summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesNew.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesNew.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesNew.php478
1 files changed, 1 insertions, 477 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesNew.php b/languages/messages/MessagesNew.php
index 939f0361..5e2e9bcf 100644
--- a/languages/messages/MessagesNew.php
+++ b/languages/messages/MessagesNew.php
@@ -1,8 +1,7 @@
<?php
/** Newari (नेपाल भाषा)
*
- * See MessagesQqq.php for message documentation incl. usage of parameters
- * To improve a translation please visit http://translatewiki.net
+ * To improve a translation please visit https://translatewiki.net
*
* @ingroup Language
* @file
@@ -41,478 +40,3 @@ $digitTransformTable = array(
'9' => '९', # &#x096f;
);
-$messages = array(
-# User preference toggles
-'tog-underline' => 'लिङ्कतेत अन्दरलाइन यानादिसँ:',
-'tog-justify' => 'अनुच्छेद धंकादिसँ',
-'tog-hideminor' => 'न्हुगु हिलेज्याय् चिधंगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-extendwatchlist' => 'वाचलिस्टयात परिमार्जित याना सकल स्वेज्युगु हिलेज्या क्यनादिसँ, दकले लिपाया जक्क मखु',
-'tog-usenewrc' => 'एन्ह्यान्स्ड् न्हुगु हिलेज्या (जाभास्क्रिप्ट)',
-'tog-numberheadings' => 'अटो-ल्याखँ हेडिङ',
-'tog-showtoolbar' => 'सम्पादन टुलबार क्यनादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
-'tog-editondblclick' => 'दबल क्लिकय् पौ सम्पादन यानादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
-'tog-editsection' => '[सम्पादन] लिङ्कं सेक्सन सम्पादन यायेज्युगु यानादिसँ',
-'tog-editsectiononrightclick' => 'सेक्सनया छ्यँआखले राइट क्लिक याना सेक्सन सम्पादन यायेज्युगु यानादिसँ (जाभास्क्रिप्ट)',
-'tog-showtoc' => 'कन्टेण्टया धलः क्यनादिसँ (३गु स्वया अप्व शिर्षक दुगु पौया निंति)',
-'tog-rememberpassword' => 'जिगु लग इन थ्व कम्प्युतरय् लुमंकादिसँ (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
-'tog-watchcreations' => 'जिं देकागु / न्ह्यथनागु पौयात जिगु दृष्टिधलः(watchlist)य् तयादिसँ',
-'tog-watchdefault' => 'जिं सम्पादन यानागु पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
-'tog-watchmoves' => 'जिं संकागु (move) पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
-'tog-watchdeletion' => 'जिं हुयागु (delete) पौयात जिगु वाचलिस्टय् तयादिसँ',
-'tog-minordefault' => 'सकल सम्पादनतेत डिफल्टं चीधंगु यानादिसँ',
-'tog-previewontop' => 'सम्पादन सन्दुक स्वया न्ह्यः प्रिभ्यु क्यनादिसँ',
-'tog-previewonfirst' => 'न्हापाँगु सम्पादन स्वया न्ह्यः प्रिभ्यु क्यनादिसँ',
-'tog-nocache' => 'पौ क्याशिङ (caching) डिजेबल यानादिसँ',
-'tog-enotifwatchlistpages' => 'जिगु वाचलिस्टया पौ सम्पादन जुइबिले जितः इ-मेल यानादिसँ',
-'tog-enotifusertalkpages' => 'जिगु खँल्हाबल्हा पौ सम्पादन जुइबिले जितः इ-मेल यानादिसँ',
-'tog-enotifminoredits' => 'पौया चीधंगु सम्पादनया निंतिं नं जितः इ-मेल यानादिसँ',
-'tog-enotifrevealaddr' => 'जिगु इ-मेल थाय्‌बाय्‌ नोटिफिकेसन इ-मेलय् क्यनादिसँ',
-'tog-shownumberswatching' => 'स्वयाच्वंपिं छ्यलामितेगु ल्याखँ क्यनादिसँ',
-'tog-fancysig' => 'कच्चा हस्ताक्षर (अटोम्याटिक लिङ्क मदेःकः)',
-'tog-showjumplinks' => '"जम्प टु" एसिसिबिलिटी लिङ्क इनेबल यानादिसँ',
-'tog-uselivepreview' => 'लाइभ प्रिभ्यु (जाभास्क्रिप्ट) इनेबल यानादिसँ (परिक्षणकाल)',
-'tog-forceeditsummary' => 'सम्पादन सार खालि त्वतिबिले जित सशंकित यानादिसँ',
-'tog-watchlisthideown' => 'जिगु सम्पादन वाचलिस्टय् सुचुकादिसँ',
-'tog-watchlisthidebots' => 'वाचलिस्टं बोत सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-watchlisthideminor' => 'वाचलिस्टं चीधंगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-watchlisthideliu' => 'वाचलिस्टं लग्ड इन छ्यलामितेगु सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-watchlisthideanons' => 'वाचलिस्टं अज्ञात छ्यलामिया सम्पादन सुचुकादिसँ',
-'tog-ccmeonemails' => 'जिं मेपिं छ्यलामितेगु छ्वइगु इ-मेलतेगु कपि जित नं छ्वयादिसँ',
-'tog-diffonly' => 'पाःगु (diffs) स्वया क्वेया पौया कण्टेण्ट क्यनादिमते',
-'tog-showhiddencats' => 'सुचुकातगु पुचःत क्यनादिसँ',
-'tog-noconvertlink' => 'लिङ्क शिर्षक हिलेज्या डिजेबल यानादिसँ',
-
-'underline-always' => 'न्ह्याबिलें',
-'underline-never' => 'नेभर',
-'underline-default' => 'डिफल्ट ब्राउज यानादिसँ',
-
-# Dates
-'sunday' => 'आइतबाः',
-'monday' => 'सोमबाः',
-'tuesday' => 'मङ्गलबाः',
-'wednesday' => 'बुधबाः',
-'thursday' => 'बिहिबाः',
-'friday' => 'शुक्रबाः',
-'saturday' => 'शनिबाः',
-'sun' => 'आइत',
-'mon' => 'सोम',
-'tue' => 'मङ्गल',
-'wed' => 'बुध',
-'thu' => 'बिहि',
-'fri' => 'शुक्र',
-'sat' => 'शनि',
-'january' => 'ज्यानुवरी',
-'february' => 'फेब्रुवरी',
-'march' => 'मार्च',
-'april' => 'अप्रिल',
-'may_long' => 'मे',
-'june' => 'जुन',
-'july' => 'जुलाइ',
-'august' => 'अगस्ट',
-'september' => 'सेप्टेम्बर',
-'october' => 'अक्टोबर',
-'november' => 'नोभेम्बर',
-'december' => 'डिसेम्बर',
-'january-gen' => 'ज्यानुवरी',
-'february-gen' => 'फ्रेब्रुवरी',
-'march-gen' => 'मार्च',
-'april-gen' => 'अप्रिल',
-'may-gen' => 'मे',
-'june-gen' => 'जुन',
-'july-gen' => 'जुलाइ',
-'august-gen' => 'अगस्ट',
-'september-gen' => 'सेप्टेम्बर',
-'october-gen' => 'अक्टोबर',
-'november-gen' => 'नोभेम्बर',
-'december-gen' => 'डिसेम्बर',
-'jan' => 'ज्यानु',
-'feb' => 'फेब्',
-'mar' => 'मार्',
-'apr' => 'अप्रि',
-'may' => 'मे',
-'jun' => 'जुन',
-'jul' => 'जुल',
-'aug' => 'अग',
-'sep' => 'सेप्',
-'oct' => 'अक्ट्',
-'nov' => 'नोभ',
-'dec' => 'डिस',
-
-# Categories related messages
-'pagecategories' => '{{PLURAL:$1|पुचः|पुचःतः}}',
-'category_header' => 'पुचः "$1"य् दुगु पौतः',
-'subcategories' => 'उपपुचःतः',
-'category-media-header' => 'पुचः "$1"य् दुगु मिडिया',
-'category-empty' => "''थ्व पुचले आःईले पौ वा मिदिया मदु।''",
-'hidden-categories' => '{{PLURAL:$1|गुप्त पुचः|गुप्त पुचःतः}}',
-'hidden-category-category' => 'गुप्त पुचःतः',
-'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले बियातःगु उपपुचः जक्क दु।|थ्व पुचले $2 सकलय् बियातःगु {{PLURAL:$1|उपपुचः|$1 उपपुचःतः}} दु।}}',
-'category-subcat-count-limited' => 'थ्व पुचले बियातःगु {{PLURAL:$1|उपपुचः|$1 उपपुचःत}} दु।',
-'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।|$2 सकलय् थ्व बियातःगु {{PLURAL:$1|पौ|$1 पौस}} थ्व पुचले दु।}}',
-'category-article-count-limited' => 'थ्व बियातःगु {{PLURAL:$1|पौ|$1 पौस}} थ्व पुचले दु।',
-'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|थ्व पुचले थ्व जक्क फाइल दु।|सकल $2य् क्वे बियातःगु {{PLURAL:$1|फाइल|$1 फाइलत}} थ्व पुचले दु।}}',
-
-'about' => 'विषयक',
-'article' => 'कण्टेण्ट पौ',
-'moredotdotdot' => 'अप्व॰॰॰',
-'mypage' => 'जिगु पौ',
-'mytalk' => 'जिगु खं',
-'anontalk' => 'थ्व IPया निंतिं खँल्हाबल्हा',
-'navigation' => 'परिवहन',
-'and' => '&#32;व',
-
-# Cologne Blue skin
-'qbfind' => 'मालादिसँ',
-'qbedit' => 'सम्पादन',
-'qbpageoptions' => 'थ्व पौ',
-'qbmyoptions' => 'जिगु पौ',
-'qbspecialpages' => 'विशेष पौ',
-'faq' => 'आपालं न्यनिगु न्ह्यसः (FAQ)',
-'faqpage' => 'Project:आपालं न्यनिगु न्ह्यसःत (FAQ)',
-
-# Vector skin
-'vector-action-move' => 'संकादिसँ',
-'vector-view-create' => 'दयेकादिसँ',
-'vector-view-edit' => 'सम्पादन',
-'vector-view-history' => 'इतिहास स्वयादिसँ',
-'vector-view-view' => 'ब्वनादिसँ',
-
-'returnto' => '$1य् लिहाँझासँ।',
-'tagline' => '{{SITENAME}}नं',
-'help' => 'ग्वहालि',
-'search' => 'मालादिसँ',
-'searchbutton' => 'मालादिसँ',
-'go' => 'झासँ',
-'searcharticle' => 'झासँ',
-'history' => 'पौया इतिहास',
-'history_short' => 'इतिहास',
-'updatedmarker' => 'जिं दक्ले लिपा पौ स्वे धुंकाया अपडेट',
-'printableversion' => 'ध्वायेज्युगु संस्करण',
-'permalink' => 'स्थायी लिङ्क',
-'print' => 'ध्वानादिसँ',
-'view' => 'क्यनादिसँ',
-'edit' => 'सम्पादन',
-'create' => 'दयेकादिसँ',
-'editthispage' => 'थ्व पौ सम्पादन यानादिसं',
-'create-this-page' => 'थ्व पौ दयेकादिसँ',
-'delete' => 'हुयादिसँ (दिलित)',
-'deletethispage' => 'थ्व पौ हुयादिसँ (दिलित)',
-'newpage' => 'न्हुगु पौ',
-'talkpagelinktext' => 'खँल्हाबँल्हा',
-'specialpage' => 'विषेश पौ',
-'personaltools' => 'निजी ज्याब्व',
-'talk' => 'खँलाबँला',
-'toolbox' => 'ज्याब्व सन्दुक',
-'projectpage' => 'ज्याखँ पौ क्येनादिसँ',
-'otherlanguages' => 'मेमेगु भाषाय्',
-'jumpto' => 'थन झासँ:',
-'jumptosearch' => 'मालादिसँ',
-'pool-errorunknown' => 'मस्युगु इरर',
-
-# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
-'aboutsite' => '{{SITENAME}}या बारेय्',
-'aboutpage' => 'Project:बारेय्',
-'copyright' => 'कण्टेण्ट $1 कथं उपलब्ध दु।',
-'copyrightpage' => '{{ns:project}}:लेखाधिकार',
-'currentevents' => 'जुयाच्वँगु घटना',
-'currentevents-url' => 'Project:जुयाच्वँगु घटना',
-'disclaimers' => 'डिस्क्लेमर्स',
-'disclaimerpage' => 'Project:साधारण डिस्क्लेमर्स',
-'edithelp' => 'सम्पादन ग्वहालि',
-'edithelppage' => 'Help:सम्पादन',
-'helppage' => 'Help:धलःपौ',
-'mainpage' => 'मू पौ',
-'mainpage-description' => 'मू पौ',
-'policy-url' => 'Project:नीति',
-'portal' => 'सामाजिक मूलुखा',
-'portal-url' => 'Project:सामाजिक मूलुखा',
-'privacy' => 'दुबिस्ता नियम',
-'privacypage' => 'Project:गुप्तता नियम',
-
-'badaccess' => 'पर्मिसन इरर',
-'badaccess-group0' => 'छिं अनुरोध यानादिगु ज्या छिं याये मछिं।',
-'badaccess-groups' => 'छिं अनुरोध यानादिगु ज्या {{PLURAL:$2|पुचः|पुचःतः}}: $1या छ्यलामिं जक्क याये दु।',
-
-'versionrequired' => 'मिडियाविकिया $1 संस्करण माःगु',
-'versionrequiredtext' => 'थ्व पौ छ्यले यात मिडियाविकिया $1 संस्करण माः।
-स्वयादिसँ [[विशेष:संस्करण|संस्करण पौ]]।',
-
-'ok' => 'ज्यु',
-'newmessageslink' => 'न्हुगु सन्देश',
-'newmessagesdifflink' => 'न्हापाया हिलेज्या',
-'youhavenewmessagesmulti' => '$1य् छित न्हुगु सन्देश वगु दु',
-'editsection' => 'सम्पादन',
-'editold' => 'सम्पादन',
-'editlink' => 'सम्पादन',
-'editsectionhint' => 'खण्ड सम्पादन: $1',
-'showtoc' => 'क्यनादिसँ',
-'hidetoc' => 'सुचुकादिसँ',
-'collapsible-expand' => 'चायेकादिसँ',
-'red-link-title' => '$1 (पौ मदु)',
-
-# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
-'nstab-main' => 'पौ',
-'nstab-user' => 'छ्य्‌लामि पौ',
-'nstab-media' => 'मिडिया पौ',
-'nstab-special' => 'विशेष',
-'nstab-project' => 'ज्याझ्वः पौ',
-'nstab-image' => 'फाइल',
-'nstab-mediawiki' => 'सन्देश',
-'nstab-template' => 'टेम्प्लेट',
-'nstab-help' => 'ग्वहालि पौ',
-'nstab-category' => 'पुचः',
-
-# Main script and global functions
-'nosuchaction' => 'थन्यागु ज्या मदु',
-'nosuchactiontext' => 'URLनं या धाःगु ज्या विकिं मस्यु',
-'nosuchspecialpage' => 'थन्यागु विशेष पौ मदु',
-'nospecialpagetext' => '<strong>छिं मदुगु विशेष पौया माग तयादिल।</strong>
-
-अस्थित्वय् दुगु विशेष पौया धलः [[विशेष:विशेषपौ|{{int:specialpages}}]]य् दु।',
-
-# General errors
-'databaseerror' => 'डेटाबेस इरर',
-'dberrortext' => 'छगू डेटाबेस क्वेरी सिन्ट्याक्स इरर जूगु दु।
-थ्व इररं सफ्टवेयरय् bug दूगु इंगीत यायेफु।
-थ्व स्वया न्हः कोशिस जूगु डेटाबेस क्वेरी
-"<tt>$2</tt>" फंक्सनया
-<blockquote><tt>$1</tt></blockquote> ख।
-MySQL नं इरर "<tt>$3: $4</tt>" क्यंगु दु।',
-'laggedslavemode' => 'चेतावनी: पतिइ न्हुगु अपदेत मदेफु ।',
-'readonly' => 'देताबेस संरक्षित',
-'enterlockreason' => 'पौ कुनातयेगुया निंतिं कारण बियादिसँ, नापं पौ गब्ले चायेकिगु जुइफु उकिया अनुमान नं बियादिसँ',
-'readonlytext' => 'थ्व डेटाबेस आःया ईले, सम्भवतः नियमित डेटाबेस मेन्टेनेन्सया निंतिं, न्हूगु एन्ट्रि व मेमेगु हिलेज्याया यायेमछिंकः कुनातःगु दु। थ्व धुंका हानं डेटाबेस साधारण जुइ।
-
-थ्व डेटाबेस कुनाःतम्ह प्रबन्धकं थ्व वर्णन ब्यूगु दु: $1',
-'internalerror' => 'इन्तरनल इरर',
-'viewsource' => 'स्रोत स्वयादिसँ',
-
-# Login and logout pages
-'welcomeuser' => 'लसकुस, $1जु!',
-'yourname' => 'छ्य्‌लामि नां:',
-'yourpassword' => 'दुथखँग्वः (पासवर्द):',
-'yourpasswordagain' => 'दुथखँग्वः हानं तियादिसँ:',
-'yourdomainname' => 'छिगु दोमेन:',
-'login' => 'दुहां वनेगु',
-'nav-login-createaccount' => 'दुहां वनेगु / खाता चायेकिगु',
-'userlogin' => 'दुहां वनेगु / खाता चायेकिगु',
-'logout' => 'पिने झासँ',
-'userlogout' => 'पिने झासँ',
-'nologinlink' => 'खाता न्ह्यथनादिसँ',
-'createaccount' => 'खाता चायेकादिसँ',
-'gotaccountlink' => 'दुहां झासँ',
-'badretype' => 'छिं तियादिगु पासवर्द पाय्‌छि मजु।',
-'loginsuccesstitle' => 'लग इन सफल जुल',
-'emaildisabled' => 'थ्व फाइलं इमेल छ्वयेमफु।',
-'accountcreated' => 'खाता न्ह्येथन',
-'accountcreatedtext' => '$1या निंतिं छ्य्‌लामि खाता चायेकूगु दु।',
-'loginlanguagelabel' => 'भाषा: $1',
-
-# Change password dialog
-'resetpass' => 'पासवर्द हिलादिसँ',
-
-# Special:ChangeEmail
-'changeemail-submit' => 'इ-मेल हिलादिसँ',
-'changeemail-cancel' => 'खारेज',
-
-# Edit page toolbar
-'bold_sample' => 'गाढा आखः',
-'bold_tip' => 'गाढा आखः',
-'italic_sample' => 'बेक्वःगु आखः',
-'italic_tip' => 'बेक्वःगु आखः',
-'link_tip' => 'आन्तरिक लिंक',
-
-# Edit pages
-'summary' => 'सारांश:',
-'minoredit' => 'थ्व चिधंगु सम्पादन ख',
-'watchthis' => 'थ्व पौ स्वयादिसँ',
-'savearticle' => 'पौ स्वथनादिसँ',
-'preview' => 'न्हेकिपा',
-'showpreview' => 'न्हेकिपा क्यनादिसँ',
-'showlivepreview' => 'जुथें (लाइभ) न्हेकिपा',
-'showdiff' => 'हिसुझ्वः क्यनादिसँ',
-'anoneditwarning' => "'''न्ह्यःखँ:''' छि लग्द इन मदु।
-छिगु IP address पौया सम्पादन इतिहासय् स्वथनिगु जुइ।",
-'anonpreviewwarning' => "''छि लग्द इन मदु। थ्व पौ स्वथनादिल धाःसा छिगु IP address थ्व पौया इतिहासय् स्वथनिगु जुइ।''",
-'loginreqtitle' => 'लग इन माःगु',
-'loginreqpagetext' => 'मेमेगु पौ स्वयेत छिं $1 यायेमा/जुइमा।',
-'accmailtitle' => 'पासवर्द छ्वल।',
-'newarticle' => '(न्हु)',
-'note' => "'''होस यानादिसँ:'''",
-'previewnote' => "'''थ्व पूर्वालोकन जक्क ख। छिं यानादिगु सम्पादन स्वथंगु मदुनि!'''",
-'editing' => '$1 सम्पादन जुयाच्वँगु दु',
-'editconflict' => 'सम्पादन द्वंगु दु: $1',
-'yourtext' => 'छिगु आखः',
-'storedversion' => 'स्वथनातगु संस्करण',
-
-# Content models
-'content-model-text' => 'सादा आखः',
-
-# History pages
-'revisionasof' => '$1 तक्कया संस्करण',
-'previousrevision' => '←पुलांगु संस्करण',
-
-# Search results
-'searchhelp-url' => 'Help:धलःपौ',
-'searchprofile-everything' => 'दक्वं',
-'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 खँग्वः |$2 खँग्वःत}})',
-'searchrelated' => 'स्वापू दुःगु',
-'searchall' => 'सकल',
-'powersearch' => 'मालादिसँ',
-
-# Preferences page
-'mypreferences' => 'जिगु प्राथमिकता',
-'changepassword' => 'पासवर्द हिलादिसँ',
-'prefs-skin' => 'भुँसा',
-'prefs-datetime' => 'दिं व ई',
-'prefs-personal' => 'छ्य्‌लामि प्रोफाइल',
-'prefs-rc' => 'न्हुगु हिलेज्या',
-'saveprefs' => 'स्वथनादिसँ',
-'youremail' => 'इ-मेल:',
-'username' => 'छ्य्‌लामि नां:',
-'yourrealname' => 'वास्तविक नां:',
-'yourlanguage' => 'भाषा:',
-'gender-male' => 'मिजं',
-'gender-female' => 'मिसा',
-'email' => 'इ-मेल',
-
-# User rights
-'userrights-user-editname' => 'छपू छ्य्‌लामि नां तयादिसँ:',
-
-# Groups
-'group' => 'पुचः',
-'group-user' => 'छ्य्‌लामित',
-'group-bot' => 'बोत',
-
-# Recent changes
-'recentchanges' => 'नकतिनिया हिसुझ्वः',
-'show' => 'क्यनादिसँ',
-
-# Upload
-'upload' => 'फाइल अपलोद यानादिसँ',
-
-# File description page
-'file-anchor-link' => 'फाइल',
-'filehist-user' => 'छ्य्‌लामि',
-
-# Random page
-'randompage' => 'छगु च्वसुइ येंकादिसं',
-
-# Statistics
-'statistics' => 'तथ्याङ्क',
-
-'withoutinterwiki-submit' => 'क्यनादिसँ',
-
-# Miscellaneous special pages
-'newpages-username' => 'छ्येलेमि नां:',
-
-# Special:AllPages
-'allpages' => 'सकल पौत',
-'nextpage' => 'मेगु पौ ($1)',
-'allarticles' => 'सकल च्वसुत',
-'allpagessubmit' => 'झासँ',
-
-# Special:Categories
-'categories' => 'पुचःत',
-
-# Email user
-'emailusername' => 'छ्य्‌लामि नां (युजर नेम) :',
-
-# Restrictions (nouns)
-'restriction-edit' => 'सम्पादन',
-
-# Namespace form on various pages
-'namespace' => 'नेमस्पेस:',
-'blanknamespace' => '(मू)',
-
-# Contributions
-'mycontris' => 'जिगु योगदान',
-
-'sp-contributions-talk' => 'खँल्हाबँल्हा',
-
-# What links here
-'whatlinkshere' => 'थन छु स्वाई',
-
-# Block/unblock
-'contribslink' => 'योगदान',
-
-# Move page
-'movereason' => 'कारण:',
-
-# Tooltip help for the actions
-'tooltip-search' => '{{SITENAME}} मालादिसं',
-'tooltip-search-fulltext' => 'थ्व खँग्वःया निंतिं पौस मालादिसं',
-'tooltip-p-logo' => 'मू पौय् झासँ',
-'tooltip-n-mainpage' => 'मू पौ भ्रमण यानादिसँ',
-'tooltip-n-portal' => 'ज्याझ्वःया बारेय्, छिं छु यायेछिं, गन खँ सीकिगु',
-'tooltip-n-currentevents' => 'जुयाच्वँगु घटनाया लिधँसा तथ्य मालादिसँ',
-'tooltip-n-recentchanges' => 'थ्व विकिया न्हुगु हिलेज्याया धलः।',
-'tooltip-n-randompage' => 'न्ह्याःगु छगू पौ क्यनादिसँ',
-'tooltip-n-help' => 'खँ सीकिगु थाय्।',
-'tooltip-t-whatlinkshere' => 'थन स्वाइगु सकल विकिपौया धलः',
-'tooltip-t-recentchangeslinked' => 'थ्व पौ नाप स्वाःगु पौतेगु न्हुगु हिलेज्या',
-'tooltip-feed-rss' => 'थ्व पौया RSS फीड',
-'tooltip-feed-atom' => 'थ्व पौया Atom फीड',
-'tooltip-t-contributions' => 'थ्व छ्य्‌लामिया योगदानया धलः क्यनादिसँ',
-'tooltip-t-emailuser' => 'थ्व छ्य्‌लामियात इ-मेल छ्वयादिसँ',
-'tooltip-t-upload' => 'फाइल अपलोद यानादिसँ',
-'tooltip-t-specialpages' => 'सकल विशेष पौस धलः',
-'tooltip-t-print' => 'थ्व पौस ध्वायेज्युगु संस्करण',
-'tooltip-t-permalink' => 'थ्व पौस थ्व संस्करणया पर्मानेन्ट लिङ्क',
-'tooltip-ca-nstab-main' => 'कन्टेन्ट पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-user' => 'छ्य्‌लामिपौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-media' => 'मिडिया पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-special' => 'थ्व छगू विशेष पौ ख ; थ्व पौयात छिं सम्पादन याये मछिं।',
-'tooltip-ca-nstab-project' => 'ज्याझ्वः पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-image' => 'फाइल पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-mediawiki' => 'व्यवस्थापन सन्देश स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-template' => 'टेम्प्लेट स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-help' => 'ग्वहालि पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-ca-nstab-category' => 'पुचः पौ स्वयादिसँ',
-'tooltip-minoredit' => 'थ्व छगू चिधंगु सम्पादन ख',
-'tooltip-save' => 'छिगु परिवर्तन स्वथनादिसँ',
-'tooltip-preview' => 'छिगु परिवर्तन पुर्वालोकन यानादिसँ, कृपया स्वथने न्ह्यः थ्व छ्य्‌लादिसँ!',
-'tooltip-diff' => 'छिं पतीइ यानादिगु हिलेज्या क्यनादिसँ।',
-'tooltip-compareselectedversions' => 'निगु ल्ययातःगु संस्करणया दथुइ भिन्नता स्वयादिसँ।',
-'tooltip-watch' => 'थ्व पौयात छिगु वाचलिस्टय् तनादिसँ',
-'tooltip-recreate' => 'थ्व पौ हुयाछ्वेधुंकुगु जुसां पुनर्निर्माण यानादिसँ',
-'tooltip-upload' => 'अपलोड न्ह्यथनादिसँ',
-'tooltip-rollback' => '"रोलब्याकं" छगू क्लिकय् थ्व पौयात न्हापाया छ्य्‌लामिं याःगु परिवर्तनय् हिलाछ्वइ।',
-'tooltip-undo' => '"Undo" नं थ्व सम्पादनयात खारेज याना सम्पादन फर्म यात प्रिभ्यु मोडय् चायेकी।
-थुकिलिं सारांशय् कारण तनेछिंकी।',
-
-# Stylesheets
-'common.css' => '/* थन तःगु CSS सकल स्किनय् छ्य्‌लिगु जुइ */',
-'cologneblue.css' => '/* थन तःगु CSS नं कोलोन ब्लु स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'monobook.css' => '/* थन तःगु CSS नं मोनोबुक स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'modern.css' => '/* थन तःगु CSS नं मोडर्न स्किनया छ्य्‌लामितेत असर याइ */',
-'print.css' => '/* थन तःगु CSS नं प्रिन्ट आउटपुटयात असर याइ */',
-'handheld.css' => '/* थन तःगु CSS नं $wgHandheldStyle आधारित ह्याण्डहेल्ड यन्त्रयात असर याइ */',
-
-# Attribution
-'others' => 'मेमेगु',
-
-# Exif tags
-'exif-imagewidth' => 'ब्याः',
-'exif-imagelength' => 'जाः',
-'exif-imagedescription' => 'किपाया नां',
-'exif-make' => 'किपासाः दयेकामि',
-'exif-model' => 'किपासाः मोदेल',
-'exif-software' => 'छ्यलातःगु सफ्तवेयर',
-'exif-artist' => 'च्वमि',
-'exif-copyright' => 'लेखाधिकार थुवा',
-'exif-pixelydimension' => 'किपा ब्याः',
-'exif-pixelxdimension' => 'किपा जाः',
-
-'exif-dc-date' => 'तिथि',
-
-# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
-'namespacesall' => 'सकल',
-
-# Auto-summaries
-'autosumm-new' => 'न्हुगु पौ: $1',
-
-# Special:SpecialPages
-'specialpages' => 'विषेश पौत:',
-
-);