summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/i18n/rup.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/i18n/rup.json')
-rw-r--r--languages/i18n/rup.json385
1 files changed, 385 insertions, 0 deletions
diff --git a/languages/i18n/rup.json b/languages/i18n/rup.json
new file mode 100644
index 00000000..daff7f85
--- /dev/null
+++ b/languages/i18n/rup.json
@@ -0,0 +1,385 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "D'AroemenenZullenNiVergaan",
+ "Dumitrachi T. Fundu",
+ "Hakka"
+ ]
+ },
+ "tog-underline": "Subliniadzâ ligâtura:",
+ "tog-hideminor": "Ascundi alâxirili minori tu alâxirile proaspite",
+ "tog-hidepatrolled": "Ascundi alâxirili patrulati tu alâxirile proaspite",
+ "tog-newpageshidepatrolled": "Ascundi frândzâli patrulati di-tu lista di frândzâ noi",
+ "tog-extendwatchlist": "Ntindi lista di articoli avinati ca s-u li vedz toati alâxirili adrate, nu mași pe ațeali ma noi",
+ "tog-usenewrc": "Adunâ alâxirili dupu frândzâ anamisa a alâxiriloru proaspite și a listâľei frândzâlor avinati",
+ "tog-numberheadings": "Numirâ automatu secțiunili",
+ "tog-showtoolbar": "Aratâ bara di halati trâ alâxiri",
+ "tog-editondblclick": "Alâxeaști frândzâli pri-tu click duplo",
+ "tog-editsectiononrightclick": "Activeadzâ alâxirea a secțiuniloru pri-tu click ndreapta pi titlu a secțiunâľei",
+ "tog-watchcreations": "Adavgâ frândzâli pi cari li adar și fișierele pi cari li ncari la lista a ńia di frândzâ avinati",
+ "tog-watchdefault": "Adavgâ frândzâli și fișierili pi cari li alâxescu la lista a ńia di avinari",
+ "tog-watchmoves": "Adavgâ frândzâli și fișierili pi cari li dau numâ noao la lista a ńia di avinari",
+ "tog-watchdeletion": "Adavgâ frândzâli și fișierili pi cari li aștergu la lista a ńia di avinari",
+ "tog-watchrollback": "Adavgâ tu lista a ńia di frândzâ avinati ațeali frândzâ cari li turnai la unâ versiuni ma veacľie",
+ "tog-minordefault": "Simneadzâ di-tu ahurhita toati alâxirili câ suntu minori (ńiți)",
+ "tog-previewontop": "Aratâ previzualizarea disuprâ di câsica di alâxiri",
+ "tog-previewonfirst": "Aratâ previzualizarea la prota alâxiri",
+ "tog-enotifwatchlistpages": "Pitreați-ńi unâ carti electronicâ atumțea anda unâ frândzâ icâ unu fișieru di-tu lista a ńia di frândzâ avinati easti alâxitâ",
+ "tog-enotifusertalkpages": "Pitreați-ńi unâ carti electronicâ anda frândza a ńia di muabeț easti alâxitâ",
+ "tog-enotifminoredits": "Pitreați-ńi unâ carti electronicâ ș-canda frândzâ icâ fișieri ľa alâxiri",
+ "tog-enotifrevealaddr": "Lingușeaști-ńi adresa a ńia di carti electronicâ tu mesagili di noauâ",
+ "tog-shownumberswatching": "Aratâ numiru a utilizatorloru cari ti avinu",
+ "tog-oldsig": "Cundiľeauâ di tora:",
+ "tog-fancysig": "Saidiseaști cundiľeaua ca wikitext (fârâ unâ ligâturâ automatâ)",
+ "tog-uselivepreview": "Ufiliseaști previzualizarea tu chiro realu (experimentalu)",
+ "tog-forceeditsummary": "Dzâ-ńi anda mi agârșescu s-fânirusescu alâxirili",
+ "tog-watchlisthideown": "Ascundi alâxirili a meali la lista a ńia di avinari",
+ "tog-watchlisthidebots": "Ascundi alâxirili a boțloru la lista a ńia di avinari",
+ "tog-watchlisthideminor": "Ascundi alâxirili minori (ńiți) a meali la lista a ńia di avinari",
+ "tog-watchlisthideliu": "Ascundi alâxirili adrati di utilizatori ligaț di-tu lista di frândzâ avinati",
+ "tog-watchlisthideanons": "Ascundi alâxirili adrati di utilizatoriľi anonimi di-tu lista di frândzâ avinati",
+ "tog-watchlisthidepatrolled": "Ascundi alâxirili patrulati di-tu lista di frândzâ avinati",
+ "tog-ccmeonemails": "Voi s-așteptu unâ copie a mesagiloru di carti electronicâ pi cari li pitrecu",
+ "tog-diffonly": "Ascundi conținutlu a frândzei sumu dif",
+ "tog-showhiddencats": "Aratâ categoriľi ascumsi",
+ "tog-norollbackdiff": "Ascundi diferența dupu ți s-toarnâ unâ frândzâ",
+ "tog-useeditwarning": "Dzâ-ńi anda alasu unâ frândzâ fârâ s-li pitrecu alâxirili",
+ "tog-prefershttps": "Ufiliseaști daima unâ conexiuni sigurâ anda hiu ligat(â)",
+ "underline-always": "Totna",
+ "underline-never": "Vârnâoarâ",
+ "underline-default": "Standardulu a themâľei icâ a navigatorlui",
+ "editfont-style": "Soea a fontului tu câsica di alâxiri:",
+ "editfont-default": "Standardulu a navigatorlui",
+ "editfont-monospace": "Fontu dipârtatu isea",
+ "editfont-sansserif": "Fontu fârâ serife",
+ "editfont-serif": "Fontu cu serife",
+ "sunday": "dumânicâ",
+ "monday": "luni",
+ "tuesday": "marțâ",
+ "wednesday": "ńiercuri",
+ "thursday": "gioi",
+ "friday": "viniri",
+ "saturday": "sâmbâtâ",
+ "sun": "dum",
+ "mon": "lun",
+ "tue": "mar",
+ "wed": "ńie",
+ "thu": "gio",
+ "fri": "vin",
+ "sat": "sâm",
+ "january": "Yinaru",
+ "february": "Șcurtu",
+ "march": "Marțu",
+ "april": "Apriiru",
+ "may_long": "Maiu",
+ "june": "Cirișaru",
+ "july": "Alunaru",
+ "august": "Avgustu",
+ "september": "Yizmâciunu",
+ "october": "Sumedru",
+ "november": "Brumaru",
+ "december": "Andreu",
+ "january-gen": "Yinaru",
+ "february-gen": "Șcurtu",
+ "march-gen": "Marțu",
+ "april-gen": "Apriiru",
+ "may-gen": "Maiu",
+ "june-gen": "Cirișaru",
+ "july-gen": "Alunaru",
+ "august-gen": "Avgustu",
+ "september-gen": "Yizmâciunu",
+ "october-gen": "Sumedru",
+ "november-gen": "Brumaru",
+ "december-gen": "Andreu",
+ "jan": "Yin",
+ "feb": "Șcur",
+ "mar": "Mar",
+ "apr": "Apr",
+ "may": "Mai",
+ "jun": "Cir",
+ "jul": "Alun",
+ "aug": "Avg",
+ "sep": "Yiz",
+ "oct": "Sum",
+ "nov": "Brum",
+ "dec": "Andr",
+ "january-date": "$1-li di Yinaru",
+ "february-date": "$1-li di Șcurtu",
+ "march-date": "$1-li di Marțu",
+ "april-date": "$1-li di Apriiru",
+ "may-date": "$1-li di Marțu",
+ "june-date": "$1-li di Cirișaru",
+ "july-date": "$1-li di Alunaru",
+ "august-date": "$1-li di Avgustu",
+ "september-date": "$1-li di Yizmâciunu",
+ "october-date": "$1-li di Sumedru",
+ "november-date": "$1-li di Brumaru",
+ "december-date": "$1-li di Andreu",
+ "pagecategories": "{{PLURAL:$1|Categorie|Categorii}}",
+ "category_header": "Frândzâ tu categoria \"$1\"",
+ "subcategories": "Subcategorii",
+ "category-media-header": "Media tu categoria \"$1\"",
+ "category-empty": "<em>Aestâ categorie nu ari tora nițiunu articolu icâ fișieru media.</em>",
+ "hidden-categories": "{{PLURAL:$1|Categorie ascumsâ|Categorii ascumsi}}",
+ "hidden-category-category": "Categorii ascumsi",
+ "category-subcat-count": "{{PLURAL:$2|Categoria conține mași subcategoria aestâ.|Categoria conțini {{PLURAL:$1|aestâ subcategorie|aesti $1 subcategorii}}, di-tu $2.}}",
+ "category-subcat-count-limited": "Această categorie conțini {{PLURAL:$1|subcategorie|$1 subcategorii}}.",
+ "listingcontinuesabbrev": "cont.",
+ "index-category": "Frândzâ indexati",
+ "noindex-category": "Frândzâ neindexati",
+ "broken-file-category": "Frândzâ cu ligâturi invalidi câtră fișieri",
+ "about": "Trâ aestâ",
+ "article": "Articolu",
+ "newwindow": "(si discľidi tu unâ noauâ fireastrâ)",
+ "cancel": "Alasâ",
+ "moredotdotdot": "Ma multu…",
+ "morenotlisted": "Aestâ listâ nu easti completâ (ntreagâ).",
+ "mypage": "Frândzâ",
+ "mytalk": "Muabeț",
+ "anontalk": "Muabeti trâ aestâ adresâ di IP",
+ "navigation": "Navigari",
+ "and": "&#32;și",
+ "qbfind": "Caftâ",
+ "qbbrowse": "Calcâ",
+ "qbedit": "Alâxiri",
+ "qbpageoptions": "Aestâ frândzâ",
+ "qbmyoptions": "Frândzâli a meali",
+ "faq": "Ntribări frecventi",
+ "faqpage": "Proectu:Ntribări frecventi",
+ "actions": "Acțiuni",
+ "namespaces": "Spațiu di numi",
+ "variants": "Varianti",
+ "navigation-heading": "Meniu di navigari",
+ "errorpagetitle": "Eroari (alatus)",
+ "returnto": "Toarnâ-ti $1.",
+ "tagline": "Di-tu {{SITENAME}}",
+ "help": "Agiutoru",
+ "search": "Caftâ",
+ "searchbutton": "Caftâ",
+ "go": "Du-ti",
+ "searcharticle": "Du-ti",
+ "history": "Isturia a frândzâľei",
+ "history_short": "Isturie",
+ "updatedmarker": "alâxitu di canda yinii tu soni",
+ "printableversion": "Versiuni ti tipuseari",
+ "permalink": "Ligâturâ permanentâ",
+ "print": "Tipuseari",
+ "view": "Videari",
+ "view-foreign": "Vedz la $1",
+ "edit": "Alâxire",
+ "edit-local": "Alâxeaști descrierea localâ",
+ "delete": "Așcirḑire",
+ "deletethispage": "Așteardzi frândza",
+ "undeletethispage": "Aflâ frundza aștearsâ",
+ "undelete_short": "Aflâ {{PLURAL:$1|unâ alâxiri aștearsâ|a $1 alâxiri aștearsi|a $1 di alâxiri aștearsi}}",
+ "viewdeleted_short": "Vedz {{PLURAL:$1|unâ alâxiri aștearsâ|$1 (di) alâxiri aștearsi}}",
+ "protect": "Apârâ",
+ "protect_change": "alâxeaști",
+ "protectthispage": "Protejați aestâ frândzâ",
+ "unprotect": "Alâxeaști protecția",
+ "unprotectthispage": "Alâxeaști nivellu di protejari a frândzâľei",
+ "newpage": "Frânḑâ nauâ",
+ "talkpage": "Muabeti trâ aestâ frândzâ",
+ "talkpagelinktext": "Zburari",
+ "specialpage": "Frândzâ specialâ",
+ "personaltools": "Halatili a meali",
+ "articlepage": "Vedz articolu",
+ "talk": "Muabeț",
+ "views": "Videri",
+ "toolbox": "Hâlati",
+ "userpage": "Vedz frândza a utilizatorlui",
+ "projectpage": "Vedz frândza a proectului",
+ "imagepage": "Vedz frândza fișierlui",
+ "mediawikipage": "Vedz frândza dimândăriľei",
+ "templatepage": "Vedz frândza formatlui",
+ "viewhelppage": "Vedz frânzda di agiutoru",
+ "categorypage": "Vedz-u frândza categoriľei",
+ "viewtalkpage": "Vedz muabetea",
+ "otherlanguages": "Pi alanti limbi",
+ "redirectedfrom": "(yinitâ di la $1)",
+ "redirectpagesub": "Frândzâ di redirecționari",
+ "lastmodifiedat": "Aestâ frândzâ fu alâxitâ di-tu soni pi $1, la $2.",
+ "viewcount": "Aestâ frândzâ fu mutritâ di {{PLURAL:$1|mași unâ oarâ|$1 ori}}.",
+ "protectedpage": "Frândzâ protejatâ",
+ "jumpto": "Ansari la:",
+ "jumptonavigation": "navigari",
+ "jumptosearch": "câftari",
+ "view-pool-error": "Ti jali serverili a noastri suntu xanaufilisiti tu aestu chiro.\nCama mulțâ utilizatori câtâpâtsescu s-veadâ aestâ frândzâ.\nVâ pâlâcârsimu s-așteptați unu momentu nainti s-ncârcați aestâ frândzâ diznou.\n\n$1",
+ "generic-pool-error": "Ti jali serverili a noastri suntu xanaufilisiti tu aestu chiro.\nCama mulțâ utilizatori câtâpâtsescu s-veadâ aestâ resursâ.\nVâ pâlâcârsimu s-așteptați unu momentu nainti s-ncârcați aestâ resursâ diznou.",
+ "pool-timeout": "Chirolu trâ aștiptăriľei trâ blocari (ncľideari) d-dusi",
+ "pool-queuefull": "Coada di aștiptari easti mplinâ",
+ "pool-errorunknown": "Eroari (alatusu) nicunuscutâ",
+ "pool-servererror": "Serviciulu di contorizari a rezervâľei nu ma easti disponibilu ($1).",
+ "aboutsite": "Trâ {{SITENAME}}",
+ "aboutpage": "Project:Trâ aestâ",
+ "copyright": "Conținutlu easti disponibilu sum $1, fârâ chirolu tu cari s-specificâ altâ.",
+ "copyrightpage": "{{ns:project}}:Ndirepturi di autoru",
+ "currentevents": "Evenimenti di tora",
+ "currentevents-url": "Project:Cafine",
+ "disclaimers": "Termeni",
+ "disclaimerpage": "Project:Termeni",
+ "edithelp": "Agiutoru trâ alâxiri",
+ "mainpage": "Prota frândzâ",
+ "mainpage-description": "Prota frândzâ",
+ "policy-url": "Project:Politicâ",
+ "portal": "Portalu a comunitatiľei",
+ "portal-url": "Project:Portalu a comunitatiľei",
+ "privacy": "Politicâ di confidențialitati",
+ "privacypage": "Project:Politicâ di confidențialitati",
+ "badaccess": "Eroare (alatusu) permisiuni",
+ "badaccess-group0": "Execuția a acțiuniľei țiruti nu easti permisâ.",
+ "badaccess-groups": "Acțiunea țerută easte mași trâ utilizatorii di-tu {{PLURAL:$2|gruplu|unlu di-tu grupurili}}: $1.",
+ "versionrequired": "Caftâ versiunea $1 MediaWiki",
+ "versionrequiredtext": "Versiunea $1 MediWiki easti câftatâ trâ aestâ frândzâ.\nCaftâ [[Special:Version|versiunea frândzâľei]].",
+ "ok": "Ghini",
+ "retrievedfrom": "Yinitâ di la „$1”",
+ "youhavenewmessages": "Ai $1 ($2).",
+ "youhavenewmessagesfromusers": "Ai $1 di la {{PLURAL:$3|unu altu utilizatoru|$3 utilizatori}} ($2).",
+ "youhavenewmessagesmanyusers": "Ai $1 di la cama mulțâ utilizatori ($2).",
+ "newmessageslinkplural": "{{PLURAL:$1|unâ dimândari noao|999=dimândări noi}}",
+ "newmessagesdifflinkplural": "{{PLURAL:$1|alâxirea di-tu soni|999=alâxirili proaspiti}}",
+ "youhavenewmessagesmulti": "Aveț dimândări noi la $1",
+ "editsection": "alâxire",
+ "editold": "alâxire",
+ "viewsourceold": "vez-u textu",
+ "editlink": "alâxire",
+ "viewsourcelink": "vez-u textu",
+ "editsectionhint": "Alâxeaști secțiunea: $1",
+ "toc": "Conținutu",
+ "showtoc": "aratâ",
+ "hidetoc": "ascundi",
+ "collapsible-collapse": "Apreadunâ",
+ "collapsible-expand": "Tindi",
+ "confirmable-confirm": "Hii sigur{{GENDER:$1||â}}?",
+ "confirmable-yes": "E",
+ "confirmable-no": "Nu",
+ "thisisdeleted": "Vedz icâ adu napoea $1?",
+ "viewdeleted": "Vedz $1?",
+ "restorelink": "Vedz {{PLURAL:$1|unâ alâxiri aștearsâ|$1 (di) alâxiri aștearsi}}",
+ "site-rss-feed": "$1 Abonari RSS",
+ "site-atom-feed": "$1 Abonari Atomu",
+ "page-rss-feed": "„$1” Abonari RSS",
+ "page-atom-feed": "$1 Abonari Atomu",
+ "red-link-title": "$1 (frândza nu easti)",
+ "sort-descending": "Aratâ di la nai ma marli",
+ "sort-ascending": "Aratâ di la nai ma ńițli",
+ "nstab-main": "Frândzâ",
+ "nstab-user": "Frândzâ di utilizatoru",
+ "nstab-media": "Frândzâ media",
+ "nstab-special": "Frândzâ specialâ",
+ "nstab-project": "Proectu",
+ "nstab-image": "Fișieru",
+ "nstab-mediawiki": "Dimândari",
+ "nstab-template": "Formatu",
+ "nstab-help": "Agiutoru",
+ "nstab-category": "Categorie",
+ "nosuchaction": "Aeastâ acțiuni nu easti",
+ "databaseerror-error": "Eroari (alutusu): $1",
+ "readonly": "Baza di dati easti blocatâ (ncľisâ) la nyrâpseari",
+ "viewsource": "Vez-u textu",
+ "yourname": "Numa di utilizatoru:",
+ "userlogin-yourname": "Numa di utilizatoru:",
+ "userlogin-yourname-ph": "Bagâ-u numa a ta di utilizatoru",
+ "createacct-another-username-ph": "Bagâ-u numa di utilizatoru",
+ "yourpassword": "Zboru cľeae:",
+ "yourpasswordagain": "Bagâ-u cľeae diznou:",
+ "remembermypassword": "Țâni minti ligâtura a mea pi browserlu aestu (cheari dupu $1 {{PLURAL:$1|dzuuâ|dzâli}})",
+ "login": "Leagâ-ti",
+ "nav-login-createaccount": "Leagâ-ti / Fă contu (isape)",
+ "userlogin": "Leagâ-ti / Fă contu (isape)",
+ "userloginnocreate": "Leagâ-ti",
+ "logout": "Dizleagâ-ti",
+ "userlogout": "Dizleagâ-ti",
+ "notloggedin": "Nu hii ligatu",
+ "userlogin-noaccount": "N-ai nicâ contu (isape)?",
+ "nologin": "N-ai nicâ contu (isape)? $1.",
+ "nologinlink": "Fă unu utilizatoru a tău tora",
+ "createaccount": "Fă contu (isape)",
+ "gotaccountlink": "Leagâ-ti",
+ "createacct-emailrequired": "Adresâ di carti electronicâ",
+ "createacct-emailoptional": "Adresâ di carti electronicâ (opționalu)",
+ "createacct-email-ph": "Bagâ-u adresa a ta di carti electronicâ",
+ "createacct-another-email-ph": "Bagâ-u adresa di carti electronicâ",
+ "createacct-realname": "Numa realâ (opționalu)",
+ "createaccountreason": "Furńie:",
+ "createacct-reason": "Furńie",
+ "summary": "Rezumatu:",
+ "minoredit": "Aestâ easti unâ alâxiri minorâ (ńicâ)",
+ "watchthis": "Mutrea-u frândzâ aestâ",
+ "savearticle": "Avigľea-u frândzâ",
+ "showpreview": "Previzualizare",
+ "showdiff": "Aratâ alâxirile",
+ "loginreqlink": "leagâ-ti",
+ "lineno": "Linia $1:",
+ "editundo": "turnari",
+ "searchresults": "Rezultatili câftăriľei",
+ "searchresults-title": "Rezultatili câftăriľei trâ „$1”",
+ "shown-title": "Aratâ $1 {{PLURAL:$1|rezultatu|rezultati}} pi frândzâ",
+ "searchprofile-everything": "Tutu",
+ "search-result-size": "$1 ({{PLURAL:$2|1 zboru|$2 zboarâ}})",
+ "search-section": "(secțiunea $1)",
+ "searchall": "tuti",
+ "preferences": "Prutimisiri",
+ "mypreferences": "Prutimisiri",
+ "searchresultshead": "Caftâ",
+ "youremail": "Adresâ di carti electronicâ:",
+ "username": "{{GENDER:$1|Numa di utilizatoru}}:",
+ "recentchanges": "Alâxiri",
+ "diff": "dif",
+ "hist": "ist",
+ "show": "Vedz",
+ "recentchangeslinked": "Alâxiri ligate",
+ "recentchangeslinked-feed": "Alâxiri ligate",
+ "recentchangeslinked-toolbox": "Alâxiri ligate",
+ "upload": "Pitreați fișieru",
+ "uploadbtn": "Pitreați fișieru",
+ "uploadnologin": "Nu hii ligatu",
+ "filedesc": "Rezumatu:",
+ "watchthisupload": "Mutreaști fișierlu aestu",
+ "file-anchor-link": "Fișieru",
+ "randompage": "Frândzâ di nipandicâ",
+ "brokenredirects-edit": "alâxire",
+ "brokenredirects-delete": "așteardziri",
+ "nbytes": "$1 {{PLURAL:$1|octetu|octeți}}",
+ "newpages-username": "Numa di utilizatoru:",
+ "move": "Mutari",
+ "movethispage": "Mutâ frândza aestâ",
+ "booksources-go": "Du-ti",
+ "allpagessubmit": "Du-ti",
+ "watchlist": "Frândzâ avinati",
+ "mywatchlist": "Frândzâ avinati",
+ "watchnologin": "Nu hii ligatu",
+ "watch": "Avinari",
+ "watchthispage": "Mutrea-u frândzâ aestâ",
+ "unwatch": "Scoati di-tu lista di avinari",
+ "prot_1movedto2": "[[$1]] s-mutâ tu [[$2]]",
+ "restriction-edit": "Alâxire",
+ "restriction-move": "Mutari",
+ "undelete-search-submit": "Caftâ",
+ "blanknamespace": "(Prota)",
+ "contributions": "Contribuții {{GENDER:$1|utilizatoru}}",
+ "mycontris": "Contribuții",
+ "sp-contributions-submit": "Caftâ",
+ "whatlinkshere": "Ți s-leadzi cu aestu",
+ "whatlinkshere-page": "Frândzâ:",
+ "ipbreason": "Furńie:",
+ "ipblocklist-submit": "Caftâ",
+ "contribslink": "contribuții",
+ "move-page-legend": "Mutari frândzâ",
+ "movearticle": "Mutari frândzâ",
+ "move-watch": "Mutrea-u frândzâ aestâ",
+ "movepagebtn": "Mutari frândzâ",
+ "movereason": "Furńie:",
+ "allmessages": "Mesagi di systemu",
+ "tooltip-pt-preferences": "Prutimisirili a meali",
+ "tooltip-pt-logout": "Dizleagâ-ti",
+ "tooltip-search": "Câftari tu {{SITENAME}}",
+ "tooltip-p-logo": "Vedz prota frândzâ",
+ "tooltip-n-mainpage": "Vedz prota frândzâ",
+ "tooltip-t-specialpages": "Unâ listâ cu toati frândzili speciali (di soe)",
+ "tooltip-ca-nstab-category": "Vedz-u categoria",
+ "ilsubmit": "Caftâ",
+ "imgmultigo": "Du-ti!",
+ "table_pager_limit_submit": "Du-ti",
+ "specialpages": "Frândzâ speciali"
+}