => "穀圭",
-"谷场" => "穀場",
-"谷子" => "穀子",
-"谷日" => "穀日",
-"谷旦" => "穀旦",
-"谷壳" => "穀殼",
-"谷物" => "穀物",
-"谷皮" => "穀皮",
-"谷神" => "穀神",
-"谷米" => "穀米",
-"谷粒" => "穀粒",
-"谷舱" => "穀艙",
-"谷苗" => "穀苗",
-"谷草" => "穀草",
-"谷贵饿农" => "穀貴餓農",
-"谷贱伤农" => "穀賤傷農",
-"谷道" => "穀道",
-"谷雨" => "穀雨",
-"谷类" => "穀類",
-"谷食" => "穀食",
-"穆罕默德历" => "穆罕默德曆",
-"积极参与" => "積极參与",
-"积极参加" => "積极參加",
-"积谷" => "積穀",
-"积郁" => "積鬱",
-"稳扎" => "穩紮",
-"空荡" => "空蕩",
-"空钟" => "空鐘",
-"空余" => "空餘",
-"窗帘" => "窗帘",
-"窗明几净" => "窗明几淨",
-"窗台" => "窗檯",
-"窝里" => "窩裡",
-"穷于" => "窮於",
-"穷追不舍" => "窮追不捨",
-"窃钟掩耳" => "竊鐘掩耳",
-"立于" => "立於",
-"立范" => "立範",
-"站干岸儿" => "站乾岸兒",
-"竟于" => "竟於",
-"童仆" => "童僕",
-"端庄" => "端莊",
-"竞斗" => "競鬥",
-"竹签" => "竹籤",
-"笆斗" => "笆鬥",
-"笑里藏刀" => "笑裡藏刀",
-"笔划" => "筆劃",
-"等同于" => "等同於",
-"等于" => "等於",
-"筋斗" => "筋鬥",
-"笋干" => "筍乾",
-"筑前" => "筑前",
-"筑北" => "筑北",
-"筑州" => "筑州",
-"筑后" => "筑後",
-"筑波" => "筑波",
-"筑紫" => "筑紫",
-"筑肥" => "筑肥",
-"筑西" => "筑西",
-"筑邦" => "筑邦",
-"筑阳" => "筑陽",
-"答复" => "答覆",
-"策划" => "策劃",
-"筵几" => "筵几",
-"箕斗" => "箕鬥",
-"算发" => "算髮",
-"管干" => "管幹",
-"节欲" => "節慾",
-"节余" => "節餘",
-"范例" => "範例",
-"范围" => "範圍",
-"范式" => "範式",
-"范文" => "範文",
-"范本" => "範本",
-"范畴" => "範疇",
-"简朴" => "簡樸",
-"签着" => "簽著",
-"筹划" => "籌劃",
-"签幐" => "籤幐",
-"签押" => "籤押",
-"签条" => "籤條",
-"签诗" => "籤詩",
-"吁天" => "籲天",
-"吁求" => "籲求",
-"吁请" => "籲請",
-"米谷" => "米穀",
-"粉拳绣腿" => "粉拳繡腿",
-"粉签子" => "粉籤子",
-"粗制" => "粗製",
-"精干" => "精幹",
-"精采" => "精採",
-"精于" => "精於",
-"精明强干" => "精明強幹",
-"精准" => "精準",
-"精致" => "精緻",
-"精制" => "精製",
-"精通于" => "精通於",
-"精辟" => "精闢",
-"精松" => "精鬆",
-"糊里糊涂" => "糊裡糊塗",
-"糕干" => "糕乾",
-"粪秽蔑面" => "糞穢衊面",
-"团子" => "糰子",
-"系着" => "系著",
-"纪元后" => "紀元後",
-"纪历" => "紀曆",
-"红发" => "紅髮",
-"红霉素" => "紅黴素",
-"纡回" => "紆迴",
-"纡余" => "紆餘",
-"纡郁" => "紆鬱",
-"纯朴" => "純樸",
-"纯硷" => "純鹼",
-"纸扎" => "紙紮",
-"素朴" => "素樸",
-"素藉" => "素藉",
-"素食面" => "素食麵",
-"素面" => "素麵",
-"索面" => "索麵",
-"紫姜" => "紫薑",
-"扎上" => "紮上",
-"扎下" => "紮下",
-"扎好" => "紮好",
-"扎实" => "紮實",
-"扎寨" => "紮寨",
-"扎带子" => "紮帶子",
-"扎成" => "紮成",
-"扎根" => "紮根",
-"扎营" => "紮營",
-"扎紧" => "紮緊",
-"扎起" => "紮起",
-"扎铁" => "紮鐵",
-"细不容发" => "細不容髮",
-"细致" => "細緻",
-"终于" => "終於",
-"组里" => "組裡",
-"结伴同游" => "結伴同遊",
-"结伙" => "結夥",
-"结扎" => "結紮",
-"结余" => "結餘",
-"结发" => "結髮",
-"绝对参照" => "絕對參照",
-"绝后" => "絕後",
-"绝于" => "絕於",
-"绞干" => "絞乾",
-"络绎于途" => "絡繹於途",
-"给于" => "給於",
-"丝来线去" => "絲來線去",
-"丝布" => "絲布",
-"丝恩发怨" => "絲恩髮怨",
-"丝板" => "絲板",
-"丝瓜布" => "絲瓜布",
-"丝绒布" => "絲絨布",
-"丝线" => "絲線",
-"丝织厂" => "絲織廠",
-"丝虫" => "絲蟲",
-"丝发" => "絲髮",
-"绑扎" => "綁紮",
-"綑扎" => "綑紮",
-"绿发" => "綠髮",
-"绿霉素" => "綠黴素",
-"绸缎庄" => "綢緞莊",
-"维系" => "維繫",
-"绾发" => "綰髮",
-"网里" => "網裡",
-"网志" => "網誌",
-"紧绷" => "緊繃",
-"紧绷着" => "緊繃著",
-"紧追不舍" => "緊追不捨",
-"绪余" => "緒餘",
-"缉凶" => "緝兇",
-"编制" => "編製",
-"编钟" => "編鐘",
-"编余" => "編餘",
-"编发" => "編髮",
-"缓征" => "緩徵",
-"缓冲" => "緩衝",
-"致密" => "緻密",
-"萦回" => "縈迴",
-"缜致" => "縝緻",
-"县里" => "縣裡",
-"县志" => "縣誌",
-"缝里" => "縫裡",
-"缝制" => "縫製",
-"缩栗" => "縮慄",
-"纵欲" => "縱慾",
-"纤夫" => "縴夫",
-"繁复" => "繁複",
-"绷住" => "繃住",
-"绷子" => "繃子",
-"绷带" => "繃帶",
-"绷紧" => "繃緊",
-"绷脸" => "繃臉",
-"绷着" => "繃著",
-"绷着脸" => "繃著臉",
-"绷着脸儿" => "繃著臉兒",
-"绷开" => "繃開",
-"繐帏飘井干" => "繐幃飄井幹",
-"绕梁" => "繞樑",
-"绣得" => "繡得",
-"绣房" => "繡房",
-"绣毯" => "繡毯",
-"绣球" => "繡球",
-"绣的" => "繡的",
-"绣花" => "繡花",
-"绣衣" => "繡衣",
-"绣起" => "繡起",
-"绣阁" => "繡閣",
-"绣鞋" => "繡鞋",
-"绘制" => "繪製",
-"系上" => "繫上",
-"系到" => "繫到",
-"系囚" => "繫囚",
-"系心" => "繫心",
-"系念" => "繫念",
-"系怀" => "繫懷",
-"系于" => "繫於",
-"系系" => "繫系",
-"系紧" => "繫緊",
-"系绳" => "繫繩",
-"系着" => "繫著",
-"系辞" => "繫辭",
-"累囚" => "纍囚",
-"累堆" => "纍堆",
-"累瓦结绳" => "纍瓦結繩",
-"累绁" => "纍紲",
-"累臣" => "纍臣",
-"缠斗" => "纏鬥",
-"才则" => "纔則",
-"才可容颜十五余" => "纔可容顏十五餘",
-"才得两年" => "纔得兩年",
-"才此" => "纔此",
-"坛子" => "罈子",
-"坛坛罐罐" => "罈罈罐罐",
-"坛騞" => "罈騞",
-"置于" => "置於",
-"骂着" => "罵著",
-"美仑" => "美崙",
-"美于" => "美於",
-"美制" => "美製",
-"美丑" => "美醜",
-"美发" => "美髮",
-"羞于" => "羞於",
-"群丑" => "群醜",
-"羨余" => "羨餘",
-"义仆" => "義僕",
-"义形于色" => "義形於色",
-"义庄" => "義莊",
-"习于" => "習於",
-"翕辟" => "翕闢",
-"翱游" => "翱遊",
-"翻涌" => "翻湧",
-"翻云复雨" => "翻雲覆雨",
-"翻松" => "翻鬆",
-"老干" => "老乾",
-"老仆" => "老僕",
-"老干部" => "老幹部",
-"老蒙" => "老懞",
-"老于" => "老於",
-"老于世故" => "老於世故",
-"老庄" => "老莊",
-"老姜" => "老薑",
-"老板" => "老闆",
-"考后" => "考後",
-"而后" => "而後",
-"而于" => "而於",
-"耐硷" => "耐鹼",
-"耕佣" => "耕傭",
-"耕获" => "耕穫",
-"耳后" => "耳後",
-"耳余" => "耳餘",
-"耽于" => "耽於",
-"耿于" => "耿於",
-"耿耿于怀" => "耿耿於懷",
-"聊斋志异" => "聊齋志異",
-"联系" => "聯係",
-"联于" => "聯於",
-"联系" => "聯繫",
-"声如洪钟" => "聲如洪鐘",
-"听于" => "聽於",
-"肉干" => "肉乾",
-"肉欲" => "肉慾",
-"肉丝面" => "肉絲麵",
-"肉羹面" => "肉羹麵",
-"肉松" => "肉鬆",
-"肝郁" => "肝鬱",
-"股栗" => "股慄",
-"肥筑方言" => "肥筑方言",
-"胃药" => "胃藥",
-"背向着" => "背向著",
-"背地里" => "背地裡",
-"背后" => "背後",
-"胎发" => "胎髮",
-"胜肽" => "胜肽",
-"胜键" => "胜鍵",
-"胡云" => "胡云",
-"胡朴安" => "胡樸安",
-"胡里胡涂" => "胡裡胡塗",
-"能干" => "能幹",
-"脉冲" => "脈衝",
-"脊梁" => "脊樑",
-"脱谷机" => "脫穀機",
-"脱发" => "脫髮",
-"腊味" => "腊味",
-"腊笔" => "腊筆",
-"腐干" => "腐乾",
-"脑子里" => "腦子裡",
-"脑干" => "腦幹",
-"脑后" => "腦後",
-"腰里" => "腰裡",
-"脚注" => "腳註",
-"膏药" => "膏藥",
-"臣仆" => "臣僕",
-"臣服于" => "臣服於",
-"卧游" => "臥遊",
-"臧谷亡羊" => "臧穀亡羊",
-"自于" => "自於",
-"自制" => "自製",
-"自觉自愿" => "自覺自愿",
-"自鸣钟" => "自鳴鐘",
-"至于" => "至於",
-"致力于" => "致力於",
-"致于" => "致於",
-"臻于" => "臻於",
-"臻于完善" => "臻於完善",
-"舂谷" => "舂穀",
-"兴致" => "興緻",
-"举手表" => "舉手表",
-"旧庄" => "舊庄",
-"旧历" => "舊曆",
-"旧药" => "舊藥",
-"舌干脣焦" => "舌乾脣焦",
-"舌后" => "舌後",
-"舒卷" => "舒捲",
-"航海历" => "航海曆",
-"船只" => "船隻",
-"舰只" => "艦隻",
-"良药" => "良藥",
-"色欲" => "色慾",
-"艸木丰丰" => "艸木丰丰",
-"芍药" => "芍藥",
-"芒果干" => "芒果乾",
-"花拳绣腿" => "花拳繡腿",
-"花卷" => "花捲",
-"花盆里" => "花盆裡",
-"花药" => "花藥",
-"花哄" => "花鬨",
-"苑里" => "苑裡",
-"苛性硷" => "苛性鹼",
-"若于" => "若於",
-"苦干" => "苦幹",
-"苦于" => "苦於",
-"苦药" => "苦藥",
-"苦里" => "苦裏",
-"苦斗" => "苦鬥",
-"苹萦" => "苹縈",
-"茵藉" => "茵藉",
-"茶几" => "茶几",
-"茶庄" => "茶莊",
-"茶余" => "茶餘",
-"茶面" => "茶麵",
-"草丛里" => "草叢裡",
-"草药" => "草藥",
-"荷花淀" => "荷花澱",
-"庄主" => "莊主",
-"庄周" => "莊周",
-"庄员" => "莊員",
-"庄严" => "莊嚴",
-"庄园" => "莊園",
-"庄子" => "莊子",
-"庄家" => "莊家",
-"庄户" => "莊戶",
-"庄敬" => "莊敬",
-"庄田" => "莊田",
-"庄稼" => "莊稼",
-"庄里" => "莊裡",
-"庄重" => "莊重",
-"庄院" => "莊院",
-"茎干" => "莖幹",
-"莽荡" => "莽蕩",
-"菌丝体" => "菌絲體",
-"菜干" => "菜乾",
-"菠棱菜" => "菠稜菜",
-"菠萝干" => "菠蘿乾",
-"华发" => "華髮",
-"菸硷" => "菸鹼",
-"万多只" => "萬多隻",
-"万天后" => "萬天後",
-"万历" => "萬曆",
-"万签插架" => "萬籤插架",
-"万扎" => "萬紮",
-"万象" => "萬象",
-"万只" => "萬隻",
-"万余" => "萬餘",
-"落后" => "落後",
-"落于" => "落於",
-"落发" => "落髮",
-"着儿" => "著兒",
-"着书立说" => "著書立說",
-"着色软体" => "著色軟體",
-"着重指出" => "著重指出",
-"着录" => "著錄",
-"着录规则" => "著錄規則",
-"葡萄干" => "葡萄乾",
-"董氏封发" => "董氏封髮",
-"蒙汗药" => "蒙汗藥",
-"蒙雾露" => "蒙霧露",
-"蒜发" => "蒜髮",
-"苍术" => "蒼朮",
-"苍郁" => "蒼鬱",
-"蓄发" => "蓄髮",
-"蓄须" => "蓄鬚",
-"蓊郁" => "蓊鬱",
-"盖于" => "蓋於",
-"蓬发" => "蓬髮",
-"蓬松" => "蓬鬆",
-"参绥" => "蔘綏",
-"荞麦面" => "蕎麥麵",
-"荡来荡去" => "蕩來蕩去",
-"荡女" => "蕩女",
-"荡妇" => "蕩婦",
-"荡寇" => "蕩寇",
-"荡平" => "蕩平",
-"荡涤" => "蕩滌",
-"荡漾" => "蕩漾",
-"荡然" => "蕩然",
-"荡舟" => "蕩舟",
-"荡船" => "蕩船",
-"荡荡" => "蕩蕩",
-"萧参" => "蕭蔘",
-"薄幸" => "薄倖",
-"薄干" => "薄幹",
-"姜是老的辣" => "薑是老的辣",
-"姜末" => "薑末",
-"姜桂" => "薑桂",
-"姜母" => "薑母",
-"姜汁" => "薑汁",
-"姜汤" => "薑湯",
-"姜片" => "薑片",
-"姜糖" => "薑糖",
-"姜丝" => "薑絲",
-"姜老辣" => "薑老辣",
-"姜蓉" => "薑蓉",
-"姜饼" => "薑餅",
-"姜黄" => "薑黃",
-"薙发" => "薙髮",
-"薝卜" => "薝蔔",
-"藉以" => "藉以",
-"藉卉" => "藉卉",
-"藉寇兵" => "藉寇兵",
-"藉手" => "藉手",
-"藉槁" => "藉槁",
-"藉机" => "藉機",
-"藉此" => "藉此",
-"藉甚" => "藉甚",
-"藉由" => "藉由",
-"藉箸代筹" => "藉箸代籌",
-"藉草枕块" => "藉草枕塊",
-"藉着" => "藉著",
-"藉藉" => "藉藉",
-"藉资" => "藉資",
-"藏匿于" => "藏匿於",
-"藏于" => "藏於",
-"藏历" => "藏曆",
-"藏蒙歌儿" => "藏矇歌兒",
-"藤制" => "藤製",
-"药丸" => "藥丸",
-"药典" => "藥典",
-"药到病除" => "藥到病除",
-"药剂" => "藥劑",
-"药力" => "藥力",
-"药包" => "藥包",
-"药名" => "藥名",
-"药味" => "藥味",
-"药品" => "藥品",
-"药商" => "藥商",
-"药单" => "藥單",
-"药婆" => "藥婆",
-"药学" => "藥學",
-"药害" => "藥害",
-"药专" => "藥專",
-"药局" => "藥局",
-"药师" => "藥師",
-"药店" => "藥店",
-"药厂" => "藥廠",
-"药引" => "藥引",
-"药性" => "藥性",
-"药房" => "藥房",
-"药效" => "藥效",
-"药方" => "藥方",
-"药材" => "藥材",
-"药棉" => "藥棉",
-"药水" => "藥水",
-"药油" => "藥油",
-"药液" => "藥液",
-"药渣" => "藥渣",
-"药片" => "藥片",
-"药物" => "藥物",
-"药王" => "藥王",
-"药理" => "藥理",
-"药瓶" => "藥瓶",
-"药用" => "藥用",
-"药皂" => "藥皂",
-"药盒" => "藥盒",
-"药石" => "藥石",
-"药科" => "藥科",
-"药箱" => "藥箱",
-"药签" => "藥籤",
-"药粉" => "藥粉",
-"药糖" => "藥糖",
-"药线" => "藥線",
-"药罐" => "藥罐",
-"药膏" => "藥膏",
-"药舖" => "藥舖",
-"药茶" => "藥茶",
-"药草" => "藥草",
-"药行" => "藥行",
-"药贩" => "藥販",
-"药费" => "藥費",
-"药酒" => "藥酒",
-"药量" => "藥量",
-"药针" => "藥針",
-"药铺" => "藥鋪",
-"药头" => "藥頭",
-"药饵" => "藥餌",
-"药面儿" => "藥麵兒",
-"苏昆" => "蘇崑",
-"蕴含着" => "蘊含著",
-"蕴涵着" => "蘊涵著",
-"蕴藉" => "蘊藉",
-"苹果干" => "蘋果乾",
-"萝卜" => "蘿蔔",
-"萝卜干" => "蘿蔔乾",
-"虎须" => "虎鬚",
-"处于" => "處於",
-"号志" => "號誌",
-"虫部" => "虫部",
-"蛇发女妖" => "蛇髮女妖",
-"蛔虫药" => "蛔蟲藥",
-"蜂涌" => "蜂湧",
-"蛏干" => "蟶乾",
-"蛮干" => "蠻幹",
-"血余" => "血餘",
-"行事历" => "行事曆",
-"行凶" => "行兇",
-"行凶后" => "行兇後",
-"行于" => "行於",
-"胡同" => "衚衕",
-"冲上" => "衝上",
-"冲下" => "衝下",
-"冲来" => "衝來",
-"冲倒" => "衝倒",
-"冲出" => "衝出",
-"冲到" => "衝到",
-"冲刺" => "衝刺",
-"冲克" => "衝剋",
-"冲力" => "衝力",
-"冲劲" => "衝勁",
-"冲动" => "衝動",
-"冲去" => "衝去",
-"冲口" => "衝口",
-"冲垮" => "衝垮",
-"冲堂" => "衝堂",
-"冲坚陷阵" => "衝堅陷陣",
-"冲压" => "衝壓",
-"冲天" => "衝天",
-"冲州撞府" => "衝州撞府",
-"冲心" => "衝心",
-"冲掉" => "衝掉",
-"冲撞" => "衝撞",
-"冲击" => "衝擊",
-"冲散" => "衝散",
-"冲杀" => "衝殺",
-"冲决" => "衝決",
-"冲波" => "衝波",
-"冲浪" => "衝浪",
-"冲激" => "衝激",
-"冲然" => "衝然",
-"冲盹" => "衝盹",
-"冲破" => "衝破",
-"冲程" => "衝程",
-"冲突" => "衝突",
-"冲线" => "衝線",
-"冲着" => "衝著",
-"冲要" => "衝要",
-"冲起" => "衝起",
-"冲车" => "衝車",
-"冲进" => "衝進",
-"冲过" => "衝過",
-"冲量" => "衝量",
-"冲锋" => "衝鋒",
-"冲陷" => "衝陷",
-"冲头阵" => "衝頭陣",
-"冲风" => "衝風",
-"表征" => "表徵",
-"表里" => "表裡",
-"衷于" => "衷於",
-"袖里" => "袖裡",
-"被里" => "被裡",
-"被复" => "被複",
-"被复着" => "被覆著",
-"裁并" => "裁併",
-"裁制" => "裁製",
-"里勾外连" => "裏勾外連",
-"里手" => "裏手",
-"里海" => "裏海",
-"里面" => "裏面",
-"补药" => "補藥",
-"补血药" => "補血藥",
-"补注" => "補註",
-"里外" => "裡外",
-"里子" => "裡子",
-"里屋" => "裡屋",
-"里层" => "裡層",
-"里布" => "裡布",
-"里带" => "裡帶",
-"里弦" => "裡弦",
-"里应外合" => "裡應外合",
-"里脊" => "裡脊",
-"里衣" => "裡衣",
-"里通外国" => "裡通外國",
-"里通外敌" => "裡通外敵",
-"里边" => "裡邊",
-"里间" => "裡間",
-"里面" => "裡面",
-"里头" => "裡頭",
-"制件" => "製件",
-"制作" => "製作",
-"制做" => "製做",
-"制备" => "製備",
-"制冰" => "製冰",
-"制冷" => "製冷",
-"制剂" => "製劑",
-"制品" => "製品",
-"制图" => "製圖",
-"制成" => "製成",
-"制法" => "製法",
-"制为" => "製為",
-"制片" => "製片",
-"制版" => "製版",
-"制程" => "製程",
-"制糖" => "製糖",
-"制纸" => "製紙",
-"制药" => "製藥",
-"制表" => "製表",
-"制裁" => "製裁",
-"制造" => "製造",
-"制革" => "製革",
-"制鞋" => "製鞋",
-"制盐" => "製鹽",
-"复仞年如" => "複仞年如",
-"复以百万" => "複以百萬",
-"复位" => "複位",
-"复信" => "複信",
-"复元音" => "複元音",
-"复分数" => "複分數",
-"复分析" => "複分析",
-"复列" => "複列",
-"复利" => "複利",
-"复印" => "複印",
-"复原" => "複原",
-"复句" => "複句",
-"复合" => "複合",
-"复名" => "複名",
-"复员" => "複員",
-"复壁" => "複壁",
-"复壮" => "複壯",
-"复姓" => "複姓",
-"复字键" => "複字鍵",
-"复审" => "複審",
-"复写" => "複寫",
-"复平面" => "複平面",
-"复式" => "複式",
-"复复" => "複復",
-"复数" => "複數",
-"复本" => "複本",
-"复查" => "複查",
-"复核" => "複核",
-"复检" => "複檢",
-"复次" => "複次",
-"复比" => "複比",
-"复决" => "複決",
-"复流" => "複流",
-"复测" => "複測",
-"复亩珍" => "複畝珍",
-"复发" => "複發",
-"复目" => "複目",
-"复眼" => "複眼",
-"复种" => "複種",
-"复线" => "複線",
-"复习" => "複習",
-"复色" => "複色",
-"复叶" => "複葉",
-"复盖" => "複蓋",
-"复制" => "複製",
-"复诊" => "複診",
-"复词" => "複詞",
-"复试" => "複試",
-"复课" => "複課",
-"复议" => "複議",
-"复变函数" => "複變函數",
-"复赛" => "複賽",
-"复辅音" => "複輔音",
-"复述" => "複述",
-"复选" => "複選",
-"复钱" => "複錢",
-"复杂" => "複雜",
-"复电" => "複電",
-"复音" => "複音",
-"复韵" => "複韻",
-"衬里" => "襯裡",
-"西岳" => "西嶽",
-"西历" => "西曆",
-"西历史" => "西歷史",
-"西药" => "西藥",
-"西游" => "西遊",
-"要冲" => "要衝",
-"要么" => "要麼",
-"复亡" => "覆亡",
-"复命" => "覆命",
-"复巢之下无完卵" => "覆巢之下無完卵",
-"复水难收" => "覆水難收",
-"复没" => "覆沒",
-"复着" => "覆著",
-"复盖" => "覆蓋",
-"复盖着" => "覆蓋著",
-"复辙" => "覆轍",
-"复雨翻云" => "覆雨翻雲",
-"见于" => "見於",
-"见棱见角" => "見稜見角",
-"见素抱朴" => "見素抱樸",
-"见钟不打" => "見鐘不打",
-"规划" => "規劃",
-"规范" => "規範",
-"视于" => "視於",
-"观采" => "觀採",
-"角落发" => "角落發",
-"角落里" => "角落裡",
-"觚棱" => "觚稜",
-"解雇" => "解僱",
-"解痛药" => "解痛藥",
-"解药" => "解藥",
-"解发佯狂" => "解髮佯狂",
-"触须" => "觸鬚",
-"言大而夸" => "言大而夸",
-"言辩而确" => "言辯而确",
-"订于" => "訂於",
-"订制" => "訂製",
-"计划" => "計劃",
-"讬了" => "託了",
-"讬事" => "託事",
-"讬交" => "託交",
-"讬人" => "託人",
-"讬付" => "託付",
-"讬古讽今" => "託古諷今",
-"讬名" => "託名",
-"讬咎" => "託咎",
-"讬梦" => "託夢",
-"讬大" => "託大",
-"讬孤" => "託孤",
-"讬故" => "託故",
-"讬疾" => "託疾",
-"讬病" => "託病",
-"讬福" => "託福",
-"讬管" => "託管",
-"讬言" => "託言",
-"讬词" => "託詞",
-"讬买" => "託買",
-"讬卖" => "託賣",
-"讬身" => "託身",
-"讬辞" => "託辭",
-"讬运" => "託運",
-"讬过" => "託過",
-"设于" => "設於",
-"许愿起经" => "許愿起經",
-"诉说着" => "訴說著",
-"注上" => "註上",
-"注册" => "註冊",
-"注失" => "註失",
-"注定" => "註定",
-"注明" => "註明",
-"注标" => "註標",
-"注生娘娘" => "註生娘娘",
-"注疏" => "註疏",
-"注脚" => "註腳",
-"注解" => "註解",
-"注译" => "註譯",
-"注释" => "註釋",
-"注销" => "註銷",
-"评注" => "評註",
-"词干" => "詞幹",
-"词汇" => "詞彙",
-"词余" => "詞餘",
-"询于" => "詢於",
-"诗云" => "詩云",
-"诗钟" => "詩鐘",
-"诗余" => "詩餘",
-"话里有话" => "話裡有話",
-"该于" => "該於",
-"详注" => "詳註",
-"夸赞" => "誇讚",
-"志哀" => "誌哀",
-"志喜" => "誌喜",
-"志庆" => "誌慶",
-"志异" => "誌異",
-"诱奸" => "誘姦",
-"语云" => "語云",
-"语汇" => "語彙",
-"诚征" => "誠徵",
-"诚朴" => "誠樸",
-"诬蔑" => "誣衊",
-"说着" => "說著",
-"课后" => "課後",
-"课征" => "課徵",
-"课余" => "課餘",
-"调准" => "調準",
-"调制" => "調製",
-"请参阅" => "請參閱",
-"请讬" => "請託",
-"诸余" => "諸餘",
-"谋干" => "謀幹",
-"谢绝参观" => "謝絕參觀",
-"谬采虚声" => "謬採虛聲",
-"謷丑" => "謷醜",
-"证于" => "證於",
-"警世钟" => "警世鐘",
-"警钟" => "警鐘",
-"译注" => "譯註",
-"护发" => "護髮",
-"读后" => "讀後",
-"变丑" => "變醜",
-"雠隙" => "讎隙",
-"赞不绝口" => "讚不絕口",
-"赞佩" => "讚佩",
-"赞同" => "讚同",
-"赞叹" => "讚嘆",
-"赞扬" => "讚揚",
-"赞乐" => "讚樂",
-"赞歌" => "讚歌",
-"赞歎" => "讚歎",
-"赞美" => "讚美",
-"赞羨" => "讚羨",
-"赞许" => "讚許",
-"赞词" => "讚詞",
-"赞誉" => "讚譽",
-"赞赏" => "讚賞",
-"赞辞" => "讚辭",
-"赞颂" => "讚頌",
-"豆干" => "豆乾",
-"豆腐干" => "豆腐乾",
-"竖着" => "豎著",
-"丰滨" => "豐濱",
-"丰滨乡" => "豐濱鄉",
-"象征" => "象徵",
-"象征着" => "象徵著",
-"负债累累" => "負債纍纍",
-"贪欲" => "貪慾",
-"贵干" => "貴幹",
-"买凶" => "買兇",
-"贻范" => "貽範",
-"贾后" => "賈後",
-"赈饥" => "賑饑",
-"质朴" => "質樸",
-"赌台" => "賭檯",
-"赖于" => "賴於",
-"賸余" => "賸餘",
-"购并" => "購併",
-"购买欲" => "購買慾",
-"赢余" => "贏餘",
-"走后" => "走後",
-"起因于" => "起因於",
-"起复" => "起複",
-"起哄" => "起鬨",
-"赶制" => "趕製",
-"赶面棍" => "趕麵棍",
-"赵庄" => "趙莊",
-"趋于" => "趨於",
-"趱干" => "趲幹",
-"足于" => "足於",
-"跌荡" => "跌蕩",
-"跟前跟后" => "跟前跟後",
-"路签" => "路籤",
-"跳荡" => "跳蕩",
-"跳表" => "跳錶",
-"蹭棱子" => "蹭稜子",
-"躁郁" => "躁鬱",
-"躏藉" => "躪藉",
-"身后" => "身後",
-"身于" => "身於",
-"躯干" => "軀幹",
-"车库里" => "車庫裡",
-"车站里" => "車站裡",
-"车里" => "車裡",
-"轨范" => "軌範",
-"轩辟" => "軒闢",
-"载于" => "載於",
-"挽曲" => "輓曲",
-"挽歌" => "輓歌",
-"挽联" => "輓聯",
-"挽词" => "輓詞",
-"挽诗" => "輓詩",
-"轻于" => "輕於",
-"轻松" => "輕鬆",
-"轮奸" => "輪姦",
-"轮回" => "輪迴",
-"转台" => "轉檯",
-"转讬" => "轉託",
-"辟谷" => "辟穀",
-"办公台" => "辦公檯",
-"辞汇" => "辭彙",
-"辫发" => "辮髮",
-"农历" => "農曆",
-"农民历" => "農民曆",
-"农庄" => "農莊",
-"农药" => "農藥",
-"迂回" => "迂迴",
-"近似于" => "近似於",
-"近于" => "近於",
-"近日里" => "近日裡",
-"返朴" => "返樸",
-"迥然回异" => "迥然迴異",
-"迫于" => "迫於",
-"回光返照" => "迴光返照",
-"回向" => "迴向",
-"回圈" => "迴圈",
-"回廊" => "迴廊",
-"回形夹" => "迴形夾",
-"回文" => "迴文",
-"回旋" => "迴旋",
-"回流" => "迴流",
-"回环" => "迴環",
-"回荡" => "迴盪",
-"回纹针" => "迴紋針",
-"回绕" => "迴繞",
-"回肠" => "迴腸",
-"回荡" => "迴蕩",
-"回诵" => "迴誦",
-"回路" => "迴路",
-"回转" => "迴轉",
-"回递性" => "迴遞性",
-"回避" => "迴避",
-"回响" => "迴響",
-"回风" => "迴風",
-"迷幻药" => "迷幻藥",
-"迷于" => "迷於",
-"迷蒙" => "迷濛",
-"迷药" => "迷藥",
-"迷魂药" => "迷魂藥",
-"追凶" => "追兇",
-"退后" => "退後",
-"退烧药" => "退燒藥",
-"逋发" => "逋髮",
-"透辟" => "透闢",
-"这里" => "這裏",
-"这里" => "這裡",
-"这只" => "這隻",
-"这么" => "這麼",
-"这么着" => "這麼著",
-"通奸" => "通姦",
-"通心面" => "通心麵",
-"通于" => "通於",
-"通历" => "通曆",
-"速食面" => "速食麵",
-"连三并四" => "連三併四",
-"连占" => "連佔",
-"连采" => "連採",
-"连于" => "連於",
-"连系" => "連繫",
-"连庄" => "連莊",
-"周游" => "週遊",
-"进占" => "進佔",
-"逼并" => "逼併",
-"游了" => "遊了",
-"游人" => "遊人",
-"游伴" => "遊伴",
-"游侠" => "遊俠",
-"游动" => "遊動",
-"游园" => "遊園",
-"游子" => "遊子",
-"游学" => "遊學",
-"游客" => "遊客",
-"游宦" => "遊宦",
-"游山玩水" => "遊山玩水",
-"游必有方" => "遊必有方",
-"游憩" => "遊憩",
-"游戏" => "遊戲",
-"游手好闲" => "遊手好閑",
-"游手好闲" => "遊手好閒",
-"游星" => "遊星",
-"游乐" => "遊樂",
-"游标卡尺" => "遊標卡尺",
-"游历" => "遊歷",
-"游民" => "遊民",
-"游牧" => "遊牧",
-"游猎" => "遊獵",
-"游玩" => "遊玩",
-"游荡" => "遊盪",
-"游丝" => "遊絲",
-"游兴" => "遊興",
-"游船" => "遊船",
-"游艇" => "遊艇",
-"游荡" => "遊蕩",
-"游艺" => "遊藝",
-"游行" => "遊行",
-"游街" => "遊街",
-"游览" => "遊覽",
-"游记" => "遊記",
-"游说" => "遊說",
-"游资" => "遊資",
-"游走" => "遊走",
-"游踪" => "遊蹤",
-"游逛" => "遊逛",
-"游错" => "遊錯",
-"游离" => "遊離",
-"游骑兵" => "遊騎兵",
-"游魂" => "遊魂",
-"遍于" => "遍於",
-"过后" => "過後",
-"过于" => "過於",
-"过水面" => "過水麵",
-"道范" => "道範",
-"逊于" => "遜於",
-"递回" => "遞迴",
-"远于" => "遠於",
-"远县才至" => "遠縣纔至",
-"远游" => "遠遊",
-"遨游" => "遨遊",
-"适于" => "適於",
-"遮丑" => "遮醜",
-"迁怒于" => "遷怒於",
-"迁于" => "遷於",
-"遗范" => "遺範",
-"遗余" => "遺餘",
-"辽沈" => "遼瀋",
-"避孕药" => "避孕藥",
-"还占" => "還佔",
-"还采" => "還採",
-"还政于民" => "還政於民",
-"还于" => "還於",
-"还冲" => "還衝",
-"邋里邋遢" => "邋裡邋遢",
-"那里" => "那裡",
-"那只" => "那隻",
-"那么" => "那麼",
-"那么着" => "那麼著",
-"郁朴" => "郁樸",
-"郊游" => "郊遊",
-"郘钟" => "郘鐘",
-"部落发" => "部落發",
-"都于" => "都於",
-"乡愿" => "鄉愿",
-"郑凯云" => "鄭凱云",
-"配合着" => "配合著",
-"配水干管" => "配水幹管",
-"配药" => "配藥",
-"配制" => "配製",
-"酒后" => "酒後",
-"酒杯" => "酒盃",
-"酒坛" => "酒罈",
-"酒药" => "酒藥",
-"酒麴" => "酒麴",
-"酥松" => "酥鬆",
-"酸硷" => "酸鹼",
-"醇朴" => "醇樸",
-"醉心于" => "醉心於",
-"醉于" => "醉於",
-"醋坛" => "醋罈",
-"丑丫头" => "醜丫頭",
-"丑事" => "醜事",
-"丑人" => "醜人",
-"丑八怪" => "醜八怪",
-"丑剌剌" => "醜剌剌",
-"丑剧" => "醜劇",
-"丑化" => "醜化",
-"丑名" => "醜名",
-"丑咤" => "醜吒",
-"丑地" => "醜地",
-"丑夷" => "醜夷",
-"丑女效颦" => "醜女效顰",
-"丑妇" => "醜婦",
-"丑媳" => "醜媳",
-"丑小鸭" => "醜小鴨",
-"丑巴怪" => "醜巴怪",
-"丑恶" => "醜惡",
-"丑态" => "醜態",
-"丑于" => "醜於",
-"丑末" => "醜末",
-"丑样" => "醜樣",
-"丑死" => "醜死",
-"丑生" => "醜生",
-"丑闻" => "醜聞",
-"丑声四溢" => "醜聲四溢",
-"丑声远播" => "醜聲遠播",
-"丑脸" => "醜臉",
-"丑行" => "醜行",
-"丑诋" => "醜詆",
-"丑话" => "醜話",
-"丑语" => "醜語",
-"丑丑" => "醜醜",
-"丑陋" => "醜陋",
-"丑头怪脸" => "醜頭怪臉",
-"丑类" => "醜類",
-"酝藉" => "醞藉",
-"酝酿着" => "醞釀著",
-"医药" => "醫藥",
-"酿制" => "釀製",
-"衅钟" => "釁鐘",
-"采石之役" => "采石之役",
-"采石之战" => "采石之戰",
-"采石矶" => "采石磯",
-"釉药" => "釉藥",
-"里程表" => "里程錶",
-"重划" => "重劃",
-"重折" => "重摺",
-"重于" => "重於",
-"重罗面" => "重羅麵",
-"重复" => "重複",
-"重讬" => "重託",
-"重游" => "重遊",
-"重锤" => "重鎚",
-"野姜" => "野薑",
-"野游" => "野遊",
-"厘出" => "釐出",
-"厘定" => "釐定",
-"厘正" => "釐正",
-"厘清" => "釐清",
-"厘订" => "釐訂",
-"金仆姑" => "金僕姑",
-"金仑溪" => "金崙溪",
-"金表" => "金錶",
-"金钟" => "金鐘",
-"金鸡纳硷" => "金雞納鹼",
-"金发" => "金髮",
-"金斗" => "金鬥",
-"金霉素" => "金黴素",
-"钉锤" => "釘鎚",
-"铃响后" => "鈴響後",
-"钩心斗角" => "鉤心鬥角",
-"银朱" => "銀硃",
-"银发" => "銀髮",
-"铜制" => "銅製",
-"铜钟" => "銅鐘",
-"铝制" => "鋁製",
-"钢梁" => "鋼樑",
-"钢制" => "鋼製",
-"录着" => "錄著",
-"录制" => "錄製",
-"钱谷" => "錢穀",
-"钱庄" => "錢莊",
-"锦心绣口" => "錦心繡口",
-"锦绣花园" => "錦綉花園",
-"锦绣" => "錦繡",
-"表带" => "錶帶",
-"表店" => "錶店",
-"表厂" => "錶廠",
-"表板" => "錶板",
-"表壳" => "錶殼",
-"表盘" => "錶盤",
-"表蒙子" => "錶蒙子",
-"表针" => "錶針",
-"表链" => "錶鏈",
-"锻鍊出" => "鍛鍊出",
-"锲而不舍" => "鍥而不捨",
-"钟表" => "鍾錶",
-"锤儿" => "鎚兒",
-"锤子" => "鎚子",
-"锤头" => "鎚頭",
-"链霉素" => "鏈黴素",
-"锈病" => "鏽病",
-"锈菌" => "鏽菌",
-"锈蚀" => "鏽蝕",
-"钟不扣不鸣" => "鐘不扣不鳴",
-"钟不撞不鸣" => "鐘不撞不鳴",
-"钟乳洞" => "鐘乳洞",
-"钟乳石" => "鐘乳石",
-"钟在寺里" => "鐘在寺里",
-"钟塔" => "鐘塔",
-"钟山" => "鐘山",
-"钟形虫" => "鐘形蟲",
-"钟摆" => "鐘擺",
-"钟楼" => "鐘樓",
-"钟漏" => "鐘漏",
-"钟琴" => "鐘琴",
-"钟相" => "鐘相",
-"钟磬" => "鐘磬",
-"钟声" => "鐘聲",
-"钟表" => "鐘表",
-"钟表" => "鐘錶",
-"钟关" => "鐘關",
-"钟响" => "鐘響",
-"钟头" => "鐘頭",
-"钟鸣" => "鐘鳴",
-"钟鸣漏尽" => "鐘鳴漏盡",
-"钟点" => "鐘點",
-"钟鼎" => "鐘鼎",
-"钟鼓" => "鐘鼓",
-"铁锤" => "鐵鎚",
-"铁锈" => "鐵鏽",
-"铸钟" => "鑄鐘",
-"鑑于" => "鑑於",
-"鉴于" => "鑒於",
-"长于" => "長於",
-"长历" => "長曆",
-"长生药" => "長生藥",
-"长须鲸" => "長鬚鯨",
-"门前门后" => "門前門後",
-"门帘" => "門帘",
-"门里" => "門裡",
-"门斗" => "門鬥",
-"开列于后" => "開列於後",
-"开吊" => "開弔",
-"开征" => "開徵",
-"开采" => "開採",
-"开药" => "開藥",
-"开辟" => "開闢",
-"开哄" => "開鬨",
-"闲情逸致" => "閒情逸緻",
-"闲荡" => "閒蕩",
-"闲游" => "閒遊",
-"间不容发" => "間不容髮",
-"闵采尔" => "閔採爾",
-"合府" => "閤府",
-"闺范" => "閨範",
-"阃范" => "閫範",
-"关系" => "關係",
-"关系着" => "關係著",
-"关弓与我确" => "關弓與我确",
-"关于" => "關於",
-"辟佛" => "闢佛",
-"辟作" => "闢作",
-"辟划" => "闢劃",
-"辟土" => "闢土",
-"辟地" => "闢地",
-"辟室" => "闢室",
-"辟建" => "闢建",
-"辟为" => "闢為",
-"辟田" => "闢田",
-"辟筑" => "闢築",
-"辟谣" => "闢謠",
-"辟辟" => "闢辟",
-"辟邪以律" => "闢邪以律",
-"防御" => "防禦",
-"防范" => "防範",
-"防锈" => "防鏽",
-"防台" => "防颱",
-"阻于" => "阻於",
-"附于" => "附於",
-"附注" => "附註",
-"降压药" => "降壓藥",
-"降于" => "降於",
-"限于" => "限於",
-"升官" => "陞官",
-"除臭药" => "除臭藥",
-"阴干" => "陰乾",
-"阴历" => "陰曆",
-"阴郁" => "陰鬱",
-"陷于" => "陷於",
-"陆游" => "陸遊",
-"阳春面" => "陽春麵",
-"阳历" => "陽曆",
-"随后" => "隨後",
-"随于" => "隨於",
-"隐几" => "隱几",
-"隐于" => "隱於",
-"只字" => "隻字",
-"只影" => "隻影",
-"只手遮天" => "隻手遮天",
-"只眼" => "隻眼",
-"只言片语" => "隻言片語",
-"只身" => "隻身",
-"雅范" => "雅範",
-"雅致" => "雅緻",
-"集于" => "集於",
-"集于一身" => "集於一身",
-"集游法" => "集遊法",
-"雇佣" => "雇傭",
-"雇于" => "雇於",
-"雕梁划栋" => "雕樑畫棟",
-"双折" => "雙摺",
-"双胜类" => "雙胜類",
-"杂合面儿" => "雜合麵兒",
-"杂志" => "雜誌",
-"杂面" => "雜麵",
-"鸡奸" => "雞姦",
-"鸡丝" => "雞絲",
-"鸡丝面" => "雞絲麵",
-"鸡腿面" => "雞腿麵",
-"鸡只" => "雞隻",
-"离于" => "離於",
-"难容于" => "難容於",
-"难舍" => "難捨",
-"难于" => "難於",
-"雨后" => "雨後",
-"雪窗萤几" => "雪窗螢几",
-"雪里" => "雪裡",
-"云南白药" => "雲南白藥",
-"云笈七签" => "雲笈七籤",
-"云游" => "雲遊",
-"云须" => "雲鬚",
-"零多只" => "零多隻",
-"零天后" => "零天後",
-"零只" => "零隻",
-"电子表" => "電子錶",
-"电子钟" => "電子鐘",
-"电冲" => "電衝",
-"电表" => "電錶",
-"电钟" => "電鐘",
-"震栗" => "震慄",
-"震于" => "震於",
-"震荡" => "震蕩",
-"雾里" => "霧裡",
-"露丑" => "露醜",
-"霸占" => "霸佔",
-"霁范" => "霽範",
-"灵药" => "靈藥",
-"青山一发" => "青山一髮",
-"青苹" => "青苹",
-"青霉" => "青黴",
-"非占不可" => "非佔不可",
-"非于" => "非於",
-"靠后" => "靠後",
-"面朝着" => "面朝著",
-"面临着" => "面臨著",
-"鞋里" => "鞋裡",
-"鞣制" => "鞣製",
-"秋千" => "鞦韆",
-"鞭辟入里" => "鞭辟入裡",
-"韩国制" => "韓國製",
-"韩制" => "韓製",
-"音准" => "音準",
-"音声如钟" => "音聲如鐘",
-"韶山冲" => "韶山衝",
-"顺于" => "順於",
-"颂赞" => "頌讚",
-"预制" => "預製",
-"领袖欲" => "領袖慾",
-"头里" => "頭裡",
-"头发" => "頭髮",
-"颊须" => "頰鬚",
-"额我略历" => "額我略曆",
-"颜范" => "顏範",
-"颠干倒坤" => "顛乾倒坤",
-"颠复" => "顛覆",
-"类似于" => "類似於",
-"顾藉" => "顧藉",
-"颤栗" => "顫慄",
-"显着标志" => "顯著標志",
-"风干" => "風乾",
-"风土志" => "風土誌",
-"风尘仆仆" => "風塵僕僕",
-"风卷残云" => "風捲殘雲",
-"风物志" => "風物誌",
-"风范" => "風範",
-"风里" => "風裡",
-"风起云涌" => "風起雲湧",
-"风斗" => "風鬥",
-"台风" => "颱風",
-"刮了" => "颳了",
-"刮倒" => "颳倒",
-"刮去" => "颳去",
-"刮得" => "颳得",
-"刮着" => "颳著",
-"刮走" => "颳走",
-"刮起" => "颳起",
-"刮雪" => "颳雪",
-"刮风" => "颳風",
-"飘荡" => "飄蕩",
-"飘游" => "飄遊",
-"食欲" => "食慾",
-"食野之苹" => "食野之苹",
-"食面" => "食麵",
-"饭后" => "飯後",
-"饭后钟" => "飯後鐘",
-"饭团" => "飯糰",
-"饭庄" => "飯莊",
-"饲喂" => "飼餵",
-"饼干" => "餅乾",
-"馂余" => "餕餘",
-"余下" => "餘下",
-"余事" => "餘事",
-"余人" => "餘人",
-"余值" => "餘值",
-"余僇" => "餘僇",
-"余光" => "餘光",
-"余函数" => "餘函數",
-"余刃" => "餘刃",
-"余切" => "餘切",
-"余利" => "餘利",
-"余剩" => "餘剩",
-"余割" => "餘割",
-"余力" => "餘力",
-"余勇" => "餘勇",
-"余味" => "餘味",
-"余喘" => "餘喘",
-"余地" => "餘地",
-"余址" => "餘址",
-"余墨" => "餘墨",
-"余外" => "餘外",
-"余妙" => "餘妙",
-"余姚" => "餘姚",
-"余威" => "餘威",
-"余存" => "餘存",
-"余孽" => "餘孽",
-"余巾" => "餘巾",
-"余式定理" => "餘式定理",
-"余弦" => "餘弦",
-"余思" => "餘思",
-"余悸" => "餘悸",
-"余庆" => "餘慶",
-"余数" => "餘數",
-"余日" => "餘日",
-"余明" => "餘明",
-"余映" => "餘映",
-"余暇" => "餘暇",
-"余晖" => "餘暉",
-"余杭" => "餘杭",
-"余杯" => "餘杯",
-"余桃" => "餘桃",
-"余桶" => "餘桶",
-"余业" => "餘業",
-"余款" => "餘款",
-"余步" => "餘步",
-"余殃" => "餘殃",
-"余毒" => "餘毒",
-"余气" => "餘氣",
-"余氯" => "餘氯",
-"余波" => "餘波",
-"余温" => "餘溫",
-"余泽" => "餘澤",
-"余沥" => "餘瀝",
-"余烈" => "餘烈",
-"余热" => "餘熱",
-"余烬" => "餘燼",
-"余珍" => "餘珍",
-"余生" => "餘生",
-"余留" => "餘留",
-"余众" => "餘眾",
-"余窍" => "餘竅",
-"余粮" => "餘糧",
-"余绪" => "餘緒",
-"余缺" => "餘缺",
-"余罪" => "餘罪",
-"余羨" => "餘羨",
-"余声" => "餘聲",
-"余膏" => "餘膏",
-"余兴" => "餘興",
-"余蓄" => "餘蓄",
-"余荫" => "餘蔭",
-"余裕" => "餘裕",
-"余角" => "餘角",
-"余论" => "餘論",
-"余责" => "餘責",
-"余辉" => "餘輝",
-"余辜" => "餘辜",
-"余酲" => "餘酲",
-"余钱" => "餘錢",
-"余闰" => "餘閏",
-"余闲" => "餘閒",
-"余震" => "餘震",
-"余音" => "餘音",
-"余韵" => "餘韻",
-"余响" => "餘響",
-"余额" => "餘額",
-"余风" => "餘風",
-"余食" => "餘食",
-"余香" => "餘香",
-"余党" => "餘黨",
-"馄饨面" => "餛飩麵",
-"馆谷" => "館穀",
-"喂乳" => "餵乳",
-"喂了" => "餵了",
-"喂奶" => "餵奶",
-"喂给" => "餵給",
-"喂羊" => "餵羊",
-"喂猪" => "餵豬",
-"喂过" => "餵過",
-"喂鸡" => "餵雞",
-"喂食" => "餵食",
-"喂饱" => "餵飽",
-"喂养" => "餵養",
-"喂驴" => "餵驢",
-"喂鱼" => "餵魚",
-"喂鸭" => "餵鴨",
-"喂鹅" => "餵鵝",
-"饥寒" => "饑寒",
-"饥民" => "饑民",
-"饥渴" => "饑渴",
-"饥溺" => "饑溺",
-"饥饱" => "饑飽",
-"饥馑" => "饑饉",
-"首当其冲" => "首當其衝",
-"香干" => "香乾",
-"马干" => "馬乾",
-"马后" => "馬後",
-"马表" => "馬錶",
-"驻扎" => "駐紮",
-"骀荡" => "駘蕩",
-"骀藉" => "駘藉",
-"腾冲" => "騰衝",
-"惊赞" => "驚讚",
-"骨子里" => "骨子裡",
-"骨干" => "骨幹",
-"骨灰坛" => "骨灰罈",
-"骨坛" => "骨罈",
-"骨头里挣出来的钱才做得肉" => "骨頭裡掙出來的錢纔做得肉",
-"肮脏" => "骯髒",
-"脏乱" => "髒亂",
-"脏兮兮" => "髒兮兮",
-"脏字" => "髒字",
-"脏得" => "髒得",
-"脏心" => "髒心",
-"脏东西" => "髒東西",
-"脏水" => "髒水",
-"脏的" => "髒的",
-"脏词" => "髒詞",
-"脏话" => "髒話",
-"脏钱" => "髒錢",
-"体范" => "體範",
-"高几" => "高几",
-"高干" => "高幹",
-"高于" => "高於",
-"高升" => "高陞",
-"髡发" => "髡髮",
-"髭须" => "髭鬚",
-"发上指冠" => "髮上指冠",
-"发上冲冠" => "髮上沖冠",
-"发乳" => "髮乳",
-"发光可鉴" => "髮光可鑒",
-"发匪" => "髮匪",
-"发型" => "髮型",
-"发夹" => "髮夾",
-"发妻" => "髮妻",
-"发姐" => "髮姐",
-"发屋" => "髮屋",
-"发带" => "髮帶",
-"发廊" => "髮廊",
-"发式" => "髮式",
-"发引千钧" => "髮引千鈞",
-"发指" => "髮指",
-"发卷" => "髮捲",
-"发根" => "髮根",
-"发油" => "髮油",
-"发漂" => "髮漂",
-"发状" => "髮狀",
-"发癣" => "髮癬",
-"发短心长" => "髮短心長",
-"发禁" => "髮禁",
-"发笺" => "髮箋",
-"发纱" => "髮紗",
-"发结" => "髮結",
-"发丝" => "髮絲",
-"发网" => "髮網",
-"发脚" => "髮腳",
-"发肤" => "髮膚",
-"发胶" => "髮膠",
-"发菜" => "髮菜",
-"发蜡" => "髮蠟",
-"发踊冲冠" => "髮踴沖冠",
-"发辫" => "髮辮",
-"发针" => "髮針",
-"发钗" => "髮釵",
-"发长" => "髮長",
-"发际" => "髮際",
-"发霜" => "髮霜",
-"发饰" => "髮飾",
-"发髻" => "髮髻",
-"发鬓" => "髮鬢",
-"髼松" => "髼鬆",
-"鬅松" => "鬅鬆",
-"松一口气" => "鬆一口氣",
-"松了" => "鬆了",
-"松些" => "鬆些",
-"松劲" => "鬆勁",
-"松动" => "鬆動",
-"松口" => "鬆口",
-"松土" => "鬆土",
-"松宽" => "鬆寬",
-"松弛" => "鬆弛",
-"松快" => "鬆快",
-"松懈" => "鬆懈",
-"松手" => "鬆手",
-"松散" => "鬆散",
-"松柔" => "鬆柔",
-"松气" => "鬆氣",
-"松浮" => "鬆浮",
-"松绑" => "鬆綁",
-"松紧" => "鬆緊",
-"松缓" => "鬆緩",
-"松脆" => "鬆脆",
-"松脱" => "鬆脫",
-"松蛋" => "鬆蛋",
-"松起" => "鬆起",
-"松软" => "鬆軟",
-"松通" => "鬆通",
-"松开" => "鬆開",
-"松饼" => "鬆餅",
-"松松" => "鬆鬆",
-"鬈发" => "鬈髮",
-"胡子" => "鬍子",
-"胡梢" => "鬍梢",
-"胡渣" => "鬍渣",
-"胡髭" => "鬍髭",
-"胡须" => "鬍鬚",
-"鬒发" => "鬒髮",
-"须根" => "鬚根",
-"须毛" => "鬚毛",
-"须生" => "鬚生",
-"须眉" => "鬚眉",
-"须发" => "鬚髮",
-"须须" => "鬚鬚",
-"须鲨" => "鬚鯊",
-"须鲸" => "鬚鯨",
-"鬓发" => "鬢髮",
-"斗上" => "鬥上",
-"斗不过" => "鬥不過",
-"斗了" => "鬥了",
-"斗来斗去" => "鬥來鬥去",
-"斗倒" => "鬥倒",
-"斗劲" => "鬥勁",
-"斗口" => "鬥口",
-"斗嘴" => "鬥嘴",
-"斗士" => "鬥士",
-"斗子" => "鬥子",
-"斗弄" => "鬥弄",
-"斗志" => "鬥志",
-"斗成" => "鬥成",
-"斗批改" => "鬥批改",
-"斗技" => "鬥技",
-"斗智" => "鬥智",
-"斗殴" => "鬥毆",
-"斗气" => "鬥氣",
-"斗法" => "鬥法",
-"斗争" => "鬥爭",
-"斗牛" => "鬥牛",
-"斗狠" => "鬥狠",
-"斗眼" => "鬥眼",
-"斗私批修" => "鬥私批修",
-"斗笠" => "鬥笠",
-"斗草" => "鬥草",
-"斗着" => "鬥著",
-"斗蟋蟀" => "鬥蟋蟀",
-"斗起" => "鬥起",
-"斗鸡" => "鬥雞",
-"斗斗" => "鬥鬥",
-"斗鱼" => "鬥魚",
-"斗鹌鹑" => "鬥鵪鶉",
-"闹着玩儿" => "鬧著玩兒",
-"闹钟" => "鬧鐘",
-"哄动" => "鬨動",
-"哄堂" => "鬨堂",
-"哄笑" => "鬨笑",
-"郁伊" => "鬱伊",
-"郁勃" => "鬱勃",
-"郁卒" => "鬱卒",
-"郁堙不偶" => "鬱堙不偶",
-"郁塞" => "鬱塞",
-"郁垒" => "鬱壘",
-"郁律" => "鬱律",
-"郁悒" => "鬱悒",
-"郁闷" => "鬱悶",
-"郁愤" => "鬱憤",
-"郁抑" => "鬱抑",
-"郁挹" => "鬱挹",
-"郁江" => "鬱江",
-"郁沉沉" => "鬱沉沉",
-"郁泱" => "鬱泱",
-"郁火" => "鬱火",
-"郁热" => "鬱熱",
-"郁燠" => "鬱燠",
-"郁症" => "鬱症",
-"郁积" => "鬱積",
-"郁纡" => "鬱紆",
-"郁结" => "鬱結",
-"郁蒸" => "鬱蒸",
-"郁蓊" => "鬱蓊",
-"郁血" => "鬱血",
-"郁邑" => "鬱邑",
-"郁郁" => "鬱郁",
-"郁金" => "鬱金",
-"郁金香" => "鬱金香",
-"郁闭" => "鬱閉",
-"郁陶" => "鬱陶",
-"郁郁不平" => "鬱鬱不平",
-"郁郁不乐" => "鬱鬱不樂",
-"郁郁寡欢" => "鬱鬱寡歡",
-"郁郁而终" => "鬱鬱而終",
-"郁郁葱葱" => "鬱鬱蔥蔥",
-"郁黑" => "鬱黑",
-"魏征" => "魏徵",
-"鱼干" => "魚乾",
-"鱼松" => "魚鬆",
-"鲸须" => "鯨鬚",
-"鲇鱼" => "鯰魚",
-"鸠占鹊巢" => "鳩佔鵲巢",
-"凤梨干" => "鳳梨乾",
-"鸣钟" => "鳴鐘",
-"鸿范" => "鴻範",
-"鹄发" => "鵠髮",
-"雕悍" => "鵰悍",
-"鹤发" => "鶴髮",
-"咸味" => "鹹味",
-"咸嘴淡舌" => "鹹嘴淡舌",
-"咸土" => "鹹土",
-"咸度" => "鹹度",
-"咸得" => "鹹得",
-"咸批" => "鹹批",
-"咸水" => "鹹水",
-"咸派" => "鹹派",
-"咸海" => "鹹海",
-"咸淡" => "鹹淡",
-"咸湖" => "鹹湖",
-"咸汤" => "鹹湯",
-"咸潟" => "鹹潟",
-"咸的" => "鹹的",
-"咸粥" => "鹹粥",
-"咸肉" => "鹹肉",
-"咸菜" => "鹹菜",
-"咸蛋" => "鹹蛋",
-"咸猪肉" => "鹹豬肉",
-"咸类" => "鹹類",
-"咸食" => "鹹食",
-"咸鱼" => "鹹魚",
-"咸鸭蛋" => "鹹鴨蛋",
-"咸卤" => "鹹鹵",
-"咸咸" => "鹹鹹",
-"硷化" => "鹼化",
-"硷土金属" => "鹼土金屬",
-"硷地" => "鹼地",
-"硷度" => "鹼度",
-"硷性" => "鹼性",
-"硷水" => "鹼水",
-"硷液" => "鹼液",
-"硷熔" => "鹼熔",
-"硷石灰" => "鹼石灰",
-"硷纤维素" => "鹼纖維素",
-"硷金属" => "鹼金屬",
-"硷类" => "鹼類",
-"盐打怎么咸" => "鹽打怎麼鹹",
-"盐卤" => "鹽滷",
-"盐余" => "鹽餘",
-"盐硷土" => "鹽鹼土",
-"盐硷滩" => "鹽鹼灘",
-"丽于" => "麗於",
-"麴霉" => "麴黴",
-"面人儿" => "麵人兒",
-"面价" => "麵價",
-"面包" => "麵包",
-"面团" => "麵團",
-"面坊" => "麵坊",
-"面坯儿" => "麵坯兒",
-"面塑" => "麵塑",
-"面店" => "麵店",
-"面厂" => "麵廠",
-"面杖" => "麵杖",
-"面条" => "麵條",
-"面汤" => "麵湯",
-"面浆" => "麵漿",
-"面灰" => "麵灰",
-"面疙瘩" => "麵疙瘩",
-"面皮" => "麵皮",
-"面码儿" => "麵碼兒",
-"面筋" => "麵筋",
-"面粉" => "麵粉",
-"面糊" => "麵糊",
-"面线" => "麵線",
-"面缸" => "麵缸",
-"面茶" => "麵茶",
-"面食" => "麵食",
-"面饺" => "麵餃",
-"面饼" => "麵餅",
-"面馆" => "麵館",
-"麻药" => "麻藥",
-"麻醉药" => "麻醉藥",
-"麻酱面" => "麻醬麵",
-"麻雀在后" => "麻雀在後",
-"黄干黑廋" => "黃乾黑廋",
-"黄历" => "黃曆",
-"黄钟" => "黃鐘",
-"黄雀在后" => "黃雀在後",
-"黄发垂髫" => "黃髮垂髫",
-"黑奴吁天录" => "黑奴籲天錄",
-"黑发" => "黑髮",
-"点钟" => "點鐘",
-"霉毒" => "黴毒",
-"霉菌" => "黴菌",
-"霉黑" => "黴黑",
-"霉黧" => "黴黧",
-"鼓里" => "鼓裡",
-"冬冬" => "鼕鼕",
-"鼠药" => "鼠藥",
-"鼻梁" => "鼻樑",
-"鼻准" => "鼻準",
-"齐王舍牛" => "齊王捨牛",
-"齿危发秀" => "齒危髮秀",
-"齿发" => "齒髮",
-"出剧" => "齣劇",
-"出卡通" => "齣卡通",
-"出戏" => "齣戲",
-"出电影" => "齣電影",
-"龙卷" => "龍捲",
-"龙争虎斗" => "龍爭虎鬥",
-"龙眼干" => "龍眼乾",
-"龙虎斗" => "龍虎鬥",
-"龙须" => "龍鬚",
-"龟山庄" => "龜山庄",
-"手塚治虫" => "手塚治虫",
-"校仇" => "校讎",
-"仇校" => "讎校",
-"仇夷" => "讎夷",
-"仇問" => "讎問",
-"無言不仇" => "無言不讎",
-"視如寇仇" => "視如寇讎",
-"往日無仇" => "往日無讎",
-"近日無仇" => "近日無讎",
-"李連杰" => "李連杰",
-"周杰倫" => "周杰倫",
-"寶曆" => "寶曆",
-"涂謹申" => "涂謹申",
-"於姓" => "於姓",
-"於氏" => "於氏",
-"於夫羅" => "於夫羅",
-"於梨華" => "於梨華",
-"鄭凱云" => "鄭凱云",
-"筑陽" => "筑陽",
-"筑後" => "筑後",
-"采石磯" => "采石磯",
-"采石之戰" => "采石之戰",
-"張三丰" => "張三丰",
-"丰韻" => "丰韻",
-"丰儀" => "丰儀",
-"丰標不凡" => "丰標不凡",
-"干細胞" => "幹細胞",
-"干熱" => "乾熱",
-"二里頭" => "二里頭",
-"水里鄉" => "水里鄉",
-"蒙胧" => "朦朧",
-"酒曲" => "酒麴",
-"呆里呆气" => "呆裡呆氣",
-"拜托" => "拜託",
-"委托书" => "委託書",
-"委托" => "委託",
-"挽詞" => "輓詞",
-"挽聯" => "輓聯",
-"挽詩" => "輓詩",
-"於夫罗" => "於夫羅",
-"府干預" => "府干預",
-"府干擾" => "府干擾",
+'㑩' => '儸',
+'㓥' => '劏',
+'㔉' => '劚',
+'㖊' => '噚',
+'㖞' => '喎',
+'㛟' => '𡞵',
+'㛠' => '𡢃',
+'㛿' => '𡠹',
+'㟆' => '㠏',
+'㧑' => '撝',
+'㧟' => '擓',
+'㨫' => '㩜',
+'㱩' => '殰',
+'㱮' => '殨',
+'㲿' => '瀇',
+'㳠' => '澾',
+'㶉' => '鸂',
+'㶶' => '燶',
+'㶽' => '煱',
+'㺍' => '獱',
+'㻏' => '𤫩',
+'㻘' => '𤪺',
+'䁖' => '瞜',
+'䅉' => '稏',
+'䇲' => '筴',
+'䌶' => '䊷',
+'䌷' => '紬',
+'䌸' => '縳',
+'䌹' => '絅',
+'䌺' => '䋙',
+'䌼' => '綐',
+'䌽' => '綵',
+'䌾' => '䋻',
+'䍀' => '繿',
+'䍁' => '繸',
+'䑽' => '𦪙',
+'䓕' => '薳',
+'䗖' => '螮',
+'䘛' => '𧝞',
+'䙊' => '𧜵',
+'䙓' => '襬',
+'䜣' => '訢',
+'䜥' => '𧩙',
+'䜧' => '譅',
+'䝙' => '貙',
+'䞌' => '𧵳',
+'䞍' => '䝼',
+'䞐' => '賰',
+'䢂' => '𨋢',
+'䥺' => '釾',
+'䥽' => '鏺',
+'䥿' => '𨯅',
+'䦀' => '𨦫',
+'䦁' => '𨧜',
+'䦃' => '鐯',
+'䦅' => '鐥',
+'䩄' => '靦',
+'䭪' => '𩞯',
+'䯃' => '𩣑',
+'䯄' => '騧',
+'䯅' => '䯀',
+'䲝' => '䱽',
+'䲞' => '𩶘',
+'䲟' => '鮣',
+'䲠' => '鰆',
+'䲡' => '鰌',
+'䲢' => '鰧',
+'䲣' => '䱷',
+'䴓' => '鳾',
+'䴔' => '鵁',
+'䴕' => '鴷',
+'䴖' => '鶄',
+'䴗' => '鶪',
+'䴘' => '鷈',
+'䴙' => '鷿',
+'万' => '萬',
+'与' => '與',
+'专' => '專',
+'业' => '業',
+'丛' => '叢',
+'东' => '東',
+'丝' => '絲',
+'丢' => '丟',
+'两' => '兩',
+'严' => '嚴',
+'丧' => '喪',
+'个' => '個',
+'丰' => '豐',
+'临' => '臨',
+'为' => '為',
+'丽' => '麗',
+'举' => '舉',
+'义' => '義',
+'乌' => '烏',
+'乐' => '樂',
+'乔' => '喬',
+'习' => '習',
+'乡' => '鄉',
+'书' => '書',
+'买' => '買',
+'乱' => '亂',
+'争' => '爭',
+'亏' => '虧',
+'云' => '雲',
+'亚' => '亞',
+'产' => '產',
+'亩' => '畝',
+'亲' => '親',
+'亵' => '褻',
+'亸' => '嚲',
+'亿' => '億',
+'仅' => '僅',
+'从' => '從',
+'仑' => '侖',
+'仓' => '倉',
+'仪' => '儀',
+'们' => '們',
+'价' => '價',
+'众' => '眾',
+'优' => '優',
+'会' => '會',
+'伛' => '傴',
+'伞' => '傘',
+'伟' => '偉',
+'传' => '傳',
+'伣' => '俔',
+'伤' => '傷',
+'伥' => '倀',
+'伦' => '倫',
+'伧' => '傖',
+'伪' => '偽',
+'伫' => '佇',
+'体' => '體',
+'佥' => '僉',
+'侠' => '俠',
+'侣' => '侶',
+'侥' => '僥',
+'侦' => '偵',
+'侧' => '側',
+'侨' => '僑',
+'侩' => '儈',
+'侪' => '儕',
+'侬' => '儂',
+'俣' => '俁',
+'俦' => '儔',
+'俨' => '儼',
+'俩' => '倆',
+'俪' => '儷',
+'俫' => '倈',
+'俭' => '儉',
+'债' => '債',
+'倾' => '傾',
+'偬' => '傯',
+'偻' => '僂',
+'偾' => '僨',
+'偿' => '償',
+'傥' => '儻',
+'傧' => '儐',
+'储' => '儲',
+'傩' => '儺',
+'儿' => '兒',
+'兑' => '兌',
+'兖' => '兗',
+'党' => '黨',
+'兰' => '蘭',
+'关' => '關',
+'兴' => '興',
+'兹' => '茲',
+'养' => '養',
+'兽' => '獸',
+'冁' => '囅',
+'内' => '內',
+'冈' => '岡',
+'册' => '冊',
+'写' => '寫',
+'军' => '軍',
+'农' => '農',
+'冯' => '馮',
+'冲' => '沖',
+'决' => '決',
+'况' => '況',
+'冻' => '凍',
+'净' => '凈',
+'凉' => '涼',
+'减' => '減',
+'凑' => '湊',
+'凛' => '凜',
+'几' => '幾',
+'凤' => '鳳',
+'凫' => '鳧',
+'凭' => '憑',
+'凯' => '凱',
+'击' => '擊',
+'凿' => '鑿',
+'刍' => '芻',
+'刘' => '劉',
+'则' => '則',
+'刚' => '剛',
+'创' => '創',
+'删' => '刪',
+'别' => '別',
+'刬' => '剗',
+'刭' => '剄',
+'刹' => '剎',
+'刽' => '劊',
+'刿' => '劌',
+'剀' => '剴',
+'剂' => '劑',
+'剐' => '剮',
+'剑' => '劍',
+'剥' => '剝',
+'剧' => '劇',
+'劝' => '勸',
+'办' => '辦',
+'务' => '務',
+'劢' => '勱',
+'动' => '動',
+'励' => '勵',
+'劲' => '勁',
+'劳' => '勞',
+'势' => '勢',
+'勋' => '勛',
+'勚' => '勩',
+'匀' => '勻',
+'匦' => '匭',
+'匮' => '匱',
+'区' => '區',
+'医' => '醫',
+'华' => '華',
+'协' => '協',
+'单' => '單',
+'卖' => '賣',
+'卢' => '盧',
+'卤' => '鹵',
+'卫' => '衛',
+'却' => '卻',
+'厂' => '廠',
+'厅' => '廳',
+'历' => '歷',
+'厉' => '厲',
+'压' => '壓',
+'厌' => '厭',
+'厍' => '厙',
+'厐' => '龎',
+'厕' => '廁',
+'厢' => '廂',
+'厣' => '厴',
+'厦' => '廈',
+'厨' => '廚',
+'厩' => '廄',
+'厮' => '廝',
+'县' => '縣',
+'叁' => '叄',
+'参' => '參',
+'双' => '雙',
+'发' => '發',
+'变' => '變',
+'叙' => '敘',
+'叠' => '疊',
+'叶' => '葉',
+'号' => '號',
+'叹' => '嘆',
+'叽' => '嘰',
+'吓' => '嚇',
+'吕' => '呂',
+'吗' => '嗎',
+'吣' => '唚',
+'吨' => '噸',
+'听' => '聽',
+'启' => '啟',
+'吴' => '吳',
+'呐' => '吶',
+'呒' => '嘸',
+'呓' => '囈',
+'呕' => '嘔',
+'呖' => '嚦',
+'呗' => '唄',
+'员' => '員',
+'呙' => '咼',
+'呛' => '嗆',
+'呜' => '嗚',
+'咏' => '詠',
+'咙' => '嚨',
+'咛' => '嚀',
+'咝' => '噝',
+'咤' => '吒',
+'响' => '響',
+'哑' => '啞',
+'哒' => '噠',
+'哓' => '嘵',
+'哔' => '嗶',
+'哕' => '噦',
+'哗' => '嘩',
+'哙' => '噲',
+'哜' => '嚌',
+'哝' => '噥',
+'哟' => '喲',
+'唛' => '嘜',
+'唝' => '嗊',
+'唠' => '嘮',
+'唡' => '啢',
+'唢' => '嗩',
+'唤' => '喚',
+'啧' => '嘖',
+'啬' => '嗇',
+'啭' => '囀',
+'啮' => '嚙',
+'啴' => '嘽',
+'啸' => '嘯',
+'喷' => '噴',
+'喽' => '嘍',
+'喾' => '嚳',
+'嗫' => '囁',
+'嗳' => '噯',
+'嘘' => '噓',
+'嘤' => '嚶',
+'嘱' => '囑',
+'噜' => '嚕',
+'嚣' => '囂',
+'团' => '團',
+'园' => '園',
+'囱' => '囪',
+'围' => '圍',
+'囵' => '圇',
+'国' => '國',
+'图' => '圖',
+'圆' => '圓',
+'圣' => '聖',
+'圹' => '壙',
+'场' => '場',
+'坏' => '壞',
+'块' => '塊',
+'坚' => '堅',
+'坛' => '壇',
+'坜' => '壢',
+'坝' => '壩',
+'坞' => '塢',
+'坟' => '墳',
+'坠' => '墜',
+'垄' => '壟',
+'垅' => '壠',
+'垆' => '壚',
+'垒' => '壘',
+'垦' => '墾',
+'垩' => '堊',
+'垫' => '墊',
+'垭' => '埡',
+'垱' => '壋',
+'垲' => '塏',
+'垴' => '堖',
+'埘' => '塒',
+'埙' => '塤',
+'埚' => '堝',
+'埯' => '垵',
+'堑' => '塹',
+'堕' => '墮',
+'墙' => '牆',
+'壮' => '壯',
+'声' => '聲',
+'壳' => '殼',
+'壶' => '壺',
+'壸' => '壼',
+'处' => '處',
+'备' => '備',
+'复' => '復',
+'够' => '夠',
+'头' => '頭',
+'夸' => '誇',
+'夹' => '夾',
+'夺' => '奪',
+'奁' => '奩',
+'奂' => '奐',
+'奋' => '奮',
+'奖' => '獎',
+'奥' => '奧',
+'妆' => '妝',
+'妇' => '婦',
+'妈' => '媽',
+'妩' => '嫵',
+'妪' => '嫗',
+'妫' => '媯',
+'姗' => '姍',
+'姹' => '奼',
+'娄' => '婁',
+'娅' => '婭',
+'娆' => '嬈',
+'娇' => '嬌',
+'娈' => '孌',
+'娱' => '娛',
+'娲' => '媧',
+'娴' => '嫻',
+'婳' => '嫿',
+'婴' => '嬰',
+'婵' => '嬋',
+'婶' => '嬸',
+'媪' => '媼',
+'嫒' => '嬡',
+'嫔' => '嬪',
+'嫱' => '嬙',
+'嬷' => '嬤',
+'孙' => '孫',
+'学' => '學',
+'孪' => '孿',
+'宁' => '寧',
+'宝' => '寶',
+'实' => '實',
+'宠' => '寵',
+'审' => '審',
+'宪' => '憲',
+'宫' => '宮',
+'宽' => '寬',
+'宾' => '賓',
+'寝' => '寢',
+'对' => '對',
+'寻' => '尋',
+'导' => '導',
+'寿' => '壽',
+'将' => '將',
+'尔' => '爾',
+'尘' => '塵',
+'尝' => '嘗',
+'尧' => '堯',
+'尴' => '尷',
+'尸' => '屍',
+'尽' => '盡',
+'层' => '層',
+'屃' => '屓',
+'屉' => '屜',
+'届' => '屆',
+'属' => '屬',
+'屡' => '屢',
+'屦' => '屨',
+'屿' => '嶼',
+'岁' => '歲',
+'岂' => '豈',
+'岖' => '嶇',
+'岗' => '崗',
+'岘' => '峴',
+'岙' => '嶴',
+'岚' => '嵐',
+'岛' => '島',
+'岭' => '嶺',
+'岽' => '崬',
+'岿' => '巋',
+'峄' => '嶧',
+'峡' => '峽',
+'峣' => '嶢',
+'峤' => '嶠',
+'峥' => '崢',
+'峦' => '巒',
+'崂' => '嶗',
+'崃' => '崍',
+'崄' => '嶮',
+'崭' => '嶄',
+'嵘' => '嶸',
+'嵚' => '嶔',
+'嵝' => '嶁',
+'巅' => '巔',
+'巩' => '鞏',
+'巯' => '巰',
+'币' => '幣',
+'帅' => '帥',
+'师' => '師',
+'帏' => '幃',
+'帐' => '帳',
+'帘' => '簾',
+'帜' => '幟',
+'带' => '帶',
+'帧' => '幀',
+'帮' => '幫',
+'帱' => '幬',
+'帻' => '幘',
+'帼' => '幗',
+'幂' => '冪',
+'并' => '並',
+'广' => '廣',
+'庆' => '慶',
+'庐' => '廬',
+'庑' => '廡',
+'库' => '庫',
+'应' => '應',
+'庙' => '廟',
+'庞' => '龐',
+'废' => '廢',
+'廪' => '廩',
+'开' => '開',
+'异' => '異',
+'弃' => '棄',
+'弑' => '弒',
+'张' => '張',
+'弥' => '彌',
+'弪' => '弳',
+'弯' => '彎',
+'弹' => '彈',
+'强' => '強',
+'归' => '歸',
+'当' => '當',
+'录' => '錄',
+'彦' => '彥',
+'彻' => '徹',
+'径' => '徑',
+'徕' => '徠',
+'忆' => '憶',
+'忏' => '懺',
+'忧' => '憂',
+'忾' => '愾',
+'怀' => '懷',
+'态' => '態',
+'怂' => '慫',
+'怃' => '憮',
+'怄' => '慪',
+'怅' => '悵',
+'怆' => '愴',
+'怜' => '憐',
+'总' => '總',
+'怼' => '懟',
+'怿' => '懌',
+'恋' => '戀',
+'恒' => '恆',
+'恳' => '懇',
+'恶' => '惡',
+'恸' => '慟',
+'恹' => '懨',
+'恺' => '愷',
+'恻' => '惻',
+'恼' => '惱',
+'恽' => '惲',
+'悦' => '悅',
+'悫' => '愨',
+'悬' => '懸',
+'悭' => '慳',
+'悮' => '悞',
+'悯' => '憫',
+'惊' => '驚',
+'惧' => '懼',
+'惨' => '慘',
+'惩' => '懲',
+'惫' => '憊',
+'惬' => '愜',
+'惭' => '慚',
+'惮' => '憚',
+'惯' => '慣',
+'愠' => '慍',
+'愤' => '憤',
+'愦' => '憒',
+'愿' => '願',
+'慑' => '懾',
+'懑' => '懣',
+'懒' => '懶',
+'懔' => '懍',
+'戆' => '戇',
+'戋' => '戔',
+'戏' => '戲',
+'戗' => '戧',
+'战' => '戰',
+'戬' => '戩',
+'戯' => '戱',
+'户' => '戶',
+'扑' => '撲',
+'执' => '執',
+'扩' => '擴',
+'扪' => '捫',
+'扫' => '掃',
+'扬' => '揚',
+'扰' => '擾',
+'抚' => '撫',
+'抛' => '拋',
+'抟' => '摶',
+'抠' => '摳',
+'抡' => '掄',
+'抢' => '搶',
+'护' => '護',
+'报' => '報',
+'担' => '擔',
+'拟' => '擬',
+'拢' => '攏',
+'拣' => '揀',
+'拥' => '擁',
+'拦' => '攔',
+'拧' => '擰',
+'拨' => '撥',
+'择' => '擇',
+'挂' => '掛',
+'挚' => '摯',
+'挛' => '攣',
+'挜' => '掗',
+'挝' => '撾',
+'挞' => '撻',
+'挟' => '挾',
+'挠' => '撓',
+'挡' => '擋',
+'挢' => '撟',
+'挣' => '掙',
+'挤' => '擠',
+'挥' => '揮',
+'挦' => '撏',
+'捝' => '挩',
+'捞' => '撈',
+'损' => '損',
+'捡' => '撿',
+'换' => '換',
+'捣' => '搗',
+'据' => '據',
+'掳' => '擄',
+'掴' => '摑',
+'掷' => '擲',
+'掸' => '撣',
+'掺' => '摻',
+'掼' => '摜',
+'揽' => '攬',
+'揾' => '搵',
+'揿' => '撳',
+'搀' => '攙',
+'搁' => '擱',
+'搂' => '摟',
+'搅' => '攪',
+'携' => '攜',
+'摄' => '攝',
+'摅' => '攄',
+'摆' => '擺',
+'摇' => '搖',
+'摈' => '擯',
+'摊' => '攤',
+'撄' => '攖',
+'撑' => '撐',
+'撵' => '攆',
+'撷' => '擷',
+'撸' => '擼',
+'撺' => '攛',
+'擞' => '擻',
+'攒' => '攢',
+'敌' => '敵',
+'敛' => '斂',
+'数' => '數',
+'斋' => '齋',
+'斓' => '斕',
+'斩' => '斬',
+'断' => '斷',
+'无' => '無',
+'旧' => '舊',
+'时' => '時',
+'旷' => '曠',
+'旸' => '暘',
+'昙' => '曇',
+'昼' => '晝',
+'昽' => '曨',
+'显' => '顯',
+'晋' => '晉',
+'晒' => '曬',
+'晓' => '曉',
+'晔' => '曄',
+'晕' => '暈',
+'晖' => '暉',
+'暂' => '暫',
+'暧' => '曖',
+'术' => '術',
+'机' => '機',
+'杀' => '殺',
+'杂' => '雜',
+'权' => '權',
+'杆' => '桿',
+'条' => '條',
+'来' => '來',
+'杨' => '楊',
+'杩' => '榪',
+'杰' => '傑',
+'极' => '極',
+'构' => '構',
+'枞' => '樅',
+'枢' => '樞',
+'枣' => '棗',
+'枥' => '櫪',
+'枧' => '梘',
+'枨' => '棖',
+'枪' => '槍',
+'枫' => '楓',
+'枭' => '梟',
+'柜' => '櫃',
+'柠' => '檸',
+'柽' => '檉',
+'栀' => '梔',
+'栅' => '柵',
+'标' => '標',
+'栈' => '棧',
+'栉' => '櫛',
+'栊' => '櫳',
+'栋' => '棟',
+'栌' => '櫨',
+'栎' => '櫟',
+'栏' => '欄',
+'树' => '樹',
+'栖' => '棲',
+'样' => '樣',
+'栾' => '欒',
+'桠' => '椏',
+'桡' => '橈',
+'桢' => '楨',
+'档' => '檔',
+'桤' => '榿',
+'桥' => '橋',
+'桦' => '樺',
+'桧' => '檜',
+'桨' => '槳',
+'桩' => '樁',
+'梦' => '夢',
+'梼' => '檮',
+'梾' => '棶',
+'梿' => '槤',
+'检' => '檢',
+'棁' => '梲',
+'棂' => '欞',
+'椁' => '槨',
+'椟' => '櫝',
+'椠' => '槧',
+'椤' => '欏',
+'椭' => '橢',
+'楼' => '樓',
+'榄' => '欖',
+'榅' => '榲',
+'榇' => '櫬',
+'榈' => '櫚',
+'榉' => '櫸',
+'槚' => '檟',
+'槛' => '檻',
+'槟' => '檳',
+'槠' => '櫧',
+'横' => '橫',
+'樯' => '檣',
+'樱' => '櫻',
+'橥' => '櫫',
+'橱' => '櫥',
+'橹' => '櫓',
+'橼' => '櫞',
+'檩' => '檁',
+'欢' => '歡',
+'欤' => '歟',
+'欧' => '歐',
+'歼' => '殲',
+'殁' => '歿',
+'殇' => '殤',
+'残' => '殘',
+'殒' => '殞',
+'殓' => '殮',
+'殚' => '殫',
+'殡' => '殯',
+'殴' => '毆',
+'毁' => '毀',
+'毂' => '轂',
+'毕' => '畢',
+'毙' => '斃',
+'毡' => '氈',
+'毵' => '毿',
+'氇' => '氌',
+'气' => '氣',
+'氢' => '氫',
+'氩' => '氬',
+'氲' => '氳',
+'汇' => '匯',
+'汉' => '漢',
+'汤' => '湯',
+'汹' => '洶',
+'沟' => '溝',
+'没' => '沒',
+'沣' => '灃',
+'沤' => '漚',
+'沥' => '瀝',
+'沦' => '淪',
+'沧' => '滄',
+'沩' => '溈',
+'沪' => '滬',
+'泞' => '濘',
+'泪' => '淚',
+'泶' => '澩',
+'泷' => '瀧',
+'泸' => '瀘',
+'泺' => '濼',
+'泻' => '瀉',
+'泼' => '潑',
+'泽' => '澤',
+'泾' => '涇',
+'洁' => '潔',
+'洒' => '灑',
+'洼' => '窪',
+'浃' => '浹',
+'浅' => '淺',
+'浆' => '漿',
+'浇' => '澆',
+'浈' => '湞',
+'浊' => '濁',
+'测' => '測',
+'浍' => '澮',
+'济' => '濟',
+'浏' => '瀏',
+'浐' => '滻',
+'浑' => '渾',
+'浒' => '滸',
+'浓' => '濃',
+'浔' => '潯',
+'涂' => '塗',
+'涛' => '濤',
+'涝' => '澇',
+'涞' => '淶',
+'涟' => '漣',
+'涠' => '潿',
+'涡' => '渦',
+'涣' => '渙',
+'涤' => '滌',
+'润' => '潤',
+'涧' => '澗',
+'涨' => '漲',
+'涩' => '澀',
+'渊' => '淵',
+'渌' => '淥',
+'渍' => '漬',
+'渎' => '瀆',
+'渐' => '漸',
+'渑' => '澠',
+'渔' => '漁',
+'渖' => '瀋',
+'渗' => '滲',
+'温' => '溫',
+'湾' => '灣',
+'湿' => '濕',
+'溃' => '潰',
+'溅' => '濺',
+'溆' => '漵',
+'滗' => '潷',
+'滚' => '滾',
+'滞' => '滯',
+'滟' => '灧',
+'滠' => '灄',
+'满' => '滿',
+'滢' => '瀅',
+'滤' => '濾',
+'滥' => '濫',
+'滦' => '灤',
+'滨' => '濱',
+'滩' => '灘',
+'滪' => '澦',
+'漤' => '灠',
+'潆' => '瀠',
+'潇' => '瀟',
+'潋' => '瀲',
+'潍' => '濰',
+'潜' => '潛',
+'潴' => '瀦',
+'澜' => '瀾',
+'濑' => '瀨',
+'濒' => '瀕',
+'灏' => '灝',
+'灭' => '滅',
+'灯' => '燈',
+'灵' => '靈',
+'灾' => '災',
+'灿' => '燦',
+'炀' => '煬',
+'炉' => '爐',
+'炖' => '燉',
+'炜' => '煒',
+'炝' => '熗',
+'点' => '點',
+'炼' => '煉',
+'炽' => '熾',
+'烁' => '爍',
+'烂' => '爛',
+'烃' => '烴',
+'烛' => '燭',
+'烟' => '煙',
+'烦' => '煩',
+'烧' => '燒',
+'烨' => '燁',
+'烩' => '燴',
+'烫' => '燙',
+'烬' => '燼',
+'热' => '熱',
+'焕' => '煥',
+'焖' => '燜',
+'焘' => '燾',
+'煴' => '熅',
+'爱' => '愛',
+'爷' => '爺',
+'牍' => '牘',
+'牦' => '氂',
+'牵' => '牽',
+'牺' => '犧',
+'犊' => '犢',
+'状' => '狀',
+'犷' => '獷',
+'犸' => '獁',
+'犹' => '猶',
+'狈' => '狽',
+'狝' => '獮',
+'狞' => '獰',
+'独' => '獨',
+'狭' => '狹',
+'狮' => '獅',
+'狯' => '獪',
+'狰' => '猙',
+'狱' => '獄',
+'狲' => '猻',
+'猃' => '獫',
+'猎' => '獵',
+'猕' => '獼',
+'猡' => '玀',
+'猪' => '豬',
+'猫' => '貓',
+'猬' => '蝟',
+'献' => '獻',
+'獭' => '獺',
+'玑' => '璣',
+'玚' => '瑒',
+'玛' => '瑪',
+'玮' => '瑋',
+'环' => '環',
+'现' => '現',
+'玱' => '瑲',
+'玺' => '璽',
+'珐' => '琺',
+'珑' => '瓏',
+'珰' => '璫',
+'珲' => '琿',
+'琏' => '璉',
+'琐' => '瑣',
+'琼' => '瓊',
+'瑶' => '瑤',
+'瑷' => '璦',
+'璎' => '瓔',
+'瓒' => '瓚',
+'瓯' => '甌',
+'电' => '電',
+'画' => '畫',
+'畅' => '暢',
+'畴' => '疇',
+'疖' => '癤',
+'疗' => '療',
+'疟' => '瘧',
+'疠' => '癘',
+'疡' => '瘍',
+'疬' => '癧',
+'疭' => '瘲',
+'疮' => '瘡',
+'疯' => '瘋',
+'疱' => '皰',
+'疴' => '痾',
+'痈' => '癰',
+'痉' => '痙',
+'痒' => '癢',
+'痖' => '瘂',
+'痨' => '癆',
+'痪' => '瘓',
+'痫' => '癇',
+'瘅' => '癉',
+'瘆' => '瘮',
+'瘗' => '瘞',
+'瘘' => '瘺',
+'瘪' => '癟',
+'瘫' => '癱',
+'瘾' => '癮',
+'瘿' => '癭',
+'癞' => '癩',
+'癣' => '癬',
+'癫' => '癲',
+'皑' => '皚',
+'皱' => '皺',
+'皲' => '皸',
+'盏' => '盞',
+'盐' => '鹽',
+'监' => '監',
+'盖' => '蓋',
+'盗' => '盜',
+'盘' => '盤',
+'眍' => '瞘',
+'眦' => '眥',
+'眬' => '矓',
+'睁' => '睜',
+'睐' => '睞',
+'睑' => '瞼',
+'瞆' => '瞶',
+'瞒' => '瞞',
+'瞩' => '矚',
+'矫' => '矯',
+'矶' => '磯',
+'矾' => '礬',
+'矿' => '礦',
+'砀' => '碭',
+'码' => '碼',
+'砖' => '磚',
+'砗' => '硨',
+'砚' => '硯',
+'砜' => '碸',
+'砺' => '礪',
+'砻' => '礱',
+'砾' => '礫',
+'础' => '礎',
+'硁' => '硜',
+'硕' => '碩',
+'硖' => '硤',
+'硗' => '磽',
+'硙' => '磑',
+'确' => '確',
+'硷' => '礆',
+'碍' => '礙',
+'碛' => '磧',
+'碜' => '磣',
+'碱' => '鹼',
+'礼' => '禮',
+'祃' => '禡',
+'祎' => '禕',
+'祢' => '禰',
+'祯' => '禎',
+'祷' => '禱',
+'祸' => '禍',
+'禀' => '稟',
+'禄' => '祿',
+'禅' => '禪',
+'离' => '離',
+'秃' => '禿',
+'秆' => '稈',
+'种' => '種',
+'积' => '積',
+'称' => '稱',
+'秽' => '穢',
+'秾' => '穠',
+'稆' => '穭',
+'税' => '稅',
+'稣' => '穌',
+'稳' => '穩',
+'穑' => '穡',
+'穷' => '窮',
+'窃' => '竊',
+'窍' => '竅',
+'窎' => '窵',
+'窑' => '窯',
+'窜' => '竄',
+'窝' => '窩',
+'窥' => '窺',
+'窦' => '竇',
+'窭' => '窶',
+'竖' => '豎',
+'竞' => '競',
+'笃' => '篤',
+'笋' => '筍',
+'笔' => '筆',
+'笕' => '筧',
+'笺' => '箋',
+'笼' => '籠',
+'笾' => '籩',
+'筑' => '築',
+'筚' => '篳',
+'筛' => '篩',
+'筜' => '簹',
+'筝' => '箏',
+'筹' => '籌',
+'筼' => '篔',
+'签' => '簽',
+'简' => '簡',
+'箓' => '籙',
+'箦' => '簀',
+'箧' => '篋',
+'箨' => '籜',
+'箩' => '籮',
+'箪' => '簞',
+'箫' => '簫',
+'篑' => '簣',
+'篓' => '簍',
+'篮' => '籃',
+'篱' => '籬',
+'簖' => '籪',
+'籁' => '籟',
+'籴' => '糴',
+'类' => '類',
+'籼' => '秈',
+'粜' => '糶',
+'粝' => '糲',
+'粤' => '粵',
+'粪' => '糞',
+'粮' => '糧',
+'糁' => '糝',
+'糇' => '餱',
+'紧' => '緊',
+'絷' => '縶',
+'纟' => '糹',
+'纠' => '糾',
+'纡' => '紆',
+'红' => '紅',
+'纣' => '紂',
+'纤' => '纖',
+'纥' => '紇',
+'约' => '約',
+'级' => '級',
+'纨' => '紈',
+'纩' => '纊',
+'纪' => '紀',
+'纫' => '紉',
+'纬' => '緯',
+'纭' => '紜',
+'纮' => '紘',
+'纯' => '純',
+'纰' => '紕',
+'纱' => '紗',
+'纲' => '綱',
+'纳' => '納',
+'纴' => '紝',
+'纵' => '縱',
+'纶' => '綸',
+'纷' => '紛',
+'纸' => '紙',
+'纹' => '紋',
+'纺' => '紡',
+'纻' => '紵',
+'纼' => '紖',
+'纽' => '紐',
+'纾' => '紓',
+'线' => '線',
+'绀' => '紺',
+'绁' => '紲',
+'绂' => '紱',
+'练' => '練',
+'组' => '組',
+'绅' => '紳',
+'细' => '細',
+'织' => '織',
+'终' => '終',
+'绉' => '縐',
+'绊' => '絆',
+'绋' => '紼',
+'绌' => '絀',
+'绍' => '紹',
+'绎' => '繹',
+'经' => '經',
+'绐' => '紿',
+'绑' => '綁',
+'绒' => '絨',
+'结' => '結',
+'绔' => '絝',
+'绕' => '繞',
+'绖' => '絰',
+'绗' => '絎',
+'绘' => '繪',
+'给' => '給',
+'绚' => '絢',
+'绛' => '絳',
+'络' => '絡',
+'绝' => '絕',
+'绞' => '絞',
+'统' => '統',
+'绠' => '綆',
+'绡' => '綃',
+'绢' => '絹',
+'绣' => '綉',
+'绤' => '綌',
+'绥' => '綏',
+'绦' => '絛',
+'继' => '繼',
+'绨' => '綈',
+'绩' => '績',
+'绪' => '緒',
+'绫' => '綾',
+'绬' => '緓',
+'续' => '續',
+'绮' => '綺',
+'绯' => '緋',
+'绰' => '綽',
+'绱' => '緔',
+'绲' => '緄',
+'绳' => '繩',
+'维' => '維',
+'绵' => '綿',
+'绶' => '綬',
+'绷' => '綳',
+'绸' => '綢',
+'绹' => '綯',
+'绺' => '綹',
+'绻' => '綣',
+'综' => '綜',
+'绽' => '綻',
+'绾' => '綰',
+'绿' => '綠',
+'缀' => '綴',
+'缁' => '緇',
+'缂' => '緙',
+'缃' => '緗',
+'缄' => '緘',
+'缅' => '緬',
+'缆' => '纜',
+'缇' => '緹',
+'缈' => '緲',
+'缉' => '緝',
+'缊' => '縕',
+'缋' => '繢',
+'缌' => '緦',
+'缍' => '綞',
+'缎' => '緞',
+'缏' => '緶',
+'缑' => '緱',
+'缒' => '縋',
+'缓' => '緩',
+'缔' => '締',
+'缕' => '縷',
+'编' => '編',
+'缗' => '緡',
+'缘' => '緣',
+'缙' => '縉',
+'缚' => '縛',
+'缛' => '縟',
+'缜' => '縝',
+'缝' => '縫',
+'缞' => '縗',
+'缟' => '縞',
+'缠' => '纏',
+'缡' => '縭',
+'缢' => '縊',
+'缣' => '縑',
+'缤' => '繽',
+'缥' => '縹',
+'缦' => '縵',
+'缧' => '縲',
+'缨' => '纓',
+'缩' => '縮',
+'缪' => '繆',
+'缫' => '繅',
+'缬' => '纈',
+'缭' => '繚',
+'缮' => '繕',
+'缯' => '繒',
+'缰' => '韁',
+'缱' => '繾',
+'缲' => '繰',
+'缳' => '繯',
+'缴' => '繳',
+'缵' => '纘',
+'罂' => '罌',
+'网' => '網',
+'罗' => '羅',
+'罚' => '罰',
+'罢' => '罷',
+'罴' => '羆',
+'羁' => '羈',
+'羟' => '羥',
+'翘' => '翹',
+'耢' => '耮',
+'耧' => '耬',
+'耸' => '聳',
+'耻' => '恥',
+'聂' => '聶',
+'聋' => '聾',
+'职' => '職',
+'聍' => '聹',
+'联' => '聯',
+'聩' => '聵',
+'聪' => '聰',
+'肃' => '肅',
+'肠' => '腸',
+'肤' => '膚',
+'肮' => '骯',
+'肴' => '餚',
+'肾' => '腎',
+'肿' => '腫',
+'胀' => '脹',
+'胁' => '脅',
+'胆' => '膽',
+'胜' => '勝',
+'胧' => '朧',
+'胨' => '腖',
+'胪' => '臚',
+'胫' => '脛',
+'胶' => '膠',
+'脉' => '脈',
+'脍' => '膾',
+'脏' => '臟',
+'脐' => '臍',
+'脑' => '腦',
+'脓' => '膿',
+'脔' => '臠',
+'脚' => '腳',
+'脱' => '脫',
+'脶' => '腡',
+'脸' => '臉',
+'腊' => '臘',
+'腭' => '齶',
+'腻' => '膩',
+'腼' => '靦',
+'腽' => '膃',
+'腾' => '騰',
+'膑' => '臏',
+'臜' => '臢',
+'舆' => '輿',
+'舣' => '艤',
+'舰' => '艦',
+'舱' => '艙',
+'舻' => '艫',
+'艰' => '艱',
+'艳' => '艷',
+'艺' => '藝',
+'节' => '節',
+'芈' => '羋',
+'芗' => '薌',
+'芜' => '蕪',
+'芦' => '蘆',
+'苁' => '蓯',
+'苇' => '葦',
+'苈' => '藶',
+'苋' => '莧',
+'苌' => '萇',
+'苍' => '蒼',
+'苎' => '苧',
+'苏' => '蘇',
+'苧' => '苎',
+'苹' => '蘋',
+'茎' => '莖',
+'茏' => '蘢',
+'茑' => '蔦',
+'茔' => '塋',
+'茕' => '煢',
+'茧' => '繭',
+'荆' => '荊',
+'荐' => '薦',
+'荙' => '薘',
+'荚' => '莢',
+'荛' => '蕘',
+'荜' => '蓽',
+'荞' => '蕎',
+'荟' => '薈',
+'荠' => '薺',
+'荡' => '盪',
+'荣' => '榮',
+'荤' => '葷',
+'荥' => '滎',
+'荦' => '犖',
+'荧' => '熒',
+'荨' => '蕁',
+'荩' => '藎',
+'荪' => '蓀',
+'荫' => '蔭',
+'荬' => '蕒',
+'荭' => '葒',
+'荮' => '葤',
+'药' => '葯',
+'莅' => '蒞',
+'莱' => '萊',
+'莲' => '蓮',
+'莳' => '蒔',
+'莴' => '萵',
+'莶' => '薟',
+'获' => '獲',
+'莸' => '蕕',
+'莹' => '瑩',
+'莺' => '鶯',
+'莼' => '蒓',
+'萝' => '蘿',
+'萤' => '螢',
+'营' => '營',
+'萦' => '縈',
+'萧' => '蕭',
+'萨' => '薩',
+'葱' => '蔥',
+'蒇' => '蕆',
+'蒉' => '蕢',
+'蒋' => '蔣',
+'蒌' => '蔞',
+'蓝' => '藍',
+'蓟' => '薊',
+'蓠' => '蘺',
+'蓣' => '蕷',
+'蓥' => '鎣',
+'蓦' => '驀',
+'蔂' => '虆',
+'蔷' => '薔',
+'蔹' => '蘞',
+'蔺' => '藺',
+'蔼' => '藹',
+'蕰' => '薀',
+'蕲' => '蘄',
+'蕴' => '蘊',
+'薮' => '藪',
+'藓' => '蘚',
+'蘖' => '櫱',
+'虏' => '虜',
+'虑' => '慮',
+'虚' => '虛',
+'虫' => '蟲',
+'虬' => '虯',
+'虮' => '蟣',
+'虽' => '雖',
+'虾' => '蝦',
+'虿' => '蠆',
+'蚀' => '蝕',
+'蚁' => '蟻',
+'蚂' => '螞',
+'蚕' => '蠶',
+'蚬' => '蜆',
+'蛊' => '蠱',
+'蛎' => '蠣',
+'蛏' => '蟶',
+'蛮' => '蠻',
+'蛰' => '蟄',
+'蛱' => '蛺',
+'蛲' => '蟯',
+'蛳' => '螄',
+'蛴' => '蠐',
+'蜕' => '蛻',
+'蜗' => '蝸',
+'蜡' => '蠟',
+'蝇' => '蠅',
+'蝈' => '蟈',
+'蝉' => '蟬',
+'蝼' => '螻',
+'蝾' => '蠑',
+'螀' => '螿',
+'螨' => '蟎',
+'蟏' => '蠨',
+'衅' => '釁',
+'衔' => '銜',
+'补' => '補',
+'衬' => '襯',
+'衮' => '袞',
+'袄' => '襖',
+'袅' => '裊',
+'袆' => '褘',
+'袜' => '襪',
+'袭' => '襲',
+'袯' => '襏',
+'装' => '裝',
+'裆' => '襠',
+'裈' => '褌',
+'裢' => '褳',
+'裣' => '襝',
+'裤' => '褲',
+'裥' => '襇',
+'褛' => '褸',
+'褴' => '襤',
+'见' => '見',
+'观' => '觀',
+'觃' => '覎',
+'规' => '規',
+'觅' => '覓',
+'视' => '視',
+'觇' => '覘',
+'览' => '覽',
+'觉' => '覺',
+'觊' => '覬',
+'觋' => '覡',
+'觌' => '覿',
+'觍' => '覥',
+'觎' => '覦',
+'觏' => '覯',
+'觐' => '覲',
+'觑' => '覷',
+'觞' => '觴',
+'触' => '觸',
+'觯' => '觶',
+'訚' => '誾',
+'誉' => '譽',
+'誊' => '謄',
+'讠' => '訁',
+'计' => '計',
+'订' => '訂',
+'讣' => '訃',
+'认' => '認',
+'讥' => '譏',
+'讦' => '訐',
+'讧' => '訌',
+'讨' => '討',
+'让' => '讓',
+'讪' => '訕',
+'讫' => '訖',
+'讬' => '託',
+'训' => '訓',
+'议' => '議',
+'讯' => '訊',
+'记' => '記',
+'讱' => '訒',
+'讲' => '講',
+'讳' => '諱',
+'讴' => '謳',
+'讵' => '詎',
+'讶' => '訝',
+'讷' => '訥',
+'许' => '許',
+'讹' => '訛',
+'论' => '論',
+'讻' => '訩',
+'讼' => '訟',
+'讽' => '諷',
+'设' => '設',
+'访' => '訪',
+'诀' => '訣',
+'证' => '證',
+'诂' => '詁',
+'诃' => '訶',
+'评' => '評',
+'诅' => '詛',
+'识' => '識',
+'诇' => '詗',
+'诈' => '詐',
+'诉' => '訴',
+'诊' => '診',
+'诋' => '詆',
+'诌' => '謅',
+'词' => '詞',
+'诎' => '詘',
+'诏' => '詔',
+'诐' => '詖',
+'译' => '譯',
+'诒' => '詒',
+'诓' => '誆',
+'诔' => '誄',
+'试' => '試',
+'诖' => '詿',
+'诗' => '詩',
+'诘' => '詰',
+'诙' => '詼',
+'诚' => '誠',
+'诛' => '誅',
+'诜' => '詵',
+'话' => '話',
+'诞' => '誕',
+'诟' => '詬',
+'诠' => '詮',
+'诡' => '詭',
+'询' => '詢',
+'诣' => '詣',
+'诤' => '諍',
+'该' => '該',
+'详' => '詳',
+'诧' => '詫',
+'诨' => '諢',
+'诩' => '詡',
+'诪' => '譸',
+'诫' => '誡',
+'诬' => '誣',
+'语' => '語',
+'诮' => '誚',
+'误' => '誤',
+'诰' => '誥',
+'诱' => '誘',
+'诲' => '誨',
+'诳' => '誑',
+'说' => '說',
+'诵' => '誦',
+'诶' => '誒',
+'请' => '請',
+'诸' => '諸',
+'诹' => '諏',
+'诺' => '諾',
+'读' => '讀',
+'诼' => '諑',
+'诽' => '誹',
+'课' => '課',
+'诿' => '諉',
+'谀' => '諛',
+'谁' => '誰',
+'谂' => '諗',
+'调' => '調',
+'谄' => '諂',
+'谅' => '諒',
+'谆' => '諄',
+'谇' => '誶',
+'谈' => '談',
+'谊' => '誼',
+'谋' => '謀',
+'谌' => '諶',
+'谍' => '諜',
+'谎' => '謊',
+'谏' => '諫',
+'谐' => '諧',
+'谑' => '謔',
+'谒' => '謁',
+'谓' => '謂',
+'谔' => '諤',
+'谕' => '諭',
+'谖' => '諼',
+'谗' => '讒',
+'谘' => '諮',
+'谙' => '諳',
+'谚' => '諺',
+'谛' => '諦',
+'谜' => '謎',
+'谝' => '諞',
+'谞' => '諝',
+'谟' => '謨',
+'谠' => '讜',
+'谡' => '謖',
+'谢' => '謝',
+'谣' => '謠',
+'谤' => '謗',
+'谥' => '謚',
+'谦' => '謙',
+'谧' => '謐',
+'谨' => '謹',
+'谩' => '謾',
+'谪' => '謫',
+'谫' => '譾',
+'谬' => '謬',
+'谭' => '譚',
+'谮' => '譖',
+'谯' => '譙',
+'谰' => '讕',
+'谱' => '譜',
+'谲' => '譎',
+'谳' => '讞',
+'谴' => '譴',
+'谵' => '譫',
+'谶' => '讖',
+'豮' => '豶',
+'贝' => '貝',
+'贞' => '貞',
+'负' => '負',
+'贠' => '貟',
+'贡' => '貢',
+'财' => '財',
+'责' => '責',
+'贤' => '賢',
+'败' => '敗',
+'账' => '賬',
+'货' => '貨',
+'质' => '質',
+'贩' => '販',
+'贪' => '貪',
+'贫' => '貧',
+'贬' => '貶',
+'购' => '購',
+'贮' => '貯',
+'贯' => '貫',
+'贰' => '貳',
+'贱' => '賤',
+'贲' => '賁',
+'贳' => '貰',
+'贴' => '貼',
+'贵' => '貴',
+'贶' => '貺',
+'贷' => '貸',
+'贸' => '貿',
+'费' => '費',
+'贺' => '賀',
+'贻' => '貽',
+'贼' => '賊',
+'贽' => '贄',
+'贾' => '賈',
+'贿' => '賄',
+'赀' => '貲',
+'赁' => '賃',
+'赂' => '賂',
+'赃' => '贓',
+'资' => '資',
+'赅' => '賅',
+'赆' => '贐',
+'赇' => '賕',
+'赈' => '賑',
+'赉' => '賚',
+'赊' => '賒',
+'赋' => '賦',
+'赌' => '賭',
+'赍' => '齎',
+'赎' => '贖',
+'赏' => '賞',
+'赐' => '賜',
+'赑' => '贔',
+'赒' => '賙',
+'赓' => '賡',
+'赔' => '賠',
+'赕' => '賧',
+'赖' => '賴',
+'赗' => '賵',
+'赘' => '贅',
+'赙' => '賻',
+'赚' => '賺',
+'赛' => '賽',
+'赜' => '賾',
+'赝' => '贗',
+'赞' => '贊',
+'赟' => '贇',
+'赠' => '贈',
+'赡' => '贍',
+'赢' => '贏',
+'赣' => '贛',
+'赪' => '赬',
+'赵' => '趙',
+'赶' => '趕',
+'趋' => '趨',
+'趱' => '趲',
+'趸' => '躉',
+'跃' => '躍',
+'跄' => '蹌',
+'跞' => '躒',
+'践' => '踐',
+'跶' => '躂',
+'跷' => '蹺',
+'跸' => '蹕',
+'跹' => '躚',
+'跻' => '躋',
+'踊' => '踴',
+'踌' => '躊',
+'踪' => '蹤',
+'踬' => '躓',
+'踯' => '躑',
+'蹑' => '躡',
+'蹒' => '蹣',
+'蹰' => '躕',
+'蹿' => '躥',
+'躏' => '躪',
+'躜' => '躦',
+'躯' => '軀',
+'车' => '車',
+'轧' => '軋',
+'轨' => '軌',
+'轩' => '軒',
+'轪' => '軑',
+'轫' => '軔',
+'转' => '轉',
+'轭' => '軛',
+'轮' => '輪',
+'软' => '軟',
+'轰' => '轟',
+'轱' => '軲',
+'轲' => '軻',
+'轳' => '轤',
+'轴' => '軸',
+'轵' => '軹',
+'轶' => '軼',
+'轷' => '軤',
+'轸' => '軫',
+'轹' => '轢',
+'轺' => '軺',
+'轻' => '輕',
+'轼' => '軾',
+'载' => '載',
+'轾' => '輊',
+'轿' => '轎',
+'辀' => '輈',
+'辁' => '輇',
+'辂' => '輅',
+'较' => '較',
+'辄' => '輒',
+'辅' => '輔',
+'辆' => '輛',
+'辇' => '輦',
+'辈' => '輩',
+'辉' => '輝',
+'辊' => '輥',
+'辋' => '輞',
+'辌' => '輬',
+'辍' => '輟',
+'辎' => '輜',
+'辏' => '輳',
+'辐' => '輻',
+'辑' => '輯',
+'辒' => '轀',
+'输' => '輸',
+'辔' => '轡',
+'辕' => '轅',
+'辖' => '轄',
+'辗' => '輾',
+'辘' => '轆',
+'辙' => '轍',
+'辚' => '轔',
+'辞' => '辭',
+'辩' => '辯',
+'辫' => '辮',
+'边' => '邊',
+'辽' => '遼',
+'达' => '達',
+'迁' => '遷',
+'过' => '過',
+'迈' => '邁',
+'运' => '運',
+'还' => '還',
+'这' => '這',
+'进' => '進',
+'远' => '遠',
+'违' => '違',
+'连' => '連',
+'迟' => '遲',
+'迩' => '邇',
+'迳' => '逕',
+'迹' => '跡',
+'适' => '適',
+'选' => '選',
+'逊' => '遜',
+'递' => '遞',
+'逦' => '邐',
+'逻' => '邏',
+'遗' => '遺',
+'遥' => '遙',
+'邓' => '鄧',
+'邝' => '鄺',
+'邬' => '鄔',
+'邮' => '郵',
+'邹' => '鄒',
+'邺' => '鄴',
+'邻' => '鄰',
+'郏' => '郟',
+'郐' => '鄶',
+'郑' => '鄭',
+'郓' => '鄆',
+'郦' => '酈',
+'郧' => '鄖',
+'郸' => '鄲',
+'酂' => '酇',
+'酝' => '醞',
+'酦' => '醱',
+'酱' => '醬',
+'酽' => '釅',
+'酾' => '釃',
+'酿' => '釀',
+'释' => '釋',
+'鉴' => '鑒',
+'銮' => '鑾',
+'錾' => '鏨',
+'钅' => '釒',
+'钆' => '釓',
+'钇' => '釔',
+'针' => '針',
+'钉' => '釘',
+'钊' => '釗',
+'钋' => '釙',
+'钌' => '釕',
+'钍' => '釷',
+'钎' => '釺',
+'钏' => '釧',
+'钐' => '釤',
+'钑' => '鈒',
+'钒' => '釩',
+'钓' => '釣',
+'钔' => '鍆',
+'钕' => '釹',
+'钖' => '鍚',
+'钗' => '釵',
+'钘' => '鈃',
+'钙' => '鈣',
+'钚' => '鈈',
+'钛' => '鈦',
+'钜' => '鉅',
+'钝' => '鈍',
+'钞' => '鈔',
+'钟' => '鍾',
+'钠' => '鈉',
+'钡' => '鋇',
+'钢' => '鋼',
+'钣' => '鈑',
+'钤' => '鈐',
+'钥' => '鑰',
+'钦' => '欽',
+'钧' => '鈞',
+'钨' => '鎢',
+'钩' => '鉤',
+'钪' => '鈧',
+'钫' => '鈁',
+'钬' => '鈥',
+'钭' => '鈄',
+'钮' => '鈕',
+'钯' => '鈀',
+'钰' => '鈺',
+'钱' => '錢',
+'钲' => '鉦',
+'钳' => '鉗',
+'钴' => '鈷',
+'钵' => '缽',
+'钶' => '鈳',
+'钷' => '鉕',
+'钸' => '鈽',
+'钹' => '鈸',
+'钺' => '鉞',
+'钻' => '鑽',
+'钼' => '鉬',
+'钽' => '鉭',
+'钾' => '鉀',
+'钿' => '鈿',
+'铀' => '鈾',
+'铁' => '鐵',
+'铂' => '鉑',
+'铃' => '鈴',
+'铄' => '鑠',
+'铅' => '鉛',
+'铆' => '鉚',
+'铇' => '鉋',
+'铈' => '鈰',
+'铉' => '鉉',
+'铊' => '鉈',
+'铋' => '鉍',
+'铌' => '鈮',
+'铍' => '鈹',
+'铎' => '鐸',
+'铏' => '鉶',
+'铐' => '銬',
+'铑' => '銠',
+'铒' => '鉺',
+'铓' => '鋩',
+'铔' => '錏',
+'铕' => '銪',
+'铖' => '鋮',
+'铗' => '鋏',
+'铘' => '鋣',
+'铙' => '鐃',
+'铚' => '銍',
+'铛' => '鐺',
+'铜' => '銅',
+'铝' => '鋁',
+'铞' => '銱',
+'铟' => '銦',
+'铠' => '鎧',
+'铡' => '鍘',
+'铢' => '銖',
+'铣' => '銑',
+'铤' => '鋌',
+'铥' => '銩',
+'铦' => '銛',
+'铧' => '鏵',
+'铨' => '銓',
+'铩' => '鎩',
+'铪' => '鉿',
+'铫' => '銚',
+'铬' => '鉻',
+'铭' => '銘',
+'铮' => '錚',
+'铯' => '銫',
+'铰' => '鉸',
+'铱' => '銥',
+'铲' => '鏟',
+'铳' => '銃',
+'铴' => '鐋',
+'铵' => '銨',
+'银' => '銀',
+'铷' => '銣',
+'铸' => '鑄',
+'铹' => '鐒',
+'铺' => '鋪',
+'铻' => '鋙',
+'铼' => '錸',
+'铽' => '鋱',
+'链' => '鏈',
+'铿' => '鏗',
+'销' => '銷',
+'锁' => '鎖',
+'锂' => '鋰',
+'锃' => '鋥',
+'锄' => '鋤',
+'锅' => '鍋',
+'锆' => '鋯',
+'锇' => '鋨',
+'锈' => '銹',
+'锉' => '銼',
+'锊' => '鋝',
+'锋' => '鋒',
+'锌' => '鋅',
+'锍' => '鋶',
+'锎' => '鐦',
+'锏' => '鐧',
+'锐' => '銳',
+'锑' => '銻',
+'锒' => '鋃',
+'锓' => '鋟',
+'锔' => '鋦',
+'锕' => '錒',
+'锖' => '錆',
+'锗' => '鍺',
+'锘' => '鍩',
+'错' => '錯',
+'锚' => '錨',
+'锛' => '錛',
+'锜' => '錡',
+'锝' => '鍀',
+'锞' => '錁',
+'锟' => '錕',
+'锠' => '錩',
+'锡' => '錫',
+'锢' => '錮',
+'锣' => '鑼',
+'锤' => '錘',
+'锥' => '錐',
+'锦' => '錦',
+'锧' => '鑕',
+'锨' => '杴',
+'锩' => '錈',
+'锪' => '鍃',
+'锫' => '錇',
+'锬' => '錟',
+'锭' => '錠',
+'键' => '鍵',
+'锯' => '鋸',
+'锰' => '錳',
+'锱' => '錙',
+'锲' => '鍥',
+'锳' => '鍈',
+'锴' => '鍇',
+'锵' => '鏘',
+'锶' => '鍶',
+'锷' => '鍔',
+'锸' => '鍤',
+'锹' => '鍬',
+'锺' => '鍾',
+'锻' => '鍛',
+'锼' => '鎪',
+'锽' => '鍠',
+'锾' => '鍰',
+'锿' => '鎄',
+'镀' => '鍍',
+'镁' => '鎂',
+'镂' => '鏤',
+'镃' => '鎡',
+'镄' => '鐨',
+'镅' => '鎇',
+'镆' => '鏌',
+'镇' => '鎮',
+'镈' => '鎛',
+'镉' => '鎘',
+'镊' => '鑷',
+'镋' => '鎲',
+'镌' => '鐫',
+'镍' => '鎳',
+'镎' => '鎿',
+'镏' => '鎦',
+'镐' => '鎬',
+'镑' => '鎊',
+'镒' => '鎰',
+'镓' => '鎵',
+'镔' => '鑌',
+'镕' => '鎔',
+'镖' => '鏢',
+'镗' => '鏜',
+'镘' => '鏝',
+'镙' => '鏍',
+'镚' => '鏰',
+'镛' => '鏞',
+'镜' => '鏡',
+'镝' => '鏑',
+'镞' => '鏃',
+'镟' => '鏇',
+'镠' => '鏐',
+'镡' => '鐔',
+'镢' => '钁',
+'镣' => '鐐',
+'镤' => '鏷',
+'镥' => '鑥',
+'镦' => '鐓',
+'镧' => '鑭',
+'镨' => '鐠',
+'镩' => '鑹',
+'镪' => '鏹',
+'镫' => '鐙',
+'镬' => '鑊',
+'镭' => '鐳',
+'镮' => '鐶',
+'镯' => '鐲',
+'镰' => '鐮',
+'镱' => '鐿',
+'镲' => '鑔',
+'镳' => '鑣',
+'镴' => '鑞',
+'镵' => '鑱',
+'镶' => '鑲',
+'长' => '長',
+'门' => '門',
+'闩' => '閂',
+'闪' => '閃',
+'闫' => '閆',
+'闬' => '閈',
+'闭' => '閉',
+'问' => '問',
+'闯' => '闖',
+'闰' => '閏',
+'闱' => '闈',
+'闲' => '閑',
+'闳' => '閎',
+'间' => '間',
+'闵' => '閔',
+'闶' => '閌',
+'闷' => '悶',
+'闸' => '閘',
+'闹' => '鬧',
+'闺' => '閨',
+'闻' => '聞',
+'闼' => '闥',
+'闽' => '閩',
+'闾' => '閭',
+'闿' => '闓',
+'阀' => '閥',
+'阁' => '閣',
+'阂' => '閡',
+'阃' => '閫',
+'阄' => '鬮',
+'阅' => '閱',
+'阆' => '閬',
+'阇' => '闍',
+'阈' => '閾',
+'阉' => '閹',
+'阊' => '閶',
+'阋' => '鬩',
+'阌' => '閿',
+'阍' => '閽',
+'阎' => '閻',
+'阏' => '閼',
+'阐' => '闡',
+'阑' => '闌',
+'阒' => '闃',
+'阓' => '闠',
+'阔' => '闊',
+'阕' => '闋',
+'阖' => '闔',
+'阗' => '闐',
+'阘' => '闒',
+'阙' => '闕',
+'阚' => '闞',
+'阛' => '闤',
+'队' => '隊',
+'阳' => '陽',
+'阴' => '陰',
+'阵' => '陣',
+'阶' => '階',
+'际' => '際',
+'陆' => '陸',
+'陇' => '隴',
+'陈' => '陳',
+'陉' => '陘',
+'陕' => '陝',
+'陧' => '隉',
+'陨' => '隕',
+'险' => '險',
+'随' => '隨',
+'隐' => '隱',
+'隶' => '隸',
+'隽' => '雋',
+'难' => '難',
+'雏' => '雛',
+'雠' => '讎',
+'雳' => '靂',
+'雾' => '霧',
+'霁' => '霽',
+'霡' => '霢',
+'霭' => '靄',
+'靓' => '靚',
+'静' => '靜',
+'靥' => '靨',
+'鞑' => '韃',
+'鞒' => '鞽',
+'鞯' => '韉',
+'韦' => '韋',
+'韧' => '韌',
+'韨' => '韍',
+'韩' => '韓',
+'韪' => '韙',
+'韫' => '韞',
+'韬' => '韜',
+'韵' => '韻',
+'页' => '頁',
+'顶' => '頂',
+'顷' => '頃',
+'顸' => '頇',
+'项' => '項',
+'顺' => '順',
+'须' => '須',
+'顼' => '頊',
+'顽' => '頑',
+'顾' => '顧',
+'顿' => '頓',
+'颀' => '頎',
+'颁' => '頒',
+'颂' => '頌',
+'颃' => '頏',
+'预' => '預',
+'颅' => '顱',
+'领' => '領',
+'颇' => '頗',
+'颈' => '頸',
+'颉' => '頡',
+'颊' => '頰',
+'颋' => '頲',
+'颌' => '頜',
+'颍' => '潁',
+'颎' => '熲',
+'颏' => '頦',
+'颐' => '頤',
+'频' => '頻',
+'颒' => '頮',
+'颓' => '頹',
+'颔' => '頷',
+'颕' => '頴',
+'颖' => '穎',
+'颗' => '顆',
+'题' => '題',
+'颙' => '顒',
+'颚' => '顎',
+'颛' => '顓',
+'颜' => '顏',
+'额' => '額',
+'颞' => '顳',
+'颟' => '顢',
+'颠' => '顛',
+'颡' => '顙',
+'颢' => '顥',
+'颤' => '顫',
+'颥' => '顬',
+'颦' => '顰',
+'颧' => '顴',
+'风' => '風',
+'飏' => '颺',
+'飐' => '颭',
+'飑' => '颮',
+'飒' => '颯',
+'飓' => '颶',
+'飔' => '颸',
+'飕' => '颼',
+'飖' => '颻',
+'飗' => '飀',
+'飘' => '飄',
+'飙' => '飆',
+'飚' => '飈',
+'飞' => '飛',
+'飨' => '饗',
+'餍' => '饜',
+'饣' => '飠',
+'饤' => '飣',
+'饥' => '飢',
+'饦' => '飥',
+'饧' => '餳',
+'饨' => '飩',
+'饩' => '餼',
+'饪' => '飪',
+'饫' => '飫',
+'饬' => '飭',
+'饭' => '飯',
+'饮' => '飲',
+'饯' => '餞',
+'饰' => '飾',
+'饱' => '飽',
+'饲' => '飼',
+'饳' => '飿',
+'饴' => '飴',
+'饵' => '餌',
+'饶' => '饒',
+'饷' => '餉',
+'饸' => '餄',
+'饹' => '餎',
+'饺' => '餃',
+'饻' => '餏',
+'饼' => '餅',
+'饽' => '餑',
+'饾' => '餖',
+'饿' => '餓',
+'馀' => '餘',
+'馁' => '餒',
+'馂' => '餕',
+'馃' => '餜',
+'馄' => '餛',
+'馅' => '餡',
+'馆' => '館',
+'馇' => '餷',
+'馈' => '饋',
+'馉' => '餶',
+'馊' => '餿',
+'馋' => '饞',
+'馌' => '饁',
+'馍' => '饃',
+'馎' => '餺',
+'馏' => '餾',
+'馐' => '饈',
+'馑' => '饉',
+'馒' => '饅',
+'馓' => '饊',
+'馔' => '饌',
+'馕' => '饢',
+'马' => '馬',
+'驭' => '馭',
+'驮' => '馱',
+'驯' => '馴',
+'驰' => '馳',
+'驱' => '驅',
+'驲' => '馹',
+'驳' => '駁',
+'驴' => '驢',
+'驵' => '駔',
+'驶' => '駛',
+'驷' => '駟',
+'驸' => '駙',
+'驹' => '駒',
+'驺' => '騶',
+'驻' => '駐',
+'驼' => '駝',
+'驽' => '駑',
+'驾' => '駕',
+'驿' => '驛',
+'骀' => '駘',
+'骁' => '驍',
+'骂' => '罵',
+'骃' => '駰',
+'骄' => '驕',
+'骅' => '驊',
+'骆' => '駱',
+'骇' => '駭',
+'骈' => '駢',
+'骉' => '驫',
+'骊' => '驪',
+'骋' => '騁',
+'验' => '驗',
+'骍' => '騂',
+'骎' => '駸',
+'骏' => '駿',
+'骐' => '騏',
+'骑' => '騎',
+'骒' => '騍',
+'骓' => '騅',
+'骔' => '騌',
+'骕' => '驌',
+'骖' => '驂',
+'骗' => '騙',
+'骘' => '騭',
+'骙' => '騤',
+'骚' => '騷',
+'骛' => '騖',
+'骜' => '驁',
+'骝' => '騮',
+'骞' => '騫',
+'骟' => '騸',
+'骠' => '驃',
+'骡' => '騾',
+'骢' => '驄',
+'骣' => '驏',
+'骤' => '驟',
+'骥' => '驥',
+'骦' => '驦',
+'骧' => '驤',
+'髅' => '髏',
+'髋' => '髖',
+'髌' => '髕',
+'鬓' => '鬢',
+'魇' => '魘',
+'魉' => '魎',
+'鱼' => '魚',
+'鱽' => '魛',
+'鱾' => '魢',
+'鱿' => '魷',
+'鲀' => '魨',
+'鲁' => '魯',
+'鲂' => '魴',
+'鲃' => '䰾',
+'鲄' => '魺',
+'鲅' => '鮁',
+'鲆' => '鮃',
+'鲇' => '鯰',
+'鲈' => '鱸',
+'鲉' => '鮋',
+'鲊' => '鮓',
+'鲋' => '鮒',
+'鲌' => '鮊',
+'鲍' => '鮑',
+'鲎' => '鱟',
+'鲏' => '鮍',
+'鲐' => '鮐',
+'鲑' => '鮭',
+'鲒' => '鮚',
+'鲓' => '鮳',
+'鲔' => '鮪',
+'鲕' => '鮞',
+'鲖' => '鮦',
+'鲗' => '鰂',
+'鲘' => '鮜',
+'鲙' => '鱠',
+'鲚' => '鱭',
+'鲛' => '鮫',
+'鲜' => '鮮',
+'鲝' => '鮺',
+'鲞' => '鯗',
+'鲟' => '鱘',
+'鲠' => '鯁',
+'鲡' => '鱺',
+'鲢' => '鰱',
+'鲣' => '鰹',
+'鲤' => '鯉',
+'鲥' => '鰣',
+'鲦' => '鰷',
+'鲧' => '鯀',
+'鲨' => '鯊',
+'鲩' => '鯇',
+'鲪' => '鮶',
+'鲫' => '鯽',
+'鲬' => '鯒',
+'鲭' => '鯖',
+'鲮' => '鯪',
+'鲯' => '鯕',
+'鲰' => '鯫',
+'鲱' => '鯡',
+'鲲' => '鯤',
+'鲳' => '鯧',
+'鲴' => '鯝',
+'鲵' => '鯢',
+'鲶' => '鯰',
+'鲷' => '鯛',
+'鲸' => '鯨',
+'鲹' => '鰺',
+'鲺' => '鯴',
+'鲻' => '鯔',
+'鲼' => '鱝',
+'鲽' => '鰈',
+'鲾' => '鰏',
+'鲿' => '鱨',
+'鳀' => '鯷',
+'鳁' => '鰮',
+'鳂' => '鰃',
+'鳃' => '鰓',
+'鳄' => '鱷',
+'鳅' => '鰍',
+'鳆' => '鰒',
+'鳇' => '鰉',
+'鳈' => '鰁',
+'鳉' => '鱂',
+'鳊' => '鯿',
+'鳋' => '鰠',
+'鳌' => '鰲',
+'鳍' => '鰭',
+'鳎' => '鰨',
+'鳏' => '鰥',
+'鳐' => '鰩',
+'鳑' => '鰟',
+'鳒' => '鰜',
+'鳓' => '鰳',
+'鳔' => '鰾',
+'鳕' => '鱈',
+'鳖' => '鱉',
+'鳗' => '鰻',
+'鳘' => '鰵',
+'鳙' => '鱅',
+'鳚' => '䲁',
+'鳛' => '鰼',
+'鳜' => '鱖',
+'鳝' => '鱔',
+'鳞' => '鱗',
+'鳟' => '鱒',
+'鳠' => '鱯',
+'鳡' => '鱤',
+'鳢' => '鱧',
+'鳣' => '鱣',
+'鸟' => '鳥',
+'鸠' => '鳩',
+'鸡' => '雞',
+'鸢' => '鳶',
+'鸣' => '鳴',
+'鸤' => '鳲',
+'鸥' => '鷗',
+'鸦' => '鴉',
+'鸧' => '鶬',
+'鸨' => '鴇',
+'鸩' => '鴆',
+'鸪' => '鴣',
+'鸫' => '鶇',
+'鸬' => '鸕',
+'鸭' => '鴨',
+'鸮' => '鴞',
+'鸯' => '鴦',
+'鸰' => '鴒',
+'鸱' => '鴟',
+'鸲' => '鴝',
+'鸳' => '鴛',
+'鸴' => '鷽',
+'鸵' => '鴕',
+'鸶' => '鷥',
+'鸷' => '鷙',
+'鸸' => '鴯',
+'鸹' => '鴰',
+'鸺' => '鵂',
+'鸻' => '鴴',
+'鸼' => '鵃',
+'鸽' => '鴿',
+'鸾' => '鸞',
+'鸿' => '鴻',
+'鹀' => '鵐',
+'鹁' => '鵓',
+'鹂' => '鸝',
+'鹃' => '鵑',
+'鹄' => '鵠',
+'鹅' => '鵝',
+'鹆' => '鵒',
+'鹇' => '鷳',
+'鹈' => '鵜',
+'鹉' => '鵡',
+'鹊' => '鵲',
+'鹋' => '鶓',
+'鹌' => '鵪',
+'鹍' => '鵾',
+'鹎' => '鵯',
+'鹏' => '鵬',
+'鹐' => '鵮',
+'鹑' => '鶉',
+'鹒' => '鶊',
+'鹓' => '鵷',
+'鹔' => '鷫',
+'鹕' => '鶘',
+'鹖' => '鶡',
+'鹗' => '鶚',
+'鹘' => '鶻',
+'鹙' => '鶖',
+'鹚' => '鶿',
+'鹛' => '鶥',
+'鹜' => '鶩',
+'鹝' => '鷊',
+'鹞' => '鷂',
+'鹟' => '鶲',
+'鹠' => '鶹',
+'鹡' => '鶺',
+'鹢' => '鷁',
+'鹣' => '鶼',
+'鹤' => '鶴',
+'鹥' => '鷖',
+'鹦' => '鸚',
+'鹧' => '鷓',
+'鹨' => '鷚',
+'鹩' => '鷯',
+'鹪' => '鷦',
+'鹫' => '鷲',
+'鹬' => '鷸',
+'鹭' => '鷺',
+'鹯' => '鸇',
+'鹰' => '鷹',
+'鹱' => '鸌',
+'鹲' => '鸏',
+'鹳' => '鸛',
+'鹴' => '鸘',
+'鹾' => '鹺',
+'麦' => '麥',
+'麸' => '麩',
+'黄' => '黃',
+'黉' => '黌',
+'黡' => '黶',
+'黩' => '黷',
+'黪' => '黲',
+'黾' => '黽',
+'鼋' => '黿',
+'鼍' => '鼉',
+'鼗' => '鞀',
+'鼹' => '鼴',
+'齐' => '齊',
+'齑' => '齏',
+'齿' => '齒',
+'龀' => '齔',
+'龁' => '齕',
+'龂' => '齗',
+'龃' => '齟',
+'龄' => '齡',
+'龅' => '齙',
+'龆' => '齠',
+'龇' => '齜',
+'龈' => '齦',
+'龉' => '齬',
+'龊' => '齪',
+'龋' => '齲',
+'龌' => '齷',
+'龙' => '龍',
+'龚' => '龔',
+'龛' => '龕',
+'龟' => '龜',
+'𠮶' => '嗰',
+'𡒄' => '壈',
+'𦈖' => '䌈',
+'𨰾' => '鎷',
+'𨰿' => '釳',
+'𨱀' => '𨥛',
+'𨱁' => '鈠',
+'𨱂' => '鈋',
+'𨱃' => '鈲',
+'𨱄' => '鈯',
+'𨱅' => '鉁',
+'𨱇' => '銶',
+'𨱈' => '鋉',
+'𨱉' => '鍄',
+'𨱊' => '𨧱',
+'𨱋' => '錂',
+'𨱌' => '鏆',
+'𨱍' => '鎯',
+'𨱎' => '鍮',
+'𨱏' => '鎝',
+'𨱐' => '𨫒',
+'𨱒' => '鏉',
+'𨱓' => '鐎',
+'𨱔' => '鐏',
+'𨱕' => '𨮂',
+'𨸂' => '閍',
+'𨸃' => '閐',
+'𩏼' => '䪏',
+'𩏽' => '𩏪',
+'𩏾' => '𩎢',
+'𩏿' => '䪘',
+'𩐀' => '䪗',
+'𩖕' => '𩓣',
+'𩖖' => '顃',
+'𩖗' => '䫴',
+'𩙥' => '颰',
+'𩙦' => '𩗀',
+'𩙧' => '𩗡',
+'𩙨' => '𩘹',
+'𩙩' => '𩘀',
+'𩙪' => '颷',
+'𩙫' => '颾',
+'𩙬' => '𩘺',
+'𩙭' => '𩘝',
+'𩙮' => '䬘',
+'𩙯' => '䬝',
+'𩙰' => '𩙈',
+'𩠅' => '𩟐',
+'𩠆' => '𩜦',
+'𩠇' => '䭀',
+'𩠈' => '䭃',
+'𩠋' => '𩝔',
+'𩠌' => '餸',
+'𩧦' => '𩡺',
+'𩧨' => '駎',
+'𩧩' => '𩤊',
+'𩧪' => '䮾',
+'𩧫' => '駚',
+'𩧬' => '𩢡',
+'𩧭' => '䭿',
+'𩧮' => '𩢾',
+'𩧯' => '驋',
+'𩧰' => '䮝',
+'𩧱' => '𩥉',
+'𩧲' => '駧',
+'𩧳' => '𩢸',
+'𩧴' => '駩',
+'𩧵' => '𩢴',
+'𩧶' => '𩣏',
+'𩧺' => '駶',
+'𩧻' => '𩣵',
+'𩧼' => '𩣺',
+'𩧿' => '䮠',
+'𩨀' => '騔',
+'𩨁' => '䮞',
+'𩨃' => '騝',
+'𩨄' => '騪',
+'𩨅' => '𩤸',
+'𩨆' => '𩤙',
+'𩨈' => '騟',
+'𩨉' => '𩤲',
+'𩨊' => '騚',
+'𩨋' => '𩥄',
+'𩨌' => '𩥑',
+'𩨍' => '𩥇',
+'𩨏' => '䮳',
+'𩨐' => '𩧆',
+'𩽹' => '魥',
+'𩽺' => '𩵩',
+'𩽻' => '𩵹',
+'𩽼' => '鯶',
+'𩽽' => '𩶱',
+'𩽾' => '鮟',
+'𩽿' => '𩶰',
+'𩾀' => '鮕',
+'𩾁' => '鯄',
+'𩾃' => '鮸',
+'𩾄' => '𩷰',
+'𩾅' => '𩸃',
+'𩾆' => '𩸦',
+'𩾇' => '鯱',
+'𩾈' => '䱙',
+'𩾊' => '䱬',
+'𩾋' => '䱰',
+'𩾌' => '鱇',
+'𩾎' => '𩽇',
+'𪉂' => '䲰',
+'𪉃' => '鳼',
+'𪉄' => '𩿪',
+'𪉅' => '𪀦',
+'𪉆' => '鴲',
+'𪉈' => '鴜',
+'𪉉' => '𪁈',
+'𪉊' => '鷨',
+'𪉋' => '𪀾',
+'𪉌' => '𪁖',
+'𪉍' => '鵚',
+'𪉎' => '𪂆',
+'𪉏' => '𪃏',
+'𪉐' => '𪃍',
+'𪉑' => '鷔',
+'𪉒' => '𪄕',
+'𪉔' => '𪄆',
+'𪉕' => '𪇳',
+'𪎈' => '䴬',
+'𪎉' => '麲',
+'𪎊' => '麨',
+'𪎋' => '䴴',
+'𪎌' => '麳',
+'𪚏' => '𪘀',
+'𪚐' => '𪘯',
+'' => '棡',
+'0多只' => '0多隻',
+'0天后' => '0天後',
+'0只' => '0隻',
+'0余' => '0餘',
+'1天后' => '1天後',
+'1只' => '1隻',
+'2天后' => '2天後',
+'2只' => '2隻',
+'3天后' => '3天後',
+'3只' => '3隻',
+'4天后' => '4天後',
+'4只' => '4隻',
+'5天后' => '5天後',
+'5只' => '5隻',
+'6天后' => '6天後',
+'6只' => '6隻',
+'7天后' => '7天後',
+'7只' => '7隻',
+'8天后' => '8天後',
+'8只' => '8隻',
+'9天后' => '9天後',
+'9只' => '9隻',
+'〇只' => '〇隻',
+'〇余' => '〇餘',
+'一干二净' => '一乾二淨',
+'一伙人' => '一伙人',
+'一伙头' => '一伙頭',
+'一伙食' => '一伙食',
+'一并' => '一併',
+'一个准' => '一個準',
+'一前一后' => '一前一後',
+'一划' => '一劃',
+'一半只' => '一半只',
+'一口钟' => '一口鐘',
+'一吊钱' => '一吊錢',
+'一地里' => '一地裡',
+'一伙' => '一夥',
+'一天后' => '一天後',
+'一干人' => '一干人',
+'一干家中' => '一干家中',
+'一干弟兄' => '一干弟兄',
+'一干弟子' => '一干弟子',
+'一干部下' => '一干部下',
+'一吊' => '一弔',
+'一别头' => '一彆頭',
+'一斗斗' => '一斗斗',
+'一树百获' => '一樹百穫',
+'一准' => '一準',
+'一争两丑' => '一爭兩醜',
+'一物克一物' => '一物剋一物',
+'一目了然' => '一目了然',
+'一扎' => '一紮',
+'一冲' => '一衝',
+'一锅面' => '一鍋麵',
+'一只' => '一隻',
+'一面食' => '一面食',
+'一发千钧' => '一髮千鈞',
+'一哄而散' => '一鬨而散',
+'丁丁当当' => '丁丁當當',
+'丁丑' => '丁丑',
+'七划' => '七劃',
+'七天后' => '七天後',
+'七情六欲' => '七情六慾',
+'七扎' => '七紮',
+'七只' => '七隻',
+'万俟' => '万俟',
+'万旗' => '万旗',
+'三天后' => '三天後',
+'三征七辟' => '三徵七辟',
+'三准' => '三準',
+'三扎' => '三紮',
+'三统历' => '三統曆',
+'三统历史' => '三統歷史',
+'三复' => '三複',
+'三只' => '三隻',
+'三余' => '三餘',
+'上吊自杀' => '上吊自殺',
+'上吊' => '上弔',
+'上梁山' => '上梁山',
+'上梁' => '上樑',
+'上签名' => '上簽名',
+'上签字' => '上簽字',
+'上签写' => '上簽寫',
+'上签收' => '上簽收',
+'上签' => '上籤',
+'上药' => '上藥',
+'上面糊' => '上面糊',
+'下仑路' => '下崙路',
+'下于' => '下於',
+'下梁' => '下樑',
+'下注解' => '下注解',
+'下签' => '下籤',
+'下药' => '下藥',
+'不干不净' => '不乾不淨',
+'不占' => '不佔',
+'不克自制' => '不克自制',
+'不准他' => '不准他',
+'不准你' => '不准你',
+'不准她' => '不准她',
+'不准它' => '不准它',
+'不准我' => '不准我',
+'不准没' => '不准沒',
+'不准翻印' => '不准翻印',
+'不准许' => '不准許',
+'不准谁' => '不准誰',
+'不前不后' => '不前不後',
+'不加自制' => '不加自制',
+'不占凶吉' => '不占凶吉',
+'不占卜' => '不占卜',
+'不占吉凶' => '不占吉凶',
+'不占算' => '不占算',
+'不好干涉' => '不好干涉',
+'不好干预' => '不好干預',
+'不好干預' => '不好干預',
+'不嫌母丑' => '不嫌母醜',
+'不寒而栗' => '不寒而慄',
+'不干事' => '不干事',
+'不干他' => '不干他',
+'不干休' => '不干休',
+'不干你' => '不干你',
+'不干她' => '不干她',
+'不干它' => '不干它',
+'不干我' => '不干我',
+'不干擾' => '不干擾',
+'不干扰' => '不干擾',
+'不干涉' => '不干涉',
+'不干牠' => '不干牠',
+'不干犯' => '不干犯',
+'不干预' => '不干預',
+'不干預' => '不干預',
+'不干' => '不幹',
+'不吊' => '不弔',
+'不采' => '不採',
+'不斗胆' => '不斗膽',
+'不断发' => '不斷發',
+'不每只' => '不每只',
+'不准' => '不準',
+'不准确' => '不準確',
+'不谷' => '不穀',
+'不药而愈' => '不藥而癒',
+'不托' => '不託',
+'不负所托' => '不負所托',
+'不通吊庆' => '不通弔慶',
+'不丑' => '不醜',
+'不采声' => '不采聲',
+'不锈钢' => '不鏽鋼',
+'不食干腊' => '不食乾腊',
+'不斗' => '不鬥',
+'丑三' => '丑三',
+'丑婆子' => '丑婆子',
+'丑年' => '丑年',
+'丑日' => '丑日',
+'丑旦' => '丑旦',
+'丑时' => '丑時',
+'丑月' => '丑月',
+'丑表功' => '丑表功',
+'丑角' => '丑角',
+'且于' => '且於',
+'世田谷' => '世田谷',
+'世界杯' => '世界盃',
+'丢丑' => '丟醜',
+'并不准' => '並不准',
+'并存着' => '並存著',
+'并于' => '並於',
+'并发动' => '並發動',
+'并发展' => '並發展',
+'并发现' => '並發現',
+'并发表' => '並發表',
+'中国国际信托投资公司' => '中國國際信托投資公司',
+'中国烟草总公司' => '中國烟草總公司',
+'中仑' => '中崙',
+'中岳' => '中嶽',
+'中于' => '中於',
+'中签' => '中籤',
+'中美发表' => '中美發表',
+'中药' => '中藥',
+'丰儀' => '丰儀',
+'丰仪' => '丰儀',
+'丰南' => '丰南',
+'丰台' => '丰台',
+'丰姿' => '丰姿',
+'丰容' => '丰容',
+'丰度' => '丰度',
+'丰情' => '丰情',
+'丰标' => '丰標',
+'丰标不凡' => '丰標不凡',
+'丰標不凡' => '丰標不凡',
+'丰神' => '丰神',
+'丰茸' => '丰茸',
+'丰采' => '丰采',
+'丰韵' => '丰韻',
+'丰韻' => '丰韻',
+'丸药' => '丸藥',
+'丹药' => '丹藥',
+'主仆' => '主僕',
+'主干' => '主幹',
+'么么小丑' => '么麼小丑',
+'之一只' => '之一只',
+'之二只' => '之二只',
+'之八九只' => '之八九只',
+'之后' => '之後',
+'之征' => '之徵',
+'之于' => '之於',
+'之托' => '之託',
+'之余' => '之餘',
+'乙丑' => '乙丑',
+'九世之仇' => '九世之讎',
+'九划' => '九劃',
+'九天后' => '九天後',
+'九谷' => '九穀',
+'九扎' => '九紮',
+'九只' => '九隻',
+'也斗了胆' => '也斗了膽',
+'干干' => '乾乾',
+'干干儿的' => '乾乾兒的',
+'干干净净' => '乾乾淨淨',
+'干井' => '乾井',
+'干个够' => '乾個夠',
+'干儿' => '乾兒',
+'干冰' => '乾冰',
+'干冷' => '乾冷',
+'干刻版' => '乾刻版',
+'干剥剥' => '乾剝剝',
+'干卦' => '乾卦',
+'干吊着下巴' => '乾吊著下巴',
+'干和' => '乾和',
+'干咳' => '乾咳',
+'干咽' => '乾咽',
+'干哥' => '乾哥',
+'干哭' => '乾哭',
+'干唱' => '乾唱',
+'干啼' => '乾啼',
+'干乔' => '乾喬',
+'干呕' => '乾嘔',
+'干哕' => '乾噦',
+'干嚎' => '乾嚎',
+'干回付' => '乾回付',
+'干圆洁净' => '乾圓潔淨',
+'干地' => '乾地',
+'干坤' => '乾坤',
+'干坞' => '乾塢',
+'干女' => '乾女',
+'干奴才' => '乾奴才',
+'干妹' => '乾妹',
+'干姊' => '乾姊',
+'干娘' => '乾娘',
+'干妈' => '乾媽',
+'干子' => '乾子',
+'干季' => '乾季',
+'干尸' => '乾屍',
+'干屎橛' => '乾屎橛',
+'干巴' => '乾巴',
+'干式' => '乾式',
+'干弟' => '乾弟',
+'干急' => '乾急',
+'干性' => '乾性',
+'干打雷' => '乾打雷',
+'干折' => '乾折',
+'干撂台' => '乾撂台',
+'干撇下' => '乾撇下',
+'干擦' => '乾擦',
+'干支剌' => '乾支剌',
+'干支支' => '乾支支',
+'干敲梆子不卖油' => '乾敲梆子不賣油',
+'干料' => '乾料',
+'干旱' => '乾旱',
+'干暖' => '乾暖',
+'干材' => '乾材',
+'干村沙' => '乾村沙',
+'干杯' => '乾杯',
+'干果' => '乾果',
+'干枯' => '乾枯',
+'干柴' => '乾柴',
+'干柴烈火' => '乾柴烈火',
+'干梅' => '乾梅',
+'干死' => '乾死',
+'干池' => '乾池',
+'干没' => '乾沒',
+'干洗' => '乾洗',
+'干涸' => '乾涸',
+'干凉' => '乾涼',
+'干净' => '乾淨',
+'干渠' => '乾渠',
+'干渴' => '乾渴',
+'干沟' => '乾溝',
+'干漆' => '乾漆',
+'干涩' => '乾澀',
+'干湿' => '乾濕',
+'干熬' => '乾熬',
+'干热' => '乾熱',
+'干熱' => '乾熱',
+'干灯盏' => '乾燈盞',
+'干燥' => '乾燥',
+'干爸' => '乾爸',
+'干爹' => '乾爹',
+'干爽' => '乾爽',
+'干片' => '乾片',
+'干生受' => '乾生受',
+'干生子' => '乾生子',
+'干产' => '乾產',
+'干田' => '乾田',
+'干疥' => '乾疥',
+'干瘦' => '乾瘦',
+'干瘪' => '乾癟',
+'干癣' => '乾癬',
+'干瘾' => '乾癮',
+'干白儿' => '乾白兒',
+'干的' => '乾的',
+'干眼' => '乾眼',
+'干瞪眼' => '乾瞪眼',
+'干礼' => '乾禮',
+'干稿' => '乾稿',
+'干笑' => '乾笑',
+'干等' => '乾等',
+'干篾片' => '乾篾片',
+'干粉' => '乾粉',
+'干粮' => '乾糧',
+'干结' => '乾結',
+'干丝' => '乾絲',
+'干纲' => '乾綱',
+'干绷' => '乾繃',
+'干耗' => '乾耗',
+'干肉片' => '乾肉片',
+'干股' => '乾股',
+'干肥' => '乾肥',
+'干脆' => '乾脆',
+'干花' => '乾花',
+'干刍' => '乾芻',
+'干苔' => '乾苔',
+'干茨腊' => '乾茨臘',
+'干茶钱' => '乾茶錢',
+'干草' => '乾草',
+'干菜' => '乾菜',
+'干落' => '乾落',
+'干着' => '乾著',
+'干姜' => '乾薑',
+'干薪' => '乾薪',
+'干虔' => '乾虔',
+'干号' => '乾號',
+'干血浆' => '乾血漿',
+'干衣' => '乾衣',
+'干裂' => '乾裂',
+'干亲' => '乾親',
+'乾象历' => '乾象曆',
+'乾象曆' => '乾象曆',
+'干贝' => '乾貝',
+'干货' => '乾貨',
+'干躁' => '乾躁',
+'干逼' => '乾逼',
+'干酪' => '乾酪',
+'干酵母' => '乾酵母',
+'干醋' => '乾醋',
+'干量' => '乾量',
+'干阿奶' => '乾阿奶',
+'干隆' => '乾隆',
+'干雷' => '乾雷',
+'干电' => '乾電',
+'干霍乱' => '乾霍亂',
+'干颡' => '乾顙',
+'干台' => '乾颱',
+'干饭' => '乾飯',
+'干馆' => '乾館',
+'干糇' => '乾餱',
+'干馏' => '乾餾',
+'干鱼' => '乾魚',
+'干鲜' => '乾鮮',
+'干面' => '乾麵',
+'乱发' => '亂髮',
+'乱哄' => '亂鬨',
+'乱哄不过来' => '亂鬨不過來',
+'事后' => '事後',
+'事情干脆' => '事情干脆',
+'事有斗巧' => '事有鬥巧',
+'事迹' => '事迹',
+'事都干脆' => '事都干脆',
+'二不棱登' => '二不稜登',
+'二划' => '二劃',
+'二只得' => '二只得',
+'二天后' => '二天後',
+'二仑' => '二崙',
+'二缶钟惑' => '二缶鐘惑',
+'二老板' => '二老板',
+'二虎相斗' => '二虎相鬥',
+'二里头' => '二里頭',
+'二里頭' => '二里頭',
+'二只' => '二隻',
+'于美人' => '于美人',
+'云乎' => '云乎',
+'云云' => '云云',
+'云何' => '云何',
+'云为' => '云為',
+'云然' => '云然',
+'云尔' => '云爾',
+'互于' => '互於',
+'五划' => '五劃',
+'五天后' => '五天後',
+'五岳' => '五嶽',
+'五谷' => '五穀',
+'五扎' => '五紮',
+'五行生克' => '五行生剋',
+'五谷王北街' => '五谷王北街',
+'五谷王南街' => '五谷王南街',
+'五只' => '五隻',
+'五出' => '五齣',
+'井干摧败' => '井榦摧敗',
+'井里' => '井裡',
+'亚于' => '亞於',
+'交于' => '交於',
+'交托' => '交託',
+'交游' => '交遊',
+'交哄' => '交鬨',
+'亦云' => '亦云',
+'亦于' => '亦於',
+'亦庄亦谐' => '亦莊亦諧',
+'亮丑' => '亮醜',
+'亮钟' => '亮鐘',
+'人云' => '人云',
+'人参加' => '人參加',
+'人参展' => '人參展',
+'人参战' => '人參戰',
+'人参拜' => '人參拜',
+'人参政' => '人參政',
+'人参照' => '人參照',
+'人参看' => '人參看',
+'人参禅' => '人參禪',
+'人参考' => '人參考',
+'人参与' => '人參與',
+'人参见' => '人參見',
+'人参观' => '人參觀',
+'人参谋' => '人參謀',
+'人参议' => '人參議',
+'人参赞' => '人參贊',
+'人参透' => '人參透',
+'人参选' => '人參選',
+'人参酌' => '人參酌',
+'人参阅' => '人參閱',
+'人口分布' => '人口分布',
+'人后' => '人後',
+'人欲' => '人慾',
+'人物志' => '人物誌',
+'人参' => '人蔘',
+'什锦面' => '什錦麵',
+'什么' => '什麼',
+'仇仇' => '仇讎',
+'今后' => '今後',
+'介于' => '介於',
+'付托' => '付託',
+'仙后座' => '仙后座',
+'仙药' => '仙藥',
+'令人发指' => '令人髮指',
+'以后' => '以後',
+'以自制' => '以自制',
+'仰药' => '仰藥',
+'任教于' => '任教於',
+'任于' => '任於',
+'仿制' => '仿製',
+'企划' => '企劃',
+'伊府面' => '伊府麵',
+'伊斯兰教历' => '伊斯蘭教曆',
+'伊斯兰教历史' => '伊斯蘭教歷史',
+'伊斯兰历' => '伊斯蘭曆',
+'伊斯兰历史' => '伊斯蘭歷史',
+'伊郁' => '伊鬱',
+'伏几' => '伏几',
+'伐罪吊民' => '伐罪弔民',
+'休征' => '休徵',
+'伙头' => '伙頭',
+'伴游' => '伴遊',
+'似于' => '似於',
+'但云' => '但云',
+'布于' => '佈於',
+'布道' => '佈道',
+'位于' => '位於',
+'位准' => '位準',
+'低于' => '低於',
+'低洼' => '低洼',
+'住扎' => '住紮',
+'占0' => '佔0',
+'占1' => '佔1',
+'占2' => '佔2',
+'占3' => '佔3',
+'占4' => '佔4',
+'占5' => '佔5',
+'占6' => '佔6',
+'占7' => '佔7',
+'占8' => '佔8',
+'占9' => '佔9',
+'占A' => '佔A',
+'占B' => '佔B',
+'占C' => '佔C',
+'占D' => '佔D',
+'占E' => '佔E',
+'占F' => '佔F',
+'占G' => '佔G',
+'占H' => '佔H',
+'占I' => '佔I',
+'占J' => '佔J',
+'占K' => '佔K',
+'占L' => '佔L',
+'占M' => '佔M',
+'占N' => '佔N',
+'占O' => '佔O',
+'占P' => '佔P',
+'占Q' => '佔Q',
+'占R' => '佔R',
+'占S' => '佔S',
+'占T' => '佔T',
+'占U' => '佔U',
+'占V' => '佔V',
+'占W' => '佔W',
+'占X' => '佔X',
+'占Y' => '佔Y',
+'占Z' => '佔Z',
+'占a' => '佔a',
+'占b' => '佔b',
+'占c' => '佔c',
+'占d' => '佔d',
+'占e' => '佔e',
+'占f' => '佔f',
+'占g' => '佔g',
+'占h' => '佔h',
+'占i' => '佔i',
+'占j' => '佔j',
+'占k' => '佔k',
+'占l' => '佔l',
+'占m' => '佔m',
+'占n' => '佔n',
+'占o' => '佔o',
+'占p' => '佔p',
+'占q' => '佔q',
+'占r' => '佔r',
+'占s' => '佔s',
+'占t' => '佔t',
+'占u' => '佔u',
+'占v' => '佔v',
+'占w' => '佔w',
+'占x' => '佔x',
+'占y' => '佔y',
+'占z' => '佔z',
+'占〇' => '佔〇',
+'占一' => '佔一',
+'占七' => '佔七',
+'占万' => '佔万',
+'占三' => '佔三',
+'占上风' => '佔上風',
+'占下' => '佔下',
+'占下风' => '佔下風',
+'占不占' => '佔不佔',
+'占不足' => '佔不足',
+'占世界' => '佔世界',
+'占中' => '佔中',
+'占主' => '佔主',
+'占九' => '佔九',
+'占了' => '佔了',
+'占二' => '佔二',
+'占五' => '佔五',
+'占人便宜' => '佔人便宜',
+'占位' => '佔位',
+'占住' => '佔住',
+'占占' => '佔佔',
+'占便宜' => '佔便宜',
+'占俄' => '佔俄',
+'占个' => '佔個',
+'占个位' => '佔個位',
+'占停车' => '佔停車',
+'占亿' => '佔億',
+'占优' => '佔優',
+'占先' => '佔先',
+'占光' => '佔光',
+'占全' => '佔全',
+'占两' => '佔兩',
+'占八' => '佔八',
+'占六' => '佔六',
+'占分' => '佔分',
+'占到' => '佔到',
+'占加' => '佔加',
+'占劣' => '佔劣',
+'占北' => '佔北',
+'占十' => '佔十',
+'占千' => '佔千',
+'占半' => '佔半',
+'占南' => '佔南',
+'占印' => '佔印',
+'占去' => '佔去',
+'占取' => '佔取',
+'占台' => '佔台',
+'占哺乳' => '佔哺乳',
+'占嗫' => '佔囁',
+'占四' => '佔四',
+'占国内' => '佔國內',
+'占在' => '佔在',
+'占地' => '佔地',
+'占场' => '佔場',
+'占压' => '佔壓',
+'占多' => '佔多',
+'占大' => '佔大',
+'占好' => '佔好',
+'占小' => '佔小',
+'占少' => '佔少',
+'占局部' => '佔局部',
+'占屋' => '佔屋',
+'占山' => '佔山',
+'占市场' => '佔市場',
+'占平均' => '佔平均',
+'占床' => '佔床',
+'占座' => '佔座',
+'占后' => '佔後',
+'占得' => '佔得',
+'占德' => '佔德',
+'占掉' => '佔掉',
+'占据' => '佔據',
+'占整体' => '佔整體',
+'占新' => '佔新',
+'占有' => '佔有',
+'占有欲' => '佔有慾',
+'占东' => '佔東',
+'占查' => '佔查',
+'占次' => '佔次',
+'占比' => '佔比',
+'占法' => '佔法',
+'占满' => '佔滿',
+'占澳' => '佔澳',
+'占为' => '佔為',
+'占率' => '佔率',
+'占用' => '佔用',
+'占毕' => '佔畢',
+'占百' => '佔百',
+'占尽' => '佔盡',
+'占稳' => '佔穩',
+'占网' => '佔網',
+'占线' => '佔線',
+'占总' => '佔總',
+'占缺' => '佔缺',
+'占美' => '佔美',
+'占耕' => '佔耕',
+'占至多' => '佔至多',
+'占至少' => '佔至少',
+'占英' => '佔英',
+'占着' => '佔著',
+'占葡' => '佔葡',
+'占苏' => '佔蘇',
+'占西' => '佔西',
+'占资源' => '佔資源',
+'占起' => '佔起',
+'占超过' => '佔超過',
+'占过' => '佔過',
+'占道' => '佔道',
+'占零' => '佔零',
+'占领' => '佔領',
+'占头' => '佔頭',
+'占头筹' => '佔頭籌',
+'占饭' => '佔飯',
+'占香' => '佔香',
+'占马' => '佔馬',
+'占高枝儿' => '佔高枝兒',
+'占0' => '佔0',
+'占1' => '佔1',
+'占2' => '佔2',
+'占3' => '佔3',
+'占4' => '佔4',
+'占5' => '佔5',
+'占6' => '佔6',
+'占7' => '佔7',
+'占8' => '佔8',
+'占9' => '佔9',
+'占A' => '佔A',
+'占B' => '佔B',
+'占C' => '佔C',
+'占D' => '佔D',
+'占E' => '佔E',
+'占F' => '佔F',
+'占G' => '佔G',
+'占H' => '佔H',
+'占I' => '佔I',
+'占J' => '佔J',
+'占K' => '佔K',
+'占L' => '佔L',
+'占M' => '佔M',
+'占N' => '佔N',
+'占O' => '佔O',
+'占P' => '佔P',
+'占Q' => '佔Q',
+'占R' => '佔R',
+'占S' => '佔S',
+'占T' => '佔T',
+'占U' => '佔U',
+'占V' => '佔V',
+'占W' => '佔W',
+'占X' => '佔X',
+'占Y' => '佔Y',
+'占Z' => '佔Z',
+'占a' => '佔a',
+'占b' => '佔b',
+'占c' => '佔c',
+'占d' => '佔d',
+'占e' => '佔e',
+'占f' => '佔f',
+'占g' => '佔g',
+'占h' => '佔h',
+'占i' => '佔i',
+'占j' => '佔j',
+'占k' => '佔k',
+'占l' => '佔l',
+'占m' => '佔m',
+'占n' => '佔n',
+'占o' => '佔o',
+'占p' => '佔p',
+'占q' => '佔q',
+'占r' => '佔r',
+'占s' => '佔s',
+'占t' => '佔t',
+'占u' => '佔u',
+'占v' => '佔v',
+'占w' => '佔w',
+'占x' => '佔x',
+'占y' => '佔y',
+'占z' => '佔z',
+'余光中' => '余光中',
+'余光生' => '余光生',
+'佛罗棱萨' => '佛羅稜薩',
+'作奸犯科' => '作姦犯科',
+'作准' => '作準',
+'作庄' => '作莊',
+'你斗了胆' => '你斗了膽',
+'你才子发昏' => '你纔子發昏',
+'佣金收益' => '佣金收益',
+'佣金费用' => '佣金費用',
+'佳肴' => '佳肴',
+'并一不二' => '併一不二',
+'并入' => '併入',
+'并兼' => '併兼',
+'并到' => '併到',
+'并合' => '併合',
+'并名' => '併名',
+'并吞下' => '併吞下',
+'并拢' => '併攏',
+'并案' => '併案',
+'并流' => '併流',
+'并火' => '併火',
+'并为' => '併為',
+'并产' => '併產',
+'并当' => '併當',
+'并叠' => '併疊',
+'并发' => '併發',
+'并科' => '併科',
+'并网' => '併網',
+'并线' => '併線',
+'并肩子' => '併肩子',
+'并购' => '併購',
+'并除' => '併除',
+'并骨' => '併骨',
+'来于' => '來於',
+'来复' => '來複',
+'侍仆' => '侍僕',
+'供制' => '供製',
+'依依不舍' => '依依不捨',
+'依托' => '依託',
+'侵占' => '侵佔',
+'侵并' => '侵併',
+'侵占到' => '侵占到',
+'侵占罪' => '侵占罪',
+'便于' => '便於',
+'便药' => '便藥',
+'系数' => '係數',
+'系为' => '係為',
+'俄占' => '俄佔',
+'保险柜' => '保險柜',
+'信托贸易' => '信托貿易',
+'信托' => '信託',
+'修改后' => '修改後',
+'修炼' => '修鍊',
+'修胡刀' => '修鬍刀',
+'俯冲' => '俯衝',
+'个里' => '個裡',
+'们斗了胆' => '們斗了膽',
+'倒绷孩儿' => '倒繃孩兒',
+'幸免' => '倖免',
+'幸存' => '倖存',
+'幸幸' => '倖幸',
+'倛丑' => '倛醜',
+'借听于聋' => '借聽於聾',
+'倦游' => '倦遊',
+'假药' => '假藥',
+'假托' => '假託',
+'假发' => '假髮',
+'偎干' => '偎乾',
+'偏后' => '偏後',
+'偏于' => '偏於',
+'做庄' => '做莊',
+'停停当当' => '停停當當',
+'停征' => '停徵',
+'停制' => '停製',
+'偷鸡不着' => '偷雞不著',
+'伪药' => '偽藥',
+'备注' => '備註',
+'家伙' => '傢伙',
+'家俱' => '傢俱',
+'家具' => '傢具',
+'催并' => '催併',
+'佣中佼佼' => '傭中佼佼',
+'佣人' => '傭人',
+'佣仆' => '傭僕',
+'佣兵' => '傭兵',
+'佣工' => '傭工',
+'佣懒' => '傭懶',
+'佣书' => '傭書',
+'佣金' => '傭金',
+'傲霜斗雪' => '傲霜鬥雪',
+'传位于四太子' => '傳位于四太子',
+'传于' => '傳於',
+'伤痕累累' => '傷痕纍纍',
+'傻里傻气' => '傻裡傻氣',
+'倾向于' => '傾向於',
+'倾复' => '傾複',
+'仆人' => '僕人',
+'仆使' => '僕使',
+'仆仆' => '僕僕',
+'仆僮' => '僕僮',
+'仆吏' => '僕吏',
+'仆固怀恩' => '僕固懷恩',
+'仆夫' => '僕夫',
+'仆姑' => '僕姑',
+'仆妇' => '僕婦',
+'仆射' => '僕射',
+'仆少' => '僕少',
+'仆役' => '僕役',
+'仆从' => '僕從',
+'仆憎' => '僕憎',
+'仆欧' => '僕歐',
+'仆程' => '僕程',
+'仆虽罢驽' => '僕雖罷駑',
+'侥幸' => '僥倖',
+'僮仆' => '僮僕',
+'雇主' => '僱主',
+'雇人' => '僱人',
+'雇到' => '僱到',
+'雇员' => '僱員',
+'雇工' => '僱工',
+'雇用' => '僱用',
+'雇农' => '僱農',
+'仪范' => '儀範',
+'仪表' => '儀錶',
+'亿多只' => '億多隻',
+'亿天后' => '億天後',
+'亿只' => '億隻',
+'俭仆' => '儉僕',
+'俭朴' => '儉樸',
+'俭确之教' => '儉确之教',
+'儒略改革历' => '儒略改革曆',
+'儒略改革历史' => '儒略改革歷史',
+'儒略历' => '儒略曆',
+'儒略历史' => '儒略歷史',
+'尽尽' => '儘儘',
+'尽先' => '儘先',
+'尽其所有' => '儘其所有',
+'尽力' => '儘力',
+'尽可能' => '儘可能',
+'尽快' => '儘快',
+'尽早' => '儘早',
+'尽是' => '儘是',
+'尽管' => '儘管',
+'尽速' => '儘速',
+'优于' => '優於',
+'优游' => '優遊',
+'兀术' => '兀朮',
+'元凶' => '元兇',
+'充饥' => '充饑',
+'凶刀' => '兇刀',
+'凶器' => '兇器',
+'凶嫌' => '兇嫌',
+'凶巴巴' => '兇巴巴',
+'凶徒' => '兇徒',
+'凶悍' => '兇悍',
+'凶恶' => '兇惡',
+'凶手' => '兇手',
+'凶案' => '兇案',
+'凶枪' => '兇槍',
+'凶横' => '兇橫',
+'凶殘' => '兇殘',
+'凶残' => '兇殘',
+'凶殺' => '兇殺',
+'凶杀' => '兇殺',
+'凶犯' => '兇犯',
+'凶狠' => '兇狠',
+'凶猛' => '兇猛',
+'凶疑' => '兇疑',
+'凶相' => '兇相',
+'凶险' => '兇險',
+'先占' => '先佔',
+'先后' => '先後',
+'先忧后乐' => '先憂後樂',
+'先采' => '先採',
+'先攻后守' => '先攻後守',
+'先于' => '先於',
+'先盛后衰' => '先盛後衰',
+'先礼后兵' => '先禮後兵',
+'先义后利' => '先義後利',
+'先声后实' => '先聲後實',
+'先苦后甘' => '先苦後甘',
+'先赢后输' => '先贏後輸',
+'先进后出' => '先進後出',
+'先开花后结果' => '先開花後結果',
+'光前裕后' => '光前裕後',
+'光采' => '光採',
+'光致致' => '光緻緻',
+'克药' => '克藥',
+'克复' => '克複',
+'免于' => '免於',
+'党参' => '党參',
+'党太尉' => '党太尉',
+'党怀英' => '党懷英',
+'党进' => '党進',
+'党项' => '党項',
+'入夜后' => '入夜後',
+'入伙' => '入夥',
+'内心里' => '內心裡',
+'内制' => '內製',
+'内面包' => '內面包',
+'内面包的' => '內面包的',
+'内斗' => '內鬥',
+'内哄' => '內鬨',
+'全干' => '全乾',
+'两天后' => '兩天後',
+'两天晒网' => '兩天晒網',
+'两扎' => '兩紮',
+'两虎共斗' => '兩虎共鬥',
+'两只' => '兩隻',
+'两鼠斗穴' => '兩鼠鬥穴',
+'八大胡同' => '八大胡同',
+'八天后' => '八天後',
+'八字胡' => '八字鬍',
+'八扎' => '八紮',
+'八蜡' => '八蜡',
+'八只' => '八隻',
+'公仔面' => '公仔麵',
+'公仆' => '公僕',
+'公元后' => '公元後',
+'公孙丑' => '公孫丑',
+'公干' => '公幹',
+'公历' => '公曆',
+'公历史' => '公歷史',
+'公厘' => '公釐',
+'公余' => '公餘',
+'六划' => '六劃',
+'六天后' => '六天後',
+'六谷' => '六穀',
+'六扎' => '六紮',
+'六冲' => '六衝',
+'六只' => '六隻',
+'六出' => '六齣',
+'其一只' => '其一只',
+'其二只' => '其二只',
+'其八九只' => '其八九只',
+'其后' => '其後',
+'其次辟地' => '其次辟地',
+'其余' => '其餘',
+'典范' => '典範',
+'兼并' => '兼并',
+'冉有仆' => '冉有僕',
+'再于' => '再於',
+'冗余' => '冗餘',
+'冤仇' => '冤讎',
+'冥蒙' => '冥濛',
+'冬山庄' => '冬山庄',
+'冬游' => '冬遊',
+'冶游' => '冶遊',
+'冶炼' => '冶鍊',
+'冷庄子' => '冷莊子',
+'冷面相' => '冷面相',
+'冷面' => '冷麵',
+'准不准他' => '准不准他',
+'准不准你' => '准不准你',
+'准不准她' => '准不准她',
+'准不准它' => '准不准它',
+'准不准我' => '准不准我',
+'准不准许' => '准不准許',
+'准不准谁' => '准不准誰',
+'准保护' => '准保護',
+'准保释' => '准保釋',
+'凌蒙初' => '凌濛初',
+'凝炼' => '凝鍊',
+'几上' => '几上',
+'几几' => '几几',
+'几凳' => '几凳',
+'几子' => '几子',
+'几旁' => '几旁',
+'几杖' => '几杖',
+'几案' => '几案',
+'几椅' => '几椅',
+'几榻' => '几榻',
+'几净窗明' => '几淨窗明',
+'几筵' => '几筵',
+'几丝' => '几絲',
+'几面上' => '几面上',
+'凡于' => '凡於',
+'凶杀案' => '凶殺案',
+'凶相毕露' => '凶相畢露',
+'凹洞里' => '凹洞裡',
+'出乖弄丑' => '出乖弄醜',
+'出乖露丑' => '出乖露醜',
+'出征收' => '出征收',
+'出于' => '出於',
+'出谋划策' => '出謀劃策',
+'出游' => '出遊',
+'出丑' => '出醜',
+'出锤' => '出鎚',
+'分布' => '分佈',
+'分布于' => '分佈於',
+'分占' => '分佔',
+'分布区' => '分布區',
+'分布图' => '分布圖',
+'分布圖' => '分布圖',
+'分散于' => '分散於',
+'分钟' => '分鐘',
+'刑余' => '刑餘',
+'划一桨' => '划一槳',
+'划了一会' => '划了一會',
+'划来划去' => '划來划去',
+'划到岸' => '划到岸',
+'划到江心' => '划到江心',
+'划得来' => '划得來',
+'划着' => '划著',
+'划着走' => '划著走',
+'划龙舟' => '划龍舟',
+'别后' => '別後',
+'别于' => '別於',
+'别日南鸿才北去' => '別日南鴻纔北去',
+'别致' => '別緻',
+'别庄' => '別莊',
+'别着' => '別著',
+'别辟' => '別闢',
+'利欲' => '利慾',
+'利于' => '利於',
+'利欲熏心' => '利欲熏心',
+'删后留位' => '刪後留位',
+'删后缩位' => '刪後縮位',
+'刮来刮去' => '刮來刮去',
+'刮着' => '刮著',
+'刮起来' => '刮起來',
+'刮风下雪倒便宜' => '刮風下雪倒便宜',
+'刮胡刀' => '刮鬍刀',
+'制冷机' => '制冷機',
+'制签' => '制籤',
+'刺绣' => '刺繡',
+'刻划' => '刻劃',
+'刻于' => '刻於',
+'刻钟' => '刻鐘',
+'剃发' => '剃髮',
+'剃须' => '剃鬚',
+'削发' => '削髮',
+'削面' => '削麵',
+'克扣' => '剋扣',
+'克日' => '剋日',
+'克星' => '剋星',
+'克期' => '剋期',
+'克死' => '剋死',
+'克薄' => '剋薄',
+'前仰后合' => '前仰後合',
+'前倨后恭' => '前倨後恭',
+'前前后后' => '前前後後',
+'前呼后拥' => '前呼後擁',
+'前后' => '前後',
+'前思后想' => '前思後想',
+'前挽后推' => '前挽後推',
+'前短后长' => '前短後長',
+'前言不对后语' => '前言不對後語',
+'前言不答后语' => '前言不答後語',
+'前面店' => '前面店',
+'剔庄货' => '剔莊貨',
+'刚干' => '剛乾',
+'刚雇' => '剛僱',
+'刚才一载' => '剛纔一載',
+'剥制' => '剝製',
+'剩余' => '剩餘',
+'剪牡丹喂牛' => '剪牡丹喂牛',
+'剪彩' => '剪綵',
+'剪发' => '剪髮',
+'割舍' => '割捨',
+'创获' => '創穫',
+'创制' => '創製',
+'铲出' => '剷出',
+'铲刈' => '剷刈',
+'铲平' => '剷平',
+'铲除' => '剷除',
+'铲头' => '剷頭',
+'划一' => '劃一',
+'划上' => '劃上',
+'划下' => '劃下',
+'划了' => '劃了',
+'划出' => '劃出',
+'划分' => '劃分',
+'划到' => '劃到',
+'划划' => '劃劃',
+'划去' => '劃去',
+'划在' => '劃在',
+'划地' => '劃地',
+'划定' => '劃定',
+'划得' => '劃得',
+'划成' => '劃成',
+'划掉' => '劃掉',
+'划拨' => '劃撥',
+'划时代' => '劃時代',
+'划款' => '劃款',
+'划归' => '劃歸',
+'划法' => '劃法',
+'划清' => '劃清',
+'划界' => '劃界',
+'划破' => '劃破',
+'划线' => '劃線',
+'划足' => '劃足',
+'划过' => '劃過',
+'划开' => '劃開',
+'剧药' => '劇藥',
+'刘克庄' => '劉克莊',
+'力拼' => '力拚',
+'力拼众敌' => '力拼眾敵',
+'力争上游' => '力爭上遊',
+'功致' => '功緻',
+'加于' => '加於',
+'加氢精制' => '加氫精制',
+'加药' => '加藥',
+'加注' => '加註',
+'劣于' => '劣於',
+'助于' => '助於',
+'劫后余生' => '劫後餘生',
+'劫余' => '劫餘',
+'勃郁' => '勃鬱',
+'勇于' => '勇於',
+'动荡' => '動蕩',
+'胜于' => '勝於',
+'劳力士表' => '勞力士錶',
+'勤仆' => '勤僕',
+'勤朴' => '勤樸',
+'勋章' => '勳章',
+'勺药' => '勺藥',
+'勾干' => '勾幹',
+'勾心斗角' => '勾心鬥角',
+'勾魂荡魄' => '勾魂蕩魄',
+'包准' => '包準',
+'包谷' => '包穀',
+'包扎' => '包紮',
+'包庄' => '包莊',
+'匏系' => '匏繫',
+'北岳' => '北嶽',
+'北回线' => '北迴線',
+'北回铁路' => '北迴鐵路',
+'匡复' => '匡複',
+'匪干' => '匪幹',
+'匿于' => '匿於',
+'区划' => '區劃',
+'十划' => '十劃',
+'十多只' => '十多隻',
+'十天后' => '十天後',
+'十扎' => '十紮',
+'十只' => '十隻',
+'十出' => '十齣',
+'千只可' => '千只可',
+'千只够' => '千只夠',
+'千只怕' => '千只怕',
+'千只能' => '千只能',
+'千只足够' => '千只足夠',
+'千多只' => '千多隻',
+'千天后' => '千天後',
+'千扎' => '千紮',
+'千丝万缕' => '千絲萬縷',
+'千回百折' => '千迴百折',
+'千回百转' => '千迴百轉',
+'千钧一发' => '千鈞一髮',
+'千只' => '千隻',
+'升官发财' => '升官發財',
+'午后' => '午後',
+'半制品' => '半制品',
+'半只可' => '半只可',
+'半只够' => '半只夠',
+'半于' => '半於',
+'半只' => '半隻',
+'南宫适' => '南宮适',
+'南岳' => '南嶽',
+'南筑' => '南筑',
+'南回线' => '南迴線',
+'南回铁路' => '南迴鐵路',
+'南游' => '南遊',
+'博汇' => '博彙',
+'博采' => '博採',
+'卞庄' => '卞莊',
+'卞庄子' => '卞莊子',
+'占了卜' => '占了卜',
+'占便宜的是呆' => '占便宜的是獃',
+'占卜' => '占卜',
+'占多数' => '占多數',
+'占有五不验' => '占有五不驗',
+'占有权' => '占有權',
+'印累绶若' => '印纍綬若',
+'印制' => '印製',
+'危于' => '危於',
+'卵与石斗' => '卵與石鬥',
+'卷须' => '卷鬚',
+'厂部' => '厂部',
+'厝薪于火' => '厝薪於火',
+'原子钟' => '原子鐘',
+'原于' => '原於',
+'历物之意' => '厤物之意',
+'厥后' => '厥後',
+'参与' => '參与',
+'参与者' => '參与者',
+'参合' => '參合',
+'参考价值' => '參考價值',
+'参与人员' => '參與人員',
+'参与制' => '參與制',
+'参与感' => '參與感',
+'参观团' => '參觀團',
+'参观团体' => '參觀團體',
+'参阅' => '參閱',
+'及于' => '及於',
+'反于' => '反於',
+'反朴' => '反樸',
+'反冲' => '反衝',
+'反复制' => '反複製',
+'反复' => '反覆',
+'反覆' => '反覆',
+'取信于' => '取信於',
+'取舍' => '取捨',
+'取材于' => '取材於',
+'取决于' => '取決於',
+'取法于' => '取法於',
+'受制于' => '受制於',
+'受托' => '受託',
+'口干' => '口乾',
+'口干冒' => '口干冒',
+'口干政' => '口干政',
+'口干涉' => '口干涉',
+'口干犯' => '口干犯',
+'口干预' => '口干預',
+'口燥唇干' => '口燥唇乾',
+'口腹之欲' => '口腹之慾',
+'口里' => '口裡',
+'古书云' => '古書云',
+'古柯咸' => '古柯鹹',
+'古朴' => '古樸',
+'古语云' => '古語云',
+'古迹' => '古迹',
+'另于' => '另於',
+'另辟' => '另闢',
+'叩钟' => '叩鐘',
+'只占' => '只佔',
+'只占卜' => '只占卜',
+'只占吉' => '只占吉',
+'只占神问卜' => '只占神問卜',
+'只占算' => '只占算',
+'只采' => '只採',
+'只冲' => '只衝',
+'只身上已' => '只身上已',
+'只身上有' => '只身上有',
+'只身上没' => '只身上沒',
+'只身上无' => '只身上無',
+'只身上的' => '只身上的',
+'只身世' => '只身世',
+'只身份' => '只身份',
+'只身前' => '只身前',
+'只身受' => '只身受',
+'只身子' => '只身子',
+'只身形' => '只身形',
+'只身影' => '只身影',
+'只身后' => '只身後',
+'只身心' => '只身心',
+'只身旁' => '只身旁',
+'只身材' => '只身材',
+'只身段' => '只身段',
+'只身为' => '只身為',
+'只身边' => '只身邊',
+'只身首' => '只身首',
+'只身体' => '只身體',
+'只身高' => '只身高',
+'只采声' => '只采聲',
+'叮叮当当' => '叮叮噹噹',
+'叮当' => '叮噹',
+'可于' => '可於',
+'可紧可松' => '可緊可鬆',
+'可自制' => '可自制',
+'台子女' => '台子女',
+'台子孙' => '台子孫',
+'台布景' => '台布景',
+'台后' => '台後',
+'台历' => '台曆',
+'台历史' => '台歷史',
+'台面前' => '台面前',
+'右后' => '右後',
+'叶 恭弘' => '叶 恭弘',
+'叶 恭弘' => '叶 恭弘',
+'叶恭弘' => '叶恭弘',
+'叶音' => '叶音',
+'叶韵' => '叶韻',
+'吃板刀面' => '吃板刀麵',
+'吃着不尽' => '吃著不盡',
+'吃姜' => '吃薑',
+'吃药' => '吃藥',
+'吃药后' => '吃藥後',
+'吃里扒外' => '吃裡扒外',
+'吃里爬外' => '吃裡爬外',
+'吃辣面' => '吃辣麵',
+'吃错药' => '吃錯藥',
+'各辟' => '各闢',
+'合伙人' => '合伙人',
+'合并' => '合併',
+'合伙' => '合夥',
+'合府上' => '合府上',
+'合采' => '合採',
+'合于' => '合於',
+'合历' => '合曆',
+'合历史' => '合歷史',
+'合准' => '合準',
+'合着' => '合著',
+'合著者' => '合著者',
+'吉凶庆吊' => '吉凶慶弔',
+'吊带裤' => '吊帶褲',
+'吊挂着' => '吊掛著',
+'吊杆' => '吊杆',
+'吊着' => '吊著',
+'吊裤' => '吊褲',
+'吊裤带' => '吊褲帶',
+'吊钟' => '吊鐘',
+'同伙' => '同夥',
+'同于' => '同於',
+'后发座' => '后髮座',
+'吐哺捉发' => '吐哺捉髮',
+'吐哺握发' => '吐哺握髮',
+'向往来' => '向往來',
+'向往常' => '向往常',
+'向往日' => '向往日',
+'向往时' => '向往時',
+'向后' => '向後',
+'向着' => '向著',
+'吝于' => '吝於',
+'吞并' => '吞併',
+'吟游' => '吟遊',
+'含齿戴发' => '含齒戴髮',
+'吹干' => '吹乾',
+'吹发' => '吹髮',
+'呆呆傻傻' => '呆呆傻傻',
+'呆呆挣挣' => '呆呆掙掙',
+'呆呆笨笨' => '呆呆笨笨',
+'呆致致' => '呆緻緻',
+'呆里呆气' => '呆裡呆氣',
+'周历' => '周曆',
+'周杰伦' => '周杰倫',
+'周杰倫' => '周杰倫',
+'周历史' => '周歷史',
+'周庄王' => '周莊王',
+'周游' => '周遊',
+'呼吁' => '呼籲',
+'命中注定' => '命中注定',
+'和奸' => '和姦',
+'咎征' => '咎徵',
+'咬姜呷醋' => '咬薑呷醋',
+'咯当' => '咯噹',
+'咳嗽药' => '咳嗽藥',
+'哀吊' => '哀弔',
+'哀挽' => '哀輓',
+'品汇' => '品彙',
+'哄堂大笑' => '哄堂大笑',
+'员山庄' => '員山庄',
+'哪里' => '哪裡',
+'哭脏' => '哭髒',
+'唁吊' => '唁弔',
+'呗赞' => '唄讚',
+'唇干' => '唇乾',
+'售后' => '售後',
+'唯一只' => '唯一只',
+'唱游' => '唱遊',
+'唾面自干' => '唾面自乾',
+'唾余' => '唾餘',
+'商历' => '商曆',
+'商历史' => '商歷史',
+'啷当' => '啷噹',
+'喂了一声' => '喂了一聲',
+'善后' => '善後',
+'善于' => '善於',
+'喜向往' => '喜向往',
+'喝干' => '喝乾',
+'喧哄' => '喧鬨',
+'丧钟' => '喪鐘',
+'乔岳' => '喬嶽',
+'单干' => '單幹',
+'单打独斗' => '單打獨鬥',
+'单只' => '單隻',
+'嗑药' => '嗑藥',
+'嗣后' => '嗣後',
+'嘉谷' => '嘉穀',
+'嘉肴' => '嘉肴',
+'嘴里' => '嘴裏',
+'恶心' => '噁心',
+'噙齿戴发' => '噙齒戴髮',
+'喷洒' => '噴洒',
+'当啷' => '噹啷',
+'当当' => '噹噹',
+'噜苏' => '嚕囌',
+'向导' => '嚮導',
+'向往' => '嚮往',
+'向应' => '嚮應',
+'向迩' => '嚮邇',
+'严于' => '嚴於',
+'严丝合缝' => '嚴絲合縫',
+'嚼谷' => '嚼穀',
+'囉囉苏苏' => '囉囉囌囌',
+'囉苏' => '囉囌',
+'嘱托' => '囑託',
+'四出征收' => '四出徵收',
+'四分历' => '四分曆',
+'四分历史' => '四分歷史',
+'四天后' => '四天後',
+'四舍五入' => '四捨五入',
+'四扎' => '四紮',
+'四只' => '四隻',
+'四面包' => '四面包',
+'四出' => '四齣',
+'回采' => '回採',
+'回旋加速' => '回旋加速',
+'回历' => '回曆',
+'回历史' => '回歷史',
+'回丝' => '回絲',
+'回着' => '回著',
+'回荡' => '回蕩',
+'回游' => '回遊',
+'回阳荡气' => '回陽蕩氣',
+'因于' => '因於',
+'困倦起来' => '困倦起來',
+'困于' => '困於',
+'困兽之斗' => '困獸之鬥',
+'困兽犹斗' => '困獸猶鬥',
+'困斗' => '困鬥',
+'固征' => '固徵',
+'固于' => '固於',
+'囿于' => '囿於',
+'圈占' => '圈佔',
+'圈子里' => '圈子裡',
+'圈梁' => '圈樑',
+'圈里' => '圈裡',
+'国之桢干' => '國之楨榦',
+'国家旅游局' => '國家旅游局',
+'国于' => '國於',
+'国历' => '國曆',
+'国历代' => '國歷代',
+'国历史' => '國歷史',
+'国仇' => '國讎',
+'园里' => '園裡',
+'园游会' => '園遊會',
+'图里' => '圖裡',
+'图鉴' => '圖鑑',
+'土里' => '土裡',
+'土制' => '土製',
+'土霉素' => '土霉素',
+'在制品' => '在制品',
+'在后' => '在後',
+'在于' => '在於',
+'地占' => '地佔',
+'地方志' => '地方志',
+'地志' => '地誌',
+'地丑德齐' => '地醜德齊',
+'坏于' => '坏於',
+'坐庄' => '坐莊',
+'坐钟' => '坐鐘',
+'坑里' => '坑裡',
+'坤范' => '坤範',
+'坦荡' => '坦蕩',
+'坦荡荡' => '坦蕩蕩',
+'坱郁' => '坱鬱',
+'垂于' => '垂於',
+'垂发' => '垂髮',
+'型范' => '型範',
+'埃及历' => '埃及曆',
+'埃及历史' => '埃及歷史',
+'埃荣冲' => '埃榮衝',
+'城里' => '城裡',
+'基干' => '基幹',
+'基于' => '基於',
+'基准' => '基準',
+'坚致' => '堅緻',
+'涂着' => '塗著',
+'涂药' => '塗藥',
+'塞耳盗钟' => '塞耳盜鐘',
+'塞药' => '塞藥',
+'墓志铭' => '墓志銘',
+'墓志' => '墓誌',
+'增辟' => '增闢',
+'墨沈' => '墨沈',
+'墨沈未干' => '墨瀋未乾',
+'堕胎药' => '墮胎藥',
+'垦复' => '墾複',
+'垦辟' => '墾闢',
+'垄断价格' => '壟斷價格',
+'垄断资产' => '壟斷資產',
+'垄断集团' => '壟斷集團',
+'壮游' => '壯遊',
+'壮面' => '壯麵',
+'壹郁' => '壹鬱',
+'壶里' => '壺裡',
+'壸范' => '壼範',
+'寿面' => '壽麵',
+'夏天里' => '夏天裡',
+'夏历' => '夏曆',
+'夏历史' => '夏歷史',
+'夏游' => '夏遊',
+'外强中干' => '外強中乾',
+'外制' => '外製',
+'多占' => '多佔',
+'多划' => '多劃',
+'多半只' => '多半只',
+'多只是' => '多只是',
+'多只需' => '多只需',
+'多天后' => '多天後',
+'多于' => '多於',
+'多冲' => '多衝',
+'多丑' => '多醜',
+'多只' => '多隻',
+'多余' => '多餘',
+'多么' => '多麼',
+'夜光表' => '夜光錶',
+'夜里' => '夜裡',
+'夜游' => '夜遊',
+'梦有五不占' => '夢有五不占',
+'梦里' => '夢裡',
+'梦游' => '夢遊',
+'伙伴' => '夥伴',
+'伙友' => '夥友',
+'伙同' => '夥同',
+'伙众' => '夥眾',
+'伙计' => '夥計',
+'大丑' => '大丑',
+'大伙儿' => '大伙兒',
+'大伙' => '大夥',
+'大干' => '大幹',
+'大批涌到' => '大批湧到',
+'大折儿' => '大摺兒',
+'大于' => '大於',
+'大明历' => '大明曆',
+'大明历史' => '大明歷史',
+'大历' => '大曆',
+'大梁' => '大樑',
+'大历史' => '大歷史',
+'大呆' => '大獃',
+'大目干连' => '大目乾連',
+'大胆' => '大胆',
+'大蜡' => '大蜡',
+'大衍历' => '大衍曆',
+'大衍历史' => '大衍歷史',
+'大言非夸' => '大言非夸',
+'大赞' => '大讚',
+'大周折' => '大週摺',
+'大金发苔' => '大金髮苔',
+'大锤' => '大鎚',
+'大只' => '大隻',
+'大曲' => '大麴',
+'天干物燥' => '天乾物燥',
+'天克地冲' => '天克地衝',
+'天后宫' => '天后宮',
+'天后庙道' => '天后廟道',
+'天干地支' => '天干地支',
+'天后' => '天後',
+'天文钟' => '天文鐘',
+'天翻地覆' => '天翻地覆',
+'天覆地载' => '天覆地載',
+'太仆' => '太僕',
+'太初历' => '太初曆',
+'太初历史' => '太初歷史',
+'夯干' => '夯幹',
+'失于' => '失於',
+'夸人' => '夸人',
+'夸克' => '夸克',
+'夸夸其谈' => '夸夸其談',
+'夸姣' => '夸姣',
+'夸容' => '夸容',
+'夸毗' => '夸毗',
+'夸父' => '夸父',
+'夸特' => '夸特',
+'夸脱' => '夸脫',
+'夸诞' => '夸誕',
+'夸诞不经' => '夸誕不經',
+'夸丽' => '夸麗',
+'奇迹' => '奇迹',
+'奇丑' => '奇醜',
+'奏折' => '奏摺',
+'奏于' => '奏於',
+'奥占' => '奧佔',
+'夺斗' => '奪鬥',
+'奋斗' => '奮鬥',
+'女丑' => '女丑',
+'女佣人' => '女佣人',
+'女佣' => '女傭',
+'女仆' => '女僕',
+'奴仆' => '奴僕',
+'奸淫掳掠' => '奸淫擄掠',
+'好干' => '好乾',
+'好家伙' => '好傢夥',
+'好勇斗狠' => '好勇鬥狠',
+'好斗大' => '好斗大',
+'好斗室' => '好斗室',
+'好斗笠' => '好斗笠',
+'好斗篷' => '好斗篷',
+'好斗胆' => '好斗膽',
+'好斗蓬' => '好斗蓬',
+'好于' => '好於',
+'好呆' => '好獃',
+'好困' => '好睏',
+'好签' => '好籤',
+'好丑' => '好醜',
+'好斗' => '好鬥',
+'如于' => '如於',
+'如果干' => '如果幹',
+'如饥似渴' => '如饑似渴',
+'妙药' => '妙藥',
+'始于' => '始於',
+'委托' => '委託',
+'委托书' => '委託書',
+'奸夫' => '姦夫',
+'奸妇' => '姦婦',
+'奸宄' => '姦宄',
+'奸情' => '姦情',
+'奸杀' => '姦殺',
+'奸污' => '姦汙',
+'奸淫' => '姦淫',
+'奸猾' => '姦猾',
+'奸细' => '姦細',
+'奸邪' => '姦邪',
+'威棱' => '威稜',
+'婚后' => '婚後',
+'婢仆' => '婢僕',
+'娲杆' => '媧杆',
+'嫁于' => '嫁於',
+'嫁祸于' => '嫁禍於',
+'嫌凶' => '嫌兇',
+'嫌好道丑' => '嫌好道醜',
+'娴于' => '嫻於',
+'嬉游' => '嬉遊',
+'嬖幸' => '嬖倖',
+'嬴余' => '嬴餘',
+'子之丰兮' => '子之丰兮',
+'子云' => '子云',
+'字汇' => '字彙',
+'字里行间' => '字裡行間',
+'存十一于千百' => '存十一於千百',
+'存折' => '存摺',
+'存于' => '存於',
+'季后赛' => '季後賽',
+'孤寡不谷' => '孤寡不穀',
+'宇宙志' => '宇宙誌',
+'守先待后' => '守先待後',
+'安于' => '安於',
+'安沈铁路' => '安瀋鐵路',
+'安眠药' => '安眠藥',
+'安胎药' => '安胎藥',
+'完工后' => '完工後',
+'完成后' => '完成後',
+'宗周钟' => '宗周鐘',
+'官不怕大只怕管' => '官不怕大只怕管',
+'官地为采' => '官地為寀',
+'官历' => '官曆',
+'官历史' => '官歷史',
+'官庄' => '官莊',
+'定于' => '定於',
+'定准' => '定準',
+'定制' => '定製',
+'宜于' => '宜於',
+'宣泄' => '宣洩',
+'宦游' => '宦遊',
+'宫里' => '宮裡',
+'宰相肚里好撑船' => '宰相肚裡好撐船',
+'宰相肚里能撑船' => '宰相肚裡能撐船',
+'害于' => '害於',
+'宴游' => '宴遊',
+'家仆' => '家僕',
+'家具备' => '家具備',
+'家具有' => '家具有',
+'家具木工科' => '家具木工科',
+'家具行' => '家具行',
+'家具体' => '家具體',
+'家庄' => '家莊',
+'家里' => '家裡',
+'家丑' => '家醜',
+'容后说明' => '容後說明',
+'容于' => '容於',
+'容范' => '容範',
+'寄托在' => '寄托在',
+'寄于' => '寄於',
+'寄托' => '寄託',
+'密致' => '密緻',
+'寇准' => '寇準',
+'寇仇' => '寇讎',
+'富于' => '富於',
+'富余' => '富餘',
+'寒栗' => '寒慄',
+'寒于' => '寒於',
+'寓情于景' => '寓情於景',
+'寓于' => '寓於',
+'寓禁于征' => '寓禁於徵',
+'寡占' => '寡佔',
+'寡欲' => '寡慾',
+'实干' => '實幹',
+'写字台' => '寫字檯',
+'宽宽松松' => '寬寬鬆鬆',
+'宽于' => '寬於',
+'宽余' => '寬餘',
+'宽松' => '寬鬆',
+'寮采' => '寮寀',
+'宝山庄' => '寶山庄',
+'宝历' => '寶曆',
+'寶曆' => '寶曆',
+'宝历史' => '寶歷史',
+'宝庄' => '寶莊',
+'宝里宝气' => '寶裡寶氣',
+'封面里' => '封面裡',
+'射雕' => '射鵰',
+'将占' => '將佔',
+'将占卜' => '將占卜',
+'将于' => '將於',
+'专向往' => '專向往',
+'专注' => '專註',
+'对折' => '對摺',
+'对于' => '對於',
+'对准' => '對準',
+'对华发动' => '對華發動',
+'对表中' => '對表中',
+'对表扬' => '對表揚',
+'对表明' => '對表明',
+'对表演' => '對表演',
+'对表现' => '對表現',
+'对表达' => '對表達',
+'对表' => '對錶',
+'导游' => '導遊',
+'小丑' => '小丑',
+'小价' => '小价',
+'小仆' => '小僕',
+'小几' => '小几',
+'小伙子' => '小夥子',
+'小于' => '小於',
+'小米面' => '小米麵',
+'小只' => '小隻',
+'少占' => '少佔',
+'少采' => '少採',
+'少于' => '少於',
+'就于' => '就於',
+'就范' => '就範',
+'就里' => '就裡',
+'就读于' => '就讀於',
+'尸位素餐' => '尸位素餐',
+'尸利' => '尸利',
+'尸居余气' => '尸居餘氣',
+'尸祝' => '尸祝',
+'尸禄' => '尸祿',
+'尸臣' => '尸臣',
+'尸谏' => '尸諫',
+'尸魂界' => '尸魂界',
+'尸鸠' => '尸鳩',
+'尼克松' => '尼克鬆',
+'局里' => '局裡',
+'屁股大吊了心' => '屁股大弔了心',
+'居于' => '居於',
+'屋子里' => '屋子裡',
+'屋梁' => '屋樑',
+'屋里' => '屋裡',
+'屑于' => '屑於',
+'屡顾尔仆' => '屢顧爾僕',
+'属意于' => '屬意於',
+'属于' => '屬於',
+'属托' => '屬託',
+'屯扎' => '屯紮',
+'屯里' => '屯裡',
+'山崩钟应' => '山崩鐘應',
+'山岳' => '山嶽',
+'山后' => '山後',
+'山梁' => '山樑',
+'山棱' => '山稜',
+'山庄' => '山莊',
+'山药' => '山藥',
+'山里' => '山裡',
+'山重水复' => '山重水複',
+'岱岳' => '岱嶽',
+'峰回' => '峰迴',
+'峻岭' => '峻岭',
+'昆剧' => '崑劇',
+'昆山' => '崑山',
+'昆仑' => '崑崙',
+'昆仑山脉' => '崑崙山脈',
+'昆曲' => '崑曲',
+'昆腔' => '崑腔',
+'昆苏' => '崑蘇',
+'昆调' => '崑調',
+'崖广' => '崖广',
+'仑背' => '崙背',
+'嶒棱' => '嶒稜',
+'岳岳' => '嶽嶽',
+'岳麓' => '嶽麓',
+'川谷' => '川穀',
+'巡回医疗' => '巡回醫療',
+'巡回' => '巡迴',
+'巡游' => '巡遊',
+'工于' => '工於',
+'工致' => '工緻',
+'左后' => '左後',
+'左冲右突' => '左衝右突',
+'巧妇做不得无面馎饦' => '巧婦做不得無麵餺飥',
+'巧干' => '巧幹',
+'巧历' => '巧曆',
+'巧历史' => '巧歷史',
+'差之毫厘' => '差之毫厘',
+'差之毫厘,谬以千里' => '差之毫釐,謬以千里',
+'差于' => '差於',
+'己丑' => '己丑',
+'已占' => '已佔',
+'已占卜' => '已占卜',
+'已占算' => '已占算',
+'已于' => '已於',
+'巴尔干' => '巴爾幹',
+'巷里' => '巷裡',
+'市占' => '市佔',
+'市占率' => '市佔率',
+'市里' => '市裡',
+'布谷' => '布穀',
+'布庄' => '布莊',
+'布谷鸟' => '布谷鳥',
+'希伯来历' => '希伯來曆',
+'希伯来历史' => '希伯來歷史',
+'帘子' => '帘子',
+'帘布' => '帘布',
+'师范' => '師範',
+'席卷' => '席捲',
+'带团参加' => '帶團參加',
+'带征' => '帶徵',
+'带发修行' => '帶髮修行',
+'幕后' => '幕後',
+'帮佣' => '幫傭',
+'干系' => '干係',
+'干着急' => '干著急',
+'平平当当' => '平平當當',
+'平泉庄' => '平泉莊',
+'平准' => '平準',
+'年后' => '年後',
+'年历' => '年曆',
+'年历史' => '年歷史',
+'年谷' => '年穀',
+'年里' => '年裡',
+'并力' => '并力',
+'并吞' => '并吞',
+'并州' => '并州',
+'并日而食' => '并日而食',
+'并行' => '并行',
+'并迭' => '并迭',
+'幸免于难' => '幸免於難',
+'幸于' => '幸於',
+'干上' => '幹上',
+'干下去' => '幹下去',
+'干不了' => '幹不了',
+'干不成' => '幹不成',
+'干了' => '幹了',
+'干事' => '幹事',
+'干些' => '幹些',
+'干人' => '幹人',
+'干什么' => '幹什麼',
+'干个' => '幹個',
+'干劲' => '幹勁',
+'干劲冲天' => '幹勁沖天',
+'干吏' => '幹吏',
+'干员' => '幹員',
+'干啥' => '幹啥',
+'干吗' => '幹嗎',
+'干嘛' => '幹嘛',
+'干坏事' => '幹壞事',
+'干完' => '幹完',
+'干家' => '幹家',
+'干将' => '幹將',
+'干得' => '幹得',
+'干性油' => '幹性油',
+'干才' => '幹才',
+'干掉' => '幹掉',
+'干探' => '幹探',
+'干校' => '幹校',
+'干活' => '幹活',
+'干流' => '幹流',
+'干济' => '幹濟',
+'干营生' => '幹營生',
+'干父之蛊' => '幹父之蠱',
+'干球温度' => '幹球溫度',
+'干甚么' => '幹甚麼',
+'干略' => '幹略',
+'干当' => '幹當',
+'干的停当' => '幹的停當',
+'干细胞' => '幹細胞',
+'干細胞' => '幹細胞',
+'干线' => '幹線',
+'干练' => '幹練',
+'干缺' => '幹缺',
+'干群关系' => '幹群關係',
+'干蛊' => '幹蠱',
+'干警' => '幹警',
+'干起来' => '幹起來',
+'干路' => '幹路',
+'干办' => '幹辦',
+'干这一行' => '幹這一行',
+'干这种事' => '幹這種事',
+'干道' => '幹道',
+'干部' => '幹部',
+'干革命' => '幹革命',
+'干头' => '幹頭',
+'干么' => '幹麼',
+'几划' => '幾劃',
+'几天后' => '幾天後',
+'几于' => '幾於',
+'几只' => '幾隻',
+'几出' => '幾齣',
+'广部' => '广部',
+'庄稼人' => '庄稼人',
+'庄稼院' => '庄稼院',
+'店里' => '店裡',
+'府干卿' => '府干卿',
+'府干擾' => '府干擾',
+'府干扰' => '府干擾',
+'府干政' => '府干政',
+'府干涉' => '府干涉',
+'府干犯' => '府干犯',
+'府干預' => '府干預',
+'府干预' => '府干預',
+'府干' => '府幹',
+'府后' => '府後',
+'座钟' => '座鐘',
+'康庄大道' => '康庄大道',
+'康采恩' => '康採恩',
+'康庄' => '康莊',
+'厨余' => '廚餘',
+'厮斗' => '廝鬥',
+'庙里' => '廟裡',
+'广征' => '廣徵',
+'广舍' => '廣捨',
+'延后' => '延後',
+'建于' => '建於',
+'弄干' => '弄乾',
+'弄丑' => '弄醜',
+'弄脏' => '弄髒',
+'弄松' => '弄鬆',
+'弄鬼吊猴' => '弄鬼弔猴',
+'吊儿郎当' => '弔兒郎當',
+'吊卷' => '弔卷',
+'吊取' => '弔取',
+'吊古' => '弔古',
+'吊古寻幽' => '弔古尋幽',
+'吊唁' => '弔唁',
+'吊问' => '弔問',
+'吊喉' => '弔喉',
+'吊丧' => '弔喪',
+'吊丧问疾' => '弔喪問疾',
+'吊喭' => '弔喭',
+'吊场' => '弔場',
+'吊奠' => '弔奠',
+'吊孝' => '弔孝',
+'吊客' => '弔客',
+'吊宴' => '弔宴',
+'吊带' => '弔帶',
+'吊影' => '弔影',
+'吊慰' => '弔慰',
+'吊扣' => '弔扣',
+'吊拷' => '弔拷',
+'吊拷绷扒' => '弔拷繃扒',
+'吊挂' => '弔掛',
+'吊撒' => '弔撒',
+'吊文' => '弔文',
+'吊旗' => '弔旗',
+'吊书' => '弔書',
+'吊桥' => '弔橋',
+'吊死' => '弔死',
+'吊死问疾' => '弔死問疾',
+'吊民' => '弔民',
+'吊民伐罪' => '弔民伐罪',
+'吊祭' => '弔祭',
+'吊纸' => '弔紙',
+'吊者大悦' => '弔者大悅',
+'吊腰撒跨' => '弔腰撒跨',
+'吊脚儿事' => '弔腳兒事',
+'吊膀子' => '弔膀子',
+'吊词' => '弔詞',
+'吊诡' => '弔詭',
+'吊诡矜奇' => '弔詭矜奇',
+'吊谎' => '弔謊',
+'吊贺迎送' => '弔賀迎送',
+'吊头' => '弔頭',
+'吊颈' => '弔頸',
+'吊鹤' => '弔鶴',
+'引斗' => '引鬥',
+'弘历' => '弘曆',
+'弘历史' => '弘歷史',
+'弱于' => '弱於',
+'弱水三千只取一瓢' => '弱水三千只取一瓢',
+'张三丰' => '張三丰',
+'張三丰' => '張三丰',
+'张勋' => '張勳',
+'强占' => '強佔',
+'强加于' => '強加于',
+'强加于人' => '強加於人',
+'强奸' => '強姦',
+'强干' => '強幹',
+'强于' => '強於',
+'别口气' => '彆口氣',
+'别强' => '彆強',
+'别扭' => '彆扭',
+'别拗' => '彆拗',
+'别气' => '彆氣',
+'弹子台' => '彈子檯',
+'弹珠台' => '彈珠檯',
+'弹药' => '彈藥',
+'汇刊' => '彙刊',
+'汇报' => '彙報',
+'汇整' => '彙整',
+'汇算' => '彙算',
+'汇编' => '彙編',
+'汇纂' => '彙纂',
+'汇辑' => '彙輯',
+'汇集' => '彙集',
+'形单影只' => '形單影隻',
+'形影相吊' => '形影相弔',
+'形于' => '形於',
+'仿佛' => '彷彿',
+'役于' => '役於',
+'往后' => '往後',
+'往日無仇' => '往日無讎',
+'往肚里吞' => '往肚裡吞',
+'往里' => '往裡',
+'往复' => '往複',
+'很干' => '很乾',
+'很凶' => '很兇',
+'很丑' => '很醜',
+'律历志' => '律曆志',
+'后上' => '後上',
+'后下' => '後下',
+'后世' => '後世',
+'后主' => '後主',
+'后事' => '後事',
+'后人' => '後人',
+'后代' => '後代',
+'后仰' => '後仰',
+'后件' => '後件',
+'后任' => '後任',
+'后作' => '後作',
+'后来' => '後來',
+'后偏' => '後偏',
+'后备' => '後備',
+'后传' => '後傳',
+'后分' => '後分',
+'后到' => '後到',
+'后力不继' => '後力不繼',
+'后劲' => '後勁',
+'后勤' => '後勤',
+'后区' => '後區',
+'后半' => '後半',
+'后印' => '後印',
+'后厝路' => '後厝路',
+'后去' => '後去',
+'后台' => '後台',
+'后台老板' => '後台老板',
+'后向' => '後向',
+'后周' => '後周',
+'后唐' => '後唐',
+'后嗣' => '後嗣',
+'后园' => '後園',
+'后图' => '後圖',
+'后土' => '後土',
+'后埔' => '後埔',
+'后堂' => '後堂',
+'后尘' => '後塵',
+'后壁' => '後壁',
+'后天' => '後天',
+'后夫' => '後夫',
+'后奏' => '後奏',
+'后妻' => '後妻',
+'后娘' => '後娘',
+'后妇' => '後婦',
+'后学' => '後學',
+'后宫' => '後宮',
+'后山' => '後山',
+'后巷' => '後巷',
+'后市' => '後市',
+'后年' => '後年',
+'后几' => '後幾',
+'后庄' => '後庄',
+'后序' => '後序',
+'后座' => '後座',
+'后庭' => '後庭',
+'后悔' => '後悔',
+'后患' => '後患',
+'后房' => '後房',
+'后手' => '後手',
+'后排' => '後排',
+'后掠角' => '後掠角',
+'后接' => '後接',
+'后援' => '後援',
+'后撤' => '後撤',
+'后攻' => '後攻',
+'后放' => '後放',
+'后效' => '後效',
+'后文' => '後文',
+'后方' => '後方',
+'后于' => '後於',
+'后日' => '後日',
+'后昌路' => '後昌路',
+'后晋' => '後晉',
+'后晌' => '後晌',
+'后晚' => '後晚',
+'后景' => '後景',
+'后会' => '後會',
+'后有' => '後有',
+'后望镜' => '後望鏡',
+'后期' => '後期',
+'后果' => '後果',
+'后桅' => '後桅',
+'后梁' => '後梁',
+'后桥' => '後橋',
+'后步' => '後步',
+'后段' => '後段',
+'后殿' => '後殿',
+'后母' => '後母',
+'后派' => '後派',
+'后浪' => '後浪',
+'后凉' => '後涼',
+'后港' => '後港',
+'后汉' => '後漢',
+'后为' => '後為',
+'后无来者' => '後無來者',
+'后照镜' => '後照鏡',
+'后燕' => '後燕',
+'后父' => '後父',
+'后现代' => '後現代',
+'后生' => '後生',
+'后用' => '後用',
+'后由' => '後由',
+'后盾' => '後盾',
+'后知' => '後知',
+'后知后觉' => '後知後覺',
+'后福' => '後福',
+'后秃' => '後禿',
+'后秦' => '後秦',
+'后空翻' => '後空翻',
+'后窗' => '後窗',
+'后站' => '後站',
+'后端' => '後端',
+'后竹围' => '後竹圍',
+'后节' => '後節',
+'后篇' => '後篇',
+'后缀' => '後綴',
+'后继' => '後繼',
+'后续' => '後續',
+'后置' => '後置',
+'后者' => '後者',
+'后肢' => '後肢',
+'后背' => '後背',
+'后脑' => '後腦',
+'后脚' => '後腳',
+'后腿' => '後腿',
+'后膛' => '後膛',
+'后花园' => '後花園',
+'后菜园' => '後菜園',
+'后叶' => '後葉',
+'后行' => '後行',
+'后街' => '後街',
+'后卫' => '後衛',
+'后裔' => '後裔',
+'后补' => '後補',
+'后䙓' => '後襬',
+'后视镜' => '後視鏡',
+'后言' => '後言',
+'后计' => '後計',
+'后记' => '後記',
+'后设' => '後設',
+'后读' => '後讀',
+'后走' => '後走',
+'后起' => '後起',
+'后赵' => '後趙',
+'后足' => '後足',
+'后跟' => '後跟',
+'后路' => '後路',
+'后身' => '後身',
+'后车' => '後車',
+'后辈' => '後輩',
+'后轮' => '後輪',
+'后转' => '後轉',
+'后述' => '後述',
+'后退' => '後退',
+'后送' => '後送',
+'后进' => '後進',
+'后过' => '後過',
+'后遗症' => '後遺症',
+'后边' => '後邊',
+'后部' => '後部',
+'后镜' => '後鏡',
+'后门' => '後門',
+'后防' => '後防',
+'后院' => '後院',
+'后集' => '後集',
+'后面' => '後面',
+'后面店' => '後面店',
+'后项' => '後項',
+'后头' => '後頭',
+'后颈' => '後頸',
+'后顾' => '後顧',
+'后魏' => '後魏',
+'后点' => '後點',
+'后龙' => '後龍',
+'徐干' => '徐幹',
+'徒托空言' => '徒託空言',
+'得于' => '得於',
+'徜徉于' => '徜徉於',
+'从事于' => '從事於',
+'从于' => '從於',
+'从里到外' => '從裡到外',
+'从里向外' => '從裡向外',
+'复始' => '復始',
+'复仇' => '復讎',
+'征人' => '徵人',
+'征令' => '徵令',
+'征占' => '徵佔',
+'征信' => '徵信',
+'征候' => '徵候',
+'征兆' => '徵兆',
+'征兵' => '徵兵',
+'征到' => '徵到',
+'征募' => '徵募',
+'征友' => '徵友',
+'征召' => '徵召',
+'征名责实' => '徵名責實',
+'征吏' => '徵吏',
+'征咎' => '徵咎',
+'征启' => '徵啟',
+'征士' => '徵士',
+'征婚' => '徵婚',
+'征实' => '徵實',
+'征庸' => '徵庸',
+'征引' => '徵引',
+'征得' => '徵得',
+'征怪' => '徵怪',
+'征才' => '徵才',
+'征招' => '徵招',
+'征收' => '徵收',
+'征效' => '徵效',
+'征文' => '徵文',
+'征求' => '徵求',
+'征状' => '徵狀',
+'征用' => '徵用',
+'征发' => '徵發',
+'征税' => '徵稅',
+'征稿' => '徵稿',
+'征答' => '徵答',
+'征结' => '徵結',
+'征圣' => '徵聖',
+'征聘' => '徵聘',
+'征训' => '徵訓',
+'征询' => '徵詢',
+'征调' => '徵調',
+'征象' => '徵象',
+'征购' => '徵購',
+'征迹' => '徵跡',
+'征车' => '徵車',
+'征辟' => '徵辟',
+'征逐' => '徵逐',
+'征选' => '徵選',
+'征集' => '徵集',
+'征风召雨' => '徵風召雨',
+'征验' => '徵驗',
+'德占' => '德佔',
+'心愿' => '心愿',
+'心于' => '心於',
+'心细如发' => '心細如髮',
+'心荡' => '心蕩',
+'心药' => '心藥',
+'心里' => '心裏',
+'心里不安' => '心裡不安',
+'心里有数' => '心裡有數',
+'心里话' => '心裡話',
+'心里头' => '心裡頭',
+'心长发短' => '心長髮短',
+'心余' => '心餘',
+'志于' => '志於',
+'忙并' => '忙併',
+'忙于' => '忙於',
+'忙里' => '忙裡',
+'忙里偷闲' => '忙裡偷閒',
+'忠人之托' => '忠人之托',
+'忠仆' => '忠僕',
+'忠于' => '忠於',
+'快干' => '快乾',
+'快快当当' => '快快當當',
+'快冲' => '快衝',
+'忽前忽后' => '忽前忽後',
+'怎么' => '怎麼',
+'怎么着' => '怎麼著',
+'怒于' => '怒於',
+'怒发冲冠' => '怒髮衝冠',
+'思前思后' => '思前思後',
+'思前想后' => '思前想後',
+'思如泉涌' => '思如泉湧',
+'怠于' => '怠於',
+'急于' => '急於',
+'急冲而下' => '急衝而下',
+'性征' => '性徵',
+'性欲' => '性慾',
+'怪里怪气' => '怪裡怪氣',
+'怫郁' => '怫鬱',
+'怯于' => '怯於',
+'恂栗' => '恂慄',
+'恒生指数' => '恒生指數',
+'恒生股价指数' => '恒生股價指數',
+'恒生银行' => '恒生銀行',
+'恕乏价催' => '恕乏价催',
+'息交绝游' => '息交絕遊',
+'息谷' => '息穀',
+'恰才' => '恰纔',
+'悍药' => '悍藥',
+'悒郁' => '悒鬱',
+'悠悠荡荡' => '悠悠蕩蕩',
+'悠荡' => '悠蕩',
+'悠游' => '悠遊',
+'悲筑' => '悲筑',
+'悲郁' => '悲鬱',
+'闷在心里' => '悶在心裡',
+'闷着头儿干' => '悶著頭兒幹',
+'悸栗' => '悸慄',
+'情欲' => '情慾',
+'惇朴' => '惇樸',
+'恶直丑正' => '惡直醜正',
+'恶斗' => '惡鬥',
+'惴栗' => '惴慄',
+'意占' => '意佔',
+'意大利面' => '意大利麵',
+'意面' => '意麵',
+'爱在心里' => '愛在心裡',
+'爱困' => '愛睏',
+'感冒药' => '感冒藥',
+'感于' => '感於',
+'愧于' => '愧於',
+'愿朴' => '愿樸',
+'愿而恭' => '愿而恭',
+'栗冽' => '慄冽',
+'栗栗' => '慄慄',
+'慌里慌张' => '慌裡慌張',
+'惯于' => '慣於',
+'庆吊' => '慶弔',
+'庆历' => '慶曆',
+'庆历史' => '慶歷史',
+'欲令智昏' => '慾令智昏',
+'欲壑难填' => '慾壑難填',
+'欲念' => '慾念',
+'欲望' => '慾望',
+'欲海' => '慾海',
+'欲火' => '慾火',
+'欲障' => '慾障',
+'忧郁' => '憂鬱',
+'凭几' => '憑几',
+'凭吊' => '憑弔',
+'凭折' => '憑摺',
+'凭准' => '憑準',
+'凭借' => '憑藉',
+'凭借着' => '憑藉著',
+'恳托' => '懇託',
+'懈松' => '懈鬆',
+'应征' => '應徵',
+'应钟' => '應鐘',
+'懔栗' => '懍慄',
+'蒙懂' => '懞懂',
+'蒙蒙懂懂' => '懞懞懂懂',
+'蒙直' => '懞直',
+'惩前毖后' => '懲前毖後',
+'惩忿窒欲' => '懲忿窒欲',
+'懒于' => '懶於',
+'怀里' => '懷裡',
+'怀表' => '懷錶',
+'悬挂' => '懸挂',
+'悬梁' => '懸樑',
+'悬臂梁' => '懸臂樑',
+'悬钟' => '懸鐘',
+'惧于' => '懼於',
+'懿范' => '懿範',
+'恋恋不舍' => '戀戀不捨',
+'成于' => '成於',
+'成药' => '成藥',
+'或于' => '或於',
+'戬谷' => '戩穀',
+'截发' => '截髮',
+'战天斗地' => '戰天鬥地',
+'战后' => '戰後',
+'战栗' => '戰慄',
+'战斗' => '戰鬥',
+'戏彩娱亲' => '戲綵娛親',
+'戴表' => '戴錶',
+'戴发含齿' => '戴髮含齒',
+'房里' => '房裡',
+'所云' => '所云',
+'所云云' => '所云云',
+'所占' => '所佔',
+'所占卜' => '所占卜',
+'所占星' => '所占星',
+'所占算' => '所占算',
+'所托' => '所託',
+'扁拟谷盗虫' => '扁擬穀盜蟲',
+'手塚治虫' => '手塚治虫',
+'手冢治虫' => '手塚治虫',
+'手折' => '手摺',
+'手表态' => '手表態',
+'手表明' => '手表明',
+'手表决' => '手表決',
+'手表演' => '手表演',
+'手表现' => '手表現',
+'手表示' => '手表示',
+'手表达' => '手表達',
+'手表露' => '手表露',
+'手表面' => '手表面',
+'手里' => '手裡',
+'手表' => '手錶',
+'手松' => '手鬆',
+'才干休' => '才干休',
+'才干戈' => '才干戈',
+'才干扰' => '才干擾',
+'才干政' => '才干政',
+'才干涉' => '才干涉',
+'才干预' => '才干預',
+'才干' => '才幹',
+'扎好底子' => '扎好底子',
+'扎好根' => '扎好根',
+'扑作教刑' => '扑作教刑',
+'扑打' => '扑打',
+'扑挞' => '扑撻',
+'打干哕' => '打乾噦',
+'打并' => '打併',
+'打出吊入' => '打出弔入',
+'打卡钟' => '打卡鐘',
+'打吨' => '打吨',
+'打干' => '打幹',
+'打拼' => '打拚',
+'打谷' => '打穀',
+'打路庄板' => '打路莊板',
+'打钟' => '打鐘',
+'打斗' => '打鬥',
+'托福考' => '托福考',
+'托管国' => '托管國',
+'扞御' => '扞禦',
+'扯面' => '扯麵',
+'扶余国' => '扶餘國',
+'批准的' => '批准的',
+'批复' => '批複',
+'批注' => '批註',
+'批斗' => '批鬥',
+'承先启后' => '承先啟後',
+'承前启后' => '承前啟後',
+'承制' => '承製',
+'抑制作用' => '抑制作用',
+'抑郁' => '抑鬱',
+'抓奸' => '抓姦',
+'抓药' => '抓藥',
+'抓斗' => '抓鬥',
+'投药' => '投藥',
+'抗癌药' => '抗癌藥',
+'抗御' => '抗禦',
+'抗药' => '抗藥',
+'折向往' => '折向往',
+'折子戏' => '折子戲',
+'折戟沈河' => '折戟沈河',
+'折冲' => '折衝',
+'披榛采兰' => '披榛採蘭',
+'披头散发' => '披頭散髮',
+'披发' => '披髮',
+'抱朴而长吟兮' => '抱朴而長吟兮',
+'抱素怀朴' => '抱素懷樸',
+'抵御' => '抵禦',
+'抹干' => '抹乾',
+'抽公签' => '抽公籤',
+'抽签' => '抽籤',
+'抿发' => '抿髮',
+'拆伙' => '拆夥',
+'拈须' => '拈鬚',
+'拉杆' => '拉杆',
+'拉纤' => '拉縴',
+'拉面上' => '拉面上',
+'拉面具' => '拉面具',
+'拉面前' => '拉面前',
+'拉面巾' => '拉面巾',
+'拉面无' => '拉面無',
+'拉面皮' => '拉面皮',
+'拉面罩' => '拉面罩',
+'拉面色' => '拉面色',
+'拉面部' => '拉面部',
+'拉面' => '拉麵',
+'拒人于' => '拒人於',
+'拒于' => '拒於',
+'拓朴' => '拓樸',
+'拗别' => '拗彆',
+'拘于' => '拘於',
+'拙于' => '拙於',
+'拙朴' => '拙樸',
+'拼命' => '拚命',
+'拼舍' => '拚捨',
+'拼死' => '拚死',
+'拼斗' => '拚鬥',
+'拜托' => '拜託',
+'括发' => '括髮',
+'拭干' => '拭乾',
+'拮据' => '拮据',
+'拼死拼活' => '拼死拼活',
+'拾沈' => '拾瀋',
+'拿准' => '拿準',
+'拿破仑' => '拿破崙',
+'挂名' => '挂名',
+'挂图' => '挂圖',
+'挂帅' => '挂帥',
+'挂彩' => '挂彩',
+'挂念' => '挂念',
+'挂号' => '挂號',
+'挂车' => '挂車',
+'挂钩' => '挂鉤',
+'挂面' => '挂面',
+'指手划脚' => '指手劃腳',
+'挌斗' => '挌鬥',
+'挑斗' => '挑鬥',
+'振荡' => '振蕩',
+'捆扎' => '捆紮',
+'捉奸徒' => '捉奸徒',
+'捉奸细' => '捉奸細',
+'捉奸贼' => '捉奸賊',
+'捉奸党' => '捉奸黨',
+'捉奸' => '捉姦',
+'捉发' => '捉髮',
+'捍御' => '捍禦',
+'捏面人' => '捏麵人',
+'舍不得' => '捨不得',
+'舍出' => '捨出',
+'舍去' => '捨去',
+'舍命' => '捨命',
+'舍堕' => '捨墮',
+'舍安就危' => '捨安就危',
+'舍实' => '捨實',
+'舍己从人' => '捨己從人',
+'舍己救人' => '捨己救人',
+'舍己为人' => '捨己為人',
+'舍己为公' => '捨己為公',
+'舍己为国' => '捨己為國',
+'舍得' => '捨得',
+'舍我其谁' => '捨我其誰',
+'舍本逐末' => '捨本逐末',
+'舍弃' => '捨棄',
+'舍死忘生' => '捨死忘生',
+'舍生' => '捨生',
+'舍短取长' => '捨短取長',
+'舍身' => '捨身',
+'舍车保帅' => '捨車保帥',
+'舍近求远' => '捨近求遠',
+'卷住' => '捲住',
+'卷来' => '捲來',
+'卷儿' => '捲兒',
+'卷入' => '捲入',
+'卷动' => '捲動',
+'卷去' => '捲去',
+'卷图' => '捲圖',
+'卷土重来' => '捲土重來',
+'卷尺' => '捲尺',
+'卷心菜' => '捲心菜',
+'卷成' => '捲成',
+'卷曲' => '捲曲',
+'卷款' => '捲款',
+'卷毛' => '捲毛',
+'卷烟' => '捲煙',
+'卷筒' => '捲筒',
+'卷帘' => '捲簾',
+'卷纸' => '捲紙',
+'卷缩' => '捲縮',
+'卷舌' => '捲舌',
+'卷舖盖' => '捲舖蓋',
+'卷菸' => '捲菸',
+'卷袖' => '捲袖',
+'卷走' => '捲走',
+'卷起' => '捲起',
+'卷轴' => '捲軸',
+'卷逃' => '捲逃',
+'卷铺盖' => '捲鋪蓋',
+'卷云' => '捲雲',
+'卷风' => '捲風',
+'卷发' => '捲髮',
+'捵面' => '捵麵',
+'捶炼' => '捶鍊',
+'扫荡' => '掃蕩',
+'掌柜' => '掌柜',
+'排骨面' => '排骨麵',
+'挂帘' => '掛帘',
+'挂钟' => '掛鐘',
+'采下' => '採下',
+'采伐' => '採伐',
+'采住' => '採住',
+'采信' => '採信',
+'采光' => '採光',
+'采到' => '採到',
+'采制' => '採制',
+'采区' => '採區',
+'采去' => '採去',
+'采取' => '採取',
+'采回' => '採回',
+'采在' => '採在',
+'采好' => '採好',
+'采得' => '採得',
+'采拾' => '採拾',
+'采挖' => '採挖',
+'采掘' => '採掘',
+'采摘' => '採摘',
+'采摭' => '採摭',
+'采择' => '採擇',
+'采撷' => '採擷',
+'采收' => '採收',
+'采料' => '採料',
+'采暖' => '採暖',
+'采桑' => '採桑',
+'采样' => '採樣',
+'采樵人' => '採樵人',
+'采树种' => '採樹種',
+'采气' => '採氣',
+'采油' => '採油',
+'采为' => '採為',
+'采煤' => '採煤',
+'采获' => '採獲',
+'采猎' => '採獵',
+'采珠' => '採珠',
+'采生折割' => '採生折割',
+'采用' => '採用',
+'采的' => '採的',
+'采石' => '採石',
+'采砂场' => '採砂場',
+'采矿' => '採礦',
+'采种' => '採種',
+'采空区' => '採空區',
+'采空采穗' => '採空採穗',
+'采纳' => '採納',
+'采给' => '採給',
+'采花' => '採花',
+'采芹人' => '採芹人',
+'采茶' => '採茶',
+'采菊' => '採菊',
+'采莲' => '採蓮',
+'采薇' => '採薇',
+'采薪' => '採薪',
+'采药' => '採藥',
+'采行' => '採行',
+'采补' => '採補',
+'采访' => '採訪',
+'采证' => '採證',
+'采买' => '採買',
+'采购' => '採購',
+'采办' => '採辦',
+'采运' => '採運',
+'采过' => '採過',
+'采选' => '採選',
+'采金' => '採金',
+'采录' => '採錄',
+'采铁' => '採鐵',
+'采集' => '採集',
+'采风' => '採風',
+'采风问俗' => '採風問俗',
+'采食' => '採食',
+'采盐' => '採鹽',
+'掣签' => '掣籤',
+'接着说' => '接著說',
+'推情准理' => '推情準理',
+'推托之词' => '推托之詞',
+'推舟于陆' => '推舟於陸',
+'推托' => '推託',
+'提子干' => '提子乾',
+'提心吊胆' => '提心弔膽',
+'提摩太后书' => '提摩太後書',
+'插于' => '插於',
+'换签' => '換籤',
+'换药' => '換藥',
+'换只' => '換隻',
+'换发' => '換髮',
+'握发' => '握髮',
+'揩干' => '揩乾',
+'揪采' => '揪採',
+'揭丑' => '揭醜',
+'挥手表' => '揮手表',
+'挥杆' => '揮杆',
+'搋面' => '搋麵',
+'损于' => '損於',
+'搏斗' => '搏鬥',
+'摇摇荡荡' => '搖搖蕩蕩',
+'摇荡' => '搖蕩',
+'捣鬼吊白' => '搗鬼弔白',
+'搤肮拊背' => '搤肮拊背',
+'搬斗' => '搬鬥',
+'搭干铺' => '搭乾鋪',
+'搭伙' => '搭夥',
+'抢占' => '搶佔',
+'搽药' => '搽藥',
+'摧坚获丑' => '摧堅獲醜',
+'摭采' => '摭採',
+'摸棱' => '摸稜',
+'折合' => '摺合',
+'折奏' => '摺奏',
+'折子' => '摺子',
+'折尺' => '摺尺',
+'折扇' => '摺扇',
+'折梯' => '摺梯',
+'折椅' => '摺椅',
+'折叠' => '摺疊',
+'折痕' => '摺痕',
+'折篷' => '摺篷',
+'折纸' => '摺紙',
+'折裙' => '摺裙',
+'撇吊' => '撇弔',
+'捞干' => '撈乾',
+'捞面' => '撈麵',
+'撚须' => '撚鬚',
+'撞木钟' => '撞木鐘',
+'撞球台' => '撞球檯',
+'撞钟' => '撞鐘',
+'撞阵冲军' => '撞陣衝軍',
+'撤并' => '撤併',
+'撤后' => '撤後',
+'拨谷' => '撥穀',
+'撩斗' => '撩鬥',
+'播于' => '播於',
+'扑冬' => '撲鼕',
+'扑冬冬' => '撲鼕鼕',
+'擀面' => '擀麵',
+'擅于' => '擅於',
+'击扑' => '擊扑',
+'击钟' => '擊鐘',
+'担仔面' => '擔仔麵',
+'担担面' => '擔擔麵',
+'担着' => '擔著',
+'担负着' => '擔負著',
+'擘划' => '擘劃',
+'据云' => '據云',
+'据干而窥井底' => '據榦而窺井底',
+'擢发' => '擢髮',
+'擦干' => '擦乾',
+'擦干净' => '擦乾淨',
+'擦药' => '擦藥',
+'拟于' => '擬於',
+'拧干' => '擰乾',
+'摆钟' => '擺鐘',
+'摄于' => '攝於',
+'摄制' => '攝製',
+'支干' => '支幹',
+'支杆' => '支杆',
+'收获' => '收穫',
+'改征' => '改徵',
+'改于' => '改於',
+'攻占' => '攻佔',
+'放在心里' => '放在心裡',
+'放蒙挣' => '放懞掙',
+'放荡' => '放蕩',
+'放松' => '放鬆',
+'故于' => '故於',
+'敏于' => '敏於',
+'敏于事而慎于言' => '敏於事而慎於言',
+'救药' => '救藥',
+'败于' => '敗於',
+'叙说着' => '敘說著',
+'教于' => '教於',
+'教范' => '教範',
+'敢干' => '敢幹',
+'敢情欲' => '敢情欲',
+'敢斗了胆' => '敢斗了膽',
+'敢于' => '敢於',
+'散伙' => '散夥',
+'散于' => '散於',
+'散荡' => '散蕩',
+'敦朴' => '敦樸',
+'敬挽' => '敬輓',
+'敲扑' => '敲扑',
+'敲钟' => '敲鐘',
+'整庄' => '整莊',
+'整只' => '整隻',
+'敌后' => '敵後',
+'敌忾同仇' => '敵愾同讎',
+'敷药' => '敷藥',
+'数天后' => '數天後',
+'数罪并罚' => '數罪併罰',
+'数与虏确' => '數與虜确',
+'文丑' => '文丑',
+'文汇报' => '文匯報',
+'文后' => '文後',
+'文征明' => '文徵明',
+'文思泉涌' => '文思泉湧',
+'文采郁郁' => '文采郁郁',
+'斗转参横' => '斗轉參橫',
+'斫雕为朴' => '斫雕為樸',
+'新历' => '新曆',
+'新历史' => '新歷史',
+'新扎' => '新紮',
+'新庄' => '新莊',
+'新庄市' => '新莊市',
+'斲雕为朴' => '斲雕為樸',
+'断后' => '斷後',
+'断发' => '斷髮',
+'断发文身' => '斷髮文身',
+'方便面' => '方便麵',
+'方几' => '方几',
+'方向往' => '方向往',
+'方志' => '方誌',
+'方面' => '方面',
+'于0' => '於0',
+'于1' => '於1',
+'于2' => '於2',
+'于3' => '於3',
+'于4' => '於4',
+'于5' => '於5',
+'于6' => '於6',
+'于7' => '於7',
+'于8' => '於8',
+'于9' => '於9',
+'于一' => '於一',
+'于一役' => '於一役',
+'于七' => '於七',
+'于三' => '於三',
+'于世' => '於世',
+'于之' => '於之',
+'于乎' => '於乎',
+'于九' => '於九',
+'于事' => '於事',
+'于二' => '於二',
+'于五' => '於五',
+'于人' => '於人',
+'于今' => '於今',
+'于他' => '於他',
+'于伏' => '於伏',
+'于何' => '於何',
+'于你' => '於你',
+'于八' => '於八',
+'于六' => '於六',
+'于前' => '於前',
+'于劣' => '於劣',
+'于勤' => '於勤',
+'于十' => '於十',
+'于半' => '於半',
+'于呼哀哉' => '於呼哀哉',
+'于四' => '於四',
+'于国' => '於國',
+'于坏' => '於坏',
+'于垂' => '於垂',
+'于夫罗' => '於夫羅',
+'於夫罗' => '於夫羅',
+'於夫羅' => '於夫羅',
+'于她' => '於她',
+'于好' => '於好',
+'于始' => '於始',
+'於姓' => '於姓',
+'于它' => '於它',
+'于家' => '於家',
+'于密' => '於密',
+'于左' => '於左',
+'于差' => '於差',
+'于己' => '於己',
+'于市' => '於市',
+'于幕' => '於幕',
+'于幼华' => '於幼華',
+'于弱' => '於弱',
+'于强' => '於強',
+'于征' => '於征',
+'于后' => '於後',
+'于心' => '於心',
+'于思' => '於思',
+'于怀' => '於懷',
+'于我' => '於我',
+'于戏' => '於戲',
+'于敝' => '於敝',
+'于斯' => '於斯',
+'于于' => '於於',
+'于是' => '於是',
+'于是乎' => '於是乎',
+'于时' => '於時',
+'于梨华' => '於梨華',
+'於梨華' => '於梨華',
+'于乐' => '於樂',
+'于此' => '於此',
+'於氏' => '於氏',
+'于民' => '於民',
+'于水' => '於水',
+'于法' => '於法',
+'于潜县' => '於潛縣',
+'于火' => '於火',
+'于焉' => '於焉',
+'于墙' => '於牆',
+'于物' => '於物',
+'于田' => '於田',
+'于毕' => '於畢',
+'于尽' => '於盡',
+'于盲' => '於盲',
+'于祂' => '於祂',
+'于穆' => '於穆',
+'于终' => '於終',
+'于美' => '於美',
+'于色' => '於色',
+'于菟' => '於菟',
+'于蓝' => '於藍',
+'于行' => '於行',
+'于衷' => '於衷',
+'于该' => '於該',
+'于农' => '於農',
+'于途' => '於途',
+'于过' => '於過',
+'于邑' => '於邑',
+'于丑' => '於醜',
+'于野' => '於野',
+'于陆' => '於陸',
+'于飞' => '於飛',
+'于0' => '於0',
+'于1' => '於1',
+'于2' => '於2',
+'于3' => '於3',
+'于4' => '於4',
+'于5' => '於5',
+'于6' => '於6',
+'于7' => '於7',
+'于8' => '於8',
+'于9' => '於9',
+'施舍' => '施捨',
+'施于' => '施於',
+'施舍之道' => '施舍之道',
+'施药' => '施藥',
+'旁征博引' => '旁徵博引',
+'旁注' => '旁註',
+'旅游业' => '旅游業',
+'旅游' => '旅遊',
+'旋干转坤' => '旋乾轉坤',
+'旋绕着' => '旋繞著',
+'旋回' => '旋迴',
+'族里' => '族裡',
+'旗杆' => '旗杆',
+'日占' => '日佔',
+'日后' => '日後',
+'日晒' => '日晒',
+'日历' => '日曆',
+'日历史' => '日歷史',
+'日志' => '日誌',
+'早于' => '早於',
+'旱干' => '旱乾',
+'昆仑山' => '昆崙山',
+'升平' => '昇平',
+'升阳' => '昇陽',
+'昊天不吊' => '昊天不弔',
+'明征' => '明徵',
+'明于' => '明於',
+'明目张胆' => '明目張胆',
+'明窗净几' => '明窗淨几',
+'明范' => '明範',
+'明里' => '明裡',
+'易于' => '易於',
+'星历' => '星曆',
+'星期后' => '星期後',
+'星历史' => '星歷史',
+'星辰表' => '星辰錶',
+'春假里' => '春假裡',
+'春天里' => '春天裡',
+'春药' => '春藥',
+'春游' => '春遊',
+'春香斗学' => '春香鬥學',
+'昧于' => '昧於',
+'时钟' => '時鐘',
+'晃荡' => '晃蕩',
+'晋升' => '晉陞',
+'晒干' => '晒乾',
+'晒伤' => '晒傷',
+'晒图' => '晒圖',
+'晒图纸' => '晒圖紙',
+'晒成' => '晒成',
+'晒晒' => '晒晒',
+'晒烟' => '晒煙',
+'晒种' => '晒種',
+'晒衣' => '晒衣',
+'晒黑' => '晒黑',
+'晞发' => '晞髮',
+'晨钟' => '晨鐘',
+'普冬冬' => '普鼕鼕',
+'景致' => '景緻',
+'晾干' => '晾乾',
+'晕船药' => '暈船藥',
+'晕车药' => '暈車藥',
+'暗地里' => '暗地裡',
+'暗沟里' => '暗溝裡',
+'暗里' => '暗裡',
+'暗斗' => '暗鬥',
+'畅游' => '暢遊',
+'暂于' => '暫於',
+'暴敛横征' => '暴斂橫徵',
+'暴晒' => '暴晒',
+'历元' => '曆元',
+'历命' => '曆命',
+'历始' => '曆始',
+'历室' => '曆室',
+'历尾' => '曆尾',
+'历数' => '曆數',
+'历日' => '曆日',
+'历书' => '曆書',
+'历本' => '曆本',
+'历法' => '曆法',
+'历纪' => '曆紀',
+'历象' => '曆象',
+'曝晒' => '曝晒',
+'晒谷' => '曬穀',
+'曰云' => '曰云',
+'更仆难数' => '更僕難數',
+'更签' => '更籤',
+'书后' => '書後',
+'书呆子' => '書獃子',
+'书签' => '書籤',
+'曼谷人' => '曼谷人',
+'曾于' => '曾於',
+'曾朴' => '曾樸',
+'最多只' => '最多只',
+'最后' => '最後',
+'最里面' => '最裡面',
+'会占' => '會佔',
+'会占卜' => '會占卜',
+'会干' => '會幹',
+'会吊' => '會弔',
+'会后' => '會後',
+'会于' => '會於',
+'会里' => '會裡',
+'月后' => '月後',
+'月历' => '月曆',
+'月历史' => '月歷史',
+'月离于毕' => '月離於畢',
+'月丽于箕' => '月麗於箕',
+'有仆' => '有僕',
+'有够赞' => '有夠讚',
+'有征' => '有徵',
+'有恒街' => '有恒街',
+'有栖川' => '有栖川',
+'有准' => '有準',
+'有棱有角' => '有稜有角',
+'有鉴于' => '有鑑於',
+'有鉴于此' => '有鑒於此',
+'有只' => '有隻',
+'有余' => '有餘',
+'有发头陀寺' => '有髮頭陀寺',
+'服务于' => '服務於',
+'服于' => '服於',
+'服药' => '服藥',
+'望了望' => '望了望',
+'朝乾夕惕' => '朝乾夕惕',
+'朝后' => '朝後',
+'朝钟' => '朝鐘',
+'朦胧' => '朦朧',
+'蒙胧' => '朦朧',
+'木偶戏扎' => '木偶戲紮',
+'木杆' => '木杆',
+'木材干馏' => '木材乾餾',
+'木梁' => '木樑',
+'木制' => '木製',
+'未干' => '未乾',
+'末药' => '末藥',
+'本征' => '本徵',
+'术赤' => '朮赤',
+'朱仑街' => '朱崙街',
+'朱庆余' => '朱慶餘',
+'朱理安历' => '朱理安曆',
+'朱理安历史' => '朱理安歷史',
+'杆子' => '杆子',
+'李連杰' => '李連杰',
+'李连杰' => '李連杰',
+'材干' => '材幹',
+'村庄' => '村莊',
+'村落发' => '村落發',
+'村里' => '村裡',
+'杜老志道' => '杜老誌道',
+'杞宋无征' => '杞宋無徵',
+'束发' => '束髮',
+'杯干' => '杯乾',
+'杯面' => '杯麵',
+'杰特' => '杰特',
+'东岳' => '東嶽',
+'东冲西突' => '東衝西突',
+'东游' => '東遊',
+'松山庄' => '松山庄',
+'松柏后凋' => '松柏後凋',
+'板着脸' => '板著臉',
+'板荡' => '板蕩',
+'林宏岳' => '林宏嶽',
+'林郁方' => '林郁方',
+'林钟' => '林鐘',
+'果干' => '果乾',
+'果子干' => '果子乾',
+'果于' => '果於',
+'枝不得大于干' => '枝不得大於榦',
+'枝干' => '枝幹',
+'枯干' => '枯乾',
+'某只' => '某隻',
+'染指于' => '染指於',
+'染发' => '染髮',
+'柜上' => '柜上',
+'柜子' => '柜子',
+'柜柳' => '柜柳',
+'柱梁' => '柱樑',
+'柳诒征' => '柳詒徵',
+'栖栖皇皇' => '栖栖皇皇',
+'校准' => '校準',
+'校仇' => '校讎',
+'核准的' => '核准的',
+'格于' => '格於',
+'格范' => '格範',
+'格里历' => '格里曆',
+'格斗' => '格鬥',
+'桂圆干' => '桂圓乾',
+'桅杆' => '桅杆',
+'案发后' => '案發後',
+'桌几' => '桌几',
+'桌历' => '桌曆',
+'桌历史' => '桌歷史',
+'桑干' => '桑乾',
+'梁上君子' => '梁上君子',
+'条干' => '條幹',
+'梨干' => '梨乾',
+'梯冲' => '梯衝',
+'械系' => '械繫',
+'械斗' => '械鬥',
+'弃妻女于不顾' => '棄妻女於不顧',
+'弃舍' => '棄捨',
+'棉制' => '棉製',
+'棒子面' => '棒子麵',
+'枣庄' => '棗莊',
+'栋梁' => '棟樑',
+'棫朴' => '棫樸',
+'栖于' => '棲於',
+'植发' => '植髮',
+'椰枣干' => '椰棗乾',
+'楚庄问鼎' => '楚莊問鼎',
+'楚庄王' => '楚莊王',
+'楚庄绝缨' => '楚莊絕纓',
+'桢干' => '楨幹',
+'业精于勤荒于嬉' => '業精於勤荒於嬉',
+'业余' => '業餘',
+'榨干' => '榨乾',
+'荣登后座' => '榮登后座',
+'杠杆' => '槓桿',
+'乐意于' => '樂意於',
+'乐于' => '樂於',
+'樊于期' => '樊於期',
+'梁上' => '樑上',
+'梁柱' => '樑柱',
+'标志着' => '標志著',
+'标杆' => '標杆',
+'标标致致' => '標標致致',
+'标准' => '標準',
+'标签' => '標籤',
+'标致' => '標緻',
+'标注' => '標註',
+'标志' => '標誌',
+'模棱' => '模稜',
+'模范' => '模範',
+'模范棒棒堂' => '模范棒棒堂',
+'模制' => '模製',
+'样范' => '樣範',
+'樵采' => '樵採',
+'朴修斯' => '樸修斯',
+'朴厚' => '樸厚',
+'朴学' => '樸學',
+'朴实' => '樸實',
+'朴念仁' => '樸念仁',
+'朴拙' => '樸拙',
+'朴樕' => '樸樕',
+'朴父' => '樸父',
+'朴直' => '樸直',
+'朴素' => '樸素',
+'朴讷' => '樸訥',
+'朴质' => '樸質',
+'朴鄙' => '樸鄙',
+'朴重' => '樸重',
+'朴野' => '樸野',
+'朴钝' => '樸鈍',
+'朴陋' => '樸陋',
+'朴马' => '樸馬',
+'朴鲁' => '樸魯',
+'树干' => '樹榦',
+'树梁' => '樹樑',
+'桥梁' => '橋樑',
+'机械系' => '機械系',
+'机绣' => '機繡',
+'横征暴敛' => '橫徵暴斂',
+'横杆' => '橫杆',
+'横梁' => '橫樑',
+'横冲' => '橫衝',
+'台子' => '檯子',
+'台布' => '檯布',
+'台灯' => '檯燈',
+'台球' => '檯球',
+'台面' => '檯面',
+'柜台' => '櫃檯',
+'栉发工' => '櫛髮工',
+'栏杆' => '欄杆',
+'次于' => '次於',
+'欲海难填' => '欲海難填',
+'欺蒙' => '欺矇',
+'歇后' => '歇後',
+'歌钟' => '歌鐘',
+'欧游' => '歐遊',
+'止咳药' => '止咳藥',
+'止于' => '止於',
+'止痛药' => '止痛藥',
+'止血药' => '止血藥',
+'正官庄' => '正官庄',
+'正后' => '正後',
+'正于' => '正於',
+'正当着' => '正當著',
+'此后' => '此後',
+'步步高升' => '步步高升',
+'武丑' => '武丑',
+'武斗' => '武鬥',
+'岁聿云暮' => '歲聿云暮',
+'归并' => '歸併',
+'归功于' => '歸功於',
+'归咎于' => '歸咎於',
+'归于' => '歸於',
+'归罪于' => '歸罪於',
+'归余' => '歸餘',
+'歹斗' => '歹鬥',
+'死后' => '死後',
+'死于' => '死於',
+'死胡同' => '死胡同',
+'死里求生' => '死裡求生',
+'死里逃生' => '死裡逃生',
+'殖谷' => '殖穀',
+'残肴' => '殘肴',
+'残余' => '殘餘',
+'僵尸' => '殭屍',
+'殷师牛斗' => '殷師牛鬥',
+'杀虫药' => '殺蟲藥',
+'壳里' => '殼裡',
+'殿后' => '殿後',
+'殿钟自鸣' => '殿鐘自鳴',
+'毁于' => '毀於',
+'毁钟为铎' => '毀鐘為鐸',
+'殴斗' => '毆鬥',
+'母范' => '母範',
+'母丑' => '母醜',
+'每于' => '每於',
+'每每只' => '每每只',
+'每只' => '每隻',
+'毒药' => '毒藥',
+'比划' => '比劃',
+'毛坏' => '毛坏',
+'毛姜' => '毛薑',
+'毛发' => '毛髮',
+'毫厘' => '毫釐',
+'毫发' => '毫髮',
+'气在心里' => '氣在心裡',
+'气冲斗牛' => '氣沖斗牛',
+'气郁' => '氣鬱',
+'氤郁' => '氤鬱',
+'水来汤里去' => '水來湯裡去',
+'水准' => '水準',
+'水里' => '水裡',
+'水里鄉' => '水里鄉',
+'水里乡' => '水里鄉',
+'永历' => '永曆',
+'永历史' => '永歷史',
+'永志不忘' => '永誌不忘',
+'求知欲' => '求知慾',
+'求签' => '求籤',
+'求道于盲' => '求道於盲',
+'池里' => '池裡',
+'污蔑' => '污衊',
+'汲于' => '汲於',
+'决斗' => '決鬥',
+'沈淀' => '沈澱',
+'沈着' => '沈著',
+'沈郁' => '沈鬱',
+'沉湎于' => '沉湎於',
+'沉淀' => '沉澱',
+'沉郁' => '沉鬱',
+'没干没净' => '沒乾沒淨',
+'没事干' => '沒事幹',
+'没干' => '沒幹',
+'没折至' => '沒摺至',
+'没梢干' => '沒梢幹',
+'没样范' => '沒樣範',
+'没准' => '沒準',
+'没药' => '沒藥',
+'冲冠发怒' => '沖冠髮怒',
+'沙里淘金' => '沙裡淘金',
+'河岳' => '河嶽',
+'河流汇集' => '河流匯集',
+'河里' => '河裡',
+'油斗' => '油鬥',
+'油面' => '油麵',
+'沿溯' => '沿泝',
+'法占' => '法佔',
+'法自制' => '法自制',
+'泛游' => '泛遊',
+'泡制' => '泡製',
+'泡面' => '泡麵',
+'波棱菜' => '波稜菜',
+'波发藻' => '波髮藻',
+'泥于' => '泥於',
+'注云' => '注云',
+'泰山梁木' => '泰山梁木',
+'泱郁' => '泱鬱',
+'泳气钟' => '泳氣鐘',
+'洄游' => '洄遊',
+'洋面' => '洋麵',
+'洒家' => '洒家',
+'洒扫' => '洒掃',
+'洒水' => '洒水',
+'洒洒' => '洒洒',
+'洒淅' => '洒淅',
+'洒涤' => '洒滌',
+'洒濯' => '洒濯',
+'洒然' => '洒然',
+'洒脱' => '洒脫',
+'洗炼' => '洗鍊',
+'洗练' => '洗鍊',
+'洗发' => '洗髮',
+'洛钟东应' => '洛鐘東應',
+'泄欲' => '洩慾',
+'洪范' => '洪範',
+'洪适' => '洪适',
+'洪钟' => '洪鐘',
+'汹涌' => '洶湧',
+'活动于' => '活動於',
+'派团参加' => '派團參加',
+'流征' => '流徵',
+'流于' => '流於',
+'流荡' => '流蕩',
+'流风余俗' => '流風餘俗',
+'流风余韵' => '流風餘韻',
+'浩浩荡荡' => '浩浩蕩蕩',
+'浩荡' => '浩蕩',
+'浪琴表' => '浪琴錶',
+'浪荡' => '浪蕩',
+'浪游' => '浪遊',
+'浮夸' => '浮夸',
+'浮于' => '浮於',
+'浮游动物' => '浮游動物',
+'浮游植物' => '浮游植物',
+'浮游生物' => '浮游生物',
+'浮荡' => '浮蕩',
+'浮游' => '浮遊',
+'浮松' => '浮鬆',
+'海干' => '海乾',
+'浸于' => '浸於',
+'涂壮勋' => '涂壯勳',
+'涂壯勳' => '涂壯勳',
+'涂謹申' => '涂謹申',
+'涂谨申' => '涂謹申',
+'涂醒哲' => '涂醒哲',
+'涂鸿钦' => '涂鴻欽',
+'涂鴻欽' => '涂鴻欽',
+'消炎药' => '消炎藥',
+'消肿药' => '消腫藥',
+'液晶表' => '液晶錶',
+'涳蒙' => '涳濛',
+'涸干' => '涸乾',
+'凉面' => '涼麵',
+'淋余土' => '淋餘土',
+'淑范' => '淑範',
+'泪干' => '淚乾',
+'泪如泉涌' => '淚如泉湧',
+'淡于' => '淡於',
+'淡蒙蒙' => '淡濛濛',
+'淡朱' => '淡硃',
+'净余' => '淨餘',
+'净发' => '淨髮',
+'淫欲' => '淫慾',
+'淫荡' => '淫蕩',
+'淬炼' => '淬鍊',
+'深于' => '深於',
+'淳朴' => '淳樸',
+'渊淳岳峙' => '淵淳嶽峙',
+'清心寡欲' => '清心寡欲',
+'清汤挂面' => '清湯掛麵',
+'减肥药' => '減肥藥',
+'渠冲' => '渠衝',
+'港制' => '港製',
+'游牧民族' => '游牧民族',
+'浑朴' => '渾樸',
+'浑个' => '渾箇',
+'凑合着' => '湊合著',
+'湖里' => '湖裡',
+'湘绣' => '湘繡',
+'湘累' => '湘纍',
+'湟潦生苹' => '湟潦生苹',
+'涌上' => '湧上',
+'涌来' => '湧來',
+'涌入' => '湧入',
+'涌出' => '湧出',
+'涌向' => '湧向',
+'涌泉' => '湧泉',
+'涌现' => '湧現',
+'涌起' => '湧起',
+'涌进' => '湧進',
+'湮郁' => '湮鬱',
+'汤下面' => '湯下麵',
+'汤团' => '湯糰',
+'汤药' => '湯藥',
+'汤面' => '湯麵',
+'源于' => '源於',
+'准不准' => '準不準',
+'准例' => '準例',
+'准保' => '準保',
+'准备' => '準備',
+'准儿' => '準兒',
+'准分子' => '準分子',
+'准则' => '準則',
+'准噶尔' => '準噶爾',
+'准定' => '準定',
+'准平原' => '準平原',
+'准度' => '準度',
+'准式' => '準式',
+'准拿督' => '準拿督',
+'准据' => '準據',
+'准拟' => '準擬',
+'准新娘' => '準新娘',
+'准新郎' => '準新郎',
+'准星' => '準星',
+'准是' => '準是',
+'准时' => '準時',
+'准会' => '準會',
+'准决赛' => '準決賽',
+'准的' => '準的',
+'准确' => '準確',
+'准线' => '準線',
+'准绳' => '準繩',
+'准话' => '準話',
+'准谱' => '準譜',
+'准货币' => '準貨幣',
+'准头' => '準頭',
+'准点' => '準點',
+'溟蒙' => '溟濛',
+'溢于' => '溢於',
+'溲面' => '溲麵',
+'溶于' => '溶於',
+'溺于' => '溺於',
+'滃郁' => '滃鬱',
+'滑借' => '滑藉',
+'汇丰' => '滙豐',
+'卤味' => '滷味',
+'卤水' => '滷水',
+'卤汁' => '滷汁',
+'卤湖' => '滷湖',
+'卤肉' => '滷肉',
+'卤菜' => '滷菜',
+'卤蛋' => '滷蛋',
+'卤制' => '滷製',
+'卤鸡' => '滷雞',
+'卤面' => '滷麵',
+'满于' => '滿於',
+'满满当当' => '滿滿當當',
+'漂荡' => '漂蕩',
+'漕挽' => '漕輓',
+'沤郁' => '漚鬱',
+'汉弥登钟' => '漢彌登鐘',
+'汉弥登钟表公司' => '漢彌登鐘錶公司',
+'漫游' => '漫遊',
+'潜意识里' => '潛意識裡',
+'潜水钟' => '潛水鐘',
+'潭里' => '潭裡',
+'潮涌' => '潮湧',
+'溃于' => '潰於',
+'澄澹精致' => '澄澹精致',
+'澒蒙' => '澒濛',
+'泽渗漓而下降' => '澤滲灕而下降',
+'淀粉' => '澱粉',
+'澹台' => '澹臺',
+'澹荡' => '澹蕩',
+'激于' => '激於',
+'激荡' => '激蕩',
+'浓于' => '濃於',
+'浓发' => '濃髮',
+'蒙汜' => '濛汜',
+'蒙蒙细雨' => '濛濛細雨',
+'蒙雾' => '濛霧',
+'蒙松雨' => '濛鬆雨',
+'蒙鸿' => '濛鴻',
+'泻药' => '瀉藥',
+'沈吉线' => '瀋吉線',
+'沈山线' => '瀋山線',
+'沈州' => '瀋州',
+'沈水' => '瀋水',
+'沈河' => '瀋河',
+'沈海' => '瀋海',
+'沈海铁路' => '瀋海鐵路',
+'沈阳' => '瀋陽',
+'濒于' => '瀕於',
+'潇洒' => '瀟洒',
+'弥山遍野' => '瀰山遍野',
+'弥漫' => '瀰漫',
+'弥漫着' => '瀰漫著',
+'弥弥' => '瀰瀰',
+'灌于' => '灌於',
+'灌药' => '灌藥',
+'漓江' => '灕江',
+'漓湘' => '灕湘',
+'漓然' => '灕然',
+'滩涂' => '灘涂',
+'火并非' => '火並非',
+'火并' => '火併',
+'火拼' => '火拚',
+'火折子' => '火摺子',
+'火签' => '火籤',
+'火药' => '火藥',
+'灰蒙' => '灰濛',
+'灰蒙蒙' => '灰濛濛',
+'炆面' => '炆麵',
+'炒面' => '炒麵',
+'炮制' => '炮製',
+'炸药' => '炸藥',
+'炸酱面' => '炸醬麵',
+'为后' => '為後',
+'为准' => '為準',
+'为着' => '為著',
+'乌发' => '烏髮',
+'乌龙面' => '烏龍麵',
+'烘干' => '烘乾',
+'烘制' => '烘製',
+'烤干' => '烤乾',
+'烤晒' => '烤晒',
+'焙干' => '焙乾',
+'无后' => '無後',
+'无征不信' => '無徵不信',
+'无业游民' => '無業游民',
+'无梁楼盖' => '無樑樓蓋',
+'无药可救' => '無藥可救',
+'無言不仇' => '無言不讎',
+'无余' => '無餘',
+'然后' => '然後',
+'然身死才数月耳' => '然身死纔數月耳',
+'炼药' => '煉藥',
+'炼制' => '煉製',
+'煎药' => '煎藥',
+'煎面' => '煎麵',
+'烟卷' => '煙捲',
+'烟斗丝' => '煙斗絲',
+'照占' => '照佔',
+'照入签' => '照入籤',
+'照准' => '照準',
+'照相干片' => '照相乾片',
+'煨干' => '煨乾',
+'煮面' => '煮麵',
+'荧郁' => '熒鬱',
+'熔于' => '熔於',
+'熬药' => '熬藥',
+'炖药' => '燉藥',
+'燎发' => '燎髮',
+'烧干' => '燒乾',
+'燕几' => '燕几',
+'燕巢于幕' => '燕巢於幕',
+'燕游' => '燕遊',
+'烫发' => '燙髮',
+'烫面' => '燙麵',
+'营干' => '營幹',
+'烬余' => '燼餘',
+'争先恐后' => '爭先恐後',
+'争名于朝,争利于市' => '爭名於朝,爭利於市',
+'争奇斗妍' => '爭奇鬥妍',
+'争奇斗异' => '爭奇鬥異',
+'争奇斗艳' => '爭奇鬥豔',
+'争妍斗奇' => '爭妍鬥奇',
+'争妍斗艳' => '爭妍鬥豔',
+'争红斗紫' => '爭紅鬥紫',
+'争斗' => '爭鬥',
+'爰定祥历' => '爰定祥厤',
+'爽荡' => '爽蕩',
+'尔冬升' => '爾冬陞',
+'尔后' => '爾後',
+'墙里' => '牆裡',
+'片言只语' => '片言隻語',
+'牙签' => '牙籤',
+'牛后' => '牛後',
+'牛肉面' => '牛肉麵',
+'牛只' => '牛隻',
+'物欲' => '物慾',
+'特制住' => '特制住',
+'特制定' => '特制定',
+'特制止' => '特制止',
+'特制订' => '特制訂',
+'特征' => '特徵',
+'特效药' => '特效藥',
+'特于' => '特於',
+'特制' => '特製',
+'牵一发' => '牽一髮',
+'牵挂' => '牽挂',
+'牵系' => '牽繫',
+'荦确' => '犖确',
+'狂占' => '狂佔',
+'狂并潮' => '狂併潮',
+'狃于' => '狃於',
+'狐借虎威' => '狐藉虎威',
+'狗嘴里' => '狗嘴裡',
+'猛于' => '猛於',
+'猛冲' => '猛衝',
+'猜三划五' => '猜三划五',
+'呆串了皮' => '獃串了皮',
+'呆事' => '獃事',
+'呆人' => '獃人',
+'呆子' => '獃子',
+'呆性' => '獃性',
+'呆想' => '獃想',
+'呆憨呆' => '獃憨獃',
+'呆根' => '獃根',
+'呆气' => '獃氣',
+'呆滞' => '獃滯',
+'呆呆' => '獃獃',
+'呆痴' => '獃痴',
+'呆磕' => '獃磕',
+'呆等' => '獃等',
+'呆脑' => '獃腦',
+'呆着' => '獃著',
+'呆话' => '獃話',
+'呆头' => '獃頭',
+'奖杯' => '獎盃',
+'独占' => '獨佔',
+'独占鳌头' => '獨佔鰲頭',
+'独辟蹊径' => '獨闢蹊徑',
+'获匪其丑' => '獲匪其醜',
+'兽欲' => '獸慾',
+'献丑' => '獻醜',
+'率团参加' => '率團參加',
+'玉历' => '玉曆',
+'玉历史' => '玉歷史',
+'王庄' => '王莊',
+'王余鱼' => '王餘魚',
+'玩弄于股掌之上' => '玩弄於股掌之上',
+'珍肴异馔' => '珍肴異饌',
+'班里' => '班裡',
+'现于' => '現於',
+'球杆' => '球杆',
+'理发' => '理髮',
+'琴钟' => '琴鐘',
+'瑞征' => '瑞徵',
+'瑶签' => '瑤籤',
+'环游' => '環遊',
+'瓮安' => '甕安',
+'甘于' => '甘於',
+'甚于' => '甚於',
+'甚么' => '甚麼',
+'甜水面' => '甜水麵',
+'甜面酱' => '甜麵醬',
+'生力面' => '生力麵',
+'生于' => '生於',
+'生殖洄游' => '生殖洄游',
+'生发生' => '生發生',
+'生姜' => '生薑',
+'生锈' => '生鏽',
+'生发' => '生髮',
+'产卵洄游' => '產卵洄游',
+'产后' => '產後',
+'产于' => '產於',
+'用于' => '用於',
+'用药' => '用藥',
+'甩发' => '甩髮',
+'田谷' => '田穀',
+'田庄' => '田莊',
+'田里' => '田裡',
+'由余' => '由余',
+'由于' => '由於',
+'由表及里' => '由表及裡',
+'男佣人' => '男佣人',
+'男仆' => '男僕',
+'男用表' => '男用錶',
+'畏于' => '畏於',
+'留后' => '留後',
+'留发' => '留髮',
+'毕于' => '畢於',
+'毕业于' => '畢業於',
+'毕生发展' => '畢生發展',
+'画着' => '畫著',
+'异于' => '異於',
+'当一天和尚撞一天钟' => '當一天和尚撞一天鐘',
+'当一天和尚,撞一天钟' => '當一天和尚,撞一天鐘',
+'当家才知柴米价' => '當家纔知柴米價',
+'当于' => '當於',
+'当准' => '當準',
+'当当丁丁' => '當當丁丁',
+'当着' => '當著',
+'疏于' => '疏於',
+'疏松' => '疏鬆',
+'疑系' => '疑係',
+'疑凶' => '疑兇',
+'疲于' => '疲於',
+'疲困' => '疲睏',
+'病后' => '病後',
+'病后初愈' => '病後初癒',
+'病征' => '病徵',
+'病余' => '病餘',
+'症候群' => '症候群',
+'痊愈' => '痊癒',
+'痒疹' => '痒疹',
+'痒痒' => '痒痒',
+'痕迹' => '痕迹',
+'痴呆症' => '痴呆症',
+'痴呆' => '痴獃',
+'症候' => '癥候',
+'症状' => '癥狀',
+'症结' => '癥結',
+'癸丑' => '癸丑',
+'发干' => '發乾',
+'发于' => '發於',
+'发汗药' => '發汗藥',
+'发呆' => '發獃',
+'发蒙' => '發矇',
+'发签' => '發籤',
+'发庄' => '發莊',
+'发着' => '發著',
+'发松' => '發鬆',
+'发面' => '發麵',
+'白干' => '白乾',
+'白兔擣药' => '白兔擣藥',
+'白干儿' => '白干兒',
+'白术' => '白朮',
+'白朴' => '白樸',
+'白净面皮' => '白淨面皮',
+'白发其事' => '白發其事',
+'白皮松' => '白皮松',
+'白粉面' => '白粉麵',
+'白里透红' => '白裡透紅',
+'白发' => '白髮',
+'白霉' => '白黴',
+'百只可' => '百只可',
+'百只够' => '百只夠',
+'百只怕' => '百只怕',
+'百只足够' => '百只足夠',
+'百多只' => '百多隻',
+'百天后' => '百天後',
+'百拙千丑' => '百拙千醜',
+'百谷' => '百穀',
+'百扎' => '百紮',
+'百花历' => '百花曆',
+'百花历史' => '百花歷史',
+'百药之长' => '百藥之長',
+'百炼' => '百鍊',
+'百只' => '百隻',
+'皆准' => '皆準',
+'皇天后土' => '皇天后土',
+'皇历' => '皇曆',
+'皇极历' => '皇極曆',
+'皇极历史' => '皇極歷史',
+'皇历史' => '皇歷史',
+'皇庄' => '皇莊',
+'皓发' => '皓髮',
+'皮制服' => '皮制服',
+'皮里阳秋' => '皮裏陽秋',
+'皮里春秋' => '皮裡春秋',
+'皮制' => '皮製',
+'皮松' => '皮鬆',
+'皱别' => '皺彆',
+'皱折' => '皺摺',
+'盆吊' => '盆弔',
+'盈余' => '盈餘',
+'益于' => '益於',
+'盒里' => '盒裡',
+'盛赞' => '盛讚',
+'盗采' => '盜採',
+'盗钟' => '盜鐘',
+'监制' => '監製',
+'盘里' => '盤裡',
+'盘回' => '盤迴',
+'卢棱伽' => '盧稜伽',
+'盲干' => '盲幹',
+'直接参与' => '直接參与',
+'直于' => '直於',
+'直冲' => '直衝',
+'相并' => '相併',
+'相克制' => '相克制',
+'相克服' => '相克服',
+'相克' => '相剋',
+'相干' => '相干',
+'相于' => '相於',
+'相冲' => '相衝',
+'相斗' => '相鬥',
+'看准' => '看準',
+'真凶' => '真兇',
+'真个' => '真箇',
+'眼帘' => '眼帘',
+'眼眶里' => '眼眶裡',
+'眼药' => '眼藥',
+'眼里' => '眼裡',
+'困乏' => '睏乏',
+'困倦' => '睏倦',
+'困觉' => '睏覺',
+'睡着了' => '睡著了',
+'睡游病' => '睡遊病',
+'瞄准' => '瞄準',
+'瞠乎后矣' => '瞠乎後矣',
+'了望' => '瞭望',
+'了然' => '瞭然',
+'了若指掌' => '瞭若指掌',
+'瞳蒙' => '瞳矇',
+'瞻前顾后' => '瞻前顧後',
+'蒙事' => '矇事',
+'蒙昧无知' => '矇昧無知',
+'蒙混' => '矇混',
+'蒙瞍' => '矇瞍',
+'蒙眬' => '矇矓',
+'蒙聩' => '矇聵',
+'蒙着' => '矇著',
+'蒙着锅儿' => '矇著鍋兒',
+'蒙头转' => '矇頭轉',
+'蒙骗' => '矇騙',
+'瞩托' => '矚託',
+'矜庄' => '矜莊',
+'短几' => '短几',
+'短于' => '短於',
+'短发' => '短髮',
+'矮几' => '矮几',
+'石几' => '石几',
+'石家庄' => '石家莊',
+'石梁' => '石樑',
+'石英表' => '石英錶',
+'石莼' => '石蓴',
+'石钟乳' => '石鐘乳',
+'研制' => '研製',
+'砰当' => '砰噹',
+'朱唇皓齿' => '硃唇皓齒',
+'朱批' => '硃批',
+'朱砂' => '硃砂',
+'朱笔' => '硃筆',
+'朱红色' => '硃紅色',
+'朱色' => '硃色',
+'朱谕' => '硃諭',
+'硬干' => '硬幹',
+'确瘠' => '确瘠',
+'碑志' => '碑誌',
+'碰钟' => '碰鐘',
+'磁制' => '磁製',
+'磨制' => '磨製',
+'磨炼' => '磨鍊',
+'硗确' => '磽确',
+'碍于' => '礙於',
+'碍难照准' => '礙難照准',
+'砻谷机' => '礱穀機',
+'示范' => '示範',
+'社里' => '社裡',
+'祝赞' => '祝讚',
+'祝发' => '祝髮',
+'神荼郁垒' => '神荼鬱壘',
+'神游' => '神遊',
+'神雕像' => '神雕像',
+'神雕' => '神鵰',
+'票庄' => '票莊',
+'祭吊' => '祭弔',
+'祭吊文' => '祭弔文',
+'禁欲' => '禁慾',
+'禁欲主义' => '禁欲主義',
+'禁药' => '禁藥',
+'祸于' => '禍於',
+'御侮' => '禦侮',
+'御寇' => '禦寇',
+'御寒' => '禦寒',
+'御敌' => '禦敵',
+'礼赞' => '禮讚',
+'禹余粮' => '禹餘糧',
+'禾谷' => '禾穀',
+'秃妃之发' => '禿妃之髮',
+'秃发' => '禿髮',
+'秀发' => '秀髮',
+'私下里' => '私下裡',
+'私欲' => '私慾',
+'私斗' => '私鬥',
+'秋天里' => '秋天裡',
+'秋后' => '秋後',
+'秋裤' => '秋褲',
+'秋游' => '秋遊',
+'秋阴入井干' => '秋陰入井幹',
+'秋发' => '秋髮',
+'种师中' => '种師中',
+'种师道' => '种師道',
+'种放' => '种放',
+'科范' => '科範',
+'秒表明' => '秒表明',
+'秒表示' => '秒表示',
+'秒表' => '秒錶',
+'秒钟' => '秒鐘',
+'移祸于' => '移禍於',
+'稀松' => '稀鬆',
+'税后' => '稅後',
+'税后净利' => '稅後淨利',
+'税捐稽征处' => '稅捐稽征處',
+'稍后' => '稍後',
+'棱台' => '稜台',
+'棱子' => '稜子',
+'棱层' => '稜層',
+'棱柱' => '稜柱',
+'棱登' => '稜登',
+'棱棱' => '稜稜',
+'棱等登' => '稜等登',
+'棱线' => '稜線',
+'棱缝' => '稜縫',
+'棱角' => '稜角',
+'棱锥' => '稜錐',
+'棱镜' => '稜鏡',
+'棱体' => '稜體',
+'种谷' => '種穀',
+'称赞' => '稱讚',
+'稻谷' => '稻穀',
+'稽征' => '稽徵',
+'谷人' => '穀人',
+'谷保家商' => '穀保家商',
+'谷仓' => '穀倉',
+'谷圭' => '穀圭',
+'谷场' => '穀場',
+'谷子' => '穀子',
+'谷日' => '穀日',
+'谷旦' => '穀旦',
+'谷梁' => '穀梁',
+'谷壳' => '穀殼',
+'谷物' => '穀物',
+'谷皮' => '穀皮',
+'谷神' => '穀神',
+'谷谷' => '穀穀',
+'谷米' => '穀米',
+'谷粒' => '穀粒',
+'谷舱' => '穀艙',
+'谷苗' => '穀苗',
+'谷草' => '穀草',
+'谷贵饿农' => '穀貴餓農',
+'谷贱伤农' => '穀賤傷農',
+'谷道' => '穀道',
+'谷雨' => '穀雨',
+'谷类' => '穀類',
+'谷风' => '穀風',
+'谷食' => '穀食',
+'穆罕默德历' => '穆罕默德曆',
+'穆罕默德历史' => '穆罕默德歷史',
+'积极参与' => '積极參与',
+'积极参加' => '積极參加',
+'积谷' => '積穀',
+'积谷防饥' => '積穀防饑',
+'积郁' => '積鬱',
+'稳占' => '穩佔',
+'稳扎' => '穩紮',
+'空蒙' => '空濛',
+'空荡' => '空蕩',
+'空荡荡' => '空蕩蕩',
+'空谷回音' => '空谷回音',
+'空钟' => '空鐘',
+'窒欲' => '窒慾',
+'窗台上' => '窗台上',
+'窗帘' => '窗帘',
+'窗明几亮' => '窗明几亮',
+'窗明几净' => '窗明几淨',
+'窗台' => '窗檯',
+'窝里' => '窩裡',
+'穷于' => '窮於',
+'穷追不舍' => '窮追不捨',
+'穷发' => '窮髮',
+'窃钟掩耳' => '竊鐘掩耳',
+'立于' => '立於',
+'立范' => '立範',
+'站干岸儿' => '站乾岸兒',
+'竟于' => '竟於',
+'童仆' => '童僕',
+'端庄' => '端莊',
+'竞斗' => '競鬥',
+'竹几' => '竹几',
+'竹林之游' => '竹林之遊',
+'竹签' => '竹籤',
+'笑里藏刀' => '笑裡藏刀',
+'笨笨呆呆' => '笨笨呆呆',
+'笔划' => '筆劃',
+'笔秃墨干' => '筆禿墨乾',
+'等于' => '等於',
+'笋干' => '筍乾',
+'筑前' => '筑前',
+'筑北' => '筑北',
+'筑州' => '筑州',
+'筑後' => '筑後',
+'筑后' => '筑後',
+'筑波' => '筑波',
+'筑紫' => '筑紫',
+'筑肥' => '筑肥',
+'筑西' => '筑西',
+'筑邦' => '筑邦',
+'筑陽' => '筑陽',
+'筑阳' => '筑陽',
+'答复' => '答覆',
+'答覆' => '答覆',
+'策划' => '策劃',
+'筵几' => '筵几',
+'个中原因' => '箇中原因',
+'个中奥妙' => '箇中奧妙',
+'个中奥秘' => '箇中奧秘',
+'个中好手' => '箇中好手',
+'个中强手' => '箇中強手',
+'个中消息' => '箇中消息',
+'个中滋味' => '箇中滋味',
+'个中玄机' => '箇中玄機',
+'个中理由' => '箇中理由',
+'个中讯息' => '箇中訊息',
+'个中资讯' => '箇中資訊',
+'个中高手' => '箇中高手',
+'个旧' => '箇舊',
+'算在里面' => '算在裡面',
+'算历' => '算曆',
+'算历史' => '算歷史',
+'算准' => '算準',
+'算发' => '算髮',
+'管人吊脚儿事' => '管人弔腳兒事',
+'管制法' => '管制法',
+'管干' => '管幹',
+'节欲' => '節慾',
+'节余' => '節餘',
+'范例' => '範例',
+'范围' => '範圍',
+'范式' => '範式',
+'范文' => '範文',
+'范本' => '範本',
+'范畴' => '範疇',
+'简并' => '簡併',
+'简朴' => '簡樸',
+'簸荡' => '簸蕩',
+'签着' => '簽著',
+'筹划' => '籌劃',
+'签幐' => '籤幐',
+'签押' => '籤押',
+'签条' => '籤條',
+'签诗' => '籤詩',
+'吁天' => '籲天',
+'吁求' => '籲求',
+'吁请' => '籲請',
+'米谷' => '米穀',
+'粉拳绣腿' => '粉拳繡腿',
+'粉签子' => '粉籤子',
+'粗制' => '粗製',
+'精制伏' => '精制伏',
+'精制住' => '精制住',
+'精制服' => '精制服',
+'精干' => '精幹',
+'精于' => '精於',
+'精准' => '精準',
+'精致' => '精緻',
+'精制' => '精製',
+'精炼' => '精鍊',
+'精辟' => '精闢',
+'精松' => '精鬆',
+'糊里糊涂' => '糊裡糊塗',
+'糕干' => '糕乾',
+'粪秽蔑面' => '糞穢衊面',
+'团子' => '糰子',
+'系着' => '系著',
+'系里' => '系裡',
+'纪元后' => '紀元後',
+'纪历' => '紀曆',
+'纪历史' => '紀歷史',
+'约占' => '約佔',
+'红绳系足' => '紅繩繫足',
+'红霉素' => '紅霉素',
+'红发' => '紅髮',
+'纡回' => '紆迴',
+'纡余' => '紆餘',
+'纡郁' => '紆鬱',
+'纳征' => '納徵',
+'纯朴' => '純樸',
+'纸扎' => '紙紮',
+'素朴' => '素樸',
+'素发' => '素髮',
+'素面' => '素麵',
+'索我于枯鱼之肆' => '索我於枯魚之肆',
+'索马里' => '索馬里',
+'索馬里' => '索馬里',
+'索面' => '索麵',
+'紫姜' => '紫薑',
+'扎上' => '紮上',
+'扎下' => '紮下',
+'扎囮' => '紮囮',
+'扎好' => '紮好',
+'扎实' => '紮實',
+'扎寨' => '紮寨',
+'扎带子' => '紮帶子',
+'扎成' => '紮成',
+'扎根' => '紮根',
+'扎营' => '紮營',
+'扎紧' => '紮緊',
+'扎脚' => '紮腳',
+'扎裹' => '紮裹',
+'扎诈' => '紮詐',
+'扎起' => '紮起',
+'扎铁' => '紮鐵',
+'细不容发' => '細不容髮',
+'细致' => '細緻',
+'细炼' => '細鍊',
+'终于' => '終於',
+'组里' => '組裡',
+'结伴同游' => '結伴同遊',
+'结伙' => '結夥',
+'结扎' => '結紮',
+'结彩' => '結綵',
+'结余' => '結餘',
+'结发' => '結髮',
+'绝对参照' => '絕對參照',
+'绝后' => '絕後',
+'绝于' => '絕於',
+'绞干' => '絞乾',
+'给我干脆' => '給我干脆',
+'给于' => '給於',
+'丝来线去' => '絲來線去',
+'丝布' => '絲布',
+'丝恩发怨' => '絲恩髮怨',
+'丝板' => '絲板',
+'丝瓜布' => '絲瓜布',
+'丝绒布' => '絲絨布',
+'丝线' => '絲線',
+'丝织厂' => '絲織廠',
+'丝虫' => '絲蟲',
+'丝发' => '絲髮',
+'绑扎' => '綁紮',
+'綑扎' => '綑紮',
+'经有云' => '經有云',
+'绿发' => '綠髮',
+'绸缎庄' => '綢緞莊',
+'维系' => '維繫',
+'绾发' => '綰髮',
+'网里' => '網裡',
+'网志' => '網誌',
+'彩带' => '綵帶',
+'彩排' => '綵排',
+'彩楼' => '綵樓',
+'彩牌楼' => '綵牌樓',
+'彩球' => '綵球',
+'彩绸' => '綵綢',
+'彩线' => '綵線',
+'彩船' => '綵船',
+'彩衣' => '綵衣',
+'紧致' => '緊緻',
+'紧绷' => '緊繃',
+'紧绷绷' => '緊繃繃',
+'紧绷着' => '緊繃著',
+'紧追不舍' => '緊追不捨',
+'绪余' => '緒餘',
+'緝凶' => '緝兇',
+'缉凶' => '緝兇',
+'编余' => '編余',
+'编制法' => '編制法',
+'编采' => '編採',
+'编制' => '編製',
+'编钟' => '編鐘',
+'编发' => '編髮',
+'缓征' => '緩徵',
+'缓冲' => '緩衝',
+'致密' => '緻密',
+'萦回' => '縈迴',
+'缜致' => '縝緻',
+'县里' => '縣裡',
+'县志' => '縣誌',
+'缝里' => '縫裡',
+'缝制' => '縫製',
+'缩栗' => '縮慄',
+'纵欲' => '縱慾',
+'纤夫' => '縴夫',
+'纤手' => '縴手',
+'总后' => '總後',
+'繁复' => '繁複',
+'绷住' => '繃住',
+'绷子' => '繃子',
+'绷带' => '繃帶',
+'绷扒吊拷' => '繃扒弔拷',
+'绷紧' => '繃緊',
+'绷脸' => '繃臉',
+'绷着' => '繃著',
+'绷着脸' => '繃著臉',
+'绷着脸儿' => '繃著臉兒',
+'绷开' => '繃開',
+'穗帏飘井干' => '繐幃飄井幹',
+'绕梁' => '繞樑',
+'绣像' => '繡像',
+'绣口' => '繡口',
+'绣得' => '繡得',
+'绣户' => '繡戶',
+'绣房' => '繡房',
+'绣毯' => '繡毯',
+'绣球' => '繡球',
+'绣的' => '繡的',
+'绣花' => '繡花',
+'绣衣' => '繡衣',
+'绣起' => '繡起',
+'绣阁' => '繡閣',
+'绣鞋' => '繡鞋',
+'绘制' => '繪製',
+'系上' => '繫上',
+'系世' => '繫世',
+'系到' => '繫到',
+'系囚' => '繫囚',
+'系心' => '繫心',
+'系念' => '繫念',
+'系怀' => '繫懷',
+'系恋' => '繫戀',
+'系于' => '繫於',
+'系系' => '繫系',
+'系结' => '繫結',
+'系紧' => '繫緊',
+'系绳' => '繫繩',
+'系累' => '繫纍',
+'系辞' => '繫辭',
+'系风捕影' => '繫風捕影',
+'累囚' => '纍囚',
+'累堆' => '纍堆',
+'累瓦结绳' => '纍瓦結繩',
+'累绁' => '纍紲',
+'累臣' => '纍臣',
+'缠斗' => '纏鬥',
+'才则' => '纔則',
+'才可容颜十五余' => '纔可容顏十五餘',
+'才得两年' => '纔得兩年',
+'才此' => '纔此',
+'坛子' => '罈子',
+'坛坛罐罐' => '罈罈罐罐',
+'坛騞' => '罈騞',
+'置于' => '置於',
+'骂着' => '罵著',
+'罢于' => '罷於',
+'羁系' => '羈繫',
+'美占' => '美佔',
+'美仑' => '美崙',
+'美于' => '美於',
+'美制' => '美製',
+'美丑' => '美醜',
+'美发' => '美髮',
+'羞于' => '羞於',
+'群丑' => '群醜',
+'羨余' => '羨餘',
+'义占' => '義佔',
+'义仆' => '義僕',
+'义庄' => '義莊',
+'习于' => '習於',
+'翕辟' => '翕闢',
+'翱游' => '翱遊',
+'翻涌' => '翻湧',
+'翻云覆雨' => '翻雲覆雨',
+'翻松' => '翻鬆',
+'老干' => '老乾',
+'老仆' => '老僕',
+'老干部' => '老幹部',
+'老蒙' => '老懞',
+'老于' => '老於',
+'老庄' => '老莊',
+'老姜' => '老薑',
+'老板' => '老闆',
+'老面皮' => '老面皮',
+'考后' => '考後',
+'考征' => '考徵',
+'而后' => '而後',
+'而于' => '而於',
+'耍斗' => '耍鬥',
+'耕佣' => '耕傭',
+'耕获' => '耕穫',
+'耳后' => '耳後',
+'耳余' => '耳餘',
+'耽于' => '耽於',
+'耿于' => '耿於',
+'聊斋志异' => '聊齋志異',
+'聘雇' => '聘僱',
+'联于' => '聯於',
+'联系' => '聯繫',
+'听于' => '聽於',
+'肉干' => '肉乾',
+'肉欲' => '肉慾',
+'肉丝面' => '肉絲麵',
+'肉羹面' => '肉羹麵',
+'肉松' => '肉鬆',
+'肚里' => '肚裏',
+'肝郁' => '肝鬱',
+'股栗' => '股慄',
+'肥筑方言' => '肥筑方言',
+'肴馔' => '肴饌',
+'胃药' => '胃藥',
+'胃里' => '胃裡',
+'背向着' => '背向著',
+'背地里' => '背地裡',
+'背后' => '背後',
+'胎发' => '胎髮',
+'胜肽' => '胜肽',
+'胜键' => '胜鍵',
+'胡云' => '胡云',
+'胡朴安' => '胡樸安',
+'胡里胡涂' => '胡裡胡塗',
+'能干休' => '能干休',
+'能干戈' => '能干戈',
+'能干扰' => '能干擾',
+'能干政' => '能干政',
+'能干涉' => '能干涉',
+'能干预' => '能干預',
+'能干' => '能幹',
+'能自制' => '能自制',
+'脉冲' => '脈衝',
+'脊梁背' => '脊梁背',
+'脊梁骨' => '脊梁骨',
+'脊梁' => '脊樑',
+'脱谷机' => '脫穀機',
+'脱发' => '脫髮',
+'腊之以为饵' => '腊之以為餌',
+'腊味' => '腊味',
+'腊毒' => '腊毒',
+'腊笔' => '腊筆',
+'腐干' => '腐乾',
+'腐余' => '腐餘',
+'脑子里' => '腦子裡',
+'脑干' => '腦幹',
+'脑后' => '腦後',
+'腰里' => '腰裡',
+'脚注' => '腳註',
+'脚炼' => '腳鍊',
+'膏药' => '膏藥',
+'胶卷' => '膠捲',
+'膨松' => '膨鬆',
+'臣仆' => '臣僕',
+'卧游' => '臥遊',
+'臧谷亡羊' => '臧穀亡羊',
+'临潼斗宝' => '臨潼鬥寶',
+'自制一下' => '自制一下',
+'自制下来' => '自制下來',
+'自制不' => '自制不',
+'自制之力' => '自制之力',
+'自制之能' => '自制之能',
+'自制他' => '自制他',
+'自制伏' => '自制伏',
+'自制你' => '自制你',
+'自制力' => '自制力',
+'自制地' => '自制地',
+'自制她' => '自制她',
+'自制情' => '自制情',
+'自制我' => '自制我',
+'自制服' => '自制服',
+'自制的能' => '自制的能',
+'自制能力' => '自制能力',
+'自于' => '自於',
+'自制' => '自製',
+'自觉自愿' => '自覺自愿',
+'至于' => '至於',
+'致力于' => '致力於',
+'致于' => '致於',
+'臻于' => '臻於',
+'舂谷' => '舂穀',
+'兴致' => '興緻',
+'举手表' => '舉手表',
+'举手表决' => '舉手表決',
+'旧庄' => '舊庄',
+'旧历' => '舊曆',
+'旧历史' => '舊歷史',
+'旧药' => '舊藥',
+'旧游' => '舊遊',
+'舌干唇焦' => '舌乾唇焦',
+'舌后' => '舌後',
+'舒卷' => '舒捲',
+'航海历' => '航海曆',
+'航海历史' => '航海歷史',
+'船只得' => '船只得',
+'船只有' => '船只有',
+'船只能' => '船只能',
+'船钟' => '船鐘',
+'船只' => '船隻',
+'舰只' => '艦隻',
+'良药' => '良藥',
+'色欲' => '色慾',
+'艸木丰丰' => '艸木丰丰',
+'芍药' => '芍藥',
+'芒果干' => '芒果乾',
+'花拳绣腿' => '花拳繡腿',
+'花卷' => '花捲',
+'花盆里' => '花盆裡',
+'花庵词选' => '花菴詞選',
+'花药' => '花藥',
+'花马吊嘴' => '花馬弔嘴',
+'花哄' => '花鬨',
+'苑里' => '苑裡',
+'若干' => '若干',
+'若于' => '若於',
+'苦干' => '苦幹',
+'苦于' => '苦於',
+'苦药' => '苦藥',
+'苦里' => '苦裏',
+'苦斗' => '苦鬥',
+'苎麻' => '苧麻',
+'英占' => '英佔',
+'苹萦' => '苹縈',
+'范登堡' => '范登堡',
+'茶几' => '茶几',
+'茶庄' => '茶莊',
+'茶余' => '茶餘',
+'茶面' => '茶麵',
+'草丛里' => '草叢裡',
+'草广' => '草广',
+'草荐' => '草荐',
+'草药' => '草藥',
+'荐居' => '荐居',
+'荐臻' => '荐臻',
+'荐饥' => '荐饑',
+'荷花淀' => '荷花澱',
+'庄上' => '莊上',
+'庄主' => '莊主',
+'庄周' => '莊周',
+'庄员' => '莊員',
+'庄严' => '莊嚴',
+'庄园' => '莊園',
+'庄士顿道' => '莊士頓道',
+'庄子' => '莊子',
+'庄客' => '莊客',
+'庄家' => '莊家',
+'庄户' => '莊戶',
+'庄房' => '莊房',
+'庄敬' => '莊敬',
+'庄田' => '莊田',
+'庄稼' => '莊稼',
+'庄舄越吟' => '莊舄越吟',
+'庄里' => '莊裡',
+'庄语' => '莊語',
+'庄农' => '莊農',
+'庄重' => '莊重',
+'庄院' => '莊院',
+'庄骚' => '莊騷',
+'茎干' => '莖幹',
+'莽荡' => '莽蕩',
+'菌丝体' => '菌絲體',
+'菜干' => '菜乾',
+'菜肴' => '菜肴',
+'菠棱菜' => '菠稜菜',
+'菠萝干' => '菠蘿乾',
+'华发' => '華髮',
+'万一只' => '萬一只',
+'万多只' => '萬多隻',
+'万天后' => '萬天後',
+'万历' => '萬曆',
+'万历史' => '萬歷史',
+'万签插架' => '萬籤插架',
+'万扎' => '萬紮',
+'万象' => '萬象',
+'万只' => '萬隻',
+'落后' => '落後',
+'落于' => '落於',
+'落发' => '落髮',
+'着儿' => '著兒',
+'着书立说' => '著書立說',
+'着色软体' => '著色軟體',
+'着重指出' => '著重指出',
+'着录' => '著錄',
+'着录规则' => '著錄規則',
+'葡占' => '葡佔',
+'葡萄干' => '葡萄乾',
+'董氏封发' => '董氏封髮',
+'葫芦里卖甚么药' => '葫蘆裡賣甚麼藥',
+'蒙汗药' => '蒙汗藥',
+'蒙庄' => '蒙莊',
+'蒙雾露' => '蒙霧露',
+'蒜发' => '蒜髮',
+'苍术' => '蒼朮',
+'苍郁' => '蒼鬱',
+'蓄发' => '蓄髮',
+'蓄须' => '蓄鬚',
+'蓊郁' => '蓊鬱',
+'盖于' => '蓋於',
+'蓬蓬松松' => '蓬蓬鬆鬆',
+'蓬发' => '蓬髮',
+'蓬松' => '蓬鬆',
+'参绥' => '蔘綏',
+'葱郁' => '蔥鬱',
+'荞麦面' => '蕎麥麵',
+'荡来荡去' => '蕩來蕩去',
+'荡女' => '蕩女',
+'荡妇' => '蕩婦',
+'荡寇' => '蕩寇',
+'荡平' => '蕩平',
+'荡气回肠' => '蕩氣迴腸',
+'荡涤' => '蕩滌',
+'荡漾' => '蕩漾',
+'荡然' => '蕩然',
+'荡产' => '蕩產',
+'荡舟' => '蕩舟',
+'荡船' => '蕩船',
+'荡荡' => '蕩蕩',
+'萧参' => '蕭蔘',
+'薄幸' => '薄倖',
+'薄干' => '薄幹',
+'姜是老的辣' => '薑是老的辣',
+'姜末' => '薑末',
+'姜桂' => '薑桂',
+'姜母' => '薑母',
+'姜汁' => '薑汁',
+'姜汤' => '薑湯',
+'姜片' => '薑片',
+'姜糖' => '薑糖',
+'姜丝' => '薑絲',
+'姜老辣' => '薑老辣',
+'姜茶' => '薑茶',
+'姜蓉' => '薑蓉',
+'姜饼' => '薑餅',
+'姜黄' => '薑黃',
+'薙发' => '薙髮',
+'薝卜' => '薝蔔',
+'借以' => '藉以',
+'借助' => '藉助',
+'借寇兵' => '藉寇兵',
+'借手' => '藉手',
+'借机' => '藉機',
+'借此' => '藉此',
+'借由' => '藉由',
+'借箸代筹' => '藉箸代籌',
+'借着' => '藉著',
+'借资' => '藉資',
+'藏于' => '藏於',
+'藏历' => '藏曆',
+'藏历史' => '藏歷史',
+'藏蒙歌儿' => '藏矇歌兒',
+'藤制' => '藤製',
+'药丸' => '藥丸',
+'药典' => '藥典',
+'药到命除' => '藥到命除',
+'药到病除' => '藥到病除',
+'药剂' => '藥劑',
+'药力' => '藥力',
+'药包' => '藥包',
+'药名' => '藥名',
+'药味' => '藥味',
+'药品' => '藥品',
+'药商' => '藥商',
+'药单' => '藥單',
+'药婆' => '藥婆',
+'药学' => '藥學',
+'药害' => '藥害',
+'药专' => '藥專',
+'药局' => '藥局',
+'药师' => '藥師',
+'药店' => '藥店',
+'药厂' => '藥廠',
+'药引' => '藥引',
+'药性' => '藥性',
+'药房' => '藥房',
+'药效' => '藥效',
+'药方' => '藥方',
+'药材' => '藥材',
+'药棉' => '藥棉',
+'药检局' => '藥檢局',
+'药水' => '藥水',
+'药油' => '藥油',
+'药液' => '藥液',
+'药渣' => '藥渣',
+'药片' => '藥片',
+'药物' => '藥物',
+'药王' => '藥王',
+'药理' => '藥理',
+'药瓶' => '藥瓶',
+'药用' => '藥用',
+'药皂' => '藥皂',
+'药盒' => '藥盒',
+'药石' => '藥石',
+'药科' => '藥科',
+'药箱' => '藥箱',
+'药签' => '藥籤',
+'药粉' => '藥粉',
+'药糖' => '藥糖',
+'药线' => '藥線',
+'药罐' => '藥罐',
+'药膏' => '藥膏',
+'药舖' => '藥舖',
+'药茶' => '藥茶',
+'药草' => '藥草',
+'药行' => '藥行',
+'药贩' => '藥販',
+'药费' => '藥費',
+'药酒' => '藥酒',
+'药医学系' => '藥醫學系',
+'药量' => '藥量',
+'药针' => '藥針',
+'药铺' => '藥鋪',
+'药头' => '藥頭',
+'药饵' => '藥餌',
+'药面儿' => '藥麵兒',
+'苏昆' => '蘇崑',
+'蕴含着' => '蘊含著',
+'蕴涵着' => '蘊涵著',
+'苹果干' => '蘋果乾',
+'萝卜' => '蘿蔔',
+'萝卜干' => '蘿蔔乾',
+'虎须' => '虎鬚',
+'虎斗' => '虎鬥',
+'处于' => '處於',
+'号志' => '號誌',
+'虫部' => '虫部',
+'蚊动牛斗' => '蚊動牛鬥',
+'蛇发女妖' => '蛇髮女妖',
+'蛔虫药' => '蛔蟲藥',
+'蜂涌' => '蜂湧',
+'蜂准' => '蜂準',
+'蜜里调油' => '蜜裡調油',
+'蜡月' => '蜡月',
+'蜡祭' => '蜡祭',
+'虮蝨相吊' => '蟣蝨相弔',
+'蛏干' => '蟶乾',
+'蠁干' => '蠁幹',
+'蛮干' => '蠻幹',
+'血拼' => '血拚',
+'血余' => '血餘',
+'行事历' => '行事曆',
+'行事历史' => '行事歷史',
+'行凶' => '行兇',
+'行凶前' => '行兇前',
+'行凶后' => '行兇後',
+'行凶後' => '行兇後',
+'行于' => '行於',
+'行百里者半于九十' => '行百里者半於九十',
+'胡同' => '衚衕',
+'冲上' => '衝上',
+'冲下' => '衝下',
+'冲来' => '衝來',
+'冲倒' => '衝倒',
+'冲冠' => '衝冠',
+'冲出' => '衝出',
+'冲到' => '衝到',
+'冲刺' => '衝刺',
+'冲克' => '衝剋',
+'冲力' => '衝力',
+'冲劲' => '衝勁',
+'冲动' => '衝動',
+'冲去' => '衝去',
+'冲口' => '衝口',
+'冲垮' => '衝垮',
+'冲堂' => '衝堂',
+'冲坚陷阵' => '衝堅陷陣',
+'冲压' => '衝壓',
+'冲天' => '衝天',
+'冲州撞府' => '衝州撞府',
+'冲心' => '衝心',
+'冲掉' => '衝掉',
+'冲撞' => '衝撞',
+'冲击' => '衝擊',
+'冲散' => '衝散',
+'冲杀' => '衝殺',
+'冲决' => '衝決',
+'冲波' => '衝波',
+'冲浪' => '衝浪',
+'冲激' => '衝激',
+'冲然' => '衝然',
+'冲盹' => '衝盹',
+'冲破' => '衝破',
+'冲程' => '衝程',
+'冲突' => '衝突',
+'冲线' => '衝線',
+'冲着' => '衝著',
+'冲要' => '衝要',
+'冲起' => '衝起',
+'冲车' => '衝車',
+'冲进' => '衝進',
+'冲过' => '衝過',
+'冲量' => '衝量',
+'冲锋' => '衝鋒',
+'冲陷' => '衝陷',
+'冲头阵' => '衝頭陣',
+'冲风' => '衝風',
+'衣绣昼行' => '衣繡晝行',
+'表征' => '表徵',
+'表里' => '表裡',
+'表面' => '表面',
+'衷于' => '衷於',
+'袋里' => '袋裡',
+'袖里' => '袖裡',
+'被里' => '被裡',
+'被复' => '被複',
+'被覆着' => '被覆著',
+'被发佯狂' => '被髮佯狂',
+'被发入山' => '被髮入山',
+'被发左衽' => '被髮左衽',
+'被发缨冠' => '被髮纓冠',
+'被发阳狂' => '被髮陽狂',
+'裁并' => '裁併',
+'裁制' => '裁製',
+'里勾外连' => '裏勾外連',
+'里手' => '裏手',
+'里海' => '裏海',
+'里面' => '裏面',
+'补于' => '補於',
+'补药' => '補藥',
+'补血药' => '補血藥',
+'补注' => '補註',
+'装折' => '裝摺',
+'里外' => '裡外',
+'里子' => '裡子',
+'里屋' => '裡屋',
+'里层' => '裡層',
+'里布' => '裡布',
+'里带' => '裡帶',
+'里弦' => '裡弦',
+'里应外合' => '裡應外合',
+'里脊' => '裡脊',
+'里衣' => '裡衣',
+'里通外国' => '裡通外國',
+'里通外敌' => '裡通外敵',
+'里边' => '裡邊',
+'里间' => '裡間',
+'里面儿' => '裡面兒',
+'里面包' => '裡面包',
+'里头' => '裡頭',
+'制件' => '製件',
+'制作' => '製作',
+'制做' => '製做',
+'制备' => '製備',
+'制冰' => '製冰',
+'制冷' => '製冷',
+'制剂' => '製劑',
+'制品' => '製品',
+'制图' => '製圖',
+'制成' => '製成',
+'制法' => '製法',
+'制浆' => '製漿',
+'制为' => '製為',
+'制片' => '製片',
+'制版' => '製版',
+'制程' => '製程',
+'制糖' => '製糖',
+'制纸' => '製紙',
+'制药' => '製藥',
+'制表' => '製表',
+'制造' => '製造',
+'制革' => '製革',
+'制鞋' => '製鞋',
+'制盐' => '製鹽',
+'复仞年如' => '複仞年如',
+'复以百万' => '複以百萬',
+'复位' => '複位',
+'复信' => '複信',
+'复元音' => '複元音',
+'复函数' => '複函數',
+'复分数' => '複分數',
+'复分析' => '複分析',
+'复分解反应' => '複分解反應',
+'复列' => '複列',
+'复利' => '複利',
+'复印' => '複印',
+'复原' => '複原',
+'复句' => '複句',
+'复合' => '複合',
+'复名' => '複名',
+'复员' => '複員',
+'复壁' => '複壁',
+'复壮' => '複壯',
+'复姓' => '複姓',
+'复字键' => '複字鍵',
+'复审' => '複審',
+'复写' => '複寫',
+'复平面' => '複平面',
+'复式' => '複式',
+'复复' => '複復',
+'复数' => '複數',
+'复本' => '複本',
+'复查' => '複查',
+'复核' => '複核',
+'复检' => '複檢',
+'复次' => '複次',
+'复比' => '複比',
+'复决' => '複決',
+'复流' => '複流',
+'复测' => '複測',
+'复亩珍' => '複畝珍',
+'复发' => '複發',
+'复目' => '複目',
+'复眼' => '複眼',
+'复种' => '複種',
+'复线' => '複線',
+'复习' => '複習',
+'复色' => '複色',
+'复叶' => '複葉',
+'复制' => '複製',
+'复诊' => '複診',
+'复评' => '複評',
+'复词' => '複詞',
+'复试' => '複試',
+'复课' => '複課',
+'复议' => '複議',
+'复变函数' => '複變函數',
+'复赛' => '複賽',
+'复辅音' => '複輔音',
+'复述' => '複述',
+'复选' => '複選',
+'复钱' => '複錢',
+'复阅' => '複閱',
+'复杂' => '複雜',
+'复电' => '複電',
+'复音' => '複音',
+'复韵' => '複韻',
+'褒赞' => '褒讚',
+'衬里' => '襯裡',
+'西占' => '西佔',
+'西元后' => '西元後',
+'西岳' => '西嶽',
+'西晒' => '西晒',
+'西历' => '西曆',
+'西历史' => '西歷史',
+'西药' => '西藥',
+'西谷米' => '西谷米',
+'西游' => '西遊',
+'要占' => '要佔',
+'要占卜' => '要占卜',
+'要自制' => '要自制',
+'要冲' => '要衝',
+'要么' => '要麼',
+'覆亡' => '覆亡',
+'覆命' => '覆命',
+'覆巢之下无完卵' => '覆巢之下無完卵',
+'覆水难收' => '覆水難收',
+'覆没' => '覆沒',
+'覆着' => '覆著',
+'覆盖' => '覆蓋',
+'覆盖着' => '覆蓋著',
+'覆辙' => '覆轍',
+'覆雨翻云' => '覆雨翻雲',
+'见于' => '見於',
+'见棱见角' => '見稜見角',
+'见素抱朴' => '見素抱樸',
+'见钟不打' => '見鐘不打',
+'规划' => '規劃',
+'规范' => '規範',
+'視如寇仇' => '視如寇讎',
+'视于' => '視於',
+'观采' => '觀採',
+'角落发' => '角落發',
+'角落里' => '角落裡',
+'觚棱' => '觚稜',
+'解雇' => '解僱',
+'解痛药' => '解痛藥',
+'解药' => '解藥',
+'解铃仍须系铃人' => '解鈴仍須繫鈴人',
+'解铃还须系铃人' => '解鈴還須繫鈴人',
+'解发佯狂' => '解髮佯狂',
+'触须' => '觸鬚',
+'言云' => '言云',
+'言大而夸' => '言大而夸',
+'言辩而确' => '言辯而确',
+'订于' => '訂於',
+'订制' => '訂製',
+'计划' => '計劃',
+'托了' => '託了',
+'托事' => '託事',
+'托交' => '託交',
+'托人' => '託人',
+'托付' => '託付',
+'托儿所' => '託兒所',
+'托古讽今' => '託古諷今',
+'托名' => '託名',
+'托命' => '託命',
+'托咎' => '託咎',
+'托梦' => '託夢',
+'托大' => '託大',
+'托孤' => '託孤',
+'托庇' => '託庇',
+'托故' => '託故',
+'托疾' => '託疾',
+'托病' => '託病',
+'托福' => '託福',
+'托管' => '託管',
+'托言' => '託言',
+'托词' => '託詞',
+'托买' => '託買',
+'托卖' => '託賣',
+'托身' => '託身',
+'托辞' => '託辭',
+'托运' => '託運',
+'托过' => '託過',
+'托附' => '託附',
+'设于' => '設於',
+'许愿起经' => '許愿起經',
+'诉说着' => '訴說著',
+'注上' => '註上',
+'注册' => '註冊',
+'注失' => '註失',
+'注定' => '註定',
+'注明' => '註明',
+'注标' => '註標',
+'注生娘娘' => '註生娘娘',
+'注疏' => '註疏',
+'注脚' => '註腳',
+'注解' => '註解',
+'注记' => '註記',
+'注译' => '註譯',
+'注释' => '註釋',
+'注销' => '註銷',
+'评注' => '評註',
+'词干' => '詞幹',
+'词汇' => '詞彙',
+'词余' => '詞餘',
+'询于' => '詢於',
+'询于刍荛' => '詢於芻蕘',
+'试药' => '試藥',
+'试制' => '試製',
+'诗云' => '詩云',
+'诗赞' => '詩讚',
+'诗钟' => '詩鐘',
+'诗余' => '詩餘',
+'话里有话' => '話裡有話',
+'该于' => '該於',
+'详征博引' => '詳徵博引',
+'详注' => '詳註',
+'诔赞' => '誄讚',
+'夸多斗靡' => '誇多鬥靡',
+'夸能斗智' => '誇能鬥智',
+'夸赞' => '誇讚',
+'志哀' => '誌哀',
+'志喜' => '誌喜',
+'志庆' => '誌慶',
+'志异' => '誌異',
+'认准' => '認準',
+'诱奸' => '誘姦',
+'语云' => '語云',
+'语汇' => '語彙',
+'语有云' => '語有云',
+'诚征' => '誠徵',
+'诚朴' => '誠樸',
+'诬蔑' => '誣衊',
+'说着' => '說著',
+'课后' => '課後',
+'课征' => '課徵',
+'课余' => '課餘',
+'调准' => '調準',
+'调制' => '調製',
+'谈征' => '談徵',
+'请参阅' => '請參閱',
+'请君入瓮' => '請君入甕',
+'请托' => '請託',
+'咨询' => '諮詢',
+'诸余' => '諸餘',
+'谋定后动' => '謀定後動',
+'谋干' => '謀幹',
+'谢绝参观' => '謝絕參觀',
+'谬采虚声' => '謬採虛聲',
+'谬赞' => '謬讚',
+'謷丑' => '謷醜',
+'谨于心' => '謹於心',
+'证于' => '證於',
+'警世钟' => '警世鐘',
+'警钟' => '警鐘',
+'译注' => '譯註',
+'护发' => '護髮',
+'读后' => '讀後',
+'变征' => '變徵',
+'变丑' => '變醜',
+'仇問' => '讎問',
+'仇夷' => '讎夷',
+'仇校' => '讎校',
+'仇正' => '讎正',
+'仇隙' => '讎隙',
+'赞不绝口' => '讚不絕口',
+'赞佩' => '讚佩',
+'赞呗' => '讚唄',
+'赞叹不已' => '讚嘆不已',
+'赞扬' => '讚揚',
+'赞乐' => '讚樂',
+'赞歌' => '讚歌',
+'赞叹' => '讚歎',
+'赞美' => '讚美',
+'赞羨' => '讚羨',
+'赞许' => '讚許',
+'赞词' => '讚詞',
+'赞誉' => '讚譽',
+'赞赏' => '讚賞',
+'赞辞' => '讚辭',
+'赞颂' => '讚頌',
+'豆干' => '豆乾',
+'豆腐干' => '豆腐乾',
+'竖着' => '豎著',
+'竖起脊梁' => '豎起脊梁',
+'丰滨' => '豐濱',
+'丰滨乡' => '豐濱鄉',
+'象征' => '象徵',
+'象征着' => '象徵著',
+'负债累累' => '負債纍纍',
+'贪欲' => '貪慾',
+'贵价' => '貴价',
+'贵干' => '貴幹',
+'贵征' => '貴徵',
+'買凶' => '買兇',
+'买凶' => '買兇',
+'费占' => '費佔',
+'贻范' => '貽範',
+'资金占用' => '資金占用',
+'贾后' => '賈後',
+'赈饥' => '賑饑',
+'赏赞' => '賞讚',
+'卖呆' => '賣獃',
+'质朴' => '質樸',
+'赌台' => '賭檯',
+'赌斗' => '賭鬥',
+'赖于' => '賴於',
+'賸余' => '賸餘',
+'购并' => '購併',
+'购买欲' => '購買慾',
+'赢余' => '贏餘',
+'赤绳系足' => '赤繩繫足',
+'赤霉素' => '赤霉素',
+'走回路' => '走回路',
+'走后' => '走後',
+'起于' => '起於',
+'起复' => '起複',
+'起哄' => '起鬨',
+'超级杯' => '超級盃',
+'赶制' => '趕製',
+'赶面棍' => '趕麵棍',
+'赵庄' => '趙莊',
+'趋于' => '趨於',
+'趱干' => '趲幹',
+'足于' => '足於',
+'跌扑' => '跌扑',
+'跌荡' => '跌蕩',
+'跟前跟后' => '跟前跟後',
+'路签' => '路籤',
+'跳梁小丑' => '跳樑小丑',
+'跳荡' => '跳蕩',
+'跳表' => '跳錶',
+'蹪于' => '蹪於',
+'蹭棱子' => '蹭稜子',
+'躁郁' => '躁鬱',
+'身后' => '身後',
+'身于' => '身於',
+'身体发肤' => '身體髮膚',
+'躯干' => '軀幹',
+'车库里' => '車庫裡',
+'车站里' => '車站裡',
+'车里' => '車裡',
+'轨范' => '軌範',
+'轩辟' => '軒闢',
+'较于' => '較於',
+'载于' => '載於',
+'挽曲' => '輓曲',
+'挽歌' => '輓歌',
+'挽聯' => '輓聯',
+'挽联' => '輓聯',
+'挽詞' => '輓詞',
+'挽词' => '輓詞',
+'挽诗' => '輓詩',
+'挽詩' => '輓詩',
+'轻于' => '輕於',
+'轻轻松松' => '輕輕鬆鬆',
+'轻松' => '輕鬆',
+'轮奸' => '輪姦',
+'轮回' => '輪迴',
+'转向往' => '轉向往',
+'转台' => '轉檯',
+'转托' => '轉託',
+'转斗千里' => '轉鬥千里',
+'辛丑' => '辛丑',
+'辟谷' => '辟穀',
+'办公台' => '辦公檯',
+'辞汇' => '辭彙',
+'辫发' => '辮髮',
+'辩斗' => '辯鬥',
+'农历' => '農曆',
+'农历史' => '農歷史',
+'农民历' => '農民曆',
+'农民历史' => '農民歷史',
+'农庄' => '農莊',
+'农药' => '農藥',
+'迂回' => '迂迴',
+'近于' => '近於',
+'近日無仇' => '近日無讎',
+'近日里' => '近日裡',
+'返朴' => '返樸',
+'迥然回异' => '迥然迴異',
+'迫于' => '迫於',
+'回光返照' => '迴光返照',
+'回向' => '迴向',
+'回圈' => '迴圈',
+'回廊' => '迴廊',
+'回形夹' => '迴形夾',
+'回文' => '迴文',
+'回旋' => '迴旋',
+'回流' => '迴流',
+'回环' => '迴環',
+'回纹针' => '迴紋針',
+'回绕' => '迴繞',
+'回翔' => '迴翔',
+'回肠' => '迴腸',
+'回诵' => '迴誦',
+'回路' => '迴路',
+'回转' => '迴轉',
+'回递性' => '迴遞性',
+'回避' => '迴避',
+'回銮' => '迴鑾',
+'回音' => '迴音',
+'回响' => '迴響',
+'回风' => '迴風',
+'迷幻药' => '迷幻藥',
+'迷于' => '迷於',
+'迷蒙' => '迷濛',
+'迷药' => '迷藥',
+'迷魂药' => '迷魂藥',
+'追凶' => '追兇',
+'退伙' => '退夥',
+'退后' => '退後',
+'退烧药' => '退燒藥',
+'退藏于密' => '退藏於密',
+'逋发' => '逋髮',
+'逍遥游' => '逍遙遊',
+'透辟' => '透闢',
+'这伙人' => '這夥人',
+'这里' => '這裏',
+'这里在' => '這裡在',
+'这里是' => '這裡是',
+'这里会' => '這裡會',
+'这里有' => '這裡有',
+'这里能' => '這裡能',
+'这只' => '這隻',
+'这么' => '這麼',
+'这么着' => '這麼著',
+'通奸' => '通姦',
+'通心面' => '通心麵',
+'通于' => '通於',
+'通历' => '通曆',
+'通历史' => '通歷史',
+'通庄' => '通莊',
+'逞凶鬥狠' => '逞兇鬥狠',
+'逞凶斗狠' => '逞兇鬥狠',
+'造曲' => '造麯',
+'连三并四' => '連三併四',
+'连占' => '連佔',
+'连采' => '連採',
+'连于' => '連於',
+'连系' => '連繫',
+'连庄' => '連莊',
+'周游世界' => '週遊世界',
+'进占' => '進佔',
+'逼并' => '逼併',
+'游了' => '遊了',
+'游人' => '遊人',
+'游仙' => '遊仙',
+'游伴' => '遊伴',
+'游侠' => '遊俠',
+'游冶' => '遊冶',
+'游刃有余' => '遊刃有餘',
+'游动' => '遊動',
+'游园' => '遊園',
+'游子' => '遊子',
+'游学' => '遊學',
+'游客' => '遊客',
+'游宦' => '遊宦',
+'游山玩水' => '遊山玩水',
+'游必有方' => '遊必有方',
+'游憩' => '遊憩',
+'游戏' => '遊戲',
+'游手好闲' => '遊手好閒',
+'游方' => '遊方',
+'游星' => '遊星',
+'游乐' => '遊樂',
+'游标卡尺' => '遊標卡尺',
+'游历' => '遊歷',
+'游民' => '遊民',
+'游河' => '遊河',
+'游牧' => '遊牧',
+'游猎' => '遊獵',
+'游玩' => '遊玩',
+'游荡' => '遊盪',
+'游目骋怀' => '遊目騁懷',
+'游程' => '遊程',
+'游丝' => '遊絲',
+'游兴' => '遊興',
+'游船' => '遊船',
+'游艇' => '遊艇',
+'游荡不归' => '遊蕩不歸',
+'游艺' => '遊藝',
+'游行' => '遊行',
+'游街' => '遊街',
+'游览' => '遊覽',
+'游记' => '遊記',
+'游说' => '遊說',
+'游资' => '遊資',
+'游走' => '遊走',
+'游踪' => '遊蹤',
+'游逛' => '遊逛',
+'游错' => '遊錯',
+'游离' => '遊離',
+'游骑兵' => '遊騎兵',
+'游魂' => '遊魂',
+'遍于' => '遍於',
+'过后' => '過後',
+'过于' => '過於',
+'过杆' => '過杆',
+'过水面' => '過水麵',
+'道范' => '道範',
+'逊于' => '遜於',
+'递回' => '遞迴',
+'远于' => '遠於',
+'远县才至' => '遠縣纔至',
+'远游' => '遠遊',
+'遨游' => '遨遊',
+'适于' => '適於',
+'遮丑' => '遮醜',
+'迁于' => '遷於',
+'遗范' => '遺範',
+'遗迹' => '遺迹',
+'辽沈' => '遼瀋',
+'避孕药' => '避孕藥',
+'避暑山庄' => '避暑山庄',
+'邀天之幸' => '邀天之倖',
+'还占' => '還佔',
+'还采' => '還採',
+'还于' => '還於',
+'还冲' => '還衝',
+'邋里邋遢' => '邋裡邋遢',
+'那只是' => '那只是',
+'那只有' => '那只有',
+'那卷' => '那捲',
+'那里' => '那裡',
+'那只' => '那隻',
+'那么' => '那麼',
+'那么着' => '那麼著',
+'郁朴' => '郁樸',
+'郁郁菲菲' => '郁郁菲菲',
+'郊游' => '郊遊',
+'郘钟' => '郘鐘',
+'部落发' => '部落發',
+'都于' => '都於',
+'乡愿' => '鄉愿',
+'邓后' => '鄧後',
+'鄭凱云' => '鄭凱云',
+'郑凯云' => '鄭凱云',
+'郑庄公' => '鄭莊公',
+'配制饲料' => '配制飼料',
+'配合着' => '配合著',
+'配水干管' => '配水幹管',
+'配药' => '配藥',
+'配制' => '配製',
+'酒帘' => '酒帘',
+'酒后' => '酒後',
+'酒坛' => '酒罈',
+'酒肴' => '酒肴',
+'酒药' => '酒藥',
+'酒醴曲蘖' => '酒醴麴櫱',
+'酒曲' => '酒麴',
+'酥松' => '酥鬆',
+'醇朴' => '醇樸',
+'醉于' => '醉於',
+'醋坛' => '醋罈',
+'丑丫头' => '醜丫頭',
+'丑事' => '醜事',
+'丑人' => '醜人',
+'丑侪' => '醜儕',
+'丑八怪' => '醜八怪',
+'丑剌剌' => '醜剌剌',
+'丑剧' => '醜劇',
+'丑化' => '醜化',
+'丑史' => '醜史',
+'丑名' => '醜名',
+'丑咤' => '醜吒',
+'丑地' => '醜地',
+'丑夷' => '醜夷',
+'丑女' => '醜女',
+'丑女效颦' => '醜女效顰',
+'丑奴儿' => '醜奴兒',
+'丑妇' => '醜婦',
+'丑媳' => '醜媳',
+'丑媳妇' => '醜媳婦',
+'丑小鸭' => '醜小鴨',
+'丑巴怪' => '醜巴怪',
+'丑徒' => '醜徒',
+'丑恶' => '醜惡',
+'丑态' => '醜態',
+'丑毙了' => '醜斃了',
+'丑于' => '醜於',
+'丑末' => '醜末',
+'丑样' => '醜樣',
+'丑死' => '醜死',
+'丑比' => '醜比',
+'丑沮' => '醜沮',
+'丑男' => '醜男',
+'丑闻' => '醜聞',
+'丑声' => '醜聲',
+'丑声远播' => '醜聲遠播',
+'丑脸' => '醜臉',
+'丑虏' => '醜虜',
+'丑行' => '醜行',
+'丑言' => '醜言',
+'丑诋' => '醜詆',
+'丑话' => '醜話',
+'丑语' => '醜語',
+'丑贼生' => '醜賊生',
+'丑辞' => '醜辭',
+'丑辱' => '醜辱',
+'丑逆' => '醜逆',
+'丑丑' => '醜醜',
+'丑陋' => '醜陋',
+'丑杂' => '醜雜',
+'丑头怪脸' => '醜頭怪臉',
+'丑类' => '醜類',
+'酝酿着' => '醞釀著',
+'医药' => '醫藥',
+'酿制' => '釀製',
+'衅钟' => '釁鐘',
+'采石之役' => '采石之役',
+'采石之戰' => '采石之戰',
+'采石之战' => '采石之戰',
+'采石磯' => '采石磯',
+'采石矶' => '采石磯',
+'釉药' => '釉藥',
+'里程表' => '里程錶',
+'重划' => '重劃',
+'重折' => '重摺',
+'重于' => '重於',
+'重罗面' => '重羅麵',
+'重制' => '重製',
+'重复' => '重複',
+'重托' => '重託',
+'重游' => '重遊',
+'重锤' => '重鎚',
+'野姜' => '野薑',
+'野游' => '野遊',
+'厘出' => '釐出',
+'厘升' => '釐升',
+'厘定' => '釐定',
+'厘正' => '釐正',
+'厘清' => '釐清',
+'厘订' => '釐訂',
+'金仆姑' => '金僕姑',
+'金仑溪' => '金崙溪',
+'金布道' => '金布道',
+'金表情' => '金表情',
+'金表态' => '金表態',
+'金表扬' => '金表揚',
+'金表明' => '金表明',
+'金表演' => '金表演',
+'金表现' => '金表現',
+'金表示' => '金表示',
+'金表达' => '金表達',
+'金表露' => '金表露',
+'金表面' => '金表面',
+'金装玉里' => '金裝玉裡',
+'金表' => '金錶',
+'金钟' => '金鐘',
+'金马仑道' => '金馬崙道',
+'金发' => '金髮',
+'钉锤' => '釘鎚',
+'铃响后' => '鈴響後',
+'钩心斗角' => '鉤心鬥角',
+'银朱' => '銀硃',
+'银发' => '銀髮',
+'铜制' => '銅製',
+'铜钟' => '銅鐘',
+'铝制' => '鋁製',
+'铺锦列绣' => '鋪錦列繡',
+'钢梁' => '鋼樑',
+'钢制' => '鋼製',
+'录着' => '錄著',
+'录制' => '錄製',
+'锤炼' => '錘鍊',
+'钱谷' => '錢穀',
+'钱庄' => '錢莊',
+'锦绣花园' => '錦綉花園',
+'锦绣' => '錦繡',
+'表带' => '錶帶',
+'表店' => '錶店',
+'表厂' => '錶廠',
+'表板' => '錶板',
+'表壳' => '錶殼',
+'表盘' => '錶盤',
+'表蒙子' => '錶蒙子',
+'表针' => '錶針',
+'表链' => '錶鏈',
+'炼冶' => '鍊冶',
+'炼句' => '鍊句',
+'炼字' => '鍊字',
+'炼师' => '鍊師',
+'炼度' => '鍊度',
+'炼形' => '鍊形',
+'炼气' => '鍊氣',
+'炼汞' => '鍊汞',
+'炼石' => '鍊石',
+'炼贫' => '鍊貧',
+'炼金' => '鍊金',
+'炼钢' => '鍊鋼',
+'锅庄' => '鍋莊',
+'锻炼出' => '鍛鍊出',
+'锲而不舍' => '鍥而不捨',
+'钟表' => '鍾錶',
+'镰仓' => '鎌倉',
+'锤儿' => '鎚兒',
+'锤子' => '鎚子',
+'锤头' => '鎚頭',
+'锈病' => '鏽病',
+'锈菌' => '鏽菌',
+'锈蚀' => '鏽蝕',
+'钟不扣不鸣' => '鐘不扣不鳴',
+'钟不撞不鸣' => '鐘不撞不鳴',
+'钟乳洞' => '鐘乳洞',
+'钟乳石' => '鐘乳石',
+'钟在寺里' => '鐘在寺里',
+'钟塔' => '鐘塔',
+'钟山' => '鐘山',
+'钟形虫' => '鐘形蟲',
+'钟摆' => '鐘擺',
+'钟楼' => '鐘樓',
+'钟漏' => '鐘漏',
+'钟琴' => '鐘琴',
+'钟相' => '鐘相',
+'钟磬' => '鐘磬',
+'钟声' => '鐘聲',
+'钟表店' => '鐘錶店',
+'钟关' => '鐘關',
+'钟响' => '鐘響',
+'钟头' => '鐘頭',
+'钟鸣' => '鐘鳴',
+'钟点' => '鐘點',
+'钟鼎' => '鐘鼎',
+'钟鼓' => '鐘鼓',
+'铁杆' => '鐵杆',
+'铁栏杆' => '鐵欄杆',
+'铁锤' => '鐵鎚',
+'铁锈' => '鐵鏽',
+'铸钟' => '鑄鐘',
+'鉴于' => '鑒於',
+'长几' => '長几',
+'长于' => '長於',
+'长历' => '長曆',
+'长历史' => '長歷史',
+'长生药' => '長生藥',
+'门前门后' => '門前門後',
+'门帘' => '門帘',
+'门吊儿' => '門弔兒',
+'门里' => '門裡',
+'开吊' => '開弔',
+'开征' => '開徵',
+'开采' => '開採',
+'开药' => '開藥',
+'开辟' => '開闢',
+'开哄' => '開鬨',
+'闲情逸致' => '閒情逸緻',
+'闲荡' => '閒蕩',
+'闲游' => '閒遊',
+'间不容发' => '間不容髮',
+'闵采尔' => '閔採爾',
+'合府' => '閤府',
+'闺范' => '閨範',
+'阃范' => '閫範',
+'闯荡' => '闖蕩',
+'闯炼' => '闖鍊',
+'关系' => '關係',
+'关系着' => '關係著',
+'关弓与我确' => '關弓與我确',
+'关于' => '關於',
+'辟佛' => '闢佛',
+'辟作' => '闢作',
+'辟划' => '闢劃',
+'辟土' => '闢土',
+'辟地' => '闢地',
+'辟室' => '闢室',
+'辟建' => '闢建',
+'辟为' => '闢為',
+'辟田' => '闢田',
+'辟筑' => '闢築',
+'辟谣' => '闢謠',
+'辟辟' => '闢辟',
+'辟邪以律' => '闢邪以律',
+'防患于未然' => '防患於未然',
+'防晒' => '防晒',
+'防御' => '防禦',
+'防范' => '防範',
+'防锈' => '防鏽',
+'防台' => '防颱',
+'阻于' => '阻於',
+'阿呆瓜' => '阿呆瓜',
+'阿呆' => '阿獃',
+'附于' => '附於',
+'附注' => '附註',
+'降压药' => '降壓藥',
+'降于' => '降於',
+'限于' => '限於',
+'升官' => '陞官',
+'除臭药' => '除臭藥',
+'陪吊' => '陪弔',
+'阴干' => '陰乾',
+'阴历' => '陰曆',
+'阴历史' => '陰歷史',
+'阴沟里翻船' => '陰溝裡翻船',
+'阴郁' => '陰鬱',
+'陈炼' => '陳鍊',
+'陷于' => '陷於',
+'陆游' => '陸遊',
+'阳春面' => '陽春麵',
+'阳历' => '陽曆',
+'阳历史' => '陽歷史',
+'隆准许' => '隆准許',
+'隆准' => '隆準',
+'随后' => '隨後',
+'随于' => '隨於',
+'隐占' => '隱佔',
+'隐几' => '隱几',
+'隐于' => '隱於',
+'只字' => '隻字',
+'只影' => '隻影',
+'只手遮天' => '隻手遮天',
+'只眼' => '隻眼',
+'只言片语' => '隻言片語',
+'只身' => '隻身',
+'雄斗斗' => '雄斗斗',
+'雅范' => '雅範',
+'雅致' => '雅緻',
+'集于' => '集於',
+'集游法' => '集遊法',
+'雇佣' => '雇傭',
+'雇于' => '雇於',
+'雕梁画栋' => '雕樑畫棟',
+'双折' => '雙摺',
+'双胜类' => '雙胜類',
+'双雕' => '雙鵰',
+'杂合面儿' => '雜合麵兒',
+'杂志' => '雜誌',
+'杂面' => '雜麵',
+'鸡吵鹅斗' => '雞吵鵝鬥',
+'鸡奸' => '雞姦',
+'鸡争鹅斗' => '雞爭鵝鬥',
+'鸡丝' => '雞絲',
+'鸡丝面' => '雞絲麵',
+'鸡腿面' => '雞腿麵',
+'鸡蛋里挑骨头' => '雞蛋裡挑骨頭',
+'鸡只' => '雞隻',
+'离于' => '離於',
+'难舍' => '難捨',
+'难于' => '難於',
+'雨后' => '雨後',
+'雪窗萤几' => '雪窗螢几',
+'雪里' => '雪裡',
+'雪里红' => '雪里紅',
+'云南白药' => '雲南白藥',
+'云笈七签' => '雲笈七籤',
+'云游' => '雲遊',
+'云须' => '雲鬚',
+'零多只' => '零多隻',
+'零天后' => '零天後',
+'零只' => '零隻',
+'零余' => '零餘',
+'电子表' => '電子錶',
+'电子钟' => '電子鐘',
+'电杆' => '電杆',
+'电线杆' => '電線杆',
+'电冲' => '電衝',
+'电表' => '電錶',
+'电钟' => '電鐘',
+'震栗' => '震慄',
+'震于' => '震於',
+'震荡' => '震蕩',
+'雾里' => '霧裡',
+'露丑' => '露醜',
+'霸占' => '霸佔',
+'霁范' => '霽範',
+'灵药' => '靈藥',
+'青山一发' => '青山一髮',
+'青苹' => '青苹',
+'青苹果' => '青蘋果',
+'青蝇吊客' => '青蠅弔客',
+'青霉素' => '青霉素',
+'青霉' => '青黴',
+'非占不可' => '非佔不可',
+'非于' => '非於',
+'靠后' => '靠後',
+'靠里面' => '靠裡面',
+'面包住' => '面包住',
+'面包含' => '面包含',
+'面包围' => '面包圍',
+'面包容' => '面包容',
+'面包庇' => '面包庇',
+'面包厢' => '面包廂',
+'面包抄' => '面包抄',
+'面包括' => '面包括',
+'面包揽' => '面包攬',
+'面包涵' => '面包涵',
+'面包管' => '面包管',
+'面包扎' => '面包紮',
+'面包罗' => '面包羅',
+'面包着' => '面包著',
+'面包藏' => '面包藏',
+'面包装' => '面包裝',
+'面包裹' => '面包裹',
+'面包起' => '面包起',
+'面包办' => '面包辦',
+'面店舖' => '面店舖',
+'面朝着' => '面朝著',
+'面条目' => '面條目',
+'面條目' => '面條目',
+'面粉碎' => '面粉碎',
+'面粉红' => '面粉紅',
+'面临着' => '面臨著',
+'面食饭' => '面食飯',
+'面食面' => '面食麵',
+'鞋里' => '鞋裡',
+'鞣制' => '鞣製',
+'秋千' => '鞦韆',
+'鞭辟入里' => '鞭辟入裡',
+'韦庄' => '韋莊',
+'韩国制' => '韓國製',
+'韩制' => '韓製',
+'音准' => '音準',
+'音声如钟' => '音聲如鐘',
+'韶山冲' => '韶山衝',
+'页面' => '頁面',
+'頁面' => '頁面',
+'项庄' => '項莊',
+'顺于' => '順於',
+'颂系' => '頌繫',
+'颂赞' => '頌讚',
+'预制' => '預製',
+'领袖欲' => '領袖慾',
+'头巾吊在水里' => '頭巾弔在水裡',
+'头里' => '頭裡',
+'头发' => '頭髮',
+'颊须' => '頰鬚',
+'题签' => '題籤',
+'额征' => '額徵',
+'额我略历' => '額我略曆',
+'额我略历史' => '額我略歷史',
+'颜范' => '顏範',
+'颠干倒坤' => '顛乾倒坤',
+'颠覆' => '顛覆',
+'颠颠仆仆' => '顛顛仆仆',
+'顾前不顾后' => '顧前不顧後',
+'颤栗' => '顫慄',
+'显着标志' => '顯著標志',
+'风干' => '風乾',
+'风土志' => '風土誌',
+'风卷残云' => '風捲殘雲',
+'风物志' => '風物誌',
+'风范' => '風範',
+'风里' => '風裡',
+'风起云涌' => '風起雲湧',
+'台风' => '颱風',
+'刮了' => '颳了',
+'刮倒' => '颳倒',
+'刮去' => '颳去',
+'刮得' => '颳得',
+'刮走' => '颳走',
+'刮起' => '颳起',
+'刮雪' => '颳雪',
+'刮风' => '颳風',
+'飘荡' => '飄蕩',
+'飘游' => '飄遊',
+'飘飘荡荡' => '飄飄蕩蕩',
+'飞扎' => '飛紮',
+'飞刍挽粟' => '飛芻輓粟',
+'食欲' => '食慾',
+'食欲不振' => '食欲不振',
+'食野之苹' => '食野之苹',
+'食面' => '食麵',
+'饭后' => '飯後',
+'饭后钟' => '飯後鐘',
+'饭团' => '飯糰',
+'饭庄' => '飯莊',
+'饲喂' => '飼餵',
+'饼干' => '餅乾',
+'馂余' => '餕餘',
+'余0' => '餘0',
+'余1' => '餘1',
+'余2' => '餘2',
+'余3' => '餘3',
+'余4' => '餘4',
+'余5' => '餘5',
+'余6' => '餘6',
+'余7' => '餘7',
+'余8' => '餘8',
+'余9' => '餘9',
+'余〇' => '餘〇',
+'余一' => '餘一',
+'余七' => '餘七',
+'余三' => '餘三',
+'余下' => '餘下',
+'余九' => '餘九',
+'余事' => '餘事',
+'余二' => '餘二',
+'余五' => '餘五',
+'余人' => '餘人',
+'余俗' => '餘俗',
+'余倍' => '餘倍',
+'余僇' => '餘僇',
+'余光' => '餘光',
+'余八' => '餘八',
+'余六' => '餘六',
+'余刃' => '餘刃',
+'余切' => '餘切',
+'余利' => '餘利',
+'余割' => '餘割',
+'余力' => '餘力',
+'余勇' => '餘勇',
+'余十' => '餘十',
+'余味' => '餘味',
+'余喘' => '餘喘',
+'余四' => '餘四',
+'余地' => '餘地',
+'余墨' => '餘墨',
+'余外' => '餘外',
+'余妙' => '餘妙',
+'余姚' => '餘姚',
+'余威' => '餘威',
+'余子' => '餘子',
+'余存' => '餘存',
+'余孽' => '餘孽',
+'余弦' => '餘弦',
+'余思' => '餘思',
+'余悸' => '餘悸',
+'余庆' => '餘慶',
+'余数' => '餘數',
+'余明' => '餘明',
+'余映' => '餘映',
+'余暇' => '餘暇',
+'余晖' => '餘暉',
+'余杭' => '餘杭',
+'余杯' => '餘杯',
+'余桃' => '餘桃',
+'余桶' => '餘桶',
+'余业' => '餘業',
+'余款' => '餘款',
+'余步' => '餘步',
+'余殃' => '餘殃',
+'余毒' => '餘毒',
+'余气' => '餘氣',
+'余波' => '餘波',
+'余波荡漾' => '餘波盪漾',
+'余温' => '餘溫',
+'余泽' => '餘澤',
+'余沥' => '餘瀝',
+'余烈' => '餘烈',
+'余热' => '餘熱',
+'余烬' => '餘燼',
+'余珍' => '餘珍',
+'余生' => '餘生',
+'余众' => '餘眾',
+'余窍' => '餘竅',
+'余粮' => '餘糧',
+'余绪' => '餘緒',
+'余缺' => '餘缺',
+'余罪' => '餘罪',
+'余羨' => '餘羨',
+'余声' => '餘聲',
+'余膏' => '餘膏',
+'余兴' => '餘興',
+'余蓄' => '餘蓄',
+'余荫' => '餘蔭',
+'余裕' => '餘裕',
+'余角' => '餘角',
+'余论' => '餘論',
+'余责' => '餘責',
+'余貾' => '餘貾',
+'余辉' => '餘輝',
+'余辜' => '餘辜',
+'余酲' => '餘酲',
+'余闰' => '餘閏',
+'余闲' => '餘閒',
+'余零' => '餘零',
+'余震' => '餘震',
+'余霞' => '餘霞',
+'余音' => '餘音',
+'余音绕梁' => '餘音繞梁',
+'余韵' => '餘韻',
+'余响' => '餘響',
+'余额' => '餘額',
+'余风' => '餘風',
+'余食' => '餘食',
+'余党' => '餘黨',
+'余0' => '餘0',
+'余1' => '餘1',
+'余2' => '餘2',
+'余3' => '餘3',
+'余4' => '餘4',
+'余5' => '餘5',
+'余6' => '餘6',
+'余7' => '餘7',
+'余8' => '餘8',
+'余9' => '餘9',
+'馄饨面' => '餛飩麵',
+'馆后一街' => '館後一街',
+'馆后二街' => '館後二街',
+'馆谷' => '館穀',
+'喂乳' => '餵乳',
+'喂了' => '餵了',
+'喂奶' => '餵奶',
+'喂给' => '餵給',
+'喂羊' => '餵羊',
+'喂猪' => '餵豬',
+'喂过' => '餵過',
+'喂鸡' => '餵雞',
+'喂食' => '餵食',
+'喂饱' => '餵飽',
+'喂养' => '餵養',
+'喂驴' => '餵驢',
+'喂鱼' => '餵魚',
+'喂鸭' => '餵鴨',
+'喂鹅' => '餵鵝',
+'饥寒' => '饑寒',
+'饥民' => '饑民',
+'饥渴' => '饑渴',
+'饥溺' => '饑溺',
+'饥饱' => '饑飽',
+'饥馑' => '饑饉',
+'首当其冲' => '首當其衝',
+'香干' => '香乾',
+'香山庄' => '香山庄',
+'马干' => '馬乾',
+'马后' => '馬後',
+'马杆' => '馬杆',
+'马表' => '馬錶',
+'驻扎' => '駐紮',
+'骀荡' => '駘蕩',
+'腾冲' => '騰衝',
+'惊赞' => '驚讚',
+'骨子里' => '骨子裡',
+'骨干' => '骨幹',
+'骨灰坛' => '骨灰罈',
+'骨坛' => '骨罈',
+'骨头里挣出来的钱才做得肉' => '骨頭裡掙出來的錢纔做得肉',
+'肮肮脏脏' => '骯骯髒髒',
+'肮脏' => '骯髒',
+'脏乱' => '髒亂',
+'脏了' => '髒了',
+'脏兮兮' => '髒兮兮',
+'脏字' => '髒字',
+'脏得' => '髒得',
+'脏心' => '髒心',
+'脏东西' => '髒東西',
+'脏水' => '髒水',
+'脏的' => '髒的',
+'脏词' => '髒詞',
+'脏话' => '髒話',
+'脏钱' => '髒錢',
+'体范' => '體範',
+'高几' => '高几',
+'高干扰' => '高干擾',
+'高干预' => '高干預',
+'高干' => '高幹',
+'高度自制' => '高度自制',
+'高于' => '高於',
+'高升' => '高陞',
+'髡发' => '髡髮',
+'髭须' => '髭鬚',
+'发上指冠' => '髮上指冠',
+'发上冲冠' => '髮上沖冠',
+'发乳' => '髮乳',
+'发光可鉴' => '髮光可鑑',
+'发匪' => '髮匪',
+'发型' => '髮型',
+'发夹' => '髮夾',
+'发妻' => '髮妻',
+'发姐' => '髮姐',
+'发屋' => '髮屋',
+'发带' => '髮帶',
+'发廊' => '髮廊',
+'发式' => '髮式',
+'发引千钧' => '髮引千鈞',
+'发指' => '髮指',
+'发卷' => '髮捲',
+'发根' => '髮根',
+'发油' => '髮油',
+'发漂' => '髮漂',
+'发状' => '髮狀',
+'发癣' => '髮癬',
+'发短心长' => '髮短心長',
+'发禁' => '髮禁',
+'发笺' => '髮箋',
+'发纱' => '髮紗',
+'发结' => '髮結',
+'发丝' => '髮絲',
+'发网' => '髮網',
+'发脚' => '髮腳',
+'发肤' => '髮膚',
+'发胶' => '髮膠',
+'发菜' => '髮菜',
+'发蜡' => '髮蠟',
+'发踊冲冠' => '髮踊沖冠',
+'发辫' => '髮辮',
+'发针' => '髮針',
+'发钗' => '髮釵',
+'发长' => '髮長',
+'发际' => '髮際',
+'发雕' => '髮雕',
+'发霜' => '髮霜',
+'发饰' => '髮飾',
+'发髻' => '髮髻',
+'发鬓' => '髮鬢',
+'髼松' => '髼鬆',
+'鬅松' => '鬅鬆',
+'松一口气' => '鬆一口氣',
+'松了' => '鬆了',
+'松些' => '鬆些',
+'松劲' => '鬆勁',
+'松动' => '鬆動',
+'松口' => '鬆口',
+'松土' => '鬆土',
+'松宽' => '鬆寬',
+'松弛' => '鬆弛',
+'松快' => '鬆快',
+'松懈' => '鬆懈',
+'松手' => '鬆手',
+'松掉' => '鬆掉',
+'松散' => '鬆散',
+'松柔' => '鬆柔',
+'松气' => '鬆氣',
+'松浮' => '鬆浮',
+'松绑' => '鬆綁',
+'松紧' => '鬆緊',
+'松缓' => '鬆緩',
+'松脆' => '鬆脆',
+'松脱' => '鬆脫',
+'松蛋' => '鬆蛋',
+'松起' => '鬆起',
+'松软' => '鬆軟',
+'松通' => '鬆通',
+'松开' => '鬆開',
+'松饼' => '鬆餅',
+'松松' => '鬆鬆',
+'鬈发' => '鬈髮',
+'胡子' => '鬍子',
+'胡梢' => '鬍梢',
+'胡渣' => '鬍渣',
+'胡髭' => '鬍髭',
+'胡须' => '鬍鬚',
+'鬒发' => '鬒髮',
+'须根' => '鬚根',
+'须毛' => '鬚毛',
+'须生' => '鬚生',
+'须眉' => '鬚眉',
+'须发' => '鬚髮',
+'须须' => '鬚鬚',
+'须鲨' => '鬚鯊',
+'须鲸' => '鬚鯨',
+'鬓发' => '鬢髮',
+'斗上' => '鬥上',
+'斗不过' => '鬥不過',
+'斗了' => '鬥了',
+'斗来斗去' => '鬥來鬥去',
+'斗倒' => '鬥倒',
+'斗分子' => '鬥分子',
+'斗力' => '鬥力',
+'斗劲' => '鬥勁',
+'斗胜' => '鬥勝',
+'斗口' => '鬥口',
+'斗合' => '鬥合',
+'斗嘴' => '鬥嘴',
+'斗士' => '鬥士',
+'斗富' => '鬥富',
+'斗巧' => '鬥巧',
+'斗幌子' => '鬥幌子',
+'斗弄' => '鬥弄',
+'斗引' => '鬥引',
+'斗别气' => '鬥彆氣',
+'斗彩' => '鬥彩',
+'斗心眼' => '鬥心眼',
+'斗志' => '鬥志',
+'斗闷' => '鬥悶',
+'斗成' => '鬥成',
+'斗打' => '鬥打',
+'斗批改' => '鬥批改',
+'斗技' => '鬥技',
+'斗文' => '鬥文',
+'斗智' => '鬥智',
+'斗暴' => '鬥暴',
+'斗武' => '鬥武',
+'斗殴' => '鬥毆',
+'斗气' => '鬥氣',
+'斗法' => '鬥法',
+'斗争' => '鬥爭',
+'斗争斗合' => '鬥爭鬥合',
+'斗牌' => '鬥牌',
+'斗牙拌齿' => '鬥牙拌齒',
+'斗牙斗齿' => '鬥牙鬥齒',
+'斗牛' => '鬥牛',
+'斗犀台' => '鬥犀臺',
+'斗犬' => '鬥犬',
+'斗狠' => '鬥狠',
+'斗叠' => '鬥疊',
+'斗百草' => '鬥百草',
+'斗眼' => '鬥眼',
+'斗私批修' => '鬥私批修',
+'斗而铸兵' => '鬥而鑄兵',
+'斗而铸锥' => '鬥而鑄錐',
+'斗脚' => '鬥腳',
+'斗舰' => '鬥艦',
+'斗茶' => '鬥茶',
+'斗草' => '鬥草',
+'斗叶儿' => '鬥葉兒',
+'斗叶子' => '鬥葉子',
+'斗着' => '鬥著',
+'斗蟋蟀' => '鬥蟋蟀',
+'斗话' => '鬥話',
+'斗艳' => '鬥豔',
+'斗起' => '鬥起',
+'斗趣' => '鬥趣',
+'斗闲气' => '鬥閑氣',
+'斗鸡' => '鬥雞',
+'斗雪红' => '鬥雪紅',
+'斗头' => '鬥頭',
+'斗风' => '鬥風',
+'斗饤' => '鬥飣',
+'斗斗' => '鬥鬥',
+'斗哄' => '鬥鬨',
+'斗鱼' => '鬥魚',
+'斗鸭' => '鬥鴨',
+'斗鹌鹑' => '鬥鵪鶉',
+'斗丽' => '鬥麗',
+'闹着玩儿' => '鬧著玩兒',
+'闹钟' => '鬧鐘',
+'哄动' => '鬨動',
+'哄堂' => '鬨堂',
+'哄笑' => '鬨笑',
+'郁伊' => '鬱伊',
+'郁勃' => '鬱勃',
+'郁卒' => '鬱卒',
+'郁堙不偶' => '鬱堙不偶',
+'郁塞' => '鬱塞',
+'郁垒' => '鬱壘',
+'郁律' => '鬱律',
+'郁悒' => '鬱悒',
+'郁闷' => '鬱悶',
+'郁愤' => '鬱憤',
+'郁抑' => '鬱抑',
+'郁挹' => '鬱挹',
+'郁气' => '鬱氣',
+'郁江' => '鬱江',
+'郁沉沉' => '鬱沉沉',
+'郁泱' => '鬱泱',
+'郁火' => '鬱火',
+'郁热' => '鬱熱',
+'郁燠' => '鬱燠',
+'郁症' => '鬱症',
+'郁积' => '鬱積',
+'郁纡' => '鬱紆',
+'郁结' => '鬱結',
+'郁蒸' => '鬱蒸',
+'郁蓊' => '鬱蓊',
+'郁血' => '鬱血',
+'郁邑' => '鬱邑',
+'郁郁' => '鬱郁',
+'郁金' => '鬱金',
+'郁闭' => '鬱閉',
+'郁陶' => '鬱陶',
+'郁郁不平' => '鬱鬱不平',
+'郁郁不乐' => '鬱鬱不樂',
+'郁郁寡欢' => '鬱鬱寡歡',
+'郁郁而终' => '鬱鬱而終',
+'郁郁葱葱' => '鬱鬱蔥蔥',
+'郁黑' => '鬱黑',
+'鬼谷子' => '鬼谷子',
+'魂牵梦系' => '魂牽夢繫',
+'魏征' => '魏徵',
+'鱼干' => '魚乾',
+'鱼松' => '魚鬆',
+'鲸须' => '鯨鬚',
+'鲇鱼' => '鯰魚',
+'鸠占鹊巢' => '鳩佔鵲巢',
+'凤梨干' => '鳳梨乾',
+'鸣钟' => '鳴鐘',
+'鸿案相庄' => '鴻案相莊',
+'鸿范' => '鴻範',
+'鸿篇巨制' => '鴻篇巨製',
+'鹅准' => '鵝準',
+'鹄发' => '鵠髮',
+'雕心雁爪' => '鵰心雁爪',
+'雕悍' => '鵰悍',
+'雕翎' => '鵰翎',
+'雕鹗' => '鵰鶚',
+'鹤吊' => '鶴弔',
+'鹤发' => '鶴髮',
+'咸味' => '鹹味',
+'咸嘴淡舌' => '鹹嘴淡舌',
+'咸土' => '鹹土',
+'咸度' => '鹹度',
+'咸得' => '鹹得',
+'咸批' => '鹹批',
+'咸水' => '鹹水',
+'咸派' => '鹹派',
+'咸海' => '鹹海',
+'咸淡' => '鹹淡',
+'咸湖' => '鹹湖',
+'咸汤' => '鹹湯',
+'咸潟' => '鹹潟',
+'咸的' => '鹹的',
+'咸粥' => '鹹粥',
+'咸肉' => '鹹肉',
+'咸菜' => '鹹菜',
+'咸菜干' => '鹹菜乾',
+'咸蛋' => '鹹蛋',
+'咸猪肉' => '鹹豬肉',
+'咸类' => '鹹類',
+'咸食' => '鹹食',
+'咸鱼' => '鹹魚',
+'咸鸭蛋' => '鹹鴨蛋',
+'咸卤' => '鹹鹵',
+'咸咸' => '鹹鹹',
+'盐打怎么咸' => '鹽打怎麼鹹',
+'盐卤' => '鹽滷',
+'盐余' => '鹽餘',
+'丽于' => '麗於',
+'曲尘' => '麴塵',
+'曲蘖' => '麴櫱',
+'曲生' => '麴生',
+'曲秀才' => '麴秀才',
+'曲菌' => '麴菌',
+'曲车' => '麴車',
+'曲道士' => '麴道士',
+'曲钱' => '麴錢',
+'曲院' => '麴院',
+'曲霉' => '麴黴',
+'面人儿' => '麵人兒',
+'面价' => '麵價',
+'面包' => '麵包',
+'面坊' => '麵坊',
+'面坯儿' => '麵坯兒',
+'面塑' => '麵塑',
+'面店' => '麵店',
+'面厂' => '麵廠',
+'面摊' => '麵攤',
+'面杖' => '麵杖',
+'面条' => '麵條',
+'面汤' => '麵湯',
+'面浆' => '麵漿',
+'面灰' => '麵灰',
+'面疙瘩' => '麵疙瘩',
+'面皮' => '麵皮',
+'面码儿' => '麵碼兒',
+'面筋' => '麵筋',
+'面粉' => '麵粉',
+'面糊' => '麵糊',
+'面团' => '麵糰',
+'面线' => '麵線',
+'面缸' => '麵缸',
+'面茶' => '麵茶',
+'面食' => '麵食',
+'面饺' => '麵餃',
+'面饼' => '麵餅',
+'面馆' => '麵館',
+'麻药' => '麻藥',
+'麻醉药' => '麻醉藥',
+'麻酱面' => '麻醬麵',
+'黄干黑瘦' => '黃乾黑瘦',
+'黄历' => '黃曆',
+'黄曲霉' => '黃曲霉',
+'黄历史' => '黃歷史',
+'黄金表' => '黃金表',
+'黃鈺筑' => '黃鈺筑',
+'黄钰筑' => '黃鈺筑',
+'黄钟' => '黃鐘',
+'黄发' => '黃髮',
+'黄曲毒素' => '黃麴毒素',
+'黑奴吁天录' => '黑奴籲天錄',
+'黑发' => '黑髮',
+'点钟' => '點鐘',
+'霉毒' => '黴毒',
+'霉素' => '黴素',
+'霉菌' => '黴菌',
+'霉黑' => '黴黑',
+'霉黧' => '黴黧',
+'鼓里' => '鼓裡',
+'冬冬鼓' => '鼕鼕鼓',
+'鼠药' => '鼠藥',
+'鼠曲草' => '鼠麴草',
+'鼻梁儿' => '鼻梁兒',
+'鼻梁' => '鼻樑',
+'鼻准' => '鼻準',
+'齐王舍牛' => '齊王捨牛',
+'齐庄' => '齊莊',
+'齿危发秀' => '齒危髮秀',
+'齿落发白' => '齒落髮白',
+'齿发' => '齒髮',
+'出儿' => '齣兒',
+'出剧' => '齣劇',
+'出动画' => '齣動畫',
+'出卡通' => '齣卡通',
+'出子' => '齣子',
+'出戏' => '齣戲',
+'出节目' => '齣節目',
+'出电影' => '齣電影',
+'出电视' => '齣電視',
+'龙卷' => '龍捲',
+'龙眼干' => '龍眼乾',
+'龙须' => '龍鬚',
+'龙斗虎伤' => '龍鬥虎傷',
+'龟山庄' => '龜山庄',
+'0多只' => '0多隻',
+'0天后' => '0天後',
+'0只' => '0隻',
+'0余' => '0餘',
+'1天后' => '1天後',
+'1只' => '1隻',
+'2天后' => '2天後',
+'2只' => '2隻',
+'3天后' => '3天後',
+'3只' => '3隻',
+'4天后' => '4天後',
+'4只' => '4隻',
+'5天后' => '5天後',
+'5只' => '5隻',
+'6天后' => '6天後',
+'6只' => '6隻',
+'7天后' => '7天後',
+'7只' => '7隻',
+'8天后' => '8天後',
+'8只' => '8隻',
+'9天后' => '9天後',
+'9只' => '9隻',
);
$zh2Hans = array(
-"餘"=>"余",
-"瀋"=>"沈",
-"畫"=>"划",
-"鍾"=>"钟",
-"靦"=>"腼",
-"鯰"=>"鲇",
-"鹼"=>"硷",
-"㠏"=>"㟆",
-"𡞵"=>"㛟",
-"万"=>"万",
-"与"=>"与",
-"丟"=>"丢",
-"並"=>"并",
-"丰"=>"丰",
-"乾"=>"干",
-"亂"=>"乱",
-"云"=>"云",
-"亙"=>"亘",
-"亞"=>"亚",
-"价"=>"价",
-"佇"=>"伫",
-"佈"=>"布",
-"体"=>"体",
-"佔"=>"占",
-"併"=>"并",
-"來"=>"来",
-"侖"=>"仑",
-"侶"=>"侣",
-"俁"=>"俣",
-"係"=>"系",
-"俔"=>"伣",
-"俠"=>"侠",
-"倀"=>"伥",
-"倆"=>"俩",
-"倈"=>"俫",
-"倉"=>"仓",
-"個"=>"个",
-"們"=>"们",
-"倖"=>"幸",
-"倫"=>"伦",
-"偉"=>"伟",
-"側"=>"侧",
-"偵"=>"侦",
-"偽"=>"伪",
-"傑"=>"杰",
-"傖"=>"伧",
-"傘"=>"伞",
-"備"=>"备",
-"傢"=>"家",
-"傭"=>"佣",
-"傯"=>"偬",
-"傳"=>"传",
-"傴"=>"伛",
-"債"=>"债",
-"傷"=>"伤",
-"傾"=>"倾",
-"僂"=>"偻",
-"僅"=>"仅",
-"僉"=>"佥",
-"僑"=>"侨",
-"僕"=>"仆",
-"僞"=>"伪",
-"僥"=>"侥",
-"僨"=>"偾",
-"僱"=>"雇",
-"價"=>"价",
-"儀"=>"仪",
-"儂"=>"侬",
-"億"=>"亿",
-"儈"=>"侩",
-"儉"=>"俭",
-"儐"=>"傧",
-"儔"=>"俦",
-"儕"=>"侪",
-"儘"=>"尽",
-"償"=>"偿",
-"優"=>"优",
-"儲"=>"储",
-"儷"=>"俪",
-"儸"=>"㑩",
-"儺"=>"傩",
-"儻"=>"傥",
-"儼"=>"俨",
-"儿"=>"儿",
-"兇"=>"凶",
-"兌"=>"兑",
-"兒"=>"儿",
-"兗"=>"兖",
-"党"=>"党",
-"內"=>"内",
-"兩"=>"两",
-"冊"=>"册",
-"冪"=>"幂",
-"凈"=>"净",
-"凍"=>"冻",
-"凜"=>"凛",
-"几"=>"几",
-"凱"=>"凯",
-"別"=>"别",
-"刪"=>"删",
-"剄"=>"刭",
-"則"=>"则",
-"剋"=>"克",
-"剎"=>"刹",
-"剗"=>"刬",
-"剛"=>"刚",
-"剝"=>"剥",
-"剮"=>"剐",
-"剴"=>"剀",
-"創"=>"创",
-"劃"=>"划",
-"劇"=>"剧",
-"劉"=>"刘",
-"劊"=>"刽",
-"劌"=>"刿",
-"劍"=>"剑",
-"劏"=>"㓥",
-"劑"=>"剂",
-"劚"=>"㔉",
-"勁"=>"劲",
-"動"=>"动",
-"務"=>"务",
-"勛"=>"勋",
-"勝"=>"胜",
-"勞"=>"劳",
-"勢"=>"势",
-"勩"=>"勚",
-"勱"=>"劢",
-"勵"=>"励",
-"勸"=>"劝",
-"勻"=>"匀",
-"匭"=>"匦",
-"匯"=>"汇",
-"匱"=>"匮",
-"區"=>"区",
-"協"=>"协",
-"卻"=>"却",
-"厂"=>"厂",
-"厙"=>"厍",
-"厠"=>"厕",
-"厤"=>"历",
-"厭"=>"厌",
-"厲"=>"厉",
-"厴"=>"厣",
-"參"=>"参",
-"叄"=>"叁",
-"叢"=>"丛",
-"台"=>"台",
-"叶"=>"叶",
-"后"=>"后",
-"吒"=>"咤",
-"吳"=>"吴",
-"吶"=>"呐",
-"呂"=>"吕",
-"咼"=>"呙",
-"員"=>"员",
-"唄"=>"呗",
-"唚"=>"吣",
-"問"=>"问",
-"啓"=>"启",
-"啞"=>"哑",
-"啟"=>"启",
-"啢"=>"唡",
-"喎"=>"㖞",
-"喚"=>"唤",
-"喪"=>"丧",
-"喬"=>"乔",
-"單"=>"单",
-"喲"=>"哟",
-"嗆"=>"呛",
-"嗇"=>"啬",
-"嗊"=>"唝",
-"嗎"=>"吗",
-"嗚"=>"呜",
-"嗩"=>"唢",
-"嗶"=>"哔",
-"嘆"=>"叹",
-"嘍"=>"喽",
-"嘔"=>"呕",
-"嘖"=>"啧",
-"嘗"=>"尝",
-"嘜"=>"唛",
-"嘩"=>"哗",
-"嘮"=>"唠",
-"嘯"=>"啸",
-"嘰"=>"叽",
-"嘵"=>"哓",
-"嘸"=>"呒",
-"嘽"=>"啴",
-"噁"=>"恶",
-"噓"=>"嘘",
-"噚"=>"㖊",
-"噝"=>"咝",
-"噠"=>"哒",
-"噥"=>"哝",
-"噦"=>"哕",
-"噯"=>"嗳",
-"噲"=>"哙",
-"噴"=>"喷",
-"噸"=>"吨",
-"噹"=>"当",
-"嚀"=>"咛",
-"嚇"=>"吓",
-"嚌"=>"哜",
-"嚕"=>"噜",
-"嚙"=>"啮",
-"嚥"=>"咽",
-"嚦"=>"呖",
-"嚨"=>"咙",
-"嚮"=>"向",
-"嚲"=>"亸",
-"嚳"=>"喾",
-"嚴"=>"严",
-"嚶"=>"嘤",
-"囀"=>"啭",
-"囁"=>"嗫",
-"囂"=>"嚣",
-"囅"=>"冁",
-"囈"=>"呓",
-"囌"=>"苏",
-"囑"=>"嘱",
-"囪"=>"囱",
-"圇"=>"囵",
-"國"=>"国",
-"圍"=>"围",
-"園"=>"园",
-"圓"=>"圆",
-"圖"=>"图",
-"團"=>"团",
-"坏"=>"坏",
-"垵"=>"埯",
-"埡"=>"垭",
-"埰"=>"采",
-"執"=>"执",
-"堅"=>"坚",
-"堊"=>"垩",
-"堖"=>"垴",
-"堝"=>"埚",
-"堯"=>"尧",
-"報"=>"报",
-"場"=>"场",
-"塊"=>"块",
-"塋"=>"茔",
-"塏"=>"垲",
-"塒"=>"埘",
-"塗"=>"涂",
-"塚"=>"冢",
-"塢"=>"坞",
-"塤"=>"埙",
-"塵"=>"尘",
-"塹"=>"堑",
-"墊"=>"垫",
-"墜"=>"坠",
-"墮"=>"堕",
-"墳"=>"坟",
-"墻"=>"墙",
-"墾"=>"垦",
-"壇"=>"坛",
-"壈"=>"𡒄",
-"壋"=>"垱",
-"壓"=>"压",
-"壘"=>"垒",
-"壙"=>"圹",
-"壚"=>"垆",
-"壞"=>"坏",
-"壟"=>"垄",
-"壠"=>"垅",
-"壢"=>"坜",
-"壩"=>"坝",
-"壯"=>"壮",
-"壺"=>"壶",
-"壼"=>"壸",
-"壽"=>"寿",
-"夠"=>"够",
-"夢"=>"梦",
-"夥"=>"伙",
-"夾"=>"夹",
-"奐"=>"奂",
-"奧"=>"奥",
-"奩"=>"奁",
-"奪"=>"夺",
-"奬"=>"奖",
-"奮"=>"奋",
-"奼"=>"姹",
-"妝"=>"妆",
-"姍"=>"姗",
-"姦"=>"奸",
-"娛"=>"娱",
-"婁"=>"娄",
-"婦"=>"妇",
-"婭"=>"娅",
-"媧"=>"娲",
-"媯"=>"妫",
-"媼"=>"媪",
-"媽"=>"妈",
-"嫗"=>"妪",
-"嫵"=>"妩",
-"嫻"=>"娴",
-"嫿"=>"婳",
-"嬀"=>"妫",
-"嬈"=>"娆",
-"嬋"=>"婵",
-"嬌"=>"娇",
-"嬙"=>"嫱",
-"嬡"=>"嫒",
-"嬤"=>"嬷",
-"嬪"=>"嫔",
-"嬰"=>"婴",
-"嬸"=>"婶",
-"孌"=>"娈",
-"孫"=>"孙",
-"學"=>"学",
-"孿"=>"孪",
-"宁"=>"宁",
-"宮"=>"宫",
-"寀"=>"采",
-"寢"=>"寝",
-"實"=>"实",
-"寧"=>"宁",
-"審"=>"审",
-"寫"=>"写",
-"寬"=>"宽",
-"寵"=>"宠",
-"寶"=>"宝",
-"將"=>"将",
-"專"=>"专",
-"尋"=>"寻",
-"對"=>"对",
-"導"=>"导",
-"尷"=>"尴",
-"屆"=>"届",
-"屍"=>"尸",
-"屓"=>"屃",
-"屜"=>"屉",
-"屢"=>"屡",
-"層"=>"层",
-"屨"=>"屦",
-"屬"=>"属",
-"岡"=>"冈",
-"峴"=>"岘",
-"島"=>"岛",
-"峽"=>"峡",
-"崍"=>"崃",
-"崑"=>"昆",
-"崗"=>"岗",
-"崙"=>"仑",
-"崢"=>"峥",
-"崬"=>"岽",
-"嵐"=>"岚",
-"嶁"=>"嵝",
-"嶄"=>"崭",
-"嶇"=>"岖",
-"嶔"=>"嵚",
-"嶗"=>"崂",
-"嶠"=>"峤",
-"嶢"=>"峣",
-"嶧"=>"峄",
-"嶮"=>"崄",
-"嶴"=>"岙",
-"嶸"=>"嵘",
-"嶺"=>"岭",
-"嶼"=>"屿",
-"嶽"=>"岳",
-"巋"=>"岿",
-"巒"=>"峦",
-"巔"=>"巅",
-"巰"=>"巯",
-"帘"=>"帘",
-"帥"=>"帅",
-"師"=>"师",
-"帳"=>"帐",
-"帶"=>"带",
-"幀"=>"帧",
-"幃"=>"帏",
-"幗"=>"帼",
-"幘"=>"帻",
-"幟"=>"帜",
-"幣"=>"币",
-"幫"=>"帮",
-"幬"=>"帱",
-"幹"=>"干",
-"幺"=>"么",
-"幾"=>"几",
-"广"=>"广",
-"庫"=>"库",
-"廁"=>"厕",
-"廂"=>"厢",
-"廄"=>"厩",
-"廈"=>"厦",
-"廚"=>"厨",
-"廝"=>"厮",
-"廟"=>"庙",
-"廠"=>"厂",
-"廡"=>"庑",
-"廢"=>"废",
-"廣"=>"广",
-"廩"=>"廪",
-"廬"=>"庐",
-"廳"=>"厅",
-"弒"=>"弑",
-"弔"=>"吊",
-"弳"=>"弪",
-"張"=>"张",
-"強"=>"强",
-"彆"=>"别",
-"彈"=>"弹",
-"彌"=>"弥",
-"彎"=>"弯",
-"彙"=>"汇",
-"彞"=>"彝",
-"彥"=>"彦",
-"後"=>"后",
-"徑"=>"径",
-"從"=>"从",
-"徠"=>"徕",
-"復"=>"复",
-"徵"=>"征",
-"徹"=>"彻",
-"志"=>"志",
-"恆"=>"恒",
-"恥"=>"耻",
-"悅"=>"悦",
-"悞"=>"悮",
-"悵"=>"怅",
-"悶"=>"闷",
-"惡"=>"恶",
-"惱"=>"恼",
-"惲"=>"恽",
-"惻"=>"恻",
-"愛"=>"爱",
-"愜"=>"惬",
-"愨"=>"悫",
-"愴"=>"怆",
-"愷"=>"恺",
-"愾"=>"忾",
-"愿"=>"愿",
-"慄"=>"栗",
-"態"=>"态",
-"慍"=>"愠",
-"慘"=>"惨",
-"慚"=>"惭",
-"慟"=>"恸",
-"慣"=>"惯",
-"慤"=>"悫",
-"慪"=>"怄",
-"慫"=>"怂",
-"慮"=>"虑",
-"慳"=>"悭",
-"慶"=>"庆",
-"慾"=>"欲",
-"憂"=>"忧",
-"憊"=>"惫",
-"憐"=>"怜",
-"憑"=>"凭",
-"憒"=>"愦",
-"憚"=>"惮",
-"憤"=>"愤",
-"憫"=>"悯",
-"憮"=>"怃",
-"憲"=>"宪",
-"憶"=>"忆",
-"懇"=>"恳",
-"應"=>"应",
-"懌"=>"怿",
-"懍"=>"懔",
-"懞"=>"蒙",
-"懟"=>"怼",
-"懣"=>"懑",
-"懨"=>"恹",
-"懲"=>"惩",
-"懶"=>"懒",
-"懷"=>"怀",
-"懸"=>"悬",
-"懺"=>"忏",
-"懼"=>"惧",
-"懾"=>"慑",
-"戀"=>"恋",
-"戇"=>"戆",
-"戔"=>"戋",
-"戧"=>"戗",
-"戩"=>"戬",
-"戰"=>"战",
-"戱"=>"戯",
-"戲"=>"戏",
-"戶"=>"户",
-"担"=>"担",
-"拋"=>"抛",
-"拚"=>"拼",
-"挩"=>"捝",
-"挾"=>"挟",
-"捨"=>"舍",
-"捫"=>"扪",
-"据"=>"据",
-"捲"=>"卷",
-"掃"=>"扫",
-"掄"=>"抡",
-"掗"=>"挜",
-"掙"=>"挣",
-"掛"=>"挂",
-"採"=>"采",
-"揀"=>"拣",
-"揚"=>"扬",
-"換"=>"换",
-"揮"=>"挥",
-"損"=>"损",
-"搖"=>"摇",
-"搗"=>"捣",
-"搵"=>"揾",
-"搶"=>"抢",
-"摑"=>"掴",
-"摜"=>"掼",
-"摟"=>"搂",
-"摯"=>"挚",
-"摳"=>"抠",
-"摶"=>"抟",
-"摺"=>"折",
-"摻"=>"掺",
-"撈"=>"捞",
-"撏"=>"挦",
-"撐"=>"撑",
-"撓"=>"挠",
-"撝"=>"㧑",
-"撟"=>"挢",
-"撣"=>"掸",
-"撥"=>"拨",
-"撫"=>"抚",
-"撲"=>"扑",
-"撳"=>"揿",
-"撻"=>"挞",
-"撾"=>"挝",
-"撿"=>"捡",
-"擁"=>"拥",
-"擄"=>"掳",
-"擇"=>"择",
-"擊"=>"击",
-"擋"=>"挡",
-"擓"=>"㧟",
-"擔"=>"担",
-"據"=>"据",
-"擠"=>"挤",
-"擬"=>"拟",
-"擯"=>"摈",
-"擰"=>"拧",
-"擱"=>"搁",
-"擲"=>"掷",
-"擴"=>"扩",
-"擷"=>"撷",
-"擺"=>"摆",
-"擻"=>"擞",
-"擼"=>"撸",
-"擾"=>"扰",
-"攄"=>"摅",
-"攆"=>"撵",
-"攏"=>"拢",
-"攔"=>"拦",
-"攖"=>"撄",
-"攙"=>"搀",
-"攛"=>"撺",
-"攜"=>"携",
-"攝"=>"摄",
-"攢"=>"攒",
-"攣"=>"挛",
-"攤"=>"摊",
-"攪"=>"搅",
-"攬"=>"揽",
-"敗"=>"败",
-"敘"=>"叙",
-"敵"=>"敌",
-"數"=>"数",
-"斂"=>"敛",
-"斃"=>"毙",
-"斕"=>"斓",
-"斬"=>"斩",
-"斷"=>"断",
-"於"=>"于",
-"昇"=>"升",
-"時"=>"时",
-"晉"=>"晋",
-"晝"=>"昼",
-"暈"=>"晕",
-"暉"=>"晖",
-"暘"=>"旸",
-"暢"=>"畅",
-"暫"=>"暂",
-"曄"=>"晔",
-"曆"=>"历",
-"曇"=>"昙",
-"曉"=>"晓",
-"曏"=>"向",
-"曖"=>"暧",
-"曠"=>"旷",
-"曨"=>"昽",
-"曬"=>"晒",
-"書"=>"书",
-"會"=>"会",
-"朧"=>"胧",
-"朮"=>"术",
-"東"=>"东",
-"杴"=>"锨",
-"极"=>"极",
-"柜"=>"柜",
-"柵"=>"栅",
-"桿"=>"杆",
-"梔"=>"栀",
-"梘"=>"枧",
-"條"=>"条",
-"梟"=>"枭",
-"梲"=>"棁",
-"棄"=>"弃",
-"棖"=>"枨",
-"棗"=>"枣",
-"棟"=>"栋",
-"棧"=>"栈",
-"棲"=>"栖",
-"棶"=>"梾",
-"椏"=>"桠",
-"楊"=>"杨",
-"楓"=>"枫",
-"楨"=>"桢",
-"業"=>"业",
-"極"=>"极",
-"榦"=>"干",
-"榪"=>"杩",
-"榮"=>"荣",
-"榲"=>"榅",
-"榿"=>"桤",
-"構"=>"构",
-"槍"=>"枪",
-"槤"=>"梿",
-"槧"=>"椠",
-"槨"=>"椁",
-"槳"=>"桨",
-"樁"=>"桩",
-"樂"=>"乐",
-"樅"=>"枞",
-"樑"=>"梁",
-"樓"=>"楼",
-"標"=>"标",
-"樞"=>"枢",
-"樣"=>"样",
-"樸"=>"朴",
-"樹"=>"树",
-"樺"=>"桦",
-"橈"=>"桡",
-"橋"=>"桥",
-"機"=>"机",
-"橢"=>"椭",
-"橫"=>"横",
-"檁"=>"檩",
-"檉"=>"柽",
-"檔"=>"档",
-"檜"=>"桧",
-"檟"=>"槚",
-"檢"=>"检",
-"檣"=>"樯",
-"檮"=>"梼",
-"檯"=>"台",
-"檳"=>"槟",
-"檸"=>"柠",
-"檻"=>"槛",
-"櫃"=>"柜",
-"櫓"=>"橹",
-"櫚"=>"榈",
-"櫛"=>"栉",
-"櫝"=>"椟",
-"櫞"=>"橼",
-"櫟"=>"栎",
-"櫥"=>"橱",
-"櫧"=>"槠",
-"櫨"=>"栌",
-"櫪"=>"枥",
-"櫫"=>"橥",
-"櫬"=>"榇",
-"櫱"=>"蘖",
-"櫳"=>"栊",
-"櫸"=>"榉",
-"櫻"=>"樱",
-"欄"=>"栏",
-"欅"=>"榉",
-"權"=>"权",
-"欏"=>"椤",
-"欒"=>"栾",
-"欖"=>"榄",
-"欞"=>"棂",
-"欽"=>"钦",
-"歐"=>"欧",
-"歟"=>"欤",
-"歡"=>"欢",
-"歲"=>"岁",
-"歷"=>"历",
-"歸"=>"归",
-"歿"=>"殁",
-"殘"=>"残",
-"殞"=>"殒",
-"殤"=>"殇",
-"殨"=>"㱮",
-"殫"=>"殚",
-"殮"=>"殓",
-"殯"=>"殡",
-"殰"=>"㱩",
-"殲"=>"歼",
-"殺"=>"杀",
-"殻"=>"壳",
-"殼"=>"壳",
-"毀"=>"毁",
-"毆"=>"殴",
-"毿"=>"毵",
-"氂"=>"牦",
-"氈"=>"毡",
-"氌"=>"氇",
-"氣"=>"气",
-"氫"=>"氢",
-"氬"=>"氩",
-"氳"=>"氲",
-"汙"=>"污",
-"決"=>"决",
-"沒"=>"没",
-"沖"=>"冲",
-"況"=>"况",
-"洶"=>"汹",
-"浹"=>"浃",
-"涂"=>"涂",
-"涇"=>"泾",
-"涼"=>"凉",
-"淒"=>"凄",
-"淚"=>"泪",
-"淥"=>"渌",
-"淨"=>"净",
-"淩"=>"凌",
-"淪"=>"沦",
-"淵"=>"渊",
-"淶"=>"涞",
-"淺"=>"浅",
-"渙"=>"涣",
-"減"=>"减",
-"渦"=>"涡",
-"測"=>"测",
-"渾"=>"浑",
-"湊"=>"凑",
-"湞"=>"浈",
-"湧"=>"涌",
-"湯"=>"汤",
-"溈"=>"沩",
-"準"=>"准",
-"溝"=>"沟",
-"溫"=>"温",
-"滄"=>"沧",
-"滅"=>"灭",
-"滌"=>"涤",
-"滎"=>"荥",
-"滙"=>"汇",
-"滬"=>"沪",
-"滯"=>"滞",
-"滲"=>"渗",
-"滷"=>"卤",
-"滸"=>"浒",
-"滻"=>"浐",
-"滾"=>"滚",
-"滿"=>"满",
-"漁"=>"渔",
-"漚"=>"沤",
-"漢"=>"汉",
-"漣"=>"涟",
-"漬"=>"渍",
-"漲"=>"涨",
-"漵"=>"溆",
-"漸"=>"渐",
-"漿"=>"浆",
-"潁"=>"颍",
-"潑"=>"泼",
-"潔"=>"洁",
-"潙"=>"沩",
-"潛"=>"潜",
-"潤"=>"润",
-"潯"=>"浔",
-"潰"=>"溃",
-"潷"=>"滗",
-"潿"=>"涠",
-"澀"=>"涩",
-"澆"=>"浇",
-"澇"=>"涝",
-"澐"=>"沄",
-"澗"=>"涧",
-"澠"=>"渑",
-"澤"=>"泽",
-"澦"=>"滪",
-"澩"=>"泶",
-"澮"=>"浍",
-"澱"=>"淀",
-"濁"=>"浊",
-"濃"=>"浓",
-"濕"=>"湿",
-"濘"=>"泞",
-"濛"=>"蒙",
-"濟"=>"济",
-"濤"=>"涛",
-"濫"=>"滥",
-"濰"=>"潍",
-"濱"=>"滨",
-"濺"=>"溅",
-"濼"=>"泺",
-"濾"=>"滤",
-"瀅"=>"滢",
-"瀆"=>"渎",
-"瀇"=>"㲿",
-"瀉"=>"泻",
-"瀋"=>"沈",
-"瀏"=>"浏",
-"瀕"=>"濒",
-"瀘"=>"泸",
-"瀝"=>"沥",
-"瀟"=>"潇",
-"瀠"=>"潆",
-"瀦"=>"潴",
-"瀧"=>"泷",
-"瀨"=>"濑",
-"瀰"=>"弥",
-"瀲"=>"潋",
-"瀾"=>"澜",
-"灃"=>"沣",
-"灄"=>"滠",
-"灑"=>"洒",
-"灕"=>"漓",
-"灘"=>"滩",
-"灝"=>"灏",
-"灠"=>"漤",
-"灣"=>"湾",
-"灤"=>"滦",
-"灧"=>"滟",
-"災"=>"灾",
-"為"=>"为",
-"烏"=>"乌",
-"烴"=>"烃",
-"無"=>"无",
-"煉"=>"炼",
-"煒"=>"炜",
-"煙"=>"烟",
-"煢"=>"茕",
-"煥"=>"焕",
-"煩"=>"烦",
-"煬"=>"炀",
-"煱"=>"㶽",
-"熅"=>"煴",
-"熒"=>"荧",
-"熗"=>"炝",
-"熱"=>"热",
-"熲"=>"颎",
-"熾"=>"炽",
-"燁"=>"烨",
-"燈"=>"灯",
-"燉"=>"炖",
-"燒"=>"烧",
-"燙"=>"烫",
-"燜"=>"焖",
-"營"=>"营",
-"燦"=>"灿",
-"燬"=>"毁",
-"燭"=>"烛",
-"燴"=>"烩",
-"燶"=>"㶶",
-"燼"=>"烬",
-"燾"=>"焘",
-"爍"=>"烁",
-"爐"=>"炉",
-"爛"=>"烂",
-"爭"=>"争",
-"爲"=>"为",
-"爺"=>"爷",
-"爾"=>"尔",
-"牆"=>"墙",
-"牘"=>"牍",
-"牽"=>"牵",
-"犖"=>"荦",
-"犢"=>"犊",
-"犧"=>"牺",
-"狀"=>"状",
-"狹"=>"狭",
-"狽"=>"狈",
-"猙"=>"狰",
-"猶"=>"犹",
-"猻"=>"狲",
-"獁"=>"犸",
-"獃"=>"呆",
-"獄"=>"狱",
-"獅"=>"狮",
-"獎"=>"奖",
-"獨"=>"独",
-"獪"=>"狯",
-"獫"=>"猃",
-"獮"=>"狝",
-"獰"=>"狞",
-"獱"=>"㺍",
-"獲"=>"获",
-"獵"=>"猎",
-"獷"=>"犷",
-"獸"=>"兽",
-"獺"=>"獭",
-"獻"=>"献",
-"獼"=>"猕",
-"玀"=>"猡",
-"現"=>"现",
-"琺"=>"珐",
-"琿"=>"珲",
-"瑋"=>"玮",
-"瑒"=>"玚",
-"瑣"=>"琐",
-"瑤"=>"瑶",
-"瑩"=>"莹",
-"瑪"=>"玛",
-"瑲"=>"玱",
-"璉"=>"琏",
-"璣"=>"玑",
-"璦"=>"瑷",
-"璫"=>"珰",
-"環"=>"环",
-"璽"=>"玺",
-"瓊"=>"琼",
-"瓏"=>"珑",
-"瓔"=>"璎",
-"瓚"=>"瓒",
-"甌"=>"瓯",
-"產"=>"产",
-"産"=>"产",
-"甦"=>"苏",
-"畝"=>"亩",
-"畢"=>"毕",
-"異"=>"异",
-"畵"=>"画",
-"當"=>"当",
-"疇"=>"畴",
-"疊"=>"叠",
-"痙"=>"痉",
-"痾"=>"疴",
-"瘂"=>"痖",
-"瘋"=>"疯",
-"瘍"=>"疡",
-"瘓"=>"痪",
-"瘞"=>"瘗",
-"瘡"=>"疮",
-"瘧"=>"疟",
-"瘮"=>"瘆",
-"瘲"=>"疭",
-"瘺"=>"瘘",
-"瘻"=>"瘘",
-"療"=>"疗",
-"癆"=>"痨",
-"癇"=>"痫",
-"癉"=>"瘅",
-"癘"=>"疠",
-"癟"=>"瘪",
-"癢"=>"痒",
-"癤"=>"疖",
-"癥"=>"症",
-"癧"=>"疬",
-"癩"=>"癞",
-"癬"=>"癣",
-"癭"=>"瘿",
-"癮"=>"瘾",
-"癰"=>"痈",
-"癱"=>"瘫",
-"癲"=>"癫",
-"發"=>"发",
-"皚"=>"皑",
-"皰"=>"疱",
-"皸"=>"皲",
-"皺"=>"皱",
-"盃"=>"杯",
-"盜"=>"盗",
-"盞"=>"盏",
-"盡"=>"尽",
-"監"=>"监",
-"盤"=>"盘",
-"盧"=>"卢",
-"盪"=>"荡",
-"眥"=>"眦",
-"眾"=>"众",
-"睏"=>"困",
-"睜"=>"睁",
-"睞"=>"睐",
-"瞘"=>"眍",
-"瞜"=>"䁖",
-"瞞"=>"瞒",
-"瞭"=>"了",
-"瞶"=>"瞆",
-"瞼"=>"睑",
-"矇"=>"蒙",
-"矓"=>"眬",
-"矚"=>"瞩",
-"矯"=>"矫",
-"硃"=>"朱",
-"硜"=>"硁",
-"硤"=>"硖",
-"硨"=>"砗",
-"确"=>"确",
-"硯"=>"砚",
-"碩"=>"硕",
-"碭"=>"砀",
-"碸"=>"砜",
-"確"=>"确",
-"碼"=>"码",
-"磑"=>"硙",
-"磚"=>"砖",
-"磣"=>"碜",
-"磧"=>"碛",
-"磯"=>"矶",
-"磽"=>"硗",
-"礆"=>"硷",
-"礎"=>"础",
-"礙"=>"碍",
-"礦"=>"矿",
-"礪"=>"砺",
-"礫"=>"砾",
-"礬"=>"矾",
-"礱"=>"砻",
-"祿"=>"禄",
-"禍"=>"祸",
-"禎"=>"祯",
-"禕"=>"祎",
-"禡"=>"祃",
-"禦"=>"御",
-"禪"=>"禅",
-"禮"=>"礼",
-"禰"=>"祢",
-"禱"=>"祷",
-"禿"=>"秃",
-"秈"=>"籼",
-"种"=>"种",
-"稅"=>"税",
-"稈"=>"秆",
-"稏"=>"䅉",
-"稜"=>"棱",
-"稟"=>"禀",
-"種"=>"种",
-"稱"=>"称",
-"穀"=>"谷",
-"穌"=>"稣",
-"積"=>"积",
-"穎"=>"颖",
-"穠"=>"秾",
-"穡"=>"穑",
-"穢"=>"秽",
-"穩"=>"稳",
-"穫"=>"获",
-"穭"=>"稆",
-"窩"=>"窝",
-"窪"=>"洼",
-"窮"=>"穷",
-"窯"=>"窑",
-"窵"=>"窎",
-"窶"=>"窭",
-"窺"=>"窥",
-"竄"=>"窜",
-"竅"=>"窍",
-"竇"=>"窦",
-"竈"=>"灶",
-"竊"=>"窃",
-"竪"=>"竖",
-"競"=>"竞",
-"筆"=>"笔",
-"筍"=>"笋",
-"筑"=>"筑",
-"筧"=>"笕",
-"筴"=>"䇲",
-"箋"=>"笺",
-"箏"=>"筝",
-"節"=>"节",
-"範"=>"范",
-"築"=>"筑",
-"篋"=>"箧",
-"篔"=>"筼",
-"篤"=>"笃",
-"篩"=>"筛",
-"篳"=>"筚",
-"簀"=>"箦",
-"簍"=>"篓",
-"簞"=>"箪",
-"簡"=>"简",
-"簣"=>"篑",
-"簫"=>"箫",
-"簹"=>"筜",
-"簽"=>"签",
-"簾"=>"帘",
-"籃"=>"篮",
-"籌"=>"筹",
-"籙"=>"箓",
-"籜"=>"箨",
-"籟"=>"籁",
-"籠"=>"笼",
-"籤"=>"签",
-"籩"=>"笾",
-"籪"=>"簖",
-"籬"=>"篱",
-"籮"=>"箩",
-"籲"=>"吁",
-"粵"=>"粤",
-"糝"=>"糁",
-"糞"=>"粪",
-"糧"=>"粮",
-"糰"=>"团",
-"糲"=>"粝",
-"糴"=>"籴",
-"糶"=>"粜",
-"糹"=>"纟",
-"糾"=>"纠",
-"紀"=>"纪",
-"紂"=>"纣",
-"約"=>"约",
-"紅"=>"红",
-"紆"=>"纡",
-"紇"=>"纥",
-"紈"=>"纨",
-"紉"=>"纫",
-"紋"=>"纹",
-"納"=>"纳",
-"紐"=>"纽",
-"紓"=>"纾",
-"純"=>"纯",
-"紕"=>"纰",
-"紖"=>"纼",
-"紗"=>"纱",
-"紘"=>"纮",
-"紙"=>"纸",
-"級"=>"级",
-"紛"=>"纷",
-"紜"=>"纭",
-"紝"=>"纴",
-"紡"=>"纺",
-"紬"=>"䌷",
-"紮"=>"扎",
-"細"=>"细",
-"紱"=>"绂",
-"紲"=>"绁",
-"紳"=>"绅",
-"紵"=>"纻",
-"紹"=>"绍",
-"紺"=>"绀",
-"紼"=>"绋",
-"紿"=>"绐",
-"絀"=>"绌",
-"終"=>"终",
-"組"=>"组",
-"絅"=>"䌹",
-"絆"=>"绊",
-"絎"=>"绗",
-"結"=>"结",
-"絕"=>"绝",
-"絛"=>"绦",
-"絝"=>"绔",
-"絞"=>"绞",
-"絡"=>"络",
-"絢"=>"绚",
-"給"=>"给",
-"絨"=>"绒",
-"絰"=>"绖",
-"統"=>"统",
-"絲"=>"丝",
-"絳"=>"绛",
-"絶"=>"绝",
-"絹"=>"绢",
-"綁"=>"绑",
-"綃"=>"绡",
-"綆"=>"绠",
-"綈"=>"绨",
-"綉"=>"绣",
-"綌"=>"绤",
-"綏"=>"绥",
-"綐"=>"䌼",
-"經"=>"经",
-"綜"=>"综",
-"綞"=>"缍",
-"綠"=>"绿",
-"綢"=>"绸",
-"綣"=>"绻",
-"綫"=>"线",
-"綬"=>"绶",
-"維"=>"维",
-"綯"=>"绹",
-"綰"=>"绾",
-"綱"=>"纲",
-"網"=>"网",
-"綳"=>"绷",
-"綴"=>"缀",
-"綵"=>"䌽",
-"綸"=>"纶",
-"綹"=>"绺",
-"綺"=>"绮",
-"綻"=>"绽",
-"綽"=>"绰",
-"綾"=>"绫",
-"綿"=>"绵",
-"緄"=>"绲",
-"緇"=>"缁",
-"緊"=>"紧",
-"緋"=>"绯",
-"緑"=>"绿",
-"緒"=>"绪",
-"緓"=>"绬",
-"緔"=>"绱",
-"緗"=>"缃",
-"緘"=>"缄",
-"緙"=>"缂",
-"線"=>"线",
-"緝"=>"缉",
-"緞"=>"缎",
-"締"=>"缔",
-"緡"=>"缗",
-"緣"=>"缘",
-"緦"=>"缌",
-"編"=>"编",
-"緩"=>"缓",
-"緬"=>"缅",
-"緯"=>"纬",
-"緱"=>"缑",
-"緲"=>"缈",
-"練"=>"练",
-"緶"=>"缏",
-"緹"=>"缇",
-"緻"=>"致",
-"縈"=>"萦",
-"縉"=>"缙",
-"縊"=>"缢",
-"縋"=>"缒",
-"縐"=>"绉",
-"縑"=>"缣",
-"縕"=>"缊",
-"縗"=>"缞",
-"縛"=>"缚",
-"縝"=>"缜",
-"縞"=>"缟",
-"縟"=>"缛",
-"縣"=>"县",
-"縧"=>"绦",
-"縫"=>"缝",
-"縭"=>"缡",
-"縮"=>"缩",
-"縱"=>"纵",
-"縲"=>"缧",
-"縳"=>"䌸",
-"縴"=>"纤",
-"縵"=>"缦",
-"縶"=>"絷",
-"縷"=>"缕",
-"縹"=>"缥",
-"總"=>"总",
-"績"=>"绩",
-"繃"=>"绷",
-"繅"=>"缫",
-"繆"=>"缪",
-"繒"=>"缯",
-"織"=>"织",
-"繕"=>"缮",
-"繚"=>"缭",
-"繞"=>"绕",
-"繡"=>"绣",
-"繢"=>"缋",
-"繩"=>"绳",
-"繪"=>"绘",
-"繫"=>"系",
-"繭"=>"茧",
-"繮"=>"缰",
-"繯"=>"缳",
-"繰"=>"缲",
-"繳"=>"缴",
-"繸"=>"䍁",
-"繹"=>"绎",
-"繼"=>"继",
-"繽"=>"缤",
-"繾"=>"缱",
-"繿"=>"䍀",
-"纈"=>"缬",
-"纊"=>"纩",
-"續"=>"续",
-"纍"=>"累",
-"纏"=>"缠",
-"纓"=>"缨",
-"纔"=>"才",
-"纖"=>"纤",
-"纘"=>"缵",
-"纜"=>"缆",
-"缽"=>"钵",
-"罈"=>"坛",
-"罌"=>"罂",
-"罰"=>"罚",
-"罵"=>"骂",
-"罷"=>"罢",
-"羅"=>"罗",
-"羆"=>"罴",
-"羈"=>"羁",
-"羋"=>"芈",
-"羥"=>"羟",
-"義"=>"义",
-"習"=>"习",
-"翹"=>"翘",
-"耬"=>"耧",
-"耮"=>"耢",
-"聖"=>"圣",
-"聞"=>"闻",
-"聯"=>"联",
-"聰"=>"聪",
-"聲"=>"声",
-"聳"=>"耸",
-"聵"=>"聩",
-"聶"=>"聂",
-"職"=>"职",
-"聹"=>"聍",
-"聽"=>"听",
-"聾"=>"聋",
-"肅"=>"肃",
-"胜"=>"胜",
-"脅"=>"胁",
-"脈"=>"脉",
-"脛"=>"胫",
-"脫"=>"脱",
-"脹"=>"胀",
-"腊"=>"腊",
-"腎"=>"肾",
-"腖"=>"胨",
-"腡"=>"脶",
-"腦"=>"脑",
-"腫"=>"肿",
-"腳"=>"脚",
-"腸"=>"肠",
-"膃"=>"腽",
-"膚"=>"肤",
-"膠"=>"胶",
-"膩"=>"腻",
-"膽"=>"胆",
-"膾"=>"脍",
-"膿"=>"脓",
-"臉"=>"脸",
-"臍"=>"脐",
-"臏"=>"膑",
-"臘"=>"腊",
-"臚"=>"胪",
-"臟"=>"脏",
-"臠"=>"脔",
-"臢"=>"臜",
-"臥"=>"卧",
-"臨"=>"临",
-"臺"=>"台",
-"與"=>"与",
-"興"=>"兴",
-"舉"=>"举",
-"舊"=>"旧",
-"艙"=>"舱",
-"艤"=>"舣",
-"艦"=>"舰",
-"艫"=>"舻",
-"艱"=>"艰",
-"艷"=>"艳",
-"芻"=>"刍",
-"苧"=>"苎",
-"苹"=>"苹",
-"茲"=>"兹",
-"荊"=>"荆",
-"莊"=>"庄",
-"莖"=>"茎",
-"莢"=>"荚",
-"莧"=>"苋",
-"華"=>"华",
-"萇"=>"苌",
-"萊"=>"莱",
-"萬"=>"万",
-"萵"=>"莴",
-"葉"=>"叶",
-"葒"=>"荭",
-"葤"=>"荮",
-"葦"=>"苇",
-"葯"=>"药",
-"葷"=>"荤",
-"蒓"=>"莼",
-"蒔"=>"莳",
-"蒞"=>"莅",
-"蒼"=>"苍",
-"蓀"=>"荪",
-"蓋"=>"盖",
-"蓮"=>"莲",
-"蓯"=>"苁",
-"蓴"=>"莼",
-"蓽"=>"荜",
-"蔔"=>"卜",
-"蔘"=>"参",
-"蔞"=>"蒌",
-"蔣"=>"蒋",
-"蔥"=>"葱",
-"蔦"=>"茑",
-"蔭"=>"荫",
-"蕁"=>"荨",
-"蕆"=>"蒇",
-"蕎"=>"荞",
-"蕒"=>"荬",
-"蕓"=>"芸",
-"蕕"=>"莸",
-"蕘"=>"荛",
-"蕢"=>"蒉",
-"蕩"=>"荡",
-"蕪"=>"芜",
-"蕭"=>"萧",
-"蕷"=>"蓣",
-"薀"=>"蕰",
-"薈"=>"荟",
-"薊"=>"蓟",
-"薌"=>"芗",
-"薑"=>"姜",
-"薔"=>"蔷",
-"薘"=>"荙",
-"薟"=>"莶",
-"薦"=>"荐",
-"薩"=>"萨",
-"薳"=>"䓕",
-"薴"=>"苧",
-"薺"=>"荠",
-"藍"=>"蓝",
-"藎"=>"荩",
-"藝"=>"艺",
-"藥"=>"药",
-"藪"=>"薮",
-"藴"=>"蕴",
-"藶"=>"苈",
-"藹"=>"蔼",
-"藺"=>"蔺",
-"蘄"=>"蕲",
-"蘆"=>"芦",
-"蘇"=>"苏",
-"蘊"=>"蕴",
-"蘋"=>"苹",
-"蘚"=>"藓",
-"蘞"=>"蔹",
-"蘢"=>"茏",
-"蘭"=>"兰",
-"蘺"=>"蓠",
-"蘿"=>"萝",
-"虆"=>"蔂",
-"處"=>"处",
-"虛"=>"虚",
-"虜"=>"虏",
-"號"=>"号",
-"虧"=>"亏",
-"虫"=>"虫",
-"虯"=>"虬",
-"蛺"=>"蛱",
-"蛻"=>"蜕",
-"蜆"=>"蚬",
-"蜡"=>"蜡",
-"蝕"=>"蚀",
-"蝟"=>"猬",
-"蝦"=>"虾",
-"蝸"=>"蜗",
-"螄"=>"蛳",
-"螞"=>"蚂",
-"螢"=>"萤",
-"螮"=>"䗖",
-"螻"=>"蝼",
-"螿"=>"螀",
-"蟄"=>"蛰",
-"蟈"=>"蝈",
-"蟎"=>"螨",
-"蟣"=>"虮",
-"蟬"=>"蝉",
-"蟯"=>"蛲",
-"蟲"=>"虫",
-"蟶"=>"蛏",
-"蟻"=>"蚁",
-"蠅"=>"蝇",
-"蠆"=>"虿",
-"蠐"=>"蛴",
-"蠑"=>"蝾",
-"蠟"=>"蜡",
-"蠣"=>"蛎",
-"蠨"=>"蟏",
-"蠱"=>"蛊",
-"蠶"=>"蚕",
-"蠻"=>"蛮",
-"衆"=>"众",
-"衊"=>"蔑",
-"術"=>"术",
-"衕"=>"同",
-"衚"=>"胡",
-"衛"=>"卫",
-"衝"=>"冲",
-"衹"=>"只",
-"袞"=>"衮",
-"裊"=>"袅",
-"裏"=>"里",
-"補"=>"补",
-"裝"=>"装",
-"裡"=>"里",
-"製"=>"制",
-"複"=>"复",
-"褌"=>"裈",
-"褘"=>"袆",
-"褲"=>"裤",
-"褳"=>"裢",
-"褸"=>"褛",
-"褻"=>"亵",
-"襇"=>"裥",
-"襏"=>"袯",
-"襖"=>"袄",
-"襝"=>"裣",
-"襠"=>"裆",
-"襤"=>"褴",
-"襪"=>"袜",
-"襬"=>"䙓",
-"襯"=>"衬",
-"襲"=>"袭",
-"覆"=>"复",
-"見"=>"见",
-"覎"=>"觃",
-"規"=>"规",
-"覓"=>"觅",
-"視"=>"视",
-"覘"=>"觇",
-"覡"=>"觋",
-"覥"=>"觍",
-"覦"=>"觎",
-"親"=>"亲",
-"覬"=>"觊",
-"覯"=>"觏",
-"覲"=>"觐",
-"覷"=>"觑",
-"覺"=>"觉",
-"覽"=>"览",
-"覿"=>"觌",
-"觀"=>"观",
-"觴"=>"觞",
-"觶"=>"觯",
-"觸"=>"触",
-"訁"=>"讠",
-"訂"=>"订",
-"訃"=>"讣",
-"計"=>"计",
-"訊"=>"讯",
-"訌"=>"讧",
-"討"=>"讨",
-"訐"=>"讦",
-"訒"=>"讱",
-"訓"=>"训",
-"訕"=>"讪",
-"訖"=>"讫",
-"託"=>"托",
-"託"=>"讬",
-"記"=>"记",
-"訛"=>"讹",
-"訝"=>"讶",
-"訟"=>"讼",
-"訢"=>"䜣",
-"訣"=>"诀",
-"訥"=>"讷",
-"訩"=>"讻",
-"訪"=>"访",
-"設"=>"设",
-"許"=>"许",
-"訴"=>"诉",
-"訶"=>"诃",
-"診"=>"诊",
-"註"=>"注",
-"詁"=>"诂",
-"詆"=>"诋",
-"詎"=>"讵",
-"詐"=>"诈",
-"詒"=>"诒",
-"詔"=>"诏",
-"評"=>"评",
-"詖"=>"诐",
-"詗"=>"诇",
-"詘"=>"诎",
-"詛"=>"诅",
-"詞"=>"词",
-"詠"=>"咏",
-"詡"=>"诩",
-"詢"=>"询",
-"詣"=>"诣",
-"試"=>"试",
-"詩"=>"诗",
-"詫"=>"诧",
-"詬"=>"诟",
-"詭"=>"诡",
-"詮"=>"诠",
-"詰"=>"诘",
-"話"=>"话",
-"該"=>"该",
-"詳"=>"详",
-"詵"=>"诜",
-"詼"=>"诙",
-"詿"=>"诖",
-"誄"=>"诔",
-"誅"=>"诛",
-"誆"=>"诓",
-"誇"=>"夸",
-"誌"=>"志",
-"認"=>"认",
-"誑"=>"诳",
-"誒"=>"诶",
-"誕"=>"诞",
-"誘"=>"诱",
-"誚"=>"诮",
-"語"=>"语",
-"誠"=>"诚",
-"誡"=>"诫",
-"誣"=>"诬",
-"誤"=>"误",
-"誥"=>"诰",
-"誦"=>"诵",
-"誨"=>"诲",
-"說"=>"说",
-"説"=>"说",
-"誰"=>"谁",
-"課"=>"课",
-"誶"=>"谇",
-"誹"=>"诽",
-"誼"=>"谊",
-"誾"=>"訚",
-"調"=>"调",
-"諂"=>"谄",
-"諄"=>"谆",
-"談"=>"谈",
-"諉"=>"诿",
-"請"=>"请",
-"諍"=>"诤",
-"諏"=>"诹",
-"諑"=>"诼",
-"諒"=>"谅",
-"論"=>"论",
-"諗"=>"谂",
-"諛"=>"谀",
-"諜"=>"谍",
-"諝"=>"谞",
-"諞"=>"谝",
-"諢"=>"诨",
-"諤"=>"谔",
-"諦"=>"谛",
-"諧"=>"谐",
-"諫"=>"谏",
-"諭"=>"谕",
-"諮"=>"谘",
-"諱"=>"讳",
-"諳"=>"谙",
-"諶"=>"谌",
-"諷"=>"讽",
-"諸"=>"诸",
-"諺"=>"谚",
-"諼"=>"谖",
-"諾"=>"诺",
-"謀"=>"谋",
-"謁"=>"谒",
-"謂"=>"谓",
-"謄"=>"誊",
-"謅"=>"诌",
-"謊"=>"谎",
-"謎"=>"谜",
-"謐"=>"谧",
-"謔"=>"谑",
-"謖"=>"谡",
-"謗"=>"谤",
-"謙"=>"谦",
-"謚"=>"谥",
-"講"=>"讲",
-"謝"=>"谢",
-"謠"=>"谣",
-"謡"=>"谣",
-"謨"=>"谟",
-"謫"=>"谪",
-"謬"=>"谬",
-"謭"=>"谫",
-"謳"=>"讴",
-"謹"=>"谨",
-"謾"=>"谩",
-"譅"=>"䜧",
-"證"=>"证",
-"譎"=>"谲",
-"譏"=>"讥",
-"譖"=>"谮",
-"識"=>"识",
-"譙"=>"谯",
-"譚"=>"谭",
-"譜"=>"谱",
-"譫"=>"谵",
-"譭"=>"毁",
-"譯"=>"译",
-"議"=>"议",
-"譴"=>"谴",
-"護"=>"护",
-"譸"=>"诪",
-"譽"=>"誉",
-"譾"=>"谫",
-"讀"=>"读",
-"變"=>"变",
-"讎"=>"仇",
-"讎"=>"雠",
-"讒"=>"谗",
-"讓"=>"让",
-"讕"=>"谰",
-"讖"=>"谶",
-"讚"=>"赞",
-"讜"=>"谠",
-"讞"=>"谳",
-"豈"=>"岂",
-"豎"=>"竖",
-"豐"=>"丰",
-"豬"=>"猪",
-"豶"=>"豮",
-"貓"=>"猫",
-"貙"=>"䝙",
-"貝"=>"贝",
-"貞"=>"贞",
-"貟"=>"贠",
-"負"=>"负",
-"財"=>"财",
-"貢"=>"贡",
-"貧"=>"贫",
-"貨"=>"货",
-"販"=>"贩",
-"貪"=>"贪",
-"貫"=>"贯",
-"責"=>"责",
-"貯"=>"贮",
-"貰"=>"贳",
-"貲"=>"赀",
-"貳"=>"贰",
-"貴"=>"贵",
-"貶"=>"贬",
-"買"=>"买",
-"貸"=>"贷",
-"貺"=>"贶",
-"費"=>"费",
-"貼"=>"贴",
-"貽"=>"贻",
-"貿"=>"贸",
-"賀"=>"贺",
-"賁"=>"贲",
-"賂"=>"赂",
-"賃"=>"赁",
-"賄"=>"贿",
-"賅"=>"赅",
-"資"=>"资",
-"賈"=>"贾",
-"賊"=>"贼",
-"賑"=>"赈",
-"賒"=>"赊",
-"賓"=>"宾",
-"賕"=>"赇",
-"賙"=>"赒",
-"賚"=>"赉",
-"賜"=>"赐",
-"賞"=>"赏",
-"賠"=>"赔",
-"賡"=>"赓",
-"賢"=>"贤",
-"賣"=>"卖",
-"賤"=>"贱",
-"賦"=>"赋",
-"賧"=>"赕",
-"質"=>"质",
-"賫"=>"赍",
-"賬"=>"账",
-"賭"=>"赌",
-"賰"=>"䞐",
-"賴"=>"赖",
-"賵"=>"赗",
-"賺"=>"赚",
-"賻"=>"赙",
-"購"=>"购",
-"賽"=>"赛",
-"賾"=>"赜",
-"贄"=>"贽",
-"贅"=>"赘",
-"贇"=>"赟",
-"贈"=>"赠",
-"贊"=>"赞",
-"贋"=>"赝",
-"贍"=>"赡",
-"贏"=>"赢",
-"贐"=>"赆",
-"贓"=>"赃",
-"贔"=>"赑",
-"贖"=>"赎",
-"贗"=>"赝",
-"贛"=>"赣",
-"贜"=>"赃",
-"赬"=>"赪",
-"趕"=>"赶",
-"趙"=>"赵",
-"趨"=>"趋",
-"趲"=>"趱",
-"跡"=>"迹",
-"踐"=>"践",
-"踴"=>"踊",
-"蹌"=>"跄",
-"蹕"=>"跸",
-"蹣"=>"蹒",
-"蹤"=>"踪",
-"蹺"=>"跷",
-"躂"=>"跶",
-"躉"=>"趸",
-"躊"=>"踌",
-"躋"=>"跻",
-"躍"=>"跃",
-"躑"=>"踯",
-"躒"=>"跞",
-"躓"=>"踬",
-"躕"=>"蹰",
-"躚"=>"跹",
-"躡"=>"蹑",
-"躥"=>"蹿",
-"躦"=>"躜",
-"躪"=>"躏",
-"軀"=>"躯",
-"車"=>"车",
-"軋"=>"轧",
-"軌"=>"轨",
-"軍"=>"军",
-"軑"=>"轪",
-"軒"=>"轩",
-"軔"=>"轫",
-"軛"=>"轭",
-"軟"=>"软",
-"軤"=>"轷",
-"軫"=>"轸",
-"軲"=>"轱",
-"軸"=>"轴",
-"軹"=>"轵",
-"軺"=>"轺",
-"軻"=>"轲",
-"軼"=>"轶",
-"軾"=>"轼",
-"較"=>"较",
-"輅"=>"辂",
-"輇"=>"辁",
-"輈"=>"辀",
-"載"=>"载",
-"輊"=>"轾",
-"輒"=>"辄",
-"輓"=>"挽",
-"輔"=>"辅",
-"輕"=>"轻",
-"輛"=>"辆",
-"輜"=>"辎",
-"輝"=>"辉",
-"輞"=>"辋",
-"輟"=>"辍",
-"輥"=>"辊",
-"輦"=>"辇",
-"輩"=>"辈",
-"輪"=>"轮",
-"輬"=>"辌",
-"輯"=>"辑",
-"輳"=>"辏",
-"輸"=>"输",
-"輻"=>"辐",
-"輾"=>"辗",
-"輿"=>"舆",
-"轀"=>"辒",
-"轂"=>"毂",
-"轄"=>"辖",
-"轅"=>"辕",
-"轆"=>"辘",
-"轉"=>"转",
-"轍"=>"辙",
-"轎"=>"轿",
-"轔"=>"辚",
-"轟"=>"轰",
-"轡"=>"辔",
-"轢"=>"轹",
-"轤"=>"轳",
-"辦"=>"办",
-"辭"=>"辞",
-"辮"=>"辫",
-"辯"=>"辩",
-"農"=>"农",
-"迴"=>"回",
-"适"=>"适",
-"逕"=>"迳",
-"這"=>"这",
-"連"=>"连",
-"週"=>"周",
-"進"=>"进",
-"遊"=>"游",
-"運"=>"运",
-"過"=>"过",
-"達"=>"达",
-"違"=>"违",
-"遙"=>"遥",
-"遜"=>"逊",
-"遞"=>"递",
-"遠"=>"远",
-"適"=>"适",
-"遲"=>"迟",
-"遷"=>"迁",
-"選"=>"选",
-"遺"=>"遗",
-"遼"=>"辽",
-"邁"=>"迈",
-"還"=>"还",
-"邇"=>"迩",
-"邊"=>"边",
-"邏"=>"逻",
-"邐"=>"逦",
-"郟"=>"郏",
-"郵"=>"邮",
-"鄆"=>"郓",
-"鄉"=>"乡",
-"鄒"=>"邹",
-"鄔"=>"邬",
-"鄖"=>"郧",
-"鄧"=>"邓",
-"鄭"=>"郑",
-"鄰"=>"邻",
-"鄲"=>"郸",
-"鄴"=>"邺",
-"鄶"=>"郐",
-"鄺"=>"邝",
-"酇"=>"酂",
-"酈"=>"郦",
-"醖"=>"酝",
-"醜"=>"丑",
-"醞"=>"酝",
-"醫"=>"医",
-"醬"=>"酱",
-"醱"=>"酦",
-"釀"=>"酿",
-"釁"=>"衅",
-"釃"=>"酾",
-"釅"=>"酽",
-"釋"=>"释",
-"釐"=>"厘",
-"釒"=>"钅",
-"釓"=>"钆",
-"釔"=>"钇",
-"釕"=>"钌",
-"釗"=>"钊",
-"釘"=>"钉",
-"釙"=>"钋",
-"針"=>"针",
-"釣"=>"钓",
-"釤"=>"钐",
-"釧"=>"钏",
-"釩"=>"钒",
-"釵"=>"钗",
-"釷"=>"钍",
-"釹"=>"钕",
-"釺"=>"钎",
-"鈀"=>"钯",
-"鈁"=>"钫",
-"鈃"=>"钘",
-"鈄"=>"钭",
-"鈈"=>"钚",
-"鈉"=>"钠",
-"鈍"=>"钝",
-"鈎"=>"钩",
-"鈐"=>"钤",
-"鈑"=>"钣",
-"鈒"=>"钑",
-"鈔"=>"钞",
-"鈕"=>"钮",
-"鈞"=>"钧",
-"鈣"=>"钙",
-"鈥"=>"钬",
-"鈦"=>"钛",
-"鈧"=>"钪",
-"鈮"=>"铌",
-"鈰"=>"铈",
-"鈳"=>"钶",
-"鈴"=>"铃",
-"鈷"=>"钴",
-"鈸"=>"钹",
-"鈹"=>"铍",
-"鈺"=>"钰",
-"鈽"=>"钸",
-"鈾"=>"铀",
-"鈿"=>"钿",
-"鉀"=>"钾",
-"鉅"=>"钜",
-"鉈"=>"铊",
-"鉉"=>"铉",
-"鉋"=>"铇",
-"鉍"=>"铋",
-"鉑"=>"铂",
-"鉕"=>"钷",
-"鉗"=>"钳",
-"鉚"=>"铆",
-"鉛"=>"铅",
-"鉞"=>"钺",
-"鉢"=>"钵",
-"鉤"=>"钩",
-"鉦"=>"钲",
-"鉬"=>"钼",
-"鉭"=>"钽",
-"鉶"=>"铏",
-"鉸"=>"铰",
-"鉺"=>"铒",
-"鉻"=>"铬",
-"鉿"=>"铪",
-"銀"=>"银",
-"銃"=>"铳",
-"銅"=>"铜",
-"銍"=>"铚",
-"銑"=>"铣",
-"銓"=>"铨",
-"銖"=>"铢",
-"銘"=>"铭",
-"銚"=>"铫",
-"銛"=>"铦",
-"銜"=>"衔",
-"銠"=>"铑",
-"銣"=>"铷",
-"銥"=>"铱",
-"銦"=>"铟",
-"銨"=>"铵",
-"銩"=>"铥",
-"銪"=>"铕",
-"銫"=>"铯",
-"銬"=>"铐",
-"銱"=>"铞",
-"銳"=>"锐",
-"銷"=>"销",
-"銹"=>"锈",
-"銻"=>"锑",
-"銼"=>"锉",
-"鋁"=>"铝",
-"鋃"=>"锒",
-"鋅"=>"锌",
-"鋇"=>"钡",
-"鋌"=>"铤",
-"鋏"=>"铗",
-"鋒"=>"锋",
-"鋙"=>"铻",
-"鋝"=>"锊",
-"鋟"=>"锓",
-"鋣"=>"铘",
-"鋤"=>"锄",
-"鋥"=>"锃",
-"鋦"=>"锔",
-"鋨"=>"锇",
-"鋩"=>"铓",
-"鋪"=>"铺",
-"鋭"=>"锐",
-"鋮"=>"铖",
-"鋯"=>"锆",
-"鋰"=>"锂",
-"鋱"=>"铽",
-"鋶"=>"锍",
-"鋸"=>"锯",
-"鋼"=>"钢",
-"錁"=>"锞",
-"錄"=>"录",
-"錆"=>"锖",
-"錇"=>"锫",
-"錈"=>"锩",
-"錏"=>"铔",
-"錐"=>"锥",
-"錒"=>"锕",
-"錕"=>"锟",
-"錘"=>"锤",
-"錙"=>"锱",
-"錚"=>"铮",
-"錛"=>"锛",
-"錟"=>"锬",
-"錠"=>"锭",
-"錡"=>"锜",
-"錢"=>"钱",
-"錦"=>"锦",
-"錨"=>"锚",
-"錩"=>"锠",
-"錫"=>"锡",
-"錮"=>"锢",
-"錯"=>"错",
-"録"=>"录",
-"錳"=>"锰",
-"錶"=>"表",
-"錸"=>"铼",
-"鍀"=>"锝",
-"鍁"=>"锨",
-"鍃"=>"锪",
-"鍆"=>"钔",
-"鍇"=>"锴",
-"鍈"=>"锳",
-"鍋"=>"锅",
-"鍍"=>"镀",
-"鍔"=>"锷",
-"鍘"=>"铡",
-"鍚"=>"钖",
-"鍛"=>"锻",
-"鍠"=>"锽",
-"鍤"=>"锸",
-"鍥"=>"锲",
-"鍩"=>"锘",
-"鍬"=>"锹",
-"鍰"=>"锾",
-"鍵"=>"键",
-"鍶"=>"锶",
-"鍺"=>"锗",
-"鎂"=>"镁",
-"鎄"=>"锿",
-"鎇"=>"镅",
-"鎊"=>"镑",
-"鎔"=>"镕",
-"鎖"=>"锁",
-"鎘"=>"镉",
-"鎚"=>"锤",
-"鎛"=>"镈",
-"鎝"=>"𨱏",
-"鎡"=>"镃",
-"鎢"=>"钨",
-"鎣"=>"蓥",
-"鎦"=>"镏",
-"鎧"=>"铠",
-"鎩"=>"铩",
-"鎪"=>"锼",
-"鎬"=>"镐",
-"鎮"=>"镇",
-"鎰"=>"镒",
-"鎲"=>"镋",
-"鎳"=>"镍",
-"鎵"=>"镓",
-"鎸"=>"镌",
-"鎿"=>"镎",
-"鏃"=>"镞",
-"鏇"=>"镟",
-"鏈"=>"链",
-"鏌"=>"镆",
-"鏍"=>"镙",
-"鏐"=>"镠",
-"鏑"=>"镝",
-"鏗"=>"铿",
-"鏘"=>"锵",
-"鏜"=>"镗",
-"鏝"=>"镘",
-"鏞"=>"镛",
-"鏟"=>"铲",
-"鏡"=>"镜",
-"鏢"=>"镖",
-"鏤"=>"镂",
-"鏨"=>"錾",
-"鏰"=>"镚",
-"鏵"=>"铧",
-"鏷"=>"镤",
-"鏹"=>"镪",
-"鏽"=>"锈",
-"鐃"=>"铙",
-"鐋"=>"铴",
-"鐐"=>"镣",
-"鐒"=>"铹",
-"鐓"=>"镦",
-"鐔"=>"镡",
-"鐘"=>"钟",
-"鐙"=>"镫",
-"鐝"=>"镢",
-"鐠"=>"镨",
-"鐦"=>"锎",
-"鐧"=>"锏",
-"鐨"=>"镄",
-"鐫"=>"镌",
-"鐮"=>"镰",
-"鐲"=>"镯",
-"鐳"=>"镭",
-"鐵"=>"铁",
-"鐶"=>"镮",
-"鐸"=>"铎",
-"鐺"=>"铛",
-"鐿"=>"镱",
-"鑄"=>"铸",
-"鑊"=>"镬",
-"鑌"=>"镔",
-"鑒"=>"鉴",
-"鑔"=>"镲",
-"鑕"=>"锧",
-"鑞"=>"镴",
-"鑠"=>"铄",
-"鑣"=>"镳",
-"鑥"=>"镥",
-"鑭"=>"镧",
-"鑰"=>"钥",
-"鑱"=>"镵",
-"鑲"=>"镶",
-"鑷"=>"镊",
-"鑹"=>"镩",
-"鑼"=>"锣",
-"鑽"=>"钻",
-"鑾"=>"銮",
-"鑿"=>"凿",
-"钁"=>"镢",
-"镟"=>"旋",
-"長"=>"长",
-"門"=>"门",
-"閂"=>"闩",
-"閃"=>"闪",
-"閆"=>"闫",
-"閈"=>"闬",
-"閉"=>"闭",
-"開"=>"开",
-"閌"=>"闶",
-"閎"=>"闳",
-"閏"=>"闰",
-"閑"=>"闲",
-"閒"=>"闲",
-"間"=>"间",
-"閔"=>"闵",
-"閘"=>"闸",
-"閡"=>"阂",
-"閣"=>"阁",
-"閤"=>"合",
-"閥"=>"阀",
-"閨"=>"闺",
-"閩"=>"闽",
-"閫"=>"阃",
-"閬"=>"阆",
-"閭"=>"闾",
-"閱"=>"阅",
-"閲"=>"阅",
-"閶"=>"阊",
-"閹"=>"阉",
-"閻"=>"阎",
-"閼"=>"阏",
-"閽"=>"阍",
-"閾"=>"阈",
-"閿"=>"阌",
-"闃"=>"阒",
-"闆"=>"板",
-"闈"=>"闱",
-"闊"=>"阔",
-"闋"=>"阕",
-"闌"=>"阑",
-"闍"=>"阇",
-"闐"=>"阗",
-"闒"=>"阘",
-"闓"=>"闿",
-"闔"=>"阖",
-"闕"=>"阙",
-"闖"=>"闯",
-"關"=>"关",
-"闞"=>"阚",
-"闠"=>"阓",
-"闡"=>"阐",
-"闢"=>"辟",
-"闤"=>"阛",
-"闥"=>"闼",
-"阪"=>"坂",
-"陘"=>"陉",
-"陝"=>"陕",
-"陞"=>"升",
-"陣"=>"阵",
-"陰"=>"阴",
-"陳"=>"陈",
-"陸"=>"陆",
-"陽"=>"阳",
-"隉"=>"陧",
-"隊"=>"队",
-"階"=>"阶",
-"隕"=>"陨",
-"際"=>"际",
-"隨"=>"随",
-"險"=>"险",
-"隱"=>"隐",
-"隴"=>"陇",
-"隸"=>"隶",
-"隻"=>"只",
-"雋"=>"隽",
-"雖"=>"虽",
-"雙"=>"双",
-"雛"=>"雏",
-"雜"=>"杂",
-"雞"=>"鸡",
-"離"=>"离",
-"難"=>"难",
-"雲"=>"云",
-"電"=>"电",
-"霢"=>"霡",
-"霧"=>"雾",
-"霽"=>"霁",
-"靂"=>"雳",
-"靄"=>"霭",
-"靈"=>"灵",
-"靚"=>"靓",
-"靜"=>"静",
-"靨"=>"靥",
-"鞀"=>"鼗",
-"鞏"=>"巩",
-"鞝"=>"绱",
-"鞦"=>"秋",
-"鞽"=>"鞒",
-"韁"=>"缰",
-"韃"=>"鞑",
-"韆"=>"千",
-"韉"=>"鞯",
-"韋"=>"韦",
-"韌"=>"韧",
-"韍"=>"韨",
-"韓"=>"韩",
-"韙"=>"韪",
-"韜"=>"韬",
-"韞"=>"韫",
-"韻"=>"韵",
-"響"=>"响",
-"頁"=>"页",
-"頂"=>"顶",
-"頃"=>"顷",
-"項"=>"项",
-"順"=>"顺",
-"頇"=>"顸",
-"須"=>"须",
-"頊"=>"顼",
-"頌"=>"颂",
-"頎"=>"颀",
-"頏"=>"颃",
-"預"=>"预",
-"頑"=>"顽",
-"頒"=>"颁",
-"頓"=>"顿",
-"頗"=>"颇",
-"領"=>"领",
-"頜"=>"颌",
-"頡"=>"颉",
-"頤"=>"颐",
-"頦"=>"颏",
-"頭"=>"头",
-"頮"=>"颒",
-"頰"=>"颊",
-"頲"=>"颋",
-"頴"=>"颕",
-"頷"=>"颔",
-"頸"=>"颈",
-"頹"=>"颓",
-"頻"=>"频",
-"頽"=>"颓",
-"顆"=>"颗",
-"題"=>"题",
-"額"=>"额",
-"顎"=>"颚",
-"顏"=>"颜",
-"顒"=>"颙",
-"顓"=>"颛",
-"顔"=>"颜",
-"願"=>"愿",
-"顙"=>"颡",
-"顛"=>"颠",
-"類"=>"类",
-"顢"=>"颟",
-"顥"=>"颢",
-"顧"=>"顾",
-"顫"=>"颤",
-"顬"=>"颥",
-"顯"=>"显",
-"顰"=>"颦",
-"顱"=>"颅",
-"顳"=>"颞",
-"顴"=>"颧",
-"風"=>"风",
-"颭"=>"飐",
-"颮"=>"飑",
-"颯"=>"飒",
-"颱"=>"台",
-"颳"=>"刮",
-"颶"=>"飓",
-"颸"=>"飔",
-"颺"=>"飏",
-"颻"=>"飖",
-"颼"=>"飕",
-"飀"=>"飗",
-"飄"=>"飘",
-"飆"=>"飙",
-"飈"=>"飚",
-"飛"=>"飞",
-"飠"=>"饣",
-"飢"=>"饥",
-"飣"=>"饤",
-"飥"=>"饦",
-"飩"=>"饨",
-"飪"=>"饪",
-"飫"=>"饫",
-"飭"=>"饬",
-"飯"=>"饭",
-"飲"=>"饮",
-"飴"=>"饴",
-"飼"=>"饲",
-"飽"=>"饱",
-"飾"=>"饰",
-"飿"=>"饳",
-"餃"=>"饺",
-"餄"=>"饸",
-"餅"=>"饼",
-"餉"=>"饷",
-"養"=>"养",
-"餌"=>"饵",
-"餎"=>"饹",
-"餏"=>"饻",
-"餑"=>"饽",
-"餒"=>"馁",
-"餓"=>"饿",
-"餕"=>"馂",
-"餖"=>"饾",
-"餘"=>"余",
-"餚"=>"肴",
-"餛"=>"馄",
-"餜"=>"馃",
-"餞"=>"饯",
-"餡"=>"馅",
-"館"=>"馆",
-"餱"=>"糇",
-"餳"=>"饧",
-"餵"=>"喂",
-"餶"=>"馉",
-"餷"=>"馇",
-"餺"=>"馎",
-"餼"=>"饩",
-"餾"=>"馏",
-"餿"=>"馊",
-"饁"=>"馌",
-"饃"=>"馍",
-"饅"=>"馒",
-"饈"=>"馐",
-"饉"=>"馑",
-"饊"=>"馓",
-"饋"=>"馈",
-"饌"=>"馔",
-"饑"=>"饥",
-"饒"=>"饶",
-"饗"=>"飨",
-"饜"=>"餍",
-"饞"=>"馋",
-"饢"=>"馕",
-"馬"=>"马",
-"馭"=>"驭",
-"馮"=>"冯",
-"馱"=>"驮",
-"馳"=>"驰",
-"馴"=>"驯",
-"馹"=>"驲",
-"駁"=>"驳",
-"駐"=>"驻",
-"駑"=>"驽",
-"駒"=>"驹",
-"駔"=>"驵",
-"駕"=>"驾",
-"駘"=>"骀",
-"駙"=>"驸",
-"駛"=>"驶",
-"駝"=>"驼",
-"駟"=>"驷",
-"駡"=>"骂",
-"駢"=>"骈",
-"駭"=>"骇",
-"駰"=>"骃",
-"駱"=>"骆",
-"駸"=>"骎",
-"駿"=>"骏",
-"騁"=>"骋",
-"騂"=>"骍",
-"騅"=>"骓",
-"騌"=>"骔",
-"騍"=>"骒",
-"騎"=>"骑",
-"騏"=>"骐",
-"騖"=>"骛",
-"騙"=>"骗",
-"騤"=>"骙",
-"騧"=>"䯄",
-"騫"=>"骞",
-"騭"=>"骘",
-"騮"=>"骝",
-"騰"=>"腾",
-"騶"=>"驺",
-"騷"=>"骚",
-"騸"=>"骟",
-"騾"=>"骡",
-"驀"=>"蓦",
-"驁"=>"骜",
-"驂"=>"骖",
-"驃"=>"骠",
-"驄"=>"骢",
-"驅"=>"驱",
-"驊"=>"骅",
-"驌"=>"骕",
-"驍"=>"骁",
-"驏"=>"骣",
-"驕"=>"骄",
-"驗"=>"验",
-"驚"=>"惊",
-"驛"=>"驿",
-"驟"=>"骤",
-"驢"=>"驴",
-"驤"=>"骧",
-"驥"=>"骥",
-"驦"=>"骦",
-"驪"=>"骊",
-"驫"=>"骉",
-"骯"=>"肮",
-"髏"=>"髅",
-"髒"=>"脏",
-"體"=>"体",
-"髕"=>"髌",
-"髖"=>"髋",
-"髮"=>"发",
-"鬆"=>"松",
-"鬍"=>"胡",
-"鬚"=>"须",
-"鬢"=>"鬓",
-"鬥"=>"斗",
-"鬧"=>"闹",
-"鬨"=>"哄",
-"鬩"=>"阋",
-"鬮"=>"阄",
-"鬱"=>"郁",
-"魎"=>"魉",
-"魘"=>"魇",
-"魚"=>"鱼",
-"魛"=>"鱽",
-"魢"=>"鱾",
-"魨"=>"鲀",
-"魯"=>"鲁",
-"魴"=>"鲂",
-"魷"=>"鱿",
-"魺"=>"鲄",
-"鮁"=>"鲅",
-"鮃"=>"鲆",
-"鮊"=>"鲌",
-"鮋"=>"鲉",
-"鮍"=>"鲏",
-"鮎"=>"鲇",
-"鮐"=>"鲐",
-"鮑"=>"鲍",
-"鮒"=>"鲋",
-"鮓"=>"鲊",
-"鮚"=>"鲒",
-"鮜"=>"鲘",
-"鮝"=>"鲞",
-"鮞"=>"鲕",
-"鮦"=>"鲖",
-"鮪"=>"鲔",
-"鮫"=>"鲛",
-"鮭"=>"鲑",
-"鮮"=>"鲜",
-"鮳"=>"鲓",
-"鮶"=>"鲪",
-"鮺"=>"鲝",
-"鯀"=>"鲧",
-"鯁"=>"鲠",
-"鯇"=>"鲩",
-"鯉"=>"鲤",
-"鯊"=>"鲨",
-"鯒"=>"鲬",
-"鯔"=>"鲻",
-"鯕"=>"鲯",
-"鯖"=>"鲭",
-"鯗"=>"鲞",
-"鯛"=>"鲷",
-"鯝"=>"鲴",
-"鯡"=>"鲱",
-"鯢"=>"鲵",
-"鯤"=>"鲲",
-"鯧"=>"鲳",
-"鯨"=>"鲸",
-"鯪"=>"鲮",
-"鯫"=>"鲰",
-"鯴"=>"鲺",
-"鯷"=>"鳀",
-"鯽"=>"鲫",
-"鯿"=>"鳊",
-"鰁"=>"鳈",
-"鰂"=>"鲗",
-"鰃"=>"鳂",
-"鰈"=>"鲽",
-"鰉"=>"鳇",
-"鰍"=>"鳅",
-"鰏"=>"鲾",
-"鰐"=>"鳄",
-"鰒"=>"鳆",
-"鰓"=>"鳃",
-"鰜"=>"鳒",
-"鰟"=>"鳑",
-"鰠"=>"鳋",
-"鰣"=>"鲥",
-"鰥"=>"鳏",
-"鰨"=>"鳎",
-"鰩"=>"鳐",
-"鰭"=>"鳍",
-"鰮"=>"鳁",
-"鰱"=>"鲢",
-"鰲"=>"鳌",
-"鰳"=>"鳓",
-"鰵"=>"鳘",
-"鰷"=>"鲦",
-"鰹"=>"鲣",
-"鰺"=>"鲹",
-"鰻"=>"鳗",
-"鰼"=>"鳛",
-"鰾"=>"鳔",
-"鱂"=>"鳉",
-"鱅"=>"鳙",
-"鱈"=>"鳕",
-"鱉"=>"鳖",
-"鱒"=>"鳟",
-"鱔"=>"鳝",
-"鱖"=>"鳜",
-"鱗"=>"鳞",
-"鱘"=>"鲟",
-"鱝"=>"鲼",
-"鱟"=>"鲎",
-"鱠"=>"鲙",
-"鱣"=>"鳣",
-"鱤"=>"鳡",
-"鱧"=>"鳢",
-"鱨"=>"鲿",
-"鱭"=>"鲚",
-"鱯"=>"鳠",
-"鱷"=>"鳄",
-"鱸"=>"鲈",
-"鱺"=>"鲡",
-"䰾"=>"鲃",
-"䲁"=>"鳚",
-"鳥"=>"鸟",
-"鳧"=>"凫",
-"鳩"=>"鸠",
-"鳬"=>"凫",
-"鳲"=>"鸤",
-"鳳"=>"凤",
-"鳴"=>"鸣",
-"鳶"=>"鸢",
-"鳾"=>"䴓",
-"鴆"=>"鸩",
-"鴇"=>"鸨",
-"鴉"=>"鸦",
-"鴒"=>"鸰",
-"鴕"=>"鸵",
-"鴛"=>"鸳",
-"鴝"=>"鸲",
-"鴞"=>"鸮",
-"鴟"=>"鸱",
-"鴣"=>"鸪",
-"鴦"=>"鸯",
-"鴨"=>"鸭",
-"鴯"=>"鸸",
-"鴰"=>"鸹",
-"鴴"=>"鸻",
-"鴷"=>"䴕",
-"鴻"=>"鸿",
-"鴿"=>"鸽",
-"鵁"=>"䴔",
-"鵂"=>"鸺",
-"鵃"=>"鸼",
-"鵐"=>"鹀",
-"鵑"=>"鹃",
-"鵒"=>"鹆",
-"鵓"=>"鹁",
-"鵜"=>"鹈",
-"鵝"=>"鹅",
-"鵠"=>"鹄",
-"鵡"=>"鹉",
-"鵪"=>"鹌",
-"鵬"=>"鹏",
-"鵮"=>"鹐",
-"鵯"=>"鹎",
-"鵰"=>"雕",
-"鵲"=>"鹊",
-"鵷"=>"鹓",
-"鵾"=>"鹍",
-"鶄"=>"䴖",
-"鶇"=>"鸫",
-"鶉"=>"鹑",
-"鶊"=>"鹒",
-"鶓"=>"鹋",
-"鶖"=>"鹙",
-"鶘"=>"鹕",
-"鶚"=>"鹗",
-"鶡"=>"鹖",
-"鶥"=>"鹛",
-"鶩"=>"鹜",
-"鶪"=>"䴗",
-"鶬"=>"鸧",
-"鶯"=>"莺",
-"鶲"=>"鹟",
-"鶴"=>"鹤",
-"鶹"=>"鹠",
-"鶺"=>"鹡",
-"鶻"=>"鹘",
-"鶼"=>"鹣",
-"鶿"=>"鹚",
-"鷀"=>"鹚",
-"鷁"=>"鹢",
-"鷂"=>"鹞",
-"鷄"=>"鸡",
-"鷈"=>"䴘",
-"鷊"=>"鹝",
-"鷓"=>"鹧",
-"鷖"=>"鹥",
-"鷗"=>"鸥",
-"鷙"=>"鸷",
-"鷚"=>"鹨",
-"鷥"=>"鸶",
-"鷦"=>"鹪",
-"鷫"=>"鹔",
-"鷯"=>"鹩",
-"鷲"=>"鹫",
-"鷳"=>"鹇",
-"鷸"=>"鹬",
-"鷹"=>"鹰",
-"鷺"=>"鹭",
-"鷽"=>"鸴",
-"鷿"=>"䴙",
-"鸂"=>"㶉",
-"鸇"=>"鹯",
-"鸌"=>"鹱",
-"鸏"=>"鹲",
-"鸕"=>"鸬",
-"鸘"=>"鹴",
-"鸚"=>"鹦",
-"鸛"=>"鹳",
-"鸝"=>"鹂",
-"鸞"=>"鸾",
-"鹵"=>"卤",
-"鹹"=>"咸",
-"鹺"=>"鹾",
-"鹼"=>"硷",
-"鹽"=>"盐",
-"麗"=>"丽",
-"麥"=>"麦",
-"麩"=>"麸",
-"麪"=>"面",
-"麫"=>"面",
-"麯"=>"曲",
-"麵"=>"面",
-"麼"=>"么",
-"麽"=>"么",
-"黃"=>"黄",
-"黌"=>"黉",
-"點"=>"点",
-"黨"=>"党",
-"黲"=>"黪",
-"黴"=>"霉",
-"黶"=>"黡",
-"黷"=>"黩",
-"黽"=>"黾",
-"黿"=>"鼋",
-"鼉"=>"鼍",
-"鼕"=>"冬",
-"鼴"=>"鼹",
-"齊"=>"齐",
-"齋"=>"斋",
-"齎"=>"赍",
-"齏"=>"齑",
-"齒"=>"齿",
-"齔"=>"龀",
-"齕"=>"龁",
-"齗"=>"龂",
-"齙"=>"龅",
-"齜"=>"龇",
-"齟"=>"龃",
-"齠"=>"龆",
-"齡"=>"龄",
-"齣"=>"出",
-"齦"=>"龈",
-"齪"=>"龊",
-"齬"=>"龉",
-"齲"=>"龋",
-"齶"=>"腭",
-"齷"=>"龌",
-"龍"=>"龙",
-"龎"=>"厐",
-"龐"=>"庞",
-"龔"=>"龚",
-"龕"=>"龛",
-"龜"=>"龟",
-
-"一畫" => "一画",
-"一著不慎" => "一着不慎",
-"三聯畫" => "三联画",
-"上畫" => "上画",
-"不著" => "不着",
-"不著痕跡" => "不着痕迹",
-"不著邊際" => "不着边际",
-"與著" => "与着",
-"與著作" => "与著作",
-"與著名" => "与著名",
-"與著者" => "与著者",
-"丑著" => "丑着",
-"臨著" => "临着",
-"為著" => "为着",
-"麗著" => "丽着",
-"舉著" => "举着",
-"樂著" => "乐着",
-"樂著作" => "乐著作",
-"乘著" => "乘着",
-"書畫" => "书画",
-"乾乾" => "乾乾",
-"乾元" => "乾元",
-"乾卦" => "乾卦",
-"乾縣" => "乾县",
-"乾嘉" => "乾嘉",
-"乾圖" => "乾图",
-"乾坤 " => "乾坤 ",
-"乾宅" => "乾宅",
-"乾斷" => "乾断",
-"乾旦" => "乾旦",
-"乾曜" => "乾曜",
-"乾清宮" => "乾清宫",
-"乾盛世" => "乾盛世",
-"乾紅" => "乾红",
-"乾綱" => "乾纲",
-"乾象" => "乾象",
-"乾造" => "乾造",
-"乾陵" => "乾陵",
-"乾隆" => "乾隆",
-"爭著" => "争着",
-"交叉著" => "交叉着",
-"亮著" => "亮着",
-"仗著" => "仗着",
-"代表著" => "代表着",
-"代表著作" => "代表著作",
-"代表著名" => "代表著名",
-"代表著者" => "代表著者",
-"仰著" => "仰着",
-"傷著" => "伤着",
-"伴著" => "伴着",
-"低著" => "低着",
-"住著" => "住着",
-"佛頭著糞" => "佛头着粪",
-"作畫" => "作画",
-"側著" => "侧着",
-"保障著" => "保障着",
-"保障著作" => "保障著作",
-"保障著名" => "保障著名",
-"保障著者" => "保障著者",
-"信著" => "信着",
-"候著" => "候着",
-"借著" => "借着",
-"偎著" => "偎着",
-"做著" => "做着",
-"停著" => "停着",
-"偷著" => "偷着",
-"先人著鞭" => "先人着鞭",
-"先我著鞭" => "先我着鞭",
-"光著" => "光着",
-"光著作" => "光著作",
-"入畫" => "入画",
-"關著" => "关着",
-"關著作" => "关著作",
-"關著名" => "关著名",
-"關著者" => "关著者",
-"冀著" => "冀着",
-"冒著" => "冒着",
-"寫生畫" => "写生画",
-"寫著" => "写着",
-"寫著作" => "写著作",
-"寫著名" => "写著名",
-"沖著" => "冲着",
-"涼著" => "凉着",
-"幾畫" => "几画",
-"憑著" => "凭着",
-"制著" => "制着",
-"刻畫" => "刻画",
-"刻著" => "刻着",
-"剃著" => "剃着",
-"剪著" => "剪着",
-"辦著" => "办着",
-"動畫" => "动画",
-"動著" => "动着",
-"努力著" => "努力着",
-"努著" => "努着",
-"勾畫" => "勾画",
-"包著" => "包着",
-"單色畫" => "单色画",
-"賣畫" => "卖画",
-"卡通畫" => "卡通画",
-"鹵鹼" => "卤碱",
-"印著" => "印着",
-"卷舌" => "卷舌",
-"壓著" => "压着",
-"原畫" => "原画",
-"去著" => "去着",
-"受著" => "受着",
-"受著作" => "受著作",
-"受著名" => "受著名",
-"受著者" => "受著者",
-"變著" => "变着",
-"口鹼" => "口碱",
-"古畫" => "古画",
-"叫喊著說" => "叫喊着说",
-"叫著" => "叫着",
-"吃著" => "吃着",
-"名畫" => "名画",
-"向著" => "向着",
-"嚇著" => "吓着",
-"含著" => "含着",
-"含著作" => "含著作",
-"含著名" => "含著名",
-"含著者" => "含著者",
-"聽著" => "听着",
-"聽著作" => "听著作",
-"聽著名" => "听著名",
-"聽著者" => "听著者",
-"吸著劑" => "吸着剂",
-"吸著物" => "吸着物",
-"吹著" => "吹着",
-"呆著" => "呆着",
-"嗆著" => "呛着",
-"味著" => "味着",
-"咧著" => "咧着",
-"咬著" => "咬着",
-"響著" => "响着",
-"哭喪著臉" => "哭丧着脸",
-"哭著" => "哭着",
-"哼著唱" => "哼着唱",
-"唱著" => "唱着",
-"啃著" => "啃着",
-"喝著" => "喝着",
-"噙著" => "噙着",
-"嚷著" => "嚷着",
-"囔著" => "囔着",
-"因著" => "因着",
-"困著" => "困着",
-"圍著" => "围着",
-"固著" => "固着",
-"國畫" => "国画",
-"圖畫" => "图画",
-"在著" => "在着",
-"在著作" => "在著作",
-"在著名" => "在著名",
-"在著者" => "在著者",
-"坐著" => "坐着",
-"墊著" => "垫着",
-"埋著" => "埋着",
-"壁畫" => "壁画",
-"備著" => "备着",
-"失著" => "失着",
-"夾著" => "夹着",
-"奇畫" => "奇画",
-"如畫" => "如画",
-"字畫" => "字画",
-"孤著" => "孤着",
-"學著" => "学着",
-"學著作" => "学著作",
-"守著" => "守着",
-"定著" => "定着",
-"定著作" => "定著作",
-"宣傳畫" => "宣传画",
-"對著" => "对着",
-"對著干" => "对着干",
-"對著作" => "对著作",
-"對著名" => "对著名",
-"對著者" => "对著者",
-"尋著" => "寻着",
-"就著" => "就着",
-"展著" => "展着",
-"帶著" => "带着",
-"幫著" => "帮着",
-"年畫" => "年画",
-"幽默畫" => "幽默画",
-"應著" => "应着",
-"康乾" => "康乾",
-"康著" => "康着",
-"開著" => "开着",
-"弄著" => "弄着",
-"引著" => "引着",
-"張法乾" => "张法乾",
-"弱鹼" => "弱碱",
-"彈著點 " => "弹着点 ",
-"歸著 " => "归着 ",
-"當著" => "当着",
-"當著 " => "当着 ",
-"彩畫" => "彩画",
-"待著" => "待着",
-"得著" => "得着",
-"得著作" => "得著作",
-"得著名" => "得著名",
-"得著者" => "得著者",
-"循著" => "循着",
-"心著" => "心着",
-"忍著" => "忍着",
-"志著" => "志着",
-"忙著" => "忙着",
-"念著" => "念着",
-"懷著" => "怀着",
-"怎么著" => "怎么着",
-"急著" => "急着",
-"性著" => "性着",
-"性著作" => "性著作",
-"性著名" => "性著名",
-"性著者" => "性著者",
-"性著述" => "性著述",
-"戀著" => "恋着",
-"悠著" => "悠着",
-"懸著" => "悬着",
-"惦著" => "惦着",
-"慣著" => "惯着",
-"想著" => "想着",
-"意味著" => "意味着",
-"愣著" => "愣着",
-"慢著" => "慢着",
-"憋著" => "憋着",
-"戰著" => "战着",
-"戴著" => "戴着",
-"所畫" => "所画",
-"扉畫" => "扉画",
-"扎著" => "扎着",
-"打著" => "打着",
-"托著" => "托着",
-"扛著" => "扛着",
-"執著" => "执着",
-"扭著" => "扭着",
-"找不著" => "找不着",
-"找著 " => "找着 ",
-"抓著" => "抓着",
-"抗著" => "抗着",
-"搶著" => "抢着",
-"披著" => "披着",
-"抬著" => "抬着",
-"抱著" => "抱着",
-"押著" => "押着",
-"拄著" => "拄着",
-"拉著" => "拉着",
-"拍著" => "拍着",
-"拎著" => "拎着",
-"拎著 " => "拎着 ",
-"拖著" => "拖着",
-"拙著" => "拙着",
-"擁著" => "拥着",
-"拼著" => "拼着",
-"拽著" => "拽着",
-"拿著" => "拿着",
-"持著" => "持着",
-"掛著" => "挂着",
-"指畫" => "指画",
-"指著" => "指着",
-"按著" => "按着",
-"挎著" => "挎着",
-"挑著" => "挑着",
-"擋著" => "挡着",
-"掙著" => "挣着",
-"擠著" => "挤着",
-"揮著" => "挥着",
-"挨著" => "挨着",
-"挺著" => "挺着",
-"捂著" => "捂着",
-"捆著" => "捆着",
-"捏著" => "捏着",
-"撈著" => "捞着",
-"撿著" => "捡着",
-"捧著" => "捧着",
-"據著" => "据着",
-"據著作" => "据著作",
-"據著名" => "据著名",
-"據著者" => "据著者",
-"掖著" => "掖着",
-"接著" => "接着",
-"推著" => "推着",
-"揉著" => "揉着",
-"描畫" => "描画",
-"提著" => "提着",
-"插畫" => "插画",
-"握著" => "握着",
-"摟著" => "搂着",
-"擺著" => "摆着",
-"搖著" => "摇着",
-"摸著" => "摸着",
-"撼著" => "撼着",
-"擎著" => "擎着",
-"擘畫 " => "擘画 ",
-"攀著" => "攀着",
-"攥著" => "攥着",
-"支著" => "支着",
-"放著" => "放着",
-"教畫" => "教画",
-"敞著" => "敞着",
-"數著" => "数着",
-"斗著" => "斗着",
-"斥著" => "斥着",
-"新著龍虎門" => "新著龙虎门",
-"於乎" => "於乎",
-"於夫羅" => "於夫罗",
-"於姓" => "於姓",
-"於戲" => "於戏",
-"於梨華" => "於梨华",
-"於氏" => "於氏",
-"於潛縣" => "於潜县",
-"於菟" => "於菟",
-"旋乾轉坤" => "旋乾转坤",
-"無著" => "无着",
-"昂著" => "昂着",
-"映著" => "映着",
-"春畫" => "春画",
-"昧著" => "昧着",
-"晃著" => "晃着",
-"暗著" => "暗着",
-"有著" => "有着",
-"有著作" => "有著作",
-"有著名" => "有著名",
-"有著者" => "有著者",
-"望著" => "望着",
-"朝著" => "朝着",
-"本著" => "本着",
-"本著作" => "本著作",
-"本著名" => "本著名",
-"本著者" => "本著者",
-"機械畫" => "机械画",
-"殺著" => "杀着",
-"殺著作" => "杀著作",
-"殺著名" => "杀著名",
-"殺著者" => "杀著者",
-"雜著" => "杂着",
-"李乾德" => "李乾德",
-"來著" => "来着",
-"板著臉" => "板着脸",
-"枕著" => "枕着",
-"柳詒徵" => "柳诒徵",
-"標志著" => "标志着",
-"夢著" => "梦着",
-"梳著" => "梳着",
-"棋高一著" => "棋高一着",
-"樊於期" => "樊於期",
-"歇著" => "歇着",
-"歪打正著" => "歪打正着",
-"比畫 " => "比画 ",
-"比著" => "比着",
-"水鹼" => "水碱",
-"水粉畫" => "水粉画",
-"求著" => "求着",
-"沉著" => "沉着",
-"油畫" => "油画",
-"沿著" => "沿着",
-"洋鹼" => "洋碱",
-"活著" => "活着",
-"流著" => "流着",
-"浮著" => "浮着",
-"海景畫" => "海景画",
-"塗畫" => "涂画",
-"塗著" => "涂着",
-"涎著臉" => "涎着脸",
-"潤著" => "润着",
-"涵著" => "涵着",
-"涵著作" => "涵著作",
-"涵著名" => "涵著名",
-"涵著者" => "涵著者",
-"渴著" => "渴着",
-"溢著" => "溢着",
-"演著" => "演着",
-"演著作" => "演著作",
-"演著名" => "演著名",
-"演著者" => "演著者",
-"漫畫" => "漫画",
-"漫著" => "漫着",
-"潛伏著 " => "潜伏着 ",
-"炭畫" => "炭画",
-"點畫" => "点画",
-"點著" => "点着",
-"煙鹼" => "烟碱",
-"烤著" => "烤着",
-"燒著" => "烧着",
-"燒鹼" => "烧碱",
-"照著" => "照着",
-"照著作" => "照著作",
-"照著名" => "照著名",
-"照著者" => "照著者",
-"愛著" => "爱着",
-"愛鬧著玩" => "爱闹着玩",
-"版畫" => "版画",
-"牽著" => "牵着",
-"犯不著" => "犯不着",
-"獨著" => "独着",
-"猜著" => "猜着",
-"猜著 " => "猜着 ",
-"玩著" => "玩着",
-"甜著" => "甜着",
-"用不著" => "用不着",
-"用著" => "用着",
-"用著作" => "用著作",
-"畫 " => "画 ",
-"畫一" => "画一",
-"畫上" => "画上",
-"畫下" => "画下",
-"畫中" => "画中",
-"畫了" => "画了",
-"畫供" => "画供",
-"畫像" => "画像",
-"畫兒" => "画儿",
-"畫具" => "画具",
-"畫冊" => "画册",
-"畫出" => "画出",
-"畫刊" => "画刊",
-"畫匠" => "画匠",
-"畫卷" => "画卷",
-"畫史" => "画史",
-"畫品" => "画品",
-"畫商" => "画商",
-"畫圖" => "画图",
-"畫圈" => "画圈",
-"畫壇" => "画坛",
-"畫境" => "画境",
-"畫外" => "画外",
-"畫室" => "画室",
-"畫家" => "画家",
-"畫屏 " => "画屏 ",
-"畫展" => "画展",
-"畫工" => "画工",
-"畫布" => "画布",
-"畫師 " => "画师 ",
-"畫帖" => "画帖",
-"畫幅" => "画幅",
-"畫廊" => "画廊",
-"畫意" => "画意",
-"畫成" => "画成",
-"畫報" => "画报",
-"畫押" => "画押",
-"畫景" => "画景",
-"畫本" => "画本",
-"畫板 " => "画板 ",
-"畫架" => "画架",
-"畫框" => "画框",
-"畫法" => "画法",
-"畫片" => "画片",
-"畫王" => "画王",
-"畫畫" => "画画",
-"畫界" => "画界",
-"畫皮" => "画皮",
-"畫眉" => "画眉",
-"畫稿" => "画稿",
-"畫筆" => "画笔",
-"畫符" => "画符",
-"畫紙" => "画纸",
-"畫線" => "画线",
-"畫航" => "画航",
-"畫舫" => "画舫",
-"畫虎" => "画虎",
-"畫論" => "画论",
-"畫譜" => "画谱",
-"畫象" => "画象",
-"畫質" => "画质",
-"畫貼" => "画贴",
-"畫軸" => "画轴",
-"畫院" => "画院",
-"畫集 " => "画集 ",
-"畫面" => "画面",
-"畫頁" => "画页",
-"留著" => "留着",
-"疑著" => "疑着",
-"皺著" => "皱着",
-"鹽鹼" => "盐碱",
-"盛著" => "盛着",
-"盯著" => "盯着",
-"直著" => "直着",
-"盼著" => "盼着",
-"盾著" => "盾着",
-"看著" => "看着",
-"眯著" => "眯着",
-"著 " => "着 ",
-"著絲" => "着丝",
-"著人先鞭" => "着人先鞭",
-"著什么急" => "着什么急",
-"著他" => "着他",
-"著你" => "着你",
-"著兒" => "着儿",
-"著涼" => "着凉",
-"著力" => "着力",
-"著呢 " => "着呢 ",
-"著地" => "着地",
-"著墨" => "着墨",
-"著她" => "着她",
-"著妳" => "着妳",
-"著它" => "着它",
-"著實" => "着实",
-"著床" => "着床",
-"著錄" => "着录",
-"著忙" => "着忙",
-"著急" => "着急",
-"著惱" => "着恼",
-"著想" => "着想",
-"著意" => "着意",
-"著慌" => "着慌",
-"著我" => "着我",
-"著手" => "着手",
-"著數" => "着数",
-"著棋 " => "着棋 ",
-"著法" => "着法",
-"著火" => "着火",
-"著眼" => "着眼",
-"著祂" => "着祂",
-"著筆" => "着笔",
-"著緊" => "着紧",
-"著腳" => "着脚",
-"著艦" => "着舰",
-"著色" => "着色",
-"著花" => "着花",
-"著落" => "着落",
-"著衣" => "着衣",
-"著裝" => "着装",
-"著迷" => "着迷",
-"著重" => "着重",
-"著陸" => "着陆",
-"著鞭" => "着鞭",
-"著魔" => "着魔",
-"睜著" => "睁着",
-"睡不著" => "睡不着",
-"睡著" => "睡着",
-"瞄著" => "瞄着",
-"瞅著" => "瞅着",
-"瞞著" => "瞒着",
-"瞧著" => "瞧着",
-"瞪著" => "瞪着",
-"知疼著熱" => "知疼着热",
-"硝鹼" => "硝碱",
-"硬著" => "硬着",
-"鹼 " => "碱 ",
-"鹼化" => "碱化",
-"鹼場" => "碱场",
-"鹼基" => "碱基",
-"鹼度" => "碱度",
-"鹼性" => "碱性",
-"鹼水" => "碱水",
-"鹼熔" => "碱熔",
-"鹼類" => "碱类",
-"磁畫" => "磁画",
-"福著" => "福着",
-"積著" => "积着",
-"空著" => "空着",
-"穿著" => "穿着",
-"立著" => "立着",
-"豎著" => "竖着",
-"站著" => "站着",
-"端著" => "端着",
-"笑著" => "笑着",
-"筆畫" => "笔画",
-"等著" => "等着",
-"策畫" => "策画",
-"管著" => "管着",
-"粘著" => "粘着",
-"系著" => "系着",
-"緊著" => "紧着",
-"純鹼" => "纯碱",
-"組畫" => "组画",
-"細密畫" => "细密画",
-"綁著" => "绑着",
-"繞著" => "绕着",
-"繪畫" => "绘画",
-"絹畫" => "绢画",
-"綳著勁" => "绷着劲",
-"綳著臉 " => "绷着脸 ",
-"纏著" => "缠着",
-"罩著" => "罩着",
-"美著" => "美着",
-"美著作" => "美著作",
-"美著名" => "美著名",
-"美著者" => "美著者",
-"耀著" => "耀着",
-"老著臉皮" => "老着脸皮",
-"考著" => "考着",
-"耐鹼" => "耐碱",
-"聊著" => "聊着",
-"肉鹼" => "肉碱",
-"肖像畫" => "肖像画",
-"背著" => "背着",
-"膠畫" => "胶画",
-"膠著" => "胶着",
-"腆著" => "腆着",
-"舞著" => "舞着",
-"藝著" => "艺着",
-"苦著" => "苦着",
-"茶鹼" => "茶碱",
-"獲著" => "获着",
-"蕭乾" => "萧乾",
-"落著" => "落着",
-"蒙著" => "蒙着",
-"藏著" => "藏着",
-"蘸著" => "蘸着",
-"行著" => "行着",
-"衣著" => "衣着",
-"裝著" => "装着",
-"裸體畫" => "裸体画",
-"裹著" => "裹着",
-"西洋畫" => "西洋画",
-"西畫" => "西画",
-"見著" => "见着",
-"覺著" => "觉着",
-"記著" => "记着",
-"講著" => "讲着",
-"試著" => "试着",
-"該著" => "该着",
-"語著" => "语着",
-"說著" => "说着",
-"豫著" => "豫着",
-"貞著" => "贞着",
-"貼畫" => "贴画",
-"貼著" => "贴着",
-"貿著之仇" => "贸着之仇",
-"走著" => "走着",
-"趕著" => "赶着",
-"起著" => "起着",
-"趁著" => "趁着",
-"趴著" => "趴着",
-"躍著" => "跃着",
-"跐著腳 " => "跐着脚 ",
-"跑著" => "跑着",
-"跟著" => "跟着",
-"跪著" => "跪着",
-"跳著" => "跳着",
-"踏著" => "踏着",
-"踩著" => "踩着",
-"蹲著 " => "蹲着 ",
-"身著" => "身着",
-"躺著" => "躺着",
-"轉著" => "转着",
-"載著" => "载着",
-"達著" => "达着",
-"過著" => "过着",
-"邁著" => "迈着",
-"迎著" => "迎着",
-"返鹼" => "返碱",
-"這么著" => "这么着",
-"遠著" => "远着",
-"連環畫" => "连环画",
-"連著" => "连着",
-"連著作" => "连著作",
-"連著名" => "连著名",
-"連著者" => "连著者",
-"追著" => "追着",
-"逆著" => "逆着",
-"透著" => "透着",
-"透視畫" => "透视画",
-"逼著" => "逼着",
-"遇著" => "遇着",
-"那么著" => "那么着",
-"郭子乾" => "郭子乾",
-"配著" => "配着",
-"酸鹼" => "酸碱",
-"釀著" => "酿着",
-"醒著" => "醒着",
-"鋪著" => "铺着",
-"鍾 " => "锺 ",
-"鍾鍛" => "锺锻",
-"鍛鍾" => "锻锺",
-"長著" => "长着",
-"閉著" => "闭着",
-"問著" => "问着",
-"閑著" => "闲着",
-"鬧著玩兒" => "闹着玩儿",
-"附著" => "附着",
-"陋著" => "陋着",
-"陪著" => "陪着",
-"隨著" => "随着",
-"隔著" => "隔着",
-"雅著" => "雅着",
-"雕畫" => "雕画",
-"靜物畫" => "静物画",
-"靠著" => "靠着",
-"面對著 " => "面对着 ",
-"頂著" => "顶着",
-"順著" => "顺着",
-"顧著" => "顾着",
-"領著" => "领着",
-"風景畫" => "风景画",
-"飄著" => "飘着",
-"餘 " => "馀 ",
-"餘年" => "馀年",
-"駕著" => "驾着",
-"罵著" => "骂着",
-"騎著" => "骑着",
-"騙著" => "骗着",
-"高著" => "高着",
-"髭著" => "髭着",
-"魏徵" => "魏徵",
-"鯰 " => "鲶 ",
-"鯰魚" => "鲶鱼",
-"黏著" => "黏着",
-"龕著" => "龛着",
-"乾县" => "乾县",
-"萧乾" => "萧乾",
-"乾断" => "乾断",
-"乾图" => "乾图",
-"乾纲" => "乾纲",
-"乾红" => "乾红",
-"乾清宫" => "乾清宫",
-"柳诒徵" => "柳诒徵",
-"於夫罗" => "於夫罗",
-"於梨华" => "於梨华",
-"于潜县" => "於潜县",
-"憑藉" => "凭借",
-"藉端" => "借端",
-"藉故" => "借故",
-"藉口" => "借口",
-"藉助" => "借助",
-"藉手" => "借手",
-"藉詞" => "借词",
-"藉機" => "借机",
-"藉此" => "借此",
-"藉由" => "借由",
+'㑳' => '㑇',
+'㠏' => '㟆',
+'㩜' => '㨫',
+'䊷' => '䌶',
+'䋙' => '䌺',
+'䋻' => '䌾',
+'䌈' => '𦈖',
+'䝼' => '䞍',
+'䪏' => '𩏼',
+'䪗' => '𩐀',
+'䪘' => '𩏿',
+'䫴' => '𩖗',
+'䬘' => '𩙮',
+'䬝' => '𩙯',
+'䭀' => '𩠇',
+'䭃' => '𩠈',
+'䭿' => '𩧭',
+'䮝' => '𩧰',
+'䮞' => '𩨁',
+'䮠' => '𩧿',
+'䮳' => '𩨏',
+'䮾' => '𩧪',
+'䯀' => '䯅',
+'䰾' => '鲃',
+'䱙' => '𩾈',
+'䱬' => '𩾊',
+'䱰' => '𩾋',
+'䱷' => '䲣',
+'䱽' => '䲝',
+'䲁' => '鳚',
+'䲰' => '𪉂',
+'䴬' => '𪎈',
+'䴴' => '𪎋',
+'丟' => '丢',
+'並' => '并',
+'乾' => '干',
+'亂' => '乱',
+'亙' => '亘',
+'亞' => '亚',
+'佇' => '伫',
+'佈' => '布',
+'佔' => '占',
+'併' => '并',
+'來' => '来',
+'侖' => '仑',
+'侶' => '侣',
+'俁' => '俣',
+'係' => '系',
+'俔' => '伣',
+'俠' => '侠',
+'倀' => '伥',
+'倆' => '俩',
+'倈' => '俫',
+'倉' => '仓',
+'個' => '个',
+'們' => '们',
+'倖' => '幸',
+'倫' => '伦',
+'偉' => '伟',
+'側' => '侧',
+'偵' => '侦',
+'偽' => '伪',
+'傑' => '杰',
+'傖' => '伧',
+'傘' => '伞',
+'備' => '备',
+'傢' => '家',
+'傭' => '佣',
+'傯' => '偬',
+'傳' => '传',
+'傴' => '伛',
+'債' => '债',
+'傷' => '伤',
+'傾' => '倾',
+'僂' => '偻',
+'僅' => '仅',
+'僉' => '佥',
+'僑' => '侨',
+'僕' => '仆',
+'僞' => '伪',
+'僥' => '侥',
+'僨' => '偾',
+'僱' => '雇',
+'價' => '价',
+'儀' => '仪',
+'儂' => '侬',
+'億' => '亿',
+'儈' => '侩',
+'儉' => '俭',
+'儐' => '傧',
+'儔' => '俦',
+'儕' => '侪',
+'儘' => '尽',
+'償' => '偿',
+'優' => '优',
+'儲' => '储',
+'儷' => '俪',
+'儸' => '㑩',
+'儺' => '傩',
+'儻' => '傥',
+'儼' => '俨',
+'兇' => '凶',
+'兌' => '兑',
+'兒' => '儿',
+'兗' => '兖',
+'內' => '内',
+'兩' => '两',
+'冊' => '册',
+'冪' => '幂',
+'凈' => '净',
+'凍' => '冻',
+'凜' => '凛',
+'凱' => '凯',
+'別' => '别',
+'刪' => '删',
+'剄' => '刭',
+'則' => '则',
+'剋' => '克',
+'剎' => '刹',
+'剗' => '刬',
+'剛' => '刚',
+'剝' => '剥',
+'剮' => '剐',
+'剴' => '剀',
+'創' => '创',
+'剷' => '铲',
+'劃' => '划',
+'劇' => '剧',
+'劉' => '刘',
+'劊' => '刽',
+'劌' => '刿',
+'劍' => '剑',
+'劏' => '㓥',
+'劑' => '剂',
+'劚' => '㔉',
+'勁' => '劲',
+'動' => '动',
+'務' => '务',
+'勛' => '勋',
+'勝' => '胜',
+'勞' => '劳',
+'勢' => '势',
+'勩' => '勚',
+'勱' => '劢',
+'勳' => '勋',
+'勵' => '励',
+'勸' => '劝',
+'勻' => '匀',
+'匭' => '匦',
+'匯' => '汇',
+'匱' => '匮',
+'區' => '区',
+'協' => '协',
+'卻' => '却',
+'卽' => '即',
+'厙' => '厍',
+'厠' => '厕',
+'厤' => '历',
+'厭' => '厌',
+'厲' => '厉',
+'厴' => '厣',
+'參' => '参',
+'叄' => '叁',
+'叢' => '丛',
+'吒' => '咤',
+'吳' => '吴',
+'吶' => '呐',
+'呂' => '吕',
+'咼' => '呙',
+'員' => '员',
+'唄' => '呗',
+'唚' => '吣',
+'問' => '问',
+'啓' => '启',
+'啞' => '哑',
+'啟' => '启',
+'啢' => '唡',
+'喎' => '㖞',
+'喚' => '唤',
+'喪' => '丧',
+'喫' => '吃',
+'喬' => '乔',
+'單' => '单',
+'喲' => '哟',
+'嗆' => '呛',
+'嗇' => '啬',
+'嗊' => '唝',
+'嗎' => '吗',
+'嗚' => '呜',
+'嗩' => '唢',
+'嗰' => '𠮶',
+'嗶' => '哔',
+'嘆' => '叹',
+'嘍' => '喽',
+'嘔' => '呕',
+'嘖' => '啧',
+'嘗' => '尝',
+'嘜' => '唛',
+'嘩' => '哗',
+'嘮' => '唠',
+'嘯' => '啸',
+'嘰' => '叽',
+'嘵' => '哓',
+'嘸' => '呒',
+'嘽' => '啴',
+'噁' => '恶',
+'噓' => '嘘',
+'噚' => '㖊',
+'噝' => '咝',
+'噠' => '哒',
+'噥' => '哝',
+'噦' => '哕',
+'噯' => '嗳',
+'噲' => '哙',
+'噴' => '喷',
+'噸' => '吨',
+'噹' => '当',
+'嚀' => '咛',
+'嚇' => '吓',
+'嚌' => '哜',
+'嚐' => '尝',
+'嚕' => '噜',
+'嚙' => '啮',
+'嚥' => '咽',
+'嚦' => '呖',
+'嚨' => '咙',
+'嚮' => '向',
+'嚲' => '亸',
+'嚳' => '喾',
+'嚴' => '严',
+'嚶' => '嘤',
+'囀' => '啭',
+'囁' => '嗫',
+'囂' => '嚣',
+'囅' => '冁',
+'囈' => '呓',
+'囌' => '苏',
+'囑' => '嘱',
+'囪' => '囱',
+'圇' => '囵',
+'國' => '国',
+'圍' => '围',
+'園' => '园',
+'圓' => '圆',
+'圖' => '图',
+'團' => '团',
+'垵' => '埯',
+'埡' => '垭',
+'埰' => '采',
+'執' => '执',
+'堅' => '坚',
+'堊' => '垩',
+'堖' => '垴',
+'堝' => '埚',
+'堯' => '尧',
+'報' => '报',
+'場' => '场',
+'塊' => '块',
+'塋' => '茔',
+'塏' => '垲',
+'塒' => '埘',
+'塗' => '涂',
+'塚' => '冢',
+'塢' => '坞',
+'塤' => '埙',
+'塵' => '尘',
+'塹' => '堑',
+'墊' => '垫',
+'墜' => '坠',
+'墮' => '堕',
+'墰' => '坛',
+'墳' => '坟',
+'墻' => '墙',
+'墾' => '垦',
+'壇' => '坛',
+'壈' => '𡒄',
+'壋' => '垱',
+'壓' => '压',
+'壘' => '垒',
+'壙' => '圹',
+'壚' => '垆',
+'壜' => '坛',
+'壞' => '坏',
+'壟' => '垄',
+'壠' => '垅',
+'壢' => '坜',
+'壩' => '坝',
+'壯' => '壮',
+'壺' => '壶',
+'壼' => '壸',
+'壽' => '寿',
+'夠' => '够',
+'夢' => '梦',
+'夥' => '伙',
+'夾' => '夹',
+'奐' => '奂',
+'奧' => '奥',
+'奩' => '奁',
+'奪' => '夺',
+'奬' => '奖',
+'奮' => '奋',
+'奼' => '姹',
+'妝' => '妆',
+'姍' => '姗',
+'姦' => '奸',
+'娛' => '娱',
+'婁' => '娄',
+'婦' => '妇',
+'婭' => '娅',
+'媧' => '娲',
+'媯' => '妫',
+'媼' => '媪',
+'媽' => '妈',
+'嫗' => '妪',
+'嫵' => '妩',
+'嫻' => '娴',
+'嫿' => '婳',
+'嬀' => '妫',
+'嬈' => '娆',
+'嬋' => '婵',
+'嬌' => '娇',
+'嬙' => '嫱',
+'嬡' => '嫒',
+'嬤' => '嬷',
+'嬪' => '嫔',
+'嬰' => '婴',
+'嬸' => '婶',
+'孌' => '娈',
+'孫' => '孙',
+'學' => '学',
+'孿' => '孪',
+'宮' => '宫',
+'寀' => '采',
+'寢' => '寝',
+'實' => '实',
+'寧' => '宁',
+'審' => '审',
+'寫' => '写',
+'寬' => '宽',
+'寵' => '宠',
+'寶' => '宝',
+'將' => '将',
+'專' => '专',
+'尋' => '寻',
+'對' => '对',
+'導' => '导',
+'尷' => '尴',
+'屆' => '届',
+'屍' => '尸',
+'屓' => '屃',
+'屜' => '屉',
+'屢' => '屡',
+'層' => '层',
+'屨' => '屦',
+'屬' => '属',
+'岡' => '冈',
+'峴' => '岘',
+'島' => '岛',
+'峽' => '峡',
+'崍' => '崃',
+'崑' => '昆',
+'崗' => '岗',
+'崙' => '仑',
+'崢' => '峥',
+'崬' => '岽',
+'嵐' => '岚',
+'嵗' => '岁',
+'嶁' => '嵝',
+'嶄' => '崭',
+'嶇' => '岖',
+'嶔' => '嵚',
+'嶗' => '崂',
+'嶠' => '峤',
+'嶢' => '峣',
+'嶧' => '峄',
+'嶮' => '崄',
+'嶴' => '岙',
+'嶸' => '嵘',
+'嶺' => '岭',
+'嶼' => '屿',
+'嶽' => '岳',
+'巋' => '岿',
+'巒' => '峦',
+'巔' => '巅',
+'巰' => '巯',
+'帥' => '帅',
+'師' => '师',
+'帳' => '帐',
+'帶' => '带',
+'幀' => '帧',
+'幃' => '帏',
+'幗' => '帼',
+'幘' => '帻',
+'幟' => '帜',
+'幣' => '币',
+'幫' => '帮',
+'幬' => '帱',
+'幹' => '干',
+'幺' => '么',
+'幾' => '几',
+'庫' => '库',
+'廁' => '厕',
+'廂' => '厢',
+'廄' => '厩',
+'廈' => '厦',
+'廚' => '厨',
+'廝' => '厮',
+'廟' => '庙',
+'廠' => '厂',
+'廡' => '庑',
+'廢' => '废',
+'廣' => '广',
+'廩' => '廪',
+'廬' => '庐',
+'廳' => '厅',
+'弒' => '弑',
+'弔' => '吊',
+'弳' => '弪',
+'張' => '张',
+'強' => '强',
+'彆' => '别',
+'彈' => '弹',
+'彌' => '弥',
+'彎' => '弯',
+'彙' => '汇',
+'彞' => '彝',
+'彥' => '彦',
+'後' => '后',
+'徑' => '径',
+'從' => '从',
+'徠' => '徕',
+'復' => '复',
+'徵' => '征',
+'徹' => '彻',
+'恆' => '恒',
+'恥' => '耻',
+'悅' => '悦',
+'悞' => '悮',
+'悵' => '怅',
+'悶' => '闷',
+'惡' => '恶',
+'惱' => '恼',
+'惲' => '恽',
+'惻' => '恻',
+'愛' => '爱',
+'愜' => '惬',
+'愨' => '悫',
+'愴' => '怆',
+'愷' => '恺',
+'愾' => '忾',
+'慄' => '栗',
+'態' => '态',
+'慍' => '愠',
+'慘' => '惨',
+'慚' => '惭',
+'慟' => '恸',
+'慣' => '惯',
+'慤' => '悫',
+'慪' => '怄',
+'慫' => '怂',
+'慮' => '虑',
+'慳' => '悭',
+'慶' => '庆',
+'慼' => '戚',
+'慾' => '欲',
+'憂' => '忧',
+'憊' => '惫',
+'憐' => '怜',
+'憑' => '凭',
+'憒' => '愦',
+'憚' => '惮',
+'憤' => '愤',
+'憫' => '悯',
+'憮' => '怃',
+'憲' => '宪',
+'憶' => '忆',
+'懇' => '恳',
+'應' => '应',
+'懌' => '怿',
+'懍' => '懔',
+'懞' => '蒙',
+'懟' => '怼',
+'懣' => '懑',
+'懨' => '恹',
+'懲' => '惩',
+'懶' => '懒',
+'懷' => '怀',
+'懸' => '悬',
+'懺' => '忏',
+'懼' => '惧',
+'懾' => '慑',
+'戀' => '恋',
+'戇' => '戆',
+'戔' => '戋',
+'戧' => '戗',
+'戩' => '戬',
+'戰' => '战',
+'戱' => '戯',
+'戲' => '戏',
+'戶' => '户',
+'拋' => '抛',
+'拚' => '拼',
+'挩' => '捝',
+'挱' => '挲',
+'挾' => '挟',
+'捨' => '舍',
+'捫' => '扪',
+'捱' => '挨',
+'捲' => '卷',
+'掃' => '扫',
+'掄' => '抡',
+'掗' => '挜',
+'掙' => '挣',
+'掛' => '挂',
+'採' => '采',
+'揀' => '拣',
+'揚' => '扬',
+'換' => '换',
+'揮' => '挥',
+'損' => '损',
+'搖' => '摇',
+'搗' => '捣',
+'搵' => '揾',
+'搶' => '抢',
+'摑' => '掴',
+'摜' => '掼',
+'摟' => '搂',
+'摯' => '挚',
+'摳' => '抠',
+'摶' => '抟',
+'摺' => '折',
+'摻' => '掺',
+'撈' => '捞',
+'撏' => '挦',
+'撐' => '撑',
+'撓' => '挠',
+'撝' => '㧑',
+'撟' => '挢',
+'撣' => '掸',
+'撥' => '拨',
+'撫' => '抚',
+'撲' => '扑',
+'撳' => '揿',
+'撻' => '挞',
+'撾' => '挝',
+'撿' => '捡',
+'擁' => '拥',
+'擄' => '掳',
+'擇' => '择',
+'擊' => '击',
+'擋' => '挡',
+'擓' => '㧟',
+'擔' => '担',
+'據' => '据',
+'擠' => '挤',
+'擬' => '拟',
+'擯' => '摈',
+'擰' => '拧',
+'擱' => '搁',
+'擲' => '掷',
+'擴' => '扩',
+'擷' => '撷',
+'擺' => '摆',
+'擻' => '擞',
+'擼' => '撸',
+'擾' => '扰',
+'攄' => '摅',
+'攆' => '撵',
+'攏' => '拢',
+'攔' => '拦',
+'攖' => '撄',
+'攙' => '搀',
+'攛' => '撺',
+'攜' => '携',
+'攝' => '摄',
+'攢' => '攒',
+'攣' => '挛',
+'攤' => '摊',
+'攪' => '搅',
+'攬' => '揽',
+'敗' => '败',
+'敘' => '叙',
+'敵' => '敌',
+'數' => '数',
+'斂' => '敛',
+'斃' => '毙',
+'斕' => '斓',
+'斬' => '斩',
+'斷' => '断',
+'於' => '于',
+'旂' => '旗',
+'旣' => '既',
+'昇' => '升',
+'時' => '时',
+'晉' => '晋',
+'晝' => '昼',
+'暈' => '晕',
+'暉' => '晖',
+'暘' => '旸',
+'暢' => '畅',
+'暫' => '暂',
+'曄' => '晔',
+'曆' => '历',
+'曇' => '昙',
+'曉' => '晓',
+'曏' => '向',
+'曖' => '暧',
+'曠' => '旷',
+'曨' => '昽',
+'曬' => '晒',
+'書' => '书',
+'會' => '会',
+'朧' => '胧',
+'朮' => '术',
+'東' => '东',
+'杴' => '锨',
+'柵' => '栅',
+'桿' => '杆',
+'梔' => '栀',
+'梘' => '枧',
+'條' => '条',
+'梟' => '枭',
+'梲' => '棁',
+'棄' => '弃',
+'棊' => '棋',
+'棖' => '枨',
+'棗' => '枣',
+'棟' => '栋',
+'棡' => '',
+'棧' => '栈',
+'棲' => '栖',
+'棶' => '梾',
+'椏' => '桠',
+'楊' => '杨',
+'楓' => '枫',
+'楨' => '桢',
+'業' => '业',
+'極' => '极',
+'榦' => '干',
+'榪' => '杩',
+'榮' => '荣',
+'榲' => '榅',
+'榿' => '桤',
+'構' => '构',
+'槍' => '枪',
+'槓' => '杠',
+'槤' => '梿',
+'槧' => '椠',
+'槨' => '椁',
+'槳' => '桨',
+'樁' => '桩',
+'樂' => '乐',
+'樅' => '枞',
+'樑' => '梁',
+'樓' => '楼',
+'標' => '标',
+'樞' => '枢',
+'樣' => '样',
+'樸' => '朴',
+'樹' => '树',
+'樺' => '桦',
+'橈' => '桡',
+'橋' => '桥',
+'機' => '机',
+'橢' => '椭',
+'橫' => '横',
+'檁' => '檩',
+'檉' => '柽',
+'檔' => '档',
+'檜' => '桧',
+'檟' => '槚',
+'檢' => '检',
+'檣' => '樯',
+'檮' => '梼',
+'檯' => '台',
+'檳' => '槟',
+'檸' => '柠',
+'檻' => '槛',
+'櫃' => '柜',
+'櫓' => '橹',
+'櫚' => '榈',
+'櫛' => '栉',
+'櫝' => '椟',
+'櫞' => '橼',
+'櫟' => '栎',
+'櫥' => '橱',
+'櫧' => '槠',
+'櫨' => '栌',
+'櫪' => '枥',
+'櫫' => '橥',
+'櫬' => '榇',
+'櫱' => '蘖',
+'櫳' => '栊',
+'櫸' => '榉',
+'櫻' => '樱',
+'欄' => '栏',
+'欅' => '榉',
+'權' => '权',
+'欏' => '椤',
+'欒' => '栾',
+'欖' => '榄',
+'欞' => '棂',
+'欽' => '钦',
+'歎' => '叹',
+'歐' => '欧',
+'歟' => '欤',
+'歡' => '欢',
+'歲' => '岁',
+'歷' => '历',
+'歸' => '归',
+'歿' => '殁',
+'殘' => '残',
+'殞' => '殒',
+'殤' => '殇',
+'殨' => '㱮',
+'殫' => '殚',
+'殭' => '僵',
+'殮' => '殓',
+'殯' => '殡',
+'殰' => '㱩',
+'殲' => '歼',
+'殺' => '杀',
+'殻' => '壳',
+'殼' => '壳',
+'毀' => '毁',
+'毆' => '殴',
+'毿' => '毵',
+'氂' => '牦',
+'氈' => '毡',
+'氌' => '氇',
+'氣' => '气',
+'氫' => '氢',
+'氬' => '氩',
+'氳' => '氲',
+'汙' => '污',
+'決' => '决',
+'沒' => '没',
+'沖' => '冲',
+'況' => '况',
+'泝' => '溯',
+'洩' => '泄',
+'洶' => '汹',
+'浹' => '浃',
+'涇' => '泾',
+'涼' => '凉',
+'淒' => '凄',
+'淚' => '泪',
+'淥' => '渌',
+'淨' => '净',
+'淩' => '凌',
+'淪' => '沦',
+'淵' => '渊',
+'淶' => '涞',
+'淺' => '浅',
+'渙' => '涣',
+'減' => '减',
+'渦' => '涡',
+'測' => '测',
+'渾' => '浑',
+'湊' => '凑',
+'湞' => '浈',
+'湧' => '涌',
+'湯' => '汤',
+'溈' => '沩',
+'準' => '准',
+'溝' => '沟',
+'溫' => '温',
+'滄' => '沧',
+'滅' => '灭',
+'滌' => '涤',
+'滎' => '荥',
+'滙' => '汇',
+'滬' => '沪',
+'滯' => '滞',
+'滲' => '渗',
+'滷' => '卤',
+'滸' => '浒',
+'滻' => '浐',
+'滾' => '滚',
+'滿' => '满',
+'漁' => '渔',
+'漚' => '沤',
+'漢' => '汉',
+'漣' => '涟',
+'漬' => '渍',
+'漲' => '涨',
+'漵' => '溆',
+'漸' => '渐',
+'漿' => '浆',
+'潁' => '颍',
+'潑' => '泼',
+'潔' => '洁',
+'潙' => '沩',
+'潛' => '潜',
+'潤' => '润',
+'潯' => '浔',
+'潰' => '溃',
+'潷' => '滗',
+'潿' => '涠',
+'澀' => '涩',
+'澆' => '浇',
+'澇' => '涝',
+'澐' => '沄',
+'澗' => '涧',
+'澠' => '渑',
+'澤' => '泽',
+'澦' => '滪',
+'澩' => '泶',
+'澮' => '浍',
+'澱' => '淀',
+'澾' => '㳠',
+'濁' => '浊',
+'濃' => '浓',
+'濕' => '湿',
+'濘' => '泞',
+'濟' => '济',
+'濤' => '涛',
+'濫' => '滥',
+'濰' => '潍',
+'濱' => '滨',
+'濺' => '溅',
+'濼' => '泺',
+'濾' => '滤',
+'瀅' => '滢',
+'瀆' => '渎',
+'瀇' => '㲿',
+'瀉' => '泻',
+'瀋' => '沈',
+'瀏' => '浏',
+'瀕' => '濒',
+'瀘' => '泸',
+'瀝' => '沥',
+'瀟' => '潇',
+'瀠' => '潆',
+'瀦' => '潴',
+'瀧' => '泷',
+'瀨' => '濑',
+'瀰' => '弥',
+'瀲' => '潋',
+'瀾' => '澜',
+'灃' => '沣',
+'灄' => '滠',
+'灑' => '洒',
+'灕' => '漓',
+'灘' => '滩',
+'灝' => '灏',
+'灠' => '漤',
+'灣' => '湾',
+'灤' => '滦',
+'灧' => '滟',
+'災' => '灾',
+'為' => '为',
+'烏' => '乌',
+'烴' => '烃',
+'無' => '无',
+'煉' => '炼',
+'煒' => '炜',
+'煙' => '烟',
+'煢' => '茕',
+'煥' => '焕',
+'煩' => '烦',
+'煬' => '炀',
+'煱' => '㶽',
+'熅' => '煴',
+'熒' => '荧',
+'熗' => '炝',
+'熱' => '热',
+'熲' => '颎',
+'熾' => '炽',
+'燁' => '烨',
+'燈' => '灯',
+'燉' => '炖',
+'燒' => '烧',
+'燙' => '烫',
+'燜' => '焖',
+'營' => '营',
+'燦' => '灿',
+'燬' => '毁',
+'燭' => '烛',
+'燴' => '烩',
+'燶' => '㶶',
+'燼' => '烬',
+'燾' => '焘',
+'爍' => '烁',
+'爐' => '炉',
+'爛' => '烂',
+'爭' => '争',
+'爲' => '为',
+'爺' => '爷',
+'爾' => '尔',
+'牆' => '墙',
+'牘' => '牍',
+'牽' => '牵',
+'犖' => '荦',
+'犢' => '犊',
+'犧' => '牺',
+'狀' => '状',
+'狹' => '狭',
+'狽' => '狈',
+'猙' => '狰',
+'猶' => '犹',
+'猻' => '狲',
+'獁' => '犸',
+'獃' => '呆',
+'獄' => '狱',
+'獅' => '狮',
+'獎' => '奖',
+'獨' => '独',
+'獪' => '狯',
+'獫' => '猃',
+'獮' => '狝',
+'獰' => '狞',
+'獱' => '㺍',
+'獲' => '获',
+'獵' => '猎',
+'獷' => '犷',
+'獸' => '兽',
+'獺' => '獭',
+'獻' => '献',
+'獼' => '猕',
+'玀' => '猡',
+'現' => '现',
+'琺' => '珐',
+'琿' => '珲',
+'瑋' => '玮',
+'瑒' => '玚',
+'瑣' => '琐',
+'瑤' => '瑶',
+'瑩' => '莹',
+'瑪' => '玛',
+'瑲' => '玱',
+'璉' => '琏',
+'璣' => '玑',
+'璦' => '瑷',
+'璫' => '珰',
+'環' => '环',
+'璽' => '玺',
+'瓊' => '琼',
+'瓏' => '珑',
+'瓔' => '璎',
+'瓚' => '瓒',
+'甌' => '瓯',
+'甕' => '瓮',
+'產' => '产',
+'産' => '产',
+'甦' => '苏',
+'畝' => '亩',
+'畢' => '毕',
+'畫' => '画',
+'異' => '异',
+'畵' => '画',
+'當' => '当',
+'疇' => '畴',
+'疊' => '叠',
+'痙' => '痉',
+'痠' => '酸',
+'痾' => '疴',
+'瘂' => '痖',
+'瘋' => '疯',
+'瘍' => '疡',
+'瘓' => '痪',
+'瘞' => '瘗',
+'瘡' => '疮',
+'瘧' => '疟',
+'瘮' => '瘆',
+'瘲' => '疭',
+'瘺' => '瘘',
+'瘻' => '瘘',
+'療' => '疗',
+'癆' => '痨',
+'癇' => '痫',
+'癉' => '瘅',
+'癒' => '愈',
+'癘' => '疠',
+'癟' => '瘪',
+'癡' => '痴',
+'癢' => '痒',
+'癤' => '疖',
+'癥' => '症',
+'癧' => '疬',
+'癩' => '癞',
+'癬' => '癣',
+'癭' => '瘿',
+'癮' => '瘾',
+'癰' => '痈',
+'癱' => '瘫',
+'癲' => '癫',
+'發' => '发',
+'皚' => '皑',
+'皰' => '疱',
+'皸' => '皲',
+'皺' => '皱',
+'盃' => '杯',
+'盜' => '盗',
+'盞' => '盏',
+'盡' => '尽',
+'監' => '监',
+'盤' => '盘',
+'盧' => '卢',
+'盪' => '荡',
+'眥' => '眦',
+'眾' => '众',
+'睏' => '困',
+'睜' => '睁',
+'睞' => '睐',
+'瞘' => '眍',
+'瞜' => '䁖',
+'瞞' => '瞒',
+'瞭' => '了',
+'瞶' => '瞆',
+'瞼' => '睑',
+'矇' => '蒙',
+'矓' => '眬',
+'矚' => '瞩',
+'矯' => '矫',
+'硃' => '朱',
+'硜' => '硁',
+'硤' => '硖',
+'硨' => '砗',
+'硯' => '砚',
+'碕' => '埼',
+'碩' => '硕',
+'碭' => '砀',
+'碸' => '砜',
+'確' => '确',
+'碼' => '码',
+'磑' => '硙',
+'磚' => '砖',
+'磣' => '碜',
+'磧' => '碛',
+'磯' => '矶',
+'磽' => '硗',
+'礆' => '硷',
+'礎' => '础',
+'礙' => '碍',
+'礦' => '矿',
+'礪' => '砺',
+'礫' => '砾',
+'礬' => '矾',
+'礱' => '砻',
+'祘' => '算',
+'祿' => '禄',
+'禍' => '祸',
+'禎' => '祯',
+'禕' => '祎',
+'禡' => '祃',
+'禦' => '御',
+'禪' => '禅',
+'禮' => '礼',
+'禰' => '祢',
+'禱' => '祷',
+'禿' => '秃',
+'秈' => '籼',
+'稅' => '税',
+'稈' => '秆',
+'稏' => '䅉',
+'稜' => '棱',
+'稟' => '禀',
+'種' => '种',
+'稱' => '称',
+'穀' => '谷',
+'穌' => '稣',
+'積' => '积',
+'穎' => '颖',
+'穠' => '秾',
+'穡' => '穑',
+'穢' => '秽',
+'穩' => '稳',
+'穫' => '获',
+'穭' => '稆',
+'窩' => '窝',
+'窪' => '洼',
+'窮' => '穷',
+'窯' => '窑',
+'窵' => '窎',
+'窶' => '窭',
+'窺' => '窥',
+'竄' => '窜',
+'竅' => '窍',
+'竇' => '窦',
+'竈' => '灶',
+'竊' => '窃',
+'竪' => '竖',
+'競' => '竞',
+'筆' => '笔',
+'筍' => '笋',
+'筧' => '笕',
+'筴' => '䇲',
+'箇' => '个',
+'箋' => '笺',
+'箏' => '筝',
+'節' => '节',
+'範' => '范',
+'築' => '筑',
+'篋' => '箧',
+'篔' => '筼',
+'篤' => '笃',
+'篩' => '筛',
+'篳' => '筚',
+'簀' => '箦',
+'簍' => '篓',
+'簑' => '蓑',
+'簞' => '箪',
+'簡' => '简',
+'簣' => '篑',
+'簫' => '箫',
+'簹' => '筜',
+'簽' => '签',
+'簾' => '帘',
+'籃' => '篮',
+'籌' => '筹',
+'籙' => '箓',
+'籜' => '箨',
+'籟' => '籁',
+'籠' => '笼',
+'籤' => '签',
+'籩' => '笾',
+'籪' => '簖',
+'籬' => '篱',
+'籮' => '箩',
+'籲' => '吁',
+'粵' => '粤',
+'糝' => '糁',
+'糞' => '粪',
+'糧' => '粮',
+'糰' => '团',
+'糲' => '粝',
+'糴' => '籴',
+'糶' => '粜',
+'糹' => '纟',
+'糾' => '纠',
+'紀' => '纪',
+'紂' => '纣',
+'約' => '约',
+'紅' => '红',
+'紆' => '纡',
+'紇' => '纥',
+'紈' => '纨',
+'紉' => '纫',
+'紋' => '纹',
+'納' => '纳',
+'紐' => '纽',
+'紓' => '纾',
+'純' => '纯',
+'紕' => '纰',
+'紖' => '纼',
+'紗' => '纱',
+'紘' => '纮',
+'紙' => '纸',
+'級' => '级',
+'紛' => '纷',
+'紜' => '纭',
+'紝' => '纴',
+'紡' => '纺',
+'紬' => '䌷',
+'紮' => '扎',
+'細' => '细',
+'紱' => '绂',
+'紲' => '绁',
+'紳' => '绅',
+'紵' => '纻',
+'紹' => '绍',
+'紺' => '绀',
+'紼' => '绋',
+'紿' => '绐',
+'絀' => '绌',
+'終' => '终',
+'組' => '组',
+'絅' => '䌹',
+'絆' => '绊',
+'絎' => '绗',
+'結' => '结',
+'絕' => '绝',
+'絛' => '绦',
+'絝' => '绔',
+'絞' => '绞',
+'絡' => '络',
+'絢' => '绚',
+'給' => '给',
+'絨' => '绒',
+'絰' => '绖',
+'統' => '统',
+'絲' => '丝',
+'絳' => '绛',
+'絶' => '绝',
+'絹' => '绢',
+'綁' => '绑',
+'綃' => '绡',
+'綆' => '绠',
+'綈' => '绨',
+'綉' => '绣',
+'綌' => '绤',
+'綏' => '绥',
+'綐' => '䌼',
+'經' => '经',
+'綜' => '综',
+'綞' => '缍',
+'綠' => '绿',
+'綢' => '绸',
+'綣' => '绻',
+'綫' => '线',
+'綬' => '绶',
+'維' => '维',
+'綯' => '绹',
+'綰' => '绾',
+'綱' => '纲',
+'網' => '网',
+'綳' => '绷',
+'綴' => '缀',
+'綵' => '彩',
+'綸' => '纶',
+'綹' => '绺',
+'綺' => '绮',
+'綻' => '绽',
+'綽' => '绰',
+'綾' => '绫',
+'綿' => '绵',
+'緄' => '绲',
+'緇' => '缁',
+'緊' => '紧',
+'緋' => '绯',
+'緑' => '绿',
+'緒' => '绪',
+'緓' => '绬',
+'緔' => '绱',
+'緗' => '缃',
+'緘' => '缄',
+'緙' => '缂',
+'線' => '线',
+'緝' => '缉',
+'緞' => '缎',
+'締' => '缔',
+'緡' => '缗',
+'緣' => '缘',
+'緦' => '缌',
+'編' => '编',
+'緩' => '缓',
+'緬' => '缅',
+'緯' => '纬',
+'緱' => '缑',
+'緲' => '缈',
+'練' => '练',
+'緶' => '缏',
+'緹' => '缇',
+'緻' => '致',
+'縈' => '萦',
+'縉' => '缙',
+'縊' => '缢',
+'縋' => '缒',
+'縐' => '绉',
+'縑' => '缣',
+'縕' => '缊',
+'縗' => '缞',
+'縛' => '缚',
+'縝' => '缜',
+'縞' => '缟',
+'縟' => '缛',
+'縣' => '县',
+'縧' => '绦',
+'縫' => '缝',
+'縭' => '缡',
+'縮' => '缩',
+'縱' => '纵',
+'縲' => '缧',
+'縳' => '䌸',
+'縴' => '纤',
+'縵' => '缦',
+'縶' => '絷',
+'縷' => '缕',
+'縹' => '缥',
+'總' => '总',
+'績' => '绩',
+'繃' => '绷',
+'繅' => '缫',
+'繆' => '缪',
+'繐' => '穗',
+'繒' => '缯',
+'織' => '织',
+'繕' => '缮',
+'繚' => '缭',
+'繞' => '绕',
+'繡' => '绣',
+'繢' => '缋',
+'繩' => '绳',
+'繪' => '绘',
+'繫' => '系',
+'繭' => '茧',
+'繮' => '缰',
+'繯' => '缳',
+'繰' => '缲',
+'繳' => '缴',
+'繸' => '䍁',
+'繹' => '绎',
+'繼' => '继',
+'繽' => '缤',
+'繾' => '缱',
+'繿' => '䍀',
+'纈' => '缬',
+'纊' => '纩',
+'續' => '续',
+'纍' => '累',
+'纏' => '缠',
+'纓' => '缨',
+'纔' => '才',
+'纖' => '纤',
+'纘' => '缵',
+'纜' => '缆',
+'缽' => '钵',
+'罈' => '坛',
+'罌' => '罂',
+'罎' => '坛',
+'罰' => '罚',
+'罵' => '骂',
+'罷' => '罢',
+'羅' => '罗',
+'羆' => '罴',
+'羈' => '羁',
+'羋' => '芈',
+'羥' => '羟',
+'義' => '义',
+'習' => '习',
+'翹' => '翘',
+'耬' => '耧',
+'耮' => '耢',
+'聖' => '圣',
+'聞' => '闻',
+'聯' => '联',
+'聰' => '聪',
+'聲' => '声',
+'聳' => '耸',
+'聵' => '聩',
+'聶' => '聂',
+'職' => '职',
+'聹' => '聍',
+'聽' => '听',
+'聾' => '聋',
+'肅' => '肃',
+'脅' => '胁',
+'脈' => '脉',
+'脛' => '胫',
+'脣' => '唇',
+'脫' => '脱',
+'脹' => '胀',
+'腎' => '肾',
+'腖' => '胨',
+'腡' => '脶',
+'腦' => '脑',
+'腫' => '肿',
+'腳' => '脚',
+'腸' => '肠',
+'膃' => '腽',
+'膚' => '肤',
+'膠' => '胶',
+'膩' => '腻',
+'膽' => '胆',
+'膾' => '脍',
+'膿' => '脓',
+'臉' => '脸',
+'臍' => '脐',
+'臏' => '膑',
+'臘' => '腊',
+'臚' => '胪',
+'臟' => '脏',
+'臠' => '脔',
+'臢' => '臜',
+'臥' => '卧',
+'臨' => '临',
+'臺' => '台',
+'與' => '与',
+'興' => '兴',
+'舉' => '举',
+'舊' => '旧',
+'艙' => '舱',
+'艤' => '舣',
+'艦' => '舰',
+'艫' => '舻',
+'艱' => '艰',
+'艷' => '艳',
+'芻' => '刍',
+'苧' => '苎',
+'茲' => '兹',
+'荊' => '荆',
+'莊' => '庄',
+'莖' => '茎',
+'莢' => '荚',
+'莧' => '苋',
+'華' => '华',
+'菴' => '庵',
+'萇' => '苌',
+'萊' => '莱',
+'萬' => '万',
+'萵' => '莴',
+'葉' => '叶',
+'葒' => '荭',
+'葤' => '荮',
+'葦' => '苇',
+'葯' => '药',
+'葷' => '荤',
+'蒓' => '莼',
+'蒔' => '莳',
+'蒞' => '莅',
+'蒼' => '苍',
+'蓀' => '荪',
+'蓋' => '盖',
+'蓮' => '莲',
+'蓯' => '苁',
+'蓴' => '莼',
+'蓽' => '荜',
+'蔔' => '卜',
+'蔘' => '参',
+'蔞' => '蒌',
+'蔣' => '蒋',
+'蔥' => '葱',
+'蔦' => '茑',
+'蔭' => '荫',
+'蕁' => '荨',
+'蕆' => '蒇',
+'蕎' => '荞',
+'蕒' => '荬',
+'蕓' => '芸',
+'蕕' => '莸',
+'蕘' => '荛',
+'蕢' => '蒉',
+'蕩' => '荡',
+'蕪' => '芜',
+'蕭' => '萧',
+'蕷' => '蓣',
+'薀' => '蕰',
+'薈' => '荟',
+'薊' => '蓟',
+'薌' => '芗',
+'薑' => '姜',
+'薔' => '蔷',
+'薘' => '荙',
+'薟' => '莶',
+'薦' => '荐',
+'薩' => '萨',
+'薳' => '䓕',
+'薴' => '苧',
+'薺' => '荠',
+'藍' => '蓝',
+'藎' => '荩',
+'藝' => '艺',
+'藥' => '药',
+'藪' => '薮',
+'藴' => '蕴',
+'藶' => '苈',
+'藹' => '蔼',
+'藺' => '蔺',
+'蘄' => '蕲',
+'蘆' => '芦',
+'蘇' => '苏',
+'蘊' => '蕴',
+'蘋' => '苹',
+'蘚' => '藓',
+'蘞' => '蔹',
+'蘢' => '茏',
+'蘭' => '兰',
+'蘺' => '蓠',
+'蘿' => '萝',
+'虆' => '蔂',
+'處' => '处',
+'虛' => '虚',
+'虜' => '虏',
+'號' => '号',
+'虧' => '亏',
+'虯' => '虬',
+'蛺' => '蛱',
+'蛻' => '蜕',
+'蜆' => '蚬',
+'蝕' => '蚀',
+'蝟' => '猬',
+'蝦' => '虾',
+'蝸' => '蜗',
+'螄' => '蛳',
+'螞' => '蚂',
+'螢' => '萤',
+'螮' => '䗖',
+'螻' => '蝼',
+'螿' => '螀',
+'蟄' => '蛰',
+'蟈' => '蝈',
+'蟎' => '螨',
+'蟣' => '虮',
+'蟬' => '蝉',
+'蟯' => '蛲',
+'蟲' => '虫',
+'蟶' => '蛏',
+'蟻' => '蚁',
+'蠅' => '蝇',
+'蠆' => '虿',
+'蠐' => '蛴',
+'蠑' => '蝾',
+'蠟' => '蜡',
+'蠣' => '蛎',
+'蠨' => '蟏',
+'蠱' => '蛊',
+'蠶' => '蚕',
+'蠻' => '蛮',
+'衆' => '众',
+'衊' => '蔑',
+'術' => '术',
+'衕' => '同',
+'衚' => '胡',
+'衛' => '卫',
+'衝' => '冲',
+'衹' => '只',
+'袞' => '衮',
+'裊' => '袅',
+'裏' => '里',
+'補' => '补',
+'裝' => '装',
+'裡' => '里',
+'製' => '制',
+'複' => '复',
+'褌' => '裈',
+'褘' => '袆',
+'褲' => '裤',
+'褳' => '裢',
+'褸' => '褛',
+'褻' => '亵',
+'襇' => '裥',
+'襏' => '袯',
+'襖' => '袄',
+'襝' => '裣',
+'襠' => '裆',
+'襤' => '褴',
+'襪' => '袜',
+'襬' => '䙓',
+'襯' => '衬',
+'襲' => '袭',
+'見' => '见',
+'覎' => '觃',
+'規' => '规',
+'覓' => '觅',
+'視' => '视',
+'覘' => '觇',
+'覡' => '觋',
+'覥' => '觍',
+'覦' => '觎',
+'親' => '亲',
+'覬' => '觊',
+'覯' => '觏',
+'覲' => '觐',
+'覷' => '觑',
+'覺' => '觉',
+'覽' => '览',
+'覿' => '觌',
+'觀' => '观',
+'觴' => '觞',
+'觶' => '觯',
+'觸' => '触',
+'訁' => '讠',
+'訂' => '订',
+'訃' => '讣',
+'計' => '计',
+'訊' => '讯',
+'訌' => '讧',
+'討' => '讨',
+'訐' => '讦',
+'訒' => '讱',
+'訓' => '训',
+'訕' => '讪',
+'訖' => '讫',
+'託' => '托',
+'記' => '记',
+'訛' => '讹',
+'訝' => '讶',
+'訟' => '讼',
+'訢' => '䜣',
+'訣' => '诀',
+'訥' => '讷',
+'訩' => '讻',
+'訪' => '访',
+'設' => '设',
+'許' => '许',
+'訴' => '诉',
+'訶' => '诃',
+'診' => '诊',
+'註' => '注',
+'詁' => '诂',
+'詆' => '诋',
+'詎' => '讵',
+'詐' => '诈',
+'詒' => '诒',
+'詔' => '诏',
+'評' => '评',
+'詖' => '诐',
+'詗' => '诇',
+'詘' => '诎',
+'詛' => '诅',
+'詞' => '词',
+'詠' => '咏',
+'詡' => '诩',
+'詢' => '询',
+'詣' => '诣',
+'試' => '试',
+'詩' => '诗',
+'詫' => '诧',
+'詬' => '诟',
+'詭' => '诡',
+'詮' => '诠',
+'詰' => '诘',
+'話' => '话',
+'該' => '该',
+'詳' => '详',
+'詵' => '诜',
+'詼' => '诙',
+'詿' => '诖',
+'誄' => '诔',
+'誅' => '诛',
+'誆' => '诓',
+'誇' => '夸',
+'誌' => '志',
+'認' => '认',
+'誑' => '诳',
+'誒' => '诶',
+'誕' => '诞',
+'誘' => '诱',
+'誚' => '诮',
+'語' => '语',
+'誠' => '诚',
+'誡' => '诫',
+'誣' => '诬',
+'誤' => '误',
+'誥' => '诰',
+'誦' => '诵',
+'誨' => '诲',
+'說' => '说',
+'説' => '说',
+'誰' => '谁',
+'課' => '课',
+'誶' => '谇',
+'誹' => '诽',
+'誼' => '谊',
+'誾' => '訚',
+'調' => '调',
+'諂' => '谄',
+'諄' => '谆',
+'談' => '谈',
+'諉' => '诿',
+'請' => '请',
+'諍' => '诤',
+'諏' => '诹',
+'諑' => '诼',
+'諒' => '谅',
+'論' => '论',
+'諗' => '谂',
+'諛' => '谀',
+'諜' => '谍',
+'諝' => '谞',
+'諞' => '谝',
+'諢' => '诨',
+'諤' => '谔',
+'諦' => '谛',
+'諧' => '谐',
+'諫' => '谏',
+'諭' => '谕',
+'諮' => '咨',
+'諱' => '讳',
+'諳' => '谙',
+'諶' => '谌',
+'諷' => '讽',
+'諸' => '诸',
+'諺' => '谚',
+'諼' => '谖',
+'諾' => '诺',
+'謀' => '谋',
+'謁' => '谒',
+'謂' => '谓',
+'謄' => '誊',
+'謅' => '诌',
+'謊' => '谎',
+'謎' => '谜',
+'謐' => '谧',
+'謔' => '谑',
+'謖' => '谡',
+'謗' => '谤',
+'謙' => '谦',
+'謚' => '谥',
+'講' => '讲',
+'謝' => '谢',
+'謠' => '谣',
+'謡' => '谣',
+'謨' => '谟',
+'謫' => '谪',
+'謬' => '谬',
+'謭' => '谫',
+'謳' => '讴',
+'謹' => '谨',
+'謾' => '谩',
+'譅' => '䜧',
+'證' => '证',
+'譎' => '谲',
+'譏' => '讥',
+'譖' => '谮',
+'識' => '识',
+'譙' => '谯',
+'譚' => '谭',
+'譜' => '谱',
+'譫' => '谵',
+'譭' => '毁',
+'譯' => '译',
+'議' => '议',
+'譴' => '谴',
+'護' => '护',
+'譸' => '诪',
+'譽' => '誉',
+'譾' => '谫',
+'讀' => '读',
+'變' => '变',
+'讎' => '仇',
+'讒' => '谗',
+'讓' => '让',
+'讕' => '谰',
+'讖' => '谶',
+'讚' => '赞',
+'讜' => '谠',
+'讞' => '谳',
+'豈' => '岂',
+'豎' => '竖',
+'豐' => '丰',
+'豔' => '艳',
+'豬' => '猪',
+'豶' => '豮',
+'貓' => '猫',
+'貙' => '䝙',
+'貝' => '贝',
+'貞' => '贞',
+'貟' => '贠',
+'負' => '负',
+'財' => '财',
+'貢' => '贡',
+'貧' => '贫',
+'貨' => '货',
+'販' => '贩',
+'貪' => '贪',
+'貫' => '贯',
+'責' => '责',
+'貯' => '贮',
+'貰' => '贳',
+'貲' => '赀',
+'貳' => '贰',
+'貴' => '贵',
+'貶' => '贬',
+'買' => '买',
+'貸' => '贷',
+'貺' => '贶',
+'費' => '费',
+'貼' => '贴',
+'貽' => '贻',
+'貿' => '贸',
+'賀' => '贺',
+'賁' => '贲',
+'賂' => '赂',
+'賃' => '赁',
+'賄' => '贿',
+'賅' => '赅',
+'資' => '资',
+'賈' => '贾',
+'賊' => '贼',
+'賑' => '赈',
+'賒' => '赊',
+'賓' => '宾',
+'賕' => '赇',
+'賙' => '赒',
+'賚' => '赉',
+'賜' => '赐',
+'賞' => '赏',
+'賠' => '赔',
+'賡' => '赓',
+'賢' => '贤',
+'賣' => '卖',
+'賤' => '贱',
+'賦' => '赋',
+'賧' => '赕',
+'質' => '质',
+'賫' => '赍',
+'賬' => '账',
+'賭' => '赌',
+'賰' => '䞐',
+'賴' => '赖',
+'賵' => '赗',
+'賺' => '赚',
+'賻' => '赙',
+'購' => '购',
+'賽' => '赛',
+'賾' => '赜',
+'贄' => '贽',
+'贅' => '赘',
+'贇' => '赟',
+'贈' => '赠',
+'贊' => '赞',
+'贋' => '赝',
+'贍' => '赡',
+'贏' => '赢',
+'贐' => '赆',
+'贓' => '赃',
+'贔' => '赑',
+'贖' => '赎',
+'贗' => '赝',
+'贛' => '赣',
+'贜' => '赃',
+'赬' => '赪',
+'趕' => '赶',
+'趙' => '赵',
+'趨' => '趋',
+'趲' => '趱',
+'跡' => '迹',
+'踐' => '践',
+'踴' => '踊',
+'蹌' => '跄',
+'蹕' => '跸',
+'蹣' => '蹒',
+'蹤' => '踪',
+'蹺' => '跷',
+'躂' => '跶',
+'躉' => '趸',
+'躊' => '踌',
+'躋' => '跻',
+'躍' => '跃',
+'躑' => '踯',
+'躒' => '跞',
+'躓' => '踬',
+'躕' => '蹰',
+'躚' => '跹',
+'躡' => '蹑',
+'躥' => '蹿',
+'躦' => '躜',
+'躪' => '躏',
+'軀' => '躯',
+'車' => '车',
+'軋' => '轧',
+'軌' => '轨',
+'軍' => '军',
+'軑' => '轪',
+'軒' => '轩',
+'軔' => '轫',
+'軛' => '轭',
+'軟' => '软',
+'軤' => '轷',
+'軫' => '轸',
+'軲' => '轱',
+'軸' => '轴',
+'軹' => '轵',
+'軺' => '轺',
+'軻' => '轲',
+'軼' => '轶',
+'軾' => '轼',
+'較' => '较',
+'輅' => '辂',
+'輇' => '辁',
+'輈' => '辀',
+'載' => '载',
+'輊' => '轾',
+'輒' => '辄',
+'輓' => '挽',
+'輔' => '辅',
+'輕' => '轻',
+'輛' => '辆',
+'輜' => '辎',
+'輝' => '辉',
+'輞' => '辋',
+'輟' => '辍',
+'輥' => '辊',
+'輦' => '辇',
+'輩' => '辈',
+'輪' => '轮',
+'輬' => '辌',
+'輯' => '辑',
+'輳' => '辏',
+'輸' => '输',
+'輻' => '辐',
+'輾' => '辗',
+'輿' => '舆',
+'轀' => '辒',
+'轂' => '毂',
+'轄' => '辖',
+'轅' => '辕',
+'轆' => '辘',
+'轉' => '转',
+'轍' => '辙',
+'轎' => '轿',
+'轔' => '辚',
+'轟' => '轰',
+'轡' => '辔',
+'轢' => '轹',
+'轤' => '轳',
+'辦' => '办',
+'辭' => '辞',
+'辮' => '辫',
+'辯' => '辩',
+'農' => '农',
+'迴' => '回',
+'逕' => '迳',
+'這' => '这',
+'連' => '连',
+'週' => '周',
+'進' => '进',
+'遊' => '游',
+'運' => '运',
+'過' => '过',
+'達' => '达',
+'違' => '违',
+'遙' => '遥',
+'遜' => '逊',
+'遞' => '递',
+'遠' => '远',
+'遡' => '溯',
+'適' => '适',
+'遲' => '迟',
+'遷' => '迁',
+'選' => '选',
+'遺' => '遗',
+'遼' => '辽',
+'邁' => '迈',
+'還' => '还',
+'邇' => '迩',
+'邊' => '边',
+'邏' => '逻',
+'邐' => '逦',
+'郟' => '郏',
+'郵' => '邮',
+'鄆' => '郓',
+'鄉' => '乡',
+'鄒' => '邹',
+'鄔' => '邬',
+'鄖' => '郧',
+'鄧' => '邓',
+'鄭' => '郑',
+'鄰' => '邻',
+'鄲' => '郸',
+'鄴' => '邺',
+'鄶' => '郐',
+'鄺' => '邝',
+'酇' => '酂',
+'酈' => '郦',
+'醖' => '酝',
+'醜' => '丑',
+'醞' => '酝',
+'醣' => '糖',
+'醫' => '医',
+'醬' => '酱',
+'醱' => '酦',
+'釀' => '酿',
+'釁' => '衅',
+'釃' => '酾',
+'釅' => '酽',
+'釋' => '释',
+'釐' => '厘',
+'釒' => '钅',
+'釓' => '钆',
+'釔' => '钇',
+'釕' => '钌',
+'釗' => '钊',
+'釘' => '钉',
+'釙' => '钋',
+'針' => '针',
+'釣' => '钓',
+'釤' => '钐',
+'釧' => '钏',
+'釩' => '钒',
+'釳' => '𨰿',
+'釵' => '钗',
+'釷' => '钍',
+'釹' => '钕',
+'釺' => '钎',
+'釾' => '䥺',
+'鈀' => '钯',
+'鈁' => '钫',
+'鈃' => '钘',
+'鈄' => '钭',
+'鈈' => '钚',
+'鈉' => '钠',
+'鈋' => '𨱂',
+'鈍' => '钝',
+'鈎' => '钩',
+'鈐' => '钤',
+'鈑' => '钣',
+'鈒' => '钑',
+'鈔' => '钞',
+'鈕' => '钮',
+'鈞' => '钧',
+'鈠' => '𨱁',
+'鈣' => '钙',
+'鈥' => '钬',
+'鈦' => '钛',
+'鈧' => '钪',
+'鈮' => '铌',
+'鈯' => '𨱄',
+'鈰' => '铈',
+'鈲' => '𨱃',
+'鈳' => '钶',
+'鈴' => '铃',
+'鈷' => '钴',
+'鈸' => '钹',
+'鈹' => '铍',
+'鈺' => '钰',
+'鈽' => '钸',
+'鈾' => '铀',
+'鈿' => '钿',
+'鉀' => '钾',
+'鉁' => '𨱅',
+'鉅' => '钜',
+'鉈' => '铊',
+'鉉' => '铉',
+'鉋' => '铇',
+'鉍' => '铋',
+'鉑' => '铂',
+'鉕' => '钷',
+'鉗' => '钳',
+'鉚' => '铆',
+'鉛' => '铅',
+'鉞' => '钺',
+'鉢' => '钵',
+'鉤' => '钩',
+'鉦' => '钲',
+'鉬' => '钼',
+'鉭' => '钽',
+'鉶' => '铏',
+'鉸' => '铰',
+'鉺' => '铒',
+'鉻' => '铬',
+'鉿' => '铪',
+'銀' => '银',
+'銃' => '铳',
+'銅' => '铜',
+'銍' => '铚',
+'銑' => '铣',
+'銓' => '铨',
+'銖' => '铢',
+'銘' => '铭',
+'銚' => '铫',
+'銛' => '铦',
+'銜' => '衔',
+'銠' => '铑',
+'銣' => '铷',
+'銥' => '铱',
+'銦' => '铟',
+'銨' => '铵',
+'銩' => '铥',
+'銪' => '铕',
+'銫' => '铯',
+'銬' => '铐',
+'銱' => '铞',
+'銳' => '锐',
+'銶' => '𨱇',
+'銷' => '销',
+'銹' => '锈',
+'銻' => '锑',
+'銼' => '锉',
+'鋁' => '铝',
+'鋃' => '锒',
+'鋅' => '锌',
+'鋇' => '钡',
+'鋉' => '𨱈',
+'鋌' => '铤',
+'鋏' => '铗',
+'鋒' => '锋',
+'鋙' => '铻',
+'鋝' => '锊',
+'鋟' => '锓',
+'鋣' => '铘',
+'鋤' => '锄',
+'鋥' => '锃',
+'鋦' => '锔',
+'鋨' => '锇',
+'鋩' => '铓',
+'鋪' => '铺',
+'鋭' => '锐',
+'鋮' => '铖',
+'鋯' => '锆',
+'鋰' => '锂',
+'鋱' => '铽',
+'鋶' => '锍',
+'鋸' => '锯',
+'鋼' => '钢',
+'錁' => '锞',
+'錂' => '𨱋',
+'錄' => '录',
+'錆' => '锖',
+'錇' => '锫',
+'錈' => '锩',
+'錏' => '铔',
+'錐' => '锥',
+'錒' => '锕',
+'錕' => '锟',
+'錘' => '锤',
+'錙' => '锱',
+'錚' => '铮',
+'錛' => '锛',
+'錟' => '锬',
+'錠' => '锭',
+'錡' => '锜',
+'錢' => '钱',
+'錦' => '锦',
+'錨' => '锚',
+'錩' => '锠',
+'錫' => '锡',
+'錮' => '锢',
+'錯' => '错',
+'録' => '录',
+'錳' => '锰',
+'錶' => '表',
+'錸' => '铼',
+'鍀' => '锝',
+'鍁' => '锨',
+'鍃' => '锪',
+'鍄' => '𨱉',
+'鍆' => '钔',
+'鍇' => '锴',
+'鍈' => '锳',
+'鍊' => '炼',
+'鍋' => '锅',
+'鍍' => '镀',
+'鍔' => '锷',
+'鍘' => '铡',
+'鍚' => '钖',
+'鍛' => '锻',
+'鍠' => '锽',
+'鍤' => '锸',
+'鍥' => '锲',
+'鍩' => '锘',
+'鍬' => '锹',
+'鍮' => '𨱎',
+'鍰' => '锾',
+'鍵' => '键',
+'鍶' => '锶',
+'鍺' => '锗',
+'鍾' => '钟',
+'鎂' => '镁',
+'鎄' => '锿',
+'鎇' => '镅',
+'鎊' => '镑',
+'鎌' => '镰',
+'鎔' => '镕',
+'鎖' => '锁',
+'鎘' => '镉',
+'鎚' => '锤',
+'鎛' => '镈',
+'鎝' => '𨱏',
+'鎡' => '镃',
+'鎢' => '钨',
+'鎣' => '蓥',
+'鎦' => '镏',
+'鎧' => '铠',
+'鎩' => '铩',
+'鎪' => '锼',
+'鎬' => '镐',
+'鎮' => '镇',
+'鎯' => '𨱍',
+'鎰' => '镒',
+'鎲' => '镋',
+'鎳' => '镍',
+'鎵' => '镓',
+'鎷' => '𨰾',
+'鎸' => '镌',
+'鎿' => '镎',
+'鏃' => '镞',
+'鏆' => '𨱌',
+'鏇' => '镟',
+'鏈' => '链',
+'鏉' => '𨱒',
+'鏌' => '镆',
+'鏍' => '镙',
+'鏐' => '镠',
+'鏑' => '镝',
+'鏗' => '铿',
+'鏘' => '锵',
+'鏚' => '戚',
+'鏜' => '镗',
+'鏝' => '镘',
+'鏞' => '镛',
+'鏟' => '铲',
+'鏡' => '镜',
+'鏢' => '镖',
+'鏤' => '镂',
+'鏨' => '錾',
+'鏰' => '镚',
+'鏵' => '铧',
+'鏷' => '镤',
+'鏹' => '镪',
+'鏺' => '䥽',
+'鏽' => '锈',
+'鐃' => '铙',
+'鐋' => '铴',
+'鐎' => '𨱓',
+'鐏' => '𨱔',
+'鐐' => '镣',
+'鐒' => '铹',
+'鐓' => '镦',
+'鐔' => '镡',
+'鐘' => '钟',
+'鐙' => '镫',
+'鐝' => '镢',
+'鐠' => '镨',
+'鐥' => '䦅',
+'鐦' => '锎',
+'鐧' => '锏',
+'鐨' => '镄',
+'鐫' => '镌',
+'鐮' => '镰',
+'鐯' => '䦃',
+'鐲' => '镯',
+'鐳' => '镭',
+'鐵' => '铁',
+'鐶' => '镮',
+'鐸' => '铎',
+'鐺' => '铛',
+'鐿' => '镱',
+'鑄' => '铸',
+'鑊' => '镬',
+'鑌' => '镔',
+'鑑' => '鉴',
+'鑒' => '鉴',
+'鑔' => '镲',
+'鑕' => '锧',
+'鑞' => '镴',
+'鑠' => '铄',
+'鑣' => '镳',
+'鑥' => '镥',
+'鑭' => '镧',
+'鑰' => '钥',
+'鑱' => '镵',
+'鑲' => '镶',
+'鑷' => '镊',
+'鑹' => '镩',
+'鑼' => '锣',
+'鑽' => '钻',
+'鑾' => '銮',
+'鑿' => '凿',
+'钁' => '镢',
+'镟' => '旋',
+'長' => '长',
+'門' => '门',
+'閂' => '闩',
+'閃' => '闪',
+'閆' => '闫',
+'閈' => '闬',
+'閉' => '闭',
+'開' => '开',
+'閌' => '闶',
+'閍' => '𨸂',
+'閎' => '闳',
+'閏' => '闰',
+'閐' => '𨸃',
+'閑' => '闲',
+'閒' => '闲',
+'間' => '间',
+'閔' => '闵',
+'閘' => '闸',
+'閡' => '阂',
+'閣' => '阁',
+'閤' => '合',
+'閥' => '阀',
+'閨' => '闺',
+'閩' => '闽',
+'閫' => '阃',
+'閬' => '阆',
+'閭' => '闾',
+'閱' => '阅',
+'閲' => '阅',
+'閶' => '阊',
+'閹' => '阉',
+'閻' => '阎',
+'閼' => '阏',
+'閽' => '阍',
+'閾' => '阈',
+'閿' => '阌',
+'闃' => '阒',
+'闆' => '板',
+'闈' => '闱',
+'闊' => '阔',
+'闋' => '阕',
+'闌' => '阑',
+'闍' => '阇',
+'闐' => '阗',
+'闒' => '阘',
+'闓' => '闿',
+'闔' => '阖',
+'闕' => '阙',
+'闖' => '闯',
+'關' => '关',
+'闞' => '阚',
+'闠' => '阓',
+'闡' => '阐',
+'闢' => '辟',
+'闤' => '阛',
+'闥' => '闼',
+'陘' => '陉',
+'陝' => '陕',
+'陞' => '升',
+'陣' => '阵',
+'陰' => '阴',
+'陳' => '陈',
+'陸' => '陆',
+'陽' => '阳',
+'隉' => '陧',
+'隊' => '队',
+'階' => '阶',
+'隕' => '陨',
+'際' => '际',
+'隨' => '随',
+'險' => '险',
+'隱' => '隐',
+'隴' => '陇',
+'隸' => '隶',
+'隻' => '只',
+'雋' => '隽',
+'雖' => '虽',
+'雙' => '双',
+'雛' => '雏',
+'雜' => '杂',
+'雞' => '鸡',
+'離' => '离',
+'難' => '难',
+'雲' => '云',
+'電' => '电',
+'霢' => '霡',
+'霧' => '雾',
+'霽' => '霁',
+'靂' => '雳',
+'靄' => '霭',
+'靈' => '灵',
+'靚' => '靓',
+'靜' => '静',
+'靦' => '腼',
+'靨' => '靥',
+'鞀' => '鼗',
+'鞏' => '巩',
+'鞝' => '绱',
+'鞦' => '秋',
+'鞽' => '鞒',
+'韁' => '缰',
+'韃' => '鞑',
+'韆' => '千',
+'韉' => '鞯',
+'韋' => '韦',
+'韌' => '韧',
+'韍' => '韨',
+'韓' => '韩',
+'韙' => '韪',
+'韜' => '韬',
+'韞' => '韫',
+'韻' => '韵',
+'響' => '响',
+'頁' => '页',
+'頂' => '顶',
+'頃' => '顷',
+'項' => '项',
+'順' => '顺',
+'頇' => '顸',
+'須' => '须',
+'頊' => '顼',
+'頌' => '颂',
+'頎' => '颀',
+'頏' => '颃',
+'預' => '预',
+'頑' => '顽',
+'頒' => '颁',
+'頓' => '顿',
+'頗' => '颇',
+'領' => '领',
+'頜' => '颌',
+'頡' => '颉',
+'頤' => '颐',
+'頦' => '颏',
+'頭' => '头',
+'頮' => '颒',
+'頰' => '颊',
+'頲' => '颋',
+'頴' => '颕',
+'頷' => '颔',
+'頸' => '颈',
+'頹' => '颓',
+'頻' => '频',
+'頽' => '颓',
+'顃' => '𩖖',
+'顆' => '颗',
+'題' => '题',
+'額' => '额',
+'顎' => '颚',
+'顏' => '颜',
+'顒' => '颙',
+'顓' => '颛',
+'顔' => '颜',
+'願' => '愿',
+'顙' => '颡',
+'顛' => '颠',
+'類' => '类',
+'顢' => '颟',
+'顥' => '颢',
+'顧' => '顾',
+'顫' => '颤',
+'顬' => '颥',
+'顯' => '显',
+'顰' => '颦',
+'顱' => '颅',
+'顳' => '颞',
+'顴' => '颧',
+'風' => '风',
+'颭' => '飐',
+'颮' => '飑',
+'颯' => '飒',
+'颰' => '𩙥',
+'颱' => '台',
+'颳' => '刮',
+'颶' => '飓',
+'颷' => '𩙪',
+'颸' => '飔',
+'颺' => '飏',
+'颻' => '飖',
+'颼' => '飕',
+'颾' => '𩙫',
+'飀' => '飗',
+'飄' => '飘',
+'飆' => '飙',
+'飈' => '飚',
+'飛' => '飞',
+'飠' => '饣',
+'飢' => '饥',
+'飣' => '饤',
+'飥' => '饦',
+'飩' => '饨',
+'飪' => '饪',
+'飫' => '饫',
+'飭' => '饬',
+'飯' => '饭',
+'飱' => '飧',
+'飲' => '饮',
+'飴' => '饴',
+'飼' => '饲',
+'飽' => '饱',
+'飾' => '饰',
+'飿' => '饳',
+'餃' => '饺',
+'餄' => '饸',
+'餅' => '饼',
+'餉' => '饷',
+'養' => '养',
+'餌' => '饵',
+'餎' => '饹',
+'餏' => '饻',
+'餑' => '饽',
+'餒' => '馁',
+'餓' => '饿',
+'餕' => '馂',
+'餖' => '饾',
+'餘' => '余',
+'餚' => '肴',
+'餛' => '馄',
+'餜' => '馃',
+'餞' => '饯',
+'餡' => '馅',
+'館' => '馆',
+'餱' => '糇',
+'餳' => '饧',
+'餵' => '喂',
+'餶' => '馉',
+'餷' => '馇',
+'餸' => '𩠌',
+'餺' => '馎',
+'餼' => '饩',
+'餾' => '馏',
+'餿' => '馊',
+'饁' => '馌',
+'饃' => '馍',
+'饅' => '馒',
+'饈' => '馐',
+'饉' => '馑',
+'饊' => '馓',
+'饋' => '馈',
+'饌' => '馔',
+'饑' => '饥',
+'饒' => '饶',
+'饗' => '飨',
+'饜' => '餍',
+'饞' => '馋',
+'饢' => '馕',
+'馬' => '马',
+'馭' => '驭',
+'馮' => '冯',
+'馱' => '驮',
+'馳' => '驰',
+'馴' => '驯',
+'馹' => '驲',
+'駁' => '驳',
+'駎' => '𩧨',
+'駐' => '驻',
+'駑' => '驽',
+'駒' => '驹',
+'駔' => '驵',
+'駕' => '驾',
+'駘' => '骀',
+'駙' => '驸',
+'駚' => '𩧫',
+'駛' => '驶',
+'駝' => '驼',
+'駟' => '驷',
+'駡' => '骂',
+'駢' => '骈',
+'駧' => '𩧲',
+'駩' => '𩧴',
+'駭' => '骇',
+'駰' => '骃',
+'駱' => '骆',
+'駶' => '𩧺',
+'駸' => '骎',
+'駿' => '骏',
+'騁' => '骋',
+'騂' => '骍',
+'騅' => '骓',
+'騌' => '骔',
+'騍' => '骒',
+'騎' => '骑',
+'騏' => '骐',
+'騔' => '𩨀',
+'騖' => '骛',
+'騙' => '骗',
+'騚' => '𩨊',
+'騝' => '𩨃',
+'騟' => '𩨈',
+'騤' => '骙',
+'騧' => '䯄',
+'騪' => '𩨄',
+'騫' => '骞',
+'騭' => '骘',
+'騮' => '骝',
+'騰' => '腾',
+'騶' => '驺',
+'騷' => '骚',
+'騸' => '骟',
+'騾' => '骡',
+'驀' => '蓦',
+'驁' => '骜',
+'驂' => '骖',
+'驃' => '骠',
+'驄' => '骢',
+'驅' => '驱',
+'驊' => '骅',
+'驋' => '𩧯',
+'驌' => '骕',
+'驍' => '骁',
+'驏' => '骣',
+'驕' => '骄',
+'驗' => '验',
+'驚' => '惊',
+'驛' => '驿',
+'驟' => '骤',
+'驢' => '驴',
+'驤' => '骧',
+'驥' => '骥',
+'驦' => '骦',
+'驪' => '骊',
+'驫' => '骉',
+'骯' => '肮',
+'髏' => '髅',
+'髒' => '脏',
+'體' => '体',
+'髕' => '髌',
+'髖' => '髋',
+'髮' => '发',
+'鬆' => '松',
+'鬍' => '胡',
+'鬚' => '须',
+'鬢' => '鬓',
+'鬥' => '斗',
+'鬧' => '闹',
+'鬨' => '哄',
+'鬩' => '阋',
+'鬮' => '阄',
+'鬱' => '郁',
+'魎' => '魉',
+'魘' => '魇',
+'魚' => '鱼',
+'魛' => '鱽',
+'魢' => '鱾',
+'魥' => '𩽹',
+'魨' => '鲀',
+'魯' => '鲁',
+'魴' => '鲂',
+'魷' => '鱿',
+'魺' => '鲄',
+'鮁' => '鲅',
+'鮃' => '鲆',
+'鮊' => '鲌',
+'鮋' => '鲉',
+'鮍' => '鲏',
+'鮎' => '鲇',
+'鮐' => '鲐',
+'鮑' => '鲍',
+'鮒' => '鲋',
+'鮓' => '鲊',
+'鮕' => '𩾀',
+'鮚' => '鲒',
+'鮜' => '鲘',
+'鮝' => '鲞',
+'鮞' => '鲕',
+'鮟' => '𩽾',
+'鮣' => '䲟',
+'鮦' => '鲖',
+'鮪' => '鲔',
+'鮫' => '鲛',
+'鮭' => '鲑',
+'鮮' => '鲜',
+'鮳' => '鲓',
+'鮶' => '鲪',
+'鮸' => '𩾃',
+'鮺' => '鲝',
+'鯀' => '鲧',
+'鯁' => '鲠',
+'鯄' => '𩾁',
+'鯇' => '鲩',
+'鯉' => '鲤',
+'鯊' => '鲨',
+'鯒' => '鲬',
+'鯔' => '鲻',
+'鯕' => '鲯',
+'鯖' => '鲭',
+'鯗' => '鲞',
+'鯛' => '鲷',
+'鯝' => '鲴',
+'鯡' => '鲱',
+'鯢' => '鲵',
+'鯤' => '鲲',
+'鯧' => '鲳',
+'鯨' => '鲸',
+'鯪' => '鲮',
+'鯫' => '鲰',
+'鯰' => '鲇',
+'鯱' => '𩾇',
+'鯴' => '鲺',
+'鯶' => '𩽼',
+'鯷' => '鳀',
+'鯽' => '鲫',
+'鯿' => '鳊',
+'鰁' => '鳈',
+'鰂' => '鲗',
+'鰃' => '鳂',
+'鰆' => '䲠',
+'鰈' => '鲽',
+'鰉' => '鳇',
+'鰌' => '䲡',
+'鰍' => '鳅',
+'鰏' => '鲾',
+'鰐' => '鳄',
+'鰒' => '鳆',
+'鰓' => '鳃',
+'鰜' => '鳒',
+'鰟' => '鳑',
+'鰠' => '鳋',
+'鰣' => '鲥',
+'鰥' => '鳏',
+'鰧' => '䲢',
+'鰨' => '鳎',
+'鰩' => '鳐',
+'鰭' => '鳍',
+'鰮' => '鳁',
+'鰱' => '鲢',
+'鰲' => '鳌',
+'鰳' => '鳓',
+'鰵' => '鳘',
+'鰷' => '鲦',
+'鰹' => '鲣',
+'鰺' => '鲹',
+'鰻' => '鳗',
+'鰼' => '鳛',
+'鰾' => '鳔',
+'鱂' => '鳉',
+'鱅' => '鳙',
+'鱇' => '𩾌',
+'鱈' => '鳕',
+'鱉' => '鳖',
+'鱒' => '鳟',
+'鱔' => '鳝',
+'鱖' => '鳜',
+'鱗' => '鳞',
+'鱘' => '鲟',
+'鱝' => '鲼',
+'鱟' => '鲎',
+'鱠' => '鲙',
+'鱣' => '鳣',
+'鱤' => '鳡',
+'鱧' => '鳢',
+'鱨' => '鲿',
+'鱭' => '鲚',
+'鱯' => '鳠',
+'鱷' => '鳄',
+'鱸' => '鲈',
+'鱺' => '鲡',
+'鳥' => '鸟',
+'鳧' => '凫',
+'鳩' => '鸠',
+'鳬' => '凫',
+'鳲' => '鸤',
+'鳳' => '凤',
+'鳴' => '鸣',
+'鳶' => '鸢',
+'鳼' => '𪉃',
+'鳾' => '䴓',
+'鴆' => '鸩',
+'鴇' => '鸨',
+'鴉' => '鸦',
+'鴒' => '鸰',
+'鴕' => '鸵',
+'鴛' => '鸳',
+'鴜' => '𪉈',
+'鴝' => '鸲',
+'鴞' => '鸮',
+'鴟' => '鸱',
+'鴣' => '鸪',
+'鴦' => '鸯',
+'鴨' => '鸭',
+'鴯' => '鸸',
+'鴰' => '鸹',
+'鴲' => '𪉆',
+'鴴' => '鸻',
+'鴷' => '䴕',
+'鴻' => '鸿',
+'鴿' => '鸽',
+'鵁' => '䴔',
+'鵂' => '鸺',
+'鵃' => '鸼',
+'鵐' => '鹀',
+'鵑' => '鹃',
+'鵒' => '鹆',
+'鵓' => '鹁',
+'鵚' => '𪉍',
+'鵜' => '鹈',
+'鵝' => '鹅',
+'鵠' => '鹄',
+'鵡' => '鹉',
+'鵪' => '鹌',
+'鵬' => '鹏',
+'鵮' => '鹐',
+'鵯' => '鹎',
+'鵰' => '雕',
+'鵲' => '鹊',
+'鵷' => '鹓',
+'鵾' => '鹍',
+'鶄' => '䴖',
+'鶇' => '鸫',
+'鶉' => '鹑',
+'鶊' => '鹒',
+'鶓' => '鹋',
+'鶖' => '鹙',
+'鶘' => '鹕',
+'鶚' => '鹗',
+'鶡' => '鹖',
+'鶥' => '鹛',
+'鶩' => '鹜',
+'鶪' => '䴗',
+'鶬' => '鸧',
+'鶯' => '莺',
+'鶲' => '鹟',
+'鶴' => '鹤',
+'鶹' => '鹠',
+'鶺' => '鹡',
+'鶻' => '鹘',
+'鶼' => '鹣',
+'鶿' => '鹚',
+'鷀' => '鹚',
+'鷁' => '鹢',
+'鷂' => '鹞',
+'鷄' => '鸡',
+'鷈' => '䴘',
+'鷊' => '鹝',
+'鷓' => '鹧',
+'鷔' => '𪉑',
+'鷖' => '鹥',
+'鷗' => '鸥',
+'鷙' => '鸷',
+'鷚' => '鹨',
+'鷥' => '鸶',
+'鷦' => '鹪',
+'鷨' => '𪉊',
+'鷫' => '鹔',
+'鷯' => '鹩',
+'鷲' => '鹫',
+'鷳' => '鹇',
+'鷸' => '鹬',
+'鷹' => '鹰',
+'鷺' => '鹭',
+'鷽' => '鸴',
+'鷿' => '䴙',
+'鸂' => '㶉',
+'鸇' => '鹯',
+'鸌' => '鹱',
+'鸏' => '鹲',
+'鸕' => '鸬',
+'鸘' => '鹴',
+'鸚' => '鹦',
+'鸛' => '鹳',
+'鸝' => '鹂',
+'鸞' => '鸾',
+'鹵' => '卤',
+'鹹' => '咸',
+'鹺' => '鹾',
+'鹼' => '碱',
+'鹽' => '盐',
+'麗' => '丽',
+'麥' => '麦',
+'麨' => '𪎊',
+'麩' => '麸',
+'麪' => '面',
+'麫' => '面',
+'麯' => '曲',
+'麲' => '𪎉',
+'麳' => '𪎌',
+'麴' => '曲',
+'麵' => '面',
+'麼' => '么',
+'麽' => '么',
+'黃' => '黄',
+'黌' => '黉',
+'點' => '点',
+'黨' => '党',
+'黲' => '黪',
+'黴' => '霉',
+'黶' => '黡',
+'黷' => '黩',
+'黽' => '黾',
+'黿' => '鼋',
+'鼉' => '鼍',
+'鼕' => '冬',
+'鼴' => '鼹',
+'齊' => '齐',
+'齋' => '斋',
+'齎' => '赍',
+'齏' => '齑',
+'齒' => '齿',
+'齔' => '龀',
+'齕' => '龁',
+'齗' => '龂',
+'齙' => '龅',
+'齜' => '龇',
+'齟' => '龃',
+'齠' => '龆',
+'齡' => '龄',
+'齣' => '出',
+'齦' => '龈',
+'齪' => '龊',
+'齬' => '龉',
+'齲' => '龋',
+'齶' => '腭',
+'齷' => '龌',
+'龍' => '龙',
+'龎' => '厐',
+'龐' => '庞',
+'龔' => '龚',
+'龕' => '龛',
+'龜' => '龟',
+'𡞵' => '㛟',
+'𡠹' => '㛿',
+'𡢃' => '㛠',
+'𡻕' => '岁',
+'𤪺' => '㻘',
+'𤫩' => '㻏',
+'𦪙' => '䑽',
+'𧜵' => '䙊',
+'𧝞' => '䘛',
+'𧩙' => '䜥',
+'𧵳' => '䞌',
+'𨋢' => '䢂',
+'𨥛' => '𨱀',
+'𨦫' => '䦀',
+'𨧜' => '䦁',
+'𨧱' => '𨱊',
+'𨫒' => '𨱐',
+'𨮂' => '𨱕',
+'𨯅' => '䥿',
+'𩎢' => '𩏾',
+'𩏪' => '𩏽',
+'𩓣' => '𩖕',
+'𩗀' => '𩙦',
+'𩗡' => '𩙧',
+'𩘀' => '𩙩',
+'𩘝' => '𩙭',
+'𩘹' => '𩙨',
+'𩘺' => '𩙬',
+'𩙈' => '𩙰',
+'𩜦' => '𩠆',
+'𩝔' => '𩠋',
+'𩞯' => '䭪',
+'𩟐' => '𩠅',
+'𩡺' => '𩧦',
+'𩢡' => '𩧬',
+'𩢴' => '𩧵',
+'𩢸' => '𩧳',
+'𩢾' => '𩧮',
+'𩣏' => '𩧶',
+'𩣑' => '䯃',
+'𩣵' => '𩧻',
+'𩣺' => '𩧼',
+'𩤊' => '𩧩',
+'𩤙' => '𩨆',
+'𩤲' => '𩨉',
+'𩤸' => '𩨅',
+'𩥄' => '𩨋',
+'𩥇' => '𩨍',
+'𩥉' => '𩧱',
+'𩥑' => '𩨌',
+'𩧆' => '𩨐',
+'𩵩' => '𩽺',
+'𩵹' => '𩽻',
+'𩶘' => '䲞',
+'𩶰' => '𩽿',
+'𩶱' => '𩽽',
+'𩷰' => '𩾄',
+'𩸃' => '𩾅',
+'𩸦' => '𩾆',
+'𩽇' => '𩾎',
+'𩿪' => '𪉄',
+'𪀦' => '𪉅',
+'𪀾' => '𪉋',
+'𪁈' => '𪉉',
+'𪁖' => '𪉌',
+'𪂆' => '𪉎',
+'𪃍' => '𪉐',
+'𪃏' => '𪉏',
+'𪄆' => '𪉔',
+'𪄕' => '𪉒',
+'𪇳' => '𪉕',
+'𪘀' => '𪚏',
+'𪘯' => '𪚐',
+'《周易乾' => '《周易乾',
+'《易乾' => '《易乾',
+'不著痕跡' => '不着痕迹',
+'不著邊際' => '不着边际',
+'與著' => '与着',
+'與著書' => '与著书',
+'與著作' => '与著作',
+'與著名' => '与著名',
+'與著錄' => '与著录',
+'與著稱' => '与著称',
+'與著者' => '与著者',
+'與著述' => '与著述',
+'丑著' => '丑着',
+'丑著書' => '丑著书',
+'丑著作' => '丑著作',
+'丑著名' => '丑著名',
+'丑著錄' => '丑著录',
+'丑著稱' => '丑著称',
+'丑著者' => '丑著者',
+'丑著述' => '丑著述',
+'專著' => '专著',
+'臨著' => '临着',
+'臨著書' => '临著书',
+'臨著作' => '临著作',
+'臨著名' => '临著名',
+'臨著錄' => '临著录',
+'臨著稱' => '临著称',
+'臨著者' => '临著者',
+'臨著述' => '临著述',
+'麗著' => '丽着',
+'麗著書' => '丽著书',
+'麗著作' => '丽著作',
+'麗著名' => '丽著名',
+'麗著錄' => '丽著录',
+'麗著稱' => '丽著称',
+'麗著者' => '丽著者',
+'麗著述' => '丽著述',
+'樂著' => '乐着',
+'樂著書' => '乐著书',
+'樂著作' => '乐著作',
+'樂著名' => '乐著名',
+'樂著錄' => '乐著录',
+'樂著稱' => '乐著称',
+'樂著者' => '乐著者',
+'樂著述' => '乐著述',
+'乘著' => '乘着',
+'乘著書' => '乘著书',
+'乘著作' => '乘著作',
+'乘著名' => '乘著名',
+'乘著錄' => '乘著录',
+'乘著稱' => '乘著称',
+'乘著者' => '乘著者',
+'乘著述' => '乘著述',
+'乾上乾下' => '乾上乾下',
+'乾為天' => '乾为天',
+'乾為陽' => '乾为阳',
+'乾九' => '乾九',
+'乾乾' => '乾乾',
+'乾亨' => '乾亨',
+'乾儀' => '乾仪',
+'乾仪' => '乾仪',
+'乾位' => '乾位',
+'乾健' => '乾健',
+'乾元' => '乾元',
+'乾光' => '乾光',
+'乾兴' => '乾兴',
+'乾興' => '乾兴',
+'乾冈' => '乾冈',
+'乾岡' => '乾冈',
+'乾劉' => '乾刘',
+'乾刘' => '乾刘',
+'乾剛' => '乾刚',
+'乾刚' => '乾刚',
+'乾化' => '乾化',
+'乾卦' => '乾卦',
+'乾县' => '乾县',
+'乾縣' => '乾县',
+'乾台' => '乾台',
+'乾吉' => '乾吉',
+'乾啟' => '乾启',
+'乾启' => '乾启',
+'乾命' => '乾命',
+'乾和' => '乾和',
+'乾嘉' => '乾嘉',
+'乾圖' => '乾图',
+'乾图' => '乾图',
+'乾坤' => '乾坤',
+'乾城' => '乾城',
+'乾基' => '乾基',
+'乾始' => '乾始',
+'乾姓' => '乾姓',
+'乾寧' => '乾宁',
+'乾宁' => '乾宁',
+'乾宅' => '乾宅',
+'乾宇' => '乾宇',
+'乾安' => '乾安',
+'乾定' => '乾定',
+'乾封' => '乾封',
+'乾居' => '乾居',
+'乾崗' => '乾岗',
+'乾岗' => '乾岗',
+'乾巛' => '乾巛',
+'乾州' => '乾州',
+'乾式' => '乾式',
+'乾錄' => '乾录',
+'乾录' => '乾录',
+'乾律' => '乾律',
+'乾德' => '乾德',
+'乾心' => '乾心',
+'乾文' => '乾文',
+'乾斷' => '乾断',
+'乾断' => '乾断',
+'乾方' => '乾方',
+'乾施' => '乾施',
+'乾旦' => '乾旦',
+'乾明' => '乾明',
+'乾昧' => '乾昧',
+'乾暉' => '乾晖',
+'乾晖' => '乾晖',
+'乾景' => '乾景',
+'乾晷' => '乾晷',
+'乾曜' => '乾曜',
+'乾构' => '乾构',
+'乾構' => '乾构',
+'乾枢' => '乾枢',
+'乾樞' => '乾枢',
+'乾栋' => '乾栋',
+'乾棟' => '乾栋',
+'乾步' => '乾步',
+'乾氏' => '乾氏',
+'乾泉' => '乾泉',
+'乾清宮' => '乾清宫',
+'乾清宫' => '乾清宫',
+'乾渥' => '乾渥',
+'乾靈' => '乾灵',
+'乾灵' => '乾灵',
+'乾男' => '乾男',
+'乾皋' => '乾皋',
+'乾盛世' => '乾盛世',
+'乾矢' => '乾矢',
+'乾祐' => '乾祐',
+'乾穹' => '乾穹',
+'乾竇' => '乾窦',
+'乾窦' => '乾窦',
+'乾竺' => '乾竺',
+'乾篤' => '乾笃',
+'乾笃' => '乾笃',
+'乾符' => '乾符',
+'乾策' => '乾策',
+'乾精' => '乾精',
+'乾紅' => '乾红',
+'乾红' => '乾红',
+'乾綱' => '乾纲',
+'乾纲' => '乾纲',
+'乾纽' => '乾纽',
+'乾紐' => '乾纽',
+'乾絡' => '乾络',
+'乾络' => '乾络',
+'乾統' => '乾统',
+'乾统' => '乾统',