summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/Interwiki/i18n/nn.json
blob: c9e1c508e8be83b659f5b23836127d641db064e3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
{
	"@metadata": {
		"authors": [
			"Eirik",
			"Gunnernett",
			"Harald Khan",
			"Jon Harald Søby",
			"Njardarlogar"
		]
	},
	"interwiki": "Sjå og endra mellomwikidata",
	"interwiki-title-norights": "Sjå mellomwikidata",
	"interwiki-desc": "Legg til ei [[Special:Interwiki|spesialside]] som gjer at ein kan sjå og endra interwikitabellen.",
	"interwiki_intro": "Dette er eit oversyn over mellomwikitabellen, som definerer førefeste som snøgt kan lenkja til andre wikiar og andre eksterne nettstader. For tilrådd bruk, sjå [//www.mediawiki.org/wiki/Extension:Interwiki brukarrettleiinga på MediaWiki.org].",
	"interwiki-legend-label": "Tydingar",
	"interwiki_prefix": "Førefeste",
	"interwiki-prefix-label": "Førefeste:",
	"interwiki_prefix_intro": "Interwikiførefeste som skal verta nytta i <code>[<nowiki />[førefeste:<em>sidenamn</em>]]</code>-wikisyntaks.",
	"interwiki_url_intro": "Mal for adresser. Variabelen $1 vil verta bytt ut med <em>sidenamn</em> i <code>[<nowiki />[førefeste:<em>sidenamn</em>]]</code>.",
	"interwiki_local": "Send vidare",
	"interwiki-local-label": "Send vidare:",
	"interwiki_local_0_intro": "ikkje æra, vanlegvis blokkert med «finn ikkje websida»,",
	"interwiki_local_1_intro": "omdirigert til måladressa oppgjeven i interwikilenkjedefinisjonane (med andre ord handsama som refereransar på lokale sider)",
	"interwiki_trans": "Inkluder",
	"interwiki-trans-label": "Inkluder:",
	"interwiki_trans_1_intro": "tillat inkludering frå ein framand wiki, om interwikiinkluderingar generelt sett er tillatne på denne wikien,",
	"interwiki_trans_0_intro": "ikkje tillat det, sjå heller etter ei sida i malnamnerommet.",
	"interwiki_1": "ja",
	"interwiki_0": "nei",
	"interwiki_error": "Feil: Mellomwikitabellen er tom, eller noko anna gjekk gale.",
	"interwiki-cached": "Mellomwikidataa er mellomlagra. Det er ikkje mogeleg å endra mellomlageret.",
	"interwiki_edit": "Endra",
	"interwiki_reasonfield": "Årsak:",
	"interwiki_delquestion": "Slettar «$1»",
	"interwiki_deleting": "Du slettar førefestet «$1».",
	"interwiki_deleted": "Førefestet «$1» vart fjerna frå mellomwikitabellen.",
	"interwiki_delfailed": "Førefestet «$1» kunne ikkje fjernast frå mellomwikitabellen.",
	"interwiki-logtext": "Sjå logg",
	"interwiki_addtext": "Legg til eit interwikiprefiks",
	"interwiki_addintro": "Du legg til eit nytt mellomwikiførefeste.\nHugs at det ikkje kan innehalda mellomrom ( ), kolon (:), et (&) eller likskapsteikn (=).",
	"interwiki_addbutton": "Legg til",
	"interwiki_added": "Førefestet «$1» vart lagt til i mellomwikitabellen.",
	"interwiki_addfailed": "Førefestet «$1» kunne ikkje leggjast til i mellomwikitabellen.\nKanskje er det i bruk frå før.",
	"interwiki_edittext": "Endrar eit mellomwikiførefeste",
	"interwiki_editintro": "Du endrar eit mellomwikiførefeste.\nHugs at dette kan øydeleggja lenkjer som finst frå før.",
	"interwiki_edited": "Førefestet «$1» vart endra i mellomwikitabellen.",
	"interwiki_editerror": "Førefestet «$1» kan ikkje endrast i mellomwikitabellen.\nKanskje finst det ikkje.",
	"interwiki-badprefix": "Det oppgjevne mellomwikiførefestet «$1» inneheld ugyldige teikn.",
	"interwiki-submit-empty": "Førefestet og URL-en kan ikkje vera tomme.",
	"interwiki-submit-invalidurl": "Protokollen til URL-en er ugild.",
	"log-name-interwiki": "Logg for mellomwikitabell",
	"logentry-interwiki-iw_add": "$1 {{GENDER:$2|la til}} førefestet «$4» ($5) (omsett: $6; lokalt: $7) til interwikitabellen",
	"logentry-interwiki-iw_edit": "$1 {{GENDER:$2|endra}} førefestet «$4» ($5) (omsett: $6; lokalt: $7) i interwikitabellen",
	"logentry-interwiki-iw_delete": "$1 {{GENDER:$2|fjerna}} førefestet «$4» frå interwikitabellen",
	"log-description-interwiki": "Dette er ein logg over endringar i [[Special:Interwiki|mellomwikitabellen]].",
	"right-interwiki": "Endra mellomwikidata",
	"action-interwiki": "endra dette mellomwikielementet",
	"interwiki-global-links": "Globale mellomwikiførefeste",
	"interwiki-links": "Mellomwiki-førefeste",
	"interwiki-language-links": "Mellomspråklege førefeste",
	"interwiki-language-description": "Desse førefesta svarar til definerte språkkodar, og vil verta nytta til å laga «{{int:otherlanguages}}»-lista når dei vert lagde til ei side."
}