summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesNew.php
blob: c2c181eb7b10d8100196fd2cb36ae8087d1c1377 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
<?php
/** Newari (नेपाल भाषा)
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Eukesh
 */

$namespaceNames = array(
	NS_MEDIA      => 'माध्यम',
	NS_SPECIAL     => 'विशेष',
	NS_MAIN       => '',
	NS_TALK       => 'खँलाबँला',
	NS_USER       => 'छ्येलेमि',
	NS_USER_TALK    => 'छ्येलेमि_खँलाबँला',
	# NS_PROJECT set by $wgMetaNamespace
	NS_PROJECT_TALK   => '$1_खँलाबँला',
	NS_IMAGE      => 'किपा',
	NS_IMAGE_TALK    => 'किपा_खँलाबँला',
	NS_MEDIAWIKI    => 'मिडियाविकि',
	NS_MEDIAWIKI_TALK  => 'मिडियाविकि_खँलाबँला',
	NS_HELP       => 'ग्वाहालि',
	NS_HELP_TALK    => 'ग्वाहालि_खँलाबँला',
	NS_CATEGORY     => 'पुचः',
	NS_CATEGORY_TALK  => 'पुचः_खँलाबँला'
);

$digitTransformTable = array(
	'0' => '०', # &#x0966;
	'1' => '१', # &#x0967;
	'2' => '२', # &#x0968;
	'3' => '३', # &#x0969;
	'4' => '४', # &#x096a;
	'5' => '५', # &#x096b;
	'6' => '६', # &#x096c;
	'7' => '७', # &#x096d;
	'8' => '८', # &#x096e;
	'9' => '९', # &#x096f;
);

$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline'        => 'लिङ्कतेत अन्दरलाइन यानादिसँ:',
'tog-highlightbroken'     => 'स्यंगु लिङ्कतेत फर्‍म्याट यानादिसँ <a href="" class="new">like this</a> (alternative: like this<a href="" class="internal">?</a>).',
'tog-justify'         => 'अनुच्छेद धंकादिसँ',
'tog-hideminor'        => 'न्हुगु हिलेज्याय् चिधंगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
'tog-extendwatchlist'     => 'वाचलिस्टयात परिमार्जित याना सकल स्वेज्युगु हिलेज्या क्यनादिसँ',
'tog-usenewrc'        => 'एन्ह्यान्स्ड् न्हुगु हिलेज्या (जाभास्क्रिप्ट)',
'tog-numberheadings'     => 'अटो-ल्याखँ हेडिङ',
'tog-showtoolbar'       => 'सम्पादन टुलबार क्यनादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
'tog-editondblclick'     => 'दबल क्लिकय् पौ सम्पादन यानादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
'tog-editsection'       => '[सम्पादन] लिङ्कं सेक्सन सम्पादन यायेज्युगु यानादिसँ',
'tog-editsectiononrightclick' => 'सेक्सनया छ्यँआखले राइट क्लिक याना सेक्सन सम्पादन यायेज्युगु यानादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
'tog-showtoc'         => 'कन्टेण्टया धलः क्यनादिसँ (३गु स्वया अप्व शिर्षक दुगु पौया निंति)',
'tog-rememberpassword'    => 'जिगु लग इन थ्व कम्प्युतरय् लुमंकादिसँ',
'tog-editwidth'        => 'सम्पादन सन्दुकया ब्याः जायेधुंकल',
'tog-watchcreations'     => 'जिं देकागु / न्ह्यथनागु पौयात जिगु दृष्टिधलः(watchlist)य् तयादिसँ',
'tog-watchdefault'      => 'जिं सम्पादन यानागु पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
'tog-watchmoves'       => 'जिं संकागु (move) पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
'tog-watchdeletion'      => 'जिं हुयागु (delete) पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
'tog-minordefault'      => 'सकल सम्पादनतेत डिफल्टं चीधंगु यानादिसँ',
'tog-previewontop'      => 'सम्पादन सन्दुक स्वया न्ह्यः प्रिभ्यु क्यनादिसँ',
'tog-previewonfirst'     => 'न्हापाँगु सम्पादन स्वया न्ह्यः प्रिभ्यु क्यनादिसँ',
'tog-nocache'         => 'पौ क्याशिङ (caching) डिजेबल यानादिसँ',
'tog-enotifwatchlistpages'  => 'जिगु वाचलिस्टया पौ सम्पादन जुइबिले जितः इ-मेल यानादिसँ',
'tog-enotifusertalkpages'   => 'जिगु खँल्हाबल्हा पौ सम्पादन जुइबिले जितः इ-मेल यानादिसँ',
'tog-enotifminoredits'    => 'पौया चीधंगु सम्पादनया निंतिं नं जितः इ-मेल यानादिसँ',
'tog-enotifrevealaddr'    => 'जिगु इ-मेल थाय्‌बाय्‌ नोटिफिकेसन इ-मेलय् क्यनादिसँ',
'tog-shownumberswatching'   => 'स्वयाच्वंपिं छ्यलामितेगु ल्याखँ क्यनादिसँ',
'tog-fancysig'        => 'कच्चा हस्ताक्षर (अटोम्याटिक लिङ्क मदेःकः)',
'tog-externaleditor'     => 'डिफल्टं एक्स्टर्नल एडिटर छ्यलादिसँ (एक्स्पर्टतेगु निंतिं जक्क, छिगु कम्प्युटरय् विषेश सेटिङ माः)',
'tog-externaldiff'      => 'एक्स्टर्नल डिफ् (diff) डिफल्टं छ्यलादिसँ (एक्स्पर्टतेगु निंतिं जक्क, छिगु कम्प्युटरय् विषेश सेटिङ माः)',
'tog-showjumplinks'      => '"जम्प टु" एसिसिबिलिटी लिङ्क इनेबल यानादिसँ',
'tog-uselivepreview'     => 'लाइभ प्रिभ्यु (जाभास्क्रिप्ट) इनेबल यानादिसँ (परिक्षणकाल)',
'tog-forceeditsummary'    => 'सम्पादन सार खालि त्वतिबिले जित सशंकित यानादिसँ',
'tog-watchlisthideown'    => 'जिगु सम्पादन वाचलिस्टय् सुचुकादिसँ',
'tog-watchlisthidebots'    => 'वाचलिस्टं बोत सम्पादन सुचुकादिसँ',
'tog-watchlisthideminor'   => 'वाचलिस्टं चीधंगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
'tog-nolangconversion'    => 'भेरियन्ट (variant) कन्भर्जन डिसेबल यानादिसँ',
'tog-ccmeonemails'      => 'जिं मेपिं छ्यलामितेगु छ्वइगु इ-मेलतेगु कपि जित नं छ्वयादिसँ',
'tog-diffonly'        => 'पाःगु (diffs) स्वया क्वेया पौया कण्टेण्ट क्यनादिमते',
'tog-showhiddencats'     => 'सुचुकातगु पुचःत क्यनादिसँ',

'underline-always' => 'न्ह्याबिलें',
'underline-never'  => 'नेभर',
'underline-default' => 'डिफल्ट ब्राउज यानादिसँ',

# Dates
'sunday'    => 'आइतबाः',
'monday'    => 'सोमबाः',
'tuesday'    => 'मङ्गलबाः',
'wednesday'   => 'बुधबाः',
'thursday'   => 'बिहिबाः',
'friday'    => 'शुक्रबाः',
'saturday'   => 'शनिबाः',
'sun'      => 'आइत',
'mon'      => 'सोम',
'tue'      => 'मङ्गल',
'wed'      => 'बुध',
'thu'      => 'बिहि',
'fri'      => 'शुक्र',
'sat'      => 'शनि',
'january'    => 'ज्यानुवरी',
'february'   => 'फेब्रुवरी',
'march'     => 'मार्च',
'april'     => 'अप्रिल',
'may_long'   => 'मे',
'june'     => 'जुन',
'july'     => 'जुलाइ',
'august'    => 'अगस्ट',
'september'   => 'सेप्टेम्बर',
'october'    => 'अक्टोबर',
'november'   => 'नोभेम्बर',
'december'   => 'डिसेम्बर',
'january-gen'  => 'ज्यानुवरी',
'february-gen' => 'फ्रेब्रुवरी',
'march-gen'   => 'मार्च',
'april-gen'   => 'अप्रिल',
'may-gen'    => 'मे',
'june-gen'   => 'जुन',
'july-gen'   => 'जुलाइ',
'august-gen'  => 'अगस्ट',
'september-gen' => 'सेप्टेम्बर',
'october-gen'  => 'अक्टोबर',
'november-gen' => 'नोभेम्बर',
'december-gen' => 'डिसेम्बर',
'jan'      => 'ज्यानु',
'feb'      => 'फेब्',
'mar'      => 'मार्',
'apr'      => 'अप्रि',
'may'      => 'मे',
'jun'      => 'जुन',
'jul'      => 'जुल',
'aug'      => 'अग',
'sep'      => 'सेप्',
'oct'      => 'अक्ट्',
'nov'      => 'नोभ',
'dec'      => 'डिस',

# Categories related messages
'pagecategories'         => '{{PLURAL:$1|पुचः|पुचःतः}}',
'category_header'        => 'पुचः "$1"य् दुगु पौतः',
'subcategories'         => 'उपपुचःतः',
'category-media-header'     => 'पुचः "$1"य् दुगु मिडिया',
'category-empty'         => "''थ्व पुचले आःईले पौ वा मिदिया मदु।''",
'hidden-categories'       => '{{PLURAL:$1|गुप्त पुचः|गुप्त पुचःतः}}',
'hidden-category-category'    => 'गुप्त पुचःतः', # Name of the category where hidden categories will be listed
'category-subcat-count'     => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले बियातःगु उपपुचः जक्क दु।|थ्व पुचले $2 सकलय् बियातःगु {{PLURAL:$1|उपपुचः|$1 उपपुचःतः}} दु।}}',
'category-subcat-count-limited' => 'थ्व पुचले बियातःगु {{PLURAL:$1|उपपुचः|$1 उपपुचःत}} दु।',
'category-article-count'     => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।|$2 सकलय् थ्व बियातःगु {{PLURAL:$1|पौ|$1 पौस}} थ्व पुचले दु।}}',
'category-article-count-limited' => 'थ्व बियातःगु {{PLURAL:$1|पौ|$1 पौस}} थ्व पुचले दु।',
'category-file-count'      => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले थ्व जक्क फाइल दु।|सकल $2य् क्वे बियातःगु {{PLURAL:$1|फाइल|$1 फाइलत}} थ्व पुचले दु।}}',

'about'     => 'विषयक',
'article'    => 'कण्टेण्ट पौ',
'qbfind'    => 'मालादिसँ',
'qbedit'    => 'सम्पादन',
'moredotdotdot' => 'अप्व॰॰॰',
'mypage'    => 'जिगु पौ',
'mytalk'    => 'जिगु खं',
'navigation'  => 'परिवहन',
'and'      => 'व',

'help'       => 'ग्वहालि',
'search'      => 'मालादिसं',
'searchbutton'   => 'मालादिसँ',
'go'        => 'झासँ',
'searcharticle'  => 'झासँ',
'history'     => 'पौया इतिहास',
'history_short'  => 'इतिहास',
'info_short'    => 'जानकारी',
'printableversion' => 'ध्वायेज्युगु संस्करण',
'permalink'    => 'स्थायी लिङ्क',
'print'      => 'ध्वानादिसँ',
'edit'       => 'सम्पादन',
'editthispage'   => 'थ्व पौ सम्पादन यानादिसं',
'newpage'     => 'न्हुगु पौ',
'talkpagelinktext' => 'खँल्हाबँल्हा',
'specialpage'   => 'विषेश पौ',
'personaltools'  => 'निजी ज्याब्व',
'talk'       => 'खँलाबँला',
'toolbox'     => 'ज्याब्व सन्दुक',
'projectpage'   => 'ज्याखँ पौ क्येनादिसँ',
'otherlanguages'  => 'मेमेगु भाषाय्',
'jumptosearch'   => 'मालादिसँ',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite'      => '{{SITENAME}}या बारेय्',
'aboutpage'      => 'Project:बारेय्',
'bugreports'      => 'बग रिपोर्ट',
'bugreportspage'    => 'Project:बग रिपोर्ट',
'copyright'      => 'कण्टेण्ट $1 कथं उपलब्ध दु।',
'copyrightpagename'  => '{{SITENAME}} लेखाधिकार',
'copyrightpage'    => '{{ns:project}}:लेखाधिकार',
'currentevents'    => 'जुयाच्वँगु घटना',
'currentevents-url'  => 'Project:जुयाच्वँगु घटना',
'disclaimers'     => 'डिस्क्लेमर्स',
'disclaimerpage'    => 'Project:साधारण डिस्क्लेमर्स',
'edithelp'       => 'सम्पादन ग्वहालि',
'edithelppage'     => 'Help:सम्पादन',
'faq'         => 'आपालं न्यनिगु न्ह्यसः (FAQ)',
'faqpage'       => 'Project:आपालं न्यनिगु न्ह्यसःत (FAQ)',
'helppage'       => 'Help:धलःपौ',
'mainpage'       => 'मू पौ',
'mainpage-description' => 'मू पौ',
'policy-url'      => 'Project:नीति',
'portal'        => 'सामाजिक मूलुखा',
'portal-url'      => 'Project:सामाजिक मूलुखा',
'privacy'       => 'दुबिस्ता नियम',
'privacypage'     => 'Project:गुप्तता नियम',

'badaccess'    => 'पर्मिसन इरर',
'badaccess-group0' => 'छिं अनुरोध यानादिगु ज्या छिं याये मछिं।',

'versionrequired'   => 'मिडियाविकिया $1 संस्करण माःगु',
'versionrequiredtext' => 'थ्व पौ छ्यले यात मिडियाविकिया $1 संस्करण माः।
स्वयादिसँ [[विशेष:संस्करण|संस्करण पौ]]।',

'ok'           => 'ज्यु',
'pagetitle'        => '$1 - {{SITENAME}}',
'newmessageslink'     => 'न्हुगु सन्देश',
'newmessagesdifflink'   => 'न्हापाया हिलेज्या',
'youhavenewmessagesmulti' => '$1य् छित न्हुगु सन्देश वगु दु',
'editsection'       => 'सम्पादन',
'editold'         => 'सम्पादन',
'editsectionhint'     => 'खण्ड सम्पादन: $1',
'showtoc'         => 'क्यनादिसँ',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main'   => 'पौ',
'nstab-user'   => 'छ्य्‌लामि पौ',
'nstab-media'   => 'मिडिया पौ',
'nstab-special'  => 'विशेष',
'nstab-project'  => 'ज्याझ्वः पौ',
'nstab-image'   => 'फाइल',
'nstab-mediawiki' => 'सन्देश',
'nstab-template' => 'टेम्प्लेट',
'nstab-help'   => 'ग्वहालि पौ',
'nstab-category' => 'पुचः',

# Main script and global functions
'nosuchaction' => 'थन्यागु ज्या मदु',

# General errors
'laggedslavemode' => 'चेतावनी: पतिइ न्हुगु अपदेत मदेफु ।',
'readonly'    => 'देताबेस संरक्षित',
'internalerror'  => 'इन्तरनल इरर',
'viewsource'   => 'स्रोत स्वयादिसँ',

# Login and logout pages
'welcomecreation'     => '== लसकुस, $1! ==
छिगु खाता चायेके धुंकल।
छिगु [[Special:Preferences|{{SITENAME}} प्राथमिकता]] हिलिगु लुमंकादिसँ।',
'loginpagetitle'     => 'छ्य्‌लामि दुहां झासँ',
'yourname'        => 'छ्य्‌लामि नां:',
'yourpassword'      => 'दुथखँग्वः (पासवर्द):',
'yourpasswordagain'    => 'दुथखँग्वः हानं तियादिसँ:',
'yourdomainname'     => 'छिगु दोमेन:',
'login'          => 'दुहां वनेगु',
'nav-login-createaccount' => 'दुहां वनेगु / खाता चायेकिगु',
'userlogin'        => 'दुहां वनेगु / खाता चायेकिगु',
'logout'         => 'पिने झासँ',
'userlogout'       => 'पिने झासँ',
'nologinlink'       => 'खाता न्ह्यथनादिसँ',
'createaccount'      => 'खाता चायेकादिसँ',
'gotaccountlink'     => 'दुहां झासँ',
'youremail'        => 'इ-मेल:',
'username'        => 'छ्य्‌लामि नां:',
'yourrealname'      => 'वास्तविक नां:',
'yourlanguage'      => 'भाषा:',
'email'          => 'इ-मेल',
'loginsuccesstitle'    => 'लग इन सफल जुल',
'accountcreated'     => 'खाता न्ह्येथन',
'loginlanguagelabel'   => 'भाषा: $1',

# Edit pages
'summary'    => 'सारांश',
'savearticle'  => 'पौ मुंकादिसं',
'preview'    => 'स्वयादिसं',
'newarticle'  => '(न्हु)',
'note'     => '<strong>होस यानादिसँ:</strong>',
'previewnote'  => '<strong>थ्व पूर्वालोकन जक्क ख। छिं यानादिगु सम्पादन स्वथंगु मदुनि!</strong>',
'editing'    => '$1 सम्पादन जुयाच्वँगु दु',
'editconflict' => 'सम्पादन द्वंगु दु: $1',
'yourtext'   => 'छिगु आखः',
'storedversion' => 'स्वथनातगु संस्करण',

# History pages
'revisionasof'   => '$1 तक्कया संस्करण',
'previousrevision' => '←पुलांगु संस्करण',

# Search results
'searchrelated' => 'स्वापू दुःगु',
'searchall'   => 'सकल',
'powersearch'  => 'मालादिसँ',

# Preferences page
'mypreferences' => 'जिगु प्राथमिकता',
'changepassword' => 'पासवर्द हिलादिसँ',
'math'      => 'गणित',
'datetime'    => 'दिं व ई',
'prefs-personal' => 'छ्य्‌लामि प्रोफाइल',
'prefs-rc'    => 'न्हुगु हिलेज्या',
'saveprefs'   => 'स्वथनादिसँ',

# User rights
'userrights-user-editname' => 'छपू छ्य्‌लामि नां तयादिसँ:',

# Groups
'group-user' => 'छ्य्‌लामित',
'group-bot' => 'बोत',

# Recent changes
'recentchanges' => 'न्हुगु हिलेज्या',
'show'     => 'क्यनादिसँ',

# Upload
'upload' => 'फाइल अपलोड',

# Image description page
'filehist-user' => 'छ्य्‌लामि',

# Random page
'randompage' => 'छगु च्वसुइ येंकादिसं',

# Statistics
'statistics' => 'तथ्याङ्क',

'withoutinterwiki-submit' => 'क्यनादिसँ',

# Miscellaneous special pages
'newpages-username' => 'छ्येलेमि नां:',

# Special:AllPages
'allpages'    => 'सकल पौत',
'nextpage'    => 'मेगु पौ ($1)',
'allarticles'  => 'सकल च्वसुत',
'allpagessubmit' => 'झासँ',

# Special:Categories
'categories' => 'पुचःत',

# Restrictions (nouns)
'restriction-edit' => 'सम्पादन',

# Namespace form on various pages
'namespace'   => 'नेमस्पेस:',
'blanknamespace' => '(मू)',

# Contributions
'mycontris' => 'जिगु योगदान',

# What links here
'whatlinkshere' => 'थन छु स्वाई',

# Move page
'movereason' => 'कारण:',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-n-mainpage'       => 'मू पौ भ्रमण यानादिसँ',
'tooltip-n-portal'        => 'ज्याझ्वःया बारेय्, छिं छु यायेछिं, गन खँ सीकिगु',
'tooltip-n-currentevents'     => 'जुयाच्वँगु घटनाया लिधँसा तथ्य मालादिसँ',
'tooltip-n-recentchanges'     => 'थ्व विकिया न्हुगु हिलेज्याया धलः।',
'tooltip-n-randompage'      => 'न्ह्याःगु छगू पौ क्यनादिसँ',
'tooltip-n-help'         => 'खँ सीकिगु थाय्।',
'tooltip-t-whatlinkshere'     => 'थन स्वाइगु सकल विकिपौया धलः',
'tooltip-t-recentchangeslinked'  => 'थ्व पौ नाप स्वाःगु पौतेगु न्हुगु हिलेज्या',
'tooltip-feed-rss'        => 'थ्व पौया RSS फीड',
'tooltip-feed-atom'        => 'थ्व पौया Atom फीड',
'tooltip-t-contributions'     => 'थ्व छ्य्‌लामिया योगदानया धलः क्यनादिसँ',
'tooltip-t-emailuser'       => 'थ्व छ्य्‌लामियात इ-मेल छ्वयादिसँ',
'tooltip-t-upload'        => 'फाइल अपलोड',
'tooltip-t-specialpages'     => 'सकल विशेष पौस धलः',
'tooltip-t-print'         => 'थ्व पौस ध्वायेज्युगु संस्करण',
'tooltip-t-permalink'       => 'थ्व पौस थ्व संस्करणया पर्मानेन्ट लिङ्क',
'tooltip-ca-nstab-main'      => 'कन्टेन्ट पौ स्वयादिसँ',
'tooltip-ca-nstab-user'      => 'छ्य्‌लामिपौ स्वयादिसँ',
'tooltip-ca-nstab-media'     => 'मिडिया पौ स्वयादिसँ',
'tooltip-ca-nstab-special'    => 'थ्व छगू विशेष पौ ख ; थ्व पौयात छिं सम्पादन याये मछिं।',
'tooltip-ca-nstab-project'    => 'ज्याझ्वः पौ स्वयादिसँ',
'tooltip-ca-nstab-image'     => 'फाइल पौ स्वयादिसँ',
'tooltip-ca-nstab-mediawiki'   => 'व्यवस्थापन सन्देश स्वयादिसँ',
'tooltip-ca-nstab-template'    => 'टेम्प्लेट स्वयादिसँ',
'tooltip-ca-nstab-help'      => 'ग्वहालि पौ स्वयादिसँ',
'tooltip-ca-nstab-category'    => 'पुचः पौ स्वयादिसँ',
'tooltip-minoredit'        => 'थ्व छगू चिधंगु सम्पादन ख',
'tooltip-save'          => 'छिगु परिवर्तन स्वथनादिसँ',
'tooltip-preview'         => 'छिगु परिवर्तन पुर्वालोकन यानादिसँ, कृपया स्वथने न्ह्यः थ्व छ्य्‌लादिसँ!',
'tooltip-diff'          => 'छिं पतीइ यानादिगु हिलेज्या क्यनादिसँ।',
'tooltip-compareselectedversions' => 'निगु ल्ययातःगु संस्करणया दथुइ भिन्नता स्वयादिसँ।',
'tooltip-watch'          => 'थ्व पौयात छिगु वाचलिस्टय् तनादिसँ',
'tooltip-recreate'        => 'थ्व पौ हुयाछ्वेधुंकुगु जुसां पुनर्निर्माण यानादिसँ',
'tooltip-upload'         => 'अपलोड न्ह्यथनादिसँ',

# Stylesheets
'common.css'   => '/* थन तःगु CSS सकल स्किनय् छ्य्‌लिगु जुइ */',
'standard.css'  => '/* थन तःगु CSS नं स्ट्याण्डर्ड स्किनया छ्य्‌लामितेत प्रभावित याइ */',
'nostalgia.css'  => '/* थन तःगु CSS नं नोस्ट्याल्जिया स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'cologneblue.css' => '/* थन तःगु CSS नं कोलोन ब्लु स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'monobook.css'  => '/* थन तःगु CSS नं मोनोबुक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'myskin.css'   => '/* थन तःगु CSS नं माइस्किन स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'chick.css'    => '/* थन तःगु CSS नं चिक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'simple.css'   => '/* थन तःगु CSS नं सिम्पल स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
'modern.css'   => '/* थन तःगु CSS नं मोडर्न स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',

# Attribution
'others' => 'मेमेगु',

# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'namespacesall' => 'सकल',

# Auto-summaries
'autosumm-new' => 'न्हुगु पौ: $1',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'विषेश पौत:',

);