summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesDsb.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesDsb.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesDsb.php177
1 files changed, 94 insertions, 83 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesDsb.php b/languages/messages/MessagesDsb.php
index de331b3d..76124ec2 100644
--- a/languages/messages/MessagesDsb.php
+++ b/languages/messages/MessagesDsb.php
@@ -7,6 +7,7 @@
* @ingroup Language
* @file
*
+ * @author Derbeth
* @author Dunak
* @author Dundak
* @author Michawiki
@@ -155,7 +156,7 @@ $messages = array(
'tog-hideminor' => 'Małe změny schowaś',
'tog-hidepatrolled' => 'Doglědowane změny w aktualnych změnach schowaś',
'tog-newpageshidepatrolled' => 'Doglědowane boki z lisćiny nowych bokow schowaś',
-'tog-extendwatchlist' => 'Lisćinu wobglědowańkow wócyniś, aby wšě změny pokazał, nic jano nejnowše',
+'tog-extendwatchlist' => 'Wobglědowańku wócyniś, aby wšě změny pokazał, nic jano nejnowše',
'tog-usenewrc' => 'Rozšyrjonu lisćinu aktualnych změnow (JavaScript trěbny) wužywaś',
'tog-numberheadings' => 'Nadpisma awtomatiski numerěrowaś',
'tog-showtoolbar' => 'Wobźěłańsku lejstwu pokazaś (JavaScript)',
@@ -189,7 +190,7 @@ $messages = array(
'tog-watchlisthideminor' => 'Małe změny na wobglědowańskej lisćinje schowaś',
'tog-watchlisthideliu' => 'Změny pśizjawjonych wužywarjow z wobglědowańki schowaś',
'tog-watchlisthideanons' => 'Změny anonymnych wužywarjow z wobglědowańki schowaś',
-'tog-watchlisthidepatrolled' => 'Doglědowane změny we wobglědowańkach schowaś',
+'tog-watchlisthidepatrolled' => 'Doglědowane změny we wobglědowańce schowaś',
'tog-nolangconversion' => 'Konwertěrowanje rěcnych wariantow znjemóžniś',
'tog-ccmeonemails' => 'Kopije e-mailow dostaś, kótarež drugim wužywarjam pósćelom',
'tog-diffonly' => 'Pśi pśirownowanju wersijow jano rozdźěle pokazaś',
@@ -323,7 +324,7 @@ $messages = array(
'protect' => 'Šćitaś',
'protect_change' => 'změniś',
'protectthispage' => 'Bok šćitaś',
-'unprotect' => 'Šćitanje wótpóraś',
+'unprotect' => 'šćit wótpóraś',
'unprotectthispage' => 'Šćitanje wótpóraś',
'newpage' => 'Nowy bok',
'talkpage' => 'Diskusija',
@@ -428,19 +429,24 @@ $messages = array(
Sy se snaź zapisał pśi zapódaśu URL abo sy slědował wopacnemu wótkazoju.
To by mógło teke programěrowańska zmólka w {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} byś.',
'nosuchspecialpage' => 'Toś ten specialny bok njeeksistěrujo',
-'nospecialpagetext' => "<big>'''Toś ten specialny bok w toś tom wikiju njeeksistěrujo'''</big>
+'nospecialpagetext' => '<strong>Toś ten specialny bok w toś tom wikiju njeeksistěrujo</strong>
-Lisćina płaśecych specialnych bokow namakajo se pód [[Special:SpecialPages|{{int:specialpages}}]].",
+Lisćina płaśecych specialnych bokow namakajo se pód [[Special:SpecialPages|{{int:specialpages}}]].',
# General errors
'error' => 'Zmólka',
'databaseerror' => 'Zmólka w datowej bance',
-'dberrortext' => 'Syntaktiska zmólka pśi wótpšašowanju datoweje banki.
-Slědne wótpšašowanje jo było: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> z funkcije „<tt>$2</tt>“.
-MySQL jo zmólku „<tt>$3: $4</tt>“ wrośił.',
-'dberrortextcl' => 'Syntaktiska zmólka pśi wótpšašowanju datoweje banki.
-Slědne wótpšašowanje jo było: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> z funkcije „<tt>$2</tt>“.
-MySQL jo zmólku „<tt>$3: $4</tt>“ wrośił.',
+'dberrortext' => 'Syntaktiska zmólka pśi wótpšašowanju datoweje banki nastata.
+To by mógło zmólki w softwarje byś.
+Slědne wótpšašowanje jo było:
+<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
+z funkcije "<tt>$2</tt>".
+Datowa banka jo zmólku "<tt>$3: $4</tt>" wrośiła.',
+'dberrortextcl' => 'Syntaktiska zmólka pśi wótpšašowanju datoweje banki nastata.
+Slědne wopytane wótpšašowanje jo było:
+"$1"
+z funkcije "$2".
+Datowa banka jo zmólku "$3: $4" wrośiła',
'noconnect' => 'Wódaj! Wiki ma někotare techniske śěže a njamóžo žeden zwisk ze serwerom datoweje banki nawězaś.<br />
$1',
'nodb' => 'Njejo móžno było, datowu banku $1 wuzwóliś.',
@@ -480,7 +486,7 @@ Pšosym daj to a pśisłušny URL [[Special:ListUsers/sysop|administratoroju]] k
'wrong_wfQuery_params' => 'Njedobre parametery za wfQuery()<br />
Funkcija: $1<br />
Wótpšašanje: $2',
-'viewsource' => 'Žrědłowy tekst wobglědaś',
+'viewsource' => 'Žrědło se wobglědaś',
'viewsourcefor' => 'za $1',
'actionthrottled' => 'Akcije limitowane',
'actionthrottledtext' => 'Ako napšawa pśeśiwo spamoju, móžoš toś tu akciju jano někotare raze we wěstym case wuwjasć. Sy toś ten limit dośěgnuł. Pšosym wopytaj za někotare minuty hyšći raz.',
@@ -503,6 +509,7 @@ Wótpšašanje: $2',
# Login and logout pages
'logouttitle' => 'Wužywarja wótzjawiś',
'logouttext' => "'''Sy se něnto wótzjawił.'''
+
Móžoš {{SITENAME}} anomymnje dalej wužywaś abo móžoš [[Special:UserLogin|se znowego pśizjawiś]] ako samski abo hynakšy wužywaŕ.
Źiwaj na to, až někotare boki se dalej tak zwobraznjuju ako by hyšći pśizjawjeny był, až njewuproznijoš cache swójego wobglědowaka.",
'welcomecreation' => '== Witaj, $1! ==
@@ -516,16 +523,16 @@ Twójo konto jo se załožyło. Njezabydni změniś swóje [[Special:Preferences
'yourdomainname' => 'Twója domejna',
'externaldberror' => 'Abo jo wustupiła eksterna zmólka awtentifikacije datoweje banki, abo njesmějoš swójo eksterne wužywarske konto aktualizěrowaś.',
'login' => 'Pśizjawiś se',
-'nav-login-createaccount' => 'Pśizjawiś se',
+'nav-login-createaccount' => 'Pśizjawiś se/Konto załožyś',
'loginprompt' => 'Za pśizjawjenje do boka {{SITENAME}} muse se cookije dopušćiś.',
-'userlogin' => 'Pśizjawiś se',
-'logout' => 'Wótzjawiś se',
-'userlogout' => 'Wótzjawiś se',
+'userlogin' => 'Pśizjawiś se/Konto załožyś',
+'logout' => 'wótzjawiś se',
+'userlogout' => 'wótzjawiś se',
'notloggedin' => 'Njepśizjawjony(a)',
-'nologin' => 'Njamaš wužywarske konto? $1.',
+'nologin' => "Njamaš wužywarske konto? '''$1'''.",
'nologinlink' => 'Nowe wužywarske konto załožyś',
'createaccount' => 'Wužywarske konto załožyś',
-'gotaccount' => 'Maš južo wužywarske konto? $1.',
+'gotaccount' => "Maš južo wužywarske konto? '''$1'''.",
'gotaccountlink' => 'Pśizjawiś se',
'createaccountmail' => 'z e-mailku',
'badretype' => 'Šćitnej gronidle, kótarejž sy zapódał, se njemakajotej.',
@@ -590,7 +597,7 @@ Woglědowarje, kótarež wužywaju toś tu IP-adresu njamógu tuchylu dalšne ko
'createaccount-text' => 'Něchten jo konto za twóje e-mailowu adresu na {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} ($4) z mjenim "$2", z pótajmnym słowom "$3", wutwórił. Dejš se pśizjawiś a swóje pótajmne słowo něnt změniś.
Móžoš toś te zdźělenje ignorowaś, jolic toś te konto jo se jano zamólnje wutwóriło.',
-'login-throttled' => 'Sy pśecesto wopytał gronidło konta zapódaś. Pócakaj pšosym, nježli až wopytajoš znowego.',
+'login-throttled' => 'Sy pśecesto wopytał se pśizjawiś. Pócakaj pšosym, nježli až wopytajoš znowego.',
'loginlanguagelabel' => 'Rěc: $1',
# Password reset dialog
@@ -689,11 +696,12 @@ Zapśimjejśo pšosym wše górjejce pomjenjowane drobnosći do wšych napšašo
'whitelistedittext' => 'Musyš se $1, aby mógał boki wobźěłowaś.',
'confirmedittitle' => 'Za wobźěłanje jo wobkšuśenje e-mailki notne.',
'confirmedittext' => 'Nježli až móžoš źěłaš, musyš swóju e-mailowu adresu wobkšuśiś. Pšosym dodaj a wobkšuś swóju e-mailowu adresu w [[Special:Preferences|nastajenjach]].',
-'nosuchsectiontitle' => 'Wótrězk njeeksistěrujo.',
-'nosuchsectiontext' => 'Sy wopytał wobźěłaś njeeksistěrujucy wótrězk $1. Dokulaž taki wótrězk njeeksistěrujo, njamóžoš swójo wobźěłanje niźi składowaś.',
+'nosuchsectiontitle' => 'Wótrězk njedajo se namakaś',
+'nosuchsectiontext' => 'Sy wopytał wótrězk wobźěłaś, kótaryž njeeksistěrujo.
+Jo se snaź pśesunuł abo wulašował, mjaztym až woglědujoš se bok.',
'loginreqtitle' => 'Pśizjawjenje trěbne',
'loginreqlink' => 'se pśizjawiś',
-'loginreqpagetext' => 'Dejš se $1, aby mógł boki pšawje cytaś.',
+'loginreqpagetext' => 'Dejš $1, aby mógł boki pšawje cytaś.',
'accmailtitle' => 'Šćitne gronidło jo se wótpósłało.',
'accmailtext' => "Pśipadnje napórane gronidło za [[User talk:$1|$1]] jo se pósłało k $2.
@@ -703,7 +711,7 @@ Gronidło za toś to nowe konto dajo se na boku ''[[Special:ChangePassword|Groni
Aby bok wutwórił, ga napiš do kašćika spózy.
(Dokradnjejše informacije pód: [[{{MediaWiki:Helppage}}|help page]]).',
'anontalkpagetext' => "---- ''Toś jo diskusijny bok za anonymnego wužywarja, kótaryž njejo dotychměst žedno wužywarske konto załožył abo swójo konto njewužywa. Togodla dejmy numerisku IP-adresu wužywaś, aby jogo/ju identificěrowali. Taka IP-adresa dajo se wót wšakich wužywarjow wužywaś. Jolic sy anonymny wužywaŕ a se mysliš, až su se njerelewantne komentary na tebje měrili, [[Special:UserLogin/signup|załož konto]] abo [[Special:UserLogin|pśizjaw se]], aby se w pśichoźe zmuśenje z drugimi anonymnymi wužywarjami wobinuł.''",
-'noarticletext' => 'Dotychměst toś ten bok hyšći njewopśimujo žeden tekst. Móžoš w drugich bokach [[Special:Search/{{PAGENAME}}|titel togo boka pytaś]], <span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:Log|page={{urlencode:{{FULLPAGENAME}}}}}} wótpowědne protokole pytaś] abo [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} toś ten bok wobźěłaś]</span>.',
+'noarticletext' => 'Dotychměst toś ten bok hyšći njewopśimujo žeden tekst. Móžoš w drugich bokach [[Special:Search/{{PAGENAME}}|titel togo boka pytaś]], <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} wótpowědne protokole pytaś] abo [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} toś ten bok wobźěłaś]</span>.',
'userpage-userdoesnotexist' => 'Wužywarske konto "$1" njejo zregistrěrowane. Pšosym pśeglědaj, lěc coš toś ten bok wopšawdu napóraś/wobźěłaś.',
'clearyourcache' => "'''Pokazka: Jo móžno, až dejš wuprozniś cache wobglědowaka, aby změny wiźeł.'''
'''Mozilla/Firefox/Safari:''' Źarź ''Umsch'' tłocony, mjaztym až kliknjoš ''Znowego'' abo tłoc pak ''Strg-F5'' pak ''Strg-R'' (''Command-R'' na Makintošu); '''Konqueror: '''Klikni ''' na ''Aktualisieren'' abo tłoc ''F5;'' '''Opera:''' wuprozni cache w ''Extras -> Eisntellungen;'' '''Internet Explorer:''' źarź ''Strg'' tłocony, mjaztym až kliknjoš na ''Aktualisieren'' abo tłoc ''Strg-F5.''",
@@ -879,11 +887,11 @@ Pšosym wobkšuś, až coš to cyniś, až rozmějoš slědy a až cyniš to wó
'revdelete-suppress' => 'Pśicynu wulašowanja teke za administratorow schowaś',
'revdelete-hide-image' => 'Wopśimjeśe dataje schowaś',
'revdelete-unsuppress' => 'Wobgranicowanja za wótnowjone wersije zasej zwignuś.',
-'revdelete-log' => 'Komentar w log-lisćinje:',
+'revdelete-log' => 'Pśicyna za wulašowanje:',
'revdelete-submit' => 'We wuzwólonej wersiji nałožyś',
'revdelete-logentry' => 'Woglědanje wersije změnjone za [[$1]]',
'logdelete-logentry' => 'wiźobnosć za [[$1]] změnjona.',
-'revdelete-success' => "'''Wiźobnosć wersije jo se z wuspěchom změniła.'''",
+'revdelete-success' => "'''Widobnosć wersije jo se z wuspěchom zaktualizěrowała.'''",
'logdelete-success' => "'''Wiźobnosć log-lisćiny z wuspěchom změnjona.'''",
'revdel-restore' => 'Widobnosć změniś',
'pagehist' => 'stawizny boka',
@@ -1013,7 +1021,7 @@ Móžoš bok ale teke [[:$1|sam załožyś]].",
'prevn-title' => '{{PLURAL:$1|Pjerwjejšny wuslědk|Pjerwjejšnej $1 wuslědka|Pjerwjejšne $1 wuslědki|Pjerwjejšnych $1 wuslědkow}}',
'nextn-title' => '{{PLURAL:$1|Pśiducy wuslědk|Pśiducej $1 wuslědka|Pśiduce $1 wuslědki|Pśiducych $1 wuslědkow}}',
'shown-title' => '$1 {{PLURAL:$1|wuslědk|wuslědka|wuslědki|wuslědkow}} na bok pokazaś',
-'viewprevnext' => 'Pokazaś ($1) ($2) ($3).',
+'viewprevnext' => 'Pokazaś ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3).',
'searchmenu-legend' => 'Pytańske opcije',
'searchmenu-exists' => "'''Jo bok z mjenim \"[[\$1]]\" na toś tom wikiju'''",
'searchmenu-new' => "'''Napóraj bok \"[[:\$1|\$1]]\" na toś tom wikiju!'''",
@@ -1091,9 +1099,9 @@ Móžoš bok ale teke [[:$1|sam załožyś]].",
'prefs-personal' => 'Wužywarski profil',
'prefs-rc' => 'Aktualne změny',
'prefs-watchlist' => 'Wobglědowańka',
-'prefs-watchlist-days' => 'Licba dnjow, kenž maju se we wobglědowańkach pokazaś:',
+'prefs-watchlist-days' => 'Licba dnjow, kenž maju se we wobglědowańce pokazaś:',
'prefs-watchlist-days-max' => '(maksimalnje 7 dnjow)',
-'prefs-watchlist-edits' => 'Maksimalna licba změnow, kenž maju w rozšyrjonej lisćinje wobglědowańkow se pokazaś:',
+'prefs-watchlist-edits' => 'Maksimalna licba změnow, kótarež maju se w rozšyrjonej wobglědowańce pokazaś:',
'prefs-watchlist-edits-max' => '(maksimalna licba: 1000)',
'prefs-misc' => 'Wšake nastajenja',
'prefs-resetpass' => 'Gronidło změniś',
@@ -1154,7 +1162,7 @@ Móžoš bok ale teke [[:$1|sam załožyś]].",
* Markěrowany kašćik wóznamjenijo, až wužywaŕ jo w toś tej kupce.
* Njemarkěrowany kašćik woznamjenijo, až wužywaŕ njejo w toś tej kupce.
* * pódawa, až njamóžoš kupku wótwónoźeś, gaž sy ju pśidał abo nawopak.',
-'userrights-reason' => 'Pśicyna změny:',
+'userrights-reason' => 'Pśicyna:',
'userrights-no-interwiki' => 'Njamaš pšawo wužywarske pšawa w drugich wikijach změniś.',
'userrights-nodatabase' => 'Datowa banka $1 njeeksistěrujo abo njejo lokalna.',
'userrights-nologin' => 'Musyš se z administratorowym kontom [[Special:UserLogin|pśizjawiś]], aby wužywarske pšawa změnił.',
@@ -1246,7 +1254,7 @@ Móžoš bok ale teke [[:$1|sam załožyś]].",
# User rights log
'rightslog' => 'Protokol wužywarskich pšawow',
'rightslogtext' => 'To jo protokol wužywarskich pšawow.',
-'rightslogentry' => 'Pśisłušnosć ku kupce jo se za „[[$1]]“ změniła wót „$2“ na „$3“.',
+'rightslogentry' => 'Pśisłušnosć ku kupce jo se za „$1“ změniła wót „$2“ na „$3“.',
'rightsnone' => '(nic)',
# Associated actions - in the sentence "You do not have permission to X"
@@ -1371,14 +1379,19 @@ Glědaj [[Special:NewFiles|galeriju nowych datajow]] za wizuelny pśeglěd.',
'large-file' => 'Pó móžnosći njedejała dataja wětša byś ako $1. Toś ta dataja jo $2 wjelika.',
'largefileserver' => 'Dataja jo wětša ako serwer dopušćijo.',
'emptyfile' => 'Dataja jo prozna. Pśicyna togo móžo byś zmólka w mjenju dataje. Kontrolěruj pšosym, lic coš dataju napšawdu uploadowaś.',
-'fileexists' => "Dataja z toś tym mjenim južo eksistěrujo. Tłocyš-lic na \"Dataju składowaś\", ga se dataja pśepišo. Pšosym kontrolěruj '''<tt>\$1</tt>''', gaž njejsy se kradu wěsty.",
-'filepageexists' => "Wopisański bok za toś tu dataju bu južo na '''<tt>$1</tt>''' napórany, ale dataja z toś tym mjenim njeeksistěrujo. Zespominanje, kótarež sy zapódał, se na wopisańskem boku njezjawijo. Aby se twóje zespominanje tam zjawiło, dejš jen manuelnje wobźěłaś.",
-'fileexists-extension' => "Eksistěrujo južo dataja z pódobnym mjenim:<br />
-Mě dataje, kótaraž dej se uploadowaś: '''<tt>$1</tt>'''<br />
-Mě eksistěrujuceje dataje: '''<tt>$2</tt>'''<br />
-Wuzwól nowe mě, jolic až sy se wěsty, až dataji njejstej identiskej.",
+'fileexists' => "Dataja z toś tym mjenim južo eksistěrujo.
+Tłocyš-lic na \"Dataju składowaś\", ga se dataja pśepišo.
+Pšosym kontrolěruj '''<tt>[[:\$1]]</tt>''', gaž njejsy se kradu wěsty.
+[[\$1|thumb]]",
+'filepageexists' => "Wopisański bok za toś tu dataju bu južo na '''<tt>[[:$1]]</tt>''' napórany, ale dataja z toś tym mjenim tuchylu njeeksistěrujo. Zespominanje, kótarež zapódawaš, njezjawijo se na wopisańskem boku. Aby se twóje zespominanje tam zjawiło, dejš jen manuelnje wobźěłaś.
+[[$1|thumb]]",
+'fileexists-extension' => "Eksistěrujo južo dataja z pódobnym mjenim: [[$2|thumb]]
+* Mě dataje, kótaraž dej se nagraś: '''<tt>[[:$1]]</tt>'''
+* Mě eksistěrujuceje dataje: '''<tt>[[:$2]]</tt>'''
+Pšosym wubjeŕ druge mě.",
'fileexists-thumb' => "<center>'''Eksistěrujucy wobraz'''</center>",
-'fileexists-thumbnail-yes' => "Zazdaśim ma wobraz reducěrowanu wjelikosć ''(thumbnail)''. Kontrolěruj pšosym dataju '''<tt>$1</tt>'''.<br />
+'fileexists-thumbnail-yes' => "Zazdaśim ma wobraz reducěrowanu wjelikosć ''(thumbnail)''. [[$1|thumb]]
+Kontrolěruj pšosym dataju '''<tt>[[:$1]]</tt>'''.
Jadna-lic se wó wobraz w originalnej wjelikosći, pón njejo notne, separatny pśeglědowy wobraz uploadowaś.",
'file-thumbnail-no' => "Mě dataje zachopijo z '''<tt>$1</tt>'''. Zda se, až to jo wobraz z reducěrowaneju wjelikosću. ''(thumbnail)''.
Jolic maš toś ten wobraz w połnem rozeznaśu, nagraj jen, howac změń pšosym mě dataje.",
@@ -1505,7 +1518,7 @@ Slědujuca lisćina pokazujo jano {{PLURAL:$1|prědny wótkaz|prědnej $1 wótka
'filedelete-intro-old' => "Wulašujoš [$4 wersiju wót $2, $3 góź.] dataje '''„[[Media:$1|$1]]“'''.",
'filedelete-comment' => 'Komentar:',
'filedelete-submit' => 'Wulašowaś',
-'filedelete-success' => "'''$1''' wulašowane.",
+'filedelete-success' => "'''$1''' jo se wulašował.",
'filedelete-success-old' => "Wersija wót $2, $3 góź. dataje '''[[Media:$1|$1]]''' jo se wulašowała.",
'filedelete-nofile' => "'''$1''' njeekistěrujo.",
'filedelete-nofile-old' => "Njejo archiwowana wersija '''$1''' z pódanymi atributami.",
@@ -1568,7 +1581,8 @@ Wótkazujśo lubjej na pótrjefjony bok.<br />
Bok wobjadnawa se ako bok wujasnjenja zapśimjeśa, gaž wótkazujo na nju [[MediaWiki:Disambiguationspage]].',
'doubleredirects' => 'Dwójne dalejpósrědnjenja',
-'doubleredirectstext' => 'Toś ten bok nalicujo dalejpósrědnjenja, kótarež wótkazuju na druge dalejpósrědnjenja. Kužda smužka wopśimjejo wótkaze na prědne a druge dalejpósrědnjenje a teke na cyl drugego dalejpósrědnjenja, což jo w normalnem paźe wótmyslony cylowy bok, na kótaryž dejał južo prědne dalejpósrědnjenje wótkazowaś.',
+'doubleredirectstext' => 'Toś ten bok nalicujo boki, kótarež dalej pósrědnjaju na druge dalejpósrědnjenja.
+Kužda smužka wopśimjejo wótkaze na prědne a druge dalejpósrědnjenje a teke na cel drugego dalejpósrědnjenja, což jo w normalnem paźe "napšawdny" celowy bok, na kótaryž by mógło prědne dalejpósrědnjenje pokazaś. <s>Pśešmarnjone</s> zapiski su južo wobstarane.',
'double-redirect-fixed-move' => '[[$1]] jo se pśesunuł, jo něnto dalejposrědnjenje do [[$2]]',
'double-redirect-fixer' => 'Pórěźaŕ dalejpósrědnjenjow',
@@ -1636,7 +1650,8 @@ Bok wobjadnawa se ako bok wujasnjenja zapśimjeśa, gaž wótkazujo na nju [[Med
'ancientpages' => 'Nejstarše boki',
'move' => 'Pśesunuś',
'movethispage' => 'Bok pśesunuś',
-'unusedimagestext' => 'Pšosym glědaj na to, až ewtl. druge websedła móžu k drugej dataji z direktnym URL wótkazaś a móžo togodla how nalicona byś, lěcrownož se rowno wužywa.',
+'unusedimagestext' => 'Slědujuce dataje eksistěruju, ale njejsu do boka zasajźone.
+Pšosym glědaj na to, až druge websedła móžu k drugej dataji z direktnym URL wótkazowaś a móžo togodla how hyšće nalicona byś, lěcrownož se rowno wužywaju.',
'unusedcategoriestext' => 'Toś ten specialny bok pokazujo wšykne njekategorizěrowane kategorije.',
'notargettitle' => 'Žeden celowy bok njejo zapódany.',
'notargettext' => 'Njejsy zapódał celowy bok, źož dejała funkcija se wugbaś.',
@@ -1657,7 +1672,7 @@ Bok wobjadnawa se ako bok wujasnjenja zapśimjeśa, gaž wótkazujo na nju [[Med
'specialloguserlabel' => 'Wužywaŕ:',
'speciallogtitlelabel' => 'Nadpismo:',
'log' => 'Protokole',
-'all-logs-page' => 'Wšykne protokole',
+'all-logs-page' => 'Wšykne zjawne protokole',
'alllogstext' => 'To jo kombiněrowane zwobraznjenje wšyknych we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} k dispoziciji stojecych protokolow. Móžoš naglěd pśez wubraśe protokolowego typa, wužywarskego mjenja (pód źiwanim wjelikopisanja) abo pótrjefjonego boka (teke pód źiwanim wjelikopisanja) wobgranicowaś.',
'logempty' => 'Žedne se góźece zapise njeeksistěruju.',
'log-title-wildcard' => 'Pytaś nadpismo, kótarež zachopijo z ...',
@@ -1754,18 +1769,15 @@ E-mailowa adresa, kótaruž sy zapódał w [[Special:Preferences|swójich wužyw
'watchlist' => 'Wobglědowańka',
'mywatchlist' => 'mója wobglědowańka',
'watchlistfor' => "(za wužywarja '''$1''')",
-'nowatchlist' => 'Žedne zapise w Twójich wobglědowańkach.',
-'watchlistanontext' => 'Dejš se $1, aby mógał swóje wobglědowańka wiźeś abo zapise w nich wobźěłaś.',
+'nowatchlist' => 'Žedne zapise w twójej wobglědowańce.',
+'watchlistanontext' => 'Dejš $1, aby mógał swóju wobglědowańku wiźeś abo zapise w njej wobźěłaś.',
'watchnologin' => 'Njepśizjawjony(a)',
-'watchnologintext' => 'Musyš byś [[Special:UserLogin|pśizjawjony]], aby mógał swóje wobglědowańka wobźěłaś.',
-'addedwatch' => 'Jo k wobglědowańkam se dodało',
-'addedwatchtext' => 'Bok „<nowiki>$1</nowiki>“ jo k twójim [[Special:Watchlist|wobglědowańkam]] se dodał.
-
-Pózdźejšne změny na toś tom boku a w pśisłušecej diskusiji se tam nalicuju a w pśeglěźe [[Special:RecentChanges|slědnych změnow]] tucnje wóznamjeniju.
-
-Coš-lic bok zasej z twójich wobglědowańkow wulašowaś, kliknij na wótpowědujucem boce na "dalej njewobglědowaś".',
-'removedwatch' => 'Jo z wobglědowańkow se wulašowało',
-'removedwatchtext' => 'Bok „<nowiki>$1</nowiki>“ jo z twójich wobglědowańkow wulašowany.',
+'watchnologintext' => 'Musyš [[Special:UserLogin|pśizjawjony]] byś, aby mógał swóju wobglědowańku wobźěłaś.',
+'addedwatch' => 'Jo se k wobglědowańce dodało',
+'addedwatchtext' => "Bok \"[[:\$1]]\" jo se k twójej [[Special:Watchlist|wobglědowańce]] dodał.
+Pózdźejšne změny na toś tom boku a w pśisłušecej diskusiji se tam nalicuju, a bok buźo se w [[Special:RecentChanges|lisćinje aktualnych změnow]] '''tucnje''' pokazaś, aby daju se lažčej namakaś.",
+'removedwatch' => 'Jo se z wobglědowańki wulašowało',
+'removedwatchtext' => 'Bok "[[:$1]]" jo se z [[Special:Watchlist|twójeje wobglědowańki]] wulašowany.',
'watch' => 'Wobglědowaś',
'watchthispage' => 'Bok wobglědowaś',
'unwatch' => 'Dalej njewobglědowaś',
@@ -1776,9 +1788,9 @@ Coš-lic bok zasej z twójich wobglědowańkow wulašowaś, kliknij na wótpowě
'watchlist-details' => 'Wobglědujoš {{PLURAL:$1|$1 bok|$1 boka|$1 boki|$1 bokow}}, bźez diskusijnych bokow.',
'wlheader-enotif' => '* E-mailowe powěsće su aktiwizěrowane.',
'wlheader-showupdated' => "* Boki, kótarež su wót twójogo slědnego woglěda se změnili, pokazuju se '''tucnje'''.",
-'watchmethod-recent' => 'Kontrolěrowanje slědnych wobźěłanjow we wobglědowańkach',
-'watchmethod-list' => 'Pśepytanje wobglědowańkow za slědnymi wobźěłanjami',
-'watchlistcontains' => 'Twóje wobglědowańka wopśimjeju $1 {{PLURAL:$1|bok|boka|boki}}.',
+'watchmethod-recent' => 'Kontrolěrowanje aktualnych změnow we wobglědowańce',
+'watchmethod-list' => 'Pśepytanje wobglědowanych bokow za aktualnymi změnami',
+'watchlistcontains' => 'Twója wobglědowańka wopśimujo $1 {{PLURAL:$1|bok|boka|boki|bokow}}.',
'iteminvalidname' => 'Problem ze zapisom „$1“, njepłaśece mě.',
'wlnote' => "{{PLURAL:$1|Slědujo slědna změna|slědujotej '''$1''' slědnej změnje|slěduju slědne '''$1''' změny}} {{PLURAL:$2|slědneje góźiny|slědneju '''$2''' góźinowu|slědnych '''$2''' góźinow}}.",
'wlshowlast' => 'Pokaž změny slědnych $1 góźinow, $2 dnjow abo $3 (w slědnych 30 dnjach).',
@@ -1792,9 +1804,9 @@ Coš-lic bok zasej z twójich wobglědowańkow wulašowaś, kliknij na wótpowě
'enotif_reset' => 'Wšykne boki ako woglědane markěrowaś',
'enotif_newpagetext' => 'To jo nowy bok.',
'enotif_impersonal_salutation' => '{{SITENAME}}-wužywaŕ',
-'changed' => 'změnjone',
-'created' => 'wutwórjone',
-'enotif_subject' => '[{{SITENAME}}] Bok "$PAGETITLE" jo se wót $PAGEEDITOR $CHANGEDORCREATED',
+'changed' => 'změnił',
+'created' => 'wutwórił',
+'enotif_subject' => '[{{SITENAME}}] $PAGEEDITOR jo bok "$PAGETITLE" $CHANGEDORCREATED',
'enotif_lastvisited' => 'Wšykne změny na jadno póglědnjenje: $1',
'enotif_lastdiff' => 'Za toś tu změnu glědaj w $1.',
'enotif_anon_editor' => 'anonymny wužywaŕ $1',
@@ -1831,7 +1843,7 @@ Aby nastajenja twójich wobglědowańkow změnił, woglědaj: {{fullurl:Special:
'confirmdeletetext' => 'Coš bok abo dataju ze wšyknymi pśisłušnymi wersijami na pśecej wulašowaś. Pšosym wobkšuś, až sy se wědobny, kake konsekwency móžo to měś, a až jadnaš pó [[{{MediaWiki:Policy-url}}|směrnicach]].',
'actioncomplete' => 'Akcija jo se wugbała.',
'deletedtext' => '„<nowiki>$1</nowiki>“ jo se wulašował(a/o). W $2 namakajoš lisćinu slědnych wulašowanjow.',
-'deletedarticle' => 'wulašowane "[[$1]]"',
+'deletedarticle' => 'jo "[[$1]]" wulašował',
'suppressedarticle' => '"[[$1]]" pódtłocony',
'dellogpage' => 'Protokol wulašowanjow',
'dellogpagetext' => 'How jo protokol wulašowanych bokow a datajow.',
@@ -1875,7 +1887,7 @@ Pšosym nawroś se na bok, wót kótaregož sy pśišeł a wopytaj hyšći raz.'
'protect-title' => 'Šćit boka „$1“ změniś',
'prot_1movedto2' => '„[[$1]]“ pśesunjone na „[[$2]]“',
'protect-legend' => 'Šćitanje wobkšuśiś',
-'protectcomment' => 'Komentar:',
+'protectcomment' => 'Pśicyna:',
'protectexpiry' => 'cas wótběžy:',
'protect_expiry_invalid' => 'Zapódany cas jo njekorektny.',
'protect_expiry_old' => 'Zapódany cas jo wótběžał.',
@@ -1980,7 +1992,7 @@ $1',
# Contributions
'contributions' => 'Wužywarske pśinoski',
'contributions-title' => 'Wužywarske pśinoski wót $1',
-'mycontris' => 'Móje pśinoski',
+'mycontris' => 'móje pśinoski',
'contribsub2' => 'Za $1 ($2)',
'nocontribs' => 'Za toś te kriterije njejsu žedne změny se namakali.', # Optional parameter: $1 is the user name
'uctop' => '(aktualny)',
@@ -2047,8 +2059,8 @@ $1',
'ipb-change-block' => 'Wužywarja z toś tymi nastajenjami znowego blokěrowaś',
'badipaddress' => 'IP-adresa jo njekorektna',
'blockipsuccesssub' => 'Wuspěšnje blokěrowane',
-'blockipsuccesstext' => 'Wužywaŕ/IP-adresa [[Special:Contributions/$1|$1]] jo se blokěrował(a).<br />
-Glědaj do [[Special:IPBlockList|lisćiny aktiwnych blokěrowanjow]].',
+'blockipsuccesstext' => '[[Special:Contributions/$1|$1]] jo se blokěrował.<br />
+Glědaj do [[Special:IPBlockList|lisćiny aktiwnych blokěrowanjow]], aby blokěrowanja pśeglědał.',
'ipb-edit-dropdown' => 'Pśicyny blokěrowanja wobźěłaś',
'ipb-unblock-addr' => '$1 dopušćiś',
'ipb-unblock' => 'Wužywarske mě abo IP-adresu dopušćiś',
@@ -2081,7 +2093,7 @@ Glědaj do [[Special:IPBlockList|lisćiny aktiwnych blokěrowanjow]].',
'unblocklink' => 'dopušćiś',
'change-blocklink' => 'Blokěrowanje změniś',
'contribslink' => 'pśinoski',
-'autoblocker' => 'Twója IP-adresa jo awtomatiski se blokěrowała, dokulaž jo ju wužywał „$1“. Pśicyna blokěrowanja wužywarja „$1“ jo: „$2“.',
+'autoblocker' => 'Awtomatiski blokěrowany, dokulaž twója IP-adresa jo se rowno wót "[[User:$1|$1]]". Pśicyna za blokěrowanje wužywarja $1 jo: "$2".',
'blocklogpage' => 'Protokol blokěrowanjow',
'blocklog-fulllog' => 'Dopołny protokol blokěrowanjow',
'blocklogentry' => '[[$1]] blokěrujo se na $2 $3',
@@ -2119,8 +2131,8 @@ $1 jo južo zablokěrowany. Coš nastajenja změniś?',
# Developer tools
'lockdb' => 'Datowu banku zamknuś',
'unlockdb' => 'Datowu banku zasej spśistupniś',
-'lockdbtext' => 'Zamknjenje datoweje banki znjemóžnijo wšyknym wužywarjam boki wobźěłaś, swóje nastajenja změnjaś, swóje wobglědowańka wobźěłaś a druge źěła wugbaś, kótarež pominaju změnu w datowej bance. Pšosym wobkšuś, až coš něnto datowu banku zamknuś a zasej dopušćiś, gaž sy swóje změny pśewjadł.',
-'unlockdbtext' => 'Spśistupnjenje datoweje banki zmóžnijo wšyknym wužywarjam boki wobźěłaś, swóje nastajenja změnjaś, swóje wobglědowańka wobźěłaś a druge źěła wugbaś, kótarež pominaju změnu w datowej bance. Pšosym wobkšuś, až coš datowu banku zasej spśistupniś.',
+'lockdbtext' => 'Zamknjenje datoweje banki znjemóžnijo wšyknym wužywarjam boki wobźěłaś, swóje nastajenja změnjaś, swóju wobglědowańku wobźěłaś a druge źěła wugbaś, kótarež pominaju změnu w datowej bance. Pšosym wobkšuś, až coš něnto datowu banku zamknuś a zasej dopušćiś, gaž sy swóje změny pśewjadł.',
+'unlockdbtext' => 'Spśistupnjenje datoweje banki zmóžnijo wšyknym wužywarjam boki wobźěłaś, swóje nastajenja změnjaś, swóju wobglědowańku wobźěłaś a druge źěła wugbaś, kótarež pominaju změnu w datowej bance. Pšosym wobkšuś, až coš datowu banku zasej spśistupniś.',
'lockconfirm' => 'Jo, datowu banku com napšawdu zamknuś.',
'unlockconfirm' => 'Jo, datowu banku com napšawdu zasej spśistupniś.',
'lockbtn' => 'Datowu banku zamknuś',
@@ -2296,7 +2308,7 @@ Wšykne transwiki-importowe akcije protokolěruju se w [[Special:Log/import|log-
'tooltip-pt-mytalk' => 'Twój diskusijny bok',
'tooltip-pt-anontalk' => 'Diskusija wó změnach z tuteje IP-adresy.',
'tooltip-pt-preferences' => 'Móje pśistajenja',
-'tooltip-pt-watchlist' => 'Lisćina wobglědowańkow',
+'tooltip-pt-watchlist' => 'Lisćina bokow, kótarež se wobglěduju',
'tooltip-pt-mycontris' => 'Lisćina twójich pśinoskow',
'tooltip-pt-login' => 'Pśizjawjenje njejo obligatoriske, ale lubje witane.',
'tooltip-pt-anonlogin' => 'Pśizjawjenje njejo obligatoriske, ale lubje witane.',
@@ -2347,7 +2359,7 @@ Wšykne transwiki-importowe akcije protokolěruju se w [[Special:Log/import|log-
'tooltip-preview' => "Pšosym '''pśeglěd změnow''' wužywaś, nježlic až składujoš!",
'tooltip-diff' => 'Pokazujo změny teksta w tabelariskej formje.',
'tooltip-compareselectedversions' => 'Wuzwólonej wersiji boka pśirownowaś',
-'tooltip-watch' => 'Toś ten bok wobglědowańkam dodaś',
+'tooltip-watch' => 'Toś ten bok wobglědowańce dodaś',
'tooltip-recreate' => 'Bok nawrośiś, lěcrowno jo był wulašowany',
'tooltip-upload' => 'Z uploadowanim zachopiś',
'tooltip-rollback' => '"Roolback" anulěrujo změny slědnego wužywarja na toś tom boku z jadnym kliknjenim.',
@@ -2449,8 +2461,8 @@ $1',
'visual-comparison' => 'Wizuelne pśirownanje',
# Media information
-'mediawarning' => "'''Glědaj!''' Toś ta sorta datajow móžo wopśimjeś złosny programowy kod. Ześěgnjo-lic a wócynijo-lic se dataja, móžo se Twój kompjuter wobškóźeś.<hr />",
-'imagemaxsize' => "Maksimalna wobrazowa wjelikosć:<br />'' (za boki datajowego wopisanja)''",
+'mediawarning' => "'''Warnowanje''': Toś ten datajowy typ móžo wopśimjeś złosny programowy kod. Gaž toś ten kod se wuwjeźo, twój system móžo se wobškóźeś.<hr />",
+'imagemaxsize' => 'Wobgranicuj wjelikosć wobrazow na bokach z wopisowanim wobrazow na:',
'thumbsize' => 'Rozměra miniaturow:',
'widthheightpage' => '$1×$2, $3 {{PLURAL:$3|bok|boka|boki|bokow}}',
'file-info' => '(wjelikosć dataje: $1, MIME-Typ: $2)',
@@ -2858,28 +2870,27 @@ Pšosym wobkšuśiś, až napšawdu coš ten bok zasej wutwóriś.",
'lag-warn-high' => 'Dla wusokego wuśěženja serwera datoweje banki jo móžno, až pśinoski, kótarež su nowše ako {{PLURAL:$1|$1 sekunda|sekunźe|sekundy|sekundow}} se snaź na toś tej liśćinje njepokazuju.',
# Watchlist editor
-'watchlistedit-numitems' => 'Twóje wobglědowańka wopśimjeju {{PLURAL:$1|$1 zapisk|$1 zapiska|$1 zapiski}}, bźez diskusijnych bokow.',
-'watchlistedit-noitems' => 'Twóje wobglědowańka su prozne.',
+'watchlistedit-numitems' => 'Twója wobglědowańka wopśimuju {{PLURAL:$1|$1 zapisk|$1 zapiska|$1 zapiski|$1 zapiskow}}, bźez diskusijnych bokow.',
+'watchlistedit-noitems' => 'Twója wobglědowańka jo prozna.',
'watchlistedit-normal-title' => 'Zapise wobźěłaś',
-'watchlistedit-normal-legend' => 'Zapiski z wobglědowańkow wulašowaś',
-'watchlistedit-normal-explain' => 'To su zapise w twójich wobglědowańkach. Coš-lic zapise wulašowaś, markěruj kašćik pódla zapisow a tłoc na "zapise wulašowaś". Móžoš swóje wobglědowańka teke w [[Special:Watchlist/raw|lisćinowem formaśe]] wobźěłaś.',
+'watchlistedit-normal-legend' => 'Zapiski z wobglědowańki wulašowaś',
+'watchlistedit-normal-explain' => 'To su zapiski w twójej wobglědowańce. Coš-lic zapisk wulašowaś, markěruj kašćik pódla zapiska a tłoc na "zapiski wulašowaś". Móžoš swóju wobglědowańku teke w [[Special:Watchlist/raw|lisćinowem formaśe]] wobźěłaś.',
'watchlistedit-normal-submit' => 'Zapise wulašowaś',
-'watchlistedit-normal-done' => '{{PLURAL:$1 zapis jo|$1 zapisa stej|$1 zapise su}} z twójich wobglědowańkow se {{PLURAL:wulašował|wulašowałej|wulašowali}}.',
-'watchlistedit-raw-title' => 'Same wobglědowańka wobźěłaś',
-'watchlistedit-raw-legend' => 'Same wobglědowańka wobźěłaś',
-'watchlistedit-raw-explain' => 'Zapise, kótarež namakaju se w twójich wobglědowańkach pokazuju se dołojce. Wóni mógu se wobźěłaś pśez to, až do lisćiny se dodawaju resp. z njeje se wulašuju (stawnje jaden zapis na smužku). Gaž sy gótowy, tłoc "Lisćinu aktualizěrowaś".
-
+'watchlistedit-normal-done' => '{{PLURAL:$1 zapisk jo|$1 zapiska stej|$1 zapiski su|$1 zapiskow jo}} se z twójeje wobglědowańki {{PLURAL:wulašował|wulašowałej|wulašowali|wulašowało}}.',
+'watchlistedit-raw-title' => 'Samu wobglědowańku wobźěłaś',
+'watchlistedit-raw-legend' => 'Samu wobglědowańku wobźěłaś',
+'watchlistedit-raw-explain' => 'Zapiski, kótarež namakaju se w twójej wobglědowańce pokazuju se dołojce. Wóni mógu se wobźěłaś pśez to, až do lisćiny se dodawaju resp. z njeje se wulašuju (stawnje jaden zapisk na smužku). Gaž sy gótowy, tłoc "Lisćinu aktualizěrowaś".
Móžoš teke [[Special:Watchlist/edit|standardny editor wužywaś]].',
'watchlistedit-raw-titles' => 'Zapise:',
'watchlistedit-raw-submit' => 'Lisćinu aktualizěrowaś',
-'watchlistedit-raw-done' => 'Twóje wobglědowańka su se zaktualizěrowali.',
+'watchlistedit-raw-done' => 'Twója wobglědowańka jo se zaktualizěrowała.',
'watchlistedit-raw-added' => '{{PLURAL:$1|1 zapis jo se dodał|$1 zapisa stej se dodałej|$1 zapise su se dodali}}:',
'watchlistedit-raw-removed' => '{{PLURAL:$1|1 zapis jo se wulašował|$1 zapisa stej se wulašowałej|$1 zapise su se wulašowali}}:',
# Watchlist editing tools
'watchlisttools-view' => 'Změny wobglědaś',
-'watchlisttools-edit' => 'Woblědowańka pokazaś a wobźěłaś',
-'watchlisttools-raw' => 'Wobglědowańka wobźěłaś',
+'watchlisttools-edit' => 'Wobglědowańku pokazaś a wobźěłaś',
+'watchlisttools-raw' => 'Wobglědowańku wobźěłaś',
# Iranian month names
'iranian-calendar-m1' => 'Farwardin',
@@ -2978,7 +2989,7 @@ Zapódaj datajowe mě bźez prefiksa "{{ns:file}}:".',
'tag-filter-submit' => 'Filter',
'tags-title' => 'Toflicki',
'tags-intro' => 'Toś ten bok nalicyjo toflicki, z kótarymiž softwara móžo změnu markěrowaś a jich wóznam.',
-'tags-tag' => 'Interne mě toflicki',
+'tags-tag' => 'Mě toflicki',
'tags-display-header' => 'Naglěd na lisćinach změnow',
'tags-description-header' => 'Dopołne wopisanje wóznama',
'tags-hitcount-header' => 'Změny z toflickami',