summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesNew.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesNew.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesNew.php9
1 files changed, 1 insertions, 8 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesNew.php b/languages/messages/MessagesNew.php
index 0c1e4790..939f0361 100644
--- a/languages/messages/MessagesNew.php
+++ b/languages/messages/MessagesNew.php
@@ -69,8 +69,6 @@ $messages = array(
'tog-enotifrevealaddr' => 'जिगु इ-मेल थाय्‌बाय्‌ नोटिफिकेसन इ-मेलय् क्यनादिसँ',
'tog-shownumberswatching' => 'स्वयाच्वंपिं छ्यलामितेगु ल्याखँ क्यनादिसँ',
'tog-fancysig' => 'कच्चा हस्ताक्षर (अटोम्याटिक लिङ्क मदेःकः)',
-'tog-externaleditor' => 'डिफल्टं एक्स्टर्नल एडिटर छ्यलादिसँ (एक्स्पर्टतेगु निंतिं जक्क, छिगु कम्प्युटरय् विषेश सेटिङ माः)',
-'tog-externaldiff' => 'एक्स्टर्नल डिफ् (diff) डिफल्टं छ्यलादिसँ (एक्स्पर्टतेगु निंतिं जक्क, छिगु कम्प्युटरय् विषेश सेटिङ माः)',
'tog-showjumplinks' => '"जम्प टु" एसिसिबिलिटी लिङ्क इनेबल यानादिसँ',
'tog-uselivepreview' => 'लाइभ प्रिभ्यु (जाभास्क्रिप्ट) इनेबल यानादिसँ (परिक्षणकाल)',
'tog-forceeditsummary' => 'सम्पादन सार खालि त्वतिबिले जित सशंकित यानादिसँ',
@@ -485,13 +483,8 @@ MySQL नं इरर "<tt>$3: $4</tt>" क्यंगु दु।',
# Stylesheets
'common.css' => '/* थन तःगु CSS सकल स्किनय् छ्य्‌लिगु जुइ */',
-'standard.css' => '/* थन तःगु CSS नं स्ट्याण्डर्ड स्किनया छ्य्‌लामितेत प्रभावित याइ */',
-'nostalgia.css' => '/* थन तःगु CSS नं नोस्ट्याल्जिया स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'cologneblue.css' => '/* थन तःगु CSS नं कोलोन ब्लु स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'monobook.css' => '/* थन तःगु CSS नं मोनोबुक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'myskin.css' => '/* थन तःगु CSS नं माइस्किन स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'chick.css' => '/* थन तःगु CSS नं चिक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'simple.css' => '/* थन तःगु CSS नं सिम्पल स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'modern.css' => '/* थन तःगु CSS नं मोडर्न स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'print.css' => '/* थन तःगु CSS नं प्रिन्ट आउटपुटयात असर याइ */',
'handheld.css' => '/* थन तःगु CSS नं $wgHandheldStyle आधारित ह्याण्डहेल्ड यन्त्रयात असर याइ */',
@@ -499,7 +492,7 @@ MySQL नं इरर "<tt>$3: $4</tt>" क्यंगु दु।',
# Attribution
'others' => 'मेमेगु',
-# EXIF tags
+# Exif tags
'exif-imagewidth' => 'ब्याः',
'exif-imagelength' => 'जाः',
'exif-imagedescription' => 'किपाया नां',