summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesSzl.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesSzl.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesSzl.php1243
1 files changed, 742 insertions, 501 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesSzl.php b/languages/messages/MessagesSzl.php
index 91a53f3c..99ed5ae6 100644
--- a/languages/messages/MessagesSzl.php
+++ b/languages/messages/MessagesSzl.php
@@ -5,6 +5,7 @@
* @file
*
* @author Danny B.
+ * @author Djpalar
* @author Herr Kriss
* @author Lajsikonik
* @author Leinad
@@ -17,145 +18,146 @@ $fallback = 'pl';
$messages = array(
# User preference toggles
-'tog-underline' => 'Podkreślyńy linkůw:',
-'tog-highlightbroken' => 'Uoznoč <a href="" class="new">tak</a> linki do zajtůw kere chybjům (abo tyž: douončany pytajńik<a href="" class="internal">?</a>).',
-'tog-justify' => 'Wyrůwnůj tekst we akapitach do uobu strůn',
-'tog-hideminor' => 'Schowej drobne pomjyńańa we "Pomjyńanych na uostatku"',
-'tog-extendwatchlist' => 'Rozšyřůno lista artikli, na kere dowoš pozůr',
-'tog-usenewrc' => 'Rozšyřyńy půmjyńanych na uostatku (JavaScript)',
-'tog-numberheadings' => 'Automatyčno numeracyjo naguůwkůw',
-'tog-showtoolbar' => 'Pokož pasek werkcojgůw (JavaScript)',
-'tog-editondblclick' => 'Přyńdź do sprowjańo po podwůjnym klikńyńću (JavaScript)',
-'tog-editsection' => 'Možliwość sprowjańo poščegůlnych tajli zajty',
-'tog-editsectiononrightclick' => 'Klikńyńće prawym kneflym myšy na tytule tajli<br />napočyno jigo sprowjańy(JavaScript)',
-'tog-showtoc' => 'Pokož spis treśći (na zajtach, kere majům wjyncyj jak tři naguůwki)',
-'tog-rememberpassword' => 'Pamjyntej moje hasuo na tym komputře',
-'tog-editwidth' => 'Uobšar sprowjańo uo pounyj šyrokośći',
-'tog-watchcreations' => 'Doćepuj zajty, kere žech naškryflou do zajtůw, na kere dowom pozůr',
-'tog-watchdefault' => 'Doćepuj zajty, kere žech sprowjou, do zajtůw, na kere dowom pozůr',
-'tog-watchmoves' => 'Doćepuj zajty, kere žech přećepywou, do zajtůw, na kere dowom pozůr',
-'tog-watchdeletion' => 'Doćepuj zajty, kere žech wyćepou, do zajtůw, na kere dowom pozůr',
-'tog-minordefault' => 'Uoznačej wšyjske moje sprowjyńo domyślńy kej drobne',
-'tog-previewontop' => 'Pokazůj podglůnd před uobšarym sprowjańo',
-'tog-previewonfirst' => 'Pokož podglůnd zajty při pjyršym sprowjańu',
-'tog-nocache' => 'Wyuůnč pamjyńć podrynčno',
-'tog-enotifwatchlistpages' => 'Wyślij e-brifa, kej jako zajta s tych, na kere dowom pozůr bydźe zmjyńono',
-'tog-enotifusertalkpages' => 'Wyślij e-brifa, jeli zajta mojij godki bydźe zmjyńono',
+'tog-underline' => 'Podkryślyńy linkůw:',
+'tog-highlightbroken' => 'Uoznocz <a href="" class="new">tak</a> linki do zajtůw kere ńy trefjům (abo: dołůncz pytajńik<a href="" class="internal">?</a>).',
+'tog-justify' => 'Wyrůwnowej tekst we akapitach (justowańy)',
+'tog-hideminor' => 'Schow drobne pomjyńańa we "Pomjyńanych na uostatku"',
+'tog-extendwatchlist' => 'Poszyrzůno lista artikli, na kere dowom pozůr',
+'tog-usenewrc' => 'Poszyrzyńy půmjyńanych na uostatku (JavaScript)',
+'tog-numberheadings' => 'Automatyczno numeracyjo titlůw',
+'tog-showtoolbar' => 'Pokoż pasek przirzůndůw (JavaScript)',
+'tog-editondblclick' => 'Przyńdź do sprowjańo po podwůjnym klikńyńću (JavaScript)',
+'tog-editsection' => 'Kożdo tajla zajty sprowjano uosobno',
+'tog-editsectiononrightclick' => 'Klikńyńće prawym kneflym myszy na titlu tajli<br />napoczyno jigo sprowjańy(JavaScript)',
+'tog-showtoc' => 'Pokoż spis treśći (na zajtach, kere majům wjyncyj jak trzi tajle)',
+'tog-rememberpassword' => 'Pamjyntej můj ausdruk na tym komputrze',
+'tog-editwidth' => 'Połna szerokość placu sprowjańo',
+'tog-watchcreations' => 'Dowom pozůr na zajty, kere żech naszkryfloł',
+'tog-watchdefault' => 'Dowom pozůr na zajty, kere żech sprowjoł',
+'tog-watchmoves' => 'Dowom pozůr na zajty, kere żech przećepnył',
+'tog-watchdeletion' => 'Dowom pozůr na zajty, kere żech wyćepnył',
+'tog-minordefault' => 'Kożde moje sprowjańy je ńywjelge',
+'tog-previewontop' => 'Pokoż poglůnd przed placym sprowjańo',
+'tog-previewonfirst' => 'Pokoż poglůnd zajty przi pjyrszym sprowjańu',
+'tog-nocache' => 'Wypńij podrynczno pamjyńć',
+'tog-enotifwatchlistpages' => 'Wyślij e-brifa, kej ftoś zmjyńi zajta, na kero dowom pozůr',
+'tog-enotifusertalkpages' => 'Wyślij e-brifa, kej zajta mojij godki bydźe zmjyńono',
'tog-enotifminoredits' => 'Wyślij e-brifa tyž w takim raźe, kej by chodźiuo uo drobne pomjyńańa',
-'tog-enotifrevealaddr' => 'Ńy chowej adresa mojygo e-brifa w powjadomjyńach',
-'tog-shownumberswatching' => 'Pokož wjela užytkownikůw dowo pozůr',
-'tog-fancysig' => 'Šrajbowańy bez automatyčnego linka',
-'tog-externaleditor' => 'Domyślńy užywej zewnyntřnygo edytora (ino lo ekspertůw, wymogo ekstra štalowań we Twojym systymje)',
-'tog-externaldiff' => 'Domyślńy užywej zewnyntřny program do filowańo w pomjyńańa (yno lo ekspertůw, sům wymogane ekstra štalowańo we kůmpůtře užytkowńika)',
-'tog-showjumplinks' => 'Zauůnč cajchnůndzki "přyńdź do"',
-'tog-uselivepreview' => 'Užywej dynamičnego podglůndu (JavaScript) (experymentalny)',
-'tog-forceeditsummary' => 'Dej znać kejbych ńic ńy naškryflou w uopiśe pomjyńań',
-'tog-watchlisthideown' => 'Schowej moje pomjyńańa w artiklach, na kere dowom pozůr',
-'tog-watchlisthidebots' => 'Schowej pomjyńańa sprowjone bez boty w artiklach, na kere dowom pozůr',
-'tog-watchlisthideminor' => 'Schowej drobne pomjyńańa w artiklach, na kere dowom pozůr',
-'tog-ccmeonemails' => 'Přesyuej mi kopje e-brifůw co žech je posuou inkšym užytkownikom',
-'tog-diffonly' => 'Ńy pokozůj treśći zajtůw půnižyj porůwnańo pomjyńań',
-'tog-showhiddencats' => 'Pokož schowane kategoryje',
-
-'underline-always' => 'Zawdy',
+'tog-enotifrevealaddr' => 'Ńy chow mojigo e-brifa w powjadomjyńach',
+'tog-shownumberswatching' => 'Pokoż, wjela sprowjorzy dowo pozůr',
+'tog-fancysig' => 'Szrajbńij bez automatycznygo linka',
+'tog-externaleditor' => 'Sztandardowo używej zewnyntrznygo edytora (jyno do ekspertůw, trza mjyć ekstra sztalowańy we systymje)',
+'tog-externaldiff' => 'Sztandardowo używej zewnyntrzny program do filowańo w pomjyńańach (jyno do ekspertůw, trza mjyć ekstra sztalowańy we systymje)',
+'tog-showjumplinks' => 'Zapńij cajchnůndzki "przyńdź do"',
+'tog-uselivepreview' => 'Używej dynamicznygo poglůndu (JavaScript) (experymentalny)',
+'tog-forceeditsummary' => 'Dej znoć, kejbych ńic ńy naszkryfloł w uopiśe pomjyńań',
+'tog-watchlisthideown' => 'Schow moje pomjyńańa we artiklach, na kere dowom pozůr',
+'tog-watchlisthidebots' => 'Schow pomjyńańa sprowjone bez boty we artiklach, na kere dowom pozůr',
+'tog-watchlisthideminor' => 'Schow ńywjelge pomjyńańa w artiklach, na kere dowom pozůr',
+'tog-watchlisthideliu' => 'Schow sprowjyńo zalůgowanych sprowjaczy na pozorliśće',
+'tog-watchlisthideanons' => 'Schow sprowjyńa anůńimowych sprowjoczy na liśće artikli, na kere dowom pozůr',
+'tog-ccmeonemails' => 'Przesyłej mi kopje e-brifůw co żech je posłoł inkszym sprowjaczom',
+'tog-diffonly' => 'Ńy pokozuj treśći zajtůw půnižyj porůwnańo pomjyńań',
+'tog-showhiddencats' => 'Pokoż schowane kategoryje',
+'tog-norollbackdiff' => 'Uomiń pokozywańy pomjyńań po użyću funkcyje „cofej”',
+
+'underline-always' => 'Dycki',
'underline-never' => 'Ńigdy',
-'underline-default' => 'Wedle štalowańo přeglůndarki',
-
-'skinpreview' => '(podglůnd)',
+'underline-default' => 'Podug sztalowańo uoglůndarki',
# Dates
'sunday' => 'Ńedźela',
-'monday' => 'Pyńdźouek',
+'monday' => 'Pyńdźołek',
'tuesday' => 'Wtorek',
-'wednesday' => 'Střoda',
-'thursday' => 'Štwortek',
+'wednesday' => 'Strzoda',
+'thursday' => 'Sztwortek',
'friday' => 'Pjůntek',
'saturday' => 'Sobota',
'sun' => 'Ńed',
'mon' => 'Pyń',
'tue' => 'Wto',
-'wed' => 'Stř',
-'thu' => 'Štw',
+'wed' => 'Str',
+'thu' => 'Szt',
'fri' => 'Pjů',
'sat' => 'Sob',
-'january' => 'styčyń',
+'january' => 'styczyń',
'february' => 'luty',
-'march' => 'mařec',
+'march' => 'merc',
'april' => 'kwjećyń',
'may_long' => 'moj',
-'june' => 'čyrwjec',
-'july' => 'lipjec',
+'june' => 'czyrwjyń',
+'july' => 'lipjyń',
'august' => 'śyrpjyń',
-'september' => 'wřeśyń',
+'september' => 'wrześyń',
'october' => 'paźdźerńik',
'november' => 'listopad',
'december' => 'grudźyń',
-'january-gen' => 'styčńa',
+'january-gen' => 'styczńa',
'february-gen' => 'lutygo',
-'march-gen' => 'marca',
+'march-gen' => 'merca',
'april-gen' => 'kwjetńa',
'may-gen' => 'maja',
-'june-gen' => 'čyrwca',
-'july-gen' => 'lipca',
+'june-gen' => 'czyrwńa',
+'july-gen' => 'lipńa',
'august-gen' => 'śyrpńa',
-'september-gen' => 'wřeśńa',
+'september-gen' => 'wrześńa',
'october-gen' => 'paźdźerńika',
'november-gen' => 'listopada',
'december-gen' => 'grudńa',
'jan' => 'sty',
'feb' => 'lut',
-'mar' => 'mař',
+'mar' => 'mer',
'apr' => 'kwj',
'may' => 'moj',
-'jun' => 'čyr',
+'jun' => 'czy',
'jul' => 'lip',
'aug' => 'śyr',
-'sep' => 'wře',
+'sep' => 'wrz',
'oct' => 'paź',
'nov' => 'lis',
'dec' => 'gru',
# Categories related messages
-'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|Katygoryjo|Katygoryje|Katygoryji}}',
+'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|Kategoryjo|Kategoryje|Kategoryje}}',
'category_header' => 'Zajty w katygoryji "$1"',
'subcategories' => 'Podkatygoryje',
'category-media-header' => 'Pliki w katygoryji "$1"',
-'category-empty' => "''W tyj katygoryji ńy mo terozki artikli ńi plikůw''",
+'category-empty' => "''Terozki w tyj katygoryji sům żodne artikle a pliki''",
'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|Schowano katygoryjo|Schowane katygoryje|Schowanych katygoryji}}',
'hidden-category-category' => 'Schowane katygoryje', # Name of the category where hidden categories will be listed
-'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|Ta katygoryjo mo ino jydno podkatygoryjo.|Ta katygoryjo mo {{PLURAL:$1|nastympůjůnco podkatygoryjo|$1 podkatygoryje|$1 podkatygoryji}} s ličby katygoryji uogůuem: $2.}}',
-'category-subcat-count-limited' => 'Ta katygoryjo mo {{PLURAL:$1|nastympůjůnco podkatygoryjo|$1 podkatygoryje|$1 podkatygoryji}}.',
-'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|W tyj katygoryji je ino jydno zajta.|W katygoryji {{PLURAL:$1|zostoua pokazano $1 zajta|zostouy pokazane $1 zajty|zostouo pokazanych $1 zajtůw}} s uůnčnyj ličby $2 zajtůw.}}',
-'category-article-count-limited' => 'W katygoryji {{PLURAL:$1|zostoua pokazano $1 zajta|zostouy pokazane $1 zajty|zostauo pokazanych $1 zajtůw}}.',
-'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|W katygoryji znajduje śe jydyn plik.|W katygoryji {{PLURAL:$1|zostou pokazany $1 plik|zostouy pokazane $1 pliki|zostouo pokozanych $1 plikůw}} s uůnčnyj ličby $2 plikůw.}}',
-'category-file-count-limited' => 'W katygoryji {{PLURAL:$1|zostou pokazany $1 plik|zostouy pokazane $1 pliki|zostouo pokazanych $1 plikůw}}.',
+'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|Ta katygoryjo mo jyno jydno podkatygoryjo.|Ta katygoryjo mo {{PLURAL:$1|tako podkatygoryjo|$1 podkatygoryje|$1 podkatygoryji}} s liczby wszyjskich katygoryji: $2.}}',
+'category-subcat-count-limited' => 'Ta katygoryjo mo {{PLURAL:$1|tako podkatygoryjo|$1 podkatygoryje|$1 podkatygoryji}}.',
+'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|W tyj katygoryji je jyno jydno zajta.|W katygoryji {{PLURAL:$1|je pokazano $1 zajta|sům pokozane $1 zajty|je pokozanych $1 zajtůw}} s cołkyj liczby $2 zajtůw.}}',
+'category-article-count-limited' => 'W katygoryji {{PLURAL:$1|je pokozano $1 zajta|sům pokozane $1 zajty|je pokazanych $1 zajtůw}}.',
+'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|W katygoryji snojduje śe jydyn plik.|W katygoryji {{PLURAL:$1|je pokozany $1 plik|sům pokozane $1 pliki|je pokozanych $1 plikůw}} s cołkyj liczby $2 plikůw.}}',
+'category-file-count-limited' => 'W katygoryji {{PLURAL:$1|je pokozany $1 plik|sům pokozane $1 pliki|je pokozanych $1 plikůw}}.',
'listingcontinuesabbrev' => 'ć.d.',
-'mainpagetext' => "<big>'''Inštalacyjo MediaWiki powjodua śe.'''</big>",
-'mainpagedocfooter' => 'Uobezdřij [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents přewodńik užytkownika], kaj sům informacyje uo dźouańu uoprogramowańo MediaWiki.
+'mainpagetext' => "<big>'''Sztalowańy MediaWiki śe udoło.'''</big>",
+'mainpagedocfooter' => 'Uobezdrzij [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents przewodńik sprowjacza], kaj sům informacyje uo dźołańu uoprogramowańo MediaWiki.
-== Na štart ==
-* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Lista štalowań konfiguracyji]
+== Na sztart ==
+* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Lista sztalowań konfiguracyje]
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki FAQ]
-* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Komůnikaty uo nowych wersyjach MediaWiki]',
+* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Komuńikaty uo nowych wersyjach MediaWiki]',
'about' => 'Uo serwiśe',
'article' => 'zajta',
'newwindow' => '(uodmyko śe w nowym uokńy)',
'cancel' => 'Uodćepnij',
-'qbfind' => 'Šnupej',
-'qbbrowse' => 'Přeglůndańy',
+'qbfind' => 'Nojdź',
+'qbbrowse' => 'Uoglůndańy',
'qbedit' => 'Sprowjej',
'qbpageoptions' => 'Ta zajta',
'qbpageinfo' => 'Kontekst',
'qbmyoptions' => 'Moje zajty',
-'qbspecialpages' => 'Špecyjalne zajty',
-'moredotdotdot' => 'Wjyncyj...',
+'qbspecialpages' => 'Szpecyjalne zajty',
+'moredotdotdot' => 'Wjyncy...',
'mypage' => 'Moja zajta',
-'mytalk' => 'Moja godka',
+'mytalk' => 'Moja dyskusyjo',
'anontalk' => 'Godka tygo IP',
'navigation' => 'Nawigacyjo',
-'and' => 'a',
+'and' => '&#32;a',
# Metadata in edit box
'metadata_help' => 'Metadane:',
@@ -164,40 +166,40 @@ $messages = array(
'returnto' => 'Nazod do zajty $1.',
'tagline' => 'S {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}',
'help' => 'Půmoc',
-'search' => 'Šnupej',
-'searchbutton' => 'Šnupej',
-'go' => 'Přyńdź',
-'searcharticle' => 'Přyńdź',
-'history' => 'Historyjo zajty',
-'history_short' => 'Historyjo',
+'search' => 'Szukej',
+'searchbutton' => 'Sznupej',
+'go' => 'Przyńdź',
+'searcharticle' => 'Przyńdź',
+'history' => 'Gyszichta zajty',
+'history_short' => 'Gyszichta',
'updatedmarker' => 'pomjyńane uod uostatńij wizyty',
'info_short' => 'Informacyjo',
-'printableversion' => 'Wersyjo do druku',
-'permalink' => 'Bespostředńi link',
-'print' => 'Drukuj',
+'printableversion' => 'Wersyjo do durku',
+'permalink' => 'Bezpostrzedńi link',
+'print' => 'Durkuj',
'edit' => 'sprowjej',
-'create' => 'Stwůř',
+'create' => 'Stwůrz',
'editthispage' => 'Sprowjej ta zajta',
-'create-this-page' => 'Stwůř ta zajta',
+'create-this-page' => 'Stwůrz ta zajta',
'delete' => 'Wyćep',
'deletethispage' => 'Wyćep ta zajta',
'undelete_short' => 'Wćep nazod {{PLURAL:$1|jedna wersyjo|$1 wersyje|$1 wersyji}}',
-'protect' => 'Zawřij',
+'protect' => 'Zawrzij',
'protect_change' => 'zmjyń',
'protectthispage' => 'Zawřij ta zajta',
'unprotect' => 'Uodymkńij',
'unprotectthispage' => 'Uodymkńij ta zajta',
'newpage' => 'Nowy artikel',
'talkpage' => 'Godej uo tym artiklu',
-'talkpagelinktext' => 'Godka',
+'talkpagelinktext' => 'dyskusyjo',
'specialpage' => 'Špecyjalno zajta',
'personaltools' => 'Uosobiste',
'postcomment' => 'Skůmyntuj',
'articlepage' => 'Zajta artikla',
-'talk' => 'Godka',
+'talk' => 'dyskusyjo',
'views' => 'Widok',
'toolbox' => 'Werkcojg',
-'userpage' => 'Zajta užytkowńika',
+'userpage' => 'Zajta sprowjorza',
'projectpage' => 'Zajta projekta',
'imagepage' => 'Zajta grafiki',
'mediawikipage' => 'Zajta komuńikata',
@@ -205,21 +207,19 @@ $messages = array(
'viewhelppage' => 'Zajta pomocy',
'categorypage' => 'Zajta katygoryji',
'viewtalkpage' => 'Zajta godki',
-'otherlanguages' => 'W inkšych godkach',
+'otherlanguages' => 'We inkszych godkach',
'redirectedfrom' => '(Překerowano s $1)',
'redirectpagesub' => 'Zajta překerowujůnco',
'lastmodifiedat' => 'Ta zajta uostatńo sprowjano $2, $1.', # $1 date, $2 time
'viewcount' => 'W ta zajta filowano {{PLURAL:$1|tylko roz|$1 rozůw}}.',
'protectedpage' => 'Zajta zawarto',
-'jumpto' => 'Přyńdź do:',
+'jumpto' => 'Przyńdź do:',
'jumptonavigation' => 'nawigacyje',
-'jumptosearch' => 'šnupańo',
+'jumptosearch' => 'szukańo',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite' => 'Uo {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}}',
'aboutpage' => 'Project:Uo serwiśe',
-'bugreports' => 'Raport uo felerach',
-'bugreportspage' => 'Project:Felery',
'copyright' => 'Tekst udostympńany na licencyji $1.',
'copyrightpagename' => 'prawami autorskimi {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}',
'copyrightpage' => '{{ns:project}}:Prawa autorske',
@@ -232,8 +232,8 @@ $messages = array(
'faq' => 'FAQ',
'faqpage' => 'Project:FAQ',
'helppage' => 'Help:Pomoc',
-'mainpage' => 'Přodńo zajta',
-'mainpage-description' => 'Přodńo zajta',
+'mainpage' => 'Przodńo zajta',
+'mainpage-description' => 'Przodńo zajta',
'policy-url' => 'Project:Prawidua',
'portal' => 'Portal užytkowńikůw',
'portal-url' => 'Project:Portal užytkowńikůw',
@@ -242,24 +242,24 @@ $messages = array(
'badaccess' => 'Felerne uprawńyńo',
'badaccess-group0' => 'Ńy moš uprawńyń coby wykůnać ta uoperacyjo.',
-'badaccess-group1' => 'Ta uoperacyjo mogům wykůnać ino užytkownicy z grupy $1',
-'badaccess-group2' => 'Ta uoperacyjo mogům wykůnać ino užytkownicy s keryjś z grup $1.',
-'badaccess-groups' => 'Ta uoperacyjo mogům wykůnać ino užytkownicy s keryjś z grup $1.',
+'badaccess-groups' => 'Ta uoperacyjo mogům wykůnać ino užytkownicy s keryjś z grup {{PLURAL:$2|grupa|grupy}}:$1.',
'versionrequired' => 'Wymagano MediaWiki we wersyji $1',
'versionrequiredtext' => 'Wymagano jest MediaWiki we wersji $1 coby skořistać s tyj zajty. Uoboč [[Special:Version]]',
'ok' => 'OK',
-'retrievedfrom' => 'Zdřůduo "$1"',
-'youhavenewmessages' => 'Moš $1 ($2).',
-'newmessageslink' => 'nowe wjadůmośći',
-'newmessagesdifflink' => 'uostatńo zmjana',
-'youhavenewmessagesmulti' => 'Moš nowe wjadůmośći: $1',
+'retrievedfrom' => 'Zdrzůdło "$1"',
+'youhavenewmessages' => 'Mosz $1 ($2).',
+'newmessageslink' => 'nowe powjadůmjyńa',
+'newmessagesdifflink' => 'uostatńe pomjyńyńy',
+'youhavenewmessagesmulti' => 'Mosz nowe powjadůmjyńa: $1',
'editsection' => 'sprowjej',
'editold' => 'sprowjej',
-'viewsourceold' => 'pokož zdřůduo',
+'viewsourceold' => 'pokoż zdrzůdło',
+'editlink' => 'sprowjej',
+'viewsourcelink' => 'zdrzůdłowy tekst',
'editsectionhint' => 'Sprowjej tajla: $1',
-'toc' => 'Spis treśći',
+'toc' => 'Wykoz',
'showtoc' => 'pokož',
'hidetoc' => 'schrůń',
'thisisdeleted' => 'Pokož/wćepej nazod $1',
@@ -272,19 +272,19 @@ $messages = array(
'site-atom-feed' => 'Kanau Atom {{GRAMMAR:D.lp|$1}}',
'page-rss-feed' => 'Kanau RSS "$1"',
'page-atom-feed' => 'Kanau Atom "$1"',
-'red-link-title' => '$1 (ješče ńy utwořono)',
+'red-link-title' => '$1 (jeszcze ńy napisane)',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main' => 'Zajta',
-'nstab-user' => 'Zajta užytkowńika',
+'nstab-user' => 'Zajta sprowjorza',
'nstab-media' => 'Medja',
'nstab-special' => 'Špecyjalno zajta',
'nstab-project' => 'Zajta projektu',
'nstab-image' => 'Plik',
'nstab-mediawiki' => 'Komuńikat',
-'nstab-template' => 'Šablůn',
+'nstab-template' => 'Muster',
'nstab-help' => 'Zajta půmocy',
-'nstab-category' => 'Katygoryjo',
+'nstab-category' => 'Kategoryjo',
# Main script and global functions
'nosuchaction' => 'Ńy mo takij uoperacyji',
@@ -337,7 +337,6 @@ Jeli tak ńy je, moguo śe trefić coś znod feler we uoprůgramowańu MediaWiki
'cannotdelete' => 'Ńy idźe wyćepać podanyj zajty abo grafiki.',
'badtitle' => 'Felerno tytůua',
'badtitletext' => 'Podano felerny titel zajty. Prawdopodańy sům w ńim znoki, kerych ńy wolno užywać we titlach abo je pusty.',
-'perfdisabled' => 'Přeprašomy! Coby uodćůnžyć serwer w godźinach ščytu, časowo zawarlimy wykůnańy tyj čynnośći.',
'perfcached' => 'To co sam je naškryflane, to ino kopja s pamjyńći podrynčnyj a može ńy być aktualne.',
'perfcachedts' => 'To co sam je naškryflane, to ino kopja s pamjyńći podrynčnyj a bůuo uaktualńůne $1.',
'querypage-no-updates' => 'Uaktualńyńo lo tyj zajty sům terozki zawarte. Dane, kere sam sům, ńy zostouy uodśwjyžůne.',
@@ -362,30 +361,29 @@ $2',
Powůd zawarćo: ''$2''.",
# Virus scanner
-'virus-badscanner' => 'Felerno konfiguracyjo – ńyznany skaner antywirusowy <i>$1</i>',
+'virus-badscanner' => "Felerno konfiguracyjo – ńyznany skaner antywirusowy ''$1''",
'virus-scanfailed' => 'skanowańy ńyudone (feler $1)',
'virus-unknownscanner' => 'ńyznajůmy průgram antywirusowy',
# Login and logout pages
'logouttitle' => 'Wylůgowańy užytkowńika',
-'logouttext' => '<strong>Terozki ježeś wylůgowany</strong>.<br />Možeš dali sam sprowjać zajty we {{SITENAME}} kej ńyzalůgowany užytkowńik, abo [[Special:UserLogin|zalůgować śe nazod]] kej tyn som abo inkšy užytkowńik. Dej pozůr, co na ńykerych zajtach přeglůndarka može dali pokozywać co ježeś zalůgowany, a bydźe tak aže uodśwjyžyš jeij cache.',
+'logouttext' => "'''Terozki ježeś wylůgowany'''.<br />Možeš dali sam sprowjać zajty we {{SITENAME}} kej ńyzalůgowany užytkowńik, abo [[Special:UserLogin|zalůgować śe nazod]] kej tyn som abo inkšy užytkowńik. Dej pozůr, co na ńykerych zajtach přeglůndarka može dali pokozywać co ježeś zalůgowany, a bydźe tak aže uodśwjyžyš jeij cache.",
'welcomecreation' => '== Witej, $1! ==
Uotwarli my sam lo Ćebje kůnto.
Ńy zapomńij poštalować [[Special:Preferences|preferencyji lo {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}]].',
-'loginpagetitle' => 'Lůgowańy',
+'loginpagetitle' => 'Logowańy',
'yourname' => 'Mjano užytkowńika:',
'yourpassword' => 'Hasuo:',
'yourpasswordagain' => 'Naškryflej hasuo zaś',
'remembermypassword' => 'Zapamjyntej moje hasuo na tym kůmputře',
'yourdomainname' => 'Twoja domyna',
'externaldberror' => 'Je jaki feler we zewnyntřnyj baźe autentyfikacyjnyj, abo ńy moš uprawńyń potřebnych do aktualizacyji zewnyntřnego kůnta.',
-'loginproblem' => '<b>Zdořiu śe problym při průbje zalůgowańo.</b><br />Sprůbuj zaś!',
-'login' => 'Zalůguj śe',
-'nav-login-createaccount' => 'Lůgowańy / Twořyńy kůnta',
+'login' => 'Zaloguj śe',
+'nav-login-createaccount' => 'Logowańy / tworzyńy kůnta',
'loginprompt' => 'Muśiš mjeć zouůnčůne cookies coby můc śe sam zalůgować.',
'userlogin' => 'Lůgowańy / Twořyńy kůnta',
-'logout' => 'Wylůguj',
-'userlogout' => 'Wylůgowańy',
+'logout' => 'Wyloguj',
+'userlogout' => 'Wylogowańy',
'notloggedin' => 'Ńy ježeś zalůgowany',
'nologin' => 'Ńy moš kůnta? $1.',
'nologinlink' => 'Twůř kůnto',
@@ -439,8 +437,8 @@ Jak bydźeš chćou, coby wysyuouo Ći e-brify, pjyrwyj go přečytej. Bydźeš
'throttled-mailpassword' => 'Připůmńyńy hasua bůuo juž wysuane bez {{PLURAL:$1|uostatńo godźina|uostatńe $1 godźin}}.
Coby powstřimać nadužyća, možliwość wysyuańa připůmńeń naštalowano na jydne bez {{PLURAL:$1|godźina|$1 godźiny}}.',
'mailerror' => 'Při wysyuańu e-brifa zdořiu śe feler: $1',
-'acct_creation_throttle_hit' => 'Přikro nom, zauožyu(a)žeś juž $1 kont(a). Ńy možeš zauožyć kolejnygo.',
-'emailauthenticated' => 'Twůj adres e-brifa zostou uwjeřitelńůny $1.',
+'acct_creation_throttle_hit' => 'Přikro nom, zauožyu(a)žeś juž {{PLURAL:$1|1 kůnto|$1 kůnta}}. Ńy možeš zauožyć kolejnygo.',
+'emailauthenticated' => 'Twůj adres e-brifa zostou uwjeřitelńůny $2 uo $3.',
'emailnotauthenticated' => 'Twůj adres e-brifa ńy je uwjeřitelńůny. Půnižše funkcyje počty ńy bydům dźauać.',
'noemailprefs' => 'Muśiš podać adres e-brifa, coby te funkcyje dźouauy.',
'emailconfirmlink' => 'Potwjerdź swůj adres e-brifa',
@@ -449,17 +447,25 @@ Coby powstřimać nadužyća, možliwość wysyuańa připůmńeń naštalowano
'accountcreatedtext' => 'Kůnto lo $1 zostouo utwůřůne.',
'createaccount-title' => 'Stwořyńy kůnta na {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}}',
'createaccount-text' => 'Ktoś utwořiu na {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} ($4) dla Twojego adresa e-brif kůnto "$2". Aktualne hasuo to "$3". Powińežeś śe terozki zalogůwać a je zmjyńić.',
+'login-throttled' => 'Wykonoužeś za wjela průb zalůgowańo śe na te kůnto. Počekej chwila ńym zaś sprůbuješ.',
'loginlanguagelabel' => 'Godka: $1',
# Password reset dialog
-'resetpass' => 'Resetuj hasuo',
-'resetpass_announce' => 'Zalůgowoužeś śe s tymčasowym kodym uotřimanym bez e-brif. Coby zakůńčyć proces logůwańo muśiš naštalować nowe hasuo:',
-'resetpass_header' => 'Zmjyń hasło lů swojygo kůnta',
-'resetpass_submit' => 'Naštaluj hasuo a zalůguj',
-'resetpass_success' => 'Twoje hasuo zostouo půmyślńy pomjyńone! Trwo logůwańe...',
-'resetpass_bad_temporary' => 'Felerne hasuo tymčasowe. Abo možeś juž zakůńčyu proces pomjyńańo hasua, abo poprośiužeś uo nowe hasuo tymčasowe.',
-'resetpass_forbidden' => 'Ńy idźe sam půmjyńyć hasuůw.',
-'resetpass_missing' => 'Formuloř ńy mo danych.',
+'resetpass' => 'Zmjyń hasło',
+'resetpass_announce' => 'Zalůgowoužeś śe s tymčasowym kodym uotřimanym bez e-brif. Coby zakůńčyć proces logůwańo muśiš naštalować nowe hasuo:',
+'resetpass_header' => 'Zmjyń hasło lů swojygo kůnta',
+'oldpassword' => 'Stare hasuo',
+'newpassword' => 'Nowe hasuo',
+'retypenew' => 'Naškryflej ješče roz nowe hasuo:',
+'resetpass_submit' => 'Naštaluj hasuo a zalůguj',
+'resetpass_success' => 'Twoje hasuo zostouo půmyślńy pomjyńone! Trwo logůwańe...',
+'resetpass_bad_temporary' => 'Felerne hasuo tymčasowe. Abo možeś juž zakůńčyu proces pomjyńańo hasua, abo poprośiužeś uo nowe hasuo tymčasowe.',
+'resetpass_forbidden' => 'Ńy idźe sam půmjyńyć hasuůw.',
+'resetpass-no-info' => 'Muśysz być zalogowany, coby uzyskać bezpostrzedńi dostymp do tyj zajty.',
+'resetpass-submit-loggedin' => 'Zmjyń hasło',
+'resetpass-wrong-oldpass' => 'Felerne tymczasowe abo aktualne hasło.
+Możliwe co właśńy zmjyńiłżeś swoje hasło abo poprosiłżeś uo nowe tymczasowe hasło.',
+'resetpass-temp-password' => 'Tymczasowe hasło:',
# Edit page toolbar
'bold_sample' => 'Ruby tekst',
@@ -482,21 +488,21 @@ Coby powstřimać nadužyća, možliwość wysyuańa připůmńeń naštalowano
'hr_tip' => 'Lińja poźůmo (užywej s ůmjarym)',
# Edit pages
-'summary' => 'Uopis pomjyńań',
-'subject' => 'Tymat/naguůwek',
+'summary' => 'Uopis pomjyńań:',
+'subject' => 'Tymat/naguůwek:',
'minoredit' => 'To je ńywjelge sprowjyńy',
'watchthis' => 'Dej pozůr',
-'savearticle' => 'Škryflej',
-'preview' => 'Podglůnd',
-'showpreview' => 'Pokož podglůnd',
+'savearticle' => 'Spamjyntej',
+'preview' => 'Uobźyrańy',
+'showpreview' => 'Uobźyrej',
'showlivepreview' => 'Dynamičny podglůnd',
-'showdiff' => 'Pokož zmjony',
+'showdiff' => 'Pozdrzyj na pomjyńańy',
'anoneditwarning' => 'Ńy ježeś zalogowany. We historyji sprowjyń tyj zajty bydźe naškryflony Twůj adres IP.',
'missingsummary' => "'''Připomńyńy:''' Ńy wprowadźiužeś uopisu pomjyńań. Kej go ńy chceš wprowadzać, naćiś knefel Škryflej ješče roz.",
'missingcommenttext' => 'Wćepej kůmyntoř půńižyj.',
'missingcommentheader' => "'''Dej pozůr:''' Treść naguůwka je pusto - uzupeuńij go! Jeli tego ńy zrobiš, Twůj kůmyntoř bydźe naškryflany bez naguůwka.",
-'summary-preview' => 'Podglůnd uopisu',
-'subject-preview' => 'Podglůnd tematu/naguůwka',
+'summary-preview' => 'Podglůnd uopisu:',
+'subject-preview' => 'Podglůnd tematu/naguůwka:',
'blockedtitle' => 'Užytkowńik je zawarty uod sprowjyń',
'blockedtext' => '<big>\'\'\'Twoje kůnto abo adres IP sům zawarte.\'\'\'</big>
@@ -545,25 +551,25 @@ Jeli ježeś anůnimowym užytkowńikym a wydowo Ći śe, aže zamjyščůne sam
'noarticletext' => 'Ńy mo ješče zajty uo tym titelu. Možeš [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} wćepać artikel {{FULLPAGENAME}}] abo [[Special:Search/{{PAGENAME}}|šnupać za {{PAGENAME}} w inkšych artiklach]].',
'userpage-userdoesnotexist' => 'Užytkowńik "$1" ńy je zareještrowany. Sprowdź eli na pewno chćoužeś stwořyć/pomjynić gynau ta zajta.',
'clearyourcache' => "'''Dej pozůr:''' Coby uobejřeć pomjyńańo pů naškryflańu nowych štalowań poleć přeglůndorce wyčyśćić zawartość pamjyńći podrynčnyj (cache). '''Mozilla / Firefox / Safari:''' přitřimej ''Shift'' klikajůnc na ''Uodśwjyž'' abo wciś ''Ctrl-Shift-R'' (''Cmd-Shift-R'' na Macintoshu), '''IE :''' přitřimej ''Ctrl'' klikajůnc na ''Uodśwjyž'' abo wciś ''Ctrl-F5''; '''Konqueror:''': kliknij knefel ''Uodśwjyž'' abo wciś ''F5''; užytkowńicy '''Opery''' mogům być zmušeńi coby coukym wyčyśćić jejich pamjyńć podrynčno we menu ''Werkcojgi→Preferencyje''.; '''Internet Explorer:''' třim ''Ctrl'' a wćiś ''Uodśwjyž'', abo wćiś ''Ctrl-F5''.",
-'usercssjsyoucanpreview' => '<strong>Podpowjydź:</strong> Užyj knefla "Podglůnd", coby přetestować Twůj nowy arkuš stylůw CSS abo kod JavaScript před jego zašrajbowańym.',
+'usercssjsyoucanpreview' => "'''Podpowjydź:''' Užyj knefla \"Podglůnd\", coby přetestować Twůj nowy arkuš stylůw CSS abo kod JavaScript před jego zašrajbowańym.",
'usercsspreview' => "'''Pamjyntej, aže to je na raźe ino podglůnd Twojego arkuša stylůw CSS.'''
'''Ńic ješče ńy zostouo naškryflone!'''",
'userjspreview' => "'''Pamjyntej, aže to je na raźe ino podglůnd Twojego JavaScriptu - nic ješče ńy zostouo naškryflone!'''",
'userinvalidcssjstitle' => "'''Pozůr:''' Ńy mo skůrki uo mjańe \"\$1\". Pamjyntej, aže zajty užytkowńika zawjyrajůnce CSS i JavaScript powinny začynać śe mouům buchštabům, np. {{ns:user}}:Foo/monobook.css.",
'updated' => '(Pomjyńano)',
-'note' => '<strong>Pozůr:</strong>',
-'previewnote' => '<strong>To je ino podglůnd - artikel ješče ńy je naškryflany!</strong>',
+'note' => "'''Pozůr:'''",
+'previewnote' => "'''To je ino podglůnd - artikel ješče ńy je naškryflany!'''",
'previewconflict' => 'Wersyjo podglůndano uodnośi śe do tekstu s pola edycyje na wjyrchu. Tak bydźe wyglůndać zajta jeli zdecyduješ śe jům naškryflać.',
-'session_fail_preview' => '<strong>Přeprašomy! Serwer ńy može přetwořyć tygo sprowjyńo skuli utraty danych ze sesyji. Sprůbuj ješče roz. Kejby to ńy pomoguo - wylůguj śe i zalogůj uod nowa.</strong>',
-'session_fail_preview_html' => "<strong>Přeprašomy! Serwer ńy može přetwořyć tygo sprowjyńo skuli utraty danych ze sesyji.</strong>
+'session_fail_preview' => "'''Přeprašomy! Serwer ńy može přetwořyć tygo sprowjyńo skuli utraty danych ze sesyji. Sprůbuj ješče roz. Kejby to ńy pomoguo - wylůguj śe i zalogůj uod nowa.'''",
+'session_fail_preview_html' => "'''Přeprašomy! Serwer ńy može přetwořyć tygo sprowjyńo skuli utraty danych ze sesyji.'''
''Jako iže na {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} wuůnčono zostoua uopcyjo \"raw HTML\", podglůnd zostou schrůńony coby zabezpječyć před atakami JavaScript.''
-<strong>Jeli to je prawiduowo průba sprowjańo, sprůbuj ješče roz. Kejby to ńy pomoguo - wylůguj śe a zalůguj na nowo.</strong>",
-'token_suffix_mismatch' => '<strong>Twoje sprowjyńy zostouo uodćepńynte skuli tego, co twůj klijynt pomjyšou znaki uod interpůnkcyji w žetůńe sprowjyń. Twoje sprowjyńy zostouo uodćepńynte coby zapobjec zńyščyńu tekstu zajty. Take průblymy zdořajům śe w roźe kůřistańo s felernych anůnimowych śećowych usuůg proxy.</strong>',
-'editing' => 'Sprowjoš $1',
-'editingsection' => 'Sprowjoš $1 (sekcyjo)',
-'editingcomment' => 'Sprowjoš "$1" (kůmyntoř)',
+'''Jeli to je prawiduowo průba sprowjańo, sprůbuj ješče roz. Kejby to ńy pomoguo - wylůguj śe a zalůguj na nowo.'''",
+'token_suffix_mismatch' => "'''Twoje sprowjyńy zostouo uodćepńynte skuli tego, co twůj klijynt pomjyšou znaki uod interpůnkcyji w žetůńe sprowjyń. Twoje sprowjyńy zostouo uodćepńynte coby zapobjec zńyščyńu tekstu zajty. Take průblymy zdořajům śe w roźe kůřistańo s felernych anůnimowych śećowych usuůg proxy.'''",
+'editing' => 'Sprowjosz $1',
+'editingsection' => 'Sprowjosz $1 (sekcyjo)',
+'editingcomment' => 'Sprowjosz "$1" (kůmyntorz)',
'editconflict' => 'Kůnflikt sprowjyń: $1',
'explainconflict' => 'Ktoś zdůnžyu wćepać swoja wersyjo artikla ńim žeś naškryflou sprowjyńy.
We polu edycyji na wjyrchu moš tekst zajty aktůalńy naškryflany w baźe danych.
@@ -572,21 +578,23 @@ By wćepać swoje pomjyńańo muśiš pomjyńać tekst w polu na wjyrchu.
<b>Tylko</b> tekst z pola na wjyrchu bydźe naškryflany we baźe jak wciśńeš "Škryflej".<br />',
'yourtext' => 'Twůj tekst',
'storedversion' => 'Naškryflano wersyjo',
-'nonunicodebrowser' => '<strong>Pozůr! Twoja přeglůndorka ńy umje poprowńy rozpoznować kodowańo UTF-8 (Unicode). Bestož wšyjske znoki, kerych Twoja přeglůndorka ńy umje rozpoznować, zamjeńůno na jejich kody heksadecymalne.</strong>',
-'editingold' => '<strong>Dej pozůr: Sprowjoš inkšo wersyjo zajty kej bježůnco. Jeli jům naškryfloš, wšyjske půźńyjše pomjyńańa bydům wyćepane.</strong>',
+'nonunicodebrowser' => "'''Pozůr! Twoja přeglůndorka ńy umje poprowńy rozpoznować kodowańo UTF-8 (Unicode). Bestož wšyjske znoki, kerych Twoja přeglůndorka ńy umje rozpoznować, zamjeńůno na jejich kody heksadecymalne.'''",
+'editingold' => "'''Dej pozůr: Sprowjoš inkšo wersyjo zajty kej bježůnco. Jeli jům naškryfloš, wšyjske půźńyjše pomjyńańa bydům wyćepane.'''",
'yourdiff' => 'Růžńice',
'copyrightwarning' => "Pamjyntej uo tym, aže couki wkuod do {{SITENAME}} udostympńůmy wedle zasad $2 (dokuadńij w $1). Jak ńy chceš, coby koždy můg go zmjyńać i dali rozpowšychńać, ńy wćepuj go sam. Škryflajůnc sam tukej pośwjadčoš tyž, co te pisańy je twoje wuasne, abo žeś go wźůn(a) s materjouůw kere sům na ''public domain'', abo kůmpatybilne.<br />
-<strong>PROŠA ŃY WĆEPYWAĆ SAM MATYRJOUŮW KERE SŮM CHRŮŃONE PRAWYM AUTORSKIM BEZ DOZWOLEŃO WUAŚĆIĆELA!</strong>",
-'copyrightwarning2' => 'Pamjyntej uo tym, aže couki wkuod do {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} može być sprowjany, pomjyńany abo wyćepany bez inkšych užytkownikůw. Jak ńy chceš, coby koždy můg go zmjyńać i dali rozpowšychńać bez uograničyń, ńy wćepuj go sam.<br />
+'''PROŠA ŃY WĆEPYWAĆ SAM MATYRJOUŮW KERE SŮM CHRŮŃONE PRAWYM AUTORSKIM BEZ DOZWOLEŃO WUAŚĆIĆELA!'''",
+'copyrightwarning2' => "Pamjyntej uo tym, aže couki wkuod do {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} može być sprowjany, pomjyńany abo wyćepany bez inkšych užytkownikůw. Jak ńy chceš, coby koždy můg go zmjyńać i dali rozpowšychńać bez uograničyń, ńy wćepuj go sam.<br />
Škryflajůnc sam tukej pośwjadčoš tyž, co te pisańy je twoje wuasne, abo žeś go wźůn(a) s matyrjouůw kere sům na public domain, abo kůmpatybilne (kuknij tyž: $1).
-<strong>PROŠA ŃY WĆEPYWAĆ SAM MATYRJOUŮW KERE SŮM CHRŮŃONE PRAWYM AUTORSKIM BEZ DOZWOLEŃO WUAŚĆIĆELA!</strong>',
-'longpagewarning' => '<strong>Dej pozůr: Ta zajta je $1 kilobajt-y/-ůw wjelgo; w ńykerych přyglůndarkach můgům wystůmpić problymy w sprowjańu zajtůw kere majům wjyncyj jak 32 kilobajty. Kejbyś ůmjou, podźel tekst na myńše tajle.</strong>',
-'longpageerror' => '<strong>Feler: Tekst kery žeś sam wćepywou mo $1 kilobajtůw. Maksymalno dugość tekstu ńy može być wjynkšo kej $2 kilobajtůw. Twůj tekst ńy bydźe sam naškryflany.</strong>',
-'readonlywarning' => '<strong>Dej pozůr: Baza danych zostoua filowo zawarto skuli potřeb admińistracyjnych. Bestůž ńy do śe terozki naškryflać Twojich pomjyńań. Radzymy přećepać nowy tekst kajś do plika tekstowego (wytnij/wklej) a wćepać sam zaś po uodymkńyńću bazy.</strong>',
-'protectedpagewarning' => '<strong>Dej pozůr: Sprowjańe tyj zajty zostouo zawarte. Mogům jům sprowjać ino užytkowńicy s uprawńyńami admińistratora.</strong>',
+'''PROŠA ŃY WĆEPYWAĆ SAM MATYRJOUŮW KERE SŮM CHRŮŃONE PRAWYM AUTORSKIM BEZ DOZWOLEŃO WUAŚĆIĆELA!'''",
+'longpagewarning' => "'''Dej pozůr: Ta zajta je $1 kilobajt-y/-ůw wjelgo; w ńykerych přyglůndarkach můgům wystůmpić problymy w sprowjańu zajtůw kere majům wjyncyj jak 32 kilobajty. Kejbyś ůmjou, podźel tekst na myńše tajle.'''",
+'longpageerror' => "'''Feler: Tekst kery žeś sam wćepywou mo $1 kilobajtůw. Maksymalno dugość tekstu ńy može być wjynkšo kej $2 kilobajtůw. Twůj tekst ńy bydźe sam naškryflany.'''",
+'readonlywarning' => "'''Dej pozůr: Baza danych zostoua filowo zawarto skuli potřeb admińistracyjnych. Bestůž ńy do śe terozki naškryflać Twojich pomjyńań. Radzymy přećepać nowy tekst kajś do plika tekstowego (wytnij/wklej) a wćepać sam zaś po uodymkńyńću bazy.'''
+
+Admińistrator kery zawar baza dou take wyjaśńyńe: $1",
+'protectedpagewarning' => "'''Dej pozůr: Sprowjańe tyj zajty zostouo zawarte. Mogům jům sprowjać ino užytkowńicy s uprawńyńami admińistratora.'''",
'semiprotectedpagewarning' => "'''Pozůr:''' Ta zajta zostoua zawarto a ino zaregišterowani užytkownicy mogům jům sprowjać.",
'cascadeprotectedwarning' => "'''Dej pozůr:''' Ta zajta zostoua zawarto a ino užytkowńicy s uprawńyńami admińistratora mogům jům sprowjać. Zajta ta je podpjynto pod {{PLURAL:$1|nastympujůnco zajta, kero zostoua zawarto|nastympujůncych zajtach, kere zostouy zawarte}} ze zauůnčonům opcjům dźedźičyńo:",
-'titleprotectedwarning' => '<strong>DEJ POZŮR: Zajta uo tym titlu zostoua zawarto a ino ńykeři užytkowńicy mogům jům wćepać.</strong>',
+'titleprotectedwarning' => "'''DEJ POZŮR: Zajta uo tym titlu zostoua zawarto a ino ńykeři užytkowńicy mogům jům wćepać.'''",
'templatesused' => 'Šablůny užyte na tyj zajće:',
'templatesusedpreview' => 'Šablůny užyte we tym podglůńdźe:',
'templatesusedsection' => 'Šablůny užyte w tyj tajli:',
@@ -603,17 +611,29 @@ Možeš sprowjać te co juž sům, abo [[Special:UserLogin|zalogować śe, abo z
'recreate-deleted-warn' => "'''Dej pozůr: Průbuješ wćepać nazod zajta kero juž bůua wyćepano.'''
Zastanůw śe, eli sprowjańy nazod tyj zajty mo uzasadńyńy. Lo wygody užytkowńikůw, ńižyj pokozano rejer wyćepńyńć tyj zajty:",
+'deleted-notice' => 'Ta zajta zostoua wyćepńynto. Rejer wyćepań tyj zajty je pokozany půńižyj.',
+'deletelog-fulllog' => 'Uobejzdřyj couki rejer.',
+'edit-hook-aborted' => 'Sprowjyńy štopńynte skiž hoka.
+Ńy je wjadůme pů jakymu.',
+'edit-gone-missing' => 'Ńy idźe zaktualizować zajty.
+Zdowo śe, co zostoua wyćepano.',
+'edit-conflict' => 'Kůnflikt sprowjyń.',
+'edit-no-change' => 'Twoje sprowjyńe uostouo zignorowane pů takymu, co ńic žeś we tekśće ńy zmjyńiu.',
+'edit-already-exists' => 'Ńy idźe utwořić nowyj zajty.
+Tako zajta juž sam je.',
# Parser/template warnings
'expensive-parserfunction-warning' => 'Dej pozůr: ta zajta mo za dužo uodwouań do funkcyji parsera, kere mocno uobćůnžajům systym.
-Powinno jejich być myńi jak $2, a terozki je $1.',
+Powinno być myńi jak $2 {{PLURAL:$2|wywouańy|wywouańo|wywouań}}, a terozki {{PLURAL:$1|je $1 wywouańy|sům $1 wywouańo|je $1 wywouań}}.',
'expensive-parserfunction-category' => 'Zajty kere majům za dužo uodwouań do funkcyji parsera, kere mocno uobćůnžajům systym.',
'post-expand-template-inclusion-warning' => 'Dej pozůr: Rozmjar doůunčonych šablůnůw je za wjelgi.
Ńykere šablůny ńy bydům sam doůunčone.',
'post-expand-template-inclusion-category' => 'Zajty na kerych rozmjar doůunčonych šablůnůw je za wjelgi.',
'post-expand-template-argument-warning' => 'Dej pozůr: Ta zajta zawjyro přinojmyńi jedyn argument we šablůńe kery powoduje co je ůun za wjelgi. Te argumynty bydům pomińynte.',
'post-expand-template-argument-category' => 'Zajty na kerych sům šablůny s pomińyntymi argumyntůma.',
+'parser-template-loop-warning' => 'Wykryto szablůn zapyntlyńo: [[$1]]',
+'parser-template-recursion-depth-warning' => 'Przekroczůno limit głymbokośći rekurencyji szablona ($1)',
# "Undo" feature
'undo-success' => 'Sprowjyńy zostouo wycůfane. Proša pomjarkować ukozane půnižyj dyferencyje mjyndzy wersyjami, coby zweryfikować jejich poprawność, potym zaś naškryflać pomjyńańo coby zakońčyć uoperacyjo.',
@@ -628,31 +648,31 @@ Powinno jejich być myńi jak $2, a terozki je $1.',
Skuli: ''$2''",
# History pages
-'viewpagelogs' => 'Uoboč rejery uoperacyji lo tyj zajty',
-'nohistory' => 'Ta zajta ńy mo swojij historyje sprowjyń.',
-'revnotfound' => 'Wersyjo ńy zostoua znejdźůno',
-'revnotfoundtext' => 'Ńy idźe znejść staršyj wersyji zajty. Sprawdź, proša, URL kery žeś užůu coby uzyskać dostymp do tyj zajty.',
-'currentrev' => 'Aktualno wersyjo',
-'revisionasof' => 'Wersyjo s dńa $1',
-'revision-info' => 'Wersyjo s dńa $1; $2',
-'previousrevision' => '← popředńo wersyjo',
-'nextrevision' => 'Nastympno wersyjo→',
-'currentrevisionlink' => 'Aktualno wersyjo',
-'cur' => 'bjež.',
-'next' => 'nastympno',
-'last' => 'popř.',
-'page_first' => 'počůnek',
-'page_last' => 'kůńec',
-'histlegend' => 'Wybůr růžńic do porůwnańo: postow kropki we boksach a naćiś enter abo knefel na dole.<br />
+'viewpagelogs' => 'Uoboč rejery uoperacyji lo tyj zajty',
+'nohistory' => 'Ta zajta ńy mo swojij historyje sprowjyń.',
+'currentrev' => 'Aktualno wersyjo',
+'currentrev-asof' => 'Aktualno wersyjo na dźyń $1',
+'revisionasof' => 'Wersyjo s dńa $1',
+'revision-info' => 'Wersyjo s dńa $1; $2', # Additionally available: $3: revision id
+'previousrevision' => '← starszo wersyjo',
+'nextrevision' => 'Nastympno wersyjo→',
+'currentrevisionlink' => 'Aktualno wersyjo',
+'cur' => 'bjež.',
+'next' => 'nastympno',
+'last' => 'popř.',
+'page_first' => 'počůnek',
+'page_last' => 'kůńec',
+'histlegend' => 'Wybůr růžńic do porůwnańo: postow kropki we boksach a naćiś enter abo knefel na dole.<br />
Legynda: (bjež.) - růžńice s wersyjům bježůncům, (popř.) - růžńice s wersyjům popředzajůncům, d - drobne zmjany',
-'deletedrev' => '[wyćepano]',
-'histfirst' => 'uod počůnku',
-'histlast' => 'uod uostatka',
-'historysize' => '({{PLURAL:$1|1 bajt|$1 bajty|$1 bajtůw}})',
-'historyempty' => '(pusto)',
+'history-fieldset-title' => 'Přeglůndej historyjo',
+'deletedrev' => '[wyćepano]',
+'histfirst' => 'uod počůnku',
+'histlast' => 'uod uostatka',
+'historysize' => '({{PLURAL:$1|1 bajt|$1 bajty|$1 bajtůw}})',
+'historyempty' => '(pusto)',
# Revision feed
-'history-feed-title' => 'Historyjo wersyje',
+'history-feed-title' => 'Gyszichta wersyjůw',
'history-feed-description' => 'Historyjo wersyje tyj zajty wiki',
'history-feed-item-nocomment' => '$1 uo $2', # user at time
'history-feed-empty' => 'Wybrano zajta ńy istńije.
@@ -731,6 +751,7 @@ Inkśi admińistratoři {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}} dali bydům mjeć dostymp
'mergehistory-invalid-destination' => 'Zajta docelowo muśi mjeć poprowne mjano.',
'mergehistory-autocomment' => 'Historyjo [[:$1]] scalono ze [[:$2]]',
'mergehistory-comment' => 'Historyjo [[:$1]] pouůnčůno ze [[:$2]]: $3',
+'mergehistory-same-destination' => 'Zajta zdřuduowo a docelowo ńy mogům być te same.',
# Merge log
'mergelog' => 'Pouůnčůne',
@@ -743,124 +764,205 @@ Inkśi admińistratoři {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}} dali bydům mjeć dostymp
'difference' => '(Růžńice mjyndzy škryflańami)',
'lineno' => 'Lińja $1:',
'compareselectedversions' => 'porůwnej wybrane wersyje',
+'visualcomparison' => 'Porůwnońy treśći',
+'wikicodecomparison' => 'Porůwnońy wikiteksta',
'editundo' => 'cofej',
'diff-multi' => '(Ńy pokozano {{PLURAL:$1|jydnyj wersyji postředńij|$1 wersyji postředńich}}.)',
+'diff-movedto' => 'přećepano do $1',
+'diff-styleadded' => 'dodano styl: $1',
+'diff-added' => 'dodano $1',
+'diff-changedto' => 'zmjyńůno na $1',
+'diff-movedoutof' => 'překludzůne s $1',
+'diff-styleremoved' => 'wyćepano styl: $1',
+'diff-removed' => 'wyćepano $1',
+'diff-changedfrom' => 'zmjyńůno s $1',
+'diff-src' => 'zdřuduo',
+'diff-withdestination' => 's přeznočyńym $1',
+'diff-with' => '&#32;s $1 $2',
+'diff-with-final' => '&#32;a $1 $2',
+'diff-width' => 'šyřka',
+'diff-height' => 'wysokość',
+'diff-p' => "'''paragraf'''",
+'diff-blockquote' => "'''cytot'''",
+'diff-h1' => "'''naguůwek (poźům 1)'''",
+'diff-h2' => "'''naguůwek (poźům 2)'''",
+'diff-h3' => "'''naguůwek (poźům 3)'''",
+'diff-h4' => "'''naguůwek (poźům 4)'''",
+'diff-h5' => "'''naguůwek (poźům 5)'''",
+'diff-pre' => "'''tekst preformatowany'''",
+'diff-div' => "'''dźelyńe'''",
+'diff-ul' => "'''ńyupořůndkowano lista'''",
+'diff-ol' => "'''upořůndkowano lista'''",
+'diff-li' => "'''elymynt listy'''",
+'diff-table' => "'''tabůlka'''",
+'diff-tbody' => "'''zawartość tabůlki'''",
+'diff-tr' => "'''wjyrš'''",
+'diff-td' => "'''komůrka'''",
+'diff-th' => "'''naguůwek'''",
+'diff-br' => "'''přerwa'''",
+'diff-hr' => "'''lińja poźůmo'''",
+'diff-code' => "'''blok kodu'''",
+'diff-dl' => "'''lista defińicyji'''",
+'diff-dt' => "'''termin we defińicyji'''",
+'diff-dd' => "'''defińicyjo'''",
+'diff-input' => "'''wkludzańe'''",
+'diff-form' => "'''formulař'''",
+'diff-img' => "'''grafika'''",
+'diff-span' => "'''uodstymp'''",
+'diff-a' => "'''link'''",
+'diff-i' => "'''kursywa'''",
+'diff-b' => "'''pogrubjyńy'''",
+'diff-strong' => "'''rube buchštaby'''",
+'diff-em' => "'''podkreślyńy'''",
+'diff-font' => "'''čćůnka'''",
+'diff-big' => "'''pogrubjyńy'''",
+'diff-del' => "'''wyćepane'''",
+'diff-tt' => "'''naprawjůno šyřka'''",
+'diff-sub' => "'''indeks spodńi'''",
+'diff-sup' => "'''indeks wjyrchńi'''",
+'diff-strike' => "'''překreślyńy'''",
# Search results
-'searchresults' => 'Wyńiki šnupańo',
-'searchresulttext' => 'Coby dowjydźeć śe wjyncyj uo šnupańu w {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}, uobezdřij [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]].',
-'searchsubtitle' => 'Wyńiki šnupańo za "[[:$1]]"
+'searchresults' => 'Wyńiki šnupańo',
+'searchresults-title' => 'Wyniki sznupańo za „$1”',
+'searchresulttext' => 'Coby dowjydźeć śe wjyncyj uo šnupańu w {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}, uobezdřij [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]].',
+'searchsubtitle' => 'Wyńiki šnupańo za "[[:$1]]"
([[Special:Prefixindex/$1|zajty kere začynajům śe uod „$1”]] |
[[Special:WhatLinksHere/$1|zajty kere sům adresowane do „$1”]])',
-'searchsubtitleinvalid' => 'Lo zapytańo "$1"',
-'noexactmatch' => "'''Ńy mo sam zajtůw nazwanych \"\$1\".'''
+'searchsubtitleinvalid' => 'Lo zapytańo "$1"',
+'noexactmatch' => "'''Ńy mo sam zajtůw nazwanych \"\$1\".'''
Možeš [[:\$1|tako utwořyć]], abo sprůbować pounygo šnupańo.",
-'noexactmatch-nocreate' => "'''Ńy mo sam zajty uo mjańe \"\$1\".'''",
-'toomanymatches' => 'Za dužo elymyntůw kere pasujům do wzorca, wćep inkše zapytańy',
-'titlematches' => 'Znejdźono we titlach:',
-'notitlematches' => 'Ńy znejdźono we titlach',
-'textmatches' => 'Znejdźono na zajtach:',
-'notextmatches' => 'Ńy znejdźono we tekście zajtůw',
-'prevn' => 'popředńe $1',
-'nextn' => 'nastympne $1',
-'viewprevnext' => 'Uobezdřij ($1) ($2) ($3)',
-'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 suowo|$2 suowa|$2 suůw}})',
-'search-result-score' => 'Akuratność: $1%',
-'search-redirect' => '(překerowańy $1)',
-'search-section' => '(tajla $1)',
-'search-suggest' => 'Mjoužeś na myśli: $1 ?',
-'search-interwiki-caption' => 'Śostřane projekty',
-'search-interwiki-default' => '$1 wyńiki:',
-'search-interwiki-more' => '(wjyncyj)',
-'search-mwsuggest-enabled' => 'ze sůgestyjůma',
-'search-mwsuggest-disabled' => 'ńy mo sůgestyji',
-'search-relatedarticle' => 'Podane',
-'mwsuggest-disable' => 'Wyuůnč sůgestyje AJAX',
-'searchrelated' => 'podane',
-'searchall' => 'wšyjske',
-'showingresults' => "To lista na keryj je {{PLURAL:$1|'''1''' wyńik|'''$1''' wyńikůw}}, počynojůnc uod nůmeru '''$2'''.",
-'showingresultsnum' => "To lista na keryj je {{PLURAL:$3|'''1''' wyńik|'''$3''' wyńikůw}}, počynojůnc uod nůmeru '''$2'''.",
-'showingresultstotal' => "Půńižej znojdujům śe wyńiki šnupańo '''$1 - $2''' ze '''$3'''",
-'nonefound' => "'''Dej pozůr''': Důmyślńy přešukiwane sům ino ńykere přestřyńy mjan. Poprůbuj popředźić wyšukiwano fraza předrostkym ''all:'', co spowoduje přešukańy coukij zawartośći {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}} (wůunčńy ze zajtami godki, šablůnůma atp.), abo poprůbuj užyć kej předrostka wybranyj, jydnyj přestřyńi mjan.",
-'powersearch' => 'Šnupańy zaawansowane',
-'powersearch-legend' => 'Šnupańy zaawansowane',
-'powersearch-ns' => 'Šnupej we přestřyńach mjan:',
-'powersearch-redir' => 'Pokož překerowańa',
-'powersearch-field' => 'Šnupej',
-'search-external' => 'Šnupańy zewnyntřne',
-'searchdisabled' => 'Šnupańy we {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} zostouo zawarte. Zańim go zouůnčům, možeš sprůbować šnupańo bez Google. Ino zauwaž, co informacyje uo treśći {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} můgům być we Google ńyakuratne.',
+'noexactmatch-nocreate' => "'''Ńy mo sam zajty uo mjańe \"\$1\".'''",
+'toomanymatches' => 'Za dužo elymyntůw kere pasujům do wzorca, wćep inkše zapytańy',
+'titlematches' => 'Znejdźono we titlach:',
+'notitlematches' => 'Ńy znejdźono we titlach',
+'textmatches' => 'Znejdźono na zajtach:',
+'notextmatches' => 'Ńy znejdźono we tekście zajtůw',
+'prevn' => 'popředńe $1',
+'nextn' => 'nastympne $1',
+'viewprevnext' => 'Uobezdřij ($1) ($2) ($3)',
+'searchmenu-legend' => 'Uopcyje sznupańo',
+'searchmenu-exists' => "'''Ńy ma zajty uo mjańy \"[[:\$1]]\" na tyj wiki'''",
+'searchmenu-new' => "'''Stwůrz zajta „[[:$1|$1]]” na tyj wiki!'''",
+'searchhelp-url' => 'Help:Pomoc',
+'searchmenu-prefix' => '[[Special:PrefixIndex/$1|Przeglůndej zajty kere s anfanga majům tyn przedrostek]]',
+'searchprofile-articles' => 'Zajty',
+'searchprofile-articles-and-proj' => 'Wszyjstke zajty projekta',
+'searchprofile-project' => 'Zajty kere ńy sům we głůwnyj przestrzyńi mjan',
+'searchprofile-images' => 'Pliki',
+'searchprofile-everything' => 'Wszyjstko',
+'searchprofile-advanced' => 'Zaawansowane',
+'searchprofile-articles-tooltip' => 'Sznupańy we przestrzyńi mjan $1',
+'searchprofile-project-tooltip' => 'Sznupańy we przestrzyńach mjan $1',
+'searchprofile-images-tooltip' => 'Sznupańy za plikůma',
+'searchprofile-everything-tooltip' => 'Sznupej we cołkij zawartości (wroz ze zajtami godki)',
+'searchprofile-advanced-tooltip' => 'Sznupańy we wybranych przestrzyńach mjan',
+'prefs-search-nsdefault' => 'Domyślńy sznupej we przestrzyńach mjan:',
+'prefs-search-nscustom' => 'Sznupej we wybranych przestrzyńach mjan:',
+'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 suowo|$2 suowa|$2 suůw}})',
+'search-result-score' => 'Akuratność: $1%',
+'search-redirect' => '(překerowańy $1)',
+'search-section' => '(tajla $1)',
+'search-suggest' => 'Mjoužeś na myśli: $1 ?',
+'search-interwiki-caption' => 'Śostřane projekty',
+'search-interwiki-default' => '$1 wyńiki:',
+'search-interwiki-more' => '(wjyncyj)',
+'search-mwsuggest-enabled' => 'ze sůgestyjůma',
+'search-mwsuggest-disabled' => 'ńy mo sůgestyji',
+'search-relatedarticle' => 'Podane',
+'mwsuggest-disable' => 'Wyuůnč sůgestyje AJAX',
+'searchrelated' => 'podane',
+'searchall' => 'wšyjske',
+'showingresults' => "To lista na keryj je {{PLURAL:$1|'''1''' wyńik|'''$1''' wyńikůw}}, počynojůnc uod nůmeru '''$2'''.",
+'showingresultsnum' => "To lista na keryj je {{PLURAL:$3|'''1''' wyńik|'''$3''' wyńikůw}}, počynojůnc uod nůmeru '''$2'''.",
+'showingresultstotal' => "Půńižej {{PLURAL:$4|znojduje śe wynik šnupańo numer '''$1''' s '''$3'''|znojdujům śe wyńiki šnupańo '''$1 - $2''' ze '''$3'''}}",
+'nonefound' => "'''Dej pozůr''': Důmyślńy přešukiwane sům ino ńykere přestřyńy mjan. Poprůbuj popředźić wyšukiwano fraza předrostkym ''all:'', co spowoduje přešukańy coukij zawartośći {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}} (wůunčńy ze zajtami godki, šablůnůma atp.), abo poprůbuj užyć kej předrostka wybranyj, jydnyj přestřyńi mjan.",
+'search-nonefound' => 'Ńy ma wynikůw kere społńajům kryterja podane we zapytańu.',
+'powersearch' => 'Sznupańy zaawansowane',
+'powersearch-legend' => 'Šnupańy zaawansowane',
+'powersearch-ns' => 'Šnupej we přestřyńach mjan:',
+'powersearch-redir' => 'Pokož překerowańa',
+'powersearch-field' => 'Šnupej',
+'search-external' => 'Šnupańy zewnyntřne',
+'searchdisabled' => 'Šnupańy we {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} zostouo zawarte. Zańim go zouůnčům, možeš sprůbować šnupańo bez Google. Ino zauwaž, co informacyje uo treśći {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} můgům być we Google ńyakuratne.',
# Preferences page
-'preferences' => 'Preferyncyje',
-'mypreferences' => 'Moje preferyncyje',
-'prefs-edits' => 'Ličba sprowjyń:',
-'prefsnologin' => 'Ńy ježeś zalůgowany',
-'prefsnologintext' => 'Muśiš śe <span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:UserLogin|returnto=$1}} zalůgować]</span> coby štalować swoje preferyncyje.',
-'prefsreset' => 'Preferyncyje důmyślne zostouy uodtwořůne.',
-'qbsettings' => 'Gurt šybkigo dostympu',
-'qbsettings-none' => 'Brak',
-'qbsettings-fixedleft' => 'Stouy, s lewyj',
-'qbsettings-fixedright' => 'Stouy, s prawyj',
-'qbsettings-floatingleft' => 'Unošůncy śe, s lewyj',
-'qbsettings-floatingright' => 'Unošůncy śe, s prawyj',
-'changepassword' => 'Zmjana hasua',
-'skin' => 'Skůrka',
-'math' => 'Wzory',
-'dateformat' => 'Format daty',
-'datedefault' => 'Důmyślny',
-'datetime' => 'Data i čos',
-'math_failure' => 'Parser ńy můg rozpoznać',
-'math_unknown_error' => 'ńyznany feler',
-'math_unknown_function' => 'ńyznano funkcyjo',
-'math_lexing_error' => 'feler leksera',
-'math_syntax_error' => 'felerno skuadńa',
-'math_image_error' => 'kůnwersyjo do formatu PNG ńy powjodua śe; uobadej, eli poprawńy zainštalowane sům lotex, dvips, gs i convert',
-'math_bad_tmpdir' => 'Ńy idźe utwořić abo naškryflać w tymčasowym katalůgu do wzorůw matymatyčnych',
-'math_bad_output' => 'Ńy idźe utwořić abo naškryflać we wyjśćowym katalůgu do wzorůw matymatyčnych',
-'math_notexvc' => 'Ńy ma sam texvc; zapoznej śe z math/README w celu kůnfiguracyje.',
-'prefs-personal' => 'Dane užytkowńika',
-'prefs-rc' => 'Půmjyńane na uostatku',
-'prefs-watchlist' => 'Pozůrlista',
-'prefs-watchlist-days' => 'Ličba dńi widočnych na liśće artikli, na kere dowoš pozůr:',
-'prefs-watchlist-edits' => 'Ličba půmjyńań pokazywanych we rozšyřůnyj liśće artiklůw, na kere dowoš pozůr:',
-'prefs-misc' => 'Roztůmajte',
-'saveprefs' => 'Naškryflej',
-'resetprefs' => 'Preferencyje důmyślne',
-'oldpassword' => 'Stare hasuo',
-'newpassword' => 'Nowe hasuo',
-'retypenew' => 'Naškryflej ješče roz nowe hasuo:',
-'textboxsize' => 'Sprowjańy',
-'rows' => 'Wjerše:',
-'columns' => 'Kůlumny:',
-'searchresultshead' => 'Šnupańy',
-'resultsperpage' => 'Ličba wyńikůw na zajće',
-'contextlines' => 'Pjyrše wjerše artikla',
-'contextchars' => 'Buchštaby kůnteksta we lińijce',
-'stub-threshold' => 'Maksymalny rozmjar artikla uoznačanygo kej <a href="#" class="stub">stub (kůnsek)</a>',
-'recentchangesdays' => 'Ličba dńi do pokazańo we půmjyńanych na uostatku:',
-'recentchangescount' => 'Ličba pozycyji na liśće půmjyńanych na uostatku, we historyje zajtůw a zajtach rejerůw:',
-'savedprefs' => 'Twoje štalowańo we preferyncyjach zostouy naškryflane.',
-'timezonelegend' => 'Strefa časowo',
-'timezonetext' => '¹Podej uo wjela godźin růžńi śe Twůj čas uod ůńiwersalnygo (UTC).',
-'localtime' => 'Twůj čas:',
-'timezoneoffset' => 'Dyferencyjo ¹',
-'servertime' => 'Aktualny čas serwera',
-'guesstimezone' => 'Pobjer z přeglůndarki',
-'allowemail' => 'Inkśi užytkowńicy můgům přesyuać mje e-brify',
-'prefs-searchoptions' => 'Uopcyje šnupańo',
-'prefs-namespaces' => 'Přystřyńe mjan',
-'defaultns' => 'Důmyślńy šnupej we nastympujůncych přystřyńach mjan:',
-'default' => 'důmyślńy',
-'files' => 'Pliki',
+'preferences' => 'Preferyncyje',
+'mypreferences' => 'Moje preferyncyje',
+'prefs-edits' => 'Ličba sprowjyń:',
+'prefsnologin' => 'Ńy ježeś zalůgowany',
+'prefsnologintext' => 'Muśiš śe <span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:UserLogin|returnto=$1}} zalůgować]</span> coby štalować swoje preferyncyje.',
+'prefsreset' => 'Preferyncyje důmyślne zostouy uodtwořůne.',
+'qbsettings' => 'Gurt šybkigo dostympu',
+'qbsettings-none' => 'Brak',
+'qbsettings-fixedleft' => 'Stouy, s lewyj',
+'qbsettings-fixedright' => 'Stouy, s prawyj',
+'qbsettings-floatingleft' => 'Unošůncy śe, s lewyj',
+'qbsettings-floatingright' => 'Unošůncy śe, s prawyj',
+'changepassword' => 'Zmjana hasua',
+'skin' => 'Skůrka',
+'skin-preview' => 'podglůnd',
+'math' => 'Wzory',
+'dateformat' => 'Format daty',
+'datedefault' => 'Důmyślny',
+'datetime' => 'Data a czas',
+'math_failure' => 'Parser ńy můg rozpoznać',
+'math_unknown_error' => 'ńyznany feler',
+'math_unknown_function' => 'ńyznano funkcyjo',
+'math_lexing_error' => 'feler leksera',
+'math_syntax_error' => 'felerno skuadńa',
+'math_image_error' => 'kůnwersyjo do formatu PNG ńy powjodua śe; uobadej, eli poprawńy zainštalowane sům lotex, dvips, gs i convert',
+'math_bad_tmpdir' => 'Ńy idźe utwořić abo naškryflać w tymčasowym katalůgu do wzorůw matymatyčnych',
+'math_bad_output' => 'Ńy idźe utwořić abo naškryflać we wyjśćowym katalůgu do wzorůw matymatyčnych',
+'math_notexvc' => 'Ńy ma sam texvc; zapoznej śe z math/README w celu kůnfiguracyje.',
+'prefs-personal' => 'Dane užytkowńika',
+'prefs-rc' => 'Ńydowno pomjyńane',
+'prefs-watchlist' => 'Pozůrlista',
+'prefs-watchlist-days' => 'Ličba dńi widočnych na liśće artikli, na kere dowoš pozůr:',
+'prefs-watchlist-days-max' => '(maksimum 7 dńi)',
+'prefs-watchlist-edits' => 'Ličba půmjyńań pokazywanych we rozšyřůnyj liśće artiklůw, na kere dowoš pozůr:',
+'prefs-watchlist-edits-max' => '(maksymalno liczba: 1000)',
+'prefs-misc' => 'Roztůmajte',
+'prefs-resetpass' => 'Zmjyń hasło',
+'saveprefs' => 'Naškryflej',
+'resetprefs' => 'Preferencyje důmyślne',
+'textboxsize' => 'Sprowjańy',
+'prefs-edit-boxsize' => 'Rozmjor uokna edycyji.',
+'rows' => 'Wjerše:',
+'columns' => 'Kůlumny:',
+'searchresultshead' => 'Šnupańy',
+'resultsperpage' => 'Ličba wyńikůw na zajće',
+'contextlines' => 'Pjyrše wjerše artikla',
+'contextchars' => 'Buchštaby kůnteksta we lińijce',
+'stub-threshold' => 'Maksymalny rozmjar artikla uoznačanygo kej <a href="#" class="stub">stub (kůnsek)</a>',
+'recentchangesdays' => 'Ličba dńi do pokazańo we půmjyńanych na uostatku:',
+'recentchangesdays-max' => '(maksymalńy $1 {{PLURAL:$1|dźyń|dńi}})',
+'recentchangescount' => 'Ličba pozycyji na liśće půmjyńanych na uostatku, we historyje zajtůw a zajtach rejerůw:',
+'savedprefs' => 'Twoje štalowańo we preferyncyjach zostouy naškryflane.',
+'timezonelegend' => 'Strefa časowo',
+'timezonetext' => '¹Podej uo wjela godźin růžńi śe Twůj čas uod ůńiwersalnygo (UTC).',
+'localtime' => 'Lokalny czas:',
+'timezoneselect' => 'Sztrefa czasowo:',
+'timezoneuseserverdefault' => 'Użyj domyślnygo czasu serwera',
+'timezoneuseoffset' => 'Inkszo (uokryśl różnica czasu)',
+'timezoneoffset' => 'Dyferencyjo ¹:',
+'servertime' => 'Czas serwera:',
+'guesstimezone' => 'Pobjer z přeglůndarki',
+'allowemail' => 'Inkśi užytkowńicy můgům přesyuać mje e-brify',
+'prefs-searchoptions' => 'Uopcyje šnupańo',
+'prefs-namespaces' => 'Přystřyńe mjan',
+'defaultns' => 'Důmyślńy šnupej we nastympujůncych přystřyńach mjan:',
+'default' => 'důmyślńy',
+'files' => 'Pliki',
# User rights
'userrights' => 'Zařůndzańy prowami užytkowńikůw', # Not used as normal message but as header for the special page itself
'userrights-lookup-user' => 'Zařůndzej prowami užytkownika',
'userrights-user-editname' => 'Wklepej sam nazwa užytkowńika:',
'editusergroup' => 'Sprowjej grupy užytkowńika',
-'editinguser' => "Zmjana uprawńyń užytkowńika '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])",
+'editinguser' => "Zmjana uprawńyń užytkowńika '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])",
'userrights-editusergroup' => 'Sprowjej grupy užytkowńika',
-'saveusergroups' => 'Naškryflej',
+'saveusergroups' => 'Zapisz',
'userrights-groupsmember' => 'Noležy do:',
'userrights-groups-help' => 'Možeš půmjyńać přinoležność tygo užytkowńika do podanych grup.
*Zaznačůne pole uoznačo přinoležność užytkowńika do danej grupy.
@@ -884,17 +986,17 @@ Možeš [[:\$1|tako utwořyć]], abo sprůbować pounygo šnupańo.",
'group-suppress' => 'Rewizoře',
'group-all' => '(wšyjscy)',
-'group-user-member' => 'Užytkowńik',
+'group-user-member' => 'Sprowjorz',
'group-autoconfirmed-member' => 'Autůmatyčńy zatwjerdzůny užytkowńik',
'group-bot-member' => 'Bot',
'group-sysop-member' => 'Admin',
'group-bureaucrat-member' => 'Bjurokrata',
'group-suppress-member' => 'Rewizůr',
-'grouppage-user' => '{{ns:project}}:Užytkowńiki',
+'grouppage-user' => '{{ns:project}}:Sprowjorze',
'grouppage-autoconfirmed' => '{{ns:project}}:Autůmatyčńy zatwjerdzyńi užytkowńiki',
'grouppage-bot' => '{{ns:project}}:Boty',
-'grouppage-sysop' => '{{ns:project}}:Admińistratořy',
+'grouppage-sysop' => '{{ns:project}}:Admińistratory',
'grouppage-bureaucrat' => '{{ns:project}}:Bjurokraty',
'grouppage-suppress' => '{{ns:project}}:Rewizoře',
@@ -907,6 +1009,7 @@ Možeš [[:\$1|tako utwořyć]], abo sprůbować pounygo šnupańo.",
'right-minoredit' => 'Uoznoč půmjyńańo kej drobne',
'right-move' => 'Přećepane zajty',
'right-move-subpages' => 'Přećep zajty wroz s jejich podzajtůma',
+'right-move-rootuserpages' => 'Překludzańy zajtůw uod užytkowńikůw',
'right-suppressredirect' => 'Ńy twůř překerowańo ze starygo mjana jak přećepuješ zajta',
'right-upload' => 'Wćepane pliki',
'right-reupload' => 'Nadpisuj pliki kere sam juž sům wćepane',
@@ -927,7 +1030,7 @@ Možeš [[:\$1|tako utwořyć]], abo sprůbować pounygo šnupańo.",
'right-undelete' => 'Wćepej nazod wyćepano zajta',
'right-suppressrevision' => 'Přyglůndańy i uodtwařańy sprowjyń schrůńůnych před admińistratorami',
'right-suppressionlog' => 'Pokož prywatne lůgi',
-'right-block' => 'Zawřij sprowjyńo inkšym užytkowńikům',
+'right-block' => 'Zawjyrańy sprowjorzům możebnośći edytowańo',
'right-blockemail' => 'Zablokuj užytkowńikowi wysyuańy e-brifůw',
'right-hideuser' => 'Zablokuj mjano užytkowńika i schrůń to před publičnym dostympym',
'right-ipblock-exempt' => 'Uobejdź zawarća uod sprowjyń do IP, autozawarća i zawarća zakresůw',
@@ -957,9 +1060,45 @@ Možeš [[:\$1|tako utwořyć]], abo sprůbować pounygo šnupańo.",
'rightslogentry' => 'půmjyńiu/a uprawńyńo užytkowńika $1 ($2 → $3)',
'rightsnone' => 'podstawowo',
+# Associated actions - in the sentence "You do not have permission to X"
+'action-read' => 'přeglůndańo tyj zajty',
+'action-edit' => 'sprowjańo tyj zajty',
+'action-createpage' => 'twořyńo zajtůw',
+'action-createtalk' => 'twořyńo zajtůw godki',
+'action-createaccount' => 'utwořyńo tygo kůnta užytkowńika',
+'action-minoredit' => 'do uoznačyńo tygo sprowjyńo kej drobne půmjyńańe',
+'action-move' => 'přećepańe tyj zajty',
+'action-move-subpages' => 'přećepańo tyj zajty uoroz s jeij podzajtůma',
+'action-move-rootuserpages' => 'Překludzańy zajtůw uod užytkowńikůw (nale bes jeich podzajtůw)',
+'action-upload' => 'wćepńyńćo tygo plika',
+'action-reupload' => 'nadpisańo tygo plika',
+'action-reupload-shared' => 'nadpisańo tygo plika we wspůlnym repozytorjům',
+'action-upload_by_url' => 'wćepańo tygo plika s adresa URL',
+'action-writeapi' => 'naškryflańo bez interfejs API',
+'action-delete' => 'wyćepańo tyj zajty',
+'action-deleterevision' => 'wyćepańo tyj wersyje',
+'action-deletedhistory' => 'wejzdřyńo we historyjo wyćepań tyj zajty',
+'action-browsearchive' => 'šnupańo za wyćepanymi zajtami',
+'action-undelete' => 'wćepańo nazod tyj zajty',
+'action-suppressrevision' => 'podglůndu a wćepańo nazod tyj wersyje schrůńůnyj',
+'action-suppressionlog' => 'podglůndu rejera schrůńańo',
+'action-block' => 'zawarća uod sprowjyń tygo spowjořa',
+'action-protect' => 'půmjyńań poźůmu zawarćo tyj zajty',
+'action-import' => 'importu tyj zajty s inkšyj wiki',
+'action-importupload' => 'importu tyj zajty bez wćepańe plika',
+'action-patrol' => 'označyńo sprowjyńo kej „sprowdzůne”',
+'action-autopatrol' => 'uoznačyńo wuasnygo sprowjyńo kej „sprawdzonygo”',
+'action-unwatchedpages' => 'podglůndu listy zajtůw na kere ńikt ńy dowo pozoru',
+'action-trackback' => 'wysyuańo trackbacka',
+'action-mergehistory' => 'skuplowańo historyje sprowjyń tyj zajty',
+'action-userrights' => 'sprowjańo uprowńyń wšyjstkich sprowjořy',
+'action-userrights-interwiki' => 'sprowjańo uprowńyń sprowjořy na inkšych witrynach wiki',
+'action-siteadmin' => 'zawarćo a uodymkńyńćo bazy danych',
+
# Recent changes
'nchanges' => '$1 {{PLURAL:$1|pomjyńańe|pomjyńańa|pomjyńań}}',
-'recentchanges' => 'Půmjyńane na uostatku',
+'recentchanges' => 'Ńydowno pomjyńane',
+'recentchanges-legend' => 'Uopcyje půmjyńanych na uostatku',
'recentchangestext' => 'Ta zajta předstawjo historyjo uostatńich půmjyńań na tyj wiki',
'recentchanges-feed-description' => 'Dowej pozůr na půmjyńane na uostatku na tyj wiki.',
'rcnote' => "Půńižej {{PLURAL:$1|pokozano uostatńo zmjano dokůnano|pokazano uostatńy '''$1''' zmjany naškryflane|pokozano uostatńich '''$1''' škryflań zrobjůnych}} bez {{PLURAL:$2|uostatńi dźyń|uostatńich '''$2''' dńi}}, začynojůnc uod $5 dńa $4.",
@@ -970,12 +1109,12 @@ Možeš [[:\$1|tako utwořyć]], abo sprůbować pounygo šnupańo.",
'rcshowhideliu' => '$1 zalůgowanych užytkowńikůw',
'rcshowhideanons' => '$1 anůńimowych',
'rcshowhidepatr' => '$1 na kere dowomy pozůr',
-'rcshowhidemine' => '$1 bezy mje sprowjůne',
+'rcshowhidemine' => '$1 uody mje sprowjůne',
'rclinks' => 'Pokož uostatńe $1 sprowjyń bez uostatńe $2 dńi.<br />$3',
-'diff' => 'dyf',
-'hist' => 'hist',
+'diff' => 'růż.',
+'hist' => 'gysz.',
'hide' => 'schrůń',
-'show' => 'Pokož',
+'show' => 'Pokoż',
'minoreditletter' => 'd',
'newpageletter' => 'N',
'boteditletter' => 'b',
@@ -983,9 +1122,11 @@ Možeš [[:\$1|tako utwořyć]], abo sprůbować pounygo šnupańo.",
'rc_categories' => 'Uůgrańič do katygorii (oddźelej za půmocům "|")',
'rc_categories_any' => 'Wšyskie',
'newsectionsummary' => '/* $1 */ nowo tajla',
+'rc-enhanced-expand' => 'Pokož ščygůuy (wymogo JavaScript)',
+'rc-enhanced-hide' => 'Schrůń ščygůuy',
# Recent changes linked
-'recentchangeslinked' => 'Pomjéńane w adrésowanych',
+'recentchangeslinked' => 'Pomjyńańa we adresowanych',
'recentchangeslinked-title' => 'Pomjyńyńo w adrésowanych s "$1"',
'recentchangeslinked-noresult' => 'Nikt nic niy pomjyńoł w dolinkowanych bez čas uo kery žeś pytou.',
'recentchangeslinked-summary' => "To je ekstra zajta, na kerej možeš uobočyć zmjany w artiklach adresowanych do podanyj zajty.
@@ -995,9 +1136,9 @@ Artikle na [[Special:Watchlist|pozorliśće]] sům '''rube'''.",
'recentchangeslinked-to' => 'Pokož pomjyńańa na zajtach adresowanych do podany zajty',
# Upload
-'upload' => 'Wćepnij plik',
-'uploadbtn' => 'Wćepnij sam plik',
-'reupload' => 'Wćepnij zaś',
+'upload' => 'Wćepej plik',
+'uploadbtn' => 'Wćepej sam plik',
+'reupload' => 'Wćepej zaś',
'reuploaddesc' => 'Nazod do formulařa uod wćepywańo.',
'uploadnologin' => 'Ńy jest žeś zalogůwany',
'uploadnologintext' => 'Muśyš śe [[Special:UserLogin|zalůgować]] ńim wćepńeš pliki.',
@@ -1005,11 +1146,11 @@ Artikle na [[Special:Watchlist|pozorliśće]] sům '''rube'''.",
'upload_directory_read_only' => 'Serwer ńy može škryflać do katalůgu ($1) kery je přeznačůny na wćepywane pliki.',
'uploaderror' => 'Feler při wćepywańu',
'uploadtext' => "Ůžyj formulařa půńižej do wćepywańo plikůw.
-Jak chceš přejřeć dotychčas wćepane pliki, abo w ńich šnupać, přeńdź do [[Special:ImageList|listy douůnčůnych plikůw]]. Wšyjstke wćepańo uodnotowane sům we [[Special:Log/upload|rejeře přesůuanych plikůw]], a jygo wyćepańy we [[Special:Log/delete|rejeře wyćepanych]].
+Jak chceš přejřeć dotychčas wćepane pliki, abo w ńich šnupać, přeńdź do [[Special:FileList|listy douůnčůnych plikůw]]. Wšyjstke wćepańo uodnotowane sům we [[Special:Log/upload|rejeře přesůuanych plikůw]], a jygo wyćepańy we [[Special:Log/delete|rejeře wyćepanych]].
Plik pojawi śe na zajće, jak užyješ linka wedle jydnygo s nastympujůncych wzorůw:
-'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:image}}<nowiki>:Plik.jpg]]</nowiki>''' pokože plik we pounyj postaći,
-'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:image}}<nowiki>:Plik.png|tekst uopisu]]</nowiki>''' pokože šyroko na 200 pikseli mińjaturka umjyščůno při lewym margineśe, uotočůno bez ramka, s podpisym „podpis grafiki”
+'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:Plik.jpg]]</nowiki>''' pokože plik we pounyj postaći,
+'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:Plik.png|tekst uopisu]]</nowiki>''' pokože šyroko na 200 pikseli mińjaturka umjyščůno při lewym margineśe, uotočůno bez ramka, s podpisym „podpis grafiki”
'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:media}}<nowiki>:Plik.ogg]]</nowiki>''' dowo bezpostředńi link do plika ńy pokozujůnc go.",
'upload-permitted' => 'Dopuščalne formaty plikůw: $1.',
'upload-preferred' => 'Zalecane formaty plikůw: $1.',
@@ -1017,7 +1158,7 @@ Plik pojawi śe na zajće, jak užyješ linka wedle jydnygo s nastympujůncych w
'uploadlog' => 'Wykoz wćepywań',
'uploadlogpage' => 'Wćepane sam',
'uploadlogpagetext' => 'Půńižej znojdowo śe lista plikůw wćepanych na uostatku.
-Přelyź na zajta [[Special:NewImages|galeryje nowych plikůw]], coby uobejzdřeć pliki kej mińjatůrki.',
+Přelyź na zajta [[Special:NewFiles|galeryje nowych plikůw]], coby uobejzdřeć pliki kej mińjatůrki.',
'filename' => 'Mjano pliku',
'filedesc' => 'Uopis',
'fileuploadsummary' => 'Uopis:',
@@ -1037,22 +1178,23 @@ Přelyź na zajta [[Special:NewImages|galeryje nowych plikůw]], coby uobejzdře
'large-file' => 'Zaleco śe coby rozmjar plika ńy bůu wjynkšy jak $1 bajtůw. Tyn plik mo rozmjar $2 bajtůw.',
'largefileserver' => 'Plik je wjynkšy ńiž maksymalny dozwolůny rozmjar.',
'emptyfile' => 'Wćepywany plik cheba je pusty. Može to być bez tůž, co žeś wklepou zuo buchštaba w jygo mjańe. Sprowdź, čy mjano kere žeś wklepou je poprawne.',
-'fileexists' => 'Plik uo takym mjańe juž je sam wćepany! Wćepańe nowyj grafiki ńyodwracalńe wyćepńe ta kero sam juž je wćepano (<strong><tt>$1</tt></strong>)! Sprowdź čy žeś je pewny co chceš tyn plik sam wćepać.',
-'filepageexists' => 'Je juž sam zajta uopisu tygo plika utwořůno <strong><tt>$1</tt></strong>, ino ńy ma terozki plika uo tym mjańy. Informacyje uo pliku, kere žeś wćepou, ńy bydům pokozane na zajće uopisu. Jakbyś chćou coby te informacyje zostouy pokozane, muśyš jeich sprowjać rynčńy.',
-'fileexists-extension' => 'Plik uo podobnym mjańe juž sam je:<br />
-Mjano wćepywanygo plika: <strong><tt>$1</tt></strong><br />
-Mjano plika kery juž sam je: <strong><tt>$2</tt></strong><br />
-Wybjer proša inkše mjano.',
+'fileexists' => "Plik uo takym mjańe juž je sam wćepany! Wćepańe nowyj grafiki ńyodwracalńe wyćepńe ta kero sam juž je wćepano ('''<tt>$1</tt>''')! Sprowdź čy žeś je pewny co chceš tyn plik sam wćepać.",
+'filepageexists' => "Je juž sam zajta uopisu tygo plika utwořůno '''<tt>$1</tt>''', ino ńy ma terozki plika uo tym mjańy. Informacyje uo pliku, kere žeś wćepou, ńy bydům pokozane na zajće uopisu. Jakbyś chćou coby te informacyje zostouy pokozane, muśyš jeich sprowjać rynčńy.",
+'fileexists-extension' => "Plik uo podobnym mjańe juž sam je:<br />
+Mjano wćepywanygo plika: '''<tt>$1</tt>'''<br />
+Mjano plika kery juž sam je: '''<tt>$2</tt>'''<br />
+Wybjer proša inkše mjano.",
'fileexists-thumb' => "<center>'''Istniejůnco grafika'''</center>",
-'fileexists-thumbnail-yes' => 'Zdowo śe co tyn plik je půmńijšůnům wersyjom grafiki <i>(mińjaturkom)</i>. Uobejřij plik: <strong><tt>$1</tt></strong>.<br />
-Jak to je ta sama grafika, ino wjelgo, ńy muśiš juž jei sam zaś wćepywać.',
-'file-thumbnail-no' => 'Mjano plika začyno śe uod <strong><tt>$1</tt></strong>. Zdowo śe, co to je půmńijšůna grafika <i>(mińaturka)</i>.
+'fileexists-thumbnail-yes' => "Zdowo śe co tyn plik je půmńijšůnům wersyjom grafiki ''(mińjaturkom)''. Uobejřij plik: '''<tt>$1</tt>'''.<br />
+Jak to je ta sama grafika, ino wjelgo, ńy muśiš juž jei sam zaś wćepywać.",
+'file-thumbnail-no' => "Mjano plika začyno śe uod '''<tt>$1</tt>'''. Zdowo śe, co to je půmńijšůna grafika ''(mińaturka)''.
Jak moš ta grafika we peunym rozmjaře - wćepej ja sam.
-Jak chceš wćepać ta, bydźeš muśou zmjyńić mjano wćepywanygo terozki plika.',
-'fileexists-forbidden' => 'Plik uo takym mjańy juž sům můmy! Idź nazod i wćepej tyn plik pod inkšym mjanym. [[Image:$1|thumb|center|$1]]',
+Jak chceš wćepać ta, bydźeš muśou zmjyńić mjano wćepywanygo terozki plika.",
+'fileexists-forbidden' => 'Plik uo takym mjańy juž sům můmy! Idź nazod i wćepej tyn plik pod inkšym mjanym. [[File:$1|thumb|center|$1]]',
'fileexists-shared-forbidden' => 'Plik uo takym mjańe juž je wćepany na wspůlne repozytorjům plikůw.
-Idź nazod i wćepej tyn plik pod inkšym mjanym. [[Image:$1|thumb|center|$1]]',
+Idź nazod i wćepej tyn plik pod inkšym mjanym. [[File:$1|thumb|center|$1]]',
'file-exists-duplicate' => 'Tyn plik je kopjům {{PLURAL:$1|plika|nastypujůncych plikůw:}}',
+'file-deleted-duplicate' => 'Identyczny plik jak tyn plik ([[$1]]) zostoł wyćepany. Sprowdź historyja wyćepań tamtygo plika ńim wćepńesz go nazod.',
'successfulupload' => 'Wćepańe plika udouo śe',
'uploadwarning' => 'Uostřežyńe uo wćepywańu',
'savefile' => 'Naškryflej plik',
@@ -1072,7 +1214,7 @@ Idź nazod i wćepej tyn plik pod inkšym mjanym. [[Image:$1|thumb|center|$1]]',
Zastanůw śe, čy powinno śe go sam wćepywać.
Rejer wyćepań tygo plika je podany půńižej, cobyś miou wygoda:",
-'filename-bad-prefix' => 'Mjano plika, kery wćepuješ, začyno śe uod <strong>"$1"</strong> &ndash; je to mjano nojčynśćy připisywane autůmatyčńy bez cyfrowe fotoaparaty, uůno ńy dowo žodnych informacyji uo zawartośći plika. Prošymy cobyś nadou plikowi inkše, lepij zrozůmjaue mjano.',
+'filename-bad-prefix' => "Mjano plika, kery wćepuješ, začyno śe uod '''\"\$1\"''' &ndash; je to mjano nojčynśćy připisywane autůmatyčńy bez cyfrowe fotoaparaty, uůno ńy dowo žodnych informacyji uo zawartośći plika. Prošymy cobyś nadou plikowi inkše, lepij zrozůmjaue mjano.",
'upload-proto-error' => 'Ńyprowiduowy protokůu',
'upload-proto-error-text' => 'Zdalne přesůuańy plikůw wymago podańo adresu URL kery začyno śe na <code>http://</code> abo <code>ftp://</code>.',
@@ -1093,18 +1235,18 @@ Rejer wyćepań tygo plika je podany půńižej, cobyś miou wygoda:",
'upload_source_url' => ' (poprowny, publičńy dostympny URL)',
'upload_source_file' => ' (plik na twojym komputře)',
-# Special:ImageList
-'imagelist-summary' => 'To je ekstra zajta na kery sům pokazywane wšyske pliki wćepane na serwer. Důmyślńy na wiyrchu listy wyśwjetlajům śe pliki wćepane na uostatku. Coby půmjyńić sposůb sortowańo, klikńij na naguůwek kolůmny.',
-'imagelist_search_for' => 'Šnupej za grafikům uo mjańe:',
+# Special:ListFiles
+'listfiles-summary' => 'To je ekstra zajta na kery sům pokazywane wšyske pliki wćepane na serwer. Důmyślńy na wiyrchu listy wyśwjetlajům śe pliki wćepane na uostatku. Coby půmjyńić sposůb sortowańo, klikńij na naguůwek kolůmny.',
+'listfiles_search_for' => 'Šnupej za grafikům uo mjańe:',
'imgfile' => 'plik',
-'imagelist' => 'Lista plikůw',
-'imagelist_date' => 'Data',
-'imagelist_name' => 'Mjano',
-'imagelist_user' => 'Užytkowńik',
-'imagelist_size' => 'Rozmior (bajty)',
-'imagelist_description' => 'Uopis',
-
-# Image description page
+'listfiles' => 'Lista plikůw',
+'listfiles_date' => 'Data',
+'listfiles_name' => 'Mjano',
+'listfiles_user' => 'Užytkowńik',
+'listfiles_size' => 'Rozmior (bajty)',
+'listfiles_description' => 'Uopis',
+
+# File description page
'filehist' => 'Historjo pliku',
'filehist-help' => 'Klikńij na data/čas, coby uobejřeć plik taki jak wtedy wyglůndou.',
'filehist-deleteall' => 'wyćep wšyskie',
@@ -1112,12 +1254,18 @@ Rejer wyćepań tygo plika je podany půńižej, cobyś miou wygoda:",
'filehist-revert' => 'cofej',
'filehist-current' => 'aktůalny',
'filehist-datetime' => 'Data/čas',
+'filehist-thumb' => 'Mińjaturka',
+'filehist-thumbtext' => 'Mińjaturka wersyje s $1',
+'filehist-nothumb' => 'Ńy ma mińjaturki',
'filehist-user' => 'Užytkowńyk',
'filehist-dimensions' => 'Wymiary',
'filehist-filesize' => 'Rozmior plika',
'filehist-comment' => 'Komyntorz',
'imagelinks' => 'Co sam linkuje',
'linkstoimage' => '{{PLURAL:$1|Nastympujůnco zajta jeadrésowano|Nastympujůnce zajty sům adrésowane}} do tygo plika:',
+'linkstoimage-more' => 'Wjyncyj jak $1 {{PLURAL:$1|zajta je adresowano|zajty sům adresowane|zajtůw je adresowanych}} do tygo plika.
+Půńižšo lista pokozuje yno {{PLURAL:$1|pjyršy link|pjyrše $1 linki|pjyršych $1 linkůw}} do tygo plika.
+Dostympno je tyž [[Special:WhatLinksHere/$2|pouno lista]].',
'nolinkstoimage' => 'Žodno zajta ńy je adrésowano do tygo plika.',
'morelinkstoimage' => 'Pokož [[Special:WhatLinksHere/$1|wjyncy uodnośnikůw]] do tygo plika.',
'redirectstofile' => '{{PLURAL:$1|Nastympujůncy plik překerowuje|Nastympujůnce pliki překerowujům}} ku tymu plikowi:',
@@ -1156,7 +1304,6 @@ Rejer wyćepań tygo plika je podany půńižej, cobyś miou wygoda:",
'filedelete-success-old' => "Wyćepano plik '''[[Media:$1|$1]]''' we wersyje ze $3, $2.",
'filedelete-nofile' => "Plika '''$1''' ńy ma.",
'filedelete-nofile-old' => "Ńy ma sam zarchiwizowanyj wersje '''$1''' o atrybutach jake žeś podou.",
-'filedelete-iscurrent' => 'Průbuješ wyćepać nojnowšo wersyjo tygo plika. Muśyš wpjyrw přiwrůćić staršo wersyjo.',
'filedelete-otherreason' => 'Inkšy powůd:',
'filedelete-reason-otherlist' => 'Inkszy powůd',
'filedelete-reason-dropdown' => '* Nojčynstše powody wyćepańa
@@ -1183,27 +1330,31 @@ Rejer wyćepań tygo plika je podany půńižej, cobyś miou wygoda:",
# Random page
'randompage' => 'Losuj zajta',
-'randompage-nopages' => 'W tej přestřyńi nazw ńy ma žodnych zajtůw.',
+'randompage-nopages' => 'We przestrzyńi mjan "$1" ńy ma żodnych zajtůw.',
# Random redirect
'randomredirect' => 'Losowe překerowańy',
-'randomredirect-nopages' => 'W tej přestřyńi nazw ńy ma překerowań.',
+'randomredirect-nopages' => 'We przestrzyńi mjan "$1" ńy ma przekerowań.',
# Statistics
-'statistics' => 'Statystyka',
-'sitestats' => 'Statystyki {{SITENAME}}',
-'userstats' => 'Statystyka užytkowńikůw',
-'sitestatstext' => "We baźe danych je cuzamyn '''\$1''' {{PLURAL:\$1|zajta|zajty|zajtůw}}.
-
-Ta ličba uwzglyndńo zajty godki, zajty na tymat {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}, zajty prowizoryčne (\"stuby\"), zajty překerowujůnce, a inkše, kere trudno uwažać za artikle. Wůuůnčajůnc powyžše, je prawdopodobńy '''\$2''' {{PLURAL:\$2|zajta, kero idźe uwažać za artikel|zajty, kere idźe uwažać za artikle|zajtůw, kere idźe uwažać za artikle}}.
-
-Wćepano sam \$8 {{PLURAL:\$8|plik|pliki|plikůw}}.
-
-Uod uruchůmjyńo {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}} {{PLURAL:\$3|'''1''' raz filowano w zajty|'''\$3''' razy filowano w zajty|bůuo '''\$3''' filowań w zajty}} i wykůnano '''\$4''' {{PLURAL:\$4|sprowjyńy|sprowjyńa|sprowjyń}}. To dowo średńo '''\$5''' {{PLURAL:\$5|sprowjyńy|sprowjyńa|sprowjyń}} na zajta i '''\$6''' {{PLURAL:\$4|filowańy|filowańa|filowań}} na sprawjyńy.
-
-Duůgość [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Job_queue kolejki zadań] je '''\$7'''.",
-'userstatstext' => "Je sam {{PLURAL:$1|'''1''' zarejerowany užytkowńik|'''$1''' zarejerowanych užytkowńikůw}}. {{PLURAL:$1|Užytkowńik tyn|Spośrůd ńich '''$2''' ('''$4%''')}} mo status $5.",
-'statistics-mostpopular' => 'Zajty we kere nojčyńśći sam filujom',
+'statistics' => 'Statystyka',
+'statistics-header-pages' => 'Statystyka zajtůw',
+'statistics-header-edits' => 'Statystyka sprowjyń',
+'statistics-header-views' => 'Statystyka bezuchůw',
+'statistics-header-users' => 'Statystyka užytkowńikůw',
+'statistics-articles' => 'Zajty',
+'statistics-pages' => 'Zajty',
+'statistics-pages-desc' => 'Wszyjstke zajty na wiki, wroz ze zajtami godki, przekerowańami a t.p.',
+'statistics-files' => 'Wćepane pliki',
+'statistics-edits' => 'Sprowjyńa wykůnane uod powstańo {{grammar:D.lp|{{SITENAME}}}}',
+'statistics-edits-average' => 'Strzedńo liczba sprowjyń na zajta',
+'statistics-views-total' => 'Cołkowito liczba bezuchůw',
+'statistics-views-peredit' => 'Liczba bezuchůw na sprowjyńy',
+'statistics-jobqueue' => 'Rozmjor [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Job_queue raji zadań]',
+'statistics-users' => 'Zarejerowanych [[Special:ListUsers|użytkowńikůw]]',
+'statistics-users-active' => 'Aktywnych użytkowńikůw',
+'statistics-users-active-desc' => 'Użytkowńiki, kere bůły aktywne bez {{PLURAL:$1|uostatńi dźyń|uostatńich $1 dńi}}',
+'statistics-mostpopular' => 'Zajty we kere nojčyńśći sam filujom',
'disambiguations' => 'Zajty ujydnoznačńajůnce',
'disambiguationspage' => '{{ns:template}}:disambig',
@@ -1246,7 +1397,8 @@ Zajta uznawano je za ujydnoznačńajůnco kej zawiyro šablůn uokreślůny we [
'popularpages' => 'Zajty we kere nojčynśćej sam filujům',
'wantedcategories' => 'Potřebne katygoryje',
'wantedpages' => 'Nojpotřebńijše zajty',
-'missingfiles' => 'Brak plikůw',
+'wantedfiles' => 'Potrzebne pliki',
+'wantedtemplates' => 'Potrzebne szablůny',
'mostlinked' => 'Nojčyńśćej adrésowane',
'mostlinkedcategories' => 'Kategoryje we kerych je nojwjyncyi artikli',
'mostlinkedtemplates' => 'Nojčyńśćej adrésowane šablôny',
@@ -1255,21 +1407,24 @@ Zajta uznawano je za ujydnoznačńajůnco kej zawiyro šablůn uokreślůny we [
'mostrevisions' => 'Nojčyńśćej sprowjane artikle',
'prefixindex' => 'Wšyskie zajty wedle prefiksa',
'shortpages' => 'Nojkrůtše zajty',
-'longpages' => 'Dugje artikle',
+'longpages' => 'Duge artikle',
'deadendpages' => 'Artikle bez linkůw',
'deadendpagestext' => 'Zajty wymjyńůne půńižej ńy majům uodnośńikůw do žodnych inkšych zajtůw kere sům na tej wiki.',
'protectedpages' => 'Zawarte zajty',
'protectedpages-indef' => 'Yno zabezpječyńo ńyokreślůne',
+'protectedpages-cascade' => 'Yno zajty zabezpjeczůne rekursywńy',
'protectedpagestext' => 'Zajty wymjyńůne půńižej sům zawarte uod prećepywańo i sprowjańo.',
'protectedpagesempty' => 'Žodno zajta ńy je terozki zawarto s podanymi parametrami.',
'protectedtitles' => 'Zawarte mjana artikli',
'protectedtitlestext' => 'Ůtwořyńy artikli uo nastympujůncych mjanach je zawarte',
'protectedtitlesempty' => 'Do tych štalowań utwořyńy artikla uo dowolnym mjańy ńy je zawarte',
'listusers' => 'Lista užytkowńikůw',
+'listusers-editsonly' => 'Pokoż yno użytkowńikůw kere majům sprowjyńa',
+'usereditcount' => '$1 {{PLURAL:$1|sprowjyńe|sprowjyńa|sprowjyń}}',
'newpages' => 'Nowe zajty',
'newpages-username' => 'Mjano užytkowńika:',
'ancientpages' => 'Nojstarše artikle',
-'move' => 'Přećep',
+'move' => 'Przećep',
'movethispage' => 'Přećepej ta zajta',
'unusedimagestext' => 'Pamjyntej, proša, aže inkše witryny, np. projekty Wikimedja w inkšych godkach, můgům adresować do tych plikůw užywajůnc bezpośredńo URL. Bez tůž ńykere ze plikůw můgům sam być na tej liśće pokozane mimo, aže žodna zajta ńy adresuje do ńich.',
'unusedcategoriestext' => 'Katygorje pokazane půńižej istńejům, choć ńy kořisto s ńich žadyn artikel ańi katygorja.',
@@ -1286,14 +1441,13 @@ Zajta uznawano je za ujydnoznačńajůnco kej zawiyro šablůn uokreślůny we [
'booksources-search-legend' => 'Šnupej za zdřůduůma kśiůnžkowymi',
'booksources-go' => 'Pokož',
'booksources-text' => 'Půńižej znojdowo śe lista uodnośńikůw do inkšych witryn, kere pośredńičům we spředažy nowych i užywanych kśiąžek, a tyž můgům mjeć dalše informacyje uo pošukiwany bez ćebje kśůnžce',
+'booksources-invalid-isbn' => 'Podany numer ISBN zostoł rozpoznany kej felerny. Sprowdź aże podany numer je zgodny s numerym kery je we zdrzůdle.',
# Special:Log
'specialloguserlabel' => 'Užytkowńik:',
'speciallogtitlelabel' => 'Titel:',
-'log' => 'Rejery uoperacjůw',
+'log' => 'Register dźołano',
'all-logs-page' => 'Wšyjstkie uoperacyje',
-'log-search-legend' => 'Šnupej w rejeře',
-'log-search-submit' => 'Šnupej',
'alllogstext' => 'Wspůlny rejer wszyjstkych typůw uoperacyji do {{SITENAME}}.
Możesz zawyńźić liczba wyńikůw wybjerajůnc typ rejeru, mjano użytkowńika abo titel zajty (wjelge a mołe buchsztaby majům znoczyńy).',
'logempty' => 'Ńy ma wpisůw we rejeře',
@@ -1301,10 +1455,11 @@ Możesz zawyńźić liczba wyńikůw wybjerajůnc typ rejeru, mjano użytkowńik
# Special:AllPages
'allpages' => 'Wšyskie zajty',
-'alphaindexline' => 'úod $1 do $2',
+'alphaindexline' => 'uod $1 do $2',
'nextpage' => 'Nostympno zajta ($1)',
'prevpage' => 'Popředńo zajta ($1)',
'allpagesfrom' => 'Zajty začynojůnce śe na:',
+'allpagesto' => 'Zajty uo titlach kere na zadku majům:',
'allarticles' => 'Wšyskie zajty',
'allinnamespace' => 'Wšyjstke zajty (we přestřyńi mjan $1)',
'allnotinnamespace' => 'Wšyjstke zajty (ino bes přestřyńi mjan $1)',
@@ -1323,19 +1478,44 @@ Kukńij tyż [[Special:WantedCategories|ńyistńyjůnce kategoryje]].',
'special-categories-sort-count' => 'sortowanie wedle ličby',
'special-categories-sort-abc' => 'sortowanie wedle alfabyta',
+# Special:DeletedContributions
+'deletedcontributions' => 'Wyćepane sprowjyńa użytkowńika',
+
+# Special:LinkSearch
+'linksearch' => 'Sznuparka uod auskuplůngůw',
+'linksearch-pat' => 'Wzorzec sznupańo',
+'linksearch-ns' => 'Przestrzyń mjan',
+'linksearch-ok' => 'Šnupej',
+'linksearch-text' => 'Idźe użyć symbola wjeloznacznygo „*”. Lů bajszpila „*.wikipedia.org” spowoduje sznupańy za wszyjstkimi linkůma kere prowadzům ku důmyńy „wikipedia.org” a jeij poddůmyn.<br />
+Uobsůgiwane protokoły: <tt>$1</tt>',
+'linksearch-line' => '$1 link na zajće $2',
+'linksearch-error' => 'Symbola wjeloznacznygo idźe użyć yno na anfangu mjana hosta.',
+
# Special:ListUsers
'listusersfrom' => 'Pokaž užytkowńikůw začynojůnc uod:',
'listusers-submit' => 'Pokož',
'listusers-noresult' => 'Ńy znejdźůno žodnygo užytkowńika.',
+# Special:Log/newusers
+'newuserlogpage' => 'Nowe użytkowniki',
+'newuserlogpagetext' => 'To je rejer uostatńo utworzůnych kůnt użytkowńikůw',
+'newuserlog-byemail' => 'hasło uostało wysłane e-brifym',
+'newuserlog-create-entry' => '– nowy użytkowńik',
+'newuserlog-create2-entry' => '– utworzůł kůnto $1',
+'newuserlog-autocreate-entry' => '– kůnto utworzůne automatyczńy',
+
# Special:ListGroupRights
-'listgrouprights' => 'Uprawńyńo grup užytkowńikůw',
-'listgrouprights-summary' => 'Půńiży znojdowo śe spis grup użytkowńikůw zdefińjowanych na tyj wiki, s wyszczygůlńyńym przidźelůnych im prow dostympu.
+'listgrouprights' => 'Uprawńyńo grup užytkowńikůw',
+'listgrouprights-summary' => 'Půńiży znojdowo śe spis grup użytkowńikůw zdefińjowanych na tyj wiki, s wyszczygůlńyńym przidźelůnych im prow dostympu.
Sprowdź zajta [[{{MediaWiki:Listgrouprights-helppage}}|s dodatkowymi informacjami]] uo uprowńyńach użytkowńikůw.',
-'listgrouprights-group' => 'Grupa',
-'listgrouprights-rights' => 'Uprawńyńo',
-'listgrouprights-helppage' => 'Help:Uprawńyńo grup užytkowńikůw',
-'listgrouprights-members' => '(lista čuůnkůw grupy)',
+'listgrouprights-group' => 'Grupa',
+'listgrouprights-rights' => 'Uprawńyńo',
+'listgrouprights-helppage' => 'Help:Uprawńyńo grup užytkowńikůw',
+'listgrouprights-members' => '(lista čuůnkůw grupy)',
+'listgrouprights-addgroup' => 'Idźe dodać do {{PLURAL:$2|grupy|grup}}: $1',
+'listgrouprights-removegroup' => 'Idźe wyćepać s {{PLURAL:$2|grupy|grup}}: $1',
+'listgrouprights-addgroup-all' => 'Idźe dodać do kożdyj grupy',
+'listgrouprights-removegroup-all' => 'Idźe wyćepać s wszyjstkich grup',
# E-mail user
'mailnologin' => 'Brak adresu',
@@ -1348,6 +1528,7 @@ Adres e-brifa, kery zostoł bez Ćebje wkludzůny we [[Special:Preferences|Twoji
'defemailsubject' => 'Wjadůmość uod {{GRAMMAR:D.pl|{{SITENAME}}}}',
'noemailtitle' => 'Brak adresu e-brif',
'noemailtext' => 'Tyn užytkowńik ńy podou poprawnygo adresu e-brif, albo zadecydowou, co ńy chce uotřimywać wjadůmośći e-brif uod inkšych užytkowńikůw',
+'email-legend' => 'Wyślij e-brif ku inkszymu użytkowńikowi {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}}',
'emailfrom' => 'Uod:',
'emailto' => 'Ku:',
'emailsubject' => 'Tyjma:',
@@ -1361,7 +1542,7 @@ Adres e-brifa, kery zostoł bez Ćebje wkludzůny we [[Special:Preferences|Twoji
# Watchlist
'watchlist' => 'Pozorlista',
-'mywatchlist' => 'Mojo pozorlista',
+'mywatchlist' => 'Moja pozůrlista',
'watchlistfor' => "(dla užytkowńika '''$1''')",
'nowatchlist' => 'Ńy ma žodnych pozycyji na liśće zajtůw, na kere dowoš pozůr.',
'watchlistanontext' => '$1 coby uobejřeć abo sprowjać elymynty listy zajtůw, na kere dowoš pozůr',
@@ -1372,8 +1553,8 @@ Adres e-brifa, kery zostoł bez Ćebje wkludzůny we [[Special:Preferences|Twoji
Na tyi liśće bydźeš mjou rejer přišuych sprowjyń tyi zajty i jeji zajty godki, a mjano zajty bydźeš mjou škryflane '''tustym''' na [[Special:RecentChanges|liśće půmjyńanych na ůostatku]], cobyś mjou wygoda w jei pomjyńańa filować.",
'removedwatch' => 'Wyćepńjynte s pozorlisty',
'removedwatchtext' => 'Artikel "[[:$1]]" zostou wyćepńjynty s [[Special:Watchlist|Twojij pozorlisty]].',
-'watch' => 'Dej pozor',
-'watchthispage' => 'Dej pozor',
+'watch' => 'Dej pozůr',
+'watchthispage' => 'Dej pozůr',
'unwatch' => 'Njy dowej pozoru',
'unwatchthispage' => 'Přestoń dować pozůr',
'notanarticle' => 'To ńy je artikel',
@@ -1388,12 +1569,7 @@ Na tyi liśće bydźeš mjou rejer přišuych sprowjyń tyi zajty i jeji zajty g
'iteminvalidname' => 'Problym ze pozycjům „$1”, felerne mjano...',
'wlnote' => "Půńižy pokazano {{PLURAL:$1|ostatńy sprawjyńy dokůnane|ostatńy '''$1''' sprawjyńe dokůnane|ostatńych '''$1''' sprawjyń dokůnanych}} bez {{PLURAL:$2|uostatńo godźina|uostatńich '''$2''' godźin}}.",
'wlshowlast' => 'Pokož uostatńy $1 godźin $2 dńi ($3)',
-'watchlist-show-bots' => 'pokaž sprowjyńo botůw',
-'watchlist-hide-bots' => 'schowej sprowjyńa botůw',
-'watchlist-show-own' => 'pokož bezy mje sprowjůne',
-'watchlist-hide-own' => 'schowej moje sprawjyńa',
-'watchlist-show-minor' => 'pokož drobne pomjyńańa',
-'watchlist-hide-minor' => 'Schowej drobne pomjyńańa',
+'watchlist-options' => 'Uopcyje artikli na kere dowosz pozůr',
# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching' => 'Dowom pozor...',
@@ -1433,72 +1609,78 @@ Kejbyś chćou půmjyńić štalowańo swojej listy zajtůw, na kere dowoš poz
Pomoc:
{{fullurl:{{MediaWiki:Helppage}}}}',
-# Delete/protect/revert
-'deletepage' => 'Wyćep artikel',
-'confirm' => 'Potwjyrdź',
-'excontent' => 'zawartość zajty „$1”',
-'excontentauthor' => 'treść: „$1” (jedyny aůtor: [[Special:Contributions/$2|$2]])',
-'exbeforeblank' => 'popředńo zawartość uobecńy pustej zajty: „$1”',
-'exblank' => 'Zajta byua pusto',
-'delete-confirm' => 'Wyćep „$1”',
-'delete-legend' => 'Wyćep',
-'historywarning' => 'Pozor! Ta zajta kerům chceš wyćepnůńć mo historjo:',
-'confirmdeletetext' => 'Chceš wyćepnůńć trwale artikel abo plik s bazy danych s historią. Pokož, aže wjyš co robdza, i to aže to je tak jak godojům [[{{MediaWiki:Policy-url}}|zasady]].',
-'actioncomplete' => 'Fertig',
-'deletedtext' => 'Wyćepano "<nowiki>$1</nowiki>". Rejer uostatnio zrobiůnych wyćepań možeš uobejžyć tukej: $2.',
-'deletedarticle' => 'wyciepnjynto "[[$1]]"',
-'suppressedarticle' => 'utajńjyu [[$1]]',
-'dellogpage' => 'Wyćepane',
-'dellogpagetext' => 'To je lista uostatńo wykůnanych wyćepań.',
-'deletionlog' => 'rejer wyćepań',
-'reverted' => 'Přiwrůcůno popředńo wersyja',
-'deletecomment' => 'Čymu chceš wyćepnůńć:',
-'deleteotherreason' => 'Inkšy powůd:',
-'deletereasonotherlist' => 'Inkszy powůd',
-'deletereason-dropdown' => '* Nojčynstše přičyny wyćepańa
+# Delete
+'deletepage' => 'Wyćep artikel',
+'confirm' => 'Potwjyrdź',
+'excontent' => 'zawartość zajty „$1”',
+'excontentauthor' => 'treść: „$1” (jedyny aůtor: [[Special:Contributions/$2|$2]])',
+'exbeforeblank' => 'popředńo zawartość uobecńy pustej zajty: „$1”',
+'exblank' => 'Zajta byua pusto',
+'delete-confirm' => 'Wyćep „$1”',
+'delete-legend' => 'Wyćep',
+'historywarning' => 'Pozor! Ta zajta kerům chceš wyćepnůńć mo historjo:',
+'confirmdeletetext' => 'Chceš wyćepnůńć trwale artikel abo plik s bazy danych s historią. Pokož, aže wjyš co robdza, i to aže to je tak jak godojům [[{{MediaWiki:Policy-url}}|zasady]].',
+'actioncomplete' => 'Fertig',
+'deletedtext' => 'Wyćepano "<nowiki>$1</nowiki>". Rejer uostatnio zrobiůnych wyćepań možeš uobejžyć tukej: $2.',
+'deletedarticle' => 'wyciepnjynto "[[$1]]"',
+'suppressedarticle' => 'utajńjyu [[$1]]',
+'dellogpage' => 'Wyćepane',
+'dellogpagetext' => 'To je lista uostatńo wykůnanych wyćepań.',
+'deletionlog' => 'rejer wyćepań',
+'reverted' => 'Přiwrůcůno popředńo wersyja',
+'deletecomment' => 'Čymu chceš wyćepnůńć:',
+'deleteotherreason' => 'Inkšy powůd:',
+'deletereasonotherlist' => 'Inkszy powůd',
+'deletereason-dropdown' => '* Nojčynstše přičyny wyćepańa
** Prośba autora
** Narušyńy praw autorskych
** Wandalizm',
-'delete-edit-reasonlist' => 'Sprowjańe listy powodůw wyćepańo zajty',
-'delete-toobig' => 'Ta zajta mo fest dugo historyja sprowjyń, wjyncyj jak $1 {{PLURAL:$1|půmjyńańy|půmjyńańo|půmjyńań}}.
+'delete-edit-reasonlist' => 'Sprowjańe listy powodůw wyćepańo zajty',
+'delete-toobig' => 'Ta zajta mo fest dugo historyja sprowjyń, wjyncyj jak $1 {{PLURAL:$1|půmjyńańy|půmjyńańo|půmjyńań}}.
Jeij wyćepańy mogło by spowodować zakłucyńo we dźołańu {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}} a bez tůż zostało uograńiczůne.',
-'delete-warning-toobig' => 'Ta zajta mo fest dugo historia sprowjyń, wjyncy kej $1 {{PLURAL:$1|půmjyńeńe|půmjyńańo|půmjyńań}}.
+'delete-warning-toobig' => 'Ta zajta mo fest dugo historia sprowjyń, wjyncy kej $1 {{PLURAL:$1|půmjyńeńe|půmjyńańo|půmjyńań}}.
Dej pozůr, bo jei wyćepańe może spowodować zakłůcyńo w pracy {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}.',
-'rollback' => 'Wycofej sprowjyńe',
-'rollback_short' => 'Cofej',
-'rollbacklink' => 'cofej',
-'rollbackfailed' => 'Ńy idźe wycofać sprowjyńo',
-'cantrollback' => 'Ńy idże cofnůńć pomjyńeńo, sam je ino jedna wersyja tyi zajty.',
-'alreadyrolled' => 'Ńy idźe lů zajty [[:$1|$1]] cofnůńć uostatńygo pomjyńeńa, kere wykonoł [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|godka]]) | [[Special:Contributions/$2|{{int:contribslink}}]]).
+
+# Rollback
+'rollback' => 'Wycofej sprowjyńe',
+'rollback_short' => 'Cofej',
+'rollbacklink' => 'cofej',
+'rollbackfailed' => 'Ńy idźe wycofać sprowjyńo',
+'cantrollback' => 'Ńy idże cofnůńć pomjyńeńo, sam je ino jedna wersyja tyi zajty.',
+'alreadyrolled' => 'Ńy idźe lů zajty [[:$1|$1]] cofnůńć uostatńygo pomjyńeńa, kere wykonoł [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|godka]]){{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$2|{{int:contribslink}}]]).
Kto inkszy zdůnżůł już to zrobić abo wprowadźił własne poprowki do treśći zajty.
-Autorym ostatńygo pomjyńyńo je terozki [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|godka]]) | [[Special:Contributions/$3|{{int:contribslink}}]]).',
-'editcomment' => 'Sprowjyńe uopisano: „<i>$1</i>”.', # only shown if there is an edit comment
-'revertpage' => 'Wycofano sprowjyńe użytkowńika [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|godka]]).
-Autor prziwrůcůnej wersyji to [[User:$1|$1]].', # Additional available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
-'rollback-success' => 'Wycofano sprowjyńa užytkowńika $1.
+Autorym ostatńygo pomjyńyńo je terozki [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|godka]]){{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$3|{{int:contribslink}}]]).',
+'editcomment' => "Sprowjyńe uopisano: „''$1''”.", # only shown if there is an edit comment
+'revertpage' => 'Wycofano sprowjyńe użytkowńika [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|godka]]).
+Autor prziwrůcůnej wersyji to [[User:$1|$1]].', # Additionally available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
+'rollback-success' => 'Wycofano sprowjyńa užytkowńika $1.
Přiwrůcůno uostatńo wersyja autorstwa $2.',
-'sessionfailure' => 'Feler weryfikacyji zalůgowańo.
+'sessionfailure' => 'Feler weryfikacyji zalůgowańo.
Polecyńy zostouo anulowane, aby ůńiknůńć přechwycyńo sesyji.
Naćiś „cofej”, přeuaduj zajta, a potym zaś wydej polecyńy',
+
+# Protect
'protectlogpage' => 'Zawarte',
'protectlogtext' => 'Půńižej znojdowo śe lista zawarć i uodymkńjyńć pojydynčych zajtůw.
Coby přejřeć lista uobecńy zawartych zajtůw, přeńdź na zajta wykazu [[Special:ProtectedPages|zawartych zajtůw]].',
'protectedarticle' => 'zawar [[$1]]',
'modifiedarticleprotection' => 'pomjyńiu poziům zawarćo [[$1]]',
'unprotectedarticle' => 'uodymknyu [[$1]]',
+'movedarticleprotection' => 'przekludzůno sztalowańa zabezpjeczyńo s „[[$2]]” ku „[[$1]]”',
'protect-title' => 'Pomjyńeńe poźomu zawarćo „$1”',
+'prot_1movedto2' => '[[$1]] přećepano do [[$2]]',
'protect-legend' => 'Potwjyrdź zawarće',
'protectcomment' => 'Kůmyntoř:',
'protectexpiry' => 'Wygaso:',
'protect_expiry_invalid' => 'Čas wygaśńjyńćo je zuy.',
'protect_expiry_old' => 'Čas wygaśńjyńćo je w downiej ńiž terozki.',
'protect-unchain' => 'Uodymknij možliwość přećiśńjyńcio artikla.',
-'protect-text' => 'Sam tukej možyš uobejžeć i pomjyńyć poźům zawarcia zajty <strong><nowiki>$1</nowiki></strong>.',
-'protect-locked-blocked' => 'Ńy možeš půmjyńać poźůmůw zawarćo kej žeś sům je zawarty uod sprowjyń. Terozki štalowańa dla zajty <strong>$1</strong> to:',
-'protect-locked-dblock' => 'Ńy idźe půmjyńić poźůmu zawarća s kuli tygo co baza danych tyž je zawarto. Uobecne štalowańa dla zajty <strong>$1</strong> to:',
-'protect-locked-access' => 'Ńy moš uprowńyń coby pomjyńyć poziům zawarcia zajty. Uobecne ustawjyńo dlo zajty <strong>$1</strong> to:',
+'protect-text' => "Sam tukej možyš uobejžeć i pomjyńyć poźům zawarcia zajty '''<nowiki>$1</nowiki>'''.",
+'protect-locked-blocked' => "Ńy možeš půmjyńać poźůmůw zawarćo kej žeś sům je zawarty uod sprowjyń. Terozki štalowańa dla zajty '''$1''' to:",
+'protect-locked-dblock' => "Ńy idźe půmjyńić poźůmu zawarća s kuli tygo co baza danych tyž je zawarto. Uobecne štalowańa dla zajty '''$1''' to:",
+'protect-locked-access' => "Ńy moš uprowńyń coby pomjyńyć poziům zawarcia zajty. Uobecne ustawjyńo dlo zajty '''$1''' to:",
'protect-cascadeon' => 'Ta zajta je zawarto od pomjyńań, po takjymu, co jei užywo {{PLURAL:$1|ta zajta, kero je zawarto|nastympůjůnce zajty, kere zostauy zawarte}} a opcyjo dźedźičyńo je zaůončono. Možeš pomjyńyć poziům zawarcia tyi zajty, ale dlo dźedźičyńo zawarcia to ńy mo wpuywu.',
'protect-default' => '(důmyślny)',
'protect-fallback' => 'Wymago pozwolynjo "$1"',
@@ -1506,8 +1688,21 @@ Coby přejřeć lista uobecńy zawartych zajtůw, přeńdź na zajta wykazu [[Sp
'protect-level-sysop' => 'Ino admini',
'protect-summary-cascade' => 'dźedźičyńy',
'protect-expiring' => 'wygaso $1 (UTC)',
+'protect-expiry-indefinite' => 'na zowdy',
'protect-cascade' => 'Dźedźyčyńe zawarćo - zawřij wšyskie zajty kere sům na tyi zajće.',
'protect-cantedit' => 'Ńy možeš pomjyńyć poziůmu zawarća tyi zajty, po takiymu, co uona je dlo Ćebje zawarto uod pomjyńańa.',
+'protect-othertime' => 'Inkszy uokres:',
+'protect-othertime-op' => 'inkszy uokres',
+'protect-existing-expiry' => 'Czas wygaśńyńćo nasztalowany terozki: $2 uo $3',
+'protect-otherreason' => 'Inkszy/dodatkowy powůd:',
+'protect-otherreason-op' => 'inkszy/dodatkowy powůd',
+'protect-dropdown' => '*Nojczynstsze powody zawarćo uod sprowjyń
+** Czynste wandalizmy
+** Czynste spamowańy
+** Wojna edycyjno
+** Wygupy',
+'protect-edit-reasonlist' => 'Sprowjej powody zawarćo uod sprowjyń',
+'protect-expiry-options' => '2 godźiny:2 hours,1 dźyń:1 day,3 dńi:3 days,1 tydźyń:1 week,2 tygodńy:2 weeks,1 mjeśůnc:1 month,3 mjeśůnce:3 months,6 mjeśency:6 months,1 rok:1 year,ńyskůńčůny:infińite', # display1:time1,display2:time2,...
'restriction-type' => 'Pozwolyńy:',
'restriction-level' => 'Poźům:',
'minimum-size' => 'Min. wjelgość',
@@ -1530,8 +1725,7 @@ Coby přejřeć lista uobecńy zawartych zajtůw, přeńdź na zajta wykazu [[Sp
'undeletepage' => 'Pokož a odtwůř wyćepńjynte zajty',
'undeletepagetitle' => "'''Půńižej znojdujům śe wyćepane wersyje zajty [[:$1]]'''.",
'viewdeletedpage' => 'Pokož wyćepńjynte zajty',
-'undeletepagetext' => 'Půńižše zajty zostouy wyćepane, nale jeich kopja wćůnž znojduje śe w archiwům.
-Archiwům co jakiś čas može być uočyščane.',
+'undeletepagetext' => '{{PLURAL:$1|Nastympujůnco zajta uosroła wyćepano, nale jeij|Nastympujůnce $1 zajty uostoły wyćepane, nale jejich}} kopja dalij znojdujy śe we archiwum. Aechiwum roz za kedy trza uoczyszczać.',
'undelete-fieldset-title' => 'Wćepywańy nazod wersyji',
'undeleteextrahelp' => "Jak chcesz wćepać nazod couko zajta, pozostaw wszyjstke pola ńyzaznaczůne a naćiś '''Uodtwůrz'''.
Aby wybrać tajlowe uodtworzyńy noleży zaznaczyć '''Uodtwůrz'''.
@@ -1544,13 +1738,14 @@ W takej sytuacyji noležy uodznačyć abo přiwrůćić widočność nojnowšym
'undeletehistorynoadmin' => 'Ta zajta zostoua wyćepano.
Powůd wyćepańo je podany w podsůmowańu půńižej, razym s danymi užytkowńika, kery sprawjou zajta před jei wyćepańym.
Sama treść wyćepanych wersyji je dostympna ino do admińistratorůw',
-'undelete-revision' => 'Wyćiepnjynto wersjo $1 z $2 uod $3:',
+'undelete-revision' => 'Wyćepńynto wersyjo $1 (s $5 $4) keryj autorym je $3:',
'undeleterevision-missing' => 'Felerno abo brakujůnco wersyjo.
Možeš mjeć felerny link abo wersyjo můgua zostać wćepano nazod, abo wyćepano s archiwům.',
'undelete-nodiff' => 'Ńy znejdźono popřednich wersyji.',
'undeletebtn' => 'Uodtwůř',
'undeletelink' => 'uodtwůř',
'undeletereset' => 'Wyčyść',
+'undeleteinvert' => 'Zaznocz na uopy',
'undeletecomment' => 'Powůd wćepańo nazod:',
'undeletedarticle' => 'wćepou nazod [[$1]]',
'undeletedrevisions' => 'Wćepano nazod {{PLURAL:$1|1 wersyja|$1 wersyje|$1 wersyji}}',
@@ -1584,26 +1779,27 @@ $1',
'blanknamespace' => '(přodńo)',
# Contributions
-'contributions' => 'Wkuod užytkowńika',
-'mycontris' => 'Bezy mje sprowjône',
-'contribsub2' => 'Do užytkowńika $1 ($2)',
-'nocontribs' => 'Brak pomjyńań uodpowjadajůncych tym kryterjům.',
-'uctop' => '(uostatnio)',
-'month' => 'Uod mjeśůnca (i downiyjše):',
-'year' => 'Uod roku (i dowńijše):',
-
-'sp-contributions-newbies' => 'Pokož wkuod ino uod nowych užytkowńikůw',
-'sp-contributions-newbies-sub' => 'Dlo nowych užytkowńikůw',
-'sp-contributions-blocklog' => 'zawarća',
-'sp-contributions-search' => 'Šnupej za wkuodym',
-'sp-contributions-username' => 'Adres IP abo mjano užytkowńika',
-'sp-contributions-submit' => 'Šnupej',
+'contributions' => 'Ajnzac sprowjorza',
+'contributions-title' => 'Wkłod użytkowńika $1',
+'mycontris' => 'Uody mje sprowjane',
+'contribsub2' => 'Do užytkowńika $1 ($2)',
+'nocontribs' => 'Brak pomjyńań uodpowjadajůncych tym kryterjům.',
+'uctop' => '(uostatnio)',
+'month' => 'Uod mjeśůnca (i downiyjše):',
+'year' => 'Uod roku (i dowńijše):',
+
+'sp-contributions-newbies' => 'Pokož wkuod ino uod nowych užytkowńikůw',
+'sp-contributions-newbies-sub' => 'Dlo nowych užytkowńikůw',
+'sp-contributions-newbies-title' => 'Wkłod nowych użytkowńików',
+'sp-contributions-blocklog' => 'zawarća',
+'sp-contributions-search' => 'Šnupej za wkuodym',
+'sp-contributions-username' => 'Adres IP abo mjano užytkowńika',
+'sp-contributions-submit' => 'Šnupej',
# What links here
'whatlinkshere' => 'Co sam linkuje',
'whatlinkshere-title' => 'Zajty kere sům adrésowane do "$1"',
'whatlinkshere-page' => 'Zajta:',
-'linklistsub' => '(Lista linków)',
'linkshere' => "Nastympůjůnce zajty sóm adrésůwane do '''[[:$1]]''':",
'nolinkshere' => "Žodno zajta ńy je adrésowana do '''[[:$1]]'''.",
'nolinkshere-ns' => "Žodno zajta ńy je adresowano do '''[[:$1]]''' we wybrany přestřyni mjan.",
@@ -1620,8 +1816,8 @@ $1',
'whatlinkshere-filters' => 'Filtry',
# Block/unblock
-'blockip' => 'Zawřij sprowjyńo užytkowńikowi',
-'blockip-legend' => 'Zawřij sprowjyńo do užytkowńika',
+'blockip' => 'Zawrzij sprowjorza',
+'blockip-legend' => 'Zawrzij sprowjorza',
'blockiptext' => 'Tyn formulař suužy do zawjerańo sprowjyń spod uokreślůnygo adresu IP abo kůnkretnymu užytkowńikowi.
Zawjerać noležy jydyńy po to, by zapobjec wandalizmům, zgodńy s [[{{MediaWiki:Policy-url}}|přijyntymi zasadami]].
Podej powůd (np. umješčajůnc mjana zajtůw, na kerych dopuščůno śe wandalizmu).',
@@ -1651,6 +1847,8 @@ Podej powůd (np. umješčajůnc mjana zajtůw, na kerych dopuščůno śe wanda
'ipbotherreason' => 'Inkšy powůd:',
'ipbhidename' => 'Schrůń mjano užytkowńika/adres IP w rejeře zawarć, na liśće aktywnych zawarć i liśće užytkowńikůw',
'ipbwatchuser' => 'Dowej pozůr na zajta uosobisto i zajta godki tygo užytkowńika',
+'ipballowusertalk' => 'Dozwól tymu użytkowńikowi sprowjać własno zajta godki, jak je zawarty uod sprowjyń',
+'ipb-change-block' => 'Zmjyń sztalowańa zawarća uod sprowjyń',
'badipaddress' => 'Felerny adres IP',
'blockipsuccesssub' => 'Zawarće uod sprowjyń udane',
'blockipsuccesstext' => 'Užytkowńik [[Special:Contributions/$1|$1]] zostou zawarty uod sprowjyń.<br />
@@ -1660,6 +1858,7 @@ Přyńdź do [[Special:IPBlockList|listy zawartych adresůw IP]] coby přejřeć
'ipb-unblock' => 'Uodymknij užytkowńika abo adres IP',
'ipb-blocklist-addr' => 'Istńejůnce zawarća uod sprowjyń lů $1',
'ipb-blocklist' => 'Zoboč istńijůnce zawarća',
+'ipb-blocklist-contribs' => 'Wkłod $1',
'unblockip' => 'Uodymkńij sprowjyńo užytkowńikowi',
'unblockiptext' => 'Ůžyj formulořa půńižej coby přiwrůćić možliwość sprowjańo s wčeśńij zawartygo adresu IP abo užytkowńikowi.',
'ipusubmit' => 'Uodymkńij sprowjyńo užytkowńikowi',
@@ -1668,6 +1867,9 @@ Přyńdź do [[Special:IPBlockList|listy zawartych adresůw IP]] coby přejřeć
'ipblocklist' => 'Lista zawartych uod sprowjyń adresůw IP a užytkowńikůw.',
'ipblocklist-legend' => 'Znejdź zawartygo uod sprawjyń užytkowńika',
'ipblocklist-username' => 'Mjano užytkowńika abo adres IP',
+'ipblocklist-sh-userblocks' => '$1 zawarća uod sprowjyń kůnt',
+'ipblocklist-sh-tempblocks' => '$1 tymczasowe zawarća uod sprowjyń',
+'ipblocklist-sh-addressblocks' => '$1 zawarća uod sprowjyń lů pojedynczych adresůw IP',
'ipblocklist-submit' => 'Šnupej',
'blocklistline' => '$1, $2 zawar uod sprowjyń $3 ($4)',
'infiniteblock' => 'na zawše',
@@ -1676,15 +1878,19 @@ Přyńdź do [[Special:IPBlockList|listy zawartych adresůw IP]] coby přejřeć
'noautoblockblock' => 'autůmatyčne zawjyrańy uod sprowjyń wůuůnčůne',
'createaccountblock' => 'zawarto twořyńe kont',
'emailblock' => 'zawarty e-brif',
+'blocklist-nousertalk' => 'ńy mogům sprowjać własnych zajtůw godki',
'ipblocklist-empty' => 'Lista zawarć je pusto.',
'ipblocklist-no-results' => 'Podany adres IP abo užytkowńik ńy je zawarty uod sprowjyń.',
'blocklink' => 'zablokuj',
'unblocklink' => 'uodymknij',
-'contribslink' => 'wkůod',
+'change-blocklink' => 'zmjyń zawarće uod sprowjyń',
+'contribslink' => 'ajnzac',
'autoblocker' => 'Zawarto Ci sprowjyńo autůmatyčńy, bez tůž co užywaš tygo samygo adresu IP, co užytkowńik „[[User:$1|$1]]”.
Powůd zawarća $1 to: „$2”',
-'blocklogpage' => 'Historyja zawarć',
+'blocklogpage' => 'Gyszichta zawjyrańo',
+'blocklog-fulllog' => 'Połny rejer zawarć',
'blocklogentry' => 'zawarto [[$1]], bydźe uodymkńynty: $2 $3',
+'reblock-logentry' => 'půmjyńił sztalowańa zawarća uod sprowjyń lů [[$1]], czas zawarćo: $2 $3',
'blocklogtext' => "Půńižej znojdowo śe lista zawarć zouožůnych i zdjyntych s poščygůlnych adresůw IP.
Na li'śće ńy mo adresůw IP, kere zawarto w sposůb autůmatyčny.
Coby přejřeć lista uobecńy aktywnych zawarć, přyńdź na zajta [[Special:IPBlockList|zawartych adresůw i užytkowńikůw]].",
@@ -1693,11 +1899,14 @@ Coby přejřeć lista uobecńy aktywnych zawarć, přyńdź na zajta [[Special:I
'block-log-flags-nocreate' => 'twořyńe kůnta je zawarte',
'block-log-flags-noautoblock' => 'autůmatyčne zawjerańy uod sprawjyń wůuůnčůne',
'block-log-flags-noemail' => 'e-brif zawarty',
+'block-log-flags-nousertalk' => 'ńy może sprowjać włosnyj zajty godki',
'block-log-flags-angry-autoblock' => 'rozszerzůne automatyczne zawjyrańe załůnczůne',
'range_block_disabled' => 'Možliwość zawjerańo zakresu adresůw IP zostoua wůuůnčůno.',
'ipb_expiry_invalid' => 'Felerny čas wygaśńjyńćo zawarća.',
'ipb_expiry_temp' => 'Schrůńůne mjano użytkowńika noleży zawrzić trwale.',
'ipb_already_blocked' => '"$1" je już zawarty uod sprowjyń',
+'ipb-needreblock' => '== Istńejůnce zawarće ==
+$1 je już zawarty uod sprowjyń. Chcesz půmjyńić sztalowańa zawarćo?',
'ipb_cant_unblock' => 'Feler: Zawarće uo ID $1 ńy zostouo znejdźone. Moguo uone zostać oudymkńynte wčeśnij.',
'ipb_blocked_as_range' => 'Feler: Adres IP $1 ńy zostou zawarty bezpośredńo i ńy može zostać uodymkńjynty.
Noležy uůn do zawartygo zakresu adresůw $2. Uodymknůńć možno ino couki zakres.',
@@ -1711,6 +1920,7 @@ Sprawa noležy wyjaśńić s dostawcům Internetu abo půmocům techńičnům in
'sorbsreason' => 'Twůj adres IP znojdowo śe na liśće serwerůw open proxy w DNSBL, užywanej bez {{GRAMMAR:B.lp|{{SITENAME}}}}.',
'sorbs_create_account_reason' => 'Twůj adres IP znojdowo śe na liśće serwerůw open proxy w DNSBL, užywanej bez {{GRAMMAR:B.lp|{{SITENAME}}}}.
Ńy možeš utwořić kůnta',
+'cant-block-while-blocked' => 'Ńy możesz zawjyrać uod sprowjyń inkszych użytkowńikůw, jak sam jeżeś uod ńich zawarty.',
# Developer tools
'lockdb' => 'Zawryj baza danych',
@@ -1733,9 +1943,9 @@ Zawjerańy i uodmykańy bazy danych wymogo coby plik můgu być naškreflany bez
'databasenotlocked' => 'Baza danych ńy je zawarto.',
# Move page
-'move-page' => 'Přećep $1',
-'move-page-legend' => 'Přećiś artikel',
-'movepagetext' => "Při půmocy formulařa půńižej možeš půmjyńyć nazwa zajty i přećepnůńć jei historja. Pod downym titlym uostańe zajta překerowujůnca. Zajty adresowane na stary titel uostanům jak bůuy.
+'move-page' => 'Przećep $1',
+'move-page-legend' => 'Přećiś artikel',
+'movepagetext' => "Při půmocy formulařa půńižej možeš půmjyńyć nazwa zajty i přećepnůńć jei historja. Pod downym titlym uostańe zajta překerowujůnca. Zajty adresowane na stary titel uostanům jak bůuy.
Jak śe na to decyduješ, sprowdź, eli ńy je to [[Special:DoubleRedirects|podwůjne]] abo [[Special:BrokenRedirects|zuomane překerowańy]].
Uodpowjadoš za to, coby linki wjoduy ku prawiduowym artiklům!
@@ -1747,49 +1957,57 @@ Zajta '''ńy''' bydźe přećepano, jak:
'''DEJ POZŮR!'''
To može być drastyčno abo i ńypřewidywalno zmjano, jak přećepńyš jako popularno zajta. Bydź pewny, aže wješ co robiyš, ńim klikńyš knefel \"přećep\"!",
-'movepagetalktext' => 'Uodpowiednio zajta godki, jeśli jest, bydzie přećepano automatyčńe, pod warůnkiem, že:
+'movepagetalktext' => 'Uodpowiednio zajta godki, jeśli jest, bydzie přećepano automatyčńe, pod warůnkiem, že:
*ńy přećepuješ zajty do inkšy přestřeńy mjan
*ńy ma sam zajty godki o takiym mjańe
W takiych razach tekst godki třa přećepać, a jak třeba to i pouůnčyć z tym co juž sam jest, rynčńe. Abo možeš sie namyślić i nie přećepywać wcale ("checkbox" půnižyi).',
-'movearticle' => 'Přećiś artikel:',
-'movenotallowed' => 'Ńy moš uprownień do přećepywańo zajtůw.',
-'newtitle' => 'Nowy titel:',
-'move-watch' => 'Dej pozor',
-'movepagebtn' => 'Přećiś artikel',
-'pagemovedsub' => 'Přećiśńjyńće gotowe',
-'movepage-moved' => '<big>\'\'\'"$1" přećiśńjynto ku "$2"\'\'\'</big>', # The two titles are passed in plain text as $3 and $4 to allow additional goodies in the message.
-'articleexists' => 'Artikel s takym mjanym juž je, abo mjano je zue.
+'movearticle' => 'Přećiś artikel:',
+'movenologin' => 'Ńy jestžeś zalůgowany',
+'movenologintext' => 'Muśyš być zarejerowanym i [[Special:UserLogin|zalůgowanym]] užytkowńikym coby můc přećepnůńć zajta.',
+'movenotallowed' => 'Ńy moš uprownień do přećepywańo zajtůw.',
+'cant-move-user-page' => 'Ńy mosz uprowńyń do przekludzańo zajtůw użytkowńikůw (wyjůntkym sům jejich podstrony).',
+'cant-move-to-user-page' => 'Ńy mosz uprowńyń coby przekludźić zajta na plac kaj je zajta użytkowńika (wyjůntkym sům podzajty użytkowńika).',
+'newtitle' => 'Nowy titel:',
+'move-watch' => 'Dej pozůr',
+'movepagebtn' => 'Přećiś artikel',
+'pagemovedsub' => 'Přećiśńjyńće gotowe',
+'movepage-moved' => '<big>\'\'\'"$1" přećiśńjynto ku "$2"\'\'\'</big>', # The two titles are passed in plain text as $3 and $4 to allow additional goodies in the message.
+'articleexists' => 'Artikel s takym mjanym juž je, abo mjano je zue.
Wybjer inkše mjano.',
-'cantmove-titleprotected' => 'Ńy možeš přećepnůńć zajty, bez tůž co jei nowe mjano je ńydozwolůne s kuli zabezpječyńo před utwořyńym',
-'talkexists' => 'Zajta artikla zostaua přećepano, ale zajta godki ńy - zajta godki uo nowym mjańe juž sam jest. Poůunč, proša, teksty oubydwůch godek rynčńe.',
-'movedto' => 'přećiśńjynto ku',
-'movetalk' => 'Přećiś godke, jak možno.',
-'move-subpages' => 'Přećepńij podzajty, jak śe do',
-'move-talk-subpages' => 'Jeli je to możliwe przekludź wszyjstke zajty godki podzajtůw',
-'movepage-page-exists' => 'Zajta $1 już istńeje a ńy idźe jeij autůmatyczńy nadszkryflać.',
-'movepage-page-moved' => 'Zajta $1 uostoła przekludzůno ku $2.',
-'movepage-page-unmoved' => 'Mjana zajty $1 ńy idźe půmjyńić na $2.',
-'movepage-max-pages' => 'Przekludzůnych uostało $1 {{PLURAL:$1|zajta|zajty|zajtůw}}. Wjynkszyj liczby ńy idźe przekludźić automatyczńy.',
-'1movedto2' => '[[$1]] přećepano do [[$2]]',
-'1movedto2_redir' => 'zajta [[$1]] přećepnůu do [[$2]] nad překerowańem',
-'movelogpage' => 'Přećepńynte',
-'movelogpagetext' => 'Uoto lista zajtůw, kere uostatńo zostouy přećepane.',
-'movereason' => 'Čymu:',
-'revertmove' => 'cofej',
-'delete_and_move' => 'Wyćep i przećep',
-'delete_and_move_text' => '== Přećepańy wymaga wyćepańo inkšyj zajty ==
+'cantmove-titleprotected' => 'Ńy možeš přećepnůńć zajty, bez tůž co jei nowe mjano je ńydozwolůne s kuli zabezpječyńo před utwořyńym',
+'talkexists' => 'Zajta artikla zostaua přećepano, ale zajta godki ńy - zajta godki uo nowym mjańe juž sam jest. Poůunč, proša, teksty oubydwůch godek rynčńe.',
+'movedto' => 'přećiśńjynto ku',
+'movetalk' => 'Přećiś godke, jak možno.',
+'move-subpages' => 'Přećepńij podzajty, jak śe do',
+'move-talk-subpages' => 'Jeli je to możliwe przekludź wszyjstke zajty godki podzajtůw',
+'movepage-page-exists' => 'Zajta $1 już istńeje a ńy idźe jeij autůmatyczńy nadszkryflać.',
+'movepage-page-moved' => 'Zajta $1 uostoła przekludzůno ku $2.',
+'movepage-page-unmoved' => 'Mjana zajty $1 ńy idźe půmjyńić na $2.',
+'movepage-max-pages' => 'Przekludzůnych uostało $1 {{PLURAL:$1|zajta|zajty|zajtůw}}. Wjynkszyj liczby ńy idźe przekludźić automatyczńy.',
+'1movedto2' => '[[$1]] přećepano do [[$2]]',
+'1movedto2_redir' => 'zajta [[$1]] přećepnůu do [[$2]] nad překerowańem',
+'movelogpage' => 'Přećepńynte',
+'movelogpagetext' => 'Uoto lista zajtůw, kere uostatńo zostouy přećepane.',
+'movereason' => 'Čymu:',
+'revertmove' => 'cofej',
+'delete_and_move' => 'Wyćep i przećep',
+'delete_and_move_text' => '== Přećepańy wymaga wyćepańo inkšyj zajty ==
Zajta docelowo „[[:$1]]” juž sam jest.
Čy chceš jům wyćepać, coby zrobić plac do přećepywanej zajty?',
-'delete_and_move_confirm' => 'Toć, wyćep zajta',
-'delete_and_move_reason' => 'Wyćepano coby zrobić plac do přećepywanyj zajty',
-'selfmove' => 'Mjana zajtůw zdřůdowyj i docelowyj sům take same.
+'delete_and_move_confirm' => 'Toć, wyćep zajta',
+'delete_and_move_reason' => 'Wyćepano coby zrobić plac do přećepywanyj zajty',
+'selfmove' => 'Mjana zajtůw zdřůdowyj i docelowyj sům take same.
Zajty ńy idźe přećepać na ńa samo.',
-'immobile_namespace' => 'Zajta zdřůduowo abo zajta docelowo to ekstra zajta.
-Ńy idźe přećepać ze abo do tyi přestřyńi mjan',
-'imagenocrossnamespace' => 'Ńy idźe přećepać grafiki do přestřyni mjan ńy přeznočonyj do grafik',
-'imagetypemismatch' => 'Nowe rozšeřyńe mjana plika je inkšego typu kej jygo zawartość',
-'imageinvalidfilename' => 'Mjano plika docelowygo je felerne',
-'fix-double-redirects' => 'Poprow przekerowańa kere adresujům ku uoryginalnymu titlowi zajty',
+'immobile-source-namespace' => 'Ńy idźe przekludzać zajtůw we przestrzyńi mjan "$1"',
+'immobile-target-namespace' => 'Ńy idźe przekludzić zajtůw ku przestrzyńi mjan "$1"',
+'immobile-target-namespace-iw' => 'Link interwiki je felernym titlem pod kery mjołaby być przekludzůno zajta.',
+'immobile-source-page' => 'Tyj zajty ńy idźe przekludźić.',
+'immobile-target-page' => 'Ńy idźe przekludzić pod wskozany titel.',
+'imagenocrossnamespace' => 'Ńy idźe přećepać grafiki do přestřyni mjan ńy přeznočonyj do grafik',
+'imagetypemismatch' => 'Nowe rozšeřyńe mjana plika je inkšego typu kej jygo zawartość',
+'imageinvalidfilename' => 'Mjano plika docelowygo je felerne',
+'fix-double-redirects' => 'Poprow przekerowańa kere adresujům ku uoryginalnymu titlowi zajty',
+'move-leave-redirect' => 'Uostow przekerowańy pode dotychczasowym titlem',
# Export
'export' => 'Eksport zajtůw',
@@ -1798,7 +2016,7 @@ Wyeksportowane informacyje možna půźńij zaimportować do inkšej wiki, dźou
Wyeksportowańy wjelu zajtůw wymogo wpisańo půńižej titli zajtůw, po jednym titlu we wjeršu a uokreślyńo čy mo zostać wyeksportowano bježůnco čy wšyjstke wersyje zajty s uopisůma sprawjyń abo tyž ino bježůnca wersyjo s uopisym uostatńygo sprawjyńo.
-Možeš tyž užyć linku, np.[[{{ns:special}}:Export/{{MediaWiki:Mainpage}}]] do zajty „[[{{MediaWiki:Mainpage}}]]”.',
+Možeš tyž užyć linku, np.[[{{#Special:Export}}/{{MediaWiki:Mainpage}}]] do zajty „[[{{MediaWiki:Mainpage}}]]”.',
'exportcuronly' => 'Ino bježůnco wersyjo, bes historji',
'exportnohistory' => "----
'''Pozůr:''' Wůuůnčůno možliwość eksportowańo peunej historii zajtůw s užyćym tygo nařyńdźa s kuli kuopotůw s wydajnośćůn",
@@ -1814,7 +2032,7 @@ Možeš tyž užyć linku, np.[[{{ns:special}}:Export/{{MediaWiki:Mainpage}}]] d
'allmessagesdefault' => 'Tekst důmyślny',
'allmessagescurrent' => 'Tekst uobecny',
'allmessagestext' => 'Uoto lista wšyjstkych kůmůńikatůw systymowych dostympnych w přestřyńi mjan MedjaWiki.
-Uodwjydź [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation Tuůmačyńy MediaWiki] a tyž [http://translatewiki.net Betawiki] kejbyś chćou učestńičyć w tuůmačyńu uoprůgramowańo MediaWiki.',
+Uodwjydź [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation Tuůmačyńy MediaWiki] a tyž [http://translatewiki.net translatewiki.net] kejbyś chćou učestńičyć w tuůmačyńu uoprůgramowańo MediaWiki.',
'allmessagesnotsupportedDB' => "Ta zajta ńy može być užyta, bez tůž co zmjynna '''\$wgUseDatabaseMessages''' je wůuůnčůno.",
'allmessagesfilter' => 'Filter mjan kůmuńikatůw:',
'allmessagesmodified' => 'Pokož ino zmodyfikowane',
@@ -1834,9 +2052,12 @@ Uodwjydź [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation Tuůmačyńy MediaWiki] a
'import-interwiki-text' => 'Wybjer wiki i nmjano zajty do importowańo.
Daty a tyž mjana autorůw bydům zachowane.
Wšyjstke uoperacyje importu transwiki sům uodnotowywane w [[Special:Log/import|rejeře importu]].',
+'import-interwiki-source' => 'Zdrzůdło wiki/zajty:',
'import-interwiki-history' => 'Kopjuj couko historja sprowjyń tyi zajty',
'import-interwiki-submit' => 'Importuj',
'import-interwiki-namespace' => 'Docelowo przestrzyń mjan:',
+'import-upload-filename' => 'Mjano plika:',
+'import-comment' => 'Kůmyntorz:',
'importtext' => 'Używajůnc werkcojga [[Special:Export|eksportuj]] wyeksportuj plik ze zdrzůdłowyj wiki, naszkryflej go na swojym dysku, a potym wćepńij go tukej.',
'importstart' => 'Trwo importowańe zajtůw...',
'import-revision-count' => '$1 {{PLURAL:$1|wersyja|wersyje|wersyji}}',
@@ -1857,7 +2078,7 @@ Wšyjstke uoperacyje importu transwiki sům uodnotowywane w [[Special:Log/import
'import-noarticle' => 'Ńy ma zajtůw do zaimportowańo!',
'import-nonewrevisions' => 'Wšyjstke wersyje zostouy juž wčeśńij zaimportowane.',
'xml-error-string' => '$1 lińa $2, kolůmna $3 (bajt $4): $5',
-'import-upload' => 'Wćepnij dane XML',
+'import-upload' => 'Wćepej dane XML',
'import-token-mismatch' => 'Straćiły śe dane ze sesyje. Prosza spróbować zaś.',
'import-invalid-interwiki' => 'Ńy idźe importować s podanyj wiki.',
@@ -1870,9 +2091,9 @@ Wšyjstke uoperacyje importu transwiki sům uodnotowywane w [[Special:Log/import
'import-logentry-interwiki-detail' => '$1 {{PLURAL:$1|wersyja|wersyje|wersyji}} ze $2',
# Tooltip help for the actions
-'tooltip-pt-userpage' => 'Mojo osobisto zajta',
+'tooltip-pt-userpage' => 'Moja perzůnalno zajta',
'tooltip-pt-anonuserpage' => 'Zajta užytkowńika do adresu IP spod kerygo sprowjoš',
-'tooltip-pt-mytalk' => 'Mojo godka',
+'tooltip-pt-mytalk' => 'Moja zajta dyskusyje',
'tooltip-pt-anontalk' => 'Godka užytkowńika do adresu IP spod kerygo sprowjoš',
'tooltip-pt-preferences' => 'Moje preferéncyje',
'tooltip-pt-watchlist' => 'Lista artiklůw na kere daješ pozor',
@@ -1895,7 +2116,7 @@ Wšyjstke uoperacyje importu transwiki sům uodnotowywane w [[Special:Log/import
'tooltip-search-go' => 'Přyńdź do zajty uo gynau takym titlu, uo ile sam je',
'tooltip-search-fulltext' => 'Šnupej za wprowadzůnym tekstym na zajtach',
'tooltip-p-logo' => 'Přodńo zajta',
-'tooltip-n-mainpage' => 'Přelyź na Přodńo zajta',
+'tooltip-n-mainpage' => 'Przelyź na Przodńo zajta',
'tooltip-n-portal' => 'Uo projekće, co sam možeš majštrować, kaj idźe znolyźć informacyje',
'tooltip-n-currentevents' => 'Informacyje uo aktualnych wydařyńach',
'tooltip-n-recentchanges' => 'Lista půmjyńanych na uostatku na wiki',
@@ -1929,6 +2150,9 @@ Wšyjstke uoperacyje importu transwiki sům uodnotowywane w [[Special:Log/import
'tooltip-watch' => 'Dodej tyn artikel do pozorlisty',
'tooltip-recreate' => 'Wćepej nazod zajta mimo aže bůua wčeśńij wyćepano.',
'tooltip-upload' => 'Rozpočyńće wćepywańa',
+'tooltip-rollback' => '"cofej" wycofuje jednym klikńyńćym půmjeńańe (-a) tyj zajty sprowjůne bez uostatnigo sprowjorza.',
+'tooltip-undo' => '"anuluj půmjyńańa" wycofuje ta zmjana a uodmyko uokno sprowjańa we trybje podglůndu.
+Dozwalo na naszkryflańy powodu we uopiśe půmjyńań.',
# Metadata
'nodublincore' => 'Metadane zgodne s Dublin Core RDF zostouy wůuůnčůne do tygo serwera.',
@@ -1936,12 +2160,12 @@ Wšyjstke uoperacyje importu transwiki sům uodnotowywane w [[Special:Log/import
'notacceptable' => 'Serwer wiki ńy je w stańy dostarčyć danych we formaće, kerygo Twoja přyglůndarka uočekuje.',
# Attribution
-'anonymous' => 'Anůńimowe užytkowńiki {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}',
+'anonymous' => '{{PLURAL:$1|Anůńimowy użytkowńik|Anůńimowe użytkowńiki}} {{SITENAME}}',
'siteuser' => 'Užytkowńik {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}} – $1',
'lastmodifiedatby' => 'Uostatńy sprowjyńy tej zajty: $2, $1 (autor půmjyńań: $3)', # $1 date, $2 time, $3 user
'othercontribs' => 'Inkše autory: $1.',
'others' => 'inkśi',
-'siteusers' => 'Ůžytkowńiki {{GRAMMAR:D.lp|{{SITENAME}}}}: $1',
+'siteusers' => '{{SITENAME}} {{PLURAL:użytkowńik|użytkowńiki}} $1',
'creditspage' => 'Autořy',
'nocredits' => 'Brak informacyji uo autorach tyi zajty.',
@@ -1982,10 +2206,11 @@ Nojprawdopodobńij zostoło to spowodowane bez link do zewnyntrznyj zajty intern
'markedaspatrollederror-noautopatrol' => 'Ńy moš uprawńyń wymaganych do uoznačańo swojich sprawjyń kej „sprawdzůne”.',
# Patrol log
-'patrol-log-page' => 'Dźynńik patrolowańo',
-'patrol-log-header' => 'Půniżej je dźeńńik patrolowańo zajtůw.',
-'patrol-log-line' => 'označůu wersyja $1 artikla $2 kej sprawdzůno $3',
-'patrol-log-auto' => '(autůmatyčńy)',
+'patrol-log-page' => 'Dźynńik patrolowańo',
+'patrol-log-header' => 'Půniżej je dźeńńik patrolowańo zajtůw.',
+'patrol-log-line' => 'označůu wersyja $1 artikla $2 kej sprawdzůno $3',
+'patrol-log-auto' => '(autůmatyčńy)',
+'log-show-hide-patrol' => '$1 rejer sprawdzańo',
# Image deletion
'deletedrevision' => 'Wyćepano popředńy wersyje $1',
@@ -2002,6 +2227,9 @@ $1',
'previousdiff' => '← Popředńy sprowjyńy',
'nextdiff' => 'Nostympne sprowjyńy →',
+# Visual comparison
+'visual-comparison' => 'Porůwnańy treśći',
+
# Media information
'mediawarning' => "'''Pozůr!''' Tyn plik može zawjerać zuośliwy kod. Jak go uodymkńyš možeš zaraźić swůj systym.<hr />",
'imagemaxsize' => 'Na zajtach uopisu plikůw uůgrańič rozmjar uobrazkůw do:',
@@ -2014,10 +2242,12 @@ $1',
'show-big-image' => 'Oryginalno rozdźelčość',
'show-big-image-thumb' => '<small>Rozmiar podglůndu: $1 × $2 pikseli</small>',
-# Special:NewImages
+# Special:NewFiles
'newimages' => 'Galerjo nowych uobrozkůw',
'imagelisttext' => "Půnižyj na {{PLURAL:$1||posortowanyj $2}} liśće {{PLURAL:$1|znojdowo|znojdujům|znojdowo}} śe '''$1''' {{PLURAL:$1|plik|pliki|plikůw}}.",
'newimages-summary' => 'Na tyi ekstra zajće prezyntowane sům uostatńo wćepńynte pliki.',
+'newimages-legend' => 'Filtruj',
+'newimages-label' => 'Mjano plika (abo jygo tajla):',
'showhidebots' => '($1 boty)',
'noimages' => 'Brak plikůw do pokozańo.',
'ilsubmit' => 'Šnupej',
@@ -2222,6 +2452,18 @@ Nostympne linki w lińii uwažůmy za wyjůntki, to sům nazwy zajtůw, kaj plik
'exif-lightsource-24' => 'žarowe studyjne ISO',
'exif-lightsource-255' => 'Inkše zdřuduo śwjotua',
+# Flash modes
+'exif-flash-fired-0' => 'Bes błyska flesza',
+'exif-flash-fired-1' => 'S błyskym flesza',
+'exif-flash-return-0' => 'bes funkcyji wykrywańo śwjotła uodbitygo',
+'exif-flash-return-2' => 'ńy wykryto śwjotła uodbitygo',
+'exif-flash-return-3' => 'wykryto śwjotło uodbite',
+'exif-flash-mode-1' => 'wymuszůny błysk flesza',
+'exif-flash-mode-2' => 'wymuszůny brak błyska flesza',
+'exif-flash-mode-3' => 'tryb autůmatyczny',
+'exif-flash-function-1' => 'Ńy ma funkcyji flesza',
+'exif-flash-redeye-1' => 'tryb redukowańo efektu czyrwůnych ślypjůw',
+
'exif-focalplaneresolutionunit-2' => 'cole',
'exif-sensingmethod-1' => 'ńyzdefińjowano',
@@ -2365,21 +2607,10 @@ Kod zawarty w linku straći wažność $4.',
Potwjerdź chęć wćepańo nazod tygo artikla.",
'recreate' => 'Wćepej nazod',
-# HTML dump
-'redirectingto' => 'Překerowańy do [[:$1]]...',
-
# action=purge
-'confirm_purge' => 'Wyčyśćić pamjyńć podrynčnům do tyi zajty?
-
-$1',
'confirm_purge_button' => 'OK',
-
-# AJAX search
-'searchcontaining' => "Šnupej za artiklami we kerych je ''$1''.",
-'searchnamed' => "Šnupej za artiklami uo mjańe ''$1''.",
-'articletitles' => "Artikle uo titlu začynojůncym śe uod ''$1''",
-'hideresults' => 'Schowej wyniki',
-'useajaxsearch' => 'Užywej šnupańo AJAX',
+'confirm-purge-top' => 'Wyčyśćić pamjyńć podrynčnům do tyi zajty?',
+'confirm-purge-bottom' => 'Uodśwjyżeńy zajty wyczyśći pamjyńć podrynczno a wymuśi pokozańy jeij aktualnyj wersyji.',
# Multipage image navigation
'imgmultipageprev' => '← popředńo zajta',
@@ -2441,11 +2672,12 @@ Možeš tyž [[Special:Watchlist/edit|užyć standardowygo edytora]].',
# Core parser functions
'unknown_extension_tag' => 'Ńyznany značńik rozšeřyńo „$1”',
+'duplicate-defaultsort' => 'Pozůr: Domyślnym kluczym sortowańo bydźe "$2" a zastůmpi uůn wcześńij wystympujůncy klucz "$1".',
# Special:Version
'version' => 'Wersjo', # Not used as normal message but as header for the special page itself
'version-extensions' => 'Zainstalowane rozšeřyńa',
-'version-specialpages' => 'Ekstra zajty',
+'version-specialpages' => 'Szpecjalne zajty',
'version-parserhooks' => 'Haki analizatora skuadńi (ang. parser hooks)',
'version-variables' => 'Zmjynne',
'version-other' => 'Inkše',
@@ -2470,13 +2702,13 @@ Možeš tyž [[Special:Watchlist/edit|užyć standardowygo edytora]].',
'filepath-summary' => 'Ta ekstra zajta zwraco peuno śćyžka do plika.
Grafiki sům pokazywane w peunyj rozdźelčośći, inkše typy plikůw sům uodmykane we skojařůnym ś ńimi průgramje.
-Naškryflej sam mjano plika bez prefiksu „{{ns:image}}:”.',
+Naškryflej sam mjano plika bez prefiksu „{{ns:file}}:”.',
# Special:FileDuplicateSearch
'fileduplicatesearch' => 'Šnupej za duplikatym plika',
'fileduplicatesearch-summary' => 'Šnupej za duplikatůma plika na podstawje wartośći fůnkcyji skrůtu.
-Wklepej mjano plika s půmińjyńćym prefiksu „{{ns:image}}:”.',
+Wklepej mjano plika s půmińjyńćym prefiksu „{{ns:file}}:”.',
'fileduplicatesearch-legend' => 'Šnupej za duplikatůma plika',
'fileduplicatesearch-filename' => 'Mjano pliku:',
'fileduplicatesearch-submit' => 'Šnupej',
@@ -2485,7 +2717,7 @@ Wklepej mjano plika s půmińjyńćym prefiksu „{{ns:image}}:”.',
'fileduplicatesearch-result-n' => 'We {{GRAMMAR:MS.lp|{{SITENAME}}}} {{PLURAL:$2|je dodatkowo kopia|sům $2 dodatkowe kopje|je $2 dodatkowych kopii}} plika „$1”.',
# Special:SpecialPages
-'specialpages' => 'Ekstra zajty',
+'specialpages' => 'Szpecjalne zajty',
'specialpages-note' => '----
* Ekstra zajty uogůlńy dostympne.
* <span class="mw-specialpagerestricted">Ekstra zajty do kerych dostymp je uograńiczůny.</span>',
@@ -2506,4 +2738,13 @@ Wklepej mjano plika s půmińjyńćym prefiksu „{{ns:image}}:”.',
'blankpage' => 'Pusto zajta',
'intentionallyblankpage' => 'Ta zajta nauůmyślńy uostoua śe pusto',
+# External image whitelist
+'external_image_whitelist' => ' #Leave this line exactly as it is<pre>
+#Wstow půńiżyj tajle wyrażyń regularnych (yno to, co znojduje śe mjyndzy //)
+#Wyrażyńa te uostanům przipasowane ku URL-ům zewnyntrznym (bezpostrzredńo linkowanych) grafik
+#Dopasowane URL-e zostanům wyśwjetlůne kej grafiki, w przećiwnym raźe bydźe pokozany yno link ku grafice
+#Lińje kere s anfanga majům # sům traktowane kej kůmyntorze
+
+#Put all regex fragments above this line. Leave this line exactly as it is</pre>',
+
);