summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/skins/CologneBlue/i18n/vi.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'skins/CologneBlue/i18n/vi.json')
-rw-r--r--skins/CologneBlue/i18n/vi.json12
1 files changed, 12 insertions, 0 deletions
diff --git a/skins/CologneBlue/i18n/vi.json b/skins/CologneBlue/i18n/vi.json
new file mode 100644
index 00000000..c1d2470e
--- /dev/null
+++ b/skins/CologneBlue/i18n/vi.json
@@ -0,0 +1,12 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Minh Nguyen",
+ "Vinhtantran"
+ ]
+ },
+ "cologneblue.css": "/* Mã CSS tại đây sẽ ảnh hưởng đến những người dùng sử dụng giao diện Xanh Cologne */",
+ "cologneblue.js": "/* Mã JavaScript tại đây sẽ được tải khi người dùng sử dụng giao diện Xanh Cologne */",
+ "skinname-cologneblue": "Xanh Cologne",
+ "cologneblue-desc": "Giao diện nhẹ nhàng có ít định dạng"
+}