summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesDv.php
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2013-03-05 09:06:02 +0100
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2013-03-05 09:06:02 +0100
commit0edd6983ba69e8195fa7cade96eca27df9ebf237 (patch)
treee0a5a8ee7fac4c7ce9d308419d13dbca13a7a609 /languages/messages/MessagesDv.php
parent8ef4b96a9b23b2cfc0eed4da0d6d324da9f9da2f (diff)
Update to MediaWiki 1.20.3
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesDv.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesDv.php403
1 files changed, 368 insertions, 35 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesDv.php b/languages/messages/MessagesDv.php
index bece75c3..ad63e0cf 100644
--- a/languages/messages/MessagesDv.php
+++ b/languages/messages/MessagesDv.php
@@ -10,6 +10,8 @@
* @author Deviathan (on dv.wikipedia.org)
* @author Glacious
* @author MF-Warburg
+ * @author Ushau97
+ * @author Zhatre
* @author לערי ריינהארט
*/
@@ -57,12 +59,18 @@ $specialPageAliases = array(
$messages = array(
# User preference toggles
-'tog-hideminor' => 'ކުޑަ ކުޑަ އުނި އިތުރުތައް އެންމެފަހުގެ ބަދަލުތަކުގެ ލިސްޓުން ފޮރުއްވަވާ',
+'tog-hideminor' => 'ކުދި އުނި އިތުރުތައް އެންމެފަހުގެ ބަދަލުތަކުގެ ލިސްޓުން ފޮރުއްވަވާ',
'tog-ccmeonemails' => 'އަޅުގަނޑު އެހެން މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވާ އީމެއިލްގެ ނަކަލެއް އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވާ',
+'tog-showhiddencats' => 'ފޮރުވިފައިވާ ޤިސްމުތައް ދައްކަވާ',
'underline-always' => 'އަބަދުވެސް',
'underline-never' => 'ހަމަހިލާ ނޫން',
+# Font style option in Special:Preferences
+'editfont-monospace' => 'މޮނޯސްޕޭސްޑް ފޮންޓް',
+'editfont-sansserif' => 'ސޭންސް-ސެރިފް ފޮންޓް',
+'editfont-serif' => 'ސެރިފް ފޮންޓް',
+
# Dates
'sunday' => 'އާދީއްތަ',
'monday' => 'ހޯމަ',
@@ -78,19 +86,19 @@ $messages = array(
'thu' => 'ބުރާސްފަތި',
'fri' => 'ހުކުރު',
'sat' => 'ހޮނިހިރު',
-'january' => 'ޖެނުއަރީ',
+'january' => 'ޖަނަވަރީ',
'february' => 'ފެބްރުއަރީ',
'march' => 'މާރޗް',
-'april' => 'އެޕްރީލް',
+'april' => 'އޭޕްރީލް',
'may_long' => 'މެއި',
'june' => 'ޖޫން',
'july' => 'ޖުލައި',
-'august' => 'އޮގަސްޓު',
+'august' => 'އޯގަސްޓް',
'september' => 'ސެޕްޓެމްބަރު',
-'october' => 'އޮކްޓޫބަރު',
+'october' => 'އޮކްޓޯބަރު',
'november' => 'ނޮވެމްބަރު',
'december' => 'ޑިސެމްބަރު',
-'january-gen' => 'ޖެނުއަރީ',
+'january-gen' => 'ޖަނަވަރީ',
'february-gen' => 'ފެބްރުއަރީ',
'march-gen' => 'މާޗް',
'april-gen' => 'އޭޕްރިލް',
@@ -102,7 +110,7 @@ $messages = array(
'october-gen' => 'އޮކްޓޯބަރ',
'november-gen' => 'ނޮވެމްބަރ',
'december-gen' => 'ޑިސެމްބަރ',
-'jan' => 'ޖެނުއަރީ',
+'jan' => 'ޖަނަވަރީ',
'feb' => 'ފެބްރުއަރީ',
'mar' => 'މާޗް',
'apr' => 'އޭޕްރިލް',
@@ -116,15 +124,23 @@ $messages = array(
'dec' => 'ޑިސެމްބަރ',
# Categories related messages
+'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|ޤިސްމު|ޤިސްމުތައް}}',
'category_header' => 'ގިސްމު "$1" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް',
'subcategories' => 'ކުދިގިސްމުތައް',
-'category-empty' => "''މި ގިސްމުގައި އެއްވެއސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.''",
+'category-media-header' => '"$1" ޤިސްމުގައިވާ މީޑިއާ',
+'category-empty' => "''މި ޤިސްމުގައި އެއްވެސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.''",
+'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|ފޮރުވިފައިވާ ޤިސްމު|ފޮރުވިފައިވާ ޤިސްމުތައް}}',
+'hidden-category-category' => 'ފޮރުވިފައިވާ ޤިސްމުތައް',
+'category-subcat-count-limited' => 'މި ޤިސްމުގައި ހިމެނެނީ {{PLURAL:$1|ކުދިޤިސްމެވެ|$1 ކުދިޤިސްމުތަކެވެ}}.',
-'about' => 'ތާރަފު',
+'about' => 'ތަޢާރަފު',
'article' => 'ފިހުރިސްތު ޞަފްޙާ',
'newwindow' => '(އާ ވިންޑޯ އެއް ހުޅުވޭނެއެވެ)',
'cancel' => 'މަންސޫހު',
-'mytalk' => 'މަގޭ ވާހަކަ',
+'moredotdotdot' => 'އިތުރަށް...',
+'mypage' => 'މަޒުމޫނު',
+'mytalk' => 'ޚިޔާލު ޞަފްޙާ',
+'anontalk' => 'މި އައި.ޕީ އެޑްރެސްގެ ވާހަކަ',
'navigation' => 'ސަމުގާ',
'and' => '&#32;އަދި',
@@ -133,82 +149,149 @@ $messages = array(
'qbedit' => 'އުނިއިތުރުގެންނަވާ',
'qbpageoptions' => 'މި ޞަފްޙާ',
'qbmyoptions' => 'މަގޭ ސަފްހާ ތައް',
+'qbspecialpages' => 'ޚާއްޞަ ޞަފްޙާތައް',
+'faq' => 'އެފް.އޭ.ކިއު',
+'faqpage' => 'Project:އެފް.އޭ.ކިއު',
+
+# Vector skin
+'vector-action-addsection' => 'ޚިޔާލެއް އިތުރުކުރައްވާ',
+'vector-action-delete' => 'ފޮހެލައްވާ',
+'vector-action-move' => 'ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'vector-action-protect' => 'ދިފާޢުކުރައްވާ',
+'vector-action-unprotect' => 'ދިފާޢުކުރުން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'vector-view-create' => 'ފަށްޓަވާ',
+'vector-view-edit' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'vector-view-history' => 'ޞަފްޙާގެ ތާރީޚް',
+'vector-view-view' => 'ކިޔުއްވާ',
+'vector-view-viewsource' => 'މަސްދަރު ބައްލަވާ',
+'actions' => 'ޢަމަލުތައް',
+'namespaces' => 'ނަންސްޕޭސަސް',
'errorpagetitle' => 'ކުށް',
'returnto' => 'އަނބުރާ $1 އަށް ވަޑައިގަންނަވާ!',
'tagline' => 'ވިކިޕީޑިއާ އިން',
'help' => 'އެހީ',
'search' => 'ހޯއްދަވާ',
+'searchbutton' => 'ހޯއްދަވާ',
'go' => 'ދުރުވޭ',
+'searcharticle' => 'ދުރުވޭ',
'history' => 'ޞަފްޙާގެ ތާރީހު',
'history_short' => 'ތާރީހު',
'printableversion' => 'ޗާޕަށްފަހި ނުސްހާ',
'permalink' => 'ދާއިމީ ފާލަން',
'print' => 'ޗާޕުކުރައްވާ',
+'view' => 'ބައްލަވާ',
'edit' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'create' => 'ފަށްޓަވާ',
'editthispage' => 'މި ޞަފްޙާއަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'create-this-page' => 'މި ޞަފްޙާ ފަށްޓަވާ',
'delete' => 'ފޮހެލައްވާ',
'deletethispage' => 'މި ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
+'viewdeleted_short' => '{{PLURAL:$1|ފޮހެލެވިފައިވާ އެއް އުނިއިތުރު|ފޮހެލެވިފައިވާ $1 އުނިއިތުރު}} ބައްލަވާ',
'protect' => 'ދިފާއުކުރައްވާ',
'protect_change' => 'ބަދަލު ގެންނަވާ',
'protectthispage' => 'މި ޞަފްޙާ ދިފާއުކުރައްވާ',
-'unprotect' => 'ދިފާއުކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާ',
-'unprotectthispage' => 'މި ޞަފްޙާ ދިފާއުކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާ',
+'unprotect' => 'ދިފާޢުކުރުން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'unprotectthispage' => 'މި ޞަފްޙާގެ ދިފާއުކުރުން ބަދަލުކުރައްވާ',
'newpage' => 'އާ ސަފްޙާ',
'talkpage' => 'މި ސަފްޙާއާ މެދު ބަހުސްކުރައްވާ',
'talkpagelinktext' => 'ޚިޔާލު ސަފްޙާ',
'specialpage' => 'ހާއްސަ ޞަފްޙާ',
+'personaltools' => 'އަމިއްލަ',
+'postcomment' => 'އާ ބައެއް',
'articlepage' => 'ފިހުރިސްތު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
'talk' => 'ބަހުސް',
'views' => 'ހިޔާލުފުޅުތައް',
'toolbox' => 'އަތްމަތީފޮށި',
'userpage' => 'މެންބަރުގެ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'projectpage' => 'މަޝްރޫޢު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'imagepage' => 'ފައިލު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'mediawikipage' => 'މެސެޖު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'templatepage' => 'ފަންވަތް: ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'viewhelppage' => 'އެހީ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'categorypage' => 'ޤިސްމު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
'viewtalkpage' => 'ބަހުސް ބައްލަވާ',
-'otherlanguages' => 'އެހެން ބަސްބަހުން',
+'otherlanguages' => 'އެހެނިހެން ބަސްބަހުން',
'redirectedfrom' => '(މިސްރާބުކުރެވުނީ $1 އިން)',
'redirectpagesub' => 'ޞަފްޙާގެ މިސްރާބު އައުކުރައްވާ',
'lastmodifiedat' => 'މި ޞަފްހާ އަށް އެންމެ ފަހުން ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވަނީ $1، $2 ގައެވެ.',
+'viewcount' => 'މި ޞަފްޙާ ވަނީ {{PLURAL:$1|އެއްފަހަރު|$1 ފަހަރު}} ބައްލަވާފައެވެ.',
'protectedpage' => 'ދިފާއުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާ',
+'jumpto' => 'ފުންމަވާ:',
+'jumptonavigation' => 'ސަމުގާ',
'jumptosearch' => 'ހޯއްދަވާ',
+'view-pool-error' => 'މަޢާފުކުރައްވާ، މި ވަގުތު ސާރވާރތައް ވަނީ އޯވާލޯޑް ވެފައެވެ.
+މި ޞަފްޙާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މަޑުކޮށްލައްވާ!
+$1',
+'pool-errorunknown' => 'ކޮންމެވެސް ކުށެއް',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
-'aboutsite' => 'ވިކިޕީޑިއާ ގެ ތާރަފު',
-'aboutpage' => 'Project:ތާރަފު',
+'aboutsite' => '{{SITENAME}}ގެ ތަޢާރަފު',
+'aboutpage' => 'Project:ތަޢާރަފު',
'copyright' => 'ހުރިހާ މާއްދާއެއް $1 ގެ ދަށުން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.',
'copyrightpage' => '{{ns:project}}:ނަކަލުކުރުމުގެހައްގު',
'currentevents' => 'ހިނގަމުންދާ ހާދިސާތައް',
+'currentevents-url' => 'Project:ހިނގަމުންދާ ހާދިސާތައް',
'disclaimers' => 'އިއުލާނުތައް',
+'disclaimerpage' => 'Project:ޢާއްމު ޢިއުލާނުތައް',
'edithelp' => 'ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އެހީ އެއް',
'edithelppage' => 'އެހީ: އުނިއިތުރު ގެންނެވުން',
'helppage' => 'Help:ފިހުރިސްތު',
'mainpage' => 'މައި ޞަފްޙާ',
'mainpage-description' => 'މައި ޞަފްޙާ',
+'policy-url' => 'Project:ސިޔާސަތު',
'portal' => 'އާންމު ހޮޅުއަށި',
+'portal-url' => 'Project:ޢާންމު ހޮޅުއަށި',
'privacy' => 'އަމިއްލަވަންތަ ސިޔާސަތު',
+'privacypage' => 'Project: އަމިއްލަވަންތަ ސިޔާސަތު',
'badaccess' => 'ހުއްދައިގެ ކުށެއް',
'ok' => 'ރަނގަޅު',
+'retrievedfrom' => '$1 އިން',
+'youhavenewmessages' => 'ތިޔަބޭފުޅާއަށް $1 ($2)',
+'newmessageslink' => 'އައު މެސެޖުތައް',
+'newmessagesdifflink' => 'އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލު',
'editsection' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'editold' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'viewsourceold' => 'މަސްދަރު ބައްލަވާ',
+'editlink' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'viewsourcelink' => 'މަސްދަރު ބައްލަވާ',
'editsectionhint' => 'މަޒްމޫނުގެ $1 ބަޔަށް އުނިއިތުރު ގެންނަނީ',
'toc' => 'ފިހުރިސްތު',
'showtoc' => 'ދައްކަވާ',
'hidetoc' => 'ފޮރުއްވާ',
+'collapsible-collapse' => 'ފޮރުއްވާ',
+'collapsible-expand' => 'ދައްކަވާ',
+'red-link-title' => '$1 (މިއީ ހުސް ޞަފްޙާއެކެވެ)',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main' => 'މަޒުމޫނު',
'nstab-user' => 'މެންބަރު ޞަފްޙާ',
-'nstab-special' => 'ހާއްސަ',
+'nstab-media' => 'މީޑިއާ ޞަފްޙާ',
+'nstab-special' => 'ޚާއްސަ ޞަފްޙާ',
+'nstab-project' => 'މަޝްރޫޢު ޞަފްޙާ',
+'nstab-image' => 'ފައިލު',
'nstab-mediawiki' => 'މެސެޖު',
'nstab-template' => 'ފަންވަތް',
+'nstab-help' => 'އެހީ ޞަފްޙާ',
'nstab-category' => 'ގިސްމު',
+# Main script and global functions
+'nosuchspecialpage' => 'ތިކަހަލަ ޚާއްސަ ޞަފްޙާއެއް ނުވޭ',
+
# General errors
'error' => 'ކުށް',
'databaseerror' => 'ކޮށާރުގެ އޮޅުމެއް',
+'laggedslavemode' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' މި ޞަފްޙާ އަކީ ފަހުގެ ޞަފްޙާ އަކަށް ނުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.",
+'internalerror_info' => 'އެތެރޭގެ ކުށެއް: $1',
'cannotdelete' => 'ޞަފްޙާ ނުވަތަ ފައިލު ފޮހެއެއް ނުލެވުނު (ފަހަރެއްގައި މީގެ ކުރީން އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮހެލެއްވީ ކަމަށް ވެދާނެ)',
'badtitle' => 'ނުރަނގަޅު ސުރުހީއެއް',
'viewsource' => 'މަސްދަރު ބައްލަވާ',
+'viewsource-title' => '$1ގެ މަސްދަރު ބައްލަވާ',
+'viewsourcetext' => 'މިޞަފްޙާގެ މަސްދަރު ބައްލަވައި ތިބޭފުޅާއަށް ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.',
+'namespaceprotected' => "ތިބޭފުޅާއަށް '''$1'''ގައިވާ ޞަފްޙާތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ހުއްދައެއް ނުވޭ!",
+'ns-specialprotected' => 'ޚާއްސަ ޞަފްޙާތަކަށް އުނިއިތުރު ނުގެންނެވޭނެއެވެ.',
# Login and logout pages
'welcomecreation' => '== މަރުހަބާ، $1 ! ==
@@ -217,20 +300,59 @@ $messages = array(
'yourpassword' => 'ސިއްރުބަސް',
'yourpasswordagain' => 'ސިއްރުބަސް އަލުންލިޔުއްވާ',
'login' => 'ވަދެވަޑައިގަންނަވާ',
+'nav-login-createaccount' => 'ވަންނަވާ / މެންބަރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ',
+'loginprompt' => '{{SITENAME}}އަށް ވަންނަވަން ކުކީޒް ބޭނުންވާނެއެވެ.',
'userlogin' => 'ވަންނަވާ / މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާ',
+'userloginnocreate' => 'ވަދެވަޑައިގަންނަވާ',
+'logout' => 'ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ',
'userlogout' => 'ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ',
'nologin' => "މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާފައި ނުވޭތޯ؟ '''$1'''",
'nologinlink' => 'މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާ!',
'createaccount' => 'މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާ',
+'gotaccount' => 'މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާފައި ނުވޭތޯ؟ $1',
+'gotaccountlink' => 'ވަދެވަޑައިގަންނަވާ',
+'userlogin-resetlink' => 'ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ސިއްރު ބަހާއި މެމްބަރު ނަން ހަނދާންނެތުނީތޯ؟',
+'createaccountreason' => 'ސަބަބު:',
'badretype' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ދެ ސިއްރުބަސް އެއް ސިއްރު ބަހާއި އަނެއް ސިއްރު ބަހާއި ދިމަލެއް ނުވޭ. އަދި ސިއްރުބަސް ރަނގަޅަށް ޖައްސަވާށެވެ!',
-'userexists' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ނަން މިހާރުވެސް ދަނީ ބޭނުން ކުރެވެމުން، އައު ނަމެއް އިހުތިޔާރު ކުރައްވާ!',
+'userexists' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ނަން މިހާރުވެސް ދަނީ ބޭނުން ކުރެވެމުންނެވެ.
+އައު ނަމެއް އިހުތިޔާރު ކުރައްވާށެވެ.',
+'loginerror' => 'ވަނުމުގެ ކުށެއް',
+'createaccounterror' => 'ތިޔަ އެކައުންޓް ހެދޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.: $1',
+'loginsuccesstitle' => 'ވަދެވަޑައިގަތުން ކާމިޔާބު',
+'loginsuccess' => "'''ތިބޭފުޅާއަށް މިހާރު ވަދެވަޑައިގެން ހުންނެވީ {{SITENAME}}އަށް \"\$1\"ގެ ގޮތުގައެވެ.'''",
'wrongpassword' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ސިއްރުބަސް އަދި ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ! އަދި މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާށެވެ!',
'wrongpasswordempty' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ސިއްރުބަހެއް ނޭނގުނު. އަލުން މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާ!',
'mailmypassword' => 'ސިއްރުބަސް އީމޭލުކުރައްވާ',
-'acct_creation_throttle_hit' => 'މާފު ކުރައްވާ، އެހެނީ ތިޔަބޭފުޅާ ވަނީ ކުރީއްސުރެ $1 މެންބަރުކަން ހޯއްދަވާފައި އެހެންވީމާ އިތުރަށް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ.',
+'acct_creation_throttle_hit' => 'މި ވިކީ އަށް ތިބޭފުޅާގެ އައިޕީ އެޑްރެސް އިން ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ {{PLURAL:$1|1 އެކައުންޓް|$1 އެކައުންޓްތައް}} ހައްދަވާފައިވެއެވެ. އެއީ މި މުއްދަތު ތެރޭގައި ހެއްދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެވެ.
+އެހެންކަމުން މި ވަގުތު އިތުރު އެކައުންޓެއް ނުހެއްދެވޭނެއެވެ. އެހެން ވަގުތެއްގައި އަދި މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާށެވެ.',
+'accountcreated' => 'އެކައުންޓް ހެދިއްޖެއެވެ.',
+'loginlanguagelabel' => 'ބަސް: $1',
# Change password dialog
+'resetpass' => 'ސިއްރުބަސް ބަދަލުކުރައްވާ',
+'resetpass_header' => 'އެކައުންޓްގެ ސިއްރުބަސް ބަދަލުކުރައްވާ',
'oldpassword' => 'ކުރީގެ ސިއްރުބަސް:',
+'newpassword' => 'އައު ސިއްރުބަސް:',
+'retypenew' => 'އައު ސިއްރުބަސް އަލުންލިޔުއްވާ:',
+'resetpass_submit' => 'ސިއްރުބަސް ހަމަޖައްސަވާފައި ވަދެވަޑައިގަންނަވާ',
+'resetpass_success' => 'ތިބެފުޅާގެ ސިއްރުބަސް ބަދަލުކުރެވިއްޖެ.
+މިހާރު ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ...',
+'resetpass_forbidden' => 'ސިއްރުބަސް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ',
+'resetpass-submit-loggedin' => 'ސިއްރުބަސް ބަދަލުކުރައްވާ',
+'resetpass-submit-cancel' => 'މަންސޫޚް',
+
+# Special:PasswordReset
+'passwordreset' => 'ސިއްރުބަސް އައު ކުރައްވާ',
+'passwordreset-legend' => 'ސިއްރުބަސް އައު ކުރައްވާ',
+'passwordreset-email' => 'އީމެއިލް އެޑްރެސް:',
+
+# Special:ChangeEmail
+'changeemail' => 'އީމެއިލް އެޑްރެސް ބަދަލުކުރައްވާ',
+'changeemail-header' => 'އެކައުންޓްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ބަދަލުކުރައްވާ',
+'changeemail-oldemail' => 'މިހާރު ބޭނުންކުރާ އީމެއިލް އެޑްރެސް:',
+'changeemail-newemail' => 'އައު އީމެއިލް އެޑްރެސް:',
+'changeemail-submit' => 'އީމެއިލް ބަދަލުކުރައްވާ',
+'changeemail-cancel' => 'މަންސޫޚް',
# Edit page toolbar
'bold_sample' => 'ބޯ އިބާރާތް',
@@ -238,6 +360,8 @@ $messages = array(
'italic_sample' => 'ކަތި އިބާރާތް',
'italic_tip' => 'ކަތި އިބާރާތް',
'headline_sample' => 'ސުރުހީގެ އިބާރާތް',
+'media_tip' => 'ފައިލު ފާލަން',
+'sig_tip' => 'ތިޔަބޭފުޅާގެ ސޮއި، ތާރީޚް ތަތްގަނޑާއެކު',
# Edit pages
'summary' => 'ހުލާސާ:',
@@ -248,64 +372,147 @@ $messages = array(
'preview' => 'ނަމޫނާ',
'showpreview' => 'ނަމޫނާ',
'showdiff' => 'ބަދަލުތައް ދައްކަވާ',
-'anoneditwarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' ތިޔަ ބޭފުޅާވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ. އެހެންކަމުން ތިޔަ '''އައި.ޕީ''' އެޑްރެސް މި ސަފްހާގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.",
+'anoneditwarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' ތިޔަ ބޭފުޅާވަނީ ވިކިޕީޑިއާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ. އެހެންކަމުން ތިޔަ '''އައި.ޕީ''' އެޑްރެސް މި ސަފްހާގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.",
'blockedtitle' => 'މެންބަރާމެދު ވަނީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި',
-'blockedtext' => "ތިޔަ މެމްބަރު، ނުވަތަ ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އައި.ޕީ އެޑްރެސް ވަނީ ބްލޮކް ކުރެވިފައެވ
-
-މި އައި.ޕީ އެޑްރެސް ބްލޮކް ކުރީ $1 އެވެ.
+'blockedtext' => "'''ތިޔަ މެމްބަރު، ނުވަތަ ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އައި.ޕީ. އެޑްރެސް ވަނީ ބްލޮކް ކުރެވިފައެވެ.'''
+ބްލޮކް ކުރީ $1 އެވެ.
ބްލޮކް ކުރުމުގެ ސަބަބަކަށް ދެވިފައިވަނީ ''$2''.
-މި ބްލޮކްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ: $6<br />
-ބްލޮކް ކުރެވިފައިވަނީ: $7
+* ބްލޮކް ފެށުނީ: $8
+* ބްލޮކްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ: $6
+* ގަސްތުކުރެވިފައިވާ ބްލޮކީ: $7
މި ބްލޮކް އާއި މެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާނަމަ $1 އާއި ނުވަތަ އެހެން [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކާއި]] ވާހަކަ ދައްކަވާށެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ތިބޭފުޅާގެ [[Special:Preferences|ތަރުޖީހު]] ގައި ރަނގަޅު އީމޭލް އެޑްރެހެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވާ ނަމަ ތިބޭފުޅާ އަކަށް 'މެމްބަރަށް އީމޭލް ފޮނުއްވަވާ' ގެ ޚިދުމަތެއް ބޭނުން ނުކުރެއްވޭނެއެވެ.
-ތިބޭފުޅޭގެ އައި.ޕީ އެޑް ރެސް އަކީ $3 އެވެ.
-އަދި ބްލޮކް އައި.ޑީ އަކީ #$5 އެވެ.",
+ތިބޭފުޅޭގެ އައި.ޕީ. އެޑްރެސް އަކީ $3 އެވެ. އަދި ބްލޮކް އައި.ޑީ އަކީ #$5 އެވެ.
+އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކާއި ގުޅުއްވާއިރު މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.",
+'loginreqtitle' => 'ވަދެވަޑައިގަތުން މަޖުބޫރު',
+'loginreqlink' => 'ވަދެވަޑައިގަންނަވާ',
'accmailtitle' => 'ސިއްރުބަސް ފޮނުވިއްޖެ.',
'accmailtext' => '"$1" އަށްޓަކައިވާ ސިއްރު ބަސް $2 އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި',
'newarticle' => '(އައު)',
+'noarticletext' => 'މި ޞަފްޙާގައި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވެއެވެ. ތިޔަބޭފުޅާއަށް މި ނަން [[Special:Search/{{PAGENAME}}|އެހެން ޞަފްޙާތަކުން ހޯއްދެވިދާނެއެވެ]]. ނުވަތަ <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} މިއާ ގުޅޭ ލޮގްތައް ހޯއްދެވިދާނެއެވެ].
+[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ނުވަތަ މި ޞަފްޙާއަށް އުނިއިތުރު ގެނެވިދާނެއެވެ].</span>.',
+'previewnote' => "'''މިއީ ހަމައެކަނި ނަމޫނާ އެކެވެ.'''
+އަދި ތިބޭފުޅާގެ ބަދަލުތައް ރައްކާނުކުރެވެއެވެ!",
'editing' => '$1 އަށް އުނިއިތުރު ގެންނަނީ',
-'editingsection' => '$1 ގެ (ބަޔަކަށް) އުނި އިތުރު ގެންނަނީ',
+'creating' => '$1 ފަށްޓަވަނީ',
+'editingsection' => '$1ގެ ބަޔަކަށް އުނިއިތުރު ގެންނަނީ',
+'editingcomment' => '$1ގެ ބަޔަކަށް އުނިއިތުރު ގެންނަނީ',
'editconflict' => 'އުނިއިތުރުގެންނެވުމުގައި އަރާރުން: $1',
-'yourtext' => 'ތިޔބޭފުޅާގެ ލިޔުއްވުން',
+'yourtext' => 'ތިޔަބޭފުޅާގެ ލިޔުއްވުން',
'yourdiff' => 'ތަފާތުތައް',
-'semiprotectedpagewarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' މި ޞަފްހާވަނީ ދިފާއު ކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިސަފްޙާ އަށް އުނި އިތުރު ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށެވެ!",
-'templatesused' => 'މި ޞަފްޙާ ގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ފަންވަތްތައް:',
+'semiprotectedpagewarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' މި ޞަފްހާވަނީ ދިފާއު ކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިސަފްޙާ އަށް އުނިއިތުރު ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި މެމްބަރުކަން ހާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށެވެ.
+ތިރީގައި ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ލޮގް އެވެ:",
+'templatesused' => 'މި ޞަފްޙާ ގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ {{PLURAL:$1|ފަންވަތް|ފަންވަތްތައް}}:',
+'template-protected' => '(ދިފާޢުކުރެވިފައި)',
+'template-semiprotected' => '(ބައެއް ދިފާޢުކުރެވިފައި)',
+'recreate-moveddeleted-warn' => "'''ސަމާލުކަމަށް: ތިޔަ ފަށްޓަވަން އުޅުއްވަނީ ކުރީގައި ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާއެކެވެ.'''
+
+މި ޞަފްޙާ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ރަނގަޅުތޯ އަދި އެއްފަހަރު ވިސްނަވާލައްވާށެވެ.
+ފޮހެލެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު ލޮގް ތިރީގައި ވަނީއެވެ :",
+'moveddeleted-notice' => 'މި ޞަފްޙާ ވަނީ ފޮހެލެވިފައެވެ.
+ފޮހެލުމުގެ އަދި ނަން ބަދަލުކުރުމުގެ ލޮގް ތިރީގައިވަނީއެވެ.',
# History pages
+'currentrev' => 'އެންމެފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލު',
+'currentrev-asof' => 'އެންމެ ފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލު $1',
+'revisionasof' => '$1ގެ ނުސްހާ',
+'previousrevision' => '→ ކުރީގެ ނުސްހާ',
+'nextrevision' => 'ފަހުގެ ނުސްހާ ←',
'next' => 'ކުރިޔަށް',
+'histfirst' => 'އެންމެ ކުރީގެ',
+'histlast' => 'އެންމެ ފަހުގެ',
+
+# Revision deletion
+'revdel-restore-deleted' => 'ފޮހެލެވިފައިވާ ނުސްހާތައް',
+'revdel-restore-visible' => 'ފާޅު ނުސްހާތައް',
# Diffs
+'lineno' => 'ފޮޅުވަތް $1:',
'compareselectedversions' => 'އިހުތިޔާރު ކުރެވިފައިވާ ނުސްހާތައް އަޅައިކިޔުއްވާ',
# Search results
+'searchresults' => 'ހޯދުމުގެ ނަތީޖާ',
+'searchresults-title' => 'ހޯދުމުގެ ނަތީޖާ: $1',
+'prevn' => 'ފަހަތަށް {{PLURAL:$1|$1}}',
+'nextn' => 'ކުރިއަށް {{PLURAL:$1|$1}}',
+'prevn-title' => 'ކުރީގެ $1 {{PLURAL:$1|ނަތީޖާ|ނަތީޖާތައް}}',
+'nextn-title' => 'ކުރިއަށް $1 {{PLURAL:$1|ނަތީޖާ|ނަތީޖާތައް}}',
+'shown-title' => 'ދައްކަވާނީ ޞަފްޙާއަކަށް $1 {{PLURAL:$1|ނަތީޖާ|ނަތީޖާ }}',
'viewprevnext' => 'ބައްލަވާ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3).',
+'searchmenu-new' => "''' މި ވިކީގައި \"[[:\$1]]\" ފަށްޓަވައިދެއްވާ! '''",
'searchhelp-url' => 'Help:ފިހުރިސްތު',
+'searchprofile-articles' => 'މަޒުމޫނު ޞަފްޙާތައް',
+'searchprofile-project' => 'އެހީ ޞަފްޙާތަކާއި މަޝްރޫޢު ޞަފްޙާތައް',
+'searchprofile-images' => 'މަލްޓިމީޑިއާ',
+'searchprofile-everything' => 'ހުރިހާ',
+'searchprofile-advanced' => 'ފުންކޮށް',
+'searchprofile-articles-tooltip' => 'ހޯދާނީ $1އިން',
+'searchprofile-project-tooltip' => 'ހޯދާނީ $1އިން',
+'searchprofile-images-tooltip' => 'ފައިލުތައް ހޯއްދަވާ',
+'searchprofile-everything-tooltip' => 'ހޯއްވާނީ ހުރިހާ އެއްޗެއް (ޚިޔާލު ޞަފްޙާތަކާއި އެކު)',
+'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 ބަސް|$2 ބަސްތައް}})',
+'search-redirect' => 'މިސްރާބުކުރެވުނީ $1',
+'search-section' => '(ބައި $1)',
+'search-suggest' => 'ބޭނުންފުޅުވަނީ $1 ތޯ؟',
+'searchall' => 'ހުރިހާ',
+'search-nonefound' => 'ތިޔަ ހޯއްދަވާ ލިޔުމެއް ނުފެނުނެވެ.',
# Preferences page
'preferences' => 'ތަރުޖީހުތައް',
-'mypreferences' => 'މަގޭ ތަރުޖީހުތައް',
+'mypreferences' => 'ތަރުޖީހުތައް',
+'prefs-edits' => 'އުނިއިތުރުތަކުގެ ޢަދަދު:',
'changepassword' => 'ސިއްރުބަސް ބަދަލުކުރައްވާ',
+'skin-preview' => 'ނަމޫނާ',
+'saveprefs' => 'ރައްކާކުރައްވާ',
'columns' => 'ކޮލަންތައް:',
+'timezonelegend' => 'ވަގުތު ހިސާބުގަނޑު:',
+'timezoneregion-africa' => 'އެފްރިކާ',
+'timezoneregion-america' => 'އެމެރިކާ',
+'timezoneregion-antarctica' => 'އެންޓާކްޓިކާ',
+'timezoneregion-arctic' => 'އާކްޓިކް',
+'timezoneregion-asia' => 'އޭޝިއާ',
+'timezoneregion-australia' => 'އޮސްޓްރޭލިއާ',
+'timezoneregion-europe' => 'ވިލާތު',
'prefs-files' => 'ފައިލުތައް',
'youremail' => '٭ އީމޭލު',
'username' => 'މެންބަރުނަން:',
'yourrealname' => '* އަސްލު ނަން',
'yourlanguage' => 'ބަސް:',
'yournick' => 'ލަގަބު/ކުއްނިއްޔާ:',
+'badsiglength' => 'ތިބޭފުޅާގެ ސޮއި $1 {{PLURAL:$1|ކަރެކްޓަރަށް|ކަރެކްޓަރުތަކަށް}}ވުރެ ދިގުނުކުރާށެވެ.',
+'yourgender' => 'ޖިންސު:',
+'gender-female' => 'އަންހެން',
'email' => 'އީމޭލު',
+'prefs-signature' => 'ސޮއި',
# User rights
'userrights' => 'މެންބަރުގެ ހައްގުތަކުގެ އިންތިޒާމް',
'userrights-user-editname' => 'މެންބަރުނަން ލިޔުއްވާ:',
+# Groups
+'group' => 'ގްރޫޕް:',
+'group-user' => 'މެމްބަރުން',
+'group-autoconfirmed' => 'އޮޓޯމެމްބަރުން',
+'group-bot' => 'ބޮޓުން',
+'group-sysop' => 'އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން',
+'group-bureaucrat' => 'ބިއުރޯކްރެޓުން',
+'group-all' => '(ހުރިހާ)',
+
+# Associated actions - in the sentence "You do not have permission to X"
+'action-edit' => 'މި ޞަފްޙާއަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+
# Recent changes
-'recentchanges' => 'ފަހު ބަދަލުތައް',
-'recentchanges-summary' => 'މި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް މި ޞަފްހާ އިން ބައްލަވާ!',
+'recentchanges' => 'އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް',
+'recentchanges-summary' => 'މި ވިކިޕީޑިއާ އަށް ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް މި ޞަފްހާ އިން ބައްލަވާ!',
+'recentchanges-label-newpage' => 'މި އުނިއިތުރުން އާ ޞަފްޙާއެއް ފަށައިގަނެވުނެވެ.',
+'recentchanges-label-minor' => 'މިއީ ކުޑަކުޑަ އުނިއިތުރެކެވެ.',
+'recentchanges-label-bot' => 'މި އުނިއިތުރު ގެނައީ ބޮޓެކެވެ.',
'diff' => 'ފަރަގު',
+'hist' => 'ތާރީޚް',
'hide' => 'ފޮރުވާ',
'show' => 'ދައްކަވާ',
@@ -328,49 +535,93 @@ $messages = array(
'listfiles' => 'ފައިލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު',
# File description page
+'file-anchor-link' => 'ފައިލު',
+'filehist' => 'ޞަފްޙާގެ ތާރީޚް',
+'filehist-current' => 'މިހާރު',
+'filehist-datetime' => 'ތާރީޚް/ގަޑި',
+'filehist-thumb' => 'ތަމްބްނެއިލް',
+'filehist-user' => 'މެމްބަރު',
+'filehist-comment' => 'ޚިޔާލު',
'imagelinks' => 'ފާލަންތައް',
+'sharedupload-desc-here' => 'މި ފައިލަކީ $1ގެ ފައިލެކެވެ. އަދި އެހެން މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައި ހުރެދާނެއެވެ.
+މި ފައިލުގެ ތަފްސީލް [$2 ފައިލު ތަފްސީލް ޞަފްޙާއިން] ތިރީގައިވަނީއެވެ.',
# Random page
'randompage' => 'ކޮންމެވެސް ޞަފްޙާއެއް',
# Statistics
'statistics' => 'ތަފާސްހިސާބުތައް',
+'statistics-header-pages' => 'ޞަފްޙާގެ ތަފާސްހިސާބު',
+'statistics-header-edits' => 'އުނިއިތުރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު',
+'statistics-header-views' => 'ތަފާސްހިސާބު ބައްލަވާ',
'statistics-header-users' => 'މެންބަރުގެ ތަފާސްހިސާބު',
+'statistics-header-hooks' => 'އެހެނިހެން ތަފާސްހިސާބު',
+'statistics-articles' => 'މަޒުމޫނުތައް',
+'statistics-pages' => 'ޞަފްޙާތައް',
+'statistics-pages-desc' => 'ވިކީގައިވާ ހުރިހާ ޞަފްޙާއެއް. ޚިޔާލު ޞަފްހާތަކާއި މިސްރާބު ޞަފްޙާތަކާއި އިތުރަށް...',
+'statistics-files' => 'ފޮނުވިފައިވާ ފައިލުތައް',
+'statistics-edits' => '{{SITENAME}} ފެށުނުތާ ޞަފްޙާތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނެވުނު އަދަދު',
+'statistics-edits-average' => 'ޞަފްޙާއަކަށް ގެނެވޭ އެވަރަޖު އުނިއިތުރު',
+'statistics-users' => 'ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައިވާ [[Special:ListUsers|މެމްބަރުން]]',
+'statistics-users-active' => 'ހަރަކާތްތެރި މެމްބަރުން',
+'statistics-users-active-desc' => 'ފާއިތުވެދިޔަ {{PLURAL:$1|ދުވަސް|$1 ދުވަސްތައް}} ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުން',
+'statistics-mostpopular' => 'އެންމެ މަޤްބޫލް ޞަފްޙާތައް',
'brokenredirects' => 'އޮޅިފައިވާ މިސްރާބުތައް',
# Miscellaneous special pages
+'nbytes' => '$1 {{PLURAL:$1|ބައިޓް|ބައިޓްތައް}}',
'unusedcategories' => 'ބޭނުންނުކުރެވޭ ގިސްމުތައް',
'unusedimages' => 'ބޭނުންނުކުރެވޭ ފައިލުތައް',
+'popularpages' => 'މަޤްބޫލު ޞަފްޙާތައް',
'wantedcategories' => 'ބޭނުންފުޅުވާ ގިސްމުތައް',
'wantedpages' => 'ބޭނުންފުޅުވާ ޞަފްޙާތައް',
'shortpages' => 'ކުރު ޞަފްޙާތައް',
+'longpages' => 'ދިގު ޞަފްޙާތައް',
+'protectedpages' => 'ދިފާއުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް',
+'newpages' => 'އާ ޞަފްޙާތައް',
'ancientpages' => 'ބޯދާ ޞަފްޙާތައް',
'move' => 'ނަން/ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
'movethispage' => 'މި ޞަފްހާގެ ނަންބަދަލުކުރައްވާ',
# Book sources
'booksources' => 'ފޮތްތަކުގެ މަސްދަރުތައް',
+'booksources-go' => 'ދުރުވޭ',
# Special:AllPages
'allpages' => 'ހުރިހާ ޞަފްޙާތައް',
+'alphaindexline' => '$1 އިން $2',
+'nextpage' => 'ކުރިއަށް ($1)',
+'prevpage' => 'ފަހަތަށް ($1)',
'allarticles' => 'ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް',
'allinnamespace' => 'ހުރިހާ ޞަފްޙާތައް (ނުތުގު $1 ގައިވާ)',
'allpagesprev' => 'ކުރީގެ',
'allpagesnext' => 'ކުރިޔަށް އޮތް',
'allpagessubmit' => 'ދުރުވޭ',
+# SpecialCachedPage
+'cachedspecial-viewing-cached-ttl' => 'ތިޔަ ބައްލަވަނީ މި ޞަފްޙާގެ ކޭޗްޑް ވައްތަރެވެ. $1',
+
# Special:Categories
'categories' => 'ގިސްމުތައް',
'categoriespagetext' => 'ތިރީގައި މިވާ ގިސްމުތައް ވިކީ ގައި މައުޖޫދުވެގެން ވެއެވެ.
[[Special:UnusedCategories|Unused categories]] are not shown here.
Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
+# Special:ActiveUsers
+'activeusers' => 'ހަރަކާތްތެރި މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު',
+'activeusers-hidebots' => 'ބޮޓް ފޮރުއްވާ',
+'activeusers-hidesysops' => 'އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ފޮރުއްވާ',
+
+# Special:ListGroupRights
+'listgrouprights-members' => '(މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު)',
+
# E-mail user
'emailuser' => 'މި މެންބަރަށް އީމޭލު ފޮނުއްވާ',
# Watchlist
'watchlist' => 'މަގޭ ނަޒަރު',
+'mywatchlist' => 'މަގޭ ނަޒަރު',
'addedwatchtext' => "މި ޞަފްޙާ \"<nowiki>\$1</nowiki>\" ތިޔަބޭފުޅާގެ [[Special:Watchlist|ހާއްސަ ނަޒަރު]] ފިހުރިސްތަށް ލެވިއްޖެއެވެ. ދެން ކުރިމަގުގައި މި ޞަފްޙާ އަދި މިއާ ގުޅޭ ބަހުސް ގެ ޞަފްޙާ އަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރު ތަކުގެ މައުލޫމާތު މިޞަފްހާއަށް ލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ޞަފްޙާތަކުގެ ޝަނާހަތު ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި [[Special:ފަހު ބަދަލުތައް|ފަހު ބަދަލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު]] ގައި އެބައިތައް '''ބޯ''' (bold) އަކުރުން ލިޔެވޭނެއެވެ. <p> ކޮންމެ އިރަކުވެސް ތިޔަބޭފުޅާ ހާއްސަ ނަޒަރުގެ ފިހުރިސްތުން މި ޞަފްޙާ އުނިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މަތީގައި ދެވިފައިވާ \"ހާއްސަ ނަޒަރުން އުނިކުރޭ\" ގައި ކޮއްޓަވާ ލައްވާށެވެ.",
'watch' => 'ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
'watchthispage' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
@@ -388,6 +639,7 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'deletecomment' => 'ސަބަބު',
# Rollback
+'rollbacklink' => 'ކުރީގެ ނުސްހާ އަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ',
'cantrollback' => 'އުނިއިތުރު އިއާދައެއް ނުކުރެވޭނެ؛ އެހެނީ އެންމެ ފަހު އުނިއިތުރުގައި ހިއްސާވި ފަރާތަކީ މިޞަފްޙާގެ ހަމައެކަނި މުއައްލިފެވެ.',
# Protect
@@ -401,6 +653,8 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'undelete' => 'ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް ބައްލަވާ',
'viewdeletedpage' => 'ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް ބައްލަވާ',
'undeletebtn' => 'އިއާދަ ކުރޭ!',
+'undeleteviewlink' => 'ބައްލަވާ',
+'undelete-show-file-submit' => 'އާދެ',
# Namespace form on various pages
'blanknamespace' => '(މައި)',
@@ -409,7 +663,9 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'contributions' => 'މެންބަރު ގެ ހިއްސާ',
'mycontris' => 'މަގޭ ހިއްސާ',
+'sp-contributions-talk' => 'ވާހަކަ',
'sp-contributions-userrights' => 'މެންބަރުގެ ހައްގުތަކުގެ އިންތިޒާމް',
+'sp-contributions-search' => 'ހިއްސާތަށް ހޯއްދަވާ',
# What links here
'whatlinkshere' => 'މިއާ ގުޅެނީ ކޮންއެއްޗެއް',
@@ -418,9 +674,12 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'blockip' => 'މެންބަރާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ',
'ipbreason' => 'ސަބަބު',
'ipbsubmit' => 'މި މެމްބަރާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ!',
+'ipboptions' => '2 ގަޑިއިރު:2 hours, 1 ދުވަސް:1 day, 3 ދުވަސް:3 days, 1 ހަފްތާ:1 week, 2 ހަފްތާ:2 weeks, 1 މަސް:1 month,3 މަސް:3 months, 6 މަސް:6 months, 1 އަހަރު:1 year, ހަމައެއްނެތް:infinite',
'badipaddress' => 'ނުރަނގަޅު އައި.ޕީ އެޑްރެހެއް',
+'ipblocklist' => 'ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ މެމްބަރުން',
'expiringblock' => 'މުއްދަތު ހަމަވާނީ $1 $2',
'blocklink' => 'ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ',
+'unblocklink' => 'ފިޔަވަޅުއެޅުން ބަދަލުކުރައްވާ',
'contribslink' => 'ޙިއްޞާ',
'proxyblocksuccess' => 'ފުރިހަމަވެއްޖެ.',
@@ -448,22 +707,93 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'allmessagesdefault' => 'ކުރީގެ މަތަން',
'allmessagescurrent' => 'މިހާރުގެ މަތަން',
+# Thumbnails
+'thumbnail-more' => 'ބޮޑުކުރައްވާ',
+
# Tooltip help for the actions
+'tooltip-pt-userpage' => 'ތިބޭފުޅާގެ މެމްބަރު ޞަފްޙާ',
+'tooltip-pt-mytalk' => 'މަގޭ ވާހަކަ',
+'tooltip-pt-preferences' => 'ތިބޭފުޅާގެ ޚިޔާރުކުރުންތައް',
+'tooltip-pt-watchlist' => 'ބައްލަވާ ލިސްޓު',
+'tooltip-pt-mycontris' => 'ހިއްސާގެ ލިސްޓު',
+'tooltip-pt-login' => 'ތިބޭފުޅާ ވަދެވަޑައުގަނުމަށް މަޖުބޫރެއް ނޫނެވެ.',
'tooltip-pt-logout' => 'ބޭރަށްވަޑައިގަންނަވާ',
-'tooltip-n-mainpage' => 'މައި ސަފްޙާއަށް ވަަޑައިގަންނަވާ',
+'tooltip-ca-talk' => 'މަޒުމޫނު ޞަފްޙާއާ ބެހޭ ޚިޔާލު',
+'tooltip-ca-edit' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ތިބޭފުޅާއަށް އުނިއިތުރު ގެންނެވޭނެއެވެ. ޞަފްޙާ ރައްކާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ނަމޫނާ ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެދެމެވެ.',
+'tooltip-ca-addsection' => 'އާ ބައެއް ފަށްޓަވާ',
+'tooltip-ca-viewsource' => 'މި ޞަފްޙާވަނީ ދިފާޢުކުރެވިފައެވެ.
+މި ޞަފްޙާގެ މަސްދަރު ތިބޭފުޅާއަށް ބައްލަވާލެއްވޭނެއެވެ.',
+'tooltip-ca-history' => 'މި ޞަފްޙާގެ ކުރީގެ ނުސްހާތައް',
+'tooltip-ca-protect' => 'މި ޞަފްޙާ ދިފާޢުކުރައްވާ',
+'tooltip-ca-delete' => 'މި ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
+'tooltip-ca-move' => 'މި ޞަފްހާގެ ނަން/ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'tooltip-ca-watch' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ނަޒަރު ބަހައްޓަވާ',
+'tooltip-ca-unwatch' => 'މަގޭ ނަޒަރުން މި ޞަފްޙާ ދުރުކޮށްލައްވާ',
+'tooltip-search' => '{{SITENAME}}އިން ހޯއްދަވާ',
+'tooltip-search-fulltext' => 'މި ބަސް ޞަފްޙާތަކުން ހޯއްދަވާ',
+'tooltip-p-logo' => 'މައި ޞަފްޙާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ',
+'tooltip-n-mainpage' => 'މައި ސަފްޙާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ',
+'tooltip-n-mainpage-description' => 'މައި ޞަފްޙާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ',
+'tooltip-n-portal' => 'މަޝްރޫއާ ބެހޭ ގޮތުން، ތިބޭފުޅާއަށް ކުރެއްވޭނެ ކަންތައްތައް، ކަންކަން ހޯދާނެ ތަން',
+'tooltip-n-currentevents' => 'މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހާދިސާތަކުގެ ޚުލާސާއެއް',
+'tooltip-n-recentchanges' => 'ފަހު ބަދަލުތައް',
+'tooltip-n-randompage' => 'ކޮންމެވެސް ޞަފްޙާއެއް',
+'tooltip-n-help' => 'އެހީގެ ޞަފްޙާ',
+'tooltip-t-whatlinkshere' => 'މި ޞަފްޙާއާ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ޞަފްޙާތައް.',
+'tooltip-t-recentchangeslinked' => 'މި ޞަފްޙާއާ ގުޅުންހުރި ބަދަލުތައް',
+'tooltip-t-contributions' => 'މި މެމްބަރުގެ ޙިއްސާގެ ލިސްޓު',
+'tooltip-t-emailuser' => 'މި މެމްބަރަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވަވާ',
+'tooltip-t-upload' => 'ފައިލު ފޮނުވާ',
+'tooltip-t-specialpages' => 'ޚާއްސަ ޞަފްޙާތަކުގެ ލިސްޓު',
+'tooltip-t-print' => 'ޕްރިންޓަށްފަހި ޞަފްޙާ',
+'tooltip-t-permalink' => 'ނުސްހާއަށް ދާއިމީ ފާލަން',
+'tooltip-ca-nstab-main' => 'މަޢުލޫމާތު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'tooltip-ca-nstab-user' => 'މެމްބަރު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'tooltip-ca-nstab-special' => 'މިއީ ޚާއްސަ ޞަފްޙާއެކެވެ. މި ޞަފްޙާއަށް އުނިއިތުރު ނުގެނެވޭނެއެވެ.',
+'tooltip-ca-nstab-project' => 'މަޝްރޫޢު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'tooltip-ca-nstab-image' => 'ފައިލު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'tooltip-ca-nstab-template' => 'ފަންވަތް ބައްލަވާ',
+'tooltip-ca-nstab-category' => 'ޤިސްމު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'tooltip-save' => 'ބަދަލުތައް ރައްކާކުރައްވާ',
+'tooltip-preview' => 'ބަދަލުތައް ދައްކަވާ، ރައްކާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން މި ބޭނުންކުރައްވާ!',
+'tooltip-rollback' => '"ކުރީގެ ނުސްހާ އަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ" އިން މި ޞަފްޙާއަށް އެންމެ ފަހުން އުނިއިތުރު ގެންނެވި މެމްބަރުގެ އުނިއިތުރު(އުނިއިތުރުތައް) ފޮހެލެވޭނެއެވެ.',
+'tooltip-summary' => 'ކުރު ޚުލާސާއެއް ލިޔުއްވާ',
+
+# Browsing diffs
+'previousdiff' => '→ ކުރީގެ ނުސްހާ',
+'nextdiff' => 'ފަހުގެ ނުސްހާ ←',
# Special:NewFiles
-'showhidebots' => '($1 ސެއްޓި)',
+'showhidebots' => '($1 ބޮޓްސް)',
'ilsubmit' => 'ހޯއްދަވާ',
+# Metadata
+'metadata' => 'މެޓަޑޭޓާ',
+
# EXIF tags
+'exif-imagewidth' => 'ފުޅާމިން',
+'exif-imagelength' => 'އުސްމިން',
'exif-imagedescription' => 'ތަސްވީރުގެ ސުރުހީ',
+'exif-make' => 'ކެމެރާ އުފެއްދި ފަރާތް',
+'exif-model' => 'ކެމެރާ މޮޑެލް',
+'exif-software' => 'ބޭނުންކުރެވުނު ސޮފްޓްވެއަރ',
'exif-artist' => 'މުސައްނިފު',
'exif-filesource' => 'ފައިލުގެ މަސްދަރު',
# Pseudotags used for GPSSpeedRef
'exif-gpsspeed-n' => 'ތަސްވީރުގެ ސުރުހީ',
+# Pseudotags used for GPSDestDistanceRef
+'exif-gpsdestdistance-k' => 'ކިލޯމީޓަރު',
+'exif-gpsdestdistance-m' => 'މޭލު',
+
+'exif-iimcategory-edu' => 'ތަޢުލީމު',
+'exif-iimcategory-evn' => 'ތިމާވެށި',
+'exif-iimcategory-hth' => 'ސިއްޙަތު',
+'exif-iimcategory-pol' => 'ސިޔާސަތު',
+'exif-iimcategory-sci' => 'ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ',
+'exif-iimcategory-spo' => 'ކުޅިވަރު',
+
# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'watchlistall2' => 'ހުރިހާ',
'namespacesall' => 'ހުރިހާ',
@@ -480,4 +810,7 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'ހާއްސަ ޞަފްޙާތައް',
+# Search suggestions
+'searchsuggest-search' => 'ހޯއްދަވާ',
+
);