summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/InputBox/i18n/vi.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/InputBox/i18n/vi.json')
-rw-r--r--extensions/InputBox/i18n/vi.json2
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/extensions/InputBox/i18n/vi.json b/extensions/InputBox/i18n/vi.json
index 44513a10..735c877d 100644
--- a/extensions/InputBox/i18n/vi.json
+++ b/extensions/InputBox/i18n/vi.json
@@ -7,7 +7,7 @@
"inputbox-desc": "Thêm những biểu mẫu HTML đơn giản",
"inputbox-error-no-type": "Bạn chưa định rõ loại biểu mẫu để tạo ra.",
"inputbox-error-bad-type": "Loại biểu mẫu “$1” không hợp lệ. Xin hãy chọn “create”, “comment”, “search”, “search2”, hay “fulltext”.",
- "inputbox-tryexact": "Thử tìm đoạn văn khớp chính xác với từ khóa",
+ "inputbox-tryexact": "Thử khớp chính xác",
"inputbox-searchfulltext": "Tìm toàn văn",
"inputbox-createarticle": "Tạo trang",
"inputbox-movearticle": "Di chuyển trang",