summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesCps.php
blob: 9259ed627d95ac93dd4638b9db39786c4d1826f7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
<?php
/** Capiznon (Capiceño)
 *
 * See MessagesQqq.php for message documentation incl. usage of parameters
 * To improve a translation please visit http://translatewiki.net
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Capisano
 * @author Oxyzen
 */

$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline'        => 'Kuritan sa idalum ang mga link',
'tog-highlightbroken'     => 'I-pormat ang mga utod nga link nga <a href=""class="new"> parehos mini </a> (alternatibo: parehos mini<a href= class="internal">?</a>).',
'tog-justify'         => 'Tadlungon ang mga talata',
'tog-hideminor'        => 'Itago ang mga gamay nga ginliwat sang mini lang ginbag-o',
'tog-hidepatrolled'      => 'Itago ang mga napatrolya nga mga na-islan sang mini lang ginbag-o',
'tog-newpageshidepatrolled'  => 'Itago ang mga napatrolya nga mga pahina halin sa bag-o nga lista sang pahina',
'tog-extendwatchlist'     => 'Palapadon ang lista sang mga ginabantayan para makita ang tanan nga nagla-in, indi lang man ang pinakabag-o',
'tog-usenewrc'        => 'Gamiton ang ginpatahum nga mga bag-ong ilis {kinanglan ang Javascript}',
'tog-numberheadings'     => 'Insigida nga pag-isip sang numero sa mga titulo',
'tog-showtoolbar'       => 'Ipakita ang toolbar sang pag-ilis (kinahanglan ang JavaScript)',
'tog-editondblclick'     => 'Liwaton ang mga pahina sa duwa ka pindot {kinahanglan ang Javascript}',
'tog-editsection'       => 'Pasugtan ang pagilis sang mga seksyon pamaagi sa mga [ilis] nga link',
'tog-editsectiononrightclick' => 'Pasugtan ang pag-ilis sang mga bahin pama-agi sa tu-o nga pagpindot sa mga titulo sang pahina {kinanglan ang JavaScript}',
'tog-showtoc'         => 'Ipakita ang listahan sang mga kaundan (sa mga pahina nga may madamu pa sa 3 ka titulo)',
'tog-rememberpassword'    => 'Dumdumon ang akon pagsulod sa mini nga kompyuter',
'tog-editwidth'        => 'Palapadun ang kahon sang pang-ilis para masudlan ang bilog nga screen',
'tog-watchcreations'     => 'Idugang sa akon balantayan ang mga pahina nga gin-ubra ko.',
'tog-watchdefault'      => 'Idugang sa akon balantayan ang mga pahina nga akon na-islan',
'tog-watchmoves'       => 'Idugang sa akon balantayan ang mga pahina nga akon ginsaylo',
'tog-watchdeletion'      => 'Idugang sa akon balantayan ang mga pahina nga akon ginpanas',
'tog-minordefault'      => 'Markahan ang tanan nga gin-islan nga gamay lang pamaagi sa default',
'tog-previewontop'      => 'Ipakita ang prebyu antes ang kahon sang pang-ilis',
'tog-previewonfirst'     => 'Ipakita ang prebyu sa una nga pag-ilis',
'tog-nocache'         => 'Pagbawalan ang paglubong sang pahina',
'tog-enotifwatchlistpages'  => 'Padal-an ako sang email kung ang pahina sa akon ginabanatayan nagbag-o',
'tog-enotifusertalkpages'   => 'Padal-an ako sang email kung ginbag-o ang akon nga pahina sang istoryahanay',
'tog-enotifminoredits'    => 'Padal-an man ako sang email sa mga gamay nga pag-ilis sang mini nga pahina',
'tog-enotifrevealaddr'    => 'Ipakita ang address sang akon email sa notipikasyon sang mga email',
'tog-shownumberswatching'   => 'Ipakita ang mga numero sang mga gatan-aw nga manug-usar',
'tog-oldsig'         => 'Prebyu sang mga buhi nga pirma:',
'tog-fancysig'        => 'Ituring ang pirma bilang teksto sang wiki (wala sang automatik nga link)',
'tog-externaleditor'     => 'Maggamit sang panggwa nga manug-ilis pamaagi sa default ( para sa mga ekspeto lang, kinanglan ang espesyal nga setting sa imo kumpyuter)',
'tog-externaldiff'      => 'Maggamit sang panggwa nga kinala-in pamaagi sa default ( para sa mga ekspeto lang, kinanglan ang espesyal nga setting sa imo kumpyuter)',
'tog-showjumplinks'      => 'Pasugtan ang mga "tumbo sa" kadali-an nga mga link',
'tog-uselivepreview'     => 'Maggamit sang buhi nga prebyu (kinanglan ang Javascript) (Eksperimental)',
'tog-forceeditsummary'    => 'Hambalan ako kung nagapasulod sang wala unod nga pag-ilis kabilugan',
'tog-watchlisthideown'    => 'Itago ang akon mga pagbag-o halin sa listahan sang mga ginabantayan',
'tog-watchlisthidebots'    => 'Itago ang mga pagbag-o sang mga bot halin sa listahan ng mga ginabantayan',
'tog-watchlisthideminor'   => 'Itago ang mga gamay nga pagbag-o halin sa listahan sang mga ginabantayan',
'tog-watchlisthideliu'    => 'Tagu-on ang mga pag-ilis sang mga nagsulod nga mga manug-usar halin sa listahan sang mga ginabantayan',
'tog-watchlisthideanons'   => 'Tagu-on ang mga pagbag-o sang wala nakilal-an nga mga manug-usar halin sa listahan sang mga ginabantayan',
'tog-watchlisthidepatrolled' => 'Tagu-on ang napatrolya nga mga pagbag-o nga naghalin sa listahan sang mga ginabantayan',
'tog-ccmeonemails'      => 'Padal-an ako sang mga kopya sang mga ginpadala ko nga email sa iban nga manug-usar',
'tog-diffonly'        => 'Indi pag ipakita ang unod sang pahina sa idalum sang mga ginkala-in',
'tog-showhiddencats'     => 'Ipakita ang mga nakatago nga kategorya',
'tog-norollbackdiff'     => 'Dula-on ang mga ginkala-in pagkatapos ma-ubra ang pagligid pabalik sa una',

'underline-always' => 'Perme',
'underline-never'  => 'Wala gid',
'underline-default' => 'Browser nga gintakda',

# Font style option in Special:Preferences
'editfont-style'   => 'Ilisan ang ginasakupan sang istilo sang font:',
'editfont-default'  => 'Browser nga gintakda',
'editfont-monospace' => 'Isa ka lak-ang nga font',
'editfont-sansserif' => 'Sans- serif nga font',
'editfont-serif'   => 'Serif nga font',

# Dates
'sunday'    => 'Dominggo',
'monday'    => 'Lunes',
'tuesday'    => 'Martes',
'wednesday'   => 'Miyerkules',
'thursday'   => 'Huwebes',
'friday'    => 'Biyernes',
'saturday'   => 'Sabado',
'sun'      => 'Dom',
'mon'      => 'Lun',
'tue'      => 'Mar',
'wed'      => 'Miy',
'thu'      => 'Huw',
'fri'      => 'Biy',
'sat'      => 'Sab',
'january'    => 'Enero',
'february'   => 'Pebrero',
'march'     => 'Marso',
'april'     => 'Abril',
'may_long'   => 'Mayo',
'june'     => 'Hunyo',
'july'     => 'Hulyo',
'august'    => 'Agosto',
'september'   => 'Septiyembre',
'october'    => 'Oktubre',
'november'   => 'Nobiyembre',
'december'   => 'Disyembre',
'january-gen'  => 'Enero',
'february-gen' => 'Pebrero',
'march-gen'   => 'Marso',
'april-gen'   => 'Abril',
'may-gen'    => 'Mayo',
'june-gen'   => 'Hunyo',
'july-gen'   => 'Hulyo',
'august-gen'  => 'Agosto',
'september-gen' => 'Septiyembre',
'october-gen'  => 'Oktubre',
'november-gen' => 'Nobiyembre',
'december-gen' => 'Disyembre',
'jan'      => 'Ene',
'feb'      => 'Peb',
'mar'      => 'Mar',
'apr'      => 'Abr',
'may'      => 'May',
'jun'      => 'Hun',
'jul'      => 'Hul',
'aug'      => 'Ago',
'sep'      => 'Sep',
'oct'      => 'Okt',
'nov'      => 'Nob',
'dec'      => 'Dis',

# Categories related messages
'pagecategories'         => '{{PLURAL:$1|Kategorya|Mga Kategorya}}',
'category_header'        => 'Mga pahina sa kategorya nga "$1"',
'subcategories'         => 'Mga subkategorya',
'category-media-header'     => 'Mga midya sa kategorya nga "$1"',
'category-empty'         => "''Ang mini nga kategorya wala nag-unod yanda sang pahina ukon midya''",
'hidden-categories'       => '{{PLURAL:$1|Nakatago nga kategorya|Nakatago nga mga kategorya}}',
'hidden-category-category'    => 'Nakatago nga mga kategorya',
'category-subcat-count'     => '{{PLURAL:$2|Mini nga kategorya ang may pangduha nga kategorya gid lang. |Mini nga kategorya may ara sang mga gasunod {{PLURAL:$1|subkategorya|$1 mga subkategorya}}, sa $2 kabilugan.}}',
'category-subcat-count-limited' => 'Ang mini nga kategorya may ara sang nagasunod {{PLURAL:$1|ka subkategorya|$! ka mga subkategorya}}.',
'category-article-count'     => '{{PLURAL:$2|Mini nga kategorya naga-unod lang gid sang gasunod nga pahina.|Ang mga gasunod nga{{PLURAL:$1|pahina|$1 mga pahina}} sa mini nga kategroya, sa $2 nga kabilugan.}}',
'category-article-count-limited' => 'Ang mga gasunod nga{{PLURAL:$1|ka pahina|$1 ka mga pahina}} ara yanda sa kategorya.',
'category-file-count'      => '{{PLURAL:$2|Mini nga kategorya naga-unod lang gid sang gasunod nga file. |Ang mga gasunod nga {{PLURAL:$1|ka pahina|$1 ka mga pahina}} sa mini nga kategroya, sa $2 nga kabilugan.}}',
'category-file-count-limited'  => 'Ang gasunod nga {{PLURAL:$1|ka file|$1 ka mga file}} ara sa yanda nga kategorya.',
'listingcontinuesabbrev'     => 'padayon',
'index-category'         => 'Na-index nga mga pahina',
'noindex-category'        => 'Wala na-index nga mga pahina',

'mainpagetext'   => "'''Madalag-on nga na-install ang MediaWiki.'''",
'mainpagedocfooter' => 'Kunsultahon ang [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Pagtuytoy sa Manug-usar] para sa impormasyon sa paggamit sang wiki nga "software".

==Pag-umpisa==

* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Lista sang mga setting sang konpigurayon]
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ Mga perme napangkot sa MediaWiki]
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Lista sang mga ginapadal-an sang sulat sang MediaWiki]',

'about'     => 'Nahanungod sa',
'article'    => 'Pahina sang ka-undan',
'newwindow'   => '(gabukas sa bag-o nga bintana)',
'cancel'    => 'Kanselahon',
'moredotdotdot' => 'Madamu pa...',
'mypage'    => 'Akon pahina',
'mytalk'    => 'Akon pag-istoryahanay',
'anontalk'   => 'Istoryahanay parte sa mini nga IP',
'navigation'  => 'Nabigayson',
'and'      => '&#32;kag',

# Cologne Blue skin
'qbfind'     => 'Pangita-on',
'qbbrowse'    => 'Pangita-on',
'qbedit'     => 'Ilisan',
'qbpageoptions' => 'Mini nga pahina',
'qbpageinfo'   => 'Konteksto',
'qbmyoptions'  => 'Akon mga pahina',
'qbspecialpages' => 'Pinasahi nga mga pahina',
'faq'      => 'Mga perme napamangkot ("FAQ")',
'faqpage'    => "Project:Mga perme napamangkot (''FAQ'')",

# Vector skin
'vector-action-addsection'  => 'Magdugang sang topiko',
'vector-action-delete'    => 'Panason',
'vector-action-move'     => 'Isdogon',
'vector-action-protect'   => 'Protektahan',
'vector-action-undelete'   => 'Indi pag panason',
'vector-action-unprotect'  => 'Indi pag protektahan',
'vector-namespace-category' => 'Kategorya',
'vector-namespace-help'   => 'Pahina sang pagtabang',
'vector-namespace-image'   => 'File',
'vector-namespace-main'   => 'Pahina',
'vector-namespace-media'   => 'Pahina sang midya',
'vector-namespace-mediawiki' => 'Mensahe',
'vector-namespace-project'  => 'Pahina sang proyekto',
'vector-namespace-special'  => 'Pinasahi nga pahina',
'vector-namespace-talk'   => 'Diskusyon',
'vector-namespace-template' => 'Templeyt',
'vector-namespace-user'   => 'Pahina sang manug-usar',
'vector-view-create'     => 'Mag-ubra',
'vector-view-edit'      => 'Liwaton',
'vector-view-history'    => 'Ipakita ang kasaysayan',
'vector-view-view'      => 'Basahon',
'vector-view-viewsource'   => 'Lantawon ang ginhalinan',
'actions'          => 'Mga aksyon',
'namespaces'         => 'Espasyo sang pangalan',
'variants'          => 'Mga variant',

'errorpagetitle'  => 'Sala/Error',
'returnto'     => 'Balik sa $1.',
'tagline'      => 'Halin sa {{SITENAME}}',
'help'       => 'Tabang',
'search'      => 'Pangita-on',
'searchbutton'   => 'Pangita-on',
'go'        => 'Padayun',
'searcharticle'   => 'Padayun',
'history'      => 'Kasaysayan sang pahina',
'history_short'   => 'Kasaysayan',
'updatedmarker'   => 'na-update halin sang san-o ko lang nga pagbisita',
'info_short'    => 'Impormasyon',
'printableversion' => 'Pang-imprinta nga bersyon',
'permalink'     => 'Permanente nga link',
'print'       => 'I-imprinta',
'edit'       => 'Liwaton',
'create'      => 'Ubrahon',
'editthispage'   => 'Islan mini nga pahina',
'create-this-page' => 'I-ubrahon ang mini nga pahina',
'delete'      => 'Panason',
'deletethispage'  => 'Panason ang mini nga pahina',
'undelete_short'  => 'Suli-on ang pagpanas sang {{PLURAL:$1|isa ka pagbag-o|$1 ka mga pagbag-o}}',
'protect'      => 'Protektahan',
'protect_change'  => 'bag-uhon',
'protectthispage'  => 'Protektahan ang mini nga pahina',
'unprotect'     => 'Kuha-on ang pagprotekta',
'unprotectthispage' => 'Kuha-on ang pagprotekta sang mini nga pahina',
'newpage'      => 'Bag-o nga pahina',
'talkpage'     => 'Diskusyonan ang mini nga pahina',
'talkpagelinktext' => 'Istoryahanay',
'specialpage'    => 'Pinasahi nga pahina',
'personaltools'   => 'Mga kaugalingon nga kagamiton',
'postcomment'    => 'Bag-o nga seksyon',
'articlepage'    => 'Ipakita ang pahina sang ka-undan',
'talk'       => 'Pag-istoryahanay',
'views'       => 'Mga talanawon',
'toolbox'      => 'Mga galamiton',
'userpage'     => 'Tan-awon ang pahina sang manug-usar',
'projectpage'    => 'Tan-awon ang pahina sang proyekto',
'imagepage'     => 'Tan-awon ang pahina sang file',
'mediawikipage'   => 'Tan-awon ang pahina sang mensahe',
'templatepage'   => 'Tan-awon ang pahina sang templeyt',
'viewhelppage'   => 'Tan-awona ang pahina sang pagtabang',
'categorypage'   => 'Tan-awon ang pahina sang kategorya',
'viewtalkpage'   => 'Tan-awon ang diskusyon',
'otherlanguages'  => 'Sa iban nga linggwahe',
'redirectedfrom'  => '(Gindirekta liwat halin sa $1)',
'redirectpagesub'  => 'Pahina sang pagdirekta',
'lastmodifiedat'  => 'Ang mini nga pahina na-islan lang sang $1, sa $2.',
'viewcount'     => 'Nasudlan ang mini nga pahina sang {{PLURAL:$1|isa|$1}} ka beses.',
'protectedpage'   => 'Ginaprotektahan nga pahina',
'jumpto'      => 'Tumbo sa:',
'jumptonavigation' => 'nabigayson',
'jumptosearch'   => 'Pangita-on',
'view-pool-error'  => 'Pasesnya, nasobrahan ka karga ang mga server yanda.
Sobra kadamo nga mga manug-usar ang gusto makita ang mini nga pahina.
Palihog maghulat sang madali gid lang antes mo tistingan nga sudlan liwat ang mini nga pahina.

$1',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite'      => 'Parte sa {{SITENAME}}',
'aboutpage'      => 'Project:Parte sa',
'copyright'      => 'Ang unod bakante sa idalum sang $1',
'copyrightpage'    => '{{ns:project}}:Karapatan sa pangpanag-iya',
'currentevents'    => 'Mga yanda nga hitabo',
'currentevents-url'  => 'Project: Mga yanda nga hitabo',
'disclaimers'     => 'Mga diskleymer',
'disclaimerpage'    => 'Project:Kabilugan nga diskleymer',
'edithelp'       => 'Bulig sa pag-ilis',
'edithelppage'     => 'Help:Pag-ilis',
'helppage'       => 'Help:Mga ka-undan',
'mainpage'       => 'Pangunahon nga pahina',
'mainpage-description' => 'Pangunahon nga pahina',
'policy-url'      => 'Project:Patakaran',
'portal'        => 'Kaldtu-an sang banwa',
'portal-url'      => 'Project:Kaladtu-an sang banwa',
'privacy'       => 'Patakaran sa pagkapribado',
'privacypage'     => 'Project:Patakaran sa pagkapribado',

'badaccess'    => 'Sala sa pagla-ong',
'badaccess-group0' => 'Indi ka pwede ubrahon ang aksyon nga imo ginla-ong.',
'badaccess-groups' => 'Limitado ang aksyon nga imo ginla-ong sa mga manug-usar sa {{PLURAL:$2|ka hubon|sa isa ka mga hubon}}:',

'versionrequired'   => 'Kinanglan ang $1 nga bersyon sang MediaWiki',
'versionrequiredtext' => 'Kinahanglan ang $1 nga bersyon sang MediaWiki para magamit ang mini nga pahina.
Tan-awon ang [[Special:Version|pahina sang bersyon]].',

'ok'           => 'Sige',
'retrievedfrom'      => 'Nakuha halin sa "$1"',
'youhavenewmessages'   => 'May ara ka sang $1 ($2).',
'newmessageslink'     => 'mga bag-o nga mensahe',
'newmessagesdifflink'   => 'katapusan nga pag-ilis',
'youhavenewmessagesmulti' => 'May mga bag-o ka nga mensahe sa $1',
'editsection'       => 'ilisan',
'editold'         => 'liwaton',
'viewsourceold'      => 'lantawon ang ginhalinan',
'editlink'        => 'islan',
'viewsourcelink'     => 'lantawon ang ginhalinan',
'editsectionhint'     => 'Liwaton mining bahin: $1',
'toc'           => 'Ka-undan',
'showtoc'         => 'ipakita',
'hidetoc'         => 'tagu-on',
'thisisdeleted'      => 'Tan-awon ukon ibalik ang sang una nga $1?',
'viewdeleted'       => 'Tan-awon ang $1?',
'restorelink'       => '{{PLURAL:$1|isa ka|$1}} pinanas nga ginbag-o',
'feedlinks'        => 'Pa-on:',
'feed-invalid'      => 'Sala nga sari sang sebisyo sang pagpaabot',
'feed-unavailable'    => 'Wala sang serbisyo halin sa pa-on sang sindikasyon',
'site-rss-feed'      => '$1 pa-on nga RSS',
'site-atom-feed'     => '$1 pa-on nga Atom',
'page-rss-feed'      => '"$1" ka pa-on nga RSS',
'page-atom-feed'     => '"$1" ka pa-on nga Atom',
'red-link-title'     => '$1 (wala mahimo ang mini nga pahina)',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main'   => 'Pahina',
'nstab-user'   => 'Pahina sang manug-usar',
'nstab-media'   => 'Pahina sang midya',
'nstab-special'  => 'Pinasahi nga pahina',
'nstab-project'  => 'Pahina sang proyekto',
'nstab-image'   => 'File',
'nstab-mediawiki' => 'Mensahe',
'nstab-template' => 'Templeyt',
'nstab-help'   => 'Pahina sang tabang',
'nstab-category' => 'Kategorya',

# Main script and global functions
'nosuchaction'   => 'Wala sang mina nga aksyon',
'nosuchactiontext' => 'Indi mabaton ang hulag nga ginhimo sang URL.
Posible nga nagsala ka sa pagtype sang URL, ukon nagsunod sa isa ka sala nga link.
Pwede man mini magpakita sang isa ka depekto nga ara sa sulod sang {{SITENAME}}.',
'nosuchspecialpage' => 'Wala sang mina nga pinasahi nga pahina',
'nospecialpagetext' => '<strong>Nagpangayo ikaw sang inbalido nga pinasahi nga pahina.</strong>

Ang listahan sang inbalido nga mga pinasahi nga pahina makit-an sa [[Special:SpecialPages|{{int:specialpages}}]].',

# General errors
'error'        => 'Sala',
'databaseerror'    => 'Diperensya sa database',
'dberrortext'     => 'May sala sa database query syntax.
Posible tungod mini sa depekto sa software.
Ang nagligad nga database query mini:
<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
nga halin sa ulubrahon nga "<tt>$2</tt>".
Nagbalik sang sala nga "<tt>$3: $4</tt>" ang MySQL.',
'dberrortextcl'    => '',
'laggedslavemode'   => 'Pahibalo: Posible nga wala unod ang pahina sang mga yanda nga bag-ong nadugang.',
'readonly'       => 'Nakakandado ang database',
'enterlockreason'   => 'Maghatag sang kabangdanan sa pagkakandado, upod ang bana-bana kung san-o ang kandado ibuy-an',
'readonlytext'     => '',
'missing-article'   => 'Indi makita ang teksto nga pahina sa database nga dapat nakita na , na nangalanan "$1" $2.

Ang rason kung ngaa nagakatabo mini kay may mga nagasunod bilang daan nga diff o link nga kasaysayan sa may pahina nga napanas.

Kung indi mini ang kaso, basi may nakita ka nga guba ukon diperensiya sa software.
Palihog isugid sa [[Special:ListUsers/sysop|tagapamahala]], kag i-lista ang iya URL.',
'missingarticle-rev'  => '(pagbag-o#: $1)',
'missingarticle-diff' => '',
'readonly_lag'     => '',
'internalerror'    => 'Pangsulodlon nga diperensiya',
'internalerror_info'  => 'Pangsulodlon nga diperensiya: $1',
'filecopyerror'    => 'Indi makopya ang file nga "$1" pakadto sa "$2".',
'filerenameerror'   => 'Indi mapangalanan liwat ang file nga "$1" pakadto sa "$2".',
'filedeleteerror'   => 'Indi mapanas ang file nga "$1".',
'directorycreateerror' => 'Indi maka-ubra sang direktoryo nga "$1".',
'filenotfound'     => 'Indi makita sang file nga "$1".',
'fileexistserror'   => 'Indi makasulat sa file nga "$1": buhi ang file',
'unexpected'      => 'Wala naekspektaran nga bili: "$1"="$2"',
'formerror'      => 'Kasal-anan: indi mapadala ang pormas',
'badarticleerror'   => '',
'cannotdelete'     => '',
'badtitle'       => 'Kala-in nga titulo',
'badtitletext'     => 'Ang ginapangayo nga titulo sang pahina sala, wala unod, ukon may indi insakto nga koneksyon sa inter-language ukon sa titulo sang interwiki.
Pwede nga naga-unod mini sang isa ukon madamo pa nga mga karakter nga indi pwede gamiton sa mga titulo.',
'perfcached'      => '',
'perfcachedts'     => '',
'querypage-no-updates' => '',
'wrong_wfQuery_params' => '',
'viewsource'      => 'Lantawon ang ginhalinan',
'viewsourcefor'    => 'para sa $1',
'actionthrottled'   => 'Ginpunggan ang ulubrahon',
'actionthrottledtext' => '',
'protectedpagetext'  => 'Ginkandaduhan ang mini nga pahina para indi ma-islan.',
'viewsourcetext'    => 'Pwede mo makita kag makopya ang ginhalinan sang mini nga pahina:',
'protectedinterface'  => "Nagahatag ang mini nga pahina sang teksto nga pangkatapusan (''interface'') para sa software, kag ikandado para mapunggan ang pag-abuso.",
'editinginterface'   => '',
'sqlhidden'      => '(nakatago ang pamangkot sang SQL)',
'cascadeprotected'   => '',
'namespaceprotected'  => "Wala ka sang permiso nga magliwat sang mga pahina nga ara sa namespace nga '''$1'''.",
'customcssjsprotected' => 'Wala ka sang permiso nga bag-uhon ang ini nga pahina, tungod naga-unod ni sang mga pangkina-ugalingon nga gusto sang iban nga manug-usar.',
'ns-specialprotected' => 'Indi pwede bag-uhon ang mga pinasahi nga pahina.',
'titleprotected'    => 'Naprotektahan ang mini nga titulo halin sa pag-ubra ni [[User:$1|$1]].
Mini ang ginhatag nga kabangdanan "\'\'$2\'\'".',

# Virus scanner
'virus-badscanner'   => "Sala nga konpigurasyon: wala nakilal-an nga manugsala sang virus: ''$1''",
'virus-scanfailed'   => '',
'virus-unknownscanner' => '',

# Login and logout pages
'logouttext'       => '',
'welcomecreation'     => '==Malipayon nga pag-abot, $1! ==
Nahimo na ang imo account.
Indi pagkalimtan nga islan ang imo [[Special:Preferences|mga uyon mo sa {{SITENAME}}]].',
'yourname'        => 'Hayo (username):',
'yourpassword'      => 'Password:',
'yourpasswordagain'    => 'Liwata ka pindot ang password:',
'remembermypassword'   => 'Dumduma ang pagsulod ko sa mini nga kompyuter',
'yourdomainname'     => 'Imo domain:',
'login'          => 'Mag sulod',
'nav-login-createaccount' => 'Magsulod / maghimo account',
'loginprompt'       => '',
'userlogin'        => 'Mag sulod / mag-ubra account',
'userloginnocreate'    => 'Magsulod',
'logout'         => 'Maggwa',
'userlogout'       => 'Maggwa',
'notloggedin'       => 'Wala nakasulod',
'nologin'         => "Wala ka account? '''$1'''.",
'nologinlink'       => 'Mag-ubra account',
'createaccount'      => 'Mag-ubra account',
'gotaccount'       => "May account ka na bala? '''$1'''.",
'gotaccountlink'     => 'Magsulod',
'createaccountmail'    => 'Paagi sa email',
'badretype'        => 'Wala gasanto ang password nga imo ginsulod',
'userexists'       => 'May nagagamit na sang mina nga ngalan sang manug-usar.
Magpili sang iban nga pangalan.',
'loginerror'       => 'Sala sa pagsulod',
'createaccounterror'   => 'Indi mahimo ang acount nga: $1',
'noname'         => 'Wala mo nahatag ang tsakto nga ngalan sang manug-usar.',
'nouserspecified'     => 'Kinanglan mo ihatag sang insakto ang ngalan sang manug-usar.',
'wrongpassword'      => 'Sala nga pagsulod sang password.
Palihog tistingan liwat.',
'wrongpasswordempty'   => 'Wala unod ang password nga ginsulod.
Palihog tistingan liwat.',
'passwordtooshort'    => 'Ang password dapat biskan {{PLURAL:$1|1 ka karakter|$1 ka mga karakter}}.',
'password-name-match'   => 'Dapat la-in ang imo password sa imo ngalan manug-usar.',
'mailmypassword'     => 'I-email ang bag-o nga password',
'passwordremindertitle'  => 'Bag-ong temporaryo nga password para sa {{SITENAME}}',
'noemail'         => 'Wala sang address sang email nga nakalista para sa manug-usar nga "$1".',
'noemailcreate'      => 'Kinahanglan mo maghatag sang pwede nga address sang email',
'mailerror'        => 'Kasal-anan sa pagpadala sang email: $1',
'emailauthenticated'   => 'Ang imo email address nakilal-an sang $2, $3.',
'noemailprefs'      => 'Tukuyon ang isa ka address sang email sa imo mga ginapalabi para sa mini nga mga pitsi-pitsi para maggana.',
'emailconfirmlink'    => 'Kumpirmahon ang imo address sang imo email.',
'accountcreated'     => 'Nahimo na ang account',
'accountcreatedtext'   => 'Nahimo na ang acount sang manug-usar para kay $1.',
'createaccount-title'   => 'Paghimo sang account para sa {{SITENAME}}',
'usernamehasherror'    => 'Ang ngalan sang manug-usar indi dapat mag-unod sang mga labay-labay nga mga karakter.',
'loginlanguagelabel'   => 'Lingguahe:',

# Password reset dialog
'resetpass'        => 'Islan ang password',
'resetpass_header'    => 'Islan ang password sang account',
'oldpassword'       => 'Luma nga password:',
'newpassword'       => 'Bag-ong password:',
'retypenew'        => 'I-type liwat ang bag-o nga password:',
'resetpass_submit'    => 'Itakda ang password kag magsulod',
'resetpass_forbidden'   => 'Indi pwede ma-islan ang password',
'resetpass-no-info'    => 'Nakasulod ka dapat para makadtu-an ang mini nga pahina sang diretso.',
'resetpass-temp-password' => 'Temporaryo nga password:',

# Edit page toolbar
'bold_sample'   => 'Madukot nga teksto',
'bold_tip'    => 'Madukot nga teksto',
'italic_sample'  => 'Gahilay nga teksto',
'italic_tip'   => 'Gahilay nga teksto',
'link_sample'   => 'Titulo sang link',
'link_tip'    => 'Sa sulod nga link',
'extlink_sample' => 'http://www.sampol.com titulo nga link',
'extlink_tip'   => 'Halin sa gwa nga link (tandaan ang http:// nga prefiks)',
'headline_sample' => 'Teksto sang pangulong-dinalan',
'headline_tip'  => 'Lebel 2 pangulong-dinalan',
'math_sample'   => 'Isulod ang diya pormula',
'math_tip'    => 'Pormula nga pangmatematika (LaTeX)',
'nowiki_sample'  => 'Isal-ot ang wala na-format nga teksto diya',
'nowiki_tip'   => 'Pabay-an ang wiki nga sulundan',
'image_tip'    => 'Ginpilit nga file',
'media_tip'    => 'Link sa file',
'sig_tip'     => 'Imo pirma upod sang timestamp',
'hr_tip'     => 'Gapahigda nga linya (gamiton sang laka)',

# Edit pages
'summary'             => 'Kabilugan:',
'subject'             => 'Ginatukoy/pangulong-dinalan:',
'minoredit'            => 'Ini gamay nga pag-ilis',
'watchthis'            => 'Bantayan mining pahina',
'savearticle'           => 'I-save mining mga pahina',
'preview'             => 'Prebyu',
'showpreview'           => 'Ipakita ang preview',
'showdiff'             => 'Ipakita ang inislan',
'anoneditwarning'         => "'''Pa-andam:''' Wala ka pa nakasulod.
Igasulat ang imo IP adres sa historya sang mga inislan sang mini nga pahina.",
'missingcommenttext'        => 'Palihog isulod ang komento sa idalum.',
'summary-preview'         => 'Kabilugan nga prebyu:',
'newarticle'            => '(Bag-o)',
'newarticletext'          => "Ginsundan mo ang pahina nga wala pa gagana.
Para ubrahon ang pahina, umpisahan nga mag-type sa kahon sa idalum (tan-awon ang [[{{MediaWiki:Helppage}}|pahina sang tabang]] para sa madamo pa nga info).
Kung ari ka diya tungod sa sala, pinduton ang ('''back''') nga buton sang imo nga browser.",
'noarticletext'          => 'Wala yanda sang teksto ang mini nga pahina.
Pwede ka [[Special:Search/{{PAGENAME}}|mangita para sa titulo sang mini nga pahina]] sa iban man nga pahina,
<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} mangita ka sang pareho nga logs],
o [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} islan ini nga pahina]</span>.',
'previewnote'           => "'''Tandaan nga prebyu lang mini.'''
Wala pa na-save ang imo mga gin-islan!",
'editing'             => 'Gina-islan ang $1',
'editingsection'          => 'Ginaliwat ang $1 (seksiyon)',
'copyrightwarning'         => "Panumduma nga ang tanan nga nabulig sa {{SITENAME}} ginakonsidera nga i-release sa idalum sang $2 (lantawon ang $1 para sa mga detalye). Kung indi mo gusto ma-ilisan ang imo sinulatan sang wala lu-oy kag ginapalapta sang basta basta, indi na lang pag-ipasa diya.<br />Ginapromisahan mo man kami nga ikaw ang nagsulat mini, ukon ginkopya mo halin sa isa ka pampubliko nga domain ukon sa pareho nga mga libre nga kuluha-an. ' ' 'Indi pag-ipasa ang mga copyrighted nga ubra nga wala sing permiso! ' ' '",
'templatesused'          => '{{PLURAL:$1|Templeyt|Mga templeyt}} nga gina-usar sa mini nga pahina:',
'templatesusedpreview'       => '{{PLURAL:$1|ka templeyt|ka mga templeyt}} ang ginagamit sa mini nga prebyu:',
'template-protected'        => '(protektado)',
'template-semiprotected'      => '(medyo protektado)',
'hiddencategories'         => 'Ang mini nga pahina myembro sang {{PLURAL:$1|1 ka nakatago nga kategorya|$1 ka mga nakatago nga kategorya}}:',
'permissionserrorstext-withaction' => 'Wala ka sang permiso para $2, sang mga gasunod {{PLURAL:$1|ka rason|ka mga rason}}:',

# History pages
'viewpagelogs'      => 'Tan-awon ang mga paglista para sa mini nga pahina',
'currentrev-asof'    => 'Bag-o nga rebisyon sang $1 gid lang',
'revisionasof'      => 'Pagbag-o halin sang $1',
'previousrevision'    => '← Daan nga rebisyon',
'nextrevision'      => 'Mas bag-o nga pagbag-o →',
'currentrevisionlink'  => 'Mga inislan yanda',
'cur'          => 'yanda',
'last'          => 'ulihi',
'histlegend'       => "Ikumpara ang mga ginpili: markahi ang mga radyo buton sang mga bersyon para makumpara kag pinduton ang \"enter\" ukon ang buton sa idalum.<br />Pananda: '''({{int:cur}})''' = ang ginkala-in niya sa yanda nga rebisyon,
'''({{int:last}})''' = ang ginalain niya sa gapadayun nga rebisyon, '''{{int:minoreditletter}}''' = gamay nga pag-ilis.",
'history-fieldset-title' => 'Tulutan-awon sa kasaysayan',
'histfirst'       => 'Pinaka-una',
'histlast'        => 'Pinakabag-o',

# Revision deletion
'rev-delundel'  => 'ipakita/itago',
'revdel-restore' => 'Bag-uhon ang lebel sang pwede makit-an',

# Merge log
'revertmerge' => 'Di pag-upod',

# Diffs
'history-title'      => 'Kasaysayan sang pagbag-o sang "$1"',
'difference'       => '(Ginkala-in sang mga rebisyon)',
'lineno'         => 'Linya $1:',
'compareselectedversions' => 'I-kumpara ang pinili-an nga mga rebisyon',
'editundo'        => 'ibalik ang pag-ilis',

# Search results
'searchresults'       => 'Resulta sang pagpangita',
'searchresults-title'    => 'Resulta sang Pagpangita para "$1"',
'searchresulttext'     => 'Para sa madamu pa nga impormasyon parti sa pagpangita {{SITENAME}}, lantawa ang [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:bulig}}]].',
'searchsubtitle'      => 'Nagpangita ka para \'\'\'[[:$1]]\'\'\' ([[Special:Prefixindex/$1|tanan nga pahina gasugod sa "$1"]]{{int:pipe-separator}}[[Special:WhatLinksHere/$1|tanan nga pahina nga naga tabid kay "$1"]])',
'searchsubtitleinvalid'   => "Ginapangita mo ang '''$1'''",
'notitlematches'      => 'Wala sang pareho nga titulo sang pahina',
'notextmatches'       => 'Wala sang pahina sang teksto nga pareho',
'prevn'           => 'antes {{PLURAL:$1|$1}}',
'nextn'           => 'sunod {{PLURAL:$1|$1}}',
'viewprevnext'       => 'Lantawon ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)',
'search-result-size'    => '$1 ({{PLURAL:$2|1 ka tinaga|$2 ka mga tinaga}})',
'search-redirect'      => '(gindirekta ang $1)',
'search-section'      => '(seksiyon $1)',
'search-suggest'      => 'Ambot mo silingon: $1',
'search-interwiki-caption' => 'Mga utod nga proyekto',
'search-interwiki-default' => '$1 mga resulta:',
'search-interwiki-more'   => '(mas damu pa)',
'search-mwsuggest-enabled' => 'may mga suhestiyon',
'search-mwsuggest-disabled' => 'wala suhestiyon',
'nonefound'         => "'''Tandaan''': Ang iban lang nga mga ngalan-espasyo ang ginapangita depende sa gintakda.
Tistingan mo i-prefiks ang imo pamangkot upod sang ''tanan:'' para makita mo ang tanan nga unod (dala na dira ang pahina pag-istoryahanay, templeyts, etc), ukon gamita amg imo nanamian nga ngalan-espasyo bilang prefiks.",
'powersearch'        => 'Abanse nga pagpangita',
'powersearch-legend'    => 'Abanse nga pagpangita',
'powersearch-ns'      => 'Magpangita sa mga espasyo sang pangalan:',
'powersearch-redir'     => 'Lista sang mga gindirekta liwat',
'powersearch-field'     => 'Pangita-on ang',

# Preferences page
'preferences'  => 'Mga ginapalabi',
'mypreferences' => 'Akon mga ginapalabi',

# Groups
'group-sysop' => 'Mga manugdumala',

'grouppage-sysop' => '{{ns:project}}:Mga manugdumala',

# User rights log
'rightslog' => 'Lista sang mga karapatan sang manug-usar',

# Associated actions - in the sentence "You do not have permission to X"
'action-edit' => 'liwaton mini nga pahina',

# Recent changes
'nchanges'            => '$1 {{PLURAL:$1|ka pagbag-o|ka mga pagbag-o}}',
'recentchanges'         => 'Mga bag-o lang na-islan',
'recentchanges-legend'      => 'Mga pilili-an sa bag-o lang na-islan',
'recentchanges-feed-description' => 'Sundon ang pinakabag-o nga nahimo sa wiki sa mini nga feed.',
'rcnote'             => "Diya sa idalum may {{PLURAL:$1|'''1''' ka bag-o| '''$1''' ka mga nabag-o}} sang naligad nga {{PLURAL:$2|ka adlaw|'''$2''' ka adlaw}}, sang mini nga $5, $4.",
'rclistfrom'           => 'Ipakita ang bag-o nga mga na-islan halin sa $1',
'rcshowhideminor'        => '$1 gamay nga mga inislan',
'rcshowhidebots'         => '$1 ka bots',
'rcshowhideliu'         => '$1 ka mga gagamit nga naka-sulod',
'rcshowhideanons'        => '$1 ang wala nakilal-an nga mga ga-usar',
'rcshowhidemine'         => '$1 akon mga na-islan',
'rclinks'            => 'Ipakita ang nagligad ka $1 nga nabag-o lang gid sang $2 ka adlaw<br />$3',
'diff'              => 'ginkala-in',
'hist'              => 'kasaysayan',
'hide'              => 'Itago',
'show'              => 'Ipakita',
'minoreditletter'        => 'minor',
'newpageletter'         => 'B',
'boteditletter'         => 'b',
'rc-enhanced-expand'       => 'Ipakita ang mga detalye (kinahanglan sang JavaScript)',
'rc-enhanced-hide'        => 'Tagu-on ang mga detalye',

# Recent changes linked
'recentchangeslinked'     => 'Mga labot sa pag-ilis',
'recentchangeslinked-title'  => 'Mga lain nga may angot sa "$1"',
'recentchangeslinked-summary' => "Mini ang lista sang mga bag-o lang gid nahimo nga mga pahina nga gin-link halin sa ginklaro nga pahina (o mga kaupod sa mga kategorya nga ginklaro).
Mga Pahina sa [[Special:Watchlist|imo watchlist]] '''madukot'''.",
'recentchangeslinked-page'  => 'Ngalan ka pahina:',
'recentchangeslinked-to'   => 'Ipakita na lang ang la-in sa pahina nga gin-link sa ginhatag nga pahina',

# Upload
'upload'    => 'Magpasulod sang file',
'uploadlogpage' => 'Lista sang upload',
'uploadedimage' => 'na-upload ang "[[$1]]"',

# File description page
'filehist'         => 'Kasaysayan sang file',
'filehist-help'       => 'Pinduton sa may petsa/oras para makita ang file sa mina nga oras.',
'filehist-current'     => 'yanda',
'filehist-datetime'     => 'Petsa/Oras',
'filehist-thumb'      => 'Thumbnail',
'filehist-thumbtext'    => 'Thumbnail para sa bersiyon sang $1',
'filehist-user'       => 'Naga-usar',
'filehist-dimensions'    => 'Mga takus',
'filehist-comment'     => 'Kumento',
'imagelinks'        => 'Mga link sang file',
'linkstoimage'       => 'Ang nagasunod {{PLURAL:$1|pahina nga nagalink|$1 mga pahina nga nagalink}} sa mini nga file:',
'sharedupload'       => 'Ang mini nga file halin sa $1 kag pwede magamit sang iban pa nga mga proyekto.',
'uploadnewversion-linktext' => 'Mag-upload sang bag-o nga bersiyon sang mini nga file',

# Statistics
'statistics' => 'Mga estadistika',

# Miscellaneous special pages
'nbytes'    => '$1 {{PLURAL:$1|ka bite|ka mga bite}}',
'nmembers'   => '$1 {{PLURAL:$1|ka myembro|ka mga myembro}}',
'prefixindex'  => 'Tanan nga mga pahina nga may prefiks',
'newpages'   => 'Mga bag-o nga pahina',
'move'     => 'Isdogon',
'movethispage' => 'Isdogon mining pahina',
'pager-newer-n' => '{{PLURAL:$1|mas bag-o nga 1|mas bag-o nga $1}}',
'pager-older-n' => '{{PLURAL:$1|mas daan nga 1|mas daan nga $1}}',

# Book sources
'booksources'        => 'Mga makuhaan nga libro',
'booksources-search-legend' => 'Magpangita sa makuha-an nga mga libro',
'booksources-go'      => 'Padayon',

# Special:Log
'log' => 'Mga Listahan',

# Special:AllPages
'allpages'    => 'Tanan nga pahina',
'alphaindexline' => '$1 asta sa $2',
'prevpage'    => 'Antes nga pahina ($1)',
'allpagesfrom'  => 'Ipakita ang mga pahina halin sa:',
'allpagesto'   => 'Ipakita ang mga pahina nga nagatapos sa:',
'allarticles'  => 'Tanan nga pahina',
'allpagessubmit' => 'Padayun',

# Special:LinkSearch
'linksearch' => 'Panggwa nga mga link',

# Special:Log/newusers
'newuserlogpage'     => 'Listahan sang pag-ubra sang manug-usar',
'newuserlog-create-entry' => 'Bag-o nga manug-usar',

# Special:ListGroupRights
'listgrouprights-members' => '(lista sang mga myembro)',

# E-mail user
'emailuser' => 'I-email mini nga naga-usar',

# Watchlist
'watchlist'     => 'Mga akon ginabantayan',
'mywatchlist'    => 'Akon ginabantayan',
'watchlistfor'   => "(para sa '''$1''')",
'addedwatch'    => 'Gindugang sa lista sang ginabantayan',
'addedwatchtext'  => "Ang pahina nga \"[[:\$1]]\" gindugang na sa imo [[Special:Watchlist|ginabantayan]].
Ang mga pagbag-o sa buwas-damlag kag mga kaangot nga pahina sang istoryahanay pagalistahon diya, kag ang pahina maggwa nga '''madukot''' sa [[Special:RecentChanges|lista sang mga nagligad nga pagbag-o]] para mas mahapos makita.",
'removedwatch'   => 'Ginkuha na sa lista sang ginabanatayan',
'removedwatchtext' => 'Ang pahina nga "[[:$1]]" ginkakas halin sa [[Special:Watchlist|imo lista sang ginabantayan]].',
'watch'       => 'Bantayan',
'watchthispage'   => 'Bantayan ang mini nga pahina',
'unwatch'      => 'Di pagbantayan',
'watchlist-details' => '{{PLURAL:$1|$1 ka pahina|$1 ka mga pahina}} sa imo listahan sang ginabantayan, wala madala ang mga pahina sang istoryahanay.',
'wlshowlast'    => 'Ipakita ang nagligad nga $1 ka mga oras $2 ka mga adlaw $3',
'watchlist-options' => 'Pililian para sa listahan sang mga ginabantayan',

# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching'  => 'Ginabantayan...',
'unwatching' => 'Wala ginabantayan...',

# Delete
'deletepage'      => 'Panason ang pahina',
'confirmdeletetext'   => 'Imo na pagapanason ang isa ka pahina kaupod sang iya mga kasaysayan.
Palihog kumpirmahon nga intensyon mo nga himu-on mini, nga na-intindihan mo ang abtan, kag gina-ubra mo mini nga nagasunod sa [[{{MediaWiki:Policy-url}}|patakaran]].',
'actioncomplete'    => 'Tapos na ang aksyon',
'deletedtext'      => 'Napanas na ang "<nowiki>$1</nowiki>".
Tan-awon ang $2 para sa nalista sang mga bag-o lang napanas.',
'deletedarticle'    => 'ginpanas ang "[[$1]]"',
'dellogpage'      => 'Lista sang pagpanas',
'deletecomment'     => 'Rason:',
'deleteotherreason'   => 'Iban pa/dugang nga rason:',
'deletereasonotherlist' => 'Iban nga rason',

# Rollback
'rollbacklink' => 'paligidon pabalik',

# Protect
'protectlogpage'       => 'Listahan sang proteksiyon',
'protectedarticle'      => 'ginaprotektahan nga "[[$1]]"',
'modifiedarticleprotection'  => 'binag-o nga lebel sang proteksiyon para sa "[[$1]]"',
'protectcomment'       => 'Rason:',
'protectexpiry'        => 'Maga-ekspayr sa:',
'protect_expiry_invalid'   => 'Indi pwede ang oras sang pag-ekspayr.',
'protect_expiry_old'     => 'Sang nagligad pa ang oras sang pag-ekspayr.',
'protect-text'        => "Pwede mo malantaw kag mabag-o ang lebel sang proteksiyon diya para sa pahina nga '''<nowiki>$1</nowiki>'''.",
'protect-locked-access'    => "Ang imo account wala nakala-ong para magpangbag-o sang proteksyon nga lebel sang pahina.
Ari ang mga mga settings yanda para sa pahina nga '''$1''':",
'protect-cascadeon'      => 'Protektado ang mini nga pahina kay nasakop mini sa mga gasunod nga {{PLURAL:$1|pahina, nga may|mga pahina, nga may}} pasunod nga proteksiyon nga naga-andar.
Pwede mo mabag-o ang lebel sang proteksiyon sang mini nga pahina, pero indi ma-apektuhan ang pasunod nga proteksiyon.',
'protect-default'       => 'Pasugtan ang tanan nga naga-usar',
'protect-fallback'      => 'Kinahanglan sang pag-la-ong nga $1',
'protect-level-autoconfirmed' => 'Punggan ang bag-o kag di-rehistrado nga mga naga-usar',
'protect-level-sysop'     => 'Mga gapamahala lang',
'protect-summary-cascade'   => 'nagapasunod',
'protect-expiring'      => 'Ma-ekspayr sa $1 (UTC)',
'protect-cascade'       => 'Protektahan ang mga pahina nga ka-upod sa mini nga pahina (pasunod nga proteksiyon)',
'protect-cantedit'      => 'Indi mo pwede mabag-o ang lebel sang proteksiyon sang mini nga pahina, kay wala ka nakala-ong para islan mini.',
'restriction-type'      => 'Pahatnugot:',
'restriction-level'      => 'Lebel sang pagbawal:',

# Undelete
'undeletelink'   => 'tan-awon/ibalik',
'undeletedarticle' => 'ginbalik ang "[[$1]]"',

# Namespace form on various pages
'namespace'   => 'Espasyo sang pangalan:',
'invert'     => 'Suli-on ang seleksyon',
'blanknamespace' => '(Mayor)',

# Contributions
'contributions'    => 'Mga nabulig sang manug-usar',
'contributions-title' => 'Mga nabulig sang tagagamit nga si $1',
'mycontris'      => 'Akon nabulig',
'contribsub2'     => 'Para kay $1 ($2)',
'uctop'        => '(ibabaw)',
'month'        => 'Halin sa bulan (kag sa mas timprano):',
'year'        => 'Halin sa tu-ig (kag sa mas timprano):',

'sp-contributions-newbies' => 'Ipakita lang gid ang mga kontribusyon sang mga bag-o nga account',
'sp-contributions-blocklog' => 'Lista sang pagbangga',
'sp-contributions-search'  => 'Mangita sang mga nabulig',
'sp-contributions-username' => 'IP address ukon hayo (username):',
'sp-contributions-submit'  => 'Pangita-on',

# What links here
'whatlinkshere'      => 'Ang naga-link diya',
'whatlinkshere-title'   => 'Mga pahina nga naga-link sa $1',
'whatlinkshere-page'    => 'Pahina:',
'linkshere'        => "Ang mga gasunod nga pahina ga-link sa '''[[:$1]]''':",
'isredirect'        => 'pahina pangdirekta',
'istemplate'        => 'transklusyon',
'isimage'         => 'Link sang litrato',
'whatlinkshere-prev'    => '{{PLURAL:$1|antes|antes $1}}',
'whatlinkshere-next'    => '{{PLURAL:$1|sunod|sunod nga $1}}',
'whatlinkshere-links'   => '← mga link',
'whatlinkshere-hideredirs' => '$1 ka mga gindirekta liwat',
'whatlinkshere-hidetrans' => '$1 ang mga transklusyon',
'whatlinkshere-hidelinks' => '$1 ang mga link',
'whatlinkshere-filters'  => 'Mga pangsala',

# Block/unblock
'blockip'         => 'Punggan ang naga-usar',
'ipboptions'        => '2 oras:2 hours,1 adlaw:1 day,3 adlaw:3 days,1 semana:1 week,2 semana:2 weeks,1 bulan:1 month,3 bulan:3 months,6 bulan:6 months,1 tu-ig:1 year,wala katapusan:infinite',
'ipblocklist'       => 'Napunggan nga mga IP Address kag mga bansag (usernames)',
'blocklink'        => 'bangga-an',
'unblocklink'       => 'di pagpunggan',
'change-blocklink'     => 'pagbag-o sang bangga',
'contribslink'       => 'nabulig',
'blocklogpage'       => 'Lista sang pagbangal',
'blocklogentry'      => 'nabangga-an nga [[$1]] nga magatapos sa $2 $3',
'unblocklogentry'     => 'di pagpunggan si $1',
'block-log-flags-nocreate' => 'pag-ubra sang account ginbawalan',

# Move page
'movepagetext'   => "Gamit ang pormas sa idalum magala-in ang ngalan sang pahina, masaylo ang tanan nga kasaysayan niya sa bag-o niya nga pangalan.
Ang daan nga titulo mangin isa ka pahina sang pagdirekta sa bag-o nga titulo.
Pwede mo ma-update ang mga pagdirekta nga gakadto sa orihinal nga titulo sang diretso.
Kung indi mo gusto, siguraduhon nga may [[Special:DoubleRedirects|doble]] ukon [[Special:BrokenRedirects|bali nga pangdirekta]].
Ikaw ang responsable sa pagsiguro nga ang mga links nagapadayon sa pagtudlo kung sa diin sila dapat makadto.

Tandaan nga ang pahina '''indi''' masaylo kung may ara na sang pahina sa bag-o nga titulo, kung indi man wala mini sang unod ukon may pagdirekta kag wala mini sang nagligad nga kasayasayan sa pag-ilis.
Anbot silingon sini nga pwede mo man ma-islan ngalan ang pahina pabalik sa kung diin mini gin-ngalanan kung nagsala ikaw, kag indi mo matapakan sulat ang mini nga na-una nga pahina.

'''Paandam!'''
Mini mangin isa ka mala-in kag wala gina-ekspektaran nga pagbag-o para sa isa ka sikat nga pahina;
siguraduhon nga na-intyendihan mo ang paga-abtan sini antes magpadayun.",
'movepagetalktext' => "Ang na-upod nga pahina sang istoryahanay diretso nga ma-upod sa iya '''apang:'''
*Ang indi blangko ngapahina sang istoryahanay ara na nga bal-an sa idalum sa bag-o nga ngalan, ukon
*Wala mo nachekan ang mga kahon sa idalum.

Sa mga mini nga kaso, kinahanglan mo hulagon ang pahina nga ikaw mismo, kung gusto mo.",
'movearticle'   => 'Sayluhon mining pahina:',
'newtitle'     => 'Pakadto sa bag-o nga titulo:',
'move-watch'    => 'Bantayan ang mini nga pahina',
'movepagebtn'   => 'Sayluhon mini nga pahina',
'pagemovedsub'   => 'Nadayon ang pagsaylo',
'movepage-moved'  => '\'\'\'"Nasaylo na ang "$1" pakadto sa "$2"\'\'\'',
'articleexists'  => 'May-ara na sang pahina nga kapareho sang imo titulo, ukon ang ngalan nga imo ginpili indi pwede.
Palihog pili liwat sang bag-o nga ngalan.',
'talkexists'    => "'''Nasaylo na mismo ang mina nga pahina, pero ang pahina sang istoryahanay indi masaylo kay may ara na sang nakakuha sang bag-o nga titulo.
Palihog pakikombinar sa ila sang manomano.'''",
'movedto'     => 'ginsaylo sa',
'movetalk'     => 'Isaylo ang kaangot nga pahina sang istoryahanay',
'1movedto2'    => 'Ang [[$1]] gin-saylo na sa [[$2]]',
'1movedto2_redir' => 'Ang [[$1]] ginsaylo sa [[$2]] sa ibabaw sang pagdirekta',
'movelogpage'   => 'Lista sang pagsaylo',
'movereason'    => 'Rason:',
'revertmove'    => 'ibalik',

# Export
'export' => 'I-eksport ang mga pahina',

# Thumbnails
'thumbnail-more' => 'Padaku-on',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-pt-userpage'       => 'Ang imo kaugalingon nga pahina',
'tooltip-pt-mytalk'        => 'Ang imo pahina sang pag-istoryahanay',
'tooltip-pt-preferences'     => 'Akon ginapalabi',
'tooltip-pt-watchlist'      => 'Ang lista sang mga pahina nga imo ginabantayan sa mga pagbag-o',
'tooltip-pt-mycontris'      => 'Lista sang imo kontribusyon',
'tooltip-pt-login'        => 'Gina-abi-abi ikaw nga magsulod man paagi sa pag log-in, pero indi mini pilitay',
'tooltip-pt-logout'        => 'Maggwa',
'tooltip-ca-talk'         => 'Pag-istoryahahay parte sa mini nga pahina',
'tooltip-ca-edit'         => 'Pwede mo islan ang unod sang mini nga pahina. Palihog gamit sang preview button antes mangin permanente ang gin-islan.',
'tooltip-ca-addsection'      => 'Mag-umpisa sang bag-o nga seksyon',
'tooltip-ca-viewsource'      => 'Naprotektahan ang mini nga pahina.
Pwede mo matan-aw ang iya ginhalinan',
'tooltip-ca-history'       => 'Nagligad nga rebisyon sa mini nga pahina',
'tooltip-ca-protect'       => 'Protektahan ang mini nga pahina',
'tooltip-ca-delete'        => 'Panason mini nga pahina',
'tooltip-ca-move'         => 'Isdogon mining pahina',
'tooltip-ca-watch'        => 'I-dugang mini nga pahina sa imo listahan sang palangitaon',
'tooltip-ca-unwatch'       => 'Kuhaon mini nga pahina sa imo lista sang ginabantayan',
'tooltip-search'         => 'Pangita-a sa {{SITENAME}}',
'tooltip-search-go'        => 'Kadtu-an ang isa ka pahina nga may mini gid nga insakto nga pangalan.',
'tooltip-search-fulltext'     => 'Pangita-on ang mga pahina para sa mini nga teksto',
'tooltip-n-mainpage'       => 'Magkadto sa pangunahon nga pahina',
'tooltip-n-mainpage-description' => 'Bisitahon ang Mayor nga Panid',
'tooltip-n-portal'        => 'Parte sa proyekto, ano ang imo mahimo, di-in makakita sang mga bagay.',
'tooltip-n-currentevents'     => 'Pangita-on sang basehan nga impormasyon parte sa mga gakalatabo yanda',
'tooltip-n-recentchanges'     => 'Ang listahan sang mini lang ginbag-o sa wiki.',
'tooltip-n-randompage'      => 'Mag-load sang pahina biskan diin',
'tooltip-n-help'         => 'Ang lugar para mabal-an',
'tooltip-t-whatlinkshere'     => 'Listahan sang tanan nga pahina sang wiki nga naga-link diya',
'tooltip-t-recentchangeslinked'  => 'Bag-o lang gid nahimo nga mga pahina nga gin-link halin sa mini nga pahina',
'tooltip-feed-rss'        => 'RSS feed para sa mini nga pahina',
'tooltip-feed-atom'        => 'Atom feed para sa mini nga pahina',
'tooltip-t-contributions'     => 'Lantawon ang listahan sang mga nagbulig sang mini nga naga-usar',
'tooltip-t-emailuser'       => 'Padal-an sang e-mail sa mini nga naga-usar',
'tooltip-t-upload'        => 'Magpasulod sang mga files',
'tooltip-t-specialpages'     => 'Listahan sang tanan nga pinasahi nga pahina',
'tooltip-t-print'         => 'Bersiyon nga pwede ma-printa sa mini nga pahina',
'tooltip-t-permalink'       => 'Permanente nga link sa mini nga rebisyon sang pahina',
'tooltip-ca-nstab-main'      => '
Lantawon ang unod sang pahina',
'tooltip-ca-nstab-user'      => 'Tan-awon ang pahina sang naga-usar',
'tooltip-ca-nstab-special'    => 'Pinasahi mini nga pahina, indi mo ma-islan ang mismo nga pahina',
'tooltip-ca-nstab-project'    => 'Tan-awon ang pahina sang proyekto',
'tooltip-ca-nstab-image'     => 'Tan-awon ang pahina sang file',
'tooltip-ca-nstab-template'    => 'Tan-awon ang templeyt',
'tooltip-ca-nstab-category'    => 'Tan-awon ang pahina sang kategorya',
'tooltip-minoredit'        => 'Markahan mini nga daw gamay lang nga pag-ilis',
'tooltip-save'          => 'I-save imo ginpang-islan',
'tooltip-preview'         => 'I-prebyu ang imo mga ginbag-o, palihog gamiton mo mini antes mo i-save!',
'tooltip-diff'          => 'Ipakita ang mga gin-ubra mo nga bag-o sa teksto',
'tooltip-compareselectedversions' => 'Lantawa ang ginkala-in sang duwa ka napilian nga rebisyon sa mini nga pahina',
'tooltip-watch'          => 'Idugang mini nga pahina sa imo lista nga ginabantayan',
'tooltip-rollback'        => '"Rollback" ginabalik ang (mga) na-islan sa mini nga pahina sa pinaka-ulihi nga gabulig sa isa lang ka klik',
'tooltip-undo'          => '"Indi pag-ubrahon" ginabalik ang gin-islan kag gabukas sa isalin form sa may prebyu mode.
Ginapasugtan sa pagdugang sang rason sa kabilugan.',

# Browsing diffs
'previousdiff' => '← Mas daan nga na-islan',
'nextdiff'   => 'Mas bag-o nga gin-islan →',

# Media information
'file-info-size'    => '($1 × $2 piksel, kadakuon sang file: $3, klase sang MIME: $4)',
'file-nohires'     => '<small>Wala na sang mas mataas pa nga resolusyon (katin-aw).</small>',
'svg-long-desc'    => '(SVG file, nga ara sa $1 × $2 ka piksels, kadakuon sang file: $3)',
'show-big-image'    => 'Bilog nga resolusyon (katin-aw)',
'show-big-image-thumb' => '<small>Kadakuon sang mini nga prebyu: $1 × $2 piksels</small>',

# Bad image list
'bad_image_list' => 'Ang pormat nga pagasundon:

Mini lang gid nga lista sang mga bagay (mga linya nga ga-umpisa sa *) ang ginapasugtan.
Ang una nga link sa isa ka linya ginakinahanglan naga-link sa isa ka mala-in nga file.
Anuman nga pasunod nga link sa parehas nga linya ginasugtan bilang eksepsyon, i.e. mga pahina nga kung sa diin ang file nagapasunod.',

# Metadata
'metadata'     => 'Metadata',
'metadata-help'   => 'Ang mini nga file naga-unod sang dugang nga impormasyon, posible nga gindugan halin sa digital camera ukon skaner nga gingamit ukon gin-digitize mini.
Kung ang file ginliwat halin sa orihinal nga porma, indi mapakita sang iban nga detalye ang mga ginbag-o nga file.',
'metadata-expand'  => 'Ipakita ang mga dugang nga detalye',
'metadata-collapse' => 'Itago ang mga dugang nga detalye',
'metadata-fields'  => 'Ang mga lugar sang EXIF metadata nga nalista sa mini nga mensahe pagadal-on sa mga laragway nga ginapakita sa pahina kung maguba ang tabla sang metadata.
Ang iban ay pagataguon sang default.
* make
* model
* datetimeoriginal
* exposuretime
* fnumber
* isospeedratings
* focallength',

# External editor support
'edit-externally'   => 'Islan ang mini nga file gamit ang panluwas nga aplikasyon',
'edit-externally-help' => '(Tan-awa ang [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors mga pama-agi sa paghanda kag pag-ayos] para sa mga dugang nga impormasyon)',

# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'watchlistall2' => 'tanan',
'namespacesall' => 'tanan',
'monthsall'   => 'tanan',

# Watchlist editing tools
'watchlisttools-view' => 'Tan-awon ang mga kapareho nga ginbag-o',
'watchlisttools-edit' => 'Tan-awon kag islan ang listahan sang balantayan',
'watchlisttools-raw' => 'Liwaton ang hilaw nga listahan sang mga ginabantayan',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Espesyal nga mga panid',

);