summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ParserFunctions/i18n/pl.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/ParserFunctions/i18n/pl.json')
-rw-r--r--extensions/ParserFunctions/i18n/pl.json33
1 files changed, 33 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/ParserFunctions/i18n/pl.json b/extensions/ParserFunctions/i18n/pl.json
new file mode 100644
index 00000000..d5ff6995
--- /dev/null
+++ b/extensions/ParserFunctions/i18n/pl.json
@@ -0,0 +1,33 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Chrumps",
+ "Derbeth",
+ "Grzechooo",
+ "Sp5uhe",
+ "WTM",
+ "Woytecr"
+ ]
+ },
+ "pfunc_desc": "Rozszerza analizator składni o funkcje logiczne",
+ "pfunc_time_error": "Błąd – niepoprawny czas",
+ "pfunc_time_too_long": "Błąd – zbyt wiele wywołań funkcji #time",
+ "pfunc_time_too_big": "Błąd – rok w #time nie może być większy niż 9999",
+ "pfunc_time_too_small": "Błąd: #time obsługuje tylko lata od 0.",
+ "pfunc_rel2abs_invalid_depth": "Błąd – nieprawidłowa głębokość w ścieżce „$1” (próba dostępu do węzła powyżej korzenia)",
+ "pfunc_expr_stack_exhausted": "Błąd w wyrażeniu – stos wyczerpany",
+ "pfunc_expr_unexpected_number": "Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwana liczba",
+ "pfunc_expr_preg_match_failure": "Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany błąd preg_match",
+ "pfunc_expr_unrecognised_word": "Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „$1”",
+ "pfunc_expr_unexpected_operator": "Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany operator $1",
+ "pfunc_expr_missing_operand": "Błąd w wyrażeniu – brak argumentu funkcji $1",
+ "pfunc_expr_unexpected_closing_bracket": "Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany nawias zamykający",
+ "pfunc_expr_unrecognised_punctuation": "Błąd w wyrażeniu – nierozpoznany znak interpunkcyjny „$1”",
+ "pfunc_expr_unclosed_bracket": "Błąd w wyrażeniu – niedomknięty nawias",
+ "pfunc_expr_division_by_zero": "Dzielenie przez zero",
+ "pfunc_expr_invalid_argument": "Nieprawidłowy argument funkcji $1 – mniejszy od -1 lub większy od 1",
+ "pfunc_expr_invalid_argument_ln": "Nieprawidłowy argument funkcji ln – mniejszy lub równy 0",
+ "pfunc_expr_unknown_error": "Błąd w wyrażeniu – nieznany błąd ($1)",
+ "pfunc_expr_not_a_number": "W $1 – wynik nie jest liczbą",
+ "pfunc_string_too_long": "Błąd – długość ciągu znaków przekracza dopuszczalne $1"
+}