summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesCdo.php
blob: 886dde619ec2191e616220db981749a2d095cce4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
<?php
/** Min Dong Chinese (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄)
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 */

$datePreferences = array(
	'default',
	'ISO 8601',
);
$defaultDateFormat = 'cdo';
$dateFormats = array(
	'cdo time' => 'H:i',
	'cdo date' => 'Y "nièng" n "nguŏk" j "hô̤" (l)',
	'cdo both' => 'Y "nièng" n "nguŏk" j "hô̤" (D) H:i',
);

$messages = array(
# User preference toggles
'tog-rememberpassword'  => 'Giéu cī gá diêng-nō̤ gé diâng nguāi gì dióng-hô̤ gâe̤ng mĭk-mā',
'tog-watchcreations'   => 'Gă-tiĕng nguāi kŭi gì hiĕk-miêng gáu nguāi gì gáng-sê-dăng',
'tog-watchdefault'    => 'Gă-tiĕng nguāi siŭ-gāi gì hiĕk-miêng gáu nguāi gì gáng-sê-dăng',
'tog-watchmoves'     => 'Gă-tiĕng nguāi iè-dông gì hiĕk-miêng gáu nguāi gì gáng-sê-dăng',
'tog-watchdeletion'   => 'Gă-tiĕng nguāi chēng-dṳ̀ gì hiĕk-miêng gáu nguāi gì gáng-sê-dăng',
'tog-fancysig'      => 'Mò̤ cê̤ṳ-dông lièng-giék gì chiĕng-miàng',
'tog-watchlisthideown'  => 'Káung kī gáng-sê-dăng gà̤-dēng nguāi cê-gă gì siŭ-gāi',
'tog-watchlisthidebots' => 'Káung kī gáng-sê-dăng gà̤-dēng gì gĭ-ké-nè̤ng siŭ-gāi',
'tog-watchlisthideminor' => 'Káung kī gáng-sê-dăng gà̤-dēng gì guó-éu siŭ-gāi',
'tog-ccmeonemails'    => 'Gié bĕk-nè̤ng diêng-piĕ sèng-âu iâ hók-cié siŏh hông gié ké̤ṳk nguāi cê-gă',

# Dates
'sunday'    => 'Lā̤-buái',
'monday'    => 'Buái ék',
'tuesday'    => 'Buái nê',
'wednesday'   => 'Buái săng',
'thursday'   => 'Buái sé',
'friday'    => 'Buái ngô',
'saturday'   => 'Buái lĕ̤k',
'sun'      => 'LB',
'mon'      => 'B1',
'tue'      => 'B2',
'wed'      => 'B3',
'thu'      => 'B4',
'fri'      => 'B5',
'sat'      => 'B6',
'january'    => 'Ék nguŏk',
'february'   => 'Nê nguŏk',
'march'     => 'Săng nguŏk',
'april'     => 'Sé nguŏk',
'may_long'   => 'Ngô nguŏk',
'june'     => 'Lĕ̤k nguŏk',
'july'     => 'Chék nguŏk',
'august'    => 'Báik nguŏk',
'september'   => 'Gāu nguŏk',
'october'    => 'Sĕk nguŏk',
'november'   => 'Sĕk-ék nguŏk',
'december'   => 'Sĕk-nê nguŏk',
'january-gen'  => 'Ék nguŏk',
'february-gen' => 'Nê nguŏk',
'march-gen'   => 'Săng nguŏk',
'april-gen'   => 'Sé nguŏk',
'may-gen'    => 'Ngô nguŏk',
'june-gen'   => 'Lĕ̤k nguŏk',
'july-gen'   => 'Chék nguŏk',
'august-gen'  => 'Báik nguŏk',
'september-gen' => 'Gāu nguŏk',
'october-gen'  => 'Sĕk nguŏk',
'november-gen' => 'Sĕk-ék nguŏk',
'december-gen' => 'Sĕk-nê nguŏk',
'jan'      => '1ng',
'feb'      => '2ng',
'mar'      => '3ng',
'apr'      => '4ng',
'may'      => '5ng',
'jun'      => '6ng',
'jul'      => '7ng',
'aug'      => '8ng',
'sep'      => '9ng',
'oct'      => '10ng',
'nov'      => '11ng',
'dec'      => '12ng',

# Categories related messages
'pagecategories'     => '{{PLURAL:$1|Lôi-biék|Lôi-biék}}',
'category_header'    => '"$1" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng',
'subcategories'     => 'Cṳ̄-lôi-biék',
'category-empty'     => "''Ciā lôi-biék â-dā̤ hiêng-câi mò̤ ùng-ciŏng iâ mò̤ muòi-tā̤ ùng-giông.''",
'listingcontinuesabbrev' => '(gié-sṳ̆k sèng-dāu)',

'about'     => 'Guăng-ṳ̀',
'article'    => 'Ùng-ciŏng',
'newwindow'   => '(găk sĭng chŏng-tā̤ tāu kŭi)',
'cancel'     => 'Chṳ̄-siĕu',
'qbspecialpages' => 'Dĕk-sṳ̀ hiĕk',
'moredotdotdot' => 'Gáing sâ̤...',
'mypage'     => 'Nguāi gì hiĕk-miêng',
'mytalk'     => 'Nguāi gì tō̤-lâung',
'anontalk'    => 'Cī ciáh IP gì tō̤-lâung-hiĕk',
'navigation'   => 'Īng-dô̤',
'and'      => 'gâe̤ng',

'returnto'     => 'Duōng kó̤ $1.',
'tagline'     => 'Lài-nguòng: {{SITENAME}}',
'help'       => 'Bŏng-cô',
'search'      => 'Sìng-tō̤',
'searchbutton'   => 'Tō̤',
'go'        => 'Kó̤',
'searcharticle'  => 'Kó̤',
'history'     => 'Hiĕk-miêng lĭk-sṳ̄',
'history_short'  => 'Lĭk-sṳ̄',
'info_short'    => 'Séng-sék',
'printableversion' => 'Kō̤ páh-éng bēng-buōng',
'permalink'    => 'Īng-giū lièng-giék',
'print'      => 'Páh-éng',
'edit'       => 'Siŭ-gāi',
'editthispage'   => 'Siŭ-gāi ciā hiĕk',
'delete'      => 'Chēng',
'deletethispage'  => 'Chēng ciā hiĕk',
'protect'     => 'Bō̤-hô',
'unprotect'    => 'ng-sāi bō̤-hô',
'newpage'     => 'Sĭng hiĕk',
'talkpage'     => 'Tō̤-lâung ciā hiĕk',
'talkpagelinktext' => 'Tō̤-lâung',
'specialpage'   => 'Dĕk-sṳ̀ hiĕk',
'talk'       => 'Tō̤-lâung',
'toolbox'     => 'Gă-sĭ',
'projectpage'   => 'Káng gĕ̤ng-tiàng hiĕk',
'mediawikipage'  => 'Káng siĕu-sék hiĕk',
'templatepage'   => 'Káng muò-bēng hiĕk',
'viewhelppage'   => 'Káng bŏng-cô hiĕk',
'categorypage'   => 'Káng hŭng-lôi hiĕk',
'viewtalkpage'   => 'Káng tō̤-lâung',
'otherlanguages'  => 'Gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng',
'redirectedfrom'  => '(Iù $1 dêng-hióng lì gì)',
'redirectpagesub' => 'Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng hiĕk',
'lastmodifiedat'  => 'Ciā hiĕk-miêng sê diŏh $2, $1 có̤i-hâiu siŭ-gāi gì.', # $1 date, $2 time
'protectedpage'  => 'Bō̤-hô hiĕk',
'jumpto'      => 'Tiéu gáu:',
'jumptonavigation' => 'īng-dô̤',
'jumptosearch'   => 'sìng-tō̤',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite'      => 'Guăng-ṳ̀ {{SITENAME}}',
'aboutpage'      => 'Project:Guăng-ṳ̀',
'copyright'      => 'Buōng câng gì cṳ̆-lâiu dŭ sê gŏng-gé̤ṳ $1 huák-buó gì.',
'copyrightpagename'  => '{{SITENAME}} bēng-guòng',
'copyrightpage'    => '{{ns:project}}:Bēng-guòng',
'currentevents'    => 'Duâi chéu â',
'currentevents-url'  => 'Project:Duâi chéu â',
'disclaimers'     => 'Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng',
'disclaimerpage'    => 'Project:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng',
'edithelp'       => 'Siŭ-gāi bŏng-cô',
'edithelppage'     => 'Help:Siŭ-gāi',
'helppage'       => 'Help:Mŭk-liŏh',
'mainpage'       => 'Tàu Hiĕk',
'mainpage-description' => 'Tàu Hiĕk',
'policy-url'      => 'Project:Céng-cháik',
'portal'        => 'Tiăng-dŏng',
'privacy'       => 'Ṳ̄ng-sṳ̆ céng-cháik',
'privacypage'     => 'Project:Ṳ̄ng-sṳ̆ céng-cháik',

'ok'         => 'Hō̤',
'youhavenewmessages' => 'Nṳ̄ ô $1 ($2).',
'newmessageslink'   => 'sĭng làu-uâ',
'newmessagesdifflink' => 'sèng 1 huòi gāi-biéng',
'editsection'     => 'Siŭ-gāi',
'editold'       => 'Siŭ-gāi',
'editsectionhint'   => 'Siŭ-gāi dâung: $1',
'toc'         => 'Mŭk-liŏh',
'showtoc'       => 'tāu',
'hidetoc'       => 'káung',
'thisisdeleted'    => 'Buóh káng hĕ̤k-ciā huŏi-hók $1?',
'viewdeleted'     => 'Káng $1?',
'restorelink'     => '{{PLURAL:$1|Ék|$1}} bĭk ké̤ṳk chēng lâi gì siŭ-gāi',
'feedlinks'      => 'Cê̤ṳ-hăk:',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main'   => 'Ùng-ciŏng',
'nstab-user'   => 'Ê̤ṳng-hô hiĕk',
'nstab-media'   => 'Muòi-tā̤ hiĕk',
'nstab-special'  => 'Dĕk-sṳ̀',
'nstab-project'  => 'Gĕ̤ng-tiàng hiĕk',
'nstab-image'   => 'Ùng-giông',
'nstab-mediawiki' => 'Siĕu-sék',
'nstab-template' => 'Muò-bēng',
'nstab-help'   => 'Bŏng-cô hiĕk',
'nstab-category' => 'Lôi-biék',

# Main script and global functions
'nosuchspecialpage' => 'Mò̤ cūng-kuāng gì dĕk-sṳ̀ hiĕk',

# General errors
'databaseerror'    => 'Só-gé̤ṳ-kó ô dâng',
'noconnect'      => 'Dó̤i-bók-cê̤ṳ! Wiki huák-sĕng gié-sŭk kòng-nàng, mò̤ nièng-ngài lièng gáu só-gé̤ṳ-kó hŭk-ô-ké. <br />
$1',
'readonly'       => 'Só-gé̤ṳ-kó ké̤ṳk sō̤ kī',
'readonlytext'     => 'Só-gé̤ṳ-kó cī-buàng ké̤ṳk nè̤ng sō̤ kī lāu, mâ̤-sāi siā sĭng dèu-mĕ̤k hĕ̤k có̤ siŭ-gāi, ô kō̤-nèng sê ôi-lāu nĭk-siòng mì-hô, cĭ-hâiu cêu â̤ ciáng-siòng.

Sō̤ kī só-gé̤ṳ-kó gì guāng-lī-uòng cūng-kuāng gāi-sék: $1',
'cannotdelete'     => 'Mò̤ nièng-ngài chēng lâi ciā hiĕk-miêng hĕ̤k ùng-giông. (Kō̤-nèng ī-gĭng ké̤ṳk nè̤ng chēng lâi go̤ lāu.)',
'perfcached'      => "Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (''cashed'') guó, kō̤-nèng ī-gĭng guó-gĭ.",
'perfcachedts'     => "Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (''cashed'') guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê $1.",
'querypage-no-updates' => 'Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.',
'viewsource'      => 'Káng nguòng-dâi-mā',
'viewsourcefor'    => '$1 gì',
'protectedpagetext'  => 'Cī hiĕk ī-gĭng ké̤ṳk sō̤ kī lāu, mâ̤-sāi siŭ-gāi.',
'viewsourcetext'    => 'Nṳ̄ â̤-sāi káng gâe̤ng hók-cié ciā hiĕk gì nguòng-dâi-mā:',
'editinginterface'   => "'''Gīng-gó̤:''' Nṳ̄ hiêng-câi lā̤ siŭ-gāi hiê-tūng gái-miêng gì hiĕk. Dó̤i ciā hiĕk gì gāi-biéng â̤ īng-hiōng gì-tă ê̤ṳng-hô gì gái-miêng.",

# Login and logout pages
'logouttitle'        => 'Ê̤ṳng-hô láuk-chók',
'logouttext'         => "<strong>Nṳ̄ hiêng-câi láuk-chók lāu.</strong><br />
Nṳ̄ â̤-sāi sāi mò̤-miàng huŏng-sék gié-sṳ̆k găk {{SITENAME}} gè̤-dēng láuk, nṳ̄ iâ â̤-sāi sāi dè̤ng-iông gì dióng-hô̤ hĕ̤k-ciā bĕk-nó̤h bĭk dióng-hô̤ gái láuk-diē. Diŏh gé lā̤, nṳ̄ báuk-lāng-ké ká̤-chṳ̄ (''browser cache'') nâ mò̤ tĕ̤ng táh gó̤ uâ, ô gì hiĕk giăng â̤ hiēng-sê nṳ̄ gó muôi láuk-chók.",
'welcomecreation'      => '== Huăng-ngìng guŏng-lìng, $1! ==

Nṳ̄ gì dióng-hô̤ ī-gĭng kŭi hō̤ lāu. Dāng nṳ̄ â̤-sāi siŭ-gāi nṳ̄ găk {{SITENAME}} gì siék-diâng.',
'loginpagetitle'       => 'Ê̤ṳng-hô láuk-diē',
'yourname'          => 'Ê̤ṳng-hô-miàng',
'yourpassword'        => 'Mĭk-mā',
'yourpasswordagain'     => 'Dṳ̀ng-sĭng páh diē mĭk-mā',
'remembermypassword'     => 'Giéu cī gá diêng-nō̤ gé diâng nguāi gì dióng-hô̤ gâe̤ng mĭk-mā.',
'loginproblem'        => '<b>Nṳ̄ láuk-diē chók ông-dà̤ lāu.</b><br />Gái ché siŏh â!',
'login'           => 'Láuk-diē',
'loginprompt'        => 'Páh kŭi cookies ciáh â̤ diē {{SITENAME}}.',
'userlogin'         => 'Láuk-diē / kŭi dióng-hô̤',
'logout'           => 'Láuk-chók',
'userlogout'         => 'Láuk-chók',
'notloggedin'        => 'Mò̤ [[Special:UserLogin|láuk-diē]]',
'nologin'          => 'Gó muôi kŭi dióng-hô̤? $1.',
'nologinlink'        => 'Kŭi 1 ciáh sĭng dióng-hô̤',
'createaccount'       => 'Kŭi dióng-hô̤',
'gotaccount'         => 'Ī-gĭng ô dióng-hô lāu? $1.',
'gotaccountlink'       => 'Láuk-diē',
'youremail'         => 'Diêng-piĕ:',
'username'          => 'Ê̤ṳng-hô-miàng:',
'uid'            => 'Ê̤ṳng-hô ID:',
'yourrealname'        => 'Cĭng miàng:',
'yourlanguage'        => 'Ngṳ̄-ngiòng:',
'yournick'          => 'Nguôi-hô̤:',
'email'           => 'Diêng-piĕ',
'loginerror'         => 'Láuk-diē ô dâng',
'prefs-help-email'      => '* Diêng-piĕ (kō̤-sōng): Â̤-kīng bĕk-nè̤ng mâ̤ báik nṳ̄ sĭng-hông cêu dĭk-ciék tŭng-guó nṳ̄ gì ê̤ṳng-hô-hiĕk hĕ̤k tō̤-lâung-hiĕk lièng-hiê nṳ̄.',
'loginsuccesstitle'     => 'Láuk-diē sìng-gŭng',
'loginsuccess'        => "'''Nṳ̄ hiêng-câi ī-gĭng ī \"\$1\" gì sĭng-hông láuk diē {{SITENAME}} lāu.'''",
'nosuchuser'         => 'Mò̤ cūng-kuāng gì ê̤ṳng-hô-miàng "$1". Giēng-chă nṳ̄ gì pĭng-siā, hĕ̤k-ciā kŭi 1 ciáh sĭng dióng-hô̤.',
'nosuchusershort'      => 'Mò̤ cūng-kuāng gì ê̤ṳng-hô-miàng "<nowiki>$1</nowiki>". Giēng-chă nṳ̄ gì pĭng-siā',
'wrongpassword'       => 'Mĭk-mā dâng gó̤. Chiāng gái ché siŏh â.',
'wrongpasswordempty'     => 'Muôi sṳ̆-ĭk mĭk-mā. Chiāng gái ché siŏh â.',
'passwordtooshort'      => 'Nṳ̄ gì mĭk-mā kák dōi gó̤. Có̤i kī-mā diŏh ô $1 bĭk cê-mō̤.',
'mailmypassword'       => 'Gié ké̤ṳk nguāi mĭk-mā',
'passwordsent'        => 'Sĭng mĭk-mā ī-gĭng gié gáu "$1" sū cé̤ṳ-cháh gì diêng-piĕ dê-cī lāu.
Siŭ gáu hâiu, chiāng gái láuk diē siŏh làu.',
'acct_creation_throttle_hit' => 'Dó̤i-bók-cê̤ṳ, nṳ̄ ī-gĭng kŭi guó $1 dióng-hô̤, mâ̤-sāi gái kŭi 1 ciáh lāu.',
'emailauthenticated'     => 'Nṳ̄ gì diêng-piĕ dê-cī găk $1 sèng-âu káuk-nêng guó lāu.',
'emailconfirmlink'      => 'Káuk-nêng nṳ̄ gì diêng-piĕ dê-cī',
'accountcreated'       => 'Dióng-hô̤ châung-gióng lāu',
'accountcreatedtext'     => '$1 gì ê̤ṳng-hô dióng-hô̤ ī-gĭng châung-gióng lāu.',
'loginlanguagelabel'     => 'Ngṳ̄-ngiòng: $1',

# Edit page toolbar
'bold_sample'   => 'Chŭ-tā̤ ùng-cê',
'bold_tip'    => 'Chŭ-tā̤ ùng-cê',
'link_sample'   => 'Lièng-giék biĕu-dà̤',
'link_tip'    => 'Nô̤i-buô lièng-giék',
'extlink_tip'   => 'Nguôi-buô lièng-giék (gé lā̤ http:// sṳ̀-tàu)',
'headline_sample' => 'Biĕu-dà̤ ùng-cê',
'headline_tip'  => 'Dâ̤ 2 cèng biĕu-dà̤',
'media_sample'  => 'Liê.ogg',
'media_tip'    => 'Mùi-tā̤ ùng-giông lièng-giék',

# Edit pages
'summary'         => 'Cūng-giék',
'subject'         => 'Dà̤-mĕ̤k/biĕu-dà̤',
'minoredit'        => 'Guó-éu siŭ-gāi',
'watchthis'        => 'Gáng-sê ciā hiĕk',
'savearticle'       => 'Bō̤-còng ciā hiĕk',
'preview'         => 'Ché káng mâing',
'showpreview'       => 'Ché káng mâing',
'showdiff'         => 'Káng gāi-biéng gì buô-hông',
'anoneditwarning'     => "'''GĪNG-GÓ̤:''' Nṳ̄ muôi láuk-diē.
Nṳ̄ gì IP dê-cī â̤ ké̤ṳk gé diŏh ciā hiĕk-miêng siŭ-gāi lĭk-sṳ̄ diē-sié.",
'summary-preview'     => 'Cūng-giék ché-káng',
'blockedtitle'       => 'Ê̤ṳng-hô ké̤ṳk hŭng-sō̤ lāu',
'loginreqtitle'      => 'Chiāng sĕng láuk-diē',
'loginreqlink'       => 'Láuk-diē',
'loginreqpagetext'     => 'Sĕng $1 ciáh â̤-sāi káng gì-tă hiĕk-miêng.',
'accmailtitle'       => 'Mĭk-mā gié chók lāu.',
'accmailtext'       => '"$1" gì mĭk-mā ī-gĭng gié ké̤ṳk $2 lāu.',
'newarticle'        => '(Sĭng)',
'newarticletext'      => "Nṳ̄ téng 1 ciáh lièng-giék lì gáu cī miêng gó muôi còng-câi gì hiĕk. Buóh kī-chiū piĕng-siā ciā hiĕk, chiāng diŏh â-dā̤ gì bēng-bēng diē-sié páh cê (chăng-kō̤ [[Help:Mŭk-liŏh]] liēu-gāi gáing sâ̤ séng-sék). Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ huák-hiêng cê-gă giàng dâng gó̤, nâ dĭh áik báuk-lāng-ké (''browser'') gì \"'''duōng kó̤ sèng 1 hiĕk'''\" (''back'') cêu â̤-sāi lāu.",
'anontalkpagetext'     => "----''Cī tiŏng tō̤-lâung-hiĕk mò̤ gó-dêng gì dióng-hô̤, nâ ô 1 ciáh IP dê-cī. Chiāng cé̤ṳ-é: Kō̤-nèng ng-nié 1 ciáh nè̤ng sāi-ê̤ṳng cī ciáh IP dê-cī. Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ gó muôi kŭi 1 ciáh dióng-hô̤ bêng-chiā giéng-gáe̤k ciā làu-uâ sê làu ké̤ṳk nṳ̄ gì, chiāng nṳ̄ [[Special:UserLogin|kŭi 1 ciáh dióng-hô̤ hĕ̤k-ciā láuk-diē]], cêu â̤ piáh-miēng ī-hâiu gái huák-sĕng cūng-kuāng ông-dà̤.''",
'noarticletext'      => 'Ciā hiĕk-miêng gà̤-dēng mò̤ ùng-cê. Nṳ̄ â̤-sāi găk gì-tă hiĕk-miêng [[Special:Search̤/{{PAGENAME}}|sìng-tō̤ ĭ gì biĕu-dà̤]] hĕ̤k-ciā [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} cê-gă siā].',
'clearyourcache'      => "'''Cé̤ṳ-é:''' Bō̤-còng cĭ hâiu, kō̤-nèng diŏh tĕ̤ng táh báuk-lāng-ké gì ká̤-chṳ̄ ciáh â̤ káng-giéng diŏh gāi-biéng. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' áik ''Reload'' sèng-âu áik diâng ''Shift'', hĕ̤k-ciā áik ''Ctrl-Shift-R'' (Apple Mac sê ''Cmd-Shift-R''); '''IE:''' áik ''Refresh'' sèng-âu áik diâng ''Ctrl'', hĕ̤k-ciā áik ''Ctrl-F5''; '''Konqueror:''' nâ sāi áik ''Reload'', hĕ̤k-ciā áik ''F5''; '''Opera''' ê̤ṳng-hô buóh tĕ̤ng táh ká̤-chṳ̄, chiāng sāi gă-sĭ ''Tools→Preferences''.",
'previewnote'       => '<strong>Cé̤ṳ-é: Cuòi nâ sê ché káng ùng-cê gì iông-sék; nṳ̄ sū có̤ gì siŭ-gāi gó muôi bō̤-còng!</strong>',
'editing'         => 'Siŭ-gāi $1',
'editingsection'      => 'Siŭ-gāi $1 (dâung)',
'editingcomment'      => 'Siŭ-gāi $1 (pàng-lâung)',
'editconflict'       => 'Siŭ-gāi dó̤i-chṳ̆ng: $1',
'explainconflict'     => 'Bĕk-nè̤ng diŏh nṳ̄ tā-sĕng siŭ-gāi cī miêng hiĕk gì sèng-âu ô có̤ gì-tă siŭ-gāi. Gà̤-dēng gì bēng-bēng hiēng-sê gì sê hiêng-câi có̤i sĭng gì bēng-buōng. Nṳ̄ sū có̤ gì gāi-biéng găk â-dā̤ gì bēng-bēng diē-sié. Nṳ̄ sṳ̆-iéu găk gà̤-dēng gì bēng-bēng diē-sié cīng-hăk nṳ̄ lâng ciáh nè̤ng sū có̤ gì gāi-biéng. Iŏk-guō nṳ̄ dĭk-ciék áik "Bō̤-còng ciā hiĕk", <b>nâ ô</b> gà̤-dēng bēng-bēng diē-sié gì ùng-cê â̤ ké̤ṳk bō̤-còng.',
'yourtext'         => 'Nṳ̄ gì ùng-cê',
'editingold'        => '<strong>GĪNG-GÓ̤: Nṳ̄ hiêng-câi lā̤ siŭ-gāi ciā hiĕk-miêng ī-gĭng guó-gĭ gì bēng-buōng. Nṳ̄ nâ bō̤-còng ĭ, cī ciáh gô bēng-buōng cĭ-hâiu gì siŭ-gāi cêu mò̤ lāu.</strong>',
'yourdiff'         => 'Chă-biék',
'longpagewarning'     => "<strong>Gīng-gó̤: Buōng hiĕk ô $1 chiĕng-cê-ciék (''kilobyte'') dòng; ô siŏh piĕ báuk-lāng-ké (''browser'') mò̤ nièng-ngài piĕng-cĭk 32 chiĕng-cê-ciék cō̤-êu hĕ̤k-ciā gă dòng gì hiĕk. Chiāng sṳ̆-liòng ciŏng ciā hiĕk tiáh có̤ gă dōi gì dâung.</strong>",
'readonlywarning'     => '<strong>Gīng-gó̤: Ôi lāu mì-hô buōng câng, só-gé̤ṳ-kó ké̤ṳk sō̤ kī lāu, gó-chṳ̄ cī-lùng nṳ̄ mò̤ nièng-ngài bō̤-còng nṳ̄ gì siŭ-gāi. Chiāng sĕng bō̤-còng diŏh nṳ̄ diêng-nō̤ buōng-dê, dīng nék-gū mâing gái ché.</strong>',
'protectedpagewarning'   => '<strong>GĪNG-GÓ̤: Ciā hiĕk ī-gĭng ké̤ṳk sō̤ kī go̤ lāu, nâ ô guāng-lī-uòng â̤ siŭ-gāi ĭ.</strong>',
'semiprotectedpagewarning' => "'''Cé̤ṳ-é:''' Ciā hiĕk-miêng ī-gĭng ké̤ṳk bō̤-hô, gó-chṳ̄ nâ ô láuk-diē gì ê̤ṳng-hô â̤-sāi siŭ-gāi ĭ.",
'templatesused'      => 'Ciā hiĕk gà̤-dēng gì muò-bēng:',
'templatesusedpreview'   => 'Ciā ché-káng-hiĕk gà̤-dēng gì muò-bēng:',
'templatesusedsection'   => 'Cī dâung diē-sié gì muò-bēng:',
'template-protected'    => '(bō̤-hô)',
'template-semiprotected'  => '(buáng bō̤-hô)',
'recreate-deleted-warn'  => "'''Gīng-gó̤: Nṳ̄ ciŏng-buóh dṳ̀ng-sĭng kŭi siŏh tiŏng gô-dā̤ ké̤ṳk chēng lâi gì hiĕk.'''

Nṳ̄ găi-dŏng sṳ̆-liòng lâ, sié lŏ̤h piĕng-cĭk ciā hiĕk-miêng ô gák céng-cháik mò̤. Ôi lāu că-sùng lê-biêng, ciā hiĕk-miêng gì chēng hiĕk nĭk-cé găk cŭ-uái â̤ tō̤ diŏh:",

# "Undo" feature
'undo-summary' => 'Chṳ̄-siĕu [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|Tō̤-lâung]]) gì $1 hô̤ siŭ-gāi',

# Account creation failure
'cantcreateaccounttitle' => 'Mò̤ nièng-ngài kŭi dióng-hô̤',

# History pages
'viewpagelogs'    => 'Káng cī miêng hiĕk gì nĭk-cé',
'nohistory'      => 'Ciā hiĕk mò̤ siŭ-gāi lĭk-sṳ̄.',
'currentrev'     => 'Hiêng-sì bēng-buōng',
'revisionasof'    => '$1 gì bēng-buōng',
'previousrevision'  => '←Gă gô gì bēng-buōng',
'nextrevision'    => 'Gă sĭng gì bēng-buōng→',
'currentrevisionlink' => 'Hiêng-sì bēng-buōng',
'cur'         => 'dāng',
'next'        => 'â',
'last'        => 'sèng',
'page_first'     => 'tàu',
'page_last'      => 'muōi',
'histlegend'     => 'Chă-biék gēng-sōng: sōng-dĕk buóh bī-piâng gì bēng-buōng, gái áik "huòi-chiă" (\'\'enter\'\') hĕ̤k-ciā dā̤-dā̤ gì "Bī-piâng gēng-sōng bēng-buōng".<br />
Siók-mìng: (dāng) = gâe̤ng dék sĭng bēng-buōng bī-piâng, (sèng) = gâe̤ng sèng siŏh bēng-buōng bī-piâng, ~ = guó-éu siŭ-gāi.',
'histfirst'      => 'Có̤i cā',
'histlast'      => 'Có̤i dì',
'historysize'     => '({{PLURAL:$1|1|$1}} cê-ciék)',

# Revision feed
'history-feed-title'    => 'Siŭ-gāi lĭk-sṳ̄',
'history-feed-description' => 'Wiki gà̤-dēng cī miêng hiĕk gì siŭ-gāi lĭk-sṳ̄',

# Revision deletion
'rev-delundel' => 'tāu/káung',

# Diffs
'history-title'      => '"$1" gì siŭ-gāi lĭk-sṳ̄',
'difference'       => '(Bēng-buōng cĭ-găng gì chă-biék)',
'lineno'         => 'Dâ̤ $1 hòng:',
'compareselectedversions' => 'Bī-piâng gēng-sōng bēng-buōng',
'editundo'        => 'chṳ̄-siĕu',
'diff-multi'       => '(Dài-dŏng ô {{PLURAL:$1|ék|$1}} bĭk bēng-buōng mò̤ hiēng-sê.)',

# Search results
'searchresults'     => 'Sìng-tō̤ giék-guō',
'searchresulttext'   => 'Buóh liēu-gāi diŏh {{SITENAME}} sìng-tō̤ ùng-ciŏng gì gáing sâ̤ séng-sék, chiāng chăng-kō̤ [[{{ns:project}}:Sìng-tō̤]].',
'searchsubtitle'    => "Nṳ̄ sìng-tō̤ '''[[:$1]]'''",
'searchsubtitleinvalid' => "Nṳ̄ sìng-tō̤ '''$1'''",
'noexactmatch'     => "'''Tō̤ mâ̤ diŏh dū-dū siŏh-iông gì miàng \"\$1\".''' Nṳ̄ â̤-sāi [[:\$1|cê-gă siā]].",
'prevn'         => 'sèng $1 hâung',
'nextn'         => $1 hâung',
'viewprevnext'     => 'Káng ($1) ($2) ($3).',
'showingresults'    => "Hiēng-sê téng #<b>$2</b> kăi-sṳ̄ gì {{PLURAL:$1|'''1'''|'''$1'''}} bĭk giék-guō.",
'showingresultsnum'   => "Hiēng-sê téng #<b>$2</b> kăi-sṳ̄ gì {{PLURAL:$3|'''1'''|'''$3'''}} bĭk giék-guō.",

# Preferences page
'preferences'      => 'Siék-diâng',
'mypreferences'     => 'Nguāi gì siék-diâng',
'prefs-edits'      => 'Siŭ-gāi ché̤ṳ-só:',
'changepassword'    => 'Gāi-biéng mĭk-mā',
'skin'         => 'Puòi-hŭ',
'math'         => 'Só-hŏk',
'dateformat'      => 'Nĭk-gĭ gáh-sék',
'datedefault'      => 'Mò̤ siék-diâng',
'datetime'       => 'Nĭk-gĭ gâe̤ng sì-găng',
'math_unknown_error'  => 'muôi báik gì dâng',
'math_unknown_function' => 'muôi báik hàng-só',
'prefs-personal'    => 'Ê̤ṳng-hô cṳ̆-lâiu',
'prefs-rc'       => 'Cī-bŏng gì gāi-biéng',
'prefs-watchlist'    => 'Gáng-sê-dăng',
'prefs-misc'      => 'Gì-tă',
'saveprefs'       => 'Bō̤-còng',
'resetprefs'      => 'Dṳ̀ng-sĭng siék-diâng',
'oldpassword'      => 'Gô mĭk-mā:',
'newpassword'      => 'Sĭng mĭk-mā:',
'retypenew'       => 'Káuk-nêng sĭng mĭk-mā:',
'searchresultshead'   => 'Sìng-tō̤',
'resultsperpage'    => 'Mūi hiĕk huōng-ông-liông:',
'recentchangescount'  => 'Cī-bŏng gāi-biéng gì dà̤-mĕ̤k:',
'savedprefs'      => 'Nṳ̄ gì siék-diâng ī-gĭng ké̤ṳk bō̤-còng hō̤ lāu.',
'timezonelegend'    => 'Sì-kṳ̆',
'timezonetext'     => 'Nṳ̄ buōng-dê sì-găng gâe̤ng hŭk-ô-ké sì-găng (UTC) siŏng-chă gì dēng-cṳ̆ng.',
'localtime'       => 'Buōng-dê sì-găng',
'timezoneoffset'    => 'Sì-chă¹',
'servertime'      => 'Hŭk-ô-ké sì-găng',
'allowemail'      => 'Â̤ kīng bĕk-nè̤ng huák diêng-piĕ ké̤ṳk nṳ̄',
'files'         => 'Ùng-giông',

# User rights
'editusergroup' => 'Siŭ-gāi Ê̤ṳng-hô Cū',

# Groups
'group'      => 'Cū:',
'group-bot'    => 'Gĭ-ké-nè̤ng',
'group-sysop'   => 'Guāng-lī-uòng',
'group-bureaucrat' => 'Guăng-lièu',

'group-bot-member'    => 'Gĭ-ké-nè̤ng',
'group-sysop-member'   => 'Guāng-lī-uòng',
'group-bureaucrat-member' => 'Guăng-lièu-cū',

# Recent changes
'recentchanges'   => 'Cī-bŏng gì gāi-biéng',
'recentchangestext' => 'Găk cī hiĕk dŭi-sùi wiki cī-bŏng dék sĭng gì gāi-biéng.',
'rcnote'      => 'Â-dā̤ sê <strong>{{PLURAL:$1|ék|$2}}</strong> gĕ̤ng ī-nô̤i (hiêng-câi sê $3) dék sĭng gì <strong>{{PLURAL:$1|1|$1}}</strong> hâung gāi-biéng.',
'rclistfrom'    => 'Hiēng-sê iù $1 kăi-sṳ̄ gì sĭng gāi-biéng',
'rcshowhideminor'  => '$1 guó-éu siŭ-gāi',
'rcshowhidebots'  => '$1 gĭ-ké-nè̤ng',
'rcshowhideliu'   => '$1 láuk-diē ê̤ṳng-hô',
'rcshowhideanons'  => '$1 mò̤-miàng ê̤ṳng-hô',
'rcshowhidemine'  => '$1 nguāi gì siŭ-gāi',
'rclinks'      => 'Hiēng-sê $2 gĕ̤ng ī-nô̤i dék sĭng gì $1 hâung gāi-biéng<br />$3',
'diff'       => 'chă',
'hist'       => 'sṳ̄',
'hide'       => 'Káung kī',
'show'       => 'Hiēng-sê',
'minoreditletter'  => '~',
'newpageletter'   => '!',
'boteditletter'   => '^',

# Recent changes linked
'recentchangeslinked' => 'Siŏng-guăng gì gāi-biéng',

# Upload
'upload'      => 'Siông-duòng ùng-giông',
'uploadbtn'     => 'Siông-duòng ùng-giông',
'reupload'     => 'Dṳ̀ng-sĭng siông-diòng',
'reuploaddesc'   => 'Duōng kó̤ siông-duòng dăng-dăng.',
'uploadnologin'   => 'Mò̤ láuk-diē',
'uploadnologintext' => 'Sĕng [[Special:UserLogin|láuk-diē]] ciáh â̤-sāi siông-duòng ùng-giông.',
'uploaderror'    => 'Siông-duòng ô dâng',
'uploadlog'     => 'siông-duòng nĭk-cé',
'uploadlogpage'   => 'Siông-duòng nĭk-cé',
'uploadlogpagetext' => 'Â-dā̤ sê gé-luŏh cī-bŏng ùng-giông siông-duòng gì dăng-dăng.',
'filename'     => 'Ùng-giông-miàng',
'filedesc'     => 'Cūng-giék',
'fileuploadsummary' => 'Cūng-giék:',
'filesource'    => 'Lài-nguòng:',
'uploadedfiles'   => 'Siông-duòng ùng-giông',
'ignorewarning'   => 'Mò̤ sê̤ṳ gīng-gó̤ bō̤-còng ùng-giông.',
'ignorewarnings'  => 'Mò̤ sê̤ṳ gīng-gó̤',
'fileexists'    => 'Ī-gĭng ô siŏh bĭk dè̤ng miàng ùng-giông, nṳ̄ nâ mâ̤ káuk-dêng nṳ̄ sê-ng-sê dŏng-cĭng páh-sáung gāi-biéng ĭ, chiāng giēng-chă <strong><tt>$1</tt></strong>.',
'successfulupload' => 'Siông-diòng sìng-gŭng',
'uploadwarning'   => 'Siông-duòng gīng-gó̤',
'savefile'     => 'Bō̤-còng ùng-giông',
'uploadedimage'   => 'siông-duòng "[[$1]]"',
'uploadvirus'    => 'Ciā ùng-giông ô bêng-dŭk! Sá̤-ciék: $1',
'sourcefilename'  => 'Nguòng-sṳ̄ ùng-giông-miàng:',
'destfilename'   => 'Mŭk-biĕu ùng-giông-miàng:',
'watchthisupload'  => 'Gáng-sê ciā hiĕk',

# Special:ImageList
'imgfile'    => 'ùng-giông',
'imagelist'   => 'Ùng-giông dăng-dăng',
'imagelist_date' => 'Nĭk-gĭ',
'imagelist_name' => 'Miàng',
'imagelist_user' => 'Ê̤ṳng-hô',
'imagelist_size' => 'Chióh-cháung',

# Image description page
'imagelinks'        => 'Lièng-giék',
'linkstoimage'       => 'Â-dā̤ gì hiĕk-miêng lièng gáu ciā ùng-giông:',
'nolinkstoimage'      => 'Mò̤ hiĕk-miêng lièng gáu ciā ùng-giông.',
'noimage-linktext'     => 'siông-diòng ĭ',
'uploadnewversion-linktext' => 'Siông-duòng ciā ùng-giông gì sĭng bēng-buōng',

# MIME search
'download' => 'hâ-diòng',

# Unwatched pages
'unwatchedpages' => 'Mò̤ gáng-sê gì hiĕk-miêng',

# List redirects
'listredirects' => 'Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng hiĕk dăng-dăng',

# Unused templates
'unusedtemplateswlh' => 'gì-tă lièng-giék',

# Random page
'randompage' => 'Sùi-biêng muōng káng',

# Random redirect
'randomredirect' => 'Muōng káng dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng',

# Statistics
'statistics'  => 'Só-gé̤ṳ',
'sitestats'   => '{{SITENAME}} só-gé̤ṳ',
'userstats'   => 'Ê̤ṳng-hô só-gé̤ṳ',
'sitestatstext' => "Só-gé̤ṳ-kó diē-lié gê̤ṳng-cūng ô '''$1''' piĕng ùng-ciŏng. Bău-guăk tō̤-lâung-hiĕk, gâe̤ng {{SITENAME}} siŏng-guăng gì, muôi siā hō̤ gì, gâe̤ng gì-tă cék-liông mâ̤ gèng gì ùng-ciŏng. Nâ mò̤ sáung hī piĕ ùng-ciŏng, tūng-biáng ô '''$2''' piĕng hù-hăk biĕu-cūng gì ùng-ciŏng.

'''$8''' bĭk ùng-giông ké̤ṳk siông-diòng.

Téng buōng câng kiū siék gáu gĭng-dáng, ĭ ī-gĭng ké̤ṳk nè̤ng siŭ-gāi '''$4''' làu, bìng-gĭng siŏh piĕng ùng-ciŏng ké̤ṳk nè̤ng siŭ-gāi '''$5''' làu.",
'userstatstext' => "Gê̤ṳng-cūng ô '''{{PLURAL:$1|1|$1}}''' ciáh cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô, gì-dṳ̆ng '''{{PLURAL:$1|1|$2}}$2''' ciáh ('''$4%''') sê $5.",

'brokenredirects-edit'  => '(gāi)',
'brokenredirects-delete' => '(chēng)',

'withoutinterwiki'     => 'Mò̤ kuá wiki gì hiĕk',
'withoutinterwiki-summary' => 'Â-dā̤ hiĕk-miêng mò̤ lièng gáu gì-tă ngṳ̄-ngiòng bēng-buōng gì kuá wiki lièng-giék:',

'fewestrevisions' => 'Ké̤ṳk siŭ-gāi guó dék ciēu làu gì ùng-ciŏng',

# Miscellaneous special pages
'nbytes'        => '{{PLURAL:$1|1|$1}} cê-ciék',
'nlinks'        => '{{PLURAL:$1|1|$1}} ciáh lièng-giék',
'nmembers'       => '{{PLURAL:$1|1|$1}} ciáh sìng-uòng',
'wantedcategories'   => 'Buóh dĭh gì lôi-biék',
'wantedpages'     => 'Buóh dĭh gì hiĕk',
'mostlinked'      => 'Ké̤ṳk lièng-giék dék sâ̤ làu gì hiĕk',
'mostlinkedcategories' => 'Ké̤ṳk lièng-giék dék sâ̤ làu gì lôi-biék',
'mostcategories'    => 'Ô dék sâ̤ lôi-biék gì ùng-ciŏng',
'mostimages'      => 'Ké̤ṳk lièng-giék dék sâ̤ làu gì dù',
'mostrevisions'    => 'Ké̤ṳk siŭ-gāi guó dék sâ̤ làu gì ùng-ciŏng',
'shortpages'      => 'Dōi hiĕk',
'longpages'      => 'Dòng hiĕk',
'protectedpages'    => 'Bō̤-hô hiĕk',
'listusers'      => 'Ê̤ṳng-hô-dăng',
'newpages'       => 'Sĭng hiĕk',
'newpages-username'  => 'Ê̤ṳng-hô-miàng:',
'ancientpages'     => 'Dék gô gì hiĕk-miêng',
'move'         => 'Iè-dông',
'movethispage'     => 'Iè-dông ciā hiĕk',

# Book sources
'booksources'        => 'Cṳ̆ nguòng',
'booksources-search-legend' => 'Sìng-tō̤ cṳ̆ nguòng',
'booksources-go'      => 'Kó̤',
'booksources-text'     => 'Â-dā̤ sê mâ̤ cṳ̆ uōng-câng gì dăng-dăng, kō̤-nèng ô nṳ̄ buóh tō̤ gì cṳ̆ gì gáing sâ̤ séng-sék:',

# Special:Log
'specialloguserlabel' => 'Ê̤ṳng-hô:',
'speciallogtitlelabel' => 'Dà̤-mĕ̤k:',
'log'         => 'Nĭk-cé',
'alllogstext'     => "Siông-diòng (''upload''), chēng (''deletion''), bō̤-hô (''protection''), hŭng-sō̤ (''blocking''), gâe̤ng guāng-lī-uòng (''sysop'') nĭk-cé ciòng-buô hiēng-sê diŏh â-dā̤. Nṳ̄ â̤-sāi gēng-sōng nĭk-cé lôi-biék, ê̤ṳng-hô gì miàng, hĕ̤k-ciā 1 tiŏng hiĕk lì gāng-huá giék-guō.",
'logempty'       => 'Nĭk-cé diē-sié tō̤ mâ̤ diŏh hâung-mŭk.',

# Special:AllPages
'allpages'     => 'Sū-iū hiĕk-miêng',
'alphaindexline'  => '$1 gáu $2',
'nextpage'     => 'Â 1 hiĕk ($1)',
'prevpage'     => 'Sèng 1 hiĕk ($1)',
'allpagesfrom'   => 'Iù ciā cê-mō̤ kăi-sṳ̄ gì miàng:',
'allarticles'    => 'Sū-iū ùng-ciŏng',
'allinnamespace'  => 'Sū-iū hiĕk-miêng ($1 miàng-kŭng-găng)',
'allnotinnamespace' => 'Sū-iū hiĕk-miêng (mò̤ diŏh $1 miàng-kŭng-găng)',
'allpagesprev'   => 'Sèng 1 hiĕk',
'allpagesnext'   => 'Â 1 hiĕk',
'allpagessubmit'  => 'Kó̤',
'allpagesprefix'  => 'Áng cê-tàu hiēng-sê:',
'allpagesbadtitle' => 'Nṳ̄ sṳ̆-ĭk gì biĕu-dà̤ buōng câng mò̤ ciĕ-tì.',

# Special:Categories
'categories' => 'Lôi-biék',

# E-mail user
'emailuser'    => 'Gié diêng-piĕ ké̤ṳk ĭ',
'emailpage'    => 'Gié diêng-piĕ ké̤ṳk ĭ',
'defemailsubject' => '{{SITENAME}} diêng-piĕ',
'noemailtitle'  => 'Mò̤ diêng-piĕ dê-cī',
'emailfrom'    => 'Iù',
'emailto'     => 'Ké̤ṳk',
'emailsubject'  => 'Ciō-dà̤',
'emailmessage'  => 'Siĕu-sék',
'emailsend'    => 'Gié',
'emailsent'    => 'Diêng-piĕ huák chók lāu',
'emailsenttext'  => 'Nṳ̄ gì diêng-piĕ siĕu-sék ī-gĭng gié chók lāu.',

# Watchlist
'watchlist'      => 'Nguāi gì gáng-sê-dăng',
'mywatchlist'     => 'Nguāi gì gáng-sê-dăng',
'watchlistfor'     => "('''$1''' gì)",
'nowatchlist'     => 'Nṳ̄ gì gáng-sê-dăng gà̤-dēng mò̤ dèu-mĕ̤k.',
'watchnologin'     => 'Mò̤ láuk diē',
'addedwatch'      => 'Gă-tiĕng gáu gáng-sê-dăng',
'addedwatchtext'    => "\"[[:\$1]]\" ī-gĭng gă-tiĕng gáu nṳ̄ gì [[Special:Watchlist|gáng-sê-dăng]] lāu. Â-nĭk, ciā hiĕk gâe̤ng ĭ tō̤-lâung hiĕk gì gāi-biéng cêu â̤ hiēng-sê diŏh hē̤-nē̤; bêng-chiā, nṳ̄ gáng-sê gì hiĕk găk \"[[Special:RecentChanges|Có̤i-gê̤ṳng gì gāi-biéng]]\" dăng-dăng gà̤-dēng gì cê-tā̤ â̤ có̤ '''chŭ-chŭ-nuóh'''.

Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ buóh-siōng téng nṳ̄ gáng-sê-dăng gà̤-dēng dṳ̀ lâi ciā hiĕk, áik kóng-cié-dèu (''sidebar'') siông gì \"ng-sāi gáng-sê\", cêu â̤-sāi lāu.",
'removedwatch'     => 'Téng gáng-sê-dăng dṳ̀ lâi lāu',
'removedwatchtext'   => '"[[:$1]]" hiĕk ī-gĭng téng nṳ̄ gì gáng-sê-dăng gà̤-dēng chēng lâi gó̤.',
'watch'        => 'Gáng-sê',
'watchthispage'    => 'Gáng-sê ciā hiĕk',
'unwatch'       => 'Ng-sāi gáng-sê',
'watchnochange'    => 'Nṳ̄ gì gáng-sê hiĕk-miêng cī-bŏng dŭ mò̤ nè̤ng dŭng.',
'watchlist-details'  => '{{PLURAL:$1|$1|$1}} tiŏng hiĕk ké̤ṳk gáng-sê, mò̤ bău-guăk tō̤-lâung-hiĕk.',
'wlshowlast'      => 'Hiēng-sê có̤i hâiu $1 dēng-cṳ̆ng $2 gĕ̤ng $3',
'watchlist-show-bots' => 'Hiēng-sê gĭ-ké-nè̤ng siŭ-gāi',
'watchlist-hide-bots' => 'Káung kī gĭ-ké-nè̤ng siŭ-gāi',
'watchlist-show-own'  => 'Hiēng-sê nguāi gì siŭ-gāi',
'watchlist-hide-own'  => 'Káung kī nguāi gì siŭ-gāi',
'watchlist-hide-minor' => 'Káung kī guó-éu siŭ-gāi',

# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching' => 'Gáng-sê...',

'enotif_newpagetext' => 'Cuòi sê sĭng hiĕk.',

# Delete/protect/revert
'deletepage'         => 'Chēng hiĕk',
'confirm'           => 'Káuk-nêng',
'excontent'          => "nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1'",
'excontentauthor'       => "nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1' (bêng-chiā cáuk-ciā nâ ô '[[Special:Contributions/$2|$2]]')",
'exbeforeblank'        => "dù táh cĭ-sèng gì nô̤i-ṳ̀ng sê: '$1'",
'historywarning'       => 'Gīng-gó̤: Nṳ̄ buóh-ái chēng lâi gì hiĕk-miêng ô lĭk-sṳ̄:',
'confirmdeletetext'      => 'Nṳ̄ cūng-bê ciŏng ciā hiĕk-miêng hĕ̤k ùng-giông lièng ĭ găk só-gé̤ṳ-kó gì lĭk-sṳ̄ ciòng-buô chēng lâi. Chiāng nṳ̄ káuk-nêng: nṳ̄ dŏng-cĭng buóh siōng cūng-kuāng có̤, nṳ̄ liēu-gāi cūng-kuāng có̤ gì hâiu-guō, bêng-chiā nṳ̄ cūng-kuāng có̤ sê hù-hăk [[{{MediaWiki:Policy-url}}]].',
'actioncomplete'       => 'Cék-hèng sìng-gŭng',
'deletedtext'         => '"<nowiki>$1</nowiki>" ī-gĭng ké̤ṳk chēng lâi go̤ lāu. Cī-bŏng chēng hiĕk gì gé-liŏh dŭ gé diŏh $2.',
'deletedarticle'       => 'chēng lâi "[[$1]]"',
'dellogpage'         => 'Chēng hiĕk nĭk-cé',
'dellogpagetext'       => 'Â-dā̤ sê gé-liŏh cī-bŏng chēng hiĕk gì dăng-dăng.',
'deletionlog'         => 'chēng hiĕk nĭk-cé',
'deletecomment'        => 'Buóh chēng gì nguòng-ĭng',
'rollback'          => 'Gâe̤ng siŭ-gāi duōng kó̤',
'rollback_short'       => 'Duōng',
'rollbacklink'        => 'duōng',
'rollbackfailed'       => 'Duōng mâ̤ kó̤',
'cantrollback'        => 'Mò̤ bâing-huák huòi-tó̤i siŭ-gāi; sèng 1 ciáh góng-hióng-ciā sê ciā hiĕk mì-ék gì cáuk-ciā.',
'alreadyrolled'        => 'Mò̤ nièng-ngài huòi-tó̤i [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Tō̤-lâung]]) có̤i âu sū có̤ gì [[$1]] siŭ-gāi; bĕk-nè̤ng ī-gĭng siū-gái hĕ̤k-ciā huòi-tó̤i ciā hiĕk-miêng go̤ lāu.

Có̤i âu gì siŭ-gāi sê [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Tō̤-lâung]]) sū có̤ gì.',
'editcomment'         => 'Siŭ-gāi pàng-lâung sê: "<i>$1</i>".', # only shown if there is an edit comment
'revertpage'         => '[[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ [[User:$1|$1]] gì sèng 1 bĭk bēng-buōng', # Additional available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
'protectlogpage'       => 'Bō̤-hô nĭk-cé',
'protect-title'        => 'Bō̤-hô "$1"',
'protect-legend'       => 'Káuk-nêng bō̤-hô',
'protectcomment'       => 'Bō̤-hô gì nguòng-ĭng',
'protect-level-autoconfirmed' => 'Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤',
'protect-level-sysop'     => 'Nâ guāng-lī-uòng',
'restriction-type'      => 'Guòng-âing:',
'restriction-level'      => 'Âing-cié dēng-gék:',
'minimum-size'        => 'Có̤i nâung chióh-cháung',
'maximum-size'        => 'Có̤i duâi chióh-cháung',
'pagesize'          => '(cê-ciék)',

# Restrictions (nouns)
'restriction-edit' => 'Siŭ-gāi',
'restriction-move' => 'Iè-dông',

# Restriction levels
'restriction-level-sysop'     => 'cuòng bō̤-hô',
'restriction-level-autoconfirmed' => 'buáng bō̤-hô',
'restriction-level-all'      => 'sū-iū dēng-gék',

# Undelete
'undeletepage'      => 'Káng bêng-chiā hŭi-hók ké̤ṳk chēng lâi gì hiĕk-miêng',
'viewdeletedpage'    => 'Káng chēng lâi gì hiĕk',
'undeleteextrahelp'   => "Buóh gâe̤ng gó̤-lòng hiĕk dŭ hŭi-hók, chiāng ng-sāi sōng \"Hiĕk-miêng lĭk-sṳ̄\" â-dā̤ gì ăk-ăk, áik '''''Hŭi-hók''''' cêu â̤-sāi lāu. Buóh hŭi-hók gēng-sōng gì lĭk-sṳ̄, chiāng sōng-dĕk nṳ̄ buóh hŭi-hók gì hiĕk-miêng lĭk-sṳ̄ sèng-sāu gì ăk-ăk gái áik '''''Hŭi-hók'''''. Áik '''''Dṳ̀ng-sĭng siā''''' â̤ cháe̤ lâi pàng-lâung gáh-gáh gâe̤ng sōng-dĕk ăk-ăk.",
'undeletehistory'    => 'Nṳ̄ nâ hŭi-hók ciā hiĕk-miêng, sū-iū bēng-buōng dŭ â̤ hŭi-hók gáu siŭ-gāi lĭk-sṳ̄ diē-sié. Iŏk-sṳ̄ ciā hiĕk-miêng ké̤ṳk chēng lâi cĭ hâiu bô ô kŭi siŏh tiŏng dè̤ng miàng gì sĭng hiĕk-miêng, huòi câi-cā ké̤ṳk chēng lâi gì bēng-buōng â̤ chók-hiêng diŏh dék sĭng gì lĭk-sṳ̄ diē-sié, dáng-sê, sĭng hiĕk-miêng gì hiêng-sì bēng-buōng ĭng-nguòng mò̤ biéng.',
'undeletebtn'      => 'Hŭi-hók',
'undeletereset'     => 'Dṳ̀ng-sĭng siā',
'undeletecomment'    => 'Pàng-lâung:',
'undeletedarticle'    => 'hŭi-hók "[[$1]]"',
'undelete-search-submit' => 'Sìng-tō̤',

# Namespace form on various pages
'namespace' => 'Miàng-kŭng-găng:',
'invert'  => 'Huāng sōng',

# Contributions
'contributions' => 'Ê̤ṳng-hô góng-hióng',
'mycontris'   => 'Nguāi gì góng-hióng',
'uctop'     => ' (dék sĭng)',
'month'     => 'Téng nguŏk-hông (gâe̤ng gáing cā):',
'year'     => 'Téng nièng-hông (gâe̤ng gáing cā):',

'sp-contributions-newbies'   => 'Nâ hiēng-sê sĭng kŭi dióng-hô gì góng-hióng',
'sp-contributions-newbies-sub' => 'Ciáh lì gì',
'sp-contributions-blocklog'  => 'Hŭng-sō̤ nĭk-cé',
'sp-contributions-search'   => 'Sìng-tō̤ góng-hióng',
'sp-contributions-username'  => 'IP dê-cī hĕ̤k ê̤ṳng-hô-miàng:',
'sp-contributions-submit'   => 'Sìng-tō̤',

# What links here
'whatlinkshere'    => 'Diē-nē̤ lièng gáu cē̤-nē̤',
'whatlinkshere-title' => 'Lièng gáu $1 gì hiĕk-miêng',
'linklistsub'     => '(Lièng-giék dăng-dăng)',
'linkshere'      => "Â-dā̤ gì hiĕk-miêng lièng gáu '''[[:$1]]''':",
'nolinkshere'     => "Mò̤ hiĕk-miêng lièng gáu '''[[:$1]]'''.",
'isredirect'     => 'dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng hiĕk',
'whatlinkshere-prev' => '{{PLURAL:$1|sèng|sèng $1 hâung}}',
'whatlinkshere-next' => '{{PLURAL:$1|â|â $1 hâung}}',
'whatlinkshere-links' => '← lièng-giék',

# Block/unblock
'blockip'         => 'Hŭng-sō̤ ê̤ṳng-hô',
'blockiptext'       => 'Sāi-ê̤ṳng â-dā̤ gì dăng-dăng lì hŭng-sō̤ IP dê-cī hĕ̤k-ciā ê̤ṳng-hô-miàng gì siā guòng-âing. Cuòi nâ sê ôi lāu huòng-cī nè̤ng cáuk-ták wiki, bêng-chiā găi-dŏng hù-hăk [[{{MediaWiki:Policy-url}}|céng-cháik]]. Chiāng diŏh â-dā̤ siā giâ hŭng-sō̤ gì nguòng-ĭng (pī-ṳ̀-gōng, īng-ê̤ṳng ké̤ṳk cáuk-ták gì hiĕk-miêng).',
'ipaddress'        => 'IP dê-cī:',
'ipadressorusername'    => 'IP dê-cī hĕ̤k ê̤ṳng-hô-miàng:',
'ipbexpiry'        => 'Guó-gĭ:',
'ipbreason'        => 'Nguòng-ĭng',
'ipbreasonotherlist'    => 'Bĕk gì nguòng-ĭng',
'ipbreason-dropdown'    => '*Pū-tŭng hŭng-sō̤ nguòng-ĭng
** Gă-tiĕng gā gì séng-sék
** Dù lâi hiĕk-miêng nô̤i-ṳ̀ng
** Huák-buó bóng-só̤ séng-sék
** Luâng siā ùng-cê
** Có̤-hák / lièu-sê̤ṳ
** Luâng kŭi dŏ̤ dióng-hô̤
** Luâng kī ê̤ṳng-hô-miàng',
'ipbanononly'       => 'Nâ hŭng-sō̤ mò̤-miàng ê̤ṳng-hô',
'ipbcreateaccount'     => 'Huòng-cī kŭi dióng-hô̤',
'ipbemailban'       => 'Huòng-cī ê̤ṳng-hô gié diêng-piĕ',
'ipbenableautoblock'    => 'Cê̤ṳ-dông hŭng-sō̤ ciā ê̤ṳng-hô siā-ê̤ṳng gì IP dê-cī',
'ipbsubmit'        => 'Hŭng-sō̤ ciā ê̤ṳng-hô',
'ipbother'         => 'Gì-tă sì-găng',
'ipboptions'        => '2 dēng-cṳ̆ng:2 hours,1 gĕ̤ng:1 day,3 gĕ̤ng:3 days,1 lā̤-buái:1 week,2 lā̤-buái:2 weeks,1 month:1 nguŏk-nĭk,3 nguŏk-nĭk:3 months,6 nguŏk-nĭk:6 months,1 nièng:1 year,īng-uōng:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
'ipbotheroption'      => 'gì-tă',
'ipbotherreason'      => 'Gì-tă nguòng-ĭng:',
'blockipsuccesssub'    => 'Hŭng-sō̤ sìng-gŭng',
'blockipsuccesstext'    => '[[Special:Contributions/$1|$1]] ké̤ṳk hŭng-sō̤ lāu.
<br />Kó̤ [[Special:IPBlockList|IP hŭng-sō̤ dăng-dăng]] káng hŭng-sō̤ séng-sék.',
'ipb-edit-dropdown'    => 'Siŭ-gāi hŭng-sō̤ nguòng-ĭng',
'ipb-unblock-addr'     => 'Gāi-hŭng $1',
'ipb-unblock'       => 'Gāi-hŭng siŏh ciáh ê̤ṳng-hô hĕ̤k IP dê-cī',
'ipb-blocklist-addr'    => 'Káng dó̤i $1 gì hŭng-sō̤ dăng-dăng',
'ipb-blocklist'      => 'Káng hŭng-sō̤ dăng-dăng',
'unblockip'        => 'Gāi-hŭng ê̤ṳng-hô',
'ipusubmit'        => 'Gāi-hŭng ciā dê-cī',
'unblocked'        => '[[User:$1|$1]] ī-gĭng ké̤ṳk gāi-hŭng lāu',
'ipblocklist'       => 'Ké̤ṳk hŭng-sō̤ gì IP dê-cī gâe̤ng ê̤ṳng-hô-miàng gì dăng-dăng',
'ipblocklist-legend'    => 'Tō̤ siŏh ciáh ké̤ṳk hŭng-sō̤ gì ê̤ṳng-hô',
'ipblocklist-username'   => 'Ê̤ṳng-hô-miàng hĕ̤k IP dê-cī:',
'ipblocklist-submit'    => 'Sìng-tō̤',
'infiniteblock'      => 'īng-uōng',
'anononlyblock'      => 'nâ mò̤-miàng ê̤ṳng-hô',
'createaccountblock'    => 'huòng-cī kŭi dióng-hô̤',
'ipblocklist-empty'    => 'Cī tiŏng hŭng-sō̤ dăng-dăng sê kĕ̤ng gì.',
'blocklink'        => 'hŭng-sō̤',
'unblocklink'       => 'gāi-hŭng',
'contribslink'       => 'góng-hióng',
'blocklogpage'       => 'Hŭng-sō̤ nĭk-cé',
'blocklogentry'      => 'hŭng-sō̤ [[$1]], gáu $2 hâiu guó-gĭ, $3',
'block-log-flags-anononly' => 'nâ mò̤-miàng ê̤ṳng-hô',
'block-log-flags-nocreate' => 'huòng-cī kŭi dióng-hô̤',
'ipb_expiry_invalid'    => 'Guó-gĭ sì-găng mò̤-hâu.',
'ipb_already_blocked'   => '"$1" ī-gĭng ké̤ṳk nè̤ng hŭng-sō̤ lāu',

# Developer tools
'lockconfirm'    => 'Ciáng-sê, sō̤ kī ciā só-gé̤ṳ-kó.',
'lockbtn'      => 'Sō̤ kī só-gé̤ṳ-kó',
'unlockbtn'     => 'Kŭi só-gé̤ṳ-kó',
'lockdbsuccesssub' => 'Só-gé̤ṳ-kó sō̤ hō̤ lāu',
'databasenotlocked' => 'Só-gé̤ṳ-kó mò̤ sō̤',

# Move page
'move-page-legend'    => 'Iè-dông hiĕk-miêng',
'movepagetext'      => "Sāi-ê̤ṳng â-dā̤ gì dăng-dăng â̤ gâe̤ng hiĕk-miêng dṳ̀ng-sĭng kī-miàng, bêng-chiā ĭ ciòng-buô lĭk-sṳ̄ dŭ â̤ ké̤ṳk iè gáu sĭng miàng â-dā̤. Gô miàng â̤ biéng có̤ dṳ̀ng-dêng-hióng hiĕk-miêng. Lièng gáu gô hiĕk dà̤-mĕ̤k gì lièng-giék dŭ mò̤ gāi-biéng; chiāng káuk-nêng mò̤ huák-sĕng sĕ̤ng dṳ̀ng-dêng-hióng (''double redirect'') hĕ̤k-ciā sê ngài dṳ̀ng-dêng-hióng (''broken redirect''). Nṳ̄ ô dăng-dŏng hô-cáik lièng-giék ĭng-nguòng â̤ lièng gáu ciáng-káuk gì sū-câi.

Cé̤ṳ-é, nâ ô găk sĭng dà̤-mĕ̤k gô-dā̤ mò̤ ùng-ciŏng (mò̤ bău-guăk páng hiĕk hĕ̤k-ciā sê mò̤ siŭ-gāi lĭk-sṳ̄ gì dṳ̀ng-dêng-hióng hiĕk) gì cìng-hióng â-dā̤, ciáh â̤ iè-dông. Cuòi cêu sê gōng, nṳ̄ â̤-sāi gâe̤ng hiĕk-miêng gì miàng gāi duōng go̤ iŏk-guō nṳ̄ tā-sĕng có̤ dâng go̤, dáng-sê nṳ̄ mâ̤-sāi hók-gái ī-gĭng còng-câi gì hiĕk-miêng.

<b>GĪNG-GÓ̤!</b> Cuòi ô kō̤-nèng sāng-sĕng mâ̤ ê̤ṳ-lâiu gì gāi-biéng; cūng-kuāng có̤ cĭ-sèng, chiāng káuk-nêng nṳ̄ liēu-gāi hâiu-guō.",
'movepagetalktext'    => "Siŏng-guăng gì tō̤-lâung-hiĕk â̤ cê̤ṳ-dông gṳ̆ng ĭ iè gáu sĭng dà̤-mĕ̤k â-dā̤, '''dṳ̀-hĭ:'''
* Sĭng dà̤-mĕ̤k ī-gĭng ô siŏh hiĕk ô nô̤i-ṳ̀ng gì tō̤-lâung-hiĕk, hĕ̤k-ciā
* Nṳ̄ chṳ̄-siĕu â-dā̤ gì sōng-hâung.

Nâ cūng-kuāng, nṳ̄ â̤-sāi cê-gă iè-dông hĕ̤k-ciā sê hăk-biáng hiĕk-miêng.",
'movearticle'       => 'Iè-dông ùng-ciŏng',
'newtitle'        => 'Gáu sĭng dà̤-mĕ̤k',
'move-watch'       => 'Gáng-sê ciā hiĕk',
'movepagebtn'       => 'Iè-dông hiĕk-miêng',
'pagemovedsub'      => 'Iè-dông sìng-gŭng',
'talkexists'       => "'''Hiĕk-miêng buōng-sĭng ī-gĭng ké̤ṳk iè-dông go̤ lāu, dáng-sê tō̤-lâung-hiĕk mò̤ nièng-ngài iè-dông ĭng-ôi sĭng biĕu-dà̤ â-dā̤ ī-gĭng ô siŏh tiŏng tō̤-lâung-hiĕk lāu. Chiāng nṳ̄ cê-gă gâe̤ng cī lâng hiĕk biáng lâ.'''",
'movedto'         => 'iè gáu',
'movetalk'        => 'Iè-dông siŏng-guăng tō̤-lâung hiĕk',
'1movedto2'        => '[[$1]] iè gáu [[$2]]',
'1movedto2_redir'     => '[[$1]] dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu [[$2]]',
'movelogpage'       => 'Iè-dông nĭk-cé',
'movelogpagetext'     => 'Â-dā̤ sê ké̤ṳk iè-dông guó gì hiĕk-miêng gì dăng-dăng.',
'movereason'       => 'Nguòng-ĭng',
'delete_and_move'     => 'Chēng lâi bêng-chiā iè-dông',
'delete_and_move_confirm' => 'Ciáng-sê, chēng lâi cī miêng hiĕk',

# Namespace 8 related
'allmessages'        => 'Hiê-tūng siĕu-sék',
'allmessagesname'      => 'Miàng',
'allmessagesdefault'    => 'Nguòng-sṳ̄ gì ùng-cê',
'allmessagescurrent'    => 'Hiêng-sì gì ùng-cê',
'allmessagestext'      => 'Cī tiŏng dăng-dăng sê MediaWiki miàng-kŭng-găng â̤ ciĕ-tì gì hiê-tūng siĕu-sék.',
'allmessagesnotsupportedDB' => "Mò̤ bâing-huák sāi-ê̤ṳng '''{{ns:special}}:Allmessages''', ĭng-ôi '''\$wgUseDatabaseMessages''' ī-gĭng cĕk lâi gó̤.",
'allmessagesfilter'     => 'Tăi siĕu-sék dèu-mĕ̤k:',
'allmessagesmodified'    => 'Nâ hiēng-sê ô gāi-biéng gì',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-search' => 'Sìng-tō̤ {{SITENAME}} [alt-f]',
'tooltip-save'  => 'Bō̤-còng nṳ̄ gì gāi-biéng [alt-s]',
'tooltip-watch' => 'Gă-tiĕng ciā hiĕk-miêng gáu nṳ̄ gì gáng-sê-hiĕk [alt-w]',

# Attribution
'anonymous'    => '{{SITENAME}} gì mò̤ miàng ê̤ṳng-hô.',
'lastmodifiedatby' => 'Ciā hiĕk-miêng sê diŏh $2, $1, iù $3 có̤i-hâiu siŭ-gāi gì.', # $1 date, $2 time, $3 user

# Image deletion
'deletedrevision' => 'Ī-gĭng chēng lâi gì bēng-buōng $1.',

# Browsing diffs
'previousdiff' => '← Sèng 1 hâung chă-biék',
'nextdiff'   => 'Â 1 hâung chă-biék →',

# Media information
'file-nohires' => '<small>Cuòi sê có̤i duâi chióh-cháung.</small>',

# Special:NewImages
'showhidebots' => '($1 gĭ-ké-nè̤ng)',
'ilsubmit'   => 'Sìng-tō̤',
'bydate'    => 'áng nĭk-gĭ',

# Metadata
'metadata' => 'Nguòng-só-gé̤ṳ',

'exif-componentsconfiguration-0' => 'mò̤ còng-câi',

'exif-meteringmode-0' => 'Muôi báik',

'exif-lightsource-0' => 'Muôi báik',

'exif-subjectdistancerange-0' => 'Muôi báik',

# External editor support
'edit-externally'   => 'Sāi nguôi-buô tiàng-sê̤ṳ piĕng-cék ciā ùng-giông',
'edit-externally-help' => 'Chăng-kō̤ [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors setup instructions] liēu-gāi gáing sâ̤ séng-sék.',

# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'recentchangesall' => 'sū-iū',
'imagelistall'   => 'cuòng-buô',
'watchlistall2'  => 'sū-iū',
'namespacesall'  => 'sū-iū',
'monthsall'    => 'gó̤-lòng nièng',

# E-mail address confirmation
'confirmemail'      => 'Káuk-nêng diêng-piĕ dê-cī',
'confirmemail_invalid'  => 'Káuk-nêng mā mò̤-hâu, kō̤-nèng ī-gĭng guó-gĭ lāu.',
'confirmemail_needlogin' => 'Chiāng nṳ̄ sĕng $1 nṳ̄ gì diêng-piĕ dê-cī.',
'confirmemail_loggedin' => 'Nṳ̄ gì diêng-piĕ dê-cī hiêng-câi ī-gĭng káuk-nêng lāu.',
'confirmemail_error'   => 'Bō̤-còng nṳ̄ káuk-nêng gì sèng-hâiu huák-sĕng ông-dà̤ lāu.',
'confirmemail_body'   => 'Tā-lĕng ô nè̤ng (kō̤-nèng sê nṳ̄) téng IP dê-cī $1 găk {{SITENAME}} sāi cī ciáh diêng-piĕ dê-cī cé̤ṳ-cháh lāu "$2" dióng-hô̤.

Ciā diêng-piĕ dê-cī nâ sê nṳ̄ gì, chiāng nṳ̄ páh kŭi â-dā̤ lièng-giék:

$3

Nâ-sāi ĭ *ng-sê* nṳ̄, chiāng mŏ̤h chák ĭ. Gáu $4, káuk-nêng-mā â̤ guó-gĭ.',

# Delete conflict
'deletedwhileediting' => 'Gīng-gó̤: Cī miêng hiĕk găk nṳ̄ kī-chiū siŭ-gāi cĭ hâiu ké̤ṳk chēng lâi go̤ lāu!',
'recreate'      => 'Dṳ̀ng-sĭng kŭi',

# HTML dump
'redirectingto' => 'Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu [[:$1]]...',

# action=purge
'confirm_purge_button' => 'Hō̤',

# AJAX search
'hideresults' => 'Káung kī giék-guō',

# Multipage image navigation
'imgmultipageprev' => '← sèng 1 hiĕk',
'imgmultipagenext' => 'â 1 hiĕk →',
'imgmultigo'    => 'Kó̤!',

# Table pager
'ascending_abbrev'     => 'sĭng',
'descending_abbrev'    => 'gáung',
'table_pager_next'     => 'Â 1 hiĕk',
'table_pager_prev'     => 'Sèng 1 hiĕk',
'table_pager_first'    => 'Tàu hiĕk',
'table_pager_last'     => 'Muōi hiĕk',
'table_pager_limit'    => 'Mūi hiĕk hiêng-sê $1 hâung',
'table_pager_limit_submit' => 'Kó̤',
'table_pager_empty'    => 'Mò̤ giék-guō',

# Auto-summaries
'autosumm-blank'  => 'Dù lâi ciòng-buô ùng-cê',
'autoredircomment' => 'Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu [[$1]]',
'autosumm-new'   => 'Sĭng hiĕk: $1',

# Live preview
'livepreview-loading' => 'Tĕ̤k-chṳ̄...',
'livepreview-ready'  => 'Tĕ̤k-chṳ̄... Hō̤ lāu!',

# Watchlist editor
'watchlistedit-raw-title'  => 'Siŭ-gāi nguòng-sṳ̄ gáng-sê-dăng',
'watchlistedit-raw-legend' => 'Siŭ-gāi nguòng-sṳ̄ gáng-sê-dăng',
'watchlistedit-raw-titles' => 'Dà̤-mĕ̤k:',
'watchlistedit-raw-submit' => 'Huăng-sĭng Gáng-sê-dăng',
'watchlistedit-raw-removed' => '{{PLURAL:$1|1|$1}} bĭk dà̤-mĕ̤k ké̤ṳk chēng lâi:',

# Watchlist editing tools
'watchlisttools-view' => 'Káng siŏng-guăng gāi-biéng',
'watchlisttools-edit' => 'Káng gâe̤ng siŭ-gāi gáng-sê-dăng',
'watchlisttools-raw' => 'Siŭ-gāi nguòng-sṳ̄ gáng-sê-dăng',

# Special:FilePath
'filepath-page' => 'Ùng-giông:',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Dĕk-sṳ̀ hiĕk',

);