summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesDv.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesDv.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesDv.php398
1 files changed, 394 insertions, 4 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesDv.php b/languages/messages/MessagesDv.php
index 2e813bd1..dcc0d792 100644
--- a/languages/messages/MessagesDv.php
+++ b/languages/messages/MessagesDv.php
@@ -1,8 +1,398 @@
<?php
-/** Dhivehi language file ( ދިވެހިބަސް', )
- *
- * @addtogroup Language
- */
+/** Divehi (ދިވެހިބަސް)
+ *
+ * @addtogroup Language
+ *
+ * @author MF-Warburg
+ * @author לערי ריינהארט
+ * @author Siebrand
+ * @author Glacious
+ */
$rtl = true;
+$messages = array(
+# User preference toggles
+'tog-hideminor' => 'ކުޑަ ކުޑަ އުނި އިތުރުތައް ފަހު ބަދަލު އިން ފޮރުއްވަވާ',
+'tog-ccmeonemails' => 'އަޅުގަނޑު އެހެން މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވާ އީމެއިލްގެ ނަކަލެއް އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވާ',
+
+'underline-always' => 'އަބަދުވެސް',
+'underline-never' => 'ހަމަހިލާ ނޫން',
+
+# Dates
+'sunday' => 'އާދީއްތަ',
+'monday' => 'ހޯމަ',
+'tuesday' => 'އަންގާރަ',
+'wednesday' => 'ބުދަ',
+'thursday' => 'ބުރާސްފަތި',
+'friday' => 'ހުކުރު',
+'saturday' => 'ހޮނިހިރު',
+'january' => 'ޖެނުއަރީ',
+'february' => 'ފެބްރުއަރީ',
+'march' => 'މާރޗް',
+'april' => 'އެޕްރީލް',
+'may_long' => 'މެއި',
+'june' => 'ޖޫން',
+'july' => 'ޖުލައި',
+'august' => 'އޮގަސްޓު',
+'september' => 'ސެޕްޓެމްބަރު',
+'october' => 'އޮކްޓޫބަރު',
+'november' => 'ނޮވެމްބަރު',
+'december' => 'ޑިސެމްބަރު',
+'may' => 'މެއި',
+'sep' => 'ސެޕްޓެމްބަރ',
+'oct' => 'އޮކްޓޯބަރ',
+'nov' => 'ނޮވެމްބަރ',
+'dec' => 'ޑިސެމްބަރ',
+
+# Bits of text used by many pages
+'categories' => 'ގިސްމުތައް',
+'category_header' => 'ގިސްމު "$1" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް',
+'subcategories' => 'ކުދިގިސްމުތައް',
+'category-empty' => "''މި ގިސްމުގައި އެއްވެއސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.''",
+
+'about' => 'ތާރަފު',
+'article' => 'ފިހުރިސްތު ޞަފްޙާ',
+'newwindow' => '(އާ ވިންޑޯ އެއް ހުޅުވޭނެއެވެ)',
+'cancel' => 'މަންސޫހު',
+'qbfind' => 'ހޯއްދަވާ',
+'qbedit' => 'އުނިއިތުރުގެންނަވާ',
+'qbpageoptions' => 'މި ޞަފްޙާ',
+'qbmyoptions' => 'މަގޭ ސަފްހާ ތައް',
+'mytalk' => 'މަގޭ ވާހަކަ',
+'navigation' => 'ސަމުގާ',
+'and' => 'އަދި',
+
+'errorpagetitle' => 'ކުށް',
+'returnto' => 'އަނބުރާ $1 އަށް ވަޑައިގަންނަވާ!',
+'tagline' => 'ވިކިޕީޑިއާ އިން',
+'help' => 'އެހީ',
+'search' => 'ހޯއްދަވާ',
+'go' => 'ދުރުވޭ',
+'history' => 'ޞަފްޙާގެ ތާރީހު',
+'history_short' => 'ތާރީހު',
+'info_short' => 'މައުލޫމާތު',
+'printableversion' => 'ޗާޕަށްފަހި ނުސްހާ',
+'permalink' => 'ދާއިމީ ފާލަން',
+'print' => 'ޗާޕުކުރައްވާ',
+'edit' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'editthispage' => 'މި ޞަފްޙާއަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'delete' => 'ފޮހެލައްވާ',
+'deletethispage' => 'މި ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
+'protect' => 'ދިފާއުކުރައްވާ',
+'protectthispage' => 'މި ޞަފްޙާ ދިފާއުކުރައްވާ',
+'unprotect' => 'ދިފާއުކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާ',
+'unprotectthispage' => 'މި ޞަފްޙާ ދިފާއުކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާ',
+'talkpage' => 'މި ސަފްޙާއާ މެދު ބަހުސްކުރައްވާ',
+'specialpage' => 'ހާއްސަ ޞަފްޙާ',
+'articlepage' => 'ފިހުރިސްތު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'talk' => 'ބަހުސް',
+'views' => 'ހިޔާލުފުޅުތައް',
+'toolbox' => 'އަތްމަތީފޮށި',
+'userpage' => 'މެންބަރުގެ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'viewtalkpage' => 'ބަހުސް ބައްލަވާ',
+'otherlanguages' => 'އެހެން ބަސްބަހުން',
+'redirectedfrom' => '(މިސްރާބުކުރެވުނީ $1 އިން)',
+'redirectpagesub' => 'ޞަފްޙާގެ މިސްރާބު އައުކުރައްވާ',
+'lastmodifiedat' => 'މި ޞަފްހާ އަށް އެންމެ ފަހުން ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވަނީ $1، $2 ގައެވެ.', # $1 date, $2 time
+'protectedpage' => 'ދިފާއުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާ',
+'jumptosearch' => 'ހޯއްދަވާ',
+
+# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
+'aboutsite' => 'ވިކިޕީޑިއާ ގެ ތާރަފު',
+'aboutpage' => 'މަޝްރޫ:ތާރަފު',
+'copyright' => 'ހުރިހާ މާއްދާއެއް $1 ގެ ދަށުން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.',
+'copyrightpagename' => 'ވިކިޕީޑިއާ:ނަކަލުކުރުމުގެ ހައްގު',
+'copyrightpage' => 'މަޝްރޫ:ނަކަލުކުރުމުގެހައްގު',
+'currentevents' => 'ހިނގަމުންދާ ހާދިސާތައް',
+'disclaimers' => 'އިއުލާނުތައް',
+'edithelp' => 'ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އެހީ އެއް',
+'helppage' => 'އެހީ:ފިހުރިސްތު',
+'mainpage' => 'މައި ޞަފްޙާ',
+'portal' => 'އާންމު ހޮޅުއަށި',
+'privacy' => 'އަމިއްލަވަންތަ ސިޔާސަތު',
+'sitesupport' => 'ޚައިރާތުތައް',
+
+'badaccess' => 'ހުއްދައިގެ ކުށެއް',
+
+'ok' => 'ރަނގަޅު',
+'editsection' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'toc' => 'ފިހުރިސްތު',
+'showtoc' => 'ދައްކަވާ',
+'hidetoc' => 'ފޮރުއްވާ',
+
+# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
+'nstab-main' => 'މަޒުމޫނު',
+'nstab-user' => 'މެންބަރު ޞަފްޙާ',
+'nstab-special' => 'ހާއްސަ',
+'nstab-mediawiki' => 'މެސެޖު',
+'nstab-template' => 'ފަންވަތް',
+'nstab-category' => 'ގިސްމު',
+
+# General errors
+'error' => 'ކުށް',
+'databaseerror' => 'ކޮށާރުގެ އޮޅުމެއް',
+'cannotdelete' => 'ޞަފްޙާ ނުވަތަ ފައިލު ފޮހެއެއް ނުލެވުނު (ފަހަރެއްގައި މީގެ ކުރީން އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮހެލެއްވީ ކަމަށް ވެދާނެ)',
+'badtitle' => 'ނުރަނގަޅު ސުރުހީއެއް',
+'viewsource' => 'މަސްދަރު ބައްލަވާ',
+
+# Login and logout pages
+'welcomecreation' => '== މަރުހަބާ، $1 ! ==
+ތިޔަބޭފުޅާގެ މެންބަރުޝިޕް ހެދިއްޖެއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ވިކިޕީޑިއާގެ ތަރުޖީހުތައް ބަދަލުކުރައްވަން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާށެވެ.',
+'loginpagetitle' => 'މެންބަރު ވެންނެވުން',
+'yourname' => 'މެންބަރުގެނަން',
+'yourpassword' => 'ސިއްރުބަސް',
+'yourpasswordagain' => 'ސިއްރުބަސް އަލުންލިޔުއްވާ',
+'login' => 'ވަދެވަޑައިގަންނަވާ',
+'userlogin' => 'ވަންނަވާ / މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާ',
+'userlogout' => 'ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ',
+'nologin' => 'މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާފައި ނުވޭތޯ؟ $1',
+'nologinlink' => 'މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާ!',
+'createaccount' => 'މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާ',
+'badretype' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ދެ ސިއްރުބަސް އެއް ސިއްރު ބަހާއި އަނެއް ސިއްރު ބަހާއި ދިމަލެއް ނުވޭ. އަދި ސިއްރުބަސް ރަނގަޅަށް ޖައްސަވާށެވެ!',
+'userexists' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ނަން މިހާރުވެސް ދަނީ ބޭނުން ކުރެވެމުން، އައު ނަމެއް އިހުތިޔާރު ކުރައްވާ!',
+'youremail' => '٭ އީމޭލު',
+'username' => 'މެންބަރުނަން:',
+'yourrealname' => '* އަސްލު ނަން',
+'yourlanguage' => 'ބަސް:',
+'yournick' => 'ލަގަބު/ކުއްނިއްޔާ:',
+'email' => 'އީމޭލު',
+'wrongpassword' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ސިއްރުބަސް އަދި ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ! އަދި މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާށެވެ!',
+'wrongpasswordempty' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ސިއްރުބަހެއް ނޭނގުނު. އަލުން މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާ!',
+'mailmypassword' => 'ސިއްރުބަސް އީމޭލުކުރައްވާ',
+'acct_creation_throttle_hit' => 'މާފު ކުރައްވާ، އެހެނީ ތިޔަބޭފުޅާ ވަނީ ކުރީއްސުރެ $1 މެންބަރުކަން ހޯއްދަވާފައި އެހެންވީމާ އިތުރަށް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ.',
+
+# Edit page toolbar
+'bold_sample' => 'ބޯ އިބާރާތް',
+'bold_tip' => 'ބޯ އިބާރާތް',
+'italic_sample' => 'ކަތި އިބާރާތް',
+'italic_tip' => 'ކަތި އިބާރާތް',
+'headline_sample' => 'ސުރުހީގެ އިބާރާތް',
+
+# Edit pages
+'summary' => 'ހުލާސާ',
+'subject' => 'މާއްދާ/ސުރުހީ',
+'minoredit' => 'މިއީ ކުޑަކުޑަ އުނިއިތުރެކެވެ',
+'watchthis' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
+'savearticle' => 'ޞަފްޙާ ރައްކާކުރައްވާ',
+'preview' => 'ނަމޫނާ',
+'showpreview' => 'ނަމޫނާ',
+'showdiff' => 'ބަދަލުތައް ދައްކަވާ',
+'anoneditwarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' ތިޔަ ބޭފުޅާވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ. އެހެންކަމުން ތިޔަ '''އައި.ޕީ''' އެޑްރެސް މި ސަފްހާގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.",
+'blockedtitle' => 'މެންބަރާމެދު ވަނީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި',
+'blockedtext' => "ތިޔަ މެމްބަރު، ނުވަތަ ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އައި.ޕީ އެޑްރެސް ވަނީ ބްލޮކް ކުރެވިފައެވ
+
+މި އައި.ޕީ އެޑްރެސް ބްލޮކް ކުރީ $1 އެވެ.
+
+ބްލޮކް ކުރުމުގެ ސަބަބަކަށް ދެވިފައިވަނީ ''$2''.
+
+މި ބްލޮކްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ: $6<br />
+ބްލޮކް ކުރެވިފައިވަނީ: $7
+
+މި ބްލޮކް އާއި މެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާނަމަ $1 އާއި ނުވަތަ އެހެން [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކާއި]] ވާހަކަ ދައްކަވާށެވެ.
+އެހެންނަމަވެސް ތިބޭފުޅާގެ [[Special:Preferences|ތަރުޖީހު]] ގައި ރަނގަޅު އީމޭލް އެޑްރެހެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވާ ނަމަ ތިބޭފުޅާ އަކަށް 'މެމްބަރަށް އީމޭލް ފޮނުއްވަވާ' ގެ ޚިދުމަތެއް ބޭނުން ނުކުރެއްވޭނެއެވެ.
+
+ތިބޭފުޅޭގެ އައި.ޕީ އެޑް ރެސް އަކީ $3 އެވެ.
+އަދި ބްލޮކް އައި.ޑީ އަކީ #$5 އެވެ.",
+'blockedoriginalsource' => "'''$1''' މަޒުމޫނުގެ މަސްދަރު ތިރީގައި މި ވަނީ އެވެ:",
+'accmailtitle' => 'ސިއްރުބަސް ފޮނުވިއްޖެ.',
+'accmailtext' => '"$1" އަށްޓަކައިވާ ސިއްރު ބަސް $2 އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި',
+'newarticle' => '(އައު)',
+'editingsection' => '$1 ގެ (ބަޔަކަށް) އުނި އިތުރު ގެންނަނީ',
+'editconflict' => 'އުނިއިތުރުގެންނެވުމުގައި އަރާރުން: $1',
+'yourtext' => 'ތިޔބޭފުޅާގެ ލިޔުއްވުން',
+'yourdiff' => 'ތަފާތުތައް',
+'semiprotectedpagewarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' މި ޞަފްހާވަނީ ދިފާއު ކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިސަފްޙާ އަށް އުނި އިތުރު ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށެވެ!",
+'templatesused' => 'މި ޞަފްޙާ ގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ފަންވަތްތައް:',
+
+# History pages
+'next' => 'ކުރިޔަށް',
+
+# Diffs
+'difference' => '(އިސްލާހުތަކުގައި ހުރި ފަރަގު)',
+'compareselectedversions' => 'އިހުތިޔާރު ކުރެވިފައިވާ ނުސްހާތައް އަޅައިކިޔުއްވާ',
+
+# Search results
+'viewprevnext' => 'ބައްލަވާ($1) ($2) ($3).',
+
+# Preferences page
+'preferences' => 'ތަރުޖީހުތައް',
+'mypreferences' => 'މަގޭ ތަރުޖީހުތައް',
+'changepassword' => 'ސިއްރުބަސް ބަދަލުކުރައްވާ',
+'oldpassword' => 'ކުރީގެ ސިއްރުބަސް:',
+'columns' => 'ކޮލަންތައް:',
+'files' => 'ފައިލުތައް',
+
+# User rights
+'userrights-user-editname' => 'މެންބަރުނަން ލިޔުއްވާ:',
+
+# Recent changes
+'recentchanges' => 'ފަހު ބަދަލުތައް',
+'recentchangestext' => 'މި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް މި ޞަފްހާ އިން ބައްލަވާ!',
+'diff' => 'ފަރަގު',
+'hide' => 'ފޮރުވާ',
+'show' => 'ދައްކަވާ',
+
+# Recent changes linked
+'recentchangeslinked' => 'ގުޅުންހުރި ބަދަލުތައް',
+
+# Upload
+'upload' => 'ފައިލު ފޮނުވާ',
+'uploadbtn' => 'ފައިލު ފޮނުވާ',
+'filedesc' => 'ހުލާސާ',
+'fileuploadsummary' => 'ހުލާސާ:',
+'filestatus' => 'ނަކަލުކުރުމުގެހައްގުގެ ހާލަތު',
+'filesource' => 'މަސްދަރު',
+'uploadedfiles' => 'ފޮނުވިފައިވާ ފައިލުތައް',
+'uploadwarning' => 'ފައިލުފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން ދެވޭ އިންޒާރު',
+
+# Image list
+'imagelist' => 'ފައިލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު',
+'ilsubmit' => 'ހޯއްދަވާ',
+'imagelinks' => 'ފާލަންތައް',
+
+# Random page
+'randompage' => 'ކޮންމެވެސް ޞަފްޙާއެއް',
+
+# Statistics
+'statistics' => 'ތަފާސްހިސާބުތައް',
+'sitestats' => 'ވިކިޕީޑިއާ ގެ ތަފާސްހިސާބު',
+'userstats' => 'މެންބަރުގެ ތަފާސްހިސާބު',
+
+'brokenredirects' => 'އޮޅިފައިވާ މިސްރާބުތައް',
+
+# Miscellaneous special pages
+'unusedcategories' => 'ބޭނުންނުކުރެވޭ ގިސްމުތައް',
+'unusedimages' => 'ބޭނުންނުކުރެވޭ ފައިލުތައް',
+'wantedcategories' => 'ބޭނުންފުޅުވާ ގިސްމުތައް',
+'wantedpages' => 'ބޭނުންފުޅުވާ ޞަފްޙާތައް',
+'allpages' => 'ހުރިހާ ޞަފްޙާތައް',
+'shortpages' => 'ކުރު ޞަފްޙާތައް',
+'specialpages' => 'ހާއްސަ ޞަފްޙާތައް',
+'spheading' => 'ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހާއްސަ ޞަފްޙާތައް',
+'ancientpages' => 'ބޯދާ ޞަފްޙާތައް',
+'move' => 'ނަން/ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'movethispage' => 'މި ޞަފްހާގެ ނަންބަދަލުކުރައްވާ',
+
+# Book sources
+'booksources' => 'ފޮތްތަކުގެ މަސްދަރުތައް',
+
+'categoriespagetext' => 'ތިރީގައި މިވާ ގިސްމުތައް ވިކީ ގައި މައުޖޫދުވެގެން ވެއެވެ.',
+'userrights' => 'މެންބަރުގެ ހައްގުތަކުގެ އިންތިޒާމް',
+'version' => 'ނުސްހާ ނަމްބަރު',
+
+# Special:Allpages
+'allarticles' => 'ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް',
+'allinnamespace' => 'ހުރިހާ ޞަފްޙާތައް (ނުތުގު $1 ގައިވާ)',
+'allpagesprev' => 'ކުރީގެ',
+'allpagesnext' => 'ކުރިޔަށް އޮތް',
+'allpagessubmit' => 'ދުރުވޭ',
+
+# E-mail user
+'emailuser' => 'މި މެންބަރަށް އީމޭލު ފޮނުއްވާ',
+
+# Watchlist
+'watchlist' => 'މަގޭ ނަޒަރު',
+'addedwatch' => 'ނަޒަރުގެ ފިހުރިސްތަށް ލެވިއްޖެ',
+'addedwatchtext' => "މި ޞަފްޙާ \"<nowiki>\$1</nowiki>\" ތިޔަބޭފުޅާގެ [[Special:Watchlist|ހާއްސަ ނަޒަރު]] ފިހުރިސްތަށް ލެވިއްޖެއެވެ. ދެން ކުރިމަގުގައި މި ޞަފްޙާ އަދި މިއާ ގުޅޭ ބަހުސް ގެ ޞަފްޙާ އަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރު ތަކުގެ މައުލޫމާތު މިޞަފްހާއަށް ލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ޞަފްޙާތަކުގެ ޝަނާހަތު ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި [[Special:ފަހު ބަދަލުތައް|ފަހު ބަދަލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު]] ގައި އެބައިތައް '''ބޯ''' (bold) އަކުރުން ލިޔެވޭނެއެވެ. <p> ކޮންމެ އިރަކުވެސް ތިޔަބޭފުޅާ ހާއްސަ ނަޒަރުގެ ފިހުރިސްތުން މި ޞަފްޙާ އުނިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މަތީގައި ދެވިފައިވާ \"ހާއްސަ ނަޒަރުން އުނިކުރޭ\" ގައި ކޮއްޓަވާ ލައްވާށެވެ.",
+'watch' => 'ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
+'watchthispage' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
+'unwatch' => 'ހާއްސަ ނަޒަރުން އުނިކުރޭ',
+'watchlistcontains' => 'ތިޔަބޭފުޅާގެ ހާއްސަ ނަޒަރު ފިހުރިސްތުގައި ވަނީ $1 ޞަފްޙާއެވެ.',
+'wlnote' => 'ތިރީގައި މިވަނީ އެއީ ފާއިތުވި <b>$2</b> ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައިގެނެވިފައިވާ ފަހު $1 ބަދަލެވެ.',
+
+'changed' => 'ބަދަލުކުރެވިއްޖެ',
+
+# Delete/protect/revert
+'deletepage' => 'ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
+'confirm' => 'ޔަގީން',
+'confirmdeletetext' => 'ތިޔަބޭފުޅާ ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ޞަފްޙާއެއް ނުވަތަ ތަޞްވީރެއް އެއާ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ތާރީހަކާއެކު ކޮށާރުން ފޮހެލައްވާށެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުކަން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ. އަދި މިކަމުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއެއް ވެސް ތިޔަ ބޭފުޅާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި ތިޔަކަން ތިކުރެއްވެނީ [[{{MediaWiki:Policy-url}}|ވިކިޕީޑިއާ ގެ ސިޔާސަތާ]] އެއްގޮތަށްތޯ ވެސް ބައްލަވައި ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ!',
+'actioncomplete' => 'އަމަލު ފުރިހަމަވެއްޖެ',
+'deletecomment' => 'ފޮހެލައްވާ ސަބަބު',
+'cantrollback' => 'އުނިއިތުރު އިއާދައެއް ނުކުރެވޭނެ؛ އެހެނީ އެންމެ ފަހު އުނިއިތުރުގައި ހިއްސާވި ފަރާތަކީ މިޞަފްޙާގެ ހަމައެކަނި މުއައްލިފެވެ.',
+'unprotectedarticle' => '"[[$1]]" ދިފާއުކުރުން ހުއްޓާލެވިއްޖެ',
+'unprotectsub' => '("$1" ދިފާއުކުރުން ހުއްޓާލެވެނީއެވެ.)',
+
+# Restrictions (nouns)
+'restriction-edit' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+
+# Undelete
+'undelete' => 'ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް ބައްލަވާ',
+'viewdeletedpage' => 'ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް ބައްލަވާ',
+'undeletebtn' => 'އިއާދަ ކުރޭ!',
+
+# Namespace form on various pages
+'blanknamespace' => '(މައި)',
+
+# Contributions
+'contributions' => 'މެންބަރު ގެ ހިއްސާ',
+'mycontris' => 'މަގޭ ހިއްސާ',
+
+# What links here
+'whatlinkshere' => 'މިއާ ގުޅެނީ ކޮންއެއްޗެއް',
+
+# Block/unblock
+'blockip' => 'މެންބަރާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ',
+'ipbreason' => 'ސަބަބު',
+'ipbsubmit' => 'މި މެމްބަރާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ!',
+'badipaddress' => 'ނުރަނގަޅު އައި.ޕީ އެޑްރެހެއް',
+'expiringblock' => 'މުއްދަތު ހަމަވާނީ $1',
+'blocklink' => 'ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ',
+'proxyblocksuccess' => 'ފުރިހަމަވެއްޖެ.',
+
+# Developer tools
+'lockdb' => 'ކޮށާރު ބަންދުކުރައްވާ',
+'lockbtn' => 'ކޮށާރު ބަންދުކުރައްވާ',
+
+# Move page
+'movepage' => 'ޞަފްޙާގެ ނަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'movearticle' => 'ޞަފްޙާގެ ނަން/ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'newtitle' => 'އައު ނަމަކަށް',
+'move-watch' => 'މި ޞަފްހާ އަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ!',
+'movepagebtn' => 'ޞަފްޙާގެނަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'articleexists' => 'ތިޔަ ސުރުހީގައި ކުރީއްސުރެ ވެސް ޞަފްޙައެއް ވޭ، ނުވަތަ ތިޔަ އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ނަން ރަނގަޅެއް ނޫން، ވީމާ އެހެން ނަމެއް އިހުތިޔާރުކުރެއްވުން އެދެވިގެންވެއެވެ.',
+'movedto' => 'އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި',
+'1movedto2' => '[[$1]] އަށް ނަގުލުކުރެވިފައި [[$2]]',
+'1movedto2_redir' => '$2 އަށް ނަގުލުކުރެވިއްޖެ $1 މިސްރާބުކުރައްވާ',
+'movelogpagetext' => 'ތިރީގައި މިވަނީ ނަން/ތަން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާތަކުގެ ފިހުރިސްތެކެވެ.',
+'movereason' => 'ސަބަބު',
+'delete_and_move' => 'ފޮހެލައްވާފައި އެހެންނަމަކަށްބަދަލުކުރައްވާ',
+'delete_and_move_confirm' => 'އާދެ، މި ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
+'delete_and_move_reason' => 'އެހެންނަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ފޮހެލެވިއްޖެ',
+
+# Namespace 8 related
+'allmessages' => 'ނިޒާމުގެ މެސެޖުތައް',
+'allmessagesname' => 'ނަން',
+'allmessagesdefault' => 'ކުރީގެ މަތަން',
+'allmessagescurrent' => 'މިހާރުގެ މަތަން',
+
+# Spam protection
+'subcategorycount' => 'މި ގިސްމު ގައި $1 ކުދިގިސްމު ވެއެވެ.',
+'categoryarticlecount' => 'މި ގިސްމު ގައި $1 މަޒުމޫނު ވެއެވެ.',
+
+# Special:Newimages
+'showhidebots' => '($1 ސެއްޓި)',
+
+# EXIF tags
+'exif-imagedescription' => 'ތަސްވީރުގެ ސުރުހީ',
+'exif-artist' => 'މުސައްނިފު',
+'exif-filesource' => 'ފައިލުގެ މަސްދަރު',
+
+# Pseudotags used for GPSSpeedRef and GPSDestDistanceRef
+'exif-gpsspeed-n' => 'ތަސްވީރުގެ ސުރުހީ',
+
+# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
+'imagelistall' => 'ހުރިހާ',
+'watchlistall2' => 'ހުރިހާ',
+'namespacesall' => 'ހުރިހާ',
+
+# E-mail address confirmation
+'confirmemail' => 'އީމޭލު އެޑްރެސް ޔަގީންކުރައްވާ',
+
+# HTML dump
+'redirectingto' => 'މިސްރާބު ކުރެވެނީ [[$1]] އަށް...',
+
+# action=purge
+'confirm_purge_button' => 'ރަނގަޅު',
+
+);