summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesHak.php
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2010-07-28 11:52:48 +0200
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2010-07-28 11:52:48 +0200
commit222b01f5169f1c7e69762e0e8904c24f78f71882 (patch)
tree8e932e12546bb991357ec48eb1638d1770be7a35 /languages/messages/MessagesHak.php
parent00ab76a6b686e98a914afc1975812d2b1aaa7016 (diff)
update to MediaWiki 1.16.0
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesHak.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesHak.php272
1 files changed, 127 insertions, 145 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesHak.php b/languages/messages/MessagesHak.php
index b90e8b67..99eee223 100644
--- a/languages/messages/MessagesHak.php
+++ b/languages/messages/MessagesHak.php
@@ -126,10 +126,18 @@ $messages = array(
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki Phìn-sòng mun-thì kié-tap]
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki fat-phu email chhîn-tân]',
-'about' => 'Kôan-yî',
-'article' => 'Vùn-chông',
-'newwindow' => '(chhai sîn sṳ-chhûng chûng tá-khôi)',
-'cancel' => 'Chhí-sêu',
+'about' => 'Kôan-yî',
+'article' => 'Vùn-chông',
+'newwindow' => '(chhai sîn sṳ-chhûng chûng tá-khôi)',
+'cancel' => 'Chhí-sêu',
+'moredotdotdot' => 'Kien-tô...',
+'mypage' => 'Ngô-ke hong-mien',
+'mytalk' => 'Ngài-ke tui-fa ya̍p',
+'anontalk' => 'Ke-IP ke tui-fa hong',
+'navigation' => 'Thô-hòng',
+'and' => '&#32;lâu',
+
+# Cologne Blue skin
'qbfind' => 'Chhìm-cháu',
'qbbrowse' => 'Chhà-khon',
'qbedit' => 'Phiên-siá',
@@ -137,15 +145,8 @@ $messages = array(
'qbpageinfo' => 'Vùn-chông chṳ̂-liau',
'qbmyoptions' => 'Ngô-ke sién-hong',
'qbspecialpages' => 'Thi̍t-sû hong-mien',
-'moredotdotdot' => 'Kien-tô...',
-'mypage' => 'Ngô-ke hong-mien',
-'mytalk' => 'Ngài-ke tui-fa ya̍p',
-'anontalk' => 'Ke-IP ke tui-fa hong',
-'navigation' => 'Thô-hòng',
-'and' => '&#32;lâu',
-
-# Metadata in edit box
-'metadata_help' => 'Ngièn sṳ-kí:',
+'faq' => 'Sòng-kien mun-thì kié-tap',
+'faqpage' => 'Project:Sòng-kien mun-thì kié-tap',
'errorpagetitle' => 'Chho-ngu',
'returnto' => 'Fán-fì to $1.',
@@ -195,7 +196,7 @@ $messages = array(
'otherlanguages' => 'Khì-thâ ngî-ngièn',
'redirectedfrom' => '(Chhùng-thin-hiong chhṳ $1)',
'redirectpagesub' => 'Chhùng-thin-hiong hong-mien',
-'lastmodifiedat' => 'Liá-chông ke chui-heu siû-thin chhai $1 $2.', # $1 date, $2 time
+'lastmodifiedat' => 'Liá-chông ke chui-heu siû-thin chhai $1 $2.',
'viewcount' => 'Pún-chông yí-kîn pûn-ngìn khon-kien $1-chhṳ.',
'protectedpage' => 'Pûn pó-fu ke vùn-chông',
'jumpto' => 'Thiàu-chón to:',
@@ -206,7 +207,6 @@ $messages = array(
'aboutsite' => 'Yû-kôan {{SITENAME}}',
'aboutpage' => 'Project:Kôan-yî',
'copyright' => 'Pún-chham ke chhiòn-phu vùn-pún nui-yùng chhai $1 chṳ̂ thiàu-khóan hâ thì-kiûng.',
-'copyrightpagename' => '{{SITENAME}} pán-khièn',
'copyrightpage' => '{{ns:project}}:Pán-khièn sin-sit',
'currentevents' => 'Hien-sṳ̀ sṳ-khien',
'currentevents-url' => 'Project:Hien-sṳ̀ sṳ-khien',
@@ -214,8 +214,6 @@ $messages = array(
'disclaimerpage' => 'Project:Yit-pân ke miên-chit sâng-mìn',
'edithelp' => 'Phiên-siá pông-chhu',
'edithelppage' => 'Help:Phiên-cho hong-mien',
-'faq' => 'Sòng-kien mun-thì kié-tap',
-'faqpage' => 'Project:Sòng-kien mun-thì kié-tap',
'helppage' => 'Help:Pông-chhu',
'mainpage' => 'Thèu Ya̍p',
'mainpage-description' => 'Thèu-chông',
@@ -281,9 +279,6 @@ $messages = array(
'databaseerror' => 'Chṳ̂-liau-khu ke chho-ngu',
'dberrortext' => 'Fat-sên chṳ̂-liau-khu chhà-chhìm fa-ngî chho-ngu. Khó-nèn he ngiôn-thí chhṳ-sṳ̂n ke chho-ngu só yîn-hí. Chui-heu yit-chhṳ chṳ̂-liau-khu chhà-chhìm chṳ́-lin he: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> lòi-chhṳ "<tt>$2</tt>"。 MySQL fán-fì chho-ngu "<tt>$3: $4</tt>".',
'dberrortextcl' => 'Fat-sên liáu yit-ke chṳ̂-liau-khu thiàu-chhà fa-ngî chho-ngu. Chui-heu yit-chhṳ ke chṳ̂-liau-khu thiàu-chhà he: "$1" lòi-ngièn "$2". MySQL fì-chón chho-ngu "$3: $4".',
-'noconnect' => 'Mò-fap chhai $1 song lièn-chiap chṳ̂-liau-khu',
-'nodb' => 'Mò-fap sién-chet chṳ̂-liau-khu $1',
-'cachederror' => 'Ha-mien ke hong-mien he pûn chhiáng-khiù hong-mien chhai khoai-chhí ke yit-ke fu-pún, khó-nèn put-he chui-sîn ke pán-pún.',
'laggedslavemode' => 'Kín-ko: Vùn-chông khó-nèn put pâu-hàm chui-khiûn ke kiên-kói.',
'readonly' => 'Chṳ̂-liau-khu kim-chṳ́ fóng-mun',
'enterlockreason' => 'Chhiáng sû-ngi̍p kim-chṳ́ fóng-mun ke ngièn-yîn, pâu-hàm kû-kie chhùng-sîn khôi-fong ke sṳ̀-kiên',
@@ -307,7 +302,7 @@ Chhiáng ki-liu̍k hâ URL thi-chí, pin hiong [[Special:ListUsers/sysop|Kón-l
'unexpected' => 'Put-chṳn-sòng chhṳ̍t: "$1"="$2".',
'formerror' => 'Chho-ngu: mò-fap thì-kâu péu-tân',
'badarticleerror' => 'Vù-fap chhai pún-hong song chin-hàng chhṳ́-hong ke chhâu-chok.',
-'cannotdelete' => 'Mò-fap chhù-thet sién-thin ke vùn-chông fe̍t-he thù-chhiong (Kí khó-nèn yí-kîn pûn khì-thâ-ngìn chhù-hi liáu).',
+'cannotdelete' => 'Mò-fap chhù-thet sién-thin ke vùn-chông fe̍t-he thù-chhiong (Kí khó-nèn yí-kîn pûn khì-thâ-ngìn chhù-hi liáu).',
'badtitle' => 'Chho-ngu ke phêu-thì',
'badtitletext' => 'Só chhiáng-khiù hong-mien ke phêu-thì he mò-háu ke, mò-chhùn-chhai, khiam-ko ngî-ngièn fe̍t-chá khiam-ko wiki lièn-kiet ke phêu-thì chho-ngu.',
'perfcached' => 'Yî-ha chṳ̂-liau lòi-chhṳ khoai-chhí, khó-nèn yû chho-ngu.',
@@ -331,12 +326,10 @@ Chhà-khon: $2',
'virus-unknownscanner' => 'vù-tî ke fòng phiang-thu̍k:',
# Login and logout pages
-'logouttitle' => 'Yung-fu thui-chhut',
'logouttext' => "'''Ngì hien-chhai yí-kîn thui-chhut.'''
Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}}, fe̍t-chá chai-chhṳ yî siông-thùng fe̍t-he mò-thùng yung-fu sṳ̂n-fun tên-ngi̍p.",
'welcomecreation' => '<h2>Fôn-ngiàng, $1!</h2><p>Ngì-ke chong-ho yí-kîn kien-li̍p, put-yeu mong-ki sat-chṳ {{SITENAME}} ke-ngìn chhâm-sṳ.</p>',
-'loginpagetitle' => 'Yung-fu tên-ngi̍p',
'yourname' => 'Yung-fu-miàng',
'yourpassword' => 'Me̍t-ma:',
'yourpasswordagain' => 'Chai-chhṳ sû-ngi̍p me̍t-ma:',
@@ -358,20 +351,7 @@ Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}},
'createaccountmail' => 'thûng-ko e-mail',
'badretype' => 'Ngì só sû-ngi̍p ke pi-me̍t pin mò siông-thùng.',
'userexists' => 'Ngì sû-ngi̍p ke yung-fu miàng-chhṳ̂n yí-kîn chhùn-chhai, chhiáng nang-ngoi sién yit-ke.',
-'youremail' => 'Thien-chṳ́ yù-khien:',
-'username' => 'Yung-fu miàng-chhṳ̂n:',
-'uid' => 'Yung-fu ID:',
-'yourrealname' => 'Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng *:',
-'yourlanguage' => 'Kie-mien ngî-ngièn:',
-'yourvariant' => 'Sṳ-thí pien-von:',
-'yournick' => 'Kién-chhṳ̂n:',
-'badsig' => 'Chho-ngu ke ngièn-sṳ́ chhiâm-miàng; chhiáng kiám-chhà HTML phêu-chhiâm.',
-'badsiglength' => 'Tshiâm-miàng ko-liong.
-Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
-'email' => 'Email',
-'prefs-help-realname' => '* Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng (khó-sién): yung-lòi tui-cheu ngì-ke kung-hien miàng.',
'loginerror' => 'Tên-liu̍k chho-ngu',
-'prefs-help-email' => 'Hí-khó sién: ngiong phe̍t-ngìn thûng-ko mióng-chham chhai vù-tî ngì-ke email thi-tiám ke chhìn-khóng hâ thûng-ko email lâu ngì lièn-lo̍k, yî-khi̍p thûng-ko email chhái-chhí vì-mong ke me̍t-me̍t.',
'nocookiesnew' => 'Yí-kîn sṳ̀n-kûng chhóng-li̍p sîn yung-fu! chṳ̂n-chhet to ngì yí-kîn kôan-pit Cookies, chhiáng khôi-khí kí pin tên-ngi̍p.',
'nocookieslogin' => '{{SITENAME}} li-yung Cookies chin-hàng yung-fu tên-ngi̍p, chṳ̂n-chhet to ngì yí-kîn kôan-pit Cookies, chhiáng khôi-khí kí pin chhùng-sîn tên-ngi̍p.',
'noname' => 'Ngì hàn-mò sû-ngi̍p yit-ke yû-háu ke yung-fu miàng.',
@@ -404,17 +384,16 @@ Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
'loginlanguagelabel' => 'Ngî-ngièn: $1',
# Password reset dialog
-'resetpass' => 'Chhûng-sat chong-fu me̍t-me̍t',
-'resetpass_announce' => 'Ngì he theu-ko yit-ke lìm-sṳ̀ ke fat-sung to email chûng ke chhí-me̍t tên-ngi̍p ke. Yeu vàn-sṳ̀n tên-ngi̍p, ngì pit-sî chhai liá-piên sat-thin yit-ke sîn me̍t-me̍t:',
-'resetpass_text' => '<!-- Chhai chhṳ́-chhu kâ-ngi̍p vùn-sṳ -->',
-'resetpass_header' => 'Chhùng-sat me̍t-me̍t',
-'oldpassword' => 'Khiu pi-me̍t:',
-'newpassword' => 'Sîn pi-me̍t:',
-'retypenew' => 'Khok-ngin me̍t-me̍t:',
-'resetpass_submit' => 'Sat-thin me̍t-me̍t pin tên-ngi̍p',
-'resetpass_success' => 'Ngì-ke me̍t-me̍t yí-kîn pûn sṳ̀n-kûng kiên-kói! Hien-ha chang vi ngì tên-ngi̍p...',
-'resetpass_bad_temporary' => 'Mò-háu ke lìm-sṳ̀ me̍t-me̍t. Ngì khó-nèn yí-kîn sṳ̀n-kûng-thi kiên-kói liáu ngì-ke me̍t-me̍t, fe̍t-chá sî-yeu chhiáng-khiù yit-ke sîn-ke lìm-sṳ̀ me̍t-me̍t.',
-'resetpass_forbidden' => 'Mò-fap chhai chhṳ́ wiki sông kiên-kói me̍t-me̍',
+'resetpass' => 'Chhûng-sat chong-fu me̍t-me̍t',
+'resetpass_announce' => 'Ngì he theu-ko yit-ke lìm-sṳ̀ ke fat-sung to email chûng ke chhí-me̍t tên-ngi̍p ke. Yeu vàn-sṳ̀n tên-ngi̍p, ngì pit-sî chhai liá-piên sat-thin yit-ke sîn me̍t-me̍t:',
+'resetpass_text' => '<!-- Chhai chhṳ́-chhu kâ-ngi̍p vùn-sṳ -->',
+'resetpass_header' => 'Chhùng-sat me̍t-me̍t',
+'oldpassword' => 'Khiu pi-me̍t:',
+'newpassword' => 'Sîn pi-me̍t:',
+'retypenew' => 'Khok-ngin me̍t-me̍t:',
+'resetpass_submit' => 'Sat-thin me̍t-me̍t pin tên-ngi̍p',
+'resetpass_success' => 'Ngì-ke me̍t-me̍t yí-kîn pûn sṳ̀n-kûng kiên-kói! Hien-ha chang vi ngì tên-ngi̍p...',
+'resetpass_forbidden' => 'Mò-fap chhai chhṳ́ wiki sông kiên-kói me̍t-me̍',
# Edit page toolbar
'bold_sample' => 'Chhû-thí vùn-sṳ',
@@ -461,7 +440,6 @@ Liá-chhṳ chhà-fûng he yù $1 só fûng ke. Tông-chûng ke ngièn-yîn he '
'blockededitsource' => "Ngì tui '''$1''' chin-hàng '''phiên-siá''' ke vùn-sṳ yì-hâ:",
'whitelistedittitle' => 'Tên-ngi̍p heu chhòi hí-khó phiên-siá',
'whitelistedittext' => 'Ngì pit-sî siên $1 chhòi-nèn phiên-siá vùn-chông.',
-'confirmedittitle' => 'Email khok-ngin heu chhòi-nèn phiên-cho',
'confirmedittext' => 'Chhai phiên-cho chhṳ́-chông chṳ̂-chhièn pit-sî khok-ngin ngì-ke email thi-tiám. Chhiáng theu-ko [[Special:Preferences|chhâm-su sat-thin]] sat-thin pin ngiam-chṳn ngì-ke email thi-tiám.',
'nosuchsectiontitle' => 'Mò-yû liá-ke thon-lo̍k',
'nosuchsectiontext' => 'Ngì sòng-chhṳ phiên-cho ke thon-lo̍k pin-put chhùn-chhai.',
@@ -479,7 +457,8 @@ Kó-yèn ngì-he put-séu-sîm to chhṳ́ hong-mien, chhṳ̍t-chiap tiám-kit
'userpage-userdoesnotexist' => 'Sṳ́-yung-tsá tsong-ho "$1" hàn-mò kien-li̍p.
Tshiáng chhai kien-li̍p/piên-sip liá-ke vùn-tsông tshièn siên kiám-tshà yit-ha-é.',
'clearyourcache' => "'''Chu-yi:''' Chhai tú-chhùn yî-heu, ngì pit-sî khoai chhái-chhí chhîn-chhù hi-khí chhòi-nèn khon-tó chok-chhut ke kói-pien. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' on-tén ''Shift'' chai tiám-kit '' Chhùng-sîn chṳ́n-lî ''(fe̍t-chá on-hâ ''Ctrl-Shift-R'', chhai Phìn-kó Mac song on-hâ ''Cmd-Shift-R''); '''IE:''' on-tén ''Ctrl'' chai tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî'', fe̍t-he on-hâ ''Ctrl-F5'';'''Konqueror:''' chak sî-yeu tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî''; '''Opera:''' yung-fu sî-yeu chhai ''kûng-khí-sat-thin'' chûng vàn-cháng-thi chhîn-chhù ke khoai-chhí.",
-'usercssjsyoucanpreview' => "'''Thì-sṳ:''' Chhai pó-chhùn chhièn chhiáng yung 'hién-sṳ yi-ko' on-néu lòi chhet-chhṳ ngì sîn-ke CSS/JS.",
+'usercssyoucanpreview' => "'''Thì-sṳ:''' Chhai pó-chhùn chhièn chhiáng yung 'hién-sṳ yi-ko' on-néu lòi chhet-chhṳ ngì sîn-ke CSS.",
+'userjsyoucanpreview' => "'''Thì-sṳ:''' Chhai pó-chhùn chhièn chhiáng yung 'hién-sṳ yi-ko' on-néu lòi chhet-chhṳ ngì sîn-ke JS.",
'usercsspreview' => "'''Chu-yi ngì chak-he chhai yi-liau ngì ke-ngìn CSS, hàn-mò tú-chhùn!'''",
'userjspreview' => "'''Chu-yi ngì chak-he chhai chhet-chhṳ / yi-liau ngì ke-ngìn JavaScript, hàn-mò tú-chhùn!'''",
'userinvalidcssjstitle' => "'''Kín-ko:''' Put chhùn-chhai mien-pán \"\$1\". chu-yi chhṳ-thin ke .css lâu .js hong yeu sṳ́-yung séu-siá phêu-thì, yì-yi, {{ns:user}}:Foo/monobook.css put-thùng yî {{ns:user}}:Foo/Monobook.css.",
@@ -552,7 +531,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'currentrev' => 'Tông-chhièn siû-thin pán-pún',
'currentrev-asof' => 'Chhai $1-ke tông-sṳ̀ siù-tsho pán-pún.',
'revisionasof' => 'Chhai $1 só-cho ke siû-thin pán-pún',
-'revision-info' => 'Chhai $1 yù $2 só-cho ke siû-thin pán-pún', # Additionally available: $3: revision id
+'revision-info' => 'Chhai $1 yù $2 só-cho ke siû-thin pán-pún',
'previousrevision' => '←Sông yit siû-thin',
'nextrevision' => 'Hâ-yit-ke siû-cháng →',
'currentrevisionlink' => 'Tông-chhièn siû-thin pán-pún',
@@ -563,7 +542,6 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'page_last' => 'Chui-heu',
'histlegend' => 'Chhâ-phe̍t sién-chet: phêu-ki yeu pí-káu pán-pún ke tân-sién on-néu pin tiám-kit tí-phu ke on-néu chin-hàng pí-káu.<br /> Sot-mìn: (Tông-chhièn) chṳ́-chit lâu tông-chhièn pán-pún pí-káu, (Siên-chhièn) chṳ́-chit lâu chhièn yit-ke siû-thin pán-pún pí-káu, séu = séu siû-kói.',
'history-fieldset-title' => 'Liù-lám li̍t-sṳ́',
-'deletedrev' => '[yí-kîn chhù-thet]',
'histfirst' => 'Chui-chó pán-pún',
'histlast' => 'Chui-sîn pán-pún',
'historysize' => '($1-vi kûng-chû)',
@@ -572,15 +550,15 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
# Revision feed
'history-feed-title' => 'Siû-thin li̍t-sṳ́',
'history-feed-description' => 'Pún-chham song chhṳ́-chông ke siû-thin li̍t-sṳ́',
-'history-feed-item-nocomment' => '$1 chhai-yî $2', # user at time
+'history-feed-item-nocomment' => '$1 chhai-yî $2',
'history-feed-empty' => 'Só chhiáng-khiù ke vùn-chông put-chhùn-chhai. Khó-nèn yí-kîn pûn-ngìn chhù-thet fe̍t-chá chhùng-sîn min-miàng. Sòng-chhṳ [[Special:Search|Sêu-chhà pún-chham]] siong-kôan ke sîn-kien vùn-chông.',
# Revision deletion
'rev-deleted-comment' => '(chu-sṳt yí-kîn yì-chhù)',
'rev-deleted-user' => '(Yung-fu-miàng yí-kîn yì-chhù)',
'rev-deleted-event' => '(hong-muk yí-kîn yì-chhù)',
-'rev-deleted-text-permission' => 'Ke-vùn-chông siû-thin yí-kîn pûn-chhiùng kûng-khiung vùn-tóng chûng yì-chhù. Chhai [{{fullurl:Special:Log/delete|page={{PAGENAMEE}}}} chhù-thet ngit-ki] chûng khó-nèn kiám-chhà to siòng-se ke sin-sit.',
-'rev-deleted-text-view' => 'Ke-vùn-chông siû-thin yí-kîn pûn-chhiùng kûng-khiung vùn-tóng chûng yì-chhù. Chok-vi mióng-chham ke kón-lî-yèn, khó-yî kiám-chhà; Chhai[{{fullurl:Special:Log/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} chhù-thet ngit-ki] chûng khó-nèn kiám-chhà to siòng-se ke sin-sit.',
+'rev-deleted-text-permission' => 'Ke-vùn-chông siû-thin yí-kîn pûn-chhiùng kûng-khiung vùn-tóng chûng yì-chhù. Chhai [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{PAGENAMEE}}}} chhù-thet ngit-ki] chûng khó-nèn kiám-chhà to siòng-se ke sin-sit.',
+'rev-deleted-text-view' => 'Ke-vùn-chông siû-thin yí-kîn pûn-chhiùng kûng-khiung vùn-tóng chûng yì-chhù. Chok-vi mióng-chham ke kón-lî-yèn, khó-yî kiám-chhà; Chhai[{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} chhù-thet ngit-ki] chûng khó-nèn kiám-chhà to siòng-se ke sin-sit.',
'rev-delundel' => 'Hién-sṳ/yún-chhòng',
'revisiondelete' => 'Chhù-thet/fî-fu̍k chhù-hi ke siû-thin',
'revdelete-nooldid-title' => 'Mò-yû muk-phêu siû-thin',
@@ -590,12 +568,12 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'revdelete-text' => "'''Chhù-thet ke siû-thin yìn-yèn chiông-voi hién-sṳ chhai vùn-chông li̍t-sṳ́ chûng, than vùn-sṳ nui-yùng yí-kîn put-nèn pûn chung-ngìn fóng-mun.''' Chhai chhṳ́ miong-chham ke khì-thâ kón-lî-yèn chiông chhòi-nèn fóng-mun yún-chhòng ke nui-yùng pin theu-ko siông-thùng ke kie-mien fî-fu̍k chhù-hi, chhù-fî miong-chham kûng-chok-chá chin-hàng han-chṳ.",
'revdelete-legend' => 'Sat-thin siû-thin han-chṳ:',
'revdelete-hide-text' => 'Yún-chhòng siû-thin vùn-sṳ',
+'revdelete-hide-image' => 'Yún-chhòng tóng-on nui-yùng',
'revdelete-hide-name' => 'Yún-chhòng thung-chok khi̍p muk-phêu',
'revdelete-hide-comment' => 'Yún-chhòng phiên-chho sot-mìn',
'revdelete-hide-user' => 'Yún-chhòng phiên-siá-chá ke yung-fu-miàng/IP',
'revdelete-hide-restricted' => 'Chiông han-chṳ khiung-thùng yin-yung yî kón-lî-yèn',
'revdelete-suppress' => 'Thùng-sṳ̀ ap-chṳ chhâu-chok-yèn yî-khi̍p khì-thâ yung-fu ke chṳ̂-liau',
-'revdelete-hide-image' => 'Yún-chhòng tóng-on nui-yùng',
'revdelete-unsuppress' => 'Chhai yí-kîn fî-fu̍k ke siû-thin chûng yì-chhù han-chṳ',
'revdelete-log' => 'Ngièn-yîn:',
'revdelete-submit' => 'Yin-yung chhut-yì sién-chhí ke siû-thin',
@@ -635,14 +613,6 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'compareselectedversions' => 'Pí-káu sién-thin ke pán-pún',
'editundo' => 'Chhat-sêu',
'diff-multi' => '($1-ke chûng-thù ke siû-thin pán-pún mò-yû hién-sṳ.)',
-'diff-movedto' => 'yì-thung to $1',
-'diff-styleadded' => 'Yí-kîn kâ-ngi̍p $1 yong-sṳt-péu',
-'diff-added' => 'Yí-kîn kâ-ngi̍p $1',
-'diff-changedto' => 'kiên-kói to $1',
-'diff-movedoutof' => 'yì-tshù tshṳ $1',
-'diff-styleremoved' => 'Yí-kîn yì-tshù $1 yong-sṳt-péu',
-'diff-removed' => 'Yí-kîn yì-tshù $1',
-'diff-src' => 'lòi-ngièn',
# Search results
'searchresults' => 'Chhìm-cháu kiet-kó',
@@ -650,14 +620,13 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'searchresulttext' => 'Yû-kôan chhìm-cháu {{SITENAME}} ke kien-tô siòng-se chhìn-khóng, chhâm-kháu [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]].',
'searchsubtitle' => 'Chhà-sûn $1 (só-yû yî "$1" khôi-thèu ke ya̍p • só-yû lièn-chiap to "$1" ke ya̍p)',
'searchsubtitleinvalid' => 'Chhà-chhìm "$1"',
-'noexactmatch' => "'''Mò chhìm-cháu to phêu-thì vi \"\$1\" ke vùn-chông. ''' Ngì khó-yî [[:\$1|Chhóng-chho chhṳ́ vùn-chông]].",
'titlematches' => 'Vùn-chông thì-muk siông-fù',
'notitlematches' => 'Mò-yû chhìm-cháu to phit-phi vùn-chông thì-muk',
'textmatches' => 'Vùn-chông nui-yùng fù-ha̍p',
'notextmatches' => 'Mò-yû vùn-chông nui-yùng phit-phi',
-'prevn' => 'Chhièn $1-ke',
-'nextn' => 'hâ $1-ke',
-'viewprevnext' => 'Kiám-sṳ ($1) ($2) ($3).',
+'prevn' => 'Chhièn {{PLURAL:$1|$1}}-ke',
+'nextn' => 'hâ {{PLURAL:$1|$1}}-ke',
+'viewprevnext' => 'Kiám-sṳ ($1) ($2) ($3).',
'searchhelp-url' => 'Help:Pông-chhu',
'search-result-size' => '$1 ($2 ke sṳ)',
'search-redirect' => '(chhùng-thin-hiong $1)',
@@ -676,68 +645,72 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'powersearch-ns' => 'Chhai yî-ha ke miàng-sṳ khûng-kiên chûng sêu-chhà:',
'powersearch-redir' => 'Chhùng-sîn thin-hiong chhîn-tân',
'powersearch-field' => 'Sêu-chhà',
+'powersearch-togglelabel' => 'Kiám-chhà:',
'searchdisabled' => '{{SITENAME}} sin-nèn fông-mien ke ngièn-yîn, chhiòn-vùn chhìm-cháu yí-kîn pûn chhiam-sṳ̀ thìn-yung. Ngì khó-yî chhiam-sṳ̀ theu-ko Google chhà-chhìm. Chhiáng liù-yi sok-yîn khó-nèn voi ko-sṳ̀.',
-# Preferences page
-'preferences' => 'Chhâm-su sat-chṳ',
-'mypreferences' => 'Ngài-ke chhâm-su sat-chṳ',
-'prefsnologin' => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
-'prefsnologintext' => 'Ngì pit-sî chhai-siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] chhòi-nèn sat-chṳ ke-ngìn chhâm-su.',
-'prefsreset' => 'Chhâm-su yí-kîn chhùng-sîn sat-chṳ.',
+# Quickbar
'qbsettings' => 'Khoai-suk thô-hòng-thiàu',
'qbsettings-none' => 'Mò',
'qbsettings-fixedleft' => 'Hiong-chó ku-thin',
'qbsettings-fixedright' => 'Hiong-yu ku-thin',
'qbsettings-floatingleft' => 'Phêu-yì chhai chó',
'qbsettings-floatingright' => 'Phêu-yì chhai yu',
-'changepassword' => 'Kiên-kói me̍t-me̍t',
-'skin' => 'Mien-pán',
-'skin-preview' => 'Yi-ko',
-'math' => 'Sṳ-ho̍k kûng-sṳt',
-'dateformat' => 'Ngit-khì kak-sṳt',
-'datedefault' => 'Yi-sat-chhṳ̍t',
-'datetime' => 'Ngit-khì khi̍p sṳ̀-kiên',
-'math_failure' => 'Kié-sak sṳt-phai',
-'math_unknown_error' => 'Mò-tî chho-ngu',
-'math_unknown_function' => 'Mò-tî chhṳ-su',
-'math_lexing_error' => 'ki-fap chho-ngu',
-'math_syntax_error' => 'ngî-fap chho-ngu',
-'math_image_error' => 'PNG chón-von sṳt-phai; chhiáng kiám-chhà he-feu chṳn-khok ôn-chông latex, dvips, gs lâu convert',
-'math_bad_tmpdir' => 'Mò-fap siá-ngi̍p fe̍t-chá kien-li̍p su-ho̍k kûng-sṳt lìm-sṳ̀ muk-liu̍k',
-'math_bad_output' => 'Mò-fap siá-ngi̍p fe̍t-chá kien-li̍p su-ho̍k kûng-sṳt sû-chhut muk-liu̍k',
-'math_notexvc' => 'Mò-fap chṳp-hàng "texvc"; chhiáng chhâm-cheu math/README chin-hàng phi-chṳ.',
-'prefs-personal' => 'Yung-fu chṳ̂-liau',
-'prefs-rc' => 'Chui-khiûn kiên-kói',
-'prefs-watchlist' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu',
-'prefs-watchlist-days' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng hién-sṳ ki-liu̍k ke thiên-su:',
-'prefs-watchlist-edits' => 'Chhai chen-khiòng ke Kam-sṳ lie̍t-péu chûng hién-sṳ ke phiên-chho chhṳ-su:',
-'prefs-misc' => 'Khì-thâ sat-chṳ',
-'saveprefs' => 'Pó-chhùn',
-'resetprefs' => 'Sat-thin',
-'textboxsize' => 'Phiên-cho',
-'rows' => 'Phài-lie̍t',
-'columns' => 'Lie̍t-su:',
-'searchresultshead' => 'Chhìm-cháu kiet-kó sat-thin',
-'resultsperpage' => 'Mî-chông hién-sṳ lièn-kiet su:',
-'contextlines' => 'Mî lièn-kiet hàng-su:',
-'contextchars' => 'Mî-hàng ke sṳ-su:',
-'stub-threshold' => 'Tón vùn-chông hién-sṳ kî-pún han-chṳ',
-'recentchangesdays' => 'Chui-khiûn kiên-kói chûng ke hién-sṳ ngit-su:',
-'recentchangescount' => 'Chui-khiûn kiên-kói chûng ke phiên-siá chúng-su:',
-'savedprefs' => 'Ngì-ke ke-ngìn chhâm-su sat-chṳ yí-kîn pó-chhùn.',
-'timezonelegend' => 'Sṳ̀-khî',
-'timezonetext' => '¹Sû-ngi̍p tông-thi sṳ̀-kiên lâu fu̍k-khí sṳ̀-kiên (UTC) ke sṳ̀-chhâ.',
-'localtime' => 'Tông-thi sṳ̀-kiên',
-'timezoneoffset' => 'Sṳ̀-chhâ¹',
-'servertime' => 'Fu̍k-vu hi-khí sṳ̀-kiên',
-'guesstimezone' => 'Chhiùng hi-khí thiàm-mân',
-'allowemail' => 'Chiap-su lòi-chhṳ̀ khì-thâ yung-fu ke email',
-'defaultns' => 'Yi-sat sêu-sok ke miàng-sṳ khûng-kiên:',
-'default' => 'Yi-sat',
-'files' => 'Tóng-on',
+
+# Preferences page
+'preferences' => 'Chhâm-su sat-chṳ',
+'mypreferences' => 'Ngài-ke chhâm-su sat-chṳ',
+'prefsnologin' => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
+'prefsnologintext' => 'Ngì pit-sî chhai-siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] chhòi-nèn sat-chṳ ke-ngìn chhâm-su.',
+'changepassword' => 'Kiên-kói me̍t-me̍t',
+'prefs-skin' => 'Mien-pán',
+'skin-preview' => 'Yi-ko',
+'prefs-math' => 'Sṳ-ho̍k kûng-sṳt',
+'datedefault' => 'Yi-sat-chhṳ̍t',
+'prefs-datetime' => 'Ngit-khì khi̍p sṳ̀-kiên',
+'prefs-personal' => 'Yung-fu chṳ̂-liau',
+'prefs-rc' => 'Chui-khiûn kiên-kói',
+'prefs-watchlist' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu',
+'prefs-watchlist-days' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng hién-sṳ ki-liu̍k ke thiên-su:',
+'prefs-watchlist-edits' => 'Chhai chen-khiòng ke Kam-sṳ lie̍t-péu chûng hién-sṳ ke phiên-chho chhṳ-su:',
+'prefs-misc' => 'Khì-thâ sat-chṳ',
+'saveprefs' => 'Pó-chhùn',
+'resetprefs' => 'Sat-thin',
+'prefs-editing' => 'Phiên-cho',
+'rows' => 'Phài-lie̍t',
+'columns' => 'Lie̍t-su:',
+'searchresultshead' => 'Chhìm-cháu kiet-kó sat-thin',
+'resultsperpage' => 'Mî-chông hién-sṳ lièn-kiet su:',
+'contextlines' => 'Mî lièn-kiet hàng-su:',
+'contextchars' => 'Mî-hàng ke sṳ-su:',
+'stub-threshold' => 'Tón vùn-chông hién-sṳ kî-pún han-chṳ',
+'recentchangesdays' => 'Chui-khiûn kiên-kói chûng ke hién-sṳ ngit-su:',
+'recentchangescount' => 'Chui-khiûn kiên-kói chûng ke phiên-siá chúng-su:',
+'savedprefs' => 'Ngì-ke ke-ngìn chhâm-su sat-chṳ yí-kîn pó-chhùn.',
+'timezonelegend' => 'Sṳ̀-khî',
+'localtime' => 'Tông-thi sṳ̀-kiên',
+'timezoneoffset' => 'Sṳ̀-chhâ¹',
+'servertime' => 'Fu̍k-vu hi-khí sṳ̀-kiên',
+'guesstimezone' => 'Chhiùng hi-khí thiàm-mân',
+'allowemail' => 'Chiap-su lòi-chhṳ̀ khì-thâ yung-fu ke email',
+'defaultns' => 'Yi-sat sêu-sok ke miàng-sṳ khûng-kiên:',
+'default' => 'Yi-sat',
+'prefs-files' => 'Tóng-on',
+'youremail' => 'Thien-chṳ́ yù-khien:',
+'username' => 'Yung-fu miàng-chhṳ̂n:',
+'uid' => 'Yung-fu ID:',
+'yourrealname' => 'Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng *:',
+'yourlanguage' => 'Kie-mien ngî-ngièn:',
+'yourvariant' => 'Sṳ-thí pien-von:',
+'yournick' => 'Kién-chhṳ̂n:',
+'badsig' => 'Chho-ngu ke ngièn-sṳ́ chhiâm-miàng; chhiáng kiám-chhà HTML phêu-chhiâm.',
+'badsiglength' => 'Tshiâm-miàng ko-liong.
+Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
+'email' => 'Email',
+'prefs-help-realname' => '* Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng (khó-sién): yung-lòi tui-cheu ngì-ke kung-hien miàng.',
+'prefs-help-email' => 'Hí-khó sién: ngiong phe̍t-ngìn thûng-ko mióng-chham chhai vù-tî ngì-ke email thi-tiám ke chhìn-khóng hâ thûng-ko email lâu ngì lièn-lo̍k, yî-khi̍p thûng-ko email chhái-chhí vì-mong ke me̍t-me̍t.',
# User rights
-'userrights' => 'Yung-fu khièn-han kón-lî', # Not used as normal message but as header for the special page itself
+'userrights' => 'Yung-fu khièn-han kón-lî',
'userrights-lookup-user' => 'Kón-lî yung-fu khiùn-chung',
'userrights-user-editname' => 'Sû-ngi̍p yung-fu-miàng:',
'editusergroup' => 'Phiên-cho yung-fu khiùn-chû',
@@ -777,7 +750,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'recentchangestext' => 'Kiên-chiûng liá-ke wiki song ke chui-sîn kiên-kói.',
'recentchanges-feed-description' => 'Kiên-chiûng chhṳ-thin chhai wiki song chui-khiûn ke kiên-kói.',
'rcnote' => "Yî-ha he chhai $3, chui-khiûn '''$2''' thiên-nui ke '''$1'''-chhṳ chui-khiûn ke kiên-kói ki-liu̍k:",
-'rcnotefrom' => "Ha-mien he chhṳ '''$2''' (Chui-tô hién-sṳ '''$1'''):",
+'rcnotefrom' => "Ha-mien he chhṳ '''$2''' (Chui-tô hién-sṳ '''$1'''):",
'rclistfrom' => 'Hién-sṳ chhṳ $1 yî-lòi ke sîn kiên-kói',
'rcshowhideminor' => '$1 séu phiên-cho',
'rcshowhidebots' => '$1 kî-hi-ngìn ke phiên-cho',
@@ -801,6 +774,8 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
# Recent changes linked
'recentchangeslinked' => 'Lièn-chhut kiên-kói',
+'recentchangeslinked-feed' => 'Lièn-chhut kiên-kói',
+'recentchangeslinked-toolbox' => 'Lièn-chhut kiên-kói',
'recentchangeslinked-title' => 'Tui-yî "$1" yû-kôan ke lièn-chhut kiên-kói',
'recentchangeslinked-noresult' => 'Chhai liá yit-thon sṳ̀-kiên chûng lièn-kiet ke hong-mien pin-mò kiên-kói.',
'recentchangeslinked-summary' => "Liá-ke thi̍t-sû-ya̍p lie̍t-sṳ ''yù'' só pûn-chhut ke yit-ke ya̍p chṳ̂ lièn-kiet to ya̍p ke chui-khiûn kiên-kói (fe̍t-chá he tui-yî chṳ́-thin fûn-lui ke sṳ̀n-yèn).
@@ -811,7 +786,6 @@ Chhai [[Special:Watchlist|ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu]] chûng ke ya̍p fi hié
# Upload
'upload' => 'Sông-chhòn tóng-on',
'uploadbtn' => 'Song-chhòn tóng-on',
-'reupload' => 'Chhùng-sîn song-chai',
'reuploaddesc' => 'Fán-fì song-chai péu-tân.',
'uploadnologin' => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
'uploadnologintext' => 'Ngì pit-sî chó-siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] chhòi-nèn sông-chai vùn-khien.',
@@ -842,7 +816,6 @@ Chhai [[Special:Watchlist|ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu]] chûng ke ya̍p fi hié
* Song-chhòn tóng-on ke tóng-miàng: '''<tt>[[:$1]]</tt>'''
* Hien-chhai yû tóng-on ke tóng-miàng: '''<tt>[[:$2]]</tt>'''
Chhiáng sién-chet yit-ke put-thùng ke miàng-sṳ.",
-'fileexists-thumb' => "<center>'''Yí-kîn chhùn-chhai ke thù-hìn'''</center>",
'fileexists-thumbnail-yes' => "Liá-ke tóng-on chhin-chhiong he yit-pu thù-hìn ke suk-thù pán-pún ''(suk-thù)''. [[$1|thumb]]
Chhiáng kiám-chhà chhîn-chhú ke tóng-on '''<tt>[[:$1]]</tt>'''.
Kó-yèn kiám-chhà heu ke tóng-on he khiung-thùng ngièn-pún thù-hiong ke thai-séu he yit-yong, chhiu put-yung song-chhòn tô yit-puk suk-thù.",
@@ -858,7 +831,6 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'uploaddisabled' => 'Mò-fap song-chhòn',
'uploaddisabledtext' => 'Tóng-on song-chhòn chhai chhṳ́ miong-chham put hí-khó yung.',
'uploadscripted' => 'Ke tóng-on pâu-hàm khó-nèn pûn mióng-lu-hi chho-ngu kié-sṳt ke HTML fe̍t-chá kiok-pún thoi-me̍t.',
-'uploadcorrupt' => 'Ke tóng-on pâu-hàm fe̍t-chá khí-yû yit-ke put chṳn-khok ke khóng-chán-miàng. Chhiáng kiám-chhà chhṳ́ tóng-on pin chhùng-sîn song-chhòn.',
'uploadvirus' => 'Ke-tóng-on yû pâu-hàm phiang-thu̍k! Siòng-se chhìn-khóng: $1',
'sourcefilename' => 'Kòi-ngièn ke tóng-on miàng',
'destfilename' => 'Muk-phêu tóng-on miàng',
@@ -879,6 +851,7 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'upload-curl-error28-text' => 'Mióng-chham fì-yin sṳ̀-kiên ko-chhòng. Chhiáng kiám-chhà chhṳ́ mióng-chham ke fóng-mun he-feu chṳn-sòng, chai chin-hàng sòng-chhṳ. Ngì khó-nèn sî-yeu chhai mióng-lu fóng-mun khûng-hàn sṳ̀-kiên chai-lòi chin-hàng sòng-chhṳ.',
'license' => 'Su-khièn',
+'license-header' => 'Su-khièn',
'nolicense' => 'Mò-yû sién-thin',
'upload_source_url' => '(Yit-ke yû-háu ke, hí-khó kûng-khôi fóng-mun ke URL)',
'upload_source_file' => '(ngì thien-nó chûng ke tóng-on)',
@@ -894,23 +867,21 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'listfiles_description' => 'Mèu-sut',
# File description page
+'file-anchor-link' => 'Tóng-on',
'filehist' => 'Tóng-on li̍t-sṳ́',
'filehist-help' => 'Tiám-kit ngit-khì/sṳ̀-kiên yî kiám-sṳ tông-sṳ̀ chhut-hien-ko ke ke tóng-on.',
'filehist-deleteone' => 'chhù-thet',
'filehist-current' => 'muk-chhièn',
'filehist-datetime' => 'Ngit-khì/Sṳ̀-kiên',
'filehist-thumb' => 'Sok-thù',
+'filehist-thumbtext' => 'Yî $1-ke suk-thù pán-pún',
'filehist-user' => 'Yung-fu',
'filehist-dimensions' => 'Vì-thu',
'filehist-comment' => 'Chu-kié',
'imagelinks' => 'Tóng-on lièn-kiet',
'linkstoimage' => 'Yî-ha vùn-chông lièn-chiap to pún tóng-on:',
'nolinkstoimage' => 'Mò-yû vùn-chông lièn-chiap to pún tóng-on.',
-'sharedupload' => 'Ke tóng-on he yit-ke khiung-hióng song-chhòn, khó-nèn chhai khì-thâ hong-muk chûng pûn-ngìn yin-yung.', # $1 is the repo name, $2 is shareduploadwiki(-desc)
-'shareduploadwiki' => 'Chhiáng chhâm-cheu $1 yî kié-khôi siong-kôan chṳ̂-liau.',
-'shareduploadwiki-linktext' => 'Tóng-on mèu-sut hong-mien',
-'noimage' => 'Put chhùn-chhai chhṳ́ miàng-chhṳ̂n ke tóng-on, ngì khó-yî $1.',
-'noimage-linktext' => 'song-chhòn kì',
+'sharedupload' => 'Ke tóng-on he yit-ke khiung-hióng song-chhòn, khó-nèn chhai khì-thâ hong-muk chûng pûn-ngìn yin-yung.',
'uploadnewversion-linktext' => 'Song-chhòn tóng-on ke sîn pán-pún',
# File deletion
@@ -954,8 +925,8 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'brokenredirects' => 'Sún-fái ke chhûng-thin hiong-hong',
'brokenredirectstext' => 'Yî-ha ke chhûng-thin hiong-hong chṳ́-hiong-ke he mò chhùn-chhai ke hong-mien:',
-'brokenredirects-edit' => '(phiên-chho)',
-'brokenredirects-delete' => '(Chhù-thet)',
+'brokenredirects-edit' => 'phiên-chho',
+'brokenredirects-delete' => 'Chhù-thet',
'withoutinterwiki' => 'Mò-yû ngî-ngièn lièn-chiap ke vùn-chông',
'withoutinterwiki-summary' => 'Yî-ha ke vùn-chông he hàn-mò ngî-ngièn lièn-chiap to khì-thâ ngî-ngièn pán-pún:',
@@ -1121,7 +1092,7 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'enotif_lastvisited' => 'Kiám-sṳ ngì song-chhṳ fóng-mun heu ke só-yû kiên-kói chhián chhâm-siòng $1.',
'enotif_lastdiff' => 'Kiám-chhà kiên-kói chhiáng chhâm-siòng $1.',
'enotif_anon_editor' => 'ngia̍k-miàng yung-fu $1',
-'enotif_body' => 'Chhîn-oi ke $WATCHINGUSERNAME, $PAGEEDITOR yí-kîn chhai $PAGEEDITDATE $CHANGEDORCREATED{{SITENAME}} ke $PAGETITLE vùn-chông, chhiáng-to $PAGETITLE_URL kiám-sṳ siên-chhièn pán-pún. $NEWPAGE phiên-si̍p chak-yeu: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT lièn-kiê chhṳ́ phiên-si̍p-chá: email: $PAGEEDITOR_EMAIL pún-chham: $PAGEEDITOR_WIKI chhai ngì fóng-mun chhṳ́-chông chṳ̂-chhièn, chiông-lòi ke kiên-kói vù-nèn hiong ngì thûng-tî. Ngì khó-yî chhûng-sat ngì só-yû kam-sṳ vùn-chông ke thûng-tî phêu-ki. {{SITENAME}} thûng-tî ne-thúng -- yeu kói-pien ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu sat-thin, chhiáng chhâm-siòng {{fullurl:{{ns:special}}:Watchlist/edit}} chin-yit-phu ke pông-chhu: {{fullurl:{{MediaWiki:Helppage}}}}',
+'enotif_body' => 'Chhîn-oi ke $WATCHINGUSERNAME, $PAGEEDITOR yí-kîn chhai $PAGEEDITDATE $CHANGEDORCREATED{{SITENAME}} ke $PAGETITLE vùn-chông, chhiáng-to $PAGETITLE_URL kiám-sṳ siên-chhièn pán-pún. $NEWPAGE phiên-si̍p chak-yeu: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT lièn-kiê chhṳ́ phiên-si̍p-chá: email: $PAGEEDITOR_EMAIL pún-chham: $PAGEEDITOR_WIKI chhai ngì fóng-mun chhṳ́-chông chṳ̂-chhièn, chiông-lòi ke kiên-kói vù-nèn hiong ngì thûng-tî. Ngì khó-yî chhûng-sat ngì só-yû kam-sṳ vùn-chông ke thûng-tî phêu-ki. {{SITENAME}} thûng-tî ne-thúng -- yeu kói-pien ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu sat-thin, chhiáng chhâm-siòng {{fullurl:{{#special:Watchlist}}/edit}} chin-yit-phu ke pông-chhu: {{fullurl:{{MediaWiki:Helppage}}}}',
# Delete
'deletepage' => 'Chhù-thet hong-mien',
@@ -1151,8 +1122,8 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'rollbackfailed' => 'Mò-fap fî-fu̍k',
'cantrollback' => 'Vù-fap fî-fu̍k phiên-cho; chui-heu ke kung-hien-chá he pún vùn-chông ke vì-thu̍k chok-chá.',
'alreadyrolled' => 'Mò-fap fî-fu̍k yù [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|thó-lun]]) chin-hàng ke [[$1]] ke chui-heu phiên-si̍p; khì-thâ ngìn yí-kîn phiên-siá fe̍t-he fî-fu̍k liáu ke-hong. Chui-heu phiên-si̍p-chá: [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Thó-lun]])。',
-'editcomment' => "Phiên-siá sot-mìn he: \"''\$1''\"。", # only shown if there is an edit comment
-'revertpage' => 'Fî-fu̍k yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k [[User:$1|$1]] ke chui-heu yit-ke pán-pún', # Additionally available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
+'editcomment' => "Phiên-siá sot-mìn he: \"''\$1''\"。",
+'revertpage' => 'Fî-fu̍k yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k [[User:$1|$1]] ke chui-heu yit-ke pán-pún',
'sessionfailure' => 'Ngì-ke tên-ngi̍p sṳ-fû yû mun-thì, vi-liáu fòng-chṳ́ sêu-sit pûn làn-chiet, pún-chhṳ chhâu-chok yí-kîn chhí-sêu, chhiáng-on "song-yit-chông" chhùng-sîn chai-ngi̍p.',
# Protect
@@ -1168,7 +1139,6 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'protectexpiry' => 'Chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên',
'protect_expiry_invalid' => 'Sû-ngi̍p ke chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên mò-háu.',
'protect_expiry_old' => 'Chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên yí-kîn ko-hi.',
-'protect-unchain' => 'Yì-thung khièn-han kié-só',
'protect-text' => "Ngì khó-yî chhai liá-piên chhùng-siû tui vùn-chông '''<nowiki>$1</nowiki>''' ke pó-fu kip-phe̍t.",
'protect-locked-blocked' => "Ngì put-nèn chhai pûn chhà-fûng sṳ̀ kiên-kói pó-fu khi̍p-phe̍t. Yî-ha he '''$1''' hien-sṳ̀ ke pó-fu khi̍p-phe̍t:",
'protect-locked-dblock' => "Chhai chṳ̂-liau-khu só-thin sṳ̀ mò-fap kiên-kói pó-fu khi̍p-phe̍t.
@@ -1183,7 +1153,7 @@ Yî-ha he '''$1''' hien-sṳ̀ ke pó-fu khi̍p-phe̍t:",
'protect-expiring' => 'Chûng-chṳ́ chhai-yî $1 (UTC)',
'protect-cascade' => 'Lièn-só pó-fu - pún-chông pâu-hàm ke só-yû hong-mien kiûn yit-phîn pó-fu.',
'protect-cantedit' => 'Ngì mò-fap kiên-kói liá-ya̍p ke pó-fu tén-kip, yîn-vi ngì mò khièn-han phiên-sip kì.',
-'protect-expiry-options' => '1 séu-sṳ̀:1 hour, 1 thiên:1 day,1 chû:1 week,2 chû:2 weeks,1-ke ngie̍t:1 month,3-ke ngie̍t:3 months,6-ke ngie̍t:6 months,1-ngièn:1 year, yún-kiú:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
+'protect-expiry-options' => '1 séu-sṳ̀:1 hour, 1 thiên:1 day,1 chû:1 week,2 chû:2 weeks,1-ke ngie̍t:1 month,3-ke ngie̍t:3 months,6-ke ngie̍t:6 months,1-ngièn:1 year, yún-kiú:infinite',
'restriction-type' => 'Khièn-han:',
'restriction-level' => 'Han-chṳ khi̍p-phe̍t:',
'minimum-size' => 'Chui-séu thai-séu',
@@ -1241,7 +1211,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'contributions-title' => '$1-ke yung-fu kung-hien',
'mycontris' => 'Ngài-ke phiên-siû ki-liu̍k',
'contribsub2' => '$1 ($2) ke kung-hien',
-'nocontribs' => 'Mò-yû chhìm-cháu to fù-ha̍p thi̍t-chṳ̂n ke kiên-kói.', # Optional parameter: $1 is the user name
+'nocontribs' => 'Mò-yû chhìm-cháu to fù-ha̍p thi̍t-chṳ̂n ke kiên-kói.',
'uctop' => '(Chui-sîn siû-thin)',
'month' => 'Chhiùng liá-ke ngie̍t-fun (fe̍t-he kien-chó):',
'year' => 'Chhiùng liá-ke ngièn-fun (fe̍t-he kien-chó):',
@@ -1249,6 +1219,8 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'sp-contributions-newbies' => 'Chak hién-sṳ sîn kien-li̍p chṳ̂ yung-fu ke kung-hien',
'sp-contributions-newbies-sub' => 'Sîn-sú',
'sp-contributions-blocklog' => 'Fûng-kim ki-liu̍k',
+'sp-contributions-talk' => 'Tui-fa',
+'sp-contributions-userrights' => 'Yung-fu khièn-han kón-lî',
'sp-contributions-search' => 'Chhìm-cháu kung-hien ki-liu̍k',
'sp-contributions-username' => 'IP chhô-vi fe̍t-chá yung-fu miàng-chhṳ̂n:',
'sp-contributions-submit' => 'Chhìm-cháu',
@@ -1292,7 +1264,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'ipbenableautoblock' => 'Chhṳ-thung chhà-fûng ke-yung-fu sṳ́-yung-ko ke IP thi-tiám',
'ipbsubmit' => 'Chhà-fûng ke-yung-fu',
'ipbother' => 'Khì-thâ sṳ̀-kiên:',
-'ipboptions' => '2 séu-sṳ̀:2 hours,1 thiên:1 day,3 thiên:3 days,1 chû:1 week,2 chû:2 weeks,1-ke ngie̍t:1 month,3-ke ngie̍t:3 months,6-ke ngie̍t:6 months,1 ngièn:1 year,yún-kiú:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
+'ipboptions' => '2 séu-sṳ̀:2 hours,1 thiên:1 day,3 thiên:3 days,1 chû:1 week,2 chû:2 weeks,1-ke ngie̍t:1 month,3-ke ngie̍t:3 months,6-ke ngie̍t:6 months,1 ngièn:1 year,yún-kiú:infinite',
'ipbotheroption' => 'khì-thâ',
'ipbotherreason' => 'Khì-thâ lî-yù:',
'ipbhidename' => 'Chhai chhà-fûng ngit-ki, fa̍t-chhiok chhà-fûng lie̍t-péu yî-khi̍p yung-fu lie̍t-péu chûng yún-chhòng yung-fu-miàng.',
@@ -1313,7 +1285,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'ipblocklist-submit' => 'Chhìm-cháu',
'blocklistline' => '$1,$2 kim-fûng $3 ($4)',
'infiniteblock' => 'yún-kiú',
-'expiringblock' => '$1 to-khì',
+'expiringblock' => '$1 $2 to-khì',
'anononlyblock' => 'Han-chṳ ngia̍k-miàng yung-fu.',
'noautoblockblock' => 'Kim-yung chhṳ-thung chhà-fûng',
'createaccountblock' => 'Kim-chṳ́ chhóng-kien chong-ho',
@@ -1385,7 +1357,7 @@ chhiáng chhai hàng-thung chṳ̂-chhièn siên liáu-kié khì-thâ khó-nèn
'move-watch' => 'Kam-sṳ chhṳ́-chông',
'movepagebtn' => 'Yì-thung vùn-chông',
'pagemovedsub' => 'Yì-thung sṳ̀n-kûng',
-'movepage-moved' => '\'\'\'"$1" yí-kîn pûn yì-thung to "$2"\'\'\'', # The two titles are passed in plain text as $3 and $4 to allow additional goodies in the message.
+'movepage-moved' => '\'\'\'"$1" yí-kîn pûn yì-thung to "$2"\'\'\'',
'articleexists' => 'Ke miàng-sṳ ke hong-mien yí-kîn chhùn-chhai, fe̍t-chá ngì sién-chet ke miàng-sṳ mò-háu. Chhiáng chai-hi sién yit-ke miàng-sṳ.',
'talkexists' => "'''Hong-mien pún-sṳ̂n yì-thung sṳ̀n-kûng, than-he yù-yî sîn phêu-thì hâ yí-kîn yû tui-fa-hong chhùn-chhai, só-yî tui-fa-hong vù-fap yì-thung. Chhiáng sú-kûng ha̍p-phîn lióng-ke hong-mien'''.",
'movedto' => 'yì-thung to',
@@ -1428,8 +1400,6 @@ Nang-ngoi ngì hí-khó li-yung lièn-kiet thô-chhut tóng-on, yì-yi ngì hí-
'allmessagestext' => 'Liá-piên lie̍t-chhut só-yû hí-khó thin-chṳ ke ne-thúng kie-mien.
Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation] and [http://translatewiki.net translatewiki.net] if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.',
'allmessagesnotsupportedDB' => 'Ne-thúng kie-mien kûng-yung chhu-yî kôan-pit chong-thai (wgUseDatabaseMessages)。',
-'allmessagesfilter' => 'Chang-chet péu-tha̍t sṳt ko-li thiàu-khien:',
-'allmessagesmodified' => 'Chṳ́ hién-sṳ kiên-kói ko ke.',
# Thumbnails
'thumbnail-more' => 'Fong-thai',
@@ -1496,6 +1466,7 @@ Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation]
'tooltip-search-fulltext' => 'Sêu-chhà liá vùn-sṳ ke ya̍p',
'tooltip-p-logo' => 'Thèu-chông',
'tooltip-n-mainpage' => 'Fóng-mun Thèu Ya̍p',
+'tooltip-n-mainpage-description' => 'Fóng-mun Thèu Ya̍p',
'tooltip-n-portal' => 'Kôan-yî pún kie-va̍k, ngì khó-yî cho-mak-ke, yin-kôi hó-mò cho.',
'tooltip-n-currentevents' => 'Thì-kiûng tông-chhièn sîn-vùn sṳ-khien ke poi-kín chṳ̂-liau',
'tooltip-n-recentchanges' => 'Lie̍t-chhut ke-mióng-chham chûng ke chui-khiûn siû-kói',
@@ -1547,7 +1518,7 @@ Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation]
# Attribution
'anonymous' => '{{SITENAME}} ke ngia̍k-miàng yung-fu',
'siteuser' => '{{SITENAME}} Yung-fu-chá $1',
-'lastmodifiedatby' => 'Chhṳ́-chông yù $3 yî $1 $2 ke chui-heu kiên-kói.', # $1 date, $2 time, $3 user
+'lastmodifiedatby' => 'Chhṳ́-chông yù $3 yî $1 $2 ke chui-heu kiên-kói.',
'othercontribs' => 'Chhai $1-ke kûng-chok kî-chhú song.',
'others' => 'khì-thâ',
'siteusers' => '{{SITENAME}} Yung-fu-chá $1',
@@ -1578,6 +1549,17 @@ Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation]
'mw_math_modern' => 'Chhûi-chien sîn-pán hi-khí sṳ́-yung',
'mw_math_mathml' => 'Chhin khó-nèn sṳ́-yung MathML (sṳ-ngiam chûng)',
+# Math errors
+'math_failure' => 'Kié-sak sṳt-phai',
+'math_unknown_error' => 'Mò-tî chho-ngu',
+'math_unknown_function' => 'Mò-tî chhṳ-su',
+'math_lexing_error' => 'ki-fap chho-ngu',
+'math_syntax_error' => 'ngî-fap chho-ngu',
+'math_image_error' => 'PNG chón-von sṳt-phai; chhiáng kiám-chhà he-feu chṳn-khok ôn-chông latex, dvips, gs lâu convert',
+'math_bad_tmpdir' => 'Mò-fap siá-ngi̍p fe̍t-chá kien-li̍p su-ho̍k kûng-sṳt lìm-sṳ̀ muk-liu̍k',
+'math_bad_output' => 'Mò-fap siá-ngi̍p fe̍t-chá kien-li̍p su-ho̍k kûng-sṳt sû-chhut muk-liu̍k',
+'math_notexvc' => 'Mò-fap chṳp-hàng "texvc"; chhiáng chhâm-cheu math/README chin-hàng phi-chṳ.',
+
# Patrolling
'markaspatrolleddiff' => 'Phêu-ki sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà',
'markaspatrolledtext' => 'Phêu-ki chhṳ́ vùn-chông sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà',
@@ -1639,7 +1621,7 @@ yèn-heu thùng yit-hòng heu-fông ke lièn-chiap chiông-voi pûn sṳ-vì li-
* exposuretime
* fnumber
* isospeedratings
-* focallength', # Do not translate list items
+* focallength',
# External editor support
'edit-externally' => 'Yung ngoi-phu chhàng-sṳt phiên-siá chhṳ́ tóng-on',
@@ -1670,7 +1652,7 @@ Email chhòn-sung-yèn fì-yin: $1',
'confirmemail_loggedin' => 'Ngì-ke sin-siông thi-tiám hien-ha yí-kîn pûn khok-ngin.',
'confirmemail_error' => 'Ngì-ke khok-ngin ko-chhàng fat-sên chho-ngu.',
'confirmemail_subject' => '{{SITENAME}} sin-siông thi-tiám khok-ngin',
-'confirmemail_body' => 'Yúng-yû IP thi-tiám $1 ke yung-fu (khó-nèn he ngì) chhai {{SITENAME}} chhóng-chho liáu chong-fu "$2", pin thì-kâu liáu ngì-ke email sin-siông thi-tiám.
+'confirmemail_body' => 'Yúng-yû IP thi-tiám $1 ke yung-fu (khó-nèn he ngì) chhai {{SITENAME}} chhóng-chho liáu chong-fu "$2", pin thì-kâu liáu ngì-ke email sin-siông thi-tiám.
Chhiáng khok-ngin liá-ke chong-fu he su̍k-yî ngì-ke, pin thùng-sṳ̀ khí-yung chhai {{SITENAME}} sông ke email sin-siông kûng-nèn. Chhiáng chhai hi-khí chûng tá-khôi ha-mien ke lièn-kiet: $3
@@ -1742,7 +1724,7 @@ Sòn-chhṳ phêu-chún yi-liau.',
'watchlisttools-raw' => 'Phiên-sip ngièn-sṳ́ kam-sṳ lie̍t-péu',
# Special:Version
-'version' => 'Pán-pún', # Not used as normal message but as header for the special page itself
+'version' => 'Pán-pún',
# Special:FileDuplicateSearch
'fileduplicatesearch-submit' => 'Chhìm-cháu',