summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/WikiEditor/i18n/gl.json
blob: 8b69511126a48b244907c8c08c02957320de8b7a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
{
	"@metadata": {
		"authors": [
			"Toliño"
		]
	},
	"wikieditor": "Interface avanzada de edición de texto wiki",
	"wikieditor-desc": "Proporciona unha interface extensible de edición de texto wiki e moitas funcionalidades de módulos",
	"wikieditor-wikitext-tab": "Texto wiki",
	"wikieditor-loading": "Cargando...",
	"wikieditor-preview-preference": "Activar a vista previa comparativa",
	"wikieditor-preview-tab": "Vista previa",
	"wikieditor-preview-changes-tab": "Cambios",
	"wikieditor-preview-loading": "Cargando...",
	"wikieditor-previewDialog-preference": "Activar o diálogo de vista previa",
	"wikieditor-previewDialog-tab": "Vista previa",
	"wikieditor-previewDialog-loading": "Cargando...",
	"wikieditor-publish-preference": "Activar a publicación paso a paso",
	"wikieditor-publish-button-publish": "Publicar",
	"wikieditor-publish-button-cancel": "Cancelar",
	"wikieditor-publish-dialog-title": "Publicar en {{SITENAME}}",
	"wikieditor-publish-dialog-summary": "Resumo de edición (describa brevemente os cambios que fixo):",
	"wikieditor-publish-dialog-minor": "Edición pequena",
	"wikieditor-publish-dialog-watch": "Vixiar esta páxina",
	"wikieditor-publish-dialog-publish": "Publicar",
	"wikieditor-publish-dialog-goback": "Volver",
	"wikieditor-toolbar": "Barra de ferramentas de edición",
	"wikieditor-toolbar-desc": "Editar a páxina da barra de ferramentas cunha mellor usabilidade",
	"wikieditor-toolbar-preference": "Activar a barra de ferramentas de edición mellorada",
	"wikieditor-toolbar-dialogs-preference": "Activar os diálogos para engadir ligazóns, táboas, así como a función de buscar e substituír",
	"wikieditor-toolbar-hidesig": "Agochar o botón de sinatura nas páxinas do espazo de nomes principal",
	"wikieditor-toolbar-loading": "Cargando...",
	"wikieditor-toolbar-tool-bold": "Negra",
	"wikieditor-toolbar-tool-bold-example": "Texto en negra",
	"wikieditor-toolbar-tool-italic": "Cursiva",
	"wikieditor-toolbar-tool-italic-example": "Texto en cursiva",
	"wikieditor-toolbar-tool-ilink": "Ligazón interna",
	"wikieditor-toolbar-tool-ilink-example": "Título da ligazón",
	"wikieditor-toolbar-tool-xlink": "Ligazón externa (lembre o prefixo http://)",
	"wikieditor-toolbar-tool-xlink-example": "http://www.example.com título da ligazón",
	"wikieditor-toolbar-tool-link": "Ligazón",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-title": "Inserir unha ligazón",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int": "Cara a unha páxina wiki",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target": "Título da páxina ou URL:",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-tooltip": "Título da páxina ou URL",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-text": "Texto da ligazón:",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-text-tooltip": "Insira o texto que se mostrará",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-ext": "Cara a unha páxina web externa",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-ext-target": "URL da ligazón:",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-ext-text": "Texto da ligazón:",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-insert": "Inserir a ligazón",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-cancel": "Cancelar",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-exists": "A páxina existe",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-notexists": "A páxina non existe",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-invalid": "Título non válido",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-external": "Ligazón externa",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-loading": "Comprobando a existencia da páxina...",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-disambig": "Páxina de homónimos",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-int-invalid": "O título que especificou non é válido.",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal": "O enderezo URL que especificou semella ser unha ligazón cara a outra páxina do wiki.\nQuere converter ese enderezo nunha ligazón interna?",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal-int": "Ligazón interna",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal-ext": "Ligazón externa",
	"wikieditor-toolbar-tool-link-empty": "Non inseriu nada co que ligar.",
	"wikieditor-toolbar-tool-file": "Ficheiro embelecido",
	"wikieditor-toolbar-tool-file-example": "Exemplo.jpg",
	"wikieditor-toolbar-tool-file-title": "Inserir un ficheiro",
	"wikieditor-toolbar-file-target": "Nome do ficheiro:",
	"wikieditor-toolbar-file-caption": "Pé de foto:",
	"wikieditor-toolbar-file-size": "Tamaño:",
	"wikieditor-toolbar-file-float": "Aliñamento:",
	"wikieditor-toolbar-file-default": "(predeterminado)",
	"wikieditor-toolbar-file-format": "Formato:",
	"wikieditor-toolbar-file-format-none": "ningún",
	"wikieditor-toolbar-tool-file-insert": "Inserir",
	"wikieditor-toolbar-tool-file-cancel": "Cancelar",
	"wikieditor-toolbar-tool-reference": "Referencia",
	"wikieditor-toolbar-tool-reference-example": "Insira unha nota aquí",
	"wikieditor-toolbar-tool-reference-cancel": "Cancelar",
	"wikieditor-toolbar-tool-reference-title": "Inserir unha referencia",
	"wikieditor-toolbar-tool-reference-insert": "Inserir",
	"wikieditor-toolbar-tool-reference-text": "Texto da referencia",
	"wikieditor-toolbar-tool-signature": "Sinatura con data e hora",
	"wikieditor-toolbar-section-advanced": "Avanzado",
	"wikieditor-toolbar-tool-heading": "Cabeceira",
	"wikieditor-toolbar-tool-heading-1": "Nivel 1",
	"wikieditor-toolbar-tool-heading-2": "Nivel 2",
	"wikieditor-toolbar-tool-heading-3": "Nivel 3",
	"wikieditor-toolbar-tool-heading-4": "Nivel 4",
	"wikieditor-toolbar-tool-heading-5": "Nivel 5",
	"wikieditor-toolbar-tool-heading-example": "Texto de cabeceira",
	"wikieditor-toolbar-group-format": "Formato",
	"wikieditor-toolbar-tool-ulist": "Lista con asteriscos",
	"wikieditor-toolbar-tool-ulist-example": "Elemento da lista con asteriscos",
	"wikieditor-toolbar-tool-olist": "Lista numerada",
	"wikieditor-toolbar-tool-olist-example": "Elemento da lista numerada",
	"wikieditor-toolbar-tool-nowiki": "Sen formato wiki",
	"wikieditor-toolbar-tool-nowiki-example": "Insira aquí un texto sen formato",
	"wikieditor-toolbar-tool-redirect": "Redirección",
	"wikieditor-toolbar-tool-redirect-example": "Nome da páxina de destino",
	"wikieditor-toolbar-tool-big": "Grande",
	"wikieditor-toolbar-tool-big-example": "Texto grande",
	"wikieditor-toolbar-tool-small": "Pequeno",
	"wikieditor-toolbar-tool-small-example": "Texto pequeno",
	"wikieditor-toolbar-tool-superscript": "Superíndice",
	"wikieditor-toolbar-tool-superscript-example": "Texto de superíndice",
	"wikieditor-toolbar-tool-subscript": "Subíndice",
	"wikieditor-toolbar-tool-subscript-example": "Texto de subíndice",
	"wikieditor-toolbar-group-insert": "Inserir",
	"wikieditor-toolbar-tool-gallery": "Galería de imaxes",
	"wikieditor-toolbar-tool-gallery-example": "Example.jpg|Pé_de_foto_1\nExample.jpg|Pé_de_foto_2",
	"wikieditor-toolbar-tool-newline": "Nova liña",
	"wikieditor-toolbar-tool-table": "Táboa",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-example-old": "-\n! cabeceira 1\n! cabeceira 2\n! cabeceira 3\n|-\n| liña 1, cela 1\n| liña 1, cela 2\n| liña 1, cela 3\n|-\n| liña 2, cela 1\n| liña 2, cela 2\n| liña 2, cela 3",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-example-cell-text": "Texto da cela",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-example-header": "Texto da cabeceira",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-title": "Inserir unha táboa",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-dimensions-rows": "Liñas",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-dimensions-columns": "Columnas",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-dimensions-header": "Incluír a liña de cabeceira",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-wikitable": "Estilo con bordos",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-sortable": "Facer que a táboa se poida ordenar",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-example": "Texto da cela",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-preview": "Vista previa",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-insert": "Inserir",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-cancel": "Cancelar",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-toomany": "Non é posible inserir unha táboa con máis de 1000 celas con este diálogo.",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-invalidnumber": "Non inseriu un número válido de fileiras ou columnas.",
	"wikieditor-toolbar-tool-table-zero": "Non pode inserir unha táboa con cero fileiras ou columnas.",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace": "Buscar e substituír",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-title": "Buscar e substituír",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-search": "Buscar:",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-replace": "Substituír por:",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-case": "Facer coincidir as maiúsculas e as minúsculas",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-regex": "Tratar a secuencia de busca como unha expresión regular",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-button-findnext": "Atopar o seguinte",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-button-replace": "Substituír",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-button-replaceall": "Substituír todos",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-close": "Pechar",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-nomatch": "A súa busca non atopou nada.",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-success": "{{PLURAL:$1|Fíxose $1 substitución|Fixéronse $1 substitucións}}.",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-emptysearch": "Non inseriu nada que procurar.",
	"wikieditor-toolbar-tool-replace-invalidregex": "A expresión regular que inseriu non é válida: $1",
	"wikieditor-toolbar-section-characters": "Caracteres especiais",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-latin": "Latín",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-latinextended": "Latín estendido",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-ipa": "IPA",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-symbols": "Símbolos",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-greek": "Grego",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-cyrillic": "Cirílico",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-arabic": "Árabe",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-arabicextended": "Árabe estendido",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-persian": "Persa",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-hebrew": "Hebreo",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-bangla": "Bengalí",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-tamil": "Támil",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-telugu": "Telugú",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-sinhala": "Cingalés",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-gujarati": "Gujarati",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-devanagari": "Devanāgarī",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-thai": "Tailandés",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-lao": "Laosiano",
	"wikieditor-toolbar-characters-page-khmer": "Camboxano",
	"wikieditor-toolbar-characters-endash": "guión",
	"wikieditor-toolbar-characters-emdash": "raia",
	"wikieditor-toolbar-characters-minus": "signo menos",
	"wikieditor-toolbar-section-help": "Axuda",
	"wikieditor-toolbar-help-heading-description": "Descrición",
	"wikieditor-toolbar-help-heading-syntax": "O que escribe",
	"wikieditor-toolbar-help-heading-result": "O que obtén",
	"wikieditor-toolbar-help-page-format": "Formato",
	"wikieditor-toolbar-help-page-link": "Ligazóns",
	"wikieditor-toolbar-help-page-heading": "Cabeceiras",
	"wikieditor-toolbar-help-page-list": "Listas",
	"wikieditor-toolbar-help-page-file": "Ficheiros",
	"wikieditor-toolbar-help-page-reference": "Referencias",
	"wikieditor-toolbar-help-page-discussion": "Conversa",
	"wikieditor-toolbar-help-content-italic-description": "Cursiva",
	"wikieditor-toolbar-help-content-italic-syntax": "''Texto en cursiva''",
	"wikieditor-toolbar-help-content-italic-result": "<em>Texto en cursiva</em>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-bold-description": "Negra",
	"wikieditor-toolbar-help-content-bold-syntax": "'''Texto en negra'''",
	"wikieditor-toolbar-help-content-bold-result": "<strong>Texto en negra</strong>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-bolditalic-description": "Negra e cursiva",
	"wikieditor-toolbar-help-content-bolditalic-syntax": "'''''Texto en negra e cursiva'''''",
	"wikieditor-toolbar-help-content-bolditalic-result": "<strong><em>Texto en negra e cursiva</strong></em>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-ilink-description": "Ligazón interna",
	"wikieditor-toolbar-help-content-ilink-syntax": "[[Título da páxina|Texto da ligazón]]<br />[[Título da páxina]]",
	"wikieditor-toolbar-help-content-ilink-result": "<a href='#'>Texto da ligazón</a><br /><a href='#'>Título da páxina</a>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-xlink-description": "Ligazón externa",
	"wikieditor-toolbar-help-content-xlink-syntax": "[http://www.example.org Texto da ligazón]<br />[http://www.example.org]<br />http://www.example.org",
	"wikieditor-toolbar-help-content-xlink-result": "<a href='#' class='external'>Texto da ligazón</a><br /><a href='#' class='external autonumber'>[1]</a><br /><a href='#' class='external'>http://www.example.org</a>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading2-description": "Cabeceira de 2º nivel",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading2-syntax": "== Texto de cabeceira ==",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading2-result": "<h2>Texto de cabeceira</h2>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading3-description": "Cabeceira de 3º nivel",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading3-syntax": "=== Texto de cabeceira ===",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading3-result": "<h3>Texto de cabeceira</h3>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading4-description": "Cabeceira de 4º nivel",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading4-syntax": "==== Texto de cabeceira ====",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading4-result": "<h4>Texto de cabeceira</h4>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading5-description": "Cabeceira de 5º nivel",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading5-syntax": "===== Texto de cabeceira =====",
	"wikieditor-toolbar-help-content-heading5-result": "<h5>Texto de cabeceira</h5>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-ulist-description": "Lista con asteriscos",
	"wikieditor-toolbar-help-content-ulist-syntax": "* Elemento da lista<br />* Elemento da lista",
	"wikieditor-toolbar-help-content-ulist-result": "<ul><li>Elemento da lista</li><li>Elemento da lista</li></ul>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-olist-description": "Lista numerada",
	"wikieditor-toolbar-help-content-olist-syntax": "# Elemento da lista<br /># Elemento da lista",
	"wikieditor-toolbar-help-content-olist-result": "<ol><li>Elemento da lista</li><li>Elemento da lista</li></ol>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-file-description": "Ficheiro embelecido",
	"wikieditor-toolbar-help-content-file-syntax": "[[$1:Example.png|thumb|Pé de foto.]]",
	"wikieditor-toolbar-help-content-file-result": "<div style='width:104px;' class='thumbinner'><a title='Pé de foto' class='image' href='#'><img height='50' width='100' border='0' class='thumbimage' src='$2/WikiEditor/modules/images/toolbar/example-image.png' alt=''/></a><div class='thumbcaption'><div class='magnify'><a title='Ampliar' class='internal' href='#'><img height='11' width='15' alt='' src='$1/common/images/magnify-clip.png'/></a></div>Pé de foto.</div></div>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-reference-description": "Referencia",
	"wikieditor-toolbar-help-content-reference-syntax": "Texto da páxina&lt;ref name=\"test\"&gt;[http://www.example.org Texto da ligazón], texto adicional.&lt;/ref&gt;.",
	"wikieditor-toolbar-help-content-reference-result": "Texto da páxina<sup><a href='#'>[1]</a></sup>.",
	"wikieditor-toolbar-help-content-rereference-description": "Uso adicional da mesma referencia",
	"wikieditor-toolbar-help-content-rereference-result": "Texto da páxina<sup><a href='#'>[1]</a></sup>.",
	"wikieditor-toolbar-help-content-showreferences-description": "Mostrar as referencias",
	"wikieditor-toolbar-help-content-showreferences-result": "<ol class='references'><li id='cite_note-test-0'><b><a title='' href='#'>^</a></b> <a rel='nofollow' title='http://www.example.org' class='external text' href='#'>Texto da ligazón</a>, texto adicional.</li></ol>",
	"wikieditor-toolbar-help-content-signaturetimestamp-description": "Sinatura con data e hora",
	"wikieditor-toolbar-help-content-signaturetimestamp-result": "<a href='#' title='{{#special:mypage}}'>Nome de usuario</a> (<a href='#' title='{{#special:mytalk}}'>conversa</a>) 10 de xuño de 2009 ás 15:54 (UTC)",
	"wikieditor-toolbar-help-content-signature-description": "Sinatura",
	"wikieditor-toolbar-help-content-signature-result": "<a href='#' title='{{#special:mypage}}'>Nome de usuario</a> (<a href='#' title='{{#special:mytalk}}'>conversa</a>)",
	"wikieditor-toolbar-help-content-indent-description": "Sangría",
	"wikieditor-toolbar-help-content-indent-syntax": "Texto normal<br />:Texto con sangría<br />::Texto con máis sangría",
	"wikieditor-toolbar-help-content-indent-result": "Texto normal<dl><dd>Texto con sangría<dl><dd>Texto con máis sangría</dd></dl></dd></dl>"
}