summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesDsb.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesDsb.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesDsb.php90
1 files changed, 48 insertions, 42 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesDsb.php b/languages/messages/MessagesDsb.php
index d9a01a54..e330e71f 100644
--- a/languages/messages/MessagesDsb.php
+++ b/languages/messages/MessagesDsb.php
@@ -394,7 +394,7 @@ $messages = array(
'restorelink' => '{{PLURAL:$1|1 wulašowana wersija|$1 wulašowanej wersiji|$1 wulašowane wersije}}',
'feedlinks' => 'Nowosći:',
'feed-invalid' => 'Njepłaśecy typ abonementa.',
-'feed-unavailable' => 'Syndikaciske kanale na {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} k dispoziciji njestoje',
+'feed-unavailable' => 'Syndikaciske kanale k dispoziciji njestoje',
'site-rss-feed' => '$1 RSS Feed',
'site-atom-feed' => '$1 Atom Feed',
'page-rss-feed' => '"$1" RSS Feed',
@@ -541,7 +541,7 @@ Twójo konto jo se załožyło. Njezabydni změniś swóje [[Special:Preferences
'noname' => 'Njejsy žedno płaśece wužywarske mě zapódał.',
'loginsuccesstitle' => 'Pśizjawjenje wuspěšne',
'loginsuccess' => "'''Sy něnto ako „$1” w {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} pśizjawjony.'''",
-'nosuchuser' => 'Wužywarske mě „$1“ njeeksistěrujo. Pśeglěduj pšawopis abo [[Special:Userlogin/signup|załož nowe konto]].',
+'nosuchuser' => 'Wužywarske mě „$1“ njeeksistěrujo. Pśeglěduj pšawopis abo [[Special:UserLogin/signup|załož nowe konto]].',
'nosuchusershort' => 'Wužywarske mě „<nowiki>$1</nowiki>“ njeeksistěrujo. Pśeglěduj pšawopis.',
'nouserspecified' => 'Pšosym pódaj wužywarske mě.',
'wrongpassword' => 'Zapódane šćitne gronidło njejo pšawe. Pšosym wopytaj hyšći raz.',
@@ -580,11 +580,11 @@ Móžoš toś te zdźělenje ignorowaś, jolic toś te konto jo se jano zamólnj
'resetpass' => 'Šćitne gronidło za konta nastajiś.',
'resetpass_announce' => 'Sy z nachylnym e-mailowym šćitnym gronidłom pśizjawjony. Aby pśizjawjenje zakóńcył, zapódaj how nowe šćitne gronidło:',
'resetpass_text' => '<!-- Dodaj how tekst -->',
-'resetpass_header' => 'Šćitne gronidło nastajiś',
+'resetpass_header' => 'Kontowe gronidło změniś',
'resetpass_submit' => 'Šćitne gronidło nastajiś a se pśizjawiś',
'resetpass_success' => 'Twójo nowe šćitne gronidło jo nastajone. Něnto se pśizjaw …',
'resetpass_bad_temporary' => 'Nachylne e-mailowe šćitne gronidło njejo korektne. Sy swójo šćitne gronidło južo pśeměnił(a) abo wó nowe nachylne gronidło pšošył(a).',
-'resetpass_forbidden' => 'Njamóžna změniś pótajmnego słowa na boku {{SITENAME}}',
+'resetpass_forbidden' => 'Gronidła njedaju se změniś',
'resetpass_missing' => 'Prozny formular.',
# Edit page toolbar
@@ -712,8 +712,8 @@ Ty teke wobkšuśijoš, až sy tekst sam napisał abo sy jen wót public domainy
<strong>NJEWÓZJAW WÓT COPYRIGHTA ŠĆITANE ŹĚŁA MIMO DOWÓLNOSĆI!</strong>',
'copyrightwarning2' => 'Pšosym buź se togo wědobny, až wšykne pśinoski na {{SITENAME}} mógu wót drugich wužywarjow se wobźěłaś, narownaś abo wulašowaś. Jolic až njocoš, až twój tekst se mimo zmilnosći wobźěłujo, ga pón jen how njeskładuj.<br /> Ty teke wobkšuśijoš, až sy tekst sam napisał abo sy jen wót public domainy resp. wót pódobneje lichotneje resursy kopěrował (glědaj $1 za dalše detaile). <strong>NJEWÓZJAW WÓT COPYRIGHTA ŠĆITANE ŹĚŁA MIMO DOWÓLNOSĆI!</strong>',
-'longpagewarning' => '<strong>GLĚDAJ: Toś ten bok wopśimjejo $1 KB; Někotare browsery mógu měś problemy z wobźěłowanim bokow, kótarež su wětše ako 32 KB.
-Pšosym pśemysli, lic njamóžo se bok na mjeńše wótrězki rozdźěliś.</strong>',
+'longpagewarning' => '<strong>GLĚDAJ: Toś ten bok wopśimjejo $1 kilobajtow; někotare wobglŽŽědowaki mógu měś problemy z wobźěłowanim bokow, kótarež su wětše ako 32 kb.
+Pšosym pśemysli, jolic njamóžo se bok na mjeńše wótrězki rozdźěliś.</strong>',
'longpageerror' => '<strong>Zmólka: Tekst, kótaryž coš składowaś jo $1 KB wjeliki. To jo wěcej, ako dowólony maksimum ($2 KB). Składowanje njejo móžno.</strong>',
'readonlywarning' => '<strong>WARNOWANJE: Datowa banka jo se za wótwardowanje zacyniła. Togodla njebuźo tebje tuchylu móžno, twóje wobźěłanja składowaś. Jolic až coš, ga móžoš tekst kopěrowaś a w tekstowej dataji składowaś, aby jen pózdźej how wózjawił.</strong>',
'protectedpagewarning' => "'''Glědaj: Toś ten bok jo se zakazał, tak až jano sysopowe wužywarje mógu jen wobźěłaś.'''",
@@ -729,7 +729,7 @@ Pšosym pśemysli, lic njamóžo se bok na mjeńše wótrězki rozdźěliś.</st
'edittools' => '<!-- Tekst how buźo wiźeś pód wobźěłowańskimi a upload-formularami. -->',
'nocreatetitle' => 'Załožowanje nowych bokow jo se wobgranicowało.',
'nocreatetext' => 'Na {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} jo se załoženje nowych bokow wót serwera wobgranicowało. Móžoš hyś slědk a eksistěrujucy bok wobźěłaś, abo se [[Special:UserLogin|pśizjawiś]].',
-'nocreate-loggedin' => 'Njamaš pšawo, w {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} nowy bok załožyś.',
+'nocreate-loggedin' => 'Njamaš pšawo nowe boki napóraś.',
'permissionserrors' => 'Problem z pšawami',
'permissionserrorstext' => 'Njamaš pšawo to cyniś. {{PLURAL:$1|Pśicyna|Pśicynje|Pśicyny}}:',
'permissionserrorstext-withaction' => 'Z {{PLURAL:$1|slědujuceje pśicyny|slědujuceju pśicynowu|slědujucych pśicynow|slědujucych pśicynow}} njamaš pšawo $2:',
@@ -752,7 +752,7 @@ Njesměju wěcej nježli $2 {{PLURAL:$2|wołanja|wołanjowu|wołanjow|wołanjow}
'undo-success' => 'Wobźěłanje móžo se wótpóraś. Pšosym pśeglěduj dołojcne pśirownowanje aby se wěsty był, až to wót wěrnosći coš, a pón składuj změny, aby se wobźěłanje doskóńcnje wótpórało.',
'undo-failure' => '<span class="error">Změna njejo se mógała wótpóraś, dokulaž jo něchten pótrjefjony wótrězk mjaztym změnił.</span>',
'undo-norev' => 'Změna njeda se wótwrośiś, dokulaž njeeksistujo abo bu wulašowana.',
-'undo-summary' => 'Wersiju $1 wót [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|Diskusija]]) anulěrowaś',
+'undo-summary' => 'Wersija $1 wót [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|Diskusija]]) jo se anulěrowała',
# Account creation failure
'cantcreateaccounttitle' => 'Njejo móžno wužywarske konto wutwóriś',
@@ -766,7 +766,7 @@ Pśicyna, kótaruž $3 jo zapódał, jo ''$2''.",
'revnotfound' => 'Wersija njejo se namakała.',
'revnotfoundtext' => 'Njejo móžno było, wersiju togo boka namakaś, za kótaremž sy pytał. Pšosym kontrolěruj zapódanu URL.',
'currentrev' => 'Aktualna wersija',
-'revisionasof' => 'Wersija wót $1',
+'revisionasof' => 'Wersija z $1',
'revision-info' => 'Wersija z $1 wót wužywarja $2',
'previousrevision' => '← Zachadna rewizija',
'nextrevision' => 'Pśiduca wersija →',
@@ -804,12 +804,12 @@ Snaź jo se z wiki wulašował abo hynac pómjenił.
'rev-delundel' => 'pokazaś/schowaś',
'revisiondelete' => 'Wersije wulašowaś/wótnowiś',
'revdelete-nooldid-title' => 'Njepłaśiwa celowa wersija',
-'revdelete-nooldid-text' => 'Njejsy pak žednu celowu wersiju pódał, aby se toś ta funkcija wuwjadła, podana funkcija njeeksistujo pak wopytujoš aktualnu wersiju chowaś.',
-'revdelete-selected' => '{{PLURAL:$2|Wuzwólona wersija|Wuzwólonej wersiji|Wuzwólone wersije}} wót [[:$1]].',
-'logdelete-selected' => '{{PLURAL:$1|Wuzwólony protokolowe tšojenje|Wuzwólonej protokolowe tšojeni|wuzwólone protokolowe tšojenja}}:',
-'revdelete-text' => 'Wulašowane wersije budu dalej se wujawjowaś w stawiznach boka, ale jich wopśimjeśe njebuźo za zjawnosć wěcej wiźobna.
+'revdelete-nooldid-text' => 'Njejsy pak žednu celowu wersiju pódał, aby se toś ta funkcija wuwjadła, pódana funkcija njeeksistujo pak wopytujoš aktualnu wersiju chowaś.',
+'revdelete-selected' => "'''{{PLURAL:$2|Wuzwólona wersija|Wuzwólonej wersiji|Wuzwólone wersije}} wót [[:$1]].'''",
+'logdelete-selected' => "'''{{PLURAL:$1|Wuzwólony protokolowe tšojenje|Wuzwólonej protokolowe tšojeni|wuzwólone protokolowe tšojenja}}:'''",
+'revdelete-text' => "'''Wulašowane wersije budu dalej se wujawjowaś w stawiznach boka, ale jich wopśimjeśe njebuźo za zjawnosć wěcej wiźobna.'''
-Dalšne administratory we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} mógu ale pśecej hyšći schowane wopśimjeśe wiźeś a mógu jo wótnowiś tak dłujko ako njepłaśe restrikcije teke za administratory.',
+Dalšne administratory we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} mógu ale pśecej hyšći schowane wopśimjeśe wiźeś a mógu jo wótnowiś tak dłujko ako njepłaśe restrikcije teke za administratory.",
'revdelete-legend' => 'wobgranicowanja widobnosći póstajiś',
'revdelete-hide-text' => 'Tekst wersije schowaś',
'revdelete-hide-name' => 'Akciju log-lisćiny schowaś',
@@ -870,7 +870,7 @@ Zaruc, až historija wersijow nastawka jo njepśetergnjona.',
'mergelogpagetext' => 'Dołojce jo lisćina nejnowejšych zjadnośenjow historije boka z drugej.',
# Diffs
-'history-title' => 'Stawizny wersijow wót „$1“',
+'history-title' => 'Stawizny wersijow boka „$1“',
'difference' => '(rozdźěle mjazy wersijoma/wersijami)',
'lineno' => 'Rědka $1:',
'compareselectedversions' => 'Wuzwólonej wersiji pśirownaś',
@@ -924,7 +924,7 @@ Móžoš bok ale teke [[:$1|sam załožyś]].",
'mypreferences' => 'móje nastajenja',
'prefs-edits' => 'Licba wobźěłanjow:',
'prefsnologin' => 'Njejsy pśizjawjony',
-'prefsnologintext' => 'Musyš se <span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:Userlogin|returnto=$1}} pśizjawiś]</span>, aby mógał swóje nastajenja změniś.',
+'prefsnologintext' => 'Musyš se <span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:UserLogin|returnto=$1}} pśizjawiś]</span>, aby mógał swóje nastajenja změniś.',
'prefsreset' => 'Nastajenja su ze składa se wótnowili. Twóje změny njejsu se składowali.',
'qbsettings' => 'Bocna lejstwa',
'qbsettings-none' => 'Žedne',
@@ -1159,6 +1159,7 @@ Glědaj [[Special:NewImages|galeriju nowych datajow]] za wizuelny pśeglěd.',
'illegalfilename' => 'Datajowe mě „$1“ wopśimjejo njedowólone znamuška. Pšosym pśemjeni dataju a wopytaj ju wótnowotki uploadowaś.',
'badfilename' => 'Mě dataje jo se změniło na „$1“.',
'filetype-badmime' => 'Dataje z MIME-typom „$1“ njesměju se uploadowaś.',
+'filetype-bad-ie-mime' => 'Toś ta dataja njedajo se nagraś, dokulaž Internet Explorer by ju ako "$1" interpretěrował, kótaryž jo njedowólony a potencielnje tšachotny datajowy typ.',
'filetype-unwanted-type' => "'''„.$1“''' jo njewitany datajowy typ.
{{PLURAL:$3|Dowólony datajowy typ jo|Dowólonej datajowej typa stej|Dowólene datajowe typy su}}: $2.",
'filetype-banned-type' => "'''„.$1“''' jo njedowólony datajowy typ.
@@ -1188,7 +1189,7 @@ Jolic maš toś ten wobraz w połnem rozeznaśu, nagraj jen, howac změń pšosy
'uploadedimage' => 'Dataja "[[$1]]" jo uploadowana.',
'overwroteimage' => 'Nowa wersija "[[$1]]" jo se uploadowała.',
'uploaddisabled' => 'Uploadowanje jo se znjemóžniło.',
-'uploaddisabledtext' => 'We {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} jo uploadowanje se znjemóžniło.',
+'uploaddisabledtext' => 'Nagraśa datajow su znjemóžnjone.',
'uploadscripted' => 'Toś ta dataja wopśimjejo HTML abo script code, kótaryž móžo wót browsera se zamólnje wuwjasć.',
'uploadcorrupt' => 'Dataja jo skóńcowana abo ma njekorektnu kóńcowku. Pšosym kontrolěruj dataju a uploaduj hyšći raz.',
'uploadvirus' => 'Toś ta dataja ma wirus! Nadrobnosći: $1',
@@ -1297,7 +1298,7 @@ PICT # misc.
'filedelete-submit' => 'Wulašowaś',
'filedelete-success' => "'''$1''' wulašowane.",
'filedelete-success-old' => "Wersija wót $2, $3 góź. dataje '''[[Media:$1|$1]]''' jo se wulašowała.",
-'filedelete-nofile' => "Na {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} '''$1''' njeekistěrujo.",
+'filedelete-nofile' => "'''$1''' njeekistěrujo.",
'filedelete-nofile-old' => "Njejo archiwowana wersija '''$1''' z pódanymi atributami.",
'filedelete-iscurrent' => 'Wopytajoš aktualnu wersiju toś teje dataje wulašowaś. Pšosym aktiwěruj pśed tym staršu wersiju.',
'filedelete-otherreason' => 'Druga/pśidatna pśicyna:',
@@ -1321,7 +1322,7 @@ PICT # misc.
# Unused templates
'unusedtemplates' => 'Njewužywane pśedłogi',
-'unusedtemplatestext' => 'Toś ten bok nalicujo wšykne boki w mjenjowom rumje pśedłogow, kótarež njejsu do žednego drugego boka zawězane. Pšosym kontrolěruj dalšne wótkaze, nježli až je wulašujoš.',
+'unusedtemplatestext' => 'Toś ten bok nalicujo wšykne boki w mjenjowom rumje {{ns:template}}, kótarež njejsu do žednego drugego boka zawězane. Pšosym kontrolěruj dalšne wótkaze, nježli až je wulašujoš.',
'unusedtemplateswlh' => 'Druge wótkaze',
# Random page
@@ -1383,7 +1384,8 @@ Bok wobjadnawa se ako bok wujasnjenja zapśimjeśa, gaž wótkazujo na nju [[Med
'nviews' => '$1 {{PLURAL:$1|wótpšašanje|wótpšašani|wótpšašanja}}',
'specialpage-empty' => 'Toś ten bok njewopśimjejo tuchylu žedne zapise.',
'lonelypages' => 'Wósyrośone boki',
-'lonelypagestext' => 'Na slědujuce boki njeeksistěrujo žeden wótkaz wót drugich bokow we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}.',
+'lonelypagestext' => 'Slědujuce boki njejsu wótkazowe cele drugich bokow abo njezapśimuju se do drugich bokow w
+{{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}.',
'uncategorizedpages' => 'Boki bźez kategorijow',
'uncategorizedcategories' => 'Njekategorizěrowane kategorije',
'uncategorizedimages' => 'Njekategorizěrowane dataje.',
@@ -1432,7 +1434,7 @@ Bok wobjadnawa se ako bok wujasnjenja zapśimjeśa, gaž wótkazujo na nju [[Med
'booksources' => 'Pytanje pó ISBN',
'booksources-search-legend' => 'Knigłowe žrědła pytaś',
'booksources-go' => 'Pytaś',
-'booksources-text' => 'To jo lisćina z wótkazami na internetowe boki, kótarež pśedawaju nowe a trjebane knigły. Tam mógu teke dalšne informacije wó knigłach byś. {{SITENAME}} njezwisujo góspodarsce z žednym z toś tych póbitowarjow.',
+'booksources-text' => 'To jo lisćina z wótkazami na internetowe boki, kótarež pśedawaju nowe a trjebane knigły. Tam mógu teke dalšne informacije wó knigłach byś. {{SITENAME}} njezwisujo góspodarski z žednym z toś tych póbitowarjow.',
# Special:Log
'specialloguserlabel' => 'Wužywaŕ:',
@@ -1486,8 +1488,8 @@ Bok wobjadnawa se ako bok wujasnjenja zapśimjeśa, gaž wótkazujo na nju [[Med
'mailnologintext' => 'Dejš [[Special:UserLogin|pśizjawjony]] byś a płaśiwu e-mailowu adresu w swójich [[Special:Preferences|nastajenjach]] měś, aby drugim wužywarjam e-mail pósłał.',
'emailuser' => 'Toś tomu wužywarjeju e-mail pósłaś',
'emailpage' => 'E-mail wužywarjeju',
-'emailpagetext' => 'Jolic toś ten wužywaŕ jo zapódał płaśiwu e-mailowu adresu w swójich wužywarskich nastajenjach, pósćelo ormular dołojce jadnotliwu powěsć.
-E-mailowa adresa, kótaruž sy zapódał w [[Special:Preferences|swójich wužywarskich nastajenjach]] zjawi se ako adresa w pólu "Wót" e-maile, aby dostawaŕ móžo śi direktnje wótegroniś.',
+'emailpagetext' => 'Móžoš slědujucy formular wužywaś, aby toś tomu wužywarjeju e-mail pósłał.
+E-mailowa adresa, kótaruž sy zapódał w [[Special:Preferences|swójich wužywarskich nastajenjach]], zjawi se ako adresa w pólu "Wót" e-maile, aby dostawaŕ móžo śi direktnje wótegroniś.',
'usermailererror' => 'E-mailowy objekt jo zmólku wrośił.',
'defemailsubject' => '{{SITENAME}} e-mail',
'noemailtitle' => 'E-mailowa adresa felujo.',
@@ -1505,7 +1507,7 @@ E-mailowa adresa, kótaruž sy zapódał w [[Special:Preferences|swójich wužyw
# Watchlist
'watchlist' => 'Wobglědowańka',
-'mywatchlist' => 'móje wobglědowańka',
+'mywatchlist' => 'mója wobglědowańka',
'watchlistfor' => "(za wužywarja '''$1''')",
'nowatchlist' => 'Žedne zapise w Twójich wobglědowańkach.',
'watchlistanontext' => 'Dejš se $1, aby mógał swóje wobglědowańka wiźeś abo zapise w nich wobźěłaś.',
@@ -1615,7 +1617,7 @@ póstupujśo z glědanim.',
Slědnu změnu k bokoju jo pśewjadł [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|diskusija]] | [[Special:Contributions/$3|{{int:contribslink}}]]).',
'editcomment' => 'Komentar ku slědnej změnje jo był: „<i>$1</i>“.', # only shown if there is an edit comment
-'revertpage' => 'Změny wót [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|Diskusija]]) su se wót [[User:$1|$1]] k slědnej wersiji nawrośili.', # Additional available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
+'revertpage' => 'Změny wužywarja [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|Diskusija]]) su se wótwrośili a slědna wersija wužywarja [[User:$1|$1]] jo se wótnowiła.', # Additional available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
'rollback-success' => 'Změny wót $1 su se slědk wzeli a slědna wersija wót $2 jo zasej se nawrośiła.',
'sessionfailure' => 'Problem z twójim wužywarskim pósejźenim jo se wujawił.
Wěstoty dla jo akcija se pśetergnuła, aby se zadorało wopacnemu pśirědowanjoju twójeje změny drugemu wužywarjeju.
@@ -1706,6 +1708,8 @@ W [[Special:Log/delete|log-lisćinje wulašowanjow]] namakajoš pśeglěd wulaš
'undelete-error-long' => 'Zmólki pśi nawrośenju dataje:
$1',
+'undelete-show-file-confirm' => 'Coš se napšawdu wulašowanu wersiju dataje "<nowiki>$1</nowiki>" wót $2 $3 woglědaś?',
+'undelete-show-file-submit' => 'Jo',
# Namespace form on various pages
'namespace' => 'Mjenjowy rum:',
@@ -1783,7 +1787,7 @@ Glědaj do [[Special:IPBlockList|lisćiny aktiwnych blokěrowanjow]].',
'ipb-edit-dropdown' => 'Pśicyny blokěrowanja wobźěłaś',
'ipb-unblock-addr' => '$1 dopušćiś',
'ipb-unblock' => 'Wužywarske mě abo IP-adresu dopušćiś',
-'ipb-blocklist-addr' => 'Aktualne blokěrowanja za „$1“ pokazaś',
+'ipb-blocklist-addr' => 'Eksistujuce blokěrowanja za $1',
'ipb-blocklist' => 'Wšykne aktualne blokěrowanja pokazaś',
'unblockip' => 'Wužywarja dopušćiś',
'unblockiptext' => 'Z pomocu dołojcnego formulara móžotej IP-adresa abo wužywaŕ zasej se dopušćiś.',
@@ -1889,7 +1893,7 @@ W toś tyma padoma dej wopśimjeśe boka manualnje se pśesunuś resp. gromadu w
'movepage-page-unmoved' => 'Bok $1 njejo se do $2 pśesunuś dał.',
'movepage-max-pages' => 'Maksimalna licba $1 {{PLURAL:$1|boka|bokowu|bokow|bokow}} jo se pśesunuła a žedne dalšne wěcej njedaje se awtomatiski pśesunuś.',
'1movedto2' => '„[[$1]]“ pśesunjone na „[[$2]]“',
-'1movedto2_redir' => '„[[$1]]“ jo se pśesunuł(o/a) na „[[$2]]“. Pśi tom jo jadno dalejpósrědnjenje se pśepisało.',
+'1movedto2_redir' => 'Nastawk „[[$1]]“ jo se pśesunuł na „[[$2]]“. Pśi tom jo jadno dalejpósrědnjenje se pśepisało.',
'movelogpage' => 'Protokol pśesunjenjow',
'movelogpagetext' => 'How jo lisćina wšyknych pśesunjonych bokow.',
'movereason' => 'Pśicyna',
@@ -1902,7 +1906,7 @@ Bok „[[:$1]]“ južo eksistěrujo. Coš jen wulašowaś, aby mógał toś ten
'delete_and_move_reason' => 'wulašowane, aby było městno za pśesunjenje',
'selfmove' => 'Wuchadne a celowe mě stej identiskej; njejo móžno, bok na sam se pśesunuś.',
'immobile_namespace' => 'Wuchadne abo celowe mě jo šćitane; njejo móžno, boki z togo resp. do togo mjenjowego ruma pśesuwaś.',
-'imagenocrossnamespace' => 'Dataja njedajo se z mjenjowego ruma {{ns:image}} wen pśesunuś',
+'imagenocrossnamespace' => 'Dataja njedajo se pśesunuś do mjenjowego ruma, kótarež njejo za dataje.',
'imagetypemismatch' => 'Nowy datajowy sufiks swójomu typoju njewótpowědujo',
'imageinvalidfilename' => 'Mě celoweje dataje jo njepłaśiwe',
'fix-double-redirects' => 'Dalejpósrědnjenja, kótarež wótkazuju na originalny titel, aktualizěrowaś',
@@ -1951,7 +1955,7 @@ Datumy wersijow a wužywarske mjenja pśi tym se njezměniju.
Wšykne transwiki-importowe akcije protokolěruju se w [[Special:Log/import|log-lisćinje importow]].',
'import-interwiki-history' => 'Importěruj wšykne wersije toś togo boka',
'import-interwiki-submit' => 'Importěrowaś',
-'import-interwiki-namespace' => 'Importěruj boki do mjenjowego ruma:',
+'import-interwiki-namespace' => 'Celowy mjenjowy rum:',
'importtext' => 'Eksportěruj pšosym dataju ze žredlowego wikija z pomocu [[Special:Export|eksporteje funkcije]]. Składuj ju na swójom licadle a nagraj su sem.',
'importstart' => 'Importěrowanje bokow...',
'import-revision-count' => '$1 {{PLURAL:$1|wersija|wersiji|wersije}}',
@@ -1973,6 +1977,8 @@ Wšykne transwiki-importowe akcije protokolěruju se w [[Special:Log/import|log-
'import-nonewrevisions' => 'Wšykne wersije buchu južo pjerwjej importowane.',
'xml-error-string' => '$1 smužka $2, słup $3, (Byte $4): $5',
'import-upload' => 'XML-daty nagraś',
+'import-token-mismatch' => 'Zgubjenje posejźeńskich datow. Pšosym wopytaj hyšći raz.',
+'import-invalid-interwiki' => 'Njejo móžno importěrowaś z pódanego wikija.',
# Import log
'importlogpage' => 'Log-lisćinu importěrowaś',
@@ -2419,7 +2425,7 @@ Slědujuce wótkaze w tej samej smužce se za wuwześa naglědaju, w kótarychž
# External editor support
'edit-externally' => 'Dataje z eksternym programom wobźěłaś',
-'edit-externally-help' => 'Za dalšne informacije glědaj [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors setup instructions].',
+'edit-externally-help' => '(Za dalšne informacije glědaj [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors instalaciske instrukcije]).',
# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'recentchangesall' => 'wšykne',
@@ -2552,18 +2558,18 @@ Móžoš teke [[Special:Watchlist/edit|standardny editor wužywaś]].',
'watchlisttools-raw' => 'Wobglědowańka wobźěłaś',
# Iranian month names
-'iranian-calendar-m1' => 'Prědny mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m2' => 'Drugi mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m3' => 'Tśeśi mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m4' => 'Stwórty mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m5' => 'Pěty mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m6' => 'Šesty mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m7' => 'Sedymy mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m8' => 'Wósymy mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m9' => 'Źewjety mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m10' => 'Źasety mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m11' => 'Jadenasty mjasec Jalāli',
-'iranian-calendar-m12' => 'Dwanasty mjasec Jalāli',
+'iranian-calendar-m1' => 'Farwardin',
+'iranian-calendar-m2' => 'Ordibehešt',
+'iranian-calendar-m3' => 'Chordad',
+'iranian-calendar-m4' => 'Tir',
+'iranian-calendar-m5' => 'Mordad',
+'iranian-calendar-m6' => 'Šahriwar',
+'iranian-calendar-m7' => 'Mehr',
+'iranian-calendar-m8' => 'Aban',
+'iranian-calendar-m9' => 'Azar',
+'iranian-calendar-m10' => 'Dej',
+'iranian-calendar-m11' => 'Bahman',
+'iranian-calendar-m12' => 'Esfand',
# Core parser functions
'unknown_extension_tag' => 'Njeznaty tag rozšyrjenja „$1“',