summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ConfirmEdit/FancyCaptcha.i18n.php
blob: b6f45f205f05119ff640f9ef5b60d812f7b46528 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
<?php
/**
 * Internationalisation file for the FancyCaptcha module of the ConfirmEdit
 * extension.
 *
 * @file
 * @ingroup Extensions
 */

$messages = array();

/** English */
$messages['en'] = array(
	'fancycaptcha-desc'     => 'Fancy CAPTCHA generator for Confirm Edit',
	'fancycaptcha-addurl'    => 'Your edit includes new external links.
To help protect against automated spam, please enter the words that appear below in the box ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-badlogin'   => 'To help protect against automated password cracking, please enter the words that appear below in the box ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'To help protect against automated account creation, please enter the words that appear below in the box ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-create'    => 'To create the page, please enter the words that appear below in the box ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-edit'     => 'To edit this page, please enter the words that appear below in the box ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-sendemail'   => 'To help protect against automated spamming, please enter the words that appear below in the box ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
);

/** Message documentation (Message documentation)
 * @author Fryed-peach
 * @author Hamilton Abreu
 * @author Purodha
 */
$messages['qqq'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => '{{desc}}',
	'fancycaptcha-addurl' => 'See also
*{{msg-mw|captcha-addurl}}
*{{msg-mw|Questycaptcha-addurl}}',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'See also
*{{msg-mw|captcha-badlogin}}
*{{msg-mw|Questycaptcha-badlogin}}',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'See also
*{{msg-mw|captcha-createaccount}}
*{{msg-mw|Questycaptcha-createaccount}}',
	'fancycaptcha-create' => 'See also
*{{msg-mw|Captcha-create}}
*{{msg-mw|Questycaptcha-create}}',
	'fancycaptcha-edit' => 'See also
*{{msg-mw|Captcha-edit}}
*{{msg-mw|Questycaptcha-edit}}',
);

/** Gheg Albanian (Gegë)
 * @author Mdupont
 */
$messages['aln'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Your redakto përfshin të jashtme lidhje të reja. Për të ndihmuar në mbrojtjen kundër spam automatizuar, ju lutem shkruani fjalët që shfaqen poshtë në kuti ([[Special:Captcha/help|më shumë informacion]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Për të ndihmuar në mbrojtjen kundër fjalëkalimin automatizuar plasaritje, ju lutem shkruani fjalët që shfaqen poshtë në kuti ([[Special:Captcha/help|më shumë informacion]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Për të ndihmuar në mbrojtjen kundër krijimit llogari e automatizuar, ju lutem shkruani fjalët që shfaqen poshtë në kuti ([[Special:Captcha/help|më shumë informacion]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Për të krijuar një faqe, ju lutem shkruani fjalët që shfaqen poshtë në kuti ([[Special:Captcha/help|më shumë informacion]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Për të redaktuar këtë faqe, ju lutem shkruani fjalët që shfaqen poshtë në kuti ([[Special:Captcha/help|më shumë informacion]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Për të ndihmuar në mbrojtjen kundër spamming automatizuar, ju lutem shkruani fjalët që shfaqen poshtë në kuti ([[Special:Captcha/help|më shumë informacion]]):',
);

/** Amharic (አማርኛ)
 * @author Codex Sinaiticus
 */
$messages['am'] = array(
	'fancycaptcha-createaccount' => 'ያልተፈለገ የመኪናነት አባልነት ለመከላከል፥ አባል ለመሆን በዚህ ምስል የታዩት እንግሊዝኛ ቃላት ወይም ቁጥር መልስ በትክክል መጻፍ ግዴታ ነው። ([[Special:Captcha/help|ይህ ምንድነው?]]) (To help protect against automated spam, you must type in the words or correct number answer exactly as seen beneath here before registering your account:)<br />',
);

/** Aragonese (aragonés)
 * @author Juanpabl
 */
$messages['an'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Chenerador chocant de CAPTCHAs ta Confirmar Edicions.',
	'fancycaptcha-addurl' => "Ha encluyito vinclos esternos en a suya edición. Ta aduyar a protecher contra o spam automatico, escriba por favor as parolas que amaneixen en a caixa d'o cobaixo ([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => "Ta aduyar-nos en a protección contra o trenque automatico de claus d'acceso, escriba por favor as parolas que amaneixen en a caixa d'o cobaixo ([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Ta aduyar a protecher contra a creyación automatica de cuentas, escriba por favor en o quatrón as parolas que amaneixen debaixo ([[Special:Captcha/help|más información]]):',
	'fancycaptcha-create' => "Ta creyar a pachina, escriba por favor as parolas que amaneixen en a caixa d'o cobaixo
([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-edit' => "Ta editar ista pachina, escriba por favor as parolas que amaneixen en a caixa d'o cobaixo
([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Ta protecher-nos contra o spam automatizau por favor escriba as parolas que amaneixen en o siguient quadro ([[Special:Captcha/help|mas información]]):',
);

/** Arabic (العربية)
 * @author Aiman titi
 * @author Meno25
 */
$messages['ar'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'مولد فانسي كابتشا لConfirm Edit',
	'fancycaptcha-addurl' => 'تعديلك يتضمن وصلات خارجية جديدة.
للحماية من السبام الأوتوماتيكي، من فضلك أدخل الكلمات التي تظهر بالأسفل في الصندوق ([[Special:Captcha/help|مزيد من المعلومات]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'للمساعدة في الحماية ضد سرقة كلمات السر، من فضلك أدخل الكلمات التي تظهر بالأسفل في الصندوق ([[Special:Captcha/help|مزيد من المعلومات]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'للمساعدة في منع إنشاء حسابات بطريقة أوتوماتيكية، قم من فضلك بإدخال الكلمات التي تظهر أدناه في الصندوق ([[Special:Captcha/help|مزيد من المعلومات]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'لإنشاء الصفحة، من فضلك أدخل الكلمات التي تظهر بالأسفل في الصندوق
([[Special:Captcha/help|مزيد من المعلومات]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'لتعديل هذه الصفحة، من فضلك أدخل الكلمات التي تظهر بالأسفل في الصندوق
([[Special:Captcha/help|مزيد من المعلومات]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'للمساعدة في منع إنشاء حسابات بطريقة أوتوماتيكية، قم من فضلك بإدخال الكلمات التي تظهر أدناه في الصندوق ([[Special:Captcha/help|مزيد من المعلومات]]):',
);

/** Egyptian Spoken Arabic (مصرى)
 * @author Meno25
 * @author Ramsis II
 */
$messages['arz'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'تعديلك فيه لينكات خارجية جديدة
علشان تساعد فى الحماية من السبام الاوتوماتيكى، لو سمحت تكتب الكلمات اللى باينة تحت فى الصندوء ([[Special:Captcha/help|معلومات زيادة]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'علشان تساعد فى الحماية من السرقة الاتوماتيكية للباسورد، لو سمحت تدخل الكلمات اللى باينة تحت فى الصندوء ([[Special:Captcha/help|معلومات زيادة]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'علشان تساعد فى الحماية من الفتح الاوتوماتيكى للحسابات،لو سمحت تدخل الكلمات اللى باينة تحت فى الصندوء ([[Special:Captcha/help|معلومات زيادة]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'علشان تبتدى صفحة جديدة، لو سمحت تدخل الكلمات اللى ظاهرة تحت فى الصندوق
([[Special:Captcha/help|معلومات زيادة]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'علشان تعدل فى الصفحة دى،لو سمحت تكتب الكلمات اللى باينة تحت فى الصندوء ([[Special:Captcha/help|معلومات زيادة]]):',
);

/** Assamese (অসমীয়া)
 * @author Chaipau
 * @author Gitartha.bordoloi
 * @author Rajuonline
 */
$messages['as'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'আপোনাৰ সম্পাদনাত বাহ্যিক সংযোগ আছে।
স্বয়ংক্ৰীয় সম্পাদনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ, তলত দেখিবলৈ পোৱা শব্দটো বাকচৰ ভিতৰত লিখক। ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'স্বয়ংক্ৰীয় গুপ্তশব্দ চুৰিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ,
তলত দেখিবলৈ পোৱা শব্দটো বাকচৰ ভিতৰত লিখক। ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'স্বয়ংক্ৰীয় নতুন সদস্যভুক্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ, তলত দেখিবলৈ পোৱা শব্দটো বাকচৰ ভিতৰত লিখক। ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'পৃষ্ঠাটো বনাবলৈ, তলত দেখিবলৈ পোৱা শব্দটো বাকচৰ ভিতৰত লিখক। ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'এই পৃষ্ঠাটো সম্পাদনা কৰিবলৈ, তলত দেখিবলৈ পোৱা শব্দটো বাকচৰ ভিতৰত লিখক। ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'স্বয়ংক্ৰিয় স্পেমিঙৰ পৰা বাচিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ বাকছটোৰ তলত ওলোৱা আখৰকেইটা লিখক ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
);

/** Asturian (asturianu)
 * @author Esbardu
 * @author Xuacu
 */
$messages['ast'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "La to edición inclúi nuevos enllaces esternos. P'aidar a protexer escontra'l spam automatizáu, por favor escribi nel caxellu les pallabres qu'apaecen embaxo ([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => "P'aidar a protexer escontra'l descifráu automáticu de claves, por favor escribi nel caxellu les pallabres qu'apaecen embaxo ([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => "P'aidar a protexer escontra la creación automática de cuentes, por favor escribi nel caxellu les pallabres qu'apaecen embaxo ([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-create' => "Pa crear la páxina, por favor escribi nel caxellu les pallabres qu'apaecen embaxo ([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-edit' => "Pa editar la páxina, por favor escribi nel caxellu les pallabres qu'apaecen embaxo ([[Special:Captcha/help|más información]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => "P'aidar a protexer escontra'l corréu puxarra automáticu, por favor escribi nel caxellu les pallabres qu'apaecen embaxo ([[Special:Captcha/help|más información]]):",
);

/** Bashkir (башҡортса)
 * @author Assele
 */
$messages['ba'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Һеҙҙең текстығыҙҙа яңы тышҡы һылтанмалар бар.
Автоматик спамдан һаҡлау маҡсатында, зинһар, күрһәтелгән һүҙҙәрҙе түбәндәге юлға керетегеҙ ([[Special:Captcha/help|тулыраҡ мәғлүмәт]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Паролде автоматик ватыуҙан һаҡлау маҡсатында, зинһар, күрһәтелгән һүҙҙәрҙе түбәндәге юлға керетегеҙ ([[Special:Captcha/help|тулыраҡ мәғлүмәт]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Иҫәп яҙмаларын автоматик булдырыуҙан һаҡлау маҡсатында, зинһар, күрһәтелгән һүҙҙәрҙе түбәндәге юлға керетегеҙ ([[Special:Captcha/help|тулыраҡ мәғлүмәт]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Яңы бит булдырыу өсөн, зинһар, күрһәтелгән һүҙҙәрҙе түбәндәге юлға керетегеҙ ([[Special:Captcha/help|тулыраҡ мәғлүмәт]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Был битте мөхәррирләү өсөн, зинһар, күрһәтелгән һүҙҙәрҙе түбәндәге юлға керетегеҙ ([[Special:Captcha/help|тулыраҡ мәғлүмәт]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Автоматик спамдан һаҡлау маҡсатында, зинһар, күрһәтелгән һүҙҙәрҙе түбәндәге юлға керетегеҙ ([[Special:Captcha/help|тулыраҡ мәғлүмәт]]):',
);

/** Southern Balochi (بلوچی مکرانی)
 * @author Mostafadaneshvar
 */
$messages['bcc'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => '‎بست',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'په کمک په محافظت چه اتوماتیکی پروشگ کلمه رمز، لطفا کلماتی که ته جهلگی جعبه ظاهر انت واردش کنیت ([[Special:Captcha/help|گیشترین اطلاعات]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'په کمک په محافظت چه اتوماتیکی شرکتن حساب، لطفا کلماتی که ته جهلگی جعبه ظاهر انت واردش کنیت ([[Special:Captcha/help|گیشترین اطلاعات]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'په شرکتن صفحه، لطفا کلماتی که ته جهلگی جعبه ظاهراند واردش کنیت ([[Special:Captcha/help|گیشتر اطلاعات]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'په اصلاح کتن ای صفحه، لطفا کلماتی که ته جهلگی جعبه ظاهراند واردش کنیت ([[Special:Captcha/help|گیشتر اطلاعات]]):',
);

/** Belarusian (Taraškievica orthography) (беларуская (тарашкевіца))
 * @author EugeneZelenko
 * @author Jim-by
 * @author Red Winged Duck
 */
$messages['be-tarask'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Вашае рэдагаваньне ўтрымлівае новыя вонкавыя спасылкі.
У мэтах абароны ад спаму, калі ласка, увядзіце словы, якія паказаныя ў выяве ([[Special:Captcha/help|болей інфармацыі]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'У мэтах абароны ад аўтаматычнага злому пароляў, калі ласка, увядзіце словы, якія паказаныя ў выяве ([[Special:Captcha/help|болей інфармацыі]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'У мэтах абароны ад аўтаматычнага стварэньня рахункаў, калі ласка, увядзіце словы, якія паказаныя ў выяве ([[Special:Captcha/help|болей інфармацыі]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Для стварэньня старонкі, калі ласка, увядзіце словы, якія паказаныя ў выяве ([[Special:Captcha/help|болей інфармацыі]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Для рэдагаваньня гэтай старонкі, калі ласка, увядзіце словы, якія паказаныя ў выяве ([[Special:Captcha/help|болей інфармацыі]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'У мэтах абароны супраць аўтаматычнага спаму, калі ласка, увядзіце словы паказаныя ніжэй у полі ([[Special:Captcha/help|дадатковая інфармацыя]]):',
);

/** Bulgarian (български)
 * @author Borislav
 * @author DCLXVI
 */
$messages['bg'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Текущата редакция включва нови външни препратки. Като защита от автоматизиран спам, системата изисква от потребителите да въведат думите, показани по-долу в текстовата кутия ([[Special:Captcha/help|повече информация]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Като защита срещу опити за налучкване на паролата ви, моля, въведете буквите, които виждате на картинката ([[Special:Captcha/help|повече информация]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Системата за защита от автоматично създаване на потребителски сметки изисква да въведете това, което виждате в кутията по-долу ([[Special:Captcha/help|повече информация]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'За създаване на страницата е необходимо да се въведат думите от картинката в полето по-долу ([[Special:Captcha/help|повече информация]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'За редактиране на страницата е необходимо да се въведат думите от картинката в полето по-долу ([[Special:Captcha/help|повече информация]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Като защита срещу автоматизиран спам, въведете в кутията думите, които са показани по-долу ([[Special:Captcha/help|повече информация]]):',
);

/** Bengali (বাংলা)
 * @author Nasir8891
 * @author Zaheen
 */
$messages['bn'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'আপনার সম্পাদনাটিতে নতুন বহিঃসংযোগ আছে। স্বয়ংক্রিয় স্প্যামের বিরুদ্ধে সুরক্ষার খাতিরে অনুগ্রহ করে নিচের বাক্সে দেখানো শব্দগুলি প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'স্বয়ংক্রিয় শব্দচাবি ক্র্যাকিং-এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার খাতিরে অনুগ্রহ করে নিচের বাক্সে দেখানো শব্দগুলি প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট সৃষ্টির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য অনুগ্রহ করে নিচের বাক্সে দেখানো শব্দগুলি প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'পাতাটি সৃষ্টি করতে চাইলে অনুগ্রহ করে নিচের বাক্সে দেখানো শব্দগুলি প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'পাতাটি সম্পাদনা করতে চাইলে অনুগ্রহ করে নিচের বাক্সে দেখানো শব্দগুলি প্রবেশ করান
([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'স্বয়ংক্রিয় স্প্যামিং এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার খাতিরে অনুগ্রহ করে নিচের বাক্সে দেখানো শব্দগুলি প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
);

/** Breton (brezhoneg)
 * @author Fulup
 */
$messages['br'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "Liammoù diavaez nevez zo bet degaset ganeoc'h. Evit stourm a-enep d'ar strob emgefre, skrivit ar gerioù a zeu war wel er voest a-is ([[Special:Captcha/help|gouzout hiroc'h]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => "A-benn talañ ouzh ar preizhañ kontoù dre c'herioù-tremen emgefre, skrivit er vaezienn ar gerioù merket dindan ([[Special:Captcha/help|Petra eo se?]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => "Evit stourm a-enep d'ar c'hontoù krouet ent emgefre, skrivit ar gerioù
a zeu war wel er voest a-is ([[Special:Captcha/help|gouzout hiroc'h]]):",
	'fancycaptcha-create' => "Liammoù diavaez nevez zo bet degaset ganeoc'h. Evit stourm a-enep d'ar strob emgefre, skrivit ar gerioù a zeu war wel er voest a-is ([[Special:Captcha/help|gouzout hiroc'h]]):",
	'fancycaptcha-edit' => "Liammoù diavaez nevez zo bet degaset ganeoc'h. Evit stourm a-enep d'ar strob emgefre, skrivit ar gerioù a zeu war wel er voest a-is ([[Special:Captcha/help|gouzout hiroc'h]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => "Evit hor skoazellañ da zizarbenn ar strob emgefre, adskrivit ar gerioù a welit er voest dindan ([[Special:Captcha/help|gouzout hiroc'h]]):",
);

/** Bosnian (bosanski)
 * @author CERminator
 */
$messages['bs'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Vaša izmjena uključuje nove vanjske linkove.
Da bi se zaštitili od automatskog spama, molimo da unesete riječi koje su prikazane u kutiji ([[Special:Captcha/help|više informacija]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Da bi pomogli u sprječavanju protiv automatskog probijanja šifre, molimo Vas da unesete riječi koje su prikazane ispod u kutiji ([[Special:Captcha/help|više informacija]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Da bi pomogli u sprječavanju automatskog pravljenja računa, molimo Vas da unesete riječi koje su prikazane u kutiji ispod ([[Special:Captcha/help|više informacija]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Da bi ste napravili stranicu, molimo Vas unesite riječi koje su prikazane u kutiji ispod ([[Special:Captcha/help|više informacija]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Da bi ste uređivali ovu stranicu, molimo Vas unesite riječi koje su prikazane u kutiji ispod ([[Special:Captcha/help|više informacija]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Da bi pomogli u sprječavanju protiv automatskog spamovanja, molimo Vas da unesete riječi koje su prikazane ispod u kutiji ([[Special:Captcha/help|više informacija]]):',
);

/** Catalan (català)
 * @author Davidpar
 * @author SMP
 * @author Ssola
 */
$messages['ca'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "La vostra modificació inclou nous enllaços externs. Com a protecció contra la propaganda automatitzada heu d'escriure en la caixa les paraules que apareixen a continuació ([[Special:Captcha/help|més informació]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => "Com a protecció contra l'obtenció automatitzada de contrasenyes cal que escriviu en la caixa les paraules que apareixen a continuació ([[Special:Captcha/help|més informació]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Com a protecció contra la creació automatitzada de nous comptes cal que escriviu en la caixa les paraules que apareixen a continuació ([[Special:Captcha/help|més informació]]):',
	'fancycaptcha-create' => "Per a poder crear la pàgina heu d'escriure en la caixa les paraules que apareixen a continuació ([[Special:Captcha/help|més informació]]):",
	'fancycaptcha-edit' => "Per a poder modificar la pàgina heu d'escriure en la caixa les paraules que apareixen a continuació ([[Special:Captcha/help|més informació]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Per ajudar a protegir contra el correu brossa automatitzat, si us plau, introduïu les paraules que apareixen a sota la caixa ([[Special:Captcha/help|més informació]]):',
);

/** Min Dong Chinese (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄) */
$messages['cdo'] = array(
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Ôi-lāu huòng-cī tiàng-sê̤ṳ cê̤ṳ-dông puái-gāi mĭk-mā, chiāng nṳ̄ sṳ̆-ĭk â-dā̤ bēng-bēng diē-lié gì sṳ̀ ([[Special:Captcha/help|gáing sâ̤ séng-sék]]):',
);

/** Sorani Kurdish (کوردی)
 * @author Asoxor
 */
$messages['ckb'] = array(
	'fancycaptcha-createaccount' => 'بۆ یارمەتیدانی بەرگری لە دروستکردنی خۆکاری ھەژمار، تکایە ئەو وشانە لە خوارەوەدا دیارن لە بۆکسەکەدا بنووسە ([[Special:Captcha/help|زانیاریی زۆرتر]]):',
);

/** Czech (česky)
 * @author Mormegil
 */
$messages['cs'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Pokročilý generátor captcha pro rozšíření „Confirm Edit“',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Vaše editace obsahuje nové odkazy formou URL; v zájmu ochrany před automatickým spamováním musíte opsat text z následujícího obrázku: ([[Special:Captcha/help|Co tohle znamená?]])',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'V rámci ochrany proti automatickým pokusům uhodnout heslo musíte opsat text z následujícího obrázku. ([[Special:Captcha/help|Co tohle znamená?]])',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'V rámci ochrany před automatickým zakládáním účtů musíte pro provedení registrace opsat text z následujícího obrázku: ([[Special:Captcha/help|Co tohle znamená?]])',
	'fancycaptcha-create' => 'Abyste mohli založit stránku, musíte opsat text z následujícího obrázku: ([[Special:Captcha/help|Co tohle znamená?]])',
	'fancycaptcha-edit' => 'Abyste mohli editovat tuto stránku, musíte opsat text z následujícího obrázku: ([[Special:Captcha/help|Co tohle znamená?]])',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'V rámci ochrany proti automatickému spamování musíte opsat níže zobrazená slova ([[Special:Captcha/help|více informací]]):',
);

/** Church Slavic (словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ)
 * @author ОйЛ
 */
$messages['cu'] = array(
	'fancycaptcha-createaccount' => 'блюдєниꙗ дѣл҄ьма на аѵтоматьно мѣстоꙁиданиѥ · авлѥнъ слова обраꙁъ нижьшиѥмь окънѣ напиши ⁙ ([[Special:Captcha/help|испльнѧщѧ вѣсти]]) :',
);

/** Welsh (Cymraeg)
 * @author Lloffiwr
 */
$messages['cy'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "Mae eich golygiad yn cynnwys cyswllt allanol newydd.
Er mwyn ceisio rhwystro peiriannau spam, byddwch gystal â theipio'r geiriau a welwch isod yn y blwch ([[Special:Captcha/help|rhagor o wybodaeth]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => "Er mwyn ceisio rhwystro peiriannau datrys cyfrineiriau, byddwch gystal â theipio'r geiriau a welwch isod yn y blwch ([[Special:Captcha/help|rhagor o wybodaeth]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => "Er mwyn ceisio rhwystro peiriannau creu cyfrifon, byddwch gystal â theipio'r geiriau a welwch isod yn y blwch ([[Special:Captcha/help|rhagor o wybodaeth]]):",
	'fancycaptcha-create' => "Er mwyn creu'r dudalen, byddwch gystal â theipio'r geiriau a welwch isod yn y blwch ([[Special:Captcha/help|rhagor o wybodaeth]]):",
	'fancycaptcha-edit' => "Er mwyn gallu golygu'r dudalen hon, byddwch gystal â theipio'r geiriau a welwch isod yn y blwch ([[Special:Captcha/help|rhagor o wybodaeth]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => "Er mwyn cyfrannu at ddiogelu rhag sbamio awtomatig, byddwch gystal â gwneud y swm isod ac ysgrifennu'r ateb yn y blwch ([[Special:Captcha/help|rhagor o wybodaeth]]):",
);

/** Danish (dansk)
 * @author Peter Alberti
 */
$messages['da'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Din ændring tilføjer nye eksterne henvisninger. For at beskytte mod automatiseret spam, skal du indtaste ordet som vises nedenfor i feltet under det. ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'For at beskytte mod automatiske forsøg på at gætte kodeord, skal du indtaste ordet som vises nedenfor i feltet under det. ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'For at beskytte mod automatisk oprettelse af brugernavne, der bruges til spam, skal du indtaste ordet som vises nedenfor i feltet under det. ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'For at oprette en ny side, skal du indtaste ordet som vises nedenfor i feltet under det. ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'For at redigere denne side, indtast da venligst ordene, der står i feltet nedenfor ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
);

/** German (Deutsch)
 * @author Metalhead64
 * @author Raimond Spekking
 * @author Umherirrender
 */
$messages['de'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Fancy-CAPTCHA-Generator für die Erweiterung „Confirm Edit“',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Deine Bearbeitung enthält neue externe Links.
Zum Schutz vor automatisiertem Spamming gib das folgende Wort in das Feld unten ein. Klicke dann erneut auf „Seite speichern“ ([[Special:Captcha/help|Fragen oder Probleme?]]).',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Zum Schutz vor einer Kompromittierung deines Benutzerkontos gib das folgende Wort in das Feld unten ein [[Special:Captcha/help|(Fragen oder Probleme?)]]:',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Zum Schutz vor automatisierter Anlage von Benutzerkonten gib bitte das folgende Wort in das Feld unten ein ([[Special:Captcha/help|Fragen oder Probleme?]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Zur Erstellung der Seite gib das folgende Wort in das Feld unten ein [[Special:Captcha/help|(Fragen oder Probleme?)]].',
	'fancycaptcha-edit' => 'Zur Bearbeitung der Seite gib das folgende Wort in das Feld unten ein [[Special:Captcha/help|(Fragen oder Probleme?)]].',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Um gegen automatischen Spam vorzugehen, gib bitte die Wörter unten in das Feld ein ([[Special:Captcha/help|mehr Informationen]]):',
);

/** German (formal address) (Deutsch (Sie-Form))
 * @author Imre
 * @author MichaelFrey
 * @author Umherirrender
 */
$messages['de-formal'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Ihre Bearbeitung enthält neue externe Links.
Zum Schutz vor automatisiertem Spamming geben Sie das folgende Wort in das Feld unten ein. Klicken Sie dann erneut auf „Seite speichern“ ([[Special:Captcha/help|Fragen oder Probleme?]]).',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Zum Schutz vor einer Kompromittierung Ihres Benutzerkontos geben Sie bitte das folgende Wort in das Feld unten ein [[Special:Captcha/help|(Haben Sie Fragen oder Probleme?)]]:',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Zum Schutz vor automatisierter Anlage von Benutzerkonten geben Sie bitte das folgende Wort in das Feld unten ein ([[Special:Captcha/help|Fragen oder Probleme?]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Zur Erstellung der Seite geben Sie das folgende Wort in das Feld unten ein [[Special:Captcha/help|(Fragen oder Probleme?)]].',
	'fancycaptcha-edit' => 'Zur Bearbeitung der Seite geben Sie das folgende Wort in das Feld unten ein [[Special:Captcha/help|(Fragen oder Probleme?)]].',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Um gegen automatischen Spam vorzugehen, geben Sie bitte die Wörter unten in das Feld ein ([[Special:Captcha/help|mehr Informationen]]):',
);

/** Zazaki (Zazaki)
 * @author Xoser
 */
$messages['diq'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Vurnayîşanê tu de linkanê harîcîyê newe esto. 
Qe otomatik spamî ra pawitîş, ma rica keno çekuyanê ke qutiya cor de înan binuse ([[Special:Captcha/help|enformasyonê bînî]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Qe otomatik parola crack kerdişî ra pawitîş, ma rica keno çekuyanê ke qutiya cor de înan binuse ([[Special:Captcha/help|enformasyonê bînî]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Qe otomatik hesab viraştişî ra pawitîş, ma rica keno çekuyanê ke qutiya cor de înan binuse ([[Special:Captcha/help|enformasyonê bînî]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Qe pel viraştîşî, ma rica keno çekuyanê ke qutiya cor de înan binuse ([[Special:Captcha/help|enformasyonê bînî]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Qe pel vurnayîşî, ma rica keno çekuyanê ke qutiya cor de înan binuse ([[Special:Captcha/help|enformasyonê bînî]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Qe spamê otomayoni ra pawitîşi, ma rica keno çekuyanê ke qutiya cor de înan binuse 
([[Special:Captcha/help|enformasyonê bînî]]):',
);

/** Lower Sorbian (dolnoserbski)
 * @author Michawiki
 */
$messages['dsb'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Twója změna wopśimujo nowe eksterne wótkaze.
Za šćit pśeśiwo awtomatiskemu spamowanjeju, zapódaj pšosym słowa, kótarež pokazuju se dołojce w kašćiku ([[Special:Captcha/help|dalšne informacije]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Za šćit pśeśiwo awtomatiskemu wugódanjeju gronidła, zapódaj pšosym słowa, kótarež pokazuju se dołojce w kašćiku ([[Special:Captcha/help|dalšne informacije]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Za šćit pśeśiwo awtomatiskemu załoženjeju kontow, zapódaj pšosym słowa, kótarež pokazuju se dołojce w kašćiku ([[Special:Captcha/help|dalšne informacije]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Aby bok napórał, zapódaj pšosym słowa, kótarež pokazuju se dołojce w kašćiku ([[Special:Captcha/help|dalšne informacije]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Aby toś ten bok wobźěłał, zapódaj pšosym słowa, kótarež pokazuju se dołojce w kašćiku ([[Special:Captcha/help|dalšne informacije]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Za šćit pśeśiwo awtomatiskemu spamowanjeju, zapódaj pšosym słowa, kótarež pokazuju se dołojce w kašćiku ([[Special:Captcha/help|dalšne informacije]]):',
);

/** Greek (Ελληνικά)
 * @author Badseed
 * @author Consta
 * @author Geraki
 * @author Glavkos
 * @author ZaDiak
 */
$messages['el'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Η επεξεργασία σας περιλαμβάνει νέους εξωτερικούς σύνδεσμους.
Ως βοήθεια για την προστασία από αυτόματα spam, παρακαλούμε γράψτε τις λέξεις που εμφανίζονται παρακάτω στο πλαίσιο ([[Special:Captcha/help|περισσότερες πληροφορίες]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Ως βοήθεια για την προστασία από αυτόματα προγράμματα σπασίματος κωδικών, παρακαλούμε γράψτε τις λέξεις που εμφανίζονται παρακάτω στο πλαίσιο ([[Special:Captcha/help|περισσότερες πληροφορίες]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Για να βοηθήσετε στην προστασία κατά των αυτόματα δημιουργούμενων λογαριασμών, παρακαλούμε πληκτρολογήστε στο πλαίσιο τις λέξεις που εμφανίζονται πιο κάτω ([[Special:Captcha/help|περισσότερες πληροφορίες]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Για να δημιουργήσετε αυτήν την σελίδα, παρακαλώ εισάγετε τις λέξεις που εμφανίζονται παρακάτω μέσα στο κουτί
([[Special:Captcha/help|περισσότερες πληροφορίες]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Για να επεξεργαστείτε αυτήν την σελίδα, παρακαλώ εισάγετε τις λέξεις που εμφανίζονται παρακάτω μέσα στο κουτί
([[Special:Captcha/help|περισσότερες πληροφορίες]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Ως βοήθεια για την προστασία από αυτόματα προγράμματα σπασίματος κωδικών, παρακαλούμε γράψτε τις λέξεις που εμφανίζονται παρακάτω στο πλαίσιο ([[Special:Captcha/help|περισσότερες πληροφορίες]]):',
);

/** Esperanto (Esperanto)
 * @author Yekrats
 */
$messages['eo'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Via redakto inkluzivas novajn eksterajn ligilojn.
Por preventi aŭtomatan spamon, bonvolu enigi la jenajn vortojn en la skatolo ([[Special:Captcha/help|plua informo]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Helpi protekti kontraŭ aŭtomata divenado de pasvortoj, bonvolu enigi la jenajn vortojn en la skatolo ([[Special:Captcha/help|plua informo]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Helpi protekti kontraŭ aŭtomata kreado de kontoj, bonvolu enigi la jenajn vortojn en la skatolo ([[Special:Captcha/help|plua informo]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Por krei la paĝon, bonvolu enigi la vortojn montritajn en la jena skatolo ([[Special:Captcha/help|plua informo]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Por redakti ĉi tiun paĝon, bonvolu enigi la vortojn jenajn en la kesto ([[Special:Captcha/help|plua informo]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Por helpi protekti kontraŭ aŭtomata spamado, bonvolu enigi la jenajn vortojn de la skatolo ([[Special:Captcha/help|plua informo]]):',
);

/** Spanish (español)
 * @author Icvav
 * @author Pertile
 * @author Sanbec
 */
$messages['es'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Tu edición incluye nuevos enlaces externos. Para protegernos contra el spam automatizado, por favor introduce en el recuadro las palabras que aparecen debajo ([[Special:Captcha/help|más información]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Para ayudarnos en la protección contra el descifrado automático de contraseñas, por favor, introduce las palabras que aparecen abajo en la caja ([[Special:Captcha/help|más información]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Para evitar la creación automatizada de cuentas, introduce por favor en el recuadro las palabras que aparecen debajo ([[Special:Captcha/help|más información]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Para crear la página, por favor introduce en el recuadro las palabras que aparecen debajo ([[Special:Captcha/help|más información]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Para editar esta página, por favor introduce en el recuadro las palabras que aparecen debajo ([[Special:Captcha/help|más información]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Para protegernos contra el spam automatizado por favor ingrese las palabras que aparecen en el siguiente cuadro ([[Special:Captcha/help|más información]]):',
);

/** Estonian (eesti)
 * @author Pikne
 */
$messages['et'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Kirevate piltidega robotilõks, kinnitamaks muudatuste õigsust.',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Sinu muudatus sisaldab uusi välislinke.
Palun sisesta allpool olevas kastis kuvatud sõnad. Abinõu on kaitseks automaadistatud rämpsmuudatuste eest ([[Special:Captcha/help|lisateave]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Palun sisesta allpool olevas kastis kuvatud sõnad. Abinõu on kaitseks automaatsete parooliäraarvajate eest ([[Special:Captcha/help|lisateave]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Palun sisesta allpool olevas kastis kuvatud sõnad. Abinõu on kaitseks kontode automaatse loomise eest ([[Special:Captcha/help|lisateave]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Lehekülje loomiseks sisesta palun allpool olevas kastis kuvatud sõnad ([[Special:Captcha/help|lisateave]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Selle lehekülje muutmiseks sisesta palun allpool olevas kastis kuvatud sõnad ([[Special:Captcha/help|lisateave]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Palun sisesta allpool olevas kastis kuvatud sõnad. Abinõu on kaitseks automaadistatud rämpsmuudatuste vastu ([[Special:Captcha/help|lisateave]]):',
);

/** Basque (euskara)
 * @author An13sa
 */
$messages['eu'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Zure aldaketak kanpo lotura berriak ditu. Spam automatikoa saihestu ahal izateko, beheko koadroan ageri diren hitzak idatzi ([[Special:Captcha/help|informazio gehigarria]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Pasahitzen cracking automatikoa saihestu asmoz, beheko koadroan ageri diren hitzak idazteko eskatzen dizugu ([[Special:Captcha/help|informazio gehigarria]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Erabiltzaile kontuak automatikoki sortzea saihestu asmoz, beheko koadroan ageri diren hitzak idazteko eskatzen dizugu ([[Special:Captcha/help|informazio gehigarria]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Orrialde sortu ahal izateko, beheko koadroan ageri hitzak idatzi ([[Special:Captcha/help|informazio gehigarria]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Orrialde hau aldatu ahal izateko, beheko koadroan ageri diren hitzak idatzi ([[Special:Captcha/help|informazio gehigarria]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Zabor-posta automatizatuaz babesteko, idatzi azpiko kutxako hitzak ([[Special:Captcha/help|informazio gehiago]]):',
);

/** Persian (فارسی)
 * @author Ebraminio
 * @author Huji
 * @author Ladsgroup
 * @author Meisam
 * @author Wayiran
 */
$messages['fa'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'ویرایش شما حاوی پیوند به بیرون جدیدی است.
برای کمک به جلوگیری از هرزنگاری خودکار، لطفاً واژه‌ای را که در تصویر می‌بینید در جعبه وارد کنید ([[Special:Captcha/help|اطلاعات بیشتر]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'برای کمک به جلوگیری از سرقت خودکار کلمه عبور، لطفاً واژه‌ای را که در تصویر می‌بینید وارد کنید ([[Special:Captcha/help|اطلاعات بیشتر]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'برای کمک به جلوگیری از ایجاد خودکار حساب کاربری، لطفاً واژه‌ای را که در تصویر می‌بینید وارد کنید ([[Special:Captcha/help|اطلاعات بیشتر]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'برای ایجاد این صفحه، لطفاً واژه‌ای را که در تصویر می‌بینید وارد کنید ([[Special:Captcha/help|اطلاعات بیشتر]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'برای ویرایش این صفحه، لطفاً واژه‌ای را که در تصویر می‌بینید وارد کنید ([[Special:Captcha/help|اطلاعات بیشتر]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'برای کمک به محافظت در برابر هرزه‌نگاری خودکار، لطفاً واژه‌هایی را که در جعبهٔ زیر نمایش داده می‌شوند وارد کنید ([[Special:Captcha/help|اطلاعات بیشتر]]):',
);

/** Finnish (suomi)
 * @author Crt
 * @author Nike
 */
$messages['fi'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Muokkauksesi sisältää uusia linkkejä muille sivuille. Kirjoita kuvan sisältämät sanat alla olevaan tekstikenttään ([[Special:Captcha/help|lisätietoja]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Automatisoidun salasanan murtamisen vaikeuttamiseksi kirjoita kuvan sisältämät sanat alla olevaan tekstikenttään ([[Special:Captcha/help|lisätietoja]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Kirjoita kuvan sisältämät sanat alla olevaan tekstikenttään ([[Special:Captcha/help|lisätietoja]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Muokkauksesi sisältää uusia linkkejä muille sivuille. Kirjoita kuvan sisältämät sanat alla olevaan tekstikenttään ([[Special:Captcha/help|lisätietoja]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Muokkauksesi sisältää uusia linkkejä muille sivuille. Kirjoita kuvan sisältämät sanat alla olevaan tekstikenttään ([[Special:Captcha/help|lisätietoja]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Automatisoidun roskapostin lähettämisen vaikeuttamiseksi kirjoita kuvan sisältämät sanat alla olevaan tekstikenttään ([[Special:Captcha/help|lisätietoja]]):',
);

/** Faroese (føroyskt)
 * @author Spacebirdy
 */
$messages['fo'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Sum ein vernd ímóti sjálvvirknum konto gerð, er neyðugt hjá tær at skriva inn tey orð, sum koma fyri á myndini fyri at stovna eina kontu: <br />([[Special:Captcha/help|Hvat er hetta?]])',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Sum ein vernd ímóti sjálvvirknum konto gerð, er neyðugt hjá tær at skriva inn tey orð, sum koma fyri á myndini fyri at stovna eina kontu: <br />([[Special:Captcha/help|Hvat er hetta?]]):',
);

/** French (français)
 * @author Crochet.david
 * @author IAlex
 * @author Sherbrooke
 * @author Urhixidur
 * @author Verdy p
 */
$messages['fr'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => "Générateur d’images ''captcha'' anti-robots demandant une confirmation humaine des modifications.",
	'fancycaptcha-addurl' => 'Votre modification inclut de nouveaux liens externes.
Pour vérifier qu’il ne s’agit pas de pourriels automatisés, veuillez entrer les mots qui apparaissent dans la boîte ci-dessous ([[Special:Captcha/help|plus d’informations]]) :',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Afin de nous aider à prévenir le cassage des mots de passe par des automates, veuillez entrer les mots qui apparaissent dans la boîte ci-dessous ([[Special:Captcha/help|plus d’informations]]) :',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Afin de nous aider à lutter contre les créations automatiques de comptes, veuillez entrer les mots qui apparaissent dans la boîte ci-dessous ([[Special:Captcha/help|plus d’informations]]) :',
	'fancycaptcha-create' => 'Pour créer la page, veuillez entrer les mots qui apparaissent dans la boîte ci-dessous ([[Special:Captcha|plus d’informations]]) :',
	'fancycaptcha-edit' => 'Pour modifier cette page, veuillez entrer les mots qui apparaissent dans la boîte ci-dessous ([[Special:Captcha|plus d’informations]]) :',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Afin de nous aider à prévenir le pollupostage automatisé, veuillez entrer les mots qui apparaissent dans la boîte ci-dessous ([[Special:Captcha/help|plus d’informations]]) :',
);

/** Franco-Provençal (arpetan)
 * @author ChrisPtDe
 */
$messages['frp'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => "G·ènèrator d’émâges ''captch·a'' anti-robots que demande una confirmacion d’homo des changements.",
	'fancycaptcha-addurl' => 'Voutron changement encllut de lims de defôr novéls.
Por nos édiér a combatre contre lo spame ôtomatisâ, volyéd buchiér los mots qu’aparèssont dens la bouèta ce-desot ([[Special:Captcha/help|més d’enformacions]]) :',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Por nos édiér a combatre contre lo cassâjo ôtomatisâ de contresegnos, volyéd buchiér los mots qu’aparèssont dedens la bouèta ce-desot ([[Special:Captcha/help|més d’enformacions]]) :',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Por nos édiér a combatre contre les crèacions ôtomatisâs de comptos, volyéd buchiér los mots qu’aparèssont dens la bouèta ce-desot ([[Special:Captcha/help|més d’enformacions]]) :',
	'fancycaptcha-create' => 'Por fâre ceta pâge, volyéd buchiér los mots qu’aparèssont dens la bouèta ce-desot ([[Special:Captcha/help|més d’enformacions]]) :',
	'fancycaptcha-edit' => 'Por changiér ceta pâge, volyéd buchiér los mots qu’aparèssont dens la bouèta ce-desot ([[Special:Captcha/help|més d’enformacions]]) :',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Por nos édiér a combatre contre lo spame ôtomatisâ, volyéd buchiér los mots qu’aparèssont dens la bouèta ce-desot ([[Special:Captcha/help|més d’enformacions]]) :',
);

/** Western Frisian (Frysk)
 * @author Snakesteuben
 */
$messages['fy'] = array(
	'fancycaptcha-badlogin' => 'As ekstra beskerming tsjin automatysk ûntsiferjen fan wachtwurden wurdt jo frege de ûndersteande letters oer te tikken. ([[Special:Captcha/help|mear ynformaasje]]).',
);

/** Irish (Gaeilge) */
$messages['ga'] = array(
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Mar chosaint in éadan cuntais a chruthaítear go huathoibríoch, ionchuir na focail a thaispeántar san íomhá seo thíos: <br />([[Special:Captcha/help|tuilleadh eolais]])',
);

/** Galician (galego)
 * @author Toliño
 * @author Xosé
 */
$messages['gl'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Xerador de imaxes CAPTCHA para Confirm Edit',
	'fancycaptcha-addurl' => 'A súa edición inclúe ligazóns externas novas.
Para contribuír na protección contra o spam automatizado, introduza as palabras que aparecen na caixa de embaixo ([[Special:Captcha/help|máis información]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Para contribuír a que non se descubran os contrasinais por medios automáticos, introduza as palabras que aparecen na caixa ([[Special:Captcha/help|máis información]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Para contribuír contra a creación automatizada de contas, introduza as palabras que aparecen na caixa ([[Special:Captcha/help|máis información]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Para crear a páxina, introduza as palabras que aparecen na caixa de embaixo ([[Special:Captcha/help|máis información]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Para editar esta páxina, introduza as palabras que aparecen na caixa de embaixo ([[Special:Captcha/help|máis información]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Para contribuír na protección contra o spam automatizado, introduza as palabras que aparecen na caixa ([[Special:Captcha/help|máis información]]):',
);

/** Swiss German (Alemannisch)
 * @author Als-Chlämens
 * @author Als-Holder
 * @author Melancholie
 */
$messages['gsw'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'In Dyynere Bearbeitig het s neiji externi Link.
Zum Schutz vor automatisiertem Spamming gib des Wort in s Fäld unten yy. Druck derno nomol uf „Syte spychere“. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Zum Schutz vor ere Kompromittierig vu Dyynm Benutzerkonto gib des Wort in s Fäld unten yy [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]:',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Zum Schutz vor ere automatisierte Aalag vu Benutzerkonte gib bitte des Wort in s Fäld unten yy ([[Special:Captcha/help|Frogen oder Probläm?]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Zum d Syten aalege gib des Wort in s Fäld unten yy. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
	'fancycaptcha-edit' => 'Zum d Syte bearbeite gib des Wort in s Fäld unten yy. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'As Schutz gege e automatischs Spamming, gib bitte des Wort in s Fäld unten yy ([[Special:Captcha/help|meh Informatione]]):',
);

/** Gujarati (ગુજરાતી)
 * @author Dsvyas
 * @author Sushant savla
 */
$messages['gu'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'તમારા ફેરફારમાં નવી બાહ્ય કડીઓ શામિલ છે.
તમે કરેલા ફેરફારોમાં નવી બાહ્ય કડીઓ સામેલ છે. સ્વચાલિત સ્પેમ/સ્પામ(spam) થી બચવા માટે નીચે આપેલા સરળ દાખલાનો જવાબ તેની બાજુના ખાનામાં લખો
([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'આપોઆપ થતી ગુપ્તસંજ્ઞાની ચોરી (password cracking)થી બચાવવા માટે નીચે આપેલા શબ્દ તેની બાજુના ખાનામાં લખો ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'આપોઆપ નવા ખાતા ખુલતા રોકવા માટે નીચે દેખાતા શબ્દો ખાનામાં લખો ([[Special:Captcha/help|વધુ માહિતી]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'પાનું બનાવવા માટે નીચે દેખાતા શબ્દો ખાનામાં ટાઈપ કરો ([[Special:Captcha/help|વધુ માહિતી]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'આ પાનામાં ફેરફાર કરવા માટે નીચે દેખાતા શબ્દો ખાનામાં ટાઈપ કરો ([[Special:Captcha/help|વધુ માહિતી]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'આપોઆપ થતી સ્પૅમીંગથી બચાવવા માટે નીચે આપેલા શબ્દ તેની બાજુના ખાનામાં લખો ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
);

/** Hebrew (עברית)
 * @author Amire80
 * @author Rotem Liss
 */
$messages['he'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'עריכתכם כוללת קישורים חיצוניים חדשים.
כהגנה מפני ספאם אוטומטי, אנא הקלידו את המילים המופיעות להלן בתיבה ([[Special:Captcha/help|מידע נוסף]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'כהגנה מפני פריצת סיסמאות אוטומטית, אנא הקלידו את המילים המופיעות להלן בתיבה ([[Special:Captcha/help|מידע נוסף]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'כהגנה מפני יצירת חשבונות אוטומטית, אנא הקלידו את המילים המופיעות להלן בתיבה ([[Special:Captcha/help|מידע נוסף]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'כדי ליצור את הדף, אנא הקלידו את המילים המופיעות להלן בתיבה ([[Special:Captcha/help|מידע נוסף]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'כדי לערוך את הדף, אנא הקלידו את המילים המופיעות להלן בתיבה ([[Special:Captcha/help|מידע נוסף]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'כדי לעזור להתגונן מפני שליחת זבל אוטומטית, אנא הכניסו את המילים שמופיעות בתיבה למטה ([[Special:Captcha/help|מידע נוסף]]):',
);

/** Hindi (हिन्दी)
 * @author Kaustubh
 * @author Siddhartha Ghai
 */
$messages['hi'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'आपके सम्पादन में नई बाहरी कड़ियाँ हैं।
स्वचालित स्पॅम से बचाव में सहायता के लिये नीचे दिये हुए शब्द बक्से में लिखें ([[Special:Captcha/help|अधिक जानकारी]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'स्वचालित कूटशब्द चोरी से बचाव में सहायता के लिये नीचे दिये हुए शब्द बक्से में लिखें ([[Special:Captcha/help|अधिक जानकारी]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'स्वचालित सदस्य पंजीकरण से बचाव में सहायता के लिये नीचे दिये शब्द बक्से में लिखें ([[Special:Captcha/help|अधिक जानकारी]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'यह पृष्ठ बनाने के लिये कृपया नीचे दिये शब्द बक्से में लिखें ([[Special:Captcha/help|अधिक जानकारी]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'यह पृष्ठ बदलने के लिये, नीचे दिखने वाले अक्षर टेक्स्ट बक्सेमें लिखें ([[Special:Captcha/help|अधिक जानकारी]]):',
);

/** Croatian (hrvatski)
 * @author SpeedyGonsales
 */
$messages['hr'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Vaše uređivanje sadrži nove vanjske poveznice. Kao zaštitu od automatskog spama,
molimo unesite slova koja vidite na slici dolje: ([[Special:Captcha/help|Pomoć]])',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Da se spriječi automatiziranje pogađanja lozinki, molimo unesite
slova koja vidite na slici dolje: <br />([[Special:Captcha/help|Pomoć]])',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Kao zaštitu od automatskog otvaranja računa, pri otvaranju računa trebate
unijeti slova koja vidite na slici: <br />([[Special:Captcha/help|Pomoć]])',
	'fancycaptcha-create' => 'Da bi stvorili novu stranicu, molimo unesite
slova koja vidite na slici dolje: <br />([[Special:Captcha/help|Pomoć]])',
	'fancycaptcha-edit' => 'Da bi uređivali ovu stranicu, molimo unesite slova koja vidite na slici dolje: <br />([[Special:Captcha/help|Pomoć]])',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Da bi ste nam pomogli protiv automatskog spama, molimo unesite riječi koje su prikazane ispod u okvir ([[Special:Captcha/help|više informacija]]):',
);

/** Upper Sorbian (hornjoserbsce)
 * @author Michawiki
 */
$messages['hsb'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'W twojej změnje su nowe eksterne wotkazy. Jako škitna naprawa přećiwo awtomatiskemu spamej zapodaj prošu sćěhowace znamješka do kašćika ([[Special:Captcha/help|čehodla?]]).',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Jako škitna naprawa přećiwo awtomatiskemu zadobywanju do wužiwarskich kontow zapodaj prošu sćěhowace znamješka do kašćika ([[Special:Captcha/help|čehodla?]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Jako škitna naprawa přećiwo awtomatiskemu wutworjenju wužiwarskich kontow zapodaj prošu sćěhowace znamješka do kašćika ([[Special:Captcha/help|čehodla?]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Zo by stronu wutworić móhł zapodaj prošu sćěhowace znamješka do kašćika ([[Special:Captcha/help|čehodla?]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Zo by stronu wobdźěłować móhł zapodaj prošu sćěhowace znamješka do kašćika ([[Special:Captcha/help|čehodla?]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Za škit přećiwo awtomatiskemu spamowanju, zapodaj prošu słowa, kotrež so deleka w kašćiku jewi ([[Special:Captcha/help|dalše informacije]]):',
);

/** Hungarian (magyar)
 * @author Adam78
 * @author Dorgan
 * @author Glanthor Reviol
 */
$messages['hu'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'A szerkesztésed új külső hivatkozásokat tartalmaz. Az automatizált spamek megelőzése miatt kérjük, hogy add meg a lenti keretben olvasható szavakat ([[Special:Captcha/help|további segítség]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Hogy az automatizált jelszópróbálkozásokat megelőzzük, kérjük, hogy add meg a lenti keretben olvasható szavakat ([[Special:Captcha/help|további segítség]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'A felhasználói fiókok automatizált létrehozásának elkerülésére, kérlek, írd be az alább megjelenő szót a szövegdobozba ([[Special:Captcha/help|segítség]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'A lap létrehozásához kérjük, hogy add meg a lenti keretben olvasható szavakat ([[Special:Captcha/help|további segítség]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'A szerkesztésed új külső linkeket tartalmaz. A spam-robotok elleni védekezés elősegítésére kérlek írd be az alább megjelenő szót a szövegdobozba ([[Special:Captcha/help|segítség]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Hogy segíts az automatikus spammelés elleni védekezésben, kérünk írd be az alábbi szavakat a szövegdobozba ([[Special:Captcha/help|segítség]]):',
);

/** Interlingua (interlingua)
 * @author McDutchie
 */
$messages['ia'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Tu modification include nove ligamines externe.
Como protection contra le spam automatic, per favor entra le parolas que appare infra in le quadro ([[Special:Captcha/help|plus info]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Como protection contra le piratage automatic de contrasignos, per favor entra le parolas que appare infra in le quadro ([[Special:Captcha/help|plus info]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Como protection contra le creation automatic de contos, per favor entra le parolas que appare infra in le quadro ([[Special:Captcha/help|plus info]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Pro crear le pagina, per favor entra le parolas que appare infra in le quadro ([[Special:Captcha/help|plus info]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Pro modificar iste pagina, per favor entra le parolas que appare infra in le quadro ([[Special:Captcha/help|plus info]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Pro adjutar nos in le protection contra le spam automatic, per favor entra le parolas que appare hic infra in le quadro ([[Special:Captcha/help|plus info]]):',
);

/** Indonesian (Bahasa Indonesia)
 * @author Bennylin
 * @author IvanLanin
 * @author Iwan Novirion
 */
$messages['id'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Suntingan Anda mencantumkan pranala luar baru. Untuk pelindungan terhadap spam otomatis, harap masukkan kata di bawah ini ke dalam kotak yang tersedia ([[Special:Captcha/help|info lengkap]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Sebagai pelindungan terhadap pemecah kata kunci otomatis, harap masukkan kata di bawah ini ke dalam kotak yang tersedia ([[Special:Captcha/help|info lengkap]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Untuk pelindungan terhadap pembuatan akun otomatis, tolong masukkan kata di bawah ini ke dalam kotak yang tersedia ([[Special:Captcha/help|info lengkap]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Untuk membuat halaman, silahkan masukkan kata-kata yang muncul di bawah ini ke dalam kotak yang tersedia ([[Special:Captcha/help|info lengkap]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Untuk menyunting halaman ini, silahkan masukkan kata-kata yang muncul di bawah ini ke dalam kotak yang tersedia ([[Special:Captcha/help|info lengkap]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Sebagai pelindungan terhadap spam otomatis, silahkan masukkan kata-kata yang muncul di bawah ini ke dalam kotak yang tersedia ([[Special:Captcha/help|info lengkap]]):',
);

/** Iloko (Ilokano)
 * @author Lam-ang
 */
$messages['ilo'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Ti inurnos mo ket adda nagyan na a baro a panilpo ti ruar.
Tapno masalakniban kadagiti automatiko a spam, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Tapno masalakniban kadagiti automatiko a pinagsulbar ti kontrasenias, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Tapno makasalaknib kadagiti automatiko a pinagaramid ti pakabilangan, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Tapno makaaramid ti panid, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Tapno makaurnos daytoy a panid, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Tapno makasalaknib kadagiti automatiko a pinagspam, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
);

/** Icelandic (íslenska)
 * @author Snævar
 */
$messages['is'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Breytingin þín inniheldur viðbætta ytri tengla.
Til þess að hjálpa okkur verjast sjálfvirku auglýsingarusli, vinsamlegast sláðu inn orðin sem birtast hér fyrir neðan í reitinn ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsingar]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Til þess að hjálpa okkur að verjast gegn sjálfvirkum leyniorðaárásum, vinsamlegast sláðu inn orðin sem birtast hér fyrir neðan í reitinn ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsingar]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Til þess að hjálpa okkur að verjast sjálfvirkri stofnun aðganga, vinsamlegast sláðu inn orðin sem birtast hér fyrir neðan í reitinn ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsingar]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Til þess að búa til þessa síðu, vinsamlegast sláðu inn orðin sem birtast hér fyrir neðan í reitinn ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsingar]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Til þess að breyta þessari síðu, vinsamlegast sláðu inn orðin að neðan í reitinn ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsingar]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Til þess að hjálpa okkur að verjast sjálfvirkum auglýsingapósti, vinsamlegast sláðu inn orðin hér fyrir neðan í reitinn ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsinngar]]):',
);

/** Italian (italiano)
 * @author Beta16
 * @author BrokenArrow
 * @author Darth Kule
 */
$messages['it'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "La modifica richiesta aggiunge dei collegamenti esterni alla pagina; come misura precauzionale contro l'inserimento automatico di spam, si prega di inserire nella casella sottostante le parole che compaiono di seguito ([[Special:Captcha/help|come funziona?]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Come misura precauzionale contro i tentativi di forzatura automatica della password, si prega di inserire nella casella sottostante le parole che compaiono di seguito ([[Special:Captcha/help|come funziona?]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Come misura precauzionale contro i tentativi di creazione automatica degli account, si prega di inserire nella casella sottostante le parole che compaiono di seguito ([[Special:Captcha/help|come funziona?]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Per creare la pagina si prega di inserire nella casella sottostante le parole che compaiono nella casella di seguito ([[Special:Captcha/help|come funziona?]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Per modificare questa pagina si prega di inserire nella casella sottostante le parole che compaiono di seguito ([[Special:Captcha/help|come funziona?]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Come misura precauzionale nei confronti dei messaggi di spam automatici, si prega di inserire nella casella sottostante le parole che compaiono di seguito ([[Special:Captcha/help|come funziona?]]):',
);

/** Japanese (日本語)
 * @author Aotake
 * @author Fryed-peach
 * @author Marine-Blue
 * @author Shirayuki
 */
$messages['ja'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Confirm Edit 用の装飾的な CAPTCHA ジェネレーター',
	'fancycaptcha-addurl' => 'あなたは新しい外部リンクを追加しようとしています。
自動でのスパム攻撃を防ぐため、下記の確認用の文字列を欄に入力してください ([[Special:Captcha/help|詳細]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => '自動でのパスワードクラック攻撃を防ぐため、下記の確認用の文字列を欄に入力してください ([[Special:Captcha/help|詳細]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'アカウントの自動登録を防ぐため、下記の確認用の文字列を欄に入力してください ([[Special:Captcha/help|詳細]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'ページを新規作成するには、下記の確認用の文字列を欄に入力してください ([[Special:Captcha/help|詳細]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'このページを編集するには、下記の確認用の文字列を欄に入力してください ([[Special:Captcha/help|詳細]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => '自動でのスパム攻撃を防ぐため、下記の確認用の文字列を欄に入力してください ([[Special:Captcha/help|詳細]]):',
);

/** Jutish (jysk)
 * @author Huslåke
 */
$messages['jut'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Din ændring tilføjer nye eksterne henvisninger. For at beskytte mod automatiseret spam, skal du indtaste ordet som vises nedenfor i feltet under det. ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'For at beskytte mod automatiske forsøg på at gætte kodeord, skal du indtaste ordet som vises nedenfor i feltet under det. ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'For at beskytte mod automatisk oprettelse af brugernavne, der bruges til spam, skal du indtaste ordet som vises nedenfor i feltet under det. ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'For at oprette en ny side, skal du indtaste ordet som vises nedenfor i feltet under det. ([[Special:Captcha/help|mere information]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'or at redigere denne side
([[Special:Captcha/help|more info]]):',
);

/** Javanese (Basa Jawa)
 * @author Meursault2004
 */
$messages['jv'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Suntingan panjenengan iku ngandhut pranala jaba anyar. Kanggo pangreksan marang spam otomatis, mangga lebokna tembung sing kapacak ing ngisor iki ing kothak sing wis cumepak ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Kanggo ngréwangi pangreksan marang parengkahan kunci sandhi otomatis, mangga lebokna tembung sing kapacak ing ngisor iki ing kothak sing wis cumepak ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Minangka pangreksan marang rékening (akun) sing digawé otomatis, tulung lebokna tembung sing kapacak ing ngisor iki ing kothak sing wis cumepak ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Suntingan panjenengan ngandhut pranala jaba anyar. Kanggo nggawé kaca iki, mangga isèkna tembung-tembung sing ana ing kothak iki ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Suntingan panjenengan ngandhut pranala jaba anyar. Kanggo nyunting kaca iki, mangga isèkna tembung-tembung sing ana ing kothak iki ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):',
);

/** Georgian (ქართული)
 * @author David1010
 * @author ITshnik
 */
$messages['ka'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'თქვენი ცვლილება შეიცავს ახალ გარე ბმულებს.
ავტომატური სპამინგისგან თავდაცვის მიზნით, გთხოვთ, შეიყვანოთ ქვემოთ მოცემული სიტყვები ყუთში ([[Special:Captcha/help|მეტი ინფორმაცია]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'პაროლების ავტომატური გატეხვისგან თავდაცვის მიზნით, გთხოვთ, შეიყვანოთ ქვემოთ მოცემული სიტყვები ყუთში ([[Special:Captcha/help|მეტი ინფორმაცია]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'ანგარიშების ავტომატური რეგისტრაციისაგან თავდაცვის მიზნით, გთხოვთ, შეიყვანოთ ნაჩვენები სიმბოლოები ტექსტურ ველში ([[Special:Captcha/help|დეტალურად]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'გვერდის შესაქმნელად, გთხოვთ, შეიყვანეთ ასოები, რომლებიც ნაჩვენებია ქვედა სურათზე ([[Special:Captcha/help|დეტალურად…]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'გვერდის რედაქტირებისათვის, გთხოვთ, შეიყვანეთ ასოები, რომლებიც ნაჩვენებია ქვედა სურათზე ([[Special:Captcha/help|დეტალურად…]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'ავტომატური სპამისაგან თავდაცვის მიზნით, გთხოვთ, შეიყვანოთ ქვევით ნაჩვენები სიტყვა ტექსტურ ველში ([[Special:Captcha/help|მეტი ინფორმაცია]]):',
);

/** Kara-Kalpak (Qaraqalpaqsha)
 * @author Atabek
 */
$messages['kaa'] = array(
	'fancycaptcha-createaccount' => "Jan'a akkauntlardın' avtomatik jaratılıwının' aldın alıw ushın, to'mendegi
ko'rsetilgen so'zlerdi kiritin'([[{{ns:special}}:Captcha/help|ko'birek mag'lıwmat]]):",
);

/** Kazakh (Arabic script) (قازاقشا (تٴوتە)) */
$messages['kk-arab'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'تٷزەتۋٸڭٸزدە جاڭا سىرتقى سٸلتەمەلەر بار ەكەن. ٶزدٸك تٷردە «سپام» جاسالۋىنان قورعانۋ ٷشٸن,
تٶمەندەگٸ كٶرسەتٸلگەن سٶزدەردٸ اۋماققا ەنگٸزٸڭٸز ([[{{ns:special}}:Captcha/help|كٶبٸرەك اقپارات]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'قۇپييا سٶزدٸ ٶزدٸكتٸ بۇزدىرۋدان قورعانۋ ٷشٸن, تٶمەندەگٸ
كٶرسەتٸلگەن سٶزدەردٸ اۋماققا ەنگٸزٸڭٸز ([[{{ns:special}}:Captcha/help|كٶبٸرەك اقپارات]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'جاڭا تٸركەلگٸ ٶزدٸكتٸ جاسالۋىنان قورعانۋ ٷشٸن, تٶمەندەگٸ
كٶرسەتٸلگەن سٶزدەردٸ اۋماققا ەنگٸزٸڭٸز ([[{{ns:special}}:Captcha/help|كٶبٸرەك اقپارات]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'تٷزەتۋٸڭٸزدە جاڭا سىرتقى سٸلتەمەلەر بار ەكەن. ٶزدٸك تٷردە «سپام» جاسالۋىنان قورعانۋ ٷشٸن,
تٶمەندەگٸ كٶرسەتٸلگەن سٶزدەردٸ اۋماققا ەنگٸزٸڭٸز ([[{{ns:special}}:Captcha/help|كٶبٸرەك اقپارات]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'تٷزەتۋٸڭٸزدە جاڭا سىرتقى سٸلتەمەلەر بار ەكەن. ٶزدٸك تٷردە «سپام» جاسالۋىنان قورعانۋ ٷشٸن,
تٶمەندەگٸ كٶرسەتٸلگەن سٶزدەردٸ اۋماققا ەنگٸزٸڭٸز ([[{{ns:special}}:Captcha/help|كٶبٸرەك اقپارات]]):',
);

/** Kazakh (Cyrillic script) (қазақша (кирил)) */
$messages['kk-cyrl'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Түзетуіңізде жаңа сыртқы сілтемелер бар екен. Өздік түрде «спам» жасалуынан қорғану үшін,
төмендегі көрсетілген сөздерді аумаққа енгізіңіз ([[{{ns:special}}:Captcha/help|көбірек ақпарат]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Құпия сөзді өздікті бұздырудан қорғану үшін, төмендегі
көрсетілген сөздерді аумаққа енгізіңіз ([[{{ns:special}}:Captcha/help|көбірек ақпарат]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Жаңа тіркелгі өздікті жасалуынан қорғану үшін, төмендегі
көрсетілген сөздерді аумаққа енгізіңіз ([[{{ns:special}}:Captcha/help|көбірек ақпарат]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Түзетуіңізде жаңа сыртқы сілтемелер бар екен. Өздік түрде «спам» жасалуынан қорғану үшін,
төмендегі көрсетілген сөздерді аумаққа енгізіңіз ([[{{ns:special}}:Captcha/help|көбірек ақпарат]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Түзетуіңізде жаңа сыртқы сілтемелер бар екен. Өздік түрде «спам» жасалуынан қорғану үшін,
төмендегі көрсетілген сөздерді аумаққа енгізіңіз ([[{{ns:special}}:Captcha/help|көбірек ақпарат]]):',
);

/** Kazakh (Latin script) (qazaqşa (latın)) */
$messages['kk-latn'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Tüzetwiñizde jaña sırtqı siltemeler bar eken. Özdik türde «spam» jasalwınan qorğanw üşin,
tömendegi körsetilgen sözderdi awmaqqa engiziñiz ([[{{ns:special}}:Captcha/help|köbirek aqparat]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Qupïya sözdi özdikti buzdırwdan qorğanw üşin, tömendegi
körsetilgen sözderdi awmaqqa engiziñiz ([[{{ns:special}}:Captcha/help|köbirek aqparat]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Jaña tirkelgi özdikti jasalwınan qorğanw üşin, tömendegi
körsetilgen sözderdi awmaqqa engiziñiz ([[{{ns:special}}:Captcha/help|köbirek aqparat]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Tüzetwiñizde jaña sırtqı siltemeler bar eken. Özdik türde «spam» jasalwınan qorğanw üşin,
tömendegi körsetilgen sözderdi awmaqqa engiziñiz ([[{{ns:special}}:Captcha/help|köbirek aqparat]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Tüzetwiñizde jaña sırtqı siltemeler bar eken. Özdik türde «spam» jasalwınan qorğanw üşin,
tömendegi körsetilgen sözderdi awmaqqa engiziñiz ([[{{ns:special}}:Captcha/help|köbirek aqparat]]):',
);

/** Khmer (ភាសាខ្មែរ)
 * @author Thearith
 * @author គីមស៊្រុន
 */
$messages['km'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'កំណែប្រែរបស់អ្នកមានតំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ។

ដើម្បីការពារពីស្ប៉ាម(spam)ស្វ័យប្រវត្តិ សូមបញ្ជូលពាក្យខាងក្រោមទៅក្នុងប្រអប់ ([[Special:Captcha/help|ព័ត៌មានបន្ថែម]])៖',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'ដើម្បីការពារការបំបែកពាក្យសំងាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមបញ្ជូលពាក្យខាងក្រោមទៅក្នុងប្រអប់ ([[Special:Captcha/help|ព័ត៌មានបន្ថែម]])៖',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'ដើម្បីការពារការបង្កើតគណនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមបញ្ជូលពាក្យខាងក្រោមទៅក្នុងប្រអប់ ([[Special:Captcha/help|ព័ត៌មានបន្ថែម]])៖',
	'fancycaptcha-create' => 'ដើម្បីបង្កើតទំព័រនេះ សូមបញ្ជូលពាក្យខាងក្រោមទៅក្នុងប្រអប់ ([[Special:Captcha/help|ព័ត៌មានបន្ថែម]])៖',
	'fancycaptcha-edit' => 'ដើម្បីកែប្រែទំព័រនេះ សូមបញ្ជូលពាក្យខាងក្រោមទៅក្នុងប្រអប់ ([[Special:Captcha/help|ព័ត៌មានបន្ថែម]])៖',
);

/** Korean (한국어)
 * @author Kwj2772
 * @author ToePeu
 * @author 아라
 */
$messages['ko'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => '편집 확인에 대한 공상 CAPTCHA(캡차) 생성기',
	'fancycaptcha-addurl' => '편집에 새로운 바깥 링크가 포함되어 있습니다.
자동화된 스팸을 막기 위해 아래 상자의 단어를 적어주세요 ([[Special:Captcha/help|더 많은 정보]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => '자동화된 비밀번호 깨기를 막기 위해서, 아래의 상자 안에 있는 낱말을 입력해주세요 ([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => '자동화된 계정 만들기를 막기 위해서, 아래의 상자 안에 있는 낱말을 입력해주세요 ([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
	'fancycaptcha-create' => '이 문서를 만드려면, 아래의 상자 안에 있는 낱말을 입력해주세요 ([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
	'fancycaptcha-edit' => '이 문서를 편집하려면, 아래의 상자 안에 있는 낱말을 입력해주세요 ([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => '자동화된 스팸을 방지하기 위해, 아래의 상자 안에 있는 낱말을 입력해주세요 ([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
);

/** Karachay-Balkar (къарачай-малкъар)
 * @author Iltever
 */
$messages['krc'] = array(
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Тергеу джазыуланы (аккаунтланы) автомат халда регистрация этиуню къоймаз ючюн, текстлик терезеде суратланнган символланы джазыгъыз ([[Special:Captcha/help|толуракъ]]):',
);

/** Colognian (Ripoarisch)
 * @author Purodha
 */
$messages['ksh'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Määt e nett Käptsche för dä <code lang="en">Confirm Edit</code> Projramm-Zohsatz',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Do häß neu Lingks op frembde Websigge dobei jedonn.
Mer schöze uns Wiki jäje automatesche SPAM, dröm
don di Wööter en dat Käßje endraare. (Verklierung)',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Mer schöze Metmaacher en unsem Wiki jäje automatesche
Paßwoot-Knackerei, dröm don di Wööt onge en dat Käßje
endraare. (Verklierung)',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Mer schöze uns Wiki dojäje, dat mer en Masse automatesch
Metmaacher aanmeldt. Dröm beß esu joot un
don di Wööt onge en dat Käßje endraare. (Verklierung)',
	'fancycaptcha-create' => 'Öm di Sigg neu aanzelääje, don di Wööt onge en dat Käßje endraare. (Verklierung)',
	'fancycaptcha-edit' => 'Öm de Sigg ze ändere, don di Wööt onge en dat Käßje endraare. ([[Special:Captcha/help|Verklierung]])',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Öm et Wiki jääje automattesch enjedraare SPAM ze schötze,
bes esu joot, donn di Wööter enjävve, di en däm Käßje heh dronger shtonn.
([[Special:Captcha/help|Mieh Enfommazjuhne]])',
);

/** Kirghiz (Кыргызча)
 * @author Chorobek
 */
$messages['ky'] = array(
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Автоматташтырылган спамдан коргонууга жардам катары бул сөздөрдү төмөндөгү көзөнөккө киргизиңиз ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
);

/** Latin (Latina)
 * @author SPQRobin
 */
$messages['la'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Emendatione tua insunt nexus externi; ut spam automaticum vitemus, necesse est tibi in capsam inscribere verba quae sub capsa monstrantur ([[Special:Captcha/help|Quidst illud?]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Ut vitemus ne tesserae frangantur, necesse est tibi in capsam inscribere verba quae sub capsa monstrantur ([[Special:Captcha/help|Quidst illud?]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Ut creationem rationum automaticam vitemus, necesse est tibi in capsam inscribere verba quae sub capsa monstrantur ([[Special:Captcha/help|Quidst illud?]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Ad paginam creandum, necesse est tibi in capsam inscribere verba quae sub capsa monstrantur ([[Special:Captcha/help|Quidst illud?]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Ad hanc paginam recensendum, necesse est tibi in capsam inscribere verba quae sub capsa monstrantur ([[Special:Captcha/help|Quidst illud?]]):',
);

/** Luxembourgish (Lëtzebuergesch)
 * @author Les Meloures
 * @author Robby
 */
$messages['lb'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'An Ärer Ännerung sinn nei extern Linken.

Fir ze hellëfen, géint automatiséierte Spam virzegoen, gitt w.e.g. déi Wierder an, déi an der Këscht ënnendrënner stinn ([[Special:Captcha/help|méi Informatiounen]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => "Fir ze hellëfe fir d'automatiséiert Hacke vu Passwierder méi schwéier ze maachen, gitt w.e.g. déi Wierder an, déi an der Këscht ënnendrënner stinn ([[Special:Captcha/help|méi Informatiounen]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => "Fir géint d'automatiséiert Opmaache vu Benotzerkonte virzegoen, gitt w.e.g. déi Wierder an, déi an der Këscht ënnedrënner stinn ([[Special:Captcha/help|méi Informatiounen]]):",
	'fancycaptcha-create' => 'Fir dës Säit unzeleeën, gitt w.e.g. déi Wierder an, déi an der Këscht ënnendrënner stinn ([[Special:Captcha/help|méi Informatiounen]]):',
	'fancycaptcha-edit' => "Fir dës Säit z'änneren, gitt w.e.g. déi Wierder an, déi an der Këscht ënnendrënner stinn ([[Special:Captcha/help|méi Informatiounen]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Fir eis géint automatescht Spammen ze schützen, gitt w.e.g. déi Wierder déi an der Këscht ënnedrënner stinn an ([[Special:Captcha/help|méi Informatiounen]]):',
);

/** Limburgish (Limburgs)
 * @author Matthias
 * @author Ooswesthoesbes
 */
$messages['li'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Uw bewerking bevat nieuwe externe links. Voer alstublieft de woorden die
hieronder verschijnen in het invoerveld in als bescherming tegen automatische spam ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Voer alstublieft de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in als bescherming tegen het automatisch kraken van wachtwoorden ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Voer alstublieft de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in
ter bescherming tegen het automatisch aanmaken van gebruikers ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Uw bewerking bevat nieuwe externe links. Voer alstublieft de woorden die
hieronder verschijnen in het invoerveld in als bescherming tegen automatische spam ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Uw bewerking bevat nieuwe externe links. Voer alstublieft de woorden die
hieronder verschijnen in het invoerveld in als bescherming tegen automatische spam ([[Special:Captcha/help|mie informatie]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => "Veur de weurd die hie onger versjienen in 't inveurvèldj in es besjerming taege geautometiseerde spam ([[Special:Captcha/help|mier info]]):",
);

/** Lao (ລາວ) */
$messages['lo'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'ການດັດແກ້ຂອງທ່ານ ມີລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ. ເພື່ອປ້ອງກັນ ສະແປມອັດຕະໂນມັດ, ກະລຸນາ ພິມຄຳສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໃສ່ໃນກັບ ([[Special:Captcha/help|ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'ເພື່ອຊ່ອຍປ້ອງກັນ ການສືບຄົ້ນຫາລະຫັດຜ່ານແບບອັດຕະໂນມັດ, ກະລຸນາ ພິມຄຳສັບ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໃສ່ໃນກັບ ([[Special:Captcha/help|ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'ເພື່ອປ້ອງກັນ ການສ້າງບັນຊີແບບອັດຕະໂນມດ, ກະລຸນາພິມ ຄຳສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້​ ໃສ່ໃນກັບ ([[Special:Captcha/help|ຂໍ້ມູນເພິ່ມຕືມ]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'ກະລຸນາ ພິມຄຳສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້​ ໃສ່ໃນກັບ ເພື່ອສ້າງໜ້ານີ້ ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'ກະລຸນາ ພິມຄຳສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໃສ່ໃນກັບ ເພື່ອ ດັດແກ້ໜ້ານີ້ ([[Special:Captcha/help|ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ]]):',
);

/** Macedonian (македонски)
 * @author Bjankuloski06
 */
$messages['mk'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Збогатен создавач CAPTCHA за потврда на уредувања',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Вашето уредување вклучува нови надворешни врски.
Со цел да се заштитиме од автоматизиран спам, внесете ги зборовите на сликичката подолу ([[Special:Captcha/help|повеќе информации]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Со цел да се заштитиме од автоматизирано пробивање на лозинки, внесете ги зборовите на сликичката подолу ([[Special:Captcha/help|повеќе информации]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Со цел да се заштитиме од автоматизирано создавање на сметки, внесете ги зборовите на сликичката подолу ([[Special:Captcha/help|повеќе информации]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'За да создадете страница, внесете ги зборовите на сликичката подолу ([[Special:Captcha/help|повеќе информации]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'За да ја уредите страницава, внесете ги зборовите на сликичката подолу ([[Special:Captcha/help|повеќе информации]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'За да се заштитиме од автоматизирано спамирање, препишете ги зборовите од сликичката во полето подолу ([[Special:Captcha/help|повеќе информации]]):',
);

/** Malayalam (മലയാളം)
 * @author Praveenp
 * @author Shijualex
 */
$messages['ml'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'താങ്കളുടെ തിരുത്തലലിൽ പുറം കണ്ണികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
യാന്ത്രിക സ്പാമിനെതിരെയുള്ള സം‌രക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ പെട്ടിയിൽ ടൈപ്പു ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'രഹസ്യവാക്ക് യാന്ത്രികമായി പൊളിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ പെട്ടിയിൽ ടൈപ്പു ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'അംഗത്വം യാന്ത്രികമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതു തടയുന്നതൊഴിവാക്കാനുള്ള സം‌രക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ പെട്ടിയിൽ ടൈപ്പു ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'ഈ താൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ താഴെയുള്ള പെട്ടിയിൽ കാണുന്ന വാക്കുകൾ ടൈപ്പു ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ പെട്ടിയിൽ ടൈപ്പു ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'യാന്ത്രികമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തലിനുള്ള പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ, താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ പെട്ടിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
);

/** Marathi (मराठी)
 * @author Kaustubh
 * @author Mahitgar
 */
$messages['mr'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'तुमच्या संपादनात नवीन बाह्य दुवे आहेत.
आपोआप होणार्‍या संपादनांपासून बचावासाठी, खाली दिसणारे शब्द दिलेल्या पृष्ठपेटी मध्ये लिहा ([[Special:Captcha/help|अधिक माहिती]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'आपोआप होणार्‍या परवलीच्या शब्दाच्या चोरीपासून वाचण्यासाठी, खाली दिसणारे शब्द दिलेल्या पृष्ठपेटी मध्ये लिहा ([[Special:Captcha/help|अधिक माहिती]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'आपोआप होणार्‍या सदस्य नोंदणीपासून वाचण्यासाठी, खाली दिसणारे शब्द दिलेल्या पृष्ठपेटी मध्ये लिहा ([[Special:Captcha/help|अधिक माहिती]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'हे पान तयार करण्यासाठी, खाली दिसणारे शब्द दिलेल्या पृष्ठपेटी मध्ये लिहा ([[Special:Captcha/help|अधिक माहिती]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'हे पान संपादित करण्यासाठी, खाली दिसणारे शब्द दिलेल्या पृष्ठपेटी मध्ये लिहा ([[Special:Captcha/help|अधिक माहिती]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'आपोआप होणार्‍या उत्पातापासून वाचण्यासाठी, खाली दिसणारे शब्द दिलेल्या पृष्ठपेटी मध्ये लिहा ([[Special:Captcha/help|अधिक माहिती]]):',
);

/** Malay (Bahasa Melayu)
 * @author Anakmalaysia
 * @author Aviator
 */
$messages['ms'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Suntingan anda mengandungi pautan luar baru. Untuk membanteras kegiatan spam automatik, anda diminta mengisi huruf-huruf berikut dalam kotak yang disediakan ([[Special:Captcha/help|maklumat lanjut]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Untuk membanteras kegiatan meneka kata laluan secara automatik, anda diminta mengisi huruf-huruf berikut dalam kotak yang disediakan ([[Special:Captcha/help|maklumat lanjut]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Untuk membanteras kegiatan pembukaan akaun secara automatik, anda diminta mengisi huruf-huruf berikut dalam kotak yang disediakan ([[Special:Captcha/help|maklumat lanjut]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Untuk mencipta laman ini, anda diminta mengisi huruf-huruf berikut dalam kotak yang disediakan ([[Special:Captcha/help|maklumat lanjut]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Untuk menyunting laman ini, anda diminta mengisi huruf-huruf berikut dalam kotak yang disediakan ([[Special:Captcha/help|maklumat lanjut]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Untuk membanteras kegiatan spam secara automatik, anda diminta mengisi huruf-huruf berikut dalam kotak yang disediakan ([[Special:Captcha/help|maklumat lanjut]]):',
);

/** Maltese (Malti)
 * @author Chrisportelli
 */
$messages['mt'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "Il-modifika tiegħek tinkludi ħoloq esterni ġodda.
Sabiex tipproteġi kontra spam awtomatiku, jekk jogħġbok solvi din is-somma sempliċi t'hawn taħt u daħħal ir-risposta fil-kaxxa ([[Special:Captcha/help|aktar informazzjoni]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Bħala prekawzjoni kontra l-infurzar awtomatiku tal-password, jekk jogħġbok daħħal il-kliem li jidhru hawn taħt fil-kaxxa ([[Special:Captcha/help|aktar informazzjoni]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => "Bħala miżura ta' prekawzjoni kontra l-ħolqien awtomatiku tal-kontijiet, jekk jogħġbok daħħal fil-kaxxa l-ittri li jidhru hawn taħt ([[Special:Captcha/help|aktar informazzjoni]]):",
	'fancycaptcha-create' => 'Sabiex toħloq din il-paġna, jekk jogħġbok daħħal il-kliem li jidhru hawn taħt fil-kaxxa ([[Special:Captcha/help|aktar informazzjoni]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Sabiex timmodifika din il-paġna, jekk jogħġbok daħħal il-kliem li jidhru hawn taħt fil-kaxxa ([[Special:Captcha/help|aktar informazzjoni]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Bħala prekawzjoni kontra l-ispam awtomatiku, jekk jogħġbok daħħal fil-kaxxa l-ittri li jidhru hawn taħt ([[Special:Captcha/help|aktar informazzjoni]]):',
);

/** Norwegian Bokmål (norsk (bokmål))
 * @author Harald Khan
 * @author Laaknor
 * @author Njardarlogar
 */
$messages['nb'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'CAPTCHA-generator for «Confirm Edit»',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Din endring inkluderer nye eksterne lenker. For hjelpe oss å beskytte oss mot automatisk spam, vennligst skriv inn ordene som kommer opp i denne boksen ([[Special:Captcha/help|mer informasjon]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Skriv inn ordene som dukker opp i boksen nedenfor for å hjelpe oss å beskytte oss mot passordtyveri ([[Special:Captcha/help|mer informasjon]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Skriv inn ordene som dukker opp i boksen nedenfor for å hjelpe oss å beskytte oss mot automatisk kontoopprettelse ([[Special:Captcha/help|mer informasjon]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Skriv inn ordene som dukker opp i boksen nedenfor for å opprette siden ([[Special:Captcha/help|mer informasjon]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'For å endre denne siden, vennligst skriv inn ordene som dukker opp i boksen nedenfor ([[Special:Captcha/help|mer informasjon]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'For å beskytte mot automatisert spam så må du skrive ordene under inn i tekstboksen ([[Special:Captcha/help|mer informasjon]]):',
);

/** Low German (Plattdüütsch)
 * @author Slomox
 */
$messages['nds'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'In dien Ännern sünd ne’e Weblenken in.
As Schutz gegen automaatsch Spam, geev disse Bookstavenreeg in dat Feld ünnen in ([[Special:Captcha/help|mehr Infos]]).',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'As Schutz gegen Passwoord-Knackers, geev disse Bookstavenreeg in dat Feld ünnen in ([[Special:Captcha/help|mehr Infos]]).',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'As Schutz gegen dat automaatsch Opstellen vun ne’e Brukerkonten, geev disse Bookstavenreeg in dat Feld ünnen in ([[Special:Captcha/help|mehr Infos]]).',
	'fancycaptcha-create' => 'Disse Sied nee optostellen, geev disse Bookstavenreeg in dat Feld ünnen in ([[Special:Captcha/help|mehr Infos]]).',
	'fancycaptcha-edit' => 'Disse Sied to ännern, geev disse Bookstavenreeg in dat Feld ünnen in ([[Special:Captcha/help|mehr Infos]]).',
);

/** Nedersaksisch (Nedersaksisch)
 * @author Servien
 */
$messages['nds-nl'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "Joew bewarking bevat uutgaonde verwiezingen. 
Um dit projekt te bescharmen tegen ongewunst reklame, mö'j t woord dat hieronder steet invullen ([[Special:Captcha/help|hulpe]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => "Um disse webstee te beveiligen tegen t kraken van wachtwoorden, wö'j verzöcht um de woorden die'j hieronder zien in te vullen ([[Special:Captcha/help|hulpe]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => "Um disse wiki te bescharmen tegen t automaties anmaken van gebrukersprefielen mö'j t woord hieronder invullen ([[Special:Captcha/help|hulpe]]):",
	'fancycaptcha-create' => "Um n pagina an te maken, mö'j t woord dat hieronder steet invullen
([[Special:Captcha/help|hulpe]]):",
	'fancycaptcha-edit' => "Joew bewarking bevat nieje uutgaonde verwiezingen. Um disse wiki te bescharmen tegen ongewunste reklame mö'j de woorden hieronder invullen ([[Special:Captcha/help|hulpe]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Voer de woorden die hieronder staon in t invoerveld in as bescharming tegen automatiese ongewunste reklame ([[Special:Captcha/help|meer informasie]]):',
);

/** Dutch (Nederlands)
 * @author Siebrand
 */
$messages['nl'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => "Generator voor opgedirkte captcha's voor ConfirmEdit",
	'fancycaptcha-addurl' => 'Uw bewerking bevat nieuwe externe verwijzingen.
Voer de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in als bescherming tegen automatische spam ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Voer de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in als bescherming tegen geautomatiseerde wachtwoordaanvallen ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Voer de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in ter bescherming tegen het geautomatiseerd aanmaken van gebruikers ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Voer de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in om de pagina aan te maken ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Voer de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in om deze pagina te bewerken ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Voer de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in als bescherming tegen geautomatiseerde spam ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
);

/** Nederlands (informeel)(Nederlands (informeel))
 * @author Siebrand
 */
$messages['nl-informal'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Je bewerking bevat nieuwe externe verwijzingen.
Voer de woorden die hieronder verschijnen in het invoerveld in als bescherming tegen automatische spam ([[Special:Captcha/help|meer informatie]]):',
);

/** Norwegian Nynorsk (norsk (nynorsk))
 * @author Harald Khan
 * @author Njardarlogar
 */
$messages['nn'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Endringa di inneheld nye utlenkjer.
For å hjelpa oss med å unngå automatisert spam, ver venleg og skriv inn orda som kjem til syne i boksen under ([[Special:Captcha/help|meir informasjon]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Skriv inn orda som kjem til syne i boksen nedanfor for å hjelpa oss med å unngå automatisert passordknekking ([[Special:Captcha/help|meir informasjon]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Skriv inn orda som kjem til syne i boksen nedanfor for å hjelpa oss med å unngå automatisk kontooppretting ([[Special:Captcha/help|meir informasjon]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Skriv inn orda som kjem til syne i boksen nedanfor for å oppretta sida ([[Special:Captcha/help|meir informasjon]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'For å endra denne sida, ver venleg og skriv inn orda som kjem til syne i boksen nedanfor ([[Special:Captcha/help|meir informasjon]]):',
);

/** Occitan (occitan)
 * @author Cedric31
 */
$messages['oc'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => "Generador d’imatges ''captcha'' antirobòts que demandan una confirmacion umana de las modificacions.",
	'fancycaptcha-addurl' => "Vòstra modificacion inclutz de ligams extèrnes novèls. Per verificar que s’agisson pas de spams automatics, epicatz los mots qu'apareisson dins la bóstia çaijós ([[Special:Captcha/help|mai d’entresenhas]]) :",
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Per ajudar a vos protegir contra lo piratatge de compte per de senhals automatics, mercés de picar los mots que s’afichan dins aquesta bóstia ([[Special:Captcha/help|Ajuda]]) :',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Coma proteccion contra las creacions de compte abusivas, picatz los mots çaijós dins la bóstia ([[Special:Captcha/help|mai d’entresenhas]]) :',
	'fancycaptcha-create' => "Vòstra modificacion inclutz de ligams extèrnes novèls. Per verificar que s’agisson pas de spams automatics, picatz los mots qu'apareisson dins la bóstia çaijós ([[Special:Captcha/help|mai d’entresenhas]]) :",
	'fancycaptcha-edit' => "Vòstra modificacion inclutz de ligams extèrnes novèls. Per verificar que s’agís pas de spam automatic, picatz los mots qu'apareisson dins la bóstia çaijós ([[Special:Captcha/help|mai d’entresenhas]]) :",
	'fancycaptcha-sendemail' => "Per tal de nos ajudar a prevenir lo spam automatic, entratz los mots qu'apareisson dins la bóstia çaijós ([[Special:Captcha/help|mai d’informacions]]) :",
);

/** Oriya (ଓଡ଼ିଆ)
 * @author Psubhashish
 */
$messages['or'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ନୂଆ ବାହାର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ।
ଆପେଆପେ ହେଉଥିବା ସ୍ପାମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘର ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ([[Special:Captcha/help|ଅଧିକ ବିବରଣୀ]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'ଆପେଆପେ ହେଉଥିବା ପାସବାର୍ଡ଼ ଚୋରାଇବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୟାକରି ଏହି ଘରଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦସବୁକୁ ତାହା ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ଟାଇପ କରନ୍ତୁ । ([[Special:Captcha/help|ଅଧିକ ସୂଚନା]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'ଆପେଆପେ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହି ଘରଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦସବୁକୁ ତାହା ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ଟାଇପ କରନ୍ତୁ । ([[Special:Captcha/help|ଅଧିକ ସୂଚନା]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ତିଆରିବା ନିମନ୍ତେ, ଘର ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ([[Special:Captcha/help|ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ବଦଳାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଘର ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ([[Special:Captcha/help|ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'ଆପେଆପେ ହେଉଥିବା ସ୍ପାମକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଦୟାକରି ଏହି ଘରଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦସବୁକୁ ତାହା ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ଟାଇପ କରନ୍ତୁ । ([[Special:Captcha/help|ଅଧିକ ସୂଚନା]]):',
);

/** Polish (polski)
 * @author Sp5uhe
 */
$messages['pl'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Generator obrazka, którego odczytanie jest wymagane dla zatwierdzenia edycji.',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Twoja edycja zawiera nowe linki zewnętrzne. Ze względu na ochronę przed zautomatyzowanym spamem prosimy o wpisanie słów, które widzisz poniżej, do pola tekstowego ([[Special:Captcha/help|pomoc]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Ze względu na zabezpieczenie przed automatycznym łamaniem haseł prosimy o wpisanie słów, które widzisz poniżej, do pola tekstowego ([[Special:Captcha/help|pomoc]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Ze względu na ochronę przed automatycznym spamem, aby się zarejestrować musisz wpisać słowo, które widzisz poniżej, do pola tekstowego ([[Special:Captcha/help|pomoc]])',
	'fancycaptcha-create' => 'Aby utworzyć tę stronę, wpisz słowa, które widzisz poniżej, do pola tekstowego ([[Special:Captcha/help|pomoc]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Aby edytować tę stronę, wpisz słowa, które widzisz poniżej, do pola tekstowego ([[Special:Captcha/help|pomoc]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Zabezpieczenie przed automatycznie dodawanym spamem. Wprowadzić słowa widoczne w poniższym prostokącie ([[Special:Captcha/help|więcej informacji]]).',
);

/** Piedmontese (Piemontèis)
 * @author Borichèt
 * @author Bèrto 'd Sèra
 */
$messages['pms'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "Soa modìfica a l'ha andrinta dj'anliure esterne neuve.
Për dene na man a vardesse da la reclam aotomatisà, për piasì, ch'a l'arbata le paròle ch'a s-ciàira ambelessì sota ([[Special:Captcha/help|për savejne dë pì]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => "Për dene na man a vardesse da ij programa ch'a fan ciav fàosse, për piasì, ch'a l'arbata le paròle ch'a s-ciàira ambelessì sota ([[Special:Captcha/help|për savejne dë pì]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => "Për dene na man a vardesse da ij programa ch'a deurbo cont neuv n'aotomàtich, për piasì, ch'a l'arbata le paròle ch'a s-ciàira ambelessì sota ([[Special:Captcha/help|për savejne dë pì]]):",
	'fancycaptcha-create' => "Për creé sta pàgina-i d'amblé, për piasì, ch'a l'arbata le paròle ch'a s-ciàira ambelessì sota ([[Special:Captcha/help|për savejne dë pì]]):",
	'fancycaptcha-edit' => "Për fe-ie dle modìfiche ansima a sta pàgina-sì, për piasì, ch'a l'arbata le paròle ch'a s-ciàira ambelessì sota ([[Special:Captcha/help|për savejne dë pì]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => "Për giuté a protegi contra la rumenta automàtica, për piasì ch'a anseriss le paròle che as vëddo sota ant la casela ([[Special:Captcha/help|për savèjne ëd pi]]):",
);

/** Western Punjabi (پنجابی)
 * @author Khalid Mahmood
 */
$messages['pnb'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'تواڈی تبدیلی چ نویں بارلے جوڑ نیں۔
اس صفحے نوں تبدیل کرن واسطے، مہربانی کر کے ڈبے چ دتے گۓ شبداں نوں لکھو ([[Special:Captcha/help|مزید جانکاری]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'اپنے آپ کنجی توڑن دے خلاف مدد واسطے، مہربانی کر کے ڈبے چ دتے گۓ شبداں نوں لکھو ([[Special:Captcha/help|مزید جانکاری]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'اپنے آپ غلط نویں کھاتے بنان نوں روکن واسطے، مہربانی کر کے ڈبے چ دتے گۓ شبداں نوں لکھو ([[Special:Captcha/help|مزید جانکاری]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'صفحہ بنان واسطے، مہربانی کر کے ڈبے چ دتے گۓ شبداں نوں لکھو ([[Special:Captcha/help|مزید جانکاری]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'اس صفحے تے تبدیلی کرن واسطے، مہربانی کر کے ڈبے چ دتے گۓ شبداں نوں لکھو ([[Special:Captcha/help|مزید جانکاری]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'اپنے آپ غلط مال آن نوں روکن واسطے، مہربانی کر کے ڈبے چ دتے گۓ شبداں نوں لکھو ([[Special:Captcha/help|مزید جانکاری]]):',
);

/** Pashto (پښتو)
 * @author Ahmed-Najib-Biabani-Ibrahimkhel
 */
$messages['ps'] = array(
	'fancycaptcha-create' => 'ددې مخ د جوړلو لپاره، لطفاً ورکړل شوي توري څنګه چې تاسو ته ښکاري هماغسې کټ مټ په لانديني چوکاټ کې وليکی ([[Special:Captcha/help|نور مالومات]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'ددې مخ د سمولو لپاره، لطفاً ورکړل شوي توري څنګه چې تاسې ته ښکاري هماغسې کټ مټ په لانديني چوکاټ کې وليکی ([[Special:Captcha/help|نور مالومات]]):',
);

/** Portuguese (português)
 * @author Hamilton Abreu
 * @author Malafaya
 */
$messages['pt'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Gerador sofisticado de captcha para o Confirm Edit',
	'fancycaptcha-addurl' => "A sua edição introduziu links externos novos.
Para ajudar a prevenir o ''spam'' automatizado, por favor, introduza na caixa abaixo as palavras apresentadas ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Para ajudar a prevenir mecanismos automatizados de descoberta de palavras-chave, por favor, introduza na caixa abaixo as palavras apresentadas ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Para ajudar a prevenir a criação de contas automatizada, por favor, introduza na caixa abaixo as palavras apresentadas ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Para criar a página, por favor, introduza na caixa abaixo as palavras apresentadas ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Para editar esta página, por favor, introduza na caixa abaixo as palavras apresentadas ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => "Para ajudar a prevenir o ''spam'' automatizado, por favor, introduza na caixa as palavras que aparecem abaixo ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):",
);

/** Brazilian Portuguese (português do Brasil)
 * @author Eduardo.mps
 * @author Giro720
 */
$messages['pt-br'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "A sua edição inclui novas ligações externas. Como prevenção contra sistemas automatizados que inserem ''spam'', por favor, introduza as palavras exibidas na seguinte caixa ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Como prevenção contra formas automatizadas de descoberta de palavras-chave, por favor, introduza as palavras exibidas na seguinte caixa ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Como prevenção contra sistemas automatizados de criação de contas, por favor, introduza as palavras exibidas na seguinte caixa ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Para criar a página, por favor, introduza as palavras exibidas na seguinte caixa ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Para editar esta página, por favor, introduza as palavras exibidas na seguinte caixa ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => "Para ajudar a prevenir o ''spam'' automatizado, por favor, introduza na caixa as palavras que aparecem abaixo ([[Special:Captcha/help|mais informações]]):",
);

/** Romansh (rumantsch)
 * @author Kazu89
 */
$messages['rm'] = array(
	'fancycaptcha-createaccount' => "Per impedir la creaziun automatica da contos d'utilisader, endatescha per plaschair ils bustabs che vegnan mussads sutvart ([[Special:Captcha/help|dapli infos]]):",
);

/** Romanian (română)
 * @author Firilacroco
 * @author Mihai
 * @author Minisarm
 */
$messages['ro'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Modificarea dumneavoastră include legături externe noi.
Pentru a împiedica roboții de spam, vă rugăm să introduceți cuvintele care apar mai jos în căsuță ([[Special:Captcha/help|mai multe detalii]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Pentru a împiedica spargerea automată a parolelor, vă rugăm să introduceți cuvintele care apar mai jos în căsuță ([[Special:Captcha/help|mai multe detalii]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Pentru a împiedica crearea automată de conturi, vă rugăm să introduceți cuvintele care apar mai jos în căsuță ([[Special:Captcha/help|mai multe detalii]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Pentru a crea pagina, vă rugăm să introduceți în casetă cuvintele care apar mai jos ([[Special:Captcha/help|mai multe detalii]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Pentru a modifica această pagină, vă rugăm să introduceți în casetă cuvintele care apar mai jos ([[Special:Captcha/help|mai multe detalii]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Pentru a împiedica roboții de spam, vă rugăm să introduceți cuvintele care apar mai jos în căsuță ([[Special:Captcha/help|mai multe detalii]]):',
);

/** tarandíne (tarandíne)
 * @author Joetaras
 */
$messages['roa-tara'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "'U cangiamende tue inglude de le collegaminde esterne.
Pe aiutà a proteggere condre a 'u spam automateche, pe piacere mitte le parole ca combare sotte ([[Special:Captcha/help|cchiù 'mbormaziune]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Pe aiutà a proteggere condre a futteminde automatece de password, pe piacere mitte le parole ca combare aqquà sotte ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Pe aiutà a proteggere condre a ccreazione automateche de cunde utinde, pe piacere mitte le parole ca combare aqquà sotte ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Pe ccrejà sta pàgene, pe piacere mitte le parole ca combare aqquà sotte ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Pe cangià sta pàgene, pe piacere mitte le parole combare aqquà sotte ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => "Pe aiutà a proteggere condre a spam automatece, pe piacere mitte le parole ca combare aqquà sotte ([[Special:Captcha/help|cchiù 'mbormaziune]]):",
);

/** Russian (русский)
 * @author Dim Grits
 * @author Lockal
 * @author Александр Сигачёв
 */
$messages['ru'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Необычный CAPTCHA-генератор для подтверждения редактирования',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Ваша правка содержит новые внешние ссылки. В целях защиты от спама, пожалуйста, введите слова, показанные ниже в рамке ([[Special:Captcha/help|подробнее…]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'В целях защиты от автоматического взлома паролей, пожалуйста, введите в поле ввода буквы с изображения ([[Special:Captcha/help|подробнее]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Для предотвращения автоматической регистрации учётных записей, пожалуйста, введите изображённые символы в текстовое поле ([[Special:Captcha/help|подробнее]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Для создания страницы, пожалуйста, введите буквы, которые видны на изображении ниже ([[Special:Captcha/help|подробнее…]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Для редактирования страницы, пожалуйста, введите буквы, которые видны на изображении ниже ([[Special:Captcha/help|подробнее…]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'В целях защиты от автоматического спама, пожалуйста, введите показанные ниже слова ([[Special:Captcha/help|подробнее]]):',
);

/** Rusyn (русиньскый)
 * @author Gazeb
 */
$messages['rue'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Ваше едітованя обсягує новы одказы формов URL; про охорону перед автоматічным спамом мусите описати текст з наступного образку. ([[Special:Captcha/help|Што тото значіть?]])',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'В рамках охороны перед автоматічныма пробами угаднути гесло мусите описати текст з наступного образку. ([[Special:Captcha/help|Што тото значіть?]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'В рамках охороны перед автоматічныма створёванями конт мусите про выконаня реґістрації описати текст з наступного образку. ([[Special:Captcha/help|Што тото значіть?]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Жебы сьте могли створити сторінку, мусите описати текст з наступного образку:([[Special:Captcha/help|Што тото значіть?]])',
	'fancycaptcha-edit' => 'Жебы сьте могли едітовати тоту сторінку, мусите описати текст з наступного образку: ([[Special:Captcha/help|Што тото значіть?]])',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'В рамках охороны перед автоматічным спамом мусите описати текст з наступного образку. ([[Special:Captcha/help|Што тото значіть?]]):',
);

/** Sanskrit (संस्कृतम्)
 * @author Shubha
 */
$messages['sa'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'भवतः सम्पादने नूतनबाह्यानुबन्धाः अन्तर्भूताः ।
स्वचालितानिष्टसन्देशेभ्यः रक्षणस्य साहाय्यार्थं कृपया अधः मञ्जूषायां दृश्यमानानि पदानि लिखतु
([[Special:Captcha/help|more info]]) :',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'स्वचालिताभ्यः कूटशब्दभेदनेभ्यः रक्षणस्य साहाय्यार्थं कृपया अधः मञ्जूषायां दृश्यमानानि पदानि लिखतु
([[Special:Captcha/help|more info]]) :',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'स्वचालिताभ्यः लेखासर्जनेभ्यः रक्षणस्य साहाय्यार्थं कृपया अधः मञ्जूषायां दृश्यमानानि पदानि लिखतु
([[Special:Captcha/help|more info]]) :',
	'fancycaptcha-create' => 'पृष्ठस्य सर्जनाय, अधः मञ्जूषायां दृश्यमानानि पदानि लिखतु ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'अस्य पृष्ठस्य सम्पादनाय, अधः मञ्जूषायां दृश्यमानानि पदानि लिखतु ([[Special:Captcha/help|अधिक जानकारी]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'स्वचालिताभ्यः अनिष्टसन्देशेभ्यः रक्षणस्य साहाय्यार्थं कृपया अधः मञ्जूषायां दृश्यमानानि पदानि लिखतु
([[Special:Captcha/help|more info]]) :',
);

/** Sakha (саха тыла)
 * @author HalanTul
 */
$messages['sah'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Эн көннөрүүҥ тас ыйынньыктаах эбит. Спаамтан көмүскэнэр соруктаах дьайыыны оҥор, манна баар тыллары хатылаа ([[Special:Captcha/help|сиһилии…]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Киирии тылы аптамаатынан алдьатыыттан көмүскэнэр дьайыыны оҥороргор көрдөһөбүт, манна ойууламмыт буукубалары хатылаа ([[Special:Captcha/help|сиһилии]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Ааттары аптамаатынан бэлиэтиири суох оҥорор туһуттан бу дьайыыны оҥороргор көрдөһөбүт: ойууламмыт сурук бэлиэлэрин анал сиргэ киллэр ([[Special:Captcha/help|сиһилии]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Эн көннөрүүҥ тас ыйынньыктардаах эбит. Спаамтан көмүскэнэр туһуттан манна баар тыллары хатылыыргар көрдөһөбүт ([[Special:Captcha/help|сиһилии…]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Эн көннөрүүҥ тас ыйынньыктардаах эбит. Спаамтан көмүскэнэр туһуттан манна баар тыллары хатылыыргар көрдөһөбүт ([[Special:Captcha/help|сиһилии…]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Аптамаат спаамтан көмүскэнэр дьайыыны оҥороргор көрдөһөбүт, манна ойууламмыт тыллары хатылаа ([[Special:Captcha/help|сиһилии]]):',
);

/** Sinhala (සිංහල)
 * @author Singhalawap
 * @author Thameera123
 * @author නන්දිමිතුරු
 */
$messages['si'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'ඔබගේ සංස්කරණයෙහි නව බාහිර සබැඳියන් අඩංගුයි.
ස්වයංක්‍රීය අයාචිත තැපෑලෙන් ආරක්ෂා වනු වස්, පහත පෙන්නුම් කෙරෙන වචන කොටුව තුල ඇතුලත් කරන්න ([[Special:Captcha/help|වැඩිමනත් තොරතුරු]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'ස්වයංක්‍රීය මුරපද බිඳීම වලක්වනු වස්, පහත පෙන්නුම් කෙරෙන වචන කොටුව තුල ඇතුලත් කරන්න ([[Special:Captcha/help|වැඩිමනත් තොරතුරු]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'ස්වයංක්‍රීයව ගිණුම් තැනීම වැලකුම‍ට සඳහා, පහත දැක්වෙන වචන CAPTCHA කොටුව තුල ඇතුලත් කරන්න ([[Special:Captcha/help|වැඩිමනත් තොරතුරු]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'පිටුව තනනු වස්, පහත පෙන්නුම් කෙරෙන වචන කොටුව තුල ඇතුලත් කරන්න ([[Special:Captcha/help|වැඩිමනත් තොරතුරු]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'මෙම පිටුව සංස්කරණය කරනු වස්, පහත පෙන්නුම් කෙරෙන වචන කොටුව තුල ඇතුලත් කරන්න ([[Special:Captcha/help|වැඩිමනත් තොරතුරු]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'ස්වයංක්‍රීය ස්පෑම් කිරීම්වලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උදව් වීමට පහත කොටුවේ පෙන්වන වචන ඇතුළත් කරන්න ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
);

/** Slovak (slovenčina)
 * @author Helix84
 */
$messages['sk'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Vaša úprava obsahuje nové URL odkazy; kvôli ochrane proti automatizovanému spamu je potrebné napísať slová zobrazené na tomto obrázku: <br />([[Special:Captcha/help|Čo je toto?]])',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Ako ochranu proti automatizovanému lámaniu hesiel, prosím zadajte slová z nasledujúceho obrázka do poľa pre odpoveď ([[Special:Captcha/help|viac informácií]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Kvôli ochrane proti automatizovanému spamu je potrebné napísať slová zobrazené na tomto obrázku, až potom bude vytvorený nový účet: <br />([[Special:Captcha/help|Čo je toto?]])',
	'fancycaptcha-create' => 'Vaša úprava obsahuje nové URL odkazy; kvôli ochrane proti automatizovanému spamu je potrebné napísať slová zobrazené na tomto obrázku: <br />([[Special:Captcha/help|Čo je toto?]])',
	'fancycaptcha-edit' => 'Vaša úprava obsahuje nové URL odkazy; kvôli ochrane proti automatizovanému spamu je potrebné napísať slová zobrazené na tomto obrázku: <br />([[Special:Captcha/help|Čo je toto?]])',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Ako ochranu proti automatizovanému spamu, prosím zadajte slová z nasledujúceho obrázka do poľa pre odpoveď ([[Special:Captcha/help|ďalšie informácie]]):',
);

/** Slovenian (slovenščina)
 * @author Dbc334
 */
$messages['sl'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Vaše urejanje vključuje nove zunanje povezave.
Zaradi zaščite pred samodejnim smetjem prosimo, da vnesete spodnje besede v polje ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim ugotavljanjem gesel prosimo, da vnesete spodnje besede v polje ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim ustvarjanjem računov prosimo, da vnesete spodnje besede v polje ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Če želite ustvariti stran, prosimo vnesite spodnje besede v polje ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Če želite urediti stran, prosimo vnesite spodnje besede v polje ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim smetenjem prosimo, da vnesete spodnje besede v polje ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
);

/** Albanian (shqip)
 * @author Dori
 * @author Olsi
 */
$messages['sq'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Redaktimi juaj ka lidhje URL të reja dhe si mbrojtje kundër abuzimeve automatike duhet të shtypni çfarë shfaqet tek figura e mëposhtme:<br /> ([[Special:Captcha|Çfarë është kjo?]])',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Për tu mbrojtur nga metoda automatike të gjetjes së fjalëkalimeve ju kërkojmë të vendosni fjalët e figurës në kuti ([[Special:Captcha/help|më shumë informacion]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Për të mbrojtur kundër hapjeve të llogarive në mënyrë automatike ju lutem shtypni çfarë shfaqet tek figura e mëposhtme ([[Special:Captcha|Çfarë është kjo?]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Për të krijuar një faqe, ju lutem shtypni çfarë shfaqet tek figura e mëposhtme ([[Special:Captcha|Çfarë është kjo?]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Për të redaktuar këtë faqe ju lutem shtypni çfarë shfaqet tek figura e mëposhtme ([[Special:Captcha|Çfarë është kjo?]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => "Për t'u mbrojtur nga metoda automatike e gjetjes së fjalëkalimeve ju kërkojmë të vendosni fjalët e figurës në kuti ([[Special:Captcha/help|më shumë informacion]]):",
);

/** Serbian (Cyrillic script) (српски (ћирилица)‎)
 * @author Millosh
 * @author Rancher
 * @author Жељко Тодоровић
 * @author Михајло Анђелковић
 */
$messages['sr-ec'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Обогаћен стварач сликовног кода за потврду уређивања',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Ваша измена садржи нове спољашње везе.
У циљу заштите од непожељних порука, унесите речи са слике у поље испод ([[Special:Captcha/help|више информација]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'У циљу заштите од пробијања лозинки, унесите речи са слике у поље испод ([[Special:Captcha/help|више информација]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'У циљу заштите од самоотварања налога, унесите речи са слике у поље испод ([[Special:Captcha/help|више информација]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Да бисте направили страницу, унесите речи са слике у поље испод ([[Special:Captcha/help|више информација]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Да бисте уредили ову страницу, унесите речи са слике у поље испод ([[Special:Captcha/help|више информација]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'У циљу заштите од непожељних порука, унесите речи са слике у поље испод ([[Special:Captcha/help|више информација]]):',
);

/** Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
 * @author Michaello
 * @author Жељко Тодоровић
 */
$messages['sr-el'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Obogaćen stvarač slikovnog koda za potvrdu uređivanja',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Tvoja izmena uključuje nove spoljne veze. U cilju zaštite od automatskog spama, unesi reči koje se nalaze ispod u kutiju ([[Special:Captcha/help|detaljnije]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'U cilju sprečavanja automatskog otkrivanja lozinki, unesi reči koje se nalaze ispod u kutiju ([[Special:Captcha/help|detaljnije]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'U cilju zaštite od automatskog spama, unesi reči odozdo u kutiju ([[Special:Captcha/help|detaljnije]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Da bi se napravila stranica, potrebno je uneti reči koje se nalaze ispod kutije ([[Special:Captcha/help|detaljnije]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Za izmenu ove strane unesi reči koje se nalaze ispod kutije ([[Special:Captcha/help|detaljnije]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'U cilju zaštite od automatskog spama, unesi reči odozdo u kutiju ([[Special:Captcha/help|detaljnije]]):',
);

/** Seeltersk (Seeltersk)
 * @author Pyt
 */
$messages['stq'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Dien Beoarbaidenge änthaalt näie externe Ferbiendengen.
Tou Skuts foar automatisierde Spamminge reek dät foulgjende Woud in dät Fäild ien.
Klik dan fonnäien ap „Siede spiekerje“ [[Special:Captcha/help|(Froagen of Probleme?)]].',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Toun Skuts foar ne Kompromittierenge fon dien Benutserkonto reek dät foulgjende Woud in dät Fäild hierunner ien [[Special:Captcha/help|(Froagen of Probleme?)]]:',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Toun Skuts foar automatisierde Anloage fon Benutserkonten reek dät foulgjende Woud in dät Fäild hierunner ien [[Special:Captcha/help|(Froagen of Probleme?)]].',
	'fancycaptcha-create' => 'Tou dät Moakjen fon ju Siede reek dät foulgjende Woud in dät Fäild hierunner ien
[[Special:Captcha/help|(Froagen of Probleme?)]].',
	'fancycaptcha-edit' => 'Tou Beoarbaidenge fon disse Siede reek dät foulgjende Woud in dät Fäild hierunner ien
[[Special:Captcha/help|(Froagen of Probleme?)]].',
);

/** Sundanese (Basa Sunda)
 * @author Irwangatot
 */
$messages['su'] = array(
	'fancycaptcha-edit' => 'Éditan Anjeun ngeusikeun tumbu kaluar nu anyar. Pikeun panangtayungan ka spam otomatis, mangga asukkeun kecap di handapeun ieu ka kotak anu disadiakeun ([[Special:Captcha/help|salengkeupna]]):',
);

/** Swedish (svenska)
 * @author Ainali
 */
$messages['sv'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Din ändring lägger till nya externa länkar i texten. För att skydda wikin mot
automatisk spam måste du skriva orden som visas härunder i rutan ([[Special:Captcha/help|mer information]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'För att skydda wikin mot automatiserad lösenordknäckning måste du skriva
orden som visas härunder i rutan ([[Special:Captcha/help|mer information]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'För att skydda wikin mot automatiskt skapade användarkonton måste du
skriva orden som visas härunder i rutan ([[Special:Captcha/help|mer information]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'För att skapa den här sidan måste du först skriva orden som visas härunder i rutan
([[Special:Captcha/help|mer information]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'För att redigera den här sidan måste du först skriva orden som visas härunder i rutan
([[Special:Captcha/help|mer information]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'För att skydda wikin mot automatiserad lösenordknäckning måste du skriva
orden som visas härunder i rutan ([[Special:Captcha/help|mer information]]):',
);

/** Tamil (தமிழ்)
 * @author Shanmugamp7
 * @author மதனாஹரன்
 */
$messages['ta'] = array(
	'fancycaptcha-badlogin' => 'தானியங்கு கடவுச் சொல் உடைத்தலிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுவதற்காகத் தயவு செய்து கீழேயுள்ள பெட்டியில் தோன்றும் சொற்களை உள்ளிடவும் ([[Special:Captcha/help|கூடிய தகவல்]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'தானியங்கியாக கணக்கு உருவாக்குவதிலிருந்து பாதுகாக்க உதவ, தயவுசெய்து கீழே தெரியும் வார்த்தைகளை பெட்டியில் உள்ளிடவும் ([[Special:Captcha/help|மேலும் விவரங்களுக்கு]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'பக்கத்தை உருவாக்குவதற்காக, தயவு செய்து கீழே பெட்டியில் தோன்றுகின்ற சொற்களை உள்ளிடுங்கள் ([[Special:Captcha/help|கூடிய தகவல்]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'இப்பக்கத்தைத் தொகுப்பதற்குத் தயவு செய்து கீழேயுள்ள பெட்டியில் தோன்றும் சொற்களை உள்ளிடவும் ([[Special:Captcha/help|கூடிய தகவல்]]):',
);

/** Telugu (తెలుగు)
 * @author Mpradeep
 */
$messages['te'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'మీ దిద్దుబాటులో కొత్త బయటి లింకులున్నాయి. బాట్లద్వారా చేసే స్పాము నుండి రక్షణను ఏర్పరచేందుకు గాను,
కింద కనిపించే బొమ్మలోని అక్షరాలను పెట్టెలో రాయండి ([[Special:Captcha/help|మరింత సమాచారం]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'సంకేత పదాలను దొంగిలించే ఆటోమాటిక్ ప్రోగ్రాముల నుండి రక్షించేందుకు గాను, కింద కనిపించే బొమ్మలోని అక్షరాలను పెట్టెలో రాయండి ([[Special:Captcha/help|మరింత సమాచారం]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'ఆటోమాటిగ్గా ఖాతాలను సృష్టించడాన్ని నివారించేందుకు, కింద కనిపించే పదాలను
ఈ పెట్టెలో రాయండి ([[Special:Captcha/help|మరింత సహాయం]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'కొత్త పేజీ సృష్టించేందుకు గాను, కింద కనిపించే బొమ్మలోని అక్షరాలను పెట్టెలో రాయండి
([[Special:Captcha/help|మరింత సమాచారం]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'ఈ పేజీలో దిద్దుబాటు చేసేందుకు, కింద కనిపించే బొమ్మలోని అక్షరాలను పెట్టెలో రాయండి
([[Special:Captcha/help|మరింత సమాచారం]]):',
);

/** Tajik (Cyrillic script) (тоҷикӣ)
 * @author Ibrahim
 */
$messages['tg-cyrl'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Вироиши шумо пайвандҳои ҷадиди хориҷиро дар бар мегирад. Барои кӯмак ба пешгири аз ҳаразнигори худкор, лутфан вожаеро ки дар тасвир мебинед, ворид кунед ([[Special:Captcha/help|иттилооти бештар]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Барои кӯмак ба пешгири аз шикастани худкори калимаҳои убур, вожаеро ки дар тасвир мебинед, ворид кунед ([[Special:Captcha/help|иттилооти бештар]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Барои кӯмак аз эҷоди худкори ҳисоби корбарӣ, вожаеро ки дар тасвир мебинед, ворид кунед ([[Special:Captcha/help|иттилооти бештар]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Барои эҷоди саҳифа, вожаеро ки дар тасвир мебинед, ворид кунед ([[Special:Captcha/help|иттилооти бештар]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Барои вироиши ин саҳифа, вожаеро ки дар тасвир мебинед, ворид кунед ([[Special:Captcha/help|иттилооти бештар]]):',
);

/** Tajik (Latin script) (tojikī)
 * @author Liangent
 */
$messages['tg-latn'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Viroişi şumo pajvandhoi çadidi xoriçiro dar bar megirad. Baroi kūmak ba peşgiri az haraznigori xudkor, lutfan voƶaero ki dar tasvir mebined, vorid kuned ([[Special:Captcha/help|ittilooti beştar]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Baroi kūmak ba peşgiri az şikastani xudkori kalimahoi ubur, voƶaero ki dar tasvir mebined, vorid kuned ([[Special:Captcha/help|ittilooti beştar]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Baroi kūmak az eçodi xudkori hisobi korbarī, voƶaero ki dar tasvir mebined, vorid kuned ([[Special:Captcha/help|ittilooti beştar]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Baroi eçodi sahifa, voƶaero ki dar tasvir mebined, vorid kuned ([[Special:Captcha/help|ittilooti beştar]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Baroi viroişi in sahifa, voƶaero ki dar tasvir mebined, vorid kuned ([[Special:Captcha/help|ittilooti beştar]]):',
);

/** Thai (ไทย)
 * @author Harley Hartwell
 */
$messages['th'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'การแก้ไขของคุณมีการเพิ่มลิงก์ไปสู่เว็บไซต์อื่น เพื่อช่วยป้องกันการสแปมอัตโนมัติ กรุณาพิมพ์ข้อความที่คุณเห็นด้านล่างลงในกล่องที่กำหนดให้ ([[Special:Captcha/help|ข้อมูลเพิ่มเติม]])',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'เพื่อป้องกันการแคร็กรหัสผ่านจากกระบวนการอัตโนมัติ กรุณาพิมพ์ข้อความที่คุณเห็นด้านล่างลงในกล่องที่กำหนดให้ ([[Special:Captcha/help|ข้อมูลเพิ่มเติม]])',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'เพื่อป้องกันการสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยกระบวนการอัตโนมัติ กรุณาพิมพ์ข้อความที่คุณเห็นด้านล่างลงในกล่องที่กำหนดให้ ([[Special:Captcha/help|ข้อมูลเพิ่มเติม]])',
	'fancycaptcha-create' => 'เพื่อสร้างหน้านี้ กรุณาพิมพ์ข้อความที่คุณเห็นด้านล่างลงในกล่องที่กำหนดให้ ([[Special:Captcha/help|ข้อมูลเพิ่มเติม]])',
	'fancycaptcha-edit' => 'เพื่อแก้ไขหน้านี้ กรุณาพิมพ์ข้อความที่คุณเห็นด้านล่างลงในกล่องที่กำหนดให้ ([[Special:Captcha/help|ข้อมูลเพิ่มเติม]])',
);

/** Turkmen (Türkmençe)
 * @author Hanberke
 */
$messages['tk'] = array(
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Awtomatik parol döwülmeginden goranmak üçin, aşakdaky sözleri gutunyň içine ýazyň ([[Special:Captcha/help|jikme-jik]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Hasaby awtomatik parol döwülmeginden goramak üçin, aşakdaky sözleri gutunyň içine ýazyň ([[Special:Captcha/help|jikme-jik]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Sahypa döretmek üçin, aşakdaky sözleri gutunyň içine ýazyň ([[Special:Captcha/help|jikme-jik]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Bu sahypany redaktirlemek üçin, aşakdaky sözleri gutunyň içine ýazyň ([[Special:Captcha/help|jikme-jik]]):',
);

/** Tagalog (Tagalog)
 * @author AnakngAraw
 */
$messages['tl'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Kaakit-akit na panlikha ng CAPTCHA para sa Pagtiyak ng Pagbago',
	'fancycaptcha-addurl' => "Kabilang sa ginawa mong pagbabago ang bagong panlabas na mga kawing.
Upang makatulong sa pagsasanggalang laban sa kusang pinapadalang mga \"manlulusob\" (''spam''), pakilagay lamang ang mga salitang lumitaw sa ibaba papasok sa loob ng kahon ([[Special:Captcha/help|mas marami pang kabatiran]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Upang makatulong sa pagsasanggalang laban sa mga kusang paglutas ng hudyat, pakilagay lamang ang mga salitang lumitaw sa ibaba patungo sa loob ng kahon ([[Special:Captcha/help|mas marami pang kabatiran]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Upang makatulong sa pagsasanggalang laban sa kusang paglikha ng kuwenta/akawnt, pakilagay lamang ang mga salitang lumitaw sa ibaba patungo sa loob ng kahon ([[Special:Captcha/help|mas marami pang kabatiran]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Upang malikha ang pahina, pakilagay lamang ang mga salitang lumitaw sa ibaba patungo sa loob ng kahon ([[Special:Captcha/help|mas marami pang kabatiran]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Upang mabago ang pahinang ito, pakilagay lamang ang mga salitang lumitaw sa ibaba patungo sa loob ng kahon ([[Special:Captcha/help|mas marami pang kabatiran]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Upang makatulong sa pagsasanggalang laban sa mga kusang pagsalakay ng ispam, pakilagay lamang ang mga salitang lumilitaw sa ibaba sa loob ng kahong ([[Special:Captcha/help|marami pang kabatiran]]):',
);

/** Turkish (Türkçe)
 * @author Emperyan
 * @author Joseph
 * @author Runningfridgesrule
 */
$messages['tr'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Değişikliğiniz yeni dış bağlantılar içeriyor.
Otomatik spamdan korunmak için, lütfen aşağıdaki sözcükleri kutunun içine yazın ([[Special:Captcha/help|ayrıntılı bilgiler]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Otomatik parola kırma yöntemine karşı korunmak için lütfen aşağıdaki sözcükleri kutunun içine yazınız ([[Special:Captcha/help|ayrıntılı bilgi]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Otomatik hesap oluşturmaya karşı korumaya yardım etmek için, lütfen aşağıdaki kutuda görünen kelimeleri girin ([[Special:Captcha/help|daha fazla bilgi]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Sayfayı oluşturmak için, lütfen aşağıdaki kutuda görünen kelimeleri girin ([[Special:Captcha/help|daha fazla bilgi]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Bu sayfayı değiştirmek için, lütfen aşağıdaki kutuda görünen kelimeleri girin ([[Special:Captcha/help|daha fazla bilgi]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Otomatik spamlerden korunmaya yardımcı olmak için, lütfen aşağıda görünen sözcükleri kutuya yazın ([[Special:Captcha/help|daha fazla bilgi]]):',
);

/** Ukrainian (українська)
 * @author Ahonc
 * @author Dim Grits
 * @author Ytsukeng Fyvaprol
 */
$messages['uk'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Чудернацький CAPTCHA-генератор для підтвердження редагування',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Ваше редагування містить нові зовнішні посилання.
Із метою захисту від спаму, будь ласка, введіть у текстове поле слова, зображені на картинці ([[Special:Captcha/help|докладніше]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Із метою захисту від автоматичного злому пароля, будь ласка, введіть у текстове поле слова, зображені на картинці ([[Special:Captcha/help|докладніше]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Із метою захисту від автоматичного створення облікових записів, будь ласка, введіть у текстове поле слова, зображені на картинці ([[Special:Captcha/help|докладніше]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Щоб створити сторінку, будь ласка, введіть у текстове поле слова, зображені на картинці: ([[Special:Captcha/help|докладніше]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Щоб редагувати цю сторінку, будь ласка, введіть у текстове поле слова, зображені на картинці: ([[Special:Captcha/help|докладніше]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Для захисту від автоматичного спаму, будь ласка, введіть слова, які показані нижче в полі ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
);

/** vèneto (vèneto)
 * @author Candalua
 */
$messages['vec'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'La to modifica la include dei novi colegamenti esterni.
Par jutarne a conbàtar el spam, par piaser inserissi ne la casela le parole che vien fora qua soto ([[Special:Captcha/help|magiori informazion]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Par precauzion contro i tentativi de forzatura automatica de le password, par piaser inserissi ne la casela le parole che vien fora qua soto ([[Special:Captcha/help|magiori informazion]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Par jutarne a inpedir la creazion automatica dei account, par piaser inserissi ne la casela le parole che vien fora qua soto ([[Special:Captcha/help|magiori informazion]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Par crear la pagina, par piaser inserissi ne la casela le parole che vien fora qua soto ([[Special:Captcha/help|magiori informazion]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Par modificar la pagina, par piaser inserissi ne la casela le parole che vien fora qua soto ([[Special:Captcha/help|magiori informazion]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Par precauzion contro i tentativi de forzatura automatica de le password, par piaser inserissi ne la casela le parole che vien fora qua soto ([[Special:Captcha/help|magiori informazion]]):',
);

/** Vietnamese (Tiếng Việt)
 * @author Minh Nguyen
 * @author Vinhtantran
 */
$messages['vi'] = array(
	'fancycaptcha-desc' => 'Trình sản xuất hình CAPTCHA đặc biệt cho ConfirmEdit',
	'fancycaptcha-addurl' => 'Sửa đổi của bạn có chứa các liên kết ngoài. Để giúp tránh spam tự động, xin hãy nhập những từ xuất hiện ở dưới vào ô ([[Special:Captcha/help|thông tin thêm]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Để giúp tránh bẻ mật khẩu tự động, xin hãy nhập những từ xuất hiện ở dưới vào ô ([[Special:Captcha/help|thông tin thêm]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Để giúp tránh tạo tài khoản tự động, xin hãy nhập những chữ xuất hiện ở dưới vào ô ([[Special:Captcha/help|thông tin thêm]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Để tạo trang, xin hãy nhập những chữ xuất hiện ở dưới vào ô ([[Special:Captcha/help|thông tin thêm]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Để sửa trang này, xin hãy nhập những từ xuất hiện ở dưới vào ô ([[Special:Captcha/help|thông tin thêm]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => 'Để giúp chúng tôi chống lại spam tự động, xin hãy nhập những từ xuất hiện ở dưới vào ô ([[Special:Captcha/help|thông tin thêm]]):',
);

/** Volapük (Volapük)
 * @author Smeira
 */
$messages['vo'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Redakam olik keninükon yümis plödik nulik. Ad jelön siti ta peneds itjäfidik, penolös vödis sököl in bokil ([[Special:Captcha/help|nüns pluik]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Ad jelön siti ta daget itjäfidik letavödas, penolös, begö! vödis dono pejonölis in bokil ([[Special:Captcha/help|nüns pluik]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => 'Ad jelön siti ta kalijafam itjäfidik, penolös, begö! vödis dono pejonölis in bokil ([[Special:Captcha/help|nüns pluik]]):',
	'fancycaptcha-create' => 'Ad jafön padi at, penolös, begö! vödis dono pejonöls in bokil ([[Special:Captcha/help|nüns pluik]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'Ad redakön padi at, penolös, begö! vödis dono pejonölis ini bokil ([[Special:Captcha/help|nüns pluik]]):',
);

/** Võro (Võro)
 * @author Võrok
 */
$messages['vro'] = array(
	'fancycaptcha-badlogin' => 'Salasõna automaatsõ vällänuhkmisõ vasta kirodaq pildi päält sõnaq alanolõvahe kasti
([[Special:Captcha/help|Abiteedüs]]):',
);

/** Walloon (walon)
 * @author Srtxg
 */
$messages['wa'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => "Dins vos candjmints i gn a des dfoûtrinnès hårdêyes (URL).
Po s' mete a houte des robots di spam, nos vs dimandans d' acertiner ki vos estoz bén ene djin, po çoula tapez les mots k' aparexhèt chal pa dzo ([[Special:Captcha/help|pus di racsegnes]]):",
	'fancycaptcha-badlogin' => "Po s' mete a houte des des robots ki sayèt d' adviner les screts, nos vs dimandans d' acertiner ki vos estoz bén ene djin, po çoula tapez les mots k' aperexhèt chal pa dzo ([[Special:Captcha/help|pus di racsegnes]]):",
	'fancycaptcha-createaccount' => "Po s' mete a houte des des robots k' ahivèt des contes otomaticmint, nos vs dimandans d' acertiner ki vos estoz bén ene djin, po çoula tapez les mots k' aparexhèt chal pa dzi ([[Special:Captcha/help|pus di racsegnes]]):",
	'fancycaptcha-create' => "Por vos poleur ahiver l' pådje, vos dvoz taper les mots k' aparexhèt e l' boesse chal pa dzo ([[Special:Captcha/help|pus di racsegnes]]):",
	'fancycaptcha-edit' => "Po candjî cisse pådje ci, vos dvoz taper les mots k' aparexhèt e l' boesse chal pa dzo ([[Special:Captcha/help|pus di racsegnes]]):",
	'fancycaptcha-sendemail' => "Po s' mete a houte des robots di spam, nos vs dimandans d' acertiner ki vos estoz bén ene djin, po çoula tapez les mots k' aparexhèt chal pa dzo ([[Special:Captcha/help|pus di racsegnes]]):",
);

/** Yiddish (ייִדיש)
 * @author פוילישער
 */
$messages['yi'] = array(
	'fancycaptcha-create' => 'צו שאַפֿן דעם בלאַט, זײַט אזוי גוט און קלאַפט אַרײַן די ווערטער וואָס זענען אינעם קעסטל אונטן ([[Special:Captcha/help|מער אינפֿארמאַציע]]):',
	'fancycaptcha-edit' => 'צו רעדאִקטירן דעם בלאַט, זײַט אזוי גוט און קלאַפט אַרײַן די ווערטער וואָס שטייען אינעם קעסטל אונטן ([[Special:Captcha/help|מער אינפֿארמאַציע]]):',
);

/** Yoruba (Yorùbá)
 * @author Demmy
 */
$messages['yo'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => 'Àwọn àtúnṣe yín ní àwọn ìjápọ̀ òde nínú.
Láti ṣèránwọ́ láti kojú spam aṣefúnrararẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n hàn nísàlẹ̀ sínú ààyè ([[Special:Captcha/help|ẹ̀kúnrẹ́rẹ́]]):',
);

/** Cantonese (粵語) */
$messages['yue'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => '你嘅編輯包括咗新嘅外部連結。為咗防止自動化嘅濫貼,請響下面個盒度輸入下面嘅文字 ([[Special:Captcha/help|更多資訊]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => '為咗防止不當程式破解密碼,請響下面個盒度輸入下面嘅文字 ([[Special:Captcha/help|更多資訊]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => '為咗防止自動化開新戶口,請響下面個盒度輸入下面嘅文字 ([[Special:Captcha/help|更多資訊]]):',
	'fancycaptcha-create' => '要開一個新版,請響下面個盒度輸入下面嘅文字 ([[Special:Captcha/help|更多資訊]]):',
	'fancycaptcha-edit' => '要編輯呢一版,請響下面個盒度輸入下面嘅文字 ([[Special:Captcha/help|更多資訊]]):',
);

/** Simplified Chinese (中文(简体)‎)
 * @author Bencmq
 */
$messages['zh-hans'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => '你的编辑内容中含有本网站以外的链接。为防止不当程式大量破坏,请输入以下的文字([[Special:Captcha/help|相关信息]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => '为防止不当程式破解密码,请输入以下的文字([[Special:Captcha/help|相关信息]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => '为防止不当程式大量建立帐户,请输入以下的文字([[Special:Captcha/help|相关信息]]):',
	'fancycaptcha-create' => '为防止不当程式大量建立页面,请输入以下的文字([[Special:Captcha/help|相关信息]]):',
	'fancycaptcha-edit' => '如你想要编辑這个页面,请输入以下的文字([[Special:Captcha/help|相关信息]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => '为防止不当程式进行破坏,请输入以下的文字([[Special:Captcha/help|相关资讯]]):',
);

/** Traditional Chinese (中文(繁體)‎)
 * @author Horacewai2
 * @author Waihorace
 */
$messages['zh-hant'] = array(
	'fancycaptcha-addurl' => '您的編輯內容中含有本網站以外的連結。為防止不當程式大量破壞,請輸入以下的文字([[Special:Captcha/help|相關資訊]]):',
	'fancycaptcha-badlogin' => '為防止不當程式破解密碼,請輸入以下的文字([[Special:Captcha/help|相關資訊]]):',
	'fancycaptcha-createaccount' => '為防止不當程式大量建立帳戶,請輸入以下的文字([[Special:Captcha/help|相關資訊]]):',
	'fancycaptcha-create' => '為防止不當程式大量建立頁面,請輸入以下的文字([[Special:Captcha/help|相關資訊]]):',
	'fancycaptcha-edit' => '如您想要編輯此頁面,請輸入以下的文字([[Special:Captcha/help|相關資訊]]):',
	'fancycaptcha-sendemail' => '為防止不當程式進行破壞,請輸入以下的文字([[Special:Captcha/help|相關資訊]]):',
);