summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesHil.php
blob: 1c611e35d03d274a349311d9d48becf42fd97cca (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
<?php
/** Hiligaynon (Ilonggo)
 *
 * See MessagesQqq.php for message documentation incl. usage of parameters
 * To improve a translation please visit http://translatewiki.net
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Anjoeli9806
 * @author Berniemack
 * @author Erythrii
 * @author Jose77
 * @author Kguirnela
 * @author Oxyzen
 * @author Tagimata
 * @author Taylortheturtle
 */

$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline' => 'Kuritan sa idalom ang mga tabid:',
'tog-justify' => 'Tadlongon ang mga parapo',
'tog-hideminor' => 'Tagu-on ang menor nga gin-islan sa bag-o lang gid na-obra',
'tog-hidepatrolled' => 'Taguon ang mga nabantayan nga na islan na nga bag-o lang gin obra',
'tog-newpageshidepatrolled' => 'Taguon ang mga nabantayan  nga pahina sa bag-ong lista sang mga pahina',
'tog-extendwatchlist' => 'Palaparon ang watchlist para makita ang tanan nga mga na-islan, indi lang man sa pinaka bag-o',
'tog-usenewrc' => 'Grupohon ang mga pagbag-o kada panid sa bag-o lang gid na ilisan kag sa ginabantayan (nagakilanlan sang JavaScript)',
'tog-numberheadings' => 'Auto-numero heading',
'tog-showtoolbar' => 'Ipakita ang edit toolbar (nagakilanlan JavaScript)',
'tog-editondblclick' => 'Islan ang pahina kung i-doble klik mo (nagakilanlan JavaScript)',
'tog-editsection' => 'Sugtan ang pag-ilis sang seksyon paagi sa [ilisan] nga mga tabid',
'tog-editsectiononrightclick' => 'Sugtan ang pag-ilis sang seksyon paagi sa pagtum-ok sang natoo sa mouse sa titulo sang seksyon (nagakinahanglan sang JavaScript)',
'tog-showtoc' => 'Ipakita ang sinulatan sang nagabug-os (para sang mga panid nga may yara sang masobra sa 3 nga pangolohan)',
'tog-rememberpassword' => 'Dumdumon ang akon password sa sini nga brawser (para sa indi magsobra $1 {{PLURAL:$1|nga adlaw|nga mga adlaw}})',
'tog-watchcreations' => 'Magdugang sang mga panid nga akon buhaton kag mga hilera nga akon igapasaka sa akon mga ginabantayan',
'tog-watchdefault' => 'Idugang ang mga panid kag hilera nga akon ginbag-o sa akon mga ginabantayan',
'tog-watchmoves' => 'Idugang ang mga panid kag hilera nga akon ginsaylo sa akon mga ginabantayan',
'tog-watchdeletion' => 'Idugang ang mga panid kag hilera nga akon dulaon sa akon mga ginabantayan',
'tog-minordefault' => 'Markahan dayon ang tanan nga diyutay nga pag-ilis',
'tog-previewontop' => 'Ipakita ang preview bag-o ang kahon sang pag-ilis',
'tog-previewonfirst' => 'Ipakita ang preview sa pinaka-una nga pag-ilis',
'tog-nocache' => 'Untaton ang kina-iya sang brawser nga magtago sang panid',
'tog-enotifwatchlistpages' => 'Padal-i ako sang e-mail kon ang panid kag hilera nga akon ginabantayan paga-ilisan',
'tog-enotifusertalkpages' => 'Padal-i ako sang e-mail kon paga-ilisan ang akon panid sang pag-hisayranay',
'tog-enotifminoredits' => 'Padal-i man ako sang e-mail kon may diyutay nga pag-ilis sa akon mga panid kag hilera',
'tog-enotifrevealaddr' => 'Ipakita ang akon e-mail adres sa mga e-mail nga nagapahibalo',
'tog-shownumberswatching' => 'Ipakita ang numero sang mga nagalantaw nga manug-gamit',
'tog-oldsig' => 'Nagapabilin nga pirma:',
'tog-fancysig' => 'Tratoha ang pirma bilang wikitext (wala sang tabid nga dayon)',
'tog-uselivepreview' => 'Gamiton ang preview nga live (nagakinahanglan sang JavaScript) (experimentohanon)',
'tog-forceeditsummary' => 'Sugidi ako kon magasulod ako sa blanko nga kabilogan sang pag-ilis',
'tog-watchlisthideown' => 'Tagua ang akon mga pag-ilis sa akon ginabantayan',
'tog-watchlisthidebots' => 'Tagua ang gin-ilisan sang bot sa akon ginabantayan',
'tog-watchlisthideminor' => 'Tagua ang mga diyutay nga gin-ilisan sa akon ginabantayan',
'tog-watchlisthideliu' => 'Tagua ang gin-ilisan sang mga manug-gamit nga naka-login sa akon ginabantayan',
'tog-watchlisthideanons' => 'Tagua ang gin-ilisan sang mga manug-gamit nga wala makilala sa akon ginabantayan',
'tog-watchlisthidepatrolled' => 'Tagua ang mga gin-ilisan nga ginpatrolya sa akon ginabantayan',
'tog-ccmeonemails' => 'Padal-i ako sang kopya sang mga e-mail nga akon ginapadal sa iban nga nagagamit',
'tog-diffonly' => 'Indi pag-ipakita ang unod sang panid sa dalum sang mga diff',
'tog-showhiddencats' => 'Ipakita ang mga nakatago nga categorya',
'tog-norollbackdiff' => 'Dulaon ang diff pagkatapos maghimo sang isa ka rolbak',

'underline-always' => 'Pirmi',
'underline-never' => 'Indi',
'underline-default' => 'Gintakda sang browser ukon panit',

# Font style option in Special:Preferences
'editfont-style' => 'Ilisan ang laragway  sang font sa lugar:',
'editfont-default' => 'Human na nga iya sang brawser',
'editfont-monospace' => 'Font nga isa lang ang espasyo',
'editfont-sansserif' => 'Font nga sans-serif',
'editfont-serif' => 'Font nga serif',

# Dates
'sunday' => 'Domingo',
'monday' => 'Lunes',
'tuesday' => 'Martes',
'wednesday' => 'Miyerkoles',
'thursday' => 'Huebes',
'friday' => 'Biyernes',
'saturday' => 'Sabado',
'sun' => 'Dom',
'mon' => 'Lun',
'tue' => 'Mar',
'wed' => 'Miy',
'thu' => 'Hue',
'fri' => 'Biy',
'sat' => 'Sab',
'january' => 'Enero',
'february' => 'Pebrero',
'march' => 'Marso',
'april' => 'Abril',
'may_long' => 'Mayo',
'june' => 'Hunyo',
'july' => 'Hulyo',
'august' => 'Agosto',
'september' => 'Septiyembre',
'october' => 'Oktubre',
'november' => 'Nobiyembre',
'december' => 'Disyimbre',
'january-gen' => 'Enero',
'february-gen' => 'Pebrero',
'march-gen' => 'Marso',
'april-gen' => 'Abril',
'may-gen' => 'Mayo',
'june-gen' => 'Hunyo',
'july-gen' => 'Hulyo',
'august-gen' => 'Agosto',
'september-gen' => 'Septiyembre',
'october-gen' => 'Oktubre',
'november-gen' => 'Nobiyembre',
'december-gen' => 'Disyimbre',
'jan' => 'Ene',
'feb' => 'Peb',
'mar' => 'Mar',
'apr' => 'Abr',
'may' => 'May',
'jun' => 'Hun',
'jul' => 'Hul',
'aug' => 'Ago',
'sep' => 'Sep',
'oct' => 'Okt',
'nov' => 'Nob',
'dec' => 'Dis',

# Categories related messages
'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|Kategorya|Mga Kategorya}}',
'category_header' => 'Mga pahina sa kategorya "$1"',
'subcategories' => 'Mga Subkategorya',
'category-media-header' => 'Medya sa ika-"$1" nga categorya',
'category-empty' => '"Ang ini nga categorya wala sang panid ukon medya karon."',
'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|Tago nga kategorya|Tago nga mga kategorya}}',
'hidden-category-category' => 'Nakatago nga mga categorya',
'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|Ini nga kategorya ay may sang amo lang ni nga unod sa mga nagasunod nga subkategorya.|Ini nga kategorya ay may ara nagasunod {{PLURAL:$1|subkategorya|$1 mga subkategorya}}, sa $2 kabilugan.}}',
'category-subcat-count-limited' => 'Ang ini nga categorya may yara sang masunod nga mga {{PLURAL:$1|subcategorya|$1 mga subcategorya}}.',
'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|Ini nga kategorya ay may sang amo lang ni nga unod sa mga nagasunod nga pahina.|Ang mga nagasunod {{PLURAL:$1|pahina ay|$1 mga pahina ay}} sa sini nga kategroya, sa $2 kabilugan.}}',
'category-article-count-limited' => 'Ang masunod nga {{PLURAL:$1|panid|$1 mga panid}} yara sa categorya karon.',
'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|Ang ini nga categorya may yara lamang sang masunod nga hilera.|Ang masunod nga {{PLURAL:$1|hilera|$1 mga hilera}} yari sa sini nga categorya, halin sa kabug-osan nga $2.}}',
'category-file-count-limited' => 'Ang masunod nga {{PLURAL:$1|hilera|$1 mga hilera}} ara sa categorya karon.',
'listingcontinuesabbrev' => 'cont.',
'index-category' => 'Naka-index nga mga panid',
'noindex-category' => 'Wala naka-index nga mga panid',
'broken-file-category' => 'Mga panid nga may guba nga link sang hilera',

'about' => 'Nahanungod',
'article' => 'Panid sang unod',
'newwindow' => '(gabukas sa bag-o nga bintana)',
'cancel' => 'Kanselahon',
'moredotdotdot' => 'Madamo pa...',
'morenotlisted' => 'Madamu pa ang wala nalista...',
'mypage' => 'Akon Panid',
'mytalk' => 'Paghisayranay',
'anontalk' => 'Paghisayranay sang sining IP address',
'navigation' => 'Nabigayson',
'and' => '&#32;kag',

# Cologne Blue skin
'qbfind' => 'Pangita',
'qbbrowse' => 'Magbasa-basa',
'qbedit' => 'Ilisan',
'qbpageoptions' => 'Ining panid',
'qbmyoptions' => 'Akon mga panid',
'qbspecialpages' => 'Pinasahi nga mga panid',
'faq' => 'Mga masami pamangkoton',
'faqpage' => 'Project:MMP',

# Vector skin
'vector-action-addsection' => 'Magdugang sang topiko',
'vector-action-delete' => 'Panason',
'vector-action-move' => 'Saylohon',
'vector-action-protect' => 'Pangapinan',
'vector-action-undelete' => 'Dulaon ang pagpanas',
'vector-action-unprotect' => 'Ilisan ang pagpangapin',
'vector-simplesearch-preference' => 'Sugdan ang mas ginpamaayo nga suhestiyon sa pagpangita (Para sa vector nga panit lamang)',
'vector-view-create' => 'Himuon',
'vector-view-edit' => 'Ilisan',
'vector-view-history' => 'Lantawon ang kasaysayan',
'vector-view-view' => 'Magbasa',
'vector-view-viewsource' => 'Lantawon ang ginhalinan',
'actions' => 'Mga hulag',
'namespaces' => 'Ngalan-espasyo',
'variants' => 'Mga nagkalain-lain',

'navigation-heading' => 'Menu sang nabigasyon',
'errorpagetitle' => 'Sala/Eror',
'returnto' => 'Balik sa $1.',
'tagline' => 'Halin sa {{SITENAME}}',
'help' => 'Bulig',
'search' => 'Pangita-a',
'searchbutton' => 'Pangita-a',
'go' => 'Lakat',
'searcharticle' => 'Lakat',
'history' => 'Pahina historya',
'history_short' => 'Saysay',
'updatedmarker' => 'ginbag-o halin sang akon pinaka-ulihe nga pagbisita',
'printableversion' => 'Pang-imprinta nga bersyon',
'permalink' => 'Permanente nga tabid',
'print' => 'I-imprinta',
'view' => 'Lantawon',
'edit' => 'Ilisan',
'create' => 'Himuon',
'editthispage' => 'Islan ini nga pahina',
'create-this-page' => 'Himuon ang ini nga panid',
'delete' => 'Panason',
'deletethispage' => 'Panason ang ini nga panid',
'undelete_short' => 'Dulaon ang pagpanas sang {{PLURAL:$1|isa ka pag-ilis|$1 ka pag-ilis}}',
'viewdeleted_short' => 'Lantawon ang {{PLURAL:$1|isa ka ginpanas nga pag-ilis|$1 ka ginpanas nga pag-ilis}}',
'protect' => 'Pangapinan',
'protect_change' => 'bag-ohon',
'protectthispage' => 'Pangapinan ang ini nga panid',
'unprotect' => 'Dulaon ang pagpangapin',
'unprotectthispage' => 'Ilisan ang pagpangapin sa sini nga panid',
'newpage' => 'Bag-o nga pahina',
'talkpage' => 'Istoryahan ta ang ini nga pahina',
'talkpagelinktext' => 'Hisayranay',
'specialpage' => 'Espesyal nga panid',
'personaltools' => 'Mga kinaugalingon nga galamiton',
'postcomment' => 'Bag-o nga seksyon',
'articlepage' => 'Lantawon ang panid sang ka-undan',
'talk' => 'Paghisayranay',
'views' => 'Mga talanawon',
'toolbox' => 'Mga galamiton',
'userpage' => 'Lantawon ang panid sang manuggamit',
'projectpage' => 'Lantawon ang panid nga ginapangapinan',
'imagepage' => 'Lantawon ang panid sang hilera',
'mediawikipage' => 'Lantawon ang panid sang mensahe',
'templatepage' => 'Lantawon ang panid sang templeyt',
'viewhelppage' => 'Lantawon ang panid sa pagbulig',
'categorypage' => 'Lantawon ang panid sang categorya',
'viewtalkpage' => 'Lantawon ang gina-istroyahan',
'otherlanguages' => 'Sa iban nga lenguahe',
'redirectedfrom' => '(Gindirek liwat halin $1)',
'redirectpagesub' => 'I-direktahon ang pahina',
'lastmodifiedat' => 'Ang ini nga pahina na-islan lang sang nagligad nga $1, sa $2.',
'viewcount' => 'Ang ini nga panid ginsudlan sang {{PLURAL:$1|maka-isa|ika-$1 nga beses}}.',
'protectedpage' => 'Ginapangapinan nga panid',
'jumpto' => 'Lumpat sa:',
'jumptonavigation' => 'nabigayson',
'jumptosearch' => 'Pangita-a',
'view-pool-error' => 'Nagapangayo kami sang pasaylo kay ang mga server tuman ka loaded sa sini nga tion.
Tuman ka damo nga manuggamit ang luyag makakita sang sini nga panid.
Palihog maghulat sang malip-ot nga tini-on bag-o magsulod sa sini nga pahina liwat.

$1',
'pool-timeout' => 'Pag-untat nagahulat para sa kandado',
'pool-queuefull' => 'Ang pila sang linaw puno na',
'pool-errorunknown' => 'Wala mahibaluan nga sala',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage).
'aboutsite' => 'Nahanungod sa {{SITENAME}}',
'aboutpage' => 'Project:Nahanungod',
'copyright' => 'Ang unod nga abeylabol nga naga paidalum $1.',
'copyrightpage' => '{{ns:project}}:Kapirayts',
'currentevents' => 'Mga Hitabo Subong',
'currentevents-url' => 'Project:Nagakatabo sa karon nga tinion',
'disclaimers' => 'Diskleymer',
'disclaimerpage' => 'Project:Kabilogan nga diskleymer',
'edithelp' => 'Bulig sa pag Ilis',
'helppage' => 'Help:Mga Unod',
'mainpage' => 'Mayor nga Panid',
'mainpage-description' => 'Mayor nga Panid',
'policy-url' => 'Project:Patakaran',
'portal' => 'Portal sang Banwa',
'portal-url' => 'Project:Paalagyan sang kumunidad',
'privacy' => 'Polisa sa Pribisidad',
'privacypage' => 'Project:Polisa sa Pribisidad',

'badaccess' => 'Permiso sala/eror',
'badaccess-group0' => 'Indi ka mahimo nga magbuhat sang hulag nga imo ginpangayo.',
'badaccess-groups' => 'Ang hulag nga imo ginpangayo para lamang sa mga manuggamit sa {{PLURAL:$2|grupo|isa sa mga grupo}}: $1.',

'versionrequired' => 'Ang ika-$1 nga bersiyon sang MediaWiki ang kinahanglan',
'versionrequiredtext' => 'Ang ika-$1 nga bersiyon sang MediaWiki ang kinahanglan agod makita ang ini nga panid.
Lantawa ang [[Special:Version|panid sang mga bersiyon]].',

'ok' => 'Sige',
'retrievedfrom' => 'Ginkuha halin sa "$1"',
'youhavenewmessages' => 'Ikaw may $1 ($2).',
'newmessageslink' => 'mga bag-ong mensahe',
'newmessagesdifflink' => 'nagligad nga ginbag-o',
'youhavenewmessagesfromusers' => 'May yara ka sang $1 halin sa {{PLURAL:$3|lain nga manuggamit|$3 mga manuggamit}} ($2).',
'youhavenewmessagesmanyusers' => 'May yara ka sang $1 halin sa madamo nga manuggamit ($2).',
'newmessageslinkplural' => '{{PLURAL:$1|isa ka bag-o nga mensahe|bag-o nga mga mensahe}}',
'newmessagesdifflinkplural' => 'pinaka-ulihi nga {{PLURAL:$1|pagbag-o|mga pagbag-o}}',
'youhavenewmessagesmulti' => 'May mga bag-ong mensahe ka sa $1',
'editsection' => 'ilisan',
'editold' => 'ilisan',
'viewsourceold' => 'lantawon ang ginhalinan',
'editlink' => 'islan',
'viewsourcelink' => 'tan-awon ang ginhalinan',
'editsectionhint' => 'Islan ining bahin: $1',
'toc' => 'Kontents',
'showtoc' => 'ipakita',
'hidetoc' => 'pagatagu-on',
'collapsible-collapse' => 'Pagamayon',
'collapsible-expand' => 'Palaparon',
'thisisdeleted' => 'Tan-awon o Ibalik ang sang una $1?',
'viewdeleted' => 'Tan-awon $1?',
'restorelink' => '{{PLURAL:$1|isa ka ginpanas nga pag-ilis|$1 ka ginpanas nga pag-ilis}}',
'feedlinks' => 'Pakaon:',
'feed-invalid' => 'Indi amo nga sahi sang pakaon nga subskripsiyon.',
'feed-unavailable' => 'Ang mga pakaon nga sindikasyon indi mahimo pagagamiton',
'site-rss-feed' => '$1 RSS Feed',
'site-atom-feed' => '$1 Atom Feed',
'page-rss-feed' => '"$1" RSS Feed',
'page-atom-feed' => '"$1" Atom Feed',
'red-link-title' => '$1 (wala pa ini nahimo nga pahina)',
'sort-descending' => 'Himuson nga nagapanaog',
'sort-ascending' => 'Himuson nga nagapasaka',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main' => 'Pahina',
'nstab-user' => 'Panid sang Manog-gamit',
'nstab-media' => 'Panid sang medya',
'nstab-special' => 'Espesyal nga pahina',
'nstab-project' => 'Pahina sang proyekto',
'nstab-image' => 'File',
'nstab-mediawiki' => 'Mensahe',
'nstab-template' => 'Templeyt',
'nstab-help' => 'Panid sang pagbulig',
'nstab-category' => 'Kategorya',

# Main script and global functions
'nosuchaction' => 'Wala sang amo sina nga sahi sang paghulag',
'nosuchactiontext' => 'Ang paghulag nga gintumod sang URL indi nagaka-igo.
Mahimo nga sala ang imo pagtum-ok sang URL, ukon sala nga tabid ang imo ginsundan.
Ini mahimo man nga may sapat-sapat sa software nga ginagamit sang {{SITENAME}}.',
'nosuchspecialpage' => 'Wala sang amo sina nga espesyal nga panid',
'nospecialpagetext' => '<strong>Indi nagaka-igo ang imo ginpangayo nga espesyal nga panid.</strong>

May lista sang mga nagaka-igo nga mga espesyal nga mga panid sa [[Special:SpecialPages|{{int:specialpages}}]].',

# General errors
'error' => 'Sala/Eror',
'databaseerror' => 'May sala sa database',
'laggedslavemode' => "'''Pahibalo:''' Ang panid indi dapat maka-angkon sang mga ulihe nga pagbag-o.",
'readonly' => 'Naka-kandado ang database',
'enterlockreason' => 'Magbutang sang rason para sa pagkandado, upod na ang paghaum-haom kon san-o ang kandado pagabuksan',
'readonlytext' => 'Ang database karon nakakandado sa mga bag-o nga sinulatan kag iban pa nga pagbag-o, mahimo nga bangud sa isa ka pagmentinar sang database, nga kon matapos mabalik naman sa normal.

Ang may awtoridad nga nagkandado sini naghatag sang pagpaathag nga amo sini: $1',
'missing-article' => 'Indi makita ang teksto nga pahina sa database nga dapat nakita na ini, na ngalanan "$1" $2.

Ang rason kun nga natabo ay mga nagasunod bilang daan na diff o tabid nga historya sa may pahina nga nakakas na.

Kung indi amo ni ang kaso, siguro may nakita ka nga guba o diperensiya sa software.
Palihog isugid sa [[Special:ListUsers/sysop|administrador]], kag i-lista ang iya URL.',
'missingarticle-rev' => '(rebisyon#: $1)',
'missingarticle-diff' => '(Diff: $1, $2)',
'readonly_lag' => 'Ang database ginkadadohan na dayon samtang ang alalay nga mga serber sang database nagalagas sa agalon',
'internalerror' => 'Pangsulod nga sala',
'internalerror_info' => 'Pangsulod nga sala: $1',
'fileappenderrorread' => 'Indi mabasa ang "$1" sa tion sang pagdugang.',
'fileappenderror' => 'Indi mahimo nga idugang ang "$1" sa "$2".',
'filecopyerror' => 'Indi mahimo nga pagakopyahon ang "$1" sa "$2".',
'filerenameerror' => 'Indi mahimo nga paga-ilisan ang pangalan sang hilera halin sa "$1" sa "$2".',
'filedeleteerror' => 'Indi mahimo nga pagapanason ang hilera nga "$1".',
'directorycreateerror' => 'Indi mahimo nga mabuhat ang direktoryo nga "$1".',
'filenotfound' => 'Indi makita ang hiilera nga "$1".',
'fileexistserror' => 'Wala madayon ang pagsulat sa hilera nga "$1": ang hilera yara na nga daan',
'unexpected' => 'Wala mapaktan nga bili: "$1"="$2".',
'formerror' => 'Sala: indi mahimo nga mapadala ang formas',
'badarticleerror' => 'Ang ini nga hulag indi pwede mabuhat sa sini nga panid.',
'cannotdelete' => 'Ang panid ukon hilera nga "$1" indi mahimo nga pagapanason.
Mahimo nga napanas na ini sang iban.',
'cannotdelete-title' => 'Indi mahimo nga dulaon ang panid nga "$1"',
'delete-hook-aborted' => 'Ang pag-ilis gin-untat sang taga.
Wala ini naghatag sang ano man nga eksplenasyon.',
'badtitle' => 'Malain nga titulo',
'badtitletext' => 'Ang ginapangayo mo nga titulo ka pahina ay sala, blangko, ukon indi ensakto ang pagtabid sang inter-lengwahe o inter-wiki na titulo.
Siguro may-ara ini sang isa ukon madamo nga karakter nga indi ginabaton kag ginagamit sa titulo.',
'perfcached' => 'Ang masunod nga datos nakatago lamang kag mahimo nga indi bag-o. May maksimum nga {{PLURAL:$1|isa ka resulta nga|$1 mga resulta nga}} ara sa nakatago nga datos.',
'perfcachedts' => 'Ang masunod nga datos nakatago lamang, kag pinaka-ulihe nga ginbag-o sang $1. May maksimum nga {{PLURAL:$4|isa ka resulta nga|$4 mga resulta nga}} ara sa nakatago nga datos.',
'querypage-no-updates' => 'Ang mga pagbag-o sa sini nga panid karon ginpa-untat.
Ang datos nga yari diri indi pagliwaton.',
'wrong_wfQuery_params' => 'Indi insakto nga mga parametro sa wfQuery()<br />
Kapuslanan: $1<br />
Pagpamangkot: $2',
'viewsource' => 'Lantawon ang ginhalinan',
'viewsource-title' => 'Lantawon ang ginhalinan sang $1',
'actionthrottled' => 'Ang paghulag ginpunggan',
'actionthrottledtext' => 'Bilang pagpangontra sa span, ginalimitahan ka sa pagbuhat sang sini nga paghulag sa tuman ka damo nga beses sa malip-ot nga tinion, kag naglapaw ka na sa sini nga patakaran.
Palihog tilawan mo liwat pagkatapos sang malip-ot nga tinion.',
'protectedpagetext' => 'Ang ini nga panid ginprotektaran agud mapunggan ang pag-ilis sini.',
'viewsourcetext' => 'Mahimo mo nga makita kag makopya ang ginhalinan sang sini nga panid:',
'viewyourtext' => "Mahimo mo nga makita kag makopya ang ginhalinan sang '''imo mga pagbag-o''' sa sini nga panid:",
'protectedinterface' => 'Ang ini nga panid nagahatag sang mga teksto sang interface para sa software, kag ginapangapinan agod indi maabuso.',
'editinginterface' => "'''Pahibalo:''' Naga-ilis ka sang panid nga ginagamit sa paghatag sang mga teksto sang interface para sa software.
Ang mga pagbag-o sang sini nga panid maga-apekto sa hitsura sang interface sang panid sang manug-gamit sang iban.
Para sa mga paglubad/pagbadbad, palihog kilalanon ang paggamit sang [//translatewiki.net/wiki/Main_Page?setlang=en translatewiki.net], ang proyekto sang MediaWiki para sa localisasyon.",
'cascadeprotected' => 'Ang ini nga panid ginpangapinan agod nga indi ma-ilisan, bangud nga ini nadal sa masunod nga {{PLURAL:$1|panid, nga|mga panid, nga}} ginapangapinan sang naga-"kaskad" nga pililian nga naga-andar:
$2',
'namespaceprotected' => "Wala ka ginapasugtan nga mag-ilis sang mga panid sa '''$1''' nga lugar-espasyo.",
'customcssprotected' => 'Wala ka ginapasugtan nga mag-ilis sang sini nga panid nga CSS, tungod nga may yara ini sang pagpilian sang isa pa gid nga manug-gamit.',
'customjsprotected' => 'Wala ka ginapasugtan nga mag-ilis sang sini nga panid nga JavaScript, tungod nga may yara ini sang pagpilian sang isa pa gid nga manug-gamit.',
'ns-specialprotected' => 'Ang mga espesyal nga panid indi mahimo nga paga-ilisan.',
'titleprotected' => 'Ang ini nga titulo ginpangapinan batok sa pagbuhat ni [[User:$1|$1]].
Ang iya rason amo ang "\'\'$2\'\'".',
'filereadonlyerror' => 'Indi mahimo nga ma-ilisan ang hilera nga "$1" tungod kay ang gintaguan sang mga hilera nga "$2" ara sa estado nga mahimo lang mabasa.

Ang administrador nga nag-kandado sini naghatag sang paathag nga: "$3".',
'invalidtitle-knownnamespace' => 'Sala ang titulo sang may ngalanligwa nga "$2" kag taksto nga "$3"',
'invalidtitle-unknownnamespace' => 'Sala nga titulo nga may wala mahibaluan nga ngalanligwa nga numero nga $1 kag teksto nga "$2"',
'exception-nologin' => 'Wala naka-sulod',
'exception-nologin-text' => 'Ang ini nga panid ukon tikang nagakinahanglan nga ikaw nakasulod/log-in sa sini nga wiki.',

# Virus scanner
'virus-badscanner' => "Malain nga konpigurasyon: wala makilal-an nga manuglantaw sang virus: ''$1''",
'virus-scanfailed' => 'ang pagpangita indi madinalag-on (koda $1)',
'virus-unknownscanner' => 'wala makilal-an nga kontra-virus:',

# Login and logout pages
'logouttext' => "'''Naka-guha ka na.'''

Makapadayon ka sa gihapon sa paggamit sang {{SITENAME}} nga indi makilal-an, ukon mahimo ka man <span class='plainlinks'>[$1 magsulod liwat]</span> bilang amo sa gihapon ukon lain nga nga manug-gamit.
Tandaan nga may mga panid nga mahimo ma-display sa gihapon nga daw nakasulod ka sa gihapon, hasta mapanas mo na ang tinago sang imo brawser.",
'welcomeuser' => 'Malipayon nga pag-abot. $1!',
'welcomecreation-msg' => 'Nahimo na ang imo nga account.
Indi pagkalimtan ang pag-ilis sa imo nga [[Special:Preferences|{{SITENAME}} pagpasulabi]].',
'yourname' => 'Ngalan sang Manog-gamit:',
'yourpassword' => 'Kontra-senyas:',
'yourpasswordagain' => 'Suliton ang kontra-senyas:',
'remembermypassword' => 'Dumdumon ang akon pagsulod sa sini nga brawser (para sa indi magsobra $1 {{PLURAL:$1|nga adlaw|nga mga adlaw}})',
'yourdomainname' => 'Imo dominyo',
'password-change-forbidden' => 'Indi ka mahimo nga makailis sang pasword sa sini nga wiki.',
'externaldberror' => 'Mahimo nga may ara sang sala sa pagpamatood sang database ukon wala ka sa lugar nga magbag-o sang imo pang-guha nga akawnt.',
'login' => 'Mag sulod',
'nav-login-createaccount' => 'Magsulod / maghimo account',
'loginprompt' => 'Kinahanglan mo nga pasugtan ang kokes agod nga makasulod ka sa {{SITENAME}}.',
'userlogin' => 'Mag sulod / maghimo account',
'userloginnocreate' => 'Magsulod',
'logout' => 'Mag guha',
'userlogout' => 'Mag guha',
'notloggedin' => 'Wala naka-sulod',
'nologin' => 'Wala ka sang imo akawnt? $1.',
'nologinlink' => 'Maghimo account',
'createaccount' => 'Maghimo Account',
'gotaccount' => 'May yara ka na sang akawnt? $1.',
'gotaccountlink' => 'Mag sulod',
'userlogin-resetlink' => 'Nalipatan mo bala ang mga detalye sang imo pagsulod?',
'createaccountmail' => 'Paagi sa e-mail',
'createaccountreason' => 'Rason:',
'badretype' => 'Ang mga pasword nga imo gintum-ok wala naga-santo.',
'userexists' => 'Ang gamit-pangalan nga imo ginbutang ginagamit na.
Palihog magpili sang lain nga pangalan.',
'loginerror' => 'May sala sa pagsulod',
'createaccounterror' => 'Indi mahimo ang akawnt: $1',
'nocookiesnew' => 'Nahimo ang imo nga akawnt, apang wala ka pa kasulod.
Ang {{SITENAME}} nagagamit sang kokes (cookies) para makasulod ang mga manug-gamit.
Ang imo kokes wala nabuksan.
Palihog bukas sa ila, dayon magsulod gamit ang imo bag-o nga gamit-pangalan kag pasword.',
'nocookieslogin' => 'Ang {{SITENAME}} nagagamit sang kokes (cookies) para makasulod ang mga manug-gamit.
Ang imo kokes wala nabuksan. 
Palihog bukas sa ila, dayon magsulod gamit ang imo bag-o nga gamit-pangalan kag pasword.',
'nocookiesfornew' => 'Ang akawnt sang manug-gamit wala nabuhat, bangud nga wala namon mahibal-i ang iya ginhalinan.
Palihog sigurado kon nakabukas ang imo kokes, dayon ipakarga liwat ang ini nga panid kag tilawan mo liwat.',
'noname' => 'Wala ka nagbutang sang tood-tood nga gamit-pangalan.',
'loginsuccesstitle' => 'Madinalag-on nga pagsulod',
'loginsuccess' => "'''Nakasulod ka na subong sa {{SITENAME}} bilang si \"\$1\".'''",
'nosuchuser' => 'Wala sang manug-gamit nga iya pangalan "$1".
Ang mga gamit-pangalan sensitibo sa kadakoon sang letra.
Siguradoha ang pagbaybay sang pumolongon, ukon  [[Special:UserLogin/signup|magbuhat sang bag-o nga akawnt]].',
'nosuchusershort' => 'Wala sang manug-gamit nga iya pangalan "$1".
Siguradoha ang pagbaybay sang pumolongon.',
'nouserspecified' => 'Kinahanglan mo magbutang sa gamit-pangalan.',
'login-userblocked' => 'Ang ini nga manug-gamit ginapungga. Indi ka mahimo nga magsulod.',
'wrongpassword' => 'Sala nga pasword ang ginbutang.
Palihog tilawi liwat butang.',
'wrongpasswordempty' => 'Wala ka sang may ginbutang nga pasword.
Palihog tilawi liwat butang.',
'passwordtooshort' => 'Ang mga pasword dapat indi magnubo sa {{PLURAL:$1|isa ka letra|$1 ka letra}}.',
'password-name-match' => 'Ang imo pasword dapat lain sa imo gamit-pangalan.',
'password-login-forbidden' => 'Wala ginatugotan ang paggamit sang sini nga gamit-pangalan kag pasword.',
'mailmypassword' => 'i-E-mail ang bag-o na pasword',
'passwordremindertitle' => 'Bag-o nga temporaryo nga pasword para sa {{SITENAME}}',
'passwordremindertext' => 'May yara nga nagpangayo (basi ikaw, may IP address nga $1) sang bag-o
nga pasword para sa {{SITENAME}} ($4). May temporaryo nga pasword 
nga para kay "$2" kag ini amo ang "$3". Kon imo ini nga kagustohan,
kinahanglan mo magsulod kag magpili sang bag-o nga pasword dayon.
Ang imo temporaryo nga pasword magatapos sa {{PLURAL:$5|isa ka adlaw|$5 ka adlaw}}.

Kon lain ang nagbuhat sang sini nga pagpangayo, ukon nadumdoman mo imo pasword,
kag indi mo na luyag mag-ilis sini, mahimo mo nga pabayaan ang ini nga mensahe kag
magpadayon sa paggamit sang imo daan nga pasword.',
'noemail' => 'Wala sang e-mail adres nga nakalista para kay "$1".',
'noemailcreate' => 'Kinahanglan mo maghatag sang matood-tood nga e-mail adres',
'passwordsent' => 'May bag-o nga pasword ang ginpadala sa e-mail adres ni "$1".
Palihog magsulod liwat pagkatapos mo adto mabaton.',
'blocked-mailpassword' => 'Ang imo IP adres ginapunggan sa pag-ilis, gani indi mahimo nga magamit ang katungdanan nga pagbawi sang pasword para malikawan ang pag-abuso.',
'eauthentsent' => 'May e-mail sang konpermasyon nga ginpadala san gin-nominar nga e-mail adres.
Bag-o pa makapadala sang bisan ano nga e-mail sa akawnt, kinahanglan mo nga sundon ang mga pagsulundan sa e-mail, agod to nga ma konpermar nga ang akawnt imo gid sing matood.',
'throttled-mailpassword' => 'May yara na sang pahanumdom sa pasword nga ginpadala, wala nagsobra {{PLURAL:$1|ka oras|$1 ka oras}} nga nagligad.
Para malikawan ang pag-abuso, isa lamang ka pahanumdom ang igapadala kada {{PLURAL:$1|ka oras|$1 ka oras}}.',
'mailerror' => 'May sala sa pagpadala sang sulat: $1',
'acct_creation_throttle_hit' => 'Ang mga manugbisita nga naggamit sang imo IP adres nagtuga sang {{PLURAL:$1|1 ka akawnt|$1 ka mga akawnt}} sang isa ka adlaw nga amo lamang ang ginapasugtan sa sini nga tinion.
Tungod sini, ang mga manugbisita nga nagagamit sang sini nga IP adres indi na makahimo pa sang iban nga akawnt karon.',
'emailauthenticated' => 'Ang imo e-mail adres ginpamatood sang $2, $3.',
'emailnotauthenticated' => 'Ang imo e-mail adres wala pa mapamatood.
Wala pa sang e-mail nga ipadala diri para sa bisan ano sa masunod nga mga katungdanan.',
'noemailprefs' => 'Magbutang sang e-mail adres sa imo mga pagpalabi agod nga magamit ang ini nga mga katungdanan.',
'emailconfirmlink' => 'Palihog pamatud-i ang imo e-mail adres',
'invalidemailaddress' => 'Ang e-mail adres indi mabaton tungod kay nagagwa nga sala ang iya plastar.
Palihog butang sang ginplastar sing maayo nga adres ukon panason nal lang ang lugar.',
'cannotchangeemail' => 'Ang mga e-mail adres indi mahimo nga ilisan sa sini nga wiki.',
'emaildisabled' => 'Ang ini nga lugar indi makapadala sang mga e-mail.',
'accountcreated' => 'Nahimo na ang akawnt',
'accountcreatedtext' => 'Ang akawnt sang manug-gamit nga $1 nahimo na.',
'createaccount-title' => 'Pagbuhat sang akawnt para sa {{SITENAME}}',
'createaccount-text' => 'May naghimo na sang akawnt para sa imo e-mail adres sa {{SITENAME}} ($4), nakapangalan nga "$2", nga may pasword nga "$3".
Dapat ka na magsulod kag islan ang imo pasword subong.

Mahimo nga imo pabayaan ang ini nga mensahe, kon ang ini nga akawnt sala lang ang paghimo.',
'usernamehasherror' => 'Ang gamit-pangalan indi mahimo nga may hash nga karakter',
'login-throttled' => 'May tuman ka na na kadamo nga pagtilaw sa pagsulod.
Palihog maghulat anay bag-o tilawan liwat.',
'login-abort-generic' => 'Ang imo pagsulod indi madinalag-on - Gin-untat',
'loginlanguagelabel' => 'Hambalanon: $1',
'suspicious-userlogout' => 'Ang imo pagpangabay nga mag-guha ginpungga bangud nga ini mahimo nga ginpadala sang guba nga brawser ukon sang proksy nga nagapang-tago.',

# Email sending
'php-mail-error-unknown' => 'Wala nahibaluan nga sala sa kapuslanan nga sulat() sang PHP.',
'user-mail-no-addy' => 'Gintilawan nga magpadala sang e-mail biskan wala sang e-mail adres.',
'user-mail-no-body' => 'Nakatilaw magpadala sang email nga waay unod ukon malip-ot katama ang unod sang mensahe.',

# Change password dialog
'resetpass' => 'Ilisan ang pasword',
'resetpass_announce' => 'Nagsulod ka paagi sang temporary nga kod nga gin-email.
Agod nga makatapos ka sa pagsulod, kinahanglan mo magbutang sang bag-o nga pasword dire:',
'resetpass_header' => 'Ilisan ang pasword sang akawnt',
'oldpassword' => 'Daan nga pasword:',
'newpassword' => 'Bag-o nga pasword:',
'retypenew' => 'Suliton ang bag-o nga pasword:',
'resetpass_submit' => 'Ibutang ang pasword kag magsulod',
'changepassword-success' => 'Ang imo pasword madinalag-on nga gin-ilisan!
Ginapasulod ka na...',
'resetpass_forbidden' => 'Ang mga pasword indi mahimo nga paga-ilisan',
'resetpass-no-info' => 'Kinahanglan nga nakasulod ka agod nga makadtoan ang ini nga panid sing derecho.',
'resetpass-submit-loggedin' => 'Ilisan ang pasword',
'resetpass-submit-cancel' => 'Kanselahon',
'resetpass-wrong-oldpass' => 'Sala nga temporaryo ukon subong nga pasword.
Mahimo nga madinalag-on mo nga nga gin-ilisan ang imo pasword ukon nagpangabay ka na sang bag-o nga temporaryo nga pasword.',
'resetpass-temp-password' => 'Temporaryo nga pasword:',

# Special:PasswordReset
'passwordreset' => 'Liwaton ang pasword',
'passwordreset-legend' => 'Liwaton ang pasword',
'passwordreset-disabled' => 'Ang mga pagliwat sang pasword gin-untat sa sini nga wiki.',
'passwordreset-username' => 'Ngalan sang Manog-gamit"',
'passwordreset-domain' => 'Domeyn:',
'passwordreset-capture' => 'Lantawon ang nagresuta nga e-mail?',
'passwordreset-capture-help' => 'Kon butangan mo sang tsek ang ini nga kahon, ang e-mail (nga may temporaryo nga pasword) igapakita sa imo kag amo man ipadala sa manuggamit.',
'passwordreset-email' => 'Adres sang e-mail:',
'passwordreset-emailtitle' => 'Ang mga detalye sang akawnt sa {{SITENAME}}',
'passwordreset-emailtext-ip' => 'May tawo nga (mahimo ikaw, halin sa IP adres nga $1) nagpangabay sang pahanumdom sang mga detalye
sang imo akawnt para sa {{SITENAME}} ($4). Ang masunod nga {{PLURAL:$3|akawnt|mga akawnt}} sang manuggamit
may kabahin sa sini nga adres sang e-mail:

$2

{{PLURAL:$3|Ang ini nga temporaryo nga pasword|Ang mga ini nga temporaryo nga pasword}} indi na magamit sa {{PLURAL:$5|isa ka adlaw|$5 ka adlaw}}.
Kinahanglan mo nga magsulod kag magpili sang bag-o nga pasword subong. Kon lain nga tawo ang nagbuhat sini
nga pagpangabay, ukon nadumduman mo na ang imo pasword, kag indi mo na kinahanglan nga ini
paga-ilisan, mahimo mo nga pabay-an ang ini nga pahanumdom kag magpadayon sa paggamit sang imo daan nga pasword.',
'passwordreset-emailtext-user' => 'Ang manuggamit nga si $1 sa {{SITENAME}} nagpangabay sang pahanumdom sang mga detalye sang imo akawnt para sa {{SITENAME}} 
($4). Ang masunod nga {{PLURAL:$3|akawnt|mga akawnt}} sang manuggamit may kabahin sa sini nga adres sang e-mail:

$2

{{PLURAL:$3|Ang ini nga temporaryo nga pasword|Ang mga ini nga temporaryo nga pasword}} indi na magamit sa {{PLURAL:$5|isa ka adlaw|$5 ka adlaw}}.
Kinahanglan mo nga magsulod kag magpili sang bag-o nga pasword subong. Kon lain nga tawo ang nagbuhat sini
nga pagpangabay, ukon nadumduman mo na ang imo pasword, kag indi mo na kinahanglan nga ini
paga-ilisan, mahimo mo nga pabay-an ang ini nga pahanumdom kag magpadayon sa paggamit sang imo daan nga pasword.',
'passwordreset-emailelement' => 'Gamit-pangalan: $1
Temporaryo nga pasword: $2',
'passwordreset-emailsent' => 'May pahanumdom nga e-mail nga ginpadala.',
'passwordreset-emailsent-capture' => 'May e-mail nga nagapahanumdum, nga ginapakita sa idalom.',
'passwordreset-emailerror-capture' => 'May e-mail nga nagapahanumdom nga ginbuhat, nga ginapakita sa idalom, apang ang pagpadala sa manuggamit indi madinalag-on: $1',

# Special:ChangeEmail
'changeemail' => 'Ilisan ang E-mail adres',
'changeemail-header' => 'Ilisan ang e-mail adres sang akawnt',
'changeemail-text' => 'Tapusa ang ini nga formas agod nga ma-ilisan ang imo e-mail adres. Kinahanglan mo nga magbutang sang imo pasword sa pag-kumperma sang sini nga pag-ilis.',
'changeemail-no-info' => 'Kinahanglan nga nakasulod ka agod nga makadtoan ang ini nga panid sing derecho.',
'changeemail-oldemail' => 'E-mail adres sa subong:',
'changeemail-newemail' => 'Bag-o nga e-mail adres:',
'changeemail-none' => '(wala)',
'changeemail-password' => 'Ang imong {{SITENAME}} nga password:',
'changeemail-submit' => 'Ilisan and E-mail',
'changeemail-cancel' => 'Kanselahon',

# Edit page toolbar
'bold_sample' => 'Dukot nga teksto',
'bold_tip' => 'Dukot nga teksto',
'italic_sample' => 'Gahilay nga teksto',
'italic_tip' => 'Gahilay nga teksto',
'link_sample' => 'Titulo na Tabid',
'link_tip' => 'Sulodlon nga tabid',
'extlink_sample' => 'http://www.example.com titulo tabid',
'extlink_tip' => 'Sa guha nga Tabid (tandaan http:// prefiks)',
'headline_sample' => 'Teksto sang pangunang-dinalang',
'headline_tip' => 'Lebel 2 pangunang-dinalan',
'nowiki_sample' => 'Ibutang ang di-sulundan nga teksto diri',
'nowiki_tip' => 'Pabay-an ang wiki sulundanon',
'image_tip' => 'Gintapik nga file',
'media_tip' => 'Pagtabid sa File',
'sig_tip' => 'Ang imo pirma upod sang timestamp',
'hr_tip' => 'Gapahigda nga linya (gamiton laka lang)',

# Edit pages
'summary' => 'Kabilogan:',
'subject' => 'Ginatukoy/Pangulong-dinalang:',
'minoredit' => 'Ini menor nga pag-ilis',
'watchthis' => 'Bantayan ining panid',
'savearticle' => 'Tiponon ining panid',
'preview' => 'Ipakita subong',
'showpreview' => 'Ipakita nga daan',
'showlivepreview' => 'Prebiyu nga karon dayon',
'showdiff' => 'Ipakita ang inislan',
'anoneditwarning' => "'''Pa-andam:''' Wala ka pa nakasulod.
Igasulat ang imo IP adres sa historya sini nga inislan na pahina.",
'anonpreviewwarning' => "''Wala ka pa nakasulod. Igasulat ang imo IP adres sa historya sini nga inislan na pahina.''",
'missingsummary' => "'''Pahanumdom:''' Wala ka naghatag sang malip-ot nga pagsaysay sang imo gin-ilisan.
Kon tum-okon mo liwat ang \"{{int:savearticle}}\", ang imo gin-ilisan pagatiponon nga wala sini.",
'missingcommenttext' => 'Palihog butangi sang komento sa idalom.',
'missingcommentheader' => "'''Pahanumdom:''' Wala ka naghatag sang topiko/ulo sang topiko para sa sini nga komento.
Kon tum-okon mo liwat ang \"{{int:savearticle}}\", ang imo gin-ilisan pagatiponon nga wala sini.",
'summary-preview' => 'Kabilugan nga prebyu:',
'subject-preview' => 'Prebyu sang topiko/ulo sang topiko:',
'blockedtitle' => 'Ang manuggamit ginapunggan',
'blockedtext' => "'''Ang imo gamit-pangalan ukon adres sang IP ginpunggan.'''

Ang pagpuggon ginhimo ni $1.
Ang rason amo ang ''$2''.

* Pag-umpisa sa pagpuggong: $8
* Katapusan sang pagpuggong: $6
* Tuyo nga pagapunggan: $7

Mahimo ka nga makipag-angot kay $1 ukon sa iban [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administrator]] agod nga ma-estoryahan ang pagpuggong.
Indi mo magamit ang 'i-email ining manuggamit' samtang wala ka sang matood nga e-mail adres nga ibutang sa imo [[Special:Preferences|espesyal nga pagpalabi]] kag kon wala ka ginapunggan sa paggamit sini.
Ang imo adres sang IP karon amo ang $3, kag ang ID sang pagpuggong amo ang #$5.
Palihog dala sang mga nasulat sa ibabaw sa mga pagpamangkot nga imo ubrahon.",
'autoblockedtext' => "Ang adres sang imo IP ginpunggan dayon tungod kay ini gingamit sang lain nga manuggamit, nga ginpunggan ni $1.
Ang rason nga ginhatag amo sini:

:''$2''

* Pag-umpisa sa pagpuggong: $8
* Katapusan sang pagpuggong: $6
* Tuyo nga pagapunggan: $7

Mahimo ka nga makipag-angot kay $1 ukon sa iban [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administrator]] agod nga ma-estoryahan ang pagpuggong.

Indi mo magamit ang 'i-email ining manuggamit' samtang wala ka sang matood nga e-mail adres nga ibutang sa imo [[Special:Preferences|espesyal nga pagpalabi]] kag kon wala ka ginapunggan sa paggamit sini.

Ang imo adres sang IP karon amo ang $3, kag ang ID sang pagpuggong amo ang #$5.
Palihog dala sang mga nasulat sa ibabaw sa mga pagpamangkot nga imo ubrahon.",
'blockednoreason' => 'wala sang rason nga ginhatag',
'whitelistedittext' => 'Kinahanglan mo ang $1 agod maka-ilis sang mga panid.',
'confirmedittext' => 'Kinahanglan mo nga kumpirmahon ang imo e-mail adres bag-o ka mag-ilis sang mga panid.
Palihog plastar kag magpamatood sang imo e-mail adres paagi sang imo [[Special:Preferences|pagpalabi]].',
'nosuchsectiontitle' => 'Indi makit-an ang seksyon',
'nosuchsectiontext' => 'Gintilawan mo nga mag-ilis sang seksyon nga wala naga-eksister.
Mahimo nga ini ginsaylo na ukon ginpanas samtang nagalantaw ka sang panid.',
'loginreqtitle' => 'Kinahanglan magsulod',
'loginreqlink' => 'mag sulod',
'loginreqpagetext' => 'Kinahanglan mo nga mag-$1 agod nga makita ang iban nga mga panid.',
'accmailtitle' => 'Napadala na ang pasword.',
'accmailtext' => "May pasword nga wala ginpilian nga ginhimo para kay [[User talk:$1|$1]] nga ginpadala sa $2.

Ang pasword para sa sini nga bag-o nga akawnt mahimo ma-ilisan sa ''[[Special:ChangePassword|ilisan ang pasword]]'' nga panid pagkatapos magsulod.",
'newarticle' => '(Bag-o)',
'newarticletext' => "Nagbukas ka sang isa ka tabid pakadto sa isa ka pahina nga wala pa nahimo.
Para maghimo sang sina na pahina, sugod ka lang sa pagtayp sa sulod sang kahon nga makit an mo sa idalum (tan-awa ang [[{{MediaWiki:Helppage}}|bulig nga pahina]] para sa dugang nga impormasyon).
Pero kung nakasulod nga aksidente lamang, palihog lang i-klik sa imo internet nga may ngalan ukon simbolo nga '''back''' button.",
'anontalkpagetext' => "----''Ini ang panid para sa pagtalakay sa wala makilala-an nga manuggamit nga wala pa nakatuga sang akawnt, ukon wala nagagamit sang isa.
Amo nga kinahanglan naton mag-gamit sang IP adres nga de numero agod nga mahibaluan naton siya.
Ang amo sini nga adres sang IP mahimo nga pagasaluhan sang madamo nga manuggamit.
Kon ikaw manuggamit nga wala makilal-i kag nabatyagan mo nga may mga komento nga wala man sing labot nga ginapakadto sa imo, palihog [[Special:UserLogin/signup|maghimo ka sang akawnt]] ukon [[Special:UserLogin|magsulod]] para malikawan ang iban pa nga pagsala sa iban pa nga wala makilal-an nga manuggamit.''",
'noarticletext' => 'Wala subong sang teksto ang ini nga pahina.
Pwede ka [[Special:Search/{{PAGENAME}}|mangita para sa titulo sang ini nga pahina]] sa iban man nga pahina,
<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} mangita ka sang kaparehas nga logs],
o [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} islan ini nga pahina]</span>.',
'noarticletext-nopermission' => 'Wala subong sang teksto ang sini nga panid.
Pwede ka [[Special:Search/{{PAGENAME}}|mangita para sa titulo sang ini nga panid]] sa iban man nga panid,
ukon <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} mangita ka sang kaparehas nga logs]</span>.',
'missing-revision' => 'Ang ini nga pag-ilis nga #$1 sang panid nga ginhinanglan nga "{{PAGENAME}}" wala naga-eksister.

Ini kalabanan ginabuhat sang nagasunod nga wala na mabag-o nga link sang hisayranay sa isa ka panid nga gindula na.
Ang mga detalye mahimo nga makita sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} deletion log].',
'userpage-userdoesnotexist' => 'Ang akawnt sang manuggamit nga "<nowiki>$1</nowiki>" wala pa marehistro.
Palihog tsek kon luyag mo nga himuon/ilisan ang ini nga panid.',
'userpage-userdoesnotexist-view' => 'Ang akawnt sang manuggamit nga "$1" wala pa marehistro.',
'blocked-notice-logextract' => 'Ang ini nga manuggamit ginapunggan karon.
Ang pinaka-ulihi nga log sa pagpuggong yara sa idalom para mahibaluan nimo:',
'clearyourcache' => "'''Tandaan:''' Pagkatapos nga tiponon, mahimo nga kinahanglan mo pa nga i-baipas ang cache sang imo brawser agod makita ang mga pagbag-o.
* '''Firefox / Safari:''' pinduton sing madugay ang ''Shift'' samtang ginapitik ang ''Reload'', ukon pinduton ang ''Ctrl-F5'' ukon ''Ctrl-R'' (''⌘-R'' sa Mac)
* '''Google Chrome:''' pinduton ang ''Ctrl-Shift-R'' (''⌘-Shift-R'' sa Mac)
* '''Internet Explorer:''' pinduton sing madugay ang ''Ctrl'' samtang ginapitik ''Refresh'', ukon pinduton ang ''Ctrl-F5''
* '''Opera:''' Tan-awon ang  cache sa ''Tools → Preferences''",
'usercssyoucanpreview' => "'''Pagbulig:''' Gamiton ang \"{{int:showpreview}}\" nga tulom-ukon agod matilawan ang imo bag-o nga CSS bag-o magtipon.",
'userjsyoucanpreview' => "'''Pagbulig:''' Gamiton ang \"{{int:showpreview}}\" nga tulom-ukon agod matilawan ang imo bag-o nga JavaScript bag-o magtipon.",
'usercsspreview' => "'''Tandai nga ginalantaw mo pa lang ang imo CSS sang manuggamit.'''
'''Wala pa ini matipon!'''",
'userjspreview' => "'''Tandai nga ginalantaw/ginatilawan mo pa lang ang imo JavaScript sang manuggamit.'''
'''Wala pa ini matipon!'''",
'sitecsspreview' => "'''Tandai nga ginalantaw mo pa lang ang ini nga CSS.'''
'''Wala pa ini matipon!'''",
'sitejspreview' => "'''Tandai nga ginalantaw mo pa lang ang ini nga kodigo sang JavaScript.'''
'''Wala pa ini matipon!'''",
'userinvalidcssjstitle' => "'''Aviso:''' Wala sang panit nga \"\$1\".
Sa mga pahungod nga mga panid nga .css and .js magamit sang titulo nga may gagmay nga letra (lowercase), e.g. {{ns:user}}:Foo/vector.css kontra sa {{ns:user}}:Foo/Vector.css.",
'updated' => '(Suno sa oras)',
'note' => "'''Pansinon:'''",
'previewnote' => "'''Tandaan nga prebyu lamang ini.'''
Wala pa nabutang ang imo nga ginbag-o!",
'continue-editing' => 'Padayunon ang pagbag-o',
'previewconflict' => 'Ang ini nga paglantaw nagapakita sang mga teksto nga yara sa may ibabaw ayon nga amo man ang magagwa kon luyag mo na ini nga pagatiponon.',
'session_fail_preview' => "'''Nagapangayo kami sang pasaylo! Indi namon ma-proseso ang imo pag-ilis tungod sa pagkadula sang datos sang sesyon.'''
Palihog tilawi liwat.
Kon indi man sa gihapon mag-gana, tilawi [[Special:UserLogout|mag-guha]] kag magsulod liwat.",
'session_fail_preview_html' => "'''Nagapangayo kami sang pasaylo! Indi namon ma-proseso ang imo pag-ilis tungod sang pagkadula sang datos sang sesyon.'''

''Kay ang {{SITENAME}} may ara sang hilaw nga HTML nga ginapasugtan, ang pagtan-aw gintago bilang pagpanghanda batok sa mga pag-atake sang JavaScript.''

'''Kon ini lehitimo nga paghimakas, palihog tilawi liwat.'''
Kon indi man sa gihapon mag-gana, tilawi  [[Special:UserLogout|mag-guha]] kag magsulod liwat dayon.",
'token_suffix_mismatch' => "'''Ang imo pag-ilis wala ginbaton tungod nga ang imo kleyente nag-guba sang mga letra sa token sang pag-ilis.'''
Ang pag-ilis wala ginbaton agod to nga malikawan ang kalainan sang mga teksto sa panid.
Ini nagakatabo kon kaisa kon nagagamit ka sang nakabase sa web nga serbisyo proxy nga madamo sing lusot.",
'edit_form_incomplete' => "'''Ang iban nga bahin sang formas sa pag-ilis wala nakalab-ot sa serber; palihog verificar kon ang imo pag-ilis santo man sa gihapon kag tilawi liwat.'''",
'editing' => 'Gina-islan $1',
'creating' => 'Ginabuhat ang $1',
'editingsection' => 'Gina-Islan $1 (seksiyon)',
'editingcomment' => 'Gina-islan ang $1 (bag-o nga bahin)',
'editconflict' => 'May pagpamatok sa pag-ilis: $1',
'explainconflict' => "May yara sang iban nga nag-ilis sang sini nga panid umpisa nga imo ini gin-ilisan.
Ang lugar sang ibabaw nga teksto may yara sang teksto sang panid kon ano ini karon naga-eksister.
Ang imo mga pagbag-o ginapakita sa may lugar sang idalom nga teksto.
Mahimo nga kinahanglan mo pa nga tabidon ang imo mga pagbag-o sa mga naga-eksiter nga nga teksto.
Ang mga teksto '''lamang''' nga yara sa lugar sang ibabaw nga teksto ang matipon kon imo pagatum-ukon ang \"{{int:savearticle}}\".",
'yourtext' => 'Imo teksto',
'storedversion' => 'Gintago nga pagbag-o',
'nonunicodebrowser' => "'''Pahibalo: Ang imo brawser wala nagahando sa unicode.'''
May nagakatabo nga paghulag agod nga masugtan ka sang pa-ilis nga may paghalong: ang mga indi ASCII nga mga letra maga-paita sa kahon sang pag-ilis bilang kodigo nga heksadesimal.",
'editingold' => "'''Pahibal: Naga-ilis ikaw sang wala-sa-tiyempo nga pagbag-o sining panid.'''
Kon imo ini tiponon, ang iban nga pag-ilis halin sang sini nga pagbag-o madula.",
'yourdiff' => 'Mga kinala-in',
'copyrightwarning' => "Tandaan mo ini palihog na ang tanan nga kontribusyon sa {{SITENAME}} ay ginapasugtan nga i-paguha sa idalum sang $2 (tan-awa $1 para sa mga detalye).
Kung indi mo naluyagan ang imo mga ginsulat nga islan kag palaptahon sang imo gid nga gusto, te indi mo pagpadala diri.<br />
Naga promisa ka man sa amon nga ikaw mismo ang nagsulat sina, o ginkopya mo ini sa publiko nga domain o kaparehas nga libre na ginkuhaan.
'''Indi ka maghatag sang na kapirayt nga na obra sing wala lisensiya!'''",
'copyrightwarning2' => "Palihog tandai nga ang tanan nga kontribusyon sa  {{SITENAME}} mahimo nga ilisan, liwaton, ukon dulaon sang iban pa nga mga kontribyutor.
Kon indi mo luyag nga ang imo sinulatan paga-ilisan nga wala sin kaluoy, ginapangabay nga indi mo ina diri pag-ipasa.<br />
Ikam man nagasumpa sa amon karon nga ikaw mismo ang nagsulat sini, ukon ginkopya mo ini sa pampubliko nga domain ukon kaparehas nga libre nga ginkuhaan (palihog lantaw sang $1 sa mga detalye).
'''Indi magpadala sang mga na kapirayt nga mga inubrahan nga wala sing lisensya!'''",
'longpageerror' => "'''Eror: Ang teksto nga imo ginpasa may kalabaon nga {{PLURAL:$1|isa ka kilobayt|$1 ka mga kilobayt}}, nga mas malaba pa sang ginpasugtan nga labing malaba nga {{PLURAL:$2|isa ka kilobayt|$2 ka mga kilobayt}}.'''
Indi ini matipon.",
'readonlywarning' => "'''Phibalo: Ang database ginkandaduhan para sa pagpabilin, gani indi ka mahimo nga magtipon sang imo mga pag-ilis subong.'''
Mahimo nga maluyagon ikaw nga mag-utod-kag-tapik sang teksto sa isa kag hilera sang teksto kag ini pagatipon mo sa lain nga tinion.

Ang administrador nga nagkandado sini naghatag sang sini nga pag-esplekar: $1",
'protectedpagewarning' => "'''Pahibalo: Ang ini nga panid ginapangapinan agod nga ang mga manuggamit lamang nga may prebilihiyo sang administrador ang maka-ilis.'''
Ang pinakaulihi nga log ginbutang sa idalom para imo mahibaluan:",
'semiprotectedpagewarning' => "'''Pahibalo:''' Ang ini nga panid ginpangapinan agod nga ang mga rehistrado nga manuggamit lamang ang maka-ilis sini.
Ang pinaka-ulihi nga log ginbutang sa idalom para imo mahibaluan:",
'cascadeprotectedwarning' => "'''Pahibalo:''' Ang ini nga panid ginapangapinan agod nga ang mga manuggamit nga may pebelihiyo sang administrador lamang ang maka-ilis sin, tungod nga ini na-upod sang masunod nga ginaprotektahan sang cascade nga {{PLURAL:$1|panid|mga panid}}:",
'titleprotectedwarning' => "'''Pahibalo: Ang ini nga panid ginapangapinan agod nga may [[Special:ListGroupRights|partikular nga kinamatarong]] nga kinahanglanon sa pagbuhat sini.'''
Ang pinaka-ulihi nga log ginbutang sa idalom agod nga imo mahibaluan:",
'templatesused' => '{{PLURAL:$1|Ang templeyt|Mga templeyt}} nga nagamit na sa sini nga pahina:',
'templatesusedpreview' => '{{PLURAL:$1|Ang templeyt|Mga templeyt}} nga nagamit na sa sini na preview:',
'templatesusedsection' => '{{PLURAL:$1|Ang templeyt|Mga templeyt}} nga nagamit na sa sini na bahin:',
'template-protected' => '(protektado)',
'template-semiprotected' => '(medyo-protektado)',
'hiddencategories' => 'Ini nga pahina ay membro sang {{PLURAL:$1|1 tago nga kategorya|$1 mga tago nga kategorya}}:',
'nocreatetext' => 'Ang {{SITENAME}} nagapuggong sang abilidad nga magtuga sang mga bag-o nga panid.
Mahimo ka nga magbalik kag mag-ilis sang naga-eksister nga panid, ukon[[Special:UserLogin|magsulod ukon maghimo sang akawnt]].',
'nocreate-loggedin' => 'Wala ka sang lisensya sa pagbuhat sang bag-o nga mga panid.',
'sectioneditnotsupported-title' => 'Ang pag-ilis sang bahin wala gina-suportahan',
'sectioneditnotsupported-text' => 'Ang pag-ilis sang sini nga bahin wala ginapasugtan sa sini nga panid.',
'permissionserrors' => 'Permiso sala/eror',
'permissionserrorstext' => 'Wala ka sang permiso para magbuhat sina, sa mga nagasunod nga {{PLURAL:$1|rason|mga rason}}:',
'permissionserrorstext-withaction' => 'Wala ka sang permiso para mag $2, sa mga nagasunod {{PLURAL:$1|rason|mga rason}}:',
'recreate-moveddeleted-warn' => "'''Pahibalo: Magabuhat ka sang panid nga gindula nga anay.'''

Mahimo mo nga pagkonsiderar kon ini insakto kag dapat pagpadayunon sa pag-ilis sang sining panid.
Ang pagpanas kag pagsaylo sang log para sa sining panid yari agod nga indi ka na mabudlayan:",
'moveddeleted-notice' => 'Ang ini nga panid ginpanas na.
Ang pagpana kag ang log sang pagsaylo sang panid yari sa idalom ago imo mahibaluan.',
'log-fulllog' => 'Lantawon ang bilog nga log',
'edit-hook-aborted' => 'Ang pag-ilis gin-untat sang taga.
Wala ini naghatag sang ano man nga eksplenasyon.',
'edit-gone-missing' => 'Indi mabag-o ang panid.
Ini nagapakita nga gindula na.',
'edit-conflict' => 'May pagpamatok sa pag-ilis.',
'edit-no-change' => 'Ang imo pag-ilis ginpabayaan lamang, kay wala sang pagbag-o nga natabo sa teksto.',
'edit-already-exists' => 'Indi mahimo ang bag-o nga panid.
Naga-eksister na ini.',
'defaultmessagetext' => 'Teksto sang mensahe nga wala pa ma-ilisan',
'content-failed-to-parse' => 'Di matuman ang pag-parse $2 nga unod para sa $1 nga modelo: $3',
'invalid-content-data' => 'May ara sala sa data.',
'content-not-allowed-here' => '"$1" nga sulod indi pwede sa panid [[$2]]',

# Content models
'content-model-wikitext' => 'tekstong wiki',
'content-model-text' => 'tekstong ordinaryo',
'content-model-javascript' => 'JavaScript',
'content-model-css' => 'CSS',

# Parser/template warnings
'expensive-parserfunction-warning' => "'''Pahibalo:''' Ang ini nga panid may yara sang madamo nga mahal nga pagtawag sang kapusalanan parser.

Kinahanglan nga may yara sang manubo sa  $2 nga {{PLURAL:$2|pagtawag|mga pagtawag}}, kay karon may {{PLURAL:$1|$1 ka pagtawag|$1 ka mga pagtawag}}.",
'expensive-parserfunction-category' => 'Mga pahina nga may tuman ka damo nga mahal nga pagtawag sang kapuslanan parser',
'post-expand-template-inclusion-warning' => "'''Pagpaandam:''' Ang temleyt nga nadala tuman ka dako.
May iban nga templeyt indi madala.",
'post-expand-template-inclusion-category' => 'Mga panid kon diin ang na-upod nga kadakoon nagsobra',
'post-expand-template-argument-warning' => "'''Paandam:''' Ang ini nga panid may yara sang indi magnubo sa isa ka pagbinais sa templeyt nga may tuman kadako nga kadakoon sa pagpadako.
Ang ini nga pagbinaisay wala na gin-upod pa.",
'post-expand-template-argument-category' => 'Mga panid nga may yara sang ginlaktawan nga mga pagbinaisay sa templeyt',
'parser-template-loop-warning' => 'Ang natiktikan nga pagpukot: [[$1]]',
'parser-template-recursion-depth-warning' => 'Ang ginalimitahan nga rekursyon sang templeyt nalab-ot na ($1)',
'language-converter-depth-warning' => 'Ang ginalimitahan nga kadalumon sa pag-ilis sang hambalanon nalab-ot na ($1)',
'node-count-exceeded-category' => 'Mga panid kon diin ang pag-isip sang node nagsobra',
'node-count-exceeded-warning' => 'Ang panid nagsobra na sa pag-isip sang node',
'expansion-depth-exceeded-category' => 'Mga panid kon diin ang kadalumon sang pagpalapad nagsobra na',
'expansion-depth-exceeded-warning' => 'Ang panid nagsobra na sa kadalumon sang pagpalapad',
'parser-unstrip-loop-warning' => 'May loop nga unstrip nga nakita',
'parser-unstrip-recursion-limit' => 'Naglapaw ka na sa ginapasugtan nga pagliwat-liwat ($1)',
'converter-manual-rule-error' => 'May sala nga nakita sa mano-mano nga pagsulunsan sa pagbadbad sang lenggwahe',

# "Undo" feature
'undo-success' => 'Ang pag-ilis indi mahuman.
Palihog lantaw sang pagbaki-baki sa dalom agod to nga mapamatud-an kon amo gid man sini ang imo luyag buhaton, dayon tipona ang mga pagbag-o sa dalom agod to nga matapos ang pagliwat sang pag-ilis.',
'undo-failure' => 'Ang pag-ilis indi na maliwat pa tungod sang nagakonplikto nga mga pang-tunga nga pag-ilis.',
'undo-norev' => 'Ang pag-ilis indii na maliwat pa tungod kay ini wala naga-eksister ukon ginpanas na.',
'undo-summary' => 'Liwaton ang pagbag-o sang $1 sa [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|$2]])',

# Account creation failure
'cantcreateaccounttitle' => 'Indi mabuhat ang akawnt',
'cantcreateaccount-text' => "Ang pagbuhat sang akawnt sang sini nga adres sang IP ('''$1''') ginpunggan ni [[User:$3|$3]].

Ang rason nga ginhatag ni $3 amo ang ''$2''",

# History pages
'viewpagelogs' => 'Tan-awon ang mga log para sa sini nga pahina',
'nohistory' => 'Wala sang kasaysayan sang pag-ilis sang sini nga panid.',
'currentrev' => 'Mga Inislan Subong',
'currentrev-asof' => 'Bag-o nga rebisyon sang $1',
'revisionasof' => 'Ang Pagliwat sang $1',
'revision-info' => 'Ang pag-ilis ni $1 halin sang $2',
'previousrevision' => '← Daan nga rebisyon',
'nextrevision' => 'Mas bag-o nga rebisyon →',
'currentrevisionlink' => 'Mga Inislan Subong',
'cur' => 'karon',
'next' => 'dason',
'last' => 'ulihi',
'page_first' => 'pinaka-una',
'page_last' => 'ulihi',
'histlegend' => "Diff pililian: markahan ang mga radyo kahon sa mga ginrebisyon para makompara kag pinduton ang sulod ukon ang pindut sa idalum.<br />
Legend: '''({{int:cur}})''' = ang ginalain niya sa bag-o nga na rebisyon,
'''({{int:last}})''' = ang ginalain niya sa gapadayun nga rebisyon, '''{{int:minoreditletter}}''' = menor nga inislan.",
'history-fieldset-title' => 'Historya sa mga nalantawan',
'history-show-deleted' => 'Ginpanas lamang',
'histfirst' => 'Pinaka timprano',
'histlast' => 'Pinaka Bag-o',
'historysize' => '({{PLURAL:$1|1 ka bayt|$1 ka mga bayt}})',
'historyempty' => '(wala unod)',

# Revision feed
'history-feed-title' => 'Kasaysayan sang pagbag-o',
'history-feed-description' => 'Ang kasaysayan sang pagbag-o sang sini nga panid sa wiki',
'history-feed-item-nocomment' => '$1 sa $2',
'history-feed-empty' => 'Ang ginapangayo nga panid indi matood.
Mahimo nga ini ginpanas na sa wiki, ukon gin-ilisan ang pangalan.
Tilawi ang [[Special:Search|searching on the wiki]] para sa mga napamatud-an nga mga bag-o nga panid.',

# Revision deletion
'rev-deleted-comment' => '(ginkakas ang pag-ilis sang kabilugan)',
'rev-deleted-user' => '(ginkakas ang gamit-pangalan)',
'rev-deleted-event' => '(ang log sang tikang ginkakas)',
'rev-deleted-user-contribs' => '[ang gamit-pangalan ukon adres sang IP ginkakas - ang pag-ilis gintago halin sa mga ginhatag]',
'rev-deleted-text-permission' => "Ang pagbag-o sa sini nga panid '''ginpanas'''.
Makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpanas].",
'rev-deleted-text-unhide' => "Ang pagbag-o sa sini nga panid '''ginpanas'''. 
Makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpanas].
Bilang administrador makita mo man ini sa gihapon [$1 lantawon ang ini nga pagbag-o] kon luyag mo pa magpadayon.",
'rev-suppressed-text-unhide' => "Ang isa sang mga pagbag-o sang sini nga panid '''ginpahugotan'''.
Makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpahugot].
Bilang administrador makita mo man ini sa gihapon [$1 lantawon ang ini nga pagbag-o] kon luyag mo pa magpadayon.",
'rev-deleted-text-view' => "Ang pagbag-o sa sini nga panid '''ginpanas'''.
Makita mo ini; makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpanas].",
'rev-suppressed-text-view' => "Ang pagbag-o sa sini nga panid '''ginpahugotan'''.
Makita mo ini; makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpahugot].",
'rev-deleted-no-diff' => "Indi mo makita ang ini nga diff tungod na ang isa sa mga pagbag-o '''ginpanas'''.
Makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpanas].",
'rev-suppressed-no-diff' => "Indi mo makita ang ini nga diff tungod nga ang isa sa mga pagbag-o '''ginpanas'''.",
'rev-deleted-unhide-diff' => "Ang isa sa mga pagbag-o sa sini nga diff '''ginpanas'''.
Makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpanas].
Makita mo man ini sa gihapon [$1 lantawon ang ini nga diff] kon luyag mo pa magpadayon.",
'rev-suppressed-unhide-diff' => "Ang isa sang mga pagbag-o sang sini nga diff '''ginpahugotan'''.
Makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpahugot].
Makita mo man ini sa gihapon [$1 lantawon ang ini nga diff] kon luyag mo pa magpadayon.",
'rev-deleted-diff-view' => "Ang isa sa mga pagbag-o sa sini nga diff '''ginpanas'''.
Makita mo ini nga diff; makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpanas].",
'rev-suppressed-diff-view' => "Ang isa sa mga pagbag-o sa sini nga diff '''ginpahugotan'''.
Makita mo ini nga diff; makita ang mga detalye sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} log sang pagpahugot].",
'rev-delundel' => 'pakita/tagu-on',
'rev-showdeleted' => 'ipakita',
'revisiondelete' => 'Panason/indi pagpanason ang mga pagbag-o',
'revdelete-nooldid-title' => 'Sala nga natuyo bag-ohon',
'revdelete-nooldid-text' => 'Basi nga wala mo ginplastar kon ano ang natuyo mo bag-ohon agod mahimo ini nga buluhaton,
ang ini nga buluhaton wala, ukon gahimakas ka nga taguon ang karon nga pagbag-o.',
'revdelete-nologtype-title' => 'Wala sang sahi sang log nga ginhatag',
'revdelete-nologtype-text' => 'Wala ka naghatag sang sahi sang log agod mahimo ang ini nga buluhaton.',
'revdelete-nologid-title' => 'Sala nga inugbutang sa log',
'revdelete-nologid-text' => 'Basi nga wala ka nagbutang sang natuyo mo nga hinatabo sa log agod nga mahimo ini nga buluhaton ukon ang gintumod nga inugbutang wala naga-eksister.',
'revdelete-no-file' => 'Ang ginatumod nga hilera wala naga-eksister.',
'revdelete-show-file-confirm' => 'Sigurado ka bala nga luyag mo makita ang ginpanas nga pagbag-o sang hilera nga "<nowiki>$1</nowiki>" halin sang $2 sa $3?',
'revdelete-show-file-submit' => 'Huo',
'revdelete-selected' => "'''{{PLURAL:$2|Ginpili nga pagbag-o|Ginpili nga mga pagbag-o}} ni [[:$1]]:'''",
'logdelete-selected' => "'''{{PLURAL:$1|Ginpili nga hinatabo sa log|Ginpili nga mga hinatabo sa log}}:'''",
'revdelete-text' => "'''Ang mga ginpanas nga pagbag-o kag hinatabo magapakita sa gihapon sa kasaysayan sang panid kag mga log, apang ang mga parte sang ila kaundan indi na mahimo nga masudlan sang publiko.'''
Ang iban nga administrador sa {{SITENAME}} mahimo sa gihapon nga makasulod sa nakatago nga kaundan kag mapaiway nga mapanas ini liwat sa amo sa gihapon nga interface, luwas na lang kon may dugang pa nga pagpangbawal ang ibutang.",
'revdelete-confirm' => 'Palihog konpermar nga luyag mo ini himuon, nga imo naintiendihan ang mga konsekwensya, kag ginahimo mo ini suno sa [[{{MediaWiki:Policy-url}}|polisiya]].',
'revdelete-suppress-text' => "Ang pagpahugot nagakadapat '''lamang''' nga pagagamiton sa masunod nga kaso:
* Nagapang-guba sang dignindad nga impormasyon
* Indi nagakadapat nga impormasyon nga personal
*: ''adres sang puluy-an kag numero sang telepono, numero sa kasiguradohan sang sosyedad, madamo pa.''",
'revdelete-legend' => 'Magpili sang pagapatuman sang pagkakitaon',
'revdelete-hide-text' => 'Taguon ang teksto sang pagbag-o',
'revdelete-hide-image' => 'Taguon ang unod sang hilera',
'revdelete-hide-name' => 'Taguon ang paghulag kag ang katuyuan',
'revdelete-hide-comment' => 'Taguon ang kabilogan sang pag-ilis',
'revdelete-hide-user' => 'Taguon ang gamit-pangalan/adres sang IP sang manug-ilis',
'revdelete-hide-restricted' => 'Hugotan ang datos halin sa mga administrador kag sa iban man',
'revdelete-radio-same' => '(indi pag-ilisan)',
'revdelete-radio-set' => 'Huo',
'revdelete-radio-unset' => 'Indi',
'revdelete-suppress' => 'Hugotan ang datos halin sa mga administrador kag sa iban man',
'revdelete-unsuppress' => 'Kuhaon ang mga pagbawal sa mga ginliwat nga mga pagbag-o',
'revdelete-log' => 'Rason:',
'revdelete-submit' => 'Ipatuman sa ginpili nga {{PLURAL:$1|pagbag-o|mga pagbag-o}}',
'revdelete-success' => "'''Ang pagkakitaon sang pagbag-o madinalag-on nga ginbag-o.'''",
'revdelete-failure' => "'''Ang pagkakitaon sang pagbag-o indi mabag-o:'''
$1",
'logdelete-success' => "'''Madinalag-on nga ginplastar ang pagkakitaon sang log.'''",
'logdelete-failure' => "'''Ang pagkakitaon sang log indi mahimo nga maplastar:'''
$1",
'revdel-restore' => 'pagbag-o sang makita',
'revdel-restore-deleted' => 'mga ginpanas nga pagbag-o',
'revdel-restore-visible' => 'mga makita nga pagbag-o',
'pagehist' => 'Kasaysayan sang panid',
'deletedhist' => 'Ginpanas nga kasaysayan',
'revdelete-hide-current' => 'May sala sa pagtago sang bagay nga may petsa nga $2, $1: amo ini ang pagbag-o karon.
Indi ini mahimo nga taguon.',
'revdelete-show-no-access' => 'May sala sa pagpakita sang bagay nga may petsa nga $2, $1: ang ini nga bagay ginmarkahan nga "ginabawalan".
Indi mo ini mahimo nga sudlan.',
'revdelete-modify-no-access' => 'May sala sa pag-ilis sang bagay nga may petsa nga $2, $1: ang ini nga bagay may marka nga "ginabawalan".
Indi ka mahimo nga magsulod diri.',
'revdelete-modify-missing' => 'May sala sa pagbag-o sa ID sang bagay nga $1: ini nadula sa database!',
'revdelete-no-change' => "'''Pahibalo:''' ang bagay nga may petsa $2, $1 nagpangabay na sang mga siting sa pagpakita.",
'revdelete-concurrent-change' => 'May sala sa pagbag-o sang bagay nga may petsa nga $2, $1: ang iya kahimtangan nagaguwa nga gin-ilisan sang iban samtang ginatuyo mo ini nga bag-uhon.
Palihog sekyar sang mga logs.',
'revdelete-only-restricted' => 'May sala sa pagtago sang bagay nga may petsa nga $2, $1: indi mo makakas ang mga bagay nga makita sang mga administrador kon wala ka man nagpili sang isa sa mga pililian sa pagkakita.',
'revdelete-reason-dropdown' => '*Masami nga rason sang pagdula
** Paglapas sang kinamatarong-kontra-pagkopya
** Indi nagakadapat nga impormasyon pangkaugalingon
** Indi nagakadapat nga gamit-pangalan
** Mahimo nagapangguba-kinamatarong nga impormasyon',
'revdelete-otherreason' => 'Iban/dugang nga rason:',
'revdelete-reasonotherlist' => 'Iban nga rason',
'revdelete-edit-reasonlist' => 'Ilisan ang pagdula sang mga rason',
'revdelete-offender' => 'Ang nagbuhat sang pagbag-o:',

# Suppression log
'suppressionlog' => 'Log sang pagkakas',
'suppressionlogtext' => 'Sa idalom isa ka lista sang mga gindula kag pagpugong nga naga-dala sang mga unod nga gintago halin sa mga administrador.
Lantawa ang [[Special:BlockList|lista sang mga ginpunggan]] para sa lista sang mga naga-eksister nga pagdula kag pagpugong.',

# History merging
'mergehistory' => 'Isugpon ang mga kasaysayan sang panid',
'mergehistory-header' => 'Ang ini nga panid nagapasugpon sa imo sang mga pagbag-o sang kasaysayan sang isa ka panid nga ginhalinan pakadto sa mas bag-o nga panid.
Palihog seguraduhon nga ang ini nga pagbag-o magapabilin sang pagpadayon sang panid sang kasaysayan.',
'mergehistory-box' => 'Isugpon ang mga pagbag-o sang duha ka panid:',
'mergehistory-from' => 'Gihalinan nga panid:',
'mergehistory-into' => 'Pakadtuan nga panid:',
'mergehistory-list' => 'Mahimo masugpon nga kasaysayan sang pagbag-o',
'mergehistory-merge' => 'Ang masunod nga mga pagbag-o sang [[:$1]] mahimo masugpon sa [[:$2]].
Gamita ang mga buton nga radio sa pagsugpon lamang sa mga pagbag-o nga gintuga sa kag bag-o ang tion nga ginbutang.
Tandai nga ang paggamit sang mga link sa pagnabigar magaliwat sining hilera.',
'mergehistory-go' => 'Ipakita ang mga mahimo masugpon nga mga pagbag-o',
'mergehistory-submit' => 'Isugpon ang mga pagbag-o',
'mergehistory-empty' => 'Wala sing pagbag-o nga mahimo masugpon.',
'mergehistory-success' => '$3 {{PLURAL:$3|ka pagbag-o|ka mga pagbag-o}} sang [[:$1]] madinalag-on nga ginsugpon sa [[:$2]].',
'mergehistory-fail' => 'Wala mahuman ang pagsugpon sang kasaysayan, palihog lantawa liwat ang panid kag ang parametro sang tion.',
'mergehistory-no-source' => 'Ang ginhalin nga panid nga $1 wala naga-eksister.',
'mergehistory-no-destination' => 'Ang tuyo lab-oton nga panid nga $1 wala naga-eksister.',
'mergehistory-invalid-source' => 'Kinahanglan nga ang ginhalinan nga panid matood-tood nga titulo.',
'mergehistory-invalid-destination' => 'Ang palakadtuan nga panid kinahanglan nga matood nga titulo.',
'mergehistory-autocomment' => 'Ginsugpon ang [[:$1]] sa [[:$2]]',
'mergehistory-comment' => 'Ginsugpon ang [[:$1]] sa [[:$2]]: $3',
'mergehistory-same-destination' => 'Ang ginhalinan kag palakadtuan nga mga panid indi mahimo nga pareho',
'mergehistory-reason' => 'Rason:',

# Merge log
'mergelog' => 'Isugpon ang log',
'pagemerge-logentry' => 'ginsugpon ang [[$1]] sa [[$2]] (mga pagbag-o asta $3)',
'revertmerge' => 'Di pag-upod',
'mergelogpagetext' => 'Sa dalom isa ka lista sang mga pinaka-ulihe nga pagsugpon sang isa ka kasaysayan sang panid sa isa pa gid.',

# Diffs
'history-title' => 'Rebisyon sang hisayranay sa "$1"',
'difference-title' => 'Kinalain sang mga pagbag-o sa "$1"',
'difference-title-multipage' => 'Kinalain sang mga panid nga "$1" kag "$2"',
'difference-multipage' => '(Kinala-in sang mga panid)',
'lineno' => 'Linya $1:',
'compareselectedversions' => 'I-kompara ang pinilian nga mga rebisyon',
'showhideselectedversions' => 'Ipakita/taguon ang mga ginpili nga pagbag-o',
'editundo' => 'bawi-on ang pag ilis',
'diff-multi' => '({{PLURAL:$1|Isa ka tunga-tunga nga pagbag-o|$1 ka tunga-tunga nga mga pagbag-o}} sang {{PLURAL:$2|isa ka manuggamit|$2 ka mga manuggamit}} nga wala ginpakita)',
'diff-multi-manyusers' => '({{PLURAL:$1|Isa ka tunga-tunga nga pagbag-o|$1 ka tunga-tunga nga mga pagbag-o}} sang masobra $2 ka {{PLURAL:$2|manuggamit|mga manuggamit}} nga wala ginpakita)',
'difference-missing-revision' => 'May {{PLURAL:$2|isa ka pagbag-o|$2 ka mga pagbag-o}} san sini nga kinalain ($1) ang wala makita.

Ini kalabanan ginabuhat sang nagasunod nga wala na mabag-o nga link sang isa ka panid nga gindula na.
Ang mga detalye mahimo nga makita sa [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} deletion log].',

# Search results
'searchresults' => 'Resulta sang Pagpangita',
'searchresults-title' => 'Resulta sang Pagpangita para "$1"',
'searchresulttext' => 'Para sa madamu pa nga impormasyon parti sa pagpangita {{SITENAME}}, lantawa [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:bulig}}]].',
'searchsubtitle' => 'Nagpangita ka para \'\'\'[[:$1]]\'\'\' ([[Special:Prefixindex/$1|tanan nga pahina gasugod sa "$1"]]{{int:pipe-separator}}[[Special:WhatLinksHere/$1|tanan nga pahina nga naga tabid kay "$1"]])',
'searchsubtitleinvalid' => "Nangita ka para '''$1'''",
'toomanymatches' => 'Tuman ka madamo nga pareho ang nagbalik, palihog tilaw sang lain nga pagpangita',
'titlematches' => 'Mga pareho nga titulo sang panid',
'notitlematches' => 'Wala sang parehas nga titulo ka pahina',
'textmatches' => 'Mga pareho nga teksto sang panid',
'notextmatches' => 'Wala sang pahina nga parehas teksto',
'prevn' => 'antes {{PLURAL:$1|$1}}',
'nextn' => 'dasun {{PLURAL:$1|$1}}',
'prevn-title' => 'Nagligad nga $1 {{PLURAL:$1|resulta|mga resulta}}',
'nextn-title' => 'Madason nga $1 {{PLURAL:$1|resulta|mga resulta}}',
'shown-title' => 'Magpakita sang $1 ka {{PLURAL:$1|resulta|mga resulta}} kada panid',
'viewprevnext' => 'Tan-awon ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)',
'searchmenu-legend' => 'Mga pililian sa pagpangita',
'searchmenu-exists' => "'''May yara sang panid nga ginhingalanan nga \"[[:\$1]]\" sa sini nga wiki.'''",
'searchmenu-new' => "'''Gintuga ang panid nga \"[[:\$1]]\" sa sini nga wiki!'''",
'searchmenu-prefix' => '[[Special:PrefixIndex/$1|Magbasa-basa sang mga panid gamit ang ini nga unpali]]',
'searchprofile-articles' => 'Mga panid sang unod',
'searchprofile-project' => 'Mga panid sang Bulig kag Proyekto',
'searchprofile-images' => 'Multimedia',
'searchprofile-everything' => 'Tanan-tanan',
'searchprofile-advanced' => 'Mas mauna',
'searchprofile-articles-tooltip' => 'Pangitaa sa $1',
'searchprofile-project-tooltip' => 'Pangitaa sa $1',
'searchprofile-images-tooltip' => 'Mangita sang mga hilera',
'searchprofile-everything-tooltip' => 'Pangitaon ang tanan nga kaundan (dala na ang mga panid sang pag-estorya)',
'searchprofile-advanced-tooltip' => 'Pangitaon sa pahungod nga espasyo sang pangalan',
'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 pulong|$2 pulong}})',
'search-result-category-size' => '{{PLURAL:$1|1 ka miyembro|$1 ka mga miyembro}} ({{PLURAL:$2|1 ka subcategoriya|$2 ka mga subcategoriya}}, {{PLURAL:$3|1 ka hilera|$3 ka mga hilera}})',
'search-result-score' => 'Pagkaangot: $1%',
'search-redirect' => '(gindirekta liwat $1)',
'search-section' => '(seksiyon $1)',
'search-suggest' => 'Ang buot mo silingon: $1',
'search-interwiki-caption' => 'Mga Utod proyekto',
'search-interwiki-default' => '$1 mga resulta:',
'search-interwiki-more' => '(damu)',
'search-relatedarticle' => 'Konektado',
'mwsuggest-disable' => 'Untaton ang mga suhestiyon sang AJAX',
'searcheverything-enable' => 'Pangitaon sa tanan nga espasyo sang pangalan',
'searchrelated' => 'konektado',
'searchall' => 'tanan',
'showingresults' => "Ginapakita sa dalom pakadto sa {{PLURAL:$1|'''1''' ka resulta|'''$1''' ka mga resulta}} umpisa ang #'''$2'''.",
'showingresultsnum' => "Ginapakita sa dalom ang {{PLURAL:$3|'''1''' ka resulta|'''$3''' ka mga resulta}} umpisa ang #'''$2'''.",
'showingresultsheader' => "{{PLURAL:$5|Resulta nga '''$1''' sang '''$3'''|Mga resulta nga '''$1 - $2''' sang '''$3'''}} para sa '''$4'''",
'nonefound' => "'''Tandaan''': Ang iban lang nga mga ngalan-espasyo ay ginapangita nga daan.
Testingan mo i-prefiks ang imo pamangkot upod sang ''tanan:'' para makita mo ang tanan nga unod (dala na dira ang pahina paghisayranay, templeyts, etc), o gamita amg imo nanamian nga ngalan-espasyo bilang prefiks.",
'search-nonefound' => 'Wala sang mga resulta nga nagsanto sa imo nga ginapangita.',
'powersearch' => 'Abanse nga pagpangita',
'powersearch-legend' => 'Abanse nga pagpangita',
'powersearch-ns' => 'Pangita sa mga ngalan-espasyo:',
'powersearch-redir' => 'Lista sang mga gin direkta liwat',
'powersearch-field' => 'Pangita-on si',
'powersearch-togglelabel' => 'Tsekan:',
'powersearch-toggleall' => 'Tanan',
'powersearch-togglenone' => 'Wala',
'search-external' => 'Pagpangita sa guwa',
'searchdisabled' => 'Ang pagpangita sa {{SITENAME}} gin-untat.
Mahimo ka nga magpangita gamit ang Google sa sini nga tion.
Tandai nga ang ila nga palasulundan sang mga unod sang {{SITENAME}} mahimo nga madaan na.',

# Preferences page
'preferences' => 'Mga Ginabasehan',
'mypreferences' => 'Mga Ginabasehan',
'prefs-edits' => 'Numero sang mga gin-ilisan:',
'prefsnologin' => 'Wala naka-sulod',
'prefsnologintext' => 'Kinahanglan nga ikaw <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:UserLogin}}|returnto=$1}} nakasulod]</span> agod nga mabuhat ang pag-ilis sang mga ginapalabi.',
'changepassword' => 'Ilisan ang pasword',
'prefs-skin' => 'Panit',
'skin-preview' => 'Ipakita subong',
'datedefault' => 'Wala sang pagpalabi',
'prefs-beta' => 'Mga kaupod sang Beta',
'prefs-datetime' => 'Petsa kag oras',
'prefs-labs' => 'Mga kaupod sang Labs',
'prefs-user-pages' => 'Mga panid sang manuggamit',
'prefs-personal' => 'Profayl sang manuggamit',
'prefs-rc' => 'Mga Bag-o nga Inislan',
'prefs-watchlist' => 'Lista sang mga ginabantayan',
'prefs-watchlist-days' => 'Mga adlaw nga ipakita sa lista sang ginabantayan:',
'prefs-watchlist-days-max' => 'Indi magtaas sa $1 {{PLURAL:$1|ka adlaw|ka mga adlaw}}',
'prefs-watchlist-edits' => 'Ang pinakataas nga beses sang pag-ilis nga ipakita sa ginpalawig nga lista sang ginabantayan:',
'prefs-watchlist-edits-max' => 'Pinakataas nga numero: 1000',
'prefs-watchlist-token' => 'Token sang lista sang ginabantayan:',
'prefs-misc' => 'Misc',
'prefs-resetpass' => 'Ilisan ang pasword',
'prefs-changeemail' => 'Ilisan ang E-mail',
'prefs-setemail' => 'Magbutang sang E-mail adres',
'prefs-email' => 'Mga pililian sang e-mail',
'prefs-rendering' => 'Hitsura',
'saveprefs' => 'Itipunon',
'resetprefs' => 'Panason ang mga wala matipon nga mga pagbag-o',
'restoreprefs' => 'Ibalik ang tanan nga default settings',
'prefs-editing' => 'Pag-ilis',
'rows' => 'Mga linya:',
'columns' => 'Mga kulumna:',
'searchresultshead' => 'Pangita-a',
'resultsperpage' => 'Mga pag-igu kada panid:',
'stub-threshold' => 'Suludlan sang <a href="#" class="stub">stub sang link</a> nga pagkay-o (bytes):',
'stub-threshold-disabled' => 'Gin-untat',
'recentchangesdays' => 'Adlaw nga nabilin sa pagpakita sang mga bag-o nga pag-ilis:',
'recentchangesdays-max' => 'Indi magtaas sa $1 {{PLURAL:$1|ka adlaw|ka mga adlaw}}',
'recentchangescount' => 'Numero sang mga pag-ilis nga ipakita by default:',
'prefs-help-recentchangescount' => 'Nadala diri ang mga bag-o nga gin-ilisan, kasaysayan sang mga panid, kag mga log.',
'savedprefs' => 'Ang imo mga pagpalabi gintipon na.',
'timezonelegend' => 'Sona sang oras:',
'localtime' => 'Lokal nga oras:',
'timezoneuseserverdefault' => 'Gamiton ang ginagamit sang wiki ($1)',
'timezoneuseoffset' => 'Iban pa (ibutang ang offset)',
'timezoneoffset' => 'Offset¹:',
'servertime' => 'Oras sang server:',
'guesstimezone' => 'Butangan halin sa brawser',
'timezoneregion-africa' => 'Africa',
'timezoneregion-america' => 'America',
'timezoneregion-antarctica' => 'Antarctica',
'timezoneregion-arctic' => 'Arctico',
'timezoneregion-asia' => 'Asia',
'timezoneregion-atlantic' => 'Kadagatan sang Atlantico',
'timezoneregion-australia' => 'Australia',
'timezoneregion-europe' => 'Europa',
'timezoneregion-indian' => 'Kadagatan sang India',
'timezoneregion-pacific' => 'Kadagatan sang Pacifico',
'allowemail' => 'Paganahon ang e-mail halin sa iban nga manuggamit',
'prefs-searchoptions' => 'Mga pililian sa pagpangita',
'prefs-namespaces' => 'Ngalan-espasyo',
'defaultns' => 'Kon indi magpangita na lang sa sini nga mga ngalan-espasyo',
'default' => 'default',
'prefs-files' => 'Mga hilera',
'prefs-custom-css' => 'Ginhungod nga CSS',
'prefs-custom-js' => 'Ginhungod nga JavaScript',
'prefs-common-css-js' => 'Ginaparte nga CSS?JavaScript para sa tanan nga panit:',
'prefs-reset-intro' => 'Indi mo magamit ang ini nga panid agod mailisan ang imo mga pagpalabi sa mga default sang site.
Indi na ini maliwat pa.',
'prefs-emailconfirm-label' => 'Paagkumperma sang e-mail:',
'youremail' => 'E-mail:',
'username' => 'Ngalan sang Manog-gamit:',
'uid' => 'ID sang manuggamit:',
'prefs-memberingroups' => 'Miyembro sang {{PLURAL:$1|grupo|mga grupo}}:',
'prefs-registration' => 'Oras sang pagparehistro:',
'yourrealname' => 'Matood-tood nga pangalan:',
'yourlanguage' => 'Lenguahe:',
'yourvariant' => 'Ang lain nga lenggwahe sang kaundan:',
'prefs-help-variant' => 'Ang imo mas gusto nga kinalain ukon ortigrapiya sa pagpakita sang kaundan nga mga panid sang sini nga wiki sa.',
'yournick' => 'Bag-o nga pirma:',
'prefs-help-signature' => 'Ang mga kumento sa mga panid sang pag-estorya kinahanglan nga napirmahan sang "<nowiki>~~~~</nowiki>" nga pagasayluhon sa imo pirma sang stamp sang oras.',
'badsig' => 'Indi mabaton nga hilaw nga pirma.
Palihog lantaw sang mga tag sang HTML.',
'badsiglength' => 'Ang imo pirma tuman ka lawig.
Ini indi dapat nga magsobra sa $1 {{PLURAL:$1|ka karakter|ka mga karakter}} ang kalabaon.',
'yourgender' => 'Gender:',
'gender-unknown' => 'Wala masigurado',
'gender-male' => 'Lalaki',
'gender-female' => 'Babayi',
'prefs-help-gender' => '',
'email' => 'E-mail',
'prefs-help-realname' => 'Ang matood-tood nga pangalan mahimo nga indi gamiton.
Kon imo ini luyag nga ihatag, ini gamiton sa paghatag sing pagkilala sa imo nga gin-ubra.',
'prefs-help-email' => 'Ang adres sang e-mail mahimo nga indi ihatag, apang kinahanglan ini sa pagliwat sang paswod, kon matabo nga imo ini malipatan.',
'prefs-help-email-others' => 'Mahimo mo man pilion nga ma-kontak ka sang iban paagi sa e-mail paagi sa isa ka link sa imo manuggamit ukon gina-hisayranay nga panid.
Ang imo adres sang e-mail wala ginapakita kon kontakon ka sang iban.',
'prefs-help-email-required' => 'Kinahanglan ang imo e-mail',
'prefs-info' => 'Tig-una nga impormasyon',
'prefs-i18n' => 'nternasyonalisasyon',
'prefs-signature' => 'pirma',
'prefs-dateformat' => 'Porma sang petsa ukon adlaw',
'prefs-timeoffset' => 'Pagintsakto sa oras',
'prefs-advancedediting' => 'Mas progresibo nga pilian',
'prefs-advancedrc' => 'Mas progresibo nga pilian',
'prefs-advancedrendering' => 'Mas progresibo nga pilian',
'prefs-advancedsearchoptions' => 'Mas progresibo nga pilian',
'prefs-advancedwatchlist' => 'Mas progresibo nga pilian',
'prefs-displayrc' => 'Ipagwa ang mga pagpilian',
'prefs-displaysearchoptions' => 'Ipagwa ang mga pagpilian',
'prefs-displaywatchlist' => 'Ipagwa ang mga pagpilian',
'prefs-diffs' => 'Mga ginalainan',

# User preference: email validation using jQuery
'email-address-validity-valid' => 'Ang nasambit nga e-mail pwede batunon',
'email-address-validity-invalid' => 'Magsulod sang isa ka mabaton nga e-mail address.',

# User rights
'userrights' => 'Tagdumala sang mga derecho sang mga tig-gamit',
'userrights-lookup-user' => 'Tagdumalaon ang mga grupo sang tiggamit',
'userrights-user-editname' => 'Mag-intra sang isa ka pangalan sang tiggamit:',
'editusergroup' => 'Lainon ang mga grupo sang tiggamit',
'editinguser' => "Guinabag-o ang kinamatarong sang naga-usar '''[[User:$1|$1]]''' $2",
'userrights-editusergroup' => 'Lainon ang mga grupo sang tiggamit',
'saveusergroups' => 'Luwason ang mga grupo sang tiggamit',
'userrights-groupsmember' => 'Kaupod sang:',
'userrights-groupsmember-auto' => 'Kaupod sang:',
'userrights-groups-help' => 'Pwede nyo lainon ang mga grupo sang tiggamit sini sa:
* Kahon nga may ara check nga nagasiling ang tiggamit amo nga kaupod sa grupo.
* Kahot nga wala sing check nagasiling nga indi kaupod ang tiggamit sa grupo.
* Ginaindikar sang * nga ginadilian na ang pagpanas sa grupo kon imo na ni nga gindugang, ukon ang suli sini.',
'userrights-reason' => 'Rason:',
'userrights-no-interwiki' => 'Wala ka permiso nga lainon ang layi sang tiggamit sa iban nga mga wiki.',
'userrights-nodatabase' => 'Wala nagagwa ang datos $1 ukon indi ini lokal.',
'userrights-nologin' => 'Kinahanglang [[Special:UserLogin|log in]] pinaagi sa isa account nga tagdumala para matagaan sang derecho sang tiggamit.',
'userrights-notallowed' => 'Ang imo nga account waay sing permiso para magdugang ukon magpanas sang kinamatarong sang mga naga-usar.',
'userrights-changeable-col' => 'Mga grupo nga pwede mong baguhon.',
'userrights-unchangeable-col' => 'Mga grupo nga indi mo pwede baguhon.',

# Groups
'group' => 'Grupo:',
'group-user' => 'Mga Naga-usar',
'group-autoconfirmed' => 'Mga naga-usar nga awtomatikong guinkompirma',
'group-bot' => 'Mga bot',
'group-sysop' => 'Mga Administrador',
'group-bureaucrat' => 'Mga byurokratiko',
'group-all' => '(tanan)',

'group-user-member' => '{{GENDER:$1|naga-usar}}',
'group-autoconfirmed-member' => '{GENDER:$1|naga-usar nga awtomatikong nakompirma}}',
'group-bot-member' => '{{GENDER:$1|bot}}',
'group-sysop-member' => '{{GENDER:$1|tagdumala}}',
'group-bureaucrat-member' => '{{GENDER:$1|byurokratiko}}',
'group-suppress-member' => '{{GENDER:$1|oversight}}',

'grouppage-user' => '{{ns:project}}:Mga Naga-usar',
'grouppage-autoconfirmed' => '{{ns:project}}:Mga naga-usar nga awtomatikong nakompirma.',
'grouppage-bot' => '{{ns:project}}:Bots',
'grouppage-sysop' => '{{ns:project}}:Mga Administrador',
'grouppage-bureaucrat' => '{{ns:project}}:Mga Byurokratiko',

# Rights
'right-read' => 'Basahan ang panid',
'right-edit' => 'Ilisan ang panid',
'right-createpage' => 'Maghimo sang mga panid (nga indi mga panid sang diskusyon)',
'right-createtalk' => 'Maghimu sang mga panid para sa diskusyon.',
'right-createaccount' => 'Maghimu sang bag-o nga mga accounts para sa mga naga-usar',
'right-minoredit' => 'Markahan kon gamay ukon dyutay lang ang guinbag-o sa unod.',
'right-move' => 'Saylohon ining panid:',
'right-move-subpages' => 'Saylohon ang mga panid lakip sa mga panid nga kaupod sini',
'right-move-rootuserpages' => 'Saylohon ang mga panid nga gingikanan.',
'right-movefile' => 'Isaylo ang mga dokumento ukon files.',
'right-suppressredirect' => 'Indi makahimu sang isa ka pagsaylo halin sa mga daan nga nalan kon ginasaylo na sa isa ka panid.',
'right-upload' => 'Magkarga sang mga files',
'right-reupload' => 'Islan ang mga naga-eksistar nga mga files.',
'right-reupload-own' => 'Islan ang mga files nga ginkarga sang iya kaugalingon.',
'right-reupload-shared' => 'Islan ang mga files sa ginabahin nga bulutangan sang midya sa lokal.',
'right-upload_by_url' => 'Magkarga sang mga files ukon dokumento halin sa isa ka URL address.',
'right-purge' => 'Limpyuha ang bulutangan sang site para sa isa ka panid nga waay sing kumpirmasyon',
'right-autoconfirmed' => 'Islan ang mga panid nga ginprotektar dyutay.',
'right-bot' => 'Mahimo nga isa ka proseso nga awtomatiko',
'right-nominornewtalk' => 'Wala nga dyutay nga pagbag-o sa mga panid sang diskusyon para makasugod sang isa ka abiso nagasiling nga may bag-ong mensahe.',
'right-apihighlimits' => 'Mag-usar sang mas mataas nga limitasyon para sa mga pamangkot sa API.',
'right-writeapi' => 'Pag-usar sang ginsulat nga API',
'right-delete' => 'Panason ang panid',
'right-bigdelete' => 'Panason ang mga panid nga may daku nga maragtas',
'right-deletelogentry' => 'Panason kag indi panason ang mga partikular nga mga log entries',
'right-deleterevision' => 'Panason kag indi panason ang mga partikular nga mga pagbag-o sang mga panid.',
'right-deletedhistory' => 'Tan-awa ang mga ginpanas nga mga entries nga waay kaupod nga teksto.',
'right-deletedtext' => 'Tan-awa ang napanas nga mga teksto kag pagbag-o sa tunga sang duha ka rebisyon.',
'right-browsearchive' => 'Pangitaa ang mga ginpanas nga mga panid',
'right-undelete' => 'Buhion liwat ang isa ka panid.',
'right-suppressrevision' => 'Liwaton kag ibalik ang mga pagbag-o nga gintago halin sa mga tagdumala.',
'right-suppressionlog' => 'Tan-awon ang mga pribadong log.',
'right-block' => 'Indi pasugtan ang iban nga mga naga-usar sa pagbag-o',
'right-blockemail' => 'Indi pasugtan ang isa ka naga-usar para magpadala sang email.',
'right-hideuser' => 'Indi pasugta ang ang isa ka naga-usar kag itago ini halin sa publiko.',
'right-ipblock-exempt' => 'Indi pag-agihan ang mga indi ginpasugtan nga mga IP blocks, auto blocks kag range blocks.',
'right-proxyunbannable' => 'Indi pagagihan ang mga awtomatiko nga pagharang sang mga proxies.',
'right-unblockself' => 'Panason ang pagkaharang sa ila kaugalingon',
'right-protect' => 'Islan ang grado sang proteksyon kag baguhon ang mga ginprotektar nga mga panid',
'right-editprotected' => 'Baguhon ang mga panid nga ginprotekta (waay sing proteksyon nga de-grado)',
'right-editinterface' => 'Baguhon ang user interface.',
'right-editusercssjs' => 'Baguhon ang mga CSS kag Javascript nga files sang iban nga naga-usar.',
'right-editusercss' => 'Baguhon ang mga CSS files sang iban nga naga-usar.',
'right-edituserjs' => 'Baguhon ang mga Javascript files sang iban nga mga naga-usar.',
'right-rollback' => 'Dasigay nga ibalik sa nahauna nga estado ang mga pagbag-o sang ulihi nga naga-usar nga nabag-o sa isa ka partikular nga panid.',
'right-markbotedits' => 'Markahan ang mga rolled back nga mga ginbag-o bilang mga ginbag-o sang mga bot.',
'right-noratelimit' => 'Indi maapektuhan sang mga limitasyon.',
'right-import' => 'Mag-importe sang mga panid halin sa iban nga wikis',
'right-importupload' => 'Mag-importe sang mga panid halin sa pagkarga sang files',
'right-patrol' => 'Markahan bilang "ginabantayan" ang mga pagbag-o sang iban.',
'right-autopatrol' => 'Awtomatikong markahan nga ginabantayan ang mga pagbag-o sa sarili.',
'right-patrolmarks' => 'Tan-awa ang mga sining karon lamang nga mga ginbag-o kag markahan ini nga ginabantayan',
'right-unwatchedpages' => 'Tan-awa ang listahan sang mga indi ginabantayan nga mga panid',
'right-mergehistory' => 'Tingbon ang mga maragtas sang mga panid',
'right-userrights' => 'Baguhon ang tanan nga kinamatarong sang mga naga-usar',
'right-userrights-interwiki' => 'Bagohon ang kinamatarong sang mga naga-usar sa iban nga mga wiki.',
'right-siteadmin' => 'Isira kag abrihan ang bulutangan sang mga impormasyon',
'right-override-export-depth' => 'Ipagwa ang mga panid kaupod ang mga sugpon nga mga panid tubtub isa idalum nga 5.',
'right-sendemail' => 'Magpadala sang email sa iban nga naga-usar',
'right-passwordreset' => 'Tan-awa ang mga email sang password reset',

# Special:Log/newusers
'newuserlogpage' => 'Naga-usar nga ginhimo log',
'newuserlogpagetext' => 'Ini ang isa ka log sang mga ginhimo sang naga-usar',

# User rights log
'rightslog' => 'Karapatan sang naga-usar log',
'rightslogtext' => 'Ini ang lista sang mga ginbag-o nga mga kinamatarong sang naga-usar.',

# Associated actions - in the sentence "You do not have permission to X"
'action-read' => 'Basahon ang ini nga panid',
'action-edit' => 'islan ini nga pahina',
'action-createpage' => 'Maghimo sang mga panid',
'action-createtalk' => 'Maghimo sang mga panid sang mga diskusyon.',
'action-createaccount' => 'Himuon ini sang account sang naga-gamit.',
'action-minoredit' => 'Markahan ang sini nga pagbag-o nga dyutay ukon gamay lang',
'action-move' => 'Isaylo ang sini nga panid',
'action-move-subpages' => 'Isaylo ang sini nga panid, lakip na sa mga panid nga kaupod sini',
'action-move-rootuserpages' => 'Isaylo ang mga panid nga guingikanan',
'action-movefile' => 'Isaylo sini nga file',
'action-upload' => 'Kargahon sini nga file',
'action-reupload' => 'Lainon ang naga-eksistar na nga file',
'action-reupload-shared' => 'Lainon ang mga file sa bulutangan nga ginabahin',
'action-upload_by_url' => 'Ikarga sini nga file halin sa isa ka URL',
'action-writeapi' => 'Pag-usar sang ginsulat nga API',
'action-delete' => 'Panason ini nga pahina',
'action-deleterevision' => 'Panason ang sini nga pagbag-o',
'action-deletedhistory' => 'Tan-awon ang ginpanas nga maragtas sang sini nga panid',
'action-browsearchive' => 'Pangitaa ang mga ginpanas nga mga panid',
'action-undelete' => 'Indi panason ang sini nga panid',
'action-suppressrevision' => 'Ireview kag ibalik ang mga gintago nga mga rebisyon',
'action-suppressionlog' => 'Tan-awa ang sini nga pribado nga log.',
'action-block' => 'Indi pasugtan ang iban nga mga naga-usar sa pagbag-o',
'action-protect' => 'Baguhon ang nibel sang proteksyon para sa sini nga panid',
'action-rollback' => 'Dasigay nga ibalik sa nahauna nga estado ang mga pagbag-o sang ulihi nga naga-usar nga nabag-o sa isa ka partikular nga panid.',
'action-import' => 'Importehon ang sini nga panid halin sa iban nga wiki',
'action-importupload' => 'Importehon ang sini nga panid halin sa ginkarga nga file',
'action-patrol' => 'Markahan bilang "ginabantayan" ang mga pagbag-o sang iban.',
'action-autopatrol' => 'Markahan bilang "ginabantayan" ang imo nga mga ginhimo nga pagbag-o',
'action-mergehistory' => 'Tingbon ang mga maragtas sang mga panid',
'action-userrights' => 'Baguhon ang tanan nga kinamatarong sang mga naga-usar',
'action-userrights-interwiki' => 'Bagohon ang kinamatarong sang mga naga-usar sa iban nga mga wiki.',
'action-siteadmin' => 'Isira kag abrihan ang bulutangan sang mga impormasyon',
'action-sendemail' => 'Magpadala sang mga email',

# Recent changes
'nchanges' => '$1 {{PLURAL:$1|bag-ohon|mga ginbag-o}}',
'recentchanges' => 'Mga Bag-o nga Inislan',
'recentchanges-legend' => 'Mga pililian sa bag-o lang na himo',
'recentchanges-summary' => 'La-uton ang pina gid ka bag-o nga nahimo sa may wiki sa ini nga feed',
'recentchanges-feed-description' => 'La-uton ang pina gid ka bag-o nga nahimo sa may wiki sa ini nga feed.',
'recentchanges-label-newpage' => 'Ang sini nga pagbag-o nakahimo sang bag-o nga panid',
'recentchanges-label-minor' => 'Diotay ilis ini',
'recentchanges-label-bot' => 'Ang sini nga pagbag-o ginubra sang isa ka bot',
'recentchanges-label-unpatrolled' => 'Ang sini nga pagbag-o indi pa ginbantayan',
'rcnote' => "Diri sa idalum {{PLURAL:$1|ay '''1''' na bag-o|sang nagligad '''$1''' mga nabag-o}} sa naligad {{PLURAL:$2|adlaw|'''$2''' adlaw}}, sang mga $5, $4.",
'rcnotefrom' => "Yara sa idalum ang mga guinbag-o halin '''$2''' (tubtub '''$1''' ang ginpagwa).",
'rclistfrom' => 'Ipakita ang bag-o lang nahimo halin sa $1',
'rcshowhideminor' => '$1 menor nga mga inislan',
'rcshowhidebots' => '$1 bots',
'rcshowhideliu' => '$1 mga ga-usar nga naka sulod',
'rcshowhideanons' => '$1 di nagpakilala nga mga ga-usar',
'rcshowhidepatr' => '$1 ginabantyan nga pagbag-o',
'rcshowhidemine' => '$1 akon mga inislan',
'rclinks' => 'Ipakita ang nagligad $1 nga nabag-o lang sang $2 adlaw<br />$3',
'diff' => 'diff',
'hist' => 'hist',
'hide' => 'Tago',
'show' => 'Pakita',
'minoreditletter' => 'm',
'newpageletter' => 'B',
'boteditletter' => 'b',
'number_of_watching_users_pageview' => '[$1 ginabantayan {{PLURAL:$1|naga-usar|mga naga-usar}}]',
'rc_categories' => 'Limitahan ang mga kategorya (ibulag lakip sang "|")',
'rc_categories_any' => 'Bisan ano',
'rc-change-size-new' => '$1 {{PLURAL:$1|byte|mga bytes}} despues sang pagbag-o',
'newsectionsummary' => '/* $1 */ bag-o nga seksyon',
'rc-enhanced-expand' => 'Ipakita ang mga detalye (nagakilanlan sang JavaScript)',
'rc-enhanced-hide' => 'Tagu-on ang mga detalye',
'rc-old-title' => 'orihinal nga ginhimo bilang "$1"',

# Recent changes linked
'recentchangeslinked' => 'May labot nga pag-ilis',
'recentchangeslinked-feed' => 'May labot nga pag-ilis',
'recentchangeslinked-toolbox' => 'May labot nga pag-ilis',
'recentchangeslinked-title' => 'Mga ginlain nga kapareho kay "$1"',
'recentchangeslinked-summary' => "Ini ang mga lista sang mga bag-o lang gid nga nahimo nga mga pahina nga gintabid halin sa gin klaro nga pahina (o mga katapo sa mga kategorya nga gin klaro).
Mga Pahina sa [[Special:Watchlist|imo lista-lantaw]] ay '''dukot'''.",
'recentchangeslinked-page' => 'Ngalan ka Pahina:',
'recentchangeslinked-to' => 'Ipakita ang mga naglain na pahina nga gin tabid sa nahatagan nga pahina',

# Upload
'upload' => 'Uplod file',
'uploadbtn' => 'Karga file',
'reuploaddesc' => 'Kanselahon ang pag-karga kag magbalik sa porma sang pag-karga.',
'upload-tryagain' => 'Ipasa ang ginlarawan nga ginbag-o nga file',
'uploadnologin' => 'Wala naka-sulod',
'uploadnologintext' => 'Kinahanglan [[Special:UserLogin|nakalagda]] para makarga ang mga files.',
'upload_directory_missing' => 'Nadula ang direktoryo sang pag-karga ($1) kag indi na ini mahimo sang webserver.',
'upload_directory_read_only' => 'Ang direktoryo sang pag-karga ($1) indi pwede masulat sang webserver.',
'uploaderror' => 'May sala sa pag-karga',
'upload-recreate-warning' => "'''Abiso: Ang isa ka file nga amo ang iya ngalan ginpanas na ukon ginsaylo'''

Ang log sang pagpanas kag pagsaylo para sa sini nga panid ginahatag diri para sa imo nga kombinyensya.",
'uploadtext' => "Usaron ang porma sa idalum para makakarga sang mga file. Para matan-aw ukon mapangita ang mga file nga ginkarga na, kadto sa:[Special:FileList|lista sang mga files nga ginkarga]], ang mga ginkarga liwat nakalista sa: [[Special:Log/upload|lista sang mga ginkarga]], ang mga ginpanas [[Special:Log/delete|lista sang mga ginpanas]].

Para maupod ang isa ka file sa isa ka panid, usaron ang sini nga sugpon sa mga masunod nga mga porma:
* '''<code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:File.jpg]]</nowiki></code>''' para mausar ang bilog nga bersyon sang file
* '''<code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:File.png|200px|thumb|left|alt text]]</nowiki></code>''' para mausar ang isa ka 200 ka pixel nga mas pinalapad nga bersyon sa isa ka karton sa wala nga bahin lakip ang 'alt teksto' bilang paglarawan
* '''<code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:media}}<nowiki>:File.ogg]]</nowiki></code>''' para direkta nga masugpunan ang file, bisan indi na ini ipagwa.",
'upload-permitted' => 'Mga ginpasugtan nga mga tipo sang files: $1',
'upload-preferred' => 'Mga mas gusto nga mga tipo sang mga file: $1',
'upload-prohibited' => 'Mga ginadilian nga mga tipo sang mga files: $1',
'uploadlog' => 'Lista sang mga ginkarga',
'uploadlogpage' => 'Uplod log',
'uploadlogpagetext' => 'Ara sa idalum ang listahan sang pinakaulihi nga mga ginkarnga nga mga files: [[Special:NewFiles|gallery of new files]] para sa mas biswal nga pagtan-aw.',
'filename' => 'Ngalan sang file',
'filedesc' => 'Kabilogan',
'fileuploadsummary' => 'Kabilogan:',
'filereuploadsummary' => 'Mga pagbag-o sang file:',
'filestatus' => 'Ang estado sang copyright:',
'filesource' => 'Guinghalinan:',
'uploadedfiles' => 'Mga ginkarga nga file',
'ignorewarning' => 'Indi pagsapaka ang abiso kag basta luwason lang ang file',
'ignorewarnings' => 'Indi pagsapaka ang tanan nga mga abiso',
'minlength1' => 'Kinahanglan may ara isa ka letra para sa ngalan sang file.',
'illegalfilename' => 'Ang ngalan sang file "$1" may ara nga mga karakter nga ginadilian sa mga titulo sang mga panid. Palihug maghatag sang iban nga ngalan sa file kag kargahon ini liwat.',
'filename-toolong' => 'Ang mga ngalan sang files indi pwede masubra sa 240 ka bytes.',
'badfilename' => 'Ang ngalan sang file ginbag-o bilang "$1".',
'filetype-mime-mismatch' => 'Ang sugpon sang file ".$1" indi nagaparehas sa na nabal-an nga tipo nga MIME sang file ($2).',
'filetype-badmime' => 'Ginadilian ang pagkarga sang mga files nga may tipo nga MIME "$1"',
'filetype-bad-ie-mime' => 'Indi makarga ang sini nga file tungod ang Internet Explorer gindetect ini bilang "$1", nga ginadilian kag isa ka potensyal nga file nga makahalit.',
'filetype-unwanted-type' => "Isa ka indi gusto nga tipo sang file ang '''\".\$1\"'''
Ang gusto nga {{PLURAL:\$3|tipo sang file amo|mga tipo sang file amo ang}} \$2.",
'empty-file' => 'Ang dokumeto ginapadala mo wala unod.',
'file-too-large' => 'Ang dokumeto ginapadala mo madako gid.',
'filename-tooshort' => 'Ang ngalan sang dokumento malipot gid.',
'filetype-banned' => 'Ini sari ni dokumento madumili.',
'uploadedimage' => 'na-uplod "[[$1]]"',
'watchthisupload' => 'Bantayan ining panid',

'license' => 'Pagpanglisensya',
'license-header' => 'Pagpanglisensya',

# File description page
'file-anchor-link' => 'File',
'filehist' => 'Historya file',
'filehist-help' => 'I-klik sa may petsa/oras para makita ang file sa ina nga oras.',
'filehist-revert' => 'Ibalik',
'filehist-current' => 'subong',
'filehist-datetime' => 'Petsa/Oras',
'filehist-thumb' => 'Thumbnail',
'filehist-thumbtext' => 'Thumbnail para sa bersiyon sang $1',
'filehist-user' => 'Naga-usar',
'filehist-dimensions' => 'Mga Takus',
'filehist-comment' => 'Komentar',
'imagelinks' => 'Pagusar sang file',
'linkstoimage' => 'Ang nagakasunod {{PLURAL:$1|pahina nga mga tabid|$1 mga pahina mga tabid}} sa sini nga file:',
'nolinkstoimage' => 'Waay sing panid nga nakasugpon sa sini nga file.',
'sharedupload' => 'Ini nga file gikan sa $1 kag pwede ma usar sang iban nga mga proyekto.',
'sharedupload-desc-here' => 'Ang sini nga file amo halin sa $1 kag pwede ini mausar sa lain nga mga proyekto. Ang ginalarawan sang iya nga [$2 panid sang paglarawan sang file] amo ang ginpagwa sa idalum.',
'uploadnewversion-linktext' => 'Uplod sang bag-o nga bersiyon sang sini nga file',

# File deletion
'filedelete-submit' => 'Panason',

# Random page
'randompage' => 'Lagpat nga Panid',

# Statistics
'statistics' => 'Mga Statistik',

'brokenredirects-edit' => 'ilisan',
'brokenredirects-delete' => 'panason',

# Miscellaneous special pages
'nbytes' => '$1 {{PLURAL:$1|byte|bytes}}',
'nmembers' => '$1 {{PLURAL:$1|membro|mga membro}}',
'popularpages' => 'Ang panid nagakilala gid',
'prefixindex' => 'Tanan nga mga pahina nga may-ara prefiks',
'usercreated' => '{{GENDER:$3|Ginhimo}} sa $1 kag $2',
'newpages' => 'Mga Bag-o nga Pahina',
'newpages-username' => 'Ngalan sang Manog-gamit:',
'move' => 'Saylohon',
'movethispage' => 'Saylohon ining panid',
'pager-newer-n' => '{{PLURAL:$1|bag-o 1|bag-o $1}}',
'pager-older-n' => '{{PLURAL:$1|mas daan 1|mas daan $1}}',

# Book sources
'booksources' => 'Mga ginkuhaan sang Libro',
'booksources-search-legend' => 'Pangita-on ang ginakuhaan sang libro',
'booksources-go' => 'Lakat',

# Special:Log
'log' => 'Logs',

# Special:AllPages
'allpages' => 'Tanan nga mga pahina',
'alphaindexline' => '$1 sa $2',
'prevpage' => 'Antes nga pahina ($1)',
'allpagesfrom' => 'Ipakita ang mga pahina sugod sa:',
'allpagesto' => 'Ipakita ang mga pahina nga nagakatapos sa:',
'allarticles' => 'Tanan nga mga pahina',
'allpagesprev' => 'Nagligad',
'allpagesnext' => 'Dason',
'allpagessubmit' => 'Sige',

# Special:Categories
'categories' => 'Mga kategorya',

# Special:LinkSearch
'linksearch' => 'Eksternal na mga tabid',
'linksearch-ok' => 'Pangita-a',
'linksearch-line' => '$1 amo nakasugpon sa $2',

# Special:ListGroupRights
'listgrouprights-group' => 'Grupo',
'listgrouprights-members' => '(lista sang mga membro)',

# Email user
'emailuser' => 'I-email ini nga naga-usar',

# Watchlist
'watchlist' => 'Ginabantayan',
'mywatchlist' => 'Ginabantayan',
'watchlistfor2' => 'Para sa $1 $2',
'watchnologin' => 'Wala naka-sulod',
'addedwatchtext' => "Ang pahina \"[[:\$1]]\" ay nadugang sa imo [[Special:Watchlist|lista sang pagtan-aw]].
Buwas-damlag nga pagbag-o sang pahina kag ang iya upod na hisayrany pahina ay ipagalista didto, kag ang pahina magapakita balang '''dukot''' sa may [[Special:RecentChanges|lista sang mga bag-o lang na-islan]] para mahapos lang ini kuhaon.",
'removedwatchtext' => 'Ang pahina "[[:$1]]" ay nakakas na sa [[Special:Watchlist|imo lista sang pagtan-aw]].',
'watch' => 'Bantayan',
'watchthispage' => 'Bantayan ining panid',
'unwatch' => 'Di maglantaw',
'watchlist-details' => '{{PLURAL:$1|$1 pahina|$1 mga pahina}} sa imo nga lista sang paglantaw, indi ang pag-isip sang imo ginahambal nga mga pahina.',
'wlshowlast' => 'Ipakita ang nagligad nga $1 oras $2 adlaw $3',
'watchlist-options' => 'Pililian sa lista sang nagalantaw',

# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching' => 'Nagalantaw...',
'unwatching' => 'Di-paglantaw...',

# Delete
'deletepage' => 'Panason ang pahina',
'delete-legend' => 'Panason',
'confirmdeletetext' => 'Ikaw ay magapanas sang pahina upod sang tanan niya nga historya.
Palihog lang nga sigurado nga kinagusto mo ini nga himuon, nga na-intindihan mo ang resulta sang ginahimo mo, kag ang gina obra mo ga santo upod sa [[{{MediaWiki:Policy-url}}|polisiya]].',
'actioncomplete' => 'Kompleto nga aksiyon',
'actionfailed' => 'Indi madinalag-on ang paghulag',
'deletedtext' => '"$1" ay nakakas na.
Lantawa $2 para sa mga lista sang mga bag-o lang ginkakas.',
'dellogpage' => 'Ginkakas na log',
'deletecomment' => 'Rason:',
'deleteotherreason' => 'Iban/dugang nga rason:',
'deletereasonotherlist' => 'Iban nga rason',

# Rollback
'rollbacklink' => 'panumbalik',

# Protect
'protectlogpage' => 'Proteksiyon log',
'protectedarticle' => 'protektado "[[$1]]"',
'modifiedarticleprotection' => 'bag-ohon ang proteksiyon lebel para "[[$1]]"',
'prot_1movedto2' => '[[$1]] gin saylo na sa [[$2]]',
'protectcomment' => 'Rason:',
'protectexpiry' => 'Ekspayr:',
'protect_expiry_invalid' => 'Ang Oras sang pag-ekspayr ay hindi tuod.',
'protect_expiry_old' => 'Ang Oras sang pag-ekspayr ay sang ligad pa.',
'protect-text' => "Pwede mo malantaw kag mabag-o ang lebel sang proteksiyon diri para sa pahina '''$1'''.",
'protect-locked-access' => "Ang imo akawnt ay wala permiso para mabag-o ang pahina sa lebel sang proteksiyon.
Ari diri ang mga pinkabag-o nga mga seting para sa pahina '''$1''':",
'protect-cascadeon' => 'Protektado ang ini nga pahina kay man nasakop ini sa mga sumunod {{PLURAL:$1|pahina, nga may ara|mga pahina, nga may ara}} pasunod nga proteksiyon nga naka andar.
Pwede mo mabag-o ang lebel sang proteksiyon sang pahina, pero indi ini ma apektuhan ang pasunod nga proteksiyon.',
'protect-default' => 'Sugtan ang tanan nga naga-usar',
'protect-fallback' => 'Nagakilanlan "$1" permiso',
'protect-level-autoconfirmed' => 'Punggan ang bag-o kag di rehistrado nga mga naga-usar',
'protect-level-sysop' => 'Para lamang sa mga Administrador',
'protect-summary-cascade' => 'nagapasunod',
'protect-expiring' => 'ekspayr $1 (UTC)',
'protect-cascade' => 'Mga pahina nga naprotektahan ay ginsakup sa sini nga pahina (padasun nga proteksiyon)',
'protect-cantedit' => 'Indi mo mabag-o ang lebel proteksiyon sang sini nga pahina, Kay man wala ka permiso para islan ini.',
'restriction-type' => 'Permisyon:',
'restriction-level' => 'Ginabawalan nga lebel:',

# Restrictions (nouns)
'restriction-edit' => 'Ilisan',
'restriction-move' => 'Saylohon',

# Undelete
'undeletelink' => 'tan-aw/ginbalik',
'undeleteviewlink' => 'Tan-awa',
'undelete-search-submit' => 'Pangita-a',

# Namespace form on various pages
'namespace' => 'Ngalan-espasyo:',
'invert' => 'Suli-on ang seleksiyon',
'blanknamespace' => '(Mayor)',

# Contributions
'contributions' => 'Mga kontribusyon sang {{GENDER:$1|naga-usar}}',
'contributions-title' => 'Mga Kontribusyon sang Naga-Usar para $1',
'mycontris' => 'Kontribusyon',
'contribsub2' => 'Para $1 ($2)',
'uctop' => '(ibabaw)',
'month' => 'Halin sa bulan (kag sang timprano):',
'year' => 'Halin sa tu-ig (kag sang timprano):',

'sp-contributions-newbies' => 'Ipakita ang mga kontribusyon sang mga bag-o nga akawnts lamang',
'sp-contributions-blocklog' => 'pugong log',
'sp-contributions-uploads' => 'Mga ginkarga',
'sp-contributions-logs' => 'Mga lista',
'sp-contributions-talk' => 'Hisayranay',
'sp-contributions-search' => 'Mangita para sa mga knotribusyon',
'sp-contributions-username' => 'IP Adres ukon ngalan sang naga-user:',
'sp-contributions-toponly' => 'Ipagwa lang ang mga ginbag-o nga mga ulihi nga rebisyon',
'sp-contributions-submit' => 'Pangita-a',

# What links here
'whatlinkshere' => 'Ang naga-tabid diri',
'whatlinkshere-title' => 'Mga pahina nga naga tabid sa $1',
'whatlinkshere-page' => 'Pahina:',
'linkshere' => "Ang mga sumunod nga pahina ay nagatabid sa '''[[:$1]]''':",
'nolinkshere' => "Waay panid nga nakasugpon sa '''[[:$1]]'''.",
'isredirect' => 'pahina sa ginadirekta liwat',
'istemplate' => 'transklusyon',
'isimage' => 'Ang sugpon sang file',
'whatlinkshere-prev' => '{{PLURAL:$1|antes|antes $1}}',
'whatlinkshere-next' => '{{PLURAL:$1|dasun|dasun $1}}',
'whatlinkshere-links' => '← mga tabid',
'whatlinkshere-hideredirs' => '$1 mga gin direkta liwat',
'whatlinkshere-hidetrans' => '$1 mga transklusyon',
'whatlinkshere-hidelinks' => '$1 mga tabid',
'whatlinkshere-hideimages' => '$1 sugpon sang file',
'whatlinkshere-filters' => 'Mga Sala-an',

# Block/unblock
'blockip' => 'i-Pugong ang naga-usar',
'ipbreason' => 'Rason:',
'ipbother' => 'Iban nga oras:',
'ipboptions' => '2 oras:2 hours,1 adlaw:1 day,3 adlaw:3 days,1 semana:1 week,2 semana:2 weeks,1 bulan:1 month,3 bulan:3 months,6 bulan:6 months,1 tu-ig:1 year,wala katapusan:infinite',
'ipbotheroption' => 'lain',
'ipbotherreason' => 'Iban ukon dugang nga rason:',
'ipbhidename' => 'Itago ang ngalan sang tiggamit sa mga pagbag-o kag mga listahan.',
'ipblocklist' => 'Napunggan nga mga manug-usar',
'blocklist-rangeblocks' => 'Itago ang mga bloke sang ginasakupan',
'blocklist-reason' => 'Rason:',
'ipblocklist-submit' => 'Pangita-a',
'emailblock' => 'Gintapna ang e-mail',
'blocklink' => 'harang',
'unblocklink' => 'di pagpugong',
'change-blocklink' => 'pagbag-o sang pugong',
'contribslink' => 'contribuyson',
'blocklogpage' => 'Pugong log',
'blocklogentry' => 'napunggan [[$1]] nga may-ara oras nga pag-ekspayr na $2 $3',
'unblocklogentry' => 'di pagpugong $1',
'block-log-flags-nocreate' => 'paghimo sang akawnt ay gin untat',

# Developer tools
'lockconfirm' => 'Huo, gusto ko gid isirado ang bulutangan sang impormasyon.',
'unlockconfirm' => 'Huo, gusto ko gid abrihon ang bulutangan sang impormasyon.',
'lockbtn' => 'Isira ang bulutangan sang impormasyon.',
'unlockbtn' => 'Abrihon ang bulutangan sang impormasyon.',

# Move page
'move-page-legend' => 'Saylohon ining panid',
'movepagetext' => "Sa pagamit sang lista sa idalum ay magahatag ini sang bag-o na ngalan, pagasaylohon niya ang tanan nga historya sa bag-o nga ngalan.
Ipaga-dirketahon ang daan nga titulo sa bag-o nga titulo.

Pwede mo man mabag-o ang gapang direkta liwat nga naga pakadto sa orihinal nga titulo automatiko.
Kung indi mo gusto, siguradohon mo nga tan-awon mo [[Special:DoubleRedirects|doble]] ukon [[Special:BrokenRedirects|nabuka nga i-direktahon liwat]].
Ikaw ang responsable sa paghimo sini sang sigurado nga naga tabid sini para magapadayon sa iya palakadtoan.

Tandaan nga ang ini nga pahina ya '''indi''' na masaylo kun may-ara na sang pahina sa may bag-o nga titulo, pero ini siya blangko ukon gindirekta liwat kag wala siya nga naislan sang una.
Ginasiling lang di nga pwede ka hatag liwat sang ngalan balik sa ngalan niya sang una kun na nagsala ka sa pagbutang kag hindi mo masampawan ang na ara na daan nga pahina.

'''Paandam!'''
Ini siya isa ka madasig kag di ma ekspektahan nga pagbag-o para sa isa ka masikat nga pahina;
palihog siguradohon mo nga naintindihan ang resulta antes mo ini pagahimuon.",
'movepagetalktext' => "Ang upod mo nga hisayranay pahina ay magasaylo automatiko upod sina '''apang:'''
*Ang di-blangko nga hisayranay pahina ay nahimo na nga daan sa idalum sang bag-o nga ngalan, ukon
*Wala nimo nachekan ang kahon sa idalum.

Sa sini nga mga kaso, kilanlan mo gid isaylo o isahon ang pahina sang pag-amat amat kun gusto mo gid ini himuon.",
'movearticle' => 'Saylohon ining panid:',
'movenologin' => 'Wala naka-sulod',
'newtitle' => 'Sa bag-o nga titulo:',
'move-watch' => 'Bantayan ining panid',
'movepagebtn' => 'Saylohon ining panid',
'pagemovedsub' => 'Giho nga nagdayon',
'movepage-moved' => '\'\'\'"$1" nasaylo na didto sa "$2"\'\'\'',
'articleexists' => 'May-ara na sang ngalan nga amu na, ukon ang ginpili mo na ngalan ay indi mabatunan.
Palihog lang pili sang lain nga ngalan. Salamat.',
'talkexists' => "'''Nasaylo na mismo ang ina nga pahina, pero ang hisayranay nga pahina indi masaylo kay man may ara na sang nakakuha sang bag-o nga titulo.
Palihog lang sang pagkombinar sa ila sang ensakto.'''",
'movedto' => 'gin saylo sa',
'movetalk' => 'Isaylo ang upod mga nga pahina hambal',
'movelogpage' => 'Giho log',
'movereason' => 'Rason:',
'revertmove' => 'nagbalik',

# Export
'export' => 'Eksport sa mga pahina',
'exporttext' => 'Pwede mo ipagwa ang isa ka teksto kag lainon ang maragtas sang isa ka partikular nga panid ukon grupo sang mga panid nga nakabutang sa XML. Pwede ini ipagwa sa iban nga wiki pinaagi sa MediaWiki [[Special:Import|pahinang angkat]].

Para magwa ang mga panid, isulod ang titulo sa text box sa idalum, isa ka titulo tagsa kurit, kag pilion kon gusto mo ang subong nga bersyon ukon ang mga daan nga bersyon, kaupod ang mga panid sang maragtas, ukon ang subong nga bersyon kaupod ang impormasyon sang mga pinakaulihi nga guinbag-o.

Sa ulihi nga kaso, pwede ka magusar sang isa ka sugpon, tulad sa [[{{#Special:Export}}/{{MediaWiki:Mainpage}}]] para sa panid "[[{{MediaWiki:Mainpage}}]]".',
'exportall' => 'Ipagwa tanan nga mga panid',

# Namespace 8 related
'allmessages' => 'Mga mensahe sang sistema',
'allmessagesname' => 'Ngalan',
'allmessagesdefault' => 'Ang gindestino nga teksto',

# Thumbnails
'thumbnail-more' => 'Padaku-on',
'thumbnail_error' => 'May ara sala sa paghimo sang thumbnail: $1',

# Special:Import
'import-options-wrong' => 'Sala {{PLURAL:$2|pili|mga pagpilian}}: <nowiki>$1</nowiki>',
'import-rootpage-invalid' => 'Ang ginhatag nga gingikanan nga panid indi mabaton ang iya nga titulo.',
'import-rootpage-nosubpage' => 'Ang espasyo sang ngalan nga "$1" nga gingikanang panid indi ginapasugtan ang kaupod nga mga panid.',

# Import log
'importlogpage' => 'Listahan sang mga importe',
'importlogpagetext' => 'Mga importeng administratibo sang mga panid nga may maragtas sang pagbag-o halin sa iban nga wiki.',

# JavaScriptTest
'javascripttest-pagetext-frameworks' => 'Palihug pilion ang isa sa mga masunod nga mga testing frameworks: $1',
'javascripttest-pagetext-skins' => 'Pilion ang isa ka panit para magdalagan sa imo nga eksamin:',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-pt-userpage' => 'Ang imo kaugalingon nga pahina',
'tooltip-pt-anonuserpage' => 'Ang panid sang tiggamit para sa IP address imo ginbag-o bilang',
'tooltip-pt-mytalk' => 'Ang imo pahina sang paghisayranay',
'tooltip-pt-anontalk' => 'Istorya kapin sa mga pagbag-o nga ginhimo sa ip address nga ini',
'tooltip-pt-preferences' => 'Akon pagpalabi',
'tooltip-pt-watchlist' => 'Ang lista sang mga pahina nga imo ginabantayan para bag-ohon',
'tooltip-pt-mycontris' => 'Lista sang imo kontribusyon',
'tooltip-pt-login' => 'Gina-abi-abi ikaw nga man magsulod paagi sa pag log-in, apang indi ini kinahanglan gid buhaton',
'tooltip-pt-anonlogin' => 'Ginasuportahan ka nga magsulod, ugaling indi ini kinahanglan.',
'tooltip-pt-logout' => 'Mag guha',
'tooltip-ca-talk' => 'Paghisayranay nahanungod sini nga panid',
'tooltip-ca-edit' => 'Puede nimo islan ang unod sang sini nga panid. Palihog gamit sang preview button antes permanentehon ang gin ilisan.',
'tooltip-ca-addsection' => 'Magsugod sang bag-o nga seksiyon',
'tooltip-ca-viewsource' => 'Naprotektahan ang ini nga pahina.
Pwede mo matan-aw ang iya ginhalinan',
'tooltip-ca-history' => 'Nagligad nga rebisyon sa sini nga pahina',
'tooltip-ca-protect' => 'Protektahan ini nga pahina',
'tooltip-ca-unprotect' => 'Ilisan ang pagpangapin sa sini nga panid',
'tooltip-ca-delete' => 'Panason ini nga pahina',
'tooltip-ca-undelete' => 'Ibalik ang mga paglain nga ginhimo sa panid nga ini antes nga ini ginpanas.',
'tooltip-ca-move' => 'Saylohon ining panid',
'tooltip-ca-watch' => 'I-dugang ini nga pahina sa imo listahan sang palangitaon',
'tooltip-ca-unwatch' => 'Kuhaon ini nga pahina sa imo lista sang ginabantayan',
'tooltip-search' => 'Pangita-a sa {{SITENAME}}',
'tooltip-search-go' => 'Lakat sa pahina upod sang ensakto nga ara na daan nga ngalan',
'tooltip-search-fulltext' => 'Pangita-on ang mga pahina para sa sini nga teksto',
'tooltip-p-logo' => 'Mayor nga Panid',
'tooltip-n-mainpage' => 'Magdu-aw sa Mayor nga Panid',
'tooltip-n-mainpage-description' => 'Bisitahon ang Mayor nga Panid',
'tooltip-n-portal' => 'Nahanungod sa poryekto, ano ang imo mahimo, di-in makatukib',
'tooltip-n-currentevents' => 'Pangita-on sa likod sang impormasyon sa bag-o lang nga nagkalatabo',
'tooltip-n-recentchanges' => 'Ang listahan sang mga bag-o inislan sa wiki.',
'tooltip-n-randompage' => 'Magbasa sang isa ka panid paagi sa lagpat',
'tooltip-n-help' => 'Ang lugar para maka tukib.',
'tooltip-t-whatlinkshere' => 'Listahan sang tanan nga panid sang wiki nga naga tabid diri',
'tooltip-t-recentchangeslinked' => 'Bag-o lang gid nahimo nga mga pahina nga gin tabid halin sa sini nga pahina',
'tooltip-feed-rss' => 'RSS feed para sa ini nga pahina',
'tooltip-feed-atom' => 'Atom feed para sa ini nga pahina',
'tooltip-t-contributions' => 'Lantawon ang listahan sang mga nakontribyut sa sini nga naga-usar',
'tooltip-t-emailuser' => 'Ipadala ang e-mail sa sini nga naga-usar',
'tooltip-t-upload' => 'Mag karga mga files',
'tooltip-t-specialpages' => 'Lista sang tanan nga espesyal nga panid',
'tooltip-t-print' => 'Bersiyon nga pwede ma-printahan sa sini nga pahina',
'tooltip-t-permalink' => 'Permanente nga tabid sa sini nga rebisyon sang pahina',
'tooltip-ca-nstab-main' => 'Tan-awon ang unod sang pahina',
'tooltip-ca-nstab-user' => 'Tan-awon ang pahina sang naga-usar',
'tooltip-ca-nstab-media' => 'Tan-awon ang panid sang midya.',
'tooltip-ca-nstab-special' => 'Espesyal ini nga pahina, indi mo ini ma islan sang iya kaugalingon nga pahina',
'tooltip-ca-nstab-project' => 'Tan-awon ang pahina ka proyekto',
'tooltip-ca-nstab-image' => 'Tan-awon ang pahina sang file',
'tooltip-ca-nstab-mediawiki' => 'Tan-awon ang mensahe sang sistema',
'tooltip-ca-nstab-template' => 'Tan-awon ang templeyt',
'tooltip-ca-nstab-help' => 'Tan-awon ang panid sang bulig',
'tooltip-ca-nstab-category' => 'Tan-awon ang pahina nga kategorya',
'tooltip-minoredit' => 'Markahan ini bilang menor nga pag-ilis',
'tooltip-save' => 'Permanentehon ang imo gin islan',
'tooltip-preview' => 'Prebyu mo anay ang imo ginbag-o, palihog gamiton mo ini antes mo i-save!',
'tooltip-diff' => 'Ipakita ang mga bag-o nga nahimo mo sa teksto',
'tooltip-compareselectedversions' => 'Lantawa ang ginalian sang duwa ka napilian nga rebisyon sa sini nga pahina',
'tooltip-watch' => 'Idugang ini nga pahina sa imo lista nga ginabantayan',
'tooltip-watchlistedit-normal-submit' => 'Pagpanason ang mga titulo',
'tooltip-watchlistedit-raw-submit' => 'Iupdate ang listahan sang mga ginatan-aw.',
'tooltip-recreate' => 'Liwat nga himuon ang panid bisan ini napanas na',
'tooltip-upload' => 'Sugdan ang pagkarga',
'tooltip-rollback' => '"Panumbalik" ginabalik ang (mga) na-islan sa sini nga pahina sa pinaka ulihi nga kontributor sa isa lang ka klik',
'tooltip-undo' => '"Indi pag-obrahon" ginabalik ang gin-islan kag gabukas sa isaln form sa may prebyu mode.
Gapasugot sa pagdugang sang rason sa kabilugan.',
'tooltip-preferences-save' => 'kon pagpalabi',
'tooltip-summary' => 'Maghatag sing diutay nga eksplikasyon',

# Metadata
'notacceptable' => 'Indi makahatag sang impormasyon ang serbidor sang wiki sa porma nga mabasahan sang imo nga kliyente.',

# Attribution
'anonymous' => 'Indi kilala {{PLURAL:$1|tagagamit|mga tagagamit}} sang {{SITENAME}}',
'siteuser' => 'Tiggamit {{SITENAME}} sang $1',

# Browsing diffs
'previousdiff' => '← Mas daan nga na-islan',
'nextdiff' => 'Mas bag-o nga gin-islan →',

# Media information
'file-info-size' => '$1 × $2 piksel, kadakuon sang file: $3, MIME type: $4',
'file-nohires' => 'Wala sang yara na taas nga resolusyon.',
'svg-long-desc' => 'SVG file, nominalya $1 × $2 piksels, kadakuon sang file: $3',
'show-big-image' => 'Kabilogan nga resolusyon',

# Special:NewFiles
'ilsubmit' => 'Pangita-a',

# Bad image list
'bad_image_list' => 'Ang sulundan nga sulundon:

Amo lang gid nga lista sang mga gamit (mga linya nga gasugod sa *)ang ginapasugtan.
Ang una nga tabid sa isa ka linya ay kilanlan naga tabid sa law-ay nga file.
Ano man nga pasunod nga tabid sa parehas nga linya ay ginasugtan bilang eksepsiyon, i.e. mga pahina nga kun diin ang file naga pasunod.',

# Metadata
'metadata' => 'Metadata',
'metadata-help' => 'Ang ini nga file may ara dugang nga impormasyon, posible nga gindugang halin sa kamera nga digital ukon skaner para mahimo siya ukon na digitayz siya.
Kung ang ini nga file ginliwat halin sa orihinal nga porma, basi indi gina pakita ang naliwat nga file sang iban nga mga detalye.',
'metadata-expand' => 'Ipakita ang mga dugang nga detalye',
'metadata-collapse' => 'Tagu-on ang mga dugang nga detalye',
'metadata-fields' => 'Ang mga imahen sang EXIF metadata fields nga nalista sa ini nga mensahe ay pagadal-on sa mga laragway nga gina pakita sa pahina kun ang metadata table ay narumpag.
Ang iban ay pagataguon sang default.
* himo
* modelo
* datetimeoriginal
* tyempo sang exposure
* fnumber
* isospeedratings
* focallength
* artista
* copyright
* imagedescription
* gpslatitude
* gpslongitude
* gpsaltitude',

# Exif tags
'exif-lightsource' => 'Ginghalinan sang sanag',
'exif-flash' => 'Igpat',
'exif-subjectarea' => 'Subject area',
'exif-flashenergy' => 'Kabaskug sang igpat',
'exif-focalplaneyresolution' => 'Resolusyong Y sa focal plane',
'exif-focalplaneresolutionunit' => 'Yunit sang resolusyon sang focal plane',
'exif-subjectlocation' => 'Lokasyon sang tuyo',
'exif-exposureindex' => 'Antas sang exposure',
'exif-sensingmethod' => 'Pamaagi sang pagpabatyag',
'exif-filesource' => 'Ginhalinan sang file',
'exif-scenetype' => 'Tipo sang larawan',
'exif-customrendered' => 'Ginaproseso ang ginpersonalisado nga imahen',
'exif-exposuremode' => 'Tipo sang exposure',
'exif-whitebalance' => 'Balanse sang kaputian',
'exif-digitalzoomratio' => 'Antas sang digital zoom',
'exif-focallengthin35mmfilm' => 'Laba sang pokus sang film nga 35 mm',
'exif-scenecapturetype' => 'Tipo sang pag-kuha sang litrato',

# External editor support
'edit-externally' => 'Islan ini nga file gamit ang eksternal nga aplikasyon',
'edit-externally-help' => '(Lantawa ang [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors tudlo sa pag panugod] para sa mga dugang nga impormasyon)',

# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'watchlistall2' => 'tanan',
'namespacesall' => 'tanan',
'monthsall' => 'tanan',

# Multipage image navigation
'imgmultigo' => 'Lakat',

# Table pager
'table_pager_limit_submit' => 'Lakat',

# Watchlist editing tools
'watchlisttools-view' => 'Tan-awon ang kaparehas nga ginbag-o',
'watchlisttools-edit' => 'Tan-awon kag islan ang listahan nga ginalantaw',
'watchlisttools-raw' => 'Islan ang hindi pa tapos na listahan sang nagalantaw',

# Core parser functions
'duplicate-defaultsort' => '\'\'\'Abiso:\'\'\' Ang default sort key nga "$2" ginabag-o sang nauna nga default sort key nga "$1".',

# Special:Version
'version-specialpages' => 'Pinasahi nga mga panid',

# Special:FileDuplicateSearch
'fileduplicatesearch-submit' => 'Pangita-a',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Espesyal nga mga panid',

# External image whitelist
'external_image_whitelist' => ' #Pabay-an lang ang ini nga linya nga amu ni<pre>
#Ibutang ang mga piraso sang mga regular nga expressions (amo lang nga parte nga yara sa tunga sang //) sa idalum
#Ini ibagay sa mga URLs sang mga imahen (hotlinked ukon ginsugpon) sa gwa.
#Ang mga nagakabagay nga mga imahen ini igapagwa, kon indi ang sugpon ukon link lang sang imahen ang igapagwa.
#Mga linya nga nagasugod sa # tratuhon bilang komento.
#Ini indi sensitibo sa kapitalisasyon

#Ibutang ang tanan nga regex fragments sa babaw sang linya. Pabay-i lang ang linya nga amu ina</pre>',

# Special:Tags
'tag-filter' => 'Ginpangsala sa [[Special:Tags|marka]]:',

# New logging system
'revdelete-restricted' => 'ginapatuman nga pagbawal sa mga administrador',
'revdelete-unrestricted' => 'ginkakas nga pagbawal sa mga administrador',
'rightsnone' => '(wala)',

);