summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesIg.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesIg.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesIg.php116
1 files changed, 82 insertions, 34 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesIg.php b/languages/messages/MessagesIg.php
index 2112e366..9ea296c1 100644
--- a/languages/messages/MessagesIg.php
+++ b/languages/messages/MessagesIg.php
@@ -10,6 +10,54 @@
* @author Ukabia
*/
+$namespaceNames = array(
+ NS_MEDIA => 'Nká',
+ NS_SPECIAL => 'Ihü_kárírí',
+ NS_TALK => 'Okwu',
+ NS_USER => 'Ọ\'bànifé',
+ NS_USER_TALK => 'Okwu_ọ\'bànifé',
+ NS_PROJECT_TALK => 'Okwu_$1',
+ NS_FILE => 'Ákwúkwó_orünotu',
+ NS_FILE_TALK => 'Okwu_ákwúkwó_orünotu',
+ NS_MEDIAWIKI => 'NkáWiki',
+ NS_MEDIAWIKI_TALK => 'Okwu_NkáWiki',
+ NS_TEMPLATE => 'Àtụ',
+ NS_TEMPLATE_TALK => 'Okwu_àtụ',
+ NS_HELP => 'Nkwádọ',
+ NS_HELP_TALK => 'Okwu_nkwádọ',
+ NS_CATEGORY => 'Ébéonọr',
+ NS_CATEGORY_TALK => 'Okwu_ébéonọr',
+);
+
+$specialPageAliases = array(
+ 'Userlogin' => array( 'Ọ\'bàniféÍBànyé' ),
+ 'Userlogout' => array( 'Ọ\'bàniféÍFụtá' ),
+ 'Preferences' => array( 'Ọtúm_dọsẹrẹ_ihem' ),
+ 'Upload' => array( 'TinyéIheNélú' ),
+ 'Allpages' => array( 'IhüNílé' ),
+ 'Specialpages' => array( 'IhüKá' ),
+ 'Export' => array( 'MēKọFùtá' ),
+ 'Undelete' => array( 'Ábàkàshịkwàlà' ),
+ 'Import' => array( 'BàÍfé' ),
+ 'Mypage' => array( 'IhüNkèm' ),
+ 'Mytalk' => array( 'OkwuNkèm' ),
+ 'Filepath' => array( 'UzọrAkwúkwóOrünotu' ),
+ 'Blankpage' => array( 'HịcháIhü' ),
+);
+
+$magicWords = array(
+ 'redirect' => array( '0', '#KÚFÙ', '#REDIRECT' ),
+ 'fullpagename' => array( '1', 'ÁHÀNÍLÉNKÈIHÜ', 'FULLPAGENAME' ),
+ 'msg' => array( '0', 'OZI:', 'MSG:' ),
+ 'img_right' => array( '1', 'áká_ịkẹngạ', 'right' ),
+ 'img_left' => array( '1', 'áká_èkpè', 'left' ),
+ 'img_top' => array( '1', 'élú', 'top' ),
+ 'img_middle' => array( '1', 'ẹtítì', 'middle' ),
+ 'img_text_bottom' => array( '1', 'okpúrù-ede', 'text-bottom' ),
+ 'displaytitle' => array( '1', 'ZIÍSHÍ', 'DISPLAYTITLE' ),
+ 'pagesize' => array( '1', 'ÀSÁIHÜ', 'PAGESIZE' ),
+);
+
$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline' => 'Okpürụ ahiri jikodo:',
@@ -26,8 +74,7 @@ $messages = array(
'tog-editsection' => 'Gbanyé orürü nkeji shi [rüwá] jikodo',
'tog-editsectiononrightclick' => 'Kpa na áká nri Í gbanyé orürü nkeji na ishi nkeji (ö chọrọ JavaScript)',
'tog-showtoc' => 'Zi agada ihe níle (maka ihü nwere ishis ká áto)',
-'tog-rememberpassword' => 'Chetá edemede éjim a banyé na orunótuá',
-'tog-editwidth' => 'Më akbati orü öbodobo kó juö ihu gbúrugbúru',
+'tog-rememberpassword' => 'Chetá edemede éjim a banyé na orunótuá (nke ukwu nke rürü {{PLURAL:$1|chi|chi}} $1)',
'tog-watchcreations' => 'Tinyé ihüm na eké na ndetu ihem ne lé',
'tog-watchdefault' => 'Tinyé ihü m na rüoru élu na ndetu ihem ne lé',
'tog-watchmoves' => 'Tinyé ihü m na puzié na ndetu ihe m ne lé',
@@ -171,31 +218,21 @@ $messages = array(
'faqpage' => 'Project:FAQ',
# Vector skin
-'vector-action-addsection' => 'Tinyé Okwu',
-'vector-action-delete' => 'Gbakashia',
-'vector-action-move' => 'Páfụ',
-'vector-action-protect' => 'Cẹdolu',
-'vector-action-undelete' => 'Á gbàkashikwà',
-'vector-action-unprotect' => 'É cẹdolu',
-'vector-namespace-category' => 'Ébéonọr',
-'vector-namespace-help' => 'Ihü I nye áká',
-'vector-namespace-image' => 'Ákwúkwó orunotu',
-'vector-namespace-main' => 'Ihü',
-'vector-namespace-media' => 'Ihü nkà',
-'vector-namespace-mediawiki' => 'Ozi',
-'vector-namespace-project' => 'Ihü orürü',
-'vector-namespace-special' => 'Ihü mkpà',
-'vector-namespace-talk' => 'Akíkó',
-'vector-namespace-template' => 'Àtụ',
-'vector-namespace-user' => "Ihü ọ'bànifé",
-'vector-view-create' => 'Ké',
-'vector-view-edit' => 'Rüwa',
-'vector-view-history' => 'Le akíkó mbu',
-'vector-view-view' => 'Guwá',
-'vector-view-viewsource' => 'Zi mkpurụ',
-'actions' => 'Mmèmé',
-'namespaces' => 'Ámááhà',
-'variants' => 'Nke ichè ichè',
+'vector-action-addsection' => 'Tinyé Okwu',
+'vector-action-delete' => 'Gbakashia',
+'vector-action-move' => 'Páfụ',
+'vector-action-protect' => 'Cẹdolu',
+'vector-action-undelete' => 'Á gbàkashikwà',
+'vector-action-unprotect' => 'É cẹdolu',
+'vector-simplesearch-preference' => 'Kwe okwu ụmá nchöwa di (akpụkpọ Vector náni)',
+'vector-view-create' => 'Ké',
+'vector-view-edit' => 'Rüwa',
+'vector-view-history' => 'Le akíkó mbu',
+'vector-view-view' => 'Guwá',
+'vector-view-viewsource' => 'Zi mkpurụ',
+'actions' => 'Mmèmé',
+'namespaces' => 'Ámááhà',
+'variants' => 'Nke ichè ichè',
'errorpagetitle' => 'Nsogbú',
'returnto' => 'Ganata na $1.',
@@ -397,7 +434,7 @@ E chefụkwạlạ I gbanwere [[Special:Preferences|{{SITENAME}} iheichọrọ]]
'yourname' => "Áhà ọ'bànifé:",
'yourpassword' => 'Okwúngáfè:',
'yourpasswordagain' => 'Detuari mkpurụ okwu ejị a gafẹ:',
-'remembermypassword' => 'Chetá edemede éjim a banyé na orunótuá',
+'remembermypassword' => 'Chetá edemede éjim a banyé na orunótuá (nke ukwu nke rürü {{PLURAL:$1|chi|chi}} $1)',
'yourdomainname' => 'Obí gi:',
'login' => 'Banyé',
'nav-login-createaccount' => 'Banyé / ké buwá',
@@ -413,6 +450,7 @@ E chefụkwạlạ I gbanwere [[Special:Preferences|{{SITENAME}} iheichọrọ]]
'gotaccount' => 'I nwerecha buwa? $1.',
'gotaccountlink' => 'Banyé',
'createaccountmail' => 'na e-mail',
+'createaccountreason' => 'Mgbaghaputa:',
'badretype' => 'Mkpurụ okwu ejị a gafẹ é jëghị.',
'userexists' => "Áhè ọ'bànifé tírí di na áká onye ozor.
Bíkó nwèré áhà nke ozor.",
@@ -614,6 +652,7 @@ Okwu ụmà: '''({{int:cur}})''' = gbánwe na nké orü mbu, '''({{int:last}})''
'revdelete-radio-unset' => 'Mbà',
'revdelete-log' => 'Mgbághapụtà:',
'revdel-restore' => 'gbanwe ọtù ọ gị zí',
+'revdel-restore-deleted' => 'orürü gbakashịrị',
'pagehist' => 'Ákíkó mbu maka ihüá',
'deletedhist' => 'Ákíkó mbu bakashịrị',
'revdelete-content' => 'iheníle',
@@ -737,6 +776,7 @@ Nwàné ótù okwu íshí na ihe Í nè tú jí ''háníle:'' Í tuó ihe nílé
'searchresultshead' => 'Chöwá',
'resultsperpage' => 'Nlé na ihü:',
'contextlines' => 'Ahịrị na nke nlé:',
+'stub-threshold-disabled' => 'Ápụgị òkò',
'timezonelegend' => 'Nkeji ogẹ:',
'localtime' => 'Ogẹ ebeanọr:',
'servertime' => 'Ógè orunotu òdìbọ:',
@@ -830,10 +870,6 @@ Nwàné ótù okwu íshí na ihe Í nè tú jí ''háníle:'' Í tuó ihe nílé
'recentchanges' => 'Gbanwere mere ogẹ di nso',
'recentchanges-legend' => 'Nràlụ màkà Ihe gbanwere ubwá',
'recentchanges-feed-description' => 'Chóputà ihe ógẹ ǹsò na wiki ímé órírí nke á.',
-'recentchanges-label-legend' => 'Edemede ndetu: $1',
-'recentchanges-legend-newpage' => '$1 - ihü ohúrù',
-'recentchanges-legend-minor' => '$1 - orü ntákírí',
-'recentchanges-legend-bot' => '$1 - orü bot',
'rcnote' => "Na àlà {{PLURAL:$1|bu gbanwere '''1'''|bu gbanwere mgbèdè nke '''$1'''}} na mgbèdè {{PLURAL:$2|chi|chi '''$2'''}}, na mgbe $5, $4.",
'rclistfrom' => 'Zìrí ihe gbanwere ọhúrù shí $1',
'rcshowhideminor' => 'orü ntákírí $1',
@@ -886,6 +922,7 @@ Ihü nọr na [[Special:Watchlist|ndétu ihe Í ne lé]] di na mkpụrụ edemed
'sourceurl' => 'URL mkpọlógwù:',
'upload-description' => 'Nkówá ákwúkwó orunotu',
'watchthisupload' => 'Lèwá ákwúkwó orunotunị',
+'upload-warning-subj' => 'Ndọ ntị màkà ntínyé',
# HTTP errors
'http-read-error' => 'Nsogbu Í gü HTTP.',
@@ -1082,7 +1119,6 @@ Ubwa, o na ga [[$2]].',
# Watchlist
'watchlist' => 'Ndetu ihem ne lé',
'mywatchlist' => 'Ndetu ihem ne lé',
-'watchlistfor' => "(maka '''$1''')",
'addedwatch' => 'Tìrì na ndétu nlé',
'addedwatchtext' => "Ihü \"[[:\$1]]\" à bányéré [[Special:Watchlist|ndétu ihe Í ne lé]].
Ihe gi gbanwe na ógè gi bya nà ihüá na ihü okwu ya gi di ndétu ngáhù, na ihü gi da na mkpụrụ édé '''sírí íke''' ímé [[Special:RecentChanges|ndétu gbanwere méré na ogè nso]] ka ȯ dí òfelè Í hü ya.",
@@ -1426,8 +1462,9 @@ Biko meríáríá ozor.',
'nextdiff' => 'Orü nke ohúrù →',
# Media information
-'file-info-size' => '($1 × $2 pixel, ívù akwukwo orunótu: $3, MIME nke: $4)',
+'file-info-size' => '$1 × $2 pixel, ívù akwukwo orunótu: $3, MIME nke: $4',
'file-nohires' => '<small>Nke káchá mmá na ányá àdíghị.</small>',
+'svg-long-desc' => "ákwúkwó orunotu SVG, nà áhà pixel $1 × $2, ívụ ákwú'notu: $3",
'show-big-image' => 'Hü ya ka o dị',
'show-big-image-thumb' => '<small>Ívù nlétú nke: pixel $1 × $2</small>',
'file-info-gif-looped' => 'etemte',
@@ -1559,6 +1596,7 @@ Nke ozor gí zonari na áká onwe ha.
'table_pager_first' => 'Ihü mbu',
'table_pager_last' => 'Ihü lara azu',
'table_pager_limit' => 'Zí nke $1 màkà ihe na ótù ihü',
+'table_pager_limit_label' => 'Ihe ga di na ótù ihü:',
'table_pager_limit_submit' => 'Gá',
'table_pager_empty' => 'Odígị ihe fútárá',
@@ -1628,12 +1666,22 @@ Nke ozor gí zonari na áká onwe ha.
'tags-edit' => 'rüwa',
'tags-hitcount' => '$1 {{PLURAL:$1|gbanwere|gbanwere}}',
+# Special:ComparePages
+'comparepages' => 'Má àtù ihü',
+'compare-selector' => 'Má àtù orü dírí na élú ihü',
+'compare-page1' => 'Ihü 1',
+'compare-page2' => 'Ihü 2',
+'compare-rev1' => 'Orübà 1',
+'compare-rev2' => 'Orübà 2',
+'compare-submit' => 'Má àtù',
+
# Database error messages
'dberr-header' => 'Wiki nka nwere nsogbu',
'dberr-problems' => 'Ndó!
Ámá nka nwere nsogbu ime ime.',
# HTML forms
+'htmlform-required' => 'Ọgụgụ nke gi dị',
'htmlform-submit' => 'Dànyé',
'htmlform-reset' => 'Emekwàlà gbanwere',
'htmlform-selectorother-other' => 'Nke ozor',