summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesGan_hant.php
blob: 4628ab30b08ad41ae8feede8c2b29ed94797bf0b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
<?php
/** Traditional Gan script (贛語(繁體)‎)
 *
 * See MessagesQqq.php for message documentation incl. usage of parameters
 * To improve a translation please visit http://translatewiki.net
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Kaganer
 * @author Mark85296341
 * @author Reedy
 * @author Symane
 * @author Urhixidur
 * @author Vipuser
 */

$fallback = 'zh-hant, zh-hans';

$namespaceNames = array(
	NS_TALK       => '談詑',
	NS_USER_TALK    => '用戶談詑',
	NS_PROJECT_TALK   => '$1談詑',
	NS_FILE_TALK    => '檔案談詑',
	NS_MEDIAWIKI_TALK  => 'MediaWiki談詑',
	NS_TEMPLATE_TALK  => '模板談詑',
	NS_HELP_TALK    => '幫助談詑',
	NS_CATEGORY_TALK  => '分類談詑',
);

$specialPageAliases = array(
	'Ancientpages'       => array( '老早嗰頁面' ),
	'BrokenRedirects'      => array( '壞吥嗰重定向頁' ),
	'CreateAccount'       => array( '新建隻帳戶' ),
	'Disambiguations'      => array( '多義項' ),
	'Fewestrevisions'      => array( '最少改動嗰頁面' ),
	'Longpages'         => array( '莽文章' ),
	'Mostcategories'      => array( '最多分類嗰頁面' ),
	'Mostimages'        => array( '拕連得最多嗰檔案' ),
	'Mostlinked'        => array( '拕連得最多嗰頁面' ),
	'Mostlinkedcategories'   => array( '拕連得最多嗰分類' ),
	'Mostlinkedtemplates'    => array( '拕連得最多嗰模板' ),
	'Mostrevisions'       => array( '最多改動嗰頁面' ),
	'Newpages'         => array( '全新嗰頁面' ),
	'Preferences'        => array( '個人設定' ),
	'Recentchanges'       => array( '最晏嗰改動' ),
	'Shortpages'        => array( '細文章' ),
	'Uncategorizedcategories'  => array( '冇歸類嗰分類' ),
	'Uncategorizedimages'    => array( '冇歸類嗰檔案' ),
	'Uncategorizedpages'    => array( '冇歸類嗰頁面' ),
	'Uncategorizedtemplates'  => array( '冇歸類嗰模板' ),
	'Unusedcategories'     => array( '冇用嗰分類' ),
	'Unusedimages'       => array( '冇用嗰檔案' ),
	'Watchlist'         => array( '監視列表' ),
);

$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline' => '下劃連結',
'tog-justify' => '對到段落',
'tog-hideminor' => '該晝子嗰改動弆到嗰細修改',
'tog-hidepatrolled' => '到箇晝子嗰修改裡頭弆到巡查過嗰編輯',
'tog-newpageshidepatrolled' => '到新頁清單裡頭弆到巡查過嗰頁面',
'tog-extendwatchlist' => '增加監視清單來顯示全部改動,不淨係最晏嗰',
'tog-usenewrc' => '用強化版最晏嗰改動(需要JavaScript)',
'tog-numberheadings' => '標題自動編號',
'tog-showtoolbar' => '顯示編輯工具欄(JavaScript)',
'tog-editondblclick' => '捺兩下來改下(JavaScript)',
'tog-editsection' => '可以用[編寫]連結來編寫個別段落',
'tog-editsectiononrightclick' => '可以按右鍵來編寫隻把子段落(JavaScript)',
'tog-showtoc' => '超過三隻標題就顯到目錄',
'tog-rememberpassword' => '到箇隻電腦記到我嗰密碼(至多$1{{PLURAL:$1|日|日}})',
'tog-watchcreations' => '搦我開嗰頁面加到我嗰監視列表',
'tog-watchdefault' => '搦我改嗰頁面加到我嗰監視列表',
'tog-watchmoves' => '搦我移嗰頁面加到我嗰監視列表',
'tog-watchdeletion' => '搦我刪嗰頁面加到我嗰監視列表',
'tog-minordefault' => '全部嗰編輯設成細修改',
'tog-previewontop' => '到編輯框嗰上首顯示預覽',
'tog-previewonfirst' => '頭道修改時顯示預覽',
'tog-nocache' => '停用頁面嗰緩存',
'tog-enotifwatchlistpages' => '我監視框嗰頁面一有改動發電子郵件到我',
'tog-enotifusertalkpages' => '我對話框嗰頁面一有改動發email到我',
'tog-enotifminoredits' => '有細嗰改動都要發email到我',
'tog-enotifrevealaddr' => '通知郵件可話到人聽我嗰email地址',
'tog-shownumberswatching' => '顯示有幾多人監視',
'tog-oldsig' => '現有嗰簽名:',
'tog-fancysig' => '搦簽名以維基字對待(冇自動連結)',
'tog-uselivepreview' => '使用即時預覽(JavaScript)(實驗中)',
'tog-forceeditsummary' => '冇改動注解時要同我話',
'tog-watchlisthideown' => '監視列表弆到我嗰編輯',
'tog-watchlisthidebots' => '監視列表弆到機器人嗰編輯',
'tog-watchlisthideminor' => '監視列表弆到細修改',
'tog-watchlisthideliu' => '到監視清單裡頭弆到登入用戶',
'tog-watchlisthideanons' => '到監視清單裡頭弆到匿名用戶',
'tog-watchlisthidepatrolled' => '到監視清單裡頭弆到巡查過嗰編輯',
'tog-ccmeonemails' => '我發email到人家時也發封副本到我',
'tog-diffonly' => '比較兩隻版本差異嗰時間伓顯示文章嗰內容',
'tog-showhiddencats' => '顯示弆到嗰分類',
'tog-norollbackdiff' => '舞吥回退之後略過差別',

'underline-always' => '總歸要用',
'underline-never' => '絕伓使用',
'underline-default' => '瀏覽器預設',

# Font style option in Special:Preferences
'editfont-style' => '編輯區字型樣式:',
'editfont-default' => '瀏覽器預設',
'editfont-monospace' => '固定間距字型',
'editfont-sansserif' => '冇腳字型',
'editfont-serif' => '有腳字型',

# Dates
'sunday' => '禮拜天',
'monday' => '禮拜一',
'tuesday' => '禮拜二',
'wednesday' => '禮拜三',
'thursday' => '禮拜四',
'friday' => '禮拜五',
'saturday' => '禮拜六',
'sun' => '禮拜天',
'mon' => '禮拜一',
'tue' => '禮拜二',
'wed' => '禮拜三',
'thu' => '禮拜四',
'fri' => '禮拜五',
'sat' => '禮拜六',
'january' => '1月',
'february' => '2月',
'march' => '3月',
'april' => '4月',
'may_long' => '5月',
'june' => '6月',
'july' => '7月',
'august' => '8月',
'september' => '9月',
'october' => '10月',
'november' => '11月',
'december' => '12月',
'january-gen' => '一月',
'february-gen' => '二月',
'march-gen' => '三月',
'april-gen' => '四月',
'may-gen' => '五月',
'june-gen' => '六月',
'july-gen' => '七月',
'august-gen' => '八月',
'september-gen' => '九月',
'october-gen' => '十月',
'november-gen' => '十一月',
'december-gen' => '十二月',
'jan' => '1月',
'feb' => '2月',
'mar' => '3月',
'apr' => '4月',
'may' => '5月',
'jun' => '6月',
'jul' => '7月',
'aug' => '8月',
'sep' => '9月',
'oct' => '10月',
'nov' => '11月',
'dec' => '12月',

# Categories related messages
'pagecategories' => '$1隻分類',
'category_header' => '「$1」分類裡頭嗰文章',
'subcategories' => '亞分類',
'category-media-header' => '“$1”分類裡頭嗰媒體',
'category-empty' => '“箇隻分類有包到任何文章或媒體”',
'hidden-categories' => '$1隻隱藏分類',
'hidden-category-category' => '弆到嗰分類',
'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|箇隻分類淨係有下頭嗰細分類。|箇隻分類有下頭嗰$1隻細分類,攏共有$2類。}}',
'category-subcat-count-limited' => '箇隻類別裡頭有$1隻細類別。',
'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|箇隻分類淨係有下頭嗰版本。|箇隻分類有下頭嗰$1版本,攏共有$2版。}}',
'category-article-count-limited' => '箇隻類別裡頭有$1隻頁面。',
'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|箇類淨係有下頭嗰檔案。|箇類有下頭嗰$1隻檔案,攏共有$2隻檔案。}}',
'category-file-count-limited' => '箇隻類別裡頭有$1隻檔案。',
'listingcontinuesabbrev' => '續',
'index-category' => '做正索引嗰頁面',
'noindex-category' => '冇做索引嗰頁面',

'about' => '關於',
'article' => '文章',
'newwindow' => '(開隻新窗口)',
'cancel' => '取消',
'moredotdotdot' => '別嗰...',
'mypage' => '我嗰頁面',
'mytalk' => '我嗰對話框',
'anontalk' => '箇隻IP嗰對話框',
'navigation' => '導航',
'and' => '&#32;同到',

# Cologne Blue skin
'qbfind' => '尋',
'qbbrowse' => '查看',
'qbedit' => '編寫',
'qbpageoptions' => '箇頁',
'qbmyoptions' => '我嗰頁面',
'qbspecialpages' => '特殊頁',
'faq' => 'FAQ',
'faqpage' => 'Project:問得蠻多嗰問題',

# Vector skin
'vector-action-addsection' => '添主題',
'vector-action-delete' => '刪吥',
'vector-action-move' => '移吥',
'vector-action-protect' => '護到',
'vector-action-undelete' => '望下刪吥嗰頁面',
'vector-action-unprotect' => '解除保護',
'vector-view-create' => '創建',
'vector-view-edit' => '編輯',
'vector-view-history' => '望下歷史',
'vector-view-view' => '讀',
'vector-view-viewsource' => '望下原始碼',
'actions' => '動作',
'namespaces' => '空間名',
'variants' => '變換',

'errorpagetitle' => '錯誤',
'returnto' => '去歸$1。',
'tagline' => '出自{{SITENAME}}',
'help' => '幫助',
'search' => '尋',
'searchbutton' => '尋',
'go' => '去',
'searcharticle' => '去',
'history' => '文章歷史',
'history_short' => '歷史',
'updatedmarker' => '頂晏嗰許到瀏覽後嗰改動',
'printableversion' => '可打印版本',
'permalink' => '永久連結',
'print' => '打印',
'view' => '眵',
'edit' => '編寫',
'create' => '創建',
'editthispage' => '編寫箇頁',
'create-this-page' => '創建箇頁',
'delete' => '刪吥去',
'deletethispage' => '刪吥箇頁',
'undelete_short' => '反刪吥$1嗰修改',
'viewdeleted_short' => '眵$1隻拕刪吥嗰版本',
'protect' => '保護',
'protect_change' => '修改',
'protectthispage' => '保護箇頁',
'unprotect' => '改變保護',
'unprotectthispage' => '改吥箇頁嗰保護',
'newpage' => '新文章',
'talkpage' => '談吖箇頁',
'talkpagelinktext' => '談詑',
'specialpage' => '特殊頁',
'personaltools' => '個人工具',
'postcomment' => '話滴想法',
'articlepage' => '看吖文章',
'talk' => '談詑',
'views' => '望下',
'toolbox' => '家業盒',
'userpage' => '眵吖用戶頁',
'projectpage' => '眵吖計劃頁',
'imagepage' => '眵吖媒體頁',
'mediawikipage' => '眵吖消息頁',
'templatepage' => '眵吖模板頁',
'viewhelppage' => '眵吖幫助頁',
'categorypage' => '眵吖分類頁',
'viewtalkpage' => '眵吖討論頁',
'otherlanguages' => '別嗰話',
'redirectedfrom' => '(從$1跳過來)',
'redirectpagesub' => '跳轉頁',
'lastmodifiedat' => '箇頁頂晏嗰改動係:$1 $2。',
'viewcount' => '箇頁拕人眵哩$1回。',
'protectedpage' => '拕保護頁',
'jumpto' => '轉去:',
'jumptonavigation' => '導航',
'jumptosearch' => '尋',
'view-pool-error' => '不過意,箇隻伺服器到箇時間超吥最大負荷。
多傷哩嗰用戶較得去望箇頁。
想望過箇頁嗰話請等多一下。

$1',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage).
'aboutsite' => '關於 {{SITENAME}}',
'aboutpage' => 'Project:關於',
'copyright' => '箇版嗰內容係根據$1嗰條款發佈。',
'copyrightpage' => '{{ns:project}}:版權資訊',
'currentevents' => '新出嗰事',
'currentevents-url' => 'Project:新出嗰事',
'disclaimers' => '免責聲明',
'disclaimerpage' => 'Project:免責聲明',
'edithelp' => '編寫幫助',
'helppage' => 'Help:説明',
'mainpage' => '封面',
'mainpage-description' => '封面',
'policy-url' => 'Project:政策',
'portal' => '社區',
'portal-url' => 'Project:社區',
'privacy' => '隱私權政策',
'privacypage' => 'Project:隱私權政策',

'badaccess' => '許可權錯誤',
'badaccess-group0' => '倷嗰要求冇拕批准。',
'badaccess-groups' => '汝要求嗰操作單就$1嗰用戶({{PLURAL:$2|組|組員}})才扤得正。',

'versionrequired' => '需要$1版嗰mediawiki',
'versionrequiredtext' => '$1版嗰mediawiki才用得正箇頁。參看[[Special:Version|版本頁]]。',

'ok' => '做得',
'retrievedfrom' => '版本頁「$1」',
'youhavenewmessages' => '汝有 $1 $2).',
'newmessageslink' => '新消息',
'newmessagesdifflink' => '頂晏嗰改動',
'youhavenewmessagesmulti' => '$1 上有倷嗰新消息',
'editsection' => '編寫',
'editold' => '編寫',
'viewsourceold' => '望下原碼',
'editlink' => '編輯',
'viewsourcelink' => '望下原碼',
'editsectionhint' => '編寫段落:$1',
'toc' => '目錄',
'showtoc' => '敨開',
'hidetoc' => '收到',
'collapsible-collapse' => '收攏',
'collapsible-expand' => '敨開',
'thisisdeleted' => '眵吖或還原$1?',
'viewdeleted' => '眵吖$1?',
'restorelink' => '$1隻拕刪吥嗰版本',
'feedlinks' => '鎖定:',
'feed-invalid' => '冇用嗰鎖定類型。',
'feed-unavailable' => '同步訂閱源到{{SITENAME}}用伓正',
'site-rss-feed' => '$1嗰RSS訊息',
'site-atom-feed' => '$1嗰Atom訊息',
'page-rss-feed' => '"$1"嗰RSS訊息',
'page-atom-feed' => '「$1」嗰Atom訂閱',
'red-link-title' => '$1 (哈冇開始寫)',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main' => '文章',
'nstab-user' => '用戶頁',
'nstab-media' => '媒體頁',
'nstab-special' => '特殊頁',
'nstab-project' => '計劃頁',
'nstab-image' => '檔案',
'nstab-mediawiki' => '消息',
'nstab-template' => '模板',
'nstab-help' => '説明頁',
'nstab-category' => '分類',

# Main script and global functions
'nosuchaction' => '冇有箇隻命令',
'nosuchactiontext' => 'Wiki識別伓到箇隻URL命令',
'nosuchspecialpage' => '冇有箇隻特殊頁',
'nospecialpagetext' => '<strong>倷要求嗰特殊頁冇有用。</strong>

[[Special:SpecialPages]]上尋得到用得上嗰特殊頁。',

# General errors
'error' => '錯誤',
'databaseerror' => '資料庫錯誤',
'laggedslavemode' => '警告:頁面可能冇有新近內容。',
'readonly' => '資料庫上正鎖哩',
'enterlockreason' => '請輸入鎖到資料庫嗰理由,包括預計幾時間解鎖',
'readonlytext' => '資料庫上嘞鎖改伓正,可能佢正維修中,搞正嘞仰上會還原。管理員嗰解釋: $1',
'missing-article' => '資料庫冇尋到倷要嗰版面,「$1 $2

通常箇係因為修訂歷史頁上頭,過時嗰連結連到刪吥嗰版面咁舞得嗰。

如果不係咁,倷可能係尋到軟件裡頭嗰bug。
請記得 URL 嗰地址,向[[Special:ListUsers/sysop|管理員]]報告。',
'missingarticle-rev' => '(修訂#: $1)',
'missingarticle-diff' => '(差異: $1, $2)',
'readonly_lag' => '附屬資料庫服務器拿緩存更新到主服務器,資料庫自動鎖到嘞',
'internalerror' => '內部錯誤',
'internalerror_info' => '內部錯誤: $1',
'filecopyerror' => '複製伓正檔案 "$1" 到 "$2"。',
'filerenameerror' => '重命名伓正檔案 "$1" 到 "$2"。',
'filedeleteerror' => '刪伓正檔案 "$1"。',
'directorycreateerror' => '創建伓正目錄 "$1"。',
'filenotfound' => '尋伓到檔案 "$1"。',
'fileexistserror' => '文件 "$1" 寫伓正進去:佢已存在',
'unexpected' => '伓正常值: "$1"="$2"。',
'formerror' => '錯誤:交伓正表格',
'badarticleerror' => '箇隻操作到箇頁用伓正。',
'cannotdelete' => '揀正嗰頁面或圖像“$1”刪伓正。(佢可能拕人家刪吥哩。)',
'badtitle' => '錯誤嗰標題',
'badtitletext' => '所要求嗰頁面標題伓正確,伓存在,跨語言或跨wiki連結。標題錯誤,佢可能有隻或好幾隻伓合嗰標題字符。',
'perfcached' => '底下係緩存資料,可能伓係最新嗰。 A maximum of {{PLURAL:$1|one result is|$1 results are}} available in the cache.',
'perfcachedts' => '底下係緩存資料,佢最晏更新嗰時間係 $1。 A maximum of {{PLURAL:$4|one result is|$4 results are}} available in the cache.',
'querypage-no-updates' => '箇頁目前改伓正,佢嗰資料伓能仰上更新。',
'wrong_wfQuery_params' => '參數錯誤斢到嘞 wfQuery()<br />
函數: $1<br />
查詢: $2',
'viewsource' => '原始碼',
'protectedpagetext' => '箇頁鎖到嘞,改伓正。',
'viewsourcetext' => '倷可以眵吖或複製箇頁嗰原始碼:',
'protectedinterface' => '箇頁給正嘞軟件嗰界面文本,佢拕鎖到怕人亂扤。',
'editinginterface' => "'''Warning:''' You are editing a page which is used to provide interface text for the software.
Changes to this page will affect the appearance of the user interface for other users.
For translations, please consider using [//translatewiki.net/wiki/Main_Page?setlang=en translatewiki.net], the MediaWiki localisation project.",
'cascadeprotected' => '箇頁已拕保護,因為佢拕「聯鎖保護」嗰{{PLURAL:$1|一隻|幾隻}}拕保護頁包到:
$2',
'namespaceprotected' => "倷冇權編寫'''$1'''空間裡度嗰頁面。",
'ns-specialprotected' => '編寫伓正{{ns:special}}空間嗰頁面。',

# Virus scanner
'virus-unknownscanner' => '不曉得嗰防病毒:',

# Login and logout pages
'logouttext' => "'''汝退出正哩。'''

接到汝得匿名使用{{SITENAME}},或<span class='plainlinks'>[$1 登入過]</span>。除非汝刪吥瀏覽器緩存,隻把子頁面可能會接到話汝係登入狀態。",
'yourname' => '用戶名:',
'yourpassword' => '密碼:',
'yourpasswordagain' => '輸過道密碼:',
'remembermypassword' => '記定我嗰密碼(頂多$1{{PLURAL:$1|日|日}})',
'yourdomainname' => '倷嗰域名:',
'externaldberror' => '外部驗證資料庫出錯,或倷更新伓正倷嗰外部帳戶。',
'login' => '登入',
'nav-login-createaccount' => '登入/新開隻帳戶',
'loginprompt' => '要開到cookies才登入得正{{SITENAME}}。',
'userlogin' => '登入/新開隻帳戶',
'userloginnocreate' => '登入',
'logout' => '退出',
'userlogout' => '退出',
'notloggedin' => '冇登入',
'nologin' => "汝冇帳戶嘎? '''$1'''。",
'nologinlink' => '新開隻帳戶',
'createaccount' => '新開隻帳戶',
'gotaccount' => "有帳戶哩? '''$1'''。",
'gotaccountlink' => '登入',
'userlogin-resetlink' => '誺記汝嗰登錄信息?',
'createaccountmail' => '通過email',
'createaccountreason' => '原因:',
'badretype' => '汝捺嗰密碼伓合。',
'userexists' => '汝輸嗰用戶名係人家嗰,揀過隻囉!',
'loginerror' => '登入錯誤',
'nocookiesnew' => '帳戶扤正嘞!測到倷關吥嘞Cookies,麻煩倷開到佢登入過。',
'nocookieslogin' => '箇首要用 Cookies 登入,測到倷關吥嘞Cookies,麻煩倷開到佢登入過。',
'noname' => '汝冇輸正有效嗰用戶名。',
'loginsuccesstitle' => '登入正哩',
'loginsuccess' => '汝搦到"$1"嗰身份登到{{SITENAME}}。',
'nosuchuser' => '箇首冇叫"$1"嗰用戶。望吖倷嗰拼寫,要伓建過隻新帳戶。',
'nosuchusershort' => '箇首冇叫"$1"嗰用戶。請望吖倷嗰拼寫。',
'nouserspecified' => '汝要擢正一隻用戶名。',
'wrongpassword' => '汝嗰密碼錯誤伓佮,請較過吖著。',
'wrongpasswordempty' => '汝冇輸入密碼,請較過吖著。',
'passwordtooshort' => '汝嗰密碼伓佮或短傷哩,佢隻少要有$1隻字符,哈要同用戶名伓共樣。',
'mailmypassword' => '寄新密碼到我',
'passwordremindertitle' => '{{SITENAME}}嗰密碼提醒',
'passwordremindertext' => '有人(可能係汝,IP位址$1)要我俚搦新嗰{{SITENAME}} ($4) 嗰登入密碼寄到汝。眼下用戶"$2"嗰密碼係"$3"。請仰上就登入同到換吥密碼。要係別嗰人發嗰請求,或者倷尋回嘞倷嗰密碼,伓想改佢,倷可以嫑搭箇隻消息,接得用舊密碼。臨時密碼{{PLURAL:$5|一日|$5日}}之內會失效。',
'noemail' => '冇有用戶"$1"嗰email地址。',
'passwordsent' => '新嗰密碼已經寄到用戶"$1"嗰email去嘍。收到後請再登入過。',
'blocked-mailpassword' => '倷嗰IP地址拕封到嘞。用伓正密碼復原功能以防亂用。',
'eauthentsent' => '確認email寄到話正嗰地址去嘍。別嗰email發到箇隻帳戶之前,倷起先要按箇封email話嗰佢係否倷嗰。',
'throttled-mailpassword' => '$1嗰鐘頭前發出嘞密碼提醒。怕別嗰人亂扤,$1嗰鐘頭之內就只會發一隻密碼提醒。',
'mailerror' => '發送email錯誤: $1',
'acct_creation_throttle_hit' => '對伓住,倷建嘞$1隻帳號。倷再建伓正囉。',
'emailauthenticated' => '倷嗰電子郵件地址到$2 $3拕確認為係有效嗰。',
'emailnotauthenticated' => '倷嗰email<strong>哈冇拕認證</strong>。底下嗰功能都伓會發任何郵件。',
'noemailprefs' => '話正隻email來用箇隻功能',
'emailconfirmlink' => '確認倷嗰email',
'invalidemailaddress' => '電子郵件地址嗰格式伓對,請輸隻對嗰電子郵件地址或者清吥箇隻輸入框。',
'accountcreated' => '帳戶舞正哩',
'accountcreatedtext' => '舞正哩$1嗰帳戶。',
'createaccount-title' => '到{{SITENAME}}創建嗰帳戶',
'createaccount-text' => '有人到{{SITENAME}}用倷嗰電子郵件地址開設嘍隻名字係 "$2" 嗰新帳戶($4),密碼係 "$3" 。請倷仰上登錄同到修改密碼。

要係帳戶創建不對嗰話,倷就莫搭箇隻消息。',
'loginlanguagelabel' => '語言:$1',

# Change password dialog
'resetpass' => '設過帳戶密碼',
'resetpass_announce' => '倷係用到臨時email嗰代碼登入嗰。要登正入,倷要到箇首設定隻新密碼:',
'resetpass_header' => '設過密碼',
'oldpassword' => '老密碼:',
'newpassword' => '新密碼:',
'retypenew' => '確認密碼:',
'resetpass_submit' => '設定密碼同到登入',
'changepassword-success' => '汝嗰密碼改正哩!箇下汝登入嘚...',
'resetpass_forbidden' => '到{{SITENAME}}上改伓正密碼',
'resetpass-submit-loggedin' => '設過帳戶密碼',
'resetpass-submit-cancel' => '取消',

# Edit page toolbar
'bold_sample' => '粗體字',
'bold_tip' => '粗體字',
'italic_sample' => '斜體字',
'italic_tip' => '斜體字',
'link_sample' => '連結標題',
'link_tip' => '內部連結',
'extlink_sample' => 'http://www.example.com 連結標題',
'extlink_tip' => '外部連結(頭上加 http://)',
'headline_sample' => '標題文字',
'headline_tip' => '二級標題',
'nowiki_sample' => '到箇首扻入非格式文本',
'nowiki_tip' => '扻入非格式文本',
'image_tip' => '扻進文件',
'media_tip' => '檔案連結',
'sig_tip' => '汝帶時間嗰簽名',
'hr_tip' => '橫線 (好生使用)',

# Edit pages
'summary' => '摘要:',
'subject' => '主題/頭條:',
'minoredit' => '箇係隻細修改',
'watchthis' => '眏到箇頁',
'savearticle' => '存到著',
'preview' => '預覽',
'showpreview' => '望吖起',
'showlivepreview' => '即時預覽',
'showdiff' => '望吖差別',
'anoneditwarning' => "'''警告:'''汝哈冇登入,箇頁嗰編寫歷史會錄到汝嗰IP。",
'missingsummary' => "'''提示:''' 倷冇提供編寫摘要。要係倷再按係保存嗰話,倷保存嗰編輯就會冇編輯摘要。",
'missingcommenttext' => '請到底下評論。',
'missingcommentheader' => "''提示:''' 汝嗰評論冇提供標題。若係汝捺過到{{int:savearticle}}嗰話,汝保存嗰編輯就會冇標題。",
'summary-preview' => '摘要預覽:',
'subject-preview' => '主題/頭條預覽:',
'blockedtitle' => '用戶封到哩',
'blockedtext' => "汝嗰用戶名或IP地址拕$1封到哩。

箇道封鎖係$1封嗰。個中原因係''$2''。

* 箇回封鎖嗰開始時間係:$8
* 箇回封鎖嗰到期時間係:$6
* 對於拕查封嗰人:$7

汝聯繫得正$1或別嗰[[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|管理員]],討論箇回封鎖。除吥到汝嗰[[Special:Preferences|帳號參數設置]]裡度設正哩有效嗰email,伓然嗰話汝係用伓正「email到箇隻用戶」嗰功能。設正哩有效嗰email後,箇隻功能係伓會拕封到嗰。汝嗰IP地址係$3,許拕封到嗰ID係 #$5。請汝到全部嗰查詢裡度注明箇隻地址同/或查封ID。",
'autoblockedtext' => '別嗰人用過倷嗰IP地址,故係佢拕自動鎖到嘞。封佢嗰人係$1.
下首係封鎖嗰理由:

:\'\'$2\'\'

* 封鎖開始: $8
* 封鎖過期: $6

倷聯繫得正$1或別嗰[[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|管理員]]去談下箇道封鎖。

注意嗰係話伓定倷冇"e-mail箇隻用戶"嗰功能,除非倷到[[Special:Preferences|用戶設置]]有隻註冊email地址,再就係倷冇因為用佢拕封過。

倷嗰封鎖ID係$5。請到查詢嗰時間都要緊標到佢。',
'blockednoreason' => '冇話理由',
'whitelistedittext' => '起先汝要$1才編得正箇頁。',
'confirmedittext' => '確認嘞email才能編寫箇頁。麻煩用[[Special:Preferences|參數設置]]設置同確認倷嗰email。',
'nosuchsectiontitle' => '冇箇隻段落',
'nosuchsectiontext' => '汝試得編寫嗰段落伓存在。',
'loginreqtitle' => '需要登入',
'loginreqlink' => '登入',
'loginreqpagetext' => '汝要$1才眵得正別嗰頁面。',
'accmailtitle' => '密碼寄出哩',
'accmailtext' => "'$1'嗰密碼發到$2嘞。",
'newarticle' => '(新)',
'newarticletext' => '箇係隻冇拕建立嗰頁面。
要新開箇隻頁面,請到下首嗰方框裡頭編寫內容(望吖[[{{MediaWiki:Helppage}}|説明]]嗰細節)。
若係汝伓係特事來到箇首,捺吖瀏覽器嗰「去還」鍵即得去還。',
'anontalkpagetext' => "---- ''箇係匿名用戶嗰討論頁,話伓定佢哈冇開隻帳戶。別人單用得正IP地址同佢聯繫。箇隻IP地址可能有好幾隻用戶共用。如果倷係匿名用戶,覺得箇頁嗰內容同倷冇關,歡迎去[[Special:UserLogin|開隻新帳戶或登入]],省得同別嗰匿名用戶扤混來。''",
'noarticletext' => '眼下箇頁哈冇內容,汝到別嗰頁面[[Special:Search/{{PAGENAME}}|尋得正箇頁嗰標題]],
<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} 尋下有關日誌]或[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} 編寫箇頁]</span>。',
'noarticletext-nopermission' => '眼下箇頁哈冇內容,汝可以到別嗰頁面[[Special:Search/{{PAGENAME}}|尋吖箇頁嗰標題]],
<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} 尋吖有關日誌]或[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} 編寫箇頁]</span>。',
'clearyourcache' => "'''注意:''' 保存之後, 倷要清吥瀏覽器嗰緩存才眵得正改嗰內容。 '''Mozilla / Firefox / Safari:''' 按到 ''Shift'' 接到按''刷新''(或按吖''Ctrl-Shift-R'',到蘋果Mac上按''Cmd-Shift-R'');'''IE:''' 按到 ''Ctrl''接到按''刷新'',或按吖''Ctrl-F5'';'''Konqueror:''' 單只要按 ''刷新'';'''Opera:''' 用戶要到 ''工具-設置'' 完全嗰清除緩存。",
'usercssyoucanpreview' => "'''提示:''' 存到前請用'望吖起'來測吖倷嗰新CSS 。",
'userjsyoucanpreview' => "'''提示:''' 存到前請用'望吖起'來測吖倷嗰新JS 。",
'usercsspreview' => "'''注意倷單係到預覽倷個人嗰 CSS,內容哈冇保存!'''",
'userjspreview' => "'''注意倷單係到測試/預覽倷個人嗰 JavaScript,內容哈冇保存!'''",
'userinvalidcssjstitle' => "'''警告:''' 冇\"\$1\"嗰皮膚。請記到自定義嗰 .css 同 .js 頁要用小寫。就話,{{ns:user}}:Foo/vector.css 伓等同 {{ns:user}}:Foo/Vector.css。",
'updated' => '(更新正哩)',
'note' => "'''注意:'''",
'previewnote' => "'''請記到箇光係預覽,內容哈冇保存!'''",
'previewconflict' => '箇隻預覽係上首文字編輯區嗰內容。倷選擇保存嗰話佢才會保存到。',
'session_fail_preview' => "'''伓過意!箇隻段落嗰資料跌吥嘞,我俚處理伓正倷嗰編輯。請較過吖。哈係扤伓正嗰話,試得[[Special:UserLogout|退出]]後登入過。'''",
'session_fail_preview_html' => "伓過意!相關嗰程式資料跌吥哩,我俚處理伓正汝嗰編輯。'''

''箇隻wiki開放正原HTML碼,預覽拕弆到以防止JavaScript嗰攻擊。''

'''要係佢係合法編輯嗰,請較過吖。哈係扤伓正嗰話,試得[[Special:UserLogout|退出]]後登入過。'''",
'token_suffix_mismatch' => "'''倷嗰用戶端嗰編輯信毀吥嘞嚸標點符號字符,噉嗰話倷嗰編輯就拕拒絕嘞。
箇種情況通常係含到好多臭蟲、以網絡為主嗰匿名代理服務扤得。'''",
'editing' => '編輯嘚「$1」',
'editingsection' => '編輯嘚「$1」(段落)',
'editingcomment' => '編輯嘚「$1」(新段落)',
'editconflict' => '編輯仗: $1',
'explainconflict' => "倷起手編輯之後有人動過箇頁。
上首嗰方框顯示嗰係眼下本頁嗰內容。
倷嗰修改到下底嗰方框顯示。
倷要拿倷嗰修改并到現存嗰內容。
'''單只係'''上首方框嗰內容會等倷按\"存到著\"之後拕保存。",
'yourtext' => '倷編嗰內容',
'storedversion' => '存到嗰版本',
'nonunicodebrowser' => "'''警告:倷嗰瀏覽器伓兼容Unicode。箇度有隻辦法方便倷安全嗰編寫得正文章:伓係ASCII嗰字符會到編輯框裡度用十六進位編碼顯到。'''",
'editingold' => "'''警告:倷於今正編寫箇頁嗰舊版本。
要係倷存到佢嗰話,箇隻版本嗰全部改動會都跌吥去。'''",
'yourdiff' => '差異',
'copyrightwarning' => "請記得到{{SITENAME}}嗰全部貢獻會拕認為係$2之下發出嗰(望吖$1有別嗰資料)。要係倷伓想自家嗰編輯好嚟嚟拕亂扤吥,唉就莫遞交。<br />
倷都要話正倷嗰文字係倷自家寫嗰,或者係公有領域或別嗰自由資源複製到嗰。<br />
'''冇任何許可嗰情況下請莫遞交有版權嗰作品!'''",
'copyrightwarning2' => "請記得別嗰人編得正、改得正或者刪得正倷到{{SITENAME}}嗰全部貢獻。要係倷伓想自家嗰編輯好嚟嚟拕改吥,唉就莫遞交。<br />
倷都要話正倷嗰文字係倷自家寫嗰,或者係公有領域或別嗰自由資源複製到嗰(望吖$1有別嗰資料)。
'''冇任何許可嗰情況下請莫遞交有版權嗰作品!'''",
'longpageerror' => "'''錯誤:倷遞交嗰文字有$1 kilobytes咁長,佢長過最大嗰$2 kilobytes。存伓正倷遞交嗰文字。'''",
'readonlywarning' => "'''警告: 資料庫鎖到嘞進行定期修護,眼下倷存伓正倷嗰改動。倷可以拿佢存到文檔再著。'''",
'protectedpagewarning' => "'''警告: 箇頁拕鎖到哩,單就管理員許可權嗰用戶才改得正。'''
下首係供得汝參考嗰最晏嗰日誌。",
'semiprotectedpagewarning' => "'''注意:'''箇頁拕鎖到哩,單就註冊用戶編得正。
下首係供得汝參考嗰最晏嗰日誌。",
'cascadeprotectedwarning' => '警告: 箇頁已經受保護,單只管理員許可權嗰用戶才改得正,因為箇頁同底下嗰連鎖保護嗰{{PLURAL:$1|一隻|多隻}}頁面包到嘞:',
'titleprotectedwarning' => "'''警告:箇隻頁鎖到哩,需要[[Special:ListGroupRights|指定嗰權限]]才建立得正。'''
下首係供得汝參考嗰最晏嗰日誌。",
'templatesused' => '箇隻頁面使用嗰有$1模板:',
'templatesusedpreview' => '箇隻預覽使用嗰有{{PLURAL:$1|模板|模板}}',
'templatesusedsection' => '箇隻段落使用嗰{{PLURAL:$1|模板|模板}}有:',
'template-protected' => '(保護)',
'template-semiprotected' => '(半保護)',
'hiddencategories' => '箇隻版面係屬於$1隻隱藏類嗰成員:',
'edittools' => '<!--箇首嗰文本會到下底嗰編輯同上傳列表裡坨顯示。 -->',
'nocreatetext' => '箇隻網站限制新建頁面嗰功能。倷可以回頭去編輯有嘞嗰頁面,或者[[Special:UserLogin|登入或新開帳戶]]。',
'nocreate-loggedin' => '倷到 {{SITENAME}} 冇權新開頁面。',
'permissionserrors' => '許可權錯誤',
'permissionserrorstext' => '根據底下嗰{{PLURAL:$1|原因|原因}},倷冇許可權去扤:',
'permissionserrorstext-withaction' => '依得下頭嗰$1原因,汝冇權力去舞$2:',
'recreate-moveddeleted-warn' => "'''警告:汝想建過一隻先頭拕刪吥嗰頁面。'''

汝要想下接得編輯箇頁嗰必要性。
為到方便,箇頁嗰刪除記錄已經提供嘚下首:",
'moveddeleted-notice' => '箇隻版面已經拕刪吥哩。
下頭提供箇隻版面嗰刪除日誌,以供參考。',
'edit-conflict' => '編輯仗。',

# Parser/template warnings
'post-expand-template-inclusion-warning' => "'''警告:'''含到嗰模板尺寸大傷哩。
有滴模板不會拕包到。",
'post-expand-template-inclusion-category' => '模板包到超吥上限嗰頁',
'post-expand-template-argument-warning' => "'''警告:'''箇頁有隻少一隻模板參數嗰尺寸過大。
箇滴參數會拕略過。",
'post-expand-template-argument-category' => '含到略過模板參數嗰頁',

# "Undo" feature
'undo-success' => '箇隻編輯可以拕取銷。請檢查吖以確定箇係倷想扤嗰,接到保存修改去完成撤銷編輯。',
'undo-failure' => '半中嗰編輯有人挭仗,箇隻編輯伓可以拕取銷。',
'undo-summary' => '取消由[[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|對話]])所修訂嗰 $1',

# Account creation failure
'cantcreateaccounttitle' => '新開伓正帳戶',
'cantcreateaccount-text' => "IP 位址伓能 ('''$1''') 新開帳戶。箇可能係因為經常有來自倷嗰學堂或網絡供應商 (ISP)故意嗰破壞扤得。",

# History pages
'viewpagelogs' => '眵吖箇頁嗰日誌',
'nohistory' => '箇頁冇修改歷史。',
'currentrev' => '眼前嗰修改版本',
'currentrev-asof' => '到 $1 嗰眼下改動',
'revisionasof' => '$1嗰修改版本',
'revision-info' => '$2$1扤嗰修訂版本',
'previousrevision' => '←先頭嗰修改',
'nextrevision' => '後背嗰修改→',
'currentrevisionlink' => '眼前嗰修改',
'cur' => '箇下',
'next' => '之後',
'last' => '先頭',
'page_first' => '頂早',
'page_last' => '頂晏',
'histlegend' => "差異選擇:標到伓共樣版本嗰單選鍵,接到捺吖督上嗰鍵對比吖。<br />
說明:'''({{int:cur}})'''係跟得如今版本嗰比較,'''({{int:last}})'''係跟到先頭修改版本嗰比較,細 = 細修改。",
'history-fieldset-title' => '瀏覽歷史',
'history-show-deleted' => '獨係刪吥嗰',
'histfirst' => '頂早嗰版本',
'histlast' => '頂晏嗰版本',
'historysize' => '({{PLURAL:$1|1 字節|$1 字節}})',
'historyempty' => '(空)',

# Revision feed
'history-feed-title' => '修改歷史',
'history-feed-description' => '本站箇頁嗰修改歷史',
'history-feed-item-nocomment' => '$1$2',
'history-feed-empty' => '要求嗰頁面伓存在。佢可能拕刪吥嘞或改嘞名。試吖[[Special:Search|到本站尋]]有關嗰新頁面內容。',

# Revision deletion
'rev-deleted-comment' => '(注釋挪吥嘞)',
'rev-deleted-user' => '(用戶名挪吥哩)',
'rev-deleted-event' => '(項目挪吥哩)',
'rev-deleted-text-permission' => '箇頁嗰改動從共用文檔挪吥嘞。到[{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{PAGENAMEE}}}} 刪除日誌] 裡度倷話伓定有詳細嗰資料。',
'rev-deleted-text-view' => '箇頁嗰改動從共用文檔挪吥嘞。作為本站嗰管理員,倷查看得正;到[{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} 刪除日誌] 裡度有詳細嗰資料。',
'rev-delundel' => '顯示/弆到',
'rev-showdeleted' => '敨開',
'revisiondelete' => '刪除/反刪除修改',
'revdelete-nooldid-title' => '冇目標修訂',
'revdelete-nooldid-text' => '倷冇话箇隻操作嗰目标修改。',
'revdelete-selected' => "'''揀[[:$1]]嗰$2回修訂:'''",
'logdelete-selected' => "'''揀'''$1'''嗰$2隻日誌事件:'''",
'revdelete-text' => "'''刪吥嗰改動哈會到頁面歷史裡頭顯示, 但公眾瀏覽伓正佢嗰內容。'''

箇站別嗰管理員哈係能眵吖弆到嗰內容,同到通過同佢一樣嗰界面恢復刪除,除非設正嘞附加嗰限制。",
'revdelete-legend' => '設置可見性嗰限制',
'revdelete-hide-text' => '弆到修改內容',
'revdelete-hide-image' => '弆到檔內容',
'revdelete-hide-name' => '弆到動作同目標',
'revdelete-hide-comment' => '弆到編輯說明',
'revdelete-hide-user' => '弆到編者嗰用戶名/IP',
'revdelete-hide-restricted' => '同樣嗰限制應用到管理員,接到鎖定箇隻界面',
'revdelete-suppress' => '同時壓到由操作員同別嗰用戶嗰資料',
'revdelete-unsuppress' => '移吥恢復正嗰改動嗰限制',
'revdelete-log' => '原因:',
'revdelete-submit' => '應用到選正嗰修改',
'revdelete-success' => "'''修訂嗰可見性設置正嘍。'''",
'logdelete-success' => "'''事件嗰可見性設置正哩。'''",
'revdel-restore' => '改動可見性',
'revdel-restore-deleted' => '刪吥嗰修訂版',
'revdel-restore-visible' => '相得到嗰修訂版',
'pagehist' => '文章歷史',
'deletedhist' => '刪吥嗰歷史',

# History merging
'mergehistory' => '合併頁面嗰歷史',
'mergehistory-box' => '合併兩隻頁面嗰版本:',
'mergehistory-from' => '來嗰頁面:',
'mergehistory-into' => '要去嗰頁面:',
'mergehistory-list' => '合併得正嗰修改歷史',
'mergehistory-go' => '顯示合併得正嗰修改',
'mergehistory-submit' => '合併版本',
'mergehistory-empty' => '冇版本合併得正.',
'mergehistory-no-source' => '冇箇隻 $1 來嗰頁面。',
'mergehistory-no-destination' => '冇箇隻 $1 要去嗰頁面。',
'mergehistory-invalid-source' => '來嗰頁面題目要寫正。',
'mergehistory-invalid-destination' => '要去嗰頁面題目要寫正。',

# Merge log
'mergelog' => '合併記錄',
'revertmerge' => '伓合併',

# Diffs
'history-title' => '歷史版本嗰 "$1"',
'lineno' => '第$1行:',
'compareselectedversions' => '對比揀正嗰版本',
'editundo' => '還原',
'diff-multi' => '{{PLURAL:$2|1隻用戶|$2隻用戶}}舞嗰{{PLURAL:$1|一隻中途修改|$1隻中途修改}}冇拕顯示)',

# Search results
'searchresults' => '尋到嗰結果',
'searchresults-title' => '對「$1」尋到嗰結果',
'searchresulttext' => '有關嗰{{SITENAME}}嗰更多資料,請參看[[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]]。',
'searchsubtitle' => "用'''[[:$1]]'''",
'searchsubtitleinvalid' => "用'''$1'''尋",
'toomanymatches' => '返回多傷哩嗰結果,請較下用別嗰詞語尋過',
'titlematches' => '文章標題符合',
'notitlematches' => '冇頁面同文章標題符合',
'textmatches' => '頁面內容符合',
'notextmatches' => '冇頁面內容符合',
'prevn' => '前{{PLURAL:$1|$1}}隻',
'nextn' => '後{{PLURAL:$1|$1}}隻',
'prevn-title' => '頭$1隻{{PLURAL:$1|結果}}',
'nextn-title' => '後$1隻結果',
'shown-title' => '每頁顯示$1隻{{PLURAL:$1|結果}}',
'viewprevnext' => '望下($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)',
'searchmenu-exists' => "'''箇隻wiki已有一隻叫「[[:$1]]」嗰頁。'''",
'searchmenu-new' => "'''到箇隻wiki上建立「[[:$1]]」頁!'''",
'searchprofile-articles' => '內容頁',
'searchprofile-project' => '幫助同得計劃頁',
'searchprofile-images' => '多媒體',
'searchprofile-everything' => '所有',
'searchprofile-advanced' => '高級',
'searchprofile-articles-tooltip' => '到$1裡頭尋',
'searchprofile-project-tooltip' => '到$1裡頭尋',
'searchprofile-images-tooltip' => '尋檔案',
'searchprofile-everything-tooltip' => '尋所有內容(包括談詑頁)',
'searchprofile-advanced-tooltip' => '到自定名字空間裡頭尋',
'search-result-size' => '$1 $2隻字)',
'search-result-category-size' => '$1隻成員($2隻子分類,$3隻檔案)',
'search-redirect' => '(重定向 $1)',
'search-section' => '(小節 $1)',
'search-suggest' => '汝係要尋:$1',
'search-interwiki-caption' => '姊妹計劃',
'search-interwiki-default' => '$1隻結果:',
'search-interwiki-more' => '(更多)',
'searchrelated' => '相關',
'searchall' => '所有',
'showingresults' => '底下從第<b>$2</b>條顯示起先嗰<b>$1</b>條結果:',
'showingresultsnum' => '底下從第<b>$2</b>條顯示起先嗰<b>$3</b>條結果:',
'showingresultsheader' => "'''$4'''嗰{{PLURAL:$5|第'''$1'''到第'''$3'''隻結果|第'''$1 - $2'''隻,攏共'''$3'''隻結果}}",
'nonefound' => '<strong>注意:</strong>尋伓到往往係因為搜索夾到像“嗰”或“同”之類嗰常用字扤得。',
'search-nonefound' => '冇合到嗰查詢結果。',
'powersearch' => '高級尋',
'powersearch-legend' => '高級搜尋',
'powersearch-ns' => '到名子空間裡頭尋:',
'powersearch-redir' => '重定向嗰表單',
'powersearch-field' => '尋',
'searchdisabled' => '{{SITENAME}}嗰搜索功能已經關閉。倷可以用Google尋吖。但係佢嗰索引可能係早先嗰。',

# Preferences page
'preferences' => '參數設置',
'mypreferences' => '我嗰參數設置',
'prefs-edits' => '編輯數:',
'prefsnologin' => '哈冇登入',
'prefsnologintext' => '汝要<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:UserLogin}}|returnto=$1}} 登入]</span>後才設得正個人參數。',
'changepassword' => '改過密碼',
'prefs-skin' => '皮',
'skin-preview' => '(預覽)',
'datedefault' => '默認項目',
'prefs-datetime' => '日期同到時間',
'prefs-personal' => '用戶介紹',
'prefs-rc' => '頂晏嗰改動',
'prefs-watchlist' => '監視列表',
'prefs-watchlist-days' => '監視列表顯示頂久嗰日數:',
'prefs-watchlist-edits' => '加強版嗰監視列表顯示頂多更改數目:',
'prefs-misc' => '雜項',
'saveprefs' => '存到參數',
'resetprefs' => '設過參數',
'prefs-editing' => '編寫',
'rows' => '橫:',
'columns' => '豎:',
'searchresultshead' => '設置尋到嗰結果',
'resultsperpage' => '設置尋到嗰連結數',
'stub-threshold' => '<a href="#" class="stub">細文連結</a>格式門檻:',
'recentchangesdays' => '頂晏嗰改動嗰顯示日數:',
'recentchangescount' => '最近更改中嗰編輯數:',
'savedprefs' => '倷嗰個人參數設置保存正哩。',
'timezonelegend' => '時區:',
'localtime' => '當地時區',
'timezoneoffset' => '時差¹',
'servertime' => '服務器時間',
'guesstimezone' => '到瀏覽器上填',
'allowemail' => '接受別嗰用戶嗰郵件',
'defaultns' => '默認搜索嗰名字空間:',
'default' => '預設',
'prefs-files' => '檔案',
'youremail' => '電子郵件:',
'username' => '用戶名:',
'uid' => '用戶ID:',
'yourrealname' => '真名:',
'yourlanguage' => '語言:',
'yourvariant' => '多款內容語言:',
'yournick' => '簽名:',
'badsig' => '原始簽名錯誤,請檢查HTML。',
'badsiglength' => '花名咁長?佢嗰長度要少過$1隻字符。',
'email' => '電子郵件',
'prefs-help-realname' => '真名係選填嗰,要係倷填嘞,倷嗰作品就會標到倷嗰名字。',
'prefs-help-email' => 'email係選填嗰,佢可以等汝誺記密碼嗰時間寄email告誦汝。',
'prefs-help-email-others' => '汝不公開自家嗰用戶身分也得通過用戶頁或用戶談詑頁跟得汝聯繫。',
'prefs-help-email-required' => '需要電子郵件地址。',

# User rights
'userrights' => '用戶許可權管理',
'userrights-lookup-user' => '管理用戶群',
'userrights-user-editname' => '輸入用戶名:',
'editusergroup' => '編輯用戶群',
'editinguser' => "眼下編輯嘚用戶嗰權限 '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])",
'userrights-editusergroup' => '編輯用戶群',
'saveusergroups' => '存儲用戶群',
'userrights-groupsmember' => '歸到:',
'userrights-reason' => '原因:',
'userrights-no-interwiki' => '倷冇得權改吥別嗰wiki網站上箇隻用戶嗰權利。',
'userrights-nodatabase' => '冇得箇隻數據庫 $1 或係冇在本地。',

# Groups
'group' => '群:',
'group-autoconfirmed' => '自動確認用戶',
'group-bot' => '機器人',
'group-sysop' => '操作員',
'group-bureaucrat' => '行政員',
'group-all' => '(全部)',

'group-autoconfirmed-member' => '自動確認用戶',
'group-bot-member' => '機器人',
'group-sysop-member' => '操作員',
'group-bureaucrat-member' => '行政員',

'grouppage-autoconfirmed' => '{{ns:project}}:自動確認用戶',
'grouppage-bot' => '{{ns:project}}:機器人',
'grouppage-sysop' => '{{ns:project}}:操作員',
'grouppage-bureaucrat' => '{{ns:project}}:行政員',

# Special:Log/newusers
'newuserlogpage' => '新開戶嗰人名單',

# User rights log
'rightslog' => '用戶許可權日誌',
'rightslogtext' => '底下記到用戶許可權嗰更改記錄。',

# Associated actions - in the sentence "You do not have permission to X"
'action-edit' => '編輯箇頁',

# Recent changes
'nchanges' => '$1道改動',
'recentchanges' => '頂晏嗰改動',
'recentchanges-legend' => '箇晝子嗰更改選項',
'recentchanges-summary' => '跟到箇隻wiki上嗰頂晏嗰改動。',
'recentchanges-feed-description' => '跟到箇隻 wiki 上集合嗰頂晏嗰改動。',
'recentchanges-label-newpage' => '箇隻編輯會建立隻新頁',
'recentchanges-label-minor' => '箇係隻細修改',
'recentchanges-label-bot' => '箇隻編輯係機器人舞嗰',
'recentchanges-label-unpatrolled' => '箇隻編輯冇拕查過',
'rcnote' => "下底係到$4 $5,箇'''$2'''日嗰'''$1'''回改動:",
'rcnotefrom' => "底下係自'''$2'''嗰更改(頂多顯示'''$1'''):",
'rclistfrom' => '顯示自$1後嗰新改動',
'rcshowhideminor' => '$1細編輯',
'rcshowhidebots' => '$1機器人嗰編輯',
'rcshowhideliu' => '$1登入用戶嗰編輯',
'rcshowhideanons' => '$1匿名用戶嗰編輯',
'rcshowhidepatr' => '$1檢查過嗰編輯',
'rcshowhidemine' => '$1我嗰編輯',
'rclinks' => '顯示頂晏$2日之內頂新嗰$1回改動。<br />$3',
'diff' => '差異',
'hist' => '歷史',
'hide' => '弆到',
'show' => '顯示',
'minoreditletter' => '細',
'newpageletter' => '新',
'boteditletter' => '機',
'number_of_watching_users_pageview' => '[$1隻監視用戶]',
'rc_categories' => '分類界定(用"|"隔開)',
'rc_categories_any' => '任何',
'newsectionsummary' => '/* $1 */ 新段落',
'rc-enhanced-expand' => '顯到細節(需要 JavaScript)',
'rc-enhanced-hide' => '弆到細節',

# Recent changes linked
'recentchangeslinked' => '連結頁嗰更改',
'recentchangeslinked-feed' => '連結頁嗰更改',
'recentchangeslinked-toolbox' => '連結頁嗰更改',
'recentchangeslinked-title' => '連結頁嗰改動到 "$1"',
'recentchangeslinked-summary' => "箇隻特殊頁列出箇頁連出去頁面嗰頂晏嗰改動(或係某隻分類嗰頁面)。
[[Special:Watchlist|汝嗰監視列表]]頁面會用'''粗體'''顯到。",
'recentchangeslinked-page' => '頁面名子:',
'recentchangeslinked-to' => '顯示連到搦出來嗰頁面',

# Upload
'upload' => '上傳檔案',
'uploadbtn' => '上傳檔案',
'reuploaddesc' => '返回上傳列表。',
'uploadnologin' => '冇登入',
'uploadnologintext' => '倷要[[Special:UserLogin|登入]]再上傳得正檔案。',
'upload_directory_read_only' => '上傳目錄($1)伓存在或冇寫入許可權。',
'uploaderror' => '上傳出錯',
'uploadtext' => "用下底嗰表格上傳檔案。
要眵或要尋先前上傳嗰圖像請去[[Special:FileList|圖像列表]],上傳同刪除會記到[[Special:Log/upload|上傳日誌]]裡度。

要係想扻文件到頁面,用得正下底嗰方式連結:
'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:File.jpg]]</nowiki>''',
'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:File.png|alt text]]</nowiki>''' 或
'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:media}}<nowiki>:File.ogg]]</nowiki>''' 直接連接到箇隻文件。",
'upload-permitted' => '容許嗰文件類型:$1。',
'upload-preferred' => '優先嗰文件類型:$1。',
'upload-prohibited' => '禁止嗰文件類型:$1。',
'uploadlog' => '上傳日誌',
'uploadlogpage' => '上傳日誌',
'uploadlogpagetext' => '底下係最近上傳檔嗰通覽表。',
'filename' => '檔案名',
'filedesc' => '摘要',
'fileuploadsummary' => '摘要:',
'filestatus' => '版權狀態:',
'filesource' => '來源:',
'uploadedfiles' => '上傳檔案中',
'ignorewarning' => '伓搭警告同存到檔案',
'ignorewarnings' => '伓搭所有警告',
'minlength1' => '檔案名字至少要有一隻字。',
'illegalfilename' => '檔案名"$1"有頁面標題伓容許嗰字元。請改吖名再上傳過。',
'badfilename' => '檔案名已經拕改成"$1"。',
'filetype-badmime' => 'MIME類別"$1"係伓容許嗰格式。',
'filetype-missing' => '箇隻檔案名稱並冇副檔名 (就像 ".jpg")。',
'large-file' => '建議檔案嗰大小伓要超吥$1;本檔案大小係$2。',
'largefileserver' => '箇隻檔案要大過服務器配置容允嗰大小。',
'emptyfile' => '倷上傳嗰檔案伓存在。箇可能係因為檔案名按錯嘞。請檢查倷係否真嗰要上傳箇隻檔案。',
'fileexists' => '箇隻檔案名已存在。如果倷確定伓正倷係否要改佢,請檢查<strong>[[:$1]]</strong>。 [[$1|thumb]]',
'fileexists-extension' => '有嘞隻飛像嗰檔名: [[$2|thumb]]
* 上載文檔嗰檔名: <strong>[[:$1]]</strong>
* 目前檔嗰檔名: <strong>[[:$2]]</strong>
請揀隻伓同嗰名字。',
'fileexists-thumbnail-yes' => "箇隻檔案好像係一隻圖像嗰縮小版''(縮圖)''。 [[$1|thumb]]
請檢查清楚箇隻檔案<strong>[[:$1]]</strong>。
如果檢查後嗰檔同原先圖像嗰大小係一樣嗰話,就嫑再上傳多一隻縮圖。",
'file-thumbnail-no' => "箇隻檔案名係以<strong>$1</strong>開頭。佢好像一隻圖像嗰縮小版''(縮圖)''。如果倷有箇隻圖像嗰完整版,伓然請再改過隻檔名。",
'fileexists-forbidden' => '箇隻檔案名已存在;請回頭並換過隻新嗰名稱來上傳箇隻檔案。[[File:$1|thumb|center|$1]]',
'fileexists-shared-forbidden' => '到共用檔案庫裡度有嘞同名嗰檔案;請回頭並換過隻新嗰名稱來上傳箇隻檔案。[[File:$1|thumb|center|$1]]',
'uploadwarning' => '上傳警告',
'savefile' => '保存檔案',
'uploadedimage' => '上傳正哩"[[$1]]"',
'overwroteimage' => '上傳正哩"[[$1]]"嗰新版本',
'uploaddisabled' => '上傳伓正',
'uploaddisabledtext' => '上傳伓正文件到{{SITENAME}}。',
'uploadscripted' => '箇隻檔案包到可能會誤導網絡瀏覽器錯誤解釋嗰 HTML 或腳本代碼。',
'uploadvirus' => '箇隻檔案有病毒!詳情: $1',
'sourcefilename' => '原始檔案名:',
'destfilename' => '目標檔案名:',
'watchthisupload' => '眏到箇頁',
'filewasdeleted' => '先前有隻同名檔案上傳後又拕刪吥嘞。上傳箇隻檔案之前倷非要檢查$1。',
'filename-bad-prefix' => "倷上傳嗰檔案名係以'''\"\$1\"'''做開頭嗰,通常箇種冇意義嗰名字係數碼相機度嗰自動編排。請到倷嗰檔案揀過隻更加有意義嗰名字。",
'upload-success-subj' => '上傳正哩',

'upload-proto-error' => '協定錯誤',
'upload-proto-error-text' => '遠程上傳要求 URL 用 <code>http://</code> 或 <code>ftp://</code> 開頭。',
'upload-file-error' => '內部錯誤',
'upload-file-error-text' => '創建臨時檔案時服務器出現內部錯誤。請聯繫系統管理員。',
'upload-misc-error' => '未知嗰上傳錯誤',
'upload-misc-error-text' => '上傳嗰時間發生未知嗰錯誤。請確認輸嗰係正確同訪問得正嗰 URL,接到試過吖。要係哈有問題,請聯繫系統管理員。',

# Some likely curl errors. More could be added from <http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html>
'upload-curl-error6' => '訪問伓正 URL',
'upload-curl-error6-text' => '訪問伓正輸入嗰 URL。請檢查過箇隻URL 係否正確,再就係網站嗰訪問係否正常。',
'upload-curl-error28' => '上傳超時',
'upload-curl-error28-text' => '站點回應時間過長。請檢查箇隻網站嗰訪問係否正常,過吖再試過。倷可能要等網絡伓咁卡嗰時間再試吖。',

'license' => '授權:',
'license-header' => '授權',
'nolicense' => '冇選定',
'license-nopreview' => '(冇預覽用得正)',
'upload_source_url' => '(一隻有效嗰,公開嗰 URL)',
'upload_source_file' => '(倷電腦嗰一隻檔案)',

# Special:ListFiles
'listfiles_search_for' => '按媒體名字尋:',
'imgfile' => '檔案',
'listfiles' => '檔案列表',
'listfiles_date' => '日期',
'listfiles_name' => '名稱',
'listfiles_user' => '用戶',
'listfiles_size' => '大細',
'listfiles_description' => '簡話',

# File description page
'file-anchor-link' => '檔案',
'filehist' => '檔案歷史',
'filehist-help' => '按到日期/時間去眵吖許時間有過嗰檔案。',
'filehist-deleteall' => '全部刪掉',
'filehist-deleteone' => '刪吥箇隻',
'filehist-revert' => '舞還原',
'filehist-current' => '眼前',
'filehist-datetime' => '日期/時間',
'filehist-thumb' => '縮圖',
'filehist-thumbtext' => '到$1嗰縮圖版本',
'filehist-user' => '用戶',
'filehist-dimensions' => '尺寸',
'filehist-filesize' => '檔案大細',
'filehist-comment' => '說明',
'imagelinks' => '檔案使用',
'linkstoimage' => '底下嗰$1隻頁面連結到箇隻檔案:',
'nolinkstoimage' => '冇頁面連結到箇隻檔案。',
'sharedupload' => '箇隻檔案來自$1,佢可能拕應用嘚別嗰項目。',
'sharedupload-desc-there' => '箇隻檔案來自$1,佢可能拕應用嘚別嗰項目。
請相吖[$2 檔案描述頁面]以了解佢嗰相關資訊。',
'sharedupload-desc-here' => '箇隻檔案來自$1,佢可能拕應用嘚別嗰項目。
佢嗰[$2 檔案描述頁面]顯示嘚下頭。',
'uploadnewversion-linktext' => '上傳箇隻檔案嗰新版本',

# File reversion
'filerevert' => '恢復$1',
'filerevert-legend' => '恢復檔案',
'filerevert-intro' => "眼下倷恢復嘚'''[[Media:$1|$1]]'''到[$4 $2 $3嗰版本]。",
'filerevert-comment' => '理由:',
'filerevert-defaultcomment' => '還原到哩$1, $2嗰版本',
'filerevert-submit' => '恢復',
'filerevert-success' => "'''[[Media:$1|$1]]'''還原到哩[$4 $2 $3嗰版本]。",
'filerevert-badversion' => '箇隻檔案所提供嗰時間標記並冇早先嗰本地版本。',

# File deletion
'filedelete' => '刪吥 $1',
'filedelete-legend' => '刪吥檔案',
'filedelete-intro' => "倷正刪吥'''[[Media:$1|$1]]'''。",
'filedelete-intro-old' => "倷正刪吥'''[[Media:$1|$1]]'''到[$4 $2 $3]嗰版本。",
'filedelete-comment' => '原因:',
'filedelete-submit' => '刪吥',
'filedelete-success' => "'''$1'''刪吥哩。",
'filedelete-success-old' => '<span class="plainlinks">\'\'\'[[Media:$1|$1]]\'\'\' $2 $3 嗰版本刪吥哩。</span>',
'filedelete-nofile' => "{{SITENAME}}箇隻網站伓存在'''$1'''。",
'filedelete-nofile-old' => "按到指定屬性嗰情況,箇首冇'''$1'''到嗰版本。",
'filedelete-otherreason' => '別嗰/附加緣故:',
'filedelete-reason-otherlist' => '別嗰緣故',
'filedelete-reason-dropdown' => '*常用刪除理由
** 侵犯版權
** 檔案重複',

# MIME search
'mimesearch' => 'MIME 搜尋',
'mimesearch-summary' => '箇隻頁面啟用檔案MIME類型篩檢程式。輸入:內容類型/子類型,像 <code>image/jpeg</code>。',
'mimetype' => 'MIME 類型:',
'download' => '下載',

# Unwatched pages
'unwatchedpages' => '冇眏到嗰頁面',

# List redirects
'listredirects' => '重定向頁面列表',

# Unused templates
'unusedtemplates' => '冇使用嗰模板',
'unusedtemplatestext' => '箇隻頁面列出模板空間名下底冇拕別嗰頁面使用嗰頁面。刪掉箇兮模板前請檢查別嗰連到箇隻模板嗰頁面。',
'unusedtemplateswlh' => '別嗰連結',

# Random page
'randompage' => '隨機文章',
'randompage-nopages' => '箇隻名字空間冇嗰頁面。',

# Random redirect
'randomredirect' => '隨機重定向頁面',
'randomredirect-nopages' => '箇隻名字空間冇重定向頁面。',

# Statistics
'statistics' => '數據',
'statistics-header-pages' => '頁面數據',
'statistics-header-edits' => '編輯數據',
'statistics-header-views' => '查看數據',
'statistics-header-users' => '用戶數據',
'statistics-header-hooks' => '別嗰數據',
'statistics-articles' => '內容頁',
'statistics-pages' => '頁面',
'statistics-pages-desc' => 'wiki上頭所有頁面,包到談詑頁、重定向等',
'statistics-files' => '上載正嗰檔案',
'statistics-edits' => '自從{{SITENAME}}設定嗰頁面編輯數',
'statistics-edits-average' => '每頁嗰平均編輯數',
'statistics-views-total' => '查看嗰統共數',
'statistics-views-peredit' => '每到編輯查看數',
'statistics-users' => '註冊過嗰[[Special:ListUsers|用戶]]',
'statistics-users-active' => '活躍用戶',
'statistics-users-active-desc' => '頭$1日操作過嗰用戶',
'statistics-mostpopular' => '眵嗰人頂多嗰頁面',

'doubleredirects' => '雙重重定向頁面',
'doubleredirectstext' => '底下嗰重定向連結到別隻重定向頁面:',
'double-redirect-fixed-move' => '[[$1]]拕移動正,佢箇下拕重定向到[[$2]]。',
'double-redirect-fixer' => '重定向嗰修正器',

'brokenredirects' => '壞吥嗰重定向頁',
'brokenredirectstext' => '底下嗰重定向頁面指到嗰係伓存在嗰頁面:',
'brokenredirects-edit' => '編寫',
'brokenredirects-delete' => '刪吥',

'withoutinterwiki' => '冇語言連結嗰頁面',
'withoutinterwiki-summary' => '底下嗰頁面係冇語言連結到別嗰語言版本:',
'withoutinterwiki-legend' => '前綴',
'withoutinterwiki-submit' => '顯到',

'fewestrevisions' => '改得頂少嗰文章',

# Miscellaneous special pages
'nbytes' => '$1字節',
'ncategories' => '$1隻分類',
'nlinks' => '$1隻連結',
'nmembers' => '$1隻成員',
'nrevisions' => '$1隻改動',
'nviews' => '$1回瀏覽',
'specialpage-empty' => '箇隻報告嗰結果係空嗰。',
'lonelypages' => '孤立嗰頁面',
'lonelypagestext' => '底下頁面冇連結到{{SITENAME}}箇別嗰頁面。',
'uncategorizedpages' => '冇歸類嗰頁面',
'uncategorizedcategories' => '冇歸類嗰分類',
'uncategorizedimages' => '冇歸類嗰文件',
'uncategorizedtemplates' => '冇歸類嗰模板',
'unusedcategories' => '冇使用嗰分類',
'unusedimages' => '冇使用嗰圖像',
'popularpages' => '熱門頁面',
'wantedcategories' => '等撰嗰分類',
'wantedpages' => '等撰嗰頁面',
'mostlinked' => '頂多連結嗰頁面',
'mostlinkedcategories' => '頂多連結嗰分類',
'mostlinkedtemplates' => '頂多連結嗰模板',
'mostcategories' => '頂多分類嗰文章',
'mostimages' => '連結頂多嗰圖像',
'mostrevisions' => '頂多改動嗰文章',
'prefixindex' => '首碼索引',
'shortpages' => '短文章',
'longpages' => '長文章',
'deadendpages' => '脫接頁面',
'deadendpagestext' => '下底箇頁面冇連到{{SITENAME}}嗰別隻頁面:',
'protectedpages' => '受保護頁面',
'protectedpagestext' => '底下頁面已經受保護以防止亂動',
'protectedpagesempty' => '箇兮參數下冇頁面拕保護到。',
'protectedtitles' => '保護題目',
'listusers' => '用戶列表',
'usercreated' => '到$1$2{{GENDER:$3|建立}}',
'newpages' => '新頁',
'newpages-username' => '用戶名:',
'ancientpages' => '老早嗰頁面',
'move' => '移動',
'movethispage' => '移動箇頁',
'unusedimagestext' => '請注意別嗰網站直接用得正URL連結到箇隻圖像,故係箇首列到嗰圖像可能哈會拕使用。',
'unusedcategoriestext' => '話係話冇拕別嗰文章或分類採用,但列表嗰分類頁哈係存在。',
'notargettitle' => '冇目標',
'notargettext' => '倷冇指正隻功能要用到嗰對象係頁面或用戶。',
'pager-newer-n' => '新$1次',
'pager-older-n' => '先$1次',

# Book sources
'booksources' => '書籍來源',
'booksources-search-legend' => '尋下書籍來源',
'booksources-go' => '跳到',
'booksources-text' => '底下係一部分網絡書店嗰連結列表,可以提供到倷要找嗰書籍嗰更多資料:',

# Special:Log
'specialloguserlabel' => '用戶:',
'speciallogtitlelabel' => '標題:',
'log' => '日誌',
'all-logs-page' => '所有日誌',
'alllogstext' => '攏共顯到全部嗰日誌。倷能選隻日誌類型、用戶名或關聯頁面縮小顯示嗰範圍。',
'logempty' => '日誌裡頭冇符合嗰項目。',
'log-title-wildcard' => '尋吖箇隻字開頭嗰標題',

# Special:AllPages
'allpages' => '所有嗰頁面',
'alphaindexline' => '$1$2',
'nextpage' => '下頁($1)',
'prevpage' => '上頁($1)',
'allpagesfrom' => '顯示以箇底開始嗰頁面:',
'allpagesto' => '顯到下頭位置結束嗰頁面:',
'allarticles' => '全部文章',
'allinnamespace' => '全部文章(歸$1空間名)',
'allnotinnamespace' => '全部文章(伓歸$1空間名)',
'allpagesprev' => '前',
'allpagesnext' => '後',
'allpagessubmit' => '交',
'allpagesprefix' => '以箇隻開頭嗰頁面:',
'allpagesbadtitle' => '提供嗰頁面標題冇用,或有隻跨語言或跨wiki嗰字頭。佢可能含到一隻或幾隻字伓合標題。',
'allpages-bad-ns' => '{{SITENAME}}冇名字空間叫"$1"嗰。',

# Special:Categories
'categories' => '頁面分類',
'categoriespagetext' => '下底嗰分類包到頁面或係媒體文件。
[[Special:UnusedCategories|Unused categories]] are not shown here.
Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',

# Special:LinkSearch
'linksearch' => '外部連結',
'linksearch-ok' => '尋吖',
'linksearch-line' => '$1連自$2',

# Special:ListUsers
'listusersfrom' => '顯示噉樣用戶條件:',
'listusers-submit' => '顯示',
'listusers-noresult' => '尋伓到用戶。',

# Special:ListGroupRights
'listgrouprights-members' => '(成員名單)',

# Email user
'mailnologin' => '冇email地址',
'mailnologintext' => '倷要[[Special:UserLogin|登入]] 起同到倷嗰[[Special:Preferences|參數設置]] 有隻有效嗰email才發得正email到別嗰用戶。',
'emailuser' => '發email到箇隻用戶',
'emailpage' => '發email到用戶',
'emailpagetext' => '要係箇隻用戶到佢嗰參數設置頁填哩有效嗰email位置,下底嗰表格會寄隻信息到箇隻用戶。
倷到倷參數設置填嗰email位置會顯到email嗰「發信人」箇欄,咁樣箇隻用戶就回得正倷囉。',
'usermailererror' => 'Mail位置返回錯誤:',
'defemailsubject' => '{{SITENAME}} 電子郵件',
'noemailtitle' => '冇電子郵件地址',
'noemailtext' => '箇隻用戶哈冇指定正一隻有效嗰email,或者佢伓願收別嗰用戶嗰電子郵件。',
'emailfrom' => '發信人',
'emailto' => '收信人',
'emailsubject' => '主題',
'emailmessage' => '消息',
'emailsend' => '發出',
'emailccme' => '搦我嗰消息嗰副本發到我嗰郵箱。',
'emailccsubject' => '拿倷嗰消息複製到 $1: $2',
'emailsent' => 'email發出哩',
'emailsenttext' => '汝嗰email發出哩。',

# Watchlist
'watchlist' => '監視列表',
'mywatchlist' => '我嗰監視列表',
'watchlistfor2' => '$1嗰監視列表$2',
'nowatchlist' => '倷嗰監視列表什哩都冇有。',
'watchlistanontext' => '請$1眵吖或改吖倷嗰監視列表。',
'watchnologin' => '冇登入',
'watchnologintext' => '倷要[[Special:UserLogin|登入]]起才改得正倷嗰監視列表。',
'addedwatchtext' => "頁面「[[:$1]]」加到嘞倷嗰[[Special:Watchlist|監視列表]]。箇頁同佢嗰討論頁嗰全部改動以後都會列到許首,佢會用'''粗體''' 列到[[Special:RecentChanges|最近更改]]讓倷更加容易識別。 倷以後要係拿佢到監視列表刪卟佢嗰話,就到導航條點吖「莫眏到」。",
'removedwatchtext' => '頁面[[:$1]]到[[Special:Watchlist|倷嗰監視列表]]刪卟哩。',
'watch' => '眏到',
'watchthispage' => '眏到箇頁',
'unwatch' => '莫眏到',
'unwatchthispage' => '莫眏到箇頁',
'notanarticle' => '伓係文章',
'watchlist-details' => '$1隻頁面(伓算討論頁) 拕眏到哩',
'wlheader-enotif' => '啟動哩email通知功能。',
'wlheader-showupdated' => "上回倷眵嗰頁面改動嗰部分用'''粗體'''顯到",
'watchmethod-recent' => '眵吖拕眏到嗰頁面嗰頂晏嗰編輯',
'watchmethod-list' => '望吖監視頁裡頭頂晏嗰改動',
'watchlistcontains' => '倷嗰監視列表包含$1隻頁面。',
'iteminvalidname' => "頁面'$1'出錯,無效命名...",
'wlnote' => "下底係最近'''$2'''鐘頭內嗰最晏'''$1'''道修改:",
'wlshowlast' => '顯示箇日子$1鐘頭$2$3嗰改動',
'watchlist-options' => '監視清單選項',

# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching' => '眏到...',
'unwatching' => '莫眏到...',

'enotif_mailer' => '{{SITENAME}}郵件報告員',
'enotif_reset' => '拿全部文章標成已讀',
'enotif_impersonal_salutation' => '{{SITENAME}}用戶',
'enotif_lastvisited' => '眵倷上回訪問後嗰全部改動請去$1。',
'enotif_lastdiff' => '想眵改動請去$1。',
'enotif_anon_editor' => '匿名用戶$1',
'enotif_body' => '$WATCHINGUSERNAME先生/小姐倷好,

$CHANGEDORCREATED{{SITENAME}}嗰 $PAGETITLE 頁面已經由$PAGEEDITOR $PAGEEDITDATE,請到 $PAGETITLE_URL眵吖目前嗰版本。

$NEWPAGE
編輯摘要: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT
聯絡箇隻編輯人: mail: $PAGEEDITOR_EMAIL

本站: $PAGEEDITOR_WIKI 今後伓會通知倷將來嗰改動,除非接到來到箇頁。倷也能設過倷全部監視頁嗰通知標記。

{{SITENAME}}通知系統 – 會改卟倷嗰監視列表設置,請去 {{canonicalurl:{{#special:EditWatchlist}}}}

回饋同到別嗰説明: {{canonicalurl:{{MediaWiki:Helppage}}}}',
'created' => '建正嘞',
'changed' => '改卟嘞',

# Delete
'deletepage' => '刪卟頁面',
'confirm' => '確認',
'excontent' => "內容係: '$1'",
'excontentauthor' => '內容係: \'$1\' (唯一嗰貢獻者係"$2")',
'exbeforeblank' => "拕清空之前嗰內容係: '$1'",
'exblank' => '頁面冇內容',
'delete-confirm' => '刪卟"$1"去',
'delete-legend' => '刪卟去',
'historywarning' => "'''警告''': 倷要刪卟嗰頁面含到$1到{{PLURAL:$1|修訂|修訂}}嗰歷史",
'confirmdeletetext' => '仰上倷就要永久刪卟資料庫嗰一隻頁面或圖像同佢嗰歷史。請確定倷要噉做,哈要曉得佢嗰後果,更加伓能違反[[{{MediaWiki:Policy-url}}]]。',
'actioncomplete' => '舞正哩',
'actionfailed' => '操作冇舞正',
'deletedtext' => '"$1"刪吥哩。頂晏嗰刪除記錄請望$2。',
'dellogpage' => '刪除日誌',
'dellogpagetext' => '下底係頂晏刪除嗰記錄列表:',
'deletionlog' => '刪除日誌',
'reverted' => '還原到早先嗰版本',
'deletecomment' => '原因:',
'deleteotherreason' => '別嗰/附加理由:',
'deletereasonotherlist' => '別嗰理由',
'deletereason-dropdown' => '*常用刪除嗰理由
** 寫嗰人自家嗰要求
** 侵犯版權
** 特試破壞',

# Rollback
'rollback' => '還原修改',
'rollback_short' => '還原',
'rollbacklink' => '還原',
'rollbackfailed' => '還原失敗',
'cantrollback' => '還原伓正;頂晏嗰貢獻人係文章嗰唯一作者。',
'alreadyrolled' => '還原伓正由[[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|討論]])做嗰[[$1]]嗰最晏編寫;
別嗰人編輯過或係恢復嘞箇頁。

最晏編輯人: [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|討論]])。',
'editcomment' => "編輯介紹: \"''\$1''\"。",
'revertpage' => '返回由[[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|對話]])嗰編輯;恢復到[[User:$1|$1]]嗰最末一隻版本',
'rollback-success' => '返回由$1嗰編輯;恢復到$2嗰頂晏一隻版本。',

# Edit tokens
'sessionfailure' => '倷嗰登入好像有嚸問題,為到防範未然,箇隻動作拕取消嘞。

請按吖“後退”再試過囉!',

# Protect
'protectlogpage' => '保護日誌',
'protectlogtext' => '下底係頁面鎖定同到解除鎖定嗰列表。請望下[[Special:ProtectedPages|保護頁面列表]]來監察目前嗰頁面保護情況。',
'protectedarticle' => '保護正哩“[[$1]] ”',
'modifiedarticleprotection' => '改變哩“[[$1]]”嗰保護等級',
'unprotectedarticle' => '撤銷保護“[[$1]] ”',
'protect-title' => '保護“$1”中',
'prot_1movedto2' => '[[$1]]移到[[$2]]',
'protect-legend' => '確認保護',
'protectcomment' => '原因:',
'protectexpiry' => '期限:',
'protect_expiry_invalid' => '到期時間無效。',
'protect_expiry_old' => '到期時間已過。',
'protect-text' => "倷到箇首能瀏覽或修改頁面'''$1'''嗰保護級別。",
'protect-locked-blocked' => "倷改伓正拕封鎖時嗰保護級別。下底係'''$1'''現今嗰保護級別:",
'protect-locked-dblock' => "資料庫鎖到嘞就改伓正保護級別。下底係'''$1'''現今嗰保護級別:",
'protect-locked-access' => "倷嗰許可權改伓正保護級別。

下底係'''$1'''現今嗰保護級別:",
'protect-cascadeon' => '下底嗰{{PLURAL:$1|一隻|多隻}}頁面含到箇頁,佢哈啟動嘞連鎖保護,故係箇頁也就拕保護到嘞,編伓正。倷能設過箇頁嗰保護級別,但係箇伓會影響到連鎖保護。',
'protect-default' => '(默認)',
'protect-fallback' => '非要“$1”嗰許可',
'protect-level-autoconfirmed' => '禁止冇註冊嗰用戶',
'protect-level-sysop' => '只限操作員',
'protect-summary-cascade' => '聯鎖',
'protect-expiring' => '$1 (UTC)到期',
'protect-cascade' => '保護箇頁含到嗰頁面 (連鎖保護)',
'protect-cantedit' => '倷改伓正箇頁嗰保護程度,因為倷冇搦到編輯授權。',
'protect-expiry-options' => '兩個鍾頭:2 hours,一日:1 day,三日:3 days,一個禮拜:1 week,兩個禮拜:2 weeks,一個月:1 month,三個月:3 months,六個月:6 months,一年:1 year,一世:infinite',
'restriction-type' => '許可權:',
'restriction-level' => '限制級別:',
'minimum-size' => '頂細嗰碼子',
'maximum-size' => '頂大嗰碼子:',
'pagesize' => '(字節)',

# Restrictions (nouns)
'restriction-edit' => '編寫',
'restriction-move' => '斢動',
'restriction-create' => '建立',

# Restriction levels
'restriction-level-sysop' => '全保護',
'restriction-level-autoconfirmed' => '半保護',
'restriction-level-all' => '任何等級',

# Undelete
'undelete' => '望吖刪卟嗰頁面',
'undeletepage' => '望吖同恢復刪卟嗰頁面',
'viewdeletedpage' => '望吖刪卟嗰頁面',
'undeletepagetext' => '下底嗰頁面拕刪卟嘞,但到檔案許首哈係恢復得正嗰。檔案庫會定時清理。',
'undeleteextrahelp' => "要恢復艮隻頁面,請清除全部選擇方塊接到撳吖 '''''恢復'''''。要恢復選正嗰版本,就請揀到相應版本前嗰選擇方塊接到撳吖 '''''恢復'''''。撳 '''''重設''''' 就會清卟評論文字同到全部嗰選擇方塊。",
'undeleterevisions' => '$1版本存正檔',
'undeletehistory' => '如果倷要恢復箇頁,全部嗰版本都會跟到恢復到修改歷史去。如果箇頁刪卟後又有隻同名嗰新頁面,拕恢復嗰版本會係先前嗰歷史,而新頁面嗰如今修改伓會自動復原。',
'undeleterevdel' => '如果最晏嗰修改拕刪卟,噉就扤得反刪除進行伓正。要係咁嗰話,倷就要反選到或反弆到最晏刪卟嗰修改。對於倷冇權限望嗰修改係恢復伓正嗰。',
'undeletehistorynoadmin' => '箇篇文章刪卟嘞。下底嗰摘要會話原因,刪卟之前嗰全部編寫文本同到貢獻人嗰細節資料就管理員望得到。',
'undelete-revision' => '刪卟$1$3(到$2)編寫嗰修改版本:',
'undeleterevision-missing' => '冇用或跌掉嗰修改版本。話伓定倷碰到隻錯誤嗰連結,要卟就係箇隻版本早從存檔恢復或換卟嘞。',
'undelete-nodiff' => '冇尋到以前嗰版本。',
'undeletebtn' => '恢復',
'undeletelink' => '還原',
'undeleteviewlink' => '望吖',
'undeletereset' => '設過',
'undeletecomment' => '評論:',
'undeletedrevisions' => '$1隻修改版本還原正哩',
'undeletedrevisions-files' => '$1隻修改版本同$2隻檔案還原正哩',
'undeletedfiles' => '$1隻檔案還原正哩',
'cannotundelete' => '反刪除伓正;話伓定別嗰人先倷恢復嘞箇隻頁面。',
'undeletedpage' => "'''$1還原正哩'''

望吖[[Special:Log/delete|刪除日誌]]嗰刪除同恢復記錄。",
'undelete-header' => '要查頂晏嗰記錄嗰話請望[[Special:Log/delete|刪除日誌]]。',
'undelete-search-box' => '尋下刪吥嗰頁面',
'undelete-search-prefix' => '顯示以下底開頭嗰頁面:',
'undelete-search-submit' => '尋下',
'undelete-no-results' => '刪卟記錄冇合到嗰結果。',
'undelete-filename-mismatch' => '刪伓正帶到時間標記嗰檔案修訂 $1: 檔案伓匹配',
'undelete-bad-store-key' => '刪伓正帶到時間標記嗰檔案修訂 $1: 檔案刪卟之前就跌卟嘞。',
'undelete-cleanup-error' => '刪卟冇用嗰存檔文件 "$1" 時出錯。',
'undelete-missing-filearchive' => '資料庫冇檔案存檔 ID $1 ,故係佢也就到檔案存檔恢復伓正。佢話伓定早反刪除嘞。',
'undelete-error-short' => '反刪除檔案嗰時間出錯: $1',
'undelete-error-long' => '反刪除檔案當中出錯:

$1',

# Namespace form on various pages
'namespace' => '空間名:',
'invert' => '倒得揀',
'blanknamespace' => '(主要)',

# Contributions
'contributions' => '用戶貢獻',
'contributions-title' => '$1嗰用戶貢獻',
'mycontris' => '我嗰貢獻',
'contribsub2' => '$1嗰貢獻 ($2)',
'nocontribs' => '冇尋到合到條件嗰改動。',
'uctop' => '(頭上)',
'month' => '從箇月 (或更早):',
'year' => '從箇年 (或更早):',

'sp-contributions-newbies' => '單顯到新用戶嗰貢獻',
'sp-contributions-newbies-sub' => '新用戶嗰貢獻',
'sp-contributions-blocklog' => '封鎖記錄',
'sp-contributions-uploads' => '上載',
'sp-contributions-logs' => '日誌',
'sp-contributions-talk' => '談詑',
'sp-contributions-userrights' => '用戶許可權管理',
'sp-contributions-search' => '尋貢獻',
'sp-contributions-username' => 'IP地址或用戶名:',
'sp-contributions-toponly' => '獨顯示頂晏嗰修訂版本嗰編輯',
'sp-contributions-submit' => '尋',

# What links here
'whatlinkshere' => '有什哩連到箇首',
'whatlinkshere-title' => '連到 $1 嗰頁面',
'whatlinkshere-page' => '頁面:',
'linkshere' => '下底嗰頁面連結到[[:$1]]:',
'nolinkshere' => '冇頁面連結到[[:$1]]。',
'nolinkshere-ns' => '選正嗰空間名內冇頁面連結到[[:$1]]。',
'isredirect' => '重定向頁',
'istemplate' => '含到',
'isimage' => '檔案連結',
'whatlinkshere-prev' => '先$1隻',
'whatlinkshere-next' => '末$1隻',
'whatlinkshere-links' => '←連結',
'whatlinkshere-hideredirs' => '$1重定向',
'whatlinkshere-hidetrans' => '$1含到',
'whatlinkshere-hidelinks' => '$1連結',
'whatlinkshere-hideimages' => '$1檔案連結',
'whatlinkshere-filters' => '篩濾器',

# Block/unblock
'blockip' => '封到IP地址',
'blockiptext' => '用下底嗰表格去阻止某一IP嗰修改許可權。除非倷係為到怕佢亂扤,接到非要符合[[{{MediaWiki:Policy-url}}|守則]]嗰條件下才能噉做。請到下底話隻確切原因(比如引用一隻拕破壞嗰頁面)。',
'ipadressorusername' => 'IP地址或用戶名:',
'ipbexpiry' => '期限:',
'ipbreason' => '原因:',
'ipbreasonotherlist' => '別嗰原因',
'ipbreason-dropdown' => '*一般嗰封鎖原因
** 緊編寫假嗰內容
** 刪卟文章內容
** 亂加外部連結
** 寫冇油鹽嗰話
** 嚇人/騷擾別嗰
** 濫用帳號
** 亂起用戶名',
'ipbcreateaccount' => '防止開新帳號',
'ipbemailban' => '防止用戶發email',
'ipbenableautoblock' => '自動封鎖箇隻用戶最晏嗰IP,同後來佢編寫用過嗰地址',
'ipbsubmit' => '封鎖箇隻地址',
'ipbother' => '別嗰時間:',
'ipboptions' => '兩個鍾頭:2 hours,一日:1 day,三日:3 days,一個禮拜:1 week,兩個禮拜:2 weeks,一個月:1 month,三個月:3 months,六個月:6 months,一年:1 year,一世:infinite',
'ipbotheroption' => '別嗰',
'ipbotherreason' => '別嗰/附加原因:',
'ipbhidename' => '封鎖日誌、活躍封鎖列表同用戶列表裡頭弆到用戶名',
'badipaddress' => 'IP位置伓對。',
'blockipsuccesssub' => '封鎖正哩',
'blockipsuccesstext' => '[[Special:Contributions/$1|$1]]封卟嘞。 <br />望吖[[Special:BlockList|拕封IP列表]]來審過封鎖。',
'ipb-edit-dropdown' => '編寫封鎖原因',
'ipb-unblock-addr' => '解封$1',
'ipb-unblock' => '解封用戶名或IP地址',
'ipb-blocklist' => '望吖目前嗰封禁',
'unblockip' => '解封IP地址',
'unblockiptext' => '用下底嗰表格去恢復早先拕封嗰IP嗰編寫權。',
'ipusubmit' => '解封箇隻地址',
'unblocked' => '[[User:$1|$1]]解封哩',
'unblocked-id' => '封禁$1拕刪吥哩',
'ipblocklist' => '拕封用戶嗰名單',
'ipblocklist-legend' => '尋吖拕封鎖嗰用戶',
'ipblocklist-submit' => '尋',
'infiniteblock' => '伓限期',
'expiringblock' => '$1 $2到期',
'anononlyblock' => '單限制匿名用戶',
'noautoblockblock' => '停用自動封鎖',
'createaccountblock' => '禁止新開帳戶',
'emailblock' => '禁止email',
'ipblocklist-empty' => '封鎖列表係空嗰。',
'ipblocklist-no-results' => '請求嗰IP地址/用戶名冇拕封到。',
'blocklink' => '封到',
'unblocklink' => '解封',
'change-blocklink' => '改動封禁',
'contribslink' => '貢獻',
'autoblocker' => '倷同"[[$1]]"共用一隻IP,故係倷也拕自動鎖到嘞。$1封鎖嗰緣故係"$2"。',
'blocklogpage' => '封鎖日誌',
'blocklogentry' => '[[$1]]拕封到$3 ,結束時間到$2',
'blocklogtext' => '箇係用戶封鎖同解封操作嗰日誌。拕自動封鎖嗰IP冇列出。請參看[[Special:BlockList|拕封IP地址列表]]。',
'unblocklogentry' => '$1 拕解封哩',
'block-log-flags-anononly' => '單限制匿名用戶',
'block-log-flags-nocreate' => '禁止箇隻IP/用戶新開帳戶',
'block-log-flags-noautoblock' => '禁用自動封禁',
'block-log-flags-noemail' => '禁止email',
'range_block_disabled' => '就管理員建得正禁止封鎖嗰範圍。',
'ipb_expiry_invalid' => '冇用嗰結束時間。',
'ipb_already_blocked' => '鎖到哩"$1"',
'ipb_cant_unblock' => '錯誤: 冇發現Block ID $1。箇隻IP話伓定拕解封哩。',
'ip_range_invalid' => '冇用嗰IP範圍。',
'proxyblocker' => '代理封鎖器',
'proxyblockreason' => '汝嗰IP係一隻公開嗰代理,佢拕封到哩。請聯絡汝嗰Internet服務提供商或技術幫助再告誦佢俚箇隻嚴重嗰安全問題。',
'sorbsreason' => '{{SITENAME}}用嗰 DNSBL 查到汝嗰IP地址係隻公開代理服務器。',
'sorbs_create_account_reason' => '{{SITENAME}}用嗰 DNSBL 檢查到汝嗰IP地址係隻公開代理服務器,汝也就新開伓正帳戶。',

# Developer tools
'lockdb' => '鎖到資料庫',
'unlockdb' => '莫鎖到資料庫',
'lockdbtext' => '鎖住資料庫將讓所有用戶編伓正頁面、更伓正參數、監視列表同到別嗰需要改動資料庫嗰操作。請確定倷要噉做,接到要話正等維護工作結束後倷會重新開到資料庫。',
'unlockdbtext' => '開到資料庫將讓所有用戶重新編輯得正頁面、修改得正參數、編輯得正監視列表同到別嗰需要改動資料庫嗰操作。請確定倷要噉做。',
'lockconfirm' => '係嗰,我係真嗰想鎖定資料庫。',
'unlockconfirm' => '係嗰,我係真嗰想解鎖資料庫。',
'lockbtn' => '鎖到資料庫',
'unlockbtn' => '莫鎖到資料庫',
'locknoconfirm' => '倷冇選正確認鍵。',
'lockdbsuccesssub' => '資料庫鎖正哩',
'unlockdbsuccesssub' => '資料庫解鎖',
'lockdbsuccesstext' => '{{SITENAME}}資料庫鎖正嘞。 <br />請記得維護正後重新開到資料庫。',
'unlockdbsuccesstext' => '{{SITENAME}}資料庫重新開放。',
'lockfilenotwritable' => '資料庫鎖定檔案寫伓正。要鎖定或解鎖資料庫,需要由網絡服務器寫進才行。',
'databasenotlocked' => '資料庫冇鎖正。',

# Move page
'move-page-legend' => '換動頁面',
'movepagetext' => "用下底嗰表格拿一隻頁面改名,跟到拿佢嗰歷史一齊般到新頁面。
舊嗰頁面就系新頁嗰重定向頁。
連到舊頁面嗰鏈接伓會自動更改;
勞煩檢查吖雙重或壞嗰重定向鏈接。
倷有責任確保全部鏈接會連到指正嗰頁面。

注意如果新頁面早就有嗰話,頁面'''伓會'''搬過去,要不新頁面就系冇內容或系重定向頁,也冇修訂歷史。
啖就系話必要時倷能等換到新頁面之後再又回到舊嗰頁面,跟到倷也覆蓋不正目前頁面。

'''警告!'''
對一隻訪問得多嗰頁面啖會系一隻重要同關鍵嗰改動;
請扤之前了解正佢啖可能嗰後果。",
'movepagetalktext' => "相關嗰討論頁會自動同箇頁一齊搬走,'''除非''':
*新頁面有嘞隻有內容嗰討論頁,或
*倷伓選下底嗰選擇方塊。
噉倷就非要手工移動或合併頁面。",
'movearticle' => '換動頁面:',
'movenologin' => '冇登入',
'movenologintext' => '倷要係登記用戶接到[[Special:UserLogin|登入]]後才移動得正頁面。',
'movenotallowed' => '倷到{{SITENAME}}冇權移動頁面。',
'newtitle' => '新標題:',
'move-watch' => '眏到箇頁',
'movepagebtn' => '換卟箇頁',
'pagemovedsub' => '移正哩',
'movepage-moved' => "'''「$1」拕移到「$2」'''",
'articleexists' => '已經有頁面叫箇隻名字,要伓倷揀嗰名字冇用。請揀過隻名字。',
'cantmove-titleprotected' => '倷移伓正一隻頁面到箇隻位置,箇隻新題目已經拕保護起來嘞,新建伓正。',
'talkexists' => '頁面本身移動正嘞,但係新標題下底有嘞對話頁,所以對話頁移伓正。請手工合併兩頁。',
'movedto' => '移到',
'movetalk' => '移動相關嗰討論頁',
'movelogpage' => '移動日誌',
'movelogpagetext' => '下底係移動哩嗰頁面列表:',
'movereason' => '原因:',
'revertmove' => '舞還原',
'delete_and_move' => '刪除跟到移動',
'delete_and_move_text' => '==需要刪除==

目標文章"[[:$1]]"存在嘞。為到移動佢,倷要刪卟舊頁面?',
'delete_and_move_confirm' => '係嗰,刪卟箇頁',
'delete_and_move_reason' => '為到移動刪卟佢',
'selfmove' => '原始標題同目標標題一樣,一隻頁面移伓正到佢自家。',

# Export
'export' => '導出頁面',
'exporttext' => '通過XML格式倷能搦特定嗰頁面或一組頁面嗰文本同到佢編輯嗰歷史一齊導出;噉通過"[[Special:Import|導入頁面]]"就導入得到別嗰MediaWiki網站。要導出頁面嗰話,請到下底嗰文字框寫正標題,一行一隻標題,再話正倷係否要導出含歷史嗰舊版本,或單就選導出最晏一回編輯嗰相關內容。

再就係通過連結倷哈導出得正檔案,比如倷用得正[[{{#Special:Export}}/{{MediaWiki:Mainpage}}]]導出"[[{{MediaWiki:Mainpage}}]]"頁面',
'exportcuronly' => '獨今吖嗰改動,伓係全部嗰歷史。',
'exportnohistory' => "----
'''注意:''' 由於性能嗰原因,箇隻表格導出嗰頁面嗰全部歷史都拕禁用。",
'export-submit' => '匯出',
'export-addcattext' => '從分類裡頭加進頁面:',
'export-addcat' => '加入',
'export-download' => '提供一隻檔案去另存',
'export-templates' => '包括模板',

# Namespace 8 related
'allmessages' => '系統消息',
'allmessagesname' => '名字',
'allmessagesdefault' => '默認文字',
'allmessagescurrent' => '眼前嗰文字',
'allmessagestext' => '箇首列到全部制定得正嗰系統界面。
Please visit [//www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation] and [//translatewiki.net translatewiki.net] if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.',
'allmessagesnotsupportedDB' => "'''{{ns:special}}:系統界面功能'''關卟嘞('''\$wgUseDatabaseMessages''')。",

# Thumbnails
'thumbnail-more' => '放大',
'filemissing' => '尋伓到檔案',
'thumbnail_error' => '縮略圖冇扤正: $1',
'djvu_page_error' => 'DjVu頁超出範圍',
'djvu_no_xml' => 'DjVu檔案拿伓出XML',
'thumbnail_invalid_params' => '縮略圖參數係錯嗰',
'thumbnail_dest_directory' => '建伓正目標目錄',

# Special:Import
'import' => '導入頁面',
'importinterwiki' => '跨wiki導入',
'import-interwiki-text' => '揀正隻wiki同頁面標題去導入。修訂日期同編輯人會一齊存到。全部嗰跨 wiki 導入操作會到[[Special:Log/import|導入日誌]]記到。',
'import-interwiki-history' => '複製箇頁嗰全部歷史',
'import-interwiki-submit' => '導入',
'import-interwiki-namespace' => '拿頁面移到空間名:',
'import-comment' => '說明:',
'importtext' => '請用 Special:Export 從源 wiki 導出檔案,再存到倷嗰磁盤然後上傳到箇首。',
'importstart' => '導入頁面中...',
'import-revision-count' => '$1隻修改',
'importnopages' => '冇導入嗰頁面。',
'importfailed' => '導入伓正: $1',
'importunknownsource' => '不明嗰源導入類型',
'importcantopen' => '開伓正導入檔案',
'importbadinterwiki' => '扤壞嗰內部wiki連結',
'importnotext' => '空白或冇字',
'importsuccess' => '導進去哩!',
'importhistoryconflict' => '挭過仗嗰修改歷史(之前就話伓定導過箇隻頁面)',
'importnosources' => '跨Wiki導入源冇定義,哈伓準直接嗰歷史上傳。',
'importnofile' => '冇上傳導入檔案。',
'importuploaderrorsize' => '導入文件上傳嗰時間冇扤正。箇隻文件大傷嘍,上傳伓正咁大嗰文件。',
'importuploaderrorpartial' => '導入文件上傳嗰時間冇扤正。箇隻文件就傳嘍一滴子。',
'importuploaderrortemp' => '導入文件上傳嗰時間冇扤正。冇尋到臨時文件夾。',
'import-parse-failure' => 'XML 導進分析失敗',
'import-noarticle' => '冇頁面導入!',
'import-nonewrevisions' => '早先嗰改動全部舞進去哩。',
'xml-error-string' => '$1 位到 $2 行,$3 列 ($4字節):$5',

# Import log
'importlogpage' => '導入日誌',
'importlogpagetext' => '管理員由別嗰 wiki 導入頁面同到佢俚嗰編輯歷史記錄。',
'import-logentry-upload' => '通過檔案上傳導入嗰[[$1]]',
'import-logentry-upload-detail' => '$1隻修改',
'import-logentry-interwiki' => '跨wiki $1',
'import-logentry-interwiki-detail' => '$2$1隻修改',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-pt-userpage' => '汝嗰用戶頁',
'tooltip-pt-anonuserpage' => '倷編輯本站用嗰IP對應嗰用戶頁',
'tooltip-pt-mytalk' => '汝嗰對話頁',
'tooltip-pt-anontalk' => '對箇隻IP嗰編輯嗰話嗰事',
'tooltip-pt-preferences' => '汝嗰參數設置',
'tooltip-pt-watchlist' => '汝嗰監視列表嗰改動',
'tooltip-pt-mycontris' => '汝嗰貢獻列表',
'tooltip-pt-login' => '汝登入會得佢蠻多惠,但冇人訛得汝。',
'tooltip-pt-anonlogin' => '汝登入會得佢蠻多惠,但冇人訛得汝。',
'tooltip-pt-logout' => '登出',
'tooltip-ca-talk' => '內容頁嗰討論',
'tooltip-ca-edit' => '汝編得正箇頁,但勞為汝望多一眼起,再存到佢。',
'tooltip-ca-addsection' => '開隻新嗰討論',
'tooltip-ca-viewsource' => '箇頁已拕保護。但汝望得正佢嗰原始碼。',
'tooltip-ca-history' => '箇頁早先嗰版本',
'tooltip-ca-protect' => '護到箇頁',
'tooltip-ca-unprotect' => '改吥箇頁嗰保護',
'tooltip-ca-delete' => '刪卟箇頁',
'tooltip-ca-undelete' => '拿箇頁還原到刪卟之前嗰樣子',
'tooltip-ca-move' => '移動箇頁',
'tooltip-ca-watch' => '拿箇頁加到監視列表',
'tooltip-ca-unwatch' => '拿箇頁從監視列表移走',
'tooltip-search' => '尋下{{SITENAME}}',
'tooltip-search-go' => '要係一樣嗰標題存在嗰話就直接去箇一版',
'tooltip-search-fulltext' => '尋箇隻文字嗰頁面',
'tooltip-p-logo' => '封面',
'tooltip-n-mainpage' => '望下封面',
'tooltip-n-mainpage-description' => '望下封面',
'tooltip-n-portal' => '對於箇隻計劃,汝做得什哩正,啷做得正',
'tooltip-n-currentevents' => '去曉得眼下新聞嗰頭腦',
'tooltip-n-recentchanges' => '列出箇隻網站頂晏嗰改動',
'tooltip-n-randompage' => '隨機載進一隻頁面',
'tooltip-n-help' => '尋人幫',
'tooltip-t-whatlinkshere' => '列出全部同箇頁連到嗰頁面',
'tooltip-t-recentchangeslinked' => '從箇頁連出嗰全部頁面嗰改動',
'tooltip-feed-rss' => '箇頁嗰RSS訂閱',
'tooltip-feed-atom' => '箇頁嗰Atom訂閱',
'tooltip-t-contributions' => '望吖箇隻用戶嗰貢獻',
'tooltip-t-emailuser' => '發封郵件到箇隻用戶',
'tooltip-t-upload' => '上傳圖像或多媒體文件',
'tooltip-t-specialpages' => '全部特殊頁嗰清單',
'tooltip-t-print' => '箇隻頁面嗰打印版',
'tooltip-t-permalink' => '箇隻頁面嗰永久連結',
'tooltip-ca-nstab-main' => '望下內容頁',
'tooltip-ca-nstab-user' => '望下用戶頁',
'tooltip-ca-nstab-media' => '望吖媒體頁',
'tooltip-ca-nstab-special' => '箇係隻特殊頁,汝編佢伓正',
'tooltip-ca-nstab-project' => '望吖計劃頁',
'tooltip-ca-nstab-image' => '望吖圖像頁',
'tooltip-ca-nstab-mediawiki' => '望吖系統消息',
'tooltip-ca-nstab-template' => '望下模板',
'tooltip-ca-nstab-help' => '望吖幫助頁',
'tooltip-ca-nstab-category' => '望下分類頁',
'tooltip-minoredit' => '搦佢設做細修改',
'tooltip-save' => '存到汝嗰修改',
'tooltip-preview' => '望下汝嗰改動起,存到佢之前勞為汝咁舞吖!',
'tooltip-diff' => '顯示汝對文章嗰改動。',
'tooltip-compareselectedversions' => '望吖箇頁兩隻選定版本之間嗰伓同之處。',
'tooltip-watch' => '搦箇頁加到汝嗰監視列表',
'tooltip-recreate' => '管佢係否會拕刪卟都重新扤過箇頁。',
'tooltip-upload' => '開始上傳',
'tooltip-rollback' => '『反轉』可以一捺復原頭一位貢獻者對箇版嗰編輯',
'tooltip-undo' => '『復原』可以到編輯模式裡頭開隻編輯表以便復原。佢容許到摘要裡頭加進原因。',
'tooltip-summary' => '輸入隻簡要',

# Stylesheets
'common.css' => '/** 箇首嗰CSS會用到全部嗰皮膚 */',
'monobook.css' => '/* 箇首嗰 CSS 會礙到正用Monobook皮膚嗰用戶 */',

# Scripts
'common.js' => '/* 箇首嗰JavaScript仰上載進到所有用戶全部頁面。 */',
'monobook.js' => '/* 伓再使用;請用[[MediaWiki:common.js]] */',

# Metadata
'notacceptable' => '箇隻網站服務器提供伓正倷嗰用戶端認得嗰格式。',

# Attribution
'anonymous' => '{{SITENAME}}嗰匿名用戶',
'siteuser' => '{{SITENAME}}用戶$1',
'anonuser' => '{{SITENAME}}匿名用戶$1',
'lastmodifiedatby' => '箇頁由$3$1 $2頂晏嗰改動。',
'othercontribs' => '以$1為基礎。',
'others' => '別嗰',
'siteusers' => '{{SITENAME}}用戶$1',
'anonusers' => '{{SITENAME}}匿名{{PLURAL:$2|用戶|用戶}}$1',
'creditspage' => '頁面感謝',
'nocredits' => '箇頁冇致謝名單。',

# Spam protection
'spamprotectiontitle' => '垃圾廣告隔離器',
'spamprotectiontext' => '倷想存嗰頁面拕垃圾廣告隔離器測到。噉可能係外部連結扤得。',
'spamprotectionmatch' => '下底係觸發垃圾廣告隔離器嗰內容: $1',
'spambot_username' => 'MediaWiki 廣告清除',
'spam_reverting' => '去歸冇包連到$1頂晏嗰版本',
'spam_blanking' => '全部包含連到$1嗰改動,留空',

# Patrolling
'markaspatrolleddiff' => '標到係檢查過嗰',
'markaspatrolledtext' => '標到箇篇文章係檢查過嗰',
'markedaspatrolled' => '標到係檢查過嗰',
'markedaspatrolledtext' => '選正嗰版本標到係檢查過嗰。',
'rcpatroldisabled' => '近來修改檢查拕關閉',
'rcpatroldisabledtext' => '該朝子改動檢查嗰功能拕關吥哩。',
'markedaspatrollederror' => '標伓正佢係檢查過嗰',
'markedaspatrollederrortext' => '倷要指正某隻版本才標得正佢係檢查過嗰。',
'markedaspatrollederror-noautopatrol' => '倷標伓正倷自家嗰修改係檢查過嗰。',

# Patrol log
'patrol-log-page' => '巡查記錄',

# Image deletion
'deletedrevision' => '刪卟哩舊版本$1。',
'filedeleteerror-short' => '刪卟檔案出錯: $1',
'filedeleteerror-long' => '刪卟檔案出哩錯:

$1',
'filedelete-missing' => '檔案 "$1" 伓存在,故係刪佢伓正。',
'filedelete-old-unregistered' => '指正嗰檔案修改 "$1" 資料庫裡伓存在。',
'filedelete-current-unregistered' => '指正嗰檔案 "$1" 資料庫裡伓存在。',
'filedelete-archive-read-only' => '存檔目錄 "$1" 服務器裡寫伓正。',

# Browsing diffs
'previousdiff' => '←上一隻差異',
'nextdiff' => '後背嗰差異→',

# Media information
'mediawarning' => "'''警告''': 話伓定箇隻檔案含到惡意代碼,執行佢話伓定會損壞倷嗰系統。",
'imagemaxsize' => '檔案解釋頁嗰圖像大細限制到:',
'thumbsize' => '縮略圖大細:',
'widthheightpage' => '$1 × $2,$3頁',
'file-info' => '檔案大細: $1, MIME 類型: $2',
'file-info-size' => '$1 × $2 像素,檔案大細:$3 ,MIME類型:$4',
'file-nohires' => '冇更高解像度嗰圖像。',
'svg-long-desc' => 'SVG檔案,表面大細: $1 × $2 像素,檔案大細:$3',
'show-big-image' => '完整解析度',

# Special:NewFiles
'newimages' => '新建圖像畫廊',
'imagelisttext' => '底下係按$2排列嗰$1隻檔案列表。',
'showhidebots' => '($1機器人)',
'noimages' => '冇什哩可望。',
'ilsubmit' => '尋',
'bydate' => '按日子',
'sp-newimages-showfrom' => '顯示從 $1 起嗰新文件',

# Bad image list
'bad_image_list' => '請根據下底嗰格式去寫:

會考慮單列到嗰項目(以*開頭嗰項目)。
頭隻連結非要連到隻壞圖。
之後同一行嗰連結會考慮係特殊,也就係話係幅圖都能到哪篇文章同時顯示得正。',

# Metadata
'metadata' => '元數據',
'metadata-help' => '箇隻檔案含到額外嗰信息。咁可能係數碼相機或掃描儀扤得。 要係改吥箇隻檔嗰源檔案,佢嗰資料伓見得會同改過後一樣。',
'metadata-expand' => '顯到詳細資料',
'metadata-collapse' => '弆到詳細資料',
'metadata-fields' => '箇隻信息列到嗰 EXIF 元數據表會含到圖片顯示頁面裡頭,要係元數據表扤壞哩就光會顯下底嗰資料,別嗰元數據會自動弆到。
* make
* model
* datetimeoriginal
* exposuretime
* fnumber
* isospeedratings
* focallength
* artist
* copyright
* imagedescription
* gpslatitude
* gpslongitude
* gpsaltitude',

# Exif tags
'exif-imagewidth' => '闊',
'exif-imagelength' => '高',
'exif-bitspersample' => '每像素byte數',
'exif-compression' => '壓縮方法',
'exif-photometricinterpretation' => '像素合成',
'exif-orientation' => '擺放方向',
'exif-samplesperpixel' => '像素數',
'exif-planarconfiguration' => '數據排列',
'exif-ycbcrsubsampling' => '黃色對洋紅二次抽樣比率',
'exif-ycbcrpositioning' => '黃色同洋紅配置',
'exif-xresolution' => '橫解析度',
'exif-yresolution' => '直解析度',
'exif-stripoffsets' => '圖像資料位置',
'exif-rowsperstrip' => '每帶行數',
'exif-stripbytecounts' => '每壓縮帶byte數',
'exif-jpeginterchangeformat' => 'JPEG SOI嗰偏移量',
'exif-jpeginterchangeformatlength' => 'JPEG嗰byte數',
'exif-whitepoint' => '白點色度',
'exif-primarychromaticities' => '主要嗰色度',
'exif-ycbcrcoefficients' => '顏色空間轉換矩陣系數',
'exif-referenceblackwhite' => '黑白參照值',
'exif-datetime' => '檔案改動日期同時間',
'exif-imagedescription' => '圖像標題',
'exif-make' => '相機廠商',
'exif-model' => '相機型號',
'exif-software' => '用嗰軟件',
'exif-artist' => '作者',
'exif-copyright' => '版權人',
'exif-exifversion' => 'Exif版本',
'exif-flashpixversion' => '支持嗰Flashpix版本',
'exif-colorspace' => '顏色空間',
'exif-componentsconfiguration' => '每部分嗰意思',
'exif-compressedbitsperpixel' => '圖像壓縮模式',
'exif-pixelydimension' => '有效圖像嗰闊',
'exif-pixelxdimension' => '有效圖像嗰高',
'exif-usercomment' => '用戶摘要',
'exif-relatedsoundfile' => '相關嗰聲氣資料',
'exif-datetimeoriginal' => '資料創作時間',
'exif-datetimedigitized' => '數碼化嗰時間',
'exif-subsectime' => '日期時間秒',
'exif-subsectimeoriginal' => '原始日期時間秒',
'exif-subsectimedigitized' => '數碼化日期時間秒',
'exif-exposuretime' => '曝光長度',
'exif-exposuretime-format' => '$1 秒 ($2)',
'exif-fnumber' => '光圈(F值)',
'exif-exposureprogram' => '曝光模式',
'exif-spectralsensitivity' => '感光度',
'exif-isospeedratings' => 'ISO速率',
'exif-shutterspeedvalue' => '快門速度',
'exif-aperturevalue' => '光圈',
'exif-brightnessvalue' => '亮度',
'exif-exposurebiasvalue' => '曝光補償',
'exif-maxaperturevalue' => '頂大嗰陸地光圈',
'exif-subjectdistance' => '物距',
'exif-meteringmode' => '測量模式',
'exif-lightsource' => '光源',
'exif-flash' => '閃光燈',
'exif-focallength' => '焦距',
'exif-subjectarea' => '主體區域',
'exif-flashenergy' => '閃光燈強度',
'exif-focalplanexresolution' => '焦平面X軸嗰解析度',
'exif-focalplaneyresolution' => '焦平面Y軸嗰解析度',
'exif-focalplaneresolutionunit' => '焦平面嗰解析度單位',
'exif-subjectlocation' => '主體位置',
'exif-exposureindex' => '曝光指數',
'exif-sensingmethod' => '感光模式',
'exif-filesource' => '檔案來源',
'exif-scenetype' => '場景類型',
'exif-customrendered' => '自定義圖像處理',
'exif-exposuremode' => '曝光模式',
'exif-whitebalance' => '白平衡',
'exif-digitalzoomratio' => '數碼放大比例',
'exif-focallengthin35mmfilm' => '35毫米膠片焦距',
'exif-scenecapturetype' => '場景拍攝類型',
'exif-gaincontrol' => '場景控制',
'exif-contrast' => '對比度',
'exif-saturation' => '飽和度',
'exif-sharpness' => '清晰度',
'exif-devicesettingdescription' => '設備設定描述',
'exif-subjectdistancerange' => '主體距離範圍',
'exif-imageuniqueid' => '圖像獨有ID',
'exif-gpsversionid' => 'GPS定位(tag)版本',
'exif-gpslatituderef' => '南北緯',
'exif-gpslatitude' => '緯度',
'exif-gpslongituderef' => '東西經',
'exif-gpslongitude' => '經度',
'exif-gpsaltituderef' => '海拔參照值',
'exif-gpsaltitude' => '海拔',
'exif-gpstimestamp' => 'GPS時間(原子鐘)',
'exif-gpssatellites' => '測量用嗰衛星',
'exif-gpsstatus' => '接收器狀態',
'exif-gpsmeasuremode' => '測量模式',
'exif-gpsdop' => '測量精度',
'exif-gpsspeedref' => '速度單位',
'exif-gpsspeed' => 'GPS接收器速度',
'exif-gpstrackref' => '移動方位參照',
'exif-gpstrack' => '移動方位',
'exif-gpsimgdirectionref' => '圖像方位參照',
'exif-gpsimgdirection' => '圖像方位',
'exif-gpsmapdatum' => '用嗰地理測量資料',
'exif-gpsdestlatituderef' => '目標緯度參照',
'exif-gpsdestlatitude' => '目標緯度',
'exif-gpsdestlongituderef' => '目標經度嗰參照',
'exif-gpsdestlongitude' => '目標經度',
'exif-gpsdestbearingref' => '目標方位參照',
'exif-gpsdestbearing' => '目標方位',
'exif-gpsdestdistanceref' => '目標距離參照',
'exif-gpsdestdistance' => '目標距離',
'exif-gpsprocessingmethod' => 'GPS處理方法名',
'exif-gpsareainformation' => 'GPS區功能變數名',
'exif-gpsdatestamp' => 'GPS日期',
'exif-gpsdifferential' => 'GPS差動修正',

# Exif attributes
'exif-compression-1' => '冇壓縮',

'exif-unknowndate' => '未知嗰日期',

'exif-orientation-1' => '標準',
'exif-orientation-2' => '左右斢轉',
'exif-orientation-3' => '轉動180°',
'exif-orientation-4' => '上下翻轉',
'exif-orientation-5' => '逆時針轉90°接到上下翻轉',
'exif-orientation-6' => '順時針轉90°',
'exif-orientation-7' => '順時針轉90°接到上下翻轉',
'exif-orientation-8' => '逆時針轉90°',

'exif-planarconfiguration-1' => 'chunky格式',
'exif-planarconfiguration-2' => 'planar格式',

'exif-componentsconfiguration-0' => '伓存在',

'exif-exposureprogram-0' => '冇定義',
'exif-exposureprogram-1' => '手動',
'exif-exposureprogram-2' => '標準程式',
'exif-exposureprogram-3' => '光圈優先模式',
'exif-exposureprogram-4' => '快門優先模式',
'exif-exposureprogram-5' => '藝術程式(著重景深)',
'exif-exposureprogram-6' => '運動程式(著重快門速度)',
'exif-exposureprogram-7' => '人像模式(背景朦朧)',
'exif-exposureprogram-8' => '風景模式(聚焦背景)',

'exif-subjectdistance-value' => '$1米',

'exif-meteringmode-0' => '未知',
'exif-meteringmode-1' => '平均水準',
'exif-meteringmode-2' => '中心加權平均測量',
'exif-meteringmode-3' => '單點測',
'exif-meteringmode-4' => '多點測',
'exif-meteringmode-5' => '模式測量',
'exif-meteringmode-6' => '局部測量',
'exif-meteringmode-255' => '別嗰',

'exif-lightsource-0' => '未知',
'exif-lightsource-1' => '日光燈',
'exif-lightsource-2' => '螢光燈',
'exif-lightsource-3' => '白熾燈',
'exif-lightsource-4' => '閃光燈',
'exif-lightsource-9' => '天晴',
'exif-lightsource-10' => '多雲',
'exif-lightsource-11' => '深色調陰影',
'exif-lightsource-12' => '日光螢光燈(色溫 D 5700 – 7100K)',
'exif-lightsource-13' => '日溫白色螢光燈(N 4600 – 5400K)',
'exif-lightsource-14' => '冷白色螢光燈(W 3900 – 4500K)',
'exif-lightsource-15' => '白色螢光 (WW 3200 – 3700K)',
'exif-lightsource-17' => '標準光A',
'exif-lightsource-18' => '標準光B',
'exif-lightsource-19' => '標準光C',
'exif-lightsource-24' => 'ISO攝影棚鎢燈',
'exif-lightsource-255' => '別嗰光源',

'exif-focalplaneresolutionunit-2' => '英寸',

'exif-sensingmethod-1' => '冇定義',
'exif-sensingmethod-2' => '一隻彩色區域感應器',
'exif-sensingmethod-3' => '兩隻彩色區域感應器',
'exif-sensingmethod-4' => '三隻彩色區域感應器',
'exif-sensingmethod-5' => '連續彩色區域感應器',
'exif-sensingmethod-7' => '三線感應器',
'exif-sensingmethod-8' => '連續彩色綫性感應器',

'exif-scenetype-1' => '直接照像圖片',

'exif-customrendered-0' => '標準程式',
'exif-customrendered-1' => '自定義程式',

'exif-exposuremode-0' => '自動曝光',
'exif-exposuremode-1' => '手動曝光',
'exif-exposuremode-2' => '自動曝光感知調節',

'exif-whitebalance-0' => '自動白平衡',
'exif-whitebalance-1' => '手動白平衡',

'exif-scenecapturetype-0' => '標準',
'exif-scenecapturetype-1' => '風景',
'exif-scenecapturetype-2' => '人像',
'exif-scenecapturetype-3' => '夜景',

'exif-gaincontrol-0' => '冇',
'exif-gaincontrol-1' => '低增益',
'exif-gaincontrol-2' => '高增益',
'exif-gaincontrol-3' => '低減益',
'exif-gaincontrol-4' => '高減益',

'exif-contrast-0' => '標準',
'exif-contrast-1' => '低',
'exif-contrast-2' => '高',

'exif-saturation-0' => '標準',
'exif-saturation-1' => '低飽和度',
'exif-saturation-2' => '高飽和度',

'exif-sharpness-0' => '標準',
'exif-sharpness-1' => '低',
'exif-sharpness-2' => '高',

'exif-subjectdistancerange-0' => '未知',
'exif-subjectdistancerange-1' => '宏觀',
'exif-subjectdistancerange-2' => '近景',
'exif-subjectdistancerange-3' => '遠景',

# Pseudotags used for GPSLatitudeRef and GPSDestLatitudeRef
'exif-gpslatitude-n' => '北緯',
'exif-gpslatitude-s' => '南緯',

# Pseudotags used for GPSLongitudeRef and GPSDestLongitudeRef
'exif-gpslongitude-e' => '東經',
'exif-gpslongitude-w' => '西經',

'exif-gpsstatus-a' => '測量過程',
'exif-gpsstatus-v' => '互動測量',

'exif-gpsmeasuremode-2' => '二維測量',
'exif-gpsmeasuremode-3' => '三維測量',

# Pseudotags used for GPSSpeedRef
'exif-gpsspeed-k' => '公里每小時',
'exif-gpsspeed-m' => '英里每小時',
'exif-gpsspeed-n' => '海浬每小時(節)',

# Pseudotags used for GPSTrackRef, GPSImgDirectionRef and GPSDestBearingRef
'exif-gpsdirection-t' => '真實方位',
'exif-gpsdirection-m' => '地磁方位',

# External editor support
'edit-externally' => '用外部程式來編輯箇隻檔案',
'edit-externally-help' => '請參看[//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors 設置步驟]瞭解別嗰內容。',

# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'watchlistall2' => '全部',
'namespacesall' => '全部',
'monthsall' => '全部',

# Email address confirmation
'confirmemail' => '確認email地址',
'confirmemail_noemail' => '倷冇到倷嗰[[Special:Preferences|用戶設置]]設正一隻有效嗰電子郵件地址。',
'confirmemail_text' => '箇隻網站要求倷用email功能之前確認下倷嗰email地址。按吖下底嗰鍵來發封確認郵件到倷嗰郵箱。佢會附帶一隻代碼連結;請到倷嗰瀏覽器打開箇隻連結來確認倷嗰email地址係有效嗰。',
'confirmemail_pending' => '一隻確認代碼發到倷嗰郵箱,噉可能要等幾分鐘。
要係冇收到,請申請過新嗰確認碼!',
'confirmemail_send' => '寄出確認碼',
'confirmemail_sent' => '確認郵件發出哩。',
'confirmemail_oncreate' => '一隻確認碼發到汝嗰郵箱。箇隻代碼伓係話汝要仰上登入,但要係汝想用 wiki 嗰任何email嗰相關功能,就要提交箇隻代碼起。',
'confirmemail_sendfailed' => '發送伓正確認郵件,請檢查email地址係否含到伓合字符。

郵件發送人回應: $1',
'confirmemail_invalid' => '無效嗰確認碼,箇隻代碼過哩期。',
'confirmemail_needlogin' => '汝要$1去確認汝嗰email地址。',
'confirmemail_success' => '汝嗰郵箱已得到哩確認。如今汝能登得正入同到使用箇隻網站。',
'confirmemail_loggedin' => '汝嗰email地址已得到確認。',
'confirmemail_error' => '確認過程出錯。',
'confirmemail_subject' => '{{SITENAME}}電子郵件地址確認',
'confirmemail_body' => 'IP地址$1嗰用戶(可能係倷)到{{SITENAME}}註冊嘞帳戶"$2",並一同用嘞倷嗰email地址。

請確認箇隻帳戶係歸倷嗰,接到啟動{{SITENAME}}裡頭嗰email功能。請到瀏覽器開到下底嗰連結:

$3

如果箇*伓係*倷,就冇必要打開箇隻連結。確認碼會到$4時間過期。',

# Scary transclusion
'scarytranscludedisabled' => '[跨網站嗰編碼轉換用伓正]',
'scarytranscludefailed' => '[對伓住,提取$1失敗]',
'scarytranscludetoolong' => '[對伓住,URL 太長]',

# Delete conflict
'deletedwhileediting' => '警告: 汝編輯嗰時間有人刪吥哩箇頁!',
'confirmrecreate' => "汝編輯嗰時間,用戶[[User:$1|$1]]([[User talk:$1|對話]])因為下底原因刪吥哩箇頁:
: ''$2''
請想正後再建過頁面。",
'recreate' => '建過',

# action=purge
'confirm_purge_button' => '做得',
'confirm-purge-top' => '想清卟箇頁嗰緩存?',

# Separators for various lists, etc.
'comma-separator' => '、',
'parentheses' => '($1)',

# Multipage image navigation
'imgmultipageprev' => '← 上頁',
'imgmultipagenext' => '下頁 →',
'imgmultigo' => '確定!',

# Table pager
'ascending_abbrev' => '增',
'descending_abbrev' => '減',
'table_pager_next' => '下頁',
'table_pager_prev' => '上頁',
'table_pager_first' => '首頁',
'table_pager_last' => '末頁',
'table_pager_limit' => '每頁顯到$1項',
'table_pager_limit_submit' => '去',
'table_pager_empty' => '冇結果',

# Auto-summaries
'autosumm-blank' => '移卟頁面嗰全部內容',
'autosumm-replace' => "搦頁面換到 '$1'",
'autoredircomment' => '重定向到[[$1]]',
'autosumm-new' => '新頁: $1',

# Live preview
'livepreview-loading' => '載入中…',
'livepreview-ready' => '載入中… 舞正哩!',
'livepreview-failed' => '即時預覽失敗! 試吖標準預覽。',
'livepreview-error' => '連接失敗: $1 "$2" 試吖標準預覽。',

# Friendlier slave lag warnings
'lag-warn-normal' => '將將嗰$1秒之內嗰改動話伓正伓會顯到列表裡頭。',
'lag-warn-high' => '資料庫咁慢,將將嗰$1秒嗰改動話伓正伓會顯到列表裡頭。',

# Watchlist editor
'watchlistedit-numitems' => '倷嗰監視列表攏共有$1隻標題,佢伓包括對話頁。',
'watchlistedit-noitems' => '汝嗰監視列表冇標題。',
'watchlistedit-normal-title' => '編寫監視列表',
'watchlistedit-normal-legend' => '到監視列表移卟標題',
'watchlistedit-normal-explain' => '倷嗰監視列表嗰標題會到下底顯到。想移卟隻標題,到佢前頭勾吖,跟到按吖移除標題。倷也能[[Special:EditWatchlist/raw|編輯原始監視列表]]或[[Special:Watchlist/clear|移除所全部標題]]。',
'watchlistedit-normal-submit' => '移除標題',
'watchlistedit-normal-done' => '$1隻標題從汝嗰監視列表移吥哩:',
'watchlistedit-raw-title' => '編寫原始監視列表',
'watchlistedit-raw-legend' => '編寫原始監視列表',
'watchlistedit-raw-explain' => '倷嗰監視列表嗰標題會到下底顯到,哈能利用箇隻表去加進同到移除標題;一行一隻標題。扤完後,按更新監視列表。倷也能[[Special:EditWatchlist|標準編輯器]]。',
'watchlistedit-raw-titles' => '標題:',
'watchlistedit-raw-submit' => '更新監視列表',
'watchlistedit-raw-done' => '汝嗰監視列表更新正哩。',
'watchlistedit-raw-added' => '加哩$1隻標題:',
'watchlistedit-raw-removed' => '移哩$1隻標題:',

# Watchlist editing tools
'watchlisttools-view' => '望下相關更改',
'watchlisttools-edit' => '望吖同到編寫監視列表',
'watchlisttools-raw' => '編寫原始監視列表',

# Core parser functions
'unknown_extension_tag' => '伓認得嗰擴展標籤 "$1"',
'duplicate-defaultsort' => '\'\'\'警告:\'\'\'預設嗰排序鍵 "$2" 覆蓋先頭嗰預設排序鍵 "$1"。',

# Special:Version
'version' => '版本',
'version-extensions' => '裝正嗰插件',
'version-specialpages' => '特別嗰頁面',
'version-parserhooks' => '解析器鉤子',
'version-variables' => '變量',
'version-other' => '別嗰',
'version-mediahandlers' => '媒體處理程序',
'version-parser-extensiontags' => '解析器擴展標籤',
'version-hook-name' => '鉤子名',
'version-hook-subscribedby' => '訂閱人',
'version-version' => '(版本 $1)',
'version-license' => '許可證',
'version-poweredby-credits' => "箇隻 Wiki 由 '''[//www.mediawiki.org/ MediaWiki]''' 驅動,版權所有 © 2001-$1 $2。",
'version-software' => '裝正嗰軟件',
'version-software-version' => '版本',

# Special:FileDuplicateSearch
'fileduplicatesearch-filename' => '文件名:',
'fileduplicatesearch-submit' => '尋',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => '特殊頁',
'specialpages-group-redirects' => '重定向特殊頁面',

# External image whitelist
'external_image_whitelist' => '#留住箇行字<pre>
#到下首(//嗰中間)輸入正規表達式
#佢俚會同得外部(已超連結嗰)圖片配合
#許滴配合到出來嗰會顯示做圖片,否則就光會顯示做連結
#有 # 開頭嗰行會當做註解
#大小寫冇有差别

#到箇行上首輸入所有嗰regex。留住箇行字</pre>',

# Special:Tags
'tag-filter' => '[[Special:Tags|標籤]]過濾器:',

# New logging system
'rightsnone' => '(冇)',

# Search suggestions
'searchsuggest-search' => '尋吖',

);