summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/SpamBlacklist/i18n/fa.json
blob: 776cb91311a0b68cc7798255f931ce2f93f6ae46 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
{
	"@metadata": {
		"authors": [
			"Armin1392",
			"Ebraminio",
			"Huji",
			"Meisam",
			"Alirezaaa",
			"Mjbmr"
		]
	},
	"spam-blacklist": " # از درج پیوندهای بیرونی که با این فهرست مطابقت کنند جلوگیری می‌شود.\n # این فهرست فقط روی همین ویکی اثر دارد؛ به فهرست سیاه سراسری نیز مراجعه کنید.\n # برای مستندات به https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SpamBlacklist مراجعه کنید\n #<!-- این سطر را همان‌گونه که هست رها کنید --> <pre>\n# دستورات به این شکل هستند:\n#  * همه چیز از «#» تا پایان سطر به عنوان توضیح در نظر گرفته می‌شود\n#  * هر سطر از متن به عنوان یک دستور از نوع عبارت باقاعده در نظر گرفته می‌شود که فقط  با نام میزبان در نشانی اینترنتی مطابقت داده می‌شود\n\n #</pre> <!-- این سطر را همان‌گونه که هست رها کنید -->",
	"spam-whitelist": " #<!-- این سطر را همان‌گونه که هست رها کنید --> <pre>\n# از درج پیوندهای بیرونی که با این فهرست مطابقت کنند جلوگیری *نمی‌شود* حتی اگر\n# در فهرست سیاه قرار داشته باشند.\n#\n #</pre> <!-- این سطر را همان‌گونه که هست رها کنید -->",
	"email-blacklist": " # از ثبت نام یا ارسال ایمیل توسط آدرس‌های ایمیلی که با این فهرست مطابقت کنند جلوگیری می‌شود.\n # این فهرست فقط روی همین ویکی اثر دارد؛ به فهرست سیاه سراسری نیز مراجعه کنید.\n # برای مستندات به https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SpamBlacklist مراجعه کنید\n #<!-- این سطر را همان‌گونه که هست رها کنید --> <pre>\n# دستورات به این شکل هستند:\n#  * همه چیز از «#» تا پایان سطر به عنوان توضیح در نظر گرفته می‌شود\n#  * هر سطر از متن به عنوان یک دستور از نوع عبارت باقاعده در نظر گرفته می‌شود که فقط با نام دامنه در آدرس ایمیل مطابقت داده می‌شود\n\n #</pre> <!-- این سطر را همان‌گونه که هست رها کنید -->",
	"email-whitelist": " #<!-- این سطر را همان‌گونه که هست رها کنید --> <pre>\n# آدرس‌های ایمیلی که با این فهرست مطابقت کنند محدود *نمی‌شوند* حتی اگر\n# با فهرست سیاه مطابقت داشته باشند.\n#\n #</pre> <!-- این سطر را همان‌گونه که هست رها کنید -->\n# دستورات به این شکل هستند:\n#  * همه چیز از «#» تا پایان سطر به عنوان توضیح در نظر گرفته می‌شود\n#  * هر سطر از متن به عنوان یک دستور از نوع عبارت باقاعده در نظر گرفته می‌شود که فقط با نام دامنه در آدرس ایمیل مطابقت داده می‌شود",
	"spam-blacklisted-email": "آدرس ایمیل موجود در فهرست سیاه",
	"spam-blacklisted-email-text": "آدرس ایمیل شما در حال حاضر در فهرست سیاه قرار دارد و نمی‌توانید به دیگر کاربران ایمیل بفرستید.",
	"spam-blacklisted-email-signup": "آدرس ایمیل داده شده در حال حاضر در فهرست سیاه است.",
	"spam-invalid-lines": "{{PLURAL:$1|سطر|سطرهای}} زیر در فهرست سیاه هرزنگاری، عبارات باقاعدهٔ نامجاز {{PLURAL:$1|است|هستند}} و قبل از ذخیره کردن صفحه باید اصلاح {{PLURAL:$1|شود|شوند}}:",
	"spam-blacklist-desc": "ابزار بر پایهٔ عبارت باقاعده ضدهرزنگاری اجازهٔ افزودن به فهرست سیاه نشانی‌های اینترنتی در صفحات و آدرس‌های ایمیل برای کاربران ثبت نام کرده را می‌دهد",
	"log-name-spamblacklist": "سیاههٔ فهرست سیاه هرزنگاری",
	"log-description-spamblacklist": "این رویدادها وقوع فهرست سیاه هزنگاری را دنبال می‌کند.",
	"logentry-spamblacklist-hit": "$1 در $3 با تلاش در افزودن $4 باعث برخورد به فهرست سیاه هرزنامه شده‌است.",
	"right-spamblacklistlog": "دیدن یک سیاههٔ فهرست سیاه هرزنامه",
	"action-spamblacklistlog": "دیدن سیاههٔ فهرست سیاه هرزنامه"
}