summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/Gadgets/i18n/vi.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/Gadgets/i18n/vi.json')
-rw-r--r--extensions/Gadgets/i18n/vi.json13
1 files changed, 12 insertions, 1 deletions
diff --git a/extensions/Gadgets/i18n/vi.json b/extensions/Gadgets/i18n/vi.json
index bf833e02..bfceff82 100644
--- a/extensions/Gadgets/i18n/vi.json
+++ b/extensions/Gadgets/i18n/vi.json
@@ -21,5 +21,16 @@
"gadgets-export-title": "Xuất tiện ích",
"gadgets-not-found": "Không tìm thấy tiện ích “$1”.",
"gadgets-export-text": "Để xuất tiện ích $1, hãy bấm nút “{{int:gadgets-export-download}}”, lưu tập tin được tải về, mở trang Special:Import trên wiki đích và tải nó lên. Sau đó, thêm mã này vào trang MediaWiki:Gadgets-definition:\n<pre>$2</pre>\nBạn phải có đủ quyền truy cập trên wiki đích (bao gồm quyền sửa đổi thông điệp hệ thống) và wiki phải bật chức năng xuất từ tập tin tải lên.",
- "gadgets-export-download": "Tải về"
+ "gadgets-export-download": "Tải về",
+ "apihelp-query+gadgetcategories-description": "Cho ra danh sách thể loại tiện ích.",
+ "apihelp-query+gadgetcategories-param-names": "Tên của các thể loại để lấy.",
+ "apihelp-query+gadgetcategories-example-1": "Lấy danh sách các thể loại tiện ích đang tồn tại",
+ "apihelp-query+gadgetcategories-example-2": "Lấy tất cả thông tin về các thể loại có tên “foo” và “bar”",
+ "apihelp-query+gadgets-description": "Cho ra danh sách các tiện ích được sử dụng trên wiki này.",
+ "apihelp-query+gadgets-param-ids": "ID của các tiện ích để lấy.",
+ "apihelp-query+gadgets-param-allowedonly": "Chỉ liệt kê các tiện ích mà người dùng hiện tại có phép sử dụng.",
+ "apihelp-query+gadgets-param-enabledonly": "Chỉ liệt kê các tiện ích được kích hoạt bởi người dùng hiện tại.",
+ "apihelp-query+gadgets-example-3": "Lấy danh sách các tiện ích thuộc thể loại “foo”",
+ "apihelp-query+gadgets-example-4": "Lấy thông tin về các tiện ích “foo” và “bar”",
+ "apihelp-query+gadgets-example-5": "Lấy danh sách các tiện ích được kích hoạt bởi người dùng hiện tại"
}