summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesNso.php
blob: 170dcc0cd02b33ead831a9edf65dc3087c2e37f8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
<?php
/** Northern Sotho (Sesotho sa Leboa)
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Mohau
 * @author Urhixidur
 */

$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline'        => 'Tsenya mothalafase go dihlomaganyo:',
'tog-highlightbroken'     => 'Laetša dihlomaganyo tša go senyega <a href="" class="new">ga mokgwa wo</a> (goba: ka mokgwa wo<a href="" class="internal">?</a>).',
'tog-hideminor'        => 'Fihla diphetogo tše nnyenyane',
'tog-showtoolbar'       => "Botšha ''toolbar'' ya go fetola (JavaScript)",
'tog-editondblclick'     => 'Fetola matlakala ka go thathapa gabedi (JavaScript)',
'tog-editsection'       => 'Dumella go fetola sekgao ka [fetola] hlomaganyo',
'tog-editsectiononrightclick' => 'Dumella go fetola sekgao ka thathapa ka lagoja thaetlele ya sekgao (JavaScript)',
'tog-showtoc'         => 'Bontšha Tatelano ya dikagare (go matlakala a goba le dihlogo tša go feta 3)',
'tog-rememberpassword'    => 'Gopola sedi ya go tsena yaka go khomphutha ye',
'tog-editwidth'        => 'Lepokisi la diphetogo lebe le bophara ba go tlala',
'tog-watchcreations'     => 'Tsenya matlaka a mafsa ao ke a ngwalago go lenano laka la ditlhapetšo',
'tog-watchdefault'      => 'Tsenya matlaka ao ke a fetolago go lenano laka la ditlhapetšo',
'tog-watchmoves'       => 'Tsenya matlaka ao ke a hudušago go lenano laka la ditlhapetšo',
'tog-watchdeletion'      => 'Tsenya matlaka ao ke a phumulago go lenano laka la ditlhapetšo',
'tog-minordefault'      => 'Swaya diphetogo ka moka bjalo ka diphetogo tše nnyenyane',
'tog-previewontop'      => 'Bontšha Ponopele pele ga lepokisi la diphetogo',
'tog-previewonfirst'     => 'Bontšha Ponopeleka phetogo ya pele',
'tog-nocache'         => "Thibela go tsenya matlakala go segakolodi (''cache'')",
'tog-enotifwatchlistpages'  => 'Nromele molaetša ge letlaka leo ke le tlhapetšego le eba le diphetogo',
'tog-enotifusertalkpages'   => 'Nromele molaetša ge letlakala la Dipoledišano laka le fetoga',
'tog-enotifminoredits'    => 'Nromele email ge goba le diphetogo tše nnyenyane go matlakala',
'tog-enotifrevealaddr'    => 'Bonagatša email atrese go temošo tša poso',
'tog-shownumberswatching'   => 'Laetša palo bašomiši bao ba tlhapetšego',
'tog-fancysig'        => 'Tsaeno ye tala (ntle le dihlomaganyo tša noši)',
'tog-externaleditor'     => 'Šomiša sengwadi sa kantle',
'tog-forceeditsummary'    => 'Ntaetše ge kesa tsenye mongwalo go kakaretšo ya dithetogo',
'tog-watchlisthideown'    => 'Fihla diphetogo tšeo di direlego ke nna go lenano la ditlhapetšo.',
'tog-watchlisthideminor'   => 'Fihla diphetogo tše nyenyane tšeo di direlego ke nna go lenano la ditlhapetšo',
'tog-ccmeonemails'      => 'Nromele kopi ya melaetša yeo ke romelago bašumiši ba bangwe',

'underline-always' => 'Kamehla',
'underline-never' => 'Le ga tee',

'skinpreview' => '(Ponopele)',

# Dates
'sunday'    => 'Sontaga',
'monday'    => 'Mošupologo',
'tuesday'    => 'Labobedi',
'wednesday'   => 'Laboraro',
'thursday'   => 'Labone',
'friday'    => 'Labohlano',
'saturday'   => 'Mokibelo',
'sun'      => 'Sontaga',
'mon'      => 'Mošupologo',
'tue'      => 'Labobedi',
'wed'      => 'Laboraro',
'thu'      => 'Labone',
'fri'      => 'Labohlano',
'sat'      => 'Mokibelo',
'january'    => 'Pherekgong',
'february'   => 'Dibokwane',
'march'     => 'Hlakola',
'april'     => 'Moranang',
'may_long'   => 'Mopitlo',
'june'     => 'Phupu',
'july'     => 'Mosegamanye',
'august'    => 'Phato',
'september'   => 'Lewedi',
'october'    => 'Diphalane',
'november'   => 'Dibatsela',
'december'   => 'Manthole',
'january-gen'  => 'Pherekgong',
'february-gen' => 'Dibokwane',
'march-gen'   => 'Hlakola',
'april-gen'   => 'Moranang',
'may-gen'    => 'Mopitlo',
'june-gen'   => 'Phupu',
'july-gen'   => 'Mosegamanye',
'august-gen'  => 'Phato',
'september-gen' => 'Lewedi',
'october-gen'  => 'Diphalane',
'november-gen' => 'Dibatsela',
'december-gen' => 'Manthole',
'jan'      => 'Pherekgong',
'feb'      => 'Dibokwane',
'mar'      => 'Hlakola',
'apr'      => 'Moranang',
'may'      => 'May',
'jun'      => 'Phupu',
'jul'      => 'Mosegamanye',
'aug'      => 'Phato',
'sep'      => 'Lewedi',
'oct'      => 'Diphalane',
'nov'      => 'Dibatsela',
'dec'      => 'Manthole',

# Categories related messages
'pagecategories'     => '{{PLURAL:$1|Sehlopha|Dihlopha}}',
'category_header'    => 'Matlakala go sehlopha "$1"',
'subcategories'     => 'Dihlophana',
'category-media-header' => 'Matlakala goba difaele go sehlopha "$1"',
'category-empty'     => "''Sehlopha se, ga se na matlakala goba difaele.''",
'listingcontinuesabbrev' => 'tšweletša',

'about'     => 'Mabapi',
'article'    => 'Letlakala la mateng',
'newwindow'   => '(e bula lefastere le lempsha)',
'cancel'     => 'Khansela',
'qbfind'     => 'Humana',
'qbedit'     => 'Fetola',
'qbpageoptions' => 'Letlakala le',
'qbmyoptions'  => 'Matlakala a ka',
'qbspecialpages' => 'Matlakala a itšego',
'moredotdotdot' => 'Tše dingwe...',
'mypage'     => 'Letlakala la ka',
'mytalk'     => 'Dipolelo tša ka',
'anontalk'    => 'Poledišano ya IP ye',
'navigation'   => 'Tšwelotšo',
'and'      => 'le',

'errorpagetitle'  => 'Phošo',
'returnto'     => 'Boela go $1.',
'tagline'      => 'Gotšwa go {{SITENAME}}',
'help'       => 'Thušo',
'search'      => 'Fetleka',
'searchbutton'   => 'Fetleka',
'go'        => 'Sepela',
'searcharticle'   => 'Eya',
'history'      => 'Histori ya letlakala',
'history_short'   => 'Histori',
'updatedmarker'   => 'fetotšwe esale ketelo yaka ya mafelelo',
'info_short'    => 'Sedi',
'printableversion' => "''Version'' ya go gatišega",
'permalink'     => 'Hlomaganyo yao e tiišeditšwego',
'edit'       => 'Fetola',
'create'      => 'Tlhoma',
'editthispage'   => 'Fetola letlakala le',
'create-this-page' => 'Tlhoma letlakala le',
'delete'      => 'Phumula',
'deletethispage'  => 'Phumula letlakala le',
'protect'      => 'Lota',
'protect_change'  => 'Fetola go lotega',
'protectthispage'  => 'Lota letlakala le',
'unprotect'     => 'Tloša go lota',
'unprotectthispage' => 'Tloša go lota letlakaleng',
'newpage'      => 'Letlakala le lempsha',
'talkpage'     => 'Rêrišana ka letlakala le',
'talkpagelinktext' => 'Bolela',
'specialpage'    => 'Matlaka a itšeng',
'personaltools'   => "Dithulusu tša gago (''personal'')",
'postcomment'    => 'Romela tshwayotshwayo',
'articlepage'    => 'Nyakoretša letlakala la mateng',
'talk'       => 'Poledišano',
'views'       => 'Dinyakorêtšo',
'toolbox'      => 'Lepokisi la dithulusu',
'userpage'     => 'Nyakorela letlakala la mošomiši',
'projectpage'    => 'Nyakoretša letlakala la tirotherwa',
'imagepage'     => 'Nyakoretša letlakala la seswantšho',
'mediawikipage'   => 'Nyakoretša letlakala la melaetša',
'templatepage'   => "Nyakoretša letlakala la ''template''",
'viewhelppage'   => 'Nyakoretša letlakala la thušo',
'categorypage'   => 'Nyakoretša letlakala la sehlopha',
'viewtalkpage'   => 'Nyakoretša dipoledišano',
'otherlanguages'  => 'Ka dipolelo tše dingwe',
'redirectedfrom'  => "(''Redirect'' go tšwa $1)",
'redirectpagesub'  => "''Redirect'' letlakala",
'lastmodifiedat'  => 'Letlakala le fetotšwe la mafelelo ka $2, $1.', # $1 date, $2 time
'viewcount'     => 'Letlakala le le butšwe ga {{PLURAL:$1|tee|$1}}.',
'protectedpage'   => 'Letlakala la go lotiwa',
'jumpto'      => 'Taboga go:',
'jumptonavigation' => 'Tšweletšo',
'jumptosearch'   => 'fetleka',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite'      => 'Mabapi le {{SITENAME}}',
'aboutpage'      => 'Project:Mabapi',
'bugreports'      => 'Bega diphošo',
'bugreportspage'    => 'Project:Bega diphoso',
'copyright'      => 'Mateng a hwetšagala tlase ga $1.',
'copyrightpagename'  => '{{SITENAME}} tumello ya bangwadi',
'copyrightpage'    => '{{ns:project}}:Tomello ya Mongwadi',
'currentevents'    => 'Ditirago tša bjale',
'currentevents-url'  => 'Project:Ditiragalo tša bjale',
'disclaimers'     => 'Hlapa-matsogo',
'disclaimerpage'    => 'Project:Hlapa-Matsogo',
'edithelp'       => 'Thušo ya go fetola',
'edithelppage'     => 'Help:Fetola',
'helppage'       => 'Help:Mateng',
'mainpage'       => 'Letlakala la Pele',
'mainpage-description' => 'Letlakala la Pele',
'policy-url'      => 'Project:Melao',
'portal'        => "''Portal'' ya badudi",
'portal-url'      => 'Project:Portal ya Badudi',
'privacy'       => 'Melao ya praebesi',
'privacypage'     => 'Project:Polisi ya praefesi',

'badaccess'    => 'Thušo ya tumello',
'badaccess-group0' => 'Ga wa dumelwa go dira seo o lekago go se dira.',
'badaccess-group1' => 'Seo o lekago go se dra se dumelwetše go bašomiši ba sehlopha sa $1.',
'badaccess-group2' => 'Seo o lekago go se dra se dumelwetše go bašomiši bao balego sehlopheng se tee sa $1.',
'badaccess-groups' => 'Seo o lekago go se dra se dumelwetše go bašomiši bao balego sehlopheng se tee sa $1.',

'versionrequired'   => 'Version $1 ya MediaWiki ea hlokega',
'versionrequiredtext' => 'Version $1 ya MediaWiki ea hlokega go šomiša letlakala le. Lebelela [[Special:Version|letlakala la version]].',

'retrievedfrom'      => 'Le tšwa go "$1"',
'youhavenewmessages'   => 'O na le $1 ($2).',
'newmessageslink'     => 'ya melaetša ye mefsa',
'newmessagesdifflink'   => 'phetogo ya mafelelo',
'youhavenewmessagesmulti' => 'O nale melaetša ye mefsa go $1',
'editsection'       => 'lokiša',
'editold'         => 'fetola',
'editsectionhint'     => 'Fetola sekgao: $1',
'toc'           => 'Mateng',
'showtoc'         => 'bontšha',
'hidetoc'         => 'fihla',
'thisisdeleted'      => 'Nyakorela goba hlaphola $1?',
'viewdeleted'       => 'Nyakorela $1?',
'restorelink'       => '{{PLURAL:$1|e tee phetogo ye phumutšwego|phetogo tše $1 tše phumutšwego}}',
'site-rss-feed'      => '$1 RSS Feed',
'site-atom-feed'     => '$1 Atom Feed',
'page-rss-feed'      => '"$1" RSS Feed',
'red-link-title'     => '$1 (ga ese ya ngwadiwa)',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main'   => 'Letlakala',
'nstab-user'   => 'Letlakala la mošomiši',
'nstab-special'  => 'Itšeng',
'nstab-project'  => 'Letlakala la tirotherwa',
'nstab-image'   => 'Faele',
'nstab-mediawiki' => 'Molaetša',
'nstab-template' => 'Template',
'nstab-help'   => 'Letlakala la thuso',
'nstab-category' => 'Sehlopha',

# Main script and global functions
'nosuchspecialpage' => 'Gago letlaka le itšego le bjalo',

# General errors
'error'       => 'Phošo',
'databaseerror'   => 'Phošo ya Database',
'noconnect'     => "Re maswabi! Wiki e nale mathata a sethekniki, ka goo gare kgone go boledišana le ''database''. <br />
$1",
'readonly'      => "''Database'' e notletšwe",
'enterlockreason'  => 'Fana la lebaka la go notlela, o fana le tekanyetšo yage senotlolo se tlogo tlošwa',
'internalerror'   => 'Phošo ya ka gare',
'internalerror_info' => 'Phošo ya ka gare :$1',
'filecopyerror'   => 'Gara kgona go ngwalolla faele "$1" go "$2".',
'filerenameerror'  => 'Gara kgona go fetola leina la faele "$1" goba "$2".',
'filedeleteerror'  => 'Gara kgona go phumula faele "$1".',
'filenotfound'    => 'Gara kgona go humana faele "$1".',
'fileexistserror'  => 'Gara kgona go ngawala faele "$1":faele e gona',
'badtitle'      => 'Taetlile ya bošula',
'badtitletext'    => 'Letlakala le ga la dumelelwa, ga le na ditlhaka, goba hlomaganyo ya bogare-dipolelo goba bogare-wiki taetlele ga ya loka. Ekaba mohlomong taetlele enale hlaka goba dihlaka tšago sedumelelwe.',
'viewsource'     => 'Lebelela mothopo',
'viewsourcefor'   => 'ya $1',
'protectedpagetext' => 'Letlakala le le notletšwe go thibela diphetogo.',
'viewsourcetext'   => 'O ka lebelela goba wa kôpiša mothapo wa letlakala le:',
'namespaceprotected' => "Ga ona tokelo ya go fetola matlakala go '''$1''' .",

# Login and logout pages
'welcomecreation'      => "Oa amogelwa, $1! ==

Tšhupaleloko (''account'') ya gago e tlhodilwe. O seke wa lebala go fetola [[Special:Preferences|{{SITENAME}} dikgetho/thato tša gago]].",
'yourname'          => 'Leina la mošomiši:',
'yourpassword'        => 'Ditlhaka-tša-siphiri:',
'yourpasswordagain'     => 'Tlanya ditlhaka-tša-siphiri gape:',
'remembermypassword'     => 'Gopola sedi yaka ya go tsena khômphutha ye',
'login'           => 'Tsena',
'nav-login-createaccount'  => "Tsena / Tlhola tšhupaleloko (''account'')",
'loginprompt'        => "O swanela ke go dumella ''cookies'' go ''browser'' go tsena go {{SITENAME}}.",
'userlogin'         => "Tsena / tlhola tšhupaleloko (''account'')",
'logout'           => 'Etšwa/Tswalela',
'userlogout'         => 'Etšwa/Tswalela',
'notloggedin'        => 'Ga wa tsena',
'nologin'          => 'A o nale sedi ya go tsena? $1.',
'nologinlink'        => "Bula tšhupaleloko (''account'')",
'createaccount'       => 'Bula tšhupaleloko',
'gotaccount'         => 'O šetše o nale tšhupaleloko? $1.',
'gotaccountlink'       => 'Tsena',
'createaccountmail'     => 'ka e-mail',
'badretype'         => 'Ditlhaka-tša-siphiri tše o di šomišitšego ga di swane.',
'username'          => 'Mošomiši:',
'uid'            => 'Nomoro ya mošomiši:',
'prefs-memberingroups'    => 'Leloko la {{PLURAL:$1|ya sehlopha|ya dihlopha}}:',
'yourrealname'        => 'Leina la mmakgonthe:',
'yourlanguage'        => 'Polelo:',
'yournick'          => 'Tshaeno:',
'badsiglength'        => 'Leina la boreelo le letelele kudu.
Le swanela goba fase ga $1 {{PLURAL:$1|ya tlhaka|ya ditlhaka}}',
'prefs-help-realname'    => 'Leina la nnete gale gapeletšwe, efela ge o kgetha go fana ka lona, le tla šomišwa go bontšha diabe mešomong ya gago.',
'prefs-help-email-required' => 'E-mail atrese eya nyakega.',
'noname'           => 'Gawa fana ka leina la mošomiši la go loka.',
'loginsuccesstitle'     => 'O tsene ka katlego',
'loginsuccess'        => "'''Bjale o tsene go {{SITENAME}} bjalo ka \"\$1\".'''",
'nosuchuser'         => 'Ga gona mošomiši wa leina la "$1". Lebele mopeleto wa gago goba [[Special:UserLogin/signup|o tlhome mošomiši yo mophsa]].',
'nosuchusershort'      => 'Ga gona mošomiši wa leina la "<nowiki>$1</nowiki>". Hlokomela mopeleto wa gago.',
'nouserspecified'      => 'O swanela ke go fana ka leina la mošomiši.',
'wrongpassword'       => 'O loketše ditlhaka-tša-siphiri tšeo e sego tšona. Ka kgopelo, leka gape.',
'wrongpasswordempty'     => 'Ga wa lokela ditlhaka-tša-siphiri. Ka kgopelo, leka gape.',
'passwordtooshort'      => "Ditlhaka-tša-siphiri tša gago ga tša dumelega goba di kopana. 
Go nyakega gore e be le {{PLURAL:$1|tlhaka ye tee|$1 ya ditlhaka}} gape e seke ya swana le leina la gago (''username'').",
'mailmypassword'       => 'Romela ditlhaka-tša-siphiri tše mpšha ka e-mail',
'passwordremindertitle'   => "''Password'' ye mphsa ya nakonyana go {{SITENAME}}",
'passwordremindertext'    => 'Motho yo mongwe (goba wena, gotšwa IP atrese $1) o
kgopetše gore re moromele Ditlhaka-tša-siphiri tše mfsa tša {{SITENAME}} ($4).

Ditlhaka-tša-siphiri tša mošomiši "$2" go tloga bjale ke "$3".
Eya go {{SITENAME}} o e fetole.

Ga eba motho yo mongwe esego wena o dirile kgopelo ye, goba o gopola Ditlhaka-tša-siphiri gomme ga o sa 
hloka gore e fetolwe, hlokomologa molaetša wo, o tšwele pele o šumiše Ditlhaka-tša-siphiri tša kgale.',
'noemail'          => 'Ga gona e-mail atrese ya mošomiši "$1".',
'passwordsent'        => "
Dihlaka tša siphiri (''password'') tše mphsa di rometšwe go e-mail atrese ya \"\$1\".
Re kgopela gore o tsene ge fetša go e hwetša.",
'blocked-mailpassword'    => 'IP atrese ya gago e thibetšwe go dira diphetogo, ka fao ga wa dumellwa
go šomiša thulusu ya go hwetša Ditlhaka-tša-siphiri go thibela go hlapanya.',
'eauthentsent'        => 'Molaetša wa go tiišetša o rometšwe go e-mail atrese.

Pele re romela melaetša ye mengwe go atrese ye, o kgopelwa go latela ditaelo tšeo dilego molaetšeng go tiišetša gore atrese ke ya gago.',
'throttled-mailpassword'   => 'Kgopotšo ya ditlhaka-tša-siphiri e rometšwe {{PLURAL:$1|iring|diiring tše $1}} tša gofeta. 
Go thibela go hlapanya/kgobošo, kgopotšo e tee ka {{PLURAL:$1|iri|diiri tše $1}} e tla romellwa.',
'mailerror'         => 'Gobile le phošo go romeleng molaetša : $1',
'acct_creation_throttle_hit' => 'Ka maswabi, o tlhomile ditšhupaleloko tše $1. Ga wa dumelwa go tlhoma tše dingwe',
'emailauthenticated'     => 'E-mail atrese ya gago e kgonthišitšwe ka $1.',
'accountcreated'       => 'Tšhupaleloko (Account) e tlhodilwe',
'accountcreatedtext'     => 'Tšhupaleloko (account) ya modiri $1 e tlhodilwe.',
'loginlanguagelabel'     => 'Polelo: $1',

# Password reset dialog
'resetpass_text'  => '<!-- Tsenya ditlhaka mo -->',
'resetpass_success' => 'Ditlhaka tša siphiri di fetotšwe ka katlego! Bjale o kgona go tsena...',

# Edit page toolbar
'bold_sample'   => "Mongwalo wa '''Bold'''",
'bold_tip'    => 'Ditlhaka tše Bold',
'italic_sample'  => 'Ditlhaka tše Italic',
'italic_tip'   => 'Mongwala wa Italic',
'link_sample'   => 'Thaetlele ya hlomaganyo',
'link_tip'    => 'Hlomaganyo ya kagare',
'extlink_sample' => 'http://www.example.com hlomaganyo thaetlele',
'extlink_tip'   => 'Hlomaganyo ya ka ntle (gopola go thoma ka http://)',
'headline_sample' => 'Tlhaka ya hlogotaba',
'headline_tip'  => 'Hlogotaba ya boemo ba 2',
'math_sample'   => "Lokela ''formula'' mo",
'math_tip'    => 'Formula ya dipalo (LaTeX)',
'nowiki_sample'  => "Tsenya ditlhaka tša go sebe le ''format'' mo",
'nowiki_tip'   => "Hlokomologa tselangwalo (''formatting'') ya wiki",
'image_sample'  => 'Mohlala.jpg',
'image_tip'    => "Seswantšho/Faele yago dikanelwa (''embedded'')",
'media_sample'  => 'Mohlala.ogg',
'media_tip'    => 'Hlomaganyo ya Faele',
'sig_tip'     => 'Tshaeno ya gago le nako ya phetogo',
'hr_tip'     => 'Mothalo wago ya faase/papamela (šomiša ka hloko)',

# Edit pages
'summary'        => 'Kakaretšo',
'subject'        => 'Tabataba/Hlogo ya taba',
'minoredit'       => 'Ye ke phetogo ye nnyenyane',
'watchthis'       => 'Tlhapetša letlakala le',
'savearticle'      => 'Boloka letlakala',
'preview'        => 'Lebelela',
'showpreview'      => 'Laetša sebopego sa letlaka',
'showdiff'        => 'Laetša diphetogo',
'anoneditwarning'    => "'''Temošo''' Gawa ''tsena'', IP ya gago e tla šumišwa go histori ya diphetogo tša letlakala",
'summary-preview'    => 'Lebelela kakaretšo',
'blockedtitle'      => 'Mošomiši o thibilwe',
'blockedtext'      => "<big>'''Leina la gago la mošomiši goba IP atrese e thibilwe.'''</big>

O thibilwe ke $1. Makaba a go thiba ke ''$2''.

* Go thoma gago thiba: $8
* Fetatšatši yago thiba: $6
* Mothibiwa: $7

O ka leka go boledišana le $1 goba [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|molaudi]] ka go thibiwa go.
O ka se kgone go šumiša thulusu ya 'romela mošomiši molaetša' ka ntle gage o loketše e-mail ya gago go
[[Special:Preferences|dikgatlhegelo]] gape ge o sa thibelwa go e šomiša.
IP atrese ya gago ke $3, ge ID ya go thiba ele #$5. Ka kgopelo šumiša ID le IP go dipoledišano ka moka tšeo dilego mabapi le go go thiba.",
'blockednoreason'    => 'gago lebaka leo le filwego',
'blockedoriginalsource' => "Mothopo wa '''$1''' oa botšhwa tlase:",
'whitelistedittitle'   => 'O swanela ke go tsena go fetola',
'whitelistedittext'   => 'O swanela ke go $1 go fetola matlakala.',
'confirmedittitle'    => 'E-mail e swanetše ke go tiišetšwa pele ge o ka fetola',
'confirmedittext'    => 'E-mail e swanetše ke go tiišetšwa pele ge o ka fetola matlakala. Ka kgopelo, tiišetša e-mail atrese ya gago go [[Special:Preferences|dikgatlhego tša mošomiši]].',
'nosuchsectiontitle'   => 'Gago sekgao seo',
'nosuchsectiontext'   => 'O lekile go fetola sekgao seo se sego gona. Ka ge se sekgao sa $1, gago mowe re ka bolokago diphetogo tša gago.',
'loginreqtitle'     => 'Go tsena goa hlokega',
'loginreqlink'      => 'tsena',
'loginreqpagetext'    => 'O swanela ke go $1 go nyakorela matlakala a mangwe.',
'accmailtitle'      => 'Ditlhaka tša siphiri di rometšwe.',
'accmailtext'      => 'Ditlhaka-tša-siphiri tša "$1" di rometšwe go $2.',
'newarticle'       => '(mpsha)',
'newarticletext'     => "O latetše hlomaganyo go letlakala leo le sego gona ka se sebaka.
Go tlhola letlakala, thoma go ngwalo lepokising le letelago
(lebelela [[{{MediaWiki:Helppage}}|letlakala la thušo]] go hwetša šedi).
Ga eba o le fa ka phošo, o ka boela morago ka go šumiša konopo ya '''back''' go ''browser'' ya gago.",
'noarticletext'     => 'Ga gona ditlhaka letlakaleng le, oka [[Special:Search/{{PAGENAME}}|fetleka liena la letlakala]] matlakaleng a mangwe goba [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} wa fetola letlakala le].',
'note'          => '<strong>Ela hloko:</strong>',
'previewnote'      => '<strong>Ye ke Taetšo ya sebopego sa letlakala fela; diphetogo ga di ya bolokwa!</strong>',
'editing'        => 'O fetola $1',
'editingsection'     => 'Phetolo ya $1 (sekgoba)',
'editingcomment'     => 'Fetola $1 (tshwayotshwayo)',
'editconflict'      => 'Tholano ya diphetogo: $1',
'yourtext'        => 'Mongwalo wa gago',
'storedversion'     => 'Version yeo e bolokilwego',
'yourdiff'        => 'Diphapang',
'copyrightwarning'    => 'Diabe kamoka go {{SITENAME}} di akanywa go ngwadiwa tlase ga $2 (lebelela $1 go hwetša taba ka bophara). Ge o sa nyake gore mengwalo ya gago e fetolwe ntle le kgaugelo goba e phatlalatšwe ntle le tumello ya gago, o seke wa fana ka mengwalo mo.<br />
Gape o re holofetša gore mengwalo ye e ngwadile ke wena, goba o e kopiša mothapong wa pepeneneng goba ke mahala.
<strong>O SE TSENYE MEŠOMO YA BATHO BA BANGWE NTLE LE TUMELLO YA BONA!</strong>',
'longpagewarning'    => "<strong>TEMOŠO: Letlakala le le $1 kilobytes ka botelele;
di-''browser'' tše dingwe dika ba le bothata go fetola matlakala a golena goba gofeta 32 kb.

Ka kgopela akanya ka go roba letlakala le goba le dikgaoe tše nnyenyane.</strong>",
'templatesused'     => "''Templates'' tšeo di šomišitšwego letlakaleng le:",
'templatesusedpreview'  => "''Templates'' tšeo di šomišitšwego go taetšo ya sebopego sa letlakala:",
'template-protected'   => '(e lotilwe)',
'template-semiprotected' => '(lota-ka-seripa)',
'nocreatetext'      => '{{SITENAME}} e nale dithibelo tše itšego go tlholeng ga matlakala a maphsa.
O ka boela morago wa felola matlakala a lego gona, goba o [[Special:UserLogin|tsene]].',
'nocreate-loggedin'   => 'Ga ona tumello ya go tlhola matlakala a mampsha.',
'permissionserrors'   => 'Phošo ya ditumello',
'permissionserrorstext' => 'Gawa dumelwa go pheta seo,ka {{PLURAL:$1|lebaka|mabaka}} a latelago:',
'recreate-deleted-warn' => "'''Temošo: O leka go tlhoma letlakala le gape, ka ge le ile la phumulwa.'''

Sekaseka gore letlakala le lephumutšwe ka mabaka afe pele o leka go le fetola.
Sedi ya phumulo ya letlakala e re:",

# History pages
'viewpagelogs'    => "Nyakoretša di-''log'' tša letlakala le",
'revnotfound'     => 'Poeletšo ga e humanege',
'currentrev'     => 'Poeletšo tša bjale',
'revisionasof'    => 'Thumeletšo go tloga ka $1',
'revision-info'    => 'Poeletšo go tloga $1 ka $2',
'previousrevision'  => '←Poeletšo tša kgalenyana',
'nextrevision'    => 'Peletšo tše dimphsanyana→',
'currentrevisionlink' => 'Poeletšo ya bjale',
'cur'         => 'bjale',
'next'        => 'latela',
'last'        => 'bofelo',
'page_first'     => 'mathomo',
'page_last'      => 'mafelelo',
'histlegend'     => "Tlhaolo ya diphapano: swaya lepokisi la phetogo go bapetša ke moka o thwanye ''enter'' tlase-tlase<br />
Nane: (bjale) = phapang le diphetogo tša bjale,
(mafelelo) = phapang le diphetogo tša pele, M = diphetogo tše nyenyane.",
'deletedrev'     => '[phumutšwe]',
'histfirst'      => 'Pelepele',
'histlast'      => 'Ntshwantshwa',
'historysize'     => '({{PLURAL:$1|1 byte|$1 bytes}})',

# Revision feed
'history-feed-title'     => 'Histori ya poeletšo',
'history-feed-description'  => 'History ya poeletšo ya letlakala le go wiki',
'history-feed-item-nocomment' => '$1 go $2', # user at time
'history-feed-empty'     => 'Letlakala lewe ga le gona.
Mohlomongwe le phumutšwe go wiki, goba le fetotšwe leina.
Leka [[Special:Search|go fetleka wikii]] go humana matlakala a mapsha.',

# Revision deletion
'rev-delundel'    => 'Bontšha/Fihla',
'revdelete-hide-text' => 'Fihla dihlaka tša poeletšo',
'revdelete-log'    => "Ahlaahla ''log'':",

# History merging
'mergehistory-from' => 'Letlakala la mothopo:',
'mergehistory-into' => 'Letlakala la boyo:',

# Diffs
'history-title'      => 'Histori ya diphetogo tša "$1"',
'difference'       => '(Phapang magareng ga dipoeletšo)',
'lineno'         => 'Mothalo $1:',
'compareselectedversions' => 'Bapetša diphapang tšeo di kgethilwego',
'editundo'        => 'dirolla',
'diff-multi'       => '({{PLURAL:$1|Phetogo ye kgolo|Diphetogo tše $1 tše kgolo}} gadi laetšwe.)',

# Search results
'searchresults'     => 'Sephetho sa go fetleka',
'searchsubtitleinvalid' => "O fetlekile o nyaka '''$1'''",
'noexactmatch'     => "'''Ga go letlaka leo le bitšwago \"\$1\".''' O ka tlhola [[:\$1|letlakala le]].",
'noexactmatch-nocreate' => "'''Gago matlakala a thaetlele ya \"\$1\".'''",
'prevn'         => 'gofeta $1',
'nextn'         => 'latela $1',
'viewprevnext'     => 'Lebelela ($1) ($2) ($3)',
'searchall'       => 'tšohle',
'powersearch'      => 'Fetleka ka tlhoko',

# Preferences page
'preferences'    => 'Dikgatlhegelo',
'mypreferences'   => 'Dikgatlhegelo tša ka',
'prefs-edits'    => 'Palo ya diphetogo:',
'prefsnologin'    => 'Ga wa tsena',
'changepassword'   => 'Fetola ditlhaka-tša-siphiri',
'datetime'      => 'Tšatšikgwedi le nako',
'math_unknown_error' => 'Phošo ya gose tsebege',
'math_syntax_error' => 'phošo ya popafoko',
'prefs-rc'      => 'Diphetogo tša bjale',
'prefs-watchlist'  => 'Lenano la tlhapetšo',
'saveprefs'     => 'Boloka',
'oldpassword'    => 'Ditlhaka-tša-siphiri tša kgale:',
'newpassword'    => 'Ditlhaka-tša-siphiri tše mpsha:',
'retypenew'     => 'Tlanya ditlhaka tše mphsa tša siphiri gape:',
'textboxsize'    => 'Fetola',
'searchresultshead' => 'Fetleka',
'savedprefs'     => 'Dikgatlhegelo tša gago di bolokilwe.',
'allowemail'     => 'Dumella melaetša ya e-mail go tšwa go bašomiši ba bangwe',
'files'       => 'Difaele',

# User rights
'editusergroup'      => 'Fetola sehlopha sa bašomiši',
'editinguser'       => "Fetola mošomiši '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])",
'userrights-editusergroup' => 'Fetola sehlopha sa bašomiši',
'saveusergroups'      => 'Boloko Dihlopha tša bašomiši',
'userrights-groupsmember' => 'Leloko la:',
'userrights-reason'    => 'Lebaka lago fetola:',
'userrights-no-interwiki' => 'Gawa dumelwa go fetola di dumello tša mošumiši go di wiki tše dingwe.',

# Groups
'group'   => 'Sehlopha:',
'group-all' => '(ka moka)',

'grouppage-sysop' => '{{ns:project}}:Balaudi',

# Rights
'right-read' => 'Bala matlakala',
'right-edit' => 'Fetola matlakala',
'right-move' => 'Huduša matlakala',

# User rights log
'rightslog' => "''log'' ya ditumello tša mošomiši",

# Recent changes
'nchanges'            => '$1 {{PLURAL:$1|phetogo|diphetogo}}',
'recentchanges'         => 'Diphetogo tša bjale',
'recentchanges-feed-description' => "Lebalana diphetogo tše di mphsa-mphsa go wiki ka ''feed'' ye.",
'rcnote'             => "Go latela {{PLURAL:$1|phetogo ye '''1'''|diphetogo tša bofelo tše '''$1'''}} ka {{PLURAL:$2|letšatši|matšatši a '''$2'''}} a go feta, go tloga $4, $5.",
'rcnotefrom'           => "Tlase ke diphetogo go tloga ka '''$2''' (go fihla ka '''$1''').",
'rclistfrom'           => 'Laêtša dipheto tše mfsa go thoma go $1',
'rcshowhideminor'        => '$1 ya diphetogo tše nnyenyane',
'rcshowhidebots'         => '$1 bots',
'rcshowhideliu'         => '$1 bašumiši bao batsenego',
'rcshowhideanons'        => '$1 bašumiši bago se tsebege',
'rcshowhidepatr'         => "$1 diphetogo tše ''patrolled''",
'rcshowhidemine'         => '$1 diphetogo tsa ka',
'rclinks'            => 'Botšha diphetogo tša bofelo tše $1 matšatšing a $2 a bofelo <br />$3',
'diff'              => 'phapang',
'hist'              => 'histori',
'hide'              => 'Fihla',
'show'              => 'Bontšha',
'minoreditletter'        => 'm',
'newpageletter'         => 'N',
'boteditletter'         => 'b',
'newsectionsummary'       => '/* $1 */ sekgao se sempsha',

# Recent changes linked
'recentchangeslinked'     => 'Diphetogo tša go tswalana',
'recentchangeslinked-title'  => 'Diphetogo tša go tswalana le "$1"',
'recentchangeslinked-noresult' => 'Gago na diphetogo go matlakala a hlomaganya ka sebaka/sekga seo o se kgethilego.',
'recentchangeslinked-summary' => "Letlakala le le laetša diphetogo tša bjale matlakaleng a go hlomaganya. 
Matlakala ago ba [[Special:Watchlist|lenanong la gago la matlakala ditlhapetšo]] a '''ngwadilwe ka bogolo'''.",

# Upload
'upload'      => 'Lokela Faele',
'uploadbtn'     => 'Lokela faele',
'uploadlogpage'   => "''log'' yago lokela",
'filedesc'     => 'Kakaretšo',
'fileuploadsummary' => 'Kakaretšo:',
'filesource'    => 'Mothopo:',
'savefile'     => 'Boloka faele',
'uploadedimage'   => '"[[$1]]" e loketšwe',
'watchthisupload'  => 'Tlhapetša letlakala le',

'license-nopreview' => '(Ponopele ga e gona)',
'upload_source_file' => '(faele go khomphuthara ya gago)',

# Special:ImageList
'imgfile'    => 'faele',
'imagelist'   => 'Lenano la difaele',
'imagelist_date' => 'Letšatšikgwedi',
'imagelist_name' => 'Leina',
'imagelist_user' => 'Mošumiši',
'imagelist_size' => 'Bogolo',

# Image description page
'filehist'         => 'Histori ya faele',
'filehist-help'       => 'Pinyeletša go letšatšikgwedi/nako go bona faela ka tsela yeo ebego e le ka gona nakong yeo.',
'filehist-deleteall'    => 'phumula ka moka',
'filehist-deleteone'    => 'phumula ye',
'filehist-current'     => 'bjale',
'filehist-datetime'     => 'LetšatšiKgwedi/Nako',
'filehist-user'       => 'Mošomiši',
'filehist-dimensions'    => 'Bogolo',
'filehist-filesize'     => 'Bogolo ba faele',
'filehist-comment'     => 'Comment',
'imagelinks'        => 'Hlamaganyago',
'linkstoimage'       => '{{PLURAL:$1|Letlakala le ke |$1 ya matlakala a}} latelago a hlomaganya go faele ye:',
'nolinkstoimage'      => 'Gago matlakala a hlomaganyago faeleng ye.',
'sharedupload'       => 'Faele ye e hlakanetšwe ka fao e kabe e šumišwa ke ditirotherwa tše dingwe.',
'noimage'          => 'Ga gona faele ya leina le, efela o ka $1.',
'noimage-linktext'     => 'Lokele ye tee',
'uploadnewversion-linktext' => 'Lokela peoletšo ye mphsa ya faele',

# File reversion
'filerevert-comment'    => 'Ahlaahla:',
'filerevert-defaultcomment' => 'Boela go poeletšo ya go tloga go $2, $1',

# File deletion
'filedelete'         => 'Phumula $1',
'filedelete-legend'      => 'Phumula faele',
'filedelete-intro'      => "O phumula '''[[Media:$1|$1]]'''.",
'filedelete-comment'     => 'Lebaka la go phumula:',
'filedelete-submit'      => 'Phumula',
'filedelete-success'     => "'''$1''' e phumutšwe.",
'filedelete-nofile'      => "'''$1''' ga e gona.",
'filedelete-otherreason'   => 'Mabaka a mangwe:',
'filedelete-reason-otherlist' => 'Lebaka le lengwe',

# MIME search
'mimesearch' => 'fetleka MIME',

# List redirects
'listredirects' => "Lenano la di-''redirect''",

# Unused templates
'unusedtemplates'  => "''templates'' tša go se šomišwe",
'unusedtemplateswlh' => 'dihlomaganyo tše dingwe',

# Random page
'randompage' => 'Letlakala le lengwe le le lengwe',

# Random redirect
'randomredirect' => "''redirect'' engwe le engwe",

# Statistics
'statistics' => 'Dipalopalo',
'sitestats' => '{{SITENAME}} dipalopalo',
'userstats' => 'Dipalopalo tša mošomiši',

'disambiguations' => "Matlakala a ''Disambiguation''",

'doubleredirects' => "Di''redirect'' goya go ''redirect''",

'brokenredirects'    => "''redirect'' tša go robega",
'brokenredirects-edit'  => '(fetola)',
'brokenredirects-delete' => '(phumula)',

'withoutinterwiki'    => 'Matlakala a senago dihlomaganyo tša dipolelo',
'withoutinterwiki-submit' => 'Bontšha',

'fewestrevisions' => 'Matlakala a goba le diphetogo tše nnyenyane',

# Miscellaneous special pages
'nbytes'         => '$1 {{PLURAL:$1|byte|bytes}}',
'nlinks'         => '$1 {{PLURAL:$1|hlomaganyo|dihlomaganyo}}',
'nmembers'        => '$1 {{PLURAL:$1|leloko|maloko}}',
'nrevisions'       => '$1 {{PLURAL:$1|poeletšo|dipoeletšo}}',
'lonelypages'       => 'Matlakala a ditšhuana',
'uncategorizedpages'   => 'Matlakala ago sebe le magoro',
'uncategorizedcategories' => 'Dihlopha tšago sebe le magoro',
'uncategorizedimages'   => 'Difaele tšago hloka magoro',
'uncategorizedtemplates' => "''Templates'' tšago sebe le magoro",
'unusedcategories'    => 'Dihlopha tša go se šomišwe',
'unusedimages'      => 'Difaele tša go se šomišwe',
'popularpages'      => 'Matlakala a go tuma',
'wantedcategories'    => 'Dihlopha tšago nyakega',
'wantedpages'       => 'Matlakala ago nyakega',
'mostlinked'       => 'Matlakala a go hlomaganya go feta a mangwe',
'mostlinkedcategories'  => 'Dihlopha tša go hlomaganya go feta tše dingwe',
'mostlinkedtemplates'   => "''templates'' tša go hlomaganya go feta tše dingwe",
'mostcategories'     => 'Matlakala a goba le dihlopha tše dintšhi',
'mostimages'       => 'Faele tša go hlomaganya go feta tše dingwe',
'mostrevisions'      => 'Matlakala a goba le diphetogo tše dintšhi',
'prefixindex'       => "Tšhupane hlogo(''index'')",
'shortpages'       => 'Matlakala a makopana',
'longpages'        => 'Matlakala a matelele',
'deadendpages'      => "Matlakala a seye felo(''Dead-end'')",
'protectedpages'     => 'Matlakala a go lotiwa',
'listusers'        => 'Lanano la mošomiši',
'newpages'        => 'Matlakala a mampsha',
'ancientpages'      => 'Matlakala a kgalekgale',
'move'          => 'Huduša',
'movethispage'      => 'Huduša letlakala le',
'pager-newer-n'      => '{{PLURAL:$1|1 ye mpšha|$1 tše mpšha}}',
'pager-older-n'      => '{{PLURAL:$1|1 ya kgale|$1 tša kgale}}',

# Book sources
'booksources'  => 'Dipuku tša mothopo',
'booksources-go' => 'Sepela',

# Special:Log
'specialloguserlabel' => 'Mošomiši:',
'speciallogtitlelabel' => 'Thaetlele:',
'log'         => "Di-''log''",
'all-logs-page'    => "Di-''log'' kamoka",
'log-search-submit'  => 'Sepela',

# Special:AllPages
'allpages'    => 'Matlakala ka moka',
'alphaindexline' => '$1 goya go $2',
'nextpage'    => 'Letlakala lago latela ($1)',
'prevpage'    => 'Letlakala la go feta ($1)',
'allpagesfrom'  => 'Bontšha matlakala go thoma go :',
'allarticles'  => 'Matlakala ka moka',
'allpagessubmit' => 'Eya',
'allpagesprefix' => "Laetša matlakala agoba le hlogo (''prefix''):",

# Special:Categories
'categories' => 'Dihlopha',

# Special:ListUsers
'listusers-submit' => 'Botšha',

# E-mail user
'emailuser'   => 'Romela mošomiši yo molaetša',
'emailpage'   => 'Romela email go mošomiši',
'noemailtitle'  => 'Gago email atrese',
'emailfrom'   => 'Go tšwa go',
'emailsubject'  => 'Sebolelwa',
'emailmessage'  => 'Molaetša',
'emailsend'   => 'Romela',
'emailccme'   => 'Nromela kopi ya melaetša.',
'emailccsubject' => 'Kopi ya molaetša wa gago goya go $1: $2',
'emailsent'   => 'E-mail e rometšwe',
'emailsenttext' => 'Molaetša wa gago wa email gawa romelwa.',

# Watchlist
'watchlist'      => 'Lenano la ditlhapetšo tša ka',
'mywatchlist'     => 'Lenano la ditlhapetšo tša ka',
'watchlistfor'     => "(ya '''$1''')",
'addedwatch'      => 'Loketšwe go lenano la ditlhapetšo',
'addedwatchtext'    => "Letlakala \"[[:\$1]]\" le tsene go [[Special:Watchlist|watchlist]] ya gago.
Go tloga bjale, diphetogo letlakaleng le, le letlakaleng la dipoledišano la gona, di tla bontšhwa ka mongalo wa '''bold''' gare ga [[Special:RecentChanges|list of recent changes]] gore go be bonolo gore oa bone.

Ga eba o nyaka go hloša letlaka le go lenano la ditlhapetšo tša gago, šomiša \"Tloša tlhapetšo\" go sidebar.",
'removedwatch'     => 'Tlošitšwe go lenano la ditlhapetšo',
'removedwatchtext'   => 'Letlakala "[[:$1]]" letlošitšwe go lenano la gago la ditlhapetšo.',
'watch'        => 'Tlhapetša',
'watchthispage'    => 'Tlhapetša letlakala le',
'unwatch'       => 'Tloša tlhapešo',
'watchlist-details'  => '{{PLURAL:$1|$1 ya letlakala|$1 ya matlakala}} a lenano la ditlhapetšo tša gago, re sa bale matlakala a dipoledišano (dipolelo).',
'wlshowlast'      => 'Laetša $1 diiri $2 matšatši $3 tša gofeta',
'watchlist-show-bots' => "Laetša diphetogo tša ''bot''",
'watchlist-hide-bots' => "Fihla diphetogo tša ''bot''",
'watchlist-show-own'  => 'Laetša diphetogo tša ka',
'watchlist-hide-own'  => 'Fihla diphetogo tša ka',
'watchlist-show-minor' => 'Bontšha diphetogo tše nnyenyane',
'watchlist-hide-minor' => 'Fihla diphetogo tše nnyenyane',

# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching'  => 'Tlhapeditše...',
'unwatching' => 'Tlhapetšo eya tlošwa ...',

'enotif_reset'         => 'Swaya matlakala kamoka awe oa etetšego',
'enotif_newpagetext'      => 'Le, ke letlakala le lempsha.',
'enotif_impersonal_salutation' => '{{SITENAME}} mošumiši',
'changed'           => 'fetotšwe',
'created'           => 'tlhodilwe',
'enotif_subject'        => '{{SITENAME}} letkalala $PAGETITLE le $CHANGEDORCREATED ke $PAGEEDITOR',
'enotif_lastvisited'      => 'Lebelela $1 go bona diphetogo ka moka gotloga ge go tsena la mafelelo.',
'enotif_lastdiff'       => 'Bona $1 go nyakorela phetogo ye.',

# Delete/protect/revert
'deletepage'         => 'Phumula letlakala',
'excontent'          => "mateng ebe e le: '$1'",
'delete-legend'        => 'Phumula',
'historywarning'       => 'Temošo: Letlakala leo o lekago go lephumula le nale histori:',
'confirmdeletetext'      => 'O phumula letlakala le histori ka moka ya lona.
Ka kgopela sitlediša gore ke se o nyakago go sedira, le gore o kwešiša ditla morago tša se, le gore seo o se dirago se latela melawana le ditaelo go ya ka [[{{MediaWiki:Policy-url}}|polisi]].',
'actioncomplete'       => 'Kgopelo e phetilwe ka katlego',
'deletedtext'         => '"<nowiki>$1</nowiki>" e phumutšwe.
Lebelela $2 go hweetša sedi ka diphulo tša bjale.',
'deletedarticle'       => 'E phumutšwe "[[$1]]"',
'dellogpage'         => "''Log'' yago phumula",
'deletecomment'        => 'Lebaka la go phumula:',
'deleteotherreason'      => 'Mabaka a mangwe:',
'deletereasonotherlist'    => 'Mabaka a mangwe',
'rollbacklink'        => 'bošetša morago',
'editcomment'         => 'Ahlaahlo ya phetogo ke : "<i>$1</i>".', # only shown if there is an edit comment
'protectlogpage'       => "''Log'' yago lota",
'protectedarticle'      => 'lotilwe "[[$1]]"',
'protect-legend'       => 'Tiišetša go lota',
'protectcomment'       => 'Ahlaahla:',
'protectexpiry'        => 'Fetatšatši:',
'protect_expiry_invalid'   => 'Fetatšatši, nako ye ga ya dumelwa.',
'protect_expiry_old'     => 'Fetatšatši ke ya nako yeo e fetilego.',
'protect-unchain'       => 'Dumella (tloša senotlolo) tumello ya go huduga',
'protect-text'        => 'O ka lebelela lego fetola seemo sa go lota sa letlakala <strong><nowiki>$1</nowiki></strong>.',
'protect-locked-access'    => 'Tšhupaleloko ya gago ga ena tumello ya go fetola seemo sago lota ga letlakala. 
Seemo sa go lota ga letlakala <strong>$1</strong>:',
'protect-cascadeon'      => 'Letlakala le lotegile ka ge le akeretšwa ke {{PLURAL:$1|letlakala, leo lenalego|matlakala, analego}} golotega ga kakaretšo. O ka fetola go lotega ga letlakala le.',
'protect-default'       => '(default)',
'protect-fallback'      => 'Go nyakega tumello ya "$1"',
'protect-level-autoconfirmed' => "Thiba bašumiši bao ba sakago ba engwadiša(''unregistered'')",
'protect-level-sysop'     => 'Sysops feela',
'protect-summary-cascade'   => 'cascading',
'protect-expiring'      => 'fetatšatši ke $1 (UTC)',
'protect-cascade'       => 'Lota matlakala, akaretša le letlakala le (go lota ka kakaretšo)',
'protect-cantedit'      => 'Ga o kgone go fetola tekano ya bolotego letlakaleng le, ka ge o sena tumello yago bofetola.',
'restriction-type'      => 'Tumello:',
'restriction-level'      => 'Seemo sago Lota:',

# Restrictions (nouns)
'restriction-edit'  => 'Fetola',
'restriction-move'  => 'Huduša',
'restriction-create' => 'Tlhola',

# Undelete
'undelete'        => 'Nyakorela matlakala ago phumulwa',
'viewdeletedpage'    => 'Nyakorela matlakala ago phumulwa',
'undeletebtn'      => 'Hlaphola',
'undeletecomment'    => 'Ahlaahla:',
'undelete-search-prefix' => 'Laetśa matlakala a go thoma ka:',
'undelete-search-submit' => 'Fetleka',

# Namespace form on various pages
'namespace'   => 'Namespace:',
'invert'     => 'Fetola kgetho',
'blanknamespace' => '(Hlogo)',

# Contributions
'contributions' => 'Diabe tša mošomiši',
'mycontris'   => 'Diabe tša ka',
'contribsub2'  => 'Ya $1 ($2)',
'uctop'     => '(godimo)',
'month'     => 'Go tloga kgweding (le peleng):',
'year'     => 'Go tloga ngwageng (le peleng):',

'sp-contributions-newbies-sub' => 'Tša tšhupaleloko tše mphsa',
'sp-contributions-blocklog'  => "''Log'' yago thiba",
'sp-contributions-search'   => 'Fetleka diabe',
'sp-contributions-username'  => 'IP Atrese goba leina la mošomiši:',
'sp-contributions-submit'   => 'Fetleka',

# What links here
'whatlinkshere'    => 'Ke eng yeo e hlomaganyago mo',
'whatlinkshere-title' => 'Matlakala a go hlomaganya go "$1"',
'whatlinkshere-page' => 'Letlakala:',
'linklistsub'     => '(Lenano la dihlomaganyago)',
'linkshere'      => "Matlaka a latelago a hlomaganya le '''[[:$1]]''':",
'nolinkshere'     => "Ga go letlakala leo le hlomaganyago go '''[[:$1]]'''.",
'isredirect'     => "''redirect'' letlakala",
'istemplate'     => 'tsentšho',
'whatlinkshere-prev' => '{{PLURAL:$1|fetile|fetile $1}}',
'whatlinkshere-next' => '{{PLURAL:$1|latela|latela $1}}',
'whatlinkshere-links' => '← dihlomaganyago',

# Block/unblock
'blockip'         => 'Thibela mošomiši go tsena',
'ipaddress'        => 'IP Atrese:',
'ipbexpiry'        => 'Fetatšatši:',
'ipbreason'        => 'Lebaka:',
'ipbreasonotherlist'   => 'Lebaka le lengwe',
'ipbsubmit'        => 'Thiba mošomiši yo',
'ipbother'        => 'Nako yengwe:',
'ipboptions'       => '2 diiri:2 hours,1 letšatši:1 day,3 matšatši:3 days,1 beke:1 week,2 dibeke:2 weeks,1 kgwedi:1 month,3 digkwedi:3 months,6 dikgwedi:6 months,1 ngwaga:1 year,ga efele:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
'ipbotheroption'     => 'yengwe',
'ipblocklist'       => "Lenano la IP le bašumiši bao bathibilwego(''blocked'')",
'ipblocklist-submit'   => 'Fetleka',
'blocklistline'      => '$1, $2 o thibile $3 ($4)',
'emailblock'       => 'e-mail e thibilwe',
'blocklink'        => 'thibela',
'unblocklink'       => 'tloša thibelo',
'contribslink'      => 'diabelo',
'blocklogpage'      => "''log'' yago Thiba",
'blocklogentry'      => 'Thibela [[$1]] ka fetšatši ya $2 $3',
'block-log-flags-noemail' => 'e-mail e thibilwe',
'proxyblocksuccess'    => 'Phetilwe.',

# Move page
'move-page-legend'    => 'Huduša letlakala',
'movepagetext'      => "Ge o šomiša fomo ye mo tlase, letlakala le kgale le history ya lona di tla huduga go ya letlakaleng le lemphsa.
Letlakala la kgale le ba ''redirect'' go ya letlakaleng le lemphsa.
Dihlomaganyo goya letlakaleng la kgale ga di fetolwe; gopola go sekaseka di [[Special:DoubleRedirects|''double'']] goba [[Special:BrokenRedirects|''broken redirects'']].

Ke boikarabela ba gago go kgonthišisa gore dihlomaganyo di tšhwela pele go šupa mowe di swanetšego goya.

Ela hloko gore letlakala le '''ka se''' hudušwe gaeba go ena letlakala la leina le lemphsa, ntle ga le sa selo goba ele ''redirect'' ebile le sa na histori.
Se sera gore o ka huduša letlakala morago ge o direle phošo gape o ka se ngwale godimo (''overwrite'') ga letlakala leo le lego gona.

'''TEMOŠO!'''
Se sekapa le dipheto tšeo di sa letelwago go matlakala atumilego;
Ka kgopelo kgontišiša gore o kwešiša ditla morago tša se, pele o tšwelapele.",
'movepagetalktext'    => "Letlakala la dipoledišano lago hlobana le letlakala le le tla hudušwa '''ntle le ge''':

*Ge letlakala la dipoledišano la leina le lemphsa lephela, goba
*O sa kgetha go le huduša tlase ga letlakala le.

Ge go le bjalo,o tla swanela ke go huduša goba go kopanya matlakala ka bowena.",
'movearticle'       => 'Huduša letlakala:',
'newtitle'        => 'Goya go taetlile:',
'move-watch'       => 'Tlhapetša letlakala le',
'movepagebtn'       => 'Huduša letlakala',
'pagemovedsub'      => 'Hudugile ka katlego',
'movepage-moved'     => '<big>\'\'\'"$1" e hudušitšwe go "$2"\'\'\'</big>', # The two titles are passed in plain text as $3 and $4 to allow additional goodies in the message.
'articleexists'      => 'Letlakala la goba le leina le legona, goba
leina leo o le kgethilego ga la dumelega.
Ka kgopelo, kgetha leina le lengwe.',
'talkexists'       => "'''Letlakala le hudugile ka katlego, efele letlakala la dipolešano ga la huduga kage gobe go ina letlakala leineng le lemphsa. Ka kgopelo, a gahlanye ka bowena.'''",
'movedto'         => 'hudugetše go',
'movetalk'        => 'Huduša letlakala la dipoledišano la go hlobana le letlakala le',
'1movedto2'        => '[[$1]] e hudugile goya go [[$2]]',
'movelogpage'       => "''log'' yago huduša",
'movereason'       => 'Lebaka:',
'revertmove'       => 'bušetša',
'delete_and_move_confirm' => 'E, phumula letlakala le',

# Export
'export' => 'Matlakala a diyantle',

# Namespace 8 related
'allmessages'   => 'Melaetša ya tlhamego',
'allmessagesname' => 'Leina',

# Thumbnails
'thumbnail-more' => 'Godiša/Atologa',
'thumbnail_error' => "Phoso go tlhama ''thumbnail'': $1",

# Special:Import
'import-revision-count' => '$1 {{PLURAL:$1|poeletšo|dipoeletšo}}',

# Import log
'importlogpage'          => "''Log'' yago lokela",
'import-logentry-upload-detail'  => '$1 {{PLURAL:$1|poeletšo|dipoeletšo}}',
'import-logentry-interwiki-detail' => '$1 {{PLURAL:$1|poeletšo|dipoeletšo}} gotšwa go $2',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-pt-userpage'       => 'Letlakala (la mošomiši) la ka',
'tooltip-pt-mytalk'        => 'Letlakala laka la dipolelo',
'tooltip-pt-preferences'     => "Dikgetho (''preference'') tša ka",
'tooltip-pt-watchlist'      => 'Lenano la matlakala ago tlhapetšwa diphetogo ke wena',
'tooltip-pt-mycontris'      => 'Lenano la diabe tša ka',
'tooltip-pt-login'        => 'O a kgothatšwa gore o tsene, e efela ga se kgapeletšo.',
'tooltip-pt-logout'        => 'Etšwa fa/Tswalela/Log out',
'tooltip-ca-talk'         => 'Poledišano mabapi le letlakala le',
'tooltip-ca-edit'         => 'O ka fetola letlakala le. Kgopelo ke gore o šumiše konopo ya go Laetša sebopego sa letlakala pele o le boloka.',
'tooltip-ca-addsection'      => 'Lokela pono ya gago/Ahlaahla go poledišano ye.',
'tooltip-ca-viewsource'      => 'Letlakala le le lotilew. O ka lebelela mothopo fela.',
'tooltip-ca-protect'       => 'Lota letlakala le',
'tooltip-ca-delete'        => 'Phumula letlakala le',
'tooltip-ca-move'         => 'Huduša letlakala le',
'tooltip-ca-watch'        => 'Lokela letlakala le go lenano la gago la tlhapetšo',
'tooltip-ca-unwatch'       => 'Tloša letlakala le go lenano la gago la matlakala a go tlhapetšwa',
'tooltip-search'         => 'Fetleka {{SITENAME}}',
'tooltip-n-mainpage'       => 'Etela letlakala la pele',
'tooltip-n-portal'        => 'Mabapi le tirotherwa, seo o ka se dirago, o ka humana dilo kae',
'tooltip-n-currentevents'     => 'Humana sedi yengwe go ditiragalo tša bjale',
'tooltip-n-recentchanges'     => 'Lenano la diphetogo tša bjale go wiki.',
'tooltip-n-randompage'      => 'Laiša letlakala le lengwe le le lengwe',
'tooltip-n-help'         => 'O tla humana thušo mo.',
'tooltip-t-whatlinkshere'     => "Lenano la matlakala ao a hlomaganyago (''link'') mo",
'tooltip-t-contributions'     => 'Lebelela lenano la diabe tša mošomiši yo',
'tooltip-t-emailuser'       => 'Romela molaetša go mošomiši yo',
'tooltip-t-upload'        => 'Lokela senepe goba difaele',
'tooltip-t-specialpages'     => 'Lenano la matlakala kamoka a itšeng',
'tooltip-ca-nstab-user'      => 'Lebelela letlakala la mošomiši',
'tooltip-ca-nstab-project'    => 'Lebelela letlakala la tirotherwa',
'tooltip-ca-nstab-image'     => 'Botšha letlakala',
'tooltip-ca-nstab-template'    => "Lebelela ''template''",
'tooltip-ca-nstab-help'      => 'Lebelea matlakala a thušo',
'tooltip-ca-nstab-category'    => 'Lebelela letlakala la sehlopha',
'tooltip-minoredit'        => 'Swaya se bjalo ka phetogo ye nnyenyane',
'tooltip-save'          => 'Boloka diphetogo tša gago',
'tooltip-preview'         => 'E laetša gore diphetogo di tla lebega bjang, e šomiše pele ga ge o boloka letlakala!',
'tooltip-diff'          => 'Laetša diphetogo tšeo o di dirilego go mongwalo.',
'tooltip-compareselectedversions' => 'Bontšha phapano magareng ga di dihlopha tše pedi tša diphetogo tšeo o di kgetilego letlakaleng le.',
'tooltip-watch'          => 'Lokela letlakala le go lenano la gago la matlakala ago tlhapetšwa',

# Attribution
'siteuser'     => '{{SITENAME}} mošumiši $1',
'lastmodifiedatby' => 'Letlakala le fetotšwe la mafelelo ka $2, $1 ke $3.', # $1 date, $2 time, $3 user
'others'      => 'tše dingwe',
'siteusers'    => '{{SITENAME}} mošumiši/bašumiši $1',

# Info page
'numedits'  => 'Palo ya diphetogo (letlakala): $1',
'numwatchers' => 'Palo ya batlhapedi: $1',

# Image deletion
'filedeleteerror-short' => 'Phošo go phumuleng faele: $1',
'filedeleteerror-long' => 'Diphošo di hlagile ge go phumulwa faele:

$1',
'filedelete-missing'  => 'Faele "$1" ga e phumulege ka ge e segona.',

# Browsing diffs
'previousdiff' => '← Dophapano tšago feta',
'nextdiff'   => 'Diphapano tše dimpšha →',

# Media information
'widthheightpage'   => '$1×$2, $3 matlakala',
'file-info-size'    => '($1 × $2 pixel, bogolo ba faele: $3, Mohuta wa MIME: $4)',
'file-nohires'     => "<small>Gago ''resolution'' ya go feta mo.</small>",
'svg-long-desc'    => '(SVG faele, nominally $1 × $2 pixels, bogolo ba faele: $3)',
'show-big-image'    => "''resolution'' ya gofella",
'show-big-image-thumb' => '<small>Bogolo ba pono: $1 × $2 pixels</small>',

# Special:NewImages
'newimages' => "''Gallery'' ya difaele tše mpsha",
'ilsubmit' => 'Fetleka',
'bydate'  => 'ka letšatšikgwedi',

# Bad image list
'bad_image_list' => "''Format'' e ka mokgwa wo o latelago:

Ke fela tšeo dilego lenano (methalo ya go thoma ka *) yeo e dumeletšwego. 
Hlomaganyo ya mathomo mothalong e swanetše go hlomaganya le seswantšho sa go senyega.
Dihlomaganyo tše dilatelago mothalong o tee di tšewa bjalo ka maarogi, ka mantšwe a mangwe, matlakala a we seswantšsho se ka bago gona mothalong.",

# Metadata
'metadata'     => 'Metadata',
'metadata-help'   => "Faele enale sedi yengwe, yeo ekabago e tšwa go khamera goba ''scanner'' tšeo di šumišitšwego go bopa faele ye. Sedi ye itsego ga ego goba gona go faele ye e fetolwago.",
'metadata-expand'  => 'Bontšha sedi ya gotlala(extended)',
'metadata-collapse' => "Fihla sedi ya gotlala(''extended'')",
'metadata-fields'  => "EXIF metadata ''fields'' tšao dilego go molaetša wo, di tla tsenywa go
letlakala la seswantšho ge tafola ya metadata e bulwa. Tše dingwe tša di ''fields'' di tla fihliwa.
* make
* model
* datetimeoriginal
* exposuretime
* fnumber
* focallength", # Do not translate list items

# EXIF tags
'exif-imagewidth' => 'Bophara',
'exif-imagelength' => 'Botelele',
'exif-artist'   => 'Mongwadi',

'exif-componentsconfiguration-0' => 'Ga e gona',

'exif-subjectdistance-value' => '$1 metara',

'exif-meteringmode-1' => 'Palogare',

# External editor support
'edit-externally'   => 'Fetola faele ye o šumiša thulusi ya ka ntle',
'edit-externally-help' => '(Lebelela [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors Taelo ya go thoma] go humana sedi)',

# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'recentchangesall' => 'ka moka',
'imagelistall'   => 'ka moka',
'watchlistall2'  => 'ka moka',
'namespacesall'  => 'ka moka',
'monthsall'    => 'ka moka',

# AJAX search
'articletitles' => "Matlakala a go thoma ka ''$1''",

# Multipage image navigation
'imgmultipageprev' => '← letlakala la go feta',
'imgmultipagenext' => 'letlakala lago latela →',

# Table pager
'table_pager_next' => 'Letlakala la go latela',
'table_pager_prev' => 'Letlakala la gofeta',
'table_pager_first' => 'Letlakala la pele',
'table_pager_last' => 'Letlakala la mafelelo',
'table_pager_empty' => 'Ga gona sepheto',

# Auto-summaries
'autosumm-new' => 'Letlakala le lefsa: $1',

# Watchlist editor
'watchlistedit-numitems'   => 'Lenano la gago la ditlhapetšo le na le {{PLURAL:$1|thaetlele ye tee|di thaetlele tše $1}}, re sa bale matlakala a dipolelo.',
'watchlistedit-noitems'    => 'Lenano la gago la ditlhapetšo ga lena dithaetlele.',
'watchlistedit-normal-title' => 'Felotal lenano la ditlhapetšo',
'watchlistedit-normal-legend' => 'Tloša dithaetlele go lenano la ditlhapetšo',
'watchlistedit-normal-submit' => 'Tloša thaetlele',

# Watchlist editing tools
'watchlisttools-view' => 'Nyakoretša diphetogo tša gona',
'watchlisttools-edit' => 'Lebelela lego fetola lenano la ditlhapetšo',
'watchlisttools-raw' => "Fetola lenano le letala (''raw'') la ditlhapetšo",

# Special:Version
'version' => "''Version''", # Not used as normal message but as header for the special page itself

# Special:FileDuplicateSearch
'fileduplicatesearch-submit' => 'Fetleka',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Matlakala a itšeng',

);