summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesLo.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesLo.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesLo.php1201
1 files changed, 599 insertions, 602 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesLo.php b/languages/messages/MessagesLo.php
index efa1695e..a1ec10d0 100644
--- a/languages/messages/MessagesLo.php
+++ b/languages/messages/MessagesLo.php
@@ -96,347 +96,347 @@ $digitTransformTable = array(
$messages = array(
# User preference toggles
-'tog-underline' => 'ຂີດເສັ້ນກ້ອງລິງກ໌:',
-'tog-hideminor' => 'ເຊື່ອງການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ ໃນ ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ',
-'tog-hidepatrolled' => 'ເຊື່ອງ ການລາດຕະເວນດັດແກ້ ໃນ ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ',
-'tog-newpageshidepatrolled' => 'ເຊື່ອງ ການລາດຕະເວນດັດແກ້ ໃນ ລາຍການໜ້າໃໝ່',
-'tog-extendwatchlist' => 'ຂະຫຍາຍ ລາຍການຕິດຕາມ ເພື່ອ ສະແດງທຸກໆການປ່ຽນແປງ',
-'tog-usenewrc' => 'ສະແດງ ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ ເປັນສີເຂັ້ມ (JavaScript)',
-'tog-numberheadings' => 'ໜາຍເລກຫົວຂໍ້ແບບອັດຕະໂນມັດ',
-'tog-showtoolbar' => 'ສະແດງ ທູລບາດັດແກ້ (JavaScript)',
-'tog-editondblclick' => 'ໃຫ້ສາມາດດັດແກ້ ໂດຍ ດັບເບິລ໌ ຄລິກ (JavaScript)',
-'tog-editsection' => 'ໃຫ້ສາມາດ ດັດແກ້ເປັນພາກ ໂດຍ ກົດລິ້ງຄ໌ [ດັດແກ້]',
+'tog-underline' => 'ຂີດເສັ້ນກ້ອງລິງກ໌:',
+'tog-hideminor' => 'ເຊື່ອງການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ ໃນ ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ',
+'tog-hidepatrolled' => 'ເຊື່ອງ ການລາດຕະເວນດັດແກ້ ໃນ ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ',
+'tog-newpageshidepatrolled' => 'ເຊື່ອງ ການລາດຕະເວນດັດແກ້ ໃນ ລາຍການໜ້າໃໝ່',
+'tog-extendwatchlist' => 'ຂະຫຍາຍ ລາຍການຕິດຕາມ ເພື່ອ ສະແດງທຸກໆການປ່ຽນແປງ',
+'tog-usenewrc' => 'ສະແດງ ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ ເປັນສີເຂັ້ມ (JavaScript)',
+'tog-numberheadings' => 'ໜາຍເລກຫົວຂໍ້ແບບອັດຕະໂນມັດ',
+'tog-showtoolbar' => 'ສະແດງ ທູລບາດັດແກ້ (JavaScript)',
+'tog-editondblclick' => 'ໃຫ້ສາມາດດັດແກ້ ໂດຍ ດັບເບິລ໌ ຄລິກ (JavaScript)',
+'tog-editsection' => 'ໃຫ້ສາມາດ ດັດແກ້ເປັນພາກ ໂດຍ ກົດລິ້ງຄ໌ [ດັດແກ້]',
'tog-editsectiononrightclick' => 'ໃຫ້ສາມາດ ດັດແກ້ ໂດຍກົດປຸ່ມຂວາ ຂອງເມົາສ໌ ຢູ່ <br /> ຫົວຂໍ້ຂອງພາກ (JavaScript)',
-'tog-showtoc' => 'ສະແດງເນື້ອໃນ (ຂອງ ໝ້າທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 3 ໜາຍເລກຫົວຂໍ້)',
-'tog-rememberpassword' => 'ຈົດຈໍາການເຊັນເຂົ້າຂອງຂ້ອຍ ຢູ່ ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍນີ້ (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
-'tog-watchcreations' => 'ເພີ່ມ ໜ້າທີ່ຂ້ອຍສ້າງ ເຂົ້າໃນ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ຂ້ອຍ',
-'tog-watchdefault' => 'ເພີ່ມໜ້າ ທີ່ ຂ້ອຍດັດແກ້ ໃສ່ ລາຍຕິດຕາມ ຂອງ ຂ້ອຍ',
-'tog-watchmoves' => 'ເພີ່ມ ໜ້າທີ່ຂອ້ຍຍ້າຍ ໃສ່ ລາຍການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ',
-'tog-watchdeletion' => 'ເພີ່ມ ໜ້າ ທີ່ຂ້ອຍລຶບ ໃສ່ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ຂ້ອຍ',
-'tog-minordefault' => 'ຖ້າບໍ່ມີການຕັ້ງ ກຳໜົດໃຫ້ທຸກໆການດັດແກ້ ເປັນ ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ',
-'tog-previewontop' => 'ສະແດງ ຜົນການດັດແກ້ ເທິງ ຊ່ອງດັດແກ້',
-'tog-previewonfirst' => 'ສະແດງ ຜົນການດັດແກ້ ໃນ ເວລາດັດແກ້ເທື່ອທຳອິດ',
-'tog-nocache' => 'ບໍ່ບັນທຶກ ຂໍ້ມູນບົດຄວາມ ໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີ',
-'tog-enotifwatchlistpages' => 'ສົ່ງອີເມລມາໃຫ້ຂ້ອຍ ເມື່ອ ໜ້າທີ່ຂ້ອຍຕິດຕາມໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ',
-'tog-enotifusertalkpages' => 'ສົ່ງ ອີເມລ ມາໃຫ້ ຂ້ອຍ ເວລາ ໜ້າສົນທະນາຂ້ອຍ ມີການປ່ຽນແປງ',
-'tog-enotifminoredits' => 'ສົ່ງ ອີເມລ ໃຫ້ຂ້ອຍ ເວລາມີການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍນຳ',
-'tog-enotifrevealaddr' => 'ສະແດງ ອີເມລ ຂອງຂ້ອຍ ໃນ ການແຈ້ງວ່າມີຂໍ້ຄວາມອີເມລ',
-'tog-shownumberswatching' => 'ສະແດງ ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ ຕິດຕາມໝ້ານີ້',
-'tog-externaleditor' => 'ໃຊ້ ເອດິດເຕີທາງນອກ ຖ້າບໍ່ມີການຕັ້ງ',
-'tog-externaldiff' => 'ໃຊ້ ສ່ວນຕ່າງທາງນອກ ຖ້າບໍ່ມີ ການກຳໜົດ',
-'tog-forceeditsummary' => 'ເຕື່ອນຂ້ອຍ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂຽນຫຍັງໃສ່ ຊ່ອງ ສະຫຼຸບການດັດແກ້',
-'tog-watchlisthideown' => 'ເຊື່ອງ ການດັດແກ້ໂດຍຂ້ອຍ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ',
-'tog-watchlisthidebots' => 'ເຊື່ອງ ການດັດແກ້ ໂດຍ ບອທ໌ ໃນລາຍການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ',
-'tog-watchlisthideminor' => 'ເຊື່ອງ ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ',
-'tog-watchlisthideliu' => 'ເຊື່ອງການດັດແກ້ ໂດຍ ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຊັນເຂົາ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມ',
-'tog-watchlisthideanons' => 'ເຊື່ອງ ການດັດແກ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ສະແດງຊື່ ຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ',
-'tog-watchlisthidepatrolled' => 'ເຊື່ອງ ການລາດຕະເວນດັດແກ້ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມ',
-'tog-ccmeonemails' => 'ສົ່ງສຳເນົາ ອີເມລ ທີ່ ຂ້ອຍສົ່ງຫາຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ ຂ້ອຍ',
-'tog-diffonly' => 'ບໍ່ສະແດງເນື້ອໃນຂອງບົດຄວາມ ຢູ່ທາງລຸ່ມ ສ່ວນຕ່າງ',
-'tog-showhiddencats' => 'ສະແດງໝວດເຊື່ອງ',
-
-'underline-always' => 'ທຸກຄັ້ງ',
-'underline-never' => 'ບໍ່ຂີດ',
+'tog-showtoc' => 'ສະແດງເນື້ອໃນ (ຂອງ ໝ້າທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 3 ໜາຍເລກຫົວຂໍ້)',
+'tog-rememberpassword' => 'ຈົດຈໍາການເຊັນເຂົ້າຂອງຂ້ອຍ ຢູ່ ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍນີ້ (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
+'tog-watchcreations' => 'ເພີ່ມ ໜ້າທີ່ຂ້ອຍສ້າງ ເຂົ້າໃນ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ຂ້ອຍ',
+'tog-watchdefault' => 'ເພີ່ມໜ້າ ທີ່ ຂ້ອຍດັດແກ້ ໃສ່ ລາຍຕິດຕາມ ຂອງ ຂ້ອຍ',
+'tog-watchmoves' => 'ເພີ່ມ ໜ້າທີ່ຂອ້ຍຍ້າຍ ໃສ່ ລາຍການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ',
+'tog-watchdeletion' => 'ເພີ່ມ ໜ້າ ທີ່ຂ້ອຍລຶບ ໃສ່ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ຂ້ອຍ',
+'tog-minordefault' => 'ຖ້າບໍ່ມີການຕັ້ງ ກຳໜົດໃຫ້ທຸກໆການດັດແກ້ ເປັນ ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ',
+'tog-previewontop' => 'ສະແດງ ຜົນການດັດແກ້ ເທິງ ຊ່ອງດັດແກ້',
+'tog-previewonfirst' => 'ສະແດງ ຜົນການດັດແກ້ ໃນ ເວລາດັດແກ້ເທື່ອທຳອິດ',
+'tog-nocache' => 'ບໍ່ບັນທຶກ ຂໍ້ມູນບົດຄວາມ ໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີ',
+'tog-enotifwatchlistpages' => 'ສົ່ງອີເມລມາໃຫ້ຂ້ອຍ ເມື່ອ ໜ້າທີ່ຂ້ອຍຕິດຕາມໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ',
+'tog-enotifusertalkpages' => 'ສົ່ງ ອີເມລ ມາໃຫ້ ຂ້ອຍ ເວລາ ໜ້າສົນທະນາຂ້ອຍ ມີການປ່ຽນແປງ',
+'tog-enotifminoredits' => 'ສົ່ງ ອີເມລ ໃຫ້ຂ້ອຍ ເວລາມີການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍນຳ',
+'tog-enotifrevealaddr' => 'ສະແດງ ອີເມລ ຂອງຂ້ອຍ ໃນ ການແຈ້ງວ່າມີຂໍ້ຄວາມອີເມລ',
+'tog-shownumberswatching' => 'ສະແດງ ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ ຕິດຕາມໝ້ານີ້',
+'tog-externaleditor' => 'ໃຊ້ ເອດິດເຕີທາງນອກ ຖ້າບໍ່ມີການຕັ້ງ',
+'tog-externaldiff' => 'ໃຊ້ ສ່ວນຕ່າງທາງນອກ ຖ້າບໍ່ມີ ການກຳໜົດ',
+'tog-forceeditsummary' => 'ເຕື່ອນຂ້ອຍ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂຽນຫຍັງໃສ່ ຊ່ອງ ສະຫຼຸບການດັດແກ້',
+'tog-watchlisthideown' => 'ເຊື່ອງ ການດັດແກ້ໂດຍຂ້ອຍ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ',
+'tog-watchlisthidebots' => 'ເຊື່ອງ ການດັດແກ້ ໂດຍ ບອທ໌ ໃນລາຍການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ',
+'tog-watchlisthideminor' => 'ເຊື່ອງ ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ',
+'tog-watchlisthideliu' => 'ເຊື່ອງການດັດແກ້ ໂດຍ ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຊັນເຂົາ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມ',
+'tog-watchlisthideanons' => 'ເຊື່ອງ ການດັດແກ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ສະແດງຊື່ ຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ',
+'tog-watchlisthidepatrolled' => 'ເຊື່ອງ ການລາດຕະເວນດັດແກ້ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມ',
+'tog-ccmeonemails' => 'ສົ່ງສຳເນົາ ອີເມລ ທີ່ ຂ້ອຍສົ່ງຫາຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ ຂ້ອຍ',
+'tog-diffonly' => 'ບໍ່ສະແດງເນື້ອໃນຂອງບົດຄວາມ ຢູ່ທາງລຸ່ມ ສ່ວນຕ່າງ',
+'tog-showhiddencats' => 'ສະແດງໝວດເຊື່ອງ',
+
+'underline-always' => 'ທຸກຄັ້ງ',
+'underline-never' => 'ບໍ່ຂີດ',
'underline-default' => 'ຄ່າຕັ້ງເດີມ ຂອງ ບຣາວເຊີ',
# Dates
-'sunday' => 'ວັນອາທິດ',
-'monday' => 'ວັນຈັນ',
-'tuesday' => 'ວັນອັງຄານ',
-'wednesday' => 'ວັນພຸດ',
-'thursday' => 'ວັນພະຫັດ',
-'friday' => 'ວັນສຸກ',
-'saturday' => 'ວັນເສົາ',
-'sun' => 'ອາທິດ',
-'mon' => 'ຈັນ',
-'tue' => 'ອັງຄານ',
-'wed' => 'ພຸດ',
-'thu' => 'ພະຫັດ',
-'fri' => 'ສຸກ',
-'sat' => 'ເສົາ',
-'january' => 'ມັງກອນ',
-'february' => 'ກຸມພາ',
-'march' => 'ມີນາ',
-'april' => 'ເມສາ',
-'may_long' => 'ພຶດສະພາ',
-'june' => 'ມີຖຸນາ',
-'july' => 'ກໍລະກົດ',
-'august' => 'ສິງຫາ',
-'september' => 'ກັນຍາ',
-'october' => 'ຕຸລາ',
-'november' => 'ພະຈິກ',
-'december' => 'ທັນວາ',
-'january-gen' => 'ມັງກອນ',
-'february-gen' => 'ກຸມພາ',
-'march-gen' => 'ມີນາ',
-'april-gen' => 'ເມສາ',
-'may-gen' => 'ພຶດສະພາ',
-'june-gen' => 'ມີຖຸນາ',
-'july-gen' => 'ກໍລະກົດ',
-'august-gen' => 'ສິງຫາ',
+'sunday' => 'ວັນອາທິດ',
+'monday' => 'ວັນຈັນ',
+'tuesday' => 'ວັນອັງຄານ',
+'wednesday' => 'ວັນພຸດ',
+'thursday' => 'ວັນພະຫັດ',
+'friday' => 'ວັນສຸກ',
+'saturday' => 'ວັນເສົາ',
+'sun' => 'ອາທິດ',
+'mon' => 'ຈັນ',
+'tue' => 'ອັງຄານ',
+'wed' => 'ພຸດ',
+'thu' => 'ພະຫັດ',
+'fri' => 'ສຸກ',
+'sat' => 'ເສົາ',
+'january' => 'ມັງກອນ',
+'february' => 'ກຸມພາ',
+'march' => 'ມີນາ',
+'april' => 'ເມສາ',
+'may_long' => 'ພຶດສະພາ',
+'june' => 'ມີຖຸນາ',
+'july' => 'ກໍລະກົດ',
+'august' => 'ສິງຫາ',
+'september' => 'ກັນຍາ',
+'october' => 'ຕຸລາ',
+'november' => 'ພະຈິກ',
+'december' => 'ທັນວາ',
+'january-gen' => 'ມັງກອນ',
+'february-gen' => 'ກຸມພາ',
+'march-gen' => 'ມີນາ',
+'april-gen' => 'ເມສາ',
+'may-gen' => 'ພຶດສະພາ',
+'june-gen' => 'ມີຖຸນາ',
+'july-gen' => 'ກໍລະກົດ',
+'august-gen' => 'ສິງຫາ',
'september-gen' => 'ກັນຍາ',
-'october-gen' => 'ຕຸລາ',
-'november-gen' => 'ພະຈິກ',
-'december-gen' => 'ທັນວາ',
-'jan' => 'ມັງກອນ',
-'feb' => 'ກຸມພາ',
-'mar' => 'ມີນາ',
-'apr' => 'ເມສາ',
-'may' => 'ພຶດສະພາ',
-'jun' => 'ມີຖຸນາ',
-'jul' => 'ກໍລະກົດ',
-'aug' => 'ສິງຫາ',
-'sep' => 'ກັນຍາ',
-'oct' => 'ຕຸລາ',
-'nov' => 'ພະຈິກ',
-'dec' => 'ທັນວາ',
+'october-gen' => 'ຕຸລາ',
+'november-gen' => 'ພະຈິກ',
+'december-gen' => 'ທັນວາ',
+'jan' => 'ມັງກອນ',
+'feb' => 'ກຸມພາ',
+'mar' => 'ມີນາ',
+'apr' => 'ເມສາ',
+'may' => 'ພຶດສະພາ',
+'jun' => 'ມີຖຸນາ',
+'jul' => 'ກໍລະກົດ',
+'aug' => 'ສິງຫາ',
+'sep' => 'ກັນຍາ',
+'oct' => 'ຕຸລາ',
+'nov' => 'ພະຈິກ',
+'dec' => 'ທັນວາ',
# Categories related messages
-'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|ໝວດ|ໝວດ}}',
-'category_header' => 'ບົດຄວາມໃນໝວດ "$1"',
-'subcategories' => 'ໝວດຍ່ອຍ',
-'category-media-header' => 'ໜ້າຕ່າງ າ ໃນ "$1"',
-'category-empty' => "''ບໍ່ມີໜ້າໃດຢູ່ໃນໝວດນີ້''",
-'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|ໜວດເຊື່ອງ|ໜວດເຊື່ອງ}}',
-'hidden-category-category' => 'ບັນດາໜວດເຊື່ອງ',
+'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|ໝວດ|ໝວດ}}',
+'category_header' => 'ບົດຄວາມໃນໝວດ "$1"',
+'subcategories' => 'ໝວດຍ່ອຍ',
+'category-media-header' => 'ໜ້າຕ່າງ າ ໃນ "$1"',
+'category-empty' => "''ບໍ່ມີໜ້າໃດຢູ່ໃນໝວດນີ້''",
+'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|ໜວດເຊື່ອງ|ໜວດເຊື່ອງ}}',
+'hidden-category-category' => 'ບັນດາໜວດເຊື່ອງ',
'category-subcat-count-limited' => 'ໜວດນີ້ ມີ ໜວດຍ່ອຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ {{PLURAL:$1|ໜວດຍ່ອຍ|$1 ໜວດຍ່ອຍ}}.',
-'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|ໝວດນີ້ມີໜ້າຢູ່ພຽງໜ້າດຽວ|ມີ {{PLURAL:$1|ໜ້າດຽວ|$1 ໜ້າ}} ໃນໝວດນີ້ ເຕັມ $2}}',
-'listingcontinuesabbrev' => 'ຕໍ່.',
+'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|ໝວດນີ້ມີໜ້າຢູ່ພຽງໜ້າດຽວ|ມີ {{PLURAL:$1|ໜ້າດຽວ|$1 ໜ້າ}} ໃນໝວດນີ້ ເຕັມ $2}}',
+'listingcontinuesabbrev' => 'ຕໍ່.',
-'about' => 'ກ່ຽວກັບ',
-'article' => 'ບົດຄວາມ',
-'newwindow' => '(ເປີດເປັນ ປ່ອງຢ້ຽມ(ວິນໂດ)ໃໝ່ )',
-'cancel' => 'ລົບລ້າງ',
+'about' => 'ກ່ຽວກັບ',
+'article' => 'ບົດຄວາມ',
+'newwindow' => '(ເປີດເປັນ ປ່ອງຢ້ຽມ(ວິນໂດ)ໃໝ່ )',
+'cancel' => 'ລົບລ້າງ',
'moredotdotdot' => 'ຕື່ມ...',
-'mypage' => 'ໜ້າຂ້ອຍ',
-'mytalk' => 'ສົນທະນາ',
-'anontalk' => 'ສົນທະນາ ສຳຫຼັບ IP ນີ້',
-'navigation' => 'ນຳທິດ',
-'and' => '&#32;ແລະ',
+'mypage' => 'ໜ້າຂ້ອຍ',
+'mytalk' => 'ສົນທະນາ',
+'anontalk' => 'ສົນທະນາ ສຳຫຼັບ IP ນີ້',
+'navigation' => 'ນຳທິດ',
+'and' => '&#32;ແລະ',
# Cologne Blue skin
-'qbfind' => 'ຊອກຫາ',
-'qbedit' => 'ດັດແກ້',
-'qbpageoptions' => 'ໜ້ານີ້',
-'qbmyoptions' => 'ໝ້າຂ້ອຍ',
+'qbfind' => 'ຊອກຫາ',
+'qbedit' => 'ດັດແກ້',
+'qbpageoptions' => 'ໜ້ານີ້',
+'qbmyoptions' => 'ໝ້າຂ້ອຍ',
'qbspecialpages' => 'ໜ້າພິເສດ',
-'errorpagetitle' => 'ຜິດພາດ',
-'returnto' => 'ກັບໄປ $1.',
-'tagline' => 'ຈາກ {{SITENAME}}',
-'help' => 'ຊ່ວຍເຫຼືອ',
-'search' => 'ຊອກຫາ',
-'searchbutton' => 'ຊອກຫາ',
-'go' => 'ໄປ',
-'searcharticle' => 'ໄປ',
-'history' => 'ປະຫວັດ',
-'history_short' => 'ປະຫວັດການດັດແກ້',
+'errorpagetitle' => 'ຜິດພາດ',
+'returnto' => 'ກັບໄປ $1.',
+'tagline' => 'ຈາກ {{SITENAME}}',
+'help' => 'ຊ່ວຍເຫຼືອ',
+'search' => 'ຊອກຫາ',
+'searchbutton' => 'ຊອກຫາ',
+'go' => 'ໄປ',
+'searcharticle' => 'ໄປ',
+'history' => 'ປະຫວັດ',
+'history_short' => 'ປະຫວັດການດັດແກ້',
'printableversion' => 'ສະບັບພິມໄດ້',
-'permalink' => 'ລິ້ງຄ໌ຖາວອນ',
-'print' => 'ພິມ',
-'edit' => 'ດັດແກ້',
-'create' => 'ສ້າງ',
-'editthispage' => 'ດັດແກ້ໜ້ານີ້',
+'permalink' => 'ລິ້ງຄ໌ຖາວອນ',
+'print' => 'ພິມ',
+'edit' => 'ດັດແກ້',
+'create' => 'ສ້າງ',
+'editthispage' => 'ດັດແກ້ໜ້ານີ້',
'create-this-page' => 'ສ້າງໜ້ານີ້',
-'delete' => 'ລຶບ',
-'deletethispage' => 'ລຶບໜ້ານີ້',
-'protect' => 'ປົກປ້ອງ',
-'protect_change' => 'ປ່ຽນຮູບແບບການປົກປ້ອງ',
-'protectthispage' => 'ປ້ອງກັນໜ້ານີ້',
-'unprotect' => 'ເຊົາປົກປ້ອງ',
-'newpage' => 'ໜ້າໃໝ່',
-'talkpage' => 'ປຶກສາຫາລືໜ້ານີ້',
+'delete' => 'ລຶບ',
+'deletethispage' => 'ລຶບໜ້ານີ້',
+'protect' => 'ປົກປ້ອງ',
+'protect_change' => 'ປ່ຽນຮູບແບບການປົກປ້ອງ',
+'protectthispage' => 'ປ້ອງກັນໜ້ານີ້',
+'unprotect' => 'ເຊົາປົກປ້ອງ',
+'newpage' => 'ໜ້າໃໝ່',
+'talkpage' => 'ປຶກສາຫາລືໜ້ານີ້',
'talkpagelinktext' => 'ສົນທະນາ',
-'specialpage' => 'ໝ້າພິເສດ',
-'personaltools' => 'ເຄື່ອງມືສ່ວນຕົວ',
-'articlepage' => 'ເບິ່ງໜ້າເນື້ອໃນ',
-'talk' => 'ສົນທະນາ',
-'views' => 'ເທື່ອເບິ່ງ',
-'toolbox' => 'ກັບອຸບປະກອນ',
-'userpage' => 'ເບິ່ງໜ້າສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້',
-'projectpage' => 'ເບິ່ງໝ້າໂຄງການ',
-'mediawikipage' => 'ເບິ່ງ ໝ້າຂໍ້ຄວາມ',
-'templatepage' => 'ເບິ່ງໜ້າແມ່ແບບ',
-'viewhelppage' => 'ເບິ່ງ ໝ້າຊ່ອຍເຫຼືອ',
-'categorypage' => 'ເບິ່ງ ໜ້າ ໝວດ',
-'otherlanguages' => 'ເປັນພາສາອື່ນໆ',
-'redirectedfrom' => '(ໂອນມາຈາກ $1)',
-'redirectpagesub' => 'ໜ້າໂອນ',
-'lastmodifiedat' => 'ໜ້ານີ້ຖຶກດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ $2, $1.',
-'viewcount' => 'ໜ້ານີ້ຖືກເຂົ້າເບິ່ງ {{PLURAL:$1|ເທື່ອໜຶ່ງ|$1 ເທື່ອ}}.',
-'protectedpage' => 'ໜ້າຖືກປົກປ້ອງ',
-'jumpto' => 'ໄປຫາ:',
+'specialpage' => 'ໝ້າພິເສດ',
+'personaltools' => 'ເຄື່ອງມືສ່ວນຕົວ',
+'articlepage' => 'ເບິ່ງໜ້າເນື້ອໃນ',
+'talk' => 'ສົນທະນາ',
+'views' => 'ເທື່ອເບິ່ງ',
+'toolbox' => 'ກັບອຸບປະກອນ',
+'userpage' => 'ເບິ່ງໜ້າສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້',
+'projectpage' => 'ເບິ່ງໝ້າໂຄງການ',
+'mediawikipage' => 'ເບິ່ງ ໝ້າຂໍ້ຄວາມ',
+'templatepage' => 'ເບິ່ງໜ້າແມ່ແບບ',
+'viewhelppage' => 'ເບິ່ງ ໝ້າຊ່ອຍເຫຼືອ',
+'categorypage' => 'ເບິ່ງ ໜ້າ ໝວດ',
+'otherlanguages' => 'ເປັນພາສາອື່ນໆ',
+'redirectedfrom' => '(ໂອນມາຈາກ $1)',
+'redirectpagesub' => 'ໜ້າໂອນ',
+'lastmodifiedat' => 'ໜ້ານີ້ຖຶກດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ $2, $1.',
+'viewcount' => 'ໜ້ານີ້ຖືກເຂົ້າເບິ່ງ {{PLURAL:$1|ເທື່ອໜຶ່ງ|$1 ເທື່ອ}}.',
+'protectedpage' => 'ໜ້າຖືກປົກປ້ອງ',
+'jumpto' => 'ໄປຫາ:',
'jumptonavigation' => 'ນຳທິດ',
-'jumptosearch' => 'ຄົ້ນຫາ',
+'jumptosearch' => 'ຄົ້ນຫາ',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
-'aboutsite' => 'ກ່ຽວກັບ{{SITENAME}}',
-'aboutpage' => 'Project:ກ່ຽວກັບ',
-'copyright' => 'ເນື້ອໃນ ສະໜອງໃຫ້ ພາຍໃຕ້ $1.',
-'copyrightpage' => '{{ns:project}}:ລິຂະສິດ',
-'currentevents' => 'ກິດຈະກຳພວມດຳເນີນ',
-'currentevents-url' => 'Project:ກິດຈະກຳພວມດຳເນີນ',
-'disclaimers' => 'ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ',
-'disclaimerpage' => 'Project:ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ',
-'edithelp' => 'ວິທີດັດແກ້ໜ້າ',
-'edithelppage' => 'Help:ການດັດແກ້',
-'helppage' => 'Help:ເນື້ອໃນ',
-'mainpage' => 'ໜ້າຫຼັກ',
+'aboutsite' => 'ກ່ຽວກັບ{{SITENAME}}',
+'aboutpage' => 'Project:ກ່ຽວກັບ',
+'copyright' => 'ເນື້ອໃນ ສະໜອງໃຫ້ ພາຍໃຕ້ $1.',
+'copyrightpage' => '{{ns:project}}:ລິຂະສິດ',
+'currentevents' => 'ກິດຈະກຳພວມດຳເນີນ',
+'currentevents-url' => 'Project:ກິດຈະກຳພວມດຳເນີນ',
+'disclaimers' => 'ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ',
+'disclaimerpage' => 'Project:ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ',
+'edithelp' => 'ວິທີດັດແກ້ໜ້າ',
+'edithelppage' => 'Help:ການດັດແກ້',
+'helppage' => 'Help:ເນື້ອໃນ',
+'mainpage' => 'ໜ້າຫຼັກ',
'mainpage-description' => 'ໜ້າຫຼັກ',
-'policy-url' => 'Project:ປະຕູສູ່ຊຸມຊົນ',
-'portal' => 'ປະຕູຊຸມຊົນ',
-'portal-url' => 'Project:ປະຕູສູ່ຊຸມຊົນ',
-'privacy' => 'ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ',
-'privacypage' => 'Project:ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ',
+'policy-url' => 'Project:ປະຕູສູ່ຊຸມຊົນ',
+'portal' => 'ປະຕູຊຸມຊົນ',
+'portal-url' => 'Project:ປະຕູສູ່ຊຸມຊົນ',
+'privacy' => 'ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ',
+'privacypage' => 'Project:ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ',
-'badaccess' => 'ການອະນຸມັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ',
+'badaccess' => 'ການອະນຸມັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ',
'badaccess-group0' => 'ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຕິບັດການ ທີ່ ທ່ານ ສັ່ງ.',
'versionrequired' => 'ຕ້ອງການເວີຣ໌ຊັ່ນ $1 ຂອງມີເດຍວິກິ',
-'ok' => 'ຕົກລົງ',
-'retrievedfrom' => 'ຖອນມາຈາກ "$1"',
-'youhavenewmessages' => 'ທ່ານ ມີ $1 ($2).',
-'newmessageslink' => 'ຂໍ້ຄວາມໃໝ່',
-'newmessagesdifflink' => 'ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ',
+'ok' => 'ຕົກລົງ',
+'retrievedfrom' => 'ຖອນມາຈາກ "$1"',
+'youhavenewmessages' => 'ທ່ານ ມີ $1 ($2).',
+'newmessageslink' => 'ຂໍ້ຄວາມໃໝ່',
+'newmessagesdifflink' => 'ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ',
'youhavenewmessagesmulti' => 'ທ່ານມີຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຢູ່ $1',
-'editsection' => 'ດັດແກ້',
-'editold' => 'ດັດແກ້',
-'viewsourceold' => 'ເບິ່ງ ຊອສ',
-'editlink' => 'ດັດແກ້',
-'editsectionhint' => 'ດັດແກ້ ພາກ: $1',
-'toc' => 'ເນື້ອໃນ',
-'showtoc' => 'ສະແດງ',
-'hidetoc' => 'ເຊື່ອງ',
-'viewdeleted' => 'ເບິ່ງ $1 ບໍ?',
-'site-rss-feed' => '$1 RSS ຟີດ',
-'site-atom-feed' => '$1 Atom ຟີດ',
-'page-rss-feed' => '"$1" RSS ຟີດ',
-'red-link-title' => '$1 (ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ)',
+'editsection' => 'ດັດແກ້',
+'editold' => 'ດັດແກ້',
+'viewsourceold' => 'ເບິ່ງ ຊອສ',
+'editlink' => 'ດັດແກ້',
+'editsectionhint' => 'ດັດແກ້ ພາກ: $1',
+'toc' => 'ເນື້ອໃນ',
+'showtoc' => 'ສະແດງ',
+'hidetoc' => 'ເຊື່ອງ',
+'viewdeleted' => 'ເບິ່ງ $1 ບໍ?',
+'site-rss-feed' => '$1 RSS ຟີດ',
+'site-atom-feed' => '$1 Atom ຟີດ',
+'page-rss-feed' => '"$1" RSS ຟີດ',
+'red-link-title' => '$1 (ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ)',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
-'nstab-main' => 'ບົດຄວາມ',
-'nstab-user' => 'ໜ້າຜູ້ໃຊ້',
-'nstab-special' => 'ພິເສດ',
-'nstab-project' => 'ໜ້າໂຄງການ',
-'nstab-image' => 'ໄຟລ໌',
+'nstab-main' => 'ບົດຄວາມ',
+'nstab-user' => 'ໜ້າຜູ້ໃຊ້',
+'nstab-special' => 'ພິເສດ',
+'nstab-project' => 'ໜ້າໂຄງການ',
+'nstab-image' => 'ໄຟລ໌',
'nstab-mediawiki' => 'ຂໍ້ຄວາມ',
-'nstab-template' => 'ແມ່ແບບ',
-'nstab-help' => 'ໜ້າຊ່ອຍເຫຼືອ',
-'nstab-category' => 'ໝວດ',
+'nstab-template' => 'ແມ່ແບບ',
+'nstab-help' => 'ໜ້າຊ່ອຍເຫຼືອ',
+'nstab-category' => 'ໝວດ',
# Main script and global functions
'nosuchspecialpage' => 'ບໍ່ມີໝ້າພິເສດຊື່ນັ້ນ',
# General errors
-'databaseerror' => 'ມີຄວາມຜິດພາດ ດ້ານ ຖານຂໍ້ມູນ',
-'readonly' => 'ຖານຂໍ້ມູນຖືກລອັກ',
-'enterlockreason' => 'ກະລຸນາຂຽນເຫດຜົນໃນການລອັກ, ລວມທັງ ປະມານເວລາທີ່ຈະປົດລອັກ',
+'databaseerror' => 'ມີຄວາມຜິດພາດ ດ້ານ ຖານຂໍ້ມູນ',
+'readonly' => 'ຖານຂໍ້ມູນຖືກລອັກ',
+'enterlockreason' => 'ກະລຸນາຂຽນເຫດຜົນໃນການລອັກ, ລວມທັງ ປະມານເວລາທີ່ຈະປົດລອັກ',
'missingarticle-diff' => '(ສ່ວນຕ່າງ: $1, $2)',
-'internalerror' => 'ມີຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ',
-'filerenameerror' => 'ບໍ່ສາມາດ ປ່ຽນ ຊື່ໄຟລ໌ "$1" ໄປເປັນ "$2" ໄດ້.',
-'cannotdelete' => 'ບໍ່ສາມາດລຶບໜ້າ ຫຼື ໄຟລ໌ ໄດ້. (ມັນອາດຈະຖືກລຶບໂດຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງແລ້ວ.)',
-'badtitle' => 'ຫົວຂໍ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ',
-'viewsource' => 'ເບິ່ງຊອສ໌',
-'namespaceprotected' => "ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ ດັດແກ້ ໜ້າ ໃນ '''$1'''.",
+'internalerror' => 'ມີຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ',
+'filerenameerror' => 'ບໍ່ສາມາດ ປ່ຽນ ຊື່ໄຟລ໌ "$1" ໄປເປັນ "$2" ໄດ້.',
+'cannotdelete' => 'ບໍ່ສາມາດລຶບໜ້າ ຫຼື ໄຟລ໌ ໄດ້. (ມັນອາດຈະຖືກລຶບໂດຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງແລ້ວ.)',
+'badtitle' => 'ຫົວຂໍ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ',
+'viewsource' => 'ເບິ່ງຊອສ໌',
+'namespaceprotected' => "ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ ດັດແກ້ ໜ້າ ໃນ '''$1'''.",
# Login and logout pages
-'logouttext' => "'''ທ່່ານ ໄດ້ ເຊັນອອກແລ້ວ.'''
+'logouttext' => "'''ທ່່ານ ໄດ້ ເຊັນອອກແລ້ວ.'''
ທ່ານ ສາມາດສືບຕໍ່ໃຊ້ {{SITENAME}} ແບບບໍ່ສະແດງຊື່, ຫຼື ທ່ານ ສາມາດ ເຊັນເຂົ້າ ອີກ ໂດຍ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ເກົ່າ ຫຼື ໃໝ່ ກໍ່ໄດ້.
ກະລຸນາ ຮັບຊາບວ່າ ບາງໜ້າ ອາດຈະສືບຕໍ່ ສະແດງ ຄືວ່າ ທ່ານ ຍັງເຊັນເຂົ້າຢູ່ ຈົນກວ່າ ທ່ານ ຂໍ້ມູນບັນທຶກຊົ່ວຄາວ ໃນ ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ ຂອງ ທ່ານ ຈະຖືກລຶບ.",
-'welcomecreation' => '== ຍິນດີຕ້ອນຮັບ, $1! ==
+'welcomecreation' => '== ຍິນດີຕ້ອນຮັບ, $1! ==
ບັນຊີ ຂອງທ່ານ ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ. ຢ່າລືມ ຕັ້ງຄ່າ ທ່ານ ຢູ່ {{SITENAME}}.',
-'yourname' => 'ຊື່ຜູ້ໃຊ້',
-'yourpassword' => 'ລະຫັດຜ່ານ',
-'yourpasswordagain' => 'ພິມລະຫັດຜ່ານອີກ',
-'remembermypassword' => 'ຈົດຈໍາການເຊັນເຂົ້າຂອງຂ້ອຍ ຢູ່ ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍນີ້ (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
-'yourdomainname' => 'ໂດເມນ ຂອງ ທ່ານ',
-'login' => 'ເຊັນເຂົ້າ',
-'nav-login-createaccount' => 'ເຊັນເຂົ້າ / ສ້າງບັນຊີ',
-'loginprompt' => 'ທ່ານຕ້ອງຮັບຄຸກກີ້ ເພື່ອ ເຊັນເຂົ້າ {{SITENAME}}.',
-'userlogin' => 'ເຊັນເຂົ້າ / ສ້າງບັນຊີ',
-'logout' => 'ເຊັນອອກ',
-'userlogout' => 'ເຊັນອອກ',
-'nologin' => "ບໍ່ມີບັນຊີເທື່ອບໍ? '''$1'''.",
-'nologinlink' => 'ສ້າງບັນຊີໃໝ່',
-'createaccount' => 'ສ້າງບັນຊີ',
-'gotaccount' => "ມີ ບັນຊີແລ້ວບໍ? '''$1'''.",
-'gotaccountlink' => 'ເຊັນເຂົ້າ',
-'createaccountmail' => 'ໂດຍ ອີເມລ',
-'badretype' => 'ລະຫັດຜ່ານ ທີ່ ທ່ານພິມຄືນ ບໍ່ຖືກກັບ ທີ່ພິມກ່ອນ.',
-'loginerror' => 'ມີບັນຫາໃນການເຊັນເຂົ້າ',
-'loginsuccesstitle' => 'ເຊັນເຂົ້າສຳເລັດ',
-'loginsuccess' => "'''ທ່ານ ເຊັນເຂົ້າ {{SITENAME}} ໃນນາມ \"\$1\".'''",
-'wrongpassword' => 'ລະຫັດຜ່ານບໍ່ຖືກ. ກະລຸນາເຮັດຄືນໃໝ່.',
-'wrongpasswordempty' => 'ບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານຖືກພິມເຂົ້າ. ກະລຸນາເຮັດຄືນໃໝ່.',
-'mailmypassword' => 'ຂໍລະຫັດຜ່ານທາງອີເມລ',
+'yourname' => 'ຊື່ຜູ້ໃຊ້',
+'yourpassword' => 'ລະຫັດຜ່ານ',
+'yourpasswordagain' => 'ພິມລະຫັດຜ່ານອີກ',
+'remembermypassword' => 'ຈົດຈໍາການເຊັນເຂົ້າຂອງຂ້ອຍ ຢູ່ ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍນີ້ (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
+'yourdomainname' => 'ໂດເມນ ຂອງ ທ່ານ',
+'login' => 'ເຊັນເຂົ້າ',
+'nav-login-createaccount' => 'ເຊັນເຂົ້າ / ສ້າງບັນຊີ',
+'loginprompt' => 'ທ່ານຕ້ອງຮັບຄຸກກີ້ ເພື່ອ ເຊັນເຂົ້າ {{SITENAME}}.',
+'userlogin' => 'ເຊັນເຂົ້າ / ສ້າງບັນຊີ',
+'logout' => 'ເຊັນອອກ',
+'userlogout' => 'ເຊັນອອກ',
+'nologin' => "ບໍ່ມີບັນຊີເທື່ອບໍ? '''$1'''.",
+'nologinlink' => 'ສ້າງບັນຊີໃໝ່',
+'createaccount' => 'ສ້າງບັນຊີ',
+'gotaccount' => "ມີ ບັນຊີແລ້ວບໍ? '''$1'''.",
+'gotaccountlink' => 'ເຊັນເຂົ້າ',
+'createaccountmail' => 'ໂດຍ ອີເມລ',
+'badretype' => 'ລະຫັດຜ່ານ ທີ່ ທ່ານພິມຄືນ ບໍ່ຖືກກັບ ທີ່ພິມກ່ອນ.',
+'loginerror' => 'ມີບັນຫາໃນການເຊັນເຂົ້າ',
+'loginsuccesstitle' => 'ເຊັນເຂົ້າສຳເລັດ',
+'loginsuccess' => "'''ທ່ານ ເຊັນເຂົ້າ {{SITENAME}} ໃນນາມ \"\$1\".'''",
+'wrongpassword' => 'ລະຫັດຜ່ານບໍ່ຖືກ. ກະລຸນາເຮັດຄືນໃໝ່.',
+'wrongpasswordempty' => 'ບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານຖືກພິມເຂົ້າ. ກະລຸນາເຮັດຄືນໃໝ່.',
+'mailmypassword' => 'ຂໍລະຫັດຜ່ານທາງອີເມລ',
'acct_creation_throttle_hit' => 'ຂໍໂທດຫຼາຍໆ, ທ່ານ ໄດ້ສ້າງ $1 ບັນຊີແລ້ວ. ທ່ານ ບໍ່ສາມາດ ສ້ງບັນຊີໄດ້ອີກ.',
-'emailauthenticated' => 'ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ ຖືກຢືນຢັນ ເມື່ອ $1.',
-'emailconfirmlink' => 'ຢືນຢັນ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ',
-'accountcreated' => 'ບັນຊີ ໄດ້ຖືກສ້າງ ແລ້ວ',
-'accountcreatedtext' => 'ບັນຊີ ຂອງ $1 ໄດ້ ຖືກສ້າງແລ້ວ.',
+'emailauthenticated' => 'ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ ຖືກຢືນຢັນ ເມື່ອ $1.',
+'emailconfirmlink' => 'ຢືນຢັນ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ',
+'accountcreated' => 'ບັນຊີ ໄດ້ຖືກສ້າງ ແລ້ວ',
+'accountcreatedtext' => 'ບັນຊີ ຂອງ $1 ໄດ້ ຖືກສ້າງແລ້ວ.',
# Change password dialog
-'oldpassword' => 'ລະຫັດຜ່ານເກົ່າ:',
-'newpassword' => 'ລະຫັດຜ່ານໃໝ່:',
-'retypenew' => 'ພິມລະຫັດຜ່ານໃໝ່ອີກ:',
-'resetpass_submit' => 'ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ ແລະ ເຊັນເຂົ້າ',
+'oldpassword' => 'ລະຫັດຜ່ານເກົ່າ:',
+'newpassword' => 'ລະຫັດຜ່ານໃໝ່:',
+'retypenew' => 'ພິມລະຫັດຜ່ານໃໝ່ອີກ:',
+'resetpass_submit' => 'ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ ແລະ ເຊັນເຂົ້າ',
'resetpass_success' => 'ສຳເລັດການປ່ຽນແປງ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານແລ້ວ! ດຽວນີ້ ທ່ານ ເຊັ່ນເຂົ້າ ໃນ ...',
# Edit page toolbar
-'bold_sample' => 'ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ',
-'bold_tip' => 'ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ',
-'italic_sample' => 'ໂຕເນີ້ງ',
-'italic_tip' => 'ໂຕເນີ້ງ',
-'link_sample' => 'ຫົວຂໍ້ລິ້ງຄ໌',
-'link_tip' => 'ລິ້ງຄ໌ພາຍໃນ',
-'extlink_sample' => 'http://www.example.com ຫົວຂໍ້ລິ້ງຄ໌',
+'bold_sample' => 'ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ',
+'bold_tip' => 'ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ',
+'italic_sample' => 'ໂຕເນີ້ງ',
+'italic_tip' => 'ໂຕເນີ້ງ',
+'link_sample' => 'ຫົວຂໍ້ລິ້ງຄ໌',
+'link_tip' => 'ລິ້ງຄ໌ພາຍໃນ',
+'extlink_sample' => 'http://www.example.com ຫົວຂໍ້ລິ້ງຄ໌',
'headline_sample' => 'ສຳຄັນ',
-'headline_tip' => 'ຫົວຂໍ້ລະດັບ 2',
-'image_tip' => 'ໄຟລ໌ຕິດຄັດ',
-'media_tip' => 'ລິ້ງຄ໌ຫາໄຟລ໌',
+'headline_tip' => 'ຫົວຂໍ້ລະດັບ 2',
+'image_tip' => 'ໄຟລ໌ຕິດຄັດ',
+'media_tip' => 'ລິ້ງຄ໌ຫາໄຟລ໌',
# Edit pages
-'summary' => 'ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້:',
-'subject' => 'ຫົວຂໍ້:',
-'minoredit' => 'ນີ້ແມ່ນການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ',
-'watchthis' => 'ຕິດຕາມໜ້ານີ້',
-'savearticle' => 'ບັນທຶກ',
-'preview' => 'ລອງເບິ່ງຜົນ',
-'showpreview' => 'ລອງເບິ່ງຜົນ',
-'showdiff' => 'ສະແດງສ່ວນຕ່າງ',
-'anoneditwarning' => "'''ເຕືອນ:''' ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ. ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ ທ່ານ ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ ໃນ ປະຫວັດການດັດແກ້ ຂອງ ໜ້ານີ້.",
-'blockedtitle' => 'ຜູ້ໃຊ້ຖືກຫ້າມ',
-'whitelistedittext' => 'ທ່ານ ຈະຕ້ອງ $1 ເພື່ອ ຈະດັດແກ້.',
-'loginreqtitle' => 'ຈຳເປັນຕ້ອງ ເຊັນເຂົ້າ',
-'loginreqlink' => 'ເຊັນເຂົ້າ',
-'accmailtitle' => 'ໄດ້ສົ່ງ ລະຫັດຜ່ານ ໄປແລ້ວ.',
-'accmailtext' => 'ລະຫັດຜ່ານ ຂອງ "$1" ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ $2 ແລ້ວ.',
-'newarticle' => '(ໃໝ່)',
-'newarticletext' => "ທ່ານ ໄດ້ມາຮອດ ໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທື່ອ. ທ່ານ ສາມາດເລີ່ມ ສ້າງໜ້າ ໂດຍ ພິມໃສ່ ກັບ ຂ້າງລຸ່ມ.(ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕື່ມ ທີ່ [[{{MediaWiki:Helppage}}|ໜ້າຊ່ວຍເຫຼືອ]]).
+'summary' => 'ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້:',
+'subject' => 'ຫົວຂໍ້:',
+'minoredit' => 'ນີ້ແມ່ນການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ',
+'watchthis' => 'ຕິດຕາມໜ້ານີ້',
+'savearticle' => 'ບັນທຶກ',
+'preview' => 'ລອງເບິ່ງຜົນ',
+'showpreview' => 'ລອງເບິ່ງຜົນ',
+'showdiff' => 'ສະແດງສ່ວນຕ່າງ',
+'anoneditwarning' => "'''ເຕືອນ:''' ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ. ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ ທ່ານ ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ ໃນ ປະຫວັດການດັດແກ້ ຂອງ ໜ້ານີ້.",
+'blockedtitle' => 'ຜູ້ໃຊ້ຖືກຫ້າມ',
+'whitelistedittext' => 'ທ່ານ ຈະຕ້ອງ $1 ເພື່ອ ຈະດັດແກ້.',
+'loginreqtitle' => 'ຈຳເປັນຕ້ອງ ເຊັນເຂົ້າ',
+'loginreqlink' => 'ເຊັນເຂົ້າ',
+'accmailtitle' => 'ໄດ້ສົ່ງ ລະຫັດຜ່ານ ໄປແລ້ວ.',
+'accmailtext' => 'ລະຫັດຜ່ານ ຂອງ "$1" ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ $2 ແລ້ວ.',
+'newarticle' => '(ໃໝ່)',
+'newarticletext' => "ທ່ານ ໄດ້ມາຮອດ ໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທື່ອ. ທ່ານ ສາມາດເລີ່ມ ສ້າງໜ້າ ໂດຍ ພິມໃສ່ ກັບ ຂ້າງລຸ່ມ.(ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕື່ມ ທີ່ [[{{MediaWiki:Helppage}}|ໜ້າຊ່ວຍເຫຼືອ]]).
ຖ້າ ທ່ານ ມາຮອດນີ້ ໂດຍຄວາມຜິດພາດ, ກະລຸນາ ກົດ ປຸ່ມ '''ກັບຄືນ''', ຢູ່ ໂປຣແກຣມ ທ່ອງເວັບ ຂອງທ່ານ.",
-'noarticletext' => 'ຍັງບໍ່ມີເນື້ອໃນ ຢູ່ ໜ້ານີ້, ທ່ານສາມາດ [[Special:Search/{{PAGENAME}}|ຄົ້ນຫາໜ້າຫົວຂໍ້ນີ້]] ຫຼື [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ດັດແກ້ໜ້ານີ້].',
-'previewnote' => "'''ນີ້ ແມ່ນ ການລອງເບິ່ງຜົນເທົ່ານັ້ນ; ການດັດແກ້ຍັງບໍ່ທັນຖືກບັນທຶກ!'''",
-'editing' => 'ພວມດັດແກ້ $1',
-'editingsection' => 'ພວມດັດແກ້ $1 (ພາກ)',
-'yourtext' => 'ເນື້ອໃນ',
-'yourdiff' => 'ສ່ວນຕ່າງ',
-'copyrightwarning' => "ກະລຸນາ ເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸກໆ ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບ {{SITENAME}} ຈະຖືກ ເປີດເຜີຍ ພາຍໃຕ້ $2 (ເບິ່ງ ລາຍລະອຽດ ທີ່ $1). ຖ້າ ທ່ານ ບໍ່ປະສົງ ໃຫ້ ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ຂຽນ ຖືກດັດແກ້ ຫຼື ແຈກຢາຍ ອີກ ຕາມຊອບໃຈ, ທ່ານ ບໍ່ຄວນ ຂຽນຢູ່ນີ້. <br />
+'noarticletext' => 'ຍັງບໍ່ມີເນື້ອໃນ ຢູ່ ໜ້ານີ້, ທ່ານສາມາດ [[Special:Search/{{PAGENAME}}|ຄົ້ນຫາໜ້າຫົວຂໍ້ນີ້]] ຫຼື [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ດັດແກ້ໜ້ານີ້].',
+'previewnote' => "'''ນີ້ ແມ່ນ ການລອງເບິ່ງຜົນເທົ່ານັ້ນ; ການດັດແກ້ຍັງບໍ່ທັນຖືກບັນທຶກ!'''",
+'editing' => 'ພວມດັດແກ້ $1',
+'editingsection' => 'ພວມດັດແກ້ $1 (ພາກ)',
+'yourtext' => 'ເນື້ອໃນ',
+'yourdiff' => 'ສ່ວນຕ່າງ',
+'copyrightwarning' => "ກະລຸນາ ເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸກໆ ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບ {{SITENAME}} ຈະຖືກ ເປີດເຜີຍ ພາຍໃຕ້ $2 (ເບິ່ງ ລາຍລະອຽດ ທີ່ $1). ຖ້າ ທ່ານ ບໍ່ປະສົງ ໃຫ້ ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ຂຽນ ຖືກດັດແກ້ ຫຼື ແຈກຢາຍ ອີກ ຕາມຊອບໃຈ, ທ່ານ ບໍ່ຄວນ ຂຽນຢູ່ນີ້. <br />
ທ່ານ ຈະຕ້ອງ ສັນຍາອີກວ່າ, ທ່ານ ຂຽນມັນຂຶ້ນມາເອງ ຫຼື ກ່າຍມັນມາຈາກ ໂດເມນ ສາທາລະນະ ຫຼື ສິ່ງບໍ່ເສຍຄ່າ ຄ້າຍຄືກັນ.
'''ກະລຸນາ ຢ່າ ສົ່ງສິ່ງທີ່ ຖືກສະຫງວນ ລິຂະສິດ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ!'''",
-'copyrightwarning2' => "ກະລຸນາ ເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸກໆ ການປະກອນສ່ວນ ຕໍ່ {{SITENAME}} ອາດຖືກ ດັດແກ້, ປ່ຽນແປງ, ຫຼື ລຶບ ໂດຍ ຜູ້ປະກອບສ່ວນອື່ນ. ຖ້າ ທ່ານ ບໍ່ປະສົງ ໃຫ້ ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ຂຽນ ຖືກດັດແກ້ ຫຼື ແຈກຢາຍ ອີກ ຕາມຊອບໃຈ, ທ່ານ ບໍ່ຄວນ ຂຽນຢູ່ນີ້. <br />
+'copyrightwarning2' => "ກະລຸນາ ເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸກໆ ການປະກອນສ່ວນ ຕໍ່ {{SITENAME}} ອາດຖືກ ດັດແກ້, ປ່ຽນແປງ, ຫຼື ລຶບ ໂດຍ ຜູ້ປະກອບສ່ວນອື່ນ. ຖ້າ ທ່ານ ບໍ່ປະສົງ ໃຫ້ ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ຂຽນ ຖືກດັດແກ້ ຫຼື ແຈກຢາຍ ອີກ ຕາມຊອບໃຈ, ທ່ານ ບໍ່ຄວນ ຂຽນຢູ່ນີ້. <br />
ທ່ານ ຈະຕ້ອງ ສັນຍາອີກວ່າ, ທ່ານ ຂຽນມັນຂຶ້ນມາເອງ ຫຼື ກ່າຍມັນມາຈາກ ໂດເມນ ສາທາລະນະ ຫຼື ສິ່ງບໍ່ເສຍຄ່າ ຄ້າຍຄືກັນ. (ເບິ່ງ ລາຍລະອຽດ ທີ່ $1).
'''ກະລຸນາ ຢ່າ ສົ່ງສິ່ງທີ່່ ຖືກສະຫງວນ ລິຂະສິດ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ!'''",
-'protectedpagewarning' => "'''ເອົາໃຈໃສ່ : ໜ້ານີ້ໄດ້ຖຶກປົກປ້ອງ ສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານລະບົບເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດດັດແກ້ໜ້ານີ້ໄດ້ ຫາກກະລຸນາອຍາກປ່ຽນໜ້ານີ້ ຕິດຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ'''",
+'protectedpagewarning' => "'''ເອົາໃຈໃສ່ : ໜ້ານີ້ໄດ້ຖຶກປົກປ້ອງ ສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານລະບົບເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດດັດແກ້ໜ້ານີ້ໄດ້ ຫາກກະລຸນາອຍາກປ່ຽນໜ້ານີ້ ຕິດຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ'''",
'semiprotectedpagewarning' => "'''ໝາຍເຫດ:''' ໜ້ານີ້ໄດ້ຖືກປົກປ້ອງ ແລະ ມີແຕ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ສ້າງບັນຊີແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ສາມາດດັດແກ້ໄດ້.",
-'templatesused' => 'ແມ່ແບບໄດ້ໃຊ້ໃນໜ້ານີ້:',
-'templatesusedpreview' => 'ແມ່ແບບໃຊ້ໃນການລອງເບິ່ງຜົນນີ້:',
-'templatesusedsection' => 'ແມ່ແບບໄດ້ໃຊ້ໃນພາກນີ້:',
-'template-protected' => '(ປົກປ້ອງ)',
-'template-semiprotected' => '(ເຄິ່ງປົກປ້ອງ)',
-'nocreatetext' => '{{SITENAME}} ໄດ້ຈຳກັດການສ້າງໜ້າໃໝ່.
+'templatesused' => 'ແມ່ແບບໄດ້ໃຊ້ໃນໜ້ານີ້:',
+'templatesusedpreview' => 'ແມ່ແບບໃຊ້ໃນການລອງເບິ່ງຜົນນີ້:',
+'templatesusedsection' => 'ແມ່ແບບໄດ້ໃຊ້ໃນພາກນີ້:',
+'template-protected' => '(ປົກປ້ອງ)',
+'template-semiprotected' => '(ເຄິ່ງປົກປ້ອງ)',
+'nocreatetext' => '{{SITENAME}} ໄດ້ຈຳກັດການສ້າງໜ້າໃໝ່.
ທ່ານສາມາດກັບໄປ ດັດແກ້ ໜ້າທີ່ມີແລ້ວ ຫຼື [[Special:UserLogin|ເຊັນເຂົ້າ ຫຼື ສ້າງບັນຊີ]].',
# Account creation failure
@@ -446,155 +446,152 @@ $messages = array(
ເຫດຜົນ ໃຫ້ໄວ້ ໂດຍ $3 ແມ່ນ ''$2''",
# History pages
-'viewpagelogs' => 'ເບິ່ງບັນທຶກ ຂອງ ໜ້ານີ້',
-'nohistory' => 'ຍັງບໍ່ມີ ປະຫວັດການດັດແກ້ໜ້ານີ້ເທື່ອ.',
-'currentrev' => 'ສະບັບປະຈຸບັນ',
-'revisionasof' => 'ເນື້ອໃນສະບັບເມື່ອ $1',
-'previousrevision' => '← ສະບັບເກົ່າກວ່າ',
-'nextrevision' => 'ສະບັບກ່ອນ',
+'viewpagelogs' => 'ເບິ່ງບັນທຶກ ຂອງ ໜ້ານີ້',
+'nohistory' => 'ຍັງບໍ່ມີ ປະຫວັດການດັດແກ້ໜ້ານີ້ເທື່ອ.',
+'currentrev' => 'ສະບັບປະຈຸບັນ',
+'revisionasof' => 'ເນື້ອໃນສະບັບເມື່ອ $1',
+'previousrevision' => '← ສະບັບເກົ່າກວ່າ',
+'nextrevision' => 'ສະບັບກ່ອນ',
'currentrevisionlink' => 'ສະບັບປະຈຸບັນ',
-'cur' => 'ດຽວນີ້',
-'next' => 'ຕໍ່ໄປ',
-'last' => 'ຫຼ້າສຸດ',
-'page_first' => 'ທຳອິດ',
-'page_last' => 'ສຸດທ້າຍ',
-'histlegend' => 'ເລືອກສ່ວນຕ່າງ: ເລືອກກັບວົງມົນ ລະຫວ່າງສະບັບ ຢາກສົມທຽບ ແລ້ວ ກົດເອັນເຕີ ຫຼື ປຸ່ນຢູ່ທາງລຸ່ມ.<br />
+'cur' => 'ດຽວນີ້',
+'next' => 'ຕໍ່ໄປ',
+'last' => 'ຫຼ້າສຸດ',
+'page_first' => 'ທຳອິດ',
+'page_last' => 'ສຸດທ້າຍ',
+'histlegend' => 'ເລືອກສ່ວນຕ່າງ: ເລືອກກັບວົງມົນ ລະຫວ່າງສະບັບ ຢາກສົມທຽບ ແລ້ວ ກົດເອັນເຕີ ຫຼື ປຸ່ນຢູ່ທາງລຸ່ມ.<br />
ຄວາມໝາຍ: (ດຽວນີ້) = ສ່ວນຕ່າງສົມທຽບໃສ່ສະບັບດຽວນີ້,
(ຫຼ້າສຸດ) = ສ່ວນຕ່າງສົມທຽບໃສ່ສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້, M = ດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ.',
-'histfirst' => 'ທຳອິດ',
-'histlast' => 'ຫຼ້າສຸດ',
+'histfirst' => 'ທຳອິດ',
+'histlast' => 'ຫຼ້າສຸດ',
# Revision deletion
'rev-delundel' => 'ສະແດງ/ເຊື່ອງ',
# Diffs
-'history-title' => 'ປະຫວັດການດັດແກ້ ຂອງ "$1"',
-'difference' => '(ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງແຕ່ລະສະບັບ)',
-'lineno' => 'ແຖວ $1:',
+'history-title' => 'ປະຫວັດການດັດແກ້ ຂອງ "$1"',
+'lineno' => 'ແຖວ $1:',
'compareselectedversions' => 'ສົມທຽບ ລະຫວ່າງ ສະບັບເລືອກ',
-'editundo' => 'ກັບຄືນ',
+'editundo' => 'ກັບຄືນ',
# Search results
-'searchresulttext' => 'ສຳຫຼັບ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການຊອກຫາ ຢູ່ {{SITENAME}}, ກະລຸນາເບິ່ງ [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]].',
-'searchsubtitle' => "ທ່ານ ຊອກຫາ '''[[:$1]]'''",
-'prevn' => '{{PLURAL:$1|$1}} ກ່ອນໜ້າ',
-'nextn' => '{{PLURAL:$1|$1}} ຕໍ່ໄປ',
-'viewprevnext' => 'ເບິ່ງ ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3).',
-'searchhelp-url' => 'Help:ເນື້ອໃນ',
-'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 ຄຳ|$2 ຄຳ}})',
-'search-result-score' => 'ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ: $1%',
-'search-redirect' => '(ໂອນ $1)',
-'search-mwsuggest-enabled' => 'ແບບມີຄຳແນະນຳ',
-'search-mwsuggest-disabled' => 'ແບບບໍ່ມີຄຳແນະນຳ',
-'search-relatedarticle' => 'ກ່ຽວຂ້ອງ',
-'mwsuggest-disable' => 'ບໍ່ໃຊ້ການແນະນຳ ໂດຍ AJAX',
-'searchrelated' => 'ກ່ຽວຂ້ອງ',
-'searchall' => 'ທັງໜົດ',
-'showingresults' => "ສະແດງທາງລຸ່ມ ຮອດ {{PLURAL:$1|'''1''' ຜົນ|'''$1''' ຜົນ}} ເລີ່ມຈາກ #'''$2'''.",
-'showingresultsnum' => "ສະແດງທາງລຸ່ມ {{PLURAL:$3|'''1''' ຜົນ|'''$3''' ຜົນ}} ເລີ່ມຈາກ #'''$2'''.",
-'nonefound' => "'''ໜາຍເຫດ''': ຈະຄົ້ນຫາແຕ່ໃນ ບາງຂອບເຂດຊື່ ຖ້າບໍ່ມີການຕັ້ງຄ່າ.
+'searchresulttext' => 'ສຳຫຼັບ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການຊອກຫາ ຢູ່ {{SITENAME}}, ກະລຸນາເບິ່ງ [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]].',
+'searchsubtitle' => "ທ່ານ ຊອກຫາ '''[[:$1]]'''",
+'prevn' => '{{PLURAL:$1|$1}} ກ່ອນໜ້າ',
+'nextn' => '{{PLURAL:$1|$1}} ຕໍ່ໄປ',
+'viewprevnext' => 'ເບິ່ງ ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3).',
+'searchhelp-url' => 'Help:ເນື້ອໃນ',
+'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 ຄຳ|$2 ຄຳ}})',
+'search-result-score' => 'ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ: $1%',
+'search-redirect' => '(ໂອນ $1)',
+'search-relatedarticle' => 'ກ່ຽວຂ້ອງ',
+'mwsuggest-disable' => 'ບໍ່ໃຊ້ການແນະນຳ ໂດຍ AJAX',
+'searchrelated' => 'ກ່ຽວຂ້ອງ',
+'searchall' => 'ທັງໜົດ',
+'showingresults' => "ສະແດງທາງລຸ່ມ ຮອດ {{PLURAL:$1|'''1''' ຜົນ|'''$1''' ຜົນ}} ເລີ່ມຈາກ #'''$2'''.",
+'showingresultsnum' => "ສະແດງທາງລຸ່ມ {{PLURAL:$3|'''1''' ຜົນ|'''$3''' ຜົນ}} ເລີ່ມຈາກ #'''$2'''.",
+'nonefound' => "'''ໜາຍເຫດ''': ຈະຄົ້ນຫາແຕ່ໃນ ບາງຂອບເຂດຊື່ ຖ້າບໍ່ມີການຕັ້ງຄ່າ.
ທົດລອງ ໃຊ້ຄຳນຳໝ້າ ''all:'' ໃນຂໍ້ຄວາມຊອກຫາ ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອ ຄົ້ນຫາ ທຸກໆເນື້ອໃນ (ລວມທັງໝ້າສົນທະນາ, ແມ່ແບບ ແລະອື່ນໆ), ຫຼື ໃຊ້ ຂອບເຂດຊື່ໃດໝຶ່ງເປັນ ຄຳນຳໝ້າເລີຍ.",
-'powersearch' => 'ຊອກຫາ',
+'powersearch' => 'ຊອກຫາ',
# Preferences page
-'preferences' => 'ການຕັ້ງຄ່າ',
-'mypreferences' => 'ຕັ້ງຄ່າ',
-'prefs-edits' => 'ຈຳນວນການດັດແກ້:',
-'changepassword' => 'ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ',
-'prefs-skin' => 'ລວດລາຍ',
-'skin-preview' => 'ລອງເບິ່ງ',
-'datedefault' => 'ແນວໃດກໍ່ໄດ້',
-'prefs-datetime' => 'ວັນ ແລະ ເວລາ',
-'prefs-personal' => 'ຂໍ້ມູນຫຼັກຜູ້ໃຊ້',
-'prefs-rc' => 'ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ',
-'prefs-watchlist' => 'ລາຍການຕິດຕາມ',
-'prefs-watchlist-days' => 'ຈຳນວນມື້ສະແດງ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມ:',
+'preferences' => 'ການຕັ້ງຄ່າ',
+'mypreferences' => 'ຕັ້ງຄ່າ',
+'prefs-edits' => 'ຈຳນວນການດັດແກ້:',
+'changepassword' => 'ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ',
+'prefs-skin' => 'ລວດລາຍ',
+'skin-preview' => 'ລອງເບິ່ງ',
+'datedefault' => 'ແນວໃດກໍ່ໄດ້',
+'prefs-datetime' => 'ວັນ ແລະ ເວລາ',
+'prefs-personal' => 'ຂໍ້ມູນຫຼັກຜູ້ໃຊ້',
+'prefs-rc' => 'ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ',
+'prefs-watchlist' => 'ລາຍການຕິດຕາມ',
+'prefs-watchlist-days' => 'ຈຳນວນມື້ສະແດງ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມ:',
'prefs-watchlist-edits' => 'ຈຳນວນການດັດແກ້ ສະແດງ ໃນ ລາຍການຕິດຕາມທີ່ຂະຫຍາຍອອກ:',
-'prefs-misc' => 'ແລະອື່ນໆ',
-'saveprefs' => 'ບັນທຶກ',
-'resetprefs' => 'ເລີ່ມຄືນໃໝ່',
-'prefs-editing' => 'ການດັດແກ້',
-'rows' => 'ແຖວ:',
-'columns' => 'ຖັນ:',
-'searchresultshead' => 'ຊອກຫາ',
-'resultsperpage' => 'ຈຳນວນຜົນການຊອກເຫັນ ຕໍ່ ໜ້າ:',
-'recentchangesdays' => 'ຈຳນວນມື້ສະແດງໃນການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ:',
-'recentchangescount' => 'ຈຳນວນການດັດແກ້ສະແດງໃນການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ:',
-'savedprefs' => 'ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄດ້ຖືກບັນທຶກແລ້ວ.',
-'timezonelegend' => 'ເຂດເວລາ',
-'localtime' => 'ເວລາທ້ອງຖິ່ນ',
-'timezoneoffset' => 'ຫ່າງກັນ¹',
-'servertime' => 'ເວລາເຊີເວີ',
-'guesstimezone' => 'ເອົາເວລາຈາກໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ',
-'allowemail' => 'ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນ ສົ່ງອີເມລຫາຂ້ອຍ',
-'defaultns' => 'ຄົ້ນຫາ ໃນ ຂອບເຂດຊື່ ນີ້ ເວລາບໍ່ມີການລະບຸ:',
-'prefs-files' => 'ໄຟລ໌',
-'youremail' => 'ອີເມລ *:',
-'username' => 'ຊື່ຜູ້ໃຊ້:',
-'uid' => 'ເລກປະຈຳໂຕຜູ້ໃຊ້:',
-'yourrealname' => 'ຊື່ແທ້ *:',
-'yourlanguage' => 'ພາສາ:',
-'yournick' => 'ຊື່ຫຼິ້ນ:',
-'email' => 'ອີເມລ',
-'prefs-help-email' => '* ອີເມລ (ເລືອກໄດ້): ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ ທ່ານ ຜ່ານ ໜ້າຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ໜ້າສົນທະນາຜູ້ໃຊ້ ຂອງ ທ່ານ ໂດຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ເປີດເຜີຍ ອີເມລຂອງທ່ານ.',
+'prefs-misc' => 'ແລະອື່ນໆ',
+'saveprefs' => 'ບັນທຶກ',
+'resetprefs' => 'ເລີ່ມຄືນໃໝ່',
+'prefs-editing' => 'ການດັດແກ້',
+'rows' => 'ແຖວ:',
+'columns' => 'ຖັນ:',
+'searchresultshead' => 'ຊອກຫາ',
+'resultsperpage' => 'ຈຳນວນຜົນການຊອກເຫັນ ຕໍ່ ໜ້າ:',
+'recentchangesdays' => 'ຈຳນວນມື້ສະແດງໃນການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ:',
+'recentchangescount' => 'ຈຳນວນການດັດແກ້ສະແດງໃນການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ:',
+'savedprefs' => 'ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄດ້ຖືກບັນທຶກແລ້ວ.',
+'timezonelegend' => 'ເຂດເວລາ',
+'localtime' => 'ເວລາທ້ອງຖິ່ນ',
+'timezoneoffset' => 'ຫ່າງກັນ¹',
+'servertime' => 'ເວລາເຊີເວີ',
+'guesstimezone' => 'ເອົາເວລາຈາກໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ',
+'allowemail' => 'ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນ ສົ່ງອີເມລຫາຂ້ອຍ',
+'defaultns' => 'ຄົ້ນຫາ ໃນ ຂອບເຂດຊື່ ນີ້ ເວລາບໍ່ມີການລະບຸ:',
+'prefs-files' => 'ໄຟລ໌',
+'youremail' => 'ອີເມລ *:',
+'username' => 'ຊື່ຜູ້ໃຊ້:',
+'uid' => 'ເລກປະຈຳໂຕຜູ້ໃຊ້:',
+'yourrealname' => 'ຊື່ແທ້ *:',
+'yourlanguage' => 'ພາສາ:',
+'yournick' => 'ຊື່ຫຼິ້ນ:',
+'email' => 'ອີເມລ',
+'prefs-help-email' => '* ອີເມລ (ເລືອກໄດ້): ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ ທ່ານ ຜ່ານ ໜ້າຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ໜ້າສົນທະນາຜູ້ໃຊ້ ຂອງ ທ່ານ ໂດຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ເປີດເຜີຍ ອີເມລຂອງທ່ານ.',
# User rights
'editinguser' => 'ຜູ້ໃຊ້ <b>$1</b> ພວມດັດແກ້ ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])',
# Recent changes
-'nchanges' => '$1 {{PLURAL:$1|ການປ່ຽນແປງ|ການປ່ຽນແປງ}}',
-'recentchanges' => 'ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ',
-'recentchangestext' => 'ເບິ່ງ ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ຢູ່ ໜ້າວິກີນີ້.',
+'nchanges' => '$1 {{PLURAL:$1|ການປ່ຽນແປງ|ການປ່ຽນແປງ}}',
+'recentchanges' => 'ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ',
+'recentchanges-summary' => 'ເບິ່ງ ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ຢູ່ ໜ້າວິກີນີ້.',
'recentchanges-feed-description' => 'ນຳເບິ່ງການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດຢູ່ ວິກິນີ້ ໃນ ຟີດ',
-'rcnote' => "ທາງລຸ່ມ {{PLURAL:$1|ແມ່ນ'''1''' ການປ່ຽນແປງ|ແມ່ນ '''$1''' ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ}} ໃນ {{PLURAL:$2|ມື້|'''$2''' ມື້}}, ເມື່ອ $3.",
-'rclistfrom' => 'ສະແດງ ການປ່ຽນແປງ ເລີ່ມແຕ່ $1',
-'rcshowhideminor' => '$1 ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ',
-'rcshowhidebots' => '$1 ບອທ໌',
-'rcshowhideliu' => '$1 ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ',
-'rcshowhideanons' => '$1 ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສະແດງຊື່',
-'rcshowhidemine' => '$1 ການດັດແກ້ໂດຍຂ້ອຍ',
-'rclinks' => 'ສະແດງ $1ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ໃນ $2ມື້ຫຼ້າສຸດ<br />$3',
-'diff' => 'ສ່ວນຕ່າງ',
-'hist' => 'ປະຫວັດ',
-'hide' => 'ເຊື່ອງ',
-'show' => 'ສະແດງ',
-'minoreditletter' => 'ລ',
-'newpageletter' => 'ມ',
+'rcnote' => "ທາງລຸ່ມ {{PLURAL:$1|ແມ່ນ'''1''' ການປ່ຽນແປງ|ແມ່ນ '''$1''' ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ}} ໃນ {{PLURAL:$2|ມື້|'''$2''' ມື້}}, ເມື່ອ $3.",
+'rclistfrom' => 'ສະແດງ ການປ່ຽນແປງ ເລີ່ມແຕ່ $1',
+'rcshowhideminor' => '$1 ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ',
+'rcshowhidebots' => '$1 ບອທ໌',
+'rcshowhideliu' => '$1 ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ',
+'rcshowhideanons' => '$1 ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສະແດງຊື່',
+'rcshowhidemine' => '$1 ການດັດແກ້ໂດຍຂ້ອຍ',
+'rclinks' => 'ສະແດງ $1ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ໃນ $2ມື້ຫຼ້າສຸດ<br />$3',
+'diff' => 'ສ່ວນຕ່າງ',
+'hist' => 'ປະຫວັດ',
+'hide' => 'ເຊື່ອງ',
+'show' => 'ສະແດງ',
+'minoreditletter' => 'ລ',
+'newpageletter' => 'ມ',
# Recent changes linked
-'recentchangeslinked' => 'ການດັດແກ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ',
-'recentchangeslinked-feed' => 'ການດັດແກ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ',
-'recentchangeslinked-toolbox' => 'ການດັດແກ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ',
-'recentchangeslinked-title' => 'ການປ່ຽນແປງກ່ຽວຂ້ອງກັບ "$1"',
+'recentchangeslinked' => 'ການດັດແກ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ',
+'recentchangeslinked-feed' => 'ການດັດແກ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ',
+'recentchangeslinked-toolbox' => 'ການດັດແກ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ',
+'recentchangeslinked-title' => 'ການປ່ຽນແປງກ່ຽວຂ້ອງກັບ "$1"',
'recentchangeslinked-noresult' => 'ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ໜ້າລິ້ງຄ໌ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ.',
# Upload
-'upload' => 'ອັບໂຫຼດໄຟລ໌',
-'filedesc' => 'ສະຫຼຸບ',
+'upload' => 'ອັບໂຫຼດໄຟລ໌',
+'filedesc' => 'ສະຫຼຸບ',
'fileuploadsummary' => 'ສະຫຼຸບ:',
-'badfilename' => 'ຊື່ໄຟລ໌ ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ "$1".',
-'large-file' => 'ໄຟລ໌ບໍ່ຄວນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ $1 ແຕ່ໄຟລ໌ນີ້ມີຂະໜາດ $2',
-'largefileserver' => 'ໄຟລ໌ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຄ່າທີ່ໃຊ້ໄດ້',
-'filepageexists' => "ມີໜ້າສຳຫຼັບຫັວເຮື່ອງນີ້ອຍູ່ແລ້ວ (ບໍ່ໃຊ່ໄຟລ໌) ກະລຸນາຕວດສອບ '''[[:$1]]''' ຫາກຄຸນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງການຈະປ່ຽນໜ້ານີ້",
-'savefile' => 'ບັນທຶກໄຟລ໌',
-'watchthisupload' => 'ຕິດຕາມໜ້ານີ້',
+'badfilename' => 'ຊື່ໄຟລ໌ ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ "$1".',
+'large-file' => 'ໄຟລ໌ບໍ່ຄວນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ $1 ແຕ່ໄຟລ໌ນີ້ມີຂະໜາດ $2',
+'largefileserver' => 'ໄຟລ໌ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຄ່າທີ່ໃຊ້ໄດ້',
+'filepageexists' => "ມີໜ້າສຳຫຼັບຫັວເຮື່ອງນີ້ອຍູ່ແລ້ວ (ບໍ່ໃຊ່ໄຟລ໌) ກະລຸນາຕວດສອບ '''[[:$1]]''' ຫາກຄຸນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງການຈະປ່ຽນໜ້ານີ້",
+'savefile' => 'ບັນທຶກໄຟລ໌',
+'watchthisupload' => 'ຕິດຕາມໜ້ານີ້',
# Special:ListFiles
'listfiles' => 'ລາຍຊື່ໄຟລ໌',
# File description page
-'file-anchor-link' => 'ໄຟລ໌',
-'filehist' => 'ປະຫວັດໄຟລ໌',
-'filehist-current' => 'ປະຈຸບັນ',
-'filehist-datetime' => 'ວັນເວລາ',
-'filehist-user' => 'ຜູ້ໃຊ້',
+'file-anchor-link' => 'ໄຟລ໌',
+'filehist' => 'ປະຫວັດໄຟລ໌',
+'filehist-current' => 'ປະຈຸບັນ',
+'filehist-datetime' => 'ວັນເວລາ',
+'filehist-user' => 'ຜູ້ໃຊ້',
'filehist-dimensions' => 'ມິຕິ',
-'filehist-filesize' => 'ຂະໜາດໄຟລ໌',
-'filehist-comment' => 'ຄຳເຫັນ',
-'imagelinks' => 'ລິ້ງຄ໌',
-'linkstoimage' => 'ລິ້ງຄ໌ຕໍ່ໄປນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ຫາໄຟລ໌:',
-'nolinkstoimage' => 'ບໍ່ມີໜ້າໃດ ລິ້ງຄ໌ ຫາ ໄຟລ໌ນີ້.',
-'sharedupload' => 'ໄຟລ໌ນີ້ແມ່ນການອັບໂຫຼດຣ່ວມ ແລະ ອາດຖືກໃຊ້ໂດຍໂຄງການອື່ນໆ.',
+'filehist-filesize' => 'ຂະໜາດໄຟລ໌',
+'filehist-comment' => 'ຄຳເຫັນ',
+'imagelinks' => 'ລິ້ງຄ໌',
+'linkstoimage' => 'ລິ້ງຄ໌ຕໍ່ໄປນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ຫາໄຟລ໌:',
+'nolinkstoimage' => 'ບໍ່ມີໜ້າໃດ ລິ້ງຄ໌ ຫາ ໄຟລ໌ນີ້.',
+'sharedupload' => 'ໄຟລ໌ນີ້ແມ່ນການອັບໂຫຼດຣ່ວມ ແລະ ອາດຖືກໃຊ້ໂດຍໂຄງການອື່ນໆ.',
# List redirects
'listredirects' => 'ລາຍການການໂອນໜ້າ',
@@ -611,74 +608,74 @@ $messages = array(
# Statistics
'statistics' => 'ສະຖິຕິ',
-'disambiguations' => 'ໜ້າແກ້ຄວາມກຳກວມ',
+'disambiguations' => 'ໜ້າແກ້ຄວາມກຳກວມ',
'disambiguations-text' => "ໜ້າຕໍ່ໄປນີ້ເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງ '''ໜ້າແກ້ຄວາມກຳກວມ'''&nbsp;
ຊຶ່ງຄວນດັດແກ້ລິງຄ໌ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງໄປທີ່ໜ້າອື່ນທີ່ເໝາະສົມ<br />
ໜ້າໃດທີ່ຮຽກໃຊ້ແມ່ແບບ [[MediaWiki:Disambiguationspage|ແກ້ກຳກວມ]] ໜ້າເຫຼ່ານັ້ນຖຶກເປັນໜ້າແກ້ຄວາມກຳກວມ",
'doubleredirects' => 'ໂອນໜ້າ 2 ຄັ້ງ',
-'brokenredirects' => 'ການໂອນບໍ່ມີໜ້າປາຍທາງ',
-'brokenredirectstext' => 'ການໂອນໜ້ານີ້ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາໜ້າ ທີ່ ຍັງບໍ່ມີເທື່ອ:',
-'brokenredirects-edit' => 'ດັດແກ້',
+'brokenredirects' => 'ການໂອນບໍ່ມີໜ້າປາຍທາງ',
+'brokenredirectstext' => 'ການໂອນໜ້ານີ້ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາໜ້າ ທີ່ ຍັງບໍ່ມີເທື່ອ:',
+'brokenredirects-edit' => 'ດັດແກ້',
'brokenredirects-delete' => 'ລຶບ',
-'withoutinterwiki' => 'ບັນດາໜ້າ ທີ່ບໍ່ມີລິ້ງຄ໌ ຫາ ສະບັບພາສາອື່ນ',
+'withoutinterwiki' => 'ບັນດາໜ້າ ທີ່ບໍ່ມີລິ້ງຄ໌ ຫາ ສະບັບພາສາອື່ນ',
'withoutinterwiki-summary' => 'ໜ້າ ຕໍ່ໄປນີ້ ບໍ່ມີ ລິ້ງຄ໌ ຫາ ບົດຄວາມສະບັບພາສາອື່ນໆ:',
# Miscellaneous special pages
-'nbytes' => '$1 {{PLURAL:$1|ໄບຕ໌|ໄບຕ໌}}',
-'ncategories' => '$1 {{PLURAL:$1|ໝວດ|ໝວດ}}',
-'nlinks' => '$1 {{PLURAL:$1|ລິ້ງຄ໌|ລິ້ງຄ໌}}',
-'nmembers' => '$1 {{PLURAL:$1|ສະມາຊິກ|ສະມາຊິກ}}',
-'lonelypages' => 'ໜ້າບໍ່ມີໜ້າໃດເຊື່ອມຕໍ່ຫາ',
-'uncategorizedpages' => 'ໜ້າບໍ່ໄດ້ຈັດໝວດ',
+'nbytes' => '$1 {{PLURAL:$1|ໄບຕ໌|ໄບຕ໌}}',
+'ncategories' => '$1 {{PLURAL:$1|ໝວດ|ໝວດ}}',
+'nlinks' => '$1 {{PLURAL:$1|ລິ້ງຄ໌|ລິ້ງຄ໌}}',
+'nmembers' => '$1 {{PLURAL:$1|ສະມາຊິກ|ສະມາຊິກ}}',
+'lonelypages' => 'ໜ້າບໍ່ມີໜ້າໃດເຊື່ອມຕໍ່ຫາ',
+'uncategorizedpages' => 'ໜ້າບໍ່ໄດ້ຈັດໝວດ',
'uncategorizedcategories' => 'ໝວດບໍ່ໄດ້ຈັດໝວດ',
-'uncategorizedimages' => 'ຮູບບໍ່ໄດ້ຈັດໝວດ',
-'unusedcategories' => 'ໝວດບໍ່ໄດ້ໃຊ້',
-'unusedimages' => 'ໄຟລ໌ບໍ່ໄດ້ໃຊ້',
-'wantedcategories' => 'ໝວດ ພວມຕ້ອງການ',
-'wantedpages' => 'ໜ້າ ພວມຕ້ອງການ',
-'mostlinked' => 'ໜ້າທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ',
-'mostlinkedcategories' => 'ໝວດທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ',
-'mostcategories' => 'ບົດຄວາມ ທີ່ມີຫຼາຍ ໝວດ ທີ່ສຸດ',
-'mostimages' => 'ຮູບທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ',
-'mostrevisions' => 'ບົດຄວາມ ທີ່ມີການດັດແກ້ຫຼາຍເທື່ອທີ່ສຸດ',
-'prefixindex' => 'ດັດຊະນີຄຳນຳໜ້າ',
-'shortpages' => 'ໜ້າເນື້ອໃນສັ້ນ',
-'longpages' => 'ໜ້າເນື້ອໃນຍາວ',
-'deadendpages' => 'ໜ້າບໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາໜ້າອື່ນ',
-'protectedpages' => 'ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ',
-'listusers' => 'ລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້',
-'newpages' => 'ໜ້າສ້າງໃໝ່',
-'newpages-username' => 'ຊື່ຜູ້ໃຊ້:',
-'ancientpages' => 'ບັນດາໜ້າເກົ່າທີ່ສຸດ',
-'move' => 'ຍ້າຍ',
-'movethispage' => 'ຍ້າຍໜ້ານີ້',
+'uncategorizedimages' => 'ຮູບບໍ່ໄດ້ຈັດໝວດ',
+'unusedcategories' => 'ໝວດບໍ່ໄດ້ໃຊ້',
+'unusedimages' => 'ໄຟລ໌ບໍ່ໄດ້ໃຊ້',
+'wantedcategories' => 'ໝວດ ພວມຕ້ອງການ',
+'wantedpages' => 'ໜ້າ ພວມຕ້ອງການ',
+'mostlinked' => 'ໜ້າທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ',
+'mostlinkedcategories' => 'ໝວດທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ',
+'mostcategories' => 'ບົດຄວາມ ທີ່ມີຫຼາຍ ໝວດ ທີ່ສຸດ',
+'mostimages' => 'ຮູບທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ',
+'mostrevisions' => 'ບົດຄວາມ ທີ່ມີການດັດແກ້ຫຼາຍເທື່ອທີ່ສຸດ',
+'prefixindex' => 'ດັດຊະນີຄຳນຳໜ້າ',
+'shortpages' => 'ໜ້າເນື້ອໃນສັ້ນ',
+'longpages' => 'ໜ້າເນື້ອໃນຍາວ',
+'deadendpages' => 'ໜ້າບໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາໜ້າອື່ນ',
+'protectedpages' => 'ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ',
+'listusers' => 'ລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້',
+'newpages' => 'ໜ້າສ້າງໃໝ່',
+'newpages-username' => 'ຊື່ຜູ້ໃຊ້:',
+'ancientpages' => 'ບັນດາໜ້າເກົ່າທີ່ສຸດ',
+'move' => 'ຍ້າຍ',
+'movethispage' => 'ຍ້າຍໜ້ານີ້',
# Book sources
-'booksources' => 'ປຶ້ມອ້າງອີງ',
+'booksources' => 'ປຶ້ມອ້າງອີງ',
'booksources-go' => 'ໄປ',
# Special:Log
-'log' => 'ບັນທຶກ',
+'log' => 'ບັນທຶກ',
'all-logs-page' => 'ທຸກໆຂໍ້ມູນບັນທຶກການນຳໃຊ້',
-'logempty' => 'ຍັງບໍ່ພົບເນື້ອໃນບັນທຶກ.',
+'logempty' => 'ຍັງບໍ່ພົບເນື້ອໃນບັນທຶກ.',
# Special:AllPages
-'allpages' => 'ທຸກໆໜ້າ',
+'allpages' => 'ທຸກໆໜ້າ',
'alphaindexline' => '$1 ຫາ $2',
-'nextpage' => 'ໜ້າຕໍ່ໄປ ($1)',
-'prevpage' => 'ໜ້າກ່ອນ ($1)',
-'allpagesfrom' => 'ສະແດງທຸກໆໜ້າ ເລີ່ມແຕ່:',
-'allarticles' => 'ທຸກໆບົດຄວາມ',
-'allpagesprev' => 'ກ່ອນໜ້າ',
-'allpagesnext' => 'ຕໍ່ໄປ',
+'nextpage' => 'ໜ້າຕໍ່ໄປ ($1)',
+'prevpage' => 'ໜ້າກ່ອນ ($1)',
+'allpagesfrom' => 'ສະແດງທຸກໆໜ້າ ເລີ່ມແຕ່:',
+'allarticles' => 'ທຸກໆບົດຄວາມ',
+'allpagesprev' => 'ກ່ອນໜ້າ',
+'allpagesnext' => 'ຕໍ່ໄປ',
'allpagessubmit' => 'ໄປ',
'allpagesprefix' => 'ສະແດງ ໜ້າ ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ:',
# Special:Categories
-'categories' => 'ໝວດ',
+'categories' => 'ໝວດ',
'categoriespagetext' => 'ມີ ບັນດາ ໝວດ ຕໍ່ໄປນີ້ ຢູ່ ວິກີ.
[[Special:UnusedCategories|Unused categories]] are not shown here.
Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
@@ -690,153 +687,153 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'listusers-submit' => 'ສະແດງ',
# Special:Log/newusers
-'newuserlogpage' => 'ບັນທຶກການສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້',
+'newuserlogpage' => 'ບັນທຶກການສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້',
'newuserlogpagetext' => 'ນີ້ແມ່ນ ບັນທຶກການສ້າງ ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໃໝ່',
# E-mail user
-'emailuser' => 'ສົ່ງອີເມລ ຫາ ຜູ້ໃຊ້ນີ້',
-'emailpage' => 'ສົ່ງອີເມລ ຫາ ຜູ້ໃຊ້',
-'emailpagetext' => 'ຖ້າຜູ້ໃຊ້ນີ້ ຂຽນທີ່ຢູ່ອີເມລຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ການຕັ້ງຄ່າຂອງລາວ, ຟອມທາງລຸ່ມນີ້​ ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໜຶ່ງຫາທີ່ຢູ່ອີເມລນັ້ນ.
+'emailuser' => 'ສົ່ງອີເມລ ຫາ ຜູ້ໃຊ້ນີ້',
+'emailpage' => 'ສົ່ງອີເມລ ຫາ ຜູ້ໃຊ້',
+'emailpagetext' => 'ຖ້າຜູ້ໃຊ້ນີ້ ຂຽນທີ່ຢູ່ອີເມລຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ການຕັ້ງຄ່າຂອງລາວ, ຟອມທາງລຸ່ມນີ້​ ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໜຶ່ງຫາທີ່ຢູ່ອີເມລນັ້ນ.
ທີ່ຢູ່ອີເມລ ທີ່ທ່ານຂຽນຢູ່ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ, ຈະປະກົດຂຶ້ນ ຢູ່ຊ່ອງ "From" ຂອງ ອີເມລ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຮັບສາມາດທຳການຕອບໄດ້.',
-'noemailtitle' => 'ບໍ່ມີ ທີ່ຢູ່ອີເມລ',
-'emailfrom' => 'ຈາກ',
-'emailto' => 'ຫາ',
-'emailsubject' => 'ຫົວເລື້ອງ',
-'emailmessage' => 'ຂໍ້ຄວາມ',
-'emailsend' => 'ສົ່ງ',
-'emailccme' => 'ສົ່ງສຳເນົາ ຂໍ້ຄວາມ ມາໃຫ້ ຂ້ອຍ.',
+'noemailtitle' => 'ບໍ່ມີ ທີ່ຢູ່ອີເມລ',
+'emailfrom' => 'ຈາກ',
+'emailto' => 'ຫາ',
+'emailsubject' => 'ຫົວເລື້ອງ',
+'emailmessage' => 'ຂໍ້ຄວາມ',
+'emailsend' => 'ສົ່ງ',
+'emailccme' => 'ສົ່ງສຳເນົາ ຂໍ້ຄວາມ ມາໃຫ້ ຂ້ອຍ.',
'emailccsubject' => 'ສຳເນົາ ຂໍ້ຄວາມທ່ານ ຫາ $1: $2',
-'emailsent' => 'ອີເມລ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ',
-'emailsenttext' => 'ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ.',
+'emailsent' => 'ອີເມລ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ',
+'emailsenttext' => 'ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ.',
# Watchlist
-'watchlist' => 'ລາຍການຕິດຕາມ',
-'mywatchlist' => 'ລາຍການຕິດຕາມ',
-'watchlistanontext' => 'ກະລຸນາ $1 ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ດັດແກ້ ໜ້າຢູ່ໃນລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານ.',
-'watchnologin' => 'ບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ',
-'addedwatchtext' => 'ໜ້າ "[[:$1]]" ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ [[Special:Watchlist|ລາຍການຕິດຕາມ]] ຂອງ ທ່ານ',
-'removedwatchtext' => 'ໜ້າ "[[:$1]]" ໄດ້ຖືກເອົາອອກຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ.',
-'watch' => 'ຕິດຕາມ',
-'watchthispage' => 'ຕິດຕາມໜ້ານີ້',
-'unwatch' => 'ເຊົາຕິດຕາມ',
-'watchnochange' => 'ບໍ່ມີໜ້າທີ່ທ່ານຕິດຕາມໃດໆ ຖືກດັດແປງໃນໄລຍະສະແດງຂ້າງເທິງນີ້.',
+'watchlist' => 'ລາຍການຕິດຕາມ',
+'mywatchlist' => 'ລາຍການຕິດຕາມ',
+'watchlistanontext' => 'ກະລຸນາ $1 ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ດັດແກ້ ໜ້າຢູ່ໃນລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານ.',
+'watchnologin' => 'ບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ',
+'addedwatchtext' => 'ໜ້າ "[[:$1]]" ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ [[Special:Watchlist|ລາຍການຕິດຕາມ]] ຂອງ ທ່ານ',
+'removedwatchtext' => 'ໜ້າ "[[:$1]]" ໄດ້ຖືກເອົາອອກຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ.',
+'watch' => 'ຕິດຕາມ',
+'watchthispage' => 'ຕິດຕາມໜ້ານີ້',
+'unwatch' => 'ເຊົາຕິດຕາມ',
+'watchnochange' => 'ບໍ່ມີໜ້າທີ່ທ່ານຕິດຕາມໃດໆ ຖືກດັດແປງໃນໄລຍະສະແດງຂ້າງເທິງນີ້.',
'wlheader-showupdated' => "* ບັນດາ ໜ້າ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ ເຂົ້າຊົມຫຼ້າສຸດ ຈະຖືກສະແດງເປັນ ໂຕໜັງສື '''ເຂັ້ມ'''",
-'wlshowlast' => 'ສະແດງ $1 ຊົ່ວໂມງຫຼ້າສຸດ $2 ມື້ຫຼ້າສຸດ $3',
+'wlshowlast' => 'ສະແດງ $1 ຊົ່ວໂມງຫຼ້າສຸດ $2 ມື້ຫຼ້າສຸດ $3',
# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
-'watching' => 'ພວມຕິດຕາມ...',
+'watching' => 'ພວມຕິດຕາມ...',
'unwatching' => 'ພວມເຊົາຕິດຕາມ...',
'enotif_newpagetext' => 'ນີ້ແມ່ນໜ້າໃໝ່.',
-'changed' => 'ປ່ຽນແລ້ວ',
-'created' => 'ສ້າງແລ້ວ',
+'changed' => 'ປ່ຽນແລ້ວ',
+'created' => 'ສ້າງແລ້ວ',
'enotif_lastvisited' => 'ເບິ່ງ $1 ເພື່ອ ທຸກໆການປ່ຽນແປງ ຕັ້ງແຕ່ເທື່ອສຸດທ້າຍ ທີ່ ທ່ານເຂົ້າຫາ.',
# Delete
-'confirm' => 'ຢືນຢັນ',
+'confirm' => 'ຢືນຢັນ',
'actioncomplete' => 'ສຳເລັດ',
-'dellogpage' => 'ບັນທຶກ ການລຶບ',
+'dellogpage' => 'ບັນທຶກ ການລຶບ',
'dellogpagetext' => 'ຂ້າງລຸ່ມ ແມ່ນ ລາຍການ ການລຶບຫຼ້າສຸດ.',
-'deletionlog' => 'ບັນທຶກ ການລຶບ',
-'deletecomment' => 'ເຫດຜົນ:',
+'deletionlog' => 'ບັນທຶກ ການລຶບ',
+'deletecomment' => 'ເຫດຜົນ:',
# Rollback
'rollbacklink' => 'ກັບຄືນ',
'cantrollback' => 'ບໍ່ສາມາດ ປ່ຽນການດັດແກ້ກັບຄືນໄດ້; ຜູ້ປະກອບສ່ວນຫຼ້າສຸດ ແມ່ນ ຜູ້ຂຽນພຽງຜູ້ດຽວ ຂອງ ໜ້ານີ້.',
# Protect
-'protectlogpage' => 'ບັນທຶກການປົກປ້ອງ',
-'protectedarticle' => 'ໄດ້ປົກປ້ອງ "[[$1]]"',
-'unprotectedarticle' => 'ໄດ້ເຊົາປົກປ້ອງ "[[$1]]"',
-'protect-title' => 'ກຳລັງປົກປ້ອງໜ້າ "$1"',
-'prot_1movedto2' => '[[$1]] ຍ້າຍໄປ [[$2]]',
-'protect-legend' => 'ຢືນຢັນ ການປົກປ້ອງ',
-'protectexpiry' => 'ໝົດກຳນົດ:',
-'protect-text' => "ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ປ່ຽນແປງ ລະດັບການປົກປ້ອງ ສຳຫຼັບ ໜ້າ '''$1 ຢູ່ນີ້'''.",
+'protectlogpage' => 'ບັນທຶກການປົກປ້ອງ',
+'protectedarticle' => 'ໄດ້ປົກປ້ອງ "[[$1]]"',
+'unprotectedarticle' => 'ໄດ້ເຊົາປົກປ້ອງ "[[$1]]"',
+'protect-title' => 'ກຳລັງປົກປ້ອງໜ້າ "$1"',
+'prot_1movedto2' => '[[$1]] ຍ້າຍໄປ [[$2]]',
+'protect-legend' => 'ຢືນຢັນ ການປົກປ້ອງ',
+'protectexpiry' => 'ໝົດກຳນົດ:',
+'protect-text' => "ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ປ່ຽນແປງ ລະດັບການປົກປ້ອງ ສຳຫຼັບ ໜ້າ '''$1 ຢູ່ນີ້'''.",
'protect-level-autoconfirmed' => 'ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ',
-'protect-level-sysop' => 'ສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ',
-'protect-expiring' => 'ໝົດອາຍຸ $1 (UTC)',
-'protect-cantedit' => 'ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນລະດັບການປົກປ້ອງ ຂອງ ໜ້ານີ້ ເພາະທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແປງມັນ.',
-'restriction-type' => 'ການອະນຸຍາດ:',
-'restriction-level' => 'ລະດັບການຈຳກັດ:',
+'protect-level-sysop' => 'ສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ',
+'protect-expiring' => 'ໝົດອາຍຸ $1 (UTC)',
+'protect-cantedit' => 'ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນລະດັບການປົກປ້ອງ ຂອງ ໜ້ານີ້ ເພາະທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແປງມັນ.',
+'restriction-type' => 'ການອະນຸຍາດ:',
+'restriction-level' => 'ລະດັບການຈຳກັດ:',
# Restrictions (nouns)
-'restriction-edit' => 'ດັດແກ້',
+'restriction-edit' => 'ດັດແກ້',
'restriction-create' => 'ສ້າງ',
# Undelete
-'undelete' => 'ຮຽກຄືນ',
-'viewdeletedpage' => 'ເບິ່ງໜ້າທີ່ຖືກລຶບ',
-'undeletepagetext' => 'ໜ້າຕ່ອໄປນີ້ຖຶກລຶບໄປແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນກຸທີ່ສາມາດຮຽກຄືນໄດ້ (ກຸຂໍ້ມູນອາດຖຶກລຶບເປັນລະຍະ)',
-'cannotundelete' => 'ບໍ່ສາມາດ ກັບຄືນ ຫາສະບັບກ່ອນການລຶບ; ບາງຄົນອາດເຮັດກ່ອນແລ້ວ.',
+'undelete' => 'ຮຽກຄືນ',
+'viewdeletedpage' => 'ເບິ່ງໜ້າທີ່ຖືກລຶບ',
+'undeletepagetext' => 'ໜ້າຕ່ອໄປນີ້ຖຶກລຶບໄປແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນກຸທີ່ສາມາດຮຽກຄືນໄດ້ (ກຸຂໍ້ມູນອາດຖຶກລຶບເປັນລະຍະ)',
+'cannotundelete' => 'ບໍ່ສາມາດ ກັບຄືນ ຫາສະບັບກ່ອນການລຶບ; ບາງຄົນອາດເຮັດກ່ອນແລ້ວ.',
'undelete-search-submit' => 'ຊອກຫາ',
# Namespace form on various pages
-'namespace' => 'ຂອບເຂດຊື່:',
+'namespace' => 'ຂອບເຂດຊື່:',
'blanknamespace' => '(ຫຼັກ)',
# Contributions
'contributions' => 'ການປະກອບສ່ວນ',
-'mycontris' => 'ປະກອບສ່ວນ',
-'contribsub2' => 'ສຳຫຼັບ $1 ($2)',
-'nocontribs' => 'ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ໃນນີ້.',
-'uctop' => '(ເທິງສຸດ)',
-'month' => 'ແຕ່ເດືອນ (ແລະກ່ອນໜ້ານັ້ນ):',
-'year' => 'ແຕ່ປີ (ແລະກ່ອນໜ້ານັ້ນ):',
-
-'sp-contributions-newbies' => 'ສະແດງສະເພາະ ການປະກອບສ່ວນ ໂດຍ ບັນຊີໃໝ່',
+'mycontris' => 'ປະກອບສ່ວນ',
+'contribsub2' => 'ສຳຫຼັບ $1 ($2)',
+'nocontribs' => 'ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ໃນນີ້.',
+'uctop' => '(ເທິງສຸດ)',
+'month' => 'ແຕ່ເດືອນ (ແລະກ່ອນໜ້ານັ້ນ):',
+'year' => 'ແຕ່ປີ (ແລະກ່ອນໜ້ານັ້ນ):',
+
+'sp-contributions-newbies' => 'ສະແດງສະເພາະ ການປະກອບສ່ວນ ໂດຍ ບັນຊີໃໝ່',
'sp-contributions-blocklog' => 'ບັນທຶກການຫ້າມ',
-'sp-contributions-talk' => 'ສົນທະນາ',
-'sp-contributions-search' => 'ຊອກຫາ ການປະກອບສ່ວນ',
+'sp-contributions-talk' => 'ສົນທະນາ',
+'sp-contributions-search' => 'ຊອກຫາ ການປະກອບສ່ວນ',
'sp-contributions-username' => 'ທີ່ຢູ່ IP ຫຼື ຊື່ຜູ້ໃຊ້:',
-'sp-contributions-submit' => 'ຊອກຫາ',
+'sp-contributions-submit' => 'ຊອກຫາ',
# What links here
-'whatlinkshere' => 'ໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາ',
+'whatlinkshere' => 'ໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາ',
'whatlinkshere-title' => 'ໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫາ $1',
-'linkshere' => "ບັນດາໜ້າຕໍ່ໄປ ລິ້ງຄ໌ ຫາ ''[[:$1]]''':",
-'nolinkshere' => "ບໍ່ມີໜ້າລິ້ງຄ໌ ຫາ '''[[:$1]]'''.",
-'nolinkshere-ns' => "ບໍ່ມີໜ້າລິ້ງຄ໌ ຫາ '''[[:$1]]''' ໃນ ຂອບເຂດຊື່ ທີ່ ທ່ານເລືອກ.",
-'isredirect' => 'ໜ້າໂອນ',
-'istemplate' => 'ລວມ',
-'whatlinkshere-prev' => '{{PLURAL:$1|ກ່ອນ|ກ່ອນ $1}}',
-'whatlinkshere-next' => '{{PLURAL:$1|ຕໍ່ໄປ|ຕໍ່ໄປ $1}}',
+'linkshere' => "ບັນດາໜ້າຕໍ່ໄປ ລິ້ງຄ໌ ຫາ ''[[:$1]]''':",
+'nolinkshere' => "ບໍ່ມີໜ້າລິ້ງຄ໌ ຫາ '''[[:$1]]'''.",
+'nolinkshere-ns' => "ບໍ່ມີໜ້າລິ້ງຄ໌ ຫາ '''[[:$1]]''' ໃນ ຂອບເຂດຊື່ ທີ່ ທ່ານເລືອກ.",
+'isredirect' => 'ໜ້າໂອນ',
+'istemplate' => 'ລວມ',
+'whatlinkshere-prev' => '{{PLURAL:$1|ກ່ອນ|ກ່ອນ $1}}',
+'whatlinkshere-next' => '{{PLURAL:$1|ຕໍ່ໄປ|ຕໍ່ໄປ $1}}',
'whatlinkshere-links' => '← ລິ້ງຄ໌',
# Block/unblock
-'blockip' => 'ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ນີ້',
-'ipbsubmit' => 'ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ນີ້',
-'badipaddress' => 'ທີ່ຢູ່ IP ບໍ່ຖືກຕ້ອງ',
+'blockip' => 'ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ນີ້',
+'ipbsubmit' => 'ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ນີ້',
+'badipaddress' => 'ທີ່ຢູ່ IP ບໍ່ຖືກຕ້ອງ',
'blockipsuccesssub' => 'ຫ້າມສຳເລັດ',
-'ipblocklist' => 'ລາຍການ ທີ່ຢູ່ IP ແລະ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ທີ່ຖືກຫ້າມ',
-'blocklink' => 'ຫ້າມ',
-'contribslink' => 'ປະກອບສ່ວນ',
-'autoblocker' => 'ຫ້າມໂດຍອັດຕາໂນມັດ ຍ້ອນ ທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານ ຖືກໃຊ້ໂດຍ "[[User:$1|$1]]" ໃນໄລຍະຫຼັງ. ເຫດຜົນໃນການຫ້າມ $1 ແມ່ນ : "$2"',
-'blocklogpage' => 'ບັນທຶກການຫ້າມ',
-'blocklogentry' => 'ໄດ້ຫ້າມ "[[$1]]" ຈົນຮອດ $2 $3',
+'ipblocklist' => 'ລາຍການ ທີ່ຢູ່ IP ແລະ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ທີ່ຖືກຫ້າມ',
+'blocklink' => 'ຫ້າມ',
+'contribslink' => 'ປະກອບສ່ວນ',
+'autoblocker' => 'ຫ້າມໂດຍອັດຕາໂນມັດ ຍ້ອນ ທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານ ຖືກໃຊ້ໂດຍ "[[User:$1|$1]]" ໃນໄລຍະຫຼັງ. ເຫດຜົນໃນການຫ້າມ $1 ແມ່ນ : "$2"',
+'blocklogpage' => 'ບັນທຶກການຫ້າມ',
+'blocklogentry' => 'ໄດ້ຫ້າມ "[[$1]]" ຈົນຮອດ $2 $3',
# Move page
-'move-page-legend' => 'ຍ້າຍໜ້າ',
-'movepagetext' => 'ທ່ານສາມາດ ປ່ຽນຊື່ໜ້າ ແລະ ຍ້າຍປະຫວັດການດັດແກ້ ຂອງໜ້າໃດໜຶ່ງ ໄປ ໜ້າໃໝ',
-'movepagetalktext' => "ໜ້າສົນທະນາຈະຖືກຍ້າຍໄປພ້ອມກັນ '''ເວັ້ນເສຍແຕ່:''",
-'movearticle' => 'ຍ້າຍໜ້າ:',
-'movenologin' => 'ຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າເທື່ອ',
-'newtitle' => 'ຫາ ຫົວຂໍ້ໃໝ່',
-'move-watch' => 'ຕິດຕາມໜ້ານີ້',
-'movepagebtn' => 'ຍ້າຍໜ້າ',
-'articleexists' => 'ມີໜ້າຊື່ນີ້ແລ້ວ ຫຼື ຊື່ບໍ່ຖືກ.
+'move-page-legend' => 'ຍ້າຍໜ້າ',
+'movepagetext' => 'ທ່ານສາມາດ ປ່ຽນຊື່ໜ້າ ແລະ ຍ້າຍປະຫວັດການດັດແກ້ ຂອງໜ້າໃດໜຶ່ງ ໄປ ໜ້າໃໝ',
+'movepagetalktext' => "ໜ້າສົນທະນາຈະຖືກຍ້າຍໄປພ້ອມກັນ '''ເວັ້ນເສຍແຕ່:''",
+'movearticle' => 'ຍ້າຍໜ້າ:',
+'movenologin' => 'ຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າເທື່ອ',
+'newtitle' => 'ຫາ ຫົວຂໍ້ໃໝ່',
+'move-watch' => 'ຕິດຕາມໜ້ານີ້',
+'movepagebtn' => 'ຍ້າຍໜ້າ',
+'articleexists' => 'ມີໜ້າຊື່ນີ້ແລ້ວ ຫຼື ຊື່ບໍ່ຖືກ.
ກະລຸນາເລືອກຊື່ອື່ນ.',
-'movedto' => 'ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປ',
-'movetalk' => 'ຍ້າຍທັງ ໜ້າສົນທະນາ ທີ່ ກ່ຽວພັນ.',
-'movelogpage' => 'ບັນທຶກການຍ້າຍ',
-'movereason' => 'ເຫດຜົນ:',
-'delete_and_move' => 'ລຶບ ແລະ ຍ້າຍ',
+'movedto' => 'ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປ',
+'movetalk' => 'ຍ້າຍທັງ ໜ້າສົນທະນາ ທີ່ ກ່ຽວພັນ.',
+'movelogpage' => 'ບັນທຶກການຍ້າຍ',
+'movereason' => 'ເຫດຜົນ:',
+'delete_and_move' => 'ລຶບ ແລະ ຍ້າຍ',
'delete_and_move_confirm' => 'ແມ່ນແລ້ວ, ລຶບໜ້ານີ້',
-'delete_and_move_reason' => 'ລຶບແລ້ວ ເພື່ອ ຍ້າຍໜ້າອື່ນ ມານີ້',
+'delete_and_move_reason' => 'ລຶບແລ້ວ ເພື່ອ ຍ້າຍໜ້າອື່ນ ມານີ້',
# Namespace 8 related
-'allmessages' => 'ຂໍ້ຄວາມ ຂອງ ລະບົບ',
-'allmessagesname' => 'ຊື່',
+'allmessages' => 'ຂໍ້ຄວາມ ຂອງ ລະບົບ',
+'allmessagesname' => 'ຊື່',
'allmessagesdefault' => 'ຂໍ້ຄວາມເດີມ',
'allmessagescurrent' => 'ຂໍ້ຄວາມປະຈຸບັນ',
@@ -844,105 +841,105 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'thumbnail-more' => 'ໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ',
# Tooltip help for the actions
-'tooltip-pt-userpage' => 'ໜ້າສົນທະນາຂອງຂ້ອຍ',
-'tooltip-pt-mytalk' => 'ໜ້າສົນທະນາຂ້ອຍ',
-'tooltip-pt-preferences' => 'ຕັ້ງຄ່າ',
-'tooltip-pt-watchlist' => 'ລາຍການໜ້າທີ່ທ່ານຕິດຕາມການປ່ຽນແປງ',
-'tooltip-pt-mycontris' => 'ລາຍການປະກອບສ່ວນຂອງຂ້ອຍ',
-'tooltip-pt-login' => 'ມັນບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບ ແຕ່ ທ່ານຄວນເຊັນເຂົ້າ',
-'tooltip-pt-logout' => 'ເຊັນອອກ',
-'tooltip-ca-talk' => 'ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນຂອງໜ້າ',
-'tooltip-ca-edit' => 'ທ່ານສາມາດດັດແກ້ໜ້ານີ້ໄດ້. ກະລຸນາໃຊ້ປຸ່ມ ລອງເບິ່ງຜົນ ກ່ອນກົດປຸ່ມບັນທຶກ.',
-'tooltip-ca-addsection' => 'ເພີ່ມ ຄຳເຫັນ ໃສ່ ການສົນທະນານີ້.',
-'tooltip-ca-viewsource' => 'ໜ້ານີ້ຖືກປົກປ້ອງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຊອສ.',
-'tooltip-ca-protect' => 'ປົກປ້ອງໜ້ານີ້',
-'tooltip-ca-delete' => 'ລຶບໜ້ານີ້',
-'tooltip-ca-move' => 'ຍ້າຍໜ້ານີ້',
-'tooltip-ca-watch' => 'ເພີ່ມໜ້ານີ້ໃສ່ລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານ',
-'tooltip-ca-unwatch' => 'ເອົາໜ້ານີ້ອອກຈາກລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ',
-'tooltip-search' => 'ຄົ້ນຫາ {{SITENAME}}',
-'tooltip-p-logo' => 'ໜ້າຫຼັກ',
-'tooltip-n-mainpage' => 'ໄປເບິ່ງໜ້າຫຼັກ',
-'tooltip-n-portal' => 'ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງ, ແລະ ຈະຊອກຫາຫຍັງໄດ້ຢູ່ໃສ',
-'tooltip-n-currentevents' => 'ຊອກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳພວມດຳເນີນ',
-'tooltip-n-randompage' => 'ໂຫຼດໜ້າໃດໜຶ່ງ',
-'tooltip-n-help' => 'ບ່ອນຊອກ.',
-'tooltip-t-whatlinkshere' => 'ລາຍການຂອງທຸກໆໜ້າວິກິ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາ',
-'tooltip-t-contributions' => 'ເບິ່ງລາຍການປະກອບສ່ວນໂດຍຜູ້ໃຊ້ນີ້',
-'tooltip-t-emailuser' => 'ສົ່ງອີເມລຫາຜູ້ໃຊ້ນີ້',
-'tooltip-t-upload' => 'ອັບໂຫຼດໄຟລ໌',
-'tooltip-t-specialpages' => 'ລາຍການໜ້າພິເສດທັງໝົດ',
-'tooltip-ca-nstab-user' => 'ເບິ່ງໜ້າຜູ້ໃຊ້',
-'tooltip-ca-nstab-project' => 'ເບິ່ງໜ້າໂຄງການ',
-'tooltip-ca-nstab-image' => 'ເບິງໜ້າໄຟລ໌',
-'tooltip-ca-nstab-template' => 'ເບິ່ງແມ່ແບບ',
-'tooltip-ca-nstab-category' => 'ເບິ່ງ ໜ້າໝວດ',
-'tooltip-minoredit' => 'ໝາຍວ່າແມ່ນການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ',
-'tooltip-save' => 'ບັນທຶກການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານ',
-'tooltip-preview' => 'ລອງເບິ່ງຜົນການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ, ກະລຸນາໃຊ້ອັນນີ້ກ່ອນບັນທຶກ',
-'tooltip-diff' => 'ສະແດງການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ',
+'tooltip-pt-userpage' => 'ໜ້າສົນທະນາຂອງຂ້ອຍ',
+'tooltip-pt-mytalk' => 'ໜ້າສົນທະນາຂ້ອຍ',
+'tooltip-pt-preferences' => 'ຕັ້ງຄ່າ',
+'tooltip-pt-watchlist' => 'ລາຍການໜ້າທີ່ທ່ານຕິດຕາມການປ່ຽນແປງ',
+'tooltip-pt-mycontris' => 'ລາຍການປະກອບສ່ວນຂອງຂ້ອຍ',
+'tooltip-pt-login' => 'ມັນບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບ ແຕ່ ທ່ານຄວນເຊັນເຂົ້າ',
+'tooltip-pt-logout' => 'ເຊັນອອກ',
+'tooltip-ca-talk' => 'ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນຂອງໜ້າ',
+'tooltip-ca-edit' => 'ທ່ານສາມາດດັດແກ້ໜ້ານີ້ໄດ້. ກະລຸນາໃຊ້ປຸ່ມ ລອງເບິ່ງຜົນ ກ່ອນກົດປຸ່ມບັນທຶກ.',
+'tooltip-ca-addsection' => 'ເພີ່ມ ຄຳເຫັນ ໃສ່ ການສົນທະນານີ້.',
+'tooltip-ca-viewsource' => 'ໜ້ານີ້ຖືກປົກປ້ອງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຊອສ.',
+'tooltip-ca-protect' => 'ປົກປ້ອງໜ້ານີ້',
+'tooltip-ca-delete' => 'ລຶບໜ້ານີ້',
+'tooltip-ca-move' => 'ຍ້າຍໜ້ານີ້',
+'tooltip-ca-watch' => 'ເພີ່ມໜ້ານີ້ໃສ່ລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານ',
+'tooltip-ca-unwatch' => 'ເອົາໜ້ານີ້ອອກຈາກລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ',
+'tooltip-search' => 'ຄົ້ນຫາ {{SITENAME}}',
+'tooltip-p-logo' => 'ໜ້າຫຼັກ',
+'tooltip-n-mainpage' => 'ໄປເບິ່ງໜ້າຫຼັກ',
+'tooltip-n-portal' => 'ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງ, ແລະ ຈະຊອກຫາຫຍັງໄດ້ຢູ່ໃສ',
+'tooltip-n-currentevents' => 'ຊອກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳພວມດຳເນີນ',
+'tooltip-n-randompage' => 'ໂຫຼດໜ້າໃດໜຶ່ງ',
+'tooltip-n-help' => 'ບ່ອນຊອກ.',
+'tooltip-t-whatlinkshere' => 'ລາຍການຂອງທຸກໆໜ້າວິກິ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາ',
+'tooltip-t-contributions' => 'ເບິ່ງລາຍການປະກອບສ່ວນໂດຍຜູ້ໃຊ້ນີ້',
+'tooltip-t-emailuser' => 'ສົ່ງອີເມລຫາຜູ້ໃຊ້ນີ້',
+'tooltip-t-upload' => 'ອັບໂຫຼດໄຟລ໌',
+'tooltip-t-specialpages' => 'ລາຍການໜ້າພິເສດທັງໝົດ',
+'tooltip-ca-nstab-user' => 'ເບິ່ງໜ້າຜູ້ໃຊ້',
+'tooltip-ca-nstab-project' => 'ເບິ່ງໜ້າໂຄງການ',
+'tooltip-ca-nstab-image' => 'ເບິງໜ້າໄຟລ໌',
+'tooltip-ca-nstab-template' => 'ເບິ່ງແມ່ແບບ',
+'tooltip-ca-nstab-category' => 'ເບິ່ງ ໜ້າໝວດ',
+'tooltip-minoredit' => 'ໝາຍວ່າແມ່ນການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ',
+'tooltip-save' => 'ບັນທຶກການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານ',
+'tooltip-preview' => 'ລອງເບິ່ງຜົນການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ, ກະລຸນາໃຊ້ອັນນີ້ກ່ອນບັນທຶກ',
+'tooltip-diff' => 'ສະແດງການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ',
'tooltip-compareselectedversions' => 'ເບິ່ງສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ສອງ ສະບັບເລືອກ.',
-'tooltip-watch' => 'ເພີ່ມໜ້ານີ້ໃສ່ລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານ',
+'tooltip-watch' => 'ເພີ່ມໜ້ານີ້ໃສ່ລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານ',
# Attribution
'anonymous' => 'ຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ສະແດງຊື່ ຈາກ {{SITENAME}}',
# Browsing diffs
'previousdiff' => 'ສ່ວນຕ່າງກ່ອນ',
-'nextdiff' => 'ສ່ວນຕ່າງຕໍ່ໄປ →',
+'nextdiff' => 'ສ່ວນຕ່າງຕໍ່ໄປ →',
# Media information
-'imagemaxsize' => 'ກຳນົດຄວາມໃຫຍ່ຂອງ ຮູບ ຫຼື ໜ້າອະທິບາຍຮູບ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ:',
-'thumbsize' => 'ຂະໜາດສະແດງ:',
+'imagemaxsize' => 'ກຳນົດຄວາມໃຫຍ່ຂອງ ຮູບ ຫຼື ໜ້າອະທິບາຍຮູບ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ:',
+'thumbsize' => 'ຂະໜາດສະແດງ:',
'file-info-size' => '$1 × $2 ປິກເຊລ, ຂະໜາດໄຟລ໌: $3, MIME type: $4',
-'file-nohires' => 'ບໍ່ມີຂະໜາດລະອຽດກວ່າ',
+'file-nohires' => 'ບໍ່ມີຂະໜາດລະອຽດກວ່າ',
'show-big-image' => 'ເຕັມຂະໜາດ',
# Special:NewFiles
-'newimages' => 'ໄຟລ໌ຮູບໃໝ່',
+'newimages' => 'ໄຟລ໌ຮູບໃໝ່',
'newimages-summary' => 'ໜ້າພິເສດນີ້ສະແດງໄຟລ໌ທີ່ຖຶກອັປໂຫຼດຫຼ້າສຸດ',
-'noimages' => 'ບໍ່ມີຫຍັງເບິ່ງ.',
-'ilsubmit' => 'ຄົ້ນຫາ',
-'bydate' => 'ຕາມວັນເວລາ',
+'noimages' => 'ບໍ່ມີຫຍັງເບິ່ງ.',
+'ilsubmit' => 'ຄົ້ນຫາ',
+'bydate' => 'ຕາມວັນເວລາ',
# Metadata
'metadata-expand' => 'ສະແດງລະອຽດຕື່ມ',
# EXIF tags
-'exif-imagewidth' => 'ຄວາມກ້ວາງ',
-'exif-imagelength' => 'ຄວາມສູງ',
+'exif-imagewidth' => 'ຄວາມກ້ວາງ',
+'exif-imagelength' => 'ຄວາມສູງ',
'exif-imagedescription' => 'ຫົວຂໍ້ຮູບ',
-'exif-artist' => 'ຜູ້ຂຽນ',
-'exif-copyright' => 'ເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ',
+'exif-artist' => 'ຜູ້ຂຽນ',
+'exif-copyright' => 'ເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ',
# External editor support
-'edit-externally' => 'ດັດແກ້ໄຟລ໌ນີ້ໂດຍໂປແກຣມພາຍນອກ',
+'edit-externally' => 'ດັດແກ້ໄຟລ໌ນີ້ໂດຍໂປແກຣມພາຍນອກ',
'edit-externally-help' => 'ເບິ່ງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຢູ່ [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors setup instructions]',
# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'watchlistall2' => 'ທັງໝົດ',
'namespacesall' => 'ທັງໝົດ',
-'monthsall' => 'ທັງໝົດ',
+'monthsall' => 'ທັງໝົດ',
# E-mail address confirmation
-'confirmemail' => 'ຢືນຢັນ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ',
-'confirmemail_pending' => 'ລະຫັດຢືນຢັນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ; ຖ້າ ທ່ານ ຫາກໍ່ສ້າງບັນຊີ
+'confirmemail' => 'ຢືນຢັນ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ',
+'confirmemail_pending' => 'ລະຫັດຢືນຢັນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ; ຖ້າ ທ່ານ ຫາກໍ່ສ້າງບັນຊີ
, ທ່ານ ຄວນຈະລໍຖ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ກ່ອນຈະ ພະຍາຍາມ
ຂໍລະຫັດຢືນຢັນໃໝ່.',
-'confirmemail_send' => 'ສົ່ງ ລະຫັດ ຢືນຢັນ',
-'confirmemail_sent' => 'ອີເມລຢືນຢັນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ.',
-'confirmemail_oncreate' => 'ລະຫັດ ຢືນຢັນ ໄດ້ຖືກສົງໄປ ຫາ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານແລ້ວ.
+'confirmemail_send' => 'ສົ່ງ ລະຫັດ ຢືນຢັນ',
+'confirmemail_sent' => 'ອີເມລຢືນຢັນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ.',
+'confirmemail_oncreate' => 'ລະຫັດ ຢືນຢັນ ໄດ້ຖືກສົງໄປ ຫາ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານແລ້ວ.
ລະຫັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຈຳເປັນ ສຳຫຼັບ ການເຊັນເຂົ້າ, ແຕ່ ທ່ານ ຕ້ອງໃຊ້ມັນ ເພື່ອ ໃຊ້
ການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ ອີງໃສ່ ອີເມລ ຢູ່ ວິກີ.',
'confirmemail_sendfailed' => 'ບໍ່ສາມາດ ສົ່ງອີເມລ ຢືນຢັນ. ກະລຸນາກວດເບິ່ງວ່າ ມີໂຕໜັງສືບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນ ທີ່ຢູ່ອີເມລບໍ່.
ອີເມລ ຖືກສົ່ງກັບຄືນ: $1',
-'confirmemail_invalid' => 'ລະຫັດຢືນຢັນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ລະຫັດຢືນຢັນ ອາດຈະກາຍກຳນົດເວລາແລ້ວ.',
-'confirmemail_needlogin' => 'ທ່ານ ຈະຕ້ອງ $1 ເພື່ອ ຢືນຢັນ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ.',
-'confirmemail_success' => 'ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ. ທ່ານ ສາມາດ ເຊັນເຂົ້າ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບ ວີກີ ໄດ້.',
-'confirmemail_loggedin' => 'ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານໄດ້ຖືກຢືນຢັນແລ້ວ.',
-'confirmemail_error' => 'ມີອັນໃດອັນໜຶ່ງຜິດພາດ ໃນ ເວລາບັນທຶກ ການຢືນຢັນຂອງທ່ານ.',
-'confirmemail_subject' => '{{SITENAME}} ຢືນຢັນ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ',
+'confirmemail_invalid' => 'ລະຫັດຢືນຢັນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ລະຫັດຢືນຢັນ ອາດຈະກາຍກຳນົດເວລາແລ້ວ.',
+'confirmemail_needlogin' => 'ທ່ານ ຈະຕ້ອງ $1 ເພື່ອ ຢືນຢັນ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ.',
+'confirmemail_success' => 'ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ. ທ່ານ ສາມາດ ເຊັນເຂົ້າ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບ ວີກີ ໄດ້.',
+'confirmemail_loggedin' => 'ທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງ ທ່ານໄດ້ຖືກຢືນຢັນແລ້ວ.',
+'confirmemail_error' => 'ມີອັນໃດອັນໜຶ່ງຜິດພາດ ໃນ ເວລາບັນທຶກ ການຢືນຢັນຂອງທ່ານ.',
+'confirmemail_subject' => '{{SITENAME}} ຢືນຢັນ ທີ່ຢູ່ ອີເມລ',
# Delete conflict
'recreate' => 'ສ້າງຄືນ',
@@ -954,10 +951,10 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'imgmultigo' => 'ໄປ!',
# Auto-summaries
-'autosumm-blank' => 'ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້',
+'autosumm-blank' => 'ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້',
'autosumm-replace' => "ປ່ຽນ ໜ້ານີ້ ໂດຍ '$1'",
'autoredircomment' => 'ພວມໂອນໄປ ຫາ [[$1]]',
-'autosumm-new' => 'ໜ້າໃໝ່: $1',
+'autosumm-new' => 'ໜ້າໃໝ່: $1',
# Watchlist editor
'watchlistedit-raw-title' => 'ດັດແກ້ລາຍການຕິດຕາມດິບ',