summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesKu_latn.php
blob: c7eb21523db3897655f867465b6086f4076306e4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
<?php
/** Kurdish (Latin) (Kurdî / كوردی (Latin))
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Bangin
 * @author Erdal Ronahi
 */

$namespaceNames = array(
	NS_MEDIA      => 'Medya',
	NS_SPECIAL     => 'Taybet',
	NS_MAIN       => '',
	NS_TALK       => 'Nîqaş',
	NS_USER       => 'Bikarhêner',
	NS_USER_TALK    => 'Bikarhêner_nîqaş',
	# NS_PROJECT set by $wgMetaNamespace
	NS_PROJECT_TALK   => '$1_nîqaş',
	NS_IMAGE      => 'Wêne',
	NS_IMAGE_TALK    => 'Wêne_nîqaş',
	NS_MEDIAWIKI    => 'MediaWiki',
	NS_MEDIAWIKI_TALK  => 'MediaWiki_nîqaş',
	NS_TEMPLATE     => 'Şablon',
	NS_TEMPLATE_TALK  => 'Şablon_nîqaş',
	NS_HELP       => 'Alîkarî',
	NS_HELP_TALK    => 'Alîkarî_nîqaş',
	NS_CATEGORY     => 'Kategorî',
	NS_CATEGORY_TALK  => 'Kategorî_nîqaş'
);

$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline'        => 'Xetekê di bin lînka çêke:',
'tog-highlightbroken'     => 'Lînkan berve gotarên vala biguherîne',
'tog-justify'         => 'Gotar bi forma "block"',
'tog-hideminor'        => 'Guherandinên biçûk ji listêya guherandinên dawî veşêre',
'tog-extendwatchlist'     => 'Lîsteya şopandinê veke ji bo dîtinê her xeyrandinên meqbûl',
'tog-usenewrc'        => 'Wêşandinê zêdetir (JavaScript gireke)',
'tog-numberheadings'     => 'Sernavan otomatîk bihejmêre',
'tog-showtoolbar'       => 'Tiştên guherandinê bibîne (JavaScript bibîne)',
'tog-editondblclick'     => 'Rûpelan bi du klîkan biguherîne (Java Script gireke)',
'tog-editsection'       => 'Lînkan ji bo guherandinê beşan biwêşîne',
'tog-editsectiononrightclick' => 'Beşekê bi rast-klîkekê biguherîne (JavaScript gireke)',
'tog-showtoc'         => 'Tabloya naverokê nîşanbide (ji rûpelan bi zêdetirî sê sernavan)',
'tog-rememberpassword'    => 'Qeydkirinê min di vê komputerê da wîne bîrê',
'tog-editwidth'        => 'Cihê guherandinê yê tewrî mezin',
'tog-watchcreations'     => 'Rûpelan, yê min çêkir, têke lîsteya min ya şopandinê',
'tog-watchdefault'      => 'Rûpelan, yê min guhart, têke lîsteya min ya şopandinê',
'tog-watchmoves'       => 'Rûpelan, yê min navî wan guhart, têke lîsteya min ya şopandinê',
'tog-watchdeletion'      => 'Rûpelan, yê min jêbir, têke lîsteya min ya şopandinê',
'tog-minordefault'      => 'Her guherandinekê min bike wek guherandinekî biçûk be',
'tog-previewontop'      => 'Pêşdîtinê gotarê li jorî cihê guherandinê nîşan bide',
'tog-previewonfirst'     => 'Li cem guherandinê yekemîn hercaran pêşdîtinê nîşan bide',
'tog-nocache'         => "Cache'ê rûpelan biskînîne",
'tog-enotifwatchlistpages'  => 'E-nameyekê ji min ra bişîne eger rûpelek yê ez dişopînim hate guhartin',
'tog-enotifusertalkpages'   => 'E-nameyekê ji min ra bişîne eger guftûgoyê min hate guhartin',
'tog-enotifminoredits'    => 'E-nameyekê ji min ra bişîne eger bes guherandinekî biçûk be jî',
'tog-enotifrevealaddr'    => 'Adrêsa e-nameya min di e-nameyan înformasyonan bêlibike',
'tog-shownumberswatching'   => 'Nîşan bide, çiqas bikarhêner dişopînin',
'tog-fancysig'        => 'Îmze vê lînkkirinê otomatik berve rûpelê bikarhêner',
'tog-externaleditor'     => 'Edîtorekî derva bike "standard" (bes ji zanan ra, tercihên taybetî li komputerê gerekin)',
'tog-externaldiff'      => 'Birnemijekî derva yê diff bike "standard" (bes ji zanan ra, tercihên taybetî li komputerê gerekin)',
'tog-showjumplinks'      => 'Lînkên "Here-berve" qebûlbike',
'tog-uselivepreview'     => 'Pêşdîtinê "live" bikarwîne (JavaScript gireke) (ceribandin)',
'tog-forceeditsummary'    => 'Bibêje, eger kurteyekê vala kê were tomarkirin',
'tog-watchlisthideown'    => 'Guherandinên min ji lîsteya şopandinê veşêre',
'tog-watchlisthidebots'    => "Guherandinên bot'an ji lîsteya şopandinê veşêre",
'tog-watchlisthideminor'   => 'Xeyrandinên biçûk pêşneke',
'tog-nolangconversion'    => 'Konvertkirinê varîyantên zimên biskînîne',
'tog-ccmeonemails'      => 'Kopîyan ji e-nameyan ji min ra bişîne yê min şande bikarhênerên din',
'tog-diffonly'        => 'Li cem nîşandinê versyonan bes ferqê nîşanbide, ne rûpel tevda',
'tog-showhiddencats'     => 'Kategorîyên veşartî bibîne',

'underline-always' => 'Tim',
'underline-never'  => 'Ne carekê',
'underline-default' => "Tercihên browser'ê da",

'skinpreview' => '(Pêşdîtin)',

# Dates
'sunday'    => 'yekşem',
'monday'    => 'duşem',
'tuesday'    => 'Sêşem',
'wednesday'   => 'Çarşem',
'thursday'   => 'Pêncşem',
'friday'    => 'În',
'saturday'   => 'şemî',
'sun'      => 'Ykş',
'mon'      => 'Duş',
'tue'      => 'Sêş',
'wed'      => 'Çarş',
'thu'      => 'Sêş',
'fri'      => 'Înê',
'sat'      => 'Şem',
'january'    => 'Rêbendan',
'february'   => 'reşemî',
'march'     => 'adar',
'april'     => 'avrêl',
'may_long'   => 'gulan',
'june'     => 'pûşper',
'july'     => 'Tîrmeh',
'august'    => 'tebax',
'september'   => 'rezber',
'october'    => 'kewçêr',
'november'   => 'sermawez',
'december'   => 'Berfanbar',
'january-gen'  => 'Rêbendan',
'february-gen' => 'Reşemî',
'march-gen'   => 'Adar',
'april-gen'   => 'Avrêl',
'may-gen'    => 'Gulan',
'june-gen'   => 'Pûşper',
'july-gen'   => 'Tîrmeh',
'august-gen'  => 'Gelawêj',
'september-gen' => 'Rezber',
'october-gen'  => 'Kewçêr',
'november-gen' => 'Sermawez',
'december-gen' => 'Berfanbar',
'jan'      => 'rêb',
'feb'      => 'reş',
'mar'      => 'adr',
'apr'      => 'avr',
'may'      => 'gul',
'jun'      => 'pşr',
'jul'      => 'tîr',
'aug'      => 'teb',
'sep'      => 'rez',
'oct'      => 'kew',
'nov'      => 'ser',
'dec'      => 'ber',

# Categories related messages
'pagecategories'         => '{{PLURAL:$1|Kategorî|Kategorîyan}}',
'category_header'        => 'Gotarên di kategoriya "$1" de',
'subcategories'         => 'Binekategorî',
'category-media-header'     => 'Medya di kategorîya "$1" da',
'category-empty'         => "''Di vê kategorîyê da niha gotar ya medya tune ne.''",
'hidden-categories'       => '{{PLURAL:$1|Kategorîya veşartî|Kategorîyên veşartî}}',
'hidden-category-category'    => 'Kategorîyên veşartî', # Name of the category where hidden categories will be listed
'category-subcat-count'     => '{{PLURAL:$2|Di vê kategorîyê da bes ev binkategorîya heye:|Di vê kategorîyê da {{PLURAL:$2|binkategorîyek heye|$2 binkategorî hene}}. Jêr {{PLURAL:$1|binkategorîyek tê|$1 binkategorî tên}} nîşandan.}}',
'category-subcat-count-limited' => 'Di vê kategorîyê da ev {{PLURAL:$1|binkategorîya heye|$1 binkategorî hene}}.',
'category-article-count'     => '{{PLURAL:$2|Di vê kategorîyê da bes ev rûpela heye:|Di vê kategorîyê da {{PLURAL:$2|rûpelek heye|$2 rûpel hene}}. Jêr {{PLURAL:$1|rûpelek tê|$1 rûpel tên}} nîşandan.}}',
'category-article-count-limited' => 'Ev {{PLURAL:$1|rûpelê|$1 rûpelên}} jêr di vê kategorîyê da {{PLURAL:$1|ye|ne}}.',
'category-file-count'      => "{{PLURAL:$2|Di vê kategorîyê da bes ev data'ya heye:|Di vê kategorîyê da {{PLURAL:$2|data'yek heye|$2 data hene}}. Jêr {{PLURAL:$1|data'yek tê|$1 data tên}} nîşandan.}}",
'category-file-count-limited'  => "Ev {{PLURAL:$1|data'yê|$1 datayên}} jêr di vê kategorîyê da ne.",
'listingcontinuesabbrev'     => 'dewam',

'mainpagetext'   => "<big>'''MediaWiki serketî hate çêkirin.'''</big>",
'mainpagedocfooter' => 'Alîkarî ji bo bikaranîn û guherandin yê datayê Wîkî tu di bin [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents pirtûka alîkarîyê ji bikarhêneran] da dikarê bibînê.

== Alîkarî ji bo destpêkê ==

* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Lîsteya varîyablên konfîgûrasîyonê]
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki FAQ]
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Lîsteya e-nameyên versyonên nuh yê MediaWiki]',

'about'     => 'Der barê',
'article'    => 'Gotar',
'newwindow'   => '(di rûpelekî din da yê were nîşandan)',
'cancel'     => 'Betal',
'qbfind'     => 'Bibîne',
'qbbrowse'    => 'Bigere',
'qbedit'     => 'Biguherîne',
'qbpageoptions' => 'Ev rûpel',
'qbpageinfo'   => "Data'yên rûpelê",
'qbmyoptions'  => 'Rûpelên min',
'qbspecialpages' => 'Rûpelên taybet',
'moredotdotdot' => 'Zêde...',
'mypage'     => 'Rûpela min',
'mytalk'     => 'Rûpela guftûgo ya min',
'anontalk'    => 'Guftûgo ji bo vê IPê',
'navigation'   => 'Navîgasyon',
'and'      => 'û',

# Metadata in edit box
'metadata_help' => "Data'yên meta:",

'errorpagetitle'  => 'Çewtî (Error)',
'returnto'     => 'Bizivire $1.',
'tagline'      => 'Ji {{SITENAME}}',
'help'       => 'Alîkarî',
'search'      => 'Lêbigere',
'searchbutton'   => 'Lêbigere',
'go'        => 'Gotar',
'searcharticle'   => 'Gotar',
'history'      => 'Dîroka rûpelê',
'history_short'   => 'Dîrok / Nivîskar',
'updatedmarker'   => 'hate guherandin ji serlêdana dawî yê min da',
'info_short'    => 'Zanyarî',
'printableversion' => 'Versiyon ji bo çapkirinê',
'permalink'     => 'Lînkê tim',
'print'       => 'Çap',
'edit'       => 'Biguherîne',
'create'      => 'Çêke',
'editthispage'   => 'Vê rûpelê biguherîne',
'create-this-page' => 'Vê rûpelê çêke',
'delete'      => 'Jê bibe',
'deletethispage'  => 'Vê rûpelê jê bibe',
'undelete_short'  => 'Dîsa {{PLURAL:$1|guherandinekî|$1 guherandinan}} çêke',
'protect'      => 'Biparêze',
'protect_change'  => 'biguherîne',
'protectthispage'  => 'Vê rûpelê biparêze',
'unprotect'     => 'Parastinê rake',
'unprotectthispage' => 'Parastina vê rûpelê rake',
'newpage'      => 'Rûpela nû',
'talkpage'     => 'Vê rûpelê guftûgo bike',
'talkpagelinktext' => 'Nîqaş',
'specialpage'    => 'Rûpela taybet',
'personaltools'   => 'Amûrên şexsî',
'postcomment'    => 'Şîroveyekê bişîne',
'articlepage'    => 'Li naveroka rûpelê binêre',
'talk'       => 'Guftûgo (nîqaş)',
'views'       => 'Dîtin',
'toolbox'      => 'Qutiya amûran',
'userpage'     => 'Rûpelê vê/vî bikarhênerê/î temaşe bike',
'projectpage'    => 'Li rûpelê projektê seke',
'imagepage'     => 'Li rûpelê medyayê seke',
'mediawikipage'   => 'Li rûpelê mêsajê seke',
'templatepage'   => 'Rûpelê şablonê seke',
'viewhelppage'   => 'Rûpelê alîkarîyê seke',
'categorypage'   => 'Li rûpelê kategorîyê seke',
'viewtalkpage'   => 'Guftûgoyê temaşe bike',
'otherlanguages'  => 'Zimanên din',
'redirectedfrom'  => '(Hat ragihandin ji $1)',
'redirectpagesub'  => 'Rûpelê redirect',
'lastmodifiedat'  => 'Ev rûpel carî dawî di $2, $1 de hat guherandin.', # $1 date, $2 time
'viewcount'     => 'Ev rûpel {{PLURAL:$1|carekê|caran}} tê xwestin.',
'protectedpage'   => 'Rûpela parastî',
'jumpto'      => 'Here cem:',
'jumptonavigation' => 'navîgasyon',
'jumptosearch'   => 'lêbigere',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite'      => 'Der barê {{SITENAME}}',
'aboutpage'      => 'Project:Der barê',
'bugreports'      => 'Raporên çewtiyan',
'bugreportspage'    => 'Project:Raporên çewtiyan',
'copyright'      => 'Ji bo naverokê $1 derbas dibe.',
'copyrightpagename'  => 'Mafên nivîsanê',
'copyrightpage'    => '{{ns:project}}:Mafên nivîsanê',
'currentevents'    => 'Bûyerên rojane',
'currentevents-url'  => 'Project:Bûyerên rojane',
'disclaimers'     => 'Ferexetname',
'disclaimerpage'    => 'Project:Ferexetname',
'edithelp'       => 'Alîkarî ji bo guherandin',
'edithelppage'     => 'Help:Rûpeleke çawa biguherînim',
'faq'         => 'Pirs û Bersîv (FAQ)',
'faqpage'       => 'Project:Pirs û Bersîv',
'helppage'       => 'Help:Alîkarî',
'mainpage'       => 'Destpêk',
'mainpage-description' => 'Destpêk',
'policy-url'      => 'Project:Qebûlkirin',
'portal'        => 'Portala komê',
'portal-url'      => 'Project:Portala komê',
'privacy'       => "Parastinê data'yan",
'privacypage'     => "Project:Parastinê data'yan",

'badaccess'    => 'Eror li bi dest Hînan',
'badaccess-group0' => 'Tu nikanî vê tiştî bikê.',
'badaccess-group1' => 'Ev tişta yê tu dixazê bikê bes ji bikarhênerên yê grupê $1 tê qebûlkirin.',
'badaccess-group2' => 'Ev tişta yê tu dixazê bikê bes ji bikarhênerên ra ye, yê bi kêmani di grupê $1 da ne.',
'badaccess-groups' => 'Ev tişta yê tu dixazê bikê bes ji bikarhênerên ra ye, yê bi kêmani di grupê $1 da ne.',

'versionrequired'   => 'Verzîyonê $1 ji MediaWiki pêwîste',
'versionrequiredtext' => 'Verzîyonê $1 ji MediaWiki pêwîste ji bo bikaranîna vê rûpelê. Li [[Special:Version|versyon]] seke.',

'ok'           => 'Temam',
'retrievedfrom'      => 'Ji "$1" hatiye standin.',
'youhavenewmessages'   => '$1 yên te hene ($2).',
'newmessageslink'     => 'Nameyên nû',
'newmessagesdifflink'   => 'Ciyawazî ji revîzyona berê re',
'youhavenewmessagesmulti' => 'Nameyên nih li $1 ji te ra hene.',
'editsection'       => 'biguherîne',
'editold'         => 'biguherîne',
'viewsourceold'      => 'çavkanî bibîne',
'editsectionhint'     => 'Beşê biguherîne: $1',
'toc'           => 'Tabloya Naverokê',
'showtoc'         => 'nîşan bide',
'hidetoc'         => 'veşêre',
'thisisdeleted'      => '$1 lêsekê ya dîsa çêkê?',
'viewdeleted'       => 'Li $1 seke?',
'restorelink'       => '{{PLURAL:$1|guherandinekî|$1 guherandinên}} jêbirî',
'feedlinks'        => 'Feed:',
'feed-invalid'      => "Feed'ekî neserrast.",
'feed-unavailable'    => 'Feed tune ne.',
'site-rss-feed'      => '$1 RSS Feed',
'site-atom-feed'     => '$1 Atom Feed',
'page-rss-feed'      => '"$1" RSS Feed',
'page-atom-feed'     => '"$1" Atom Feed',
'red-link-title'     => '$1 (hên nehatîye nivîsandin)',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main'   => 'Gotar',
'nstab-user'   => 'Bikarhêner',
'nstab-media'   => 'Medya',
'nstab-special'  => 'Taybet',
'nstab-project'  => 'Rûpela projeyê',
'nstab-image'   => 'Wêne',
'nstab-mediawiki' => 'Peyam',
'nstab-template' => 'Şablon',
'nstab-help'   => 'Alîkarî',
'nstab-category' => 'Kategorî',

# Main script and global functions
'nosuchaction'   => 'Çalakiyek bi vê rengê tune',
'nosuchactiontext' => "Ew tişta yê di wê URL'ê da tê gotin ji MediaWiki netê çêkirin.",
'nosuchspecialpage' => 'Rûpeleke taybet bi vê rengê tune',
'nospecialpagetext' => "<big>'''Rûpelê taybetî yê te xwastîyê tune ye.'''</big>

Hemû rûpelên taybetî di [[Special:SpecialPages|lîsteya rûpelên taybetî]] da werin dîtin.",

# General errors
'error'        => 'Çewtî (Error)',
'databaseerror'    => "Şaşbûnek di database'ê da",
'dberrortext'     => 'Li cem sekirina database <blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
ji fonksyonê "<tt>$2</tt>" yê
MySQL ev şaşbûna hate dîtin: "<tt>$3: $4</tt>".',
'dberrortextcl'    => 'Li cem sekirina database "$1 ji fonksyonê "<tt>$2</tt>" yê
MySQL ev şaşbûna hate dîtin: "<tt>$3: $4</tt>".',
'noconnect'      => 'Bibexşîne! Çend pirsgrêkên teknîkî heye, girêdan ji pêşkêşvanê (suxrekirê, server) re niha ne gengaz e. <br />
$1',
'nodb'         => 'Database $1 nikanî hatiba sekirin. Xêra xwe derengtir dîsa bicerbîne.',
'cachederror'     => "Evê jêr bes kopîyek ji cache'ê ye û belkî ne yê niha ye.",
'laggedslavemode'   => 'Zanibe: Ev rûpela belkî guherandinên yê ne niha nîşandide.',
'readonly'       => 'Database hatîye girtin',
'enterlockreason'   => 'Hoyek ji bo bestin binav bike, herweha zemaneke mezende kirî ji bo helgirtina bestinê!',
'readonlytext'     => "Database'ê {{SITENAME}} ji bo guherandinan û gotarên nuh hatîye girtin.

Sedemê girtinê ev e: $1",
'missingarticle-rev'  => '(verzyon#: $1)',
'missingarticle-diff' => '(Ferq: $1, $2)',
'readonly_lag'     => "Database otomatîk hate girtin, ji bo server'î database'î slave kanibe xwe wekî server'î database'î master'ê bike.",
'internalerror'    => 'Şaşbûnekî înternal',
'internalerror_info'  => 'Şaşbûnê înternal: $1',
'filecopyerror'    => 'Datayê „$1“ nikanî çûba berve „$2“ kopîkirin.',
'filerenameerror'   => 'Navê faylê "$1" nebû "$2".',
'filedeleteerror'   => '"$1" nikanî hatiba jêbirin.',
'directorycreateerror' => '"$1" nikanî hatiba çêkirin.',
'filenotfound'     => 'Dosya bi navê "$1" nehat dîtin.',
'fileexistserror'   => 'Di data\'yê "$1" nikanî hatiba nivîsandin, ji ber ku ew data\'ya berê heye.',
'unexpected'      => 'Tiştek yê nehatibû zanîn: "$1"="$2".',
'formerror'      => 'Şaşbûn: Ew nivîs nikanîn hatibana bikaranîn.',
'badarticleerror'   => 'Ev çalakî di vê rûpelê de nabe.',
'cannotdelete'     => 'Ev rûpela nikanî hatiba jêbirin. Meqûle ku kesekî din vê rûpelê jêbir.',
'badtitle'       => 'Sernivîsa nebaş',
'badtitletext'     => "Sernavê rûpelê xastî qedexe ye, vala ye ya lînkekî zimanekî wîkî'yekî din e.",
'perfdisabled'     => "Bibexşîne! Ev fonksîyona ji bo westîyanê server'ê niha hatîye sikinandin.",
'perfcached'      => "Ev data'yan ji cache'ê ne û belkî ne zindî bin.",
'perfcachedts'     => "Ev data'ya hatîye cache'kirin û carê paşîn $1 hate zindîkirin.",
'querypage-no-updates' => "Fonksîyonê zindîkirinê yê vê rûpelê hatîye sikinandin. Data'yên vir netên zindîkirin.",
'wrong_wfQuery_params' => "Parameter'ên şaş ji bo wfQuery()<br />
Fonksîyon: $1<br />
Jêpirskirin: $2",
'viewsource'      => 'Çavkanî bibîne',
'viewsourcefor'    => 'ji $1 ra',
'actionthrottled'   => 'Hejmarê guherandinan hatîye hesibandin',
'actionthrottledtext' => 'Te vê tiştî zêde pir di demekê biçûk da kir. Xêra xwe çend deqa biskine û carekî din bicerbîne.',
'protectedpagetext'  => 'Ev rûpela hatîye parastin ji bo nenivîsandinê.',
'viewsourcetext'    => 'Tu dikarê li çavkanîyê vê rûpelê sekê û wê kopîbikê:',
'protectedinterface'  => "Di vê rûpelê da nivîsandin ji bo interface'î zimanan yê vê software'ê ye. Ew tê parstin ji bo vandalîzm li vê derê çênebe.",
'editinginterface'   => "'''Hîşyar:''' Tu rûpelekî diguherînê yê ji wêşandinê înformasyonan di sistêmê da girîn in. Guherandin di vê rûpelê da ji her bikarhêneran ra yê were dîtin. Ji bo tercemekirinan, xêra xwe di [http://translatewiki.net/wiki/Main_Page?setlang=ku Betawiki] da bixebite, projeyê MediaWiki.",
'sqlhidden'      => '(Jêpirskirina SQL hatîye veşartin)',
'cascadeprotected'   => '<strong>Ev rûpela hatîye parastin ji ber guherandinê, ji ber ku ev rûpela di {{PLURAL:$1|vê rûpelê|van rûpelan da}} tê bikaranîn:
$2

</strong>',
'namespaceprotected'  => "Qebûlkirinê te tune, ku tu vê rûpelê di namespace'a $1 da biguherînê.",
'customcssjsprotected' => 'Qebûlkirinên te tune ne, tu nikanê vê rûpelê biguherînê, ji ber ku di vir da tercihên bikarhênerekî din hene.',
'ns-specialprotected' => "Rûpel di namespace'a {{ns:special}} nikanin werin guherandin.",
'titleprotected'    => "Rûpelek bi vî navî nikane were çêkirin. Ev astengkirina ji [[User:$1|$1]] bi sedemê ''$2'' hate çêkirin.",

# Login and logout pages
'logouttitle'        => 'Derketina bikarhêner',
'logouttext'         => '<strong>Tu niha derketî (logged out).</strong><br />
Tu dikarî {{SITENAME}} niha weke bikarhênerekî nediyarkirî bikarbînî, yan jî tu dikarî dîsa bi vî navê xwe yan navekî din wek bikarhêner têkevî. Bila di bîra te de be ku gengaz e hin rûpel mîna ku tu hîn bi navê xwe qeyd kiriyî werin nîşandan, heta ku tu nîşanên çavlêgerandina (browser) xwe jênebî.',
'welcomecreation'      => '== Bi xêr hatî, $1! ==

Hesaba te hat afirandin. Tu dikarî niha [[Special:Preferences|tercîhên xwe di {{SITENAME}}]] da eyar bikî.',
'loginpagetitle'       => 'Qeyda bikarhêner (User login)',
'yourname'          => 'Navê te wek bikarhêner (user name)',
'yourpassword'        => 'Şîfreya te (password)',
'yourpasswordagain'     => 'Şîfreya xwe careke din binîvîse',
'remembermypassword'     => 'Şifreya min di her rûniştdemê de bîne bîra xwe.',
'yourdomainname'       => 'Domaînê te',
'externaldberror'      => "Ya şaşbûnek di naskirinê derva heye, ya tu nikarî account'î xwe yê derva bikarwînê.",
'loginproblem'        => '<b>Di qeyda te (login) de pirsgirêkek derket.</b><br />Careke din biceribîne!',
'login'           => 'Têkeve (login)',
'nav-login-createaccount'  => 'Têkeve an hesabeke nû çêke',
'loginprompt'        => "<b>Eger tu xwe nû qeyd bikî, nav û şîfreya xwe hilbijêre.</b> Ji bo xwe qeyd kirinê di {{SITENAME}} de divê ku ''cookies'' gengaz be.",
'userlogin'         => 'Têkeve an hesabeke nû çêke',
'logout'           => 'Derkeve (log out)',
'userlogout'         => 'Derkeve',
'notloggedin'        => 'Xwe qeyd nekir (not logged in)',
'nologin'          => 'Tu hêj ne endamî? $1.',
'nologinlink'        => 'Bibe endam',
'createaccount'       => 'Hesabê nû çêke',
'gotaccount'         => 'Hesabê te heye? $1.',
'gotaccountlink'       => 'Têkeve (login)',
'createaccountmail'     => 'bi e-name',
'badretype'         => 'Herdu şîfreyên ku te nivîsîn hevûdin nagirin.',
'userexists'         => 'Ev navî bikarhênerî berê tê bikaranîn. Xêra xwe navekî din bibe.',
'youremail'         => 'E-maila te*',
'username'          => 'Navê bikarhêner:',
'uid'            => "ID'ya bikarhêner:",
'prefs-memberingroups'    => 'Endamê {{PLURAL:$1|grûpê|grûpan}}:',
'yourrealname'        => 'Navê te yê rastî*',
'yourlanguage'        => 'Ziman',
'yourvariant'        => 'Varîyant:',
'yournick'          => 'Leqeba te (ji bo îmza)',
'badsig'           => 'Nivîsandinê îmzê ne baş e; xêra xwe nivîsandina HTML seke, ku şaşbûn hene ya na.',
'badsiglength'        => 'Navî te zêde dirêj e; ew gireke di bin {{PLURAL:$1|nîşanekê|nîşanan}} da be.',
'email'           => 'E-name',
'prefs-help-realname'    => 'Ne gereke. Tu dikarî navî xwe binivisînê, ew ê bi karkirên te were nivîsandin.',
'loginerror'         => 'Çewtî (Login error)',
'prefs-help-email'      => 'Adrêsa te yê e-nameyan ne gereke were nivîsandin, lê ew qebûldike, ku bikarhênerên din vê naskirinê te kanibin e-nameyan ji te ra bişînin.',
'prefs-help-email-required' => 'Adrêsa e-nameyan gereke.',
'nocookiesnew'        => "Account'î bikarhêner hatibû çêkirin, lê te xwe qeyd nekirîye. {{SITENAME}} cookie'yan bikartîne ji bo qeydkirinê bikarhêneran. Te cookie'yan girtîye. Xêra xwe cookie'yan qebûlbike, manê tu kanibê bi navî bikarhêner û şîfreya xwe qeydbikê.",
'nocookieslogin'       => 'Ji bo qeydkirina bikarhêneran {{SITENAME}} "cookies" bikartîne. Te fonksîyona "cookies" girtîye. Xêra xwe kerema xwe "cookies" gengaz bike û careke din biceribîne.',
'noname'           => 'Navê ku te nivîsand derbas nabe.',
'loginsuccesstitle'     => 'Têketin serkeftî!',
'loginsuccess'        => 'Tu niha di {{SITENAME}} de qeydkirî yî wek "$1".',
'nosuchuser'         => 'Bikarhênera/ê bi navê "$1" tune. Navê rast binivîse an bi vê formê <b>hesabeke nû çêke</b>. (Ji bo hevalên nû "Têkeve" çênabe!)',
'nosuchusershort'      => 'Li vê derê ne bikarhênerek bi navî "<nowiki>$1</nowiki>" heye. Li nivîsandinê xwe seke.',
'nouserspecified'      => 'Navî xwe wek bikarhêner têkê.',
'wrongpassword'       => 'Şifreya ku te nivîsand şaşe. Ji kerema xwe careke din biceribîne.',
'wrongpasswordempty'     => 'Cîhê şîfreya te vala ye. Carekê din binivisîne.',
'passwordtooshort'      => 'Şîfreya te netê qebûlkirin: Şîfreya te gereke bi kêmani {{PLURAL:$1|nîşaneka|$1 nîşanên}} xwe hebe û ne wek navî tê wek bikarhêner be.',
'mailmypassword'       => 'Şîfreyeke nû bi e-mail ji min re bişîne',
'passwordremindertitle'   => 'Şîfreyakekî nuh ji hesabekî {{SITENAME}} ra',
'passwordremindertext'    => 'Kesek (têbê tu, bi IP\'ya $1) xwast ku şîfreyekî nuh ji {{SITENAME}} ($4) ji te ra were şandin. Şîfreya nuh ji bikarhêner "$2" niha "$3" e. Tu dikarî niha têkevê û şîfreya xwe biguherînê.

Eger kesekî din vê xastinê ji te ra xast ya şîfreya kevin dîsa hate bîrê te, tu dikarê guh nedê vê peyamê û tu dikarê bi şîfreya xwe yê kevin hên karbikê.',
'noemail'          => 'Navnîşana bikarhênerê/î "$1" nehat tomar kirine.',
'passwordsent'        => 'Ji navnîşana e-mail ku ji bo "$1" hat tomarkirin şîfreyekê nû hat şandin. Vê bistîne û dîsa têkeve.',
'blocked-mailpassword'    => "IP'ya te yê ji te niha tê bikaranin ji bo guherandinê ra hatîye astengkirin. Ji bo tiştên şaş çênebin, xastinê te ji bo şifreyeka nuh jî hatîye qedexekirin.",
'eauthentsent'        => 'E-nameyeka naskirinê ji adresa nivîsî ra hate şandin. Berî e-name ji bikarhênerên din bi vê rêkê dikaribim bi te gên, ew adresa û rastbûna xwe gireke werin naskirin. Xêra xwe e-nameyê naskirinê bixûne!',
'throttled-mailpassword'   => 'Berî {{PLURAL:$1|saetekê|$1 saetan}} şîfreyekî nuh hate xastin. Ji bo şaşbûn bi vê fonksyonê çênebin, bes her {{PLURAL:$1|saetekê|$1 saetan}} şîfreyekî nuh dikare were xastin.',
'mailerror'         => 'Şaşbûnek li cem şandina e-nameyekê: $1',
'acct_creation_throttle_hit' => 'Biborîne! Te hesab $1 vekirine. Tu êdî nikarî hesabên din vekî.',
'emailauthenticated'     => 'Adresa e-nameya hate naskirin: $1.',
'emailnotauthenticated'   => 'Adresa e-nameyan yê te hên nehatîye naskirin. Fonksyonên e-nameyan piştî naskirina te dikarin ji te werin kirin.',
'noemailprefs'        => "'''Te hên adresa e-nameyan nenivîsandîye''', fonksyonên e-nameyan hên ji te ra ne tên qebûlkirin.",
'emailconfirmlink'      => 'E-Mail adresê xwe nasbike',
'invalidemailaddress'    => 'Adresa e-nameyan yê te ne tê qebûlkirin, ji ber ku formata xwe qedexe ye (belkî nîşanên qedexe). Xêra xwe adreseka serrast binivisîne ya vê derê vala bêle.',
'accountcreated'       => 'Account hate çêkirin',
'accountcreatedtext'     => 'Hesabê bikarhêneran ji $1 ra hate çêkirin.',
'createaccount-title'    => 'Çêkirina hesabekî ji {{SITENAME}}',
'createaccount-text'     => 'Kesek ji te ra account\'ekî bikarhêneran "$2" li {{SITENAME}} ($4) çêkir. Şîfreya otomatîk ji "$2" ra "$3" ye.
Niha ê baş be eger tu xwe qeyd bikê û tu şîfreya xwe biguherînê.

Eger account\'a bikarhêneran şaşî hate çêkirin, guhdare vê peyamê meke.',
'loginlanguagelabel'     => 'Ziman: $1',

# Password reset dialog
'resetpass'        => "Şîfreya account'î bikarhêneran şondabibe",
'resetpass_announce'   => 'Te xwe bi şîfreyekê qeydkir, yê bi e-nameyekê ji te ra hate şandin. Ji bo xelaskirinê qeydkirinê, tu niha gireke şîfreyeka nuh binivisînê.',
'resetpass_text'     => '<!-- Nivîsê xwe li vir binivisîne -->',
'resetpass_header'    => 'Şîfreya xwe betalbike',
'resetpass_submit'    => 'Şîfrê bişîne û xwe qedybike',
'resetpass_success'    => 'Şîfreya te hate guherandin! Niha tu tê qeydkirin...',
'resetpass_bad_temporary' => 'Şîfreya te niha netê qebûlkirin. Te berê şîfreyekî nuh tomarkir ya şîfreyekî nuh xast.',
'resetpass_forbidden'   => 'Şîfre nikanin werin guhartin',
'resetpass_missing'    => 'Tablo vala ye.',

# Edit page toolbar
'bold_sample'   => 'Nivîsa estûr',
'bold_tip'    => 'Nivîsa estûr',
'italic_sample'  => 'Nivîsa xwar (îtalîk)',
'italic_tip'   => 'Nivîsa xwar (îtalîk)',
'link_sample'   => 'Navê lînkê',
'link_tip'    => 'Lînka hundir',
'extlink_sample' => 'http://www.example.com navê lînkê',
'extlink_tip'   => 'Lînka derve (http:// di destpêkê de ji bîr neke)',
'headline_sample' => 'Nivîsara sernameyê',
'headline_tip'  => 'Sername asta 2',
'math_sample'   => 'Kurteristê matêmatîk li vir binivisîne',
'math_tip'    => 'Kurteristê matêmatîk (LaTeX)',
'nowiki_sample'  => 'Nivîs ku nebe formatkirin',
'nowiki_tip'   => 'Guh nede formatkirina wiki',
'image_sample'  => 'Mînak.jpg',
'image_tip'    => 'Wêne li hundirê gotarê',
'media_sample'  => 'Mînak.ogg',
'media_tip'    => "Lînka data'yê",
'sig_tip'     => 'Îmze û demxeya wext ya te',
'hr_tip'     => 'Rastexêza berwarî (kêm bi kar bîne)',

# Edit pages
'summary'             => 'Kurte û çavkanî (Te çi kir?)',
'subject'             => 'Mijar/sernivîs',
'minoredit'            => 'Ev guheraniyekê biçûk e',
'watchthis'            => 'Vê gotarê bişopîne',
'savearticle'           => 'Rûpelê tomar bike',
'preview'             => 'Pêşdîtin',
'showpreview'           => 'Pêşdîtin',
'showlivepreview'         => 'Pêşdîtinê zindî',
'showdiff'             => 'Guherandinê nîşan bide',
'anoneditwarning'         => "'''Zanibe:''' Tu neketîyê! Navnîşana IP'ya te wê di dîroka guherandina vê rûpelê da bê tomar kirin.",
'missingsummary'          => "<span style=\"color:#990000;\">'''Zanibe:'''</span> Te nivîsekî kurt ji bo guherandinê ra nenivîsand. Eger tu niha carekî din li Tomar xê, guherandinê te vê nivîsekî kurt yê were tomarkirin.",
'missingcommenttext'        => 'Xêra xwe kurtehîya naverokê li jêr binivisîne.',
'missingcommentheader'       => "<span style=\"color:#990000;\">'''Zanibe:'''</span> Te sernavekî nenivîsandîye. Eger tu niha carekî din li Tomar xê, ev guherandina vê sernavekê yê were tomarkirin.",
'summary-preview'         => 'Pêşdîtinê kurtenivîsê',
'subject-preview'         => 'Pêşdîtinê sernivîsê',
'blockedtitle'           => 'Bikarhêner hat asteng kirin',
'blockedtext'           => "<big>'''Navî te ya IP'ya te hate astengkirin.'''</big>

Astengkirinê te ji $1 hate çêkirin. Sedemê astengkirinê te ev e: ''$2''.

* Destpêkê astengkirinê: $8
* Xelasbûnê astengkirinê: $6
* Astengkirinê ji van ra: $7

Tu dikarî bi $1 ya [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|koordînatorekî]] din ra ji astengkirinê te ra dengkê. Tu nikanê 'Ji vê/î bikarhênerê/î re e-name bişîne' bikarwîne eger te di [[Special:Preferences|tercihên xwe]] da adrêsê e-nameyekê nenivîsandîye ya tu ji vê fonksîyonê ra jî hatîyê astengkirin.

IP'yê te yê niha $3 ye, û ID'ya astengkirinê te #$5 e. Xêra xwe yek ji van nimran têke peyamê xwe.",
'autoblockedtext'         => "Adrêsa IP ya te otomatîk hate astenkirin, ji ber ku bikarhênerekî din bi wê kardikir, yê niha ji $1 hate astengkirin.
Sedemê astengkirinê ev e:

: ''$2''

*Destpêka astengkirinê: $8
*Dawîya astengkirinê: $6

Eger tu difikirê ku ev astengkirina ne serrast e, xêra xwe bi $1 ya yekî din ji [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|koordînatoran]] ra dengke.

Zanibe ku tu nikanê e-nameya bişînê heta tu di [[Special:Preferences|tercihên xwe]] da adrêsa e-nameyan binivîsînê. Tu nikanê e-nameya bişînê eger ew tişta jî hatîye qedexekirin ji te ra.

'''Eger tu dixazê nivîsarekê bişînê, xêra xwe van tiştan têke nameya xwe:'''

*Koordînator, yê te astengkir: $1
*Sedema astengkirinê: $2
*ID'ya astengkirinê: #$5",
'blockednoreason'         => 'sedem nehatîye gotin',
'blockedoriginalsource'      => "Çavkanîya '''$1''' tê wêşandan:",
'blockededitsource'        => "Nivîsarên '''guherandinên te''' di '''$1''' da tê wêşandan:",
'whitelistedittitle'        => 'Ji bo guherandinê vê gotarê tu gireke xwe qeydbikê.',
'whitelistedittext'        => 'Ji bo guherandina rûpelan, $1 pêwîst e.',
'confirmedittitle'         => 'Ji bo guherandinê, naskirina e-nameya te tê xastin.',
'confirmedittext'         => 'Tu gireke adrêsa e-nameya xwe nasbikê berî tu rûpelan diguherînê. Xêra xwe adrêsa e-nameya ya xwe di [[Special:Preferences|tercihên xwe]] da binivisîne û nasbike.',
'nosuchsectiontitle'        => 'Beşekî wisa tune ye',
'nosuchsectiontext'        => 'Te dixast beşekê biguherînê yê tune ye. Ji ber ku beşa $1 tune ye, guherandinên te jî nikanin werin tomarkirin.',
'loginreqtitle'          => 'Têketin pêwîst e',
'loginreqlink'           => 'têkevê',
'loginreqpagetext'         => 'Tu gireke $1 ji bo dîtina rûpelên din.',
'accmailtitle'           => 'Şîfre hat şandin.',
'accmailtext'           => "Şîfreya '$1' hat şandin ji $2 re.",
'newarticle'            => '(Nû)',
'newarticletext'          => "Ev rûpel hîn tune. Eger tu bixwazî vê rûpelê çêkî, dest bi nivîsandinê bike û piştre qeyd bike. '''Wêrek be''', biceribîne!<br />
Ji bo alîkarî binêre: [[{{MediaWiki:Helppage}}|Alîkarî]].<br />
Eger tu bi şaştî hatî, bizivire rûpela berê.",
'anontalkpagetext'         => "----
''Ev rûpela guftûgo ye ji bo bikarhênerên nediyarkirî ku hîn hesabekî xwe çênekirine an jî bikarnaînin. Ji ber vê yekê divê em wan bi navnîşana IP ya hejmarî nîşan bikin. Navnîşaneke IP dikare ji aliyê gelek kesan ve were bikaranîn. Heger tu bikarhênerekî nediyarkirî bî û bawerdikî ku nirxandinên bê peywend di der barê te de hatine kirin ji kerema xwe re [[Special:UserLogin|hesabekî xwe veke an jî têkeve]] da ku tu xwe ji tevlîheviyên bi bikarhênerên din re biparêzî.''",
'noarticletext'          => 'Ev rûpel niha vala ye, tu dikarî [[Special:Search/{{PAGENAME}}|Di nav gotarên din de li "{{PAGENAME}}" bigere]] an [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} vê rûpelê biguherînî].',
'userpage-userdoesnotexist'    => 'Account\'î bikarhêneran "$1" nehatîye qeydkirin. Xêra xwe seke ku tu dixazê vê rûpelê çêkê/biguherînê.',
'clearyourcache'          => "'''Zanibe:''' Piştî tomarkirinê, tu gireke cache'a browser'î xwe dîsa wînê ji bo dîtina guherandinan. '''Mozilla / Firefor /Safari:''' Kepsa ''Shift'' bigre û li ''Reload'' xe, ya ''Ctrl-Shift-R'' bikepsîne (''Cmd-Shift-R'' li cem Apple Mac); '''IE:''' Kepsa ''Ctrl'' bigre û li ''Reload'' xe, ya li ''Ctrl-F5''; '''Konqueror:''' bes li ''Reload'' xe ya li kepsa ''F5'' xe; bikarhênerên '''Opera''' girekin belkî cache'a xwe tevda di bin ''Tools → Preferences'' da valabikin.",
'usercssjsyoucanpreview'      => "<strong>Tîp:</strong> 'Pêşdîtin' bikarwîne ji bo tu bibînê çawa CSS/JS'ê te yê nuh e berî tomarkirinê.",
'usercsspreview'          => "'''Zanibe ku tu bes CSS'ê xwe pêşdibînê, ew ne hatîye tomarkirin!'''",
'userjspreview'          => "'''Zanibe ku tu bes JavaScript'a xwe dicerbînê, ew hên nehatîye tomarkirin!'''",
'updated'             => '(Hat taze kirin)',
'note'               => '<strong>Not:</strong>',
'previewnote'           => '<strong>Ji bîr neke ku ev bi tenê çavdêriyek e, ev rûpel hîn nehat qeyd kirin!</strong>',
'editing'             => 'Biguherîne: "$1"',
'editingsection'          => 'Tê guherandin: $1 (beş)',
'editingcomment'          => '$1 (şîrove) tê guherandin.',
'editconflict'           => 'Têkçûna guherandinan: $1',
'explainconflict'         => "Ji dema te dest bi guherandinê kir heta niha kesekê/î din ev rûpel guherand.
Jor guhartoya heyî tê dîtîn.
Guherandinên te jêr tên nîşan dan.
Divê tû wan bikî yek.
Heke niha tomar bikî, '''bi tene''' nivîsara qutiya jor wê bê tomarkirin.",
'yourtext'             => 'Nivîsara te',
'storedversion'          => 'Versiyona qeydkirî',
'editingold'            => '<strong>HÎŞYAR: Tu ser revîsyoneke kevn a vê rûpelê dixebitî.
Eger tu qeyd bikî, hemû guhertinên ji vê revîzyonê piştre winda dibin.
</strong>',
'yourdiff'             => 'Ciyawazî',
'copyrightwarning'         => "Dîqat bike: Hemû tevkariyên {{SITENAME}} di bin $2 de tên belav kirin (ji bo hûragahiyan li $1 binêre). Eger tu nexwazî ku nivîsên te bê dilrehmî bên guherandin û li gora keyfa herkesî bên belavkirin, li vir neweşîne.<br />
Tu soz didî ku te ev bi xwe nivîsand an jî ji çavkaniyekê azad an geliyane ''(public domain)'' girt.
<strong>BERHEMÊN MAFÊN WAN PARASTÎ (©) BÊ DESTÛR NEWEŞÎNE!</strong>",
'longpagewarning'         => "HIŞYAR: Drêjahiya vê rûpelê $1 kB (kilobyte) e, ev pir e. Dibe ku çend ''browser''
baş nikarin rûpelên ku ji 32 kB drêjtir in biguherînin. Eger tu vê rûpelê beş beş bikî gelo ne çêtir e?",
'protectedpagewarning'       => '<strong>ŞIYARÎ: Ev rûpel tê parastin. Bi tenê bikarhênerên ku xwediyên mafên "sysop" ne, dikarin vê rûpelê biguherînin.</strong>',
'templatesused'          => 'Şablon di van rûpelan da tê bikaranîn',
'templatesusedpreview'       => 'Şablon yê di vê pêşdîtinê da tên bikaranîn:',
'templatesusedsection'       => 'Şablon yê di vê perçê da tên bikaranîn:',
'template-protected'        => '(tê parastin)',
'template-semiprotected'      => '(nîv-parastî)',
'permissionserrorstext'      => 'Tu nikanê vê tiştî bikê, ji bo {{PLURAL:$1|vê sedemê|van sedeman}}:',
'permissionserrorstext-withaction' => 'Mafên te bo $2 tune ye ji bo {{PLURAL:$1|vê sedemê|van sedeman}}:',
'recreate-deleted-warn'      => "'''Zanibe: Tu kê rûpelekê çêkê yê niha hate jêbirin!'''

Zanibe ku nuhçêkirinê vê rûpelê hêja ye ya na.
Înformasyon li ser jêbirinê vê rûpelê li vir e:",

# "Undo" feature
'undo-success' => 'Ev guherandina kane were şondakirin. Xêra xwe ferqê piştî tomarkirinê bibîne û seke, ku tu ew versîyona dixwazê û tomarbike. Eger te şaşbûnekî kir, xêra xwe derkeve.',
'undo-failure' => 'Ev guherandina nikane were şondakirin ji ber ku guherandinên piştî wê.',
'undo-summary' => 'Rêvîsyona $1 yê [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|guftûgo]]) şondakir',

# Account creation failure
'cantcreateaccounttitle' => 'Account nikanî hatiba çêkirin',
'cantcreateaccount-text' => "Çêkirinê account'an ji vê IP'yê ('''$1''') hatîye qedexekirin ji [[User:$3|$3]].

Sedemê qedexekirinê ji $3 ev e: ''$2''",

# History pages
'viewpagelogs'    => 'Reşahîyên vê rûpelê bibîne',
'nohistory'      => 'Ew rûpel dîroka guherandinê tune.',
'revnotfound'     => 'Revîzyon nehat dîtin',
'currentrev'     => 'Revîzyona niha',
'revisionasof'    => 'Revîzyon a $1',
'previousrevision'  => '←Rêvîzyona kevintir',
'nextrevision'    => 'Revîzyona nûtir→',
'currentrevisionlink' => 'Revîzyona niha nîşan bide',
'cur'         => 'ferq',
'next'        => 'pêş',
'last'        => 'berê',
'page_first'     => 'yekemîn',
'page_last'      => 'paşîn',
'histlegend'     => 'Legend: (ferq) = cudayî nav vê û versiyon a niha,
(berê) = cudayî nav vê û yê berê vê, B = guhêrka biçûk',
'deletedrev'     => '[jêbir]',
'histfirst'      => 'Kevintirîn',
'histlast'      => 'Nûtirîn',
'historysize'     => '({{PLURAL:$1|1 byte|$1 bytes}})',
'historyempty'    => '(vala)',

# Revision feed
'history-feed-title'     => 'Dîroka versyona',
'history-feed-item-nocomment' => '$1 li $2', # user at time
'history-feed-empty'     => 'Rûpelê xastî tune ye. Belkî ew rûpela hatîye jêbirin ya sernava xwe hatîye guherandin. [[Special:Search|Di wîkîyê da li rûpelên nêzîkî wê bigere]].',

# Revision deletion
'rev-deleted-comment'     => '(nivîs hate jêbirin)',
'rev-deleted-user'      => '(navî bikarhêner hate jêbirin)',
'rev-deleted-text-permission' => '<div class="mw-warning plainlinks">
Ev verzyona vê rûpelê hatîye jêbirin. Belkî înformasyon di [{{fullurl:Special:Log/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} reşahîya jêbirinê] da hebin.
</div>',
'rev-delundel'        => 'nîşan bide/veşêre',
'revisiondelete'       => 'Rêvîsyona jêbibe/dîsa çêke',
'revdelete-legend'      => 'Guherandina qebûlkirina dîtinê',
'revdelete-hide-comment'   => 'Nivîsandinê kurte yê guherandinê veşêre',
'revdelete-hide-user'     => "Navî bikarhêner/IP'yê veşêre",
'revdelete-hide-restricted'  => 'Ev qebûlkirinan ji koordînatoran ra ye jî û ev rûpela tê girtin',
'revdelete-suppress'     => 'Sedemê jêbirinê ji koordînatoran ra jî veşêre',

# History merging
'mergehistory-from' => 'Çavkanîya rûpelê:',

# Diffs
'history-title'      => 'Dîroka versyonên "$1"',
'difference'       => '(Ciyawaziya nav revîzyonan)',
'lineno'         => 'Dêrra $1:',
'compareselectedversions' => 'Guhartoyan bide ber hev',
'editundo'        => 'Betalbike',
'diff-multi'       => '({{PLURAL:$1|Verzyonekî navberê netê|$1 verzyonên navberê netên}} dîtin.)',

# Search results
'searchresults'     => 'Encamên lêgerînê',
'searchresulttext'   => 'Ji bo zêdetir agahî der barê lêgerînê di {{SITENAME}} de, binêre [[{{MediaWiki:Helppage}}|Searching {{SITENAME}}]].',
'searchsubtitle'    => 'Ji bo query "[[:$1]]"',
'searchsubtitleinvalid' => 'Ji bo query "$1"',
'noexactmatch'     => "'''Rûpeleke bi navê \"\$1\" tune.''' Tu dikarî [[:\$1|vê rûpelê biafirînî]]",
'noexactmatch-nocreate' => "'''Rûpelek bi nava \"\$1\" tune ye.'''",
'titlematches'     => 'Dîtinên di sernivîsên gotaran de',
'notitlematches'    => 'Di nav sernivîsan de nehat dîtin.',
'textmatches'      => 'Dîtinên di nivîsara rûpelan de',
'notextmatches'     => 'Di nivîsarê de nehat dîtin.',
'prevn'         => '$1 paş',
'nextn'         => '$1 pêş',
'viewprevnext'     => '($1) ($2) ($3).',
'searchall'       => 'hemû',
'showingresults'    => "{{PLURAL:$1|Encamek|'''$1''' encam}}, bi #'''$2''' dest pê dike.",
'showingresultsnum'   => '<b>$3</b> encam, bi #<b>$2</b> dest pê dike.',
'powersearch'      => 'Lê bigere',
'searchdisabled'    => '<p>Tu dikarî li {{SITENAME}} bi Google an Yahoo! bigere. Têbînî: Dibe ku encamen lêgerîne ne yên herî nû ne.
</p>',

# Preferences page
'preferences'    => 'Tercîhên min',
'mypreferences'   => 'Tercihên min',
'prefs-edits'    => 'Hejmarê guherandinan:',
'prefsnologin'    => 'Xwe qeyd nekir',
'prefsnologintext'  => 'Tu gireke xwe [[Special:UserLogin|qeydbikê]] ji bo guherandina tercihên bikarhêneran.',
'prefsreset'     => 'Tercih hatin şondakirin.',
'qbsettings-none'  => 'Tune',
'changepassword'   => 'Şîfre biguherîne',
'skin'        => 'Pêste',
'math'        => 'TeX',
'dateformat'     => 'Formata rojê',
'datedefault'    => 'Tercih tune ne',
'datetime'      => 'Dem û rêkewt',
'math_unknown_error' => 'şaşbûnekî nezanîn',
'math_image_error'  => 'Wêşandana PNG nemeşî',
'prefs-personal'   => 'Agahiyên bikarhênerê/î',
'prefs-rc'      => 'Guherandinên dawî',
'prefs-watchlist'  => 'Lîsteya şopandinê',
'prefs-misc'     => 'Eyaren cuda',
'saveprefs'     => 'Tercîhan qeyd bike',
'resetprefs'     => 'Nivîsarên netomarkirî şondabike',
'oldpassword'    => 'Şîfreya kevn',
'newpassword'    => 'Şîfreya nû',
'retypenew'     => 'Şîfreya nû careke din binîvîse',
'textboxsize'    => 'Guheranin',
'rows'        => 'Rêz',
'columns'      => 'sitûn',
'searchresultshead' => 'Eyarên encamên lêgerinê',
'savedprefs'     => 'Tercîhên te qeyd kirî ne.',
'timezonelegend'   => 'Navçeya demê',
'timezonetext'    => '¹Hejmara saetan têkê, yê navbera navçeya demê te û UTC da ne.',
'localtime'     => 'Demê vê cihê',
'timezoneoffset'   => 'Cudahî:¹',
'servertime'     => "Dema server'ê",
'guesstimezone'   => "Ji browser'î xwe têkê",
'allowemail'     => 'Qebûlbike ku bikarhênerên di e-nameyan ji te ra bişînin',
'default'      => 'asayî',
'files'       => 'Dosya',

# User rights
'userrights'        => 'Îdarekirina mafên bikarhêneran', # Not used as normal message but as header for the special page itself
'userrights-lookup-user'  => 'Îdarekirina grûpan',
'userrights-user-editname' => 'Navî bikarhênerê têke:',
'editusergroup'      => 'Grûpên bikarhêneran biguherîne',
'editinguser'       => "Mafên bikarhêner '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]]) tên xeyrandin",
'userrights-editusergroup' => 'Grûpên bikarhêneran biguherîne',
'saveusergroups'      => 'Grûpên bikarhêneran tomarbike',
'userrights-groupsmember' => 'Endamê:',
'userrights-reason'    => 'Sedemê guherandinê:',
'userrights-no-interwiki' => 'Mafên te ji bo guherandina mafên bikarhêneran di Wîkîyên din da tune ne.',
'userrights-nodatabase'  => "Database'a $1 tune ye ya ne yê vir e.",
'userrights-nologin'    => "Ji bo guherandina mafên bikarhêneran, tu gereke xwe bi account'eka koordînatorekî [[Special:UserLogin|qeydbikê]].",
'userrights-notallowed'  => "Account'a te mafê xwe tune ye ji bo guherandina mafên bikarhêneran.",

# Groups
'group'      => 'Kom:',
'group-bot'    => 'Bot',
'group-sysop'   => 'Koordînatoran',
'group-bureaucrat' => 'Bûrokrat',
'group-all'    => '(hemû)',

'group-bot-member'    => 'Bot',
'group-sysop-member'   => 'Koordînator',
'group-bureaucrat-member' => 'Burokrat',

'grouppage-sysop' => '{{ns:project}}:Admînistrator',

# User rights log
'rightslog' => 'Reşahîya mafên bikarhêneran',
'rightsnone' => '(tune)',

# Recent changes
'nchanges'             => '$1 {{PLURAL:$1|guherandinek|guherandin}}',
'recentchanges'           => 'Guherandinên dawî',
'rcnote'              => "Jêr {{PLURAL:$1|guherandinek|'''$1''' guherandinên dawî}} di {{PLURAL:$2|rojê|'''$2''' rojên dawî}} de ji $3 şûnde tên nîşan dan.",
'rclistfrom'            => 'an jî guherandinên ji $1 şûnda nîşan bide.',
'rcshowhideminor'          => '$1 guherandinên biçûk',
'rcshowhidebots'          => '$1 bot',
'rcshowhideliu'           => '$1 bikarhênerê qeydkirî',
'rcshowhideanons'          => '$1 bikarhênerên neqeydkirî (IP)',
'rcshowhidepatr'          => '$1 guherandinên kontrolkirî',
'rcshowhidemine'          => '$1 guherandinên min',
'rclinks'              => '$1 guherandinên di $2 rojên dawî de nîşan bide<br />$3',
'diff'               => 'ciyawazî',
'hist'               => 'dîrok',
'hide'               => 'veşêre',
'show'               => 'nîşan bide',
'minoreditletter'          => 'B',
'newpageletter'           => 'Nû',
'boteditletter'           => 'b',
'number_of_watching_users_pageview' => '[{{PLURAL:$1|bikarhênerek|$1 bikarhêner}} vê rûpelê {{PLURAL:$1|dişopîne|dişopînin}}.]',
'newsectionsummary'         => '/* $1 */ beşeka nuh',

# Recent changes linked
'recentchangeslinked'     => 'Guherandinên peywend',
'recentchangeslinked-summary' => "Ev rûpela taybetî guherandinên dawî ji rûpelên lînkkirî nîşandide. Ew rûpel yê di lîsteya te ya şopandinê da ne bi nivîsa '''estûr''' tên nîşandan.",

# Upload
'upload'         => 'Wêneyekî barbike',
'uploadbtn'       => 'Wêneyê (ya tiştekî din ya mêdya) barbike',
'reupload'        => 'Dîsa barbike',
'reuploaddesc'      => 'Barkirinê biskîne û dîsa here rûpela barkirinê.',
'uploadnologin'     => 'Xwe qeyd nekir',
'uploadnologintext'   => 'Ji bo barkirina wêneyan divê ku tu [[Special:UserLogin|têkevî]].',
'uploaderror'      => 'Şaşbûn bo barkirinê',
'uploadtext'       => "Berê tu wêneyên nû bar bikî, ji bo dîtin an vedîtina wêneyên ku ji xwe hene binêre: [[Special:ImageList|lîsteya wêneyên barkirî]]. Herwisa wêneyên ku hatine barkirin an jî jê birin li vir dikarî bibînî: [[Special:Log/upload|reşahîya barkirîyan]].

Yek ji lînkên jêr ji bo bikarhînana wêne an file'ê di gotarê de bikar bihîne:
'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:image}}:File.jpg<nowiki>]]</nowiki>''',
'''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:image}}:File.png|alt text<nowiki>]]</nowiki>''',
anjî ji bo file'ên dengî '''<nowiki>[[</nowiki>{{ns:media}}:File.ogg<nowiki>]]</nowiki>'''",
'upload-permitted'    => "Formatên data'yan, yên tên qebûlkirin: $1.",
'upload-preferred'    => "Formatên data'yan, yên tên xastin: $1.",
'upload-prohibited'   => "Formatên data'yan, yên ne tên qebûlkirin: $1.",
'uploadlog'       => 'Reşahîya barkirinê',
'uploadlogpage'     => 'Reşahîya barkirinê',
'filename'        => 'Navê dosyayê',
'filedesc'        => 'Kurte',
'fileuploadsummary'   => 'Kurte:',
'filesource'       => 'Çavkanî:',
'uploadedfiles'     => 'Dosyayên bar kirî',
'ignorewarning'     => 'Hişyarê qebûl neke û dosyayê qeyd bike.',
'ignorewarnings'     => 'Guh nede hîşyaran',
'minlength1'       => "Navên data'yan bi kêmani gireke tîpek be.",
'illegalfilename'    => 'Navî datayê "$1" ne tê qebûlkirin ji ber ku tişt tê da hatine nivîsandin yê qedexe ne. Xêra xwe navî datayê biguherîne û carekî din barbike.',
'badfilename'      => 'Navê vî wêneyî hat guherandin û bû "$1".',
'filetype-badmime'    => 'Data bi formata MIME yê "$1" nameşin werin barkirin.',
'filetype-unwanted-type' => "'''\".\$1\"''' formatekî nexastî ye. Format yên tên qebûlkirin ev in: \$2.",
'filetype-banned-type'  => "'''\".\$1\"''' formatekî qedexe ye. Format yên tên qebûlkirin ev in: \$2.",
'filetype-missing'    => 'Piştnavî datayê tune (wek ".jpg").',
'large-file'       => "Mezinbûna data'yan bila ne ji $1 mezintir bin; ev data'ya $2 mezin e.",
'emptyfile'       => "Data'ya barkirî vala ye. Sedemê valabûnê belkî şaşnivîsek di navê data'yê da ye. Xêra xwe seke, ku tu rast dixazê vê data'yê barbikê.",
'fileexists'       => 'Datayek bi vê navê berê heye. Eger tu niha li „Tomarbike“ xê, ew wêneyê kevin ê here û wêneyê te ê were barkirin di bin wê navê. Di bin <strong><tt>$1</tt></strong> du dikarî sekê, ku di dixwazê wê wêneyê biguherînê. Eger tu naxazê, xêra xwe li „Betal“ xe.',
'fileexists-extension'  => 'Datayek wek vê navê berê heye:<br />
Navî datayê yê tê barkirin: <strong><tt>$1</tt></strong><br />
Navî datayê yê berê heyê: <strong><tt>$2</tt></strong><br />
Xêra xwe navekî din bibîne.',
'fileexists-thumb'    => "<center>'''Wêne yê berê heye'''</center>",
'file-thumbnail-no'   => 'Navî vê datayê bi <strong><tt>$1</tt></strong> destpêdike. Ev dibêje ku ev wêneyekî çûçik e <i>(thumbnail)</i>. Xêra xwe seke, ku belkî versyonekî mezin yê vê wêneyê li cem te heye û wê wêneyê mezintir di bin navî orîjînal da barbike.',
'fileexists-forbidden'  => 'Medyayek bi vê navî heye; xêra xwe şonda here û vê medyayê bi navekî din barbike.
[[Image:$1|thumb|center|$1]]',
'successfulupload'    => 'Barkirin serkeftî',
'uploadwarning'     => 'Hişyara barkirinê',
'savefile'        => 'Dosyayê tomar bike',
'uploadedimage'     => '"$1" barkirî',
'overwroteimage'     => 'versyonekî nuh ji "[[$1]]" hate barkirin',
'uploaddisabled'     => 'Barkirin hatîye qedexekirin',
'uploaddisabledtext'   => "Barkirinê data'yan di {{SITENAME}} da hatine qedexekirin.",
'uploadvirus'      => "Di vê data'yê da vîrûsek heye! Înformasyon: $1",
'sourcefilename'     => 'Navî wêneyê (ya tiştekî din ya mêdya):',
'destfilename'      => 'Navî wêneyê (ya tiştekî din ya mêdya) yê xastî:',
'upload-maxfilesize'   => "Mezinbûna data'yê ya herî mezin: $1",
'watchthisupload'    => 'Vê rûpelê bişopîne',
'filewasdeleted'     => "Data'yek bi vê navê hatibû barkirin û jêbirin. Xêra xwe li $1 seke ku barkirina te hêja ye ya na.",
'upload-wasdeleted'   => "'''Hîşyar: Tu data'yekê bardikê yê berê hatibû jêbirin.'''

Zanibe, ku ev barkirina kê were qebûlkirin ya na.

Înformasyonan li ser jêbirinê kevin ra:",
'filename-bad-prefix'  => 'Nava wê data\'yê, yê tu niha bardikê, bi <strong>"$1"</strong> destpêdike. Kamêrayên dîjîtal wan navan didin wêneyên xwe. Ji kerema xwe navekî baştir binivisîne ji bo mirov zûtir zanibin ku şayeşê vê wêneyê çî ye.',

'license' => 'Lîsens:',

# Special:ImageList
'imagelist_search_for' => 'Li navî wêneyê bigere:',
'imagelist'       => 'Listeya wêneyan',
'imagelist_date'    => 'Dem',
'imagelist_name'    => 'Nav',
'imagelist_user'    => 'Bikarhêner',
'imagelist_size'    => 'Mezinbûn',
'imagelist_description' => 'Wesif',

# Image description page
'filehist'         => 'Dîroka datayê',
'filehist-help'       => 'Li demekê xe ji bo dîtina verzyona wê demê',
'filehist-deleteall'    => 'giştika jêbibe',
'filehist-deleteone'    => 'vî jêbibe',
'filehist-revert'      => 'şonda bibe',
'filehist-current'     => 'niha',
'filehist-datetime'     => 'Roj / Katjimêr',
'filehist-user'       => 'Bikarhêner',
'filehist-dimensions'    => 'Mezinbûn',
'filehist-filesize'     => "Mezinbûna data'yê",
'filehist-comment'     => 'Nivîs',
'imagelinks'        => 'Lînkên vî wêneyî',
'linkstoimage'       => 'Di van rûpelan de lînkek ji vî wêneyî re heye:',
'nolinkstoimage'      => 'Rûpelekî ku ji vî wêneyî re girêdankê çêdike nîne.',
'noimage'          => 'Medyayek bi vê navî tune, lê tu kanî $1',
'noimage-linktext'     => 'wê barbike',
'uploadnewversion-linktext' => 'Versyonekî nû yê vê datayê barbike',

# File reversion
'filerevert'     => '"$1" şondabike',
'filerevert-comment' => 'Nivîs:',
'filerevert-submit' => 'Şonda',

# File deletion
'filedelete'         => '$1 jêbibe',
'filedelete-legend'      => 'Data jêbibe',
'filedelete-intro'      => "Tu kê '''[[Media:$1|$1]]''' jêbibê.",
'filedelete-intro-old'    => "Tu niha verzyona '''[[Media:$1|$1]]''' [$4 verzyon, ji $2, saet $3] jêdibê.",
'filedelete-comment'     => 'Nivîs:',
'filedelete-submit'      => 'Jêbibe',
'filedelete-success'     => "'''$1''' hate jêbirin.",
'filedelete-success-old'   => "<span class=\"plainlinks\">Verzyona \$2 ji data'ya '''[[Media:\$1|\$1]]''' di saet \$3 da hate jêbirin.</span>",
'filedelete-nofile'      => "'''$1''' li vê rûpelê tune.",
'filedelete-otherreason'   => 'Sedemên din:',
'filedelete-reason-otherlist' => 'Sedemên din',
'filedelete-reason-dropdown' => '*Sedemên jêbirina wêneyan
** wêneyeka pîs e
** kopîyek e',
'filedelete-edit-reasonlist' => 'Sedemên jêbirinê biguherîne',

# MIME search
'download' => 'dabezandin',

# Unwatched pages
'unwatchedpages' => 'Gotar ê ne tên şopandin',

# List redirects
'listredirects' => "Lîsteya redirect'an",

# Unused templates
'unusedtemplates'  => 'Şablonên netên bikaranîn',
'unusedtemplateswlh' => 'lînkên din',

# Random page
'randompage' => 'Rûpelek bi helkeft',

# Statistics
'statistics'  => 'Statîstîk',
'sitestats'   => 'Statîstîkên rûpelê',
'userstats'   => 'Statistîkên bikarhêneran',
'sitestatstext' => "Di ''database'' de {{PLURAL:$1|rûpelek|'''$1''' rûpel}} hene.
Tê de rûpelên guftûgoyê, rûpelên der barê {{SITENAME}}, rûpelên pir kurt (stub), rûpelên ragihandinê (redirect) û rûpelên din ku qey ne gotar in hene.
Derve wan, {{PLURAL:$2|rûpelek|'''$2''' rûpel}} hene, ku qey {{PLURAL:$2|gotarêkî rewa ye|gotarên rewa ne}}.

{{PLURAL:$8|Dosyayek hatîye|'''$8''' dosya hatine}} barkirin.

Ji afirandina Wîkiyê heta roja îro '''$3''' {{PLURAL:$3|cara rûpelek hate|caran rûpelan hatin}} mezekirin û '''$4''' {{PLURAL:$3|cara rûpelek hate|caran rûpelan hatin}} guherandin ji destpêkê {{SITENAME}} da.
Ji ber wê di nîvî de her rûpel '''$5''' carî hatiye guherandin, û nîspeta dîtun û guherandinan '''$6''' e.

Dirêjahîya [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Job_queue ''job queue''] '''$7''' e.",
'userstatstext' => "Li vir {{PLURAL:$1|[[Special:ListUsers|bikarhênerekî]]|'''$1''' [[Special:ListUsers|bikarhênerên]]}} qeydkirî {{PLURAL:$1|heye|hene}}, ji wan '''$2''' (an '''$4%''') qebûlkirinên $5 {{PLURAL:$2|birîye|birine}}.",

'disambiguations'   => 'Rûpelên cudakirinê',
'disambiguationspage' => 'Template:disambig',

'doubleredirects' => "Redirect'ên ducarî",

'brokenredirects'    => 'Ragihandinên jê bûye',
'brokenredirects-edit'  => '(biguherîne)',
'brokenredirects-delete' => '(jêbibe)',

'withoutinterwiki'    => 'Rûpel vê lînkên berve zimanên din',
'withoutinterwiki-submit' => 'Nîşan bide',

# Miscellaneous special pages
'nbytes'         => "$1 {{PLURAL:$1|byte|byte'an}}",
'ncategories'       => '$1 {{PLURAL:$1|Kategorî|Kategorîyan}}',
'nlinks'         => '$1 {{PLURAL:$1|lînk|lînkan}}',
'nmembers'        => '$1 {{PLURAL:$1|endam|endam}}',
'nrevisions'       => '$1 {{PLURAL:$1|guherandin|guherandinan}}',
'nviews'         => '$1 {{PLURAL:$1|dîtin|dîtin}}',
'lonelypages'       => 'Rûpelên sêwî',
'uncategorizedpages'   => 'Rûpelên bê kategorî',
'uncategorizedcategories' => 'Kategoriyên bê kategorî',
'uncategorizedimages'   => 'Wêneyên vê kategorîyan',
'uncategorizedtemplates' => 'Şablonên vê kategorîyan',
'unusedcategories'    => 'Kategoriyên ku nayên bi kar anîn',
'unusedimages'      => 'Wêneyên ku nayên bi kar anîn',
'popularpages'      => 'Rûpelên populer',
'wantedcategories'    => 'Kategorîyên tên xwestin',
'wantedpages'       => 'Rûpelên ku tên xwestin',
'mostcategories'     => 'Gotar bi pir kategorîyan',
'shortpages'       => 'Rûpelên kurt',
'longpages'        => 'Rûpelên dirêj',
'deadendpages'      => 'Rûpelên bê dergeh',
'protectedpages'     => 'Rûpelên parastî',
'protectedtitles'     => 'Sernavên parastî',
'listusers'        => 'Lîsteya bikarhêneran',
'newpages'        => 'Rûpelên nû',
'newpages-username'    => 'Navê bikarhêner:',
'ancientpages'      => 'Gotarên kevintirîn',
'move'          => 'Navê rûpelê biguherîne',
'movethispage'      => 'Vê rûpelê bigerîne',
'notargettitle'      => 'Hedef tune',
'pager-newer-n'      => '{{PLURAL:$1|nuhtirin 1|nuhtirin $1}}',
'pager-older-n'      => '{{PLURAL:$1|kevintirin 1|kevintirin $1}}',

# Book sources
'booksources'        => 'Çavkaniyên pirtûkan',
'booksources-search-legend' => 'Li pirtûkan bigere',
'booksources-go'      => 'Lêbigere',
'booksources-text'     => 'Li vir listek ji lînkên rûpelên, yê pirtûkên nuh ya kevin difiroşin, heye. Hên jî li vir tu dikarî înformasyonan li ser wan pirtûkan tê derxê.',

# Special:Log
'specialloguserlabel' => 'Bikarhêner:',
'speciallogtitlelabel' => 'Sernav:',
'log'         => 'Reşahîyan',
'all-logs-page'    => 'Hemû reşahîyan',
'log-search-legend'  => 'Li reşahîyan bigere',
'log-search-submit'  => 'Dê',
'alllogstext'     => 'Ev nîşandana hemû reşahîyên {{SITENAME}} e.

Tu dikarê ji xwe ra reşahîyekê bibê, navî bikarhênerekê ya navî rûpelekê binivisînê û înformasyonan li ser wê bibînê.',
'logempty'       => 'Tişt di vir da tune.',
'log-title-wildcard'  => 'Li sernavan bigere, yê bi vê destpêdikin',

# Special:AllPages
'allpages'     => 'Hemû rûpel',
'alphaindexline'  => '$1 heta $2',
'nextpage'     => 'Rûpela pêşî ($1)',
'prevpage'     => 'Rûpelê berî vê ($1)',
'allpagesfrom'   => 'Pêşdîtina rûpelan bi dest pê kirin ji',
'allarticles'    => 'Hemû gotar',
'allinnamespace'  => 'Hemû rûpelan ($1 boşahî a nav)',
'allnotinnamespace' => "Hemû rûpel (ne di namespace'a $1)",
'allpagesprev'   => 'Pêş',
'allpagesnext'   => 'Paş',
'allpagessubmit'  => 'Biçe',
'allpagesprefix'  => 'Nîşan bide rûpelên bi pêşgira:',
'allpagesbadtitle' => 'Sernavê rûpelê qedexe bû ya "interwiki"- ya "interlanguage"-pêşnavekî xwe hebû. Meqûle ku zêdertirî tiştekî nikanin werin bikaranîn di sernavê da.',
'allpages-bad-ns'  => 'Namespace\'a "$1" di {{SITENAME}} da tune ye.',

# Special:Categories
'categories'          => 'Kategorî',
'categoriespagetext'      => 'Di vê wîkiyê de ev kategorî hene:',
'special-categories-sort-count' => 'hatîye rêzkirin li gorî hejmaran',
'special-categories-sort-abc'  => 'hatîye rêzkirin li gorî alfabeyê',

# Special:ListUsers
'listusers-submit'  => 'Pêşêkê',
'listusers-noresult' => 'Ne bikarhênerek hate dîtin.',

# E-mail user
'mailnologin'   => 'Navnîşan neşîne',
'mailnologintext' => 'Te gireke xwe [[Special:UserLogin|qeydbikê]] û adrêsa e-nameyan di [[Special:Preferences|tercihên xwe]] da nivîsandibe ji bo şandina e-nameyan ji bikarhênerên din ra.',
'emailuser'    => 'Ji vê/î bikarhênerê/î re e-name bişîne',
'emailpage'    => 'E-name bikarhêner',
'defemailsubject' => '{{SITENAME}} e-name',
'noemailtitle'  => 'Navnîşana e-name tune',
'emailfrom'    => 'Ji',
'emailto'     => 'Bo',
'emailsubject'  => 'Mijar',
'emailmessage'  => 'Name',
'emailsend'    => 'Bişîne',
'emailccme'    => "Kopîyekê ji min ra ji vê E-Mail'ê ra bişîne.",
'emailsent'    => 'E-name hat şandin',
'emailsenttext'  => 'E-nameya te hat şandin.',

# Watchlist
'watchlist'      => 'Lîsteya min ya şopandinê',
'mywatchlist'     => 'Lîsteya min ya şopandinê',
'watchlistfor'     => "(ji bo '''$1''')",
'nowatchlist'     => 'Tiştek di lîsteya te ya şopandinê da tune ye.',
'watchlistanontext'  => 'Ji bo sekirinê ya xeyrandinê lîsteya te ya şopandinê tu gireke xwe $1.',
'watchnologin'     => 'Te xwe qeyd nekirîye.',
'watchnologintext'   => 'Ji bo xeyrandinê lîsteya te ya şopandinê tu gireke xwe [[Special:UserLogin|qedy kiribe]].',
'addedwatch'      => 'Hat îlawekirinî listeya şopandinê',
'addedwatchtext'    => "Rûpela \"<nowiki>\$1</nowiki>\" çû ser [[Special:Watchlist|lîsteya te ya şopandinê]].
Li dahatû de her guhartoyek li wê rûpelê û rûpela guftûgo ya wê were kirin li vir dêt nîşan dan,

Li rûpela [[Special:RecentChanges|Guherandinên dawî]] jî ji bo hasan dîtina wê, ew rûpel bi '''Nivîsa estûr''' dê nîşan dayîn.


<p>Her dem tu bixwazî ew rûpel li nav lîsteya te ya şopandinê derbikî, li ser wê rûpelê, klîk bike \"êdî neşopîne\".</p>",
'removedwatch'     => 'Ji lîsteya şopandinê hate jêbirin',
'removedwatchtext'   => 'Rûpela "<nowiki>$1</nowiki>" ji lîsteya te ya şopandinê hate jêbirin.',
'watch'        => 'Bişopîne',
'watchthispage'    => 'Vê rûpelê bişopîne',
'unwatch'       => 'Êdî neşopîne',
'unwatchthispage'   => 'Êdî neşopîne',
'notanarticle'     => 'Ne gotar e',
'watchnochange'    => 'Ne rûpelek, yê tu dişopînê, hate xeyrandin di vê wextê da, yê tu dixazê bibînê.',
'watchlist-details'  => '* {{PLURAL:$1|Rûpelek tê|$1 rûpel tên}} şopandin, rûpelên guftûgoyê netên jimartin.',
'wlheader-enotif'   => '* E-mail-şandin çêbû.',
'wlheader-showupdated' => "* Ew rûpel yê hatin xeyrandin jilkî te li wan sekir di '''nivîsa estûr''' tên pêşandin.",
'watchlistcontains'  => 'Di lîsteya şopandina te de {{PLURAL:$1|rûpelek heye|$1 rûpel hene}}.',
'wlnote'        => "Niha {{PLURAL:$1|xeyrandinê|'''$1''' xeyrandinên}} dawî yê {{PLURAL:$2|seetê|'''$2''' seetên}} dawî {{PLURAL:$1|tê|tên}} dîtin.",
'wlshowlast'      => 'Xeyrandînên berî $1 seetan, $2 rojan, ya $3 (di rojên sîyî paşî)',
'watchlist-show-bots' => "Guherandinên bot'an nîşan bide",
'watchlist-hide-bots' => "Guherandinên Bot'an veşêre",
'watchlist-show-own'  => 'Guherandinên min pêşke',
'watchlist-hide-own'  => 'Guherandinên min veşêre',
'watchlist-show-minor' => 'Guherandinên biçûk pêşke',
'watchlist-hide-minor' => 'Guherandinên biçûk veşêre',

# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching'  => 'Bişopîne...',
'unwatching' => 'Neşopîne...',

'enotif_reset'         => 'Hemû rûpelan wek lêsekirî nîşanbide',
'enotif_newpagetext'      => 'Ev rûpeleke nû ye.',
'enotif_impersonal_salutation' => 'Bikarhênerî {{SITENAME}}',
'changed'           => 'guhart',
'created'           => 'afirandî',
'enotif_subject'        => '[{{SITENAME}}] Rûpelê "$PAGETITLE" ji $PAGEEDITOR hate $CANGEDORCREATED',
'enotif_anon_editor'      => 'Bikarhênerê neqeydkirî $1',
'enotif_body'         => '$WATCHINGUSERNAME,


Rûpelê {{SITENAME}} $PAGETITLE hate $CHANGEDORCREATED di rojê $PAGEEDITDATE da ji $PAGEEDITOR, xêra xwe li $PAGETITLE_URL ji versyonê niha ra seke.

$NEWPAGE

Kurtnivîsê wê bikarhênerî: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT

Ji wî bikarhênerî mêsajekî binivisîne:
E-name: $PAGEEDITOR_EMAIL
{{SITENAME}}: $PAGEEDITOR_WIKI

Heta tu vê guherandinê senekê, mêsajên din ji ber ku guherandinê wê rûpelê yê netên.

       Sîstêmê mêsajan yê {{SITENAME}}

--
Eger tu dixazê lîstêya xwe yê şopandinê biguherînê, li
{{fullurl:{{ns:special}}:Watchlist/edit}} seke.

"Feedback" û alîkarîyê din:
{{fullurl:{{MediaWiki:Helppage}}}}',

# Delete/protect/revert
'deletepage'         => 'Rûpelê jê bibe',
'confirm'           => 'Pesend bike',
'excontent'          => "Naveroka berê: '$1'",
'excontentauthor'       => "Nawerokê wê rûpelê ew bû: '$1' (û tenya bikarhêner '$2' bû)",
'exbeforeblank'        => "Nawerok berî betal kirinê ew bû: '$1'",
'exblank'           => 'rûpel vala bû',
'delete-confirm'       => 'Jêbirina "$1"',
'delete-legend'        => 'Jêbirin',
'historywarning'       => 'Hîşyar: Ew rûpel ku tu dixwazî jê bibî dîrokek heye:',
'confirmdeletetext'      => 'Tu kê niha rûpelekê bi tev dîroka wê jêbibê. Xêra xwe zanibe tu kê niha çi bikê û zanibe, çi di wîkîyê da yê bibe. Hên jî seke, ku ev jêbirina bi [[{{MediaWiki:Policy-url}}|mafên wîkîyê]] ra dimeşin ya na.',
'actioncomplete'       => 'Çalakî temam',
'deletedtext'         => '"<nowiki>$1</nowiki>" hat jêbirin. Ji bo qeyda rûpelên ku di dema nêzîk de hatin jêbirin binêre $2.',
'deletedarticle'       => '"$1" hat jêbirin',
'dellogpage'         => 'Reşahîya jêbirin',
'dellogpagetext'       => 'Li jêr lîsteyek ji jêbirinên dawî heye.',
'deletionlog'         => 'reşahîya jêbirin',
'reverted'          => 'Hate şondabirin berve verzyonekî berê',
'deletecomment'        => 'Sedema jêbirinê',
'deleteotherreason'      => 'Sedemekî din:',
'deletereasonotherlist'    => 'Sedemekî din',
'deletereason-dropdown'    => "*Sedemên jêbirinê
** vandalîzm
** vala
** ne girek e
** ne gotarek e
** ceribandina IP'yekê",
'delete-edit-reasonlist'   => 'Sedemên jêbirinê biguherîne',
'delete-toobig'        => 'Dîroka vê rûpelê pir mezin e, zêdetirî $1 guherandin. Jêbirina van rûpelan hatîye sînorkirin, ji bo pir şaşbûn (error) di {{SITENAME}} da çênebin.',
'delete-warning-toobig'    => "Dîroka vê rûpelê pir mezin e, zêdetirî $1 guherandin. Jêbirina van rûpelan dikarin şaşbûnan di database'ê {{SITENAME}} da çêkin; zandibe tu çi dikê!",
'rollback_short'       => 'Bizivirîne pêş',
'rollbacklink'        => 'bizivirîne pêş',
'cantrollback'        => "Guharto naye vegerandin; bikarhêrê dawî, '''tenya''' nivîskarê wê rûpelê ye.",
'alreadyrolled'        => 'Guherandina dawiya [[$1]]
bi [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|guftûgo]]) venizivre; keseke din wê rûpelê zivrandiye an guherandiye.

Guhartoya dawî bi [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|guftûgo]]).',
'editcomment'         => 'Kurtenivîsê guherandinê ev bû: "<i>$1</i>".', # only shown if there is an edit comment
'revertpage'         => 'Guherandina $2 hat betal kirin, vegerand guhartoya dawî ya $1', # Additional available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
'rollback-success'      => 'Guherandina $1 şondakir; dîsa guharte verzyona $2.',
'protectlogpage'       => 'Reşahîya parastîyan',
'protectedarticle'      => 'parastî [[$1]]',
'modifiedarticleprotection'  => 'parastina "[[$1]]" guherand',
'unprotectedarticle'     => '"[[$1]]" niha vê parastin e',
'protect-title'        => 'parastina "$1" biguherîne',
'protect-legend'       => 'Parastinê teyîd bike',
'protectcomment'       => 'Sedema parastinê',
'protectexpiry'        => 'Heta:',
'protect_expiry_invalid'   => 'Dema nivîsandî şaş e.',
'protect_expiry_old'     => 'Dema girtinê di zemanê berê da ye.',
'protect-default'       => '(standard)',
'protect-level-autoconfirmed' => 'Bikarhênerên neqeydkirî astengbike',
'protect-level-sysop'     => 'Bes koordînatoran (admînan)',
'protect-expiring'      => 'heta rojê $1 (UTC)',
'restriction-type'      => 'Destûr:',

# Restrictions (nouns)
'restriction-edit'  => 'Biguherîne',
'restriction-move'  => 'Nav biguherîne',
'restriction-create' => 'Çêke',

# Restriction levels
'restriction-level-sysop'     => 'tev-parastî',
'restriction-level-autoconfirmed' => 'nîv-parastî',

# Undelete
'undelete'         => 'Li rûpelên jêbirî seke',
'undeletepage'       => 'Rûpelên jêbirî bibîne û dîsa çêke',
'viewdeletedpage'     => 'Rûpelên vemirandî seke',
'undeletepagetext'     => 'Rûpelên jêr hatine jêbirin, lê ew hên di arşîvê da ne û dikarin dîsa werin çêkirin. Ev arşîva piştî demekê tê pakkirin.',
'undeleteextrahelp'    => "Ji bo dîsaçêkirina vê rûpelê, li checkbox'an nexe û li '''''Dîsa çêke''''' klîk bike. Eger tu naxazî ku hemû verzyon dîsa werin çêkirin, li checkbox'ên wan verzyonan xe, yê tu dixazî dîsa çêkê û paşê li '''''Dîsa çêke'''' klîk bike. Eger tu li '''''Biskine''''' xê, hemû checkbox û cihê sedemê yê werin valakirin.",
'undeleterevisions'    => '$1 {{PLURAL:$1|rêvîzyonek çû|rêvîzyon çûn}} arşîv',
'undeletehistory'     => 'Eger tu vê rûpelê dîsa çêkê, hemû rêvîzyon ê dîsa di dîrokê da werin çêkirin. Eger rûpeleka nuh ji dema jêbirinê da hatîye çêkirin, ew rêvîzyon ê werin pêşî diroka nuh.',
'undelete-revision'    => 'Rêvîzyonên jêbirî yê $1 (di $2) ji $3:',
'undelete-nodiff'     => 'Rêvîzyonên berê nehatin dîtin.',
'undeletebtn'       => 'Dîsa çêke!',
'undeletelink'       => 'dîsa çêke',
'undeletereset'      => 'Biskine',
'undeletecomment'     => 'Sedem:',
'undeletedarticle'     => '"[[$1]]" dîsa çêkir',
'undeletedrevisions'    => '{{PLURAL:$1|Verzyonek dîsa hate|$1 verzyon dîsa hatin}} çêkirin',
'undeletedrevisions-files' => '{{PLURAL:$1|Verzyonek|$1 verzyon}} û {{PLURAL:$2|medyayek hate|$2 medya hatin}} çêkirin',
'undeletedfiles'      => '{{PLURAL:$1|Medyayek hate|$1 medya hatin}} çêkirin',
'undeletedpage'      => "<big>'''$1 dîsa hate çêkirin'''</big>

Ji bo jêbirinan û çêkirinên nuh ra, xêra xwe di [[Special:Log/delete|reşahîya jêbirinê]] da seke.",
'undelete-header'     => '[[Special:Log/delete|Reşahîya jêbirinê]] bibîne ji bo rûpelên jêbirî.',
'undelete-search-box'   => 'Rûpelên jêbirî lêbigere',
'undelete-search-prefix'  => 'Rûpela pêşe min ke ê bi vê destpêdîkin:',
'undelete-search-submit'  => 'Lêbigere',

# Namespace form on various pages
'namespace'   => 'Boşahîya nav:',
'invert'     => 'Hilbijardinê pêçewane bike',
'blanknamespace' => '(Serekî)',

# Contributions
'contributions' => 'Beşdariyên vê bikarhêner',
'mycontris'   => 'Beşdariyên min',
'contribsub2'  => 'Ji bo $1 ($2)',
'uctop'     => ' (ser)',
'month'     => 'Ji mihê (û zûtir):',
'year'     => 'Ji salê (û zûtir):',

'sp-contributions-newbies'   => 'Bes beşdarîyên bikarhênerê nû pêşêkê',
'sp-contributions-newbies-sub' => 'Ji bikarhênerên nû re',
'sp-contributions-blocklog'  => 'Reşahîya astengkirinê',
'sp-contributions-search'   => 'Li beşdarîyan bigere',
'sp-contributions-username'  => 'Adresê IP ya navî bikarhêner:',
'sp-contributions-submit'   => 'Lêbigere',

# What links here
'whatlinkshere'      => 'Lînk yê tên ser vê rûpelê',
'whatlinkshere-title'   => 'Rûpelan, yê berve $1 tên',
'whatlinkshere-page'    => 'Rûpel:',
'linklistsub'       => '(Listeya lînkan)',
'linkshere'        => "Ev rûpel tên ser vê rûpelê '''„[[:$1]]“''':",
'nolinkshere'       => "Ne ji rûpelekê lînk tên ser '''„[[:$1]]“'''.",
'nolinkshere-ns'      => "Ne lînkek berve '''[[:$1]]''' di vê namespace'a da tê.",
'isredirect'        => 'rûpela ragihandinê',
'istemplate'        => 'tê bikaranîn',
'whatlinkshere-prev'    => '{{PLURAL:$1|yê|$1 yên}} berê',
'whatlinkshere-next'    => '{{PLURAL:$1|yê|$1 yên}} din',
'whatlinkshere-links'   => '← lînkan',
'whatlinkshere-hideredirs' => "$1 redirect'an",
'whatlinkshere-hidelinks' => '$1 lînkan',
'whatlinkshere-hideimages' => '$1 lînkên wêneyan',

# Block/unblock
'blockip'           => 'Bikarhêner asteng bike',
'blockip-legend'       => 'Bikarhêner asteng bike',
'blockiptext'         => 'Ji bo astengkirina nivîsandinê ji navnîşaneke IP an bi navekî bikarhêner, vê formê bikarbîne.
Ev bes gireke were bikaranîn ji bo vandalîzmê biskinîne (bi vê [[{{MediaWiki:Policy-url}}|qebûlkirinê]]).

Sedemekê binivîse!',
'ipaddress'          => "adresê IP'yekê",
'ipadressorusername'     => "adresê IP'yekê ya navekî bikarhênerekî",
'ipbexpiry'          => 'Dem:',
'ipbreason'          => 'Sedem',
'ipbreasonotherlist'     => 'Sedemekî din',
'ipbreason-dropdown'     => '*Sedemên astengkirinê (bi tevayî)
** vandalîzm
** înformasyonên şaş kir gotarekê
** rûpelê vala kir
** bes lînkan dikir rûpelan
** kovan dikir gotaran
** heqaretkirin
** pir accounts dikaranîn
** navekî pîs',
'ipbanononly'         => 'Bes bikarhênerî veşartî astengbike (bikarhênerên qeydkirî bi vê IP-adresê ne tên astengkirin).',
'ipbcreateaccount'      => "Çêkirina account'an qedexebike.",
'ipbemailban'         => 'Şandinê E-Nameyan qedexe bike.',
'ipbenableautoblock'     => "Otomatîk IP'yên niha û yên nuh yê vê bikarhênerê astengbike.",
'ipbsubmit'          => 'Vê bikarhêner asteng bike',
'ipbother'          => 'demekî din',
'ipboptions'         => '1 seet:1 hour,2 seet:2 hours,6 seet:6 hours,1 roj:1 day,3 roj:3 days,1 hefte:1 week,2 hefte:2 weeks,1 mihe:1 month,3 mihe:3 months,1 sal:1 year,ji her demê ra:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
'ipbotheroption'       => 'yên din',
'ipbotherreason'       => 'Sedemekî din',
'ipbhidename'         => 'Navî bikarhêner / adresê IP ji "pirtûkê" astengkirinê, lîsteya astengkirinên nuh û lîsteya bikarhêneran veşêre',
'ipbwatchuser'        => 'Rûpelên bikarhênerê û guftûgoyê bişopîne',
'badipaddress'        => 'Bikarhêner bi vî navî tune',
'blockipsuccesssub'      => 'Blok serkeftî',
'blockipsuccesstext'     => '"$1" hat asteng kirin.
<br />Bibîne [[Special:IPBlockList|Lîsteya IP\'yan hatî asteng kirin]] ji bo lîsteya blokan.',
'ipb-edit-dropdown'      => 'Sedemên astengkirinê',
'ipb-unblock-addr'      => 'Astengkirinê $1 rake',
'ipb-unblock'         => "Astengkirina bikarhênerekî ya adrêsa IP'yekê rake",
'ipb-blocklist-addr'     => 'Astengkirinên niha ji $1 ra bibîne',
'ipb-blocklist'        => 'Astengkirinên niha bibîne',
'unblockip'          => "IP'yekê dîsa veke",
'unblockiptext'        => "Nivîsara jêr bikarwîne ji bo qebûlkirina nivîsandinê bikarhênerekî ya IP'yeka berê astengkirî.",
'ipusubmit'          => 'Astengkirina vê adrêsê rake',
'unblocked'          => '[[User:$1|$1]] niha vê astengkirinê ye',
'unblocked-id'        => '$1 dîsa vê astengkirinê ye',
'ipblocklist'         => "Listek ji adresên IP'yan û bikarhêneran yê hatine astengkirin",
'ipblocklist-legend'     => 'Bikarhênerekî astengkirî bibîne',
'ipblocklist-username'    => "Navî bikarhêner ya adrêsa IP'yê:",
'ipblocklist-submit'     => 'Lêbigere',
'blocklistline'        => '$1, $2 $3 asteng kir ($4)',
'infiniteblock'        => 'ji her demê ra',
'expiringblock'        => 'heta $1',
'anononlyblock'        => 'bes kesên netên zanîn',
'noautoblockblock'      => 'astengkirina otomatîk hatîye temirandin',
'createaccountblock'     => "çêkirina account'an hatîye qedexekirin",
'emailblock'         => 'E-Mail hate girtin',
'ipblocklist-empty'      => 'Lîsteya astengkirinê vala ye.',
'ipblocklist-no-results'   => "Ew IP'ya ya bikarhênera nehatîye astengkirin.",
'blocklink'          => 'asteng bike',
'unblocklink'         => 'betala astengê',
'contribslink'        => 'Beşdarî',
'autoblocker'         => 'Otomatîk hat bestin jiberku IP-ya we û ya "[[User:$1|$1]]" yek in. Sedem: "\'\'\'$2\'\'\'"',
'blocklogpage'        => 'Reşahîya astengkirinê',
'blocklogentry'        => '"[[$1]]" ji bo dema $2 $3 hatîye asteng kirin',
'blocklogtext'        => "Ev reşahîyek ji astengkirinên û rakirina astengkirinên bikarhêneran ra ye. Adrêsên IP'yan, yê otomatîk hatine astengkirin, nehatine nivîsandin. [[Special:IPBlockList|Lîsteya IP'yên astengkirî]] bibîne ji bo dîtina astengkirinên IP'yan.",
'unblocklogentry'       => 'astenga "$1" betalkir',
'block-log-flags-anononly'  => 'bes bikarhênerên neqeydkirî',
'block-log-flags-nocreate'  => "çêkirina account'an hatîye qedexekirin",
'block-log-flags-noautoblock' => 'astengkirina otomatik tune',
'block-log-flags-noemail'   => 'Şandina e-nameyan hatîye qedexekirin',
'ipb_expiry_invalid'     => 'Dem ne serrast e.',
'ipb_already_blocked'     => '"$1" berê hatîye astengkirin',
'ipb_cant_unblock'      => "Şaşbûn: ID'ya astengkirinê $1 nehate dîtin. Astengkirinê xwe niha belkî hatîye rakirin.",
'blockme'           => 'Min astengbike',
'proxyblocksuccess'      => 'Çêbû.',
'sorbsreason'         => "Adrêsa IP ya te ji DNSBL'a {{SITENAME}} wek proxy'eka vekirî tê naskirin.",
'sorbs_create_account_reason' => "Adrêsa IP ya te ji DNSBL'a {{SITENAME}} wek proxy'eka vekirî tê naskirin. Tu nikarê account'ekê ji xwe ra çêkê.",

# Move page
'move-page-legend'    => 'Vê rûpelê bigerîne',
'movepagetalktext'    => "Rûpela '''guftûgoyê''' vê rûpelê wê were, eger hebe, gerandin. Lê ev tişta nameşe, eger

*berê guftûgoyek bi wê navê hebe ya
*tu tiştekî jêr hilbijêrê.

Eger ev mişkla çêbû, tu gireke vê rûpelê bi xwe bigerînê.

Xêra xwe navî nuh û sedemê navgerandinê binivisîne.",
'movearticle'       => 'Rûpelê bigerîne',
'movenotallowed'     => 'Tu nikanê navên gotarên {{SITENAME}} biguherînê.',
'newtitle'        => 'Sernivîsa nû',
'move-watch'       => 'Vê rûpelê bişopîne',
'movepagebtn'       => 'Vê rûpelê bigerîne',
'pagemovedsub'      => 'Gerandin serkeftî',
'articleexists'      => 'Rûpela bi vî navî heye, an navê ku te hilbijart derbas nabe. Navekî din hilbijêre.',
'movedto'         => 'bû',
'movetalk'        => "Rûpela '''guftûgo''' ya wê jî bigerîne, eger gengaz be.",
'1movedto2'        => '$1 çû cihê $2',
'1movedto2_redir'     => '$1 çû cihê $2 ser redirect',
'movelogpage'       => 'Reşahîya nav guherandin',
'movelogpagetext'     => 'Li jêr lîsteyek ji rûpelan ku navê wan hatiye guherandin heye.',
'movereason'       => 'Sedem',
'revertmove'       => 'şondabike',
'delete_and_move'     => 'Jêbibe û nav biguherîne',
'delete_and_move_text'  => '== Jêbirin gireke ==

Rûpela "[[:$1]]" berê heye. Tu rast dixazê wê jêbibê ji bo navguherandinê ra?',
'delete_and_move_confirm' => 'Erê, wê rûpelê jêbibe',
'delete_and_move_reason' => 'Jêbir ji bo navguherandinê',

# Namespace 8 related
'allmessages'    => 'Hemû mesajên sîstemê',
'allmessagesname'  => 'Nav',
'allmessagescurrent' => 'Texta niha',
'allmessagestext'  => 'Ev lîsteya hemû mesajên di namespace a MediaWiki: de ye.',

# Thumbnails
'thumbnail-more' => 'Mezin bike',
'filemissing'  => 'Data tune',

# Special:Import
'import'         => 'Rûpelan wîne (import)',
'import-interwiki-submit' => 'Wîne',
'importtext'       => 'Please export the file from the source wiki using the {{ns:special}}:Export utility, save it to your disk and upload it here.',
'importstart'       => 'Rûpel tên împortkirin...',
'importnopages'      => 'Ne rûpelek ji împortkirinê ra heye.',
'importfailed'      => 'Împort nebû: $1',
'importbadinterwiki'   => 'Interwiki-lînkekî xerab',
'importnotext'      => 'Vala an nivîs tune',
'importsuccess'      => 'Împort çêbû!',

# Import log
'importlogpage' => 'Reşahîya împortê',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-pt-userpage'       => 'Rûpela min a şexsî',
'tooltip-pt-anonuserpage'     => 'The user page for the ip you',
'tooltip-pt-mytalk'        => 'Rûpela guftûgo ya min',
'tooltip-pt-preferences'     => ',Tercîhên min',
'tooltip-pt-watchlist'      => 'The list of pages you',
'tooltip-pt-mycontris'      => 'Lîsteya tevkariyên min',
'tooltip-pt-logout'        => 'Derkeve (Log out)',
'tooltip-ca-talk'         => 'guftûgo û şîrove ser vê rûpelê',
'tooltip-ca-edit'         => 'Vê rûpelê biguherîne! Berê qeydkirinê bişkoka "Pêşdîtin',
'tooltip-ca-addsection'      => 'Beşekê zêde bike.',
'tooltip-ca-viewsource'      => 'Ev rûpela tê parastin. Tu dikarê bes li çavkanîyê sekê.',
'tooltip-ca-history'       => 'Versyonên berê yên vê rûpelê.',
'tooltip-ca-protect'       => 'Vê rûplê biparêze',
'tooltip-ca-delete'        => 'Vê rûpelê jê bibe',
'tooltip-ca-move'         => 'Navekî nû bide vê rûpelê',
'tooltip-ca-watch'        => 'Vê rûpelê têke nav lîsteya te ya şopandinê',
'tooltip-ca-unwatch'       => 'Vê rûpelê ji lîsteya te ya şopandinê rake',
'tooltip-search'         => 'Li vê wikiyê bigêre',
'tooltip-p-logo'         => 'Destpêk',
'tooltip-n-mainpage'       => 'Biçe Destpêkê',
'tooltip-n-portal'        => 'Înformasyon li ser {{SITENAME}}, tu çi dikarê bikê, tu çi li ku dikarê bîbînê',
'tooltip-n-recentchanges'     => "Lîsteya guherandinên dawî di vê Wîkî'yê da.",
'tooltip-n-randompage'      => 'Rûpelekî helkeft biwêşîne',
'tooltip-n-help'         => 'Bersivên ji bo pirsên te.',
'tooltip-t-whatlinkshere'     => 'Lîsteya hemû rûpelên ku ji vê re grêdidin.',
'tooltip-t-recentchangeslinked'  => 'Recent changes in pages linking to this page',
'tooltip-t-emailuser'       => 'Jê re name bişîne',
'tooltip-t-upload'        => "Wêneyan ya data'yan barbike",
'tooltip-t-specialpages'     => 'Lîsteya hemû rûpelên taybetî',
'tooltip-ca-nstab-user'      => 'Rûpela bikarhênerê/î temaşe bike',
'tooltip-ca-nstab-special'    => 'This is a special page, you can',
'tooltip-ca-nstab-template'    => 'Şablonê nîşanbide',
'tooltip-save'          => 'Guherandinên xwe tomarbike',
'tooltip-compareselectedversions' => 'Cudatiyên guhartoyên hilbijartî yên vê rûpelê bibîne.',
'tooltip-upload'         => 'Barkirinê destpêke',

# Stylesheets
'monobook.css' => '*.rtl
 {
 dir:rtl;
 text-align:right;
 font-family: "DejaVu Sans", "Tahoma", "Unikurd Web", "Arial Unicode MS", "Lateef", "Scheherazade", "ae_Rasheeq", sans-serif, sans;
 }

 /*Make the site more suitable for Soranî users */
 h1 {font-family: "Tahoma", "DejaVu Sans", "Arial Unicode MS", sans-serif, sans, "Unikurd Web", "Scheherazade";}
 h2 {font-family: "Tahoma", "DejaVu Sans", "Arial Unicode MS", sans-serif, sans, "Unikurd Web", "Scheherazade";}
 h3 {font-family: "Tahoma", "DejaVu Sans", "Arial Unicode MS", sans-serif, sans, "Unikurd Web", "Scheherazade";}
 body {font-family: "Tahoma", "DejaVu Sans", "Arial Unicode MS", sans-serif, sans, "Unikurd Web", "Scheherazade";}
 textarea {font-family: Lucida Console, Tahoma;}
 pre {font-family: Lucida Console, Tahoma;}',

# Scripts
'common.js' => '/* JavaScript */

/* Workaround for language variants */

// Set user-defined "lang" attributes for the document element (from zh)
var htmlE=document.documentElement;
if (wgUserLanguage == "ku"){ variant = "ku"; }
if (wgUserLanguage == "ku-latn"){ variant = "ku-Latn"; }
if (wgUserLanguage == "ku-arab"){ variant = "ku-Arab"; htmlE.setAttribute("dir","rtl"); }
htmlE.setAttribute("lang",variant);
htmlE.setAttribute("xml:lang",variant);

// Switch language variants of messages (from zh)
function wgULS(latn,arab){
    //
    ku=latn||arab;
    ku=ku;
    latn=latn;
    arab=arab;
    switch(wgUserLanguage){
        case "ku": return ku;
        case "ku-arab": return arab;
        case "ku-latn": return latn;
        default: return "";
    }
}

// workaround for RTL ([[bugzilla:6756]]) and for [[bugzilla:02020]] & [[bugzilla:04295]]
if (wgUserLanguage == "ku-arab")
{
 document.direction="rtl";
 document.write(\'<link rel="stylesheet" type="text/css" href="\'+stylepath+\'/common/common_rtl.css">\');
 document.write(\'<style type="text/css">html {direction:rtl;} body {direction:rtl; unicode-bidi:embed; lang:ku-Arab; font-family: "DejaVu Sans", Tahoma, "Unikurd Web", "Arial Unicode MS", Lateef, Scheherazade, "ae_Rasheeq", "sans-serif", sans; font-size: 75%; letter-spacing: 0.001em;} html > body div#content ol {clear: left;} ol {margin-left:2.4em; margin-right:2.4em;} ul {margin-left:1.5em; margin-right:1.5em;} h1.firstHeading {background-position: bottom right; background-repeat: no-repeat;} h3 {font-size:110%;} h4 {font-size:100%;} h5 {font-size:90%;} #catlinks {width:100%;} #userloginForm {float: right !important;}</style>\');

 if (skin == "monobook"){
   document.write(\'<link rel="stylesheet" type="text/css" href="\'+stylepath+\'/monobook/rtl.css">\');
 }
}',

# Attribution
'anonymous' => 'Bikarhênera/ê nediyarkirî ya/yê {{SITENAME}}',
'siteuser' => 'Bikarhênera/ê $1 a/ê {{SITENAME}}',
'others'  => 'ên din',
'siteusers' => 'Bikarhênerên $1 yên {{SITENAME}}',

# Spam protection
'spamprotectiontitle' => 'Parastina spam',
'spamprotectiontext' => 'Ew rûpela yê tu dixast tomarbikê hate astengkirin ji ber ku parastina spam. Ew çêbû ji ber ku lînkekî derva di vê rûpelê da ye.',
'spamprotectionmatch' => 'Ev nivîsa parastinê spam vêxist: $1',

# Info page
'numedits'   => 'Hejmara guherandinan (rûpel): $1',
'numtalkedits' => 'Hejmara guherandinan (guftûgo): $1',
'numwatchers' => 'Hejmara kesên dişopînin: $1',

# Math options
'mw_math_png'  => 'Her caran wek PNG nîşanbide',
'mw_math_simple' => 'HTML eger asan be, wekî din PNG',
'mw_math_html'  => 'HTML eger bibe, wekî din PNG',
'mw_math_source' => "Wek TeX bêle (ji browser'ên gotaran ra)",
'mw_math_modern' => "Baştir e ji browser'ên nuhtir",
'mw_math_mathml' => 'MathML eger bibe (ceribandin)',

# Patrolling
'markaspatrolleddiff'  => 'Wek serrastkirî nîşanbide',
'markaspatrolledtext'  => 'Vê rûpelê wek serrastkirî nîşanbide',
'markedaspatrolled'   => 'Wek serrastkirî tê nîşandan',
'markedaspatrolledtext' => 'Guherandina rûpelê wek serrastkirî tê nîşandan.',

# Patrol log
'patrol-log-page' => 'Reşahîya kontrolkirinê',
'patrol-log-line' => '$1 ji $2 hate kontrolkirin $3',
'patrol-log-auto' => '(otomatîk)',

# Image deletion
'deletedrevision'         => 'Rêvîsîyona berê $1 hate jêbirin.',
'filedelete-missing'       => 'Data\'yê "$1" nikane were jêbirin, ji ber ku ew tune.',
'filedelete-current-unregistered' => 'Datayê "$1" di sistêmê da tune.',

# Browsing diffs
'previousdiff' => '← Ciyawaziya pêştir',
'nextdiff'   => 'Ciyawaziya paştir →',

# Media information
'thumbsize'      => "Mezinbûna thunbnail'ê:",
'widthheight'     => '$1 x $2',
'widthheightpage'   => '$1×$2, $3 rûpel',
'file-info'      => '(mezinbûnê data: $1, MIME-typ: $2)',
'file-info-size'    => '($1 × $2 pixel, mezinbûnê data: $3, MIME-typ: $4)',
'file-nohires'     => '<small>Versyonekî jê mezintir tune.</small>',
'svg-long-desc'    => "(Data'ya SVG, mezinbûna rast: $1 × $2 pixel; mezinbûna data'yê: $3)",
'show-big-image'    => 'Mezînbûn',
'show-big-image-thumb' => '<small>Mezinbûna vê pêşnîşandanê: $1 × $2 pixel</small>',

# Special:NewImages
'newimages'       => 'Pêşangeha wêneyên nû',
'imagelisttext'     => "Jêr lîsteyek ji $1 file'an heye, duxrekirin $2.",
'showhidebots'     => "($1 bot'an)",
'noimages'       => 'Ne tiştek tê dîtin.',
'ilsubmit'       => 'Lêbigere',
'bydate'        => 'li gor dîrokê',
'sp-newimages-showfrom' => "Data'yên nuh ji dema $1, saet $2 da bibîne",

# Variants for Kurdish language
'variantname-ku-arab' => 'tîpên erebî',
'variantname-ku-latn' => 'tîpên latînî',
'variantname-ku'   => 'disable',

# EXIF tags
'exif-imagewidth'         => 'Panbûn',
'exif-imagelength'         => 'Dirêjbûn',
'exif-jpeginterchangeformatlength' => "Byte'ên data'ya JPEG",
'exif-imagedescription'      => 'Navî wêneyê',
'exif-artist'           => 'Nûser',
'exif-exposuretime-format'     => '$1 sanî ($2)',

# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'recentchangesall' => 'hemû',
'imagelistall'   => 'hemû',
'watchlistall2'  => 'hemû',
'namespacesall'  => 'Hemû',
'monthsall'    => 'giştik',

# E-mail address confirmation
'confirmemail'     => 'Adrêsa e-nameyan nasbike',
'confirmemail_noemail' => 'Te e-mail-adressê xwe di [[Special:Preferences|tercihên xwe da]] nenivîsandîye.',
'confirmemail_success' => 'E-Mail adrêsa te hate naskirin. Tu niha dikarî xwe qeydbikê û kêfkê.',
'confirmemail_loggedin' => 'Adrêsa te yê E-Mail hate qebûlkirin.',
'confirmemail_body'   => 'Kesek, dibê tu, bi IP adressê $1, xwe li {{SITENAME}} bi vê navnîşana e-name tomar kir ("$2") .

Eger ev rast qeydkirinê te ye û di dixwazî bikaranîna e-nama ji te ra çêbibe li {{SITENAME}}, li vê lînkê bitikîne:

$3

Lê eger ev *ne* tu bû, li lînkê netikîne. Ev e-nameya di rojê $4 da netê qebûlkirin.',

# Scary transclusion
'scarytranscludefailed' => '[Anîna şablona $1 biserneket; biborîne]',
'scarytranscludetoolong' => '[URL zêde dirêj e; bibore]',

# Trackbacks
'trackbackremove' => '([$1 jêbibe])',

# Delete conflict
'deletedwhileediting' => 'Hîşyar: Piştî te guherandinê xwe dest pê kir ev rûpela hate jêbirin!',
'confirmrecreate'   => "Bikarhêner [[User:$1|$1]] ([[User talk:$1|nîqaş]]) vê rûpelê jêbir, piştî te destpêkir bi guherandinê. Sedemê jêbirinê ev bû:
: ''$2''
Xêra xwe zanibe ku tu bi rastî dixwazê vê rûpelê dîsa çêkê",
'recreate'      => 'Dîsa tomarbike',

# HTML dump
'redirectingto' => 'Redirect berve [[:$1]] tê çêkirin...',

# action=purge
'confirm_purge'    => 'Bîra vê rûpelê jêbîbe ?

$1',
'confirm_purge_button' => 'Temam',

# Multipage image navigation
'imgmultipageprev' => '← rûpela berî vê',
'imgmultipagenext' => 'rûpela din →',
'imgmultigo'    => 'Dê!',

# Table pager
'table_pager_next'     => 'Rûpelê din',
'table_pager_prev'     => 'Rûpelê berî',
'table_pager_first'    => 'Rûpelê yekemîn',
'table_pager_last'     => 'Rûpelê dawî',
'table_pager_limit_submit' => 'Dê',

# Auto-summaries
'autosumm-blank'  => 'Rûpel hate vala kirin',
'autosumm-replace' => "'$1' ket şûna rûpelê.",
'autoredircomment' => 'Redirect berve [[$1]]',
'autosumm-new'   => 'Rûpela nû: $1',

# Live preview
'livepreview-loading' => 'Tê…',
'livepreview-ready'  => 'Tê… Çêbû!',

# Friendlier slave lag warnings
'lag-warn-normal' => 'Xeyrandin yê piştî $1 sanîyan hatine çêkirin belkî netên wêşendan.',
'lag-warn-high'  => 'Ji bo westinê sistêmê ew xeyrandin, yê piştî $1 sanîyan hatine çêkirin netên wêşendan.',

# Watchlist editor
'watchlistedit-numitems'   => 'Di lîsteya te ya şopandinê da {{PLURAL:$1|gotarek heye|$1 gotar hene}} (vê rûpelên guftûgoyan).',
'watchlistedit-noitems'    => 'Di lîsteya te ya şopandinê gotar tune ne.',
'watchlistedit-normal-title' => 'Lîsteya xwe ya şopandinê biguherîne',
'watchlistedit-normal-legend' => 'Gotaran ji lîsteya min ya şopandinê rake',
'watchlistedit-normal-submit' => 'Gotaran jêbibe',
'watchlistedit-normal-done'  => '{{PLURAL:$1|1 gotar hate|$1 gotaran hatin}} jêbirin ji lîsteya te yê şopandinê:',
'watchlistedit-raw-titles'  => 'Gotar:',
'watchlistedit-raw-removed'  => '{{PLURAL:$1|1 gotar hate|$1 gotar hatin}} jêbirin:',

# Watchlist editing tools
'watchlisttools-edit' => 'Lîsteya şopandinê bibîne û biguherîne',

# Special:Version
'version'    => 'Verzîyon', # Not used as normal message but as header for the special page itself
'version-other' => 'yên din',

# Special:FilePath
'filepath-page' => 'Data:',

# Special:FileDuplicateSearch
'fileduplicatesearch-submit' => 'Lêbigere',

# Special:SpecialPages
'specialpages'        => 'Rûpelên taybet',
'specialpages-note'     => '----
* Rûpelên taybetî ji her kesan ra
* <span class="mw-specialpagerestricted">Rûpelên taybetî ji bikarhêneran bi mafên zêdetir ra</span>',
'specialpages-group-other'  => 'Rûpelên taybetî yên din',
'specialpages-group-login'  => 'Têkevê',
'specialpages-group-changes' => 'Guherandinên dawî û reşahîyan',
'specialpages-group-media'  => 'Nameyên medyayan û barkirinan',
'specialpages-group-users'  => 'Bikarhêner û maf',

);