summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesKrj.php
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2007-09-14 13:18:58 +0200
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2007-09-14 13:18:58 +0200
commit8f416baead93a48e5799e44b8bd2e2c4859f4e04 (patch)
treecd47ac55eb80a39e3225e8b4f3161b88ea16c2cf /languages/messages/MessagesKrj.php
parentd7d08bd1a17618c7d77a6b9b2989e9f7293d6ed6 (diff)
auf Version 1.11 aktualisiert; Login-Bug behoben
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesKrj.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesKrj.php162
1 files changed, 162 insertions, 0 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesKrj.php b/languages/messages/MessagesKrj.php
new file mode 100644
index 00000000..71ee3fee
--- /dev/null
+++ b/languages/messages/MessagesKrj.php
@@ -0,0 +1,162 @@
+<?php
+/** Kinaray-a
+ * This is the Kinaray-a localisation file
+ *
+ * @author RonaldPanaligan, Harvzsf (September 2007)
+ *
+ * @addtogroup Language
+ */
+
+$messages = array(
+# User preference toggles
+'tog-underline' => "Koritan ang dalum kang manga ''link'':",
+'tog-hideminor' => "Tagoon ang gagmay nga ''edit'' sa mga bag-o nga ilis",
+'tog-extendwatchlist' => "Palapadun ang ''watchlist'' agud nga mapakita ang tanan nga ginasogtan nga pag-ilis",
+'tog-numberheadings' => "Automatiko nga togroan kang nomero ang manga ''heading''",
+'tog-rememberpassword' => "Tandaan ang akun nga ''log-in'' sa dya nga ''computer''",
+'tog-watchcreations' => "Idogang sa akun nga ''watchlist'' ang manga pahina nga ginpanghimo ko",
+'tog-watchdefault' => "Idogang sa akun nga ''watchlist'' ang manga pahina nga ginpang-''edit'' ko",
+'tog-watchmoves' => "Idogang sa akun nga ''watchlist'' ang manga pahina nga ginpanghalin ko",
+'tog-watchdeletion' => "Idogang sa akun nga ''watchlist'' ang manga pahina nga ginpamara ko",
+'tog-nocache' => "Ontatun ang ''page caching''",
+'tog-enotifwatchlistpages' => 'Padarhan ako kang e-mail kon may nag-ilis kang pahina nga akun ginabantayan',
+'tog-enotifminoredits' => "Padarhan man ako kang ''e-mail'' tohay sa manga gagmay nga pag-ilis sa manga pahina",
+'tog-shownumberswatching' => "Ipakita ang karakuun kang manga ''user'' nga galantaw",
+'tog-forceeditsummary' => "Paman-an ako kon blanko nga ''edit summary'' ang akun ginapasulud",
+'tog-watchlisthideown' => "Indi pagpakita sa ''watchlist'' ang akun nga manga gin-islan",
+'tog-watchlisthidebots' => "Indi pagpakita sa ''watchlist'' ang manga gin-islan kang bot",
+'tog-watchlisthideminor' => "Indi pagpakita sa ''watchlist'' ang mga gagmay nga inislan",
+'tog-nolangconversion' => "Ontatun ang ''variants conversion''",
+'tog-ccmeonemails' => "Padarhi man ako kang manga ''e-mail'' nga ginpadara ko sa iban nga manga ''user''",
+
+'underline-always' => 'Pirme gid',
+'underline-never' => 'Indi gid',
+'underline-default' => 'Onay nga browser',
+
+'skinpreview' => '(Bilid)',
+
+# Dates
+'sunday' => 'Domingo',
+'monday' => 'Lones',
+'tuesday' => 'Martes',
+'wednesday' => 'Miyerkoles',
+'thursday' => 'Webes',
+'friday' => 'Biyernes',
+'saturday' => 'Sabado',
+'sun' => 'Dom',
+'mon' => 'Lon',
+'tue' => 'Mar',
+'wed' => 'Miy',
+'thu' => 'Web',
+'fri' => 'Biy',
+'sat' => 'Sab',
+'january' => 'Enero',
+'february' => 'Pebrero',
+'march' => 'Marso',
+'april' => 'Abril',
+'may_long' => 'Mayo',
+'june' => 'Honyo',
+'july' => 'Holyo',
+'august' => 'Agosto',
+'september' => 'Setyembre',
+'october' => 'Oktobre',
+'november' => 'Nobyembre',
+'december' => 'Disyembre',
+'january-gen' => 'Enero',
+'february-gen' => 'Pebrero',
+'march-gen' => 'Marso',
+'april-gen' => 'Abril',
+'may-gen' => 'Abril',
+'june-gen' => 'Honyo',
+'july-gen' => 'Holyo',
+'august-gen' => 'Agosto',
+'september-gen' => 'Setyembre',
+'october-gen' => 'Oktobre',
+'november-gen' => 'Nobyembre',
+'december-gen' => 'Disyembre',
+'jan' => 'Ene',
+'feb' => 'Peb',
+'apr' => 'Abr',
+'may' => 'May',
+'jun' => 'Hon',
+'jul' => 'Hol',
+'aug' => 'Ago',
+'sep' => 'Set',
+'oct' => 'Okt',
+'nov' => 'Nob',
+'dec' => 'Dis',
+
+# Bits of text used by many pages
+'categories' => 'Manga Kategorya',
+'category_header' => 'Manga artikolo sa "$1"',
+'subcategories' => "Manga ''subcategory''",
+'category-media-header' => 'Manga midya sa "$1"',
+'category-empty' => "''Wara it manga artikolo okon medya ang katergorya nga dya.''",
+
+'about' => 'Angut sa Iwan',
+'article' => 'Pahina kasudlan',
+'newwindow' => "(gabokas sa bag-o nga ''window'')",
+'cancel' => 'Kanselar',
+'qbfind' => 'Sagap',
+'qbpageoptions' => 'Dya nga Pahina',
+'qbpageinfo' => 'Konteksto',
+'qbspecialpages' => 'Manga espesyal nga pahina',
+'moredotdotdot' => 'Raku pa...',
+'mypage' => 'Akun nga pahina',
+'anontalk' => "Istoryahun ang dya nga ''IP''",
+
+'errorpagetitle' => 'Sayup',
+'returnto' => 'Balik sa $1.',
+'help' => 'Bolig',
+'search' => 'Sagap',
+'searchbutton' => 'Sagap',
+'go' => 'Agto',
+'searcharticle' => 'Agto',
+'history' => 'Kasaysayan kang Pahina',
+'history_short' => 'Kasaysayan',
+'info_short' => 'Impormasyon',
+'printableversion' => "Bersyon nga sarang ma-''print''",
+'permalink' => "Permanyente nga ''link''",
+'print' => 'Printa',
+'edit' => 'Ilis',
+'editthispage' => 'Islan ang dya nga pahina',
+'delete' => 'Para',
+'deletethispage' => 'Paraun ang dya nga Pahina',
+'protect' => 'Amlig',
+'protect_change' => 'islan ang proteksyon',
+'protectthispage' => 'Amligan ang dya nga pahina',
+'unprotect' => 'huksun ang proteksyon',
+'unprotectthispage' => 'Huksun ang proteksyon sa dya nga pahina',
+'newpage' => 'Bag-o nga pahina',
+'talkpage' => 'Sogdanunun ang dya nga pahina',
+'talkpagelinktext' => 'Wakal',
+'specialpage' => 'Espesyal nga Pahina',
+'postcomment' => 'Togro Komento',
+'articlepage' => 'Turukun ang pahina kasudlan',
+'talk' => 'Sogdanunay',
+'views' => 'Manga paglantaw',
+'otherlanguages' => 'Sa iban nga lingwahe',
+'protectedpage' => 'Protektado nga pahina',
+'jumptosearch' => 'sagap',
+
+# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
+'mainpage' => 'Pono nga Pahina',
+'sitesupport' => 'Donasyon',
+
+'badaccess' => 'Sayup sa lisensya',
+'badaccess-group0' => 'Indi kaw ginpasogtan nga himoon ang lihuk nga ginalaum mo.',
+
+'youhavenewmessages' => 'May rudyan kaw nga $1 ($2).',
+'newmessageslink' => 'bag-o nga manga mensahe',
+'newmessagesdifflink' => 'orihi nga ilis',
+'youhavenewmessagesmulti' => 'May rudyan kaw nga manga bag-o nga mensahe sa $1',
+
+# General errors
+'error' => 'Sayup',
+'viewsource' => 'Turukun ang ginhalinan',
+
+# Login and logout pages
+'nologinlink' => "Himo ka sangka ''account''",
+'createaccount' => "Himo ka ''account''",
+
+);