summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesTn.php
blob: 611e750d96fd2b0918d5d0a6732d53bb25e3ee38 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
<?php
/** Tswana (Setswana)
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Cbrown1023
 * @author Hakka
 */

$messages = array(
# Dates
'sunday'    => 'Tshipi',
'monday'    => 'Mosupologo',
'tuesday'    => 'Labobedi',
'wednesday'   => 'Laboraro',
'thursday'   => 'Labone',
'friday'    => 'Labotlhano',
'saturday'   => 'Matlhatso',
'january'    => 'Firikgong',
'february'   => 'Tlhakole',
'march'     => 'Mopitlo',
'april'     => 'Moranang',
'may_long'   => 'Motsheganong',
'june'     => 'Seetebosigo',
'july'     => 'Phukwi',
'august'    => 'Phatwe',
'september'   => 'Lwetse',
'october'    => 'Phalane',
'november'   => 'Ngwanatsele',
'december'   => 'Sedimonthole',
'january-gen'  => 'Firikgong',
'february-gen' => 'Tlhakole',
'march-gen'   => 'Mopitlo',
'april-gen'   => 'Moranang',
'may-gen'    => 'Motsheganong',
'june-gen'   => 'Seetebosigo',
'july-gen'   => 'Phukwi',
'august-gen'  => 'Phatwe',
'september-gen' => 'Lwetse',
'october-gen'  => 'Phalane',
'november-gen' => 'Ngwanatsele',
'december-gen' => 'Sedimonthole',

'cancel'   => 'Sutlha',
'mytalk'   => 'Puo yame',
'navigation' => 'Tsweletso',

'help'       => 'Thuso',
'search'      => 'Senka',
'searchbutton'   => 'Senka',
'go'        => 'Tsamaya',
'searcharticle'  => 'Tsamaya',
'history_short'  => 'Ditso',
'printableversion' => 'Mokwalo o o ka gatisiwang motlhofo',
'permalink'    => 'Kgolagano ya sennelaruri',
'edit'       => 'Baakanya',
'delete'      => 'Sutlha',
'protect'     => 'Sireletsa',
'talk'       => 'Puisano',
'toolbox'     => 'Lebokoso la dithulusu',
'otherlanguages'  => 'Ka dipuo di sele',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'currentevents'    => 'Ditiragalo tsa sešeng',
'disclaimers'     => 'Tlhapa diatla',
'edithelp'       => 'Thuso ya go fetola',
'mainpage'       => 'Tsebe ya konokono',
'mainpage-description' => 'Tsebe ya konokono',
'portal'        => 'Patlelo ya setšhaba',
'portal-url'      => 'Project:Patlelo ya setšhaba',
'privacy'       => 'Melawana ya sephiri',

'youhavenewmessages'   => 'O na le $1 ($2).',
'newmessageslink'     => 'molaetsa o moša',
'youhavenewmessagesmulti' => 'O na le molaetsa o moša mo $1',
'editsection'       => 'baakanya',
'editold'         => 'baakanya',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main'   => 'Mokwalo',
'nstab-mediawiki' => 'Molaetsa',

# General errors
'viewsource' => 'Lebelela motswedi',

# Login and logout pages
'welcomecreation'  => '== Amogelesega, $1! == 

O ipuletse akhaonte. O seka wa lebala go fetola tse o di dikgatlhegelo tsa gago tsa {{SITENAME}}.',
'yourname'      => 'Leina la modirisi:',
'yourpassword'    => 'Selotlolo sa sephiri:',
'yourpasswordagain' => 'Kwala selotlolo sa gago sa sephiri gape:',
'remembermypassword' => 'Gakologelwa ikwadiso yame mo khompiutareng e',
'login'       => 'Ikwadise',
'userlogin'     => 'Ikwadise / ipulela tsebe',
'logout'       => 'Tswala',
'userlogout'     => 'Tswala',
'notloggedin'    => 'Ga o a ikwadisa',
'createaccount'   => 'Ipulela tsebe',
'youremail'     => 'E-mail:',
'username'      => 'Leina la modirisi:',

# Edit pages
'summary'      => 'Tshoboko',
'minoredit'     => 'Se ke paakanyo e potlana',
'watchthis'     => 'Lebelela tsebe e',
'savearticle'    => 'Boloka tsebe',
'showpreview'    => 'Supa gore go tlaa lebega jang',
'showdiff'      => 'Supa diphetogo',
'whitelistedittitle' => 'Ikwadiso e a tlhokafala fa o batla go baakanya sengwe',

# History pages
'currentrev'     => 'Dipaakanyo tsa sešeng',
'currentrevisionlink' => 'Dipaakanyo tsa sešeng',

# Preferences page
'mypreferences' => 'Dikgatlhegelo tsa me',

# Recent changes
'recentchanges' => 'Diphetogo tsa sešeng',

# Recent changes linked
'recentchangeslinked' => 'Diphetogo tse di tsamaelanang',

# Upload
'upload'     => 'Tsenya mokwalo o o tswang kwantle',
'uploadbtn'    => 'Tsenya mokwalo o o tswang kwantle',
'watchthisupload' => 'Lebelela tsebe e',

# Random page
'randompage' => 'Tsebe e e sa tlhomamang',

# Miscellaneous special pages
'move'     => 'Suta',
'movethispage' => 'Sutisa tsebe e',

# Watchlist
'mywatchlist'  => 'Mafoko a ke a etseng tlhoko',
'watchnologin' => 'Ga o a ikwadisa',
'watch'     => 'Lebelela',
'watchthispage' => 'Lebelela tsebe e',

# Undelete
'undelete-search-submit' => 'Senka',

# Contributions
'mycontris' => 'Seabe same',

# What links here
'whatlinkshere' => 'Ke eng se se gokaganang fa',

# Move page
'move-page-legend' => 'Sutisa tsebe',
'movearticle'   => 'Sutisa tsebe:',
'movepagebtn'   => 'Sutisa tsebe',
'movedto'     => 'sutela kwa',
'1movedto2'    => '[[$1]] o sutisediwa kwa go [[$2]]',
'movereason'    => 'Lebaka:',

# Namespace 8 related
'allmessages' => 'Melaetsa ya maranyane',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Diphetogo tse di faphegileng',

);