summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/Cite/i18n/core/bcl.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/Cite/i18n/core/bcl.json')
-rw-r--r--extensions/Cite/i18n/core/bcl.json28
1 files changed, 0 insertions, 28 deletions
diff --git a/extensions/Cite/i18n/core/bcl.json b/extensions/Cite/i18n/core/bcl.json
deleted file mode 100644
index 3678296b..00000000
--- a/extensions/Cite/i18n/core/bcl.json
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-{
- "@metadata": {
- "authors": [
- "Geopoet"
- ]
- },
- "cite-desc": "Minadugang nin <nowiki><ref[ name=id]></nowiki> asin <nowiki><references/></nowiki> na mga tatak, para sa mga toltolan",
- "cite_error": "Sambiton an kasalaan: $1",
- "cite_error_ref_numeric_key": "Imbalido an <code>&lt;ref&gt;</code> tatak; an pangaran dae puwede na magin sarong simplehon na bilog na numero. Maggamit nin sarong deskriptibong titulo",
- "cite_error_ref_no_key": "Imbalido an <code>&lt;ref&gt;</code> tatak; an mga toltolan na mayong kalamnan dapat magkaigwa nin pangaran",
- "cite_error_ref_too_many_keys": "Imbalido an <code>&lt;ref&gt;</code> tatak; imbalidong mga pangaran, e.g. grabe kadakol",
- "cite_error_ref_no_input": "Imbalido an <code>&lt;ref&gt;</code> tatak; an mga toltolan na mayong pangaran dapat magkaigwa nin kalamnan",
- "cite_error_references_invalid_parameters": "Imbalido an <code>&lt;references&gt;</code> tatak; mayong mga parametro an pinagtutugot. Maggamit nin <code>&lt;mga toltolan /&gt;</code>",
- "cite_error_references_invalid_parameters_group": "Imbalido an <code>&lt;references&gt;</code> tatak; an parametrong \"grupo\" sana an pinagtutugot. Maggamit nin <code>&lt;mga toltolan /&gt;</code>, o <code>&lt;mga toltolang grupo=\"...\" /&gt;</code>",
- "cite_error_references_no_backlink_label": "Naubusan nin pankostumbreng sugpon-panlikod na kamarkahan.\nPakahulugan nin dagdag tabi an <nowiki>[[MediaWiki:Cite references link many format backlink labels]]</nowiki> mensahe.",
- "cite_error_no_link_label_group": "Naubusan nin pankostumbreng sugpon nin mga kamarkahan para sa grupo \"$1\".\nPakahulugan nin dagdag tabi an <nowiki>[[MediaWiki:$2]]</nowiki> mensahe.",
- "cite_error_references_no_text": "Imbalidong <code>&lt;ref&gt;</code> tatak; mayong teksto na ipinagtao para sa reperensiya na pinagngaranan na <code>$1</code>",
- "cite_error_included_ref": "Ipinagsasara <code>&lt;/ref&gt;</code> nawawara para sa <code>&lt;ref&gt;</code> na tatak",
- "cite_error_refs_without_references": "<code>&lt;ref&gt;</code> mga tatak eksistido na, alagad mayo nin <code>&lt;references/&gt;</code> na tatak an nanagboan",
- "cite_error_group_refs_without_references": "<code>&lt;ref&gt;</code> mga tatak na eksistido para sa sarong grupo na pinagngaranan na \"$1\", alagad mayong kinasungkoan na <code>&lt;mga pinapanungdanan na grupo=\"$1\"/&gt;</code>na tatak an nanagboan, o sarong panarado <code>&lt;/ref&gt;</code> an nawawara",
- "cite_error_references_group_mismatch": "<code>&lt;ref&gt;</code> tatak sa laog na <code>&lt;references&gt;</code> igwa nin pangrupong kumplikto sa hitsurahon na \"$1\".",
- "cite_error_references_missing_group": "<code>&lt;ref&gt;</code> tatak na pinagkahulugan sa <code>&lt;references&gt;</code> igwa nin pangrupong hitsurahon na \"$1\" na dae ipinapahiling sa nakaaging teksto.",
- "cite_error_references_missing_key": "<code>&lt;ref&gt;</code> tatak na igwang pangaran na \"$1\" na pinagkahulugan sa <code>&lt;references&gt;</code> na dae pinaggagamit sa nakaaging teksto.",
- "cite_error_references_no_key": "<code>&lt;ref&gt;</code> tatak na pinagkahulugan sa <code>&lt;references&gt;</code> na mayo nin hitsurahon sa pangaran.",
- "cite_error_empty_references_define": "<code>&lt;ref&gt;</code> tatak na pinagkahulugan sa <code>&lt;references&gt;</code> na igwang pangaran na \"$1\" na mayo tabing kalamnan.",
- "cite_references_link_accessibility_label": "Lukso paitaas",
- "cite_references_link_many_accessibility_label": "Lukso paitaas paduman sa:"
-}