summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/Interwiki/i18n/nn.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/Interwiki/i18n/nn.json')
-rw-r--r--extensions/Interwiki/i18n/nn.json53
1 files changed, 27 insertions, 26 deletions
diff --git a/extensions/Interwiki/i18n/nn.json b/extensions/Interwiki/i18n/nn.json
index ce639172..c9e1c508 100644
--- a/extensions/Interwiki/i18n/nn.json
+++ b/extensions/Interwiki/i18n/nn.json
@@ -8,54 +8,55 @@
"Njardarlogar"
]
},
- "interwiki": "Vis og endre interwikidata",
- "interwiki-title-norights": "Vis interwikidata",
+ "interwiki": "Sjå og endra mellomwikidata",
+ "interwiki-title-norights": "Sjå mellomwikidata",
"interwiki-desc": "Legg til ei [[Special:Interwiki|spesialside]] som gjer at ein kan sjå og endra interwikitabellen.",
- "interwiki_intro": "Dette er eit oversyn over interwikitabellen.",
- "interwiki-legend-show": "Vis ordtydingar",
- "interwiki-legend-hide": "Gøym ordtydingar",
+ "interwiki_intro": "Dette er eit oversyn over mellomwikitabellen, som definerer førefeste som snøgt kan lenkja til andre wikiar og andre eksterne nettstader. For tilrådd bruk, sjå [//www.mediawiki.org/wiki/Extension:Interwiki brukarrettleiinga på MediaWiki.org].",
+ "interwiki-legend-label": "Tydingar",
"interwiki_prefix": "Førefeste",
"interwiki-prefix-label": "Førefeste:",
"interwiki_prefix_intro": "Interwikiførefeste som skal verta nytta i <code>[<nowiki />[førefeste:<em>sidenamn</em>]]</code>-wikisyntaks.",
- "interwiki_url_intro": "Mal for adresser. Variabelen $1 vil verta bytt ut med <em>sidenamn</em> i wikiteksten når wikisyntakset ovanfor vert nytta.",
+ "interwiki_url_intro": "Mal for adresser. Variabelen $1 vil verta bytt ut med <em>sidenamn</em> i <code>[<nowiki />[førefeste:<em>sidenamn</em>]]</code>.",
"interwiki_local": "Send vidare",
"interwiki-local-label": "Send vidare:",
- "interwiki_local_intro": "Ein http-førespurnad til den lokale wikien med dette interwikiførefestet i adressa, er:",
"interwiki_local_0_intro": "ikkje æra, vanlegvis blokkert med «finn ikkje websida»,",
"interwiki_local_1_intro": "omdirigert til måladressa oppgjeven i interwikilenkjedefinisjonane (med andre ord handsama som refereransar på lokale sider)",
"interwiki_trans": "Inkluder",
"interwiki-trans-label": "Inkluder:",
- "interwiki_trans_intro": "Om wikitekstsyntakset <code>{<nowiki />{prefix:<em>pagename</em>}}</code> er nytta, so:",
"interwiki_trans_1_intro": "tillat inkludering frå ein framand wiki, om interwikiinkluderingar generelt sett er tillatne på denne wikien,",
"interwiki_trans_0_intro": "ikkje tillat det, sjå heller etter ei sida i malnamnerommet.",
- "interwiki_intro_footer": "Sjå [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:Interwiki_table MediaWiki.org] for meir informasjon om interwikitabellen.\nDet finst ein [[Special:Log/interwiki|logg over endringar]] i interwikitabellen.",
"interwiki_1": "ja",
"interwiki_0": "nei",
- "interwiki_error": "Feil: Interwikitabellen er tom, eller noko anna gjekk gale.",
- "interwiki-cached": "Interwikidataa er mellomlagra. Det er ikkje mogeleg å endra mellomlageret.",
+ "interwiki_error": "Feil: Mellomwikitabellen er tom, eller noko anna gjekk gale.",
+ "interwiki-cached": "Mellomwikidataa er mellomlagra. Det er ikkje mogeleg å endra mellomlageret.",
"interwiki_edit": "Endra",
"interwiki_reasonfield": "Årsak:",
"interwiki_delquestion": "Slettar «$1»",
- "interwiki_deleting": "Du slettar prefikset «$1».",
- "interwiki_deleted": "Prefikset «$1» blei fjerna frå interwikitabellen.",
- "interwiki_delfailed": "Prefikset «$1» kunne ikkje bli fjerna frå interwikitabellen.",
+ "interwiki_deleting": "Du slettar førefestet «$1».",
+ "interwiki_deleted": "Førefestet «$1» vart fjerna frå mellomwikitabellen.",
+ "interwiki_delfailed": "Førefestet «$1» kunne ikkje fjernast frå mellomwikitabellen.",
+ "interwiki-logtext": "Sjå logg",
"interwiki_addtext": "Legg til eit interwikiprefiks",
- "interwiki_addintro": "Du legg til eit nytt interwikiprefiks.\nHugs at det ikkje kan innehalda mellomrom ( ), kolon (:), et (&) eller likskapsteikn (=).",
+ "interwiki_addintro": "Du legg til eit nytt mellomwikiførefeste.\nHugs at det ikkje kan innehalda mellomrom ( ), kolon (:), et (&) eller likskapsteikn (=).",
"interwiki_addbutton": "Legg til",
- "interwiki_added": "Prefikset «$1» blei lagt til i interwikitabellen.",
- "interwiki_addfailed": "Prefikset «$1» kunne ikkje bli lagt til i interwikitabellen.\nKanskje er det i bruk frå før.",
- "interwiki_edittext": "Endrar eit interwikiprefiks",
- "interwiki_editintro": "Du endrar eit interwikiprefiks.\nHugs at dette kan øydeleggja lenkjer som finst frå før.",
- "interwiki_edited": "Prefikset «$1» blei endra i interwikitabellen.",
- "interwiki_editerror": "Prefikset «$1» kan ikkje bli endra i interwikitabellen.\nKanskje finst det ikkje.",
- "interwiki-badprefix": "Det oppgjevne interwikiprefikset «$1» inneheld ugyldige teikn.",
+ "interwiki_added": "Førefestet «$1» vart lagt til i mellomwikitabellen.",
+ "interwiki_addfailed": "Førefestet «$1» kunne ikkje leggjast til i mellomwikitabellen.\nKanskje er det i bruk frå før.",
+ "interwiki_edittext": "Endrar eit mellomwikiførefeste",
+ "interwiki_editintro": "Du endrar eit mellomwikiførefeste.\nHugs at dette kan øydeleggja lenkjer som finst frå før.",
+ "interwiki_edited": "Førefestet «$1» vart endra i mellomwikitabellen.",
+ "interwiki_editerror": "Førefestet «$1» kan ikkje endrast i mellomwikitabellen.\nKanskje finst det ikkje.",
+ "interwiki-badprefix": "Det oppgjevne mellomwikiførefestet «$1» inneheld ugyldige teikn.",
"interwiki-submit-empty": "Førefestet og URL-en kan ikkje vera tomme.",
"interwiki-submit-invalidurl": "Protokollen til URL-en er ugild.",
- "log-name-interwiki": "Logg for interwikitabell",
+ "log-name-interwiki": "Logg for mellomwikitabell",
"logentry-interwiki-iw_add": "$1 {{GENDER:$2|la til}} førefestet «$4» ($5) (omsett: $6; lokalt: $7) til interwikitabellen",
"logentry-interwiki-iw_edit": "$1 {{GENDER:$2|endra}} førefestet «$4» ($5) (omsett: $6; lokalt: $7) i interwikitabellen",
"logentry-interwiki-iw_delete": "$1 {{GENDER:$2|fjerna}} førefestet «$4» frå interwikitabellen",
- "log-description-interwiki": "Dette er ein logg over endringar i [[Special:Interwiki|interwikitabellen]].",
- "right-interwiki": "Endra interwikidata",
- "action-interwiki": "endra dette interwikielementet"
+ "log-description-interwiki": "Dette er ein logg over endringar i [[Special:Interwiki|mellomwikitabellen]].",
+ "right-interwiki": "Endra mellomwikidata",
+ "action-interwiki": "endra dette mellomwikielementet",
+ "interwiki-global-links": "Globale mellomwikiførefeste",
+ "interwiki-links": "Mellomwiki-førefeste",
+ "interwiki-language-links": "Mellomspråklege førefeste",
+ "interwiki-language-description": "Desse førefesta svarar til definerte språkkodar, og vil verta nytta til å laga «{{int:otherlanguages}}»-lista når dei vert lagde til ei side."
}