summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesTn.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesTn.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesTn.php174
1 files changed, 87 insertions, 87 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesTn.php b/languages/messages/MessagesTn.php
index ff23e814..cebf739e 100644
--- a/languages/messages/MessagesTn.php
+++ b/languages/messages/MessagesTn.php
@@ -13,136 +13,136 @@
$messages = array(
# Dates
-'sunday' => 'Tshipi',
-'monday' => 'Mosupologo',
-'tuesday' => 'Labobedi',
-'wednesday' => 'Laboraro',
-'thursday' => 'Labone',
-'friday' => 'Labotlhano',
-'saturday' => 'Matlhatso',
-'january' => 'Firikgong',
-'february' => 'Tlhakole',
-'march' => 'Mopitlo',
-'april' => 'Moranang',
-'may_long' => 'Motsheganong',
-'june' => 'Seetebosigo',
-'july' => 'Phukwi',
-'august' => 'Phatwe',
-'september' => 'Lwetse',
-'october' => 'Phalane',
-'november' => 'Ngwanatsele',
-'december' => 'Sedimonthole',
-'january-gen' => 'Firikgong',
-'february-gen' => 'Tlhakole',
-'march-gen' => 'Mopitlo',
-'april-gen' => 'Moranang',
-'may-gen' => 'Motsheganong',
-'june-gen' => 'Seetebosigo',
-'july-gen' => 'Phukwi',
-'august-gen' => 'Phatwe',
+'sunday' => 'Tshipi',
+'monday' => 'Mosupologo',
+'tuesday' => 'Labobedi',
+'wednesday' => 'Laboraro',
+'thursday' => 'Labone',
+'friday' => 'Labotlhano',
+'saturday' => 'Matlhatso',
+'january' => 'Firikgong',
+'february' => 'Tlhakole',
+'march' => 'Mopitlo',
+'april' => 'Moranang',
+'may_long' => 'Motsheganong',
+'june' => 'Seetebosigo',
+'july' => 'Phukwi',
+'august' => 'Phatwe',
+'september' => 'Lwetse',
+'october' => 'Phalane',
+'november' => 'Ngwanatsele',
+'december' => 'Sedimonthole',
+'january-gen' => 'Firikgong',
+'february-gen' => 'Tlhakole',
+'march-gen' => 'Mopitlo',
+'april-gen' => 'Moranang',
+'may-gen' => 'Motsheganong',
+'june-gen' => 'Seetebosigo',
+'july-gen' => 'Phukwi',
+'august-gen' => 'Phatwe',
'september-gen' => 'Lwetse',
-'october-gen' => 'Phalane',
-'november-gen' => 'Ngwanatsele',
-'december-gen' => 'Sedimonthole',
+'october-gen' => 'Phalane',
+'november-gen' => 'Ngwanatsele',
+'december-gen' => 'Sedimonthole',
-'cancel' => 'Sutlha',
-'mytalk' => 'Puo yame',
+'cancel' => 'Sutlha',
+'mytalk' => 'Puo yame',
'navigation' => 'Tsweletso',
-'help' => 'Thuso',
-'search' => 'Senka',
-'searchbutton' => 'Senka',
-'go' => 'Tsamaya',
-'searcharticle' => 'Tsamaya',
-'history_short' => 'Ditso',
+'help' => 'Thuso',
+'search' => 'Senka',
+'searchbutton' => 'Senka',
+'go' => 'Tsamaya',
+'searcharticle' => 'Tsamaya',
+'history_short' => 'Ditso',
'printableversion' => 'Mokwalo o o ka gatisiwang motlhofo',
-'permalink' => 'Kgolagano ya sennelaruri',
-'edit' => 'Baakanya',
-'delete' => 'Sutlha',
-'protect' => 'Sireletsa',
-'talk' => 'Puisano',
-'toolbox' => 'Lebokoso la dithulusu',
-'otherlanguages' => 'Ka dipuo di sele',
+'permalink' => 'Kgolagano ya sennelaruri',
+'edit' => 'Baakanya',
+'delete' => 'Sutlha',
+'protect' => 'Sireletsa',
+'talk' => 'Puisano',
+'toolbox' => 'Lebokoso la dithulusu',
+'otherlanguages' => 'Ka dipuo di sele',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
-'currentevents' => 'Ditiragalo tsa sešeng',
-'disclaimers' => 'Tlhapa diatla',
-'edithelp' => 'Thuso ya go fetola',
-'mainpage' => 'Tsebe ya konokono',
+'currentevents' => 'Ditiragalo tsa sešeng',
+'disclaimers' => 'Tlhapa diatla',
+'edithelp' => 'Thuso ya go fetola',
+'mainpage' => 'Tsebe ya konokono',
'mainpage-description' => 'Tsebe ya konokono',
-'portal' => 'Patlelo ya setšhaba',
-'portal-url' => 'Project:Patlelo ya setšhaba',
-'privacy' => 'Melawana ya sephiri',
+'portal' => 'Patlelo ya setšhaba',
+'portal-url' => 'Project:Patlelo ya setšhaba',
+'privacy' => 'Melawana ya sephiri',
-'youhavenewmessages' => 'O na le $1 ($2).',
-'newmessageslink' => 'molaetsa o moša',
+'youhavenewmessages' => 'O na le $1 ($2).',
+'newmessageslink' => 'molaetsa o moša',
'youhavenewmessagesmulti' => 'O na le molaetsa o moša mo $1',
-'editsection' => 'baakanya',
-'editold' => 'baakanya',
+'editsection' => 'baakanya',
+'editold' => 'baakanya',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
-'nstab-main' => 'Mokwalo',
+'nstab-main' => 'Mokwalo',
'nstab-mediawiki' => 'Molaetsa',
# General errors
'viewsource' => 'Lebelela motswedi',
# Login and logout pages
-'welcomecreation' => '== Amogelesega, $1! ==
+'welcomecreation' => '== Amogelesega, $1! ==
O ipuletse akhaonte. O seka wa lebala go fetola tse o di dikgatlhegelo tsa gago tsa {{SITENAME}}.',
-'yourname' => 'Leina la modirisi:',
-'yourpassword' => 'Selotlolo sa sephiri:',
-'yourpasswordagain' => 'Kwala selotlolo sa gago sa sephiri gape:',
+'yourname' => 'Leina la modirisi:',
+'yourpassword' => 'Selotlolo sa sephiri:',
+'yourpasswordagain' => 'Kwala selotlolo sa gago sa sephiri gape:',
'remembermypassword' => 'Gakologelwa ikwadiso yame mo khompiutareng e (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
-'login' => 'Ikwadise',
-'userlogin' => 'Ikwadise / ipulela tsebe',
-'logout' => 'Tswala',
-'userlogout' => 'Tswala',
-'notloggedin' => 'Ga o a ikwadisa',
-'createaccount' => 'Ipulela tsebe',
+'login' => 'Ikwadise',
+'userlogin' => 'Ikwadise / ipulela tsebe',
+'logout' => 'Tswala',
+'userlogout' => 'Tswala',
+'notloggedin' => 'Ga o a ikwadisa',
+'createaccount' => 'Ipulela tsebe',
# Edit pages
-'summary' => 'Tshoboko:',
-'minoredit' => 'Se ke paakanyo e potlana',
-'watchthis' => 'Lebelela tsebe e',
+'summary' => 'Tshoboko:',
+'minoredit' => 'Se ke paakanyo e potlana',
+'watchthis' => 'Lebelela tsebe e',
'savearticle' => 'Boloka tsebe',
'showpreview' => 'Supa gore go tlaa lebega jang',
-'showdiff' => 'Supa diphetogo',
+'showdiff' => 'Supa diphetogo',
# History pages
-'currentrev' => 'Dipaakanyo tsa sešeng',
+'currentrev' => 'Dipaakanyo tsa sešeng',
'currentrevisionlink' => 'Dipaakanyo tsa sešeng',
# Preferences page
'mypreferences' => 'Dikgatlhegelo tsa me',
-'youremail' => 'E-mail:',
-'username' => 'Leina la modirisi:',
+'youremail' => 'E-mail:',
+'username' => 'Leina la modirisi:',
# Recent changes
'recentchanges' => 'Diphetogo tsa sešeng',
# Recent changes linked
-'recentchangeslinked' => 'Diphetogo tse di tsamaelanang',
-'recentchangeslinked-feed' => 'Diphetogo tse di tsamaelanang',
+'recentchangeslinked' => 'Diphetogo tse di tsamaelanang',
+'recentchangeslinked-feed' => 'Diphetogo tse di tsamaelanang',
'recentchangeslinked-toolbox' => 'Diphetogo tse di tsamaelanang',
# Upload
-'upload' => 'Tsenya mokwalo o o tswang kwantle',
-'uploadbtn' => 'Tsenya mokwalo o o tswang kwantle',
+'upload' => 'Tsenya mokwalo o o tswang kwantle',
+'uploadbtn' => 'Tsenya mokwalo o o tswang kwantle',
'watchthisupload' => 'Lebelela tsebe e',
# Random page
'randompage' => 'Tsebe e e sa tlhomamang',
# Miscellaneous special pages
-'move' => 'Suta',
+'move' => 'Suta',
'movethispage' => 'Sutisa tsebe e',
# Watchlist
-'mywatchlist' => 'Mafoko a ke a etseng tlhoko',
-'watchnologin' => 'Ga o a ikwadisa',
-'watch' => 'Lebelela',
+'mywatchlist' => 'Mafoko a ke a etseng tlhoko',
+'watchnologin' => 'Ga o a ikwadisa',
+'watch' => 'Lebelela',
'watchthispage' => 'Lebelela tsebe e',
# Protect
@@ -159,11 +159,11 @@ O ipuletse akhaonte. O seka wa lebala go fetola tse o di dikgatlhegelo tsa gago
# Move page
'move-page-legend' => 'Sutisa tsebe',
-'movearticle' => 'Sutisa tsebe:',
-'movenologin' => 'Ga o a ikwadisa',
-'movepagebtn' => 'Sutisa tsebe',
-'movedto' => 'sutela kwa',
-'movereason' => 'Lebaka:',
+'movearticle' => 'Sutisa tsebe:',
+'movenologin' => 'Ga o a ikwadisa',
+'movepagebtn' => 'Sutisa tsebe',
+'movedto' => 'sutela kwa',
+'movereason' => 'Lebaka:',
# Namespace 8 related
'allmessages' => 'Melaetsa ya maranyane',