summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ParserFunctions/i18n/ca.json
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2014-12-27 15:41:37 +0100
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2014-12-31 11:43:28 +0100
commitc1f9b1f7b1b77776192048005dcc66dcf3df2bfb (patch)
tree2b38796e738dd74cb42ecd9bfd151803108386bc /extensions/ParserFunctions/i18n/ca.json
parentb88ab0086858470dd1f644e64cb4e4f62bb2be9b (diff)
Update to MediaWiki 1.24.1
Diffstat (limited to 'extensions/ParserFunctions/i18n/ca.json')
-rw-r--r--extensions/ParserFunctions/i18n/ca.json31
1 files changed, 31 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/ParserFunctions/i18n/ca.json b/extensions/ParserFunctions/i18n/ca.json
new file mode 100644
index 00000000..93bc9e32
--- /dev/null
+++ b/extensions/ParserFunctions/i18n/ca.json
@@ -0,0 +1,31 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Jordi Roqué",
+ "Qllach",
+ "SMP",
+ "Vriullop"
+ ]
+ },
+ "pfunc_desc": "Millora el processat amb funcions lògiques",
+ "pfunc_time_error": "Error: temps invàlid",
+ "pfunc_time_too_long": "Error: massa crides #time",
+ "pfunc_time_too_big": "Error: #time només admet anys fins al 9999.",
+ "pfunc_time_too_small": "Error: #time només admet anys des de 0.",
+ "pfunc_rel2abs_invalid_depth": "Error: Adreça invàlida al directori: «$1» (s'intentava accedir a un node superior de l'arrel)",
+ "pfunc_expr_stack_exhausted": "Error de l'expressió: Pila exhaurida",
+ "pfunc_expr_unexpected_number": "Error de l'expressió: Nombre inesperat",
+ "pfunc_expr_preg_match_failure": "Error de l'expressió: Error de funció no compresa i inesperada",
+ "pfunc_expr_unrecognised_word": "Error de l'expressió: Paraula no reconeguda \"$1\"",
+ "pfunc_expr_unexpected_operator": "Error de l'expressió: Operador $1 inesperat",
+ "pfunc_expr_missing_operand": "Error de l'expressió: Falta l'operand de $1",
+ "pfunc_expr_unexpected_closing_bracket": "Error de l'expressió: Parèntesi inesperat",
+ "pfunc_expr_unrecognised_punctuation": "Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut \"$1\"",
+ "pfunc_expr_unclosed_bracket": "Error de l'expressió: Parèntesi no tancat",
+ "pfunc_expr_division_by_zero": "Divisió entre zero",
+ "pfunc_expr_invalid_argument": "Valor no vàlid per a $1: < -1 ó > 1",
+ "pfunc_expr_invalid_argument_ln": "Valor no vàlid per a ln: <= 0",
+ "pfunc_expr_unknown_error": "Error de l'expressió: Desconegut ($1)",
+ "pfunc_expr_not_a_number": "A $1: el resultat no és un nombre",
+ "pfunc_string_too_long": "Error: La cadena és $1 caràcters massa llarga"
+}