summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/Interwiki/i18n/vi.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/Interwiki/i18n/vi.json')
-rw-r--r--extensions/Interwiki/i18n/vi.json5
1 files changed, 0 insertions, 5 deletions
diff --git a/extensions/Interwiki/i18n/vi.json b/extensions/Interwiki/i18n/vi.json
index dbda5aa3..b009e5b2 100644
--- a/extensions/Interwiki/i18n/vi.json
+++ b/extensions/Interwiki/i18n/vi.json
@@ -9,23 +9,18 @@
"interwiki-title-norights": "Xem dữ liệu liên wiki",
"interwiki-desc": "Thêm một [[Special:Interwiki|trang đặc biệt]] để xem sửa đổi bảng liên wiki",
"interwiki_intro": "Đây là nội dung của bảng liên wiki.",
- "interwiki-legend-show": "Xem chú giải",
- "interwiki-legend-hide": "Ẩn chú giải",
"interwiki_prefix": "Tiền tố",
"interwiki-prefix-label": "Tiền tố:",
"interwiki_prefix_intro": "Tiền tố liên wiki dùng trong cú pháp wiki <code>[<nowiki />[tiền tố:<em>tên trang</em>]]</code>.",
"interwiki_url_intro": "Mẫu địa chỉ URL. Dấu hiệu $1 được thay bằng <em>tiền tố</em> khi nào sử dụng cú pháp ở trên.",
"interwiki_local": "Chuyển tiếp",
"interwiki-local-label": "Chuyển tiếp:",
- "interwiki_local_intro": "Khi nào truy cập wiki bộ phận dùng tiền tố liên wiki trong URL, yêu cầu HTTP được:",
"interwiki_local_0_intro": "bác bỏ, thường thông báo lỗi “{{int:badtitle}}” thay thế.",
"interwiki_local_1_intro": "đổi hướng tới URL đích trong định nghĩa liên kết liên wiki, coi như là URL dẫn đến trang địa phương.",
"interwiki_trans": "Nhúng bản mẫu",
"interwiki-trans-label": "Nhúng bản mẫu:",
- "interwiki_trans_intro": "Khi nào sử dụng cú pháp wiki <code>{<nowiki />{tiền tố:<em>tên trang</em>}}</code>:",
"interwiki_trans_1_intro": "cho phép nhúng trang từ wiki bên ngoài, nếu wiki này cho phép nhúng trang liên wiki nói chung",
"interwiki_trans_0_intro": "thay vì cho phép nhúng liên wiki, tìm kiếm trang trong không gian tên bản mẫu địa phương.",
- "interwiki_intro_footer": "Xem [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:Interwiki_table?uselang=vi MediaWiki.org] để biết thêm thông tin về bảng liên wiki.\nCó [[Special:Log/interwiki|nhật trình các thay đổi]] tại bảng liên wiki.",
"interwiki_1": "có",
"interwiki_0": "không",
"interwiki_error": "LỖi: Bảng liên wiki hiện đang trống, hoặc có vấn đề gì đó đã xảy ra.",