summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/skins/Modern/i18n/ne.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'skins/Modern/i18n/ne.json')
-rw-r--r--skins/Modern/i18n/ne.json9
1 files changed, 9 insertions, 0 deletions
diff --git a/skins/Modern/i18n/ne.json b/skins/Modern/i18n/ne.json
new file mode 100644
index 00000000..1d741853
--- /dev/null
+++ b/skins/Modern/i18n/ne.json
@@ -0,0 +1,9 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "सरोज कुमार ढकाल"
+ ]
+ },
+ "modern.css": "/* यहाँ राखिएको CSS ले मोनोबुक मोडर्न प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रभावित गर्ने छ */",
+ "skinname-modern": "मोडर्न"
+}