summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesNew.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesNew.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesNew.php532
1 files changed, 265 insertions, 267 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesNew.php b/languages/messages/MessagesNew.php
index 4adffe49..d9cd17d9 100644
--- a/languages/messages/MessagesNew.php
+++ b/languages/messages/MessagesNew.php
@@ -43,305 +43,303 @@ $digitTransformTable = array(
$messages = array(
# User preference toggles
-'tog-underline' => 'लिङ्कतेत अन्दरलाइन यानादिसँ:',
-'tog-highlightbroken' => 'स्यंगु लिङ्कतेत फर्‍म्याट यानादिसँ <a href="" class="new">like this</a> (alternative: like this<a href="" class="internal">?</a>).',
-'tog-justify' => 'अनुच्छेद धंकादिसँ',
-'tog-hideminor' => 'न्हुगु हिलेज्याय् चिधंगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-extendwatchlist' => 'वाचलिस्टयात परिमार्जित याना सकल स्वेज्युगु हिलेज्या क्यनादिसँ',
-'tog-usenewrc' => 'एन्ह्यान्स्ड् न्हुगु हिलेज्या (जाभास्क्रिप्ट)',
-'tog-numberheadings' => 'अटो-ल्याखँ हेडिङ',
-'tog-showtoolbar' => 'सम्पादन टुलबार क्यनादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
-'tog-editondblclick' => 'दबल क्लिकय् पौ सम्पादन यानादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
-'tog-editsection' => '[सम्पादन] लिङ्कं सेक्सन सम्पादन यायेज्युगु यानादिसँ',
+'tog-underline' => 'लिङ्कतेत अन्दरलाइन यानादिसँ:',
+'tog-justify' => 'अनुच्छेद धंकादिसँ',
+'tog-hideminor' => 'न्हुगु हिलेज्याय् चिधंगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
+'tog-extendwatchlist' => 'वाचलिस्टयात परिमार्जित याना सकल स्वेज्युगु हिलेज्या क्यनादिसँ',
+'tog-usenewrc' => 'एन्ह्यान्स्ड् न्हुगु हिलेज्या (जाभास्क्रिप्ट)',
+'tog-numberheadings' => 'अटो-ल्याखँ हेडिङ',
+'tog-showtoolbar' => 'सम्पादन टुलबार क्यनादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
+'tog-editondblclick' => 'दबल क्लिकय् पौ सम्पादन यानादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
+'tog-editsection' => '[सम्पादन] लिङ्कं सेक्सन सम्पादन यायेज्युगु यानादिसँ',
'tog-editsectiononrightclick' => 'सेक्सनया छ्यँआखले राइट क्लिक याना सेक्सन सम्पादन यायेज्युगु यानादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
-'tog-showtoc' => 'कन्टेण्टया धलः क्यनादिसँ (३गु स्वया अप्व शिर्षक दुगु पौया निंति)',
-'tog-rememberpassword' => 'जिगु लग इन थ्व कम्प्युतरय् लुमंकादिसँ (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
-'tog-watchcreations' => 'जिं देकागु / न्ह्यथनागु पौयात जिगु दृष्टिधलः(watchlist)य् तयादिसँ',
-'tog-watchdefault' => 'जिं सम्पादन यानागु पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
-'tog-watchmoves' => 'जिं संकागु (move) पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
-'tog-watchdeletion' => 'जिं हुयागु (delete) पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
-'tog-minordefault' => 'सकल सम्पादनतेत डिफल्टं चीधंगु यानादिसँ',
-'tog-previewontop' => 'सम्पादन सन्दुक स्वया न्ह्यः प्रिभ्यु क्यनादिसँ',
-'tog-previewonfirst' => 'न्हापाँगु सम्पादन स्वया न्ह्यः प्रिभ्यु क्यनादिसँ',
-'tog-nocache' => 'पौ क्याशिङ (caching) डिजेबल यानादिसँ',
-'tog-enotifwatchlistpages' => 'जिगु वाचलिस्टया पौ सम्पादन जुइबिले जितः इ-मेल यानादिसँ',
-'tog-enotifusertalkpages' => 'जिगु खँल्हाबल्हा पौ सम्पादन जुइबिले जितः इ-मेल यानादिसँ',
-'tog-enotifminoredits' => 'पौया चीधंगु सम्पादनया निंतिं नं जितः इ-मेल यानादिसँ',
-'tog-enotifrevealaddr' => 'जिगु इ-मेल थाय्‌बाय्‌ नोटिफिकेसन इ-मेलय् क्यनादिसँ',
-'tog-shownumberswatching' => 'स्वयाच्वंपिं छ्यलामितेगु ल्याखँ क्यनादिसँ',
-'tog-fancysig' => 'कच्चा हस्ताक्षर (अटोम्याटिक लिङ्क मदेःकः)',
-'tog-externaleditor' => 'डिफल्टं एक्स्टर्नल एडिटर छ्यलादिसँ (एक्स्पर्टतेगु निंतिं जक्क, छिगु कम्प्युटरय् विषेश सेटिङ माः)',
-'tog-externaldiff' => 'एक्स्टर्नल डिफ् (diff) डिफल्टं छ्यलादिसँ (एक्स्पर्टतेगु निंतिं जक्क, छिगु कम्प्युटरय् विषेश सेटिङ माः)',
-'tog-showjumplinks' => '"जम्प टु" एसिसिबिलिटी लिङ्क इनेबल यानादिसँ',
-'tog-uselivepreview' => 'लाइभ प्रिभ्यु (जाभास्क्रिप्ट) इनेबल यानादिसँ (परिक्षणकाल)',
-'tog-forceeditsummary' => 'सम्पादन सार खालि त्वतिबिले जित सशंकित यानादिसँ',
-'tog-watchlisthideown' => 'जिगु सम्पादन वाचलिस्टय् सुचुकादिसँ',
-'tog-watchlisthidebots' => 'वाचलिस्टं बोत सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-watchlisthideminor' => 'वाचलिस्टं चीधंगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-watchlisthideliu' => 'वाचलिस्टं लग्ड इन छ्यलामितेगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-watchlisthideanons' => 'वाचलिस्टं अज्ञात छ्यलामिया सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-nolangconversion' => 'भेरियन्ट (variant) कन्भर्जन डिसेबल यानादिसँ',
-'tog-ccmeonemails' => 'जिं मेपिं छ्यलामितेगु छ्वइगु इ-मेलतेगु कपि जित नं छ्वयादिसँ',
-'tog-diffonly' => 'पाःगु (diffs) स्वया क्वेया पौया कण्टेण्ट क्यनादिमते',
-'tog-showhiddencats' => 'सुचुकातगु पुचःत क्यनादिसँ',
-'tog-noconvertlink' => 'लिङ्क शिर्षक हिलेज्या डिजेबल यानादिसँ',
-
-'underline-always' => 'न्ह्याबिलें',
-'underline-never' => 'नेभर',
+'tog-showtoc' => 'कन्टेण्टया धलः क्यनादिसँ (३गु स्वया अप्व शिर्षक दुगु पौया निंति)',
+'tog-rememberpassword' => 'जिगु लग इन थ्व कम्प्युतरय् लुमंकादिसँ (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
+'tog-watchcreations' => 'जिं देकागु / न्ह्यथनागु पौयात जिगु दृष्टिधलः(watchlist)य् तयादिसँ',
+'tog-watchdefault' => 'जिं सम्पादन यानागु पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
+'tog-watchmoves' => 'जिं संकागु (move) पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
+'tog-watchdeletion' => 'जिं हुयागु (delete) पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
+'tog-minordefault' => 'सकल सम्पादनतेत डिफल्टं चीधंगु यानादिसँ',
+'tog-previewontop' => 'सम्पादन सन्दुक स्वया न्ह्यः प्रिभ्यु क्यनादिसँ',
+'tog-previewonfirst' => 'न्हापाँगु सम्पादन स्वया न्ह्यः प्रिभ्यु क्यनादिसँ',
+'tog-nocache' => 'पौ क्याशिङ (caching) डिजेबल यानादिसँ',
+'tog-enotifwatchlistpages' => 'जिगु वाचलिस्टया पौ सम्पादन जुइबिले जितः इ-मेल यानादिसँ',
+'tog-enotifusertalkpages' => 'जिगु खँल्हाबल्हा पौ सम्पादन जुइबिले जितः इ-मेल यानादिसँ',
+'tog-enotifminoredits' => 'पौया चीधंगु सम्पादनया निंतिं नं जितः इ-मेल यानादिसँ',
+'tog-enotifrevealaddr' => 'जिगु इ-मेल थाय्‌बाय्‌ नोटिफिकेसन इ-मेलय् क्यनादिसँ',
+'tog-shownumberswatching' => 'स्वयाच्वंपिं छ्यलामितेगु ल्याखँ क्यनादिसँ',
+'tog-fancysig' => 'कच्चा हस्ताक्षर (अटोम्याटिक लिङ्क मदेःकः)',
+'tog-externaleditor' => 'डिफल्टं एक्स्टर्नल एडिटर छ्यलादिसँ (एक्स्पर्टतेगु निंतिं जक्क, छिगु कम्प्युटरय् विषेश सेटिङ माः)',
+'tog-externaldiff' => 'एक्स्टर्नल डिफ् (diff) डिफल्टं छ्यलादिसँ (एक्स्पर्टतेगु निंतिं जक्क, छिगु कम्प्युटरय् विषेश सेटिङ माः)',
+'tog-showjumplinks' => '"जम्प टु" एसिसिबिलिटी लिङ्क इनेबल यानादिसँ',
+'tog-uselivepreview' => 'लाइभ प्रिभ्यु (जाभास्क्रिप्ट) इनेबल यानादिसँ (परिक्षणकाल)',
+'tog-forceeditsummary' => 'सम्पादन सार खालि त्वतिबिले जित सशंकित यानादिसँ',
+'tog-watchlisthideown' => 'जिगु सम्पादन वाचलिस्टय् सुचुकादिसँ',
+'tog-watchlisthidebots' => 'वाचलिस्टं बोत सम्पादन सुचुकादिसँ',
+'tog-watchlisthideminor' => 'वाचलिस्टं चीधंगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
+'tog-watchlisthideliu' => 'वाचलिस्टं लग्ड इन छ्यलामितेगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
+'tog-watchlisthideanons' => 'वाचलिस्टं अज्ञात छ्यलामिया सम्पादन सुचुकादिसँ',
+'tog-ccmeonemails' => 'जिं मेपिं छ्यलामितेगु छ्वइगु इ-मेलतेगु कपि जित नं छ्वयादिसँ',
+'tog-diffonly' => 'पाःगु (diffs) स्वया क्वेया पौया कण्टेण्ट क्यनादिमते',
+'tog-showhiddencats' => 'सुचुकातगु पुचःत क्यनादिसँ',
+'tog-noconvertlink' => 'लिङ्क शिर्षक हिलेज्या डिजेबल यानादिसँ',
+
+'underline-always' => 'न्ह्याबिलें',
+'underline-never' => 'नेभर',
'underline-default' => 'डिफल्ट ब्राउज यानादिसँ',
# Dates
-'sunday' => 'आइतबाः',
-'monday' => 'सोमबाः',
-'tuesday' => 'मङ्गलबाः',
-'wednesday' => 'बुधबाः',
-'thursday' => 'बिहिबाः',
-'friday' => 'शुक्रबाः',
-'saturday' => 'शनिबाः',
-'sun' => 'आइत',
-'mon' => 'सोम',
-'tue' => 'मङ्गल',
-'wed' => 'बुध',
-'thu' => 'बिहि',
-'fri' => 'शुक्र',
-'sat' => 'शनि',
-'january' => 'ज्यानुवरी',
-'february' => 'फेब्रुवरी',
-'march' => 'मार्च',
-'april' => 'अप्रिल',
-'may_long' => 'मे',
-'june' => 'जुन',
-'july' => 'जुलाइ',
-'august' => 'अगस्ट',
-'september' => 'सेप्टेम्बर',
-'october' => 'अक्टोबर',
-'november' => 'नोभेम्बर',
-'december' => 'डिसेम्बर',
-'january-gen' => 'ज्यानुवरी',
-'february-gen' => 'फ्रेब्रुवरी',
-'march-gen' => 'मार्च',
-'april-gen' => 'अप्रिल',
-'may-gen' => 'मे',
-'june-gen' => 'जुन',
-'july-gen' => 'जुलाइ',
-'august-gen' => 'अगस्ट',
+'sunday' => 'आइतबाः',
+'monday' => 'सोमबाः',
+'tuesday' => 'मङ्गलबाः',
+'wednesday' => 'बुधबाः',
+'thursday' => 'बिहिबाः',
+'friday' => 'शुक्रबाः',
+'saturday' => 'शनिबाः',
+'sun' => 'आइत',
+'mon' => 'सोम',
+'tue' => 'मङ्गल',
+'wed' => 'बुध',
+'thu' => 'बिहि',
+'fri' => 'शुक्र',
+'sat' => 'शनि',
+'january' => 'ज्यानुवरी',
+'february' => 'फेब्रुवरी',
+'march' => 'मार्च',
+'april' => 'अप्रिल',
+'may_long' => 'मे',
+'june' => 'जुन',
+'july' => 'जुलाइ',
+'august' => 'अगस्ट',
+'september' => 'सेप्टेम्बर',
+'october' => 'अक्टोबर',
+'november' => 'नोभेम्बर',
+'december' => 'डिसेम्बर',
+'january-gen' => 'ज्यानुवरी',
+'february-gen' => 'फ्रेब्रुवरी',
+'march-gen' => 'मार्च',
+'april-gen' => 'अप्रिल',
+'may-gen' => 'मे',
+'june-gen' => 'जुन',
+'july-gen' => 'जुलाइ',
+'august-gen' => 'अगस्ट',
'september-gen' => 'सेप्टेम्बर',
-'october-gen' => 'अक्टोबर',
-'november-gen' => 'नोभेम्बर',
-'december-gen' => 'डिसेम्बर',
-'jan' => 'ज्यानु',
-'feb' => 'फेब्',
-'mar' => 'मार्',
-'apr' => 'अप्रि',
-'may' => 'मे',
-'jun' => 'जुन',
-'jul' => 'जुल',
-'aug' => 'अग',
-'sep' => 'सेप्',
-'oct' => 'अक्ट्',
-'nov' => 'नोभ',
-'dec' => 'डिस',
+'october-gen' => 'अक्टोबर',
+'november-gen' => 'नोभेम्बर',
+'december-gen' => 'डिसेम्बर',
+'jan' => 'ज्यानु',
+'feb' => 'फेब्',
+'mar' => 'मार्',
+'apr' => 'अप्रि',
+'may' => 'मे',
+'jun' => 'जुन',
+'jul' => 'जुल',
+'aug' => 'अग',
+'sep' => 'सेप्',
+'oct' => 'अक्ट्',
+'nov' => 'नोभ',
+'dec' => 'डिस',
# Categories related messages
-'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|पुचः|पुचःतः}}',
-'category_header' => 'पुचः "$1"य् दुगु पौतः',
-'subcategories' => 'उपपुचःतः',
-'category-media-header' => 'पुचः "$1"य् दुगु मिडिया',
-'category-empty' => "''थ्व पुचले आःईले पौ वा मिदिया मदु।''",
-'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|गुप्त पुचः|गुप्त पुचःतः}}',
-'hidden-category-category' => 'गुप्त पुचःतः',
-'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले बियातःगु उपपुचः जक्क दु।|थ्व पुचले $2 सकलय् बियातःगु {{PLURAL:$1|उपपुचः|$1 उपपुचःतः}} दु।}}',
-'category-subcat-count-limited' => 'थ्व पुचले बियातःगु {{PLURAL:$1|उपपुचः|$1 उपपुचःत}} दु।',
-'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।|$2 सकलय् थ्व बियातःगु {{PLURAL:$1|पौ|$1 पौस}} थ्व पुचले दु।}}',
+'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|पुचः|पुचःतः}}',
+'category_header' => 'पुचः "$1"य् दुगु पौतः',
+'subcategories' => 'उपपुचःतः',
+'category-media-header' => 'पुचः "$1"य् दुगु मिडिया',
+'category-empty' => "''थ्व पुचले आःईले पौ वा मिदिया मदु।''",
+'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|गुप्त पुचः|गुप्त पुचःतः}}',
+'hidden-category-category' => 'गुप्त पुचःतः',
+'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले बियातःगु उपपुचः जक्क दु।|थ्व पुचले $2 सकलय् बियातःगु {{PLURAL:$1|उपपुचः|$1 उपपुचःतः}} दु।}}',
+'category-subcat-count-limited' => 'थ्व पुचले बियातःगु {{PLURAL:$1|उपपुचः|$1 उपपुचःत}} दु।',
+'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।|$2 सकलय् थ्व बियातःगु {{PLURAL:$1|पौ|$1 पौस}} थ्व पुचले दु।}}',
'category-article-count-limited' => 'थ्व बियातःगु {{PLURAL:$1|पौ|$1 पौस}} थ्व पुचले दु।',
-'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले थ्व जक्क फाइल दु।|सकल $2य् क्वे बियातःगु {{PLURAL:$1|फाइल|$1 फाइलत}} थ्व पुचले दु।}}',
+'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले थ्व जक्क फाइल दु।|सकल $2य् क्वे बियातःगु {{PLURAL:$1|फाइल|$1 फाइलत}} थ्व पुचले दु।}}',
-'about' => 'विषयक',
-'article' => 'कण्टेण्ट पौ',
+'about' => 'विषयक',
+'article' => 'कण्टेण्ट पौ',
'moredotdotdot' => 'अप्व॰॰॰',
-'mypage' => 'जिगु पौ',
-'mytalk' => 'जिगु खं',
-'anontalk' => 'थ्व IPया निंतिं खँल्हाबल्हा',
-'navigation' => 'परिवहन',
-'and' => '&#32;व',
+'mypage' => 'जिगु पौ',
+'mytalk' => 'जिगु खं',
+'anontalk' => 'थ्व IPया निंतिं खँल्हाबल्हा',
+'navigation' => 'परिवहन',
+'and' => '&#32;व',
# Cologne Blue skin
-'qbfind' => 'मालादिसँ',
-'qbedit' => 'सम्पादन',
-'faq' => 'आपालं न्यनिगु न्ह्यसः (FAQ)',
+'qbfind' => 'मालादिसँ',
+'qbedit' => 'सम्पादन',
+'faq' => 'आपालं न्यनिगु न्ह्यसः (FAQ)',
'faqpage' => 'Project:आपालं न्यनिगु न्ह्यसःत (FAQ)',
-'returnto' => '$1य् लिहाँझासँ।',
-'tagline' => '{{SITENAME}}नं',
-'help' => 'ग्वहालि',
-'search' => 'मालादिसँ',
-'searchbutton' => 'मालादिसँ',
-'go' => 'झासँ',
-'searcharticle' => 'झासँ',
-'history' => 'पौया इतिहास',
-'history_short' => 'इतिहास',
-'updatedmarker' => 'जिं दक्ले लिपा पौ स्वे धुंकाया अपडेट',
+'returnto' => '$1य् लिहाँझासँ।',
+'tagline' => '{{SITENAME}}नं',
+'help' => 'ग्वहालि',
+'search' => 'मालादिसँ',
+'searchbutton' => 'मालादिसँ',
+'go' => 'झासँ',
+'searcharticle' => 'झासँ',
+'history' => 'पौया इतिहास',
+'history_short' => 'इतिहास',
+'updatedmarker' => 'जिं दक्ले लिपा पौ स्वे धुंकाया अपडेट',
'printableversion' => 'ध्वायेज्युगु संस्करण',
-'permalink' => 'स्थायी लिङ्क',
-'print' => 'ध्वानादिसँ',
-'edit' => 'सम्पादन',
-'editthispage' => 'थ्व पौ सम्पादन यानादिसं',
-'newpage' => 'न्हुगु पौ',
+'permalink' => 'स्थायी लिङ्क',
+'print' => 'ध्वानादिसँ',
+'edit' => 'सम्पादन',
+'editthispage' => 'थ्व पौ सम्पादन यानादिसं',
+'newpage' => 'न्हुगु पौ',
'talkpagelinktext' => 'खँल्हाबँल्हा',
-'specialpage' => 'विषेश पौ',
-'personaltools' => 'निजी ज्याब्व',
-'talk' => 'खँलाबँला',
-'toolbox' => 'ज्याब्व सन्दुक',
-'projectpage' => 'ज्याखँ पौ क्येनादिसँ',
-'otherlanguages' => 'मेमेगु भाषाय्',
-'jumptosearch' => 'मालादिसँ',
+'specialpage' => 'विषेश पौ',
+'personaltools' => 'निजी ज्याब्व',
+'talk' => 'खँलाबँला',
+'toolbox' => 'ज्याब्व सन्दुक',
+'projectpage' => 'ज्याखँ पौ क्येनादिसँ',
+'otherlanguages' => 'मेमेगु भाषाय्',
+'jumptosearch' => 'मालादिसँ',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
-'aboutsite' => '{{SITENAME}}या बारेय्',
-'aboutpage' => 'Project:बारेय्',
-'copyright' => 'कण्टेण्ट $1 कथं उपलब्ध दु।',
-'copyrightpage' => '{{ns:project}}:लेखाधिकार',
-'currentevents' => 'जुयाच्वँगु घटना',
-'currentevents-url' => 'Project:जुयाच्वँगु घटना',
-'disclaimers' => 'डिस्क्लेमर्स',
-'disclaimerpage' => 'Project:साधारण डिस्क्लेमर्स',
-'edithelp' => 'सम्पादन ग्वहालि',
-'edithelppage' => 'Help:सम्पादन',
-'helppage' => 'Help:धलःपौ',
-'mainpage' => 'मू पौ',
+'aboutsite' => '{{SITENAME}}या बारेय्',
+'aboutpage' => 'Project:बारेय्',
+'copyright' => 'कण्टेण्ट $1 कथं उपलब्ध दु।',
+'copyrightpage' => '{{ns:project}}:लेखाधिकार',
+'currentevents' => 'जुयाच्वँगु घटना',
+'currentevents-url' => 'Project:जुयाच्वँगु घटना',
+'disclaimers' => 'डिस्क्लेमर्स',
+'disclaimerpage' => 'Project:साधारण डिस्क्लेमर्स',
+'edithelp' => 'सम्पादन ग्वहालि',
+'edithelppage' => 'Help:सम्पादन',
+'helppage' => 'Help:धलःपौ',
+'mainpage' => 'मू पौ',
'mainpage-description' => 'मू पौ',
-'policy-url' => 'Project:नीति',
-'portal' => 'सामाजिक मूलुखा',
-'portal-url' => 'Project:सामाजिक मूलुखा',
-'privacy' => 'दुबिस्ता नियम',
-'privacypage' => 'Project:गुप्तता नियम',
+'policy-url' => 'Project:नीति',
+'portal' => 'सामाजिक मूलुखा',
+'portal-url' => 'Project:सामाजिक मूलुखा',
+'privacy' => 'दुबिस्ता नियम',
+'privacypage' => 'Project:गुप्तता नियम',
-'badaccess' => 'पर्मिसन इरर',
+'badaccess' => 'पर्मिसन इरर',
'badaccess-group0' => 'छिं अनुरोध यानादिगु ज्या छिं याये मछिं।',
'badaccess-groups' => 'छिं अनुरोध यानादिगु ज्या {{PLURAL:$2|पुचः|पुचःतः}}: $1या छ्यलामिं जक्क याये दु।',
-'versionrequired' => 'मिडियाविकिया $1 संस्करण माःगु',
+'versionrequired' => 'मिडियाविकिया $1 संस्करण माःगु',
'versionrequiredtext' => 'थ्व पौ छ्यले यात मिडियाविकिया $1 संस्करण माः।
स्वयादिसँ [[विशेष:संस्करण|संस्करण पौ]]।',
-'ok' => 'ज्यु',
-'newmessageslink' => 'न्हुगु सन्देश',
-'newmessagesdifflink' => 'न्हापाया हिलेज्या',
+'ok' => 'ज्यु',
+'newmessageslink' => 'न्हुगु सन्देश',
+'newmessagesdifflink' => 'न्हापाया हिलेज्या',
'youhavenewmessagesmulti' => '$1य् छित न्हुगु सन्देश वगु दु',
-'editsection' => 'सम्पादन',
-'editold' => 'सम्पादन',
-'editsectionhint' => 'खण्ड सम्पादन: $1',
-'showtoc' => 'क्यनादिसँ',
+'editsection' => 'सम्पादन',
+'editold' => 'सम्पादन',
+'editsectionhint' => 'खण्ड सम्पादन: $1',
+'showtoc' => 'क्यनादिसँ',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
-'nstab-main' => 'पौ',
-'nstab-user' => 'छ्य्‌लामि पौ',
-'nstab-media' => 'मिडिया पौ',
-'nstab-special' => 'विशेष',
-'nstab-project' => 'ज्याझ्वः पौ',
-'nstab-image' => 'फाइल',
+'nstab-main' => 'पौ',
+'nstab-user' => 'छ्य्‌लामि पौ',
+'nstab-media' => 'मिडिया पौ',
+'nstab-special' => 'विशेष',
+'nstab-project' => 'ज्याझ्वः पौ',
+'nstab-image' => 'फाइल',
'nstab-mediawiki' => 'सन्देश',
-'nstab-template' => 'टेम्प्लेट',
-'nstab-help' => 'ग्वहालि पौ',
-'nstab-category' => 'पुचः',
+'nstab-template' => 'टेम्प्लेट',
+'nstab-help' => 'ग्वहालि पौ',
+'nstab-category' => 'पुचः',
# Main script and global functions
-'nosuchaction' => 'थन्यागु ज्या मदु',
-'nosuchactiontext' => 'URLनं या धाःगु ज्या विकिं मस्यु',
+'nosuchaction' => 'थन्यागु ज्या मदु',
+'nosuchactiontext' => 'URLनं या धाःगु ज्या विकिं मस्यु',
'nosuchspecialpage' => 'थन्यागु विशेष पौ मदु',
'nospecialpagetext' => '<strong>छिं मदुगु विशेष पौया माग तयादिल।</strong>
अस्थित्वय् दुगु विशेष पौया धलः [[विशेष:विशेषपौ|{{int:specialpages}}]]य् दु।',
# General errors
-'databaseerror' => 'डेटाबेस इरर',
-'dberrortext' => 'छगू डेटाबेस क्वेरी सिन्ट्याक्स इरर जूगु दु।
+'databaseerror' => 'डेटाबेस इरर',
+'dberrortext' => 'छगू डेटाबेस क्वेरी सिन्ट्याक्स इरर जूगु दु।
थ्व इररं सफ्टवेयरय् bug दूगु इंगीत यायेफु।
थ्व स्वया न्हः कोशिस जूगु डेटाबेस क्वेरी
"<tt>$2</tt>" फंक्सनया
<blockquote><tt>$1</tt></blockquote> ख।
MySQL नं इरर "<tt>$3: $4</tt>" क्यंगु दु।',
'laggedslavemode' => 'चेतावनी: पतिइ न्हुगु अपदेत मदेफु ।',
-'readonly' => 'देताबेस संरक्षित',
+'readonly' => 'देताबेस संरक्षित',
'enterlockreason' => 'पौ कुनातयेगुया निंतिं कारण बियादिसँ, नापं पौ गब्ले चायेकिगु जुइफु उकिया अनुमान नं बियादिसँ',
-'readonlytext' => 'थ्व डेटाबेस आःया ईले, सम्भवतः नियमित डेटाबेस मेन्टेनेन्सया निंतिं, न्हूगु एन्ट्रि व मेमेगु हिलेज्याया यायेमछिंकः कुनातःगु दु। थ्व धुंका हानं डेटाबेस साधारण जुइ।
+'readonlytext' => 'थ्व डेटाबेस आःया ईले, सम्भवतः नियमित डेटाबेस मेन्टेनेन्सया निंतिं, न्हूगु एन्ट्रि व मेमेगु हिलेज्याया यायेमछिंकः कुनातःगु दु। थ्व धुंका हानं डेटाबेस साधारण जुइ।
थ्व डेटाबेस कुनाःतम्ह प्रबन्धकं थ्व वर्णन ब्यूगु दु: $1',
-'internalerror' => 'इन्तरनल इरर',
-'viewsource' => 'स्रोत स्वयादिसँ',
+'internalerror' => 'इन्तरनल इरर',
+'viewsource' => 'स्रोत स्वयादिसँ',
# Login and logout pages
-'welcomecreation' => '== लसकुस, $1! ==
+'welcomecreation' => '== लसकुस, $1! ==
छिगु खाता चायेके धुंकल।
छिगु [[Special:Preferences|{{SITENAME}} प्राथमिकता]] हिलिगु लुमंकादिसँ।',
-'yourname' => 'छ्य्‌लामि नां:',
-'yourpassword' => 'दुथखँग्वः (पासवर्द):',
-'yourpasswordagain' => 'दुथखँग्वः हानं तियादिसँ:',
-'yourdomainname' => 'छिगु दोमेन:',
-'login' => 'दुहां वनेगु',
+'yourname' => 'छ्य्‌लामि नां:',
+'yourpassword' => 'दुथखँग्वः (पासवर्द):',
+'yourpasswordagain' => 'दुथखँग्वः हानं तियादिसँ:',
+'yourdomainname' => 'छिगु दोमेन:',
+'login' => 'दुहां वनेगु',
'nav-login-createaccount' => 'दुहां वनेगु / खाता चायेकिगु',
-'userlogin' => 'दुहां वनेगु / खाता चायेकिगु',
-'logout' => 'पिने झासँ',
-'userlogout' => 'पिने झासँ',
-'nologinlink' => 'खाता न्ह्यथनादिसँ',
-'createaccount' => 'खाता चायेकादिसँ',
-'gotaccountlink' => 'दुहां झासँ',
-'loginsuccesstitle' => 'लग इन सफल जुल',
-'accountcreated' => 'खाता न्ह्येथन',
-'loginlanguagelabel' => 'भाषा: $1',
+'userlogin' => 'दुहां वनेगु / खाता चायेकिगु',
+'logout' => 'पिने झासँ',
+'userlogout' => 'पिने झासँ',
+'nologinlink' => 'खाता न्ह्यथनादिसँ',
+'createaccount' => 'खाता चायेकादिसँ',
+'gotaccountlink' => 'दुहां झासँ',
+'loginsuccesstitle' => 'लग इन सफल जुल',
+'accountcreated' => 'खाता न्ह्येथन',
+'loginlanguagelabel' => 'भाषा: $1',
# Edit pages
-'summary' => 'सारांश:',
-'savearticle' => 'पौ मुंकादिसं',
-'preview' => 'स्वयादिसं',
-'newarticle' => '(न्हु)',
-'note' => "'''होस यानादिसँ:'''",
-'previewnote' => "'''थ्व पूर्वालोकन जक्क ख। छिं यानादिगु सम्पादन स्वथंगु मदुनि!'''",
-'editing' => '$1 सम्पादन जुयाच्वँगु दु',
-'editconflict' => 'सम्पादन द्वंगु दु: $1',
-'yourtext' => 'छिगु आखः',
+'summary' => 'सारांश:',
+'savearticle' => 'पौ मुंकादिसं',
+'preview' => 'स्वयादिसं',
+'newarticle' => '(न्हु)',
+'note' => "'''होस यानादिसँ:'''",
+'previewnote' => "'''थ्व पूर्वालोकन जक्क ख। छिं यानादिगु सम्पादन स्वथंगु मदुनि!'''",
+'editing' => '$1 सम्पादन जुयाच्वँगु दु',
+'editconflict' => 'सम्पादन द्वंगु दु: $1',
+'yourtext' => 'छिगु आखः',
'storedversion' => 'स्वथनातगु संस्करण',
# History pages
-'revisionasof' => '$1 तक्कया संस्करण',
+'revisionasof' => '$1 तक्कया संस्करण',
'previousrevision' => '←पुलांगु संस्करण',
# Search results
'searchhelp-url' => 'Help:धलःपौ',
-'searchrelated' => 'स्वापू दुःगु',
-'searchall' => 'सकल',
-'powersearch' => 'मालादिसँ',
+'searchrelated' => 'स्वापू दुःगु',
+'searchall' => 'सकल',
+'powersearch' => 'मालादिसँ',
# Preferences page
-'mypreferences' => 'जिगु प्राथमिकता',
+'mypreferences' => 'जिगु प्राथमिकता',
'changepassword' => 'पासवर्द हिलादिसँ',
'prefs-datetime' => 'दिं व ई',
'prefs-personal' => 'छ्य्‌लामि प्रोफाइल',
-'prefs-rc' => 'न्हुगु हिलेज्या',
-'saveprefs' => 'स्वथनादिसँ',
-'youremail' => 'इ-मेल:',
-'username' => 'छ्य्‌लामि नां:',
-'yourrealname' => 'वास्तविक नां:',
-'yourlanguage' => 'भाषा:',
-'email' => 'इ-मेल',
+'prefs-rc' => 'न्हुगु हिलेज्या',
+'saveprefs' => 'स्वथनादिसँ',
+'youremail' => 'इ-मेल:',
+'username' => 'छ्य्‌लामि नां:',
+'yourrealname' => 'वास्तविक नां:',
+'yourlanguage' => 'भाषा:',
+'email' => 'इ-मेल',
# User rights
'userrights-user-editname' => 'छपू छ्य्‌लामि नां तयादिसँ:',
# Groups
'group-user' => 'छ्य्‌लामित',
-'group-bot' => 'बोत',
+'group-bot' => 'बोत',
# Recent changes
'recentchanges' => 'न्हुगु हिलेज्या',
-'show' => 'क्यनादिसँ',
+'show' => 'क्यनादिसँ',
# Upload
'upload' => 'संचिका चढ़ाएँ',
# File description page
'file-anchor-link' => 'फाइल',
-'filehist-user' => 'छ्य्‌लामि',
+'filehist-user' => 'छ्य्‌लामि',
# Random page
'randompage' => 'छगु च्वसुइ येंकादिसं',
@@ -355,9 +353,9 @@ MySQL नं इरर "<tt>$3: $4</tt>" क्यंगु दु।',
'newpages-username' => 'छ्येलेमि नां:',
# Special:AllPages
-'allpages' => 'सकल पौत',
-'nextpage' => 'मेगु पौ ($1)',
-'allarticles' => 'सकल च्वसुत',
+'allpages' => 'सकल पौत',
+'nextpage' => 'मेगु पौ ($1)',
+'allarticles' => 'सकल च्वसुत',
'allpagessubmit' => 'झासँ',
# Special:Categories
@@ -367,7 +365,7 @@ MySQL नं इरर "<tt>$3: $4</tt>" क्यंगु दु।',
'restriction-edit' => 'सम्पादन',
# Namespace form on various pages
-'namespace' => 'नेमस्पेस:',
+'namespace' => 'नेमस्पेस:',
'blanknamespace' => '(मू)',
# Contributions
@@ -382,56 +380,56 @@ MySQL नं इरर "<tt>$3: $4</tt>" क्यंगु दु।',
'movereason' => 'कारण:',
# Tooltip help for the actions
-'tooltip-n-mainpage' => 'मू पौ भ्रमण यानादिसँ',
-'tooltip-n-portal' => 'ज्याझ्वःया बारेय्, छिं छु यायेछिं, गन खँ सीकिगु',
-'tooltip-n-currentevents' => 'जुयाच्वँगु घटनाया लिधँसा तथ्य मालादिसँ',
-'tooltip-n-recentchanges' => 'थ्व विकिया न्हुगु हिलेज्याया धलः।',
-'tooltip-n-randompage' => 'न्ह्याःगु छगू पौ क्यनादिसँ',
-'tooltip-n-help' => 'खँ सीकिगु थाय्।',
-'tooltip-t-whatlinkshere' => 'थन स्वाइगु सकल विकिपौया धलः',
-'tooltip-t-recentchangeslinked' => 'थ्व पौ नाप स्वाःगु पौतेगु न्हुगु हिलेज्या',
-'tooltip-feed-rss' => 'थ्व पौया RSS फीड',
-'tooltip-feed-atom' => 'थ्व पौया Atom फीड',
-'tooltip-t-contributions' => 'थ्व छ्य्‌लामिया योगदानया धलः क्यनादिसँ',
-'tooltip-t-emailuser' => 'थ्व छ्य्‌लामियात इ-मेल छ्वयादिसँ',
-'tooltip-t-upload' => 'संचिकाएँ चढ़ाएँ',
-'tooltip-t-specialpages' => 'सकल विशेष पौस धलः',
-'tooltip-t-print' => 'थ्व पौस ध्वायेज्युगु संस्करण',
-'tooltip-t-permalink' => 'थ्व पौस थ्व संस्करणया पर्मानेन्ट लिङ्क',
-'tooltip-ca-nstab-main' => 'कन्टेन्ट पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-user' => 'छ्य्‌लामिपौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-media' => 'मिडिया पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-special' => 'थ्व छगू विशेष पौ ख ; थ्व पौयात छिं सम्पादन याये मछिं।',
-'tooltip-ca-nstab-project' => 'ज्याझ्वः पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-image' => 'फाइल पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-mediawiki' => 'व्यवस्थापन सन्देश स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-template' => 'टेम्प्लेट स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-help' => 'ग्वहालि पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-category' => 'पुचः पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-minoredit' => 'थ्व छगू चिधंगु सम्पादन ख',
-'tooltip-save' => 'छिगु परिवर्तन स्वथनादिसँ',
-'tooltip-preview' => 'छिगु परिवर्तन पुर्वालोकन यानादिसँ, कृपया स्वथने न्ह्यः थ्व छ्य्‌लादिसँ!',
-'tooltip-diff' => 'छिं पतीइ यानादिगु हिलेज्या क्यनादिसँ।',
+'tooltip-n-mainpage' => 'मू पौ भ्रमण यानादिसँ',
+'tooltip-n-portal' => 'ज्याझ्वःया बारेय्, छिं छु यायेछिं, गन खँ सीकिगु',
+'tooltip-n-currentevents' => 'जुयाच्वँगु घटनाया लिधँसा तथ्य मालादिसँ',
+'tooltip-n-recentchanges' => 'थ्व विकिया न्हुगु हिलेज्याया धलः।',
+'tooltip-n-randompage' => 'न्ह्याःगु छगू पौ क्यनादिसँ',
+'tooltip-n-help' => 'खँ सीकिगु थाय्।',
+'tooltip-t-whatlinkshere' => 'थन स्वाइगु सकल विकिपौया धलः',
+'tooltip-t-recentchangeslinked' => 'थ्व पौ नाप स्वाःगु पौतेगु न्हुगु हिलेज्या',
+'tooltip-feed-rss' => 'थ्व पौया RSS फीड',
+'tooltip-feed-atom' => 'थ्व पौया Atom फीड',
+'tooltip-t-contributions' => 'थ्व छ्य्‌लामिया योगदानया धलः क्यनादिसँ',
+'tooltip-t-emailuser' => 'थ्व छ्य्‌लामियात इ-मेल छ्वयादिसँ',
+'tooltip-t-upload' => 'संचिकाएँ चढ़ाएँ',
+'tooltip-t-specialpages' => 'सकल विशेष पौस धलः',
+'tooltip-t-print' => 'थ्व पौस ध्वायेज्युगु संस्करण',
+'tooltip-t-permalink' => 'थ्व पौस थ्व संस्करणया पर्मानेन्ट लिङ्क',
+'tooltip-ca-nstab-main' => 'कन्टेन्ट पौ स्वयादिसँ',
+'tooltip-ca-nstab-user' => 'छ्य्‌लामिपौ स्वयादिसँ',
+'tooltip-ca-nstab-media' => 'मिडिया पौ स्वयादिसँ',
+'tooltip-ca-nstab-special' => 'थ्व छगू विशेष पौ ख ; थ्व पौयात छिं सम्पादन याये मछिं।',
+'tooltip-ca-nstab-project' => 'ज्याझ्वः पौ स्वयादिसँ',
+'tooltip-ca-nstab-image' => 'फाइल पौ स्वयादिसँ',
+'tooltip-ca-nstab-mediawiki' => 'व्यवस्थापन सन्देश स्वयादिसँ',
+'tooltip-ca-nstab-template' => 'टेम्प्लेट स्वयादिसँ',
+'tooltip-ca-nstab-help' => 'ग्वहालि पौ स्वयादिसँ',
+'tooltip-ca-nstab-category' => 'पुचः पौ स्वयादिसँ',
+'tooltip-minoredit' => 'थ्व छगू चिधंगु सम्पादन ख',
+'tooltip-save' => 'छिगु परिवर्तन स्वथनादिसँ',
+'tooltip-preview' => 'छिगु परिवर्तन पुर्वालोकन यानादिसँ, कृपया स्वथने न्ह्यः थ्व छ्य्‌लादिसँ!',
+'tooltip-diff' => 'छिं पतीइ यानादिगु हिलेज्या क्यनादिसँ।',
'tooltip-compareselectedversions' => 'निगु ल्ययातःगु संस्करणया दथुइ भिन्नता स्वयादिसँ।',
-'tooltip-watch' => 'थ्व पौयात छिगु वाचलिस्टय् तनादिसँ',
-'tooltip-recreate' => 'थ्व पौ हुयाछ्वेधुंकुगु जुसां पुनर्निर्माण यानादिसँ',
-'tooltip-upload' => 'अपलोड न्ह्यथनादिसँ',
-'tooltip-rollback' => '"रोलब्याकं" छगू क्लिकय् थ्व पौयात न्हापाया छ्य्‌लामिं याःगु परिवर्तनय् हिलाछ्वइ।',
-'tooltip-undo' => '"Undo" नं थ्व सम्पादनयात खारेज याना सम्पादन फर्म यात प्रिभ्यु मोडय् चायेकी।
+'tooltip-watch' => 'थ्व पौयात छिगु वाचलिस्टय् तनादिसँ',
+'tooltip-recreate' => 'थ्व पौ हुयाछ्वेधुंकुगु जुसां पुनर्निर्माण यानादिसँ',
+'tooltip-upload' => 'अपलोड न्ह्यथनादिसँ',
+'tooltip-rollback' => '"रोलब्याकं" छगू क्लिकय् थ्व पौयात न्हापाया छ्य्‌लामिं याःगु परिवर्तनय् हिलाछ्वइ।',
+'tooltip-undo' => '"Undo" नं थ्व सम्पादनयात खारेज याना सम्पादन फर्म यात प्रिभ्यु मोडय् चायेकी।
थुकिलिं सारांशय् कारण तनेछिंकी।',
# Stylesheets
-'common.css' => '/* थन तःगु CSS सकल स्किनय् छ्य्‌लिगु जुइ */',
-'standard.css' => '/* थन तःगु CSS नं स्ट्याण्डर्ड स्किनया छ्य्‌लामितेत प्रभावित याइ */',
-'nostalgia.css' => '/* थन तःगु CSS नं नोस्ट्याल्जिया स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
+'common.css' => '/* थन तःगु CSS सकल स्किनय् छ्य्‌लिगु जुइ */',
+'standard.css' => '/* थन तःगु CSS नं स्ट्याण्डर्ड स्किनया छ्य्‌लामितेत प्रभावित याइ */',
+'nostalgia.css' => '/* थन तःगु CSS नं नोस्ट्याल्जिया स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'cologneblue.css' => '/* थन तःगु CSS नं कोलोन ब्लु स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'monobook.css' => '/* थन तःगु CSS नं मोनोबुक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'myskin.css' => '/* थन तःगु CSS नं माइस्किन स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'chick.css' => '/* थन तःगु CSS नं चिक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'simple.css' => '/* थन तःगु CSS नं सिम्पल स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'modern.css' => '/* थन तःगु CSS नं मोडर्न स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'print.css' => '/* थन तःगु CSS नं प्रिन्ट आउटपुटयात असर याइ */',
-'handheld.css' => '/* थन तःगु CSS नं $wgHandheldStyle आधारित ह्याण्डहेल्ड यन्त्रयात असर याइ */',
+'monobook.css' => '/* थन तःगु CSS नं मोनोबुक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
+'myskin.css' => '/* थन तःगु CSS नं माइस्किन स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
+'chick.css' => '/* थन तःगु CSS नं चिक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
+'simple.css' => '/* थन तःगु CSS नं सिम्पल स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
+'modern.css' => '/* थन तःगु CSS नं मोडर्न स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
+'print.css' => '/* थन तःगु CSS नं प्रिन्ट आउटपुटयात असर याइ */',
+'handheld.css' => '/* थन तःगु CSS नं $wgHandheldStyle आधारित ह्याण्डहेल्ड यन्त्रयात असर याइ */',
# Attribution
'others' => 'मेमेगु',