summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/CiteThisPage/i18n/hy.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/CiteThisPage/i18n/hy.json')
-rw-r--r--extensions/CiteThisPage/i18n/hy.json14
1 files changed, 14 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/CiteThisPage/i18n/hy.json b/extensions/CiteThisPage/i18n/hy.json
new file mode 100644
index 00000000..cfe3104d
--- /dev/null
+++ b/extensions/CiteThisPage/i18n/hy.json
@@ -0,0 +1,14 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Chaojoker",
+ "Teak",
+ "Vadgt"
+ ]
+ },
+ "citethispage": "Քաղվածել այս էջը",
+ "citethispage-link": "Քաղվածել այս էջը",
+ "citethispage-change-submit": "Քաղվածել",
+ "citethispage-change-target": "Էջ.",
+ "citethispage-content": "__NOTOC__\n<div class=\"mw-specialCiteThisPage-bibliographic\">\n\n== {{FULLPAGENAME}} էջի մատենագրական մանրամասներ ==\n\n* Էջանուն՝ {{FULLPAGENAME}}\n* Հեղինակ՝ {{SITENAME}} contributors\n* Հրատարակիչ՝ ''{{SITENAME}}, {{int:sitesubtitle}}''.\n* Վերջինն վերանայման թիվ՝ {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} {{CURRENTTIME}} ՀԿԺ\n* Վերստացման թիվ՝ <citation>{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} {{CURRENTTIME}} ՀԿԺ</citation>\n* Մշտական հասցե՝ {{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}}\n* Էջի վարկածի թիվ՝ {{REVISIONID}}\n\n</div>\n<div class=\"plainlinks mw-specialCiteThisPage-styles\">\n\n== {{FULLPAGENAME}} էջի մեջբերման ոճեր ==\n\n=== [[APA style]] ===\n{{FULLPAGENAME}}. ({{CURRENTYEAR}}, {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}})։ ''{{SITENAME}}, {{int:sitesubtitle}}''։ Վերստացված է՝ <citation>{{CURRENTTIME}}, {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} թվին՝</citation> {{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}}-ից։\n\n=== [[The MLA style manual|MLA style]] ===\n\"{{FULLPAGENAME}}։\" ''{{SITENAME}}, {{int:sitesubtitle}}''։ {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHABBREV}} {{CURRENTYEAR}}, {{CURRENTTIME}} ՀԿԺ։ <citation>{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHABBREV}} {{CURRENTYEAR}}, {{CURRENTTIME}}</citation> &lt;{{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}}&gt;։\n\n=== [[MHRA Style Guide|MHRA style]] ===\n{{SITENAME}} կայքի ներդնողներ, '{{FULLPAGENAME}}', ''{{SITENAME}}, {{int:sitesubtitle}},'' {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}, {{CURRENTTIME}} ՀԿԺ, &lt;{{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}}&gt; [վերստացված է՝ <citation>{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}</citation>]\n\n=== [[The Chicago Manual of Style|Chicago style]] ===\n{{SITENAME}} կայքի ներդնողներ, \"{{FULLPAGENAME}},\" ''{{SITENAME}}, {{int:sitesubtitle}},'' {{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}} (վերստացված է՝ <citation>{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}}</citation>)։\n\n=== [[Council of Science Editors|CBE/CSE style]] ===\n{{SITENAME}} կայքի ներդնողներ։ {{FULLPAGENAME}} [Համացանց]։ {{SITENAME}}, {{int:sitesubtitle}}․ {{CURRENTYEAR}} {{CURRENTMONTHABBREV}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTTIME}} ՀԿԺ [մեջբերած՝ <citation>{{CURRENTYEAR}} {{CURRENTMONTHABBREV}} {{CURRENTDAY}}</citation>]։ Հասանելի է՝\n{{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}}։\n\n=== [[Bluebook|Bluebook style]] ===\n{{FULLPAGENAME}}, {{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}} (վերջին այցելություն՝ <citation>{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}}</citation>)։\n\n=== [[BibTeX]] entry ===\n\n @misc{ wiki:xxx,\n author = \"{{SITENAME}}\",\n title = \"{{FULLPAGENAME}} --- {{SITENAME}}{,} {{int:sitesubtitle}}\",\n year = \"{{CURRENTYEAR}}\",\n url = \"{{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}}\",\n note = \"[Առցանց․ վերստացված է՝ <citation>{{CURRENTDAY}}-{{CURRENTMONTHNAME}}-{{CURRENTYEAR}}</citation>]\"\n }\n\n[[ԼաՏեԽ]] փաթեթային հասցեն (<code>\\usepackage{url}</code> օգտագործելիս, որը շատ ավելի գեղեցկորեն ոճավորված է ցուցադրում կայքերի հասցեները, կարելի է հետևյալը նախընտրել՝\n\n @misc{ wiki:xxx,\n author = \"{{SITENAME}}\",\n title = \"{{FULLPAGENAME}} --- {{SITENAME}}{,} {{int:sitesubtitle}}\",\n year = \"{{CURRENTYEAR}}\",\n url = \"'''\\url{'''{{canonicalurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{REVISIONID}}}}'''}'''\",\n note = \"[Առցանց․ վերստացված է՝ <citation>{{CURRENTDAY}}-{{CURRENTMONTHNAME}}-{{CURRENTYEAR}}</citation>]\"\n }\n\n\n</div> <!--closing div for \"plainlinks\"-->"
+}