summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesNan.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesNan.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesNan.php1011
1 files changed, 814 insertions, 197 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesNan.php b/languages/messages/MessagesNan.php
index 420ed076..7777183a 100644
--- a/languages/messages/MessagesNan.php
+++ b/languages/messages/MessagesNan.php
@@ -7,6 +7,7 @@
* @ingroup Language
* @file
*
+ * @author Ianbu
*/
$datePreferences = array(
@@ -24,16 +25,19 @@ $messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline' => 'Liân-kiat oē té-sûn:',
'tog-highlightbroken' => 'Khang-ia̍h ê liân-kiat <a href="" class="new">án-ne</a> hián-sī (mài chhiūⁿ án-ne<a href="" class="internal">?</a>).',
+'tog-justify' => 'pâi-chê tōaⁿ-lo̍h',
'tog-hideminor' => 'Am chòe-kīn ê sió kái-piàn',
-'tog-extendwatchlist' => 'Khok-chhiong kàm-sī-toaⁿ kàu hián-sī só͘-ū ê kái-piàn',
-'tog-usenewrc' => 'Ka-kiông pán ê chòe-kīn-ê-kái-piàn (su-iàu JavaScript)',
+'tog-hidepatrolled' => 'Am chòe-kīn sûn koè--ê kái-piàn',
+'tog-newpageshidepatrolled' => 'Sin-ia̍h ê chheng-toaⁿ am sûn koè--ê',
+'tog-extendwatchlist' => 'Tián-khui kàm-sī-toaⁿ khoàⁿ só͘-ū ê kái-piàn, m̄-chí sī choè-kīn--ê',
+'tog-usenewrc' => 'Ēng ka-kiông pán khoàⁿ chòe-kīn ê kái-piàn (su-iàu JavaScript)',
'tog-numberheadings' => 'Phiau-tê chū-tōng pian-hō',
'tog-showtoolbar' => 'Hián-sī pian-chi̍p ke-si-tiâu (su-iàu JavaScript)',
'tog-editondblclick' => 'Siang-ji̍h ia̍h-bīn to̍h ē-tàng pian-chi̍p (su-iàu JavaScript)',
'tog-editsection' => 'Ji̍h [siu-kái] chit-ê liân-kiat to̍h ē-tàng pian-chi̍p toāⁿ-lo̍h',
'tog-editsectiononrightclick' => 'Chiàⁿ-ji̍h (right click) toāⁿ-lo̍h (section) phiau-tê to̍h ē-tàng pian-chi̍p toāⁿ-lo̍h (su-iàu JavaScript)',
'tog-showtoc' => 'Hián-sī bo̍k-chhù (3-ê phiau-tê í-siōng ê ia̍h)',
-'tog-rememberpassword' => 'Kì tiâu bi̍t-bé, āu-chōa iōng (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
+'tog-rememberpassword' => 'Kì tiâu bi̍t-bé, āu-chōa iōng ( $1 {{PLURAL:$1|day|kang}} lāi)',
'tog-watchcreations' => 'Kā goá khui ê ia̍h ka-ji̍p kàm-sī-toaⁿ lāi-té',
'tog-watchdefault' => 'Kā goá pian-chi̍p kòe ê ia̍h ka-ji̍p kàm-sī-toaⁿ lāi-té',
'tog-watchmoves' => 'Kā goá soá ê ia̍h ka-ji̍p kàm-sī-toaⁿ',
@@ -42,22 +46,39 @@ $messages = array(
'tog-previewontop' => 'Sûn-khoàⁿ ê lōe-iông tī pian-chi̍p keh-á thâu-chêng',
'tog-previewonfirst' => 'Thâu-pái pian-chi̍p seng khoàⁿ-māi',
'tog-nocache' => 'Koaiⁿ-tiāu ia̍h ê cache',
+'tog-enotifwatchlistpages' => 'Kam-sī-tuann ū ē bûn-tsiunn nā ū kái-piàn, kià tiān-tsú-phue hōo guá.',
+'tog-enotifusertalkpages' => 'Guá ê thó-lūn ia̍h nā ū lâng kái, kià tiān-tsú-phue hōo guá.',
+'tog-enotifminoredits' => 'Sió pian-chi̍p mā kià tiān-tsú-phue hōo guá.',
+'tog-enotifrevealaddr' => 'Hō͘ pat-lâng khoàⁿ ê tio̍h oá ê tiān-chú-phoe tē-chí',
+'tog-shownumberswatching' => 'Hián-sī tng leh khoàⁿ ê iōng-chiá sò͘-bo̍k',
+'tog-oldsig' => 'Chit-má ê chhiam-miâ:',
'tog-fancysig' => 'Chhiam-miâ mài chò liân-kiat',
-'tog-externaleditor' => 'Iōng gōa-pō· pian-chi̍p-khì',
-'tog-externaldiff' => 'Iōng gōa-pō· diff',
+'tog-externaleditor' => 'Iōng gōa-pō· pian-chi̍p-khì (kan-na hō͘ ko-chhiú, he ài tī lí ê tiān-náu koh siat-tēng. [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors Siông-chêng.])',
+'tog-externaldiff' => 'Iōng gōa-pō· diff (kan-na hō͘ ko-chhiú, he ài tī lí ê tiān-noá koh siat-tēng. [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors Siông-chêng.])',
+'tog-showjumplinks' => 'Hō͘ "thiàu khì" chit ê liân-chiap ē-sái',
+'tog-uselivepreview' => 'Ēng sui khoàⁿ-māi (ài ū JavaScript) (chhì-giām--ê)',
'tog-forceeditsummary' => 'Pian-chi̍p khài-iàu bô thiⁿ ê sî-chūn, kā goá thê-chhéⁿ',
'tog-watchlisthideown' => 'Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī goá ê pian-chi̍p',
'tog-watchlisthidebots' => 'Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī ki-khì pian-chi̍p',
'tog-watchlisthideminor' => 'Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī sió siu-kái',
+'tog-watchlisthideliu' => 'Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī iōng-chiá ū teng-ji̍p ê pian-chi̍p',
+'tog-watchlisthideanons' => 'Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī bû-bêng-sī ê pian-chi̍p',
+'tog-watchlisthidepatrolled' => 'Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī khoàⁿ-koè--ê pian-chi̍p',
'tog-ccmeonemails' => 'Kià hō͘ pa̍t-lâng ê email sūn-soà kià copy hō͘ goá',
'tog-diffonly' => 'Diff ē-pêng bián hián-sī ia̍h ê loē-iông',
+'tog-showhiddencats' => 'Hián-sī chhàng khí--lâi ê lūi-pia̍t',
+'tog-norollbackdiff' => 'ká tńg-khí liáu bián-koán cheng-chha goā-chē',
'underline-always' => 'Tiāⁿ-tio̍h',
'underline-never' => 'Tiāⁿ-tio̍h mài',
'underline-default' => 'Tòe liû-lám-khì ê default',
# Font style option in Special:Preferences
-'editfont-default' => 'Tòe liû-lám-khì ê default',
+'editfont-style' => 'Pian-chi̍p sî ēng ê jī-thé hêng-sek:',
+'editfont-default' => 'Tòe liû-lám-khì ê default',
+'editfont-monospace' => 'Monospaced jī-thé',
+'editfont-sansserif' => 'Sans-serif jī-thé',
+'editfont-serif' => 'Serif jī-thé',
# Dates
'sunday' => 'Lé-pài',
@@ -112,34 +133,73 @@ $messages = array(
'dec' => '12g',
# Categories related messages
-'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|Lūi-pia̍t|Lūi-pia̍t}}',
-'category_header' => 'Tī "$1" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ',
-'subcategories' => 'Ē-lūi-pia̍t',
-'listingcontinuesabbrev' => '(chiap-sòa thâu-chêng)',
-
-'about' => 'Koan-hē',
-'newwindow' => '(ē khui sin thang-á hián-sī)',
-'cancel' => 'Chhú-siau',
-'mypage' => 'Góa ê ia̍h',
-'mytalk' => 'Góa ê thó-lūn',
-'anontalk' => 'Chit ê IP ê thó-lūn-ia̍h',
-'navigation' => 'Se̍h chām',
-'and' => '&#32;kap',
+'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|Lūi-pia̍t|ê lūi-pia̍t}}',
+'category_header' => 'Tī "$1" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ',
+'subcategories' => 'Ē-lūi-pia̍t',
+'category-media-header' => 'Tī lūi-pia̍t "$1" ê mûi-thé',
+'category-empty' => "''Chit-má chit ê lūi-pia̍t bô ia̍h ia̍h-sī mûi-thé.''",
+'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|Hidden category|Chhàng khí-lâi ê lūi-pia̍t}}',
+'hidden-category-category' => 'Chhàng khí--lâi ê lūi piat',
+'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.|Chit ê lūi-piat ū ē-bīn {{PLURAL:$1| ê ē-lūi-piat|$1 ê ē-lūi-piat}}, choân-pō͘ $2 ê.}}',
+'category-subcat-count-limited' => 'Chit ê lūi-piat ū ē-bīn ê {{PLURAL:$1| ē-lūi-pia̍t|$1 ē-lūi-pia̍t}}.',
+'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ia̍h.|Ē-bīn {{PLURAL:$1|bīn ia̍h sī|$1bīn ia̍h sī}} tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ $2 bīn ia̍h}}',
+'category-article-count-limited' => 'Ē-bīn {{PLURAL:$1|ia̍h sī|$1 ia̍h sī }} tī chit ê lūi-pia̍t.',
+'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê tóng-àn.|Ē-bīn {{PLURAL:$1| ê tóng-àn sī|$1 ê tóng-àn sī}} tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ $2 ê tóng-àn}}',
+'category-file-count-limited' => 'Chit-má chit-ê lūi-pia̍t ū {{PLURAL:$1| ê tóng-àn}}',
+'listingcontinuesabbrev' => '(chiap-sòa thâu-chêng)',
+'index-category' => 'Ū sik-ín ê ia̍h',
+'noindex-category' => 'Bī sik-ín ê ia̍h.',
+
+'mainpagetext' => "'''MediaWiki已經裝好矣。'''",
+'mainpagedocfooter' => '請查看[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents 用者說明書]的資料通使用wiki 軟體
+
+== 入門 ==
+* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings 配置的設定]
+* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki時常問答]
+* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki的公布列單]',
+
+'about' => 'Koan-hē',
+'article' => 'Loē-iông ia̍h',
+'newwindow' => '(ē khui sin thang-á hián-sī)',
+'cancel' => 'Chhú-siau',
+'moredotdotdot' => 'Iáu-ū',
+'mypage' => 'Góa ê ia̍h',
+'mytalk' => 'Góa ê thó-lūn',
+'anontalk' => 'Chit ê IP ê thó-lūn-ia̍h',
+'navigation' => 'Se̍h chām',
+'and' => '&#32;kap',
# Cologne Blue skin
+'qbfind' => 'Chhoé',
+'qbbrowse' => 'Liū-lám',
'qbedit' => 'Siu-kái',
+'qbpageoptions' => 'Chit ia̍h',
+'qbpageinfo' => 'Bo̍k-lo̍k',
+'qbmyoptions' => 'Goá ê ia̍h',
'qbspecialpages' => 'Te̍k-sû-ia̍h',
+'faq' => 'Būn-tah',
+'faqpage' => 'Project:Būn-tah',
# Vector skin
-'vector-action-delete' => 'Thâi',
-'vector-action-move' => 'Sóa khì',
-'vector-action-protect' => 'Pó-hō·',
-'vector-action-unprotect' => 'Chhú-siau pó-hō·',
-'vector-view-edit' => 'Siu-kái',
-'vector-view-viewsource' => 'Khoàⁿ goân-sú lōe-iông',
+'vector-action-addsection' => 'Ke chi̍t-ê toān-lo̍h',
+'vector-action-delete' => 'Thâi',
+'vector-action-move' => 'Sóa khì',
+'vector-action-protect' => 'Pó-hō·',
+'vector-action-undelete' => 'chhú-siau thâi tiàu',
+'vector-action-unprotect' => 'Chhú-siau pó-hō·',
+'vector-simplesearch-preference' => 'Chhái-iōng ka-kiông-pán ê chhiau-soh kiàn-gī ( chí hān tī Vector bīn-phoê)',
+'vector-view-create' => 'Khai-sí siá',
+'vector-view-edit' => 'Siu-kái',
+'vector-view-history' => 'khoàⁿ le̍k-sú',
+'vector-view-view' => 'Tha̍k',
+'vector-view-viewsource' => 'Khoàⁿ goân-sú lōe-iông',
+'actions' => 'Tōng-chok',
+'namespaces' => 'Miâ-khong-kan',
+'variants' => 'piàn-thé',
'errorpagetitle' => 'Chhò-gō·',
'returnto' => 'Tò-tńg khì $1.',
+'tagline' => 'Ùi {{SITENAME}}',
'help' => 'Soat-bêng-su',
'search' => 'Chhiau-chhoē',
'searchbutton' => 'Chhiau',
@@ -147,14 +207,20 @@ $messages = array(
'searcharticle' => 'Lâi-khì',
'history' => 'Ia̍h le̍k-sú',
'history_short' => 'le̍k-sú',
+'updatedmarker' => 'Téng hoê goá lâi chiah liáu ū kái koè--ê',
+'info_short' => '資訊',
'printableversion' => 'Ìn-soat pán-pún',
'permalink' => 'Éng-kiú liân-kiat',
+'print' => 'Ìn-soat',
'edit' => 'Siu-kái',
+'create' => 'Khai-sí siá',
'editthispage' => 'Siu-kái chit ia̍h',
+'create-this-page' => 'Khai-sí siá chit ia̍h',
'delete' => 'Thâi',
'deletethispage' => 'Thâi chit ia̍h',
'undelete_short' => 'Kiù $1 ê siu-kái',
'protect' => 'Pó-hō·',
+'protect_change' => 'kái-piàn',
'protectthispage' => 'Pó-hō· chit ia̍h',
'unprotect' => 'Chhú-siau pó-hō·',
'unprotectthispage' => 'Chhú-siau pó-hō· chit ia̍h',
@@ -164,43 +230,90 @@ $messages = array(
'specialpage' => 'Te̍k-sû-ia̍h',
'personaltools' => 'Kò-jîn kang-khū',
'postcomment' => 'Hoat-piáu phêng-lūn',
+'articlepage' => 'Khoàⁿ loē-iông ia̍h',
'talk' => 'thó-lūn',
+'views' => 'Khoàⁿ',
'toolbox' => 'Ke-si kheh-á',
'userpage' => 'Khoàⁿ iōng-chiá ê Ia̍h',
'projectpage' => 'Khoàⁿ sū-kang ia̍h',
+'imagepage' => 'Khoàⁿ tóng-àn ia̍h',
+'mediawikipage' => 'Khoàⁿ sìn-sit ia̍h',
+'templatepage' => 'Khoàⁿ pang-bô͘ ia̍h',
+'viewhelppage' => 'Khoàⁿ pang-chō͘ ia̍h',
+'categorypage' => 'Khoàⁿ lūi-pia̍t ia̍h',
'viewtalkpage' => 'Khoàⁿ thó-lūn',
'otherlanguages' => 'Kî-thaⁿ ê gí-giân',
'redirectedfrom' => '(Tùi $1 choán--lâi)',
'redirectpagesub' => 'Choán-ia̍h',
+'lastmodifiedat' => 'Chit ia̍h tī $1, $2 ū kái--koè',
'viewcount' => 'Pún-ia̍h kàu taⁿ ū $1 pái access.',
'protectedpage' => 'Siū pó-hō͘ ê ia̍h',
+'jumpto' => 'Thiàu khì:',
+'jumptonavigation' => 'Se̍h chām',
'jumptosearch' => 'chhiau-chhoē',
+'view-pool-error' => 'Pháiⁿ-sè, chit-má chú-ki siuⁿ koè bô-êng.
+Siuⁿ koè chē lâng beh khoàⁿ chit ia̍h.
+Chhiáⁿ sio-tán chi̍t-ē, chiah koh lâi khoàⁿ chit ia̍h.
+
+$1',
+'pool-timeout' => 'Chhiau-koè só-tēng ê sî-kan',
+'pool-queuefull' => 'Tūi-lia̍t pâi moá ah',
+'pool-errorunknown' => 'M̄-chai siáⁿ chhò-gō͘',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite' => 'hían-sī',
+'aboutpage' => 'Project:koan-hē',
+'copyright' => 'Tī $1 tiâu-kiāⁿ chi hā khó sú-iōng loē-iông',
+'copyrightpage' => '{{ns:project}}:Pán-khoân',
'currentevents' => 'Sin-bûn sū-kiāⁿ',
'currentevents-url' => 'Project:Sin-bûn sū-kiāⁿ',
'disclaimers' => 'Bô-hū-chek seng-bêng',
+'disclaimerpage' => 'Project:It-poaⁿ ê seng-bêng',
'edithelp' => 'Án-choáⁿ siu-kái',
'edithelppage' => 'Help:Pian-chi̍p',
'helppage' => 'Help:Bo̍k-lio̍k',
'mainpage' => 'Thâu-ia̍h',
'mainpage-description' => 'Thâu-ia̍h',
+'policy-url' => 'Project:Chèng-chhek',
'portal' => 'Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu',
'portal-url' => 'Project:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu',
'privacy' => 'Ín-su chèng-chhek',
-
-'retrievedfrom' => 'Lâi-goân: "$1"',
-'youhavenewmessages' => 'Lí ū $1 ($2).',
-'newmessageslink' => 'sin sìn-sit',
-'newmessagesdifflink' => 'chêng 2 ê siu-tēng-pún ê diff',
-'editsection' => 'siu-kái',
-'editold' => 'siu-kái',
-'toc' => 'Bo̍k-lo̍k',
-'showtoc' => 'khui',
-'hidetoc' => 'siu',
-'thisisdeleted' => 'Khoàⁿ a̍h-sī kiù $1?',
-'feedlinks' => 'Chhī-liāu:',
+'privacypage' => 'Project:Ún-su chèng-chhek',
+
+'badaccess' => 'Siū-khoân chhò-ngō͘',
+'badaccess-group0' => 'Lí bô ún-chún chò lí iau-kiû ê tōng-chok.',
+'badaccess-groups' => 'Lí beh chò ê tōng-chok chí hān {{PLURAL:$2| tīn| tīn-goân chi it }}: $1 ê iōng-chiá.',
+
+'versionrequired' => 'Ài MediaWiki $1 ê pán-pún',
+'versionrequiredtext' => 'Beh iōng chit ia̍h ài MediaWiki $1 ê pán-pún.
+Chhiáⁿ khoàⁿ [[Special:Version|pán-pún ia̍h]].',
+
+'ok' => 'Hó ah',
+'retrievedfrom' => 'Lâi-goân: "$1"',
+'youhavenewmessages' => 'Lí ū $1 ($2).',
+'newmessageslink' => 'sin sìn-sit',
+'newmessagesdifflink' => 'chêng 2 ê siu-tēng-pún ê diff',
+'youhavenewmessagesmulti' => 'Lí tī $1 ū sin sìn-sit',
+'editsection' => 'siu-kái',
+'editold' => 'siu-kái',
+'viewsourceold' => 'Khoàⁿ goân-sú lōe-iông',
+'editlink' => 'siu-kái',
+'viewsourcelink' => 'Khoàⁿ goân-sú lōe-iông',
+'editsectionhint' => 'Pian-chi̍p toān-lo̍h: $1',
+'toc' => 'Bo̍k-lo̍k',
+'showtoc' => 'khui',
+'hidetoc' => 'siu',
+'thisisdeleted' => 'Khoàⁿ a̍h-sī kiù $1?',
+'viewdeleted' => 'Beh khoàⁿ $1?',
+'restorelink' => '{{PLURAL:$1|chi̍t ê thâi-tiàu ê pian-chi̍p|$1 thâi-tiàu ê pian-chi̍p}}',
+'feedlinks' => 'Tēng khoàⁿ:',
+'feed-invalid' => 'Bô-hāu ê tēng khoàⁿ lūi-hêng.',
+'feed-unavailable' => 'Bô thê-kiong liân-ha̍p tēng khoàⁿ.',
+'site-rss-feed' => '$1 ê RSS tēng khoàⁿ',
+'site-atom-feed' => '$1 ê Atom tēng-khoàⁿ',
+'page-rss-feed' => '"$1" ê RSS tēng khoàⁿ',
+'page-atom-feed' => '"$1" ê Atom tēng khoàⁿ',
+'red-link-title' => '$1 (bô hit ia̍h)',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main' => 'Bûn-chiuⁿ',
@@ -211,33 +324,90 @@ $messages = array(
'nstab-image' => 'Tóng-àn',
'nstab-mediawiki' => 'Sìn-sit',
'nstab-template' => 'Pang-bô·',
+'nstab-help' => 'Pang-chō͘ ia̍h',
'nstab-category' => 'Lūi-pia̍t',
# Main script and global functions
+'nosuchaction' => 'Bô chit-khoán tōng-chok',
+'nosuchactiontext' => 'Hit ê URL só͘ chí-tēng ê tōng-chok bô-hāu.
+Lí khó-lêng phah m̄-tio̍h URL, ia̍h sī ji̍h tio̍h chhò-ngō͘ ê liân-kiat.
+Che mā khó-lêng sī {{SITENAME}} só͘ sú-iōng ê nńg-thé chhut būn-tê.',
'nosuchspecialpage' => 'Bô chit ê te̍k-sû-ia̍h',
+'nospecialpagetext' => '<strong>Bô lí beh tih ê te̍k-sû-ia̍h。</strong>
+
+[[Special:SpecialPages|{{int:specialpages}}]] sī só͘-ū ê te̍k-sû-ia̍h lia̍t-pió.',
# General errors
-'error' => 'Chhò-gō·',
-'databaseerror' => 'Chu-liāu-khò· chhò-gō·',
-'readonly' => 'Chu-liāu-khò· só tiâu leh',
-'readonlytext' => 'Chu-liāu-khò· hiān-chú-sî só tiâu leh, bô khai-hòng hō· lâng siu-kái. Che tāi-khài sī in-ūi teh pān î-siu khang-khòe, oân-sêng liáu-āu èng-tong tō ē hôe-ho̍k chèng-siông. Hū-chek ê hêng-chèng jîn-oân lâu chit-ê soat-bêng: $1',
-'filecopyerror' => 'Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" khó·-pih khì "$2".',
-'filerenameerror' => 'Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" kái-miâ chò "$2".',
-'filedeleteerror' => 'Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" thâi tiāu',
-'filenotfound' => 'Chhōe bô tóng-àn "$1".',
-'formerror' => 'Chhò-gō·: bô-hoat-tō· kā pió sàng chhut khì.',
-'badarticleerror' => 'Bē-tàng tiàm chit ia̍h chip-hêng chit ê tōng-chok.',
-'cannotdelete' => 'Bô-hoat-tō· kā hit ê ia̍h a̍h-sī iáⁿ-siōng thâi tiāu. (Khó-lêng pa̍t-lâng í-keng kā thâi tiāu ah.)',
-'badtitle' => 'M̄-chiâⁿ piau-tê',
-'badtitletext' => 'Iau-kiû ê piau-tê sī bô-hāu ê, khang ê, a̍h-sī liân-kiat chhò-gō· ê inter-language/inter-wiki piau-tê.',
-'perfcached' => 'Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, só·-í bī-pit oân-choân hoán-èng siōng sin ê chōng-hóng.',
-'perfcachedts' => 'Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī $1 keng-sin--koè.',
-'viewsource' => 'Khoàⁿ goân-sú lōe-iông',
-'viewsourcefor' => '$1 ê',
-'protectedpagetext' => 'Chit ia̍h hông só tiâu leh, bē pian-chi̍p tit.',
-'viewsourcetext' => 'Lí ē-sái khoàⁿ ia̍h khó͘-pih chit ia̍h ê goân-sú loē-iông:',
-'protectedinterface' => 'Chit ia̍h thê-kiong nńg-thé kài-bīn ēng ê bûn-jī. Ūi beh ī-hông lâng chau-that, só͘-í ū siū tio̍h pó-hō͘.',
-'editinginterface' => "'''Sè-jī:''' Lí tng teh siu-kái 1 bīn thê-kiong nńg-thé kài-bīn bûn-jī ê ia̍h. Jīn-hô kái-piàn to ē éng-hióng tio̍h kî-thaⁿ iōng-chiá ê sú-iōng kài-bīn.",
+'error' => 'Chhò-gō·',
+'databaseerror' => 'Chu-liāu-khò· chhò-gō·',
+'dberrortext' => 'Chu-liāu-khò͘ hoat-seng cha-sûn ê gí-hoat chhò-ngō͘.
+Che khó-lêng sī nńg-thé ê chhò-ngō͘.
+Téng chi̍t ê cha-sûn sī :
+<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
+tī hâm-sò͘ "<tt>$2</tt>".
+Chu-liāu-khò͘ thoân hoê ê chhò-ngō͘ "<tt>$3: $4</tt>".',
+'dberrortextcl' => '發生一个查詢資料庫語法錯誤,頂一个欲查詢資料庫是:
+"$1"
+佇"$2"
+資料庫送回一个錯誤"$3: $4"',
+'laggedslavemode' => "'''提醒你:'''這頁可能無包括最近改的。",
+'readonly' => 'Chu-liāu-khò· só tiâu leh',
+'enterlockreason' => 'Phah beh hong-só ê lí-iû, pau-koah ko͘-kè siáⁿ-mi̍h sî-chūn ē kái-tû hong-só.',
+'readonlytext' => 'Chu-liāu-khò· hiān-chú-sî só tiâu leh, bô khai-hòng hō· lâng siu-kái. Che tāi-khài sī in-ūi teh pān î-siu khang-khòe, oân-sêng liáu-āu èng-tong tō ē hôe-ho̍k chèng-siông. Hū-chek ê hêng-chèng jîn-oân lâu chit-ê soat-bêng: $1',
+'missing-article' => 'Chu-liāu-khò͘ chhoē bô ia̍h ê luē-iông, ia̍h ê miâ "$1" $2 .
+
+Che it-poaⁿ sī in-ūi koè-sî ê cheng-chha ia̍h sī le̍k-sú liân-kiat ê ia̍h í-keng hông thâi tiàu.
+
+Nā m̄-sī hit chióng chêng-hêng, lí khó-lêng tú tio̍h nńg-thé ê chhò-ngō͘. Chhiáⁿ pò hō͘ chi̍t ūi [[Special:ListUsers/sysop|koán-lí-goân]], ūi liân-kiat hiâ khì lâu thong-ti .',
+'missingarticle-rev' => '(修訂本#: $1)',
+'missingarticle-diff' => '(精差:$1, $2)',
+'readonly_lag' => '資料庫已經自動鎖牢咧,從屬資料庫伺服器當咧更新綴到主伺服器',
+'internalerror' => 'Loē-pō͘ ê chhò-ngō͘',
+'internalerror_info' => 'Loē-pō͘ ê chhò-ngō͘: $1',
+'fileappenderrorread' => 'Ka-ji̍p(append) ê sî bô-hoat-tō͘ thak "$1".',
+'fileappenderror' => 'Bô-hoat-tō͘ kā "$1" chiap khì "$2".',
+'filecopyerror' => 'Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" khó·-pih khì "$2".',
+'filerenameerror' => 'Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" kái-miâ chò "$2".',
+'filedeleteerror' => 'Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" thâi tiāu',
+'directorycreateerror' => 'Bô-hoat-tō͘ khui bo̍k-lo̍k "$1".',
+'filenotfound' => 'Chhōe bô tóng-àn "$1".',
+'fileexistserror' => 'Bô-hoat-tō͘ chûn-ji̍p tóng-àn "$1": í-keng ū chit ê tóng-àn',
+'unexpected' => 'Koài-koài ê pió-tat: "$1"="$2"。',
+'formerror' => 'Chhò-gō·: bô-hoat-tō· kā pió sàng chhut khì.',
+'badarticleerror' => 'Bē-tàng tiàm chit ia̍h chip-hêng chit ê tōng-chok.',
+'cannotdelete' => 'Bô-hoat-tō· kā "$1" hit ê ia̍h a̍h-sī iáⁿ-siōng thâi tiāu. (Khó-lêng pa̍t-lâng í-keng kā thâi tiāu ah.)',
+'badtitle' => 'M̄-chiâⁿ piau-tê',
+'badtitletext' => 'Iau-kiû ê piau-tê sī bô-hāu ê, khang ê, a̍h-sī liân-kiat chhò-gō· ê inter-language/inter-wiki piau-tê.',
+'perfcached' => 'Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, só·-í bī-pit oân-choân hoán-èng siōng sin ê chōng-hóng.',
+'perfcachedts' => 'Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī $1 keng-sin--koè.',
+'querypage-no-updates' => 'Chit-má bē-sái kái chit ia̍h.
+Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.',
+'wrong_wfQuery_params' => 'Chhò-ngō͘ ê chham-sò͘ chhoân hō͘ wfQuery()<br />
+Hâm-sò͘: $1<br />
+Cha-sûn: $2',
+'viewsource' => 'Khoàⁿ goân-sú lōe-iông',
+'viewsourcefor' => '$1 ê',
+'actionthrottled' => 'Tōng-chok hông tóng leh.',
+'actionthrottledtext' => 'Ūi-tio̍h thê-hông lah-sap ê chhú-tì, lí ū hông hān-chè tī té sî-kan lāi chò siuⁿ chē pái chit ê tōng-chok, taⁿ lí í-keng chhiau-koè hān-chè.
+Chhiáⁿ tī kúi hun-cheng hāu chiah koh chhì.',
+'protectedpagetext' => 'Chit ia̍h hông só tiâu leh, bē pian-chi̍p tit.',
+'viewsourcetext' => 'Lí ē-sái khoàⁿ ia̍h khó͘-pih chit ia̍h ê goân-sú loē-iông:',
+'protectedinterface' => 'Chit ia̍h thê-kiong nńg-thé kài-bīn ēng ê bûn-jī. Ūi beh ī-hông lâng chau-that, só͘-í ū siū tio̍h pó-hō͘.',
+'editinginterface' => "'''Sè-jī:''' Lí tng teh siu-kái 1 bīn thê-kiong nńg-thé kài-bīn bûn-jī ê ia̍h.
+Jīn-hô kái-piàn to ē éng-hióng tio̍h kî-thaⁿ iōng-chiá ê sú-iōng kài-bīn.
+Nā ūi-tio̍h hoan-e̍k, chhiáⁿ khó-lū sú-iōng [http://translatewiki.net/wiki/Main_Page?setlang=nan translatewiki.net], MediaWiki ê chāi-tē hoà sū-kang.",
+'sqlhidden' => '(Tshàng SQL tsa-sûn)',
+'cascadeprotected' => 'Chit-ê ia̍h í-keng hông pó-hō͘ bē kái tit. In-ūi i tī ē-bīn {{PLURAL:$1|ê|ê}} liân-só pó-hō͘ lāi-té:
+$2',
+'namespaceprotected' => "Lí bô khoân-lī kái '''$1''' miâ-khong-kan ê ia̍h",
+'customcssjsprotected' => '你無權限通改這頁,因為伊包括著其他用戶的個人設定。',
+'ns-specialprotected' => '特殊頁袂使改得',
+'titleprotected' => "這个標題已經予[[User:$1|$1]]保護牢咧袂使用。理由是''$2''。",
+
+# Virus scanner
+'virus-badscanner' => "毋著的設定: 毋知影的病毒掃瞄器:''$1''",
+'virus-scanfailed' => '掃描失敗(號碼 $1)',
+'virus-unknownscanner' => 'M̄-chai siáⁿ pēⁿ-to̍k:',
# Login and logout pages
'logouttext' => "'''Lí í-keng teng-chhut.'''
@@ -249,41 +419,105 @@ Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-go
'yourname' => 'Lí ê iōng-chiá miâ-chheng:',
'yourpassword' => 'Lí ê bi̍t-bé:',
'yourpasswordagain' => 'Têng phah bi̍t-bé:',
-'remembermypassword' => 'Kì tiâu góa ê bi̍t-bé (āu-chhiú teng-ji̍p iōng) (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
+'remembermypassword' => 'Kì tiâu góa ê bi̍t-bé (āu-chhiú teng-ji̍p iōng) (tī $1 {{PLURAL:$1|day|days}} kang lāi)',
+'securelogin-stick-https' => '登入後繼續以HTTPS連接',
+'yourdomainname' => '你的網域',
+'externaldberror' => '這可能是因為驗證資料庫錯誤,抑是你hông禁止改你的外部口座。',
'login' => 'Teng-ji̍p',
'nav-login-createaccount' => 'Teng-ji̍p / khui sin kháu-chō',
'loginprompt' => 'Thiⁿ ē-kha ê chu-liāu thang khui sin hō·-thâu a̍h-sī teng-ji̍p {{SITENAME}}.',
'userlogin' => 'Teng-ji̍p / khui sin kháu-chō',
+'userloginnocreate' => 'Teng-ji̍p',
'logout' => 'Teng-chhut',
'userlogout' => 'Teng-chhut',
'notloggedin' => 'Bô teng-ji̍p',
-'nologin' => "Bô-thang teng-ji̍p? '''$1'''.",
+'nologin' => "Bô poàⁿ ê kháu-chō? '''$1'''.",
'nologinlink' => 'Khui 1 ê kháu-chō',
'createaccount' => 'Khui sin kháu-chō',
'gotaccount' => "Í-keng ū kháu-chō? '''$1'''.",
'gotaccountlink' => 'Teng-ji̍p',
+'createaccountmail' => 'Thàu koè tiān-chú-phoe',
+'createaccountreason' => 'Lí-iû:',
'badretype' => 'Lí su-ji̍p ê 2-cho· bi̍t-bé bô tùi.',
'userexists' => 'Lí beh ti̍h ê iōng-chiá miâ-chheng í-keng ū lâng iōng. Chhiáⁿ kéng pa̍t-ê miâ.',
'loginerror' => 'Teng-ji̍p chhò-gō·',
+'createaccounterror' => 'Bô hoat-tō͘ khui kháu-chō: $1',
+'nocookiesnew' => '口座開好矣,毋過你猶未登入,
+{{SITENAME}}用cookies記錄用者,
+你無拍開cookies功能,
+請拍開,通記錄你的用者名稱佮密碼。',
+'nocookieslogin' => '{{SITENAME}}用 Cookies 記錄用戶,你共關掉,請拍開閣重新登入。',
+'noname' => '你無拍一个有效的用者名稱。',
'loginsuccesstitle' => 'Teng-ji̍p sêng-kong',
'loginsuccess' => 'Lí hiān-chhú-sî í-keng teng-ji̍p {{SITENAME}} chò "$1".',
-'nosuchuser' => 'Chia bô iōng-chiá hō-chò "$1". Chhiáⁿ kiám-cha lí ê phèng-im, a̍h-sī iōng ē-kha ê pió lâi khui sin iōng-chiá ê kháu-chō.',
+'nosuchuser' => 'Chia bô iōng-chiá hō-chò "$1". Miâ-jī ū hun toā-siá, sio-siá . Chhiáⁿ kiám-cha lí ê phèng-im, a̍h-sī [[Special:UserLogin/signup|khui sin káu-chō]].',
+'nosuchusershort' => '無"$1"這个用者名,
+對看覓,你拍的。',
+'nouserspecified' => 'Lí ài chí-tēng chi̍t ê iōng-chiá miâ.',
+'login-userblocked' => '這个用者已經hông封鎖,無允准登入。',
'wrongpassword' => 'Lí su-ji̍p ê bi̍t-bé ū têng-tâⁿ. Chhiáⁿ têng chhì.',
'wrongpasswordempty' => 'Bi̍t-bé keh-á khang-khang. Chhiáⁿ têng chhì.',
+'passwordtooshort' => '密碼至少愛有{{PLURAL:$1|一个字元|$1字元}}',
+'password-name-match' => '你的密碼袂使佮你的用者名稱相仝',
+'password-login-forbidden' => '這个用者名稱佮密碼已經hông禁止',
'mailmypassword' => 'Kià sin bi̍t-bé hō· góa',
'passwordremindertitle' => '{{SITENAME}} the-chheN li e bit-be',
+'passwordremindertext' => '有人(可能是你,佇$1 IP地址)已經佇{{SITENAME}}申請新密碼 ($4)。
+用者"$2"的一个臨時密碼已經設定做"$3"。
+若毋是你申請的,你需要馬上登入並且選擇一个新密碼。
+你的臨時密碼會佇{{PLURAL:$5|一工|$5工}}內過期。
+
+若是別人申請的,抑是你已經想起你的密碼,而且不想欲改,
+你會使莫管這个信息而且繼續用你的舊密碼。',
'noemail' => 'Kì-lo̍k bô iōng-chiá "$1" ê e-mail chū-chí.',
+'noemailcreate' => '你愛提供一个有效的電子批地址',
'passwordsent' => 'Ū kià sin bi̍t-bé khì "$1" chù-chheh ê e-mail chū-chí. Siu--tio̍h liáu-āu chhiáⁿ têng teng-ji̍p.',
+'blocked-mailpassword' => '你的IP地址hông封鎖,袂當編輯,為著安全起見,袂當使用密碼恢復功能。',
+'eauthentsent' => '一張確認的批已經寄去提示的電子批地址。
+佇其它批寄去彼的口座進前,你愛先照彼張批的指示,才通確定彼个口座是你的。',
+'throttled-mailpassword' => '密碼提醒的資料已經佇{{PLURAL:$1|點鐘|$1點鐘}}前寄出。為著防止濫使用,限定佇{{PLURAL:$1|點鐘|$1點鐘}}內只通送一擺密碼提醒。',
'mailerror' => 'Kià phoe tú tio̍h chhò-gō·: $1',
-'acct_creation_throttle_hit' => 'Pháiⁿ-sè, lí taⁿ í-keng khui $1 ê kháu-chō ā. Bē-sái koh-chài khui.',
-'emailauthenticated' => 'Lí ê e-mail chū-chí tī $1 khak-jīn sêng-kong.',
+'acct_creation_throttle_hit' => 'Tī koè-khì 24 tiám-cheng lāi, ū chit ê iōng lí IP bāng-chí ê lâng í-keng khui {{PLURAL:$1|1 account|$1 kháu-chō}}. He sī hit ê sî-kan lāi thang chò ê.
+Tiō-sī kóng, tī chit-má iōng chit ê IP bāng-chí ê lâng bē-sái koh khui jīm-hô kháu-chō.',
+'emailauthenticated' => 'Lí ê e-mail chū-chí tī $2 $2 khak-jīn sêng-kong.',
'emailnotauthenticated' => 'Lí ê e-mail chū-chí iáu-bōe khak-jīn ū-hāu, só·-í ē--kha ê e-mail kong-lêng bē-ēng-tit.',
+'noemailprefs' => 'Tī lí ê siat-piān chí-tēng chi̍t ê tiān-chú-phoe tē-chí thang hō͘ chia ê kong-lêng ē-tàng ēng.',
'emailconfirmlink' => 'Chhiáⁿ khak-jīn lí ê e-mail chū-chí ū-hāu',
+'invalidemailaddress' => '電子批的地址無正確,規格毋著,
+請拍一个符合規格的地址抑是放空格。',
+'accountcreated' => '口座開好矣',
+'accountcreatedtext' => '$1的口座開好矣',
+'createaccount-title' => '佇{{SITENAME}}開好口座',
+'createaccount-text' => '有人佇{{SITENAME}}用你的電子批地址開一个名"$2"的口座($4),密碼是 "$3",
+你這馬應該去登入,而且去改密碼。
+
+若是彼个口座開毋著,你會使莫管這个訊息。',
+'usernamehasherror' => '用者名稱袂使有#字元',
+'login-throttled' => '你已經試傷濟擺登入的動作,
+請小等一下才閣試。',
+'loginlanguagelabel' => '話語:$1',
+'suspicious-userlogout' => '你登出的要求已經被拒絕,因為伊看起來是對無連線的瀏覽器抑是快取代理傳送來的。',
+
+# E-mail sending
+'php-mail-error-unknown' => '佇PHP的 mail() 函數的未知錯誤',
# Password reset dialog
-'oldpassword' => 'Kū bi̍t-bé:',
-'newpassword' => 'Sin bi̍t-bé:',
-'retypenew' => 'Têng phah sin bi̍t-bé:',
+'resetpass' => 'Kái bi̍t-bé',
+'resetpass_announce' => '你是對一張電子批的臨時編碼登入的。欲完成登入,你愛佇遮設定新密碼:',
+'resetpass_header' => 'Kái káu-chō ê bi̍t-bé.',
+'oldpassword' => 'Kū bi̍t-bé:',
+'newpassword' => 'Sin bi̍t-bé:',
+'retypenew' => 'Têng phah sin bi̍t-bé:',
+'resetpass_submit' => '設定密碼而且登入',
+'resetpass_success' => '你的密碼已經改成功!
+這馬你咧登入...',
+'resetpass_forbidden' => 'Bi̍t-bé bē-sái piàn.',
+'resetpass-no-info' => '你愛登入了,才通直接進入這頁',
+'resetpass-submit-loggedin' => 'Kái bi̍t-bé',
+'resetpass-submit-cancel' => 'Chhú-siau',
+'resetpass-wrong-oldpass' => '無效的臨時抑是現在的密碼,
+你可能已經成功更過你的密碼,抑是申請一个新的臨時密碼。',
+'resetpass-temp-password' => 'Lîm-sî ê bi̍t-bé:',
# Edit page toolbar
'bold_sample' => 'Chho·-thé bûn-jī',
@@ -297,102 +531,300 @@ Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-go
'headline_sample' => 'Thâu-tiâu bûn-jī',
'headline_tip' => 'Tē-2-chân (level 2) ê phiau-tê',
'math_sample' => 'Chia siá hong-thêng-sek',
+'math_tip' => '數學的公式 (LaTeX)',
'nowiki_sample' => 'Chia siá bô keh-sek ê bûn-jī',
+'nowiki_tip' => '無照Wiki的規格',
'image_sample' => 'Iann-siong-e-le.jpg',
'image_tip' => 'Giap tī lāi-bīn ê iáⁿ-siōng',
+'media_tip' => '檔案連結',
'sig_tip' => 'Lí ê chhiam-miâ kap sî-kan ìn-á',
+'hr_tip' => '橫線 (小心使用)',
# Edit pages
-'summary' => 'Khài-iàu:',
-'subject' => 'Tê-bo̍k/piau-tê:',
-'minoredit' => 'Che sī sió siu-kái',
-'watchthis' => 'Kàm-sī chit ia̍h',
-'savearticle' => 'Pó-chûn chit ia̍h',
-'preview' => 'Seng khoàⁿ-māi',
-'showpreview' => 'Seng khoàⁿ-māi',
-'showdiff' => 'Khòaⁿ kái-piàn ê pō·-hūn',
-'anoneditwarning' => "'''Kéng-kò:''' Lí bô teng-ji̍p. Lí ê IP chū-chí ē kì tī pún ia̍h ê pian-chi̍p le̍k-sú lāi-bīn.",
-'summary-preview' => 'Khài-iàu ê preview:',
-'subject-preview' => 'Ū-lám tê-bo̍k/piau-tê:',
-'whitelistedittitle' => 'Su-iàu teng-ji̍p chiah ē-sái siu-kái',
-'whitelistedittext' => 'Lí ài $1 chiah ē-sái siu-kái.',
-'loginreqtitle' => 'Su-iàu Teng-ji̍p',
-'accmailtitle' => 'Bi̍t-bé kià chhut khì ah.',
-'accmailtext' => '$1 ê bi̍t-bé í-keng kìa khì $2.',
-'newarticle' => '(Sin)',
-'newarticletext' => "Lí tòe 1 ê liân-kiat lâi kàu 1 bīn iáu-bōe chûn-chāi ê ia̍h. Beh khai-sí pian-chi̍p chit ia̍h, chhiáⁿ tī ē-kha ê bûn-jī keh-á lāi-té phah-jī. ([[{{MediaWiki:Helppage}}|Bo̍k-lio̍k]] kà lí án-choáⁿ chìn-hêng.) Ká-sú lí bô-tiuⁿ-tî lâi kàu chia, ē-sai chhi̍h liû-lám-khì ê '''téng-1-ia̍h''' tńg--khì.",
-'anontalkpagetext' => "----''Pún thó-lūn-ia̍h bô kò·-tēng ê kháu-chō/hō·-thâu, kan-na ū 1 ê IP chū-chí (chhin-chhiūⁿ 123.456.789.123). In-ūi bô kāng lâng tī bô kāng sî-chūn ū khó-lêng tú-hó kong-ke kāng-ê IP, lâu tī chia ê oē ū khó-lêng hō· bô kāng lâng ê! Beh pī-bián chit khoán būn-tê, ē-sái khì [[Special:UserLogin|khui 1 ê hō·-thâu a̍h-sī teng-ji̍p]].''",
-'clearyourcache' => "'''Chù-ì:''' Pó-chûn liáu-āu, tio̍h ē-kì leh kā liû-lám-khì ê cache piàⁿ tiāu chiah khoàⁿ-ē-tio̍h kái-piàn: '''Mozilla:''' chhi̍h ''reload/têng-sin chài-ji̍p'' (a̍h-sī ''Ctrl-R''), '''Internet Explorer kap Opera:''' ''Ctrl-F5'', '''Safari:''' ''Cmd-R'', '''Konqueror''' ''Ctrl-R''.",
-'usercssyoucanpreview' => "'''Phiat-pō·''': Pó-chûn chìn-chêng ē-sái chhi̍h 'Seng khoàⁿ-māi' kiám-cha sin ê CSS a̍h-sī JavaScript.",
-'userjsyoucanpreview' => "'''Phiat-pō·''': Pó-chûn chìn-chêng ē-sái chhi̍h 'Seng khoàⁿ-māi' kiám-cha sin ê CSS a̍h-sī JavaScript.",
-'usercsspreview' => "'''Sè-jī! Lí hiān-chú-sî khoàⁿ--ê sī lí ê su-jîn css ê preview; che iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!'''",
-'userjspreview' => "'''Sè-jī! Lí hiān-chú-sî chhì khoàⁿ--ê sī lí ka-kī ê javascript; che iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!'''",
-'note' => "'''Chù-ì:'''",
-'previewnote' => "'''Thê-chhéⁿ lí che sī 1 bīn kiám-cha chho͘-phe ēng--ê \"seng-khoàⁿ-ia̍h\", iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!'''",
-'session_fail_preview' => "'''Pháiⁿ-sè! Gún chiām-sî bô hoat-tō͘ chhú-lí lí ê pian-chi̍p (goân-in: \"phàng-kiàn sú-iōng kî-kan ê chu-liāu\"). Lô-hoân têng chhì khoàⁿ-māi. Ká-sú iû-goân bô-hāu, ē-sái teng-chhut koh-chài teng-ji̍p hoān-sè tō ē-tit kái-koat.'''",
-'editing' => 'Siu-kái $1',
-'editingsection' => 'Pian-chi̍p $1 (section)',
-'editingcomment' => 'Teh pian-chi̍p $1 (lâu-oē)',
-'editconflict' => 'Siu-kái sio-chhiong: $1',
-'explainconflict' => "Ū lâng tī lí tng teh siu-kái pún-ia̍h ê sî-chūn oân-sêng kî-tha ê siu-kái.
+'summary' => 'Khài-iàu:',
+'subject' => 'Tê-bo̍k/piau-tê:',
+'minoredit' => 'Che sī sió siu-kái',
+'watchthis' => 'Kàm-sī chit ia̍h',
+'savearticle' => 'Pó-chûn chit ia̍h',
+'preview' => 'Seng khoàⁿ-māi',
+'showpreview' => 'Seng khoàⁿ-māi',
+'showlivepreview' => '即時先看覓',
+'showdiff' => 'Khòaⁿ kái-piàn ê pō·-hūn',
+'anoneditwarning' => "'''Kéng-kò:''' Lí bô teng-ji̍p. Lí ê IP chū-chí ē kì tī pún ia̍h ê pian-chi̍p le̍k-sú lāi-bīn.",
+'anonpreviewwarning' => "''你並無登入,保存頁面的時陣,會共你的IP地址記錄佇這頁的編輯歷史。''",
+'missingsummary' => "'''提醒:'''你無拍一个編輯標題,若你閣點「{{int:savearticle}}」一擺,你的編輯會無不帶標題保存起來。",
+'missingcommenttext' => '請佇下跤拍意見',
+'missingcommentheader' => "'''提醒:'''你無為你的意見寫一个標題,
+若你閣點「{{int:savearticle}}」一擺,你的編輯會無帶標題保存起來。",
+'summary-preview' => 'Khài-iàu ê preview:',
+'subject-preview' => 'Ū-lám tê-bo̍k/piau-tê:',
+'blockedtitle' => '用者hông封鎖',
+'blockedtext' => "'''你的用者名稱抑是IP地址已經hông封鎖'''
+
+這擺的封鎖是由$1所做的,
+原因是''$2''。
+
+* 這擺封鎖開始的時間是:$8
+* 這擺封鎖到期的時間是:$6
+* hông封鎖的用者:$7
+
+妳會使聯絡$1抑是其他的[[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|管理員]]來討論這擺封鎖。
+除非你有佇你的[[Special:Preferences|口座設定]]當中,有設一个有效的電子批地址,若無,你是袂當使用「寄電子批予用者」的功能。若有,這个功能是無封鎖。
+你這馬IP地址是$3,被封鎖用者ID是 #$5,
+請佇你的詢問當中包括以上資料。",
+'autoblockedtext' => "你的IP地址已經自動封鎖,因為彼个地址是一个予$1封鎖掉的用者咧用。
+
+理由是:
+:''$2''
+
+* 這擺封鎖開始的時間是:$8
+* 這擺封鎖到期的時間是:$6
+* hông封鎖的用者:$7
+
+你會使聯絡$1抑是其他的[[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|管理員]],討論這擺的封鎖。
+除非你有佇你的[[Special:Preferences|用者設定]]當中,設一个有效的電子批地址,若無你是袂當使用「寄電子批予這个用戶」的功能。你並無hông封鎖寄電子批。
+
+你這馬的IP地址是$3,被封鎖用者ID是 #$5,
+請佇你的查詢當中,註明面頂所有的資料。",
+'blockednoreason' => '無寫理由',
+'blockedoriginalsource' => "下跤顯示的是'''$1'''的原始碼:",
+'blockededitsource' => "你對'''$1'''所'''編輯'''的文字顯示佇下跤:",
+'whitelistedittitle' => 'Su-iàu teng-ji̍p chiah ē-sái siu-kái',
+'whitelistedittext' => 'Lí ài $1 chiah ē-sái siu-kái.',
+'confirmedittext' => '佇改這頁進前,你愛確認你的電子批地址,
+請透過[[Special:Preferences|用者設便]]的設定來驗證你的電子批地址。',
+'nosuchsectiontitle' => 'Chhoé bô toān-lo̍h',
+'nosuchsectiontext' => '你欲改的段落已經無佇咧,
+可能佇你看頁面的時陣,已經徙位抑是刣掉。',
+'loginreqtitle' => 'Su-iàu Teng-ji̍p',
+'loginreqlink' => 'Teng-ji̍p',
+'loginreqpagetext' => 'Lí ài $1 chiah thang khoàⁿ pat ia̍h.',
+'accmailtitle' => 'Bi̍t-bé kià chhut khì ah.',
+'accmailtext' => "Hō͘ [[User talk:$1|$1]] ê chi̍t ê iōng loān-sò͘ sán-seng ê bi̍t-bé í-keng kìa khì $2.
+
+Kháu-chō ê sin bi̍t-bé thang tī teng-ji̍p liáu tī ''[[Special:ChangePassword|siu-kái bi̍t-bé]]'' ia̍h kái tiāu.",
+'newarticle' => '(Sin)',
+'newarticletext' => "Lí tòe 1 ê liân-kiat lâi kàu 1 bīn iáu-bōe chûn-chāi ê ia̍h. Beh khai-sí pian-chi̍p chit ia̍h, chhiáⁿ tī ē-kha ê bûn-jī keh-á lāi-té phah-jī. ([[{{MediaWiki:Helppage}}|Bo̍k-lio̍k]] kà lí án-choáⁿ chìn-hêng.) Ká-sú lí bô-tiuⁿ-tî lâi kàu chia, ē-sai chhi̍h liû-lám-khì ê '''téng-1-ia̍h''' tńg--khì.",
+'anontalkpagetext' => "----''Pún thó-lūn-ia̍h bô kò·-tēng ê kháu-chō/hō·-thâu, kan-na ū 1 ê IP chū-chí (chhin-chhiūⁿ 123.456.789.123). In-ūi bô kāng lâng tī bô kāng sî-chūn ū khó-lêng tú-hó kong-ke kāng-ê IP, lâu tī chia ê oē ū khó-lêng hō· bô kāng lâng ê! Beh pī-bián chit khoán būn-tê, ē-sái khì [[Special:UserLogin|khui 1 ê hō·-thâu a̍h-sī teng-ji̍p]].''",
+'noarticletext' => '這頁這馬無內容,
+你會使佇別頁[[Special:Search/{{PAGENAME}}|搜揣這頁標題]],
+<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} 搜揣有關的記錄],
+抑是[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} 編輯這頁]</span>。',
+'noarticletext-nopermission' => '這頁這馬無內容,
+你會使佇別頁[[Special:Search/{{PAGENAME}}|揣這頁標題]],
+抑是<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}}揣有關的記錄]</span>。',
+'userpage-userdoesnotexist' => '猶未有「$1」這个口座,
+請佇開/改這頁進前先檢查一下。',
+'userpage-userdoesnotexist-view' => '用者口座「$1」猶未開',
+'blocked-notice-logextract' => '這个用者這馬hông封鎖,
+下跤有最近封鎖的紀錄通參考:',
+'clearyourcache' => "'''Chù-ì:''' Pó-chûn liáu-āu, tio̍h ē-kì leh kā liû-lám-khì ê cache piàⁿ tiāu chiah khoàⁿ-ē-tio̍h kái-piàn: *'''Firefox / Safari:''' chhi̍h tiâu \"Shift\" kâng-sî-chūn tiám-kik ''Reload/têng-sin chài-ji̍p'' a̍h-sī chhi̍h ''Ctrl-F5'' \"Ctrl-R\" kî-tiong chi̍t ê (''Command-R'' tī Mac)
+* '''Google Chrome:''' chhi̍h ''Ctrl-Shift-R'' (''Command-Shift-R'' tī Mac)
+'''Internet Explorer :'''chhi̍h tiâu \"Ctrl\" kâng-sî-chūn tiám-kek ''Refresh/têng-sin chài-ji̍p'' a̍h-sī chhi̍h \"Ctrl-F5\"
+* '''Konqueror:''' tiám-kek ''Reload/têng-sin chài-ji̍p'' a̍h-sī chhi̍h ''F5''
+* '''Opera:''' piàⁿ-tiāu cache tī ''Tools(ke-si) → Preferences(siat-piān)''",
+'usercssyoucanpreview' => "'''Phiat-pō·''': Pó-chûn chìn-chêng ē-sái chhi̍h 'Seng khoàⁿ-māi' kiám-cha sin ê CSS.",
+'userjsyoucanpreview' => "'''Phiat-pō·''': Pó-chûn chìn-chêng ē-sái tiám-kek \"{{int:showpreview}}\" ; chhì lí ê sin JavaScript.",
+'usercsspreview' => "'''Thê-chhíⁿ lí, che chí-sī sian khoàⁿ-māi lí ê su-jîn CSS'''
+'''Che iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi !'''",
+'userjspreview' => "'''Sè-jī! Lí hiān-chú-sî chhì khoàⁿ--ê sī lí ka-kī ê javascript; che iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!'''",
+'sitecsspreview' => "'''提醒你,這只是先看覓你的私人CSS'''
+'''猶未保存!'''",
+'sitejspreview' => "'''提醒你,這只是先看覓這个JavaScrpt程式'''
+'''猶未保存!'''",
+'userinvalidcssjstitle' => "'''提醒:'''遐無面板\"\$1\",
+家己設的 .css 佮 .js 頁愛用小寫標題,親像,
+{{ns:user}}:Foo/vector.css 無仝
+{{ns:user}}:Foo/Vector.css。",
+'updated' => '(改過矣)',
+'note' => "'''Chù-ì:'''",
+'previewnote' => "'''Thê-chhéⁿ lí che sī 1 bīn kiám-cha chho͘-phe ēng--ê \"seng-khoàⁿ-ia̍h\", iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!'''",
+'previewconflict' => '這个先看覓會反應你文字編輯區的內容,顯示佇面頂。佇你保存了就會公開。',
+'session_fail_preview' => "'''Pháiⁿ-sè! Gún chiām-sî bô hoat-tō͘ chhú-lí lí ê pian-chi̍p (goân-in: \"phàng-kiàn sú-iōng kî-kan ê chu-liāu\"). Lô-hoân têng chhì khoàⁿ-māi. Ká-sú iû-goân bô-hāu, ē-sái teng-chhut koh-chài teng-ji̍p hoān-sè tō ē-tit kái-koat.'''",
+'session_fail_preview_html' => "'''歹勢!因為phàng見資料,阮無法度處理你的編輯。'''
+
+''因為{{SITENAME}}有開放原始 HTML 碼,先看覓先看無,以防止 JavaScript 的攻擊。''
+
+'''若這改編輯過程無問題,請閣試一改。若閣有問題,請[[Special:UserLogout|登出]]了後,才閣重登入。'''",
+'token_suffix_mismatch' => "'''因為你用者端的編輯毀損一寡標點符號字元,你的編輯無被接受。'''
+這種情況會出現佇你用網路上匿名代理服務的時陣。",
+'editing' => 'Siu-kái $1',
+'editingsection' => 'Pian-chi̍p $1 (section)',
+'editingcomment' => 'Teh pian-chi̍p $1 (lâu-oē)',
+'editconflict' => 'Siu-kái sio-chhiong: $1',
+'explainconflict' => "Ū lâng tī lí tng teh siu-kái pún-ia̍h ê sî-chūn oân-sêng kî-tha ê siu-kái.
Téng-koân ê bûn-jī-keh hián-sī hiān-chhú-sî siōng sin ê lōe-iông.
Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê kái-piàn kap siōng sin ê lōe-iông chéng-ha̍p.
'''Kan-na''' téng-koân keh-á ê bûn-jī ē tī lí chhi̍h \"{{int:savearticle}}\" liáu-āu pó-chûn khí lâi.",
-'yourtext' => 'Lí ê bûn-jī',
-'storedversion' => 'Chu-liāu-khò· ê pán-pún',
-'editingold' => "'''KÉNG-KÒ: Lí tng teh siu-kái chit ia̍h ê 1 ê kū siu-tēng-pún. Lí nā kā pó-chûn khí lâi, chit ê siu-tēng-pún sòa-āu ê jīm-hô kái-piàn ē bô khì.'''",
-'yourdiff' => 'Chha-pia̍t',
-'readonlywarning' => "'''CHÙ-Ì: Chu-liāu-khò· taⁿ só tiâu leh thang pān î-siu khang-khòe, só·-í lí hiān-chú-sî bô thang pó-chûn jīn-hô phian-chi̍p hāng-bo̍k. Lí ē-sái kā siong-koan pō·-hūn tah--ji̍p-khì 1-ê bûn-jī tóng-àn pó-chûn, āu-chhiú chiah koh kè-sio̍k.'''",
-'protectedpagewarning' => "'''KÉNG-KÒ: Pún ia̍h só tiâu leh. Kan-taⁿ ū hêng-chèng te̍k-koân ê iōng-chiá (sysop) ē-sái siu-kái.'''",
-'templatesused' => 'Chit ia̍h iōng chia ê pang-bô·:',
-'templatesusedpreview' => 'Chit ê preview iōng chia ê pang-bô͘:',
-'templatesusedsection' => 'Chit ê section iōng chia ê pang-bô͘:',
-'template-protected' => '(pó-hō͘)',
-'template-semiprotected' => '(poàⁿ pó-hō͘)',
-'recreate-moveddeleted-warn' => "'''Sè-jī: Lí taⁿ chún-pī beh khui ê ia̍h, chêng bat hō͘ lâng thâi tiāu koè.''' Lí tio̍h chim-chiok soà-chiap pian-chi̍p chit ia̍h ê pit-iàu-sèng. Chia ū chit ia̍h ê san-tû kì-lo̍k (deletion log) hō͘ lí chham-khó:",
+'yourtext' => 'Lí ê bûn-jī',
+'storedversion' => 'Chu-liāu-khò· ê pán-pún',
+'nonunicodebrowser' => "'''提醒:你的瀏覽器佮Unicode編碼袂合。''
+遮有一个工作區會使予你通安全編輯頁面:
+非ASCII字元會以十六進位編碼模式出現佇編輯框當中。",
+'editingold' => "'''KÉNG-KÒ: Lí tng teh siu-kái chit ia̍h ê 1 ê kū siu-tēng-pún. Lí nā kā pó-chûn khí lâi, chit ê siu-tēng-pún sòa-āu ê jīm-hô kái-piàn ē bô khì.'''",
+'yourdiff' => 'Chha-pia̍t',
+'copyrightwarning' => "請注意你佇{{SITENAME}}的所有貢獻攏會照$2發布(看$1的說明)。
+若你無希望你寫的文字hông隨意改抑是傳送,請毋莫佇遮送出。<br />
+你嘛向阮保證你送出來的內容是你家己寫的,抑是對無版權抑有授權的遐抄來的。
+'''毋通無授權就送出有版權作品!'''",
+'copyrightwarning2' => "請注意你佇{{SITENAME}}的所有貢獻,可能會予別的用者修改抑徙走,
+若你無希望你寫的文字hông無情修改,就毋莫佇遮提交。<br />
+你嘛向阮保證這是你家己寫的,抑是對無版權抑有授權(看$1的說明)的遐抄來的。
+'''毋通無授權就送出有版權作品!'''",
+'longpageerror' => "'''錯誤: 你送出來的文章長度有$1KB,這大過$2KB的上大界限。'''
+伊無法度保存。",
+'readonlywarning' => "'''CHÙ-Ì: Chu-liāu-khò· taⁿ só tiâu leh thang pān î-siu khang-khòe, só·-í lí hiān-chú-sî bô thang pó-chûn jīn-hô phian-chi̍p hāng-bo̍k. Lí ē-sái kā siong-koan pō·-hūn tah--ji̍p-khì 1-ê bûn-jī tóng-àn pó-chûn, āu-chhiú chiah koh kè-sio̍k.'''
+
+Kā só tiâu ê koán-lí-goân ū lâu oē: $1",
+'protectedpagewarning' => "'''KÉNG-KÒ: Pún ia̍h só tiâu leh. Kan-taⁿ ū hêng-chèng te̍k-koân ê iōng-chiá (sysop) ē-sái siu-kái.'''
+Ē-kha ū choè-kīn ê kì-lo̍k thang chham-khó:",
+'semiprotectedpagewarning' => "'''注意:'''這頁hông保護牢咧,只有有註冊的用者通編輯。
+下跤有最近的記錄通參考:",
+'cascadeprotectedwarning' => "'''注意:'''這頁已經hông保護牢咧,只有有管理員權限的用者才有法度改,因為這頁佇{{PLURAL:$1|頁|頁}}的連鎖保護內底:",
+'titleprotectedwarning' => "'''注意:這頁已經hông保護牢咧,需要有[[Special:ListGroupRights|指定權限]]的才會當創建。'''
+下跤有最近的記錄通參考:",
+'templatesused' => 'Chit ia̍h iōng {{PLURAL:$1|Template|Templates}} chia ê pang-bô· :',
+'templatesusedpreview' => 'Chit ê preview iōng chia ê {{PLURAL:$1|Template|pang-bô͘}}',
+'templatesusedsection' => 'Chit ê toāⁿ-lo̍k iōng chia ê {{PLURAL:$1|Template|pang-bô͘}}',
+'template-protected' => '(pó-hō͘)',
+'template-semiprotected' => '(poàⁿ pó-hō͘)',
+'hiddencategories' => '這頁是屬於{{PLURAL:$1|一个隱藏類別|$1个隱藏類別}}的成員:',
+'nocreatetitle' => '欲創建頁hông限制',
+'nocreatetext' => '{{SITENAME}}限制創建新頁的功能。你會當倒退佮改現有的頁,抑是[[Special:UserLogin|登入抑是開一个口座]]。',
+'nocreate-loggedin' => '你無授權去創建新頁。',
+'sectioneditnotsupported-title' => '編輯段落是袂當得',
+'sectioneditnotsupported-text' => '段落編輯佇這頁袂當得',
+'permissionserrors' => '授權錯誤',
+'permissionserrorstext' => '你無允准去做彼,因為下跤
+{{PLURAL:$1|原因|原因}}:',
+'permissionserrorstext-withaction' => 'Lí bô ún-chún chò $2, in-ūi ē-kha
+{{PLURAL:$1|iân-kò͘|iân-kò͘}}:',
+'recreate-moveddeleted-warn' => "'''Sè-jī: Lí taⁿ chún-pī beh khui ê ia̍h, chêng bat hō͘ lâng thâi tiāu koè.'''
+
+Lí tio̍h chim-chiok soà-chiap pian-chi̍p chit ia̍h ê pit-iàu-sèng.
+Chia ū chit ia̍h ê san-tû kì-lo̍k hō͘ lí chham-khó:",
+'moveddeleted-notice' => '這頁已經hông刣掉,
+刣掉佮徙走的記錄佇下跤通參考。',
+'log-fulllog' => '看全部的記錄',
+'edit-hook-aborted' => '取消編輯,
+無講啥物原因',
+'edit-gone-missing' => '無法度改新這頁,
+伊可能拄hông刣掉。',
+'edit-conflict' => 'Siu-kái sio-chhiong',
+'edit-no-change' => '你的編輯閬過,因為攏無改著字。',
+'edit-already-exists' => '無法度開新頁,
+已經有彼頁。',
+
+# Parser/template warnings
+'expensive-parserfunction-warning' => "'''警示:'''這頁用傷濟擺函數呼叫。
+
+伊應該少過{PLURAL:$2|擺|擺},這馬有{PLURAL:$1|擺|擺}。",
+'expensive-parserfunction-category' => '用傷濟擺函數呼叫的頁',
+'post-expand-template-inclusion-warning' => "'''Kéng-pò:'''Pau ji̍t lâi ê pán-bôo sioⁿ koè tsē ia̍h tuā.
+Ū chi̍t-koá-á ē bô pau ji̍t lâi.",
+'post-expand-template-inclusion-category' => '頁的枋模所包的量已經超過',
+'post-expand-template-argument-warning' => "'''警示''':這个頁至少包括一个枋模的參數超過展開時的大細。
+遮的參數會忽略過。",
+'post-expand-template-argument-category' => '包括跳過枋模參數的頁面',
+'parser-template-loop-warning' => '踅圓框的枋模: [[$1]]',
+'parser-template-recursion-depth-warning' => '已經超過枋模的recusion深度限制($1)',
+'language-converter-depth-warning' => '已經超過字詞轉換器的深度限制($1)',
# "Undo" feature
'undo-success' => 'Pian-chi̍p í-keng chhú-siau. Chhiáⁿ khak-tēng, liáu-āu kā ē-kha ho̍k-goân ê kái-piàn pó-chûn--khí-lâi.',
'undo-failure' => 'Pian-chi̍p bē-tàng chhú-siau, in-ūi chhiong tio̍h kî-kan chhah-ji̍p ê pian-chi̍p.',
+'undo-norev' => '這个編輯袂當取消,因為無這个修訂本,抑是hông刣掉。',
'undo-summary' => 'Chhú-siau [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|thó-lūn]]) ê siu-tēng-pún $1',
+# Account creation failure
+'cantcreateaccounttitle' => '無法度開口座',
+'cantcreateaccount-text' => "對這个 IP 地址 ('''$1''') 開口座已經予 [[User:$3|$3]] 禁止。
+
+$3共禁止的原因是 ''$2''。",
+
# History pages
-'viewpagelogs' => 'Khoàⁿ chit ia̍h ê logs',
-'nohistory' => 'Chit ia̍h bô pian-chi̍p-sú.',
-'currentrev' => 'Hiān-chú-sî ê siu-tēng-pún',
-'revisionasof' => '$1 ê siu-tēng-pún',
-'previousrevision' => '←Khah kū ê siu-tēng-pún',
-'nextrevision' => 'Khah sin ê siu-tēng-pún→',
-'currentrevisionlink' => 'khoàⁿ siōng sin ê siu-tēng-pún',
-'cur' => 'taⁿ',
-'last' => 'chêng',
-'page_first' => 'Tùi thâu-chêng',
-'page_last' => 'Tùi āu-piah',
-'histlegend' => 'Pán-pún pí-phēng: tiám-soán beh pí-phēng ê pán-pún ê liú-á, liáu-āu chhi̍h ENTER a̍h-sī ē-kha hit tè sì-kak.<br />Soat-bêng: (taⁿ) = kap siōng sin pán-pún pí-phēng, (chêng) = kap chêng-1-ê pán-pún pí-phēng, ~ = sió siu-kái.',
-'histfirst' => 'Tùi thâu-chêng',
-'histlast' => 'Tùi āu-piah',
+'viewpagelogs' => 'Khoàⁿ chit ia̍h ê logs',
+'nohistory' => 'Chit ia̍h bô pian-chi̍p-sú.',
+'currentrev' => 'Hiān-chú-sî ê siu-tēng-pún',
+'currentrev-asof' => '$1的上新修訂本',
+'revisionasof' => '$1 ê siu-tēng-pún',
+'revision-info' => '$2佇$1的修訂本',
+'previousrevision' => '←Khah kū ê siu-tēng-pún',
+'nextrevision' => 'Khah sin ê siu-tēng-pún→',
+'currentrevisionlink' => 'khoàⁿ siōng sin ê siu-tēng-pún',
+'cur' => 'taⁿ',
+'next' => '下一个',
+'last' => 'chêng',
+'page_first' => 'Tùi thâu-chêng',
+'page_last' => 'Tùi āu-piah',
+'histlegend' => 'Pán-pún pí-phēng: tiám-soán beh pí-phēng ê pán-pún ê liú-á, liáu-āu chhi̍h ENTER a̍h-sī ē-kha hit tè sì-kak.<br />Soat-bêng: (taⁿ) = kap siōng sin pán-pún pí-phēng, (chêng) = kap chêng-1-ê pán-pún pí-phēng, ~ = sió siu-kái.',
+'history-fieldset-title' => '看歷史',
+'history-show-deleted' => '只有刣掉的',
+'histfirst' => 'Tùi thâu-chêng',
+'histlast' => 'Tùi āu-piah',
+'historysize' => '({{PLURAL:$1|1位元組|$1位元組}})',
+'historyempty' => '(空的)',
+
+# Revision feed
+'history-feed-item-nocomment' => '$1 tī $2',
+
+# Revision deletion
+'rev-delundel' => '顯示/掩',
+'revdel-restore' => '改敢看會著',
+'revdel-restore-deleted' => '刣掉去的修訂本',
+'revdel-restore-visible' => '看會著的修訂本',
+
+# Merge log
+'revertmerge' => '取消合併',
# Diffs
+'history-title' => '改"$1"的歷史',
'difference' => '(Bô kâng pán-pún ê cheng-chha)',
'lineno' => 'Tē $1 chōa:',
'compareselectedversions' => 'Pí-phēng soán-te̍k ê pán-pún',
'editundo' => 'chhú-siau',
+'diff-multi' => '(由{{PLURAL:$2|个用者|$2个用者}}的{{PLURAL:$1|一个中央修訂本|$1个中央修訂本}}無顯示)',
# Search results
-'searchresults' => 'Kiám-sek kiat-kó',
-'searchresulttext' => 'Koan-hē kiám-sek {{SITENAME}} ê siông-sè pō·-sò·, chhiáⁿ chham-khó [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]].',
-'titlematches' => 'Phiau-tê ū-tùi ê bûn-chiuⁿ',
-'notitlematches' => 'Bô sio-tùi ê ia̍h-piau-tê',
-'textmatches' => 'Lōe-iông ū-tùi ê bûn-chiuⁿ',
-'notextmatches' => 'Bô sio-tùi ê bûn-chiuⁿ lōe-iông',
-'prevn' => 'chêng {{PLURAL:$1|$1}} hāng',
-'nextn' => 'āu {{PLURAL:$1|$1}} hāng',
-'viewprevnext' => 'Khoàⁿ ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)',
-'searchhelp-url' => 'Help:Bo̍k-lio̍k',
-'showingresults' => 'Ē-kha tùi #<b>$2</b> khai-sí hián-sī <b>$1</b> hāng kiat-kó.',
-'showingresultsnum' => 'Ē-kha tùi #<b>$2</b> khai-sí hián-sī <b>$3</b> hāng kiat-kó.',
-'powersearch' => 'Kiám-sek',
-'powersearch-legend' => 'Kiám-sek',
+'searchresults' => 'Kiám-sek kiat-kó',
+'searchresults-title' => 'Chhoé "$1" ê kiat-kó',
+'searchresulttext' => 'Koan-hē kiám-sek {{SITENAME}} ê siông-sè pō·-sò·, chhiáⁿ chham-khó [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]].',
+'titlematches' => 'Phiau-tê ū-tùi ê bûn-chiuⁿ',
+'notitlematches' => 'Bô sio-tùi ê ia̍h-piau-tê',
+'textmatches' => 'Lōe-iông ū-tùi ê bûn-chiuⁿ',
+'notextmatches' => 'Bô sio-tùi ê bûn-chiuⁿ lōe-iông',
+'prevn' => 'chêng {{PLURAL:$1|$1}} hāng',
+'nextn' => 'āu {{PLURAL:$1|$1}} hāng',
+'prevn-title' => '前$1个{{PLURAL:$1|結果|結果}}',
+'nextn-title' => '後$1个{{PLURAL:$1|結果|結果}}',
+'shown-title' => 'Múi ia̍h hián-sī $1 {{PLURAL:$1|kiat-kó|kiat-kó}}',
+'viewprevnext' => 'Khoàⁿ ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)',
+'searchmenu-exists' => "'''佇這个wiki遐,有一个頁叫做「[[:$1]]」'''",
+'searchmenu-new' => "'''佇這个 wiki建立「[[:$1]]」這个頁!'''",
+'searchhelp-url' => 'Help:Bo̍k-lio̍k',
+'searchprofile-articles' => 'Loē-iông ia̍h',
+'searchprofile-project' => '幫助佮事工頁',
+'searchprofile-images' => 'To-mûi-thé',
+'searchprofile-everything' => 'Só͘-ū ê',
+'searchprofile-advanced' => 'chìn-chi̍t-pō͘',
+'searchprofile-articles-tooltip' => 'Tī $1 chhoé',
+'searchprofile-project-tooltip' => '揣$1內底的',
+'searchprofile-images-tooltip' => 'Chhoé tóng-àn',
+'searchprofile-everything-tooltip' => '搜索全部(包括討論頁)',
+'searchprofile-advanced-tooltip' => '佇自定的名空間中搜揣',
+'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 jī-goân|$2 jī-goân}})',
+'search-result-category-size' => '{{PLURAL:$1|一个成員|$1成員}} ({{PLURAL:$2|一个下類別|$2个下類別}},{{PLURAL:$3|一个檔案|$3个檔案}})',
+'search-redirect' => '(改向 $1)',
+'search-section' => '(toān-lo̍h $1)',
+'search-suggest' => '你是欲:$1',
+'searchrelated' => '相關的',
+'searchall' => 'choân-pō·',
+'showingresults' => 'Ē-kha tùi #<b>$2</b> khai-sí hián-sī <b>$1</b> hāng kiat-kó.',
+'showingresultsnum' => 'Ē-kha tùi #<b>$2</b> khai-sí hián-sī <b>$3</b> hāng kiat-kó.',
+'showingresultsheader' => "對'''$4'''的{{PLURAL:$5|第'''$1'''到第'''$3'''項結果|第'''$1 - $2'''項,總共'''$3'''項結果}}",
+'search-nonefound' => '揣無欲愛的',
+'powersearch' => 'Kiám-sek',
+'powersearch-legend' => 'Kiám-sek',
# Quickbar
'qbsettings' => 'Quickbar ê siat-tēng',
@@ -427,9 +859,9 @@ Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê k
'recentchangescount' => 'Hián-sī kúi tiâu chòe-kīn ê kái-piàn:',
'savedprefs' => 'Lí ê iōng-chiá siat-tēng í-keng pó-chûn khí lâi ah.',
'timezonelegend' => 'Sî-khu',
-'localtime' => 'Chāi-tē sî-kan sī',
-'timezoneoffset' => 'Sî-chha¹',
-'servertime' => 'Server sî-kan hiān-chāi sī',
+'localtime' => 'Chāi-tē sî-kan sī:',
+'timezoneoffset' => 'Sî-chha¹:',
+'servertime' => 'Server sî-kan hiān-chāi sī:',
'guesstimezone' => 'Tùi liû-lám-khì chhau--lâi',
'allowemail' => 'Ún-chún pa̍t-ê iōng-chiá kià email kòe-lâi',
'defaultns' => 'Tī chiah ê miâ-khong-kan chhiau-chhōe:',
@@ -444,26 +876,60 @@ Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê k
# User rights log
'rightslogtext' => 'Chit-ê log lia̍t-chhut kái-piàn iōng-chiá koân-lī ê tōng-chok.',
+# Associated actions - in the sentence "You do not have permission to X"
+'action-edit' => 'Siu-kái chit ia̍h',
+'action-protect' => '改這頁的保護層級',
+'action-import' => '對別个Wiki匯入這頁',
+'action-importupload' => '對一个上載檔案匯入這頁',
+'action-patrol' => '標示其它的編輯是巡過的',
+'action-autopatrol' => '你的編輯標示做已巡查過',
+'action-unwatchedpages' => '看無予人監視的頁列單',
+'action-trackback' => '送交一个trackback',
+'action-mergehistory' => '相佮這頁的歷史',
+'action-userrights' => '編輯所有用者的權限',
+'action-userrights-interwiki' => '編輯對其它wiki來的用者權限',
+'action-siteadmin' => '封鎖抑開鎖資料庫',
+
# Recent changes
-'recentchanges' => 'Chòe-kīn ê kái-piàn',
-'rcnotefrom' => 'Ē-kha sī <b>$2</b> kàu taⁿ ê kái-piàn (ke̍k-ke hián-sī <b>$1</b> hāng).',
-'rclistfrom' => 'Hián-sī tùi $1 kàu taⁿ ê sin kái-piàn',
-'rcshowhideminor' => '$1 sió siu-kái',
-'rcshowhideliu' => '$1 teng-ji̍p ê iōng-chiá',
-'rcshowhideanons' => '$1 bû-bêng-sī',
-'rcshowhidemine' => '$1 góa ê pian-chi̍p',
-'rclinks' => 'Hían-sī $2 ji̍t lāi siōng sin ê $1 hāng kái-piàn<br />$3',
-'hist' => 'ls',
-'hide' => 'am',
-'show' => 'hían-sī',
-'minoreditletter' => '~',
-'newpageletter' => '!',
+'nchanges' => '$1 {{PLURAL:$1|改|改}}',
+'recentchanges' => 'Chòe-kīn ê kái-piàn',
+'recentchanges-legend' => '最近編輯的選項',
+'recentchangestext' => '佇這頁,看阮這个Wiki最近改的',
+'recentchanges-feed-description' => '訂看這个Wiki最近改的',
+'recentchanges-label-newpage' => 'Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h',
+'recentchanges-label-minor' => 'Che sī sió siu-kái',
+'recentchanges-label-bot' => '這个編輯是機器人做的',
+'recentchanges-label-unpatrolled' => '這个編輯猶未巡過',
+'rcnote' => "下面是佇$4 $5,最近{{PLURAL:$2|工|'''$2'''工}}內的{{PLURAL:$1|'''1'''改|頂'''$1'''改}}修改記錄。",
+'rcnotefrom' => 'Ē-kha sī <b>$2</b> kàu taⁿ ê kái-piàn (ke̍k-ke hián-sī <b>$1</b> hāng).',
+'rclistfrom' => 'Hián-sī tùi $1 kàu taⁿ ê sin kái-piàn',
+'rcshowhideminor' => '$1 sió siu-kái',
+'rcshowhidebots' => '$1機器人所做的',
+'rcshowhideliu' => '$1 teng-ji̍p ê iōng-chiá',
+'rcshowhideanons' => '$1 bû-bêng-sī',
+'rcshowhidepatr' => '$1巡過的編輯',
+'rcshowhidemine' => '$1 góa ê pian-chi̍p',
+'rclinks' => 'Hían-sī $2 ji̍t lāi siōng sin ê $1 hāng kái-piàn<br />$3',
+'diff' => 'Cheng-chha',
+'hist' => 'ls',
+'hide' => 'am',
+'show' => 'hían-sī',
+'minoreditletter' => '~',
+'newpageletter' => '!',
+'boteditletter' => 'b',
+'rc-enhanced-expand' => '看內容(愛有JavaScript)',
+'rc-enhanced-hide' => '藏內容',
# Recent changes linked
'recentchangeslinked' => 'Siong-koan ê kái-piàn',
'recentchangeslinked-feed' => 'Siong-koan ê kái-piàn',
'recentchangeslinked-toolbox' => 'Siong-koan ê kái-piàn',
+'recentchangeslinked-title' => '連到「$1」的頁閣有改過的',
'recentchangeslinked-noresult' => 'Lí chí-tēng ê tiâu-kiaⁿ lāi-té chhōe bô jīn-hô kái-piàn.',
+'recentchangeslinked-summary' => "這是一个特殊頁排列出一个頁伊連結的頁佇最近有改過(抑是指定分類的成員)。
+佇[[Special:Watchlist|你的監視單]]內底的頁會以'''粗體'''顯示。",
+'recentchangeslinked-page' => 'Ia̍h ê miâ:',
+'recentchangeslinked-to' => '顯示連到我拍入的頁名閣有改過的',
# Upload
'upload' => 'Kā tóng-àn chiūⁿ-bāng',
@@ -472,6 +938,7 @@ Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê k
'uploadnologin' => 'Bô teng-ji̍p',
'uploadnologintext' => 'Bô [[Special:UserLogin|teng-ji̍p]] bē-sái-tit kā tóng-àn sàng-chiūⁿ-bāng.',
'uploaderror' => 'Upload chhò-gō·',
+'uploadlogpage' => '上載記錄',
'uploadlogpagetext' => 'Í-hā sī chòe-kīn sàng-chiūⁿ-bāng ê tóng-àn ê lia̍t-toaⁿ.',
'filename' => 'Tóng-àn',
'filedesc' => 'Khài-iàu',
@@ -486,9 +953,12 @@ Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê k
'uploaddisabled' => 'Pháiⁿ-sè, sàng chiūⁿ-bāng ê kong-lêng bô khui.',
'sourcefilename' => 'Tóng-àn goân miâ:',
'destfilename' => 'Tóng-àn sin miâ:',
-'watchthisupload' => 'Kàm-sī chit ia̍h',
+'watchthisupload' => 'Kàm-sī chit ê tóng-àn',
'upload-success-subj' => 'Sàng-chiūⁿ-bāng sêng-kong',
+'license' => 'Siū-khoân:',
+'license-header' => 'Siū-khoân',
+
# Special:ListFiles
'listfiles' => 'Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ',
'listfiles_date' => 'Ji̍t-kî',
@@ -498,10 +968,22 @@ Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê k
'listfiles_description' => 'Soat-bêng',
# File description page
-'file-anchor-link' => 'Tóng-àn',
-'imagelinks' => 'Iáⁿ-siōng liân-kiat',
-'linkstoimage' => 'Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:',
-'nolinkstoimage' => 'Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.',
+'file-anchor-link' => 'Tóng-àn',
+'filehist' => 'Tóng-àn ê le̍k-sú',
+'filehist-help' => '揤日期/時間通看彼時陣的檔案',
+'filehist-revert' => '回轉',
+'filehist-current' => 'hiān-chāi',
+'filehist-datetime' => 'Ji̍t-kî/ Sî-kan',
+'filehist-thumb' => '小圖',
+'filehist-thumbtext' => '細張圖佇$1的版本',
+'filehist-user' => 'Iōng-chiá',
+'filehist-dimensions' => '長闊',
+'filehist-comment' => '註釋',
+'imagelinks' => 'Ēng tio̍h ê tóng-àn',
+'linkstoimage' => 'Ē-bīn ê {{PLURAL:$1|ia̍h liân kàu|$1 ia̍h liân kàu}} chit ê tóng-àn:',
+'nolinkstoimage' => 'Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.',
+'sharedupload-desc-here' => '這檔案對$1遐來的,伊可能嘛用佇別的事工,
+伊的說明[$2 檔案說明頁]貼佇下跤。',
# MIME search
'mimesearch' => 'MIME chhiau-chhoē',
@@ -542,9 +1024,10 @@ Template:Khu-pia̍t-ia̍h',
'fewestrevisions' => 'Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ',
# Miscellaneous special pages
+'nbytes' => '$1 {{PLURAL:$1|jī-goân|jī-goân}}',
'ncategories' => '$1 {{PLURAL:$1|ê lūi-pia̍t |ê lūi-pia̍t}}',
'nlinks' => '$1 ê liân-kiat',
-'nmembers' => '$1 ê sêng-oân',
+'nmembers' => '$1 {{PLURAL:$1|成員|成員}}',
'nrevisions' => '$1 ê siu-tēng-pún',
'lonelypages' => 'Ko·-ia̍h',
'uncategorizedpages' => 'Bô lūi-pia̍t ê ia̍h',
@@ -562,13 +1045,14 @@ Template:Khu-pia̍t-ia̍h',
'mostcategories' => 'Siōng chē lūi-pia̍t ê ia̍h',
'mostimages' => 'Siōng chia̍p liân-kiat ê iáⁿ-siōng',
'mostrevisions' => 'Siōng chia̍p siu-kái ê ia̍h',
-'prefixindex' => 'Sû-thâu sek-ín',
+'prefixindex' => 'Só͘-ū chiàu sû-thâu sek-ín liáu ê ia̍h',
'shortpages' => 'Té-ia̍h',
'deadendpages' => 'Khu̍t-thâu-ia̍h',
'deadendpagestext' => 'Ē-kha ê ia̍h bô liân kàu wiki lāi-té ê kî-thaⁿ ia̍h.',
'protectedpages' => 'Siū pó-hō͘ ê ia̍h',
'protectedpagestext' => 'Ē-kha ê ia̍h siū pó-hō͘, bē-tit soá-ūi ia̍h pian-chi̍p',
'listusers' => 'Iōng-chiá lia̍t-toaⁿ',
+'usercreated' => ' {{GENDER:$3|}}佇$1 $2創建',
'newpages' => 'Sin ia̍h',
'newpages-username' => 'Iōng-chiá miâ-chheng:',
'ancientpages' => 'Kó·-ia̍h',
@@ -576,13 +1060,18 @@ Template:Khu-pia̍t-ia̍h',
'movethispage' => 'Sóa chit ia̍h',
'unusedimagestext' => '<p>Chhiáⁿ chù-ì: kî-thaⁿ ê bāng-chām ū khó-lêng iōng URL ti̍t-chiap liân kàu iáⁿ-siōng, só·-í sui-jiân chhiâng-chāi teh iōng, mā sī ē lia̍t tī chia.</p>',
'unusedcategoriestext' => 'Ū ē-kha chiah-ê lūi-pia̍t-ia̍h, m̄-koh bô kî-thaⁿ ê bûn-chiuⁿ a̍h-sī lūi-pia̍t lī-iōng.',
+'pager-newer-n' => '{{PLURAL:$1|較新一个|較新$1个 }}',
+'pager-older-n' => '{{PLURAL:$1|較舊一个|較舊$1个}}',
# Book sources
-'booksources' => 'Tô͘-su chu-liāu',
+'booksources' => 'Tô͘-su chu-liāu',
+'booksources-search-legend' => '揣圖書資料',
+'booksources-go' => '來去',
# Special:Log
'specialloguserlabel' => 'Iōng-chiá:',
'speciallogtitlelabel' => 'Sû-tiâu:',
+'log' => '記錄',
'logempty' => 'Log lāi-bīn bô sio-tùi ê hāng-bo̍k.',
# Special:AllPages
@@ -608,7 +1097,14 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'deletedcontributions-title' => 'Hō͘ lâng thâi tiāu ê kòng-hiàn',
# Special:LinkSearch
-'linksearch' => 'Chhiau-chhoē chām-goā liân-kiat',
+'linksearch' => 'Chhiau-chhoē chām-goā liân-kiat',
+'linksearch-line' => '$1 是對$2連接來的',
+
+# Special:Log/newusers
+'newuserlogpage' => '用者建立的記錄',
+
+# Special:ListGroupRights
+'listgrouprights-members' => '(成員列單)',
# E-mail user
'mailnologin' => 'Bô siu-phoe ê chū-chí',
@@ -629,6 +1125,7 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
# Watchlist
'watchlist' => 'Kàm-sī-toaⁿ',
'mywatchlist' => 'Góa ê kàm-sī-toaⁿ',
+'watchlistfor2' => '予$1 $2',
'nowatchlist' => 'Lí ê kàm-sī-toaⁿ bô pòaⁿ hāng.',
'watchnologin' => 'Bô teng-ji̍p',
'watchnologintext' => 'Lí it-tēng ài [[Special:UserLogin|teng-ji̍p]] chiah ē-tàng siu-kái lí ê kàm-sī-toaⁿ.',
@@ -647,6 +1144,7 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'watchlistcontains' => 'Lí ê kàm-sī-toaⁿ siu $1 ia̍h.',
'wlnote' => "Ē-kha sī '''$2''' tiám-cheng í-lāi siōng sin ê $1 ê kái-piàn.",
'wlshowlast' => 'Hián-sī chêng $1 tiám-cheng $2 ji̍t $3',
+'watchlist-options' => '監視單的選項',
# Delete
'deletepage' => 'Thâi ia̍h',
@@ -658,8 +1156,10 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'historywarning' => 'Kéng-kò: Lí beh thâi ê ia̍h ū le̍k-sú:',
'confirmdeletetext' => 'Lí tih-beh kā 1 ê ia̍h a̍h-sī iáⁿ-siōng (pau-koat siong-koan ê le̍k-sú) éng-kiú tùi chu-liāu-khò· thâi tiāu. Chhiáⁿ khak-tēng lí àn-sǹg án-ne chò, jī-chhiáⁿ liáu-kái hiō-kó, jī-chhiáⁿ bô ûi-hoán [[{{MediaWiki:Policy-url}}]].',
'actioncomplete' => 'Chip-hêng sêng-kong',
+'actionfailed' => '做無成',
'deletedtext' => '"<nowiki>$1</nowiki>" í-keng thâi tiāu. Tùi $2 khoàⁿ-ē-tio̍h chòe-kīn thâi ê kì-lo̍k.',
'deletedarticle' => 'Thâi tiāu "[[$1]]"',
+'dellogpage' => '刣掉的記錄',
'dellogpagetext' => 'Í-hā lia̍t chhut chòe-kīn thâi tiāu ê hāng-bo̍k.',
'deletecomment' => 'Lí-iû:',
@@ -673,6 +1173,7 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'editcomment' => "Siu-kái phêng-lūn sī: \"''\$1''\".",
# Protect
+'protectlogpage' => '保護的記錄',
'protectedarticle' => 'pó-hō͘ "[[$1]]"',
'protect-title' => 'Pó-hō· "$1"',
'prot_1movedto2' => '[[$1]] sóa khì tī [[$2]]',
@@ -687,51 +1188,74 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
# Undelete
'undelete' => 'Kiù thâi tiāu ê ia̍h',
'undeletepage' => 'Khoàⁿ kap kiù thâi tiāu ê ia̍h',
+'undeletelink' => '看/恢復',
+'undeleteviewlink' => 'Khoàⁿ',
'undeletedarticle' => 'kiù "[[$1]]"',
# Namespace form on various pages
-'namespace' => 'Miâ-khong-kan:',
-'invert' => 'Soán-hāng í-gōa',
+'namespace' => 'Miâ-khong-kan:',
+'invert' => 'Soán-hāng í-gōa',
+'blanknamespace' => '(Thâu-ia̍h)',
# Contributions
-'contributions' => 'Iōng-chiá ê kòng-hiàn',
-'mycontris' => 'Góa ê kòng-hiàn',
-'nocontribs' => 'Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.',
-'uctop' => '(siōng téng ê)',
-'month' => 'Kàu tó 1 kó͘ goe̍h ûi-chí:',
-'year' => 'Kàu tó 1 nî ûi-chí:',
+'contributions' => 'Iōng-chiá ê kòng-hiàn',
+'contributions-title' => '用者佇$1的貢獻',
+'mycontris' => 'Góa ê kòng-hiàn',
+'contribsub2' => '$1的貢獻($2)',
+'nocontribs' => 'Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.',
+'uctop' => '(siōng téng ê)',
+'month' => 'Kàu tó 1 kó͘ goe̍h ûi-chí:',
+'year' => 'Kàu tó 1 nî ûi-chí:',
'sp-contributions-newbies' => 'Kan-taⁿ hián-sī sin kháu-chō ê kòng-kiàn',
'sp-contributions-newbies-sub' => 'Sin lâi--ê',
+'sp-contributions-blocklog' => '封鎖記錄',
'sp-contributions-deleted' => 'Hō͘ lâng thâi tiāu ê kòng-hiàn',
+'sp-contributions-uploads' => '上載',
+'sp-contributions-logs' => '記錄',
'sp-contributions-talk' => 'thó-lūn',
'sp-contributions-search' => 'Chhoē chhut kòng-kiàn',
'sp-contributions-username' => 'IP Chū-chí a̍h iōng-chiá miâ:',
+'sp-contributions-toponly' => '干焦看頂一回改的',
'sp-contributions-submit' => 'Chhoē',
# What links here
-'whatlinkshere' => 'Tó-ūi liân kàu chia',
-'linkshere' => "Í-hā '''[[:$1]]''' liân kàu chia:",
-'nolinkshere' => "Bô poàⁿ ia̍h liân kàu '''[[:$1]]'''.",
-'isredirect' => 'choán-ia̍h',
-'whatlinkshere-prev' => '{{PLURAL:$1|chêng|chêng $1 ê}}',
-'whatlinkshere-next' => '{{PLURAL:$1|āu|āu $1 ê}}',
-'whatlinkshere-links' => '← Liân kàu chia',
+'whatlinkshere' => 'Tó-ūi liân kàu chia',
+'whatlinkshere-title' => '連到"$1"的頁',
+'whatlinkshere-page' => '頁:',
+'linkshere' => "Í-hā '''[[:$1]]''' liân kàu chia:",
+'nolinkshere' => "Bô poàⁿ ia̍h liân kàu '''[[:$1]]'''.",
+'isredirect' => 'choán-ia̍h',
+'istemplate' => '包括',
+'isimage' => '檔案連結',
+'whatlinkshere-prev' => '{{PLURAL:$1|chêng|chêng $1 ê}}',
+'whatlinkshere-next' => '{{PLURAL:$1|āu|āu $1 ê}}',
+'whatlinkshere-links' => '← Liân kàu chia',
+'whatlinkshere-hideredirs' => '$1 改向',
+'whatlinkshere-hidetrans' => '$1包括',
+'whatlinkshere-hidelinks' => '$1 連到遮',
+'whatlinkshere-hideimages' => '$1圖像的連結',
+'whatlinkshere-filters' => '過濾器',
# Block/unblock
-'blockip' => 'Hong-só iōng-chiá',
-'ipbreason' => 'Lí-iû:',
-'ipbsubmit' => 'Hong-só chit ūi iōng-chiá',
-'badipaddress' => 'Bô-hāu ê IP chū-chí',
-'blockipsuccesssub' => 'Hong-só sêng-kong',
-'blockipsuccesstext' => '[[Special:Contributions/$1|$1]] í-keng pī hong-só. <br />Khì [[Special:IPBlockList|IP hong-só lia̍t-toaⁿ]] review hong-só ê IP.',
-'ipusubmit' => 'Chhú-siau hong-só chit ê chū-chí',
-'ipblocklist' => 'Siū hong-só ê IP chū-chí kap iōng-chiá miâ-chheng',
-'blocklink' => 'hong-só',
-'contribslink' => 'kòng-hiàn',
-'autoblocker' => 'Chū-tōng kìm-chí lí sú-iōng, in-ūi lí kap "$1" kong-ke kāng 1 ê IP chū-chí (kìm-chí lí-iû "$2").',
-'blocklogentry' => 'hong-só [[$1]], siat kî-hān chì $2 $3',
-'blocklogtext' => 'Chit-ê log lia̍t-chhut block/unblock ê tōng-chok. Chū-tōng block ê IP chū-chí bô lia̍t--chhut-lâi ([[Special:IPBlockList]] ū hiān-chú-sî ū-hāu ê block/ban o·-miâ-toaⁿ).',
+'blockip' => 'Hong-só iōng-chiá',
+'ipbreason' => 'Lí-iû:',
+'ipbsubmit' => 'Hong-só chit ūi iōng-chiá',
+'ipboptions' => '兩點鐘:2 hours,一工:1 day,三工:3 days,一禮拜:1 week,兩禮拜:2 weeks,一個月:1 month,兩個月:3 months,六個月:6 months,一年:1 year,永久:infinite',
+'badipaddress' => 'Bô-hāu ê IP chū-chí',
+'blockipsuccesssub' => 'Hong-só sêng-kong',
+'blockipsuccesstext' => '[[Special:Contributions/$1|$1]] í-keng pī hong-só. <br />Khì [[Special:IPBlockList|IP hong-só lia̍t-toaⁿ]] review hong-só ê IP.',
+'ipusubmit' => 'Chhú-siau hong-só chit ê chū-chí',
+'ipblocklist' => 'Siū hong-só ê iōng-chiá',
+'blocklink' => 'hong-só',
+'unblocklink' => '取消封鎖',
+'change-blocklink' => '改封鎖',
+'contribslink' => 'kòng-hiàn',
+'autoblocker' => 'Chū-tōng kìm-chí lí sú-iōng, in-ūi lí kap "$1" kong-ke kāng 1 ê IP chū-chí (kìm-chí lí-iû "$2").',
+'blocklogpage' => '封鎖記錄',
+'blocklogentry' => 'hong-só [[$1]], siat kî-hān chì $2 $3',
+'blocklogtext' => 'Chit-ê log lia̍t-chhut block/unblock ê tōng-chok. Chū-tōng block ê IP chū-chí bô lia̍t--chhut-lâi ([[Special:IPBlockList]] ū hiān-chú-sî ū-hāu ê block/ban o·-miâ-toaⁿ).',
+'block-log-flags-nocreate' => 'Khui kháu-chō thêng-iōng ah',
# Developer tools
'locknoconfirm' => 'Lí bô kau "khak-tēng" ê keh-á.',
@@ -763,8 +1287,10 @@ Liâu--lo̍h-khì chìn-chêng, chhiáⁿ seng khak-tēng lí ū liáu-kái chia
'movetalk' => 'Sūn-sòa sóa thó-lūn-ia̍h',
'1movedto2' => '[[$1]] sóa khì tī [[$2]]',
'1movedto2_redir' => '[[$1]] sóa khì [[$2]] (choán-ia̍h thiàu kòe)',
+'movelogpage' => '徙位記錄',
'movelogpagetext' => 'Ē-kha lia̍t-chhut hông soá-ūi ê ia̍h.',
'movereason' => 'Lí-iû:',
+'revertmove' => '回轉',
'selfmove' => 'Goân piau-tê kap sin piau-tê sio-siâng; bô hoat-tō· sóa.',
# Export
@@ -779,12 +1305,69 @@ Liâu--lo̍h-khì chìn-chêng, chhiáⁿ seng khak-tēng lí ū liáu-kái chia
'allmessagestext' => 'Chia lia̍t chhut só·-ū tī MediaWiki: miâ-khong-kan ê hē-thóng sìn-sit.',
# Thumbnails
-'thumbnail-more' => 'Hòng-tōa',
-'filemissing' => 'Bô tóng-àn',
+'thumbnail-more' => 'Hòng-tōa',
+'filemissing' => 'Bô tóng-àn',
+'thumbnail_error' => '產生小圖時錯誤:$1',
# Special:Import
'import' => 'Su-ji̍p ia̍h',
+# Tooltip help for the actions
+'tooltip-pt-userpage' => 'Lí chit ê iōng-chiá ê ia̍h',
+'tooltip-pt-mytalk' => 'Lí ê thó-lūn ia̍h',
+'tooltip-pt-preferences' => 'Lí ê siat-tēng',
+'tooltip-pt-watchlist' => '你監視的頁有改過的列表',
+'tooltip-pt-mycontris' => 'Lí ê kòng-hiàn lia̍t-toaⁿ',
+'tooltip-pt-login' => 'Hi-bāng lí teng-ji̍p; m̄-ko bô kiông-chè',
+'tooltip-pt-logout' => 'Teng-chhut',
+'tooltip-ca-talk' => 'Loē-iông ê thó-lūn',
+'tooltip-ca-edit' => 'Lí ē-sái kái chit ia̍h. Beh chhûn chìn-chiân, chhiáⁿ chhi̍h sing-khoàⁿ-māi ê liú-á',
+'tooltip-ca-addsection' => '寫新的一段',
+'tooltip-ca-viewsource' => 'Chit ia̍h pó-hō͘ tiâu leh.
+Lí ē-sái khoàⁿ i ê goân-sú-bé.',
+'tooltip-ca-history' => 'Chit ia̍h ê chá-chêng pán-pún',
+'tooltip-ca-protect' => '保護這頁',
+'tooltip-ca-delete' => 'Thâi chit ia̍h',
+'tooltip-ca-move' => '徙這頁',
+'tooltip-ca-watch' => '共這頁加入你的監視單',
+'tooltip-ca-unwatch' => 'Lí ê kàm-sī-toaⁿ soá tiàu chit ia̍h.',
+'tooltip-search' => 'Chhoé {{SITENAME}}',
+'tooltip-search-go' => '跳去佮這完全仝名的頁',
+'tooltip-search-fulltext' => 'Chhoé ū chia-ê jī ê ia̍h',
+'tooltip-p-logo' => 'Khì thâu-ia̍h',
+'tooltip-n-mainpage' => 'Khì thâu-ia̍h',
+'tooltip-n-mainpage-description' => 'Khì thâu-ia̍h',
+'tooltip-n-portal' => 'Koan-hē chit ê sū-kang, lí ē-tāng chò siáⁿ, khì tó-ūi chhoé',
+'tooltip-n-currentevents' => 'Thê-kiong hiān-sî sin-bûn ê poē-kéng chu-liāu',
+'tooltip-n-recentchanges' => 'Choè-kīn tī wiki ū kái--koè ê lia̍t-toaⁿ',
+'tooltip-n-randompage' => 'Chhìn-chhái hian chi̍t ia̍h',
+'tooltip-n-help' => 'Beh chhoé ê só͘-chāi',
+'tooltip-t-whatlinkshere' => 'Só͘-ū liân kàu chia ê liat-toaⁿ',
+'tooltip-t-recentchangeslinked' => 'Liân kàu chit ia̍h koh choè-kīn ū kái koè--ê',
+'tooltip-feed-atom' => '這頁有Atom訂看的',
+'tooltip-t-contributions' => 'Khoàⁿ chit ê iōng-chiá ê kòng-hiàn lia̍t-toaⁿ',
+'tooltip-t-emailuser' => '寄一張e-mail予這个用者',
+'tooltip-t-upload' => 'Í-keng sàng chiūⁿ-bāng ê tóng-àn',
+'tooltip-t-specialpages' => 'Só͘-ū te̍k-sû-ia̍h ê lia̍t-toaⁿ',
+'tooltip-t-print' => 'Chit ia̍h ê ìn-soat pán-pún',
+'tooltip-t-permalink' => 'Chi̍t ia̍h kái--koè pán-pún ê éng-kiú liân-kiat',
+'tooltip-ca-nstab-main' => 'khoàⁿ ia̍h ê loē-iông',
+'tooltip-ca-nstab-user' => 'Khoàⁿ iōng-chiá ê Ia̍h',
+'tooltip-ca-nstab-special' => '這是一篇特殊頁,你袂當編輯。',
+'tooltip-ca-nstab-project' => '看事工頁',
+'tooltip-ca-nstab-image' => 'Khoàⁿ tóng-àn ia̍h',
+'tooltip-ca-nstab-template' => '看枋模',
+'tooltip-ca-nstab-category' => 'Khoàⁿ lūi-pia̍t ia̍h',
+'tooltip-minoredit' => '共這做一个小修改記號',
+'tooltip-save' => 'Pó-chhûn lí chò ê kái-piàn',
+'tooltip-preview' => 'Chhiáⁿ tī pó-chûn chìn-chêng, sian khoàⁿ lí chò ê kái-piàn !',
+'tooltip-diff' => '顯示你對這頁所改的',
+'tooltip-compareselectedversions' => '看選擇的兩个修訂本差偌濟',
+'tooltip-watch' => '共這頁加入你的監視單',
+'tooltip-rollback' => 'Ji̍h "Hoê-choán" ē-sái thè tńg-khì téng-chi̍t-ê kái ê lâng ê ia̍h.',
+'tooltip-undo' => '『取消』會使回轉這个編輯而且會使先看覓編輯的結果,閣會使佇概要加入原因。',
+'tooltip-summary' => 'Siá chi̍t-ê kán-tan soat-bêng',
+
# Attribution
'anonymous' => '{{SITENAME}} bô kì-miâ ê iōng-chiá',
'siteuser' => '{{SITENAME}} iōng-chiá $1',
@@ -807,13 +1390,16 @@ Liâu--lo̍h-khì chìn-chêng, chhiáⁿ seng khak-tēng lí ū liáu-kái chia
'deletedrevision' => 'Kū siu-tēng-pún $1 thâi-tiāu ā.',
# Browsing diffs
-'previousdiff' => '← Khì chêng 1 ê diff',
-'nextdiff' => 'Khì āu 1 ê diff →',
+'previousdiff' => '← Khì chêng 1 ê siu-kái',
+'nextdiff' => 'Khì āu 1 ê siu-kái →',
# Media information
'imagemaxsize' => 'Iáⁿ-siōng biô-su̍t-ia̍h ê tô· ke̍k-ke hián-sī jōa tōa tiuⁿ:',
'thumbsize' => 'Sok-tô· (thumbnail) jōa tōa tiuⁿ:',
+'file-info-size' => '$1 × $2 像素,檔案大細:$3,MIME類型:$4',
'file-nohires' => '<small>Bô khah koân ê kái-sek-tō͘.</small>',
+'svg-long-desc' => 'SVG 檔案,一般的長闊:$1 × $2 像素,檔案大小:$3',
+'show-big-image' => '檔案解析度',
'show-big-image-thumb' => '<small>Chit tiuⁿ ū-lám tô͘ (preview) ê toā-sè: $1 × $2 pixel</small>',
# Special:NewFiles
@@ -822,13 +1408,23 @@ Liâu--lo̍h-khì chìn-chêng, chhiáⁿ seng khak-tēng lí ū liáu-kái chia
'ilsubmit' => 'Kiám-sek',
'bydate' => 'chiàu ji̍t-kî',
+# Bad image list
+'bad_image_list' => '規格照下跤:
+
+只有(以 * 做頭)排列出的項目會處理。
+每一逝的第一个連結是bad file的連結。
+了後仝一逝後壁的連結會看做是例外,也就是彼个檔案會使佇佗位的頁面通顯示。',
+
# Metadata
+'metadata' => '元資訊',
+'metadata-help' => '這个檔案有其他的資訊,可能是翕相機抑是掃描器寫的,
+若檔案有人改過,一寡說明就無完全反應改過的檔案',
'metadata-expand' => 'Hián-sī iù-chiat',
'metadata-collapse' => 'Am iù-chiat',
# External editor support
'edit-externally' => 'Iōng gōa-pō· èng-iōng nńg-thé pian-chi̍p chit-ê tóng-àn',
-'edit-externally-help' => 'Chham-khó [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors Help:External_editors] ê soat-bêng.',
+'edit-externally-help' => '(Khoàⁿ [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors siat-tēng soat-bêng] ê chu-liāu.)',
# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'recentchangesall' => 'choân-pō·',
@@ -873,7 +1469,15 @@ Nā-chún *m̄-sī* lí, chhiáⁿ mài tòe liân-kiat khì. Chit tiuⁿ phoe
# Watchlist editor
'watchlistedit-numitems' => 'Lí ê kàm-sī-toaⁿ ū $1 ia̍h, thó-lūn-ia̍h bô sǹg chāi-lāi.',
'watchlistedit-normal-submit' => 'Mài kàm-sī',
-'watchlistedit-normal-done' => 'Í-keng ū $1 ia̍h ùi lí ê kám-sī-toaⁿ soá cháu:',
+'watchlistedit-normal-done' => 'Í-keng ū {{PLURAL:$1| ia̍h| ia̍h}} ùi lí ê kám-sī-toaⁿ soá cháu:',
+
+# Watchlist editing tools
+'watchlisttools-view' => '看相關的修改',
+'watchlisttools-edit' => 'Khoàⁿ koh kái kàm-sī-toaⁿ',
+'watchlisttools-raw' => 'Kái tshing-chheng ê kàm-sī-toaⁿ',
+
+# Core parser functions
+'duplicate-defaultsort' => '\'\'\'Thê-chhíⁿ lí:\'\'\'Siat-piān ê pâi-lia̍t hong-sek "$2" thè-oāⁿ chìn-chêng ê siat-piān ê pâi-lia̍t hong-sek "$1".',
# Special:Version
'version' => 'Pán-pún',
@@ -884,4 +1488,17 @@ Nā-chún *m̄-sī* lí, chhiáⁿ mài tòe liân-kiat khì. Chit tiuⁿ phoe
# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Te̍k-sû-ia̍h',
+# External image whitelist
+'external_image_whitelist' => ' #留佮這行仝款的字<pre>
+#佇下面(//的中間部份)拍正規表示式部份
+#遮會佮外部(已經超連結的)影相相配合
+#遐有相配合著會會顯示做影相,若無就只會顯示做連結
+#有 # 做頭的行會當做是註解
+#大小寫無差
+
+#佇這行面頂拍所有的正規表示式部份,留佮這行仝款的字</pre>',
+
+# Special:Tags
+'tag-filter' => '[[Special:Tags|標籤]]過濾器:',
+
);