summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesCdo.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesCdo.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesCdo.php165
1 files changed, 83 insertions, 82 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesCdo.php b/languages/messages/MessagesCdo.php
index e52bbdce..ffe6610b 100644
--- a/languages/messages/MessagesCdo.php
+++ b/languages/messages/MessagesCdo.php
@@ -99,7 +99,7 @@ $messages = array(
'mytalk' => 'Nguāi gì tō̤-lâung',
'anontalk' => 'Cī ciáh IP gì tō̤-lâung-hiĕk',
'navigation' => 'Īng-dô̤',
-'and' => 'gâe̤ng',
+'and' => ' gâe̤ng',
'returnto' => 'Duōng kó̤ $1.',
'tagline' => 'Lài-nguòng: {{SITENAME}}',
@@ -211,7 +211,7 @@ Sō̤ kī só-gé̤ṳ-kó gì guāng-lī-uòng cūng-kuāng gāi-sék: $1',
# Login and logout pages
'logouttitle' => 'Ê̤ṳng-hô láuk-chók',
-'logouttext' => "<strong>Nṳ̄ hiêng-câi láuk-chók lāu.</strong><br />
+'logouttext' => "'''Nṳ̄ hiêng-câi láuk-chók lāu.'''<br />
Nṳ̄ â̤-sāi sāi mò̤-miàng huŏng-sék gié-sṳ̆k găk {{SITENAME}} gè̤-dēng láuk, nṳ̄ iâ â̤-sāi sāi dè̤ng-iông gì dióng-hô̤ hĕ̤k-ciā bĕk-nó̤h bĭk dióng-hô̤ gái láuk-diē. Diŏh gé lā̤, nṳ̄ báuk-lāng-ké ká̤-chṳ̄ (''browser cache'') nâ mò̤ tĕ̤ng táh gó̤ uâ, ô gì hiĕk giăng â̤ hiēng-sê nṳ̄ gó muôi láuk-chók.",
'welcomecreation' => '== Huăng-ngìng guŏng-lìng, $1! ==
@@ -221,7 +221,6 @@ Nṳ̄ gì dióng-hô̤ ī-gĭng kŭi hō̤ lāu. Dāng nṳ̄ â̤-sāi siŭ-g
'yourpassword' => 'Mĭk-mā',
'yourpasswordagain' => 'Dṳ̀ng-sĭng páh diē mĭk-mā',
'remembermypassword' => 'Giéu cī gá diêng-nō̤ gé diâng nguāi gì dióng-hô̤ gâe̤ng mĭk-mā.',
-'loginproblem' => '<b>Nṳ̄ láuk-diē chók ông-dà̤ lāu.</b><br />Gái ché siŏh â!',
'login' => 'Láuk-diē',
'loginprompt' => 'Páh kŭi cookies ciáh â̤ diē {{SITENAME}}.',
'userlogin' => 'Láuk-diē / kŭi dióng-hô̤',
@@ -259,6 +258,11 @@ Siŭ gáu hâiu, chiāng gái láuk diē siŏh làu.',
'accountcreatedtext' => '$1 gì ê̤ṳng-hô dióng-hô̤ ī-gĭng châung-gióng lāu.',
'loginlanguagelabel' => 'Ngṳ̄-ngiòng: $1',
+# Password reset dialog
+'oldpassword' => 'Gô mĭk-mā:',
+'newpassword' => 'Sĭng mĭk-mā:',
+'retypenew' => 'Káuk-nêng sĭng mĭk-mā:',
+
# Edit page toolbar
'bold_sample' => 'Chŭ-tā̤ ùng-cê',
'bold_tip' => 'Chŭ-tā̤ ùng-cê',
@@ -271,8 +275,8 @@ Siŭ gáu hâiu, chiāng gái láuk diē siŏh làu.',
'media_tip' => 'Mùi-tā̤ ùng-giông lièng-giék',
# Edit pages
-'summary' => 'Cūng-giék',
-'subject' => 'Dà̤-mĕ̤k/biĕu-dà̤',
+'summary' => 'Cūng-giék:',
+'subject' => 'Dà̤-mĕ̤k/biĕu-dà̤:',
'minoredit' => 'Guó-éu siŭ-gāi',
'watchthis' => 'Gáng-sê ciā hiĕk',
'savearticle' => 'Bō̤-còng ciā hiĕk',
@@ -281,7 +285,7 @@ Siŭ gáu hâiu, chiāng gái láuk diē siŏh làu.',
'showdiff' => 'Káng gāi-biéng gì buô-hông',
'anoneditwarning' => "'''GĪNG-GÓ̤:''' Nṳ̄ muôi láuk-diē.
Nṳ̄ gì IP dê-cī â̤ ké̤ṳk gé diŏh ciā hiĕk-miêng siŭ-gāi lĭk-sṳ̄ diē-sié.",
-'summary-preview' => 'Cūng-giék ché-káng',
+'summary-preview' => 'Cūng-giék ché-káng:',
'blockedtitle' => 'Ê̤ṳng-hô ké̤ṳk hŭng-sō̤ lāu',
'loginreqtitle' => 'Chiāng sĕng láuk-diē',
'loginreqlink' => 'Láuk-diē',
@@ -293,18 +297,18 @@ Nṳ̄ gì IP dê-cī â̤ ké̤ṳk gé diŏh ciā hiĕk-miêng siŭ-gāi lĭk-
'anontalkpagetext' => "----''Cī tiŏng tō̤-lâung-hiĕk mò̤ gó-dêng gì dióng-hô̤, nâ ô 1 ciáh IP dê-cī. Chiāng cé̤ṳ-é: Kō̤-nèng ng-nié 1 ciáh nè̤ng sāi-ê̤ṳng cī ciáh IP dê-cī. Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ gó muôi kŭi 1 ciáh dióng-hô̤ bêng-chiā giéng-gáe̤k ciā làu-uâ sê làu ké̤ṳk nṳ̄ gì, chiāng nṳ̄ [[Special:UserLogin|kŭi 1 ciáh dióng-hô̤ hĕ̤k-ciā láuk-diē]], cêu â̤ piáh-miēng ī-hâiu gái huák-sĕng cūng-kuāng ông-dà̤.''",
'noarticletext' => 'Ciā hiĕk-miêng gà̤-dēng mò̤ ùng-cê. Nṳ̄ â̤-sāi găk gì-tă hiĕk-miêng [[Special:Search̤/{{PAGENAME}}|sìng-tō̤ ĭ gì biĕu-dà̤]] hĕ̤k-ciā [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} cê-gă siā].',
'clearyourcache' => "'''Cé̤ṳ-é:''' Bō̤-còng cĭ hâiu, kō̤-nèng diŏh tĕ̤ng táh báuk-lāng-ké gì ká̤-chṳ̄ ciáh â̤ káng-giéng diŏh gāi-biéng. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' áik ''Reload'' sèng-âu áik diâng ''Shift'', hĕ̤k-ciā áik ''Ctrl-Shift-R'' (Apple Mac sê ''Cmd-Shift-R''); '''IE:''' áik ''Refresh'' sèng-âu áik diâng ''Ctrl'', hĕ̤k-ciā áik ''Ctrl-F5''; '''Konqueror:''' nâ sāi áik ''Reload'', hĕ̤k-ciā áik ''F5''; '''Opera''' ê̤ṳng-hô buóh tĕ̤ng táh ká̤-chṳ̄, chiāng sāi gă-sĭ ''Tools→Preferences''.",
-'previewnote' => '<strong>Cé̤ṳ-é: Cuòi nâ sê ché káng ùng-cê gì iông-sék; nṳ̄ sū có̤ gì siŭ-gāi gó muôi bō̤-còng!</strong>',
+'previewnote' => "'''Cé̤ṳ-é: Cuòi nâ sê ché káng ùng-cê gì iông-sék; nṳ̄ sū có̤ gì siŭ-gāi gó muôi bō̤-còng!'''",
'editing' => 'Siŭ-gāi $1',
'editingsection' => 'Siŭ-gāi $1 (dâung)',
'editingcomment' => 'Siŭ-gāi $1 (pàng-lâung)',
'editconflict' => 'Siŭ-gāi dó̤i-chṳ̆ng: $1',
'explainconflict' => 'Bĕk-nè̤ng diŏh nṳ̄ tā-sĕng siŭ-gāi cī miêng hiĕk gì sèng-âu ô có̤ gì-tă siŭ-gāi. Gà̤-dēng gì bēng-bēng hiēng-sê gì sê hiêng-câi có̤i sĭng gì bēng-buōng. Nṳ̄ sū có̤ gì gāi-biéng găk â-dā̤ gì bēng-bēng diē-sié. Nṳ̄ sṳ̆-iéu găk gà̤-dēng gì bēng-bēng diē-sié cīng-hăk nṳ̄ lâng ciáh nè̤ng sū có̤ gì gāi-biéng. Iŏk-guō nṳ̄ dĭk-ciék áik "Bō̤-còng ciā hiĕk", <b>nâ ô</b> gà̤-dēng bēng-bēng diē-sié gì ùng-cê â̤ ké̤ṳk bō̤-còng.',
'yourtext' => 'Nṳ̄ gì ùng-cê',
-'editingold' => '<strong>GĪNG-GÓ̤: Nṳ̄ hiêng-câi lā̤ siŭ-gāi ciā hiĕk-miêng ī-gĭng guó-gĭ gì bēng-buōng. Nṳ̄ nâ bō̤-còng ĭ, cī ciáh gô bēng-buōng cĭ-hâiu gì siŭ-gāi cêu mò̤ lāu.</strong>',
+'editingold' => "'''GĪNG-GÓ̤: Nṳ̄ hiêng-câi lā̤ siŭ-gāi ciā hiĕk-miêng ī-gĭng guó-gĭ gì bēng-buōng. Nṳ̄ nâ bō̤-còng ĭ, cī ciáh gô bēng-buōng cĭ-hâiu gì siŭ-gāi cêu mò̤ lāu.'''",
'yourdiff' => 'Chă-biék',
-'longpagewarning' => "<strong>Gīng-gó̤: Buōng hiĕk ô $1 chiĕng-cê-ciék (''kilobyte'') dòng; ô siŏh piĕ báuk-lāng-ké (''browser'') mò̤ nièng-ngài piĕng-cĭk 32 chiĕng-cê-ciék cō̤-êu hĕ̤k-ciā gă dòng gì hiĕk. Chiāng sṳ̆-liòng ciŏng ciā hiĕk tiáh có̤ gă dōi gì dâung.</strong>",
-'readonlywarning' => '<strong>Gīng-gó̤: Ôi lāu mì-hô buōng câng, só-gé̤ṳ-kó ké̤ṳk sō̤ kī lāu, gó-chṳ̄ cī-lùng nṳ̄ mò̤ nièng-ngài bō̤-còng nṳ̄ gì siŭ-gāi. Chiāng sĕng bō̤-còng diŏh nṳ̄ diêng-nō̤ buōng-dê, dīng nék-gū mâing gái ché.</strong>',
-'protectedpagewarning' => '<strong>GĪNG-GÓ̤: Ciā hiĕk ī-gĭng ké̤ṳk sō̤ kī go̤ lāu, nâ ô guāng-lī-uòng â̤ siŭ-gāi ĭ.</strong>',
+'longpagewarning' => "'''Gīng-gó̤: Buōng hiĕk ô $1 chiĕng-cê-ciék (''kilobyte'') dòng; ô siŏh piĕ báuk-lāng-ké (''browser'') mò̤ nièng-ngài piĕng-cĭk 32 chiĕng-cê-ciék cō̤-êu hĕ̤k-ciā gă dòng gì hiĕk. Chiāng sṳ̆-liòng ciŏng ciā hiĕk tiáh có̤ gă dōi gì dâung.'''",
+'readonlywarning' => "'''Gīng-gó̤: Ôi lāu mì-hô buōng câng, só-gé̤ṳ-kó ké̤ṳk sō̤ kī lāu, gó-chṳ̄ cī-lùng nṳ̄ mò̤ nièng-ngài bō̤-còng nṳ̄ gì siŭ-gāi. Chiāng sĕng bō̤-còng diŏh nṳ̄ diêng-nō̤ buōng-dê, dīng nék-gū mâing gái ché.'''",
+'protectedpagewarning' => "'''GĪNG-GÓ̤: Ciā hiĕk ī-gĭng ké̤ṳk sō̤ kī go̤ lāu, nâ ô guāng-lī-uòng â̤ siŭ-gāi ĭ.'''",
'semiprotectedpagewarning' => "'''Cé̤ṳ-é:''' Ciā hiĕk-miêng ī-gĭng ké̤ṳk bō̤-hô, gó-chṳ̄ nâ ô láuk-diē gì ê̤ṳng-hô â̤-sāi siŭ-gāi ĭ.",
'templatesused' => 'Ciā hiĕk gà̤-dēng gì muò-bēng:',
'templatesusedpreview' => 'Ciā ché-káng-hiĕk gà̤-dēng gì muò-bēng:',
@@ -364,6 +368,7 @@ Siók-mìng: (dāng) = gâe̤ng dék sĭng bēng-buōng bī-piâng, (sèng) = g
'prevn' => 'sèng $1 hâung',
'nextn' => 'â $1 hâung',
'viewprevnext' => 'Káng ($1) ($2) ($3).',
+'searchhelp-url' => 'Help:Mŭk-liŏh',
'showingresults' => "Hiēng-sê téng #<b>$2</b> kăi-sṳ̄ gì {{PLURAL:$1|'''1'''|'''$1'''}} bĭk giék-guō.",
'showingresultsnum' => "Hiēng-sê téng #<b>$2</b> kăi-sṳ̄ gì {{PLURAL:$3|'''1'''|'''$3'''}} bĭk giék-guō.",
@@ -385,9 +390,6 @@ Siók-mìng: (dāng) = gâe̤ng dék sĭng bēng-buōng bī-piâng, (sèng) = g
'prefs-misc' => 'Gì-tă',
'saveprefs' => 'Bō̤-còng',
'resetprefs' => 'Dṳ̀ng-sĭng siék-diâng',
-'oldpassword' => 'Gô mĭk-mā:',
-'newpassword' => 'Sĭng mĭk-mā:',
-'retypenew' => 'Káuk-nêng sĭng mĭk-mā:',
'searchresultshead' => 'Sìng-tō̤',
'resultsperpage' => 'Mūi hiĕk huōng-ông-liông:',
'recentchangescount' => 'Cī-bŏng gāi-biéng gì dà̤-mĕ̤k:',
@@ -453,7 +455,7 @@ Siók-mìng: (dāng) = gâe̤ng dék sĭng bēng-buōng bī-piâng, (sèng) = g
'uploadedfiles' => 'Siông-duòng ùng-giông',
'ignorewarning' => 'Mò̤ sê̤ṳ gīng-gó̤ bō̤-còng ùng-giông.',
'ignorewarnings' => 'Mò̤ sê̤ṳ gīng-gó̤',
-'fileexists' => 'Ī-gĭng ô siŏh bĭk dè̤ng miàng ùng-giông, nṳ̄ nâ mâ̤ káuk-dêng nṳ̄ sê-ng-sê dŏng-cĭng páh-sáung gāi-biéng ĭ, chiāng giēng-chă <strong><tt>$1</tt></strong>.',
+'fileexists' => "Ī-gĭng ô siŏh bĭk dè̤ng miàng ùng-giông, nṳ̄ nâ mâ̤ káuk-dêng nṳ̄ sê-ng-sê dŏng-cĭng páh-sáung gāi-biéng ĭ, chiāng giēng-chă '''<tt>$1</tt>'''.",
'successfulupload' => 'Siông-diòng sìng-gŭng',
'uploadwarning' => 'Siông-duòng gīng-gó̤',
'savefile' => 'Bō̤-còng ùng-giông',
@@ -463,15 +465,15 @@ Siók-mìng: (dāng) = gâe̤ng dék sĭng bēng-buōng bī-piâng, (sèng) = g
'destfilename' => 'Mŭk-biĕu ùng-giông-miàng:',
'watchthisupload' => 'Gáng-sê ciā hiĕk',
-# Special:ImageList
+# Special:ListFiles
'imgfile' => 'ùng-giông',
-'imagelist' => 'Ùng-giông dăng-dăng',
-'imagelist_date' => 'Nĭk-gĭ',
-'imagelist_name' => 'Miàng',
-'imagelist_user' => 'Ê̤ṳng-hô',
-'imagelist_size' => 'Chióh-cháung',
+'listfiles' => 'Ùng-giông dăng-dăng',
+'listfiles_date' => 'Nĭk-gĭ',
+'listfiles_name' => 'Miàng',
+'listfiles_user' => 'Ê̤ṳng-hô',
+'listfiles_size' => 'Chióh-cháung',
-# Image description page
+# File description page
'imagelinks' => 'Lièng-giék',
'linkstoimage' => 'Â-dā̤ gì hiĕk-miêng lièng gáu ciā ùng-giông:',
'nolinkstoimage' => 'Mò̤ hiĕk-miêng lièng gáu ciā ùng-giông.',
@@ -497,15 +499,8 @@ Siók-mìng: (dāng) = gâe̤ng dék sĭng bēng-buōng bī-piâng, (sèng) = g
'randomredirect' => 'Muōng káng dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng',
# Statistics
-'statistics' => 'Só-gé̤ṳ',
-'sitestats' => '{{SITENAME}} só-gé̤ṳ',
-'userstats' => 'Ê̤ṳng-hô só-gé̤ṳ',
-'sitestatstext' => "Só-gé̤ṳ-kó diē-lié gê̤ṳng-cūng ô '''$1''' piĕng ùng-ciŏng. Bău-guăk tō̤-lâung-hiĕk, gâe̤ng {{SITENAME}} siŏng-guăng gì, muôi siā hō̤ gì, gâe̤ng gì-tă cék-liông mâ̤ gèng gì ùng-ciŏng. Nâ mò̤ sáung hī piĕ ùng-ciŏng, tūng-biáng ô '''$2''' piĕng hù-hăk biĕu-cūng gì ùng-ciŏng.
-
-'''$8''' bĭk ùng-giông ké̤ṳk siông-diòng.
-
-Téng buōng câng kiū siék gáu gĭng-dáng, ĭ ī-gĭng ké̤ṳk nè̤ng siŭ-gāi '''$4''' làu, bìng-gĭng siŏh piĕng ùng-ciŏng ké̤ṳk nè̤ng siŭ-gāi '''$5''' làu.",
-'userstatstext' => "Gê̤ṳng-cūng ô '''{{PLURAL:$1|1|$1}}''' ciáh cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô, gì-dṳ̆ng '''{{PLURAL:$1|1|$2}}$2''' ciáh ('''$4%''') sê $5.",
+'statistics' => 'Só-gé̤ṳ',
+'statistics-header-users' => 'Ê̤ṳng-hô só-gé̤ṳ',
'brokenredirects-edit' => '(gāi)',
'brokenredirects-delete' => '(chēng)',
@@ -567,6 +562,16 @@ Téng buōng câng kiū siék gáu gĭng-dáng, ĭ ī-gĭng ké̤ṳk nè̤ng si
# Special:Categories
'categories' => 'Lôi-biék',
+# Special:DeletedContributions
+'deletedcontributions' => 'Ké̤ṳk chēng lâi gì ê̤ṳng-hô góng-hióng',
+
+# Special:LinkSearch
+'linksearch-ok' => 'Sìng-tō̤',
+
+# Special:Log/newusers
+'newuserlogpage' => 'Kŭi dióng-hô̤ nĭk-cé',
+'newuserlog-create-entry' => 'Sĭng ê̤ṳng-hô',
+
# E-mail user
'emailuser' => 'Gié diêng-piĕ ké̤ṳk ĭ',
'emailpage' => 'Gié diêng-piĕ ké̤ṳk ĭ',
@@ -581,65 +586,66 @@ Téng buōng câng kiū siék gáu gĭng-dáng, ĭ ī-gĭng ké̤ṳk nè̤ng si
'emailsenttext' => 'Nṳ̄ gì diêng-piĕ siĕu-sék ī-gĭng gié chók lāu.',
# Watchlist
-'watchlist' => 'Nguāi gì gáng-sê-dăng',
-'mywatchlist' => 'Nguāi gì gáng-sê-dăng',
-'watchlistfor' => "('''$1''' gì)",
-'nowatchlist' => 'Nṳ̄ gì gáng-sê-dăng gà̤-dēng mò̤ dèu-mĕ̤k.',
-'watchnologin' => 'Mò̤ láuk diē',
-'addedwatch' => 'Gă-tiĕng gáu gáng-sê-dăng',
-'addedwatchtext' => "\"[[:\$1]]\" ī-gĭng gă-tiĕng gáu nṳ̄ gì [[Special:Watchlist|gáng-sê-dăng]] lāu. Â-nĭk, ciā hiĕk gâe̤ng ĭ tō̤-lâung hiĕk gì gāi-biéng cêu â̤ hiēng-sê diŏh hē̤-nē̤; bêng-chiā, nṳ̄ gáng-sê gì hiĕk găk \"[[Special:RecentChanges|Có̤i-gê̤ṳng gì gāi-biéng]]\" dăng-dăng gà̤-dēng gì cê-tā̤ â̤ có̤ '''chŭ-chŭ-nuóh'''.
+'watchlist' => 'Nguāi gì gáng-sê-dăng',
+'mywatchlist' => 'Nguāi gì gáng-sê-dăng',
+'watchlistfor' => "('''$1''' gì)",
+'nowatchlist' => 'Nṳ̄ gì gáng-sê-dăng gà̤-dēng mò̤ dèu-mĕ̤k.',
+'watchnologin' => 'Mò̤ láuk diē',
+'addedwatch' => 'Gă-tiĕng gáu gáng-sê-dăng',
+'addedwatchtext' => "\"[[:\$1]]\" ī-gĭng gă-tiĕng gáu nṳ̄ gì [[Special:Watchlist|gáng-sê-dăng]] lāu. Â-nĭk, ciā hiĕk gâe̤ng ĭ tō̤-lâung hiĕk gì gāi-biéng cêu â̤ hiēng-sê diŏh hē̤-nē̤; bêng-chiā, nṳ̄ gáng-sê gì hiĕk găk \"[[Special:RecentChanges|Có̤i-gê̤ṳng gì gāi-biéng]]\" dăng-dăng gà̤-dēng gì cê-tā̤ â̤ có̤ '''chŭ-chŭ-nuóh'''.
Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ buóh-siōng téng nṳ̄ gáng-sê-dăng gà̤-dēng dṳ̀ lâi ciā hiĕk, áik kóng-cié-dèu (''sidebar'') siông gì \"ng-sāi gáng-sê\", cêu â̤-sāi lāu.",
-'removedwatch' => 'Téng gáng-sê-dăng dṳ̀ lâi lāu',
-'removedwatchtext' => '"[[:$1]]" hiĕk ī-gĭng téng nṳ̄ gì gáng-sê-dăng gà̤-dēng chēng lâi gó̤.',
-'watch' => 'Gáng-sê',
-'watchthispage' => 'Gáng-sê ciā hiĕk',
-'unwatch' => 'Ng-sāi gáng-sê',
-'watchnochange' => 'Nṳ̄ gì gáng-sê hiĕk-miêng cī-bŏng dŭ mò̤ nè̤ng dŭng.',
-'watchlist-details' => '{{PLURAL:$1|$1|$1}} tiŏng hiĕk ké̤ṳk gáng-sê, mò̤ bău-guăk tō̤-lâung-hiĕk.',
-'wlshowlast' => 'Hiēng-sê có̤i hâiu $1 dēng-cṳ̆ng $2 gĕ̤ng $3',
-'watchlist-show-bots' => 'Hiēng-sê gĭ-ké-nè̤ng siŭ-gāi',
-'watchlist-hide-bots' => 'Káung kī gĭ-ké-nè̤ng siŭ-gāi',
-'watchlist-show-own' => 'Hiēng-sê nguāi gì siŭ-gāi',
-'watchlist-hide-own' => 'Káung kī nguāi gì siŭ-gāi',
-'watchlist-hide-minor' => 'Káung kī guó-éu siŭ-gāi',
+'removedwatch' => 'Téng gáng-sê-dăng dṳ̀ lâi lāu',
+'removedwatchtext' => '"[[:$1]]" hiĕk ī-gĭng téng nṳ̄ gì gáng-sê-dăng gà̤-dēng chēng lâi gó̤.',
+'watch' => 'Gáng-sê',
+'watchthispage' => 'Gáng-sê ciā hiĕk',
+'unwatch' => 'Ng-sāi gáng-sê',
+'watchnochange' => 'Nṳ̄ gì gáng-sê hiĕk-miêng cī-bŏng dŭ mò̤ nè̤ng dŭng.',
+'watchlist-details' => '{{PLURAL:$1|$1|$1}} tiŏng hiĕk ké̤ṳk gáng-sê, mò̤ bău-guăk tō̤-lâung-hiĕk.',
+'wlshowlast' => 'Hiēng-sê có̤i hâiu $1 dēng-cṳ̆ng $2 gĕ̤ng $3',
# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching' => 'Gáng-sê...',
'enotif_newpagetext' => 'Cuòi sê sĭng hiĕk.',
-# Delete/protect/revert
-'deletepage' => 'Chēng hiĕk',
-'confirm' => 'Káuk-nêng',
-'excontent' => "nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1'",
-'excontentauthor' => "nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1' (bêng-chiā cáuk-ciā nâ ô '[[Special:Contributions/$2|$2]]')",
-'exbeforeblank' => "dù táh cĭ-sèng gì nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1'",
-'historywarning' => 'Gīng-gó̤: Nṳ̄ buóh-ái chēng lâi gì hiĕk-miêng ô lĭk-sṳ̄:',
-'confirmdeletetext' => 'Nṳ̄ cūng-bê ciŏng ciā hiĕk-miêng hĕ̤k ùng-giông lièng ĭ găk só-gé̤ṳ-kó gì lĭk-sṳ̄ ciòng-buô chēng lâi. Chiāng nṳ̄ káuk-nêng: nṳ̄ dŏng-cĭng buóh siōng cūng-kuāng có̤, nṳ̄ liēu-gāi cūng-kuāng có̤ gì hâiu-guō, bêng-chiā nṳ̄ cūng-kuāng có̤ sê hù-hăk [[{{MediaWiki:Policy-url}}]].',
-'actioncomplete' => 'Cék-hèng sìng-gŭng',
-'deletedtext' => '"<nowiki>$1</nowiki>" ī-gĭng ké̤ṳk chēng lâi go̤ lāu. Cī-bŏng chēng hiĕk gì gé-liŏh dŭ gé diŏh $2.',
-'deletedarticle' => 'chēng lâi "[[$1]]"',
-'dellogpage' => 'Chēng hiĕk nĭk-cé',
-'dellogpagetext' => 'Â-dā̤ sê gé-liŏh cī-bŏng chēng hiĕk gì dăng-dăng.',
-'deletionlog' => 'chēng hiĕk nĭk-cé',
-'deletecomment' => 'Buóh chēng gì nguòng-ĭng',
-'rollback' => 'Gâe̤ng siŭ-gāi duōng kó̤',
-'rollback_short' => 'Duōng',
-'rollbacklink' => 'duōng',
-'rollbackfailed' => 'Duōng mâ̤ kó̤',
-'cantrollback' => 'Mò̤ bâing-huák huòi-tó̤i siŭ-gāi; sèng 1 ciáh góng-hióng-ciā sê ciā hiĕk mì-ék gì cáuk-ciā.',
-'alreadyrolled' => 'Mò̤ nièng-ngài huòi-tó̤i [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Tō̤-lâung]]) có̤i âu sū có̤ gì [[$1]] siŭ-gāi; bĕk-nè̤ng ī-gĭng siū-gái hĕ̤k-ciā huòi-tó̤i ciā hiĕk-miêng go̤ lāu.
+# Delete
+'deletepage' => 'Chēng hiĕk',
+'confirm' => 'Káuk-nêng',
+'excontent' => "nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1'",
+'excontentauthor' => "nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1' (bêng-chiā cáuk-ciā nâ ô '[[Special:Contributions/$2|$2]]')",
+'exbeforeblank' => "dù táh cĭ-sèng gì nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1'",
+'historywarning' => 'Gīng-gó̤: Nṳ̄ buóh-ái chēng lâi gì hiĕk-miêng ô lĭk-sṳ̄:',
+'confirmdeletetext' => 'Nṳ̄ cūng-bê ciŏng ciā hiĕk-miêng hĕ̤k ùng-giông lièng ĭ găk só-gé̤ṳ-kó gì lĭk-sṳ̄ ciòng-buô chēng lâi. Chiāng nṳ̄ káuk-nêng: nṳ̄ dŏng-cĭng buóh siōng cūng-kuāng có̤, nṳ̄ liēu-gāi cūng-kuāng có̤ gì hâiu-guō, bêng-chiā nṳ̄ cūng-kuāng có̤ sê hù-hăk [[{{MediaWiki:Policy-url}}]].',
+'actioncomplete' => 'Cék-hèng sìng-gŭng',
+'deletedtext' => '"<nowiki>$1</nowiki>" ī-gĭng ké̤ṳk chēng lâi go̤ lāu. Cī-bŏng chēng hiĕk gì gé-liŏh dŭ gé diŏh $2.',
+'deletedarticle' => 'chēng lâi "[[$1]]"',
+'dellogpage' => 'Chēng hiĕk nĭk-cé',
+'dellogpagetext' => 'Â-dā̤ sê gé-liŏh cī-bŏng chēng hiĕk gì dăng-dăng.',
+'deletionlog' => 'chēng hiĕk nĭk-cé',
+'deletecomment' => 'Buóh chēng gì nguòng-ĭng',
+
+# Rollback
+'rollback' => 'Gâe̤ng siŭ-gāi duōng kó̤',
+'rollback_short' => 'Duōng',
+'rollbacklink' => 'duōng',
+'rollbackfailed' => 'Duōng mâ̤ kó̤',
+'cantrollback' => 'Mò̤ bâing-huák huòi-tó̤i siŭ-gāi; sèng 1 ciáh góng-hióng-ciā sê ciā hiĕk mì-ék gì cáuk-ciā.',
+'alreadyrolled' => 'Mò̤ nièng-ngài huòi-tó̤i [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Tō̤-lâung]]) có̤i âu sū có̤ gì [[$1]] siŭ-gāi; bĕk-nè̤ng ī-gĭng siū-gái hĕ̤k-ciā huòi-tó̤i ciā hiĕk-miêng go̤ lāu.
Có̤i âu gì siŭ-gāi sê [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Tō̤-lâung]]) sū có̤ gì.',
-'editcomment' => 'Siŭ-gāi pàng-lâung sê: "<i>$1</i>".', # only shown if there is an edit comment
-'revertpage' => '[[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ [[User:$1|$1]] gì sèng 1 bĭk bēng-buōng', # Additional available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
+'editcomment' => "Siŭ-gāi pàng-lâung sê: \"''\$1''\".", # only shown if there is an edit comment
+'revertpage' => '[[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ [[User:$1|$1]] gì sèng 1 bĭk bēng-buōng', # Additionally available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
+
+# Protect
'protectlogpage' => 'Bō̤-hô nĭk-cé',
'protect-title' => 'Bō̤-hô "$1"',
+'prot_1movedto2' => '[[$1]] iè gáu [[$2]]',
'protect-legend' => 'Káuk-nêng bō̤-hô',
'protectcomment' => 'Bō̤-hô gì nguòng-ĭng',
'protect-level-autoconfirmed' => 'Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤',
'protect-level-sysop' => 'Nâ guāng-lī-uòng',
+'protect-expiry-options' => '2 dēng-cṳ̆ng:2 hours,1 gĕ̤ng:1 day,3 gĕ̤ng:3 days,1 lā̤-buái:1 week,2 lā̤-buái:2 weeks,1 month:1 nguŏk-nĭk,3 nguŏk-nĭk:3 months,6 nguŏk-nĭk:6 months,1 nièng:1 year,īng-uōng:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
'restriction-type' => 'Guòng-âing:',
'restriction-level' => 'Âing-cié dēng-gék:',
'minimum-size' => 'Có̤i nâung chióh-cháung',
@@ -687,7 +693,6 @@ Có̤i âu gì siŭ-gāi sê [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Tō̤-lâung]]) sū
# What links here
'whatlinkshere' => 'Diē-nē̤ lièng gáu cē̤-nē̤',
'whatlinkshere-title' => 'Lièng gáu $1 gì hiĕk-miêng',
-'linklistsub' => '(Lièng-giék dăng-dăng)',
'linkshere' => "Â-dā̤ gì hiĕk-miêng lièng gáu '''[[:$1]]''':",
'nolinkshere' => "Mò̤ hiĕk-miêng lièng gáu '''[[:$1]]'''.",
'isredirect' => 'dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng hiĕk',
@@ -769,6 +774,8 @@ Cé̤ṳ-é, nâ ô găk sĭng dà̤-mĕ̤k gô-dā̤ mò̤ ùng-ciŏng (mò̤ b
Nâ cūng-kuāng, nṳ̄ â̤-sāi cê-gă iè-dông hĕ̤k-ciā sê hăk-biáng hiĕk-miêng.",
'movearticle' => 'Iè-dông ùng-ciŏng',
+'movenologin' => 'Muôi láuk-diē',
+'movenologintext' => 'Sĕng [[Special:UserLogin|láuk-diē]] ciáh â̤-sāi iè-dông hiĕk-miêng.',
'newtitle' => 'Gáu sĭng dà̤-mĕ̤k',
'move-watch' => 'Gáng-sê ciā hiĕk',
'movepagebtn' => 'Iè-dông hiĕk-miêng',
@@ -813,7 +820,7 @@ Nâ cūng-kuāng, nṳ̄ â̤-sāi cê-gă iè-dông hĕ̤k-ciā sê hăk-biáng
# Media information
'file-nohires' => '<small>Cuòi sê có̤i duâi chióh-cháung.</small>',
-# Special:NewImages
+# Special:NewFiles
'showhidebots' => '($1 gĭ-ké-nè̤ng)',
'ilsubmit' => 'Sìng-tō̤',
'bydate' => 'áng nĭk-gĭ',
@@ -858,15 +865,9 @@ Nâ-sāi ĭ *ng-sê* nṳ̄, chiāng mŏ̤h chák ĭ. Gáu $4, káuk-nêng-mā
'deletedwhileediting' => 'Gīng-gó̤: Cī miêng hiĕk găk nṳ̄ kī-chiū siŭ-gāi cĭ hâiu ké̤ṳk chēng lâi go̤ lāu!',
'recreate' => 'Dṳ̀ng-sĭng kŭi',
-# HTML dump
-'redirectingto' => 'Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu [[:$1]]...',
-
# action=purge
'confirm_purge_button' => 'Hō̤',
-# AJAX search
-'hideresults' => 'Káung kī giék-guō',
-
# Multipage image navigation
'imgmultipageprev' => '← sèng 1 hiĕk',
'imgmultipagenext' => 'â 1 hiĕk →',