summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/Cite/i18n/core/hsb.json
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2015-06-04 07:31:04 +0200
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2015-06-04 07:58:39 +0200
commitf6d65e533c62f6deb21342d4901ece24497b433e (patch)
treef28adf0362d14bcd448f7b65a7aaf38650f923aa /extensions/Cite/i18n/core/hsb.json
parentc27b2e832fe25651ef2410fae85b41072aae7519 (diff)
Update to MediaWiki 1.25.1
Diffstat (limited to 'extensions/Cite/i18n/core/hsb.json')
-rw-r--r--extensions/Cite/i18n/core/hsb.json28
1 files changed, 0 insertions, 28 deletions
diff --git a/extensions/Cite/i18n/core/hsb.json b/extensions/Cite/i18n/core/hsb.json
deleted file mode 100644
index 57f86233..00000000
--- a/extensions/Cite/i18n/core/hsb.json
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-{
- "@metadata": {
- "authors": [
- "Michawiki"
- ]
- },
- "cite-desc": "Přidawa taflički <nowiki><ref[ name=id]></nowiki> a <nowiki><references /></nowiki> za žórłowe podaća",
- "cite_error": "Referencny zmylk: $1",
- "cite_error_ref_numeric_key": "Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;ref&gt;</code>; \"name\" njesmě jednora hódnota integer być, wužij wopisowace mjeno.",
- "cite_error_ref_no_key": "Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;ref&gt;</code>; \"ref\" bjez wobsaha dyrbi mjeno měć.",
- "cite_error_ref_too_many_keys": "Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;ref&gt;</code>; njepłaćiwe mjena, na př. předołho",
- "cite_error_ref_no_input": "Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;ref&gt;</code>; \"ref\" bjez mjena dyrbi wobsah měć",
- "cite_error_references_invalid_parameters": "Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;references&gt;</code>; žane parametry dowolene, wužij jenož <code>&lt;references /&gt;</code>",
- "cite_error_references_invalid_parameters_group": "Njepłaćiwa taflička <code>&lt;references&gt;</code>;\njenož parameter \"group\" je dowoleny.\nWužij <code>&lt;references /&gt;</code> abo <code>&lt;references group=\"...\" /&gt;</code>",
- "cite_error_references_no_backlink_label": "Zwučene etikety wróćowotkazow wućerpjene.\nDefinuj wjace w powěsći <nowiki>[[MediaWiki:Cite references link many format backlink labels]]</nowiki>",
- "cite_error_no_link_label_group": "Swójske wotkazowe etikety za skupinu \"$1\" hižo njejsu.\nDefinuj dalše w zdźělence <nowiki>[[MediaWiki:$2]]</nowiki>.",
- "cite_error_references_no_text": "Njepłaćiwa referenca formy <code>&lt;ref&gt;</code>; žadyn tekst za referency z mjenom <code>$1</code> podaty.",
- "cite_error_included_ref": "Kónčny <code>&lt;/ref&gt;</code> za tafličku <code>&lt;ref&gt;</code> faluje",
- "cite_error_refs_without_references": "Taflički <code>&lt;ref&gt;</code> ekistuja, ale žana taflička code>&lt;references/&gt;</code> je so namakała",
- "cite_error_group_refs_without_references": "Taflički <code>&lt;ref&gt;</code> eksistuja za skupinu z mjenom \"$1\", ale njeje so wotpowědowaca taflička <code>&lt;references group=\"$1\"/&gt;</code> namakała abo začinjacy <code>&lt;/ref&gt;</code> faluje",
- "cite_error_references_group_mismatch": "Taflička <code>&lt;ref&gt;</code> w <code>&lt;references&gt;</code> je ze skupinskim atributom \"$1\" w konflikće.",
- "cite_error_references_missing_group": "Taflička <code>&lt;ref&gt;</code>, kotraž je w <code>&lt;references&gt;</code> definowana, ma skupinski atribut \"$1\", kotryž so w prjedawšim teksće njejewi.",
- "cite_error_references_missing_key": "Taflička <code>&lt;ref&gt;</code> z mjenom \"$1\", kotraž je w <code>&lt;references&gt;</code> definowana, so w prjedawšim teksće njewužiwa.",
- "cite_error_references_no_key": "Taflička <code>&lt;ref&gt;</code>, kotraž je w <code>&lt;references&gt;</code> definowana, mjenowy atribut nima.",
- "cite_error_empty_references_define": "Taflička <code>&lt;ref&gt;</code>, kotraž je w <code>&lt;references&gt;</code> z mjenom \"$1\" definowana, wobsah nima.",
- "cite_references_link_accessibility_label": "Horje skočić",
- "cite_references_link_many_accessibility_label": "Horje skočić do:"
-}