summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesNan.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesNan.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesNan.php30
1 files changed, 3 insertions, 27 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesNan.php b/languages/messages/MessagesNan.php
index 3cd3f448..a9eba0c8 100644
--- a/languages/messages/MessagesNan.php
+++ b/languages/messages/MessagesNan.php
@@ -54,9 +54,6 @@ $messages = array(
'tog-shownumberswatching' => 'Hián-sī tng leh khoàⁿ ê iōng-chiá sò͘-bo̍k',
'tog-oldsig' => 'Chit-má ê chhiam-miâ:',
'tog-fancysig' => 'Chhiam-miâ mài chò liân-kiat',
-'tog-externaleditor' => 'Iōng gōa-pō· pian-chi̍p-khì',
-'tog-externaldiff' => 'Iōng gōa-pō· diff',
-'tog-showjumplinks' => 'Hō͘ "thiàu khì" chit ê liân-chiap ē-sái',
'tog-uselivepreview' => 'Ēng sui khoàⁿ-māi (ài ū JavaScript) (chhì-giām--ê)',
'tog-forceeditsummary' => 'Pian-chi̍p khài-iàu bô thiⁿ ê sî-chūn, kā goá thê-chhéⁿ',
'tog-watchlisthideown' => 'Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī goá ê pian-chi̍p',
@@ -254,7 +251,7 @@ $1',
'pool-queuefull' => 'Tūi-lia̍t pâi moá ah',
'pool-errorunknown' => 'M̄-chai siáⁿ chhò-gō͘',
-# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
+# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage).
'aboutsite' => 'hían-sī',
'aboutpage' => 'Project:koan-hē',
'copyright' => 'Tī $1 tiâu-kiāⁿ chi hā khó sú-iōng loē-iông',
@@ -264,7 +261,6 @@ $1',
'disclaimers' => 'Bô-hū-chek seng-bêng',
'disclaimerpage' => 'Project:It-poaⁿ ê seng-bêng',
'edithelp' => 'Án-choáⁿ siu-kái',
-'edithelppage' => 'Help:Pian-chi̍p',
'helppage' => 'Help:Bo̍k-lio̍k',
'mainpage' => 'Thâu-ia̍h',
'mainpage-description' => 'Thâu-ia̍h',
@@ -338,12 +334,6 @@ Che mā khó-lêng sī {{SITENAME}} só͘ sú-iōng ê nńg-thé chhut būn-tê.
# General errors
'error' => 'Chhò-gō·',
'databaseerror' => 'Chu-liāu-khò· chhò-gō·',
-'dberrortext' => 'Chu-liāu-khò͘ hoat-seng cha-sûn ê gí-hoat chhò-ngō͘.
-Che khó-lêng sī nńg-thé ê chhò-ngō͘.
-Téng chi̍t ê cha-sûn sī :
-<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
-tī hâm-sò͘ "<tt>$2</tt>".
-Chu-liāu-khò͘ thoân hoê ê chhò-ngō͘ "<tt>$3: $4</tt>".',
'readonly' => 'Chu-liāu-khò· só tiâu leh',
'enterlockreason' => 'Phah beh hong-só ê lí-iû, pau-koah ko͘-kè siáⁿ-mi̍h sî-chūn ē kái-tû hong-só.',
'readonlytext' => 'Chu-liāu-khò· hiān-chú-sî só tiâu leh, bô khai-hòng hō· lâng siu-kái. Che tāi-khài sī in-ūi teh pān î-siu khang-khòe, oân-sêng liáu-āu èng-tong tō ē hôe-ho̍k chèng-siông. Hū-chek ê hêng-chèng jîn-oân lâu chit-ê soat-bêng: $1',
@@ -383,7 +373,6 @@ Chhiáⁿ tī kúi hun-cheng hāu chiah koh chhì.',
'viewsourcetext' => 'Lí ē-sái khoàⁿ ia̍h khó͘-pih chit ia̍h ê goân-sú loē-iông:',
'protectedinterface' => 'Chit ia̍h thê-kiong nńg-thé kài-bīn ēng ê bûn-jī. Ūi beh ī-hông lâng chau-that, só͘-í ū siū tio̍h pó-hō͘.',
'editinginterface' => "'''Sè-jī:''' Lí tng teh siu-kái 1 bīn thê-kiong nńg-thé kài-bīn bûn-jī ê ia̍h. Jīn-hô kái-piàn to ē éng-hióng tio̍h kî-thaⁿ iōng-chiá ê sú-iōng kài-bīn.",
-'sqlhidden' => '(Tshàng SQL tsa-sûn)',
'cascadeprotected' => 'Chit-ê ia̍h í-keng hông pó-hō͘ bē kái tit. In-ūi i tī ē-bīn {{PLURAL:$1|ê|ê}} liân-só pó-hō͘ lāi-té:
$2',
'namespaceprotected' => "Lí bô khoân-lī kái '''$1''' miâ-khong-kan ê ia̍h",
@@ -398,7 +387,9 @@ Lí ē-sái mài kì-miâ kè-siok sú-iōng {{SITENAME}}, mā ē-sái iōng kā
Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân teng-ji̍p tiong; che chi-iàu piàⁿ tiāu lí ê browser ê cache chiū ē chèng-siông.",
'welcomeuser' => 'Hoan-gêng, $1!',
'yourname' => 'Lí ê iōng-chiá miâ-chheng:',
+'userlogin-yourname' => 'Iōng-chiá miâ-chheng',
'yourpassword' => 'Lí ê bi̍t-bé:',
+'userlogin-yourpassword' => 'Bi̍t-bé',
'yourpasswordagain' => 'Têng phah bi̍t-bé:',
'remembermypassword' => 'Kì tiâu góa ê bi̍t-bé (āu-chhiú teng-ji̍p iōng) (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
'login' => 'Teng-ji̍p',
@@ -592,7 +583,6 @@ Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê k
'nextn' => 'āu {{PLURAL:$1|$1}} hāng',
'shown-title' => 'Múi ia̍h hián-sī $1 {{PLURAL:$1|kiat-kó|kiat-kó}}',
'viewprevnext' => 'Khoàⁿ ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)',
-'searchhelp-url' => 'Help:Bo̍k-lio̍k',
'searchprofile-articles' => 'Loē-iông ia̍h',
'searchprofile-images' => 'To-mûi-thé',
'searchprofile-everything' => 'Só͘-ū ê',
@@ -607,9 +597,6 @@ Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê k
'powersearch' => 'Kiám-sek',
'powersearch-legend' => 'Kiám-sek',
-# Quickbar
-'qbsettings' => 'Quickbar ê siat-tēng',
-
# Preferences page
'preferences' => 'Siat-tēng',
'mypreferences' => 'Góa ê siat-tēng',
@@ -685,7 +672,6 @@ Tī pat-lâng liân-lo̍k lí ê sî-chūn bē kā e-mail tsū-tsí siá chhut--
'recentchangeslinked' => 'Siong-koan ê kái-piàn',
'recentchangeslinked-feed' => 'Siong-koan ê kái-piàn',
'recentchangeslinked-toolbox' => 'Siong-koan ê kái-piàn',
-'recentchangeslinked-noresult' => 'Lí chí-tēng ê tiâu-kiaⁿ lāi-té chhōe bô jīn-hô kái-piàn.',
'recentchangeslinked-page' => 'Ia̍h ê miâ:',
# Upload
@@ -760,12 +746,6 @@ Tī pat-lâng liân-lo̍k lí ê sî-chūn bē kā e-mail tsū-tsí siá chhut--
'statistics' => 'Thóng-kè',
'statistics-header-users' => 'Iōng-chiá thóng-kè sò·-ba̍k',
-'disambiguations' => 'Khu-pia̍t-ia̍h',
-'disambiguationspage' => 'Template:disambig
-Template:KhPI
-Template:Khu-pia̍t-iah
-Template:Khu-pia̍t-ia̍h',
-
'doubleredirects' => 'Siang-thâu choán-ia̍h',
'brokenredirects' => 'Choán-ia̍h kò·-chiòng',
@@ -878,7 +858,6 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'watchthispage' => 'Kàm-sī chit ia̍h',
'unwatch' => 'Mài kàm-sī',
'unwatchthispage' => 'Mài koh kàm-sī',
-'watchnochange' => 'Lí kàm-sī ê hāng-bo̍k tī hián-sī ê sî-kî í-lāi lóng bô siu-kái kòe.',
'watchlist-details' => 'Kàm-sī-toaⁿ ū {{PLURAL:$1|$1 ia̍h|$1 ia̍h}}, thó-lūn-ia̍h bô sǹg chāi-lāi.',
'watchmethod-recent' => 'tng teh kíam-cha choè-kīn ê siu-kái, khoàⁿ ū kàm-sī ê ia̍h bô',
'watchmethod-list' => 'tng teh kiám-cha kàm-sī ê ia̍h khoàⁿ chòe-kīn ū siu-kái bô',
@@ -1187,9 +1166,6 @@ Chit tiuⁿ phoe ê khak-jīn-bé ē chū-tōng tī $4 kòe-kî.',
# Special:Version
'version' => 'Pán-pún',
-# Special:FilePath
-'filepath' => 'Tóng-àn ê soàⁿ-lō·',
-
# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Te̍k-sû-ia̍h',