summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ConfirmEdit/i18n/pam.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/ConfirmEdit/i18n/pam.json')
-rw-r--r--extensions/ConfirmEdit/i18n/pam.json6
1 files changed, 6 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/ConfirmEdit/i18n/pam.json b/extensions/ConfirmEdit/i18n/pam.json
new file mode 100644
index 00000000..43596200
--- /dev/null
+++ b/extensions/ConfirmEdit/i18n/pam.json
@@ -0,0 +1,6 @@
+{
+ "@metadata": [],
+ "captcha-createaccount": "Bang ala na kabud laltong account, pakipakibatan me ing papacuenta ra king lalam at ibili me ing pakibat ketang cahun ([[Special:Captcha/help|more info]]):",
+ "captcha-createaccount-fail": "E ustu o ala yu ing confirmation code.",
+ "captchahelp-text": "Maralas, mayayabusu la reng karinan king Aptas (websites) kareng spammer a gagamit automatic a paralan ba rong ipasquil kareng dakal a karinan deng karelang suglung. Lipat ning malyari lang ilako deti, maragul la muring sakit buntuk.\n\nNeng kayi, lalu na neng mangibiling karagdagang suglung king metung a bulung, mapalyaring magpalto yang larawan ning sulat a maki kule o anting medisporma ing wiki, at pakisabi nang i-type me itang makasulat. Uling e malagwang gawang automatic ing dapat a iti, paintulutan nong magpasquil deng keraklan kareng tau, kabang sasabatan no reng keraklan kareng spammer at lulub a robot.\n\nMakalungkut mu pin at magkasakit la uli na niti deng gagamit a mapula mata o maki paglibut ( browser) a makabasi king sulat (text-based) o king siwala (speech-based). Ala keng alternatibu o kayaliling pakiramdaman king salukuyan. Nung malyari, pasaup ko sana ketang manibala king kekayung karinan (site administrator) nung magkasakit kayung magpasquil ulin na niti.\n\nMangaylangan kang manyalanging cookie king kekang paglibut (browser) para king obrang iti.\n\nTimid me ing 'back' button king kekang browser bang mibalik ketang panaliling bulung (page editor)."
+}