summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ConfirmEdit/i18n/nan.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/ConfirmEdit/i18n/nan.json')
-rw-r--r--extensions/ConfirmEdit/i18n/nan.json5
1 files changed, 5 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/ConfirmEdit/i18n/nan.json b/extensions/ConfirmEdit/i18n/nan.json
new file mode 100644
index 00000000..c4b65cf1
--- /dev/null
+++ b/extensions/ConfirmEdit/i18n/nan.json
@@ -0,0 +1,5 @@
+{
+ "@metadata": [],
+ "captcha-createaccount": "Ūi beh ī-hông lâng iōng ke-si chū-tōng chù-chheh koh tah kóng-kò, chhiáⁿ lí kā chhut-hiān tī ang-á lāi-bīn ê jī phah 1 piàn (thang chèng-bêng lí m̄ sī ki-khì-lâng): <br />\n([[Special:Captcha/help|Che sī siáⁿ-hòe?]])",
+ "captcha-createaccount-fail": "Khak-jīn-bé chhò-gō· iah-sī làu-kau."
+}