summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesDv.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesDv.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesDv.php483
1 files changed, 241 insertions, 242 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesDv.php b/languages/messages/MessagesDv.php
index 8ba34648..bece75c3 100644
--- a/languages/messages/MessagesDv.php
+++ b/languages/messages/MessagesDv.php
@@ -57,200 +57,200 @@ $specialPageAliases = array(
$messages = array(
# User preference toggles
-'tog-hideminor' => 'ކުޑަ ކުޑަ އުނި އިތުރުތައް އެންމެފަހުގެ ބަދަލުތަކުގެ ލިސްޓުން ފޮރުއްވަވާ',
+'tog-hideminor' => 'ކުޑަ ކުޑަ އުނި އިތުރުތައް އެންމެފަހުގެ ބަދަލުތަކުގެ ލިސްޓުން ފޮރުއްވަވާ',
'tog-ccmeonemails' => 'އަޅުގަނޑު އެހެން މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވާ އީމެއިލްގެ ނަކަލެއް އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވާ',
'underline-always' => 'އަބަދުވެސް',
-'underline-never' => 'ހަމަހިލާ ނޫން',
+'underline-never' => 'ހަމަހިލާ ނޫން',
# Dates
-'sunday' => 'އާދީއްތަ',
-'monday' => 'ހޯމަ',
-'tuesday' => 'އަންގާރަ',
-'wednesday' => 'ބުދަ',
-'thursday' => 'ބުރާސްފަތި',
-'friday' => 'ހުކުރު',
-'saturday' => 'ހޮނިހިރު',
-'sun' => 'އާދީއްތަ',
-'mon' => 'ހޯމަ',
-'tue' => 'އަންގާރަ',
-'wed' => 'ބުދަ',
-'thu' => 'ބުރާސްފަތި',
-'fri' => 'ހުކުރު',
-'sat' => 'ހޮނިހިރު',
-'january' => 'ޖެނުއަރީ',
-'february' => 'ފެބްރުއަރީ',
-'march' => 'މާރޗް',
-'april' => 'އެޕްރީލް',
-'may_long' => 'މެއި',
-'june' => 'ޖޫން',
-'july' => 'ޖުލައި',
-'august' => 'އޮގަސްޓު',
-'september' => 'ސެޕްޓެމްބަރު',
-'october' => 'އޮކްޓޫބަރު',
-'november' => 'ނޮވެމްބަރު',
-'december' => 'ޑިސެމްބަރު',
-'january-gen' => 'ޖެނުއަރީ',
-'february-gen' => 'ފެބްރުއަރީ',
-'march-gen' => 'މާޗް',
-'april-gen' => 'އޭޕްރިލް',
-'may-gen' => 'މޭއި',
-'june-gen' => 'ޖޫން',
-'july-gen' => 'ޖުލައި',
-'august-gen' => 'އޯގަސްޓް',
+'sunday' => 'އާދީއްތަ',
+'monday' => 'ހޯމަ',
+'tuesday' => 'އަންގާރަ',
+'wednesday' => 'ބުދަ',
+'thursday' => 'ބުރާސްފަތި',
+'friday' => 'ހުކުރު',
+'saturday' => 'ހޮނިހިރު',
+'sun' => 'އާދީއްތަ',
+'mon' => 'ހޯމަ',
+'tue' => 'އަންގާރަ',
+'wed' => 'ބުދަ',
+'thu' => 'ބުރާސްފަތި',
+'fri' => 'ހުކުރު',
+'sat' => 'ހޮނިހިރު',
+'january' => 'ޖެނުއަރީ',
+'february' => 'ފެބްރުއަރީ',
+'march' => 'މާރޗް',
+'april' => 'އެޕްރީލް',
+'may_long' => 'މެއި',
+'june' => 'ޖޫން',
+'july' => 'ޖުލައި',
+'august' => 'އޮގަސްޓު',
+'september' => 'ސެޕްޓެމްބަރު',
+'october' => 'އޮކްޓޫބަރު',
+'november' => 'ނޮވެމްބަރު',
+'december' => 'ޑިސެމްބަރު',
+'january-gen' => 'ޖެނުއަރީ',
+'february-gen' => 'ފެބްރުއަރީ',
+'march-gen' => 'މާޗް',
+'april-gen' => 'އޭޕްރިލް',
+'may-gen' => 'މޭއި',
+'june-gen' => 'ޖޫން',
+'july-gen' => 'ޖުލައި',
+'august-gen' => 'އޯގަސްޓް',
'september-gen' => 'ސެޕްޓެމްބަރ',
-'october-gen' => 'އޮކްޓޯބަރ',
-'november-gen' => 'ނޮވެމްބަރ',
-'december-gen' => 'ޑިސެމްބަރ',
-'jan' => 'ޖެނުއަރީ',
-'feb' => 'ފެބްރުއަރީ',
-'mar' => 'މާޗް',
-'apr' => 'އޭޕްރިލް',
-'may' => 'މެއި',
-'jun' => 'ޖޫން',
-'jul' => 'ޖުލައި',
-'aug' => 'އޯގަސްޓް',
-'sep' => 'ސެޕްޓެމްބަރ',
-'oct' => 'އޮކްޓޯބަރ',
-'nov' => 'ނޮވެމްބަރ',
-'dec' => 'ޑިސެމްބަރ',
+'october-gen' => 'އޮކްޓޯބަރ',
+'november-gen' => 'ނޮވެމްބަރ',
+'december-gen' => 'ޑިސެމްބަރ',
+'jan' => 'ޖެނުއަރީ',
+'feb' => 'ފެބްރުއަރީ',
+'mar' => 'މާޗް',
+'apr' => 'އޭޕްރިލް',
+'may' => 'މެއި',
+'jun' => 'ޖޫން',
+'jul' => 'ޖުލައި',
+'aug' => 'އޯގަސްޓް',
+'sep' => 'ސެޕްޓެމްބަރ',
+'oct' => 'އޮކްޓޯބަރ',
+'nov' => 'ނޮވެމްބަރ',
+'dec' => 'ޑިސެމްބަރ',
# Categories related messages
'category_header' => 'ގިސްމު "$1" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް',
-'subcategories' => 'ކުދިގިސްމުތައް',
-'category-empty' => "''މި ގިސްމުގައި އެއްވެއސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.''",
-
-'about' => 'ތާރަފު',
-'article' => 'ފިހުރިސްތު ޞަފްޙާ',
-'newwindow' => '(އާ ވިންޑޯ އެއް ހުޅުވޭނެއެވެ)',
-'cancel' => 'މަންސޫހު',
-'mytalk' => 'މަގޭ ވާހަކަ',
+'subcategories' => 'ކުދިގިސްމުތައް',
+'category-empty' => "''މި ގިސްމުގައި އެއްވެއސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.''",
+
+'about' => 'ތާރަފު',
+'article' => 'ފިހުރިސްތު ޞަފްޙާ',
+'newwindow' => '(އާ ވިންޑޯ އެއް ހުޅުވޭނެއެވެ)',
+'cancel' => 'މަންސޫހު',
+'mytalk' => 'މަގޭ ވާހަކަ',
'navigation' => 'ސަމުގާ',
-'and' => ' އަދި',
+'and' => ' އަދި',
# Cologne Blue skin
-'qbfind' => 'ހޯއްދަވާ',
-'qbedit' => 'އުނިއިތުރުގެންނަވާ',
+'qbfind' => 'ހޯއްދަވާ',
+'qbedit' => 'އުނިއިތުރުގެންނަވާ',
'qbpageoptions' => 'މި ޞަފްޙާ',
-'qbmyoptions' => 'މަގޭ ސަފްހާ ތައް',
-
-'errorpagetitle' => 'ކުށް',
-'returnto' => 'އަނބުރާ $1 އަށް ވަޑައިގަންނަވާ!',
-'tagline' => 'ވިކިޕީޑިއާ އިން',
-'help' => 'އެހީ',
-'search' => 'ހޯއްދަވާ',
-'go' => 'ދުރުވޭ',
-'history' => 'ޞަފްޙާގެ ތާރީހު',
-'history_short' => 'ތާރީހު',
-'printableversion' => 'ޗާޕަށްފަހި ނުސްހާ',
-'permalink' => 'ދާއިމީ ފާލަން',
-'print' => 'ޗާޕުކުރައްވާ',
-'edit' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
-'editthispage' => 'މި ޞަފްޙާއަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
-'delete' => 'ފޮހެލައްވާ',
-'deletethispage' => 'މި ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
-'protect' => 'ދިފާއުކުރައްވާ',
-'protect_change' => 'ބަދަލު ގެންނަވާ',
-'protectthispage' => 'މި ޞަފްޙާ ދިފާއުކުރައްވާ',
-'unprotect' => 'ދިފާއުކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާ',
+'qbmyoptions' => 'މަގޭ ސަފްހާ ތައް',
+
+'errorpagetitle' => 'ކުށް',
+'returnto' => 'އަނބުރާ $1 އަށް ވަޑައިގަންނަވާ!',
+'tagline' => 'ވިކިޕީޑިއާ އިން',
+'help' => 'އެހީ',
+'search' => 'ހޯއްދަވާ',
+'go' => 'ދުރުވޭ',
+'history' => 'ޞަފްޙާގެ ތާރީހު',
+'history_short' => 'ތާރީހު',
+'printableversion' => 'ޗާޕަށްފަހި ނުސްހާ',
+'permalink' => 'ދާއިމީ ފާލަން',
+'print' => 'ޗާޕުކުރައްވާ',
+'edit' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'editthispage' => 'މި ޞަފްޙާއަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'delete' => 'ފޮހެލައްވާ',
+'deletethispage' => 'މި ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
+'protect' => 'ދިފާއުކުރައްވާ',
+'protect_change' => 'ބަދަލު ގެންނަވާ',
+'protectthispage' => 'މި ޞަފްޙާ ދިފާއުކުރައްވާ',
+'unprotect' => 'ދިފާއުކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާ',
'unprotectthispage' => 'މި ޞަފްޙާ ދިފާއުކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާ',
-'newpage' => 'އާ ސަފްޙާ',
-'talkpage' => 'މި ސަފްޙާއާ މެދު ބަހުސްކުރައްވާ',
-'talkpagelinktext' => 'ޚިޔާލު ސަފްޙާ',
-'specialpage' => 'ހާއްސަ ޞަފްޙާ',
-'articlepage' => 'ފިހުރިސްތު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
-'talk' => 'ބަހުސް',
-'views' => 'ހިޔާލުފުޅުތައް',
-'toolbox' => 'އަތްމަތީފޮށި',
-'userpage' => 'މެންބަރުގެ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
-'viewtalkpage' => 'ބަހުސް ބައްލަވާ',
-'otherlanguages' => 'އެހެން ބަސްބަހުން',
-'redirectedfrom' => '(މިސްރާބުކުރެވުނީ $1 އިން)',
-'redirectpagesub' => 'ޞަފްޙާގެ މިސްރާބު އައުކުރައްވާ',
-'lastmodifiedat' => 'މި ޞަފްހާ އަށް އެންމެ ފަހުން ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވަނީ $1، $2 ގައެވެ.',
-'protectedpage' => 'ދިފާއުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާ',
-'jumptosearch' => 'ހޯއްދަވާ',
+'newpage' => 'އާ ސަފްޙާ',
+'talkpage' => 'މި ސަފްޙާއާ މެދު ބަހުސްކުރައްވާ',
+'talkpagelinktext' => 'ޚިޔާލު ސަފްޙާ',
+'specialpage' => 'ހާއްސަ ޞަފްޙާ',
+'articlepage' => 'ފިހުރިސްތު ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'talk' => 'ބަހުސް',
+'views' => 'ހިޔާލުފުޅުތައް',
+'toolbox' => 'އަތްމަތީފޮށި',
+'userpage' => 'މެންބަރުގެ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ',
+'viewtalkpage' => 'ބަހުސް ބައްލަވާ',
+'otherlanguages' => 'އެހެން ބަސްބަހުން',
+'redirectedfrom' => '(މިސްރާބުކުރެވުނީ $1 އިން)',
+'redirectpagesub' => 'ޞަފްޙާގެ މިސްރާބު އައުކުރައްވާ',
+'lastmodifiedat' => 'މި ޞަފްހާ އަށް އެންމެ ފަހުން ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވަނީ $1، $2 ގައެވެ.',
+'protectedpage' => 'ދިފާއުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާ',
+'jumptosearch' => 'ހޯއްދަވާ',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
-'aboutsite' => 'ވިކިޕީޑިއާ ގެ ތާރަފު',
-'aboutpage' => 'Project:ތާރަފު',
-'copyright' => 'ހުރިހާ މާއްދާއެއް $1 ގެ ދަށުން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.',
-'copyrightpage' => '{{ns:project}}:ނަކަލުކުރުމުގެހައްގު',
-'currentevents' => 'ހިނގަމުންދާ ހާދިސާތައް',
-'disclaimers' => 'އިއުލާނުތައް',
-'edithelp' => 'ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އެހީ އެއް',
-'edithelppage' => 'އެހީ: އުނިއިތުރު ގެންނެވުން',
-'helppage' => 'Help:ފިހުރިސްތު',
-'mainpage' => 'މައި ޞަފްޙާ',
+'aboutsite' => 'ވިކިޕީޑިއާ ގެ ތާރަފު',
+'aboutpage' => 'Project:ތާރަފު',
+'copyright' => 'ހުރިހާ މާއްދާއެއް $1 ގެ ދަށުން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.',
+'copyrightpage' => '{{ns:project}}:ނަކަލުކުރުމުގެހައްގު',
+'currentevents' => 'ހިނގަމުންދާ ހާދިސާތައް',
+'disclaimers' => 'އިއުލާނުތައް',
+'edithelp' => 'ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އެހީ އެއް',
+'edithelppage' => 'އެހީ: އުނިއިތުރު ގެންނެވުން',
+'helppage' => 'Help:ފިހުރިސްތު',
+'mainpage' => 'މައި ޞަފްޙާ',
'mainpage-description' => 'މައި ޞަފްޙާ',
-'portal' => 'އާންމު ހޮޅުއަށި',
-'privacy' => 'އަމިއްލަވަންތަ ސިޔާސަތު',
+'portal' => 'އާންމު ހޮޅުއަށި',
+'privacy' => 'އަމިއްލަވަންތަ ސިޔާސަތު',
'badaccess' => 'ހުއްދައިގެ ކުށެއް',
-'ok' => 'ރަނގަޅު',
-'editsection' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
+'ok' => 'ރަނގަޅު',
+'editsection' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
'editsectionhint' => 'މަޒްމޫނުގެ $1 ބަޔަށް އުނިއިތުރު ގެންނަނީ',
-'toc' => 'ފިހުރިސްތު',
-'showtoc' => 'ދައްކަވާ',
-'hidetoc' => 'ފޮރުއްވާ',
+'toc' => 'ފިހުރިސްތު',
+'showtoc' => 'ދައްކަވާ',
+'hidetoc' => 'ފޮރުއްވާ',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
-'nstab-main' => 'މަޒުމޫނު',
-'nstab-user' => 'މެންބަރު ޞަފްޙާ',
-'nstab-special' => 'ހާއްސަ',
+'nstab-main' => 'މަޒުމޫނު',
+'nstab-user' => 'މެންބަރު ޞަފްޙާ',
+'nstab-special' => 'ހާއްސަ',
'nstab-mediawiki' => 'މެސެޖު',
-'nstab-template' => 'ފަންވަތް',
-'nstab-category' => 'ގިސްމު',
+'nstab-template' => 'ފަންވަތް',
+'nstab-category' => 'ގިސްމު',
# General errors
-'error' => 'ކުށް',
+'error' => 'ކުށް',
'databaseerror' => 'ކޮށާރުގެ އޮޅުމެއް',
-'cannotdelete' => 'ޞަފްޙާ ނުވަތަ ފައިލު ފޮހެއެއް ނުލެވުނު (ފަހަރެއްގައި މީގެ ކުރީން އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮހެލެއްވީ ކަމަށް ވެދާނެ)',
-'badtitle' => 'ނުރަނގަޅު ސުރުހީއެއް',
-'viewsource' => 'މަސްދަރު ބައްލަވާ',
+'cannotdelete' => 'ޞަފްޙާ ނުވަތަ ފައިލު ފޮހެއެއް ނުލެވުނު (ފަހަރެއްގައި މީގެ ކުރީން އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮހެލެއްވީ ކަމަށް ވެދާނެ)',
+'badtitle' => 'ނުރަނގަޅު ސުރުހީއެއް',
+'viewsource' => 'މަސްދަރު ބައްލަވާ',
# Login and logout pages
-'welcomecreation' => '== މަރުހަބާ، $1 ! ==
+'welcomecreation' => '== މަރުހަބާ، $1 ! ==
ތިޔަބޭފުޅާގެ މެންބަރުޝިޕް ހެދިއްޖެއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ވިކިޕީޑިއާގެ ތަރުޖީހުތައް ބަދަލުކުރައްވަން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާށެވެ.',
-'yourname' => 'މެންބަރުގެނަން',
-'yourpassword' => 'ސިއްރުބަސް',
-'yourpasswordagain' => 'ސިއްރުބަސް އަލުންލިޔުއްވާ',
-'login' => 'ވަދެވަޑައިގަންނަވާ',
-'userlogin' => 'ވަންނަވާ / މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާ',
-'userlogout' => 'ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ',
-'nologin' => "މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާފައި ނުވޭތޯ؟ '''$1'''",
-'nologinlink' => 'މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާ!',
-'createaccount' => 'މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާ',
-'badretype' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ދެ ސިއްރުބަސް އެއް ސިއްރު ބަހާއި އަނެއް ސިއްރު ބަހާއި ދިމަލެއް ނުވޭ. އަދި ސިއްރުބަސް ރަނގަޅަށް ޖައްސަވާށެވެ!',
-'userexists' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ނަން މިހާރުވެސް ދަނީ ބޭނުން ކުރެވެމުން، އައު ނަމެއް އިހުތިޔާރު ކުރައްވާ!',
-'wrongpassword' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ސިއްރުބަސް އަދި ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ! އަދި މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާށެވެ!',
-'wrongpasswordempty' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ސިއްރުބަހެއް ނޭނގުނު. އަލުން މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާ!',
-'mailmypassword' => 'ސިއްރުބަސް އީމޭލުކުރައްވާ',
+'yourname' => 'މެންބަރުގެނަން',
+'yourpassword' => 'ސިއްރުބަސް',
+'yourpasswordagain' => 'ސިއްރުބަސް އަލުންލިޔުއްވާ',
+'login' => 'ވަދެވަޑައިގަންނަވާ',
+'userlogin' => 'ވަންނަވާ / މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާ',
+'userlogout' => 'ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ',
+'nologin' => "މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާފައި ނުވޭތޯ؟ '''$1'''",
+'nologinlink' => 'މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާ!',
+'createaccount' => 'މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާ',
+'badretype' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ދެ ސިއްރުބަސް އެއް ސިއްރު ބަހާއި އަނެއް ސިއްރު ބަހާއި ދިމަލެއް ނުވޭ. އަދި ސިއްރުބަސް ރަނގަޅަށް ޖައްސަވާށެވެ!',
+'userexists' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ނަން މިހާރުވެސް ދަނީ ބޭނުން ކުރެވެމުން، އައު ނަމެއް އިހުތިޔާރު ކުރައްވާ!',
+'wrongpassword' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ސިއްރުބަސް އަދި ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ! އަދި މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާށެވެ!',
+'wrongpasswordempty' => 'ތިޔަ ލިޔުއްވި ސިއްރުބަހެއް ނޭނގުނު. އަލުން މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާ!',
+'mailmypassword' => 'ސިއްރުބަސް އީމޭލުކުރައްވާ',
'acct_creation_throttle_hit' => 'މާފު ކުރައްވާ، އެހެނީ ތިޔަބޭފުޅާ ވަނީ ކުރީއްސުރެ $1 މެންބަރުކަން ހޯއްދަވާފައި އެހެންވީމާ އިތުރަށް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ.',
# Change password dialog
'oldpassword' => 'ކުރީގެ ސިއްރުބަސް:',
# Edit page toolbar
-'bold_sample' => 'ބޯ އިބާރާތް',
-'bold_tip' => 'ބޯ އިބާރާތް',
-'italic_sample' => 'ކަތި އިބާރާތް',
-'italic_tip' => 'ކަތި އިބާރާތް',
+'bold_sample' => 'ބޯ އިބާރާތް',
+'bold_tip' => 'ބޯ އިބާރާތް',
+'italic_sample' => 'ކަތި އިބާރާތް',
+'italic_tip' => 'ކަތި އިބާރާތް',
'headline_sample' => 'ސުރުހީގެ އިބާރާތް',
# Edit pages
-'summary' => 'ހުލާސާ:',
-'subject' => 'މާއްދާ/ސުރުހީ:',
-'minoredit' => 'މިއީ ކުޑަކުޑަ އުނިއިތުރެކެވެ',
-'watchthis' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
-'savearticle' => 'ޞަފްޙާ ރައްކާކުރައްވާ',
-'preview' => 'ނަމޫނާ',
-'showpreview' => 'ނަމޫނާ',
-'showdiff' => 'ބަދަލުތައް ދައްކަވާ',
-'anoneditwarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' ތިޔަ ބޭފުޅާވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ. އެހެންކަމުން ތިޔަ '''އައި.ޕީ''' އެޑްރެސް މި ސަފްހާގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.",
-'blockedtitle' => 'މެންބަރާމެދު ވަނީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި',
-'blockedtext' => "ތިޔަ މެމްބަރު، ނުވަތަ ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އައި.ޕީ އެޑްރެސް ވަނީ ބްލޮކް ކުރެވިފައެވ
+'summary' => 'ހުލާސާ:',
+'subject' => 'މާއްދާ/ސުރުހީ:',
+'minoredit' => 'މިއީ ކުޑަކުޑަ އުނިއިތުރެކެވެ',
+'watchthis' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
+'savearticle' => 'ޞަފްޙާ ރައްކާކުރައްވާ',
+'preview' => 'ނަމޫނާ',
+'showpreview' => 'ނަމޫނާ',
+'showdiff' => 'ބަދަލުތައް ދައްކަވާ',
+'anoneditwarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' ތިޔަ ބޭފުޅާވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ. އެހެންކަމުން ތިޔަ '''އައި.ޕީ''' އެޑްރެސް މި ސަފްހާގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.",
+'blockedtitle' => 'މެންބަރާމެދު ވަނީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި',
+'blockedtext' => "ތިޔަ މެމްބަރު، ނުވަތަ ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އައި.ޕީ އެޑްރެސް ވަނީ ބްލޮކް ކުރެވިފައެވ
މި އައި.ޕީ އެޑްރެސް ބްލޮކް ކުރީ $1 އެވެ.
@@ -264,66 +264,65 @@ $messages = array(
ތިބޭފުޅޭގެ އައި.ޕީ އެޑް ރެސް އަކީ $3 އެވެ.
އަދި ބްލޮކް އައި.ޑީ އަކީ #$5 އެވެ.",
-'accmailtitle' => 'ސިއްރުބަސް ފޮނުވިއްޖެ.',
-'accmailtext' => '"$1" އަށްޓަކައިވާ ސިއްރު ބަސް $2 އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި',
-'newarticle' => '(އައު)',
-'editing' => '$1 އަށް އުނިއިތުރު ގެންނަނީ',
-'editingsection' => '$1 ގެ (ބަޔަކަށް) އުނި އިތުރު ގެންނަނީ',
-'editconflict' => 'އުނިއިތުރުގެންނެވުމުގައި އަރާރުން: $1',
-'yourtext' => 'ތިޔބޭފުޅާގެ ލިޔުއްވުން',
-'yourdiff' => 'ތަފާތުތައް',
+'accmailtitle' => 'ސިއްރުބަސް ފޮނުވިއްޖެ.',
+'accmailtext' => '"$1" އަށްޓަކައިވާ ސިއްރު ބަސް $2 އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި',
+'newarticle' => '(އައު)',
+'editing' => '$1 އަށް އުނިއިތުރު ގެންނަނީ',
+'editingsection' => '$1 ގެ (ބަޔަކަށް) އުނި އިތުރު ގެންނަނީ',
+'editconflict' => 'އުނިއިތުރުގެންނެވުމުގައި އަރާރުން: $1',
+'yourtext' => 'ތިޔބޭފުޅާގެ ލިޔުއްވުން',
+'yourdiff' => 'ތަފާތުތައް',
'semiprotectedpagewarning' => "'''ސަމާލުކަމަށް:''' މި ޞަފްހާވަނީ ދިފާއު ކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިސަފްޙާ އަށް އުނި އިތުރު ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށެވެ!",
-'templatesused' => 'މި ޞަފްޙާ ގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ފަންވަތްތައް:',
+'templatesused' => 'މި ޞަފްޙާ ގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ފަންވަތްތައް:',
# History pages
'next' => 'ކުރިޔަށް',
# Diffs
-'difference' => '(އިސްލާހުތަކުގައި ހުރި ފަރަގު)',
'compareselectedversions' => 'އިހުތިޔާރު ކުރެވިފައިވާ ނުސްހާތައް އަޅައިކިޔުއްވާ',
# Search results
-'viewprevnext' => 'ބައްލަވާ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3).',
+'viewprevnext' => 'ބައްލަވާ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3).',
'searchhelp-url' => 'Help:ފިހުރިސްތު',
# Preferences page
-'preferences' => 'ތަރުޖީހުތައް',
-'mypreferences' => 'މަގޭ ތަރުޖީހުތައް',
+'preferences' => 'ތަރުޖީހުތައް',
+'mypreferences' => 'މަގޭ ތަރުޖީހުތައް',
'changepassword' => 'ސިއްރުބަސް ބަދަލުކުރައްވާ',
-'columns' => 'ކޮލަންތައް:',
-'prefs-files' => 'ފައިލުތައް',
-'youremail' => '٭ އީމޭލު',
-'username' => 'މެންބަރުނަން:',
-'yourrealname' => '* އަސްލު ނަން',
-'yourlanguage' => 'ބަސް:',
-'yournick' => 'ލަގަބު/ކުއްނިއްޔާ:',
-'email' => 'އީމޭލު',
+'columns' => 'ކޮލަންތައް:',
+'prefs-files' => 'ފައިލުތައް',
+'youremail' => '٭ އީމޭލު',
+'username' => 'މެންބަރުނަން:',
+'yourrealname' => '* އަސްލު ނަން',
+'yourlanguage' => 'ބަސް:',
+'yournick' => 'ލަގަބު/ކުއްނިއްޔާ:',
+'email' => 'އީމޭލު',
# User rights
-'userrights' => 'މެންބަރުގެ ހައްގުތަކުގެ އިންތިޒާމް',
+'userrights' => 'މެންބަރުގެ ހައްގުތަކުގެ އިންތިޒާމް',
'userrights-user-editname' => 'މެންބަރުނަން ލިޔުއްވާ:',
# Recent changes
-'recentchanges' => 'ފަހު ބަދަލުތައް',
-'recentchangestext' => 'މި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް މި ޞަފްހާ އިން ބައްލަވާ!',
-'diff' => 'ފަރަގު',
-'hide' => 'ފޮރުވާ',
-'show' => 'ދައްކަވާ',
+'recentchanges' => 'ފަހު ބަދަލުތައް',
+'recentchanges-summary' => 'މި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް މި ޞަފްހާ އިން ބައްލަވާ!',
+'diff' => 'ފަރަގު',
+'hide' => 'ފޮރުވާ',
+'show' => 'ދައްކަވާ',
# Recent changes linked
-'recentchangeslinked' => 'ގުޅުންހުރި ބަދަލުތައް',
-'recentchangeslinked-feed' => 'ގުޅުންހުރި ބަދަލުތައް',
+'recentchangeslinked' => 'ގުޅުންހުރި ބަދަލުތައް',
+'recentchangeslinked-feed' => 'ގުޅުންހުރި ބަދަލުތައް',
'recentchangeslinked-toolbox' => 'ގުޅުންހުރި ބަދަލުތައް',
# Upload
-'upload' => 'ފައިލު ފޮނުވާ',
-'uploadbtn' => 'ފައިލު ފޮނުވާ',
-'filedesc' => 'ހުލާސާ',
+'upload' => 'ފައިލު ފޮނުވާ',
+'uploadbtn' => 'ފައިލު ފޮނުވާ',
+'filedesc' => 'ހުލާސާ',
'fileuploadsummary' => 'ހުލާސާ:',
-'filestatus' => 'ނަކަލުކުރުމުގެހައްގުގެ ހާލަތު:',
-'filesource' => 'މަސްދަރު:',
-'uploadedfiles' => 'ފޮނުވިފައިވާ ފައިލުތައް',
-'uploadwarning' => 'ފައިލުފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން ދެވޭ އިންޒާރު',
+'filestatus' => 'ނަކަލުކުރުމުގެހައްގުގެ ހާލަތު:',
+'filesource' => 'މަސްދަރު:',
+'uploadedfiles' => 'ފޮނުވިފައިވާ ފައިލުތައް',
+'uploadwarning' => 'ފައިލުފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން ދެވޭ އިންޒާރު',
# Special:ListFiles
'listfiles' => 'ފައިލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު',
@@ -335,34 +334,34 @@ $messages = array(
'randompage' => 'ކޮންމެވެސް ޞަފްޙާއެއް',
# Statistics
-'statistics' => 'ތަފާސްހިސާބުތައް',
+'statistics' => 'ތަފާސްހިސާބުތައް',
'statistics-header-users' => 'މެންބަރުގެ ތަފާސްހިސާބު',
'brokenredirects' => 'އޮޅިފައިވާ މިސްރާބުތައް',
# Miscellaneous special pages
'unusedcategories' => 'ބޭނުންނުކުރެވޭ ގިސްމުތައް',
-'unusedimages' => 'ބޭނުންނުކުރެވޭ ފައިލުތައް',
+'unusedimages' => 'ބޭނުންނުކުރެވޭ ފައިލުތައް',
'wantedcategories' => 'ބޭނުންފުޅުވާ ގިސްމުތައް',
-'wantedpages' => 'ބޭނުންފުޅުވާ ޞަފްޙާތައް',
-'shortpages' => 'ކުރު ޞަފްޙާތައް',
-'ancientpages' => 'ބޯދާ ޞަފްޙާތައް',
-'move' => 'ނަން/ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
-'movethispage' => 'މި ޞަފްހާގެ ނަންބަދަލުކުރައްވާ',
+'wantedpages' => 'ބޭނުންފުޅުވާ ޞަފްޙާތައް',
+'shortpages' => 'ކުރު ޞަފްޙާތައް',
+'ancientpages' => 'ބޯދާ ޞަފްޙާތައް',
+'move' => 'ނަން/ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'movethispage' => 'މި ޞަފްހާގެ ނަންބަދަލުކުރައްވާ',
# Book sources
'booksources' => 'ފޮތްތަކުގެ މަސްދަރުތައް',
# Special:AllPages
-'allpages' => 'ހުރިހާ ޞަފްޙާތައް',
-'allarticles' => 'ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް',
+'allpages' => 'ހުރިހާ ޞަފްޙާތައް',
+'allarticles' => 'ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް',
'allinnamespace' => 'ހުރިހާ ޞަފްޙާތައް (ނުތުގު $1 ގައިވާ)',
-'allpagesprev' => 'ކުރީގެ',
-'allpagesnext' => 'ކުރިޔަށް އޮތް',
+'allpagesprev' => 'ކުރީގެ',
+'allpagesnext' => 'ކުރިޔަށް އޮތް',
'allpagessubmit' => 'ދުރުވޭ',
# Special:Categories
-'categories' => 'ގިސްމުތައް',
+'categories' => 'ގިސްމުތައް',
'categoriespagetext' => 'ތިރީގައި މިވާ ގިސްމުތައް ވިކީ ގައި މައުޖޫދުވެގެން ވެއެވެ.
[[Special:UnusedCategories|Unused categories]] are not shown here.
Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
@@ -371,44 +370,44 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'emailuser' => 'މި މެންބަރަށް އީމޭލު ފޮނުއްވާ',
# Watchlist
-'watchlist' => 'މަގޭ ނަޒަރު',
-'addedwatchtext' => "މި ޞަފްޙާ \"<nowiki>\$1</nowiki>\" ތިޔަބޭފުޅާގެ [[Special:Watchlist|ހާއްސަ ނަޒަރު]] ފިހުރިސްތަށް ލެވިއްޖެއެވެ. ދެން ކުރިމަގުގައި މި ޞަފްޙާ އަދި މިއާ ގުޅޭ ބަހުސް ގެ ޞަފްޙާ އަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރު ތަކުގެ މައުލޫމާތު މިޞަފްހާއަށް ލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ޞަފްޙާތަކުގެ ޝަނާހަތު ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި [[Special:ފަހު ބަދަލުތައް|ފަހު ބަދަލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު]] ގައި އެބައިތައް '''ބޯ''' (bold) އަކުރުން ލިޔެވޭނެއެވެ. <p> ކޮންމެ އިރަކުވެސް ތިޔަބޭފުޅާ ހާއްސަ ނަޒަރުގެ ފިހުރިސްތުން މި ޞަފްޙާ އުނިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މަތީގައި ދެވިފައިވާ \"ހާއްސަ ނަޒަރުން އުނިކުރޭ\" ގައި ކޮއްޓަވާ ލައްވާށެވެ.",
-'watch' => 'ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
-'watchthispage' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
-'unwatch' => 'ހާއްސަ ނަޒަރުން އުނިކުރޭ',
+'watchlist' => 'މަގޭ ނަޒަރު',
+'addedwatchtext' => "މި ޞަފްޙާ \"<nowiki>\$1</nowiki>\" ތިޔަބޭފުޅާގެ [[Special:Watchlist|ހާއްސަ ނަޒަރު]] ފިހުރިސްތަށް ލެވިއްޖެއެވެ. ދެން ކުރިމަގުގައި މި ޞަފްޙާ އަދި މިއާ ގުޅޭ ބަހުސް ގެ ޞަފްޙާ އަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރު ތަކުގެ މައުލޫމާތު މިޞަފްހާއަށް ލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ޞަފްޙާތަކުގެ ޝަނާހަތު ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި [[Special:ފަހު ބަދަލުތައް|ފަހު ބަދަލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު]] ގައި އެބައިތައް '''ބޯ''' (bold) އަކުރުން ލިޔެވޭނެއެވެ. <p> ކޮންމެ އިރަކުވެސް ތިޔަބޭފުޅާ ހާއްސަ ނަޒަރުގެ ފިހުރިސްތުން މި ޞަފްޙާ އުނިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މަތީގައި ދެވިފައިވާ \"ހާއްސަ ނަޒަރުން އުނިކުރޭ\" ގައި ކޮއްޓަވާ ލައްވާށެވެ.",
+'watch' => 'ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
+'watchthispage' => 'މި ޞަފްޙާއަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ',
+'unwatch' => 'ހާއްސަ ނަޒަރުން އުނިކުރޭ',
'watchlistcontains' => 'ތިޔަބޭފުޅާގެ ހާއްސަ ނަޒަރު ފިހުރިސްތުގައި ވަނީ $1 ޞަފްޙާއެވެ.',
-'wlnote' => 'ތިރީގައި މިވަނީ އެއީ ފާއިތުވި <b>$2</b> ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައިގެނެވިފައިވާ ފަހު $1 ބަދަލެވެ.',
+'wlnote' => 'ތިރީގައި މިވަނީ އެއީ ފާއިތުވި <b>$2</b> ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައިގެނެވިފައިވާ ފަހު $1 ބަދަލެވެ.',
'changed' => 'ބަދަލުކުރެވިއްޖެ',
# Delete
-'deletepage' => 'ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
-'confirm' => 'ޔަގީން',
+'deletepage' => 'ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
+'confirm' => 'ޔަގީން',
'confirmdeletetext' => 'ތިޔަބޭފުޅާ ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ޞަފްޙާއެއް ނުވަތަ ތަޞްވީރެއް އެއާ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ތާރީހަކާއެކު ކޮށާރުން ފޮހެލައްވާށެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުކަން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ. އަދި މިކަމުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއެއް ވެސް ތިޔަ ބޭފުޅާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި ތިޔަކަން ތިކުރެއްވެނީ [[{{MediaWiki:Policy-url}}|ވިކިޕީޑިއާ ގެ ސިޔާސަތާ]] އެއްގޮތަށްތޯ ވެސް ބައްލަވައި ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ!',
-'actioncomplete' => 'އަމަލު ފުރިހަމަވެއްޖެ',
-'deletecomment' => 'ސަބަބު',
+'actioncomplete' => 'އަމަލު ފުރިހަމަވެއްޖެ',
+'deletecomment' => 'ސަބަބު',
# Rollback
'cantrollback' => 'އުނިއިތުރު އިއާދައެއް ނުކުރެވޭނެ؛ އެހެނީ އެންމެ ފަހު އުނިއިތުރުގައި ހިއްސާވި ފަރާތަކީ މިޞަފްޙާގެ ހަމައެކަނި މުއައްލިފެވެ.',
# Protect
'unprotectedarticle' => '"[[$1]]" ދިފާއުކުރުން ހުއްޓާލެވިއްޖެ',
-'prot_1movedto2' => '[[$1]] އަށް ނަގުލުކުރެވިފައި [[$2]]',
+'prot_1movedto2' => '[[$1]] އަށް ނަގުލުކުރެވިފައި [[$2]]',
# Restrictions (nouns)
'restriction-edit' => 'އުނިއިތުރު ގެންނަވާ',
# Undelete
-'undelete' => 'ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް ބައްލަވާ',
+'undelete' => 'ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް ބައްލަވާ',
'viewdeletedpage' => 'ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް ބައްލަވާ',
-'undeletebtn' => 'އިއާދަ ކުރޭ!',
+'undeletebtn' => 'އިއާދަ ކުރޭ!',
# Namespace form on various pages
'blanknamespace' => '(މައި)',
# Contributions
'contributions' => 'މެންބަރު ގެ ހިއްސާ',
-'mycontris' => 'މަގޭ ހިއްސާ',
+'mycontris' => 'މަގޭ ހިއްސާ',
'sp-contributions-userrights' => 'މެންބަރުގެ ހައްގުތަކުގެ އިންތިޒާމް',
@@ -416,51 +415,51 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'whatlinkshere' => 'މިއާ ގުޅެނީ ކޮންއެއްޗެއް',
# Block/unblock
-'blockip' => 'މެންބަރާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ',
-'ipbreason' => 'ސަބަބު',
-'ipbsubmit' => 'މި މެމްބަރާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ!',
-'badipaddress' => 'ނުރަނގަޅު އައި.ޕީ އެޑްރެހެއް',
-'expiringblock' => 'މުއްދަތު ހަމަވާނީ $1 $2',
-'blocklink' => 'ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ',
-'contribslink' => 'ޙިއްޞާ',
+'blockip' => 'މެންބަރާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ',
+'ipbreason' => 'ސަބަބު',
+'ipbsubmit' => 'މި މެމްބަރާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ!',
+'badipaddress' => 'ނުރަނގަޅު އައި.ޕީ އެޑްރެހެއް',
+'expiringblock' => 'މުއްދަތު ހަމަވާނީ $1 $2',
+'blocklink' => 'ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ',
+'contribslink' => 'ޙިއްޞާ',
'proxyblocksuccess' => 'ފުރިހަމަވެއްޖެ.',
# Developer tools
-'lockdb' => 'ކޮށާރު ބަންދުކުރައްވާ',
+'lockdb' => 'ކޮށާރު ބަންދުކުރައްވާ',
'lockbtn' => 'ކޮށާރު ބަންދުކުރައްވާ',
# Move page
-'move-page-legend' => 'ޞަފްޙާގެ ނަން ބަދަލުކުރައްވާ',
-'movearticle' => 'ޞަފްޙާގެ ނަން/ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
-'newtitle' => 'އައު ނަމަކަށް',
-'move-watch' => 'މި ޞަފްހާ އަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ!',
-'movepagebtn' => 'ޞަފްޙާގެނަން ބަދަލުކުރައްވާ',
-'articleexists' => 'ތިޔަ ސުރުހީގައި ކުރީއްސުރެ ވެސް ޞަފްޙައެއް ވޭ، ނުވަތަ ތިޔަ އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ނަން ރަނގަޅެއް ނޫން، ވީމާ އެހެން ނަމެއް އިހުތިޔާރުކުރެއްވުން އެދެވިގެންވެއެވެ.',
-'movedto' => 'އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި',
-'movelogpagetext' => 'ތިރީގައި މިވަނީ ނަން/ތަން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާތަކުގެ ފިހުރިސްތެކެވެ.',
-'movereason' => 'ސަބަބު',
-'delete_and_move' => 'ފޮހެލައްވާފައި އެހެންނަމަކަށްބަދަލުކުރައްވާ',
+'move-page-legend' => 'ޞަފްޙާގެ ނަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'movearticle' => 'ޞަފްޙާގެ ނަން/ތަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'newtitle' => 'އައު ނަމަކަށް',
+'move-watch' => 'މި ޞަފްހާ އަށް ނަޒަރުބަހައްޓަވާ!',
+'movepagebtn' => 'ޞަފްޙާގެނަން ބަދަލުކުރައްވާ',
+'articleexists' => 'ތިޔަ ސުރުހީގައި ކުރީއްސުރެ ވެސް ޞަފްޙައެއް ވޭ، ނުވަތަ ތިޔަ އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ނަން ރަނގަޅެއް ނޫން، ވީމާ އެހެން ނަމެއް އިހުތިޔާރުކުރެއްވުން އެދެވިގެންވެއެވެ.',
+'movedto' => 'އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި',
+'movelogpagetext' => 'ތިރީގައި މިވަނީ ނަން/ތަން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާތަކުގެ ފިހުރިސްތެކެވެ.',
+'movereason' => 'ސަބަބު',
+'delete_and_move' => 'ފޮހެލައްވާފައި އެހެންނަމަކަށްބަދަލުކުރައްވާ',
'delete_and_move_confirm' => 'އާދެ، މި ޞަފްޙާ ފޮހެލައްވާ',
-'delete_and_move_reason' => 'އެހެންނަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ފޮހެލެވިއްޖެ',
+'delete_and_move_reason' => 'އެހެންނަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ފޮހެލެވިއްޖެ',
# Namespace 8 related
-'allmessages' => 'ނިޒާމުގެ މެސެޖުތައް',
-'allmessagesname' => 'ނަން',
+'allmessages' => 'ނިޒާމުގެ މެސެޖުތައް',
+'allmessagesname' => 'ނަން',
'allmessagesdefault' => 'ކުރީގެ މަތަން',
'allmessagescurrent' => 'މިހާރުގެ މަތަން',
# Tooltip help for the actions
-'tooltip-pt-logout' => 'ބޭރަށްވަޑައިގަންނަވާ',
+'tooltip-pt-logout' => 'ބޭރަށްވަޑައިގަންނަވާ',
'tooltip-n-mainpage' => 'މައި ސަފްޙާއަށް ވަަޑައިގަންނަވާ',
# Special:NewFiles
'showhidebots' => '($1 ސެއްޓި)',
-'ilsubmit' => 'ހޯއްދަވާ',
+'ilsubmit' => 'ހޯއްދަވާ',
# EXIF tags
'exif-imagedescription' => 'ތަސްވީރުގެ ސުރުހީ',
-'exif-artist' => 'މުސައްނިފު',
-'exif-filesource' => 'ފައިލުގެ މަސްދަރު',
+'exif-artist' => 'މުސައްނިފު',
+'exif-filesource' => 'ފައިލުގެ މަސްދަރު',
# Pseudotags used for GPSSpeedRef
'exif-gpsspeed-n' => 'ތަސްވީރުގެ ސުރުހީ',