summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesVi.php
blob: 77f0956a24cdad7045090240efe084169d370c15 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
<?php
/**
 * Based on Language.php 1.645
 * @package MediaWiki
 * @subpackage Language
 * Compatible to MediaWiki 1.5
 * Initial translation by Trần Thế Trung and Nguyễn Thanh Quang
 * Last update 28 August 2005 (UTC)
 */

$namespaceNames = array(
	NS_MEDIA			=> 'Phương_tiện',
	NS_SPECIAL			=> 'Đặc_biệt',
	NS_MAIN				=> '',
	NS_TALK				=> 'Thảo_luận',
	NS_USER				=> 'Thành_viên',
	NS_USER_TALK		=> 'Thảo_luận_Thành_viên',
	# NS_PROJECT set by $wgMetaNamespace
	NS_PROJECT_TALK		=> 'Thảo_luận_$1',
	NS_IMAGE			=> 'Hình',
	NS_IMAGE_TALK		=> 'Thảo_luận_Hình',
	NS_MEDIAWIKI		=> 'MediaWiki',
	NS_MEDIAWIKI_TALK	=> 'Thảo_luận_MediaWiki',
	NS_TEMPLATE			=> 'Tiêu_bản',
	NS_TEMPLATE_TALK	=> 'Thảo_luận_Tiêu_bản',
	NS_HELP				=> 'Trợ_giúp',
	NS_HELP_TALK		=> 'Thảo_luận_Trợ_giúp',
	NS_CATEGORY			=> 'Thể_loại',
	NS_CATEGORY_TALK	=> 'Thảo_luận_Thể_loại'
);

$quickbarSettings = array(
	'Không', 'Trái', 'Phải', 'Nổi bên trái'
);

$skinNames = array(
	'standard'		=> 'Cổ điển',
	'nostalgia'		=> 'Vọng cổ',
	'myskin'		=> 'Cá nhân'
);

$magicWords = array(
	'redirect'        => array( 0,  '#redirect' , '#đổi'       ),
	'notoc'         => array( 0,  '__NOTOC__' , '__KHÔNGMỤCMỤC__'       ),
	'forcetoc'        => array( 0,  '__FORCETOC__', '__LUÔNMỤCLỤC__'    ),
	'toc'          => array( 0,  '__TOC__' , '__MỤCLỤC__'        ),
	'noeditsection'     => array( 0,  '__NOEDITSECTION__', '__KHÔNGSỬAMỤC__'   ),
	'start'         => array( 0,  '__START__' , '__BẮTĐẦU__'       ),
	'currentmonth'      => array( 1,  'CURRENTMONTH' , 'THÁNGNÀY'     ),
	'currentmonthname'    => array( 1,  'CURRENTMONTHNAME' , 'TÊNTHÁNGNÀY'   ),
	'currentmonthnamegen'  => array( 1,  'CURRENTMONTHNAMEGEN' , 'TÊNDÀITHÁNGNÀY'  ),
	'currentmonthabbrev'   => array( 1,  'CURRENTMONTHABBREV' , 'TÊNNGẮNTHÁNGNÀY' ),
	'currentday'       => array( 1,  'CURRENTDAY'    , 'NGÀYNÀY'   ),
	'currentdayname'     => array( 1,  'CURRENTDAYNAME'  , 'TÊNNGÀYNÀY'   ),
	'currentyear'      => array( 1,  'CURRENTYEAR'  , 'NĂMNÀY'    ),
	'currenttime'      => array( 1,  'CURRENTTIME'   , 'GIỜNÀY'    ),
	'numberofarticles'    => array( 1,  'NUMBEROFARTICLES' , 'SỐBÀI'   ),
	'numberoffiles'     => array( 1,  'NUMBEROFFILES'  , 'SỐTẬPTIN'    ),
	'pagename'        => array( 1,  'PAGENAME'   , 'TÊNTRANG'    ),
	'pagenamee'       => array( 1,  'PAGENAMEE'  , 'TÊNTRANG2'      ),
	'namespace'       => array( 1,  'NAMESPACE'  , 'KHÔNGGIANTÊN'      ),
	'msg'          => array( 0,  'MSG:'   , 'NHẮN:'       ),
	'subst'         => array( 0,  'SUBST:'  , 'THẾ:'      ),
	'msgnw'         => array( 0,  'MSGNW:'  , 'NHẮNMỚI:'       ),
	'end'          => array( 0,  '__END__'  , '__KẾT__'      ),
	'img_thumbnail'     => array( 1,  'thumbnail', 'thumb' , 'nhỏ'  ),
	'img_right'       => array( 1,  'right' , 'phải'         ),
	'img_left'        => array( 1,  'left' , 'trái'        ),
	'img_none'        => array( 1,  'none' , 'không'         ),
	'img_width'       => array( 1,  '$1px'          ),
	'img_center'       => array( 1,  'center', 'centre' , 'giữa'   ),
	'img_framed'       => array( 1,  'framed', 'enframed', 'frame' , 'khung'),
	'int'          => array( 0,  'INT:'          ),
	'sitename'        => array( 1,  'SITENAME' , 'TÊNMẠNG'       ),
	'ns'           => array( 0,  'NS:'          ),
	'localurl'        => array( 0,  'LOCALURL:'       ),
	'localurle'       => array( 0,  'LOCALURLE:'       ),
	'server'         => array( 0,  'SERVER'  , 'MÁYCHỦ'       ),
	'servername'       => array( 0,  'SERVERNAME' , 'TÊNMÁYCHỦ'      ),
	'scriptpath'       => array( 0,  'SCRIPTPATH' , ''      ),
	'grammar'        => array( 0,  'GRAMMAR:'  , 'NGỮPHÁP'      ),
	'notitleconvert'     => array( 0,  '__NOTITLECONVERT__',
'__NOTC__', '__KHÔNGCHUYỂNTÊN__'),
	'nocontentconvert'    => array( 0,  '__NOCONTENTCONVERT__',
'__NOCC__', '__KHÔNGCHUYỂNNỘIDUNG__'),
	'currentweek'      => array( 1,  'CURRENTWEEK' , 'TUẦNNÀY'      ),
	'currentdow'       => array( 1,  'CURRENTDOW'       ),
	'revisionid'       => array( 1,  'REVISIONID' , 'SỐBẢN'      ),
 );

$dateFormats = array(
  MW_DATE_DEFAULT => 'Không lựa chọn',
  1 => '16:12, tháng 1 ngày 15 năm 2001',
  2 => '16:12, ngày 15 tháng 1 năm 2001',
  3 => '16:12, năm 2001 tháng 1 ngày 15',
  4 => '',
  MW_DATE_ISO => '2001-01-15 16:12:34'
);

$linkTrail = "/^([a-zàâçéèêîôûäëïöüùÇÉÂÊÎÔÛÄËÏÖÜÀÈÙ]+)(.*)$/sDu";
$separatorTransformTable = array(',' => '.', '.' => ',' );


$messages = array(
# User Toggles

'tog-editwidth' => 'Cửa sổ soạn thảo mở rộng',
'tog-editondblclick' => 'Nhấn đúp để soạn thảo trang (JavaScript)',
'tog-editsection'	=> 'Bấm liên kết [sửa] để soạn bài',
'tog-editsectiononrightclick'	=> 'Bấm góc phải cạnh đề mục để soạn mục này (JavaScript)',
'tog-fancysig' => 'Chữ ký không có liên kết đến trang cá nhân',
'tog-hideminor' => 'Giấu <i>thay đổi</i> nhỏ',
'tog-justify' => 'Căn đều hai bên đoạn văn',
'tog-minordefault' => 'Các soạn thảo của tôi được mặc định là thay đổi nhỏ',
'tog-nocache' => 'Không lưu trang trong bộ nhớ đệm',
'tog-numberheadings' => 'Đánh số tự động các đề mục',
'tog-previewonfirst' => 'Luôn xem thử trước khi lưu soạn thảo',
'tog-previewontop' => 'Phần xem thử nằm trên hộp soạn thảo',
'tog-rememberpassword' => 'Nhớ mật khẩu của tôi (cookie)',
'tog-showtoc'	=> 'Hiển thị mục lục (cho bài có trên 3 đề mục)',
'tog-showtoolbar' => 'Hiển thị thanh soạn thảo (JavaScript)',
'tog-usenewrc' => 'Thay đổi gần đây nhiều chức năng (JavaScript)',
'tog-underline' => 'Gạch chân liên kết',
'tog-watchdefault' => 'Tự động theo dõi bài tôi viết hoặc sửa',
'tog-highlightbroken' => 'Liên kết đến trang chưa có <a href="" class="new">như này</a> (nếu không thì <a href="" class="internal">như này</a>).',
'tog-enotifminoredits' => 'Gửi thông báo cho tôi về cả sửa đổi nhỏ',
'tog-enotifrevealaddr' => 'Thể hiện địa chỉ thư của tôi trong thư thông báo',
'tog-enotifusertalkpages' => 'Gửi tôi thông báo khi trang thảo luận với tôi thay đổi',
'tog-enotifwatchlistpages' => 'Gửi tôi thông báo về thay đổi của trang',
'tog-externaldiff' => 'Mặc định dùng so sánh bên ngoài',
'tog-externaleditor' => 'Mặc định dùng soạn thảo bên ngoài',
'tog-shownumberswatching' => 'Xem số người xem',

'underline-always' => 'Luôn',
'underline-default' => 'Mặc định của trình duyệt',
'underline-never' => 'Không bao giờ',

# Dates
'sunday' => 'chủ nhật',
'monday' => 'thứ hai',
'tuesday' => 'thứ ba',
'wednesday' => 'thứ tư',
'thursday' => 'thứ năm',
'friday' => 'thứ sáu',
'saturday' => 'thứ bảy',
'january' => 'tháng 1',
'february' => 'tháng 2',
'march' => 'tháng 3',
'april' => 'tháng 4',
'may_long' => 'tháng 5',
'june' => 'tháng 6',
'july' => 'tháng 7',
'august' => 'tháng 8',
'september' => 'tháng 9',
'october' => 'tháng 10',
'november' => 'tháng 11',
'december' => 'tháng 12',
'jan' => 'tháng 1',
'feb' => 'tháng 2',
'mar' => 'tháng 3',
'apr' => 'tháng 4',
'may' => 'tháng 5',
'jun' => 'tháng 6',
'jul' => 'tháng 7',
'aug' => 'tháng 8',
'sep' => 'tháng 9',
'oct' => 'tháng 10',
'nov' => 'tháng 11',
'dec' => 'tháng 12',

# Bits of text used by many pages:
'categories'	=> 'Thể loại',
'category_header' => 'Các bài trong Thể loại "$1"',
'subcategories'	=> 'Tiểu thể loại',
'subcategorycount' => 'Thể loại này có $1 tiểu thể loại.',
'allarticles'  => 'Mọi bài',
'mainpage'   => 'Trang đầu',
'mainpagetext'	=> 'Phần mềm {{SITENAME}} đã cài đặt.',
'portal'    => 'Cộng đồng',
'portal-url'	=> '{{ns:4}}:Cộng_đồng',
'about'     => 'Giới thiệu',
'aboutsite'   => 'Giới thiệu {{SITENAME}}',
'aboutpage'   => '{{ns:4}}:Giới_thiệu',
'article'    => 'Bài',
'help'     => 'Trợ giúp',
'helppage'   => '{{ns:4}}:Trợ giúp',
'bugreports'  => 'Báo lỗi',
'bugreportspage' => '{{ns:4}}:Báo lỗi',
'sitesupport'	=> 'Quyên góp',
'faq'      => 'FAQ',
'faqpage'    => '{{ns:4}}:FAQ',
'edithelp'   => 'Trợ giúp',
'edithelppage' => 'Trợ_giúp:Soạn thảo',
'cancel'    => 'Bỏ',
'qbfind'    => 'Tìm kiếm',
'qbbrowse'   => 'Dẫn lái',
'qbedit'    => 'Sửa',
'qbpageoptions' => 'Lựa chọn',
'qbpageinfo'  => 'Thông tin',
'qbmyoptions'  => 'Lựa chọn của tôi',
'qbspecialpages'	=> 'Trang đặc biệt',
'moredotdotdot'	=> 'Thêm nữa...',
'mypage'    => 'Trang của tôi',
'mytalk'    => 'Thảo luận với tôi',
'anontalk'	=> 'Thảo luận với IP này',
'navigation'	=> 'Dẫn lái',
'currentevents' => 'Thời sự',
'disclaimers'	=> 'Cảnh báo',
'disclaimerpage' => '{{ns:4}}:Cảnh báo chung',
'errorpagetitle' => 'Lỗi',
'returnto'   => 'Quay lại $1.',
'tagline'    => 'Bài từ dự án mở {{SITENAME}}.',
'whatlinkshere' => 'Liên kết tới đây',
'help'     => 'Trợ giúp',
'search'    => 'Tìm kiếm',
'searchbutton' => 'Tìm kiếm',
'history'    => 'Lịch sử',
'printableversion' => 'Bản để in',
'edit'		=> 'Sửa',
'editthispage' => 'Sửa trang này',
'delete'	=> 'Xóa',
'deletethispage' => 'Xóa trang này',
'undelete_short' => 'Phục hồi',
'protect' => 'Khóa',
'protectthispage' => 'Khóa trang này',
'unprotect' => 'Mở',
'unprotectthispage' => 'Mở trang này',
'newpage'    => 'Trang mới',
'talkpage'   => 'Trang thảo luận',
'specialpage'	=> 'Trang đặc biệt',
'personaltools'	=> 'Công cụ cá nhân',
'postcomment'	=> 'Thêm bàn luận',
'articlepage'	=> 'Xem bài',
'talk'		=> 'Thảo luận',
'toolbox'	=> 'Công cụ',
'userpage'   => 'Trang thành viên',
'projectpage' => 'Trang Wikipedia',
'imagepage'   => 'Trang hình',
'viewtalkpage' => 'Trang thảo luận',
'otherlanguages' => 'Ngôn ngữ khác',
'redirectedfrom' => '(đổi hướng từ $1)',
'lastmodifiedat' => 'Lần sửa cuối : $2, $1.',
'viewcount'   => 'Trang này đã được đọc $1 lần.',
'copyright'	=> 'Bản quyền $1.',
'protectedpage' => 'Trang bị khóa',
'nbytes'    => '$1 byte',
'go'      => 'Xem',
'searcharticle'      => 'Xem',
'ok'      => 'OK',
'pagetitle'	=> '$1 - {{SITENAME}}',
'history'	=> 'Lịch sử trang',
'history_short' => 'Lịch sử',
'retrievedfrom' => 'Lấy từ « $1 »',
'newmessageslink' => 'tin nhắn mới',
'editsection'	=> 'Sửa',
'editold'	=> 'Sửa',
'toc'		=> 'Mục lục',
'showtoc'	=> 'xem',
'hidetoc'	=> 'giấu',
'thisisdeleted' => 'Xem hay phục hồi $1 ?',
'restorelink'	=> 'Phục hồi 1 sửa đổi',
'feedlinks'	=> 'Nạp:',

# Short words for each namespace, by default used in the 'article' tab in monobook
'nstab-main' => 'Bài',
'nstab-user' => 'Trang thành viên',
'nstab-media' => 'Phương tiện',
'nstab-special' => 'Đặc biệt',
'nstab-project' => 'Giới thiệu',
'nstab-image' => 'Hình',
'nstab-mediawiki' => 'Tin nhắn',
'nstab-template' => 'Tiêu bản',
'nstab-help' => 'Trợ giúp',
'nstab-category' => 'Thể loại',

# Main script and global functions
'nosuchaction'	=> 'Không hiểu',
'nosuchactiontext' => 'Phần mềm không hiểu bạn muốn làm gì.',
'nosuchspecialpage' => 'Không tìm thấy',
'nospecialpagetext' => 'Không có trang đặc biệt này.',

# General errors
'error'		=> 'Lỗi',
'badaccess' => 'Lỗi truy cập',
'databaseerror' => 'Lỗi cơ sở dữ liệu',
'dberrortext'	=> "Lỗi cú pháp trong cơ sở dữ liệu. Truy vấn vừa rồi là:
<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
từ hàm \"<tt>$2</tt>\".
MySQL báo lỗi \"<tt>$3: $4</tt>\".",
'dberrortextcl' => 'Một truy vấn cơ sở dữ liệu có lỗi cú pháp. Truy vấn vừa rồi là:
"$1"
thực hiện bởi hàm "$2"
MySQL báo lỗi "$3 : $4".',
'noconnect'	=> "Hiện tại không kết nối với cơ sở dữ liệu được.",
'nodb'		=> 'Không thấy cơ sở dữ liệu $1',
'cachederror'	=> 'Đây là bản sao của trang bạn yêu cầu, có thể không cập nhật.',
'readonly'	=> 'Cơ sở dữ liệu bị khóa',
'enterlockreason' => 'Nêu lý do khóa, thời gian khóa',
'readonlytext'	=> "Cơ sở dữ liệu {{SITENAME}} hiện bị khóa, có thể để bảo trì, sau đó sẽ trở lại bìn thường. Lý do khóa :
<p>$1",
'missingarticle' => 'Cơ sở dữ liệu không thấy trang "$1".
Đây không phải lỗi cơ sở dữ liệu, mà có thể là lỗi phần mềm.
Xin báo lỗi này cho người quản lý, nói rõ tên trang bị lỗi.',
'internalerror' => 'Lỗi nội bộ',
'filecopyerror' => 'Không sao chép « $1 » đến « $2 » được.',
'fileinfo' => '$1Ko, type MIME: <tt>$2</tt>',
'filerenameerror' => 'Không đổi tên « $1 » đến « $2 » được.',
'filedeleteerror' => 'Không xóa « $1 » được.',
'filenotfound'	=> 'Không thấy "$1".',
'unexpected' => 'Chưa ngờ tới : "$1"="$2".',
'formerror'	=> 'Lỗi: không gửi đơn đi được.',
'badarticleerror' => 'Không thực hiện được hành động như vậy trên trang này.',
'cannotdelete'	=> "Không xóa trang được.",
'badtitle'	=> 'Đề mục sai',
'badtitletext'	=> 'Đề mục sai, rỗng hay liên kết liên ngôn ngữ sai.',
'laggedslavemode' => 'Chú ý : trang có thể chưa được cập nhật phiên bản cuối.',
'readonly_lag' => 'Cơ sở dữ liệu bị khóa để các máy chủ cập nhật thông tin của nhau.',
'perfdisabled' => 'Chức năng này bị khóa vì nó làm chậm cơ sở dữ liệu.',
'perfdisabledsub' => 'Đây là bản lưu của $1:',
'viewsource'	=> 'Xem mã nguồn',
'protectedtext'	=> 'Trang này đã bị khóa. Xem [[{{ns:4}}:Trang bị khóa]] để biết các lý do.',
'allmessagesnotsupportedDB' => 'Đặc biệt:AllMessages không xem được do wgUseDatabaseMessages bị khóa.',
'allmessagesnotsupportedUI' => 'Đặc biệt:AllMessages không hỗ trợ ngôn ngữ (<b>$1</b>).',
'wrong_wfQuery_params' => 'Tham số sai trong wfQuery()<br />
Hàm : $1<br />
Truy vấn : $2',
'versionrequired' => 'Cần phiên bản $1 của MediaWiki',
'versionrequiredtext' => 'Cần phiên bản $1 của MediaWiki để xem trang này. Xem [[Đặc_biệt:Phiên_bản]]',
'sqlhidden' => '(giấu truy vấn sql)',

# Login and logout pages
#
'logouttitle'	=> 'Đăng xuất',
'logouttext'	=> "Bạn đã đang xuất.
Bạn vẫn dùng {{SITENAME}} được như người vô danh, hoặc đăng nhập lại, có thể dưới tài khoản khác.",

'welcomecreation' => "<h2>Chào mừng, $1!</h2><p>Tài khoản của bạn đã mở. Mời bạn vào trang Lựa chọn cá nhân dành cho bạn.",

'loginpagetitle'   => 'Đăng nhập',
'yourname'      => 'Tên',
'yourpassword'    => 'Mật khẩu',
'yourpasswordagain' => 'Vào lại mật khẩu',
'remembermypassword' => 'Nhớ mật khẩu (cookie)',
'loginproblem'    => '<b>Trục trặc đăng nhập.</b><br />Mời thử lại!',
'alreadyloggedin'  => '\'\'\'$1, bạn đã đăng nhập rồi!\'\'\'<br />',

'login'     => 'Đăng nhập',
'loginprompt'	=> 'Bạn cần bật cookie để đăng nhập vào {{SITENAME}}.',
'userlogin'   => 'Mở tài khoản hay đăng nhập',
'logout'    => 'Đăng xuất',
'userlogout'  => 'Đăng xuất',
'notloggedin'	=> 'Chưa đăng nhập',
'createaccount' => 'Mở tài khoản',
'createaccountmail'	=> 'qua thư điện tử',
'badretype'   => '2 mật khẩu không khớp.',
'userexists'  => "Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác.",
'youremail'   => 'Thư điện tử *',
'yournick'   => 'Chữ ký trong thảo luận (dùng ~~~)',
'yourrealname'	=> 'Tên thật *',
'prefs-help-realname' => '* <strong>Tên thật</strong> (tùy): tên này (nếu được nhập) sẽ được dùng trong các đóng góp của bạn.',
'prefs-help-email' => '* <strong>Thư điện tử</strong> (tùy): người khác có thể gửi thư từ trang này cho bạn mà họ vẫn không biết địa chỉ thư của bạn; địa chỉ thư còn giúp gửi bạn mật khẩu nếu bạn quên.',
'loginerror'  => 'Lỗi đăng nhập',
'nocookiesnew'	=> "Tài khoản đã mở, nhưng bạn chưa được đăng nhập. Xin bật cookies và đăng nhập lại.",
'nocookieslogin' => " Xin bật cookies và đăng nhập lại.",
'noname'    => "Chưa nhập tên.",
'loginsuccesstitle' => "Đăng nhập thành công.",
'loginsuccess' => "Bạn đã đăng nhập vào {{SITENAME}} với tên
\"$1\".",
'nosuchuser'  => "Thành viên \"$1\" không tồn tại. Xin kiểm tra lại tên, hoặc mở tài khoản mới.",
'nosuchusershort' => 'Không có « $1 ». Xin kiểm tra lại.',
'wrongpassword' => 'Mật khẩu sai, xin nhập lại.',
'mailmypassword' => 'Gửi tôi mật khẩu',
'passwordremindertitle' => "Mật khẩu {{SITENAME}}",
'passwordremindertext' => "Ai đó (có thể là bạn) có địa chỉ IP $1 đã xin gửi mật khẩu mới tới thư điện tử của bạn. Mật khẩu mới của \"$2\" \"$3\". Bạn nên đăng nhập và thay đổi mật khẩu này.",
'noemail' => "Thành viên \"$1\" không có thư điện tử.",
'passwordsent' => "Mật khẩu mới đã được gửi tới thư điện tử của thành viên \"$1\". Xin đăng nhập ngay khi nhận được.",
'mailerror'	=> 'Lỗi gửi thư : $1',
'acct_creation_throttle_hit' => 'Bạn đã mở $1 tài khoản. Không thể mở thêm được nữa.',

'eauthentsent' => 'Thư xác nhận đã được gửi. Trước khi dùng chức năng nhận thư, bạn cần thực hiện hướng dẫn trong thư xác nhận, để đảm bảo tài khoản thuộc về bạn.',
'emailauthenticated' => 'Địa chỉ thư điện tử của bạn được xác nhận tại $1.',
'emailconfirmlink' => 'Xác nhận địa chỉ thư điện tử',
'emailnotauthenticated' => 'Địa chỉ thư điện tử của bạn chưa được xác nhận. Chức năng thư điện tử chưa bật.',

# Edit page toolbar
'bold_sample'  => 'Chữ đậm',
'bold_tip'   => 'Chữ đậm',
'italic_sample' => 'Chữ xiên',
'italic_tip'  => 'Chữ xiên',
'link_sample'  => 'Liên kết',
'link_tip'   => 'Liên kết',
'extlink_sample' => 'http://www.vidu.com liên kết ngoài',
'extlink_tip'   => 'Liên kết ngoài (nhớ http://)',
'headline_sample' => 'Đề mục',
'headline_tip' => 'Đề mục cấp 2',
'math_sample'  => 'Nhập công thức toán vào đây',
'math_tip'   => 'Công thức toán (LaTeX)',
'nowiki_sample' => 'Nhập dòng chữ không theo định dạng wiki vào đây',
'nowiki_tip'  => 'Không theo định dạng wiki',
'image_sample' => 'Ví dụ.jpg',
'image_tip'   => 'Chèn hình',
'media_sample' => 'Ví dụ.ogg',
'media_tip'   => 'Liên kết phương tiện',
'sig_tip'    => 'Ký tên có ngày',
'hr_tip'    => 'Dòng kẻ ngang (không nên lạm dụng)',

# Edit pages
'summary'   => 'Tóm tắt&nbsp;',
'subject'	  => 'Đề mục',
'minoredit'  => 'Sửa đổi nhỏ',
'watchthis'  => 'Theo dõi bài này',
'savearticle' => 'Lưu',
'preview'   => 'Xem thử',
'showpreview' => 'Xem thử',
'blockedtitle' => 'Thành viên bị chặn',
"blockedtext" => "Bạn bị chặn bởi $1 vì:<br />$2<p>Bạn có thể liên hệ với $1 hoặc các [[{{ns:4}}:Người quản lý|người quản lý]] khác để thảo luận.",
'whitelistedittitle' => 'Cần đăng nhập để sửa bài',
'whitelistedittext' => 'Bạn cần [[Đặc_biệt:Userlogin|đăng nhập]] để viết bài.',
'whitelistreadtitle' => 'Cần đăng nhập để đọc bài',
'whitelistreadtext' => 'Bạn cần [[Đặc_biệt:Userlogin|đăng nhập]] để đọc bài.',
'whitelistacctitle' => 'Bạn không được phép mở tài khoản.',
'whitelistacctext' => 'Bạn cần [[Đặc_biệt:Userlogin|đăng nhập]] để mở tài khoản.', // Looxix
'loginreqtitle'	=> 'Cần nhập tên',
'accmailtitle' => 'Đã gửi mật khẩu.',
'accmailtext' => 'Mật khẩu của « $1 » đã được gửi đến $2.',

'newarticle'  => '(mới)',
'newarticletext' => 'Nhập nội dung bài viết vào đây.',
'anontalkpagetext' => "---- ''Đây là trang thảo luận của một người vô danh (chưa mở tài khoản hoặc không dùng tài khoản). Chúng ta chỉ có thể dùng [[địa chỉ IP]] để liên hệ. Nhiều thành viên có thể có chung địa chỉ này. Nếu bạn, một thành viên vô danh, nhận được tin nhắn không liên quan đến bạn, bạn có thể [[Đặc_biệt:Userlogin|mở tài khoản]] để tránh nhầm lẫn này.",
'noarticletext' => "(Trang này hiện chưa có gì)",
'clearyourcache'  => "'''Chú ý:''' Sau khi lưu, bạn cần tái truy cập để xem sự thay đổi : Mozilla / Konqueror : ctrl-r, Firefox / IE / Opera : ctrl-f5, Safari : cmd-r.",
'updated'   => '(Cập nhật)',
'note'     => '<strong>Chú ý :</strong>',
'previewnote' => "Chú ý, đây chỉ là thử nghiệm, chưa lưu!",
'previewconflict' => "Trang này có vẻ như đã được lưu bởi người khác sau khi bạn bắt đầu sửa.",
'editing'     => 'Soạn thảo $1',
'editinguser'     => 'Soạn thảo $1',
'editingsection' => 'Soạn thảo $1',
'editingcomment' => 'Soạn thảo $1',
'editconflict' => 'Sửa đổi mâu thuẫn : $1',
'explainconflict' => "<b>Trang này có đã được lưu bởi người khác sau khi bạn bắt đầu sửa. Phía trên là bản vừa được lưu. Phía dưới là sửa đổi của bạn. Bạn phải sửa lại từ bản đã lưu.<br />",
'yourtext'   => 'Nội dung bạn nhập',
'storedversion' => 'Phiên bản lưu',
"editingold"  => "<strong>Chú ý: bạn đang sửa một phiên bản cũ. Nếu bạn lưu, các sửa đổi trên phiên bản mới hơn sẽ mất.</strong>",
"yourdiff" => "Khác",
/*"copyrightwarning" => "*Xin dùng [[{{ns:4}}:Chỗ thử|chỗ thử soạn thảo]] nếu bạn chỉ muốn thử nghiệm.
*Xin đọc thêm hướng dẫn về [[Trợ giúp:Soạn thảo|soạn thảo]] và [[Trợ giúp:Viết bài mới|viết bài mới]].
*Mọi đóng góp cho {{SITENAME}} đều tuân theo GNU Free Documentation Licence (Xem $1). Nếu bạn không muốn nội dung bạn nhập bị người khác sửa, đừng viết vào đây. <br /><b>KHÔNG LẤY TÀI LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC MÀ CHƯA XIN PHÉP!</b>",*/
'copyrightwarning2' => "*Xin dùng [[{{ns:4}}:Chỗ thử|chỗ thử soạn thảo]] nếu bạn chỉ muốn thử nghiệm.
*Xin đọc thêm hướng dẫn về [[Trợ giúp:Soạn thảo|soạn thảo]] và [[Trợ giúp:Viết bài mới|viết bài mới]].
*Mọi đóng góp cho {{SITENAME}} đều tuân theo GNU Free Documentation Licence (Xem $1). Nếu bạn không muốn nội dung bạn nhập bị người khác sửa, đừng viết vào đây. <br /><b>KHÔNG LẤY TÀI LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC MÀ CHƯA XIN PHÉP!</b>",
"longpagewarning" => "<strong>Chú ý : Trang này dài $1 kb; nhiều trình duyệt không tải được trang dài hơn 32 kb. Bạn nên chia nhỏ trang này thành nhiều trang.</strong>",
"readonlywarning" => "<strong>Chú ý : trang này bị khóa để bảo trì. Bạn chỉ có thể sao nội dung để sửa đổi trên máy cá nhân.</strong>",
"protectedpagewarning" => "<strong>Chú ý : trang này bị khóa. Chỉ có quản lý viên mới sửa được. Chú ý tuân thủ [[{{ns:4}}:Trang_bị_khóa|quy định về trang bị khóa]].<strong>",

# History pages
#
'revhistory'  => 'Bản cũ',
'nohistory'  => "Trang này chưa có lịch sử.",
'revnotfound' => 'Không thấy',
'revnotfoundtext' => "Không thấy phiên bản trước của trang này. Xin kiểm tra lại.",

'loadhist'   => 'Đang mở lịch sử...',
'currentrev'  => 'Hiện nay',
'revisionasof' => '$1',
'cur'  => 'nay',
'next'  => 'sau',
'last'  => 'cũ',
'orig'  => 'gốc',
'histlegend' => "Chú thích : (nay) = so sánh với bản hiện nay,
(cũ) = so sánh với bản trước, n = sửa nhỏ",
'selectnewerversionfordiff' => 'Chọn bản mới hơn',
'selectolderversionfordiff' => 'Chọn bản cũ hơn',
'previousdiff' => '&larr; So với trước',
'previousrevision' => '&larr; Bản trước',
'nextdiff' => 'So với sau &rarr;',
'nextrevision' => 'Bản sau &rarr;',


# Category pages
#
'categoriespagetext' => "Các thể loại :",
'categoryarticlecount' => "Có $1 bài trong thể loại này.",


# Diffs
#
'difference' => '(Khác biệt giữa các bản)',
'loadingrev' => 'đang lấy các bản để so sánh',
'lineno' => 'Dòng $1:',
'editcurrent' => 'Sửa bản hiện nay',


# Search results
#
'searchresults' => 'Kết quả tìm',
'searchresulttext' => "Xem thêm [[{{ns:4}}:Tìm_kiếm|hướng dẫn tìm kiếm {{SITENAME}}]].",
'searchsubtitle' => "Cho truy vấn \"[[:$1]]\"",
'searchsubtitleinvalid' => "Cho truy vấn \"$1\"",
'badquery' => 'Truy vấn sai',
'badquerytext' => "Truy vấn sai: ngắn hơn 3 chữ cái, hoặc sai chính tả ví dụ như \"mèo và và chuột\". Xin mời thử lại.",
'matchtotals' => "Truy vấn \"$1\" phù hợp với $2 tên bài và câu chữ trong $3 bài.",
'noexactmatch' => "Không có trang tên như này, xin thử công cụ tìm.",
'titlematches' => "Đề mục tương tự",
'notitlematches' => "Không có tên bài nào có nội dung tương tự",
'textmatches' => "Câu chữ tương tự",
'notextmatches' => "Không có câu chữ nào trong các bài có nội dung tương tự",
'prevn'  => '$1 trước',
'nextn'  => '$1 sau',
'viewprevnext' => 'Xem ($1) ($2) ($3).',
'showingresults' => "Xem <b>$1</b> kết quả bắt đầu từ #<b>$2</b>.",
'showingresultsnum' => "Xem <b>$3</b> kết quả bắt đầu từ #<b>$2</b>.",
'nonefound' => "<strong>Chú ý</strong>: viết truy vấn tìm kiếm dài quá có thể gây khó khăn khi tìm.",
'powersearch' => "Tìm",
'powersearchtext' => "
Tìm trong :<br />
$1<br />
$2 gồm cả trang đổi hướng &nbsp; Tìm $3 $9",
'searchdisabled' => "<p>Công cụ tìm kiếm hiện bị khóa. Chức năng này sẽ được mở lại khi có điều kiện lắp thêm máy chủ. Hiện tại có thể tìm với Google:</p>",
"blanknamespace" => "(Chính)",

# Preferences page
#
'preferences'    => 'Lựa chọn cá nhân',
'prefsnologin'   => 'Chưa đăng nhập',
'prefsnologintext' => "Bạn phải [[Đặc_biệt:Userlogin|đăng nhập]] để sửa các Lựa chọn cá nhân của bạn.",
'prefsreset'    => 'Các Lựa chọn cá nhân đã được mặc định lại.',
'qbsettings'    => 'Các lựa chọn cho thanh công cụ',
'changepassword'  => 'Đổi mật khẩu',
'skin'       => 'Ngoại hình',
'math'				=> 'Công thức toán',
'dateformat'		=> 'Ngày tháng',
'datedefault' => 'Không lựa chọn',
'math_failure'		=> 'Lỗi toán',
'math_unknown_error'	=> 'lỗi chưa rõ',
'math_unknown_function'	=> 'hàm chưa rõ',
'math_lexing_error'	=> 'lỗi chính tả',
'math_syntax_error'	=> 'lỗi ngữ pháp',
'math_image_error'	=> "Không chuyển sang định dạng PNG được, xin kiểm tra lại cài đặt Latex, dvips, gs và convert",
'math_bad_tmpdir'	=> "Không tạo mới hay viết vào thư mục tạm thời được",
'math_bad_output'	=> "Không tạo mới hay viết vào thư mục kết quả được",
'math_notexvc'		=> "Không thấy 'texvc'. Xem math/README để cài đặt lại.",
'prefs-personal'  => 'Thông tin cá nhân',
'prefs-rc'     => 'Thay đổi gần đây',
'prefs-misc'    => 'Lựa chọn khác',
'saveprefs'     => 'Lưu lựa chọn',
'resetprefs'    => 'Mặc định lại lựa chọn',
'oldpassword'    => 'Mật khẩu cũ',
'newpassword'    => 'Mật khẩu mới&nbsp;',
'retypenew'     => 'Gõ lại',
'textboxsize'    => 'Kích thước cửa sổ soạn thảo',
'rows'       => 'Hàng&nbsp;',
'columns'      => 'Cột',
'searchresultshead' => 'Xem kết quả tìm kiếm',
'resultsperpage'  => 'Số kết quả trong một trang&nbsp;',
'contextlines'   => 'Số hàng trong một kết quả',
'contextchars'   => 'Số chữ trong một hàng',
'stubthreshold'   => 'Độ lớn tối thiểu của bài ngắn',
'recentchangescount' => 'Số đề mục trong Thay đổi gần đây',
'savedprefs'    => 'Đã lưu các lựa chọn cá nhân.',
'timezonelegend'  => 'Múi giờ',
'timezonetext'   => "Nếu không chọn, giờ mặc định UTC sẽ được dùng.",
'localtime'     => 'Giờ địa phương',
'timezoneoffset'  => 'Chênh giờ¹',
'servertime'	  => 'Giờ máy chủ',
'guesstimezone'   => 'Dùng giờ của trình duyệt',
"defaultns"     => "Mặc định tìm kiếm trong không gian tên :",
'yourlanguage' => "Ngôn ngữ&nbsp;",

# Recent changes
#
"changes"	=> "sửa đổi",
"recentchanges" => "Thay đổi gần đây",
"recentchangestext" => "[[{{ns:4}}:Chào mừng người mới đến|Chào mừng]] bạn! Trang này dùng để theo dõi các thay đổi gần đây trên {{SITENAME}}.",
'rcnote' => "<strong>$1</strong> thay đổi của <strong>$2</strong> ngày qua.",
'rcnotefrom'	=> "Thay đổi từ <strong>$2</strong> (<b>$1</b> tối đa).",
'rclistfrom'	=> "Xem thay đổi từ $1.",
'rclinks'	=> "Xem $1 thay đổi của $2 ngày qua; $3.",	// Looxix
'diff'      => 'khác',
'hist'      => 'sử',
'hide'      => 'giấu',
'show'      => 'xem',
'minoreditletter' => 'n',
'newpageletter'  => 'M',

# Upload
#
'upload'    => 'Tải lên',
'uploadbtn'  => 'Tải lên',
'reupload'   => 'Tải lại',
'reuploaddesc' => 'Quay lại.',

'uploadnologin' => 'Chưa đăng nhập',
'uploadnologintext' => "Bạn phải [[Đặc_biệt:Userlogin|đăng nhập]] để tải lên tệp tin.",
'uploaderror' => "Lỗi",
'uploadtext'  => "Trước khi truyền hình lên:
*Kiểm tra hình ảnh đã tải lên trước đây tại [[Đặc_biệt:Imagelist|danh sách những hình đã tải lên]].
Khi truyền hình lên:
*Tuân thủ [[{{ns:4}}:Quy định về hình ảnh|quy định về sử dụng hình ảnh]].
*Ghi rõ thẻ quyền. Ví dụ {{<nowiki>PD</nowiki>}} hay {{<nowiki>GFDL</nowiki>}},... Xem thêm [[{{ns:4}}:Thẻ quyền cho hình ảnh|thẻ quyền cho hình ảnh]].
*Dùng định dạng JPEG cho ảnh chụp, PNG cho hình vẽ, và OGG cho âm thanh hay video.
*Ghi tóm lược về hình ảnh giúp người khác có thể dùng lại hình của bạn.
Sau khi truyền hình lên:
*Thông tin tải lên và xóa bỏ được ghi trong [[{{ns:4}}:Nhật trình tải lên|nhật trình tải lên]].
*Để cho hình vào bài, xem [[{{ns:4}}:Cú pháp hình ảnh|cú pháp hình ảnh]].
*Người khác có thể sửa hoặc xóa những thông tin bạn tải lên, và bạn có thể bị cấm tải lên nếu lạm dụng hệ thống.",
"uploadlog" => "Nhật trình tải lên",
"uploadlogpage" => "Nhật_trình_tải_lên",
"uploadlogpagetext" => "Danh sách các tệp tin đã tải lên, theo giờ máy chủ (UTC).
<ul>
</ul>",
'filename'	=> 'Tên&nbsp;',
'filedesc'	=> 'Mô tả&nbsp;',
'filestatus'	=> 'Bản quyền',
'filesource'	=> 'Nguồn',
'copyrightpage' => "{{ns:4}}:Bản quyền",
'copyrightpagename' => "giấy phép {{SITENAME}}",
'uploadedfiles' => "Đã tải xong",
'minlength'	=> "Tên phải dài hơn hai chữ.",
'illegalfilename'	=> 'Tên « $1 » có chứa ký tự không dùng được cho tên trang. Xin hãy đổi tên và tải lại.',
'badfilename' => 'Đổi thành tên « $1 ».',
'badfiletype' => '« .$1 » không phải là định dạng ảnh phù hợp.',
'largefile' => 'Kích thước tập tin không nên vượt quá 100Kb.',
'successfulupload' => 'Đã tải xong',
'fileuploaded' => "Tập tin \"$1\" đã được tải lên thành công.
Xin hãy theo liên kết: $2 đến trang mô tả và điền vào thông tin về tập tin, chẳng hạn như nó đến từ đâu, được tạo ra khi nào và bởi ai, và các chi tiết khác mà bạn biết về nó.
Nếu đây là hình ảnh, bạn có thể cho vào trong trang như sau:
<tt><nowiki>[[Image:$1|thumb|Mô tả hình]]</nowiki></tt>.",
'uploadwarning' => 'Chú ý!',
'savefile' => 'Lưu tệp tin',
'uploadedimage' => 'đã tải lên « [[$1]] »',
'uploaddisabled' => 'Xin lỗi, chức năng tải lên bị khóa.',
'uploadcorrupt' => "Tập tin bị hỏng hoặc có đuôi không chuẩn. Xin kiểm tra và tải lại.",
'fileexists' => "'Một tệp tin với tên này đã tồn tại, xin hãy kiểm tra $1 nếu bạn không muốn thay đổi nó.",
'filemissing' => 'Không thấy tệp tin này',

# Image list
'imagelist' => 'Danh sách hình',
'imagelisttext' => 'Danh sách $1 hình xếp theo $2.',
'getimagelist' => 'Đang lấy danh sách hình',
'ilsubmit' => 'Tìm',
'showlast' => 'Xem $1 hình mới nhất xếp theo $2.',
'byname' => 'tên',
'bydate' => 'ngày',
'bysize' => 'kích cỡ',
'imgdelete' => 'xóa',
'imgdesc' => 'tả',
'imglegend' => "Chú thích: (tả) = xem/sửa mô tả về hình.",
'imghistory' => 'Lịch sử hình',
'revertimg' => 'hồi',
'deleteimg' => 'xóa',
'deleteimgcompletely' => 'xóa hẳn',
'imghistlegend' => "Chú thích: (nay) = Hình hiện nay, (xóa) = Xóa bản cũ, (hồi) = Phục hồi bản cũ.
<br /><i>Ấn vào ngày để xem hình tải lên ngày đó</i>.",
'imagelinks' => 'Liên kết đến hình',
'linkstoimage' => 'Các trang sau có liên kết đến hình:',
'nolinkstoimage' => 'Không có trang nào chứa liên kết đến hình.',
'showbigimage' => 'Tái xuống bản có độ phân giải cao ($1x$2, $3 Kb)',
'imagemaxsize' => 'Giới hạn độ phân giải ảnh là:&nbsp;',
'newimages' => 'Trang trưng bày hình ảnh mới',
'noimages' => 'Không có hình nào.',
# image deletion
'deletedrevision' => 'Đã xóa phiên bản cũ $1.',

# Statistics

'statistics' => 'Thống kê',
'sitestats' => 'Thống kê',
'userstats' => 'Thống kê thành viên',
'sitestatstext' =>'<p style="font-size: 125%; margin-bottom: 0px">Hiện đang có <b>$2</b> [[{{ns:4}}:Bài bách khoa là gì?|bài viết]].</p>

Con số này không bao gồm các trang [[{{ns:4}}:Trang_thảo_luận|thảo luận]], các trang giới thiệu {{SITENAME}}, các [[{{ns:4}}:Trang_đổi_hướng|trang đổi hướng]], và các trang không được coi là có nội dung (ví dụ: không liên kết đến trang khác). Khi tính các trang đó vào, có <b>$1</b> trang.

Đã có tổng cộng <b>$3</b> lần xem, và <b>$4</b> lần sửa kể từ khi dự án này được thiết lập. Trung bình có <b>$5</b> lần sửa cho mỗi trang, và <b>$6</b> lần xem cho mỗi sửa đổi.',
'userstatstext' => "Có <b>$1</b> thành viên đã đăng ký, trong đó có <b>$2</b> là [[{{ns:4}}:Người quản lý|người quản lý]].",

# Maintenance Page
#
'disambiguations'	=> 'Trang định hướng',
'disambiguationspage'	=> "{{ns:4}}:Trang_định_hướng",
'disambiguationstext'	=> "Những trang sau đây liên kết đến một <i>trang định hướng</i>. Lẽ ra chúng nên liên kết thẳng đến một trang phù hợp.<br />Xin xem thêm [$1 thông tin về trang định hướng].<br />Chú ý, dưới đây <i>không</i> liệt kê liên kết từ các không gian tên khác.",
'doubleredirects'	=> 'Đổi hướng kép',
'doubleredirectstext'	=> "Mỗi hàng có chứa các liên kết đến trang chuyển hướng thứ nhất và thứ hai, cũng như dòng đầu tiên của nội dung trang chuyển hướng thứ hai, thường chỉ tới trang đích \"thực sự\", là nơi mà trang chuyển hướng đầu tiên phải trỏ đến.",
'brokenredirects'	=> 'Đổi hướng sai',
'brokenredirectstext'	=> 'Các trang đổi hướng sau đây liên kết đến một trang không tồn tại.',


# Miscellaneous special pages
'uncategorizedpages'  => 'Trang chưa xếp thể loại',
'uncategorizedcategories'  => 'Thể loại chưa phân loại',
'unusedimages' => 'Hình chưa dùng',
'nlinks'    => '$1 liên kết',
'allpages'   => 'Tất cả các trang',
'deadendpages' => 'Trang đường cùng',
'lonelypages'  => 'Trang mồ côi',
'popularpages' => 'Trang nhiều người đọc',
'nviews'    => '$1 lần xem',
'wantedpages'  => 'Trang cần viết',
'randompage'  => 'Trang ngẫu nhiên',
'shortpages'  => 'Bài ngắn',
'longpages'   => 'Bài dài',
'listusers'   => 'Danh sách thành viên',
'specialpages' => 'Các trang đặc biệt',
'spheading'   => 'Các trang đặc biệt',
'recentchangeslinked' => 'Thay đổi liên quan',
'rclsub'    => "(trang liên kết đến \"$1\")",
'newpages'   => 'Các bài mới nhất',
'ancientpages'	=> 'Các bài cũ nhất',
'move'		=> 'đổi tên',
'movethispage' => 'Đổi tên trang này',
'unusedimagestext' => '<p>Xin lưu ý là các địa chỉ mạng bên ngoài có thể liên kết đến một hình ở đây qua một địa chỉ trực tiếp, dù hình này được liệt kê là chưa dùng.</p>',
'booksources'  => "Nguồn tham khảo",
'booksourcetext' => "Dưới đây là danh sách các liên kết đến các địa chỉ bán sách cũ hoặc mới, và có thể có thông tin chi tiết về những sách mà bạn đang tìm. {{SITENAME}} không hề liên quan gì với những công ty trên đây, và danh sách này không nên được hiểu là một sự chứng nhận nào đó đối với những công ty trên.",
'alphaindexline' => '$1 đến $2',
'version' => 'Phiên bản',

# All pages
#
'allinnamespace' => "Mọi trang (không gian $1)",
'allpagesnext' => "Sau",
'allpagesprev' => "Trước",
'allpagessubmit' => "Hiển thị",

# Email this user
#
'mailnologin' => 'Không có địa chỉ gửi thư',
'mailnologintext' => 'Bạn phải [[Đặc_biệt:Userlogin|đăng nhập]] và có khai báo một địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong phần [[Đặc_biệt:Preferences|lựa chọn cá nhân]] thì mới gửi được thư cho người khác.',
'emailuser' => 'Gửi thư cho người này',
'emailpage' => 'Gửi thư',
'emailpagetext' => 'Nếu người này đã cung cấp địa chỉ thư điện tử, biểu mẫu dưới đây sẽ cho bạn gửi thư. Địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ xuất hiện trong phần địa chỉ người gửi của bức thư, nên người nhận có thể trả lời lại bạn.',
'noemailtitle' => 'Không có địa chỉ nhận thư',
'noemailtext' => 'Người này không cung cấp một địa chỉ thư hợp lệ, hoặc đã chọn không nhận thư từ người khác.',

'emailfrom' => 'Từ',
'emailto' => 'Đến',
'emailsubject' => 'Chủ đề',
'emailmessage' => 'Nội dung',
'emailsend' => 'Gửi',
'emailsent' => 'Đã gửi',
'emailsenttext' => 'Thư của bạn đã được gửi.',
'usermailererror' => 'Lỗi gửi thư:',
'defemailsubject' => 'thư gửi từ {{SITENAME}}',

# Watchlist
#
'watchlist'	=> 'Trang tôi theo dõi',
'nowatchlist'	=> "Chưa có gì.",
'watchnologin'	=> 'Chưa đăng nhập',
'watchnologintext' => "Bạn phải [[Đặc_biệt:Userlogin|đăng nhập]] mới sửa đổi được danh sách theo dõi.",
'addedwatch'	=> 'Đã vào danh sách theo dõi',
'addedwatchtext' => "Trang \"$1\" đã được cho vào [[Đặc_biệt:Watchlist|danh sách theo dõi]].
Những sửa đổi đối với trang này và trang thảo luận của nó sẽ được liệt kê, và được <b>in đậm</b> trong [[Đặc_biệt:Recentchanges|danh sách các thay đổi mới]].
<p>Nếu bạn muốn cho trang này ra khỏi danh sách theo dõi, nhấn vào \"Ngừng theo dõi\" ở trên.",
'removedwatch'	=> 'Đã ra khỏi danh sách theo dõi',
'removedwatchtext' => "Trang « $1 » đã ra khỏi danh sách theo dõi.",
'watch'		=> 'Theo dõi',
'watchthispage'	=> 'Theo dõi trang này',
'unwatch'	=> 'ngừng theo dõi',
'unwatchthispage' => 'Ngừng theo dõi',
'notanarticle'	=> 'Không phải bài viết',
'watchnochange' => 'Không có trang nào bạn theo dõi được sửa đổi.',
'watchdetails' => "* Bạn theo dõi $1 trang không kể trang thảo luận. $3 <br />
*[$4 Xem và sửa lại danh sách]", // Looxix
'watchmethod-recent'=> 'Dưới đây hiện thay đổi mới với các trang theo dõi.',
'watchmethod-list' => 'Dưới đây hiện danh sách các trang theo dõi.',
'removechecked'   => 'Ngưng theo dõi mục đã chọn',
'watchlistcontains' => "Danh sách theo dõi của bạn có $1 trang.",
'watcheditlist'   => 'Đây là sắp xếp theo chữ cái các trang bạn theo dõi. Chọn các trang bạn muốn ngưng theo dõi và nhấn "Ngưng theo dõi mục đã chọn".',
'removingchecked'  => 'Đang ngưng theo dõi trang yêu cầu...',
'couldntremove'   => "Không thể ngưng theo dõi trang '$1'...",
'iteminvalidname'  => "Tên trang '$1' không hợp lệ...",
'wlnote'      => "$1 sửa đổi mới trong <b>$2</b> giờ qua.",
'wlshowlast'    => "Xem $1 giờ $2 ngày qua, hoặc $3",
'wlsaved'      => 'Đây là bản lưu danh sách theo dõi.',

# Delete/protect/revert

'deletepage'  => 'Xóa trang',
'confirm'    => 'Khẳng định',
'excontent' => 'nội dung cũ là:',
'exbeforeblank' => 'nội dung trước khi xóa là:',
'exblank' => 'trang rỗng',
'confirmdelete' => 'Khẳng định xóa',
'deletesub'   => "(Xóa \"$1\")",
'historywarning' => '<b>Chú ý</b>: trang bạn sắp xóa đã có lịch sử:',
'confirmdeletetext' => "Bạn sắp xóa hẳn một trang hoặc hình cùng với tất cả lịch sử của nó khỏi cơ sở dữ liệu. Xin khẳng định bạn hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra, và bạn thực hiện đúng [[{{ns:4}}:Quy_định|quy định]].",
'actioncomplete' => 'Xong',
'deletedtext'  => "\"$1\" đã được xóa. Xem danh sách các xóa bỏ gần nhất tại $2.",
'deletedarticle' => "đã xóa \"$1\"",
'dellogpage'  => 'Nhật trình xóa',
'dellogpagetext' => 'Danh sách xóa mới, theo giờ máy chủ (UTC).
<ul>
</ul>',
'deletionlog'  => 'nhật trình xóa',
'reverted'   => 'Đã quay lại phiên bản cũ',
'deletecomment' => 'Lý do',
'imagereverted' => 'Đã quay lại phiên bản cũ.',
'rollback'   => 'Quay lại sửa đổi cũ',
'rollback_short' => 'Quay lại',
'rollbacklink' => 'quay lại',
'rollbackfailed' => 'Không quay lại được',
'cantrollback' => 'Không quay lại được; trang này có 1 tác giả.',
'alreadyrolled' => "Không thể quay lại phiên bản của [[$1]] bởi [[Thành_viên:$2|$2]] ([[Thảo_luận_thành_viên:$2|Thảo luận]]). Đã có sửa đổi lần cuối bởi [[Thành_viên:$3|$3]] ([[Thảo_luận_thành_viên:$3|Thảo luận]]).",
#  only shown if there is an edit comment
'editcomment' => "Tóm lược sửa đổi: \"<i>$1</i>\".",
'revertpage'  => "đã hủy sửa đổi của $2, quay về phiên bản của $1",
'sessionfailure' => 'Có thể có trục trặc với phiên đăng nhập của bạn; thao tác này đã bị hủy để tránh việc cướp quyền đăng nhập. Xin hãy tải lại trang và thử lại.',
'protectlogpage' => 'Nhật trình khóa',
'protectlogtext' => "Danh sách khóa/mở (xem [[{{ns:4}}:Các trang bị khóa|các trang bị khóa]]).",
'protectedarticle' => "đã khóa $1",
'unprotectedarticle' => "đã mở $1",
'protectsub' =>"(Khóa \"$1\")",
'confirmprotecttext' => 'Bạn thật sự muốn khóa trang này?',
'confirmprotect' => 'Khẳng định khóa',
'protectmoveonly' => 'Chỉ không cho di chuyển',
'protectcomment' => 'Lý do',
'unprotectsub' =>"(Mở \"$1\")",
'confirmunprotecttext' => 'Bạn thật sự muốn mở trang này?',
'confirmunprotect' => 'Khẳng định mở',
'unprotectcomment' => 'Lý do',

# Groups
'editusergroup' => 'Sửa các nhóm thành viên',


'userrights-lookup-user' => 'Quản lý nhóm thành viên',
'userrights-user-editname' => 'Nhập tên thành viên:',

# user groups editing
#
'userrights-editusergroup' => 'Sửa nhóm thành viên',
'saveusergroups' => 'Lưu nhóm thành viên',
'userrights-groupsmember' => 'Thành viên của:',
'userrights-groupsavailable' => 'Các nhóm hiện nay:',
'userrights-groupshelp' => 'Chọn nhóm mà bạn muốn thêm hay bớt thành viên. Các nhóm không được chọn sẽ không thay đổi. Có thể chọn nhóm bằng CTRL + Chuột trái',

# Special:Undelete
'undelete' => 'Khôi phục',
'undeletepage' => 'Xem và khôi phục trang bị xóa',
'undeletepagetext' => 'Các trang sau có thể khôi phục được từ thùng rác. Thùng rác được xóa định kỳ.',
'undeletearticle' => 'Khôi phục',
'undeleterevisions' => "$1 bản được lưu",
'undeletehistory' => 'Nếu bạn khôi phục trang này, tất cả các phiên bản của nó sẽ được phục hồi vào lịch sử của trang. Nếu một trang mới có cùng tên đã được tạo ra kể từ khi xóa trang này, các phiên bản được khôi phục sẽ xuất hiện trong lịch sử trước, và phiên bản hiện hành của trang mới sẽ không bị thay thế.',
'undeleterevision' => "Xóa lúc $1",
'undeletebtn' => 'Khôi phục',
'undeletedarticle' => "đã khôi phục \"$1\"",
'undeletedrevisions' => "$1 bản được khôi phục",

# Contributions
'contributions' => 'Đóng góp',
'mycontris'   => 'Đóng góp của tôi',
'contribsub'  => "Của $1",
'nocontribs'  => 'Không tìm thấy.',
'ucnote'    => "</b>$1</b> thay đổi mới của người này trong <b>$2</b> ngày qua.",
'uclinks'    => "Xem $1 thay đổi mới; xem $2 ngày qua.",
'uctop'     => '(mới nhất)' ,
'newbies'    => 'người mới',

# What links here
'whatlinkshere' => 'Liên kết đến đây',
'notargettitle' => 'Không hiểu',
'notargettext' => 'Xin chỉ rõ trang mục tiêu.',
'linklistsub'  => '(Các liên kết)',
'linkshere'   => 'Các trang sau liên kết đến đây:',
'nolinkshere'  => 'Không có liên kết đến đây.',
'isredirect'  => 'trang đổi hướng',

# Block/unblock IP

'blockip'    => 'Cấm thành viên',
'blockiptext'  => "Mẫu dưới để cấm một địa chỉ IP hoặc một tài khoản.
Chức năng này chỉ nên dùng để ngăn những hành vi phá hoại, và phải tuân theo [[{{ns:4}}:Quy_định|quy_định]]. Xin cho biết lý do cấm.",
'ipaddress'   => 'Địa chỉ IP/tên tài khoản',
'ipbexpiry'   => 'Thời hạn',
'ipbreason'   => 'Lý do',
'ipbsubmit'   => 'Cấm',
'badipaddress' => 'Địa chỉ IP không hợp lệ',
'blockipsuccesssub' => 'Đã cấm',
'blockipsuccesstext' => "\"$1\" đã bị cấm.
<br />Xem lại những lần cấm tại [[Đặc_biệt:Ipblocklist|danh sách cấm]].",
'unblockip'   => 'Bỏ cấm',
'unblockiptext' => 'Mẫu sau để khôi phục lại quyền sửa bài đối với một địa chỉ IP hoặc tài khoản đã bị cấm trước đó.',
'ipusubmit'   => 'Bỏ cấm',
'ipblocklist'  => 'Danh sách cấm',
'blocklistline' => "$1, $2 đã cấm $3 (thời hạn $4)",
'blocklink'   => 'cấm',
'unblocklink'  => 'bỏ cấm',
'contribslink' => 'đóng góp',
'autoblocker'  => "Bị tự động cấm vì dùng chung địa chỉ IP với \"$1\". Lý do \"$2\".",
'blocklogpage' => 'Nhật trình cấm',
'blocklogentry' => 'đã cấm "$1", thời hạn $2',
'blocklogtext' => 'Nhật trình lưu những lần cấm và bỏ cấm. Các địa chỉ IP bị cấm tự động không được liệt kê. Xem thêm
[[Đặc_biệt:Ipblocklist|danh sách cấm]].',
'unblocklogentry'  => 'đã hết cấm "$1"',
'range_block_disabled' => 'Không được cấm hàng loạt.',
'ipb_expiry_invalid'  => 'Thời điểm hết hạn không hợp lệ.',
'ip_range_invalid' => "Dải IP không hợp lệ.",
'proxyblocker' => 'Chặn proxy',
'proxyblockreason' => 'Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm vì là proxy mở. Xin hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của bạn và thông báo với họ về vấn đề an ninh nghiêm trọng này.',
'proxyblocksuccess' => "Đã xong.",
// Chỗ này có thể lỗi
'sorbs'     => 'SORBS DNSBL',
'sorbsreason'  => 'Địa chỉ IP của bạn bị liệt kê là một proxy mở theo [http://www.sorbs.net SORBS] DNSBL.',
'sorbs_create_account_reason' => 'Địa chỉ IP của bạn bị liệt kê là một proxy mở theo [http://www.sorbs.net SORBS] DNSBL. Bạn không thể mở được tài khoản.',

# Developer tools
'lockdb'    => 'Khóa cơ sở dữ liệu',
'unlockdb'   => 'Mở cơ sở dữ liệu',
'lockdbtext'  => 'Khóa cơ sở dữ liệu sẽ không cho phép người dùng sửa đổi các trang, thay đổi thông số cá nhân của họ, sửa danh sách theo dõi, và những thao tác khác đòi hỏi phải thay đổi trong cơ sở dữ liệu.
Xin hãy khẳng định là bạn có ý định thực hiện điều này, và bạn sẽ mở khóa cơ sở dữ liệu khi xong công việc bảo trì của bạn.',
'unlockdbtext' => 'Mở khóa cơ sở dữ liệu sẽ lại cho phép các người dùng có thể sửa đổi trang, thay đổi thông số cá nhân của họ, sửa đổi danh sách theo dõi của họ, và nhiều thao tác khác đòi hỏi phải có thay đổi trong cơ sở dữ liệu.
Xin hãy khẳng định đây là điều bạn định làm.',
'lockconfirm'  => 'Vâng, tôi thực sự muốn khóa cơ sở dữ liệu.',
'unlockconfirm' => 'Vâng, tôi thực sự muốn mở cơ sở dữ liệu.',
'lockbtn'    => 'Khóa cơ sở dữ liệu',
'unlockbtn'   => 'Mở cơ sở dữ liệu',
'locknoconfirm' => 'Bạn đã không chọn vào ô khẳng định.',
'lockdbsuccesssub' => 'Khóa thành công cơ sở dữ liệu',
'unlockdbsuccesssub' => 'Mở thành công cơ sở dữ liệu',
'lockdbsuccesstext' => 'Cơ sở dữ liệu đã bị khóa.
<br />Nhớ bỏ khóa sau khi bảo trì xong.',
'unlockdbsuccesstext' => 'Cơ sở dữ liệu đã được mở khóa.',

# Special:Makesysop
'makesysoptitle'  => 'Phong một thành viên làm quản lý',
'makesysoptext'   => 'Mẫu này được các tổng quản lý dùng để phong các thành viên bình thường thành người quản lý.
Hãy gõ tên của thành viên cần phong quyền quản lý vào ô này và nhấn nút.',
'makesysopname'   => 'Tên thành viên:',
'makesysopsubmit'  => 'Phong quyền quản lý cho thành viên này',
'makesysopok'    => "<b>Thành viên \"$1\" đã thành quản lý</b>",
'makesysopfail'   => "<b>Thành viên \"$1\" không thể trở thành quản lý được. (Liệu bạn có nhập tên đúng không?)</b>",
'setbureaucratflag' => 'Đặt cờ tổng quản lý',
'rightslogtext'   => 'Đây là nhật trình lưu những thay đổi đối với các quyền hạn thành viên.',
'rights'      => 'Quyền:',
'set_user_rights'  => 'Đặt quyền hạn cho thành viên',
'user_rights_set'  => "<b>Quyền hạn thành viên của \"$1\" đã được cập nhật</b>",
'set_rights_fail'  => "<b>Quyền hạn thành viên của \"$1\" không thể xác lập được. (Liệu bạn có gõ sai tên không?)</b>",'makesysop'     => 'Phong một thành viên làm quản lý',


# Spam
'spamprotectiontitle' => 'Bộ lọc chống thư rác',
'spamprotectiontext' => 'Trang bạn muốn lưu bị bộ lọc thư rác chặn lại. Đây có thể do một liên kết dẫn tới một địa chỉ bên ngoài.',
'spamprotectionmatch' => 'Nội dung sau đây đã kích hoạt bộ lọc thư rác: $1',

'subcategorycount' => "Có $1 tiểu thể loại trong thể loại này.",
'categoryarticlecount' => "Có $1 bài trong thể loại này.",
'listingcontinuesabbrev' => " tiếp",

# Patrolling
#
'markaspatrolleddiff'  => "Đánh dấu tuần tra",
'markaspatrolledtext'  => "Đánh dấu tuần tra",
'markedaspatrolled'   => "Đã đánh dấu tuần tra",
'markedaspatrolledtext' => "Bản được đánh dấu đã tuần tra.",
'rcpatroldisabled'   => "\"Thay đổi gần đây\" của các trang tuần tra không bật",
'rcpatroldisabledtext' => "Chức năng \"thay đổi gần đây\" của các trang tuần tra hiện không được bật.",

# Move page

'movepage'   => 'Di chuyển',
'movepagetext' => 'Dùng mẫu dưới đây sẽ đổi tên một trang, đồng thời chuyển tất cả lịch sử của nó sang tên mới.
*Tên cũ sẽ tự động đổi hướng sang tên mới.
*Trang sẽ <b>không</b> bị chuyển nếu đã có một trang tại tên mới, trừ khi nó rỗng hoặc là trang đổi hướng và không có lịch sử sửa đổi. Điều này có nghĩa là bạn có thể đổi tên một trang lại như trước lúc nó được đổi tên nếu bạn nhầm, và bạn không thể ghi đè một trang đã có sẵn.
*Những liên kết đến tên trang cũ sẽ không thay đổi; cần [[Đặc_biệt:DoubleRedirects|kiểm tra]] những trang chuyển hướng kép và sai.<br />
<b>Bạn phải đảm bảo những liên kết tiếp tục trỏ đến đúng trang cần thiết.</b>',
'movepagetalktext' => 'Trang thảo luận đi kèm nếu có, sẽ được tự động chuyển theo \'\'\'trừ khi:\'\'\'
*Bạn đang chuyển xuyên qua không gian tên,
*Một trang thảo luận đã tồn tại dưới tên bạn chọn, hoặc
*Bạn không chọn vào ô bên dưới.

Trong những trường hợp này, bạn phải di chuyển hoặc hợp nhất trang theo kiểu thủ công nếu muốn.',
'movearticle'  => 'Di chuyển',
'movenologin'  => 'Chưa đăng nhập',
'movenologintext' => "Bạn phải [[Đặc_biệt:Userlogin|đăng nhập]] mới di chuyển trang được.",
'newtitle'   => 'Tên mới',
'movepagebtn'  => 'Di chuyển',
'pagemovedsub' => 'Di chuyển thành công',
'pagemovedtext' => "Trang \"[[$1]]\" đổi thành \"[[$2]]\".",
'articleexists' => 'Đã có một trang với tên đó, hoặc tên bạn chọn không hợp lệ.
Xin hãy chọn tên khác.',
'talkexists'  => 'Trang được di chuyển thành công, nhưng trang thảo luận tương ứng không thể chuyển được vì đã có một trang thảo luận ở tên mới.
Xin hãy hợp nhất chúng lại.',
'movedto'    => 'đổi thành',
'movetalk'   => 'Di chuyển trang "thảo luận" nếu có.',
'talkpagemoved' => 'Trang thảo luận tương ứng đã chuyển.',
'talkpagenotmoved' => 'Trang thảo luận tương ứng <strong>không</strong> chuyển.',
'1movedto2'   => "$1 đổi thành $2",
'1movedto2_redir' => '$1 đổi thành $2 qua đổi hướng',
'movereason' => 'Lý do',

# Export page
'export'    => 'Xuất các trang',
'exporttext'  => 'Bạn có thể xuất nội dung và lịch sử sửa đổi của một trang hay tập hợp trang nào đó vào trong các XML. Trong tương lai, cũng có thể nhập vào một mạng khác chạy phần mềm MediaWiki.

Để xuất nội dung các bài, gõ vào tên bài trong cửa sổ dưới đây, mỗi tên một hàng, và cho biết là bạn muốn chọn phiên bản hiện tại cùng với các phiên bản cũ của nó, với các dòng về lịch sử trang, hay chỉ phiên bản hiện hành với thông tin về lần sửa đổi cuối cùng.',
'exportcuronly' => 'Chỉ xuất phiên bản hiện hành, không xuất tất cả lịch sử trang',

# Namespace 8 related
'allmessages'  => 'Thông báo hệ thống',
'allmessagesname' => 'Tên thông báo',
'allmessagesdefault' => 'Nội dung mặc định',
'allmessagescurrent' => 'Nội dung hiện thời',
'allmessagestext'  => 'Đây là toàn bộ thông báo hệ thống có trong không gian tên MediaWiki: .',
'allmessagesnotsupportedUI' => 'Ngôn ngữ giao diện hiện tại của bạn <b>$1</b> không được Đặc_biệt:AllMessages hỗ trợ tại đây.',
'allmessagesnotsupportedDB' => 'Đặc_biệt:AllMessages không được hỗ trợ vì wgUseDatabaseMessages bị tắt.',

# Thumbnails
'thumbnail-more'  => 'Phóng lớn',
'missingimage'   => "<b>Không có hình</b><br /><i>$1</i>",
'filemissing'    => 'Không có tệp tin',

# Special:Import
'import'  => 'Nhập các trang',
'importtext'  => 'Xin hãy xuất tập tin từ wiki nguồn sử dụng công cụ Đặc_biệt:Export, lưu nó vào đĩa và tải lên ở đây.',
'importfailed' => "Không nhập được: $1",
'importnotext' => 'Trang trống không có nội dung',
'importsuccess' => 'Nhập thành công!',
'importhistoryconflict' => 'Có mâu thuẫn trong lịch sử của các phiên bản (trang này có thể đã được nhập vào trước đó)',

# Keyboard access keys for power users
'accesskey-compareselectedversions' => 'v',
'accesskey-minoredit'		=> 'i',
'accesskey-preview'			=> 'p',
'accesskey-save'			=> 's',
'accesskey-search'			=> 'f',

# tooltip help for the main actions
'tooltip-search' => 'Tìm kiếm [alt-f]',
'tooltip-minoredit' => 'Đánh dấu đây là sửa đổi nhỏ [alt-i]',
'tooltip-save' => 'Lưu lại những thay đổi của bạn [alt-s]',
'tooltip-preview' => 'Xem thử những thay đổi trước khi lưu! [alt-p]',
'tooltip-compareselectedversions' => 'Xem khác biệt giữa hai phiên bản của trang này. [alt-v]',
'tooltip-watch' => 'Cho trang này vào danh sách theo dõi [alt-w]',

# Metadata
'nodublincore' => 'Máy chủ không hỗ trợ siêu dữ liệu Dublin Core RDF.',
'nocreativecommons' => 'Máy chủ không hỗ trợ siêu dữ liệu Creative Commons RDF.',
'notacceptable' => 'Máy chủ không thể cho ra định dạng dữ liệu tương thích với phần mềm của bạn.',

# Attribution
'anonymous' => "Thành viên vô danh của {{SITENAME}}",
'siteuser' => "Thành viên $1 của {{SITENAME}}",
'lastmodifiedatby' => "Trang này được $3 cập nhật lần cuối lúc $2, $1.",
'and' => 'và',
'othercontribs' => "dựa trên công trình của $1.",
'others' => 'những người khác',
'siteusers' => "Thành viên $1 của {{SITENAME}}",
'creditspage' => 'Trang ghi nhận đóng góp',
'nocredits' => 'Không có thông tin ghi nhận đóng góp cho trang này.',

# confirmemail
'confirmemail' => 'Xác nhận thư điện tử',
'confirmemail_text' => 'Cần kiểm tra địa chỉ thư điện tử trước khi lưu. Ấn nút bên dưới để gửi thư xác nhận đến địa chỉ. Thư xác nhận có một mã xác nhận; khi bạn nhập mã xác nhận vào đây, địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ được xác nhận.',
'confirmemail_send' => 'Gửi thư xác nhận',
'confirmemail_sent' => 'Thư xác nhận đã được gửi',
'confirmemail_sendfailed' => 'Không thể gửi thư xác nhận. Xin kiểm tra lại địa chỉ thư.',
'confirmemail_invalid' => 'Mã xác nhận sai. Mã này có thể đã hết hạn',
'confirmemail_success' => 'Thư điện tử của bạn đã được xác nhận. Bạn có thể đăng nhập được.',
'confirmemail_loggedin' => 'Địa chỉ thư điện tử của bạn đã được xác nhận',
'confirmemail_error' => 'Có trục trặc',
'confirmemail_subject' => 'Xác nhận thư điện tử tại {{SITENAME}}',
'confirmemail_body' => 'Ai đó, có thể là bạn, với địa chỉ thư điện tử $1, đã mở tài khoản "$2" dùng địa chỉ này ở {{SITENAME}}.

Để xác nhận rằng tài khoản này của bạn và dùng chức năng thư điện tử ở {{SITENAME}}, xin mở địa chỉ mạng sau :

$3

Nếu không phải bạn, đừng mở địa chỉ này. Mã xác nhận này sẽ hết hạn lúc $4.',

# Math
'mw_math_png' => 'Luôn cho ra dạng hình PNG',
'mw_math_simple' => 'HTML nếu rất đơn giản, nếu không PNG',
'mw_math_html' => 'HTML nếu có thể, nếu không PNG',
'mw_math_source' => 'Để là TeX (cho trình duyệt văn bản)',
'mw_math_modern' => 'Dành cho trình duyệt hiện đại',
'mw_math_mathml' => 'MathML nếu có thể',

'usercssjsyoucanpreview' => "'''Chú ý :''' xem thử trước để kiểm tra trang css/js mới trước khi lưu.",
'usercsspreview' => "'''Bạn đang xem thử trang css và nó chưa được lưu !'''",
'userjspreview' => "'''Bạn đang xem thử trang Javascript và nó chưa được lưu !'''",

# stylesheets
'Monobook.css' => '/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */',
# Monobook.js: tooltips and access keys for monobook
'Monobook.js' => '/* tooltips and access keys */
var ta = new Object();
ta[\'pt-userpage\'] = new Array(\'.\',\'Trang của tôi\');
ta[\'pt-anonuserpage\'] = new Array(\'.\',\'Trang của IP bạn đang dùng\');
ta[\'pt-mytalk\'] = new Array(\'n\',\'Thảo luận với tôi\');
ta[\'pt-anontalk\'] = new Array(\'n\',\'Thảo luận với địa chỉ IP này\');
ta[\'pt-preferences\'] = new Array(\'\',\'Lựa chọn cá nhân của tôi\');
ta[\'pt-watchlist\'] = new Array(\'l\',\'Thay đổi của các trang tôi theo dõi.\');
ta[\'pt-mycontris\'] = new Array(\'y\',\'Đóng góp của tôi\');
ta[\'pt-login\'] = new Array(\'o\',\'Đăng nhập sẽ có lợi hơn, tuy nhiên không bắt buộc.\');
ta[\'pt-anonlogin\'] = new Array(\'o\',\'Không đăng nhập vẫn tham gia được, tuy nhiên đăng nhập sẽ lợi hơn.\');
ta[\'pt-logout\'] = new Array(\'o\',\'Đăng xuất\');
ta[\'ca-talk\'] = new Array(\'t\',\'Thảo luận về trang này\');
ta[\'ca-edit\'] = new Array(\'e\',\'Bạn có thể sửa được trang này. Xin xem thử trước khi lưu.\');
ta[\'ca-addsection\'] = new Array(\'+\',\'Thêm bình luận vào đây.\');
ta[\'ca-viewsource\'] = new Array(\'e\',\'Trang này được khóa. Bạn có thể xem mã nguồn.\');
ta[\'ca-history\'] = new Array(\'h\',\'Những phiên bản cũ của trang này.\');
ta[\'ca-protect\'] = new Array(\'=\',\'Khóa trang này lại\');
ta[\'ca-delete\'] = new Array(\'d\',\'Xóa trang này\');
ta[\'ca-undelete\'] = new Array(\'d\',\'Khôi phục lại những sửa đổi trên trang này trước khi nó bị xóa\');
ta[\'ca-move\'] = new Array(\'m\',\'Di chuyển trang này\');
ta[\'ca-nomove\'] = new Array(\'\',\'Bạn không thể di chuyển trang này\');
ta[\'ca-watch\'] = new Array(\'w\',\'Thêm trang này vào danh sách theo dõi\');
ta[\'ca-unwatch\'] = new Array(\'w\',\'Bỏ trang này khỏi danh sách theo dõi\');
ta[\'search\'] = new Array(\'f\',\'Tìm kiếm\');
ta[\'p-logo\'] = new Array(\'\',\'Trang đầu\');
ta[\'n-mainpage\'] = new Array(\'z\',\'Trang đầu của dự án mở\');
ta[\'n-portal\'] = new Array(\'\',\'Giới thiệu dự án, cách sử dụng, tìm kiếm thông tin ở đây\');
ta[\'n-currentevents\'] = new Array(\'\',\'Xem thời sự\');
ta[\'n-recentchanges\'] = new Array(\'r\',\'Danh sách các thay đổi gần đây\');
ta[\'n-randompage\'] = new Array(\'x\',\'Xem trang ngẫu nhiên\');
ta[\'n-help\'] = new Array(\'\',\'Nơi tìm hiểu thêm cách dùng.\');
ta[\'n-sitesupport\'] = new Array(\'\',\'Quyên góp xây dựng dự án mở\');
ta[\'t-whatlinkshere\'] = new Array(\'j\',\'Các trang liên kết đến đây\');
ta[\'t-recentchangeslinked\'] = new Array(\'k\',\'Thay đổi gần đây của các trang liên kết đến đây\');
ta[\'feed-rss\'] = new Array(\'\',\'Nạp RSS cho trang này\');
ta[\'feed-atom\'] = new Array(\'\',\'Nạp Atom cho trang này\');
ta[\'t-contributions\'] = new Array(\'\',\'Xem đóng góp của người này\');
ta[\'t-emailuser\'] = new Array(\'\',\'Gửi thư cho người này\');
ta[\'t-upload\'] = new Array(\'u\',\'Tải hình ảnh hoặc tệp tin lên\');
ta[\'t-specialpages\'] = new Array(\'q\',\'Danh sách các trang đặc biệt\');
ta[\'ca-nstab-main\'] = new Array(\'c\',\'Xem trang này\');
ta[\'ca-nstab-user\'] = new Array(\'c\',\'Xem trang về người này\');
ta[\'ca-nstab-media\'] = new Array(\'c\',\'Xem trang phương tiện\');
ta[\'ca-nstab-special\'] = new Array(\'\',\'Đây là một trang dặc biệt, bạn không thể sửa đổi được nó.\');
ta[\'ca-nstab-project\'] = new Array(\'a\',\'Xem trang dự án\');
ta[\'ca-nstab-image\'] = new Array(\'c\',\'Xem trang hình\');
ta[\'ca-nstab-mediawiki\'] = new Array(\'c\',\'Xem thông báo hệ thống\');
ta[\'ca-nstab-template\'] = new Array(\'c\',\'Xem tiêu bản\');
ta[\'ca-nstab-help\'] = new Array(\'c\',\'Xem trang trợ giúp\');
ta[\'ca-nstab-category\'] = new Array(\'c\',\'Xem trang thể loại\');',


# EXIF
'exif-imagewidth' => 'Bề ngang',
'exif-imagelength' => 'Chiều cao',
'exif-compression' => 'Kiểu nén',
'exif-samplesperpixel' => 'Số mẫu trên điểm ảnh',
'exif-xresolution' => 'Phân giải trên bề ngang',
'exif-yresolution' => 'Phân giải theo chiều cao',
'exif-jpeginterchangeformat' => 'Vị trí SOI JPEG',
'exif-jpeginterchangeformatlength' => 'Kích cỡ (byte) của JPEG',
'exif-transferfunction' => 'Hàm chuyển đổi',
'exif-datetime' => 'Ngày tháng sửa',
'exif-imagedescription' => 'Tiêu đề của hình',
'exif-make' => 'Hãng máy ảnh',
'exif-model' => 'Kiểu máy ảnh',
'exif-software' => 'Phần mềm đã dùng',
'exif-artist' => 'Tác giả',
'exif-copyright' => 'Bản quyền',
'exif-exifversion' => 'Phiên bản exif',
'exif-makernote' => 'Lưu ý của nhà sản xuất',
'exif-relatedsoundfile' => 'Tệp âm thanh liên quan',
'exif-flash' => 'Đèn chớp',
'exif-whitebalance' => 'Độ sáng trắng',
'exif-contrast' => 'Độ tương phản',
'exif-saturation' => 'Độ bão hòa',
'exif-compression-1' => 'Không nén',
'exif-orientation-1' => 'Thường',
'exif-orientation-2' => 'Lộn ngược theo phương ngang',
'exif-orientation-3' => 'Quay 180°',
'exif-orientation-4' => 'Lộn ngược theo phương dọc',
'exif-orientation-5' => 'Quay 90° bên trái và lộn thẳng đứng',
'exif-orientation-6' => 'Quay 90° bên phải',
'exif-orientation-7' => 'Quay 90° bên phải và lộn thẳng đứng',
'exif-orientation-8' => 'Quay 90° bên trái',
'exif-componentsconfiguration-0' => 'không có',
'exif-aperturevalue' => 'Độ mở ống kính',
'exif-bitspersample' => 'Bit trên mẫu',
'exif-brightnessvalue' => 'Độ sáng',
'exif-cfapattern' => 'Mẫu CFA',
'exif-colorspace' => 'Không gian màu',
'exif-componentsconfiguration' => 'Ý nghĩa thành phần',
'exif-compressedbitsperpixel' => 'Độ nén (bit/điểm)',
'exif-contrast-0' => 'Thường',
'exif-contrast-1' => 'Nhẹ',
'exif-contrast-2' => 'Mạnh',
'exif-customrendered' => 'Sửa hình thủ công',
'exif-customrendered-0' => 'Thường',
'exif-customrendered-1' => 'Thủ công',


# Info
"infosubtitle" => "Thông tin về trang",
"numedits" => "Số lần sửa đổi (bài chính): $1",
"numtalkedits" => "Số lần sửa đổi (trang thảo luận): $1",
"numwatchers" => "Số người theo dõi: $1",
"numauthors" => "Số người sửa đổi khác nhau (bài chính): $1",
"numtalkauthors" => "Số người sửa đổi khác nhau (trang thảo luận): $1",

# labels for User: and Title: on Special:Log pages
'specialloguserlabel' => 'Thành viên:',
'speciallogtitlelabel' => 'Tên bài:',

#Logs
'alllogstext' => 'Xem nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, quản lý. Có thể xem theo từng loại, theo tên thành viên, hoặc tên trang.',
'allnotinnamespace' => 'Mọi trang (không trong không gian $1)',
'allpagesfrom' => 'Xem trang từ:',

# new stuffs
'already_bureaucrat' => 'Người này đã là tổng quản lý',
'already_sysop' => 'Người này đã là quản lý',
'changed' => 'Đã sửa',
'compareselectedversions' => 'So sánh các bản đã chọn',
'createarticle' => 'Viết bài mới',
'created' => 'đã viết mới',
'currentevents-url' => 'Thời_sự',
'currentrevisionlink' => 'xem bản hiện nay',
'data' => 'dữ liệu',
'default' => 'mặc định',
'delete_and_move' => 'Xóa và đổi tên',
'delete_and_move_reason' => 'Xóa để có chỗ đổi tên',
'delete_and_move_text' => ' ==Cần xóa==
Bài với tên "[[$1]]" đã tồn tại. Bạn có muốn xóa nó để di chuyển tới tên này không?',
'deletedrev' => '[đã xóa]',
'destfilename' => 'Tên mới',
'edit-externally'=> 'Sửa bằng phần mềm bên ngoài',
'edit-externally-help' => '* Xem thêm [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:External_editors hướng dẫn bằng tiếng Anh]',

'emptyfile' => 'Tệp tin tải lên là rỗng. Xin kiểm tra lại tên tệp tin.',
'enotif_body' => 'Gửi $WATCHINGUSERNAME, trang $PAGETITLE tại {{SITENAME}} đã được $CHANGEDORCREATED vào $PAGEEDITDATE bởi $PAGEEDITOR, xem {{fullurl:$PAGETITLE_RAWURL}} để biết phiên bản hiện nay. Tóm tắt của $NEWPAGE: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT Liên hệ người sửa: thư {{fullurl:Special:Emailuser|target=$PAGEEDITOR_RAWURL}} {{fullurl:User:$PAGEEDITOR_RAWURL}} Sẽ không có thông báo mới nếu bạn không xem trang này. Bạn có thể thay đổi các cài đặt về các trang theo dõi. Hệ thống thông báo {{SITENAME}} -- Để thay đổi cài đặt, mời vào {{fullurl:Special:Watchlist|edit=yes}} Góp ý của bạn: {{fullurl:Help:Contents}}',
'enotif_lastvisited' => 'Xem {{fullurl:$PAGETITLE_RAWURL|diff=0&oldid=$OLDID}} để biết các thay đổi từ khi bạn xem lần cuối.',
'enotif_mailer' => 'Thông báo của {{SITENAME}}',
'enotif_newpagetext' => 'Trang này mới',
'enotif_reset' => 'Đánh dấu đã xem mọi trang',
'enotif_subject' => '$PAGETITLE tại {{SITENAME}} đã thay đổi $CHANGEDORCREATED bởi $PAGEEDITOR',
'excontentauthor' => 'nội dung cũ: "$1" (người viết duy nhất "$2")',
'externaldberror' => 'Có thể có lỗi cơ sở dữ liệu hoặc bạn không thể cập nhật tài khoản bên ngoài.',
'files' => 'Tệp tin',
'histfirst' => 'cũ nhất',
'histlast' => 'mới nhất',
'imagelistall' => 'tất cả',
'immobile_namespace' => 'Tên mới đặc biệt; không đổi sang tên đó được.',
'importinterwiki' => 'Nhập giữa các wiki',
'importnosources' => 'Không có nguồn nhập giữa wiki và việc nhập lịch sử bị tắt.',
'info_short' => 'Thông tin',
'intl' => 'Liên kết liên ngôn ngữ',
'invalidemailaddress' => 'Địa chỉ thư điện tử có vẻ sai. Xin nhập lại.',
'invert' => 'Đảo ngược lựa chọn',
'ipboptions' => '2 giờ:2 hours,1 ngày:1 day,3 ngày:3 days,1 tuần:1 week,2 tuần:2 weeks,1 tháng:1 month,3 tháng:3 months,6 tháng:6 months,1 năm:1 year,vô hạn:infinite',
'ipbother' => 'Thời hạn khác',
'ipbotheroption' => 'khác',
'log' => 'Nhật trình',
"mainpagedocfooter" => "Xin đọc [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diện] và [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Cẩm nang sử dụng] (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.",
'mediawarning' => " '''Cảnh báo''': Tệp tin này có thể làm hại máy tính của bạn. <hr />",
'movelogpage' => 'Nhật trình đổi tên',
'movelogpagetext' => 'Các trang bị đổi tên.',
'namespace' => 'Không gian:',
"newwindow"   => "(mở cửa sổ mới)",
'nextpage'     => 'Bài sau ($1)',
'noemailprefs' => '<strong>Không có địa chỉ thư điện tử</strong>, chức năng sau có thể không hoạt động.',
'noimages' => 'Chưa có hình',
'nonunicodebrowser' => '<strong>CHU Y: Trinh duyet cua ban khong ho tro Unicode, xin sua lai truoc khi viet bai.</strong><strong>WARNING: Your browser is not unicode compliant, please change it before editing an article.</strong>',
'number_of_watching_users_pageview' => ' [$1 người xem]',
'passwordtooshort' => 'Mật khẩu cần chứa ít nhất $1 chữ.',
'perfcached' => 'Dữ liệu sau lấy từ bộ nhớ đệm và có thể không cập nhật:',
'prefs-help-email-enotif' => 'Địa chỉ thư này cũng được dùng để gửi bạn thư thông báo nếu bạn lựa chọn chức năng này.',
'print' => 'In',
'recentchangesall' => 'tất cả',
'restrictedpheading' => 'Trang đặc biệt hạn chế',
'revertmove' => 'lùi lại',
'saveusergroups' => 'Lưu nhóm thành viên',
'scarytranscludedisabled' => 'Liên wiki bị tắt',
'scarytranscludefailed' => 'Tiêu bản cho $1 bị tắt',
'scarytranscludetoolong' => 'Địa chỉ mạng dài quá',
'searchfulltext' => 'Tìm toàn văn',
'shareduploadwiki' => 'Xin xem thêm [$1 mô tả tệp tin]',
'showdiff' => 'Xem thay đổi',
'sourcefilename' => 'Tên tệp tin nguồn',

'templatesused' => 'Các tiêu bản dùng trong trang này',
'thumbsize' => 'Kích thước thu nhỏ:&nbsp;',
'tooltip-diff' => 'Xem thay đổi bạn đã thực hiện [alt-d]',
'tryexact' => 'Thử tìm đoạn văn khớp chính xác với từ khóa',
'upload_directory_read_only' => 'Thư mục tải lên không ghi vào được',
'uploadvirus' => 'Tệp tin có virút: $1',
'userrights' => 'Quản lý quyền thành viên',
'views' => 'Xem',
'watchlistall1' => 'tất cả',
'watchlistall2' => 'tất cả',
'wlheader-enotif' => '* Đã bật thông báo qua thư điện tử.',
'wlheader-showupdated' => "* Các trang đã thay đổi từ lần cuối bạn xem chúng được in '''đậm'''",
'wlhideshowown' => '$1 sửa đổi của tôi',
'yourdomainname' => 'Tên miền của bạn',
'yourvariant' => 'Ngôn ngữ địa phương',
'sitesupport-url' => '{{ns:4}}:Quyên_góp',
'uploadnewversion-linktext' => 'Tải lên phiên bản mới',
'selfmove' => 'Tên mới giống tên cũ; không đổi tên được.',
'ipadressorusername' => 'Địa chỉ IP hay tên thành viên',
'fileinfo' => ' $1Ko, kiểu MIME: <tt>$2</tt>',
'groups' => 'Các nhóm',
'noimage' => 'Không có hình này, bạn có thể [$1 tải nó lên]',
'proxyblocksuccess'	=> "Xong.",

'namespacesall' => 'tất cả',
'fileuploadsummary' => 'tóm tắt',
'prefixindex' => 'Mục lục theo không gian tên',
'mostlinked'=>'Trang được liên kết đến nhiều nhất',
'unusedcategories' => 'Thể loại chưa dùng',
'permalink' => 'Liên kết thường trực',
'noimage-linktext' => 'tải lên',
'nolicense' => 'chưa chọn',

# Còn cần việt hóa phần exif rất dài nữa

// exifgps:

);


?>